İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri"

Transkript

1 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GENEL MATEMATİK I 101 Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Zorunlu Temel Matematik bilgisini vermek. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliğini kazandırmak. 1.Temel Matematik bilgi ve kültürü 2.Analitik düşünebilme ve değerlendirme özellikleri kazandırma 3.Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri değerlendirebilme becerisi. Fonksiyonlara giriş, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar. Limit, süreklilik ve belirsiz haller. Türeve giriş ve türev kuralları, kapalı fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türevler. Türevin uygulamaları; yerel ve mutlak maksimum, minimum hesapları, grafik çizimi. İntegrale giriş; belirsiz integral, integral alma teknikleri. Üstlü ve logaritmik fonksiyonlar. Belirli integral ve düzlem alan hesapları, hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı hesapları. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Reel Sayılar, Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 Kompleks Sayılar, Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit, Sandviç Teoremi 3 Sonsuz Limitler, Süreklilik Tanımı, Sürekli Fonksiyonların Özellikleri 4 Kapalı Aralıkta Süreklilik, Ara değer Teoremi ve Uygulaması, 5 Türev Tanımı, Bazı Türevler, Diferansiyel ve Türev Kuralları 6 Zincir Kuralı, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Ortalama Değer Teoremi, Artan-Azalan Fonksiyonlar 7 Rolle Teoremi, Yüksek Basamaktan Türevler, Kapalı Türetme, Transandant Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar ve Türevleri 8 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritmanın Özellikleri, Genel Üstel Fonksiyon-Logaritmik Türetme 9 Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Hiperbolik Fonksiyonlar, Türevin Uygulamaları, Ekstremumlar

2 10 Kritik Noktalar ve Sınıflaması, İçbükeylik ve Büküm Noktaları, Birinci Türev ve İkinci Türev Testi, Basit Eğri Çizimleri 11 Lineer Yaklaşım, Taylor Formülü, Bazı Fonksiyonların Taylor Açılımları, Belirsiz Şekiller 12 L Hospital Kuralı, Eğri Çizimleri 13 Parametrik Eğriler, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Eğri Çizimi 14 Ortalama Değer Teoremi, Temel Teorem, Belirsiz İntegral 15 Değişken Dönüşümü, Trigonometrik İntegraller, Düzlem Bölgelerin Alanları Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders esnasında verilecek ihtiyaç duyulduğu zamanlarda web sayfasından yayınlanacak 1.Balcı M., Genel Matematik, Balcı Yayınları, Edwards,C.H.,Penney D.E., CalculusandAnalyticGeometry, PrenticeHall, EnglewoodClifss, New Jersey 3.Wylie,C.R., Advanced EngineeringMathematics,McGraw-Hill,Inc. Swokowski, E. W., CalculuswithAnalyticGeometry, Prindle, Weber&Schmidt. Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. Katkı Düzeyi

3 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 175 Toplam İş Yükü / 30 (s) 5.83 Dersin AKTS Kredisi 6 DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 İntegrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, İndirgeme Formülleri 2 Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Rasyonel Fonksiyonların İntegrallerine Dönüstürülebilen İntegraller, Köklü Fonksiyonların İntegralleri 3 Dönel Cisimlerin Hacimleri, Eğri Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları 4 Improper İntegraller 5 Diziler-Seriler, Dizilerde Limit, Yakınsaklık, Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Geometrik, Teleskopik ve Harmonik Seriler, n. Terim Testi

4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GENEL MATEMATİK II 102 Bahar Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Zorunlu Temel Matematik bilgisini vermek. Matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini kazandırmak. Analitik düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği kazandırmak. 1.Temel Matematik bilgi ve kültürü 2.Analitik düşünebilme ve değerlendirme özellikleri kazandırma 3.Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri değerlendirebilme becerisi. Çok değişkenli fonksiyonlar. Geometrik anlam. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Tam diferansiyel. Yüksek mertebeden toplam diferansiyeller Çok değişkenli fonksiyonlarda bileşik fonksiyon türevleri Kapalı fonksiyonların türevleri Değişken dönüşümü. Bölge dönüşümü, Taylor açılımı. 6 Pozitif Terimli Seriler, İntegral Testi, Limit Mukayese Testi, Oran ve Kök Testleri 7 Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık, Alterne Seri Testi, Kuvvet Serileri, Taylor ve Mclaurin Serileri 8 Vektörler ve Vektörel Fonksiyonlar, Vektörlerde İşlemler, Doğru ve Düzlem Denklemleri 9 Bir Değişkenli Vektörel Fonksiyonlar, Vektörel Fonksiyonların Türevleri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Geometrik Yorum 10 Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Teğet Düzlem, Normal Doğru, Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir Kuralı 11 Homojen Fonksiyonlar, Lineer Yaklaşımlar, Türetilebilirlik, Diferansiyel, Gradyen,Doğrultu Türevi 12 Denklem Sistemleri, Örtük Fonksiyon Teoremi, Taylor Serileri ve Yaklaşımlar 13 Lagrange Çarpanları, İki Katlı İntegraller, İki Katlı İntegralin Özellikleri 14 Kartezyen Koordinatlarda İki Katlı İntegral, Kutupsal Koordinatlarda İki Katlı İntegral ve Değişken Dönüşümü 15 Yüzey Alanları

5 Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders esnasında verilecek ihtiyaç duyulduğu zamanlarda web sayfasından yayınlanacak 1.Balcı M., Genel Matematik, Balcı Yayınları, Edwards,C.H.,Penney D.E., Calculus and Analytic Geometry, Prentice Hall, Englewood Clifss, New Jersey 3.Wylie,C.R., Advanced Engineering Mathematics,McGraw-Hill,Inc. Swokowski E. W., Calculus with Analytic Geometry, Prindle, Weber & Schmidt. Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

6 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 175 Toplam İş Yükü / 30 (s) 5.83 Dersin AKTS Kredisi 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

7 Genel Fizik I Güz Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜNAY Dersin Yardımcıları Yok Dersin Amacı Fiziğin temel kavramlarının anlaşılması Dersin Öğrenme Çıktıları Teorik ve uygulamalı Fizik-I dersinde çok sayıda problem çözümünün kazandırdığı yetenekler. Dersin İçeriği Fizik ve ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta hareket. Newton un hareket kanunları. Dairesel hareket. İş ve enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Doğrusal momentum ve çarpışmalar. Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi. Açısal momentum. Statik denge ve esneklik. Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi. Evrensel Çekim Kanunu. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Fizik ve ölçme, Vektörler 2 Hareket, Bir Boyutta Hareket 3 İki Boyutta Hareket 4 Newton un Hareket Kanunları 5 Dairesel Hareket 6 İş ve Enerji 7 Ara sınav 8 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu 9 Çizgisel Momentum, Impuls, Çarpışmalar 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi 11 Açısal Momentum 12 Statik denge ve esneklik 13 Basit Harmonik Hareket, Titreşim hareketi 14 Evrensel Çekim Kanunu 15 Genel Tekrar Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Raymond A. Serway, Fen ve mühendislik için FİZİK I Frederick J. Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, FİZİK I Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI

8 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 %40 Kısa Sınav Ödev Toplam %40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları PÇ1 Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi PÇ2 Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi PÇ3 Bir sürecin bütününü ya da bir kısmını belirlenen amaç doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisi PÇ4 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve ulusal düzeyde sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına etkilerini değerlendirebilme becerisi PÇ5 Deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri çözümleme ve yorumlama becerisi PÇ6 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi PÇ7 Disiplin içi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi PÇ9 Bireysel çalışma ve yaratıcılık becerisi PÇ10 Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi PÇ11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi. PÇ12 Ulusal ve uluslararası düzeyde çağın sorunlarını takip edebilme becerisi PÇ13 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar

9 Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 120 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4.00 Dersin AKTS Kredisi 4.00 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Fizik II Bahar Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜNAY Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Yok Bu ders elektrik ve manyetizmanın temel fikirlerini sunacaktır. Fiziksel sistemleri açıklamak ve anlamak için gerekli matematiksel teknikler geliştirilecektir. 1. Sözle ifade edilen fizik problemlerini açıklar ve gösterir 2. Temel matematik bilgilerini (integral, türev) ve kısmi türev kurallarını fizik problemlerine uygular 3. Fiziksel durumlara uygun fizik yasalarını seçer ve uygular 4. Matematik ve fizik yasalarını kullanarak fiziksel sistemin evrilmesini öngörür 5. Fiziksel sistemin çıktısını açıklayabilir 6. Fiziksel sistemi çoklu gösterimle; matematik, resimsel ve grafiksel gösterir Dersin İçeriği Elektrik yükü, Coulomb yasası, Elektrik Alanı, Gauss yasası, Gauss yasası uygulamaları, Elektrik potansiyeli, Sığa, Elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri, Akım ve direnç, Kirchoff kuralları, Manyetik alan, Amper yasası, Faraday yasası, Elektromanyetik salınımlar DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Elektrik yükü, Coulomb yasası 2 Elektrik Alanı 3 Gauss yasası 4 Gauss yasası uygulamaları 5 Elektrik potansiyeli 6 Sığa 7 Ara sınav

10 8 Elektrik potansiyel enerjisi ve yalıtkanların özellikleri 9 Akım ve direnç 10 Kirchoff kuralları 11 Manyetik alan 12 Amper yasası 13 Faraday yasası 14 Elektromanyetik salınımlar 15 Genel Tekrar Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Raymond A. Serway, Fen ve mühendislik için FİZİK II Frederick J. Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, FİZİK II Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 %40 Kısa Sınav Ödev Toplam %40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 No PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Program Öğrenme Çıktıları Temel matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi Bir sürecin bütününü ya da bir kısmını belirlenen amaç doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerisi Mühendislik uygulamalarının evrensel ve ulusal düzeyde sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına etkilerini değerlendirebilme becerisi Deney tasarlama, uygulama ve elde edilen verileri çözümleme ve yorumlama becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi Katkı Düzeyi

11 PÇ7 Disiplin içi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi PÇ8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi PÇ9 Bireysel çalışma ve yaratıcılık becerisi PÇ10 Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi PÇ11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi. PÇ12 Ulusal ve uluslararası düzeyde çağın sorunlarını takip edebilme becerisi PÇ13 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 120 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4.00 Dersin AKTS Kredisi 4.00

12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kimya Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SARICI-ÖZDEMİR Dersin Yardımcıları - Dersin Amacı Kimyanın temel kavramları ve yasaları hakkında öğrenciyi bilgilendirip, karşılarına çıkabilecek problemlerin çözümünde başarılı olmalarını sağlamaktır. Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Kimyanın temel kavramlarını ve yasalarını kavrayabilme, 2. Maddenin üç halini belirleyebilme, 3. Metallerin özellikleri hakkında bilgilenebilme, 4. Ortamda oluşabilecek reaksiyonları değerlendirebilme. Dersin İçeriği Kimyanın temel kavramları, kimyanın yasaları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, metaller ve a metaller, elektrokimya ve kimyasal kinetik. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Kimya ile ilgili temel kavramlar Ders notu 2 Kimyanın yasaları Ders notu 3 Madde ve özellikleri Ders notu 4 Periyodik çizelge ve özellikleri Ders notu 5 Maddenin üç hali, Gazlar Ders notu 6 Maddenin üç hali, Sıvılar Ders notu 7 Maddenin üç hali, Katılar Ders notu 8 Çözeltiler ve Çözünürlük Ders notu 9 Mol kavramı Ders notu 10 Asit ve Bazlar Ders notu 11 Metaller, A-metaller ve özellikleri Ders notu

13 12 Redoks tepkimeleri Ders notu 13 Elektrokimya Ders notu 14 Kimyasal kinetik Ders notu 15 Genel Tekrar KAYNAKLAR Ders Notu Yüksel Sarıkaya, Genel Kimya, Gazi kitabevi, Ankara, Diğer 1. L. Petrucci, Genel Kimya, Kaynaklar 2. R. Chang, Genel Kimya, Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 70 Kısa Sınav 1 10 Ödev 2 20 Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 1 40 Finalin Başarıya Oranı 1 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

14 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 128 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4.26 Dersin AKTS Kredisi 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Statik 106 Bahar Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd.Doç.Dr. Yaşar AYAZ Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Arş.Gör. Talha Sarıcı Rijit cisim mekaniğinin prensipleri, kuvvet ve denge kavramları hakkında temel bilgilerin kazanılmasını sağlamak. 1. Denge halindeki bir sistemin anlaşılması ve kuvvet analizlerinin yapılması, 2. İnşaat mühendisliği temel derslerine hazırlık yapılması. Genel tanımlar ve statiğin temel ilkeleri, Parçacığın statiği, Rijit cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri, Rijit cisimlerin dengesi, Yayılı kuvvetler: Geometrik merkez ve ağırlık merkezi, Yapı sistemlerinin analizi, Kablolar, Sürtünme, Yayılı kuvvetler: Atalet momentleri. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Genel tanımlar ve statiğin temel ilkeleri

15 2 Vektörler 3 Parçacığın statiği 4 Rijit cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri 5 Rijit cisimlerin dengesi 6 Yayılı kuvvetler: Geometrik merkez ve ağırlık merkezi 7 Yapı sistemlerinin analizi 8 Yapı sistemlerinin analizi 9 Yapı sistemlerinin analizi 10 Kesit tesirleri 11 Kesit tesirleri 12 Kablolar 13 Sürtünme 14 Yayılı kuvvetler: Atalet momentleri 15 Yayılı kuvvetler: Atalet momentleri Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Muhendisler icin Mekanik Statik, Prof. Dr. Ferdinand Beer, Prof. Dr. Russel J., Birsen Yayınevi 1. Mühendislik Mekaniği-Statik, Dinamik R. C. Hibbeler & S.C. Fan 2. J.L. Meriam,"Statik", Birsen Yayınevi, İstanbul Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. Katkı Düzeyi

16 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 154 Toplam İş Yükü / 30 (s) 5.13 Dersin AKTS Kredisi 4

17 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Teknik Resim Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Y.Doç.Dr. Mehmet Burhan KARAKOÇ Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Talha Sarıcı Dersin Amacı İnşaat Mühendisliği Formasyonu Edindirme Dersin Öğrenme Çıktıları Proje okuma, tasarımları çizim yoluyla anlatabilme, perspektif çizebilme

18 Dersin İçeriği Teknik resimde kullanılan araç ve gereçler, Standart yazılar ve çizgiler, ölçülendirmeler, geometrik temel çizimler, Daire içine düzgün çokgenler çizme, Kemerler ve özel enkesit çizimleri, Çatı çizimleri ve dengelemeleri, Resimden görünüş elde etme, görünüşlerden resim elde etme, Perspektif çizimleri, kesit elde etme ve gösterme DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Teknik resimde kullanılan araç ve gereçler 2 Standart yazılar ve çizgiler 3 Ölçülendirmeler 4 Geometrik temel çizimler 5 Daire içine düzgün çokgenler çizme 6 Özel enkesit çizimleri 7 Çatı çizimleri ve dengelemeleri 8 Resimden görünüş elde etme 9 Resimden görünüş elde etme 10 Görünüşlerden resim elde etme 11 Perspektif çizimleri 12 Perspektif çizimleri 13 Kesit elde etme ve gösterme 14 Kesit elde etme ve gösterme Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders notu web sayfasında verilecektir. 1. Teknik Resim: Prof. Dr. Nejat KIRAÇ, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Yapı Teknik Resmi: Pancarcı-Öcal, Adana, Makine Teknik Resmi: Mustafa BAĞCI, İstanbul, Teknik Resim: Nimet ÖZDAŞ, Mustafa GEDİKTAŞ, Çağlayan Basımevi, İstanbul, 1988 Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40

19 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 170 Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,67 Dersin AKTS Kredisi 5

20 Ders Teknik Resim Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri PÇ PÇ PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim 128 Bahar

21 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burhan KARAKOÇ Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Talha Sarıcı Dersin Amacı Bilgisayar çizim programları kullanımı ile mesleki becerilerinin geliştirilmesi Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği İnşaat Mühendisliği uygulamalarının çizimleri hakkında beceri kazanmasını sağlamak Bilgisayar destekli tasarım kavramı, Kullanılan bilgisayar programları, çizim, düzenleme, ölçülendirme, kayıt gibi komutların kullanımı, Yapı elamanlarının tanıtımı ve bilgisayar desteği ile çizimi, Plan ve kesit çizimleri. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Bilgisayar destekli tasarım kavramı 2 Bilgisayar programının tanıtılması 3 İki boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 4 İki boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 5 İki boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 6 İki boyutlu çizimlerin ölçülendirmesi 7 İki boyutlu çizimlerin ölçülendirmesi 8 Yüzey tarama ve uygulamaları 9 Üç boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 10 Üç boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 11 Üç boyutlu çizim komutları ve uygulamalar 12 Mimari proje çizimi 13 Mimari proje çizimi 14 Mimari proje çizimi 15 Uygulamalar Ders Notu Diğer Kaynaklar Dökümanlar Ödevler Sınavlar KAYNAKLAR Ders notu web sayfasında verilecektir. AutoCAD 2010, Gök.,K., Seçkin Yayınları, MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir.

22 DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev 1 10 Toplam 50 Yıliçinin Başarıya Oranı 50 Finalin Başarıya Oranı 50 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı

23 Toplam İş Yükü 127 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4.23 Dersin AKTS Kredisi 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnşaat Mühendisliğine Giriş 109 Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Doç.Dr. İbrahim TÜRKMEN Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Talha Sarıcı Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Bu dersin amacı, inşaat mühendisi olarak hayata atılacak ve topluma hizmet verecek olan öğrencilere, inşaat mühendisliğini çeşitli yönleri ile tanıtmak, mühendislik eğitimi kapsamında verilen derslerle mühendislik uygulamaları arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olmaktır. 1. İnşaat Mühendisliğinin tanıtılması, 2. Mesleki sorumluluk ile tanışma 3. İnşaat mühendisliğinin diğer disiplinlerle olan ilişkilerinin tanıtılarak, Giriş ve Kapsam, Tarihte inşaat mühendisliği ve eğitimi, Yapı Mühendisliği, Köprülerin tarihi, Geoteknik mühendisliği, Tüneller, Hidrolik Mühendisliği, Ulaştırma mühendisliği, Suyun iletimi ve depolanması, Yapı yönetimi, Sonuç DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Giriş ve Kapsam 2 Tarihte inşaat mühendisliği 3 Tarihte inşaat mühendisliği eğitimi 4 Yapı Mühendisliği 5 Köprülerin tarihi 6 Geoteknik mühendisliği 7 Tüneller 8 Tüneller 9 Hidrolik Mühendisliği 10 Ulaştırma mühendisliği 11 Suyun iletimi ve depolanması 12 Yapı yönetimi 13 Verilen ödevlerin sunumu 14 Verilen ödevlerin sunumu 15 Verilen ödevlerin sunumu

24 Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR 1. İnşaat Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Doç. Dr. İbrahim TÜRKMEN, İnşaat Mühendisliğine Giriş, Ders Notu, Doç. Dr. Tayfun Cimilli, KTÜ Yayını Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

25 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 132 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,40 Dersin AKTS Kredisi 4

26 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnşaat Mühendisliği İçin Jeoloji 120 Bahar Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Gulmustafa ŞEN Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Arş. Gör. Talha SARICI Jeoloji ile ilgili temel kavramların anlaşılması, mühendislik yaklaşımı ile geoteknik konularda beceri ve deneyim kazandırılması. 1. Jeolojinin inşaat mühendisliğindeki önemini vurgulamak 2. İnşaat mühendisliğinde karşılaşılabilecek jeolojik problemler 3. Jeolojik birimlerin tanımlanması ve anlaşılması 4. Yerbilimi verilerini anlama ve analiz edebilmesi yeteneğinin kazanılması. 5. Geoteknik mühendisliğindeki temel kavramların öğrenilmesi Jeoloji biliminin tanıtılması, Yeryuvarının oluşumu, Kayaç çeşitleri, Kayaçların fiziksel özellikleri, Kitle hareketleri ve heyelanlar, Deprem mühendisliğinin tanıtılması, Baraj, Tünel, Köprü gibi mühendislik yapılarının tanıtılması DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Jeolojinin tanımı, kolları ve inşaat mühendisliğindeki önemi 2 Yeryuvarının oluşumu, Kayaçları oluşturan başlıca mineral türleri 3 Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri 4 Magmatik kayaçlar ve mühendislik özellikleri 5 Metamorfik kayaçlar ve mühendislik özellikleri 6 Tortul kayaçlar ve mühendislik özellikleri

27 7 Yapılarda kullanılan Jeolojik malzemeler Yeryüzünün değişimine etki eden iç ve dış kuvvetler, Deprem 8-9 Jeolojisi, Depremin oluş nedenleri ve türleri, deprem dalgaları, depremlerin mühendislikteki önemi Baraj Jeolojisi, Barajların sınıflandırılması, baraj yeri seçiminde göz önünde bulundurulan jeolojik koşullar, baraj yapımındaki jeolojik çalışmalar Kitle hareketleri ve heyelanlar, kitle hareketlerinin nedenleri, çeşitleri ve sınıflandırılması 15 Genel Değerlendirme Ders Notu Diğer Kaynaklar Dökümanlar Ödevler Sınavlar KAYNAKLAR Ders esnasında verilecek ihtiyaç duyulduğu zamanlarda web sayfasından yayınlanacak 1. İnşaat Mühendisleri için Jeoloji, Nail Ünsal, Alp Yayınevi, Ankara, Genel Jeoloji Cilt I ve II, İhsan Ketin, İTÜ, Mühendislik Jeolojisi, Kemal ERGUVANLI, Seç Yayın Dağıtım, Temel Jeoloji Prensipleri, M.Erkan Karaman ve Yaşar Kibici, Ankara, Geology for Engineers, Blyth, F. G. H. A., Edward Arnold, London, UK., Engineering Geology, Goodman R.E, John Wiley&Sons, New York, USA, MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 60 Kısa Sınav - - Ödev 1 40 Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. Katkı Düzeyi

28 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 114 Toplam İş Yükü / 30 (s) 3.80 Dersin AKTS Kredisi 4 Ders İnşaat Mühendisliği İçin Jeoloji Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri PÇ PÇ PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ

29 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Doç. Dr. Mahmut FIRAT Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Enes GÜL Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin amacı, Öğrenciye Bilgisayar hakkında genel bilgiler vermek, OFFICE programlarının tanıtılması, genel kullanımı, mühendislik alanında uygulamaları 1. Bilgisayar kullanma yeteneğinin gelişmesi, 2. MS Excel programının kullanımı, mühendislik alanında uygulamaları 3. MS Word ve diğer OFFICE programlarının kullanılması Dersin İçeriği Bilgi teknolojilerine giriş. Bilgisayar organizasyonu ve işletim sistemleri, Windows Hakkında Genel Bilgi MS

30 Word (döküman oluşturma, açma, kaydetme, tablolarla çalışma, içindekiler ve başlıklar oluşturma, döküman indeksini hazırlama, referans verme, otomatik düzeltme, resimlerle çalışma v.s.), Bilgisayar ağları, Virusler, MS Word, Excel, Power Point, DOS işletim sistemi hakkında bilgi. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Bilgi teknolojilerine giriş 2 Bilgisayar organizasyonu ve işletim sistemleri, Windows Hakkında Genel Bilgi 3 MS Word 4 MS Word 5 MS Word 6 MS Word 7 MS Excel 8 MS Excel 9 MS Excel 10 MS Excel 11 MS Excel 12 MS Power Point 13 MS Power Point 14 DOS işletim sistemi hakkında bilgi. 15 Bilgisayar ağları, Virusler Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders notu web sayfasında verilecektir. Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 40

31 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 95 Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,2 Dersin AKTS Kredisi 3

32 Ders Temel Bilgi Teknolojileri Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri PÇ PÇ PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar Programlama Bahar Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Doç. Dr. Mahmut FIRAT Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Enes GÜL

33 Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Bu dersin amacı, Öğrenciye Bilgisayar programlama hakkında genel bilgiler vermek, programlama tekniği geliştirmek, programlama yöntemi ile inşaat mühendisliği problemlerinin çözümünü sağlamak 1. Programlama yeteneğinin gelişmesi, 2. Bilgisayar programlama dili ile problemlerin çözülmesi 3. İnşaat mühendisliğinde uygulamalarının gösterilmesi, Bilgisayarların tanımı, tarihçesi ve gelişimi Bilgisayar üniteleri ve işletim prensipleri, MATLAB programlama dilinin kurulması, çalıştırılması, MATLAB Desktop yapısı ve editörünün tanıtımı. M Dosyası (M-File) oluşturma, değişiklik yapma ve çalıştırma. MATLAB da değişken tanımlama, veri tipleri, aritmetik ve mantıksal deyimler, koşul işlemleri, Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler, alt fonksiyon tanımlamaları, matematik fonksiyonlar, sayısal matematik fonksiyonları. Doğrusal ve doğrusal olmayan problemlerin çözümü için MATLAB kütüphaneleri, Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi. Matlab'ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.), MATLAB ile 1-B, 2-B ve 3-B grafik çizme ve hareketli resim oluşturma. MATLAB, C ve FORTRAN programlarının birlikte kullanılması. Uygulama örnekleri. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Bilgisayarların tanımı, tarihçesi ve gelişimi Bilgisayar üniteleri ve işletim prensipleri, MATLAB programlama dilinin kurulması, çalıştırılması 2 MATLAB Desktop yapısı ve editörünün tanıtımı menülerinin tanıtımı 3 M Dosyası (M-File) oluşturma, değişiklik yapma ve çalıştırma 4 MATLAB da değişken tanımlama, veri tipleri, aritmetik ve mantıksal deyimler, koşul işlemleri 5 Çalışma ortamında değişken atama, sayı tanımlama 6 özel değişkenler, sabitler ve karakterler, alt fonksiyon tanımlamalar 7 Matematik fonksiyonlar, sayısal matematik fonksiyonları 8 Doğrusal ve doğrusal olmayan problemlerin çözümü için MATLAB kütüphaneleri,

34 9 Dizi tanımlama, çalışma ortamı değişkenlerinin saklanması ve yüklenmesi 10 Matlab'ta matris oluşturma, temel matris işlemleri (toplama, çıkarma, sabitle çarpma, tersini alma vb.), 11 MATLAB ile 1-B ve 2-B grafik çizme ve hareketli resim oluşturma 12 MATLAB ile 1-B ve 2-B grafik çizme ve hareketli resim oluşturma 13 MATLAB ile 3-B grafik çizme ve hareketli resim oluşturma 14 MATLAB, C ve FORTRAN programlarının birlikte kullanılması 15 Uygulama örnekleri. Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders notu web sayfasında verilecektir. Her Yönüyle Matlab. Yrd. Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU, Ali KIZIL, Ömer Çağlar ONAR Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI No Program Öğrenme Çıktıları 1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. Katkı Düzeyi

35 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 10 Özgüveni yüksek, bilgilerini uygulamaya aktarma ve projelerde yöneticilik yapma ve muhtemel riskleri yönetme becerisi. 11 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi ve farkındalık. AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Arasınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 110 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,2 Dersin AKTS Kredisi 4 Ders Bilgisayar Programlama Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri PÇ PÇ PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ

36 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Dili I Güz Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Zorunlu Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektigi gibi anlasılması, ögrencilerin sözvarlıgının genisletilmesi. Dil bilinci, okuma begenisi ve alıskanlıgı, temel yazım ve noktalama kurallarının dogru kullanımı, daha genis bir sözvarlıgı. Dil Nedir?, Dilin Sosyal Bir Kurum Olarak Toplum Hayatındaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihi Devreleri, Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, Türkçe de Sesler ve Sınıflandırılması, Türkçe nin Ses Özellikleri ve Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Uygulaması. DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık 1 Dil nedir; dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelisimi 2 Güncel metinler esliginde günümüzde Türkçenin sorunları 3 Güncel metinler esliginde de, ki ve mi nin yazımı 4 Derlenmis metinler esliginde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birlesik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) 5 Derlenmis metinler esliginde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birlesik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) 6 Derlenmis metinler esliginde Türkçe sözcüklerin yazımıyla ilgili sorunlar (birlesik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları) 7 Metin incelemesi: Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi 8 Yazım kuralları ve noktalama isaretleriyle ilgili uygulamalar. 9 Yazım kuralları ve noktalama isaretleriyle ilgili uygulamalar. 10 Yazım kuralları ve noktalama isaretleriyle ilgili uygulamalar. 11 Metin incelemesi: Bir köseyazısının incelemesi 12 Anlatım bozuklukları, dil yanlısları ile uygulamalar 13 Anlatım bozuklukları, dil yanlısları ile uygulamalar 14 Anlatım bozuklukları, dil yanlısları ile uygulamalar 15 Genel Tekrar

37 Ders Notu Diğer Kaynaklar KAYNAKLAR Ders notu web sayfasında verilecektir.- Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi. Bayrak Yay., 2004 Zeynep Korkmaz; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Dökümanlar Ödevler Sınavlar MATERYAL PAYLAŞIMI Dökümanlar web sayfasında verilecektir Ödevler sınıfta verilecektir Sınav soru çözümleri sınav sonrası verilecektir. DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav - - Ödev - - Toplam 40 Yıliçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60 Toplam 100 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi No Program Öğrenme Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri mühendislik problemlerinde uygulayabilme becerisi. 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analitik ve modelleme yöntemleri ile çözme becerisi. 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci ekonomi, istenen koşullar altında, optimum şekilde tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4 İnşaat mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik, araç ve bilgisayar programlarını seçme, geliştirme ve etkin kullanma becerisi. 5 Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme becerisi. 6 Bireysel olarak ve takım içi çalışmalarda etkin biçimde çalışabilme becerisi. 7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi. 8 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233 Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ /233 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Makina Mühendisliği Öğretim Yılı 20-202 Tarih /../20. Ders Kodu MF03 Ders Adı BİLGİSAYAR

Detaylı

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Makina Mühendisliği 2010-2011 03/03/2011 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1011 FİZİK I Güz/1. Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ. Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ A. ANABİLİM DALININ GENEL TANIMI: Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR E-posta:acaglar@aku.edu.tr

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı MAT101 Genel Matematik I Zorunlu DERS SAATİ : 4 Dönemi Bölümü Ders Sorumlusu Güz Elektrik Elektronik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) 1.Yıl Güz Dönemi Dersleri 0301101 MATEMATİK I 0301101 Matematik 1 Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Fonksiyonların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 008 ALMANCA I OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM END 1105 İNGİLİZCE İLETİŞİM 4 0 6 Bu ders kapsamında etkili İngilizce iletişimin faydaları, yabancı dilde yazılı kaynakları anlama ve analiz edebilme, yabancı dilde ödev/rapor hazırlama,

Detaylı

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi)

EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR. 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) EK-1 DERS İÇERİKLERİ, DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLAR 1. yıl / Güz dönemi (1. yarıyıl) 02050101 (MAT l0l) Matematik I (4-0) 4 (Teori-Uygulama) (Toplam Kredi) Reel ve kompleks sayılar,fonksiyon ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS D. KODU DERSİN ADI T U K ECTS AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 AİTB 102 Atatürk

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2-0) 2 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim sistemleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ. MT101B Genel Matematik 4-2-0 1 1 8

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ. MT101B Genel Matematik 4-2-0 1 1 8 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Genel Matematik Dersin İçeriği: Doğal sayılar kümesi ve tamsayılar kümesi, rasyonel ve irrasyonel sayılar

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Veritabanı ve Veritabanı Programlama BIL362 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005)

1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2003-2005) 1. YARIYIL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 025 1311 MATEMATİK I (4-2-0) 5 Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar / Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik / Türev Tanımı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL

ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BĐRĐNCĐ YIL I.YY Dersleri ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2-1) 0 Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş. DOS ve WINDOWS işletim

Detaylı