KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU"

Transkript

1 Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1

2 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI ÖZELLİKLERİ VERİ VERİ AKTAR AKTAR VERİ AKTAR MERKEZ SORVER Sistem Gereksinimleri; Quad Core İşlemci, 6 Gb Ram, 20 Gb Disk Alanı, Yazılım Gereksinimleri; Windows Server 2003 veya 2008, IIS6 veya IIS7 Microsoft SQL Server 2

3 SİSTEM YÖNETİCİSİ HER BİR BİRİMİNDE HANGİ PERSONELİN PROĞRAMIN HANGİ MENÜLERİNE GİREBİLECEGİNİ BELİRLER. BİRİMLER PROGRAMA SİSTEM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN VERİLEN ŞİFRELERLE GİRİŞ YAPAR. BİRİMLER PROĞRAMDA SADECE KENDİ YAPTIKLARI İŞLEMLERİ GÖREBİLİR VE BUNLAR ÜZERİNDE İŞLEM YAPABİLİR. MERKEZDE YETKİLENDİRİLEN KİŞİ VEYA KİŞİLER BÜTÜN BİRİMLERİN İŞLEMLERİNİ GÖREBİLİR. KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYONU PROGRAMI SORVERE İNTERNETTEN BAĞLANAN YETKİLİ KULLANICILAR TARAFINDAN ZAMAN VE MEKÂN SINIRLAMASI OLMAKSIZIN KULLANILABİLECEK VE PERSONEL BİLGİLERİ, BORDROLAR, RAPORLAR VE İSTENİLEN DİĞER HER TÜRLÜ VERİLER SİSTEMDEN ALINACAKTIR. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANAN PERSONEL T.C. KİMLİK NUMARASI İLE SİSTEME GİREREK KENDİLERİNE AİT EK ÖDEME BORDROSUNU GÖREBİLİR VE DÖKÜM ALABİLİR.

4 ĠÇĠNDEKĠLER KONU BAġLIKLARI SAYFA NO I - PROGRAMA GĠRĠġ 6 II PROGRAM MENÜLERĠ 6 A TANIMLAMALAR MENÜSÜ 6 1.a Kullanıcı İşlemleri 7 1.c Şifre Değiştirme İşlemleri 10 2.a Birim İşlemleri 10 3.a Personel Bilgi Giriş İşlemleri 12 3.b Hizmet Sınıfı Bilgi Giriş İşlemleri 13 3.c Unvan Kod Bilgi Giriş İşlemleri 14 3.d Vergi Dilimleri Bilgileri Giriş İşlemleri 16 3.e Ek Ödeme Oran Bilgileri Giriş İşlemleri (Tıp ve diş hekimliği 18 fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin) 3.f Ek Ödeme Oran Bilgileri Giriş İşlemleri (Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında) 20 3.g Ek Ödeme Oran Bilgileri Giriş İşlemleri (Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimler - Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler) 22 3.h Kesinti Kod Bilgileri Giriş İşlemleri 23 3.ı Disket Banka Kod Bilgileri Giriş İşlemleri 24 3.k Disket Banka Kod Bilgileri Giriş İşlemleri 25 3.l Puan Hesaplama İşlemleri 26 B EK ÖDEME ĠġLEMLERĠ MENÜSÜ 32 1.a Personel İşlemleri 33 1.b Dönem tanımlama ve Bordro İşlemleri 41 1.c Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin Dönem tanımlama ve Bordro İşlemleri 42 1.d (Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında) Dönem tanımlama ve Bordro İşlemleri 51 1.e (Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimler - Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler) Dönem tanımlama ve Bordro İşlemleri 51 1.f Yönetici Dönem tanımlama ve Bordro İşlemleri 58 C BANKA DĠSKETĠ HAZIRLAMA MENÜSÜ 65 D ÖDEME EMRĠ BELGESĠ HAZIRLAMA ĠġLEMLERĠ MENÜSÜ 66 E RAPORLAR MENÜSÜ 68 1.a- Süregelen GV. Matrah Listesi Alma 68 1.b- Dönem Kişi Puanları Listesi Alma 69 4

5 1.c- Program Kullanıcıları Listesi Alma 69 1.d- Ek Ödemeden Yararlanan Yöneticiler Listesi Alma 70

6 I PROGRAMA GĠRĠġ Programa giriş yapmak için size verilen kullanıcı adını ve şifrenizi kullanarak giriş yapınız II PROGRAM MENÜLERĠ Programa giriş yaptığınızda aşağıda yer alan ekran açılacaktır. Bu ekranda beş ana menü bulunmaktadır. Döner sermaye ek ödeme işlemleri ile ilgili olarak yapacağınız bütün işlemler ve raporlamalar bu menüler altında yeralmaktadır. A TANIMLAMALAR MENÜSÜ Tanımlamalar menüsü 4 alt menüden oluşmaktadır. Diğer menülerin kullanımı sırasında gerekli olan verilerin tamamı bu alt menülerde yer alan bilgilerin doldurulmasından sonra gerçekleşmektedir. 6

7 1.a Kullanıcı ĠĢlemleri Kullanıcı işlemleri menüsü iki alt menüden oluşmaktadır. Yönetici yetkisi bulunan kullanıcı tarafından bu menüye ilk girişler gerçekleştirilir. 1.b Kullanıcı ĠĢlemleri Kullanıcı tanımlama işlemleri Yönetici yetkisi bulunan kullanıcı tarafından bu menüye giriş yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Kullanıcı eklemek için yeni kullanıcı butonuna tıklayınız ve açılan pencereden gerekli alanları eksiksiz olarak doldurun.

8 Kullanıcı yetkisi verilecek olan personelin kadrosunun kayıtlı olduğu birimi seçiniz Kullanıcı yetkisi verilecek olan personelin kadrosunun bulunduğu birimi belirlemek için öncelikle birimlerin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. (Bakınız sayfa 10, 11, 12) Açılan birimlerden alt birimlere ilerlemek için maosunuz ile ( + ) işareti üzerine bir kez tıkladığınızda daha önce veri girişi yapılan birimler açılacaktır. İlgili birimin üzerine bir kez tıkladığınızda kullanıcının bağlı olduğu birimi seçmiş olacaksınız. 8

9 Kullanıcının iletiģim bilgilerini giriniz. Kullanıcının yetkili olduğu birimi seçiniz. Yönetici tarafından belirlenen birim dışında kullanıcının veri girişi yapması ve diğer birimler tarafından yapılan veri girişlerini görme imkanı bulunmamaktadır. Kullanıcı bu alanda belirlenen birimin işlemlerini yapmaya ve görmeye yetkili olacaktır. Açılan birimlerden alt birimlere ilerlemek için maosunuz ile ( + ) işareti üzerine bir kez tıkladığınızda daha önce veri girişi yapılan birimler açılacaktır. İlgili birimin üzerine bir kez tıkladığınızda kullanıcının bağlı olduğu birimi seçmiş olacaksınız. Kullanıcı yetkilerinin belirlenmesi Bu alanda kullanıcının hangi yetkilere sahip olduğunu belirleyiniz ve kaydet butonuna tıklayınız. Bu işlemlerin sonunda sisteme girme yetkisi olan bir kullanıcı eklemiş olacaksınız.

10 1.c ġifre DeğiĢtirme ĠĢlemleri Yönetici yetkisi bulunan kullanıcı tarafından sisteme ilk veri girişi yapılması sırasında verilen kullanıcı şifresinin kullanıcı personel tarafından değiştirilmesi güvenlik için gereklidir. Şifre değiştirme işlemi size verilen şifre ile programa girdikten sonra bu ekranda yeni şifrenizin girilmesinden sonra güncelle butonuna tıklamanız ile gerçekleşmiş olacaktır. 2.a Birim ĠĢlemleri Döner sermaye işletmesi kapsamında gelir getirici faaliyette bulunan birimlerin girişleri bu menüden yapılmaktadır. Bu alan dinamik olarak çalışmakta olup kurumsal ihtiyaçlara göre her zaman yeni birim ve alt birim ekleme imkanı bulunmaktadır. İşlem yapmak için Birim iģlemleri butonuna tıklayınız. 10

11 Yeni birim ve alt birimlerin girilmesi; açılan pencereden Akademik Birimler yanında bulunan (+ ) işaretine tıklayınız. Yeni birim veya alt birim girmek istediğiniz bölümün yanında bulunan (+ ) işaretine tıklayınız. Daha sonra açılan birimlerden hangisinin altına birim/alt birim eklemek istiyorsanız üzerine bir kez tıklayınız. bu işlemden sonra Birim Ekle butonuna tıklayınız.

12 Açılan alanda yer alan Birim Adı bölümünü doldurunuz. Daha sonra Birim Kodu bölümünü doldurunuz. Bu işlemi yaparken uymanız gereken kural; tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Döner Sermayeli ĠĢletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli ĠĢletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1) ekinde yer alan Kurumsal Sınıflandırma anahtarına uygun olarak yapmak zorundasınız. Son olarak Birim Tipi bölümünden kaydettiğiniz bölümün 5947 sayılı Kanun da belirlenmiş olan tiplerden hangisine uygun ise onu seçiniz. İlgili alanları doldurduktan sonra Birim Kaydet butonuna tıklayarak yeni birimi/alt birim ekleme işlemini tamamlayın. 12

13 3.a Personel Bilgi GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelle ilgili olarak daha sonra kullanılacak olan verilerin girişi bu menü altında yer alan alt menülerden yapılmaktadır. 3.b Hizmet Sınıfı Bilgi GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin hizmet sınıfı bilgileri bu alandan girilmektedir. Hizmet sınıfı bilgilerini girmek için Hizmet sınıfı bilgileri butonuna tıklayınız.

14 Açılan pencereden Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra giriş sırasına göre hizmet sınıfı bilgilerini giriniz ve Kaydet butonuna tıklayınız. Bu alan dinamik bir alan olup ihtiyaç doğrultusunda istenilen sayıda hizmet sınıfı tanımlaması yapılabilmektedir. 3.c Unvan Kod Bilgi GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin unvan bilgileri bu alandan girilmektedir. Unvan bilgilerini girmek için Unan Kod Bilgileri butonuna tıklayınız. 14

15 Açılan pencereden Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra giriş sırasına göre unvan kod bilgilerini giriniz Kadro/Görev Unvan Katsayısı alanına Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katsayıları giriniz, Görev unvanlarından yönetici grubuna girenler için Yönetici Kadrosu mu bölümüne tıklayınız. Veri girişi yapılan unvanın kullanıldığı birimleri işaretleyiniz. ve Kaydet butonuna tıklayınız.

16 3.d Vergi Dilimleri Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ek ödeme işlemleri sırasında yapılacak olan hesaplamalarda kullanılacak olan vergi oranları ve dilimlerine ilişkin verilerin girişi için Vergi Dilimleri Bilgileri butonuna tıklayınız. Vergi matrah ve oranları ile ilgili olarak bilgi girişi için önce yıl belirleyin. 16

17 Matrah ve oran bilgilerini giriniz.

18 3.e Ek Ödeme Oran Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri (Tıp ve diģ hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araģtırma merkezlerinin) Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ek ödeme işlemleri sırasında yapılacak olan hesaplamalarda kullanılacak olan Ek Ödeme oranlarına ilişkin verilerin girişi için Ek Ödeme Oran Bilgileri butonuna tıklayınız. Bu alanda daha önce veri girişleri yapılan unvanların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mesai içi ve mesai dışı oranları ile yönetici oranlarına ilişkin bilgilerin girişini yapmak için Güncelle butonuna tıklayınız. 18

19 Bu alanda 2547 sayılı kanunun değişik 58 inci maddesinde yer alan ayrıma uygun olarak daha önceki menülerde veri girişi yapılan unvanlar için üniversite yönetim kurulu tarafından alınan karara uygun olarak belirlenen oranların girişini yaparak Kaydet butonuna tıklayınız. Bu alanda üniversite yönetim kurulu tarafından alınan karara uygun olarak belirlenen oranların girişini yaparak Kaydet butonuna tıklayınız.

20 3.f Ek Ödeme Oran Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri (Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında) Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ek ödeme işlemleri sırasında yapılacak olan hesaplamalarda kullanılacak olan Ek Ödeme oranlarına ilişkin verilerin girişi için Ek Ödeme Oran Bilgileri butonuna tıklayınız. 20

21 Bu alanda daha önce veri girişleri yapılan unvanların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mesai içi ve mesai dışı oranları ile yönetici oranlarına ilişkin bilgilerin girişini yapmak için Güncelle butonuna tıklayınız. Bu alanda üniversite yönetim kurulu tarafından alınan karara uygun olarak belirlenen oranların girişini yaparak Kaydet butonuna tıklayınız.

22 3.g Ek Ödeme Oran Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri (Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimler - Tıp ve diģ hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dıģında verdikleri hizmetler) Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ek ödeme işlemleri sırasında yapılacak olan hesaplamalarda kullanılacak olan Ek Ödeme oranlarına ilişkin verilerin girişi için Ek Ödeme Oran Bilgileri butonuna tıklayınız. Bu alanda daha önce veri girişleri yapılan unvanların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mesai içi ve mesai dışı oranları ile yönetici oranlarına ilişkin bilgilerin girişini yapmak için Güncelle butonuna tıklayınız. 22

23 Bu alanda üniversite yönetim kurulu tarafından alınan karara uygun olarak belirlenen oranların girişini yaparak Kaydet butonuna tıklayınız. 3.h Kesinti Kod Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ek ödeme işlemleri sırasında yapılacak olan hesaplamalarda kullanılacak olan kesinti bilgilerine ilişkin verilerin girişi için Kesinti Kod Bilgileri butonuna tıklayınız.

24 Bu bölümde döner sermaye ek ödemesinden yararlanan personele yersiz ve fazla ödemelerden kaynaklanan ve kişi borçları hesabına alınan tutarların tahsili, icra daireleri tarafından yazılara istinaden yapılacak kesintiler v.b. kesinti bilgilerinin giriş işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu alan dinamik olarak çalışmakta olup, idarenin ihtiyaçlarına göre istenildiği kadar alan açılabilmektedir. 3.ı Disket Banka Kod Bilgileri GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin hesaplanan ek ödeme tutarlarına ilişkin yapılan hesaplama sonucuna göre bankaya gönderilecek liste ve disket için Disket Banka Kod Bilgileri butonuna tıklayınız. 24

25 Bu alanda döner sermaye işletmesinin ödemelerini yapmakta olduğu bankaya ilişkin bilgilerin veri girişlerini yaparak Kaydet butonuna tıklayınız. 3.k Ek Ödeme Bütçe Tertipleri GiriĢ ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin hesaplanan ek ödeme tutarlarına ilişkin yapılan hesaplama sonucuna göre hazırlanacak olan Ödeme Emri Belgesi hazırlanmasında kullanılacak olan hesap kodları ve adlarının veri girişleri için Ek Ödeme Bütçe Tertipleri Bilgileri butonuna tıklayınız.

26 Bu alanda Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince kullanılacak muhasebe kodlarının veri girişleri yapılacaktır. Önce Yeni Kayıt butonuna tıklayınız, daha sonra kod açıklaması, hesap no ve ekonomik kodunu giriniz ve Kaydet butonuna tıklayarak kaydı yapınız. 3.l Puan Hesaplama ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin Eğitim-Öğretim Faaliyeti Puanı; ( C ) ve Bilimsel Faaliyet Puanı; ( D ) puanı hesaplanmasında kullanılacak olan veri girişleri için Puan Hesaplama butonuna tıklayınız. 26

27 Bu alanda ( C ) ve ( D ) puanlarına ilişkin olarak ana tanımlar ve alt tanımların veri giriş işlemleri yapılacaktır. Üniversite Yönetim Kurulları tarafından belirlenen konu başlıkları ve bu başlıklar altında yer alacak olan tanımların veri girişleri yapılacaktır. Önce Eğitim-Öğretim Faaliyeti Puanı; C Puanı Ana Tanımlar butonuna tıklayınız. Açılan alanda Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra Açıklama alanına konu başlığını yazarak Kaydet butonuna tıklayınız.

28 Eğitim-Öğretim Faaliyeti Puanı; ( C ) Puanı hesaplamasında kullanılacak olan ana başlıkların veri girişlerinden sonra C Puanları Alt Tanımları butonuna tıklayınız. Açılan alanda Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra C Puanı Ana Grup alanından seçim yapınız. Açıklama bilgisini giriniz ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Açıklama alanına konu başlığını yazarak Kaydet butonuna tıklayınız. 28

29 Bilimsel Faaliyet Puanı; D Puanı Ana Tanımlar butonuna tıklayınız.

30 Açılan alanda Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra Açıklama alanına konu başlığını yazarak Kaydet butonuna tıklayınız. Bilimsel Faaliyet Puanı; ( D ) Puanı hesaplamasında kullanılacak olan ana başlıkların veri girişlerinden sonra D Puanları Alt Tanımları butonuna tıklayınız. 30

31 Açılan alanda Yeni Kayıt butonuna tıklayınız. Daha sonra D Puanı Ana Grup alanından seçim yapınız. Açıklama bilgisini giriniz ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Açıklama alanına konu başlığını yazarak Kaydet butonuna tıklayınız.

32 Kaydet butonuna tıkladıktan sonra gelen bilgi ekranından Tamam butonuna tıklayınız. B EK ÖDEME ĠġLEMLERĠ MENÜSÜ Ek Ödeme İşlemleri menüsü iki alt menüden oluşmaktadır. Döner sermaye ek ödemesi ile ilgili olarak bu ödemeden yararlanacak personel bilgileri ve bordro işlemleri bu alt menülerde yer alan bilgilerin doldurulmasından sonra gerçekleşmektedir. 32

33 1.a Personel ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin birimler bazında veri girişleri bu menü altında yapılmaktadır. Bu alanda personel eklemek için Yeni Personel Ekle butonuna tıklayınız. Personel bilgi girişlerini alan atlamadan eksiksiz olarak yapın.

34 Ek ödemeden yararlanacak olan personelin birimini aşağıda belirtilen işlem sırasına uygun olarak seçin

35

36 Veri girişlerini tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra gelen uyarı ekranına Tamam diyerek girişlerini tamamlayınız. 36

37 Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ( C ) puanı bilgilerini girmek için puan girilecek olan alanın karşısında yer alan Güncelle butonuna tıklayınız. Açılan alandan Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı giriniz ve Kaydet butonuna tıklayınız. Personele verilen puanlar kaydedildiğinde yeşil olarak renklenecektir.

38 Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ( D ) puanı bilgilerini girmek için puan girilecek olan alanın karşısında yer alan Güncelle butonuna tıklayınız. Açılan alandan Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı giriniz ve Kaydet butonuna tıklayınız. 38

39 Personele verilen puanlar kaydedildiğinde yeşil olarak renklenecektir. Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin ( E ) puanı bilgilerini girmek için Yeni Kayıt butonuna tıklayınız.

40 Puan tipini seçininiz, Açıklama ve buna ilişin olarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı giriniz ve Kaydet butonuna tıklayınız. 40

41 Kaydetme işlemi tamamlandığında söz konusu personelle ilgili bilgiler alt alanda kaydedilmiş olacaktır. Bu bilgilerde yapılacak değişiklik ve düzeltme işlemlerini Güncelle butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. 1.b Dönem tanımlama ve Bordro ĠĢlemleri Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personelin dönem tanımları ve bordro işlemlerine ilişkin veri girişleri bu menü altında yapılmaktadır.

42 1.c Tıp ve diģ hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araģtırma merkezlerinin Dönem tanımlama ve Bordro ĠĢlemleri Açılan alandan Yeni Dönem Ekle butonuna tıklayınız. 42

43 Açılacak olan yeni dönem bilgilerini eksiksiz olarak giriniz ve Kaydet Butonuna tıklayarak kaydediniz. Girmiş olduğunuz bilgiler tam ve eksiksiz ise gelen uyarı ekranına Tamam diyerek işlemi tamamlayınız.

44 Bu ekranda yapılacak işlem sırasının mutlaka doğru takip edilmesi gerekmektedir. Bu ekranda öncelikle bordroya kişi ekleme işleminin yapılması gerekmektedir. Bordroya eklenecek olan kişilerin bulunduğu birimi seçin ve birim üzerine tıklayın 44

45 Birim belirlendikten sonra Ara butonuna tıklayınız. Arama sonucunda ilgili birimde görevli personel listesi sıralanacaktır. Bordro işlemleri için Personelleri Ekle butonuna tıklayınız.

46 Kişilerin B Puanlarının sisteme dahil edilmesi için bundan sonraki aşamada (B) Puanı ĠĢlemleri butonuna tıklayınız. Bilgisayarınızda Excel formatında ilgili personel için hazırlanmış olan B puanları sisteme tekrar girmeye gerek kalmaksızın otomatik olarak aktarılacaktır. Bunun için Gözat butonuna tıklayarak dosyanın kayıtlı olduğu yerden veriyi alınız. 46

47 Bilgisayarınızda Excel formatında ilgili personel için hazırlanmış olan dosyayı seçiniz ve Aç butonuna tıklayınız. Daha sonra Verileri Getir butonuna tıklayınız. Dosya yüklendi mesajını görene kadar bekleyiniz.

48 Bu işlemden sonra Dönem KiĢi Bilgileri menüsüne tıklayınız. Daha sonra sırasıyla ek ödemeden yararlanacak olan personelin her biri için ayrı ayrı KiĢiye Ait Bilgiler butonuna tıklayın. Açılan ekrandan Ek Ödemeye Esas MaaĢ Bilgi GiriĢi bölümü altında yer alan verilerden; MaaĢ Tutarı, Ek Gösterge Tutarı, Yan Ödeme Tutarı, Ödenek Ve Tazminat Tutarlarını personelin maaş bordrosundan giriniz ve Topla butonuna tıklayınız. Daha sonra Güncelle butonuna tıklayarak verileri kaydedin ve Geri butonuna tıklayarak ekrandan çıkın 48

49 Daha sonra Bordroya KiĢi ekleme ĠĢlemleri butonuna tıklayarak buradan Puan Hesapla butonuna tıklayın. Çıkan ekrandan Tamam butonuna tıklayınız. eksik bilgi girişleriniz var ise İptal butonuna tıklayarak eksik verilerinizi tamamlayın. Çıkan ekrandan Hesaplandı mesajını görene kadar bekleyin. Daha sonra Döner Sermaye ek Ödeme Ayrıntılı Bordrosu butonuna tıklayınız.

50 Çıkan ekrandan Excel dosyasını bilgisayarınız kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna tıklayınız. Çıkan ekrandan Excel dosyasını bilgisayarınızda kaydetmek istediğiniz dosyayı seçin ve Kaydet butonuna tıklayınız. Çıkan ekrandan Excel dosyasını bilgisayarınıza kaydetmeden sadece açmak istiyorsanız Aç butonuna tıklayınız. 50

51 Çıkan ekrandan Evet butonuna tıklayınız. Bordro Excel formatında bilgisayarınızda açılacaktır. Muhasebe birimine verilecek ve Ödeme emri Belgesine bağlanacak olan bordro dökümünü almak için Ödeme Emri eki Muhasebe Bordrosu butonuna tıklayınız. Bundan sonraki işlemler bir önceki menüde Döner Sermaye ek Ödeme Ayrıntılı Bordrosu alanında yapıldığı şekilde yapılacak ve bordro dökümü alınacaktır.

52 1.d (Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında) Dönem tanımlama ve Bordro ĠĢlemleri Bu grupta yapılacak işlemler (1.c) maddesindeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktı. 1.e (Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimler - Tıp ve diģ hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dıģında verdikleri hizmetler) Dönem tanımlama ve Bordro ĠĢlemleri Daha önce tanımladığınız bir dönemi görmek için Ara butonuna yeni dönem açmak için Yeni Dönem Tanımla butonuna tıklayınız. 52

53 Menüde yer alan bilgileri eksiksiz doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız. Girmiş olduğunuz bilgiler doğru ise gelen uyarı mesajında Tamam butonuna tıklayınız. Daha sonra KiĢi Ekleme ĠĢlemleri butonuna tıklayınız.

54 Bordroya eklenecek olan kişilerin bulunduğu birimi seçin ve birim üzerine tıklayın Birim belirlendikten sonra Ara butonuna tıklayınız. 54

55 Arama sonucunda ilgili birimde görevli personel listesi sıralanacaktır. Bordro işlemleri için Personelleri Ekle butonuna tıklayınız. Döner sermaye ek ödemesinden yararlanacak olan personel eklendiğinde ekranda kiģileri eklenmiģ olarak göreceksiniz. Daha sonra Dönem KiĢi Bilgileri sekmesine tıklayınız.

56 Açılan menüden her bir kişinin bu dönem bilgilerini girmek için KiĢiye ait Bilgiler butonuna tıklayınız. Bu bölümde Ek Ödeme Oranı ve bu döneme ait alınan maaşın gelir vergisi matrahı bilgisini Gelir Vergisi Matrahı alanına giriniz ve önce Güncelle butonuna sonra da Geri Butona basarak Dönem Kişi Bilgileri ekranına geri dönün

57 KiĢi Ekleme ĠĢlemleri sekmesine tıklayınız, daha sonra Puan Hesapla butonuna tıklayınız. Veri girişlerini yaptıysanız Gelen uyarı mesajında tıklayınız. Tamam butonuna

58 Açılan ekranda hesaplandı mesajını görene kadar bekleyiniz. Daha sonra Döner Sermaye Ek Ödeme Ayrıntılı Bordrosu butonuna tıklayarak ayrıntılı bordro dökümünü alabilirsiniz. Ayrıntılı bordro dökümü aşağıdaki şekilde görülecektir. Bu menüde kişi bazında da bordro dökümü almak mümkün olup bunun için KiĢiye ait Bordro Çıkar butonuna tıklayınız. Bu menüden alınacak kişi bazında da bordro aşağıdaki şekilde döküm alınacaktır. 58

59 1.f Yönetici Dönem tanımlama ve Bordro ĠĢlemleri Yönetici dönem tanımlama ve bordro işlemleri için Yönetici Dönem Tanımlama butonuna tıklayınız. Bu bölümde yer alan alanları eksiksiz olarak doldurun ve Kaydet butonuna tıklayınız. Kaydet butonuna tıkladığınızda gelen uyarı mesajına bilgileri tam girdiyseniz Tamam butonuna tıklayarak devam edin.

60 Dönem belirledikten sonra KiĢi Ekleme ĠĢlemleri sekmesine tıklayınız. Bordroya eklenecek olan kişilerin bulunduğu birimi seçin ve birim üzerine tıklayın. Daha sonra Ara butonuna tıklayarak işleme devam edin. 60

61 KiĢi Ekleme ĠĢlemleri sekmesinde arama sonucu gelen personelin hesaplama ve bordro işlemlerinin yapılabilmesi için Personel Ekle butonuna tıklayarak işleme devam edin. Personelin eklendiğine ilişkin uyarı mesajı gelene kadar bekleyiniz

62 Daha sonra Dönem KiĢi Bilgileri sekmesine tıklayınız ve buradan yönetici bordrosunda yer alacak olan personelin dönem ek ödeme bilgilerini girmek için KiĢiye ait Bilgiler butonuna tıklayınız. Bu bölümde yöneticinin Üniversite Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda alacağı Ek Ödeme Oranı bilgisini ve Ek Ödemeye Esas MaaĢ Tutarı bilgilerini giriniz önce Güncelle butonuna tıklayınız sonra da Geri butonuna tıklayarak işlemlerinizi tamamlayın. 62

63 Daha sonra KiĢi Ekleme ĠĢlemleri sekmesine tıklayarak buradan Puan Hesapla butonuna tıklayınız. Gelen uyarı mesajında bilgileri tam olarak girdiyseniz Tamam butonuna tıklayarak devam ediniz. Ekranda hesaplandı mesajı gelene kadar bekleyiniz. Buradan Bordro Çıkar butonuna tıklayınız.

64 Çıkan ekrandan Excel dosyasını bilgisayarınıza kaydetmeden istiyorsanız Kaydet butonuna, sadece açmak istiyorsanız Aç butonuna tıklayınız. Bordro Excel formatında bilgisayarınızda açılacaktır. 64

65 C BANKA DĠSKETĠ HAZIRLAMA MENÜSÜ

66 D ÖDEME EMRĠ BELGESĠ HAZIRLAMA ĠġLEMLERĠ MENÜSÜ Hesaplanan döner sermaye ek ödeme bordroları ile ilgili olarak düzenlenecek olan ödeme emri belgesini sistem alma işlemi bu menüden yapılmaktadır. 66

67

68 E RAPORLAR MENÜSÜ 1.a- Süregelen GV. Matrah Listesi Alma 68

69 1.b- Dönem KiĢi Puanları Listesi Alma 1.c- Program Kullanıcıları Listesi Alma

70 1.d- Ek Ödemeden Yararlanan Yöneticiler Listesi Alma 70

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

1) PERSONEL MODÜLÜ... 1 2) KATKI PAYI SĐSTEMĐ MODÜLÜ... 5

1) PERSONEL MODÜLÜ... 1 2) KATKI PAYI SĐSTEMĐ MODÜLÜ... 5 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ

AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ AKBİM-KOÇ BİLGİSAYAR EĞİTİM HİZMETLERİ 1400 Sokak No : 9 D : 7 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 21 35 Pbx Fax : 463 08 04 web adresi : www.akbimkoc.com mail adresi akbimkoc@akbimkoc.com SDDOP Programı

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU 1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ARALIK 2014 1 SUNUŞ Bu belge, 01.01.2013 Tarihinde yürürlüğe giren Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

WOLVOX İnsan Kaynakları

WOLVOX İnsan Kaynakları AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı barkodlu proximity kartlar

Detaylı

Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması

Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması Bilgi Tarih : 16 / 06 / 2014 Konu : Likom Yazılım Tüik e-vt Uygulaması e-vt (Elektronik Veri Transferi) TÜİK tarafından düzenlenen istatistiksel anket çalışmalarının ERP yazılımları kullanılarak ilgili

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Paraf ve İmza Atanlar İçin EBYS Klavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) Nedir?... 2 Giriş... 2 Programın Kullanımı... 3 A-Klasörler...

Paraf ve İmza Atanlar İçin EBYS Klavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) Nedir?... 2 Giriş... 2 Programın Kullanımı... 3 A-Klasörler... Paraf ve İmza Atanlar İçin EBYS Klavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) Nedir?... 2 Giriş... 2 Programın Kullanımı... 3 A-Klasörler... 4 Hızlı Arama... 5 Filtreleme... 5 Tarihçe... 5 Yazdır... 6

Detaylı

ELEMENT ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) YARDIM KILAVUZU

ELEMENT ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) YARDIM KILAVUZU ELEMENT ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA GİRİŞ..5 0.1.Kullanıcı Girişi 6 1.PERSONEL İŞLEMLERİ 8 1.1.Sicil İşlemleri..8 1.1.1.İşçi İzin

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO KASIM 2012

Ayarlar ve Araçlar LOGO KASIM 2012 Ayarlar ve Araçlar LOGO KASIM 2012 İçindekiler Ayarlar... 5 Tip Tanımları... 7 Erişim Tipleri... 7 Aile Bireyleri... 8 Sağlık Kontrol Tipleri... 8 Öğrenim Durumu Tipleri... 8 Özel Durum Tipleri... 8 Ehliyet

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT E-Site. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 09.08.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı; apartmanlara, sitelere ve site yönetim şirketlerine hitap etmektedir. Program özellikleri

Detaylı

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273

Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sayfa 1 / 273 Atılım Üniversitesi Bilgi & İletişim Teknolojileri Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS - Student Information System - SIS 2.0) LİSANS & ÖN

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 2 1.1 SİCİL İŞLEMLERİ... 2 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 5 1.1.3 İşten Ayrılan Personelin Sicil

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi Personel Yönetimi 1 PERSONEL YÖNETİMİ 1 Personel Yönetimi HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111)... 10

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi... KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...3 2-Kesenek Bilgi Sistemine Giriş...4 3-Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Detaylı