ODALARA 26 SAYILI TAMİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODALARA 26 SAYILI TAMİM"

Transkript

1 ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL: FAX: /ARTVİN SAYI : KONU:İlk Yardım Personeli Bulundurma zorunluluğu Hk. ARTVİN ODALARA 26 SAYILI TAMİM Yanlarında Sigortalı İşçi Çalıştıran Tüm İşverenler (NACE Kodlarına göre Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli Yani Tehlike derecesi farkı olmaksızın Tüm SGK lı İşçi Çalıştıran İşverenler ) zorunlu olarak İlk Yardımcı İstihdam etmek mecburiyetinde oldukları ve uygulama ile ilgili Bakanlıklarca ilgili Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki sıralanan Kanun ve Yönetmelikler gereği işlem yapılması için konu Ç.S.G.Bakanlığınca yakınen takip edilmekte olduğundan uygulama zorunlu hal almıştır Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, MADDE 11 (1) İşveren; c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Tehlike sınıfı ne olursa olsun ve çalışan sayısı kaç olursa olsun, İLK YARDIM Eğitimi almış Sertifikalı Personel bulundurmaları tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden hazırlanan İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK çe; İşverenin yükümlülükleri; MADDE 5 (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir: d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunununa dayanılarak yayınlanan İlk Yardımcı ve zorunlu İlk Yardımcı istihdamı Yönetmeliğince; İlk Yardımcı ve zorunlu İlk Yardımcı istihdamı; Madde 16 - Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş Merkezlerden en az Temel İlk Yardım Eğitimi sertifikası almış İlk Yardımcının bulundurulması zorunludur Sertifika Geçerlilik süresi; Madde 21 İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Eğitim Standartları ve Süreleri; Madde 18-Temel İlk Yardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat olarak düzenlenir. İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Ücretler; Madde 22 - Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık

2 Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları % 25 i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir. Bütün bu sebeplerden ötürü; Birliğimizce İlk Yardımcı Eğitimi ve Sertifikası işlemleri için ESSA OSGB LTD.ŞTİ. İştiraki olan ADA EĞİTİM ile Protokol yapılmıştır. Yukarıda Kanun ve Yönetmelikler gereği yapılan ayrıntılı açıklamayı özetlersek; Çok Tehlikeli ve Tehlikeli Mesleklerde SGK lı İşçi çalıştıran işverenler, kaç kişi çalışıyor olursa olsun en az 1 işçi olmak üzere çalıştırdığı işçinin %10 u oranında Eğitim almış Sertifikalı İşçi çalıştırmak zorundadır. Az Tehlikeli Mesleklerde SGK lı işçi çalıştıran işverenler, kaç kişi çalışıyor olursa olsun en az 1 işçi olmak üzere çalıştırdığı işçinin %20 si oranında İlk Yardımcı Eğitimi almış Sertifikalı işçi çalıştırmak zorundadır. Hesaplamalarda küsürler tama iblağ edilir ( Örnek Çok Tehlikeli veya Tehlikeli işyerinde 8 İşçi çalışıyorsa 1 İlk Yardımcı Eğitimi almış Sertifikalı 1 işçi, 11 kişi çalıştırıyorsa 2 işçi, 19 kişi çalıştırıyorsa 2 işçi, 23 kişi çalıştırıyorsa 3i İşçi, Az Tehlikeli İşyerinde 3 İşçi çalışıyorsa İlk Yardımcı Eğitimi almış Sertifikalı 1 işçi, 20 kişi çalıştırıyorsa 1 işçi, 21 kişi çalıştırıyorsa 2 işçi, 33 kişi çalıştırıyorsa 2 İşçi, 43 İşçi çalıştırıyorsa 4 işçi olarak hesaplanacaktır.) Eğitimler en az 2 gün en çok 10 gün olmak üzere asgari 16 saat olarak Artvin İl Merkezinde ADA EĞİTİM salonunda yapılacaktır. Odalarımızın Eğitim vermek için salon tahsisi yapması, asgari 50 ve daha fazla müracaat toplaması halinde Eğitimler İlçelerimizde de yaptırılabilinecektir.. Eğitime katılacak personelin mutlaka en az İlkokul mezunu veya okur yazar olma zorunluluğu vardır. ( Mümkünse İşverenler İşyerlerinde çalıştırdıkları işçiler arasından en yüksek tahsilli olanını seçmesi yararlı olacaktır.) Eğitimlerin sonucunda Sağlık Müdürlüğünce Eğitime katılanlar Sınava tabi tutulacak ve Sınavda başarılı olanlar Sertifika almaya hak kazanacaklardır.(sınavla ilgili olarak Eğitim veren Kuruluşun herhangi bir müdahili söz konusu değildir) Sınavda başarılı olanlara Sertifikaları ve Kimlik Kartları ADA Eğitimce düzenlenerek Sağlık Müdürlüğüne imza ettirilerek ilgililere veya işverenlerine teslim edilecektir. İlk Yardımcı Sertifikalarının geçerlilik süresi 3 Yıl olup, 3 Yılın sonunda yeniden Sınav yapılmak suretiyle Sertifikalar yenilenecektir. İlk Yardımcı Eğitimi Ücretleri İl sağlık Müdürlüğünce 269,00 TL + KDV yani KDV Dahil 317,72 TL. olarak belirlemiştir. Yönetmelik gereği hizmetin standardı ve Eğitimde kullanılacak olan Materyaller, Kursiyerlere verilecek kitap vs.ler değerlendirilerek tespitler yapılmış olup Sertifika ve kimlik kartı bedelleri tespit edilen bu ücrete dahil değildir. Birlik olarak, Temel İlk Yardım Eğitimi, Eğitim Materyalleri,Sertifika ve Kimlik Kartı dahil olmak üzere KDV dahil Eğitim alacak her kişi için kişi başı 250,00 TL. ye anlaşma yapılmıştır. Bu Faaliyetimiz Odalarımıza hem Ekonomik katkı sağlayacak, hem de Üyelerimizin Ceza ile karşı karşıya kalmaması sağlanmış olunacaktır.

3 Tamim ekinde gönderdiğimiz Word ortamında Duyuru İlan örneğinin Oda Ünvanı yazan bölümü kendi Odanızın Ünvanını yazıp değiştirerek, Renkli yazıcıdan çıktısınında alınarak, Odanızın İlan Tahtası ve İlçenizde görünür belirli yerlere asılarak SGK ya tabi İşyeri Sahipleri ve Üyelerimizin bilgilendirilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca Odalarımızın kendi imkanları ile Yerel İlan, e-posta ve SMS aracılığı ile duyuru yapmaları etkili olacaktır. Birliğimizce Daha Önce İŞYERİ RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ- ACİL EYLEM PLANI ÇALIŞANLARA İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ hizmeti almış bulunan ve halen OSGB hizmeti alan İşverenlere, Birliğimizce SMS Yolu ile İlçelerindeki Odalarımıza Müracaat etmeleri iletilecek ve müracaatların hızlanmasına yardımcı olunacaktır. Başvurular Naylon Poşet Dosya içerisinde, 1 Ad. Başvuru Formu aslı,( İşyeri Sahibi tarafından imzalı ve Kaşeli ) 2 Ad. Eğitim alacak İşçinin vesikalık fotoğrafı, 1 Ad. Okunaklı şekilde Nüfus Cüzdan Fotokopisi Birliğimize gönderilmek üzere, Odalarımızca toplanacaktır. Odalarımız topladıkları Başvuruları, ilgili ayın 20 sine kadar Birliğimizde olacak şekilde göndereceklerdir. Odalarımız kişi başı Eğitim bedellerini İlgililerden tahsil edecek ve belgeler ve Tamim ekindeki İcmal Tablosu ile birlikte Birliğimize her ayın 20 sine kadar göndereceklerdir. İcmal Tablosu Başkanımızın ve Genel Sekreterimizin adresine ayrıca gönderilecektir. Odalarımızca, topladıkları başvuruların bedellerini peşin tahsil edilecek olup, Tahsil edilen paralar için ilgililere herhangi bir belge düzenlemeyeceklerdir. Birliğimizce ilgililer adına Gelir Makbuzu veya Tahsil Fişi düzenlenecek olup, düzenlenen Fiş ve Makbuzlar İlgililerine verilmek üzere Odanıza ilgili ayın sonuna kadar gönderilecektir. Odalarca Tahsil edilip Birliğimize gönderilen Başvuru bedelleri karşılığı ilgililere ADA EĞİTİM tarafından düzenlenecek olan Faturalar Birliğimizce teslim alınarak, İlgililere veya Muhasebecilerine gönderilecektir. ADA EĞİTİM tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi verdiği her kişi için Odalarımız adına Kişi başına 10,00 TL. Birliğimiz adına aynı şekilde 10;00 TL. olmak üzere Teşkilatımız adına 20,00 TL, Tahsil edilecek olup,odalarımızın payları OSGB paylarında olduğu gibi Birliğimizce makbuz karşılığı Odalarımıza havale edilecektir. Tamim gereği işlem yapılarak,üyelerimizin bilgilendirilmesini,anlaşılmayan hususların Birliğimizden sorulmasını önemle rica ederiz. NESRİN ÖZTÜRK GENEL SEKRETER DEMİRHAN ELÇİN BAŞKAN

4 ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP.A BLOK KAT:1 ARTVİN TELEFON: ( 0466 ) FAX : ( 0466 ) TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU İŞYERİ ŞİRKET İSE ÜNVANI GERÇEK KİŞİ MÜKELLEF İSE ADI SOYADI İŞYERİ FAALİYETİ ( MESLEĞİ ) İŞYERİ SAHİBİNİN CEP TELEFON NO İŞYERİNİN SGK İŞVEREN NUMARASI İŞYERİNİN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI İŞYERİNİN ADRESİ İŞYERİ İLETİŞİM İŞYERİ VEYA SAHİBİ e.mail ADRESİ TEL:(0466) İŞYERİNİN TEHLİKE SINIFI VEYA DERECESİ ÇOK TEHLİKELİ ( ) TEHLİKELİ ( ) AZ TEHLİKELİ ( ) İŞYERİNDE SGK LI ÇALIŞAN SAYISI İLK YARDIM EĞİTİMİ ALACAK KİŞİ SAYISI İŞLEMLERİ TAKİP EDEN ODA TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALACAK PERSONELİN S.NO İŞÇİNİN ADI SOYADI İŞÇİNİN T.C.NO İŞÇİNİN KENDİSİNİN CEP TEL NO 10 KİŞİ BAŞI EĞİTİM ÜCRETİ 250,00 TL ( KDV DAHİL) EKLERİ TOPLAM TAHSİLAT EĞİTİM ALACAK KİŞİLERİN HER BİRİNİN 1 AD. NÜFUS CÜZDAN FOTOKOİSİ EĞİTİM ALACAK KİŞİLERİN HER BİRİNİN 2 AD. VESİKALIK FOTOĞRAFI İŞ YERİ SAHİBİNİN KAŞE VE İMZASI

5 ESNAF VE SANATKARLAR ODASI DUYURU ARTVİN ESOB DAN HİZMETE DEVAM ÇOK TEHLİKELİ - TEHLİKELİ ve AZ TEHLİKELİ İŞLERDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM İŞVERENLER İŞÇİ ÇALIŞTIRAN TÜM İŞYERLERİNİN TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞ SERTİFİKALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMALARI 6331 SAYILI KANUN GEREĞİ MECBURİDİR ÇALIŞTIRDIĞINIZ PERSONELLERİNİZİN TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMASI İÇİN.. ESNAF VE SANATKARLAR ODAMIZA MÜRACAATINIZI MUTLAKA YAPINIZ ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