FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ"

Transkript

1 FARKLI MİKROYAPILARA SAHİP AISI 4140 ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ ATILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Volkan KILIÇLI, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Ali Rıza MOTORCU, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Mehmet ERDOĞAN, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Yusuf ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara ÖZET Bu çalışmada, tam tavlama, su verme+temperleme ve küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış AISI 4140 çeliğinin yüzey pürüzlülükleri ve talaş atılabilirlik davranışları incelenmiştir. Numuneler, talaş derinliği sabit tutularak kuru kesme şartları altında farklı kesme hızı ve ilerleme miktarlarında işlenmiştir. Deneysel sonuçlara göre, en düşük yüzey pürüzlülüğü daha düşük kesme hızı ve ilerleme miktarlarında su verilmiş+temperlenmiş numunelerde elde edilmiştir. Küreselleştirilmiş numunelerde küreselleştirme süresinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Numunelerin tamamında, ilerleme miktarının artmasıyla yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Isıl işlemlerin talaş atılabilirlik üzerine belirgin bir etkisi gözlenmez iken; tüm kesme hızlarında ve en yüksek ilerleme miktarında daha iyi talaş atılabilirlik gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: AISI 4140 çeliği, Isıl işlem, Kesme parametreleri, Yüzey pürüzlülüğü, Talaş atılabilirlik.

2 AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS AND CHIP DISPOSABILITY OF AISI 4140 STEEL HAVING VARIOUS MICROSTRUCTURES ABSTRACT In this study, the surface roughness and chip disposability behavior of AISI 4140 steel subjected to full annealing, quenching+tempering and spheoridized heat treatments were examined. By keeping depth of cut constant specimens were machined at various cutting speeds and feed rate, under dry cutting condition. Experimental results showed that, minimum surface roughness were obtained at lower cutting speed and feed rate in quenched+tempered specimens. Surface roughness was increased with increasing spheroidizing times in spheoridized specimens. In all specimens, surface roughness were increased with increasing feed rate. While heat treatment didn t have obvious effect on chip disposability, the best chip disposability was obtained at all cutting speeds and maximum feed rate for all specimens. Keywords: AISI 4140 steel, Heat treatment, Cutting parameters, Surface roughness, Chip disposability. 1. GİRİŞ İleri teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan yeni talaş kaldırma teknikleri klasik talaşlı üretim yöntemlerini hiçbir zaman ikinci plana atamamıştır. Yatırım maliyetlerinin düşüklüğü, kullanılan makine ve tezgahların uzun ömürlü oluşu ve en önemlisi de elde edilen ürünlerin ölçü ve yüzey kalitesinin iyi olması, işleme parametrelerinin optimizasyona uygunluğu, talaşlı üretimin diğer üretim yöntemlerine göre tercih sebeplerinden bazılarıdır. Dövme, dökme, haddeleme vb. yöntemlerle üretilen metal parçaların % 80 ninden fazlası son biçim ve boyutlarına talaşlı üretim yöntemleriyle getirilirler. Talaşlı üretim esnasında uygun seçilmeyen işleme parametreleri; kesici takımların kırılması, hızlı aşınması ve deformasyonu gibi sebeplerle kısa sürede kullanılamaz duruma gelmelerine neden olmaktadır. Bu durum; tezgah boş zamanının artması, iş parçası boyutlarının bozulması veya işin yüzey kalitesinin ikinci bir işlem gerektirecek derecede yetersizliği gibi bir dizi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Malzemenin işlenebilirlik özellikleri önceden iyi tespit edilmemişse yukarıdaki kayıplar kaçınılmazdır.

3 Sertleştirilmiş çeliklerin yüksek kesme hızında tornalanması, HRc sertliğindeki çeliklerde, yüksek kalitede bitirme işlemlerinin elde edilmesi taşlamaya göre daha ekonomik olmasından dolayı, son yıllarda tercih edilmektedir. Taşlamayla karşılaştırıldığında, yüksek kalitedeki tornalama işlemleriyle kompleks iş parçaları bir adımda işlenebilmekte ve taşlama kalitesine yaklaşan bitirme yüzeyleri elde edilmektedir. Ortalama yüzey pürüzlülük değerleri Ra genel olarak µm olabilmektedir. Yüksek kesme hızındaki tornalama işlemlerinde işleme çevrimleri taşlamadan 3 kat daha hızlı olmakta ve belli bir enerji sarfiyatında kaldırılan hacimsel talaş miktarı incelendiğinde enerji sarfiyatı 5 kat daha az olmaktadır. Örneğin; kesme ve hacim kalıpları genellikle sertliklerinin arttırılması için önce sertleştirilmekte ve daha sonra istenilen şekil ve ölçülerde işlenmektedirler. Bu nedenle sertleştirilmiş çeliklerin işlenebilirlikleri bir çok araştırmacı tarafından araştırılmaktadır. Jang ve Hsiao, [Jang and Hsiao, 2000] AISI M2 takım çeliğine ısıl işlem uygulayarak 60 HRC sertlik elde etmiş ve işlenebilirlik testleri ile kesme parametrelerinin takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü, kesme sıcaklığı ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Benzer diğer bir çalışmada [Kumar and et al., 2003]; AISI 1040 a denk EN 24 çeliğine ısıl işlem uygulanarak sertlik HRC ye çıkartılmış ve yapılan işlenebilirlik deneylerinde, takım aşınması, kesme kuvvetleri ve iş parçasının yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Kesici takım olarak alümina ve zirkona takviyeli alümina seramiklerin kullanıldığı bu çalışmada, her iki seramik kesici türünde de kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği tespit edilmiştir. İş parçası malzemesinin; sertlik, dayanım, süneklik, termal iletkenlik ve sıcak sertlik gibi özellikleri demir dışı inklüzyonların miktarı ve iş parçası malzemesinin kimyasal bileşimi işlenebilirliği etkilemektedir. Katayama ve Toda [Katayama and Toda, 1996] orta karbonlu çeliğin (0.54 C) CVD ile kaplı Al 2 O 3 +TiCN+TiC karbür uçla işlenebilirliğini incelemişler ve yumuşak ferrit fazının sünek kopma ile ayrılması sonucu yüzey pürüzlülüğünün arttığını tespit etmişlerdir. Özçatalbaş ve arkadaşları [Özçatalbaş ve diğ.,1997] sıcak haddelenmiş Ç1050 çeliğine uygulanan tam tavlama ve normalleştirme ısıl işlemeleriyle değiştirilen mikro yapı ve mekanik özelliklerin talaş kökü morfolojisi, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerine etkilerini araştırmıştır. Yapılan çalışmada minimum sertliğe sahip tavlanmış numunenin yığıntı talaş yüksekliği ve çıkıntı uzunluğunda artış belirlenmiş bu ise yüzey pürüzlülüğünün artışına sebep olmuştur. En düşük yüzey pürüzlülüğü normalleştirilmiş numunede elde edilmiştir. En düşük kesme hızında maksimum yüzey pürüzlülüğü tam tavlanmış numunede, minimum yüzey pürüzlülüğü ise normalleştirilmiş numunede elde edilmiştir. Artan kesme hızıyla birlikte tüm numunelerde yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. En yüksek kesme hızında minimum yüzey pürüzlülüğü haddelenmiş numunede elde edilmiştir. Benzer diğer bir çalışmada [Özçatalbaş,

