ANKARA ve TARIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.ankaraka.org ANKARA ve TARIM"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER TABLOSU GİRİŞ 5 1. GENEL TARIMSAL EKONOMİ 7 2. BİTKİSEL ÜRETİM HAYVANCILIK VE HAYVANSAL ÜRETİM TARIMA DAYALI SANAYİ TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ANKARA BÖLGE PLANI VE TARIM 49 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1. Ankara İli Köy Nüfusu 7 Grafik 2. Ankara İlinde Tarım Sektörünün GSKD den Aldığı Pay 8 Grafik 3. Ankara İlinin Tarım Sektörü İhracatı 9 Grafik 4. Ankara İlinin Tarım Sektörü İthalatı 10 Grafik 5. Ankara İlinde Tarım Sektöründe Kullanılan Kredi Miktarı 11 Grafik 6. Türkiye ve Ankara İli Tarım Sektörü Üretim Değerleri 12 Grafik 7. Türkiye ve Ankara İli Ekili Alanı 14 Grafik 8. Ankara İli Toplam İşlenen Tarım Alanı 15 Harita 1. Ankara İli Arazi Örtüsü, Grafik 9. Ankara İli Arazi Dağılımı 17 Grafik 10. Ankara İli Tahıl Üretimi 18 Grafik 11. Ankara İli Buğday Üretimi 19 Grafik 12. Ankara İli Arpa Üretimi 20 Grafik 13. Ankara İli Çavdar Üretimi 21 Grafik 14. Ankara İli Organik Bitkisel Üretimi 22 Grafik 15. Ankara İli Yem Bitkileri Üretimi

3 Grafik 16. Ankara İli Şekerpancarı Üretimi 23 Grafik 17. Ankara İli Yağlı Tohum Üretimi 24 Grafik 18. Ankara İli Yeşil Mercimek Üretimi 24 Grafik 19. Ankara İli Kuru Soğan Üretimi 25 Grafik 20. Ankara İli Havuç Üretimi 26 Grafik 21. Ankara İli Marul Üretimi 27 Grafik 22. Ankara İli Kavun Üretimi 28 Grafik 23. Ankara İli Domates Üretimi 28 Grafik 24. Ankara İli Şaraplık Üzüm Üretimi 29 Grafik 25. Ankara İli Vişne Üretimi 30 Grafik 26. Ankara İli Kiraz Üretimi 31 Grafik 27. Ankara İli Armut Üretimi 32 Grafik 28. Ankara İli Dut Üretimi 33 Grafik 29. Türkiye ve Ankara İli Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanı Miktarı 36 Grafik 30. Ankara İli Keçi Yetiştiriciliği 37 Grafik 31. Türkiye ve Ankara İli İnek, Koyun ve Keçi Sütü Miktarı 38 Grafik 32. Ankara İli Kırmızı Et Üretimi 39 Grafik 33. Ankara İli Yumurta ve Et Tavuğu Trendi 40 Grafik 34. Ankara İli Kanatlı Et Üretimi 41 Grafik 35. Ankara İli Tavuk Yumurta Sayısı 42 Grafik 36. Ankara İli Bal Üretimi 43 Tablo 1. Ankara İli Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin İlçeler Bazında Dağılımı, Grafik 37. Ankara İli Gıda İşyerlerinin ve Çalışma Kapasitelerinin Oranları (%), Tablo 2. Ankara İli Tarımsal Üretici Birlikleri ve Üretim Kapasiteleri, SONUÇLAR 51 KAYNAKLAR

4 GİRİŞ Nüfusunun yaklaşık ¼ nin kırsal alanlarda yaşayıp tarımsal aktiviteyle uğraştığı ülkemizde tarım sektörünün Gayri safi katma değer içerisindeki payı % 8,5 düzeyindedir. Toplam işlenen tarım alanı son 16 yıllık süreç içerisinde % 12,4 oranında bir düşüş göstererek 23,6 milyon hektara gerilemiştir. Ankara ilinde yaşayan kırsal nüfus oranı son 10 yıllık dönemde yaklaşık % 263 oranında bir düşüş göstererek 2011 yılında kişi olmuştur. Kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı ise yaklaşık % 3 tür. Kırsal alanlarda yaşayan nüfusun hızlı düşüşünün sonucu olarak işlenen tarımsal alanlar azalmıştır. Nitekim son 16 yıl içerisinde toplam işlenen tarım alanı % 11 lik bir düşüş göstererek hektara gerilemiştir. Ankara tarımının 2004 yılında % 2,69 olan GSKD içerisindeki payı 2008 yılında % 2,59 a gerilemiştir. Tarım sektörünün dış ticaret payı ise 2002 yılında % 3,95 iken bu oran 2011 yılında %1,83 e düşmüştür. Benzer olmayan bir şekilde ithalattaki payı ise aynı yıllar arasında % 2,25 ten % 5,29 a çıkmıştır. Ankara ili bitkisel üretim bakımından ülkemizin önde gelen illerinden birisidir. Geniş arazi varlığıyla birçok ürünün üretimi için elverişli olan Ankara ili toplam tarım alanının Türkiye ye oranı yaklaşık % 5 iken Ankara ilinde ekilen meyve alanının Türkiye ye oranı % 8,46, ekilen sebze alanının Türkiye ye oranı %5,93 ve ekilen tarla alanının Türkiye ye oranı ise % 5,01 dir. Hayvansal üretim bakımından ise Ankara özellikle kümes hayvanları başta olmak üzere koyun yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemini yıllar itibariyle korumuştur. Ankara nın bitkisel üretim, canlı hayvan ve hayvansal üretim değerlerine bakıldığında ise 2011 yılında Türkiye oranları sırasıyla % 2.97, % 1.84 ve % 1.89 dur. Tarım sektöründe kredi mekanizmasında geçmişte kamu bankası olarak Ziraat Bankası uzun yıllar tekel olarak hizmette bulunmuşken son 10 yıllık süreçte özel bankaların tarım sektörüne ilgileri artmıştır. Ankara nın tarım sektöründe kullandırılan kredi bakımından Türkiye ye oranı 2011 yılında % 3,32 olmuştur. Kamu ve özel bankalarının yanısıra Tarım Kredi Kooperatifleri de tarım sektöründe önemli krediler kullandırmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak sayısı 2012 yılında ne ulaşmış, Ankara iline ait ortak üye sayısı ise olup Türkiye oranı % 2,2 dir. Bu çalışma ile Ankara tarımının yılları arasında 20 yıllık süreç içerisinde almış olduğu yol genel tarımsal ekonomik verilerin yanısıra bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarıma dayalı sanayi, üretici birlikleri ve Ankara bölge planı ve tarım olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir. İnceleme yapılırken Ankara nın gelişim seyri ile Türkiye nin gelişim seyri karşılaştırılarak Ankara nın güç kazandığı ve güç kaybettiği ürünler üzerinde durulmuştur. Ankara nın Başkent olma özelliğinden dolayı kırsal alanlara ve tarıma gerekli önemin geçmiş yıllarda verilmemiş olması, değerli tarım arazilerinin tarım dışı sebeplerle kullanımı, işlenen tarım arazilerinin her geçen yıl azalarak kendi nüfusunu kendi ürettiği kaynakla besleyememe tehlikesinin önümüzdeki yıllarda baş göstereceği sonucunu çıkarmak gerçekçi bir yaklaşım olarak öne sürülebilir. 4 5

5 1. GENEL TARIMSAL EKONOMİ Son 5 yıllık süreç içerisinde gerek Türkiye ve gerekse Ankara daki köy nüfusu hızlı bir düşüş göstermiştir. Türkiye nüfusu yılları arasında % 16,79 oranında bir düşüş göstererek 17 milyon 338 bine düşerken aynı yıllar arasında Ankara nüfusu % 60,48 lik ciddi bir düşüş göstererek ye düşmüştür. Aynı yıllarda köy sayısı ise 658 den 672 ye çıkmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında ise yeni köy kurulması, mahalle statüsü verilen köylerin tekrar köy statüsüne kavuşturulması gibi hususlar sıralanabilir. Grafik 1. Ankara İli Köy Nüfusu TÜİK Bölgesel İstatistikler 6 7

6 Grafik 2. Ankara İlinde Tarım Sektörünün GSKD den Aldığı Pay yıllarını kapsayan 5 yıllık süreçte Ankara ilinde Tarım sektörünün GSKD den aldığı pay % 31 oranında artış göstererek TL ye yükselmiştir. Fakat Türkiye oranı düşünüldüğünde 2004 yılında % 2,69 olan pay 2008 yılında % 2,59 a gerilemiştir. Türkiye de ise tarımın GSKD den aldığı pay 2008 yılında % 8,5 olmuştur. Grafik 3. Ankara İlinin Tarım Sektörü İhracatı yılları arasında Türkiye nin tarım sektöründeki ihracatı % 286 oranında artış göstererek 14 milyar $ a yükselmiştir. Aynı dönemde Ankara nın tarım ihracatı ise % 79 oranında artarak 260 milyon $ a yükselmiştir. Ankara nın Türkiye ortalaması ise yıllar içerisinde değişkenlikler göstermiştir yılında Ankara nın Türkiye payı % 4,51 iken bu oran 2011 yılına gelindiğinde % 1,83 e düşmüştür. İhracatta en önemli payı işlenmiş meyve ve sebzeler almıştır. TÜİK Bölgesel İstatistikler TÜİK ISIC Dış Ticaret İstatistikleri 8 9

7 Grafik 4. Ankara İlinin Tarım Sektörü İthalatı yılları arası Türkiye tarım sektörü ithalat miktarında % 361 oranında bir artış gerçekleşerek 13 milyar $ a yükselmiştir. Ankara nın ithalat miktarı ise % 982 artarak 720 milyon $ a yükselmiştir. Ankara nın tarım sektörü ithalatının Türkiye nin tarım ithalatına oranı 2008 yılında % 8,83 e çıkmış 2011 yılına gelindiğinde ise % 5,29 a düşmüştür yılında yaşanan kuraklığın bir etkisi olarak 2008 yılında Türkiye ile paralel bir şekilde artan ithalatın ana kalemini bir önceki yıla göre % 315 artış gösteren tahıl ürünleri olmuştur. İthal edilen ürünlerde ise tahıl ürünleri ile sığır eti ve ürünleri ön sırada gelmiştir. Grafik 5. Ankara İlinde Tarım Sektöründe Kullanılan Kredi Miktarı Tarım sektöründe kullanılan kredi oranına bakıldığında 1996 yılında Ankara da tarım sektöründe kullanılan kredinin Türkiye de kullanılan kredi miktarına oranı % 62,91 olmuştur. Son 20 yıllık süreçte Ankara ilinde tarım sektöründe kullanılan kredi miktarı artmasına rağmen Türkiye de kullanılan kredi miktarı ile kıyaslandığında bir düşüş görülmektedir. TÜİK ISIC Dış Ticaret İstatistikleri Türk Bankalar Birliği 2012, Banka ve Sektör Bilgileri, * YTL 10 11

8 Grafik 6. Türkiye ve Ankara İli Tarım Sektörü Üretim Değerleri yılları arasında Tarım sektörü değerlerine bakıldığında, 1995 yılında Türkiye bitkisel üretim değeri 1,1 milyon TL iken bu oran 2010 yılında 80 milyon TL ye yükselmiştir. 31,490 TL olan Ankara bitkisel üretim değeri 2010 yılında TL ye ulaşmış olup 2010 yılı Türkiye oranı % 2,97 dir. Aynı yıllardaki canlı hayvan değeri Türkiye de 549 binden 46 milyona yükselirken Ankara da TL den TL ye ulaşmış 2010 yılı Türkiye oranı 1,84 tür. Hayvansal ürünlerin değeri ise Türkiye de 384 binden 38 milyona artarken Ankara da TL den TL ye ulaşmış olup 2010 yılı Türkiye oranı % 1,89 olmuştur. 2. BİTKİSEL ÜRETİM yılları arasında Türkiye de ekilen meyve alanı % 22,6 artış göstererek 2011 yılında 309 bin hektara yükselirken Ankara da aynı yıllar arasında % 7,6 lık bir artışla 26 bin hektara yükselmiştir yılında Ankara da ekilen meyve alanının Türkiye ye oranı % 9,6 iken bu oran yıllar içerisinde gerileyerek % 8,4 e inmiştir. Yine aynı yıllarda Türkiye de sebze üretim alanı % 13 gerileyerek 809 bin hektara düşmüştür. Ankara da ekilen sebze alanı ise Türkiye üretimi ile paralellik göstererek % 22 oranında bir düşüş yaşanarak 47 bin hektara düşmüştür. Ankara nın Türkiye ye oranı ise % 6,7 den % 5,93 e gerilemiştir. Ekilen tarla alanına bakıldığında da Türkiye ve Ankara da bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye de ekilen tarla alanı % 13 lük bir düşüş göstererek 15,7 milyon hektara düşmüşken Ankara da bu oran % 16 lık bir düşüşle 786 bin hektar olmuştur. Ankara nın Türkiye oranı ise 2011 yılında 5,01 e gerilemiştir. TÜİK Bölgesel İstatistikler 12 13

9 Grafik 7. Türkiye ve Ankara İli Ekili Alanı Grafik 8. Ankara İli Toplam İşlenen Tarım Alanı Türkiye de toplam işlenen tarım alanı yılları arasında 16 yıllık süreçte % 12,43 düşerek 23,6 milyon hektara düşmüşken aynı yıllarda Ankara da % 11,01 oranında bir düşüş göstererek 1,2 milyon hektara gerilemiştir. Ankara nın Türkiye oranı ise 2010 yılında % 4,99 a gerilemiştir. TÜİK Bölgesel İstatistikler 14 15

10 Corine arazi sınıflaması 2009 yılı verilerine göre Ankara ilinde sulu tarımın yoğunlaştığı yer Polatlı ilçesidir. Karışık tarım alanları Haymana, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde yoğunlaşıyorken çıplak alanlar şehrin batısında orman örtüsü ise şehrin kuzeyinde yoğunlaşmıştır. ANKARA İLİ ARAZİ ÖRTÜSÜ BOLU ÇANKIRI ESKİŞEHİR KIRIKKALE KIRŞEHİR Grafik 9. Ankara İli Arazi Dağılımı TÜİK verilerine göre Ankara nın 1996 yılında toplam tarım alanı dekar iken bu oran 2011 yılında dekara gerilemiştir. Yıllar içerisinde tahıl alanları yüzdesi düşerken nadasa bırakılan alan artış göstermiştir. Sebze ve meyve alanları ise yıllar içerisinde artmıştır. Polatlı en fazla hububat ekim alanına sahip ilçe olup Haymana ikinci, Bala üçüncü sırada yer almaktadır. Kazan ve Beypazarı en fazla sebze ekim alanına; Çubuk, Kalecik ve Kızılcahamam ise en çok meyve ve bağ alanlarına sahip ilçelerdir. KONYA Sulu tarım Kuru tarım Mera Orman Sulak alanlar (tuzsuz) Çıplak alan Karışık tarım alanı Karışık tarım ve doğal alanlar iç sular Şehir ve endüstriyel alanlar Sulak alanlar (tuzlu) Harita 1. Ankara İli Arazi Örtüsü, 2009 Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2009), Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü. TÜİK, CPA Ürün Sınıflaması 16 17

11 Grafik 10. Ankara İli Tahıl Üretimi yılları arasında Türkiye tahıl üretimi % 16 lık bir artış göstererek 32,7 milyon tona ulaşırken bu oran Ankara da % 6,6 artış ile 1,6 milyon tona ulaşmıştır yılında % 6,36 ya ulaşan Ankara tahıl üretiminin Türkiye ye oranı, 2010 yılında % 5,11 e gerilemiştir. Ankara ilindeki başlıca tahıl ürünleri ise Buğday, Arpa ve Çavdar dır. Grafik 11. Ankara İli Buğday Üretimi Türkiye buğday üretimi yılları arasında % 6,8 lik bir artış göstererek 21,8 milyon tona ulaşmıştır. Aynı yıllar arasında Ankara da üretilen buğday miktarı % 22,7 lik ciddi bir düşüş göstererek 1,1 milyon tona gerilemiştir yılında Ankara da üretilen buğdayın Türkiye üretimine oranı % 7,24 iken bu oran 2011 yılında % 5,23 e gerilemiştir. Bu da göstermektedir ki temel besin kaynaklarından birisi olan ve Anavatanı Anadolu olan buğday üretiminde ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise özellikle Ankara da buğday üretimine büyük çapta zarar veren kımıl ve süne zararından dolayı üreticilerin buğday üretiminden vazgeçerek arpa üretimine yönelmeleri olmuştur. TÜİK Bölgesel İstatistikler TÜİK, CPA Ürün Sınıflaması 18 19

12 Grafik 12. Ankara İli Arpa Üretimi Buğday üretiminin aksine, yılları arasında Türkiye arpa üretimi % 2,56 lık bir düşüş göstererek 7,6 milyon tona gerilerken Ankara arpa üretimi aksi bir eğilim seyrederek % 33,59 luk bir artış ile 687 bin tona çıkmıştır yılında Ankara arpa üretiminin Türkiye arpa üretimine oranı % 6,59 iken bu oran 2011 yılında % 9,04 e çıkmıştır. Ankara da arpa üretimi karma yemde katkı maddesi ve doğrudan kaba yem olarak kullanılmaktadır. Grafik 13. Ankara İli Çavdar Üretimi yılları arasındaki Türkiye çavdar üretimi de buğday üretimine paralel bir seyir izleyerek % 42,8 oranında bir artışla 365 bin tona ulaşırken Ankara da üretilen çavdar miktarı % 43,4 lük bir düşüş göstererek 10 bin tona gerilemiştir yılında %7,3 olan Ankara çavdar üretimi 2011 yılında % 2,9 a gerilemiştir

13 Grafik 14. Ankara İli Organik Bitkisel Üretimi yıllarını kapsayan dönemde Türkiye organik bitkisel üretim değeri % 254 lük bir artış sağlayarak 1,343 bin tona yükselirken Ankara üretiminde % 416 lık bir artış gerçekleşerek 12 bin tona yükselmiştir. Ankara organik bitkisel üretiminin Türkiye ye oranı yıllar içerisinde artarak 2010 yılında % 0,91 e yükselmiştir. Grafik 15. Ankara İli Yem Bitkileri Üretimi Hayvancılık sektörünün en sorunlu alanlarından birisini oluşturan Yem bitkileri ekim alanı yılları arasında Türkiye de % 378 oranında bir artışla 1,4 milyon hektara ulaşmıştır. Aynı yıllarda Ankara da yem bitkileri ekim alanı % 296 oranında bir artışla 13,4 bin hektara ulaşmıştır. Ankara da ekilen yem bitkilerinin Türkiye ye oranında ise yıllar içerisinde hafif düşüşler yaşanarak % 0,92 ye gerilemiştir. Grafik 16. Ankara İli Şekerpancarı Üretimi Şeker Pancarı üretimi Dünya Ticaret Örgütü tarafından getirilen kurallar eşiğinde üretim kotalarına tabii bir üründür. Türkiye de yılları arasında şeker pancarı üretimi % 2,41 artış göstererek 16,1 milyon tona ulaşmıştır. Ankara şeker pancarı üretiminde ise 20 yıllık süreçte % 25 oranında ciddi bir düşüş yaşanarak 492,9 bin tona gerilemiştir. Ankara nın şeker pancarı üretiminin Türkiye ye oranı ise yıllar içerisinde düşüşler göstererek % 3,06 ya gerilemiştir

14 Grafik 17. Ankara İli Yağlı Tohum Üretimi Türkiye nin ithalatında önemli role sahip olan yağlı tohum bitkileri üretimi yılları arasında % 24 lük bir artış sağlayarak 2,9 milyon tona ulaşırken Ankara da yağlı tohum üretimi yaklaşık % 320 oranında artarak 31,8 bin tona ulaşmıştır. Ankara nın yağlı tohum üretiminin Türkiye ye oranı ise yıllar içerisinde artış göstererek % 1,07 ye ulaşmıştır. TÜİK Bölgesel İstatistikleri Grafik 18. Ankara İli Yeşil Mercimek Üretimi Türkiye yeşil mercimek üretimi yıllarını kapsayan dönemde % 87 oranında bir düşüş göstererek tona düşmüştür. Ankara ili üretimide Türkiye üretimine paralel bir yapı göstererek yaklaşık % 78 lik bir düşüşle tona düşmüştür. Bununla birlikte, Ankara yeşil mercimek üretiminde Türkiye nin önde gelen ili olup 2011 yılı itibariyle Türkiye yeşil mercimek üretiminin yaklaşık % 11 ini gerçekleştirmiştir. Grafik 19. Ankara İli Kuru Soğan Üretimi Türkiye kuru soğan üretimi yılları arasında % 33,8 artarak 2,1 milyon tona ulaşmıştır. Ankara kuru soğan üretimi ise son 20 yıllık süreçte % 5440 oranında yüksek bir artış sağlayarak 450 bin tona ulaşmıştır yılında Ankara da üretilen kuru soğan miktarının Türkiye ye oranı yalnızca % 0,51 iken 2011 yılında bu oran % 21,03 e çıkmıştır. Ankara da kuru soğan üretiminde Polatlı öne çıkan ilçe olarak yerini almaktadır

15 Grafik 20. Ankara İli Havuç Üretimi yılları arasında Türkiye havuç üretimi % 252 oranında bir artış sağlayarak 602 bin tona ulaşmıştır. Aynı yıllar arasında Ankara da havuç üretimi ise % 29 luk bir artışla 110 bin tona ulaşmıştır yılında Türkiye de üretilen havucun neredeyse yarısı Ankara dan karşılanırken bu oran 2011 yılında % 18 lere düşmüştür. Grafik 21. Ankara İli Marul Üretimi yılları arasında Türkiye marul üretimi % 117 artarak 424 bin tona ulaşmıştır. Ankara marul üretimi ise % 230 artarak 77 bin tona yükselmiştir. Ankara nın marul üretiminin Türkiye ye oranı ise yıllar içerisinde artarak %18 e yükselmiştir

16 Grafik 22. Ankara İli Kavun Üretimi yılları arasında Türkiye kavun üretiminde % 12,3 oranında bir düşüş yaşanmış üretim miktarı 2011 yılında 1,6 milyon tona gerilemiştir. Kazan kavunu, Polatlı kavunu olarak marka haline gelmiş Ankara da ki kavun üretimi ise %5,8 lik bir düşüşle 210 bin tona gerilerken, Ankara kavun üretiminin Türkiye ye oranı 2011 yılında 12,77 ye gerilemiştir. Grafik 23. Ankara İli Domates Üretimi yılları arasında Türkiye domates üretimi % 77 oranında bir artış göstererek 11 milyon tona ulaşmıştır. Aynı yıllarda Ankara domates üretimi ise neredeyse % 100 oranında bir artış göstererek 164 bin tona ulaşmıştır. Ankara domates üretiminin Türkiye oranı yıllar içerisinde artış ve azalışlara sahne olarak 2011 yılında % 1,5 e düşmüştür. Grafik 24. Ankara İli Şaraplık Üzüm Üretimi Kalecik karası ile isim yapmış Ankara da şaraplık üzüm üretimi Türkiye üretimine oranla dikkate değer bir artış göstermiştir yılları arasında Türkiye şaraplık üzüm üretimi % 25,7 artarken aynı yıllar arasında Ankara ili şaraplık üzüm üretimi % 81,1 oranında bir artış göstermiştir yılında Ankara, Türkiye şarap üretiminin yalnızca % 0,9 unu karşılarken bu oran 2008 yılında % 1,6 ile zirveye çıkmış, 2011 yılında ise % 1,2 ye düşmüştür

17 Grafik 25. Ankara İli Vişne Üretimi yılları arasında Türkiye vişne üretimi % 90 oranında bir artış sağlayarak 182 bin tona ulaşmıştır. Ankara vişne üretimi ise % 73 lük bir artışla 28 bine çıkmıştır. Ankara vişne üretiminin Türkiye oranı ise yıllar içerisinde artış ve azalışlar göstererek 2011 yılında % 15,4 olmuştur. Grafik 26. Ankara İli Kiraz Üretimi yıllarında Türkiye kiraz üretimi % 192 artarak 438 bin tona yükselmiştir. Ankara da ise aynı yıllar arasında % 33 lük bir artış yaşanmış ve üretim 6 bin tona ulaşmıştır. Ankara nın kiraz üretiminin Türkiye oranı ise yıllar içerisinde düşüşler göstererek 2011 yılında % 1,39 olmuştur

18 Grafik 28. Ankara İli Dut Üretimi Grafik 27. Ankara İli Armut Üretimi yılları arasında Türkiye armut üretimi % 4,12 düşerek 386,3 bin tona düşerken, Ankara armut üretimi aynı yıllarda yaklaşık % 28 lik bir düşüş göstererek 16,9 bin tona gerilemiştir. Ankara armut üretiminin Türkiye üretimine oranı ise yıllar içerisinde düşüş göstererek % 4,39 a gerilemiştir. Grafik 28. Ankara İli Dut Üretimi Türkiye dut üretimi yılları arasında % 6,5 düşerek 76,6 bin tona düşmüşken, Ankara dut üretimi ise % 52,6 düşüş göstererek 4,3 bin tona gerilemiştir yılında Ankara dut üretiminin Türkiye ye oranı % 11,2 iken 2011 yılında bu oran neredeyse yarı yarıya azalarak % 5,68 e gerilemiştir

19 3. HAYVANCILIK VE HAYVANSAL ÜRETİM yılları arasında Türkiye deki büyükbaş hayvan sayısı % 1,17 oranında artarak 12,4 milyona ulaşmıştır. Ankara da büyükbaş hayvan sayısı ise son 20 yıllık süreç içerisinde yaklaşık % 4 oranında gerileyerek 255,9 bin olmuştur. Ankara da yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının Türkiye ye oranı 2011 yılında % 2,05 olmuştur. Aynı yıllarda Türkiye de yetiştirilen küçükbaş hayvan sayısı % 36 gerileyerek 32 milyona düşmüştür. Ankara da yetiştirilen küçükbaş hayvan sayısı ise % 43 gerileyerek 796 bine düşmüştür. Ankara nın küçükbaş hayvan sayısının Türkiye ye oranı yıllar içerisinde gerçekleşen artış ve azalışlarla birlikte 2011 yılında % 2,48 olmuştur. Ankara da 1991 yılında büyükbaş hayvan cinsi bakımından yerli hayvanların oranı % 48 iken bu rakam 2011 yılında % 28 e düşmüştür. Bu da göstermektedir ki, Ankara ilinde verimi daha yüksek olan kültür ve melez hayvanların oranı her geçen yıl hızla artış göstermektedir. Kırmızı et sektöründe yaşanan gerilemenin aksine kümes hayvancılığı yıllar içerisinde bir artış içerisine girerek kırmızı ete ikame bir ürün oluşturmuştur. Nitekim yıllarında Türkiye kümes hayvanı miktarı % 65 artarak 240 milyona ulaşmıştır. Ankara da bu oran ise benzer bir artışla % 66 artarak 6,8 milyona ulaşmıştır. Ankara da yetiştiriciliği yapılan kümes hayvanları sayısının Türkiye ye oranı ise sabit seyirler izleyerek 2011 yılında % 2,85 olmuştur

20 Grafik 29. Türkiye ve Ankara İli Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanı Miktarı Grafik 30. Ankara İli Keçi Yetiştiriciliği yılları arasında Türkiye de keçi sayısı yaklaşık % 34 lük bir azalış göstererek 7,2 milyona düşerken Ankara da bu oran % 223 gibi ciddi bir düşüşle 103 bine düşmüştür. Ankara açısından yıllarca önemli bir ekonomik kaynak olarak görülen keçi sayısındaki bu düşüşün Türkiye oranına bakıldığında ise 1991 yılında Ankara da yetiştirilen keçi sayısının Türkiye ye oranı % 3,10 dan 2011 yılında % 1,42 ye düşmüştür

21 Grafik 31. Türkiye ve Ankara İli İnek, Koyun ve Keçi Sütü Miktarı yılları arasında Türkiye de inek sütü % 60 artış göstererek 13,8 milyon tona yükselirken Ankara da bu oran % 9 oranındaki bir artışla 202 bin tona ulaşmıştır. Ankara nın Türkiye ye oranı ise yıllar içerisinde düşerek % 1,46 ya gerilemiştir. Aynı yıllarda Türkiye koyun sütü miktarına bakıldığında % 19,6 oranında bir düşüşle 892 bin tona düşmüştür. Ankara da ise Türkiye de ki düşüşün aksine % 26,8 lik bir artış gerçekleşerek 23,7 bin tona ulaşmıştır. Ankara da üretilen koyun sütünün Türkiye ye oranı ise yıllar içerisinde artış göstererek % 2,66 ya ulaşmıştır. Türkiye de ki keçi sayısında ki azalışa paralel olarak keçi sütü üretiminde de ciddi düşüşler olmuştur. 20 yıllık süreçte % 4,2 oranında bir düşüş göstererek 320,6 bin tona düşerken Ankara ilinde % 50 oranında daha ciddi bir düşüş yaşanarak 2,3 bin tona düşmüştür. Türkiye oranı ise % 0,71 ler düzeyine kadar gerilemiştir. Grafik 32. Ankara İli Kırmızı Et Üretimi İnsan beslenmesi açısından önemli bir protein kaynağı olan kırmızı et üretiminde yılları arasında hızlı nüfus artışı ile paralel bir seyir izlemeyip önemli düşüşler göstermiştir. Türkiye kırmızı et üretimi % 11 oranında bir azalış gösterirken Ankara nın Türkiye kırmızı et üretim payı 1991 yılında % 5,4 lerden 2009 yılında % 3,7 ye gerilemiştir. Ankara ili kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan eti üretiminin payı ise 2001 yılında % 29 düzeyinde iken bu oran ciddi bir düşüş göstererek 2009 yılında % 9 lara kadar düşmüştür

22 Grafik 33. Ankara İli Yumurta ve Et Tavuğu Trendi yılları arasında Türkiye et tavuğu yetiştiriciliği % 80 artarak 158 milyona ulaşmıştır. Ankara ilindeki et tavukçuluğu ise 20 yıllık süre içerisinde % 25 oranında bir artış gerçekleştirerek 3,9 milyona ulaşmıştır. Yumurta tavukçuluğunda ise tersi bir eğilim olmuş olup, Türkiye yumurta tavuğu yetiştiriciliği 20 yıllık süreç içerisinde % 55 oranında artış göstererek yaklaşık 79 milyona ulaşmışken, Ankara ilindeki artış oranı % 232 oranında olup 2,9 milyona ulaşmıştır. Türkiye de daha çok rekabet şartlarının daha yüksek olduğu liman bölgelerine yakın olan Doğu Marmara Bölgesi ve Güney Ege Bölgesinde yoğunlaşan et tavuğu yetiştiriciliği ağır basmaktayken Ankara ilinin bulunduğu coğrafya itibariyle yumurta tavukçuluğuna yönelen bir eğilimi mevcuttur. Grafik 34. Ankara İli Kanatlı Et Üretimi Türkiye kırmızı et üretimindeki düşüşe karşın yılları arasında Türkiye kanatlı eti üretimi % 369 oranında yüksek bir sıçrama yaparak 1,3 milyon tona ulaşmıştır. Ankara ise kanatlı eti üretiminde yılları arasında % 62 lik bir artışla 25 bin tona ulaşmıştır. Buna karşın, Ankara da kanatlı eti üretim miktarının Türkiye içerisindeki payı 1995 yılında % 5,53 iken bu oran yıllar içerisinde gitgide azalış göstererek 2009 yılında % 1,91 e kadar gerilemiştir. Grafik 29 da da görüleceği gibi et tavuğu yetiştiriciliğininin azalması ile paralel olacak şekilde kanatlı eti üretim miktarı ise hızlı bir düşüş içerisine girmiştir. TÜİK Bölgesel İstatistikler 40 41

23 Grafik 35. Ankara İli Tavuk Yumurta Sayısı yılları arasında Türkiye de tavuk yumurtası sayısı % 34 artarak 13,8 milyona ulaşmıştır. Aynı yıllarda tavuk yumurta sayısında Ankara da % 228 oranında bir artış yaşanarak 695 bine ulaşmıştır. Ankara ilindeki kanatlı etindeki düşüşün aksi yönde yumurta tavukçuluğunun daha önem kazandığı görülmektedir. Nitekim Ankara da tavuk yumurtasının Türkiye ye oranı yıllar içerisinde artış göstererek 2011 yılında % 5 lik bir paya ulaşmıştır. Grafik 36. Ankara İli Bal Üretimi yılları arasında Türkiye bal üretimi % 72 lik bir artışla 94 bin tona ulaşırken Ankara bal üretimi yalnızca % 5,7 artarak 591 tona ulaşmıştır. Ankara da bal üretiminin Türkiye payında ise yıllar içerisinde bir azalış yaşanarak % 0,63 e gerilemiştir. TÜİK Bölgesel İstatistikler 42 43

24 4. TARIMA DAYALI SANAYİ Ankara kırsal alanında tarıma dayalı sanayi işletmelerinin Tablo 1 de ki dağılımına bakıldığında çoğu ilçede tarıma dayalı endüstrinin gelişmediği görülmektedir. En fazla işletmenin yoğunlaştığı ilçe % 22,9 ile Merkez ilçedir. Bunu sırasıyla % 19,8 ile Yenimahalle ve % 8,7 ile Çankaya takip etmektedir. Tablo 1. Ankara İli Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin İlçeler Bazında Dağılımı, 2010 Mulga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

25 Ankara, kombinalarda kesilen sığır ve koyun (baş/gün) kapasitesi bakımından sırayla Türkiye deki işletmelerin % 4,7 ve % 3,7 sini oluştururken, kesimhane kapasitesi bakımından ise % 6,2 ve % 7,8 gibi yüksek bir orana sahiptir. Kanatlı kesimhanesinde ise tavuk (adet/saat) kesim kapasitesi bakımından ülkemizin % 5,6 lık kısmını oluşturmaktadır (Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mulga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2010a). Kombina ve kesimhanelerin coğrafik dağılımına bakıldığında hayvancılığın ağırlıklı olduğu yerler olan Haymana ve Bala gibi ilçelerde gelişmediği görülmektedir. Ankara daki gıda işletmeleri dağılımına bakıldığında % 44 gibi büyük çoğunluğunun un ve unlu mamullere yoğunlaştığı, % 9 unun süt ve süt ürünleri ve % 5,6 sının ise kırmızı et sektöründe faaliyette bulunduğu görülmektedir (Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mulga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2010b). Gıda işletmelerinde çalışma kapasite oranı en yüksek olan ürünler % 100 e varan oranı ile alkollü içecekler, % 93,7 ile kanatlı eti ve % 89,8 ile kırmızı et gelmektedir. En fazla işletmenin yer aldığı pastacılık ürünleri ve tatlı işletmelerinde (%25) ise çalışma kapasite oranı % 16 gibi düşük bir değere sahiptir. Çalışma kapasite oranlarının yüksek olması doğrudan yeni yatırım ihtiyacına gerek duyulduğu anlamına gelmese bile bu sektörler gelişme potansiyeli olan sektörler olarak nitelenebilir. 5. TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ 5200 sayılı yasa ile kurulan Tarımsal üretici birlikleri aynı ürün veya ürün grubundan ilçe düzeyinde en az 16 tarım üreticisinin bir araya gelmesi ile oluşan tüzel kişilikler olup bir ilçede aynı ürün veya ürün grubundan en fazla bir tarımsal üretici birliği kurulmasına izin verilmektedir. Ankara ili Başkent olmasından ötürü birçok tarımsal üretici birliğinin merkez yönetimlerini içerisinde barındırmasının yanısıra ilçelerinde çeşitli ürün gruplarına ait tarımsal üretici birlikleri bulunmaktadır. Tablo 2 deki tarımsal üretici birlikleri listesinden de görüleceği gibi Ankara ili içerisinde teşkilatlanması en güçlü üretici birliklerinden birisi 213 üyeli Kırmızı et üreticileri birliği olup üretim kapasitesi yıllık 360 tondur. Bir diğer güçlü üretici birliği de 90 üyeli ton/yıl kapasiteye sahip Nallıhan Sebze Üreticileri Birliğidir. Diğer yandan neredeyse tüm ilçelerde örgütlenmiş bir yapısı bulunan süt üretici birlikleri de güçlü bir yapıya sahip olmasına rağmen pazarlamadaki etkinlikleri zayıftır. Üretici birliklerinin yanısıra Türkiye de ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerine Ankara ilinden kişi ortak olup Türkiye oranı %2,2 dir. Tablo 2. Ankara İli Tarımsal Üretici Birlikleri ve Üretim Kapasiteleri, 2012 Grafik 37. Ankara İli Gıda İşyerlerinin ve Çalışma Kapasitelerinin Oranları (%), 2009 Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mulga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2010b Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

26 6. ANKARA BÖLGE PLANI VE TARIM Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında yıllarını kapsayan Ankara Bölge Planı hazırlanmıştır. Bölge planında belirlenen amaç ve alt hedefler aşağıdaki gibidir (Ankara Bölge Planı, 2011); AMAÇ: Tarımsal Üretimin ve Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücünü Artırmak Hedef 1: Katma değeri yüksek ürün çeşitliliği artırılacak ve biyoteknoloji gibi bilgi yoğun ve yenilikçi tarımsal teknolojiler geliştirilecektir. Hedef 2: Tarımsal üretim, işleme, ambalajlama, depolama ve pazarla işletmelerin rekabet gücü artırılacaktır. Hedef 3: Seracılık ve Jeotermal Seracılık geliştirilecektir. Kaynak: Ankara Bölge Planı, 2011 Amaç ve hedeflerden görüldüğü gibi, Ankara da katma değeri yüksek ürünlere odaklanılması önem arz etmektedir. Örneğin, katma değeri oldukça yüksek bir ürün olan örtü altı çiçek yetiştiriciliği Ankara ilinde fazlaca benimsenip yetiştirilen bir ürün olmamıştır. Bu bakımdan ürün çeşitliliğinin teknoloji kullanımı ile birlikte geliştirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye nin en büyük sorunlarından birisi olan tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması Ankara ili açısından da oldukça yüksek öneme sahip bir hedeftir. Özellikle kırsal alanlarda üretim yapan küçük işletmelerin pazara erişimleri bir hayli zordur. Bu yüzden küçük işletmelerin rekabet düzeylerini artırmak ve pazara erişimlerini kolaylaştırıcı tedbirler almak Ankara yı bu konuda bir adım öne götürecektir. Son olarak ise Ankara da seracılık faaliyetleri iklim şartlarının bir sonucu olarak maliyetlerin yüksek olması bakımından tercih edilmemektedir. Bununla birlikte, Ankara jeotermal enerji bakımından oldukça zengin bir bölgede yer almaktadır. Bu yüzden önümüzdeki süreç içerisinde maliyetleri önemli oranda düşürecek jeotermal seracılığın bölge çapında genişletilmesi ve geliştirilmesi bölge ekonomisine olumlu bir katkı sağlayacaktır

27 SONUÇLAR Ankara Türkiye de kentleşme oranı en yüksek şehirlerden birisidir. Kırsal alanların nüfusu hızla düşmekte, tarımla uğraşan nüfus hızlı bir azalış göstermektedir. Ankara il ekonomisinde tarım sektörünün GSKD den aldığı pay ise hafif düşmeler görülse bile yerini koruyabilmiştir. Bununla birlikte tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalat durumu için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Nitekim 2011 yılında tarımsal ihracatın ithalatı karşılama oranı % 36 olmuştur. Tarım sektöründe kullanılan banka kredi miktarlarında yıllar itibariyle düşüş görülmüş olsa bile Ankara ilinde ekonomisi tarıma dayalı birçok ilden daha fazla kredi kullanıldığı görülmektedir. Ankara nın 1996 yılında dekar olan toplam tarım alanı 2011 yılında dekara gerilemiştir. Bulunduğu coğrafyanın iklim şartlarından dolayı tahıl üretiminin baskın üretim kolu olduğu Türkiye nin önemli şehirlerden birisi olan Ankara da arpa ürünü haricinde ekimi yapılan tahıl alanları yıllar içerisinde ciddi oranda düşerken nadasa bırakılan alanlarda önemli artışlar olmuştur. Sebze ve meyve alanları ise yıllar içerisinde nispi artışlar göstermiştir. Polatlı, Haymana ve Bala en fazla hububat ekim alanına sahip ilçeler iken Kazan ve Beypazarı en fazla sebze ekim alanına; Çubuk, Kalecik ve Kızılcahamam ise en çok meyve ve bağ alanlarına sahip ilçelerdir. Son 10 yıllık dönem içerisinde tarımsal alanların kimyasal gübre kullanımı sonucu kaybı, insan sağlığının daha ön plana çıkması gibi sebeplerden ötürü organik tarım gündemin ön sıralarında yer alan bir konu olmuştur. Bu gelişmelerin paralelinde Ankara tarımsal üretiminde organik bitkisel üretimin payı her geçen yıl artmayı başarmıştır. Çiftçilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi ekim alanları yetersiz olan yem bitkileri üretimidir. Ne yazık ki Ankara ilinde üretilen yem bitkileri üretimi Türkiye de üretim artışına paralel bir seyir izleyemeyerek Türkiye oranı yıllar içerisinde düşmüştür. Önemli ithalat kalemlerinden birisi olan yağlı tohumlu bitkilerin üretiminde ise bir artış olduğu görülmektedir. Yağlı tohumlu bitkilerdeki artış ilin dışa karşı bağımlılığını azaltma bakımından faydalı olacaktır. Ankara sadece tahıl üretiminde değil aynı zamanda sebze üretiminde de pay sahibi bir ildir. Ankara da başta Polatlı ilçesi olmak üzere kuru soğan üretimi hızlı bir artış göstermiştir. Öyle ki, 2011 yılına gelindiğinde Türkiye de üretilen her 5 kuru soğandan birisi Ankara da üretilir hale gelmiştir. Kuru soğan üretimine benzer bir şekilde marul üretimi de yıllar içerisinde hızlı bir artış göstermiştir yılında Türkiye marul üretiminin neredeyse % 20 si Ankara ilinde üretilmiştir. Beypazarı havucuyla ün salan Ankara ilindeki havuç üretimi son 20 yıllık süreç incelendiğinde dikkate değer bir artış gözlemlenmemiş olup Ankara havucunun Türkiye üretimindeki payı ise yıllar içerisinde gitgide azalış göstermiştir. Bu yüzden, Beypazarı havucunun bir marka halinde gerek yurt içi gerekse AB gibi kurumlar tarafından tescil edilmesi önümüzdeki süreçte Ankara havucunu tekrar ön sıralara çıkarabilir. Kazan ve Polatlı kavunu olarak isim yapan Ankara ilinde kavun üretimi Türkiye de ki payını korumayı başarmıştır. Kavun gibi kiraz üretiminde de Ankara önemli bir üretim merkezi olup Türkiye kiraz üretiminin yaklaşık % 15 i Ankara ilinden karşılanmıştır. Geçmişte Türkiye dut üretiminde önemli bir paya sahip olan Ankara yıllar içerisinde gerilerek % 11,2 lik paydan % 5,7 e kadar düşmüştür. Çiftçinin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi üretimden tüketime kadar geçen sürede ürünlerin muhafazasının olmadığından dolayı ürünlerin çok düşük fiyatlarla pazara sunulması veya imha yoluna gidilmesidir. Bu yönüyle Ankara Lisanslı depoculuk potansiyeli ile birçok yatırıma öncülük edecek bir ildir

28 Bitkisel üretim ile birlikte, hayvancılık ve hayvansal ürünler bakımından Ankara kümes hayvancılığı, koyun ve sığır yetiştiriciliğinde pay sahibi bir şehirdir. Örneğin, Türkiye yumurta tavukçuluğunun % 5 ini elinde bulundurmaktadır. Geçmişten günümüze yüzyıllarca Anadolu topraklarında Ankara keçisi olarak bilinen keçi türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Son 20 yıl içerisinde Ankara da ki keçi varlığı % 220 lere varan çok ciddi bir gerileme yaşamıştır. Hayvansal üretimin yanısıra Ankara ilinde işleme sanayi de oldukça gelişmiş olup kesimhane kapasitesi bakımından Türkiye de % 5 lerin üzerinde bir paya sahiptir. Üretici birliği bakımından da Ankara özellikle neredeyse hemen hemen her ilçede örgütlenmiş süt üretici birlikleri ile öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Ankara ekonomisinde önemli bir yere sahip sebze tarımında da sebze üretici birlikleri azımsanmayacak orandadır. Sonuç olarak, Ankara ili Anadolu topraklarında geçmişten günümüze verimli topraklarında tarımsal üretimin can bulduğu bir şehir olmuştur. Her ne kadar kırsal alanlar terk ediliyor olsa da gelecek yüzyılın stratejik sektörlerinden birisi olarak görülen tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması Ankara da yaşayanlar kadar Türkiye nüfusu açısından da önemlidir. Unutulmamalıdır ki son yıllarda hızlı bir göçe maruz kalan Ankara 2011 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yaklaşık % 6,5 ini oluşturmuştur. Fakat Ankara da et, süt vb. temel besin kaynaklarının üretimi artan nüfus ile paralel bir artış göstermediğinden kendine yeter bir başkent olma özelliği yıldan yıla kaybolmuştur. Bu yüzden, üretim artışı yönüyle, özellikle bilgi teknolojisinin tarımda etkili bir şekilde kullanıldığı, yenilikçi uygulamaların benimsenerek yaygınlaştırıldığı, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Ankara keçisi, bitki ve hayvan türlerinin üretiminin teşvik edilmesi kadar verimliliği yüksek bitki türleri ve hayvan ırklarının geliştirilmesi, organik tarım, yağlı tohumlar, kuru soğan, arpa, kavun, vişne, kalecik karası üzüm ve marul üretiminde yakalanan büyümenin devam ettirilmesi, özellikle kırmızı et sektöründe faaliyette bulunan kesimhane ve işleme endüstrisinin gerekli kalite ve hijyen standartlarına kavuşturulması, süt sektöründe soğuk zincirin tamamlanması, sütte olduğu gibi diğer tarımsal üretim dallarında da sözleşmeli üreticiliğin yaygınlaştırılarak teşvik edilmesi, her türlü teknolojinin Ankara çiftçisi ile buluşturulması, biyogaz üretiminin özendirilmesi, organik üretimin yaygınlaştırılması, geçimlik ve yarı geçimlik işletmelerin yerini ekonomik yönden hayatta kalabilen rekabet edebilir, profesyonel tarım işletmelerinin alması, jeotermal seracılık ve örtü altı çiçek yetiştiriciliği gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edilerek bölge ekonomisine canlılık kazandırılması, üreticiler ile araştırmacılar arasındaki zayıf bağlantının eğitim yoluyla güçlendirilmesi ve üretici örgütlerinin kurumsal kapasitesinin artırılarak daha aktif hale getirilmesi Ankara yı önümüzdeki dönemlerde tarım bakımından tekrar gündeme taşıyacak örnek uygulamalar olacaktır. KAYNAKLAR - Ankara Bölge Planı (2011). Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara. - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2012). Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Erişim tarihi: 05 Temmuz Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2009). Türkiye de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi Projesi, Proje Atlası, Mulga Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü, Ankara. - Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mulga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (2010a). Erişim tarihi: 17 Aralık Mulga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Mulga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (2010b) Yılı Gıda Sanayi Envanteri. Ankara: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. - Mulga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2010). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na Kayıtlı Ankara da ki İşyerleri, Ankara. - TÜİK Veri Tabanları, Bölgesel İstatistikler (2012). - Türk Bankalar Birliği (2012). Banka ve Sektör Bilgileri, Erişim tarihi:

A N K A R A VE TARIM

A N K A R A VE TARIM ANKARA VE TARIM 2 1 6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. GENEL TARIMSAL EKONOMİ 2.1 Nüfusun Genel Yapısı 2.2 Temel Ekonomik Göstergeler 3. ARAZİ KULLANIMI VE SU KAYNAKLARI 3.1 Arazi Kullanımı ve Ankara daki Tarım

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 496,166.

T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 496,166. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-6 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.80 0.7966 622,860.00 KG 496,166.90 2 ARPA YEMLİK ı: 496,166.90 2 ARPA ı 496,166.90 2 TTS 0.85 0.86 0.8525 4,168,840.00 KG 3,553,936.10 2 ( İTHAL)

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU

KARS ŞEKER FABRİKASI RAPORU Şu an 240 çalışana sahip şeker fabrikası da, üretimin artması durumunda daha önce olduğu gibi istihdamını 400 lere çıkarabilecek ve il ekonomisine giren sıcak para miktarı da artacaktır. KARS ŞEKER FABRİKASI

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 31/07/2016 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31/0/2016 Sayfa: 1-8 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.0 0.4 0.104 102,360.00 KG 2,12.00 14 ARPA YEMLİK TTS 0.2 0.3 0.228 296,410.00 KG 214,250.28 13 ARPA YEMLİK ı: 286,962.28 2 ARPA ı 286,962.28

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ

NİĞDE TİCARET BORSASI YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ NİĞDE TİCARET BORSASI 2013-2015 YILLARI İSTATİSTİKİ VERİLERİ 2015 YIL SONU İTİBARİYLE ÜYE SAYISI TOPLAM 322 OLUP 2015 YILI İÇERİSİNDE 24 YENİ ÜYE KAYDI YAPILMIŞTIR. 2013 YILINDA 347.878.610,25 TL LİK TESCİL

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/07/ /07/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. 01/07/ /07/2016 Şube Adı: Maddelerin Cins ve Nev'ileri. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.69 0.69 0.6862 398,220.00 KG 273,249.10 20 ARPA BİRALIK ı: 273,249.10 20 ARPA ı 273,249.10 20 ÇAVDAR ÇAVDAR ÇAVDAR MTS 0.67 0.67 0.6700 5,720.00 KG 3,832.40

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/204 Sayfa: - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.80 0.6629 3,88,005.00 KG 2,3,455.5 34 ARPA YEMLİK MTS 680.00 680.00 680.0000 30.00 TON 20,400.00 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.85 0.6963,037,840.00

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 Ekonomik Rapor 1 İÇİNDEKİLER Tescil Raporu.2 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı)... 2 2015 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar

Detaylı

2014 YILI SEKTÖR RAPORU

2014 YILI SEKTÖR RAPORU 2014 YILI SEKTÖR RAPORU 0 ET VE ET ÜRÜNLERİ... 5 1. DÜNYADA DURUM... 5 1.1. HAYVAN VARLIĞI... 5 1.2. HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ... 6 1.3. ET ÜRETİMİ... 8 1.3.1. Büyükbaş Eti... 9 1.3.2. Domuz Eti... 9 1.3.3.

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı