SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL"

Transkript

1 SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL SYB 101 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ (2-0-2) Bilim ve spor kavramlarının tanımlanması, temel bilimler ve spor bilimleri arasındaki ilişki, spor terminolojisi. SYB 103 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİSİ (2-0-2) İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organ ve sistemlerin yapıları. Düzlemler, eksenler, kasların kasılma sırasındaki fonksiyonları ve meydana gelen eklem hareketleri, insan hareketlerinin kineziyolojik analizleri. SYB 105 TEMEL MATEMATİK (2-0-2) Matematiğin tanımı, doğası ve yapısı; kümeler ve kümelerde işlemler (kesişim, birleşim, kapsama, fark, vb.), doğal sayılarda dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme), çeşitli sayma sistemleri (taban aritmetiği), tam sayıların yapısı ve özellikleri (bölünebilme, kalanlı bölme, vb.), kesir kavramı ve rasyonel sayı kavramı: rasyonel sayılarda dört işlem, reel sayı kavramı: reel sayılar kümesi ve reel sayılarla işlemler (kök, kuvvet, vb.) SYB 107 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ (2-0-2) Yönetim ve örgüt kavramları, Yönetim biliminin tarihsel gelişimi içinde yer alan klasik, neoklasik, çağdaş yönetim teorileri, yönetici, liderlik kavramları ve kuramları, yönetimde karar verme ve yönetimde motivasyon teorileri. SYB 109 TAKIM SPORLARI I BASKETBOL (2-2-3) Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaund, aldatmalar, bireysel savunma ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar. SYB 115 TAKIM SPORLARI I VOLEYBOL (2-2-3) Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, manşet pas tekniğinin öğretimi, servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar, sistemlere giriş, 3:3 ve basit 4:2 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama, 4:2 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama, 5:1 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama ENF-121 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ( ) Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, sabit bilgisayar donanımı, Windows işletim sisteminin genel özellikleri, İnternet kullanımı ve arama motorlarının etkili kullanımı, Word programının tanıtımı, Word ile uygulamalar, Excel programının tanıtımı, Excel ile uygulamalar, Powerpoint programının tanıtımı, Powerpoint ile uygulamalar.

2 AI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2-0-2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen temel ilkelere, Türk Milli Eğitim Amaçları ile Yükseköğretimin ilke ve amaçlarına uygun olarak Atatürk İlke ve İnkılâplarının kavranmasını, Türkiye Cumhuriyeti Tarihini öğrencilere akademik ve bilimsel ölçülerde öğretmek. Bu temel amaçlara uygun olarak öğrencilere Atatürkçülüğün temel ilkelerini, cumhuriyeti, demokrasiyi, yurt ve insan sevgisini kavratmak ve benimsetmek, her alanda bu temel davranışları yaşamında uygulamasını sağlamak. Hoşgörülü, insan ve yurt sevgisine önem veren, özverili, çalışkan, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaşlaşmaya inanmış, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, demokrasinin değerlerini benimsemiş, ülke kalkınması için gerekli donanıma sahip, laik ve çağdaş, hukukun üstünlüğüne inanan, çalışkan ve üretken bir Atatürkçü Türk Gençliği Yetiştirmek. TD 101 TÜRK DİLİ I (2-0-2) Dil nedir?, dilin tanımı dilin birey için önemi dilin toplum için önemi dil-kültür ilişkisi kültürün tanımı ve özellikleri dil-kültür ilişkisi dil-kültür ilişkisinin toplumsal anlamı, dilin türleri, anadili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, lehçe, ağız, dillerin doğuşu, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, yeryüzünde diller, dil sınıflamaları(yapı bakımından diller,kaynak bakımından diller), Türkçenin diğer dillerle etkileşimi (Türkçenin dünya dillerine etkisi,dünya dillerinin Türkçeye etkisi), Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri (başlangıçtan cumhuriyete kadar), eski Türkçe, orta Türkçe, yeni Türkçe, Türkiye Türkçesi, cumhuriyet öncesi çalışmalar, cumhuriyet dönemi çalışmaları,yazı ve dil devrimi, Atatürk ve Türk dili, Türk dilinin zenginliği, ses bilgisi, seslerin sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçesindeki ses olayları, düşmeler, benzeşmeler, türemeler, Türkiye Türkçesinin ses olayları, değişmeler, göçüşmeler, yazım kuralları, büyük harflerin yazımı, ünlülerle ilgili kurallar, ekeylem, mi, ile, ki, de, birleşik sözcüklerin yazımı, kısaltmaların yazımı, sayıların yazımı, noktalama işaretleri, yazışmalar, dilekçe, özgeçmiş, başvuru yazısı, tutanak, rapor, iş mektubu vb., yazışma uygulamaları ve değerlendirmeleri İN 101 YABANCI DİL I (2-0-2) İngilizce zaman kalıpları, going to ve will kalıpları, bağlaçlar, zarflar, not alma, dilekçe yazma, rica etme, vurgu cümleleri. SYB 102 SPOR FİZYOLOJİSİ (2-0-2) II. YARIYIL Fiziksel aktivitenin fonksiyonel temelleri, metabolik enerji kaynakları, fonksiyonların egzersize uyumları. SYB 124 GENEL EKONOMİ (2-0-2) Genel ekonomi biliminin temel kavramları, ekonominin temel problemleri, ekonomik sistemler, fiyat teorisine giriş, piyasa yapıları, faktör piyasaları ve refah teorisi. Milli gelir, istihdam, dış ticaret ve kalkınma teorisi SYB 106 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (2-0-2 Temel işletmecilik, ekonomi kavramları, işletme türleri, işletme kuruluşu ve maliyet analizi, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslar arası işletmecilik, yönetim, yönetim fonksiyonları, insan kaynakları yönetimi, örgütleme, işçi işveren ve çalışma ilişkileri liderlik ve yöneticilik üretim ile ilgili temel kavramlar.

3 SYB 108 SPOR TARİHİ (2-0-2) Spor olgusunun tanımı ve doğuşu, tarihsel süreç içinde kullanım biçimleri, Asya, Akdeniz, Avrupa ve Anadolu uygarlıklarında spor, antik ve modern olimpiyat oyunları ve Türkiye deki sporun tarihçesi SYB 110 BİREYSEL SPORLAR I ATLETİZM (2-2-3) Isınmanın önemi ve soğuma,atletizmin sınıflandırılması,orta ve uzun mesafe koşuları, engelli koşular, gülle atma, uzun atlama, surat koşuları, yüksek atlama, disk atma, bayrak koşuları, üç adım atlama, cirit atma, sportif yürüyüş, çoklu yarışmalar SYB 112 BİREYSEL SPORLAR I CİMNASTİK (2-2-3) Cimnastiğin tanımı, tarihçe, teknik, taktik, hareket ve analizleri SYB 114 BİREYSEL SPORLAR I TENİS (2-2-3) Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash) tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye tenisi oyun kuralları SYB 116 BİREYSEL SPORLAR I YÜZME (2-2-3) Yüzmenin tanımı, tarihçe, temel çalışmalar, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek yüzme teknikleri, çıkış ve dönüş teknikleri ve yüzme yarışma kuralları. SYB 136 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ (2-2-3) Aİ 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2-0-2 Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda yapılan inkılâplar, çok partili yaşama geçiş denemeleri ve cumhuriyete karşı hareketler, hukuk alanında yapılana inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, ekonomik alanda yapılan inkılâplar, sosyal ve sağlık alanında yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri I, Atatürk ilkeleri II, Atatürk dönemi Türk dış politikası I ( ), Atatürk dönemi Türk dış politikası- II ( ), Atatürk sonrası Türkiye nin iç ve dış politikası, Türkiye nin jeopolitik konumu ve sorunlar; iç ve dış tehditler.

4 TD 102 TÜRK DİLİ II (2-0-2) Türkçenin yapı özellikleri, çekim ekleri (ad çekim ekleri, eylem çekim ekleri), Türkçenin yapı özellikleri, yapım ekleri (addan ad yapım ekleri, addan eylem yapma ekleri, eylemden ad yapma ekleri, eylemden eylem yapma ekleri), cümlenin öğeleri, temel öğeler, yardımcı öğeler, cümlenin türleri, yapılarına göre, kuruluşlarına göre, anlamlarına göre, yüklemin türüne göre, anlamlarına göre, anlatım bozuklukları, anlatımın aşamaları, yapı ilgili yanlışlar (cümle ve sözcük yanlışlıkları), yazım yanlışlıklarından kaynaklanan bozukluklar, anlatım bozuklukları, anlamla ilgili bozukluklar (yanlış anlamda kullanılan sözcükler,anlamı karıştırılan sözcükler,gereksiz sözcükler), anlatım bozuklukları, söyleyiş bozuklukları, kompozisyon bilgileri, kompozisyon ilkeleri, kompozisyon öğeleri, edebi eser örnekleri, anlatım türleri, betimleme, örnekleme, açıklama, tanımlama vb., roman ve öykülerden örnek parçalar, anlatım türlerinde uygulamalar, düşünce yazıları deneme, fıkra, makale, eleştiri vb., Türk ve dünya edebiyatından örnekler, sözlü anlatım türleri, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örneklerin genel değerlendirilmesi. İN 102 YABANCI DİL II (2-0-2) İngilizce zaman kalıpları,?going to? ve? will? kalıpları, bağlaçlar, zarflar, not alma, dilekçe yazma, rica etme, vurgu cümleleri III. YARIYIL SYB 219 SAĞLIK BİLGİSİ VE BESLENME (2-0-2) Sağlık ve beslenme kavramları, genel hijyen koşulları, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri, sporcu beslenmesi, SYB 221 SPOR FELSEFESİ VE ETİK (2-0-2) Felsefe tanımı ve tarihi, spor felsefesinin dünyadaki gelişimi, Türk spor felsefesinin dünyadaki akımlardan etkilenmesi, fairplay ve olimpizm kavramları, bilgi nedir? Bilgi türleri nelerdir? Felsefe bilgisinin özellikleri nelerdir? Felsefenin konuları nelerdir? Spor ve sağlık, spor ve eğitim, spor ve ekonomi ilişkileri, spor ahlakı ve ilkeleri, spor sınıflandırmaları, özgürlük kavramları, sporcu özgür müdür? Hümanizm ve olimpizm kavramları SYB 223 SPOR YÖNETİMİ I (2-0-2) Spor yönetiminin tanımı ve ilkeleri, Türk spor yönetiminin yapısı tarihsel süreç içindeki yeri ve önemi, spor yönetiminde ulusal ve uluslararası organizasyonlar, spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısı, spor yöneticisi ve liderlik kavramları ve kuramları, spor yönetimde çağdaş gelişmeler SYB 207 SPOR SOSYOLOJİSİ (2-0-2) Kültür, toplum ve spor kavramları, sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, toplum, toplumu oluşturan sosyal kurum ve değerler, toplumsal süreçler ve spor eğitimi ve toplum-fert ilişkileri, sporda özdeşleşme, biz ve başkası duygusu, sporda sapma ve şiddet, sosyolojik açıdan spor ve medya, spor endüstrisi ve sporun ticarileşmesi, spor ve siyaset ilişkisinin ulusal ve uluslararası boyutları, bir alt sistem olarak spor, sporda amatörlük ve profesyonellik, sosyoloji ve tarih açısından sporun kurumsallaşması.

5 SYB 209 TAKIM SPORLARI II BASKETBOL (2-2-3) Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaund, aldatmalar, bireysel savunma ve takım savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar. SYB 211 TAKIM SPORLARI I FUTBOL (2-2-3) Tarihçesi, oyun kural bilgisi, ısınma, topa vuruş teknikleri, top sürme, top tutma, aldatmalar, markaj, kaleci tekniği, taktikler SYB 213 TAKIM SPORLARI II HENTBOL (2-2-3) Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, kale atışları, top sürme, tip yapma, aldatmalar, bireysel savunma ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri SYB 215 TAKIM SPORLARI II VOLEYBOL (2-2-3) Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, manşet pas tekniğinin öğretimi, servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar, sistemlere giriş, 3:3 ve basit 4:2 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama, 4:2 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama, 5:1 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama SYB 233 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ (2-0-2) Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, bio-motor yeteneklerinin geliştirilmesi. YD 203 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA (2-0-2) Spor yöneticiliği ile ilgili materyallerin okunması, anlaşılması ve sınıf ortamında tartışılması. IV. YARIYIL SYB 220 SPORDA İLKYARDIM UYGULAMALARI (2-0-2) Spor sakatlıklarına genel bakış, (kırık, çıkık, hematom, ödem oluşumları) teşhisi, ilk yardım şekli ve rehabilitasyonu, genel spor sakatlıkları (takım ve bireysel spor sakatlıkları) teşhisi, ilk yardın şekilleri ve rehabilitasyonu. SYB 222 KAMU YÖNETİMİ (2-0-2) Kamu yönetiminin tanımı, temel kavramları, elemanları ve yapısı, kamu yönetim düşüncesinin gelişimi, geleneksel kamu yönetim düşüncesinin temel ilkeleri, Türk kamu yönetiminin tarihsel süreci; Osmanlılarda ve cumhuriyet döneminde kamu yönetimi, Türk kamu yönetiminde yapılan ilk çalışmalar ve sosyo ekonomik yapı, Max Weber ve bürokrasi kavramı Türkiye de kamu yönetiminin örgütlenmesi, özellikleri ve sorunları, Yerel yönetimler ve hizmet yerinden kuruluşlar, Kamu yönetiminde çağdaş gelişmeler

6 SYB 224 SPOR YÖNETİMİ II (2-0-2) Spor yönetimi ve kamu yönetimi ilişkisi, Türk spor yönetiminin örgütlenme aşamaları, Spor yönetiminde model önerileri: Çağdaş TİCİ ve Mehtap Projesi Modeli, Çeki Modeli ve Keten Modeli, Fişek Modeli, kalkınma planlarında spor, siyasi partiler ve spor. SYB 206 SPOR PSİKOLOJİSİ (2-0-2) Spor psikolojisinin tarihçesi; ABD de, Avrupa da ve Türkiye de spor psikolojisi; sporda uyarılmışlık, kaygı ve stres: kaygı, korku, stres zıtlık kuramı, dürtü kuramı; sporda performansın artırılması: imgeleme, hedef belirleme, dikkat ve konsantrasyon; güdüleme: başarı güdülenmesi, hedefi gerçekleştirme kuramı; kişilik ve spor; grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; liderlik; saldırganlık. SYB 226 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ (2-0-2) İletişimin tanımı ve içeriği, iletişim varsayımları, iletişim ve davranış, iletişim ve duyu organları, iletişim süreci ve bu süreçte yer alan unsurlar, sporda öğrenme ve öğretme sürecinde iletişim, iletişimde algılamanın rolü, iletişim yöntemleri, spor eğitiminde iletişim becerileri, iletişim engelleri, iletişim ve duygusal zekâ, iletişimin sınıflandırılması ve örgütsel iletişim, kitle iletişim araçları ve spor SYB 210 BİREYSEL SPORLAR II ATLETİZM (2-2-3) Orta ve uzun mesafe koşuları, engelli koşular, gülle atma, uzun atlama, sprint koşuları, yüksek atlama, disk atma, bayrak koşuları, üç adım atlama, cirit atma, sırıkla yüksek atlama, sportif yürüyüş, steple engel koşuları, çekiç atma, çoklu yarışmalar SYB 212 BİREYSEL SPORLAR II CİMNASTİK (2-2-3) Tanım, tarihçe, teknik, taktik, hareket ve analizleri SYB 214 BİREYSEL SPORLAR II TENİS (2-2-3) Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash) tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye tenisi oyun kuralları SYB 216 BİREYSEL SPORLAR II YÜZME (2-2-3) Tanım, tarihçe, temel çalışmalar, serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek yüzme teknikleri, çıkış ve dönüş teknikleri ve yüzme yarışma kuralları.

7 SYB 212 SPOR VE MEDYA (2-0-3) Medya Kavramı ve kapsamı, medyanın kurumsal olarak ortaya çıkışı, yazılı ve görsel medya, medyanın genel işlevleri, medyanın sosyal görev ve sorumlulukları, medya-toplum-spor-eğitim ilişkileri, medyanın spor eğitimine ve gençliğin sosyalleşmesine katkıları, medyanın spor kurumları ve spor yönetimine katkıları, sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın rolü, sporda şiddet ve saldırganlığa medyanın olumlu ve olumsuz etkileri, uluslar arası ilişkilerde medyanın rolü, Türk spor medyasının durumu ve sorunların analizi. YD 204 MESLEKİ YABANCI DİL I (2-0-2) Spor bilimleri ile ilgili konuşma, literatür tarama, mektup hazırlama, görüşme yapma ve internette ilgili konulara ulaşma becerilerini geliştirme V.YARIYIL SYB 303 SPOR TESİSLERİ PLANLAMASI (2-0-2) Sportif kullanımlı tesisler,çeşitli braşlarda yapılmış açık ve kapalı spor tesisleri,bu tesislerin yapımı, bakımı, ölçüleri,çeşitli spor braşlarına ait açık ve kapalı saha yapımı, bakımı, ölçülendirilmesi,tesislerin yapımında göz önünde bulundurulması gereken özellikler,iklim koşulları,demografik özellikler,tesise ulaşım ve trafik,kalite, kapasite, faaliyet açıklığı, esneklik,kullanılan araç ve gereçlerin çok amaçlı ve uzun süre kullanımında göz önüne alınacak ilkeler,malzemelerin yapımı, bakımı, ölçüleri, depolanması, saklanması SYB 305 SPOR YÖNETİCİLİĞİ VE LİDERLİK (2 0 2) Yönetici ve lider kavramlarının tanımı, yönetici ve lider arasındaki farklar,spor yöneticisi ve liderlik özellikleri,liderlik teorileri,liderlik tekniği ve Motivasyon,Liderlik Yaklaşımları,Spor Yöneticisi ve Liderlik,Vizyon ve Misyon,Lider ve yönetici farkı,değişim ve liderlik,yetki Devri,Yöneticiler için swot analizi,liderlikte Sosyal ve duygusal zekâ,liderlik ve Sosyal İletişim SYB 307 SPORDA SOSYAL PSİKOLOJİ (2-0-2) Psikolojinin bir alt dalı olarak sosyal psikoloji'nin ilgi alanı ve psikolojinin sosyal davranışın açıklanmasına yönelik başlıca yaklaşımları,sosyal yaşamda bireyin kendine ilişkin algıları ve kendini çevreye sunumu,sosyal algı ve yükleme kuramı,sosyal güdüler: İşbirliği, rekabet, saldırganlık ve yardım etme,tutumların insan ilişkilerindeki önemi, özellikleri ve tutum değiştirmeye yol açan çelişkiler,tutum değiştirme kuramları: Psikoanalitik kuram, öğrenme kuramı, sosyal yargı kuramı,tutum değiştirme kuramları: Denge kuramları,tutum değiştirmeye ilişkin örnek olay çalışmaları,sosyalleşme,sosyalleşme ve ahlak gelişimi,ahlak gelişimine ilişkin örnek olay çalışmaları,sosyal etki ve uyma davranışları,grup etkinliği ve liderlik tarzları SYB 309 SPOR ORGANIZASYONLARI (2 0 2) Yönetim kavramı ve yönetimin fonksiyonları,sporun amaçları özellikleri ve tarihsel gelişimi,organizasyon kavramı ve organizasyon kuramları,spor organizasyonu tanımı ve özellikleri,spor organizasyonlarında planla,spor organizasyonlarında organizasyon,spor organizasyonlarında koordinasyon,kar amacı güden gütmeyen organizasyonlar,ulusal ve uluslar arası spor organizasyonları,yerel bölgesel ve ulusal spor organizasyonlarının farklılaşması,yerel bölgesel ve ulusal spor organizasyonlarının farklılaşması.

8 SYB 311 HERKES İÇİN YAŞAM BOYU SPOR (2-2-3) Aerobik egzersiz nedir? Egzersiz ile spor arasındaki fark nedir?yaşam Boyu Egzersiz felsefesinin anlatılması.neden Egzersiz yapmalıyız?egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli,egzersiz türleri,egzersize başlamadan önce sağlık kontrolü,egzersiz öncesi ısınmanın yararları,hareketsiz bir yaşam neden sakıncalıdır,ne sıklıkta ne kadar ne şiddette egzersiz yapılmalı,evde ve Büroda egzersiz çeşitleri,hamilelik öncesi ve sonrası egzersiz,güç gerektiren egzersiz çeşitleri,yürüyüş ve Joging yaparken nelere dikkat edilmeli,egzersiz ve kaslarımız-kemiklerimiz,egzersiz ve obezite, Egzersiz ve beslenme, Egzersiz kıyafetleri, Egzersiz ve kilo verme, Anti-aging nedir? Egzersizin stresin aşağıya çekilmesindeki rolü,egzersiz ve yaşlanma,egzersizin sağlığa faydaları,esneklik ve germe çalışmaları ve denge egzersizleri,egzersiz ve cigerlerimiz. YD 301 MESLEKİ YABANCI DİL II (2-0-2) Spor yöneticisi olarak bireysel felsefenin geliştirilmesi,açık alan ve kapalı alan sporları için eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmede dikkat edilecek konular,spor yönetici dışındaki diğer elemanların tanımlanması; etkinlik denetçileri, rekreasyon liderleri, eğitmenler, antrenörler, malzeme görevlileri, müşteriler ve katılımcılar.uygulanan örnek programların incelenmesi.pazar araştırması projesinde izlenmesi gereken yollar; problemin tanımlanması, durum analizi, informal gözlem, planlama ve formal gözlem, bilgi analizi, bilgileri ortaya koyma ve önerilerin hazırlanması, rapor hazırlama ve çalışmayı tamamlama. Konu ile ilgili yayınların incelenmesi.makalelerin incelenmesi. SBS 313 SEÇMELİ DERS BADMİNTON (2-2-3) Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi.badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi.forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar.clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.smaç vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar, hazırlanan konuda öğrenci sunumu,filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar, ayak hareketlerinin analizi, uygulanması, badminton federasyonunun yapısı hakkında hazırlanan öğrencinin sunumu.servis, forehand, backhand, clear, drop, drive, smaç vuruş tekniklerini içeren çalışma drilleri, badminton oyun kural bilgisi konulu öğrenci sunumu.badmintonda tüm kategorilerde maç uygulaması. Organizasyonlar, turnuvalar konulu öğrenci sunumu.hakemlik bilgisi, komiteler, görevler konulu öğrenci sunumu. Tüm işlenen konularda genel değerlendirme. SYSA 367 SEÇMELİ DERS MASAJ (2-2-3) Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın fizyolojik, patolojik, mekanik ve refleks etkileri, masajın genel ilkeleri, masajın dozajı ve etkileri, masajın gayeleri, yağlama maddeleri, masajın basıncı,masaj yapılacak kimsenin yatış ve oturuş pozisyonları, masajın dozajı ve dozajı ayarlayan kompanentler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj hareketleri,masaj hareketlerinin uygulanması,alt sırt masajı,üst sırt masajı,boyun masajı,kol masajı,ön kol masajı ve el masajı,uyluk masajı,bacak masajı ve ayak masajı,yüz masajı ve karın masajı,

9 YBS 317 SEÇMELİ DERS AEROBİK STEP DANS (2-2-3) Temel kuvvet çalışmaları,step Aerobik nedir, step neden güvenli bir spordur, Step Aerobikte temel araç ve gereçler,step tahtaları, ayakkabılar, giysiler ve müzik seçimi,step Aerobik antrenmanlarının temelleri,step Aerobik' te ısınma ve önemi,ayak ve kol hareketleri,doğru step aerobik programı seçimi,aerobik Step testi (uygulamalı),yeni başlayanlar için step aerobik programı (uygulamalı),orta Seviye için step aerobik programı (uygulamalı),üst Düzey için step aerobik programı (uygulamalı),step aerobik hareketleriyle seri oluşturma,grup çalışması YBS-321 SEÇMELİ DERS I (FUTSAL) (2-2-3) Tarihçesi, Oyun Kuralları, Temel Teknikler, Oyunla Teknik Uygulama, Dril Çalışmaları, Taktik Çalışmalar, Yarışma Formunda Uygulamalar. YBS 379 SEÇMELİ DERS I HALK DANSLARI (2-0-2) Folklor (Halkbilim) Tanımı,Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre Anlatımı, Örneklemeleri;Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar,Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı )Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar,Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy Esmer)Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar,Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü )Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden SazlarTürk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara)Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden SazlarTürk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) SYSA-305 SEÇMELİ DERS I (KARATE) (2-2-3) Mücadele sporunun tarihi, karate tarihi, duruş çalışmaları, ilerleme kuralları, temel adımlar, kihon çalışmaları; temel el blokları, temel el atak çalışmaları, ikili kombineler. Kata; temel kata çalışmaları, heian shodan. Kumite; Temel kumite çalışmaları, ikili çalışmalar, kombine uygulamalar. SYB 302 HUKUKA GİRİŞ (2-0-2) VI YARIYIL Ticaret ve Ticaret Hukukuna Giriş,Ticari İşletme Ticari Yargı,Tacir Ve Tacir Olmanın Sonuçları,Ticaret Sicil,Ticaret Unvanı ve İşletme Adı,Marka ve Cari Hesap,Haksız Rekabet,Ticari Şirketler,Komandit ortaklıklar,anonim ortaklıklar Limitet Ortaklıklar,Ticari Senetler SYB 304 SPOR POLİTİKALARI (2-0-2) Politik bir güç olarak sporun tanımlanması,tarihsel süreç içerisinde tüm dünyada uygulanan spor politikaları,türkiye'de sporun devlet politikaları içindeki yeri,cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemde spor,spor ile ilişkili kanun, tüzük ve kararnameler,turgut Özal Dönemi,Devlet bütçelerinde spora ayrılan pay,yatırım teşvik politikalarında sporun yeri, Hükümet programlarında spora kaynak aktarımı,parti programlarında spor,türk Spor Politikası,Devlet ve Hükümet Politikası

10 SYB 306 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2-0-2) Dersle ilgili kavramlara giriş,insan kaynağı ve insan kaynakları yönetiminin tanımlanması, insan kaynakları yönetiminin amaçları ve ilkeleri,iky ve iletişim,iky ve liderlik,insan kaynakları planlaması,insan kaynaklarının seçimi,eğitim ve geliştirme yönetimi,kariyer yönetimi,sağlık ve güvenlik yönetimi, Performans yönetimi,ücret yönetimi,iky de teknoloji kullanımı,spor işletmelerinde İKY SYB 308 SPOR PAZARLAMASI (2-0-2) Spor pazarlaması dersinin amacı ve dersle ilgili temel kaynaklar,spor Endüstrisi ve Spor Pazarlaması,Spor Pazarlaması Yönetimi,Spor Pazarlamasında Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması,Tüketici Davranışı,Pazar Bölümleme ve Konumlandırma Spor Pazarlama Karması ve Pazarlama Karması Özellikleri,Spor Ürünü,Fiyatlandırma Kararları,Dağıtım,Tutundurma: Reklam, Halkla İlişkiler.Tutundurma: Kişisel Satış, Satış Tutundurma,Spor Sponsorluğu SYB 310 İSTATİSTİK (2-0-2) Dersin tanıtımı,temel İstatistik kavramlar (Değişken sabit, ölçme, evren, örneklem) İşlevsel tanımlama Ölçek kavramı ve veri tipleri,verilerin düzenlenmesi (Çentikleme, frekans, toplam frekans, yüzde) Verilerin gruplanması ve grafik çizimi,merkezi yığılma ölçüleri(aritmetik ortalama, ortanca tepe değer) Ortalama, ortanca ve tepe değerin karşılaştırılması-yüzdelikler ve çeyreklikler,merkezi değişme ölçüleri (Ranj, varyans, standart sapma)normal Dağılım ve Olasılık,Evren-Örneklem Kavramı,Hipotez kavramı Yanılma düzeyi (I. Tip hata, II. Tip hata) Örneklem büyüklüğü (x>30, x<30)tek örneklem hipotez testleri,t-testi,problem Çözümü YD-302 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (2-0-2) YD 204 Mesleki yabancı dil: Zamanların tekrarı, Şartlı cümleler(0,1,2,3tip),sıfat Cümlecikleri,Edilgen Çatı,Ettirgen Yapı,Dolaylı Anlatım,Mesleki kelimeler,sadeleştirilmiş,mesleğe yönelik İngilizce parçalar(örnek:dünya kupası,spor yaralanmaları,diz Anatomisi) SYSA-372 SEÇMELİ DERS (DALMA) (2-2-3) Sualtı tarihi, aletli dalışın teknolojik gelişimi, suyla ilgili fizik kanunları ve gaz kanunlarının öğretilmesi, Dalma ekipmanlarının tanıtılması, dalma emniyeti, deniz, dalış uygulamalarının temel açıklaması, sualtı haberleşmesi, el işaretleri, havuz eğitimi uygulamaları, nefes çalışmaları ve hava paylaşımı, grup dalışı kuralları, arkadaşlı dalışlın kuralları, özel dalış çalışmaları, deniz göl uygulamaları.

11 SYSA 368 SEÇMELİ DERS MODERN DANS (2-2-3) Dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Ritm, tempo hakkında bilgi verilmesi.ritim çalışmaları, çeşitli adım formları, yürüyüşler, yön değiştirerek yürüyüşler.hareket kavramının açıklanması; hareket, kapsamı, analizi, hareket yönü ve hareket nitelikleri,hareket eğitimi; lokomotor hareketlerin verilmesi; yürüyüşler, sekmeler, sıçramalar, galoplar, hoplamalar. Farklı adım formlarında lokomotor hareketlerin çalışılması.non-lokomotor, hareketler;plie, twist,düşüşler,yuvarlanmalar,salınımlar, esnetmeler.farklı adım formlarında bu hareketlerin çalışılması.isınmanın önemi ve örnekleme.güçlendirme ve esneklik kazandırma,iyi bir ısınma programı hakkında bilgi verilmesi,temel dans pozisyonları hakkında bilgi verilerek, çeşitli adım formlarında bunların uygulanması. Bar çalışmalarının yapılması;releve,plie,battement tendu.çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.mimik Çalışmaları,Dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi.alan kullanımları,çeşitli diziliş şekilleri ve uygulanması,doğaçlama hakkında bilgi verilmesi.örnek çalışmaların yapılması.ferdi olarak kompozisyon hazırlanması.değişik bağlantı hareketlerinin gösterilmesi ve örnek konularda doğaçlama çalışması.grup halinde örnek çalışmalar.tüm tekniklerin gözden geçirilmesi,müzik ve koreografi çalışması SYSA 374 SEÇMELİ DERS GİRİŞİMCİLİK (2-0-2) Girişimcilik kavramı, Girişimcilik kavramının gelişimi,girişimcilikte yenilik ve yaratıcılık,girişimcilikte başarı unsurları ve başarısızlık nedenleri,işletme çeşitleri ve finansman,işletmelerde kuruluş süreci ve amaçları,iş planı,küçük işletmeler,küçük işletmelerde yönetim işlevleri,küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri,bir işyeri açmak SYSA 332 SEÇMELİ DERS FOTOGRAFÇILIK (2-0-2) Günümüzde fotoğrafın kullanım alanları ve kısa tarihçesi,fotoğraf makinaları, objektifler ve yardımcı araçlar,işık ve aydınlatma yöntemleri.pozlandırma kavramı. Değişkenler arası bağlantılar (Diyafram ve örtücü ilişkisi)işık-duyarlı gereçlerde boyut farklılıkları, duyarlık standartları,üç boyutlu obje çekimlerinde kompozisyon.fotoğrafta kalıcılık sorunu, geliştirme banyo işlemlerinin kalıcılığa etkileri.konu özelliklerine göre gereksinimler. Fotoğraf çekiminde yardımcı araç ve gereçler,fotoğraf filmleri hakkında genel bilgiler Negatif filmlerin banyo işlemlerinde gelişmeyi etkileyen etmenler.siyah-beyaz filmlerin pozitif banyo işlemleri,işık-duyarlı amalgam (emülsiyon) hazırlanması.farklı yaklaşımlar, sanatsal, endüstriyel, ticari vb. fotoğraf etkinlikleri.iç ve dış çekimler. Natürmort, portre, röprodüksiyon ve makro çekim teknikleri. SYB 401 MUHASEBE (2-0-2) VII YARIYIL Giriş, İşletme ve Muhasebe İlişkisi,Varlık ve Kaynak Dengesi, Mali İşlemler, Mali Tablolar,Hesaplar, Hesap Planı, Kayıt Belgeleri,Muhasebe Süreci, Temel Kavramlar, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Muhasebe Standartları,Dönen Varlıklar, Stoklar, Mal Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi,Mal Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Envanter İşlemleri,Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler,Ticari ve Diğer Alacaklar Duran Varlıklar,Banka Kredileri, Borçlar ve Özkaynaklar, Gelirler ve Giderler, Kâr veya Zarar,Dönem sonu İşlemleri,Mali Tabloların Düzenlenmesi

12 SYB 403 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ (2-0-2) Örgütün tanımı, türleri ve unsurları,örgütlerde İletişim 1,Örgütlerde İletişim 2,Örgütsel öğrenmenin felsefesi,örgütsel öğrenmenin temel unsurları (çeşitleri, biçimleri, süreci) Örgütsel öğrenmenin geliştirilmesi,kültürün tanımı ve göstergeleri,örgüt kültürü (tanımı, güçlü/zayıf kültürler, biçimselleşmeye karşı kültür, ulusal kültüre karşı örgüt kültürü)kültürün örgütlerdeki yükümlülükleri,yeni bir kültür oluşumu ve sürekliliği,bilgi yönetimi açısından müşteri kültürü ve örgüt kültürü etkileşimi,bilgi yönetimi için örgütsel iletişim modeli,bilgi yönetimi için örgüt kültürü yaratılması ve sürdürülmesi SYB 405 STRATEJİK YÖNETİM (2-0-2) Derse Başlangıç, Stratejik Yönetim ve Temel Kavramlar,Stratejik Yönetim Süreci,Dış Çevre Analizi,İşletme Analizi,Çevre Unsurlarının Ölçülmesi,Temel Stratejilerin Belirlenmesi 1,Temel Stratejilerin Belirlenmesi 2,Stratejilerin Uygulanması: Yapı ve Sistemler,Stratejilerin Uygulanması: Stratejik Liderlik ve Örgüt Kültürü,Stratejik Değerleme ve Kontrol,Stratejik Yönetimin Diğer Konuları,Örnek Olay SYB 407 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I (2-0-2) Temel Kavramlar (bilim, bilimsel araştırma,, değişken, ölçme),temel Kavramlar (geçerlik, güvenirlik, evren, örneklem, hipotez)bilimsel araştırma yöntemleri; betimsel, deneysel,bilimsel araştırmaların temel nitelikleri,bilimsel araştırmaların temel aşamaları,bilimsel Araştırmalarda veri toplama teknikleri (belgesel tarama, gözlem)bilimsel Araştırmalarda veri toplama teknikleri (görüşme, anket)bilimsel yayınlar,bilimsel makale yazımı,bilimsel makale bölümleri,bilimsel makale bölümleri,bilimsel makale ve tez örnekleri SYB 409 YÖNETİCİLİK DENEYİMİ I (2-6-5) Uygulama kurumunu yasal boyutu ve örgüt şeması,uygulama kurumunun vizyon ve misyonu,uygulama kurumunun yönetici profili,uygulama kurumunun çalışan profili,kurumun etkinlikleri,kuruma yönelik spor projesi oluşturmak,kurumla ilgili yapılan değişik gözlemlerin tartışılması YBS 437 SEÇMELİ DERS MASA TENİSİ (2-2-3) Masa tenisi sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi.masa tenisi raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi,forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar,forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar,clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar,backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar,drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar,drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar,smaç vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar, hazırlanan konuda öğrenci sunumu.filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar, ayak hareketlerinin analizi, uygulanması, badminton federasyonunun yapısı hakkında hazırlanan öğrencinin sunumu.servis, forehand, backhand, clear, drop, drive, smaç vuruş tekniklerini içeren çalışma drilleri, badminton oyun kural bilgisi konulu öğrenci sunumu.masa tenisi tüm kategorilerde maç uygulaması. Organizasyonlar, turnuvalar konulu öğrenci sunumu,hakemlik bilgisi, komiteler, görevler konulu öğrenci sunumu. Tüm işlenen konularda genel değerlendirme

13 YBS 417 SEÇMELİ DERS AEROBİK STEP DANS (2-2-3) Temel kuvvet çalışmaları,step Aerobik nedir, step neden güvenli bir spordur, Step Aerobikte temel araç ve gereçler,step tahtaları, ayakkabılar, giysiler ve müzik seçimi,step Aerobik antrenmanlarının temelleri,step Aerobik' te ısınma ve önemi,ayak ve kol hareketleri,doğru step aerobik programı seçimi,aerobik Step testi (uygulamalı)yeni başlayanlar için step aerobik programı (uygulamalı)orta Seviye için step aerobik programı (uygulamalı)üst Düzey için step aerobik programı (uygulamalı)step aerobik hareketleriyle seri oluşturma,grup çalışması YBS-457 SEÇMELİ DERS-III (ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM) (2-0-2) İletişim, Afet Nedir,Afet Çeşitleri,Doğal Afetler,Özellikleri Ve Sonuçları,Teknolojik Afetler, İnsan Kaynaklı Afetler,Deprem Nedir,Deprem Öncesi Hazırlık,Deprem Anında Hareket Tarzı,Deprem Sonrası Yapılacaklar,Arama Ve Kurtarma Nedir,Arama Nedir, Arama Yöntemleri,Arama Ekipleri,Kurtarma Nedir,Kurtarma Yöntemleri,Hafif Arama Kurtarma Nedir,Hafif Arama Kurtarma Yöntemleri,Yangın Nedir,Yangın Söndürme Yöntemleri YBS-485 Seçmeli Ders III (Reklamcılık) (2-0-2) Ders reklam alanına giriş niteliği taşımaktadır. Reklam nedir? Amaçları, yapılış biçimleri nelerdir soruları bu ders kapsamında cevaplanırken, reklamın türleri, ekonomik ve sosyal boyutları, diğer bilim dalları ile reklamın ilişkisi tartışılmaktadır. Özellikle reklam alanları ve bunların üstünlük/ zayıflıkları dersin genelinde işlenecek temel konu durumundadır. Reklam ve spor ilişkisinin kurulması, reklamı diğer iletişim tekniklerinden ayıran temel özellikler ve sporun reklamı kullanma biçimleri de bu ders kapsamında işlenmektedir. Derse öğrencinin aktif katılımını sağlamak amacıyla reklam iletişimi ile spor arasında bağlantı kurulmakta ve derste öğrencilerin bu alanda yapılan reklamları incelemeleri sağlanmaktadır. SYB 402 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2-0-2) VIII.YARIYIL Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, Örgüt içinde birey ve kişilik,tutumlar ve iş tatmini,yetenekler ve öğrenme,örgüt kültürü,örgütlerde liderlik,örgütlerde çatışma,örgütsel değişme,örgütsel Bağlılık,Örgütsel stres,örgütlerde etik davranışlar ve yönetimi,örgütlerde güç ve politika SYB 404 REKREASYON (2-0-2) Zaman, boş zaman ve rekreasyon, Rekreasyon kavramı ile ilişkili konular,rekreasyonun bireysel ve toplumsal boyutu,rekreasyonun özelliklerinin sınıflandırılması, etkinlik alanlarının incelenmesi,rekreasyon sporuna katılımın incelenmesi,rekreasyon sporunun tanımı ve programlama ilkelerinin öğretimi,rekreasyonun spor eğitimdeki yerinin incelenmesi,rekreasyon spor alanları,rekreasyonda turizm,rekreasyonda pazarlama,rekreasyon yönetiminde planlama, programlamanın öğretilmesi,rekreasyon faaliyetlerinde tesislerin kullanımı ve işletilmesi,rekreasyon etkinliği planlama SYB 406 SPOR TURİZMİ (2-0-2) Ders ile ilgili genel bilgi verilmesi. Ödev konularının saptanılması ve dağıtılması.turizm kavramı. Turist kavramı, turizmde amaçlanan hedefler.turizm çeşitleri ve gelişimi.spor turizm kavramı ve gelişimi.spor yönetimi içinde spor ve turizm sektörünün yeri ve önemi.spor turizminde gelişmeler ve etkileri.spor turizm pazarı.spor turizm danışmanlığı ve iş olanakları.türkiye'de spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları.spor turizmi ile ilişkili etkinliklerin tanıtımı.etkinliklerin Türkiye'de uygulamaları.türkiye'de turizm çeşitlendirmesine örnek Golf Turizmi.Spor turizminde animasyon.

14 SYB 408 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I (2-0-2) Bilimsel araştırmalarda sunum teknikleri,araştırma probleminin tanımlanması Araştırma için literatür tarama: veri tabanlarına ulaşma yöntemleri,araştırmanın amacı ve giriş bölümünün yazımı,araştırmanın materyal ve metodunun yazımı, bulgularının yazımı,araştırmanın, sonuç ve önerileri,öğrencilerin araştırma ödevlerinin sunumu SYB 410 YÖNETİCİLİK DENEYİMİ II (2-6-5) Uygulama kurumunu yasal boyutu ve örgüt şeması Uygulama kurumunun vizyon ve misyonu, Uygulama kurumunun yönetici profili,uygulama kurumunun çalışan profili,kurumun etkinlikleri Kuruma yönelik spor projesi oluşturmak,kurumla ilgili yapılan değişik gözlemlerin tartışılması SYSA 414 SEÇMELİ DERS GİRİŞİMCİLİK (2-0-2) Girişimcilik kavramı, Girişimcilik kavramının gelişimi,girişimcilikte yenilik ve yaratıcılık,girişimcilikte başarı unsurları ve başarısızlık nedenleri,işletme çeşitleri ve finansman,işletmelerde kuruluş süreci ve amaçları,iş planı,küçük işletmeler,küçük işletmelerde yönetim işlevleri,küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri,bir işyeri açmak SYSA-432 SEÇMELİ DERS (KARATE) (2-2-3) Mücadele sporunun tarihi, karate tarihi, duruş çalışmaları, ilerleme kuralları, temel adımlar, kihon çalışmaları; temel el blokları, temel el atak çalışmaları, ikili kombineler. Kata; temel kata çalışmaları, heian shodan. Kumite; Temel kumite çalışmaları, ikili çalışmalar, kombine uygulamalar. SYSA-480 SEÇMELİ DERS (RAFTİNG) (2-2-3) Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting parkurlarının zorluk derecelelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurlarıın tanıtımı. Rafting botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk yardım. SYSA-414 SEÇMELİ DERS (DRAMA) (2-0-2) Bu dersin amacı öğretmen adayına dramanın NE olduğunu, yapısı ve uygulama aşamalarını kavratabilmek ve kendi alanının amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda içerikte eğitsel drama teriminin tanımı, dramanın benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, eğitici dramanın yapısı ve uygulama aşamaları, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, beden eğitimi amaçlarına uygun eğitici drama örneklerine yer verilmiştir. SYSA-414 SEÇMELİ DERS (ORYANTRİNG) (2-2-3) Oryantiring nedir? Tanımı ve tarihçesi, Oryantiring ile ilgili kavramlar, Oryantiring sporunda kullanılan malzemeler, Oryantiring yarışma çeşitleri ve şekilleri, Oryantiring yarışma kuralları, Harita kenar bilgileri, yön tayini ve mesafe tahmini, arazi arızaları ve kesit alma.