4 1998], SAE 8620 çeliğinin tornalanmasında talaş oluşum mekanizmasını ve talaş morfolojisinin yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerine etkisini araştırmıştır. Sıcak haddelenmiş çeliğin normalleştirme ve tam tavlama ısıl işlemleri ile mekanik özellikleri değiştirilmiştir. Kesme hızının artmasıyla yığıntı talaş boyutu azalmış ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. Kopač ve Bahor [Kopač and Bahor, 1999] iş parçası özellikleri ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkilerini araştırmak amacıyla, iki iş parçası malzemesi; C60 E4 ve 42CrMo4 çeliğinin işlenmesinde kaplamalı sinterlenmiş karbür kesici takımlar kullanmışlardır. İlerleme miktarının düşmesi ve uç yarıçapının artmasıyla yüzey pürüzlülük değerinin azaldığı rapor edilmiştir. İş parçasının mekanik özelliklerinin ve kesici takım aşınmasının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmak amacıyla, Özçatalbaş [Özçatalbaş, 2002] tarafından yapılan çalışmada, talaş kaldırma öncesi haddelenmiş durumdaki AISI 4140 çeliğine iki farklı soğuma hızında tavlama işlemleri uygulanarak mekanik özellikler değiştirilmiştir. Yapılan talaş kaldırma deneyleri sonucunda yüksek sertlikteki malzemelerde yüzey pürüzlülüğü iyileşmekte iken daha az sertlikteki malzemelerde ise yüzey pürüzlülüğünün kötüleştiği gözlemlenmiştir. Yine yan kenar aşınması ile birlikte yüzeyin kötüleştiği; bu durumdan sertliği fazla olan malzemelerin daha çok etkilendiği rapor edilmiştir. Aynı malzeme üzerinde yapılan diğer bir çalışmada [Özçatalbaş, 2000], ısıl işlemler ile değiştirilen mikroyapı ve mekanik özelliklerinin işlenebilirlik üzerine etkisi araştırılmıştır. Tam tavlama sonrası oluşturulan mikroyapı yığıntı talaş boyutlarını arttırmış bu durum ise yüzey pürüzlülüğünün artmasına sebep olmuştur. Minimum yüzey pürüzlülüğü haddelenmiş numunede elde edilmiştir. 278 Brinell sertliğinde, AISI 4140 a denk 42CrMo4 çeliğin işlenebilirliğini araştırmak için karbür, Si 3 N 4 takımlar kullanılmış ve yapılan işlenebilirlik testlerinde, 42CrMo4 çeliğin işlenmesinde uzun sürekli talaşlar oluşmuştur. Bu istenmeyen talaş oluşumunun optimize edilmeyen kesme kenarı geometrisinden dolayı yüksek kesme kuvveti ve bunun sonucunda oluşan daha yüksek kesme kenarı sıcaklığından kaynaklandığı tespit edilmiştir [Vluegels and Biest, 1999]. Brandon [Brandon,1970] tarafından yapılan çalışmada, AISI 4140 çeliği üzerinde farklı küreselleştirme ısıl işlemi ve soğuk deformasyonun işlenebilirlik üzerine etkisi araştırılmıştır. Yüksek kesme hızı ve ilerlemelerde, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması hızlı bir şekilde artmıştır. Takım ucunun körelmesi ve talaş kırıcı formunun deforme olması sonucu uzun ve sürekli talaş oluşmuş, çıkan talaşların atılması için tezgah durdurulmuştur. Tüm kesme hızı ve ilerleme miktarlarında, küreselleştirilmiş+%10 soğuk deforme edilmiş malzemede iyi yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir. Kürselleştirilmiş+%5 soğuk çekilmiş malzemede en iyi

5 yüzey pürüzlülüğü elde edilmiş ve çıkan talaşlar kesik ve kırıklı olduğu için talaş kırıcılı takım kullanımı önerilmemiştir. Yan ve diğerleri [Yan and et al., 1995] tarafından yapılan çalışmada karbür, PCD, seramik ve CBN kesici takımların düşük karbonlu çeliklerin işlenmesindeki performansları araştırılmıştır. Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir. Daha düşük ilerleme oranlarında daha iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiştir. Buna ek olarak, daha düşük talaş derinliklerinde daha iyi yüzey kalitesinin elde edildiği rapor edilmiştir. Araki ve Yamamoto [Araki and Yamamoto, 1979] tarafından yapılan çalışmada, sertlik değerleri farklı, normalize edilmiş, tavlanmış, küreselleştirilmiş ve haddelenmiş durumdaki AISI 4120 çeliğinin farklı kesme şartları altındaki işlenebilirlik davranışları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ferritik+beynitik yapıya sahip haddelenmiş numune talaşın atılabilirliği bakımından en iyi işlenebilirliği sergilemiştir. Düşük kesme hızında ferritik+perlitik mikro yapıdaki numuneler ısıl işlem görmemiş ferritik+beynitik numunelerle karşılaştırıldığında genellikle düşük işlenebilirlik göstermiş, ancak yüksek kesme hızı aralıklarında bu fark az olmuştur. Ayrıca araştırmacılar, bu çeliklerde ısıl işlem görmemiş perlitik+beynitik yapıda daha iyi bir işlenebilirliğin elde edilebileceğini rapor etmişlerdir. Bu çalışmada, AISI/SAE 4140 çeliğinde mikroyapının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini incelemek amacıyla tam tavlama, normalleştirme, su verme+temperleme ve küreselleştirme ısıl işlemleri yapılmış ve talaş kaldırma deneyleri sonrası işlenmiş yüzeylerin pürüzlülükleri ölçülmüştür. Seçilen kesme parametreleri aralığında talaşın atılabilirlik özelliklerini belirlemek amacıyla talaş şekilleri de incelenmiştir. 2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Malzeme AISI/SAE 4140 çeliği endüstride, makine ve takım imalatında, oto akslarında, aks mafsallarında ve basınçlı kaplarda en fazla kullanılan imalat çeliğidir. Bu çalışmada kullanılan 4140 çeliğinin kimyasal kompozisyonu Tablo 1 de verilmiştir. Deneylerde, metalografik çalışma için Ø12x5 mm boyutlarındaki numuneler kullanılarak ısıl işlem sırasındaki merkez ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı elimine edilmiştir. Tornalamada ise Ø26x150 mm boyutlarındaki numuneler kullanılmıştır. Isıl işlem sırasında oluşabilecek dekarbürizasyonun metalografik çalışmalarda ve yüzey pürüzlülüğü çalışmalarında ölçüm sonuçlarını etkilememesi için yüzeyden 0,5 mm talaş kaldırılmıştır.

6 Tablo 1. AISI 4140 çeliğinin kimyasal kompozisyonu (Ağırlıkça %) C Si Mn P S Cr Nb ,269 0,802 0,0033 0,0035 0, Ti Co Mo Ni Cu Mo Fe ,163 0, ,163 Kalan Isıl İşlemler Şekil 1 de numunelere uygulanan ısıl işlemlerin aşamaları gösterilmektedir. Isıl işlemler atmosfer kontrolü olmayan elektrik direnci ile çalışan bir fırında yapılmıştır. Numuneler belirlenen sıcaklıklarda 1 saat tavlamadan sonra normalleştirme için havada, tam tavlama için fırında, su verme için de oda sıcaklığındaki yağda soğutulmuşlardır. Küreselleştirme ısıl işlemi ise A 1 sıcaklığının altında (713 C) 2, 4 ve 8 saat tavlama sonrası fırında soğutma yapılarak gerçekleştirilmiştir. Tam Tavlama Normalleştirme Su Verme+ Temperleme Küreselleştirme 820 C/ 1saat 870 C/ 1saat 850 C/ 1saat γ A 3 A C/ 2,4 ve 8 saat α+γ Sıcaklık ( C) 425 C/ 1saat α+ Fe 3 C Fırında Soğutma Havada Soğutma Yağda Su Verme Havada Soğutma Fırında Soğutma Zaman (saat) Şekil 1. Uygulanan ısıl işlemlerin şematik gösterimi. Kesici Takım CNC torna tezgahında testlerinde tek kaplama katmanına sahip kaplamalı karbür uç kullanılmıştır. STELLRAM firması tarafından üretilmiş olan kaplamalı karbür uçlar ISO tanımlamasına göre SCMT takım geometrisine ve MF2 talaş kırıcı geometrisine sahiptir. Uçlar rijit bir şekilde ISO ya göre SSBCR 2525M12 şekilde ifade edilen takım tutucuya tutturulmuştur.

7 Kesme Şartları Tornalama testleri, Tablo 2 de verilen kesme şartları altında kuru olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 2. Kesme şartları Kesme Parametreleri Kaplamalı Karbür Kesme Hızı, V (m/dk) 110, 145, 180 İlerleme Miktarı (mm/dev) 0.10, 0.16, 0.25 Talaş Derinliği (mm) 1 Deneysel Teknikler Talaş kaldırma deneyleri Johnford TC35 sanayi tipi BSD (CNC) torna tezgahında gerçekleştirilmiştir. Tezgah gücü 10 KW, devir sayısı maksimum 3500 dev/dk olup kademesiz olarak devir kontrolü yapılmaktadır.testler öncesi parça üzerideki merkez kaçıklığından kesici takımların etkilenmemesi amacıyla testlerde kullanılmayacak uçlarla ön talaş kaldırma işlemi yapılmıştır. Yüzey pürüzlülük ölçümleri MAHR-Perthometer-M1 taşınabilir yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Ölçümler iş parçası eksenine paralel olacak şekilde, 10 mm ölçüm aralığı seçilmiş; iş parçası kendi ekseni etrafında yaklaşık 120 döndürülerek her yüzeyde 3 ölçüm yapılmıştır. Sertlik ölçümlerinde ise Instron Wolpert marka DIATESTOR 7551 tipi sertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Sertlik ölçüm metodu olarak Vickers (5 kgf yükte) yöntemi kullanılmıştır. Cihaz kalibrasyon bloku ile kalibre edildikten sonra numunelerin sertlikleri ölçülmüştür. Aynı numune için 10 değişik noktadan ölçülen sertlik değerlerinin ortalaması alınmıştır. 3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA Isıl İşlemlerin Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi Mikroyapılarda Resim 1.a-g de gösterildiği gibi sırasıyla normalleştirme sonrası ince perlit, su verme + temperleme sonrası temperlenmiş martensit ve tam tavlama sonrası kaba perlitik yapı elde edilmiştir. Küreselleştirmede ise zamana bağlı olarak sementitin parçalanarak küreselleşme miktarının arttığı gözlenmiştir.

8 50 µm 50 µm a b 50 µm 25 µm c d 25 µm 25 µm e f

9 25 µm g Resim 1. Farklı ısıl işlemler uygulanmış 4140 çeliğinin mikroyapıları. a) Isıl işlemsiz, b) Normalleştirme, c) Su verme+temperleme, d) Tam Tavlama, e) 713 C de 2 saat Küreselleştirme, f) 713 C de 4 saat Küreselleştirme, g) 713 C de 8 saat Küreselleştirme, (Dağlama: % 2 Nital). Tablo 3 te görüldüğü gibi normalleştirme ısıl işlemi sonrası ince perlitik yapıdan dolayı sertlik az miktarda artarken, su verme+temperleme işlemi sonrası martensit fazının etkisiyle sertlik belirgin bir şekilde artmıştır. Artan küreselleşme süresiyle sertlik değerleri düşmüştür. Tablo 3. Mikroyapıya bağlı olarak sertlik değişimi Numune Adı Sertlik (Hv 5) Isıl İşlemsiz 338 Normalleştirme 346 Tam Tavlama 229 Su verme+temperleme 499 Küreselleştirme (2 saat) 220 Küreselleştirme (4 saat) 211 Küreselleştirme (8 saat) 199 Farklı Mikroyapıların Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Şekil 2 de V=110 m/dk, f=0.10 mm/dev kesme şartlarında mikroyapıya bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi; Tablo 3 te ise işlenen numunelerin sertlik değerleri verilmiştir. Resim 1 de görüldüğü gibi perlitik kolonileri arasındaki mesafe arttıkça yüzey pürüzlülüğü Şekil 2 deki gibi artmıştır. Tam tavlama ısıl işlemi sonrası elde edilen kaba perlitik (Resim 1.d) yapının işlenmesinde yüzey pürüzlülüğü en yüksek çıkmıştır. Bu yapıda, sertlik değerinin düşük çıkmasıyla yüzey pürüzlülük değeri artmıştır. Perlit kolonileri arasındaki mesafesinin artması sonucu işleme sırasında kesilme yumuşak fazda olduğu için koparak

10 talaş akmakta ve yüzey pürüzlülük değeri artmaktadır. Benzer şekilde, tam tavlanmış numunelerde yumuşak ferrit fazının sünek kopma ile ayrılması sonucu yüzey pürüzlülüğünün arttığı Katayama ve Toda [Katayama and Toda,1996] tarafından tespit edilmiştir. Yumuşak olan tam tavlanmış Ç4140 malzemede kesilme ferrit fazında gerçekleştiğinden yığıntı talaş (BUE) uzunluğu malzeme yüzeyinde kalmış ve yüzey pürüzlülüğü kötüleşmiştir [Özçatalbaş, 2000]. Normalleştirme ısıl işlemi yapılmış numunelerin mikroyapısı ince perlitik (Resim 1.b) yapıda olması nedeniyle talaş kaldırma sırasında yakın olan perlit koloni mesafesinin etkisiyle kesilme daha çok sert olan perlitte gerçekleşmektedir. Dolayısıyla BUE yüksekliği az olduğu için yüzey pürüzlülüğü daha az çıkmıştır [Özçatalbaş, 1997,1998]. Su verilmiş numunede ise; oldukça sert olan (Tablo 3) martensit fazının (Resim 1.c) kesme kenarından düzenli akışı ve yüzey pürüzlülüğünü en aza indirgemiştir. Küreselleştirilmiş numunelerde (Resim 1.e-g) ise; aynı küreselleştirme sıcaklığında küreselleştirme süresi arttıkça yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Bunun nedeni; perlitin zamana bağlı olarak bozunması sonucu sementit lamelleri küreselleşerek yumuşak olan ferritik matriste dağılmışlardır. Küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış numunelerde; yüzey pürüzlülüğü en fazla çıkan 8 saat küreselleştirme işlemi uygulanmış numunede sementit küreleri tamamen ferritik matriste dağılmışlardır. Kesme sırasında ferrit fazının daha fazla deforme olarak kesilmesi sonucu sünek kopma sergileyen ferrit fazından dolayı yüzey pürüzlülüğü artmıştır. 1,0 V=110 m/dk, f=0,10 mm/dev 0,8 Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) 0,6 0,4 0,2 0,0 Isıl İşlemsiz Normalleştirme Tam Tavlama Su Verme+ Temperleme Küreselleştirme (2 saat) Küreselleştirme (4 saat) Küreselleştirme (8 saat) Şekil 2. Mikroyapıya bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi

11 İlerleme Miktarının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Şekil 3.a-c de görüldüğü gibi farklı kesme hızlarında ilerleme miktarına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi gösterilmektedir.tüm numunelerde ilerleme miktarı arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerinin arttığı görülmüştür. Şekil 3.a da görüldüğü gibi, tüm numunelerde, 110 m/dk kesme hızı ve mm/dev ilerleme miktarında; ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisinin az olduğu gözlenmekte iken; ilerleme miktarının 0.25 mm/dev değerine çıkmasıyla yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Bunun nedeninin artan ilerleme miktarı olup teorik ilişkiyi de doğrulamaktadır [Sahin and Motorcu, 2004]. 110 m/dk kesme hızı ve 0.10 mm/dev ilerleme miktarında mikroyapı değişiminin yüzey pürüzlülüğü üzerinde fazla etkisi görülmezken; aynı kesme hızında 0.16 ve 0.25 mm/dev ilerleme aralığında yüzey pürüzlülüğü değişimi belirgin olarak görülmektedir ilerleme miktarı aralığında tam tavlama ve normalleştirme ısıl işlemi uygulanmış numunelerin yüzey pürüzlülüğünde ilerleme miktarı etkili olmaz iken; diğer tüm numunelerde artan ilerleme miktarı ile yüzey pürüzlülüğü lineer olarak artmıştır. 145 m/dk kesme hızında ve ilerleme miktarı aralığında yapılan deneylerde ise, ilerleme miktarının en etkili olduğu numune 4 saat küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış numune olmuştur (Şekil 3.b). Aynı kesme hızı ve ilerleme miktarı aralığında tam tavlanmış ve 8 saat küreselleştirmiş numunelerde ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi belirgin değildir. Su verme+temperleme ısıl işlemi uygulanmış numunede 180 m/dk kesme hızında ilerleme miktarının 0.16 mm/dev den 0.25 mm/dev e çıkarılması ile yüzey pürüzlülüğü belirgin bir şekilde artmıştır (Şekil 3.c). Tam tavlanmış numunede diğer kesme hızlarında olduğu gibi, ilerleme miktarı aralığında, ilerleme miktarı artışı ile yüzey pürüzlülüğünde belirgin bir iyileşme gözlemlenmemiştir. 110 m/dk kesme hızında en iyi yüzey pürüzlülüğü su verme+temperleme ısıl işlemi uygulanmış numunede 0.10 mm/dev ilerlemede elde edilmiştir. Bunun nedeni, artan sertlik nedeniyle takım talaş ara yüzeyinde BUE oluşumu eğilimi sert martensit fazının kesme kenarında yığılmaması ve uzaklaşmasıdır. 145 m/dk da ise ısıl işlemsiz numunenin aynı ilerleme hızında işlenmesinde en iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiştir. 180 m/dk da aynı ilerleme miktarında ısıl işlemsiz, normalleştirilmiş ve su verme+temperleme işlemi uygulanmış numunelerin yüzey pürüzlülük değerleri eşit ve en az değerde elde edilmiştir.

12 Yüzey Pürüzlülüğü (µm) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 İşlemsiz Normalleştirme Tam Tavlama Su Verme+Temperleme Küreselleştirme (2 saat) Küreselleştirme (4 saat) Küreselleştirme (8 saat) V =110 m/dk 0,5 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 İlerleme (mm/dev) (a) Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 İşlemsiz Normalleştirme Tam Tavlama Su Verme+Temperleme Küreselleştirme (2 saat) Küreselleştirme (4 saat) Küreselleştirme (8 saat) V=145 m/dk 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 İlerleme (mm/dev) (b)

13 Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Isıl işlemsiz Normalleştirme Tam Tavlama Su Verme+Temperleme Küreselleştirme (2 saat) Küreselleştirme (4 saat) Küreselleştirme (8 saat) V=180 m/dk 0,0 0,10 0,15 0,20 0,25 İlerleme (mm/dk) (c) Şekil 3. İlerleme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi a) V=110 m/dk, b) V=145 m/dk, c) V=180 m/dk. Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi Yapılan deneysel çalışmalarda, artan kesme hızı ile yüzey pürüzlülüğünün azaldığı tespit edilmiştir. Ancak kesme hızı artışının düşük ilerleme miktarlarında etkisinin fazla olduğu gözlemlenmiş iken; artan ilerleme miktarında ise kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi azalmıştır. Benzer şekilde, değişik ısıl işlemler uygulanmış 4140 çeliğinde düşük kesme hızlarında yüzey pürüzlülük değerleri yüksek iken artan kesme hızlarıyla numunelerin yüzey pürüzlülüğü iyileşmiştir [Özçatalbaş, 2000]. Şekil 3 te 0.25 mm/dev ilerleme miktarında kesme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi verilmiştir m/dk kesme hızı aralığında 8 saat küreselleştirme işlemi uygulanmış numunelerde yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesi kesme hızının artışına bağlı olarak belirgin olarak gözlenmekte iken; aynı eğilim m/dk kesme hızı aralığında ısıl işlemsiz ve 8 saat küreselleştirilmiş numunelerde de gözlemlenmiştir. Tam tavlama ve 2 saat küreselleştirme ısıl işlemi görmüş numunelerde kesme hızı değişimi yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olmamıştır. 180 m/dk kesme hızında en iyi yüzey pürüzlülük değeri normalleştirilmiş numune de elde edilmiştir. Normalleştirilmiş numunede perlit kolonileri arasındaki mesafenin tam tavlanmış numuneye göre daha az olmasından dolayı kesme sırasında BUE oluşumu eğilimi daha azdır.

14 Yüzey Pürüzlülüğü (Ra, µm) 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 f=0,25 mm/dev Isıl İşlemsiz Tam Tavlama Normalleştirme Su Verme+Temperleme Küreselleştirme(2 saat) Küreselleştirme(4 saat) Küreselleştirme(8 saat) Kesme Hızı (m/dk) Şekil 3. Kesme hızına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün değişimi Talaş Atılabilirliğinin Değerlendirilmesi İşlenmiş tüm numunelerde artan ilerleme miktarı ile talaş yarıçapının küçüldüğü ve talaş kalınlığının arttığı gözlemlenmiştir. Talaş kıvrım yarıçapı üzerinde kesme hızının belirgin bir etkisi gözlenmez iken yine de artan kesme hızlarında talaş kıvrım yarıçapı azalmıştır. Talaş kaldırmada iş parçası yüzeyinin bozulmaması ve CNC tezgah üzerinde çalışan aksamlara zarar vermemesi açısından arzu edilen kıvrım yarıçapı küçük, boyu kısa ve kırıklı talaş bütün kesme hızları ve ilerleme miktarlarında su verme+temperleme ısıl işlemi uygulanmış numunede elde edilmiştir. Yine numunelerin tamamında bütün kesme hızlarında ve 0.25 mm/dev ilerleme değerinde iyi talaş atılabilirlik gözlenmiştir. (a) (b) (c)

15 10 mm (d) (e) (f) Şekil 4. Tam tavlanmış numuneye ait talaş şekilleri (a. V=110 m/dk, f=0.10 mm/dev, b. V=110 m/dk, f=0.16 mm/dev, c. V=110 m/dk, f=0.25 mm/dev, d. V=145 m/dk, f=0.10 mm/dev, e. V=145 m/dk, f=0.16 mm/dev, f. V=145 m/dk, f=0.25 mm/dev) 4.SONUÇLAR Farklı ısıl işlemler uygulanarak farklı mikroyapıların oluşturulduğu AISI 4140 çeliğinde, mikroyapı ile yüzeylerin pürüzlülükleri ve talaş atılabilirlikleri arasında ilişki incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir: 1. Bütün kesme hızlarında ilerleme miktarı arttıkça yüzey pürüzlülüğü de artmıştır. 2. Kesme hızı artışının düşük ilerleme miktarlarında yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisinin fazla olduğu gözlemlenmiş iken; artan ilerleme miktarında ise kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisi azalmıştır. 3. Tüm numunelerde bütün kesme hızlarında ve 0.25 mm/dev ilerlemede iyi talaş atılabilirlik gözlenmiştir. 4. Düşük kesme hızı (110 m/dk) ve düşük ilerleme miktarlarında (0.10 mm/dev ve 0.16 mm/dev) mikroyapı değişiminin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi pek belirgin değilken, artan kesme hızları (145 m/dk ve 180 m/dk) ve artan ilerleme miktarında (0.25 mm/dev) yüzey pürüzlülüğü değişimi belirginleşmiştir. 5. Isıl işlem uygulanmış numuneler arasında en iyi yüzey pürüzlülük değerleri 0.10 mm/dev ilerlemede su verme+temperleme ısıl işlemi uygulanmış numunede elde edilmiştir. TEŞEKKÜR Bu deneysel çalışmanın TEF-07/ ve TEF-07/ nolu projeler ile finansal desteğini sağlayan Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ne teşekkür ederiz.

16 KAYNAKÇA 1. D.Y., Jang and Y.T., Hsiao, (2000), Use of Ceramic Tools in Hard Turning of Hardened AISI M2 Steel, Tribology Transactions, Vol. 43 No. 4, pp A.S., Kumar, A.R., Durai, T, Sornakumar, (2003), Machinability of Hardened Steel Using Alumina Based Ceramic Cutting Tools, Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, (Article in press). 3. Katayama, S., Toda, M., (1996), Machinability of Medium Carbon Graphitic Steel, Journal of Materials Processing Technology, Vol.62, pp Özçatalbaş, Y., Ercan, F., Türker, M., (1997), Ç1050 Çeliğinde Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerin Talaş Morfolojisi ile İşleme Özelliklerine Etkisi, 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, sf Özçatalbaş, Y., (1998), Düşük Alaşımlı Çelikte Yığıntı Talaş Oluşumunun İşleme Özelliklerine Etkisi, 8. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara, sf Kopac, J., Bahor, M., (1999), Interaction of the Technological History of a Workpiece Material and Machining Parameters on the Desired Quality of the Surface Roughness of a Product, Vol.92-93, pp Özçatalbaş, Y., (2002), Kesici Takım Aşınması ve İş Malzemesi Mekanik Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetlerine Etkisi, Politeknik Dergisi, Cilt. 4, sf Vluegels, J., O., Biest, (1999), Chemical Wear Mechanisms of Innovative Ceramic Cutting Tools in the Machining of Steels, Wear, Vol. 225, pp Özçatalbaş, Y., (2000), Isıl İşlemlerin Cr-Mo Esaslı Bir Çeliğin İşlenebilirliğine Etkisi, 10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul, sf Brandon, F.C., (1970), Annealing Aids Machinability of AISI 4140, Metal Progress, Vol. 9, pp Yan, B.H., Huang, F. Y., Chow, H. M., (1995), Study on The Turning Characteristics of Alumina-Ceramics, Journal of Materials Processing Technology, Vol.54, pp Araki, T., and Yamamoto, S., (1979), An Evaluation of Machinability of Low Alloy Steel Materials with or without Heat Treatment, Machinability Testing and Utilization of Machining Data (Prod. Conf.), p , ASM 13. Sahin, Y. and Motorcu, A.R., (2004), Surface Roughness Prediction Model in Machining of Carbon Steel by PVD Coated Cutting Tools, American Journal of Applied Sciences Vol. 1, (1), pp

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kesme Hızının Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi 1/5 DENEY 2 KESME HIZININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı; üretilen parçaların yüzey pürüzlülüğünü belirlemek

Detaylı

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM

KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 1-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye KAPLAMA ÇEŞİDİ VE İŞLEME PARAMETRELERİNE BAĞLI OLARAK TAKIM-TALAŞ ARAYÜZEY SICAKLIĞI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNDEKİ

Detaylı

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi

GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi GGG 90 Küresel Grafitli Dökme Demirin İşlenebilirliğinin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından Değerlendirilmesi * 1 Harun Koçak, 2 Mahmut Gülesin, 2 Gültekin Uzun 1 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 765-771 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 262-271 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SERTLEŞTİRİLMİŞ 30MnVS6 MİKROALAŞIMLI ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Detaylı

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness

The Influence of Cutting Parameters on Surface Roughness and Tool Wear In Milling of AISI D2 Cold Work Tool Steels of Different Hardness Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 9-14, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 9-14, 2012 Farklı Sertlikteki AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Frezeleme İşleminde Kesme Parametrelerinin Yüzey

Detaylı

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi

Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Cilt:15 Sayı: 1 s. 29-34, 2012 Journal of Polytechnic Vol: 15 No: 1 pp. 29-34, 2012 Ç 5140 Çeliğinin Mekanik Özelliklerinin Takım Aşınması ve Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Gültekin

Detaylı

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT AISI D6 İŞ PARÇASININ TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ Nihat PARLAK 1, Latif ÖZLER 2, Mehmet Erbil ÖZCAN 3 1 n.parlak@alparslan.edu.tr Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Muş

Detaylı

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SERTLEŞTİRİLMİŞ AISI 040 ÇELİĞİNİN SERAMİK KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAGUCHİ METODU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Rıza MOTORCU, aliriza@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Yusuf

Detaylı

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi

Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sığ ve derin kriyojenik işlem uygulanmış karbür takımların kesme kuvvetlerine etkisi Sıtkı AKINCIOĞLU 1 *, Hasan GÖKKAYA 2, İlyas UYGUR 3 1* Duzce University, Gümüşova Vocational School of Higher Education,

Detaylı

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 473-478 TEKNOLOJİ PVD VE CVD KAPLAMALI SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLARIN İŞLEME PARAMETERLERİNE BAĞLI OLARAK YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

AISI 1040 Çeliğinin Kuru Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 24-29, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN İŞLENMESİNDE, SERAMİK VE KARBÜR KESİCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yahya ISIK * * Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 16059, Bursa, TÜRKİYE,

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2A0050 Nurullah Kıratlı 1 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Abdulbaki Ulusoy 2 Received: September 2009 Hakan

Detaylı

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET

AISI 01 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0031 ENGINEERING SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ

YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye YÜKSEK ALAŞIMLI BEYAZ DÖKME DEMİRLERİN (Nİ-HARD) TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN MODELLENMESİ Emre Yücel a, Mustafa Günay b a * Düzce

Detaylı

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 1 s.13-17, 28 Vol: 11 No: 1 pp.13-17, 28 AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin İşlenmesinde Talaş Kırıcı Formunun Takım Aşınmasına ve Yüzey Pürüzlülüğüne

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ

CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ CNC TORNA TEZGAHINDA AISI 304 ÇELİKLERİN İŞLENEMESİNDE OPTİMUM YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ SAĞLAYACAK KESME PARAMETRELERİNİN TESPİTİ Özgür TEKASLAN * & Nedim GERGER ** & Ulvi ŞEKER *** * Kara Harp Okulu, Teknik

Detaylı

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE TAKIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE TAKIM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 4, 739-744, 27 Vol 22, No 4, 739-744, 27 ÖSTEMPERLENMİŞ KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN SİNTERLENMİŞ KARBÜR KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA

Detaylı

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi

AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Cilt: 6, 1, 51-59 3-9 Haziran 2015 AISI 1040 çeliğin tornalamasında kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisi Ahmet YARDIMEDEN *, Abdullah TURAN Dicle Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 21280,

Detaylı

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU

15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU 15-5 PH PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETİNİN TAGUCHİ METODU İLE OPTİMİZASYONU Turgay KIVAK a ve Şerif ÇETİN b a Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Düzce/TÜRKİYE,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI

AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 489-495 TEKNOLOJİ ÖZET AISI 304 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN KAPLANMIŞ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIMLA İŞLENMESİ ESNASINDA OLUŞAN TAKIM AŞINMASI İbrahim ÇİFTÇİ Zonguldak

Detaylı

Serkan ATEŞ. Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28

Serkan ATEŞ. Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28 Int.J.Eng.Research & Development,Vol.2,No.1,January 2010 28 P20 Çeliğinin CBN ile Yüksek Hızlarda Frezelenmesi Sırasında Kesme Derinliği ve Genişliği Değerinin Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Olan Etkisinin

Detaylı

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05

0,35 0,3 0,25 0, m/min 130 m/min 169 m/min 220 m/min 286 m/min 0,15 0,1 0,05 TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 26 - BALIKESİR METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIM KAPLAMASININ AŞINMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Adem ACIR 1,*, M. Serdar KARAKAŞ

Detaylı

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012

Yunus KAYIR a*, Ahmet AYTÜRK a. Geliş Tarihi/Received : 08.12.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 20.02.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 1, 2012, Sayfa 61-71 AISI 316Ti Paslanmaz Çeliğin İşlenebilirlik Karakteristiklerinin İncelenmesi Investigation of Machinability Characteristics

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ

KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE İŞ MALZEMESİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE KESME KUVVETLERİNE ETKİSİ Yusuf ÖZÇATALBAŞ G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğt. Böl., 06500, Beşevler-ANKARA/TÜRKİYE

Detaylı

GGG 40 Küresel Grafitli Dökme Demirlerin İnce Tornalama Operasyonlarında Kesme Kuvvetlerinin ve Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi

GGG 40 Küresel Grafitli Dökme Demirlerin İnce Tornalama Operasyonlarında Kesme Kuvvetlerinin ve Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:11 Sayı: 3 s.229-234, 2008 Vol: 11 No: 3 pp.229-234, 2008 GGG 40 Küresel Grafitli Dökme Demirlerin İnce Tornalama Operasyonlarında Kesme Kuvvetlerinin ve

Detaylı

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON

KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH OPERATIONS OF DUCTILE IRON 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 9, Karabük, Türkiye KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERİN SON BİTİRME OPERASYONLARININ ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON ANALYSIS OF FINISH

Detaylı

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER K460 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Başlıca Çelik Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi

HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s. 211-215, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 211-215, 2004 HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi Abdullah DURAN, Adem ACIR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye AISI 303 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİN İŞLENMESİNDE KESİCİ KENAR FORMUNUN KESME KUVVETLERİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1

AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ. Metin ZEYVELİ 1,*, Halil DEMİR 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 251-261 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 AISI H13 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DENEYSEL İNCELENMESİ

Detaylı

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ *

KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * KAPLAMASIZ SERMET TAKIMLA AISI 6150 ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ * Murat ÇETİN 1, Musa BİLGİN 2, Hasan Basri ULAŞ 3, Ahmet TANDIROĞLU 4 Özet Bu çalışmada

Detaylı

Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ.

Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ. Ç 4140 MALZEMESİNİN TORNALANMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Burhan KARAYEL YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye VERMİKÜLER GRAFİTLİ DÖKME DEMİRİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION

Detaylı

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ISLAH ÇELİĞİNİN FARKLI KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TALAŞ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ VE TALAŞ ŞEKİLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI THE EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON CHIP SHAPE IN TEMPERED

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

Alüminyum Alaşımlarının İşlenmesinde Kesme Hızı ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü, Yığıntı Talaş ve Yığıntı Katmanı Oluşumu Üzerine Etkisi

Alüminyum Alaşımlarının İşlenmesinde Kesme Hızı ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü, Yığıntı Talaş ve Yığıntı Katmanı Oluşumu Üzerine Etkisi Politeknik Dergisi, 2015; 18 (3) : 141-148 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (3) : 141-148 Alüminyum Alaşımlarının İşlenmesinde Kesme Hızı ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü, Yığıntı Talaş ve Yığıntı Katmanı

Detaylı

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması

AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 3-12 Aralık 2008 AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması Özgür TEKASLAN 1*, Nedim GERGER 2, Ulvi

Detaylı

ŞEHMUS BADAY DOKTORA TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ŞEHMUS BADAY DOKTORA TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜRESELLEŞTİRME ISIL İŞLMELERİ UYGULANAN ORTA KARBONLU ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENEMESİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MODELLENMESİ ŞEHMUS BADAY DOKTORA TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu.

Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, Kesme kuvveti, Sonlu elemanlar metodu. TALAŞLI İMALATTA DEĞİŞİK KESME PARAMETRELERİYLE DENEYSEL VE NÜMERİK KESME KUVVETİ DEĞERLERİNİN UYUMLULUĞUNUN İNCELENMESİ Mehmet AYDIN, mehmet.aydin@bilecik.edu.tr, Bilecik Üniversitesi, 11210, Bilecik

Detaylı

Aşırı Temperleme Isıl İşlemi Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından İncelenmesi

Aşırı Temperleme Isıl İşlemi Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Kesme Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğü Açısından İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 4, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 4, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ

Ç4140 MALZEMESİNİN TORNALAMASINDA İLERLEME, KESME HIZI VE KESİCİ TAKIMIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ, TAKIM ÖMRÜ VE AŞINMAYA ETKİLERİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 3, 2014 (11-26) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 3, 2014 (11-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım.

Talaş oluşumu. Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası. İş parçası. İş parçası. Takım. Takım. Talaş oluşumu 6 5 4 3 2 1 Takım Akış çizgileri plastik deformasyonun görsel kanıtıdır. İş parçası 6 5 1 4 3 2 Takım İş parçası 1 2 3 4 6 5 Takım İş parçası Talaş oluşumu Dikey kesme İş parçası Takım Kesme

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? METALOGRAFİ Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

Uygulamalar ve Kullanım Alanları

Uygulamalar ve Kullanım Alanları BÖHLER W360 ISOBLOC ılık veya sıcak dövme kalıpları ve zımbaları için geliştirilmiş bir takım çeliğidir. Sertlik ve tokluğun istendiği çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Özellikler Yüksek sertlik

Detaylı

AISI 4140 ÇELİĞİNİN FARKLI KAPLAMALI KARBÜR VE SERMET KESİCİ. Ali Rıza MOTORCU, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara

AISI 4140 ÇELİĞİNİN FARKLI KAPLAMALI KARBÜR VE SERMET KESİCİ. Ali Rıza MOTORCU, Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara AISI 4140 ÇELİĞİNİN FARKLI KAPLAMALI KARBÜR VE SERMET KESİCİ TAKIMLARLA İŞLENEBİLİRLİĞİ Ali Rıza MOTORCU, aliriza@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, 06500, Ankara Yusuf ŞAHİN, ysahin@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye TORNALAMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM TİTREŞİMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Halil DEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 Adres : Karabük, Teknoloji Fakültesi, İmalat Müh. Böl., 78050 Telefon : 0 505 673 30 38 E mail : hdemir@karabuk.edu.tr Öğrenim

Detaylı

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TORNALAMA İŞLEMİNDE KESİCİ UÇ TUTTURMA YÖNTEMİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Nergizhan KAVAK a, *, Ulvi ŞEKER b, Erhan

Detaylı

Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi

Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi Şehmus BADAY*, Hüdayim BAŞAK**, Ahmet GÜRAL*** * Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu,73000,

Detaylı

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi

7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Tugay DİŞBUDAK*, Sadri ŞENSOY Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması

AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 6063 Alaşımının Tornalanmasında Ti Alaşımının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin Araştırılması G. Sur 1,

Detaylı

BÖHLER S700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması:

BÖHLER S700 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır.

Detaylı

BÖHLER K720 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K720 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye TAKIM ÖMRÜ MODELLERİNDE SERMET KESİCİ TAKIMLAR İÇİN n ÜSTEL DEĞERLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Salih KORUCU a, Eylem Satı KANTEMİR

Detaylı

Seramikler. Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için

Seramikler. Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için Seramikler Süper alaşım malzemelerin verimli işlenmesi için Seramik işleme Uygulamalar Seramik kaliteler çok geniş bir malzeme ve uygulama alanında kullanılmaktadır; sıklıkla yüksek hızlı tornalama işlemlerinde,

Detaylı

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESİCİ UÇ ETKİSİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 2, 363-372, 2013 Vol 28, No 2, 363-372, 2013 AISI 316Ti PASLANMAZ ÇELİĞİN TORNALANMASINDA

Detaylı

BÖHLER S600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması:

BÖHLER S600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması: Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır. Teknik

Detaylı

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN

Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah AKINCIOĞLU, Emine ŞİRİN İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 100Cr6 RULMAN ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN OPTİMİZASYONU Sıtkı AKINCIOĞLU, *Şenol ŞİRİN, Gülşah

Detaylı

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması

BÖHLER K455 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Başlıca Çelik Özelliklerinin Kıyaslaması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır.

TALAŞLI İMALAT. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek istenen parça arasında belirgin bir sertlik farkının olmasıdır. TALAŞLI İMALAT Şekillendirilecek parça üzerinden sert takımlar yardımıyla küçük parçacıklar halinde malzeme koparılarak yapılan malzeme üretimi talaşlı imalat olarak adlandırılır. Koşul, takım ile iş şekillendirilmek

Detaylı

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K600 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W300. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 Politeknik Dergisi, 2017; 20 (1) : 43-49 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (1) : 43-49 AISI 304 ve AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliklerin İşlenebilirliğinin Değerlendirilmesi Nursel ALTAN ÖZBEK 1, Adem

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması

BÖHLER K306 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Başlıca çelik özelliklerinin kıyaslanması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik danışmanlık

Detaylı

Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri

Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 4 s.383-389, 2007 Vol: 10 No: 4 pp.383-389, 2007 Tornalamada Yaklaşma Açısı ve Talaş Açısına Bağlı Tırlama Titreşimlerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri

Detaylı

BÖHLER S705 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması:

BÖHLER S705 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Başlıca çeliklerin özelliklerinin karşılaştırılması: Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate alınmamıştır.

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : (Geliş/Received : ; Kabul/Accepted :

Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : (Geliş/Received : ; Kabul/Accepted : Politeknik Dergisi, 2017; 20 (2) : 409-417 Journal of Polytechnic, 2017; 20 (2) : 409-417 AISI 52100 Rulman Çeliğinin İşlenebilirliğinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Ömrü ve Sıcaklık Kriterlerine Göre Araştırılması

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

JOMINY DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: Bu deney ile incelenen çelik alaşımın su verme davranışı belirlenmektedir. Bunlardan ilki su verme sonrası elde edilebilecek maksimum sertlik değeri olup, ikincisi ise sertleşme derinliğidir

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

Cilt 24, No 4, , 2009 Vol 24, No 4, , 2009

Cilt 24, No 4, , 2009 Vol 24, No 4, , 2009 Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 4, 699-708, 2009 Vol 24, No 4, 699-708, 2009 Ç1050 VE Ç4140 ÇELİKLERİNİN SERAMİK TAKIMLARLA İŞLENMESİNDE OPTİMUM TAKIM ÖMRÜNÜ SAĞLAYAN

Detaylı

INVESTIGATING THE EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS OVER THE BUILT-UP LAYER AND BUILT-UP EDGE FORMATION WITH SEM DURING THE PROCESSION OF AA2014 ALLOY

INVESTIGATING THE EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS OVER THE BUILT-UP LAYER AND BUILT-UP EDGE FORMATION WITH SEM DURING THE PROCESSION OF AA2014 ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AA2014 ALAŞIMININ İŞLENMESİ SIRASINDA İŞLEME PARAMETRELERİNİN YIĞINTI KATMAN VE YIĞINTI TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ

Detaylı

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.BÖHLER W500

OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.BÖHLER W500 Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması 1) Martenzitik Çelik (martenzit sıcaklığı yaklaşık olarak 480 C dir); bu form, ısı ile işlem gören çelikler ile karşılaştırılamamaktadır.

Detaylı

AISI 4140 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Kesici Uç Aşınmasına Etkisi

AISI 4140 Çeliğin Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin Kesici Uç Aşınmasına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 4, 2016 (9-18) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 4, 2016 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ MİKRO FREZELEME İŞLEMİNDE KESME KOŞULLARININ TAKIM AŞINMASI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mustafa PERÇİN 1, Kubilay ASLANTAŞ 1, İrfan UCUN 1, Adem ÇİÇEK 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji

Detaylı

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ORTOGONAL KESME İŞLEMİNDE KAPLAMA MALZEMESİNİN TALAŞ MORFOLOJİSİ ÜZERİNDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Fuat KARA*, Kubilay ASLANTAŞ**,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

BÖHLER W303 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması

BÖHLER W303 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Sıcak iş Çeliklerinin Başlıca Özelliklerinin Karşılaştırılması Bu tablo çelik seçiminizde yardım olmak için hazırlanmıştır. Ancak yine de farklı uygulama türlerinin yarattığı gerilme koşulları dikkate

Detaylı

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi

Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Bölüm 11: Uygulamalar ve Metal Alaşımların İşlenmesi Metal alaşımlar nasıl sınıflandırılır ve genel uygulama alanları nedir? Metallerin genel üretim teknikleri nelerdir? Demir esalı olan ve olmayan alaşımlarda

Detaylı

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye Al MATRİSLİ MgO TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN FARKLI KESİCİ UÇLARLA TORNALANMASINDA KESME HIZININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması

BÖHLER K510 OSMANLI ALAŞIMLI ÇELİKLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Başlıca çelik özelliklerinin karşılaştırılması Bu tablonun amacı çelik seçeneğini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, farklı uygulamalardan etkilenen çeşitli stres koşulları hesaba katılmamıştır. Teknik

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 1-9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale 4 Farklı Çeliğin Bazı Mekanik Özelliklerine Fe-Fe 3 c Faz Diyagramında

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı