ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI"

Transkript

1 ERDAS IMAGINE TEMEL YAZILIMI

2 ÖNSÖZ Görüntü işleme konusunda, temel seviyedeki bilgi ve uygulamaları içeren Türkçe ERDAS IMAGINE Temel Yazılımı kitabı; IMAGINE Viewer, Veri Görüntülemek, Görüntü haritalarını oluşturmak, Özellikleri çıkarmak ve Coğrafi Bilgi Sistemi analizleri konularını içeren beş kısımdan oluşmuştur. Veriyi ithal etme ve görüntüleme, rektifikasyon, sahaları hesaplama, ilgi sahasını belirleme, sahanın topografyasını tesbit, vector ve raster veri kullanımı, görüntü yönetimi, batch işlemleri, geometrik düzeltme, basit sınıflandırma ve harita çıktılarını düzenlemeye olanak sağlamaktadır. Bu kitap, aşağıda belirtilen yayınlardan istifade edilerek hazırlanmıştır. Fundamentals of ERDAS IMAGINE ERDAS IMAGINE Tour Guides V 8.5 ERDAS IMAGINE Field Guides V 8.5 ERDAS IMAGINE Temel Yazılımı nın daha kolay anlaşılması ve kullanılması için ERDAS IMAGINE EĞİTİM DOKÜMANI VE VERİLERİ isimli iki CD-ROM ile desteklenmiştir. Takip eden sahifede detayları verilen bu sayısal media; kitabın pdf formatındaki metinlerini ve değişik uygulamalara olanak sağlayan verileri içerecek tarzda düzenlenmiştir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU i

3 ERDAS IMAGINE EĞİTİM DOKÜMANI VE VERİLERİ (EGTF_CD.1 ve EGTF_CD.2 ) DOKÜMAN: EITY1.pdf ve EITY2.pdf VERİLER: EGTF_CD.1 Scene img 47123B51.tif, 47123B54.tif, 47123B62.tif, 47123B63.tif 47123C54.tif, 47123C63.tif Calibration dem_99.img erdas_logo.img gcp281 hydro_00.e00 hydro_75.e00 mosaic_anno.ovr ortho_282 river Salmon Hazards Sensitivity.ckb Shelton.tif sky.chp sky.img soils_95.e00 soils_95.img usa_avhrr_class.img water shed.aoi wynoochee.gif wynoochee_cuts wynoochee_drain zonal.gmd EGTF_CD.2 tm_88.img g23a3 g23a4 inpts.dat eldodem.img eldoatm.img İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU ii

4 İ Ç İ N D E K İ L E R K O N U L A R SAYFA NO 1. GİRİŞ 1 2. YAZILIMIN ÇALIŞTIRILMASI, MENÜLERİ, İKONLARI VE İŞLEVLERİ 2 a. MENÜLER 3 (1) SESSION MENÜSÜ 3 (2) MAIN MENÜSÜ VE IKONLAR 4 (3) TOOLS MENÜSÜ 6 (4) UTILITIES MENÜSÜ 7 (5) HELP MENÜSÜ 8 b. İKONLAR 8 BÖLÜM-I 11 ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM-1 11 IMAGINE VIEWER MOUSE KULLANIMI 11 WINDOWS TERMİNOLOJİSİ 11 VIEWER EKRANI 12 VIEWER MENÜLERİ 13 FİLE MENÜSÜ 13 UTILITY MENÜSÜ 13 VIEW MENÜSÜ 14 AOI MENÜSÜ 14 HELP MENÜSÜ 14 RASTER MENÜSÜ 15 VECTOR MENÜSÜ 15 ANNOTATION MENÜSÜ 16 VİEWER ALETLERİ 16 UYGULAMA 1: GÖRÜNTÜLERİ ANLAMAK 18 SAFHA 1: IMAGINE VIEWER DA VERİ GÖRÜNTÜLEMEK 18 SAFHA 2: THEMATİC MAPPER VERİSİNİ ANLAMAK 25 UYGULAMA 2: DİĞER VERİ TİPLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK 29 SAFHA 1: VERİYİ İTHAL ETMEK 29 SAFHA 2: GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRMAK 33 SAFHA 3: GÖRÜNTÜDEN GÖRÜNTÜYÜ REKTİFİYE ETMEK SAFHA 4: İLİŞKİLİ VERİ SETLERİ 43 UYGULAMA 3: ÖZNİTELİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞMAK 47 SAFHA 1: SEÇİLEN BİLGİYİ GÖRÜNTÜLEMEK 47 SAFHA 2: SAHA ORANLARINI HESAPLAMAK 48 UYGULAMA 4: BİR ÇALIŞMA SAHASINI İNCELEMEK 53 UYGULAMA 5: GÖRÜNTÜLERİ SUNULAR HALİNDE DÜZENLEMEK VE OYNATMAK İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU iii

5 İ Ç İ N D E K İ L E R K O N U L A R KISIM-2 VERİ GÖRÜNTÜLEMEK SAYFA NO UYGULAMA-1: ÖZEL BİR SAHAYI GÖRÜNTÜLEMEK VE İNCELEMEK 61 SAFHA 1: GÖRÜNTÜLERİN ÖZEL BİR KISMINI AÇMAK 61 SAFHA 2: AREA OF INTEREST (AOI) KULLANIMI İLE BİR SAHAYI BELİRLEMEK SAFHA 3: SAHANIN TOPOGRAFYASI ÜZERİNDE ÇALIŞMAK UYGULAMA-2: ÇOKLU DOSYA İŞLEMLERİ - BATCH TOOL KULLANILARAK PİRAMİT KATMANLARINI ÜRETMEK UYGULAMA-3: GÖRÜNTÜLERİ DÜZENLEMEK VE ÇOKLU GÖRÜNTÜLERİ EKRANA AÇMAK UYGULAMA-4: 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLERİ AÇMAK VE GELİŞTİRMEK KISIM-3 GÖRÜNTÜ HARİTALARINI OLUŞTURMAK UYGULAMA-1: ORTHOREKTİFİYE GÖRÜNTÜLERİ ÜRETMEK 84 UYGULAMA-2: GÖRÜNTÜLERİ BİRARAYA GETİRMEK 99 SAFHA-1: HAVA FOTOĞRAFLARINI MOZAİKLEMEK 99 SAFHA-2: UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ MOZAİKLEMEK 107 UYGULAMA-3: ANNOTATION KATMANLARINI ÜRETMEK 110 SAFHA-1: YENİ ANNOTATION KATMANINI OLUŞTURMAK 110 SAFHA-2: AĞAÇSIZ SAHALARI HESAPLAMAK 113 SAFHA-3: METİN ÜRETMEK 114 UYGULAMA-4: HARİTA BASKI ÇIKTISINI HAZIRLAMAK 117 SAFHA-1: HARİTA ÇIKTISINI DÜZENLEMEK 117 SAFHA-2: HARİTA ÇERÇEVESİNİ ÜRETMEK 119 SAFHA-3: MAP COMPOSER EKRANINA ÖLÇEK ÇUBUĞU, KUZEY OKU VE KİTABE EKLEMEK SAFHA-4: MAP COMPOSER EKRANINA METİN VE BAZI HARİTA ELEMANLARINI EKLEMEK KISIM ÖZELLİKLERİ ÇIKARMAK UYGULAMA-1 : GÖRÜNTÜYÜ İNDİRGEMEK 130 UYGULAMA-2 : TAYFSAL ÖZELLİKLERİ KULLANMAK SAFHA-1: BAND KOMBİNASYONLARINI DEĞİŞTİRMEK 134 SAFHA-2: BAND KOMBİNASYONLARINI DEĞİŞTİRMEK 138 UYGULAMA-3: BAND ARİTMETİĞİNİ KULLANMAK 142 UYGULAMA-4: SHAPE DOSYALARINI (Shapefiles) ÜRETMEK VE GÜNÇELLEŞTİRMEK UYGULAMA-5: DEĞİŞİKLİKLERİ TESBİT ETMEK VE TANIMAK İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU iv

6 İ Ç İ N D E K İ L E R K O N U L A R KISIM-5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (GIS) ANALİZLERİ SAYFA NO UYGULAMA-1: UNSUPERVISED SINIFLANDIRMA 153 SAFHA-1: ITERATIVE SELF-ORGANIZING ANALYSIS TECHNIQUE (ISODATA) SAFHA-2: SINIFLARI BELİRLEMEK VE ETİKETLEMEK 156 SAFHA-3: SINIFLARI BİRLEŞTİRMEK VEYA TEKRAR KODLAMAK UYGULAMA-2: ANALİZLERE YÖNELİK SINIFLANDIRMA HAZIRLIĞI SAFHA-1: KÜMELENDİRİLMİŞ GÖRÜNTÜYÜ ÜRETMEK 160 SAFHA-2: KÜMELERİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU HESAPLAMAK SAFHA-3: KESİLMİŞ ORMAN SAHALARINI GÖRÜNTÜ ÜZERİNE ÇİXMEK SAFHA-4: SAHALARI MASKELEMEK 166 SAFHA-5: SAHALAR ETRAFINDA TAMPON BÖLGELERİNİ OLUŞTURMAK SAFHA-6: KESİLEN ORMAN SAHALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN GÖRÜNTÜLER VE KATMANLARI EKRANA AÇMAK UYGULAMA-3: EXPERT SİSTEM İLE NEHRİN HASSASİYETİNİ BELİRLEMEK KISIM-6 TOPOGAFİK ANALİZ UYGULAMA-1: SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİ ÜRETMEK ASCII TİPİ VERİDEN SAYISAL YÜKSEK MODELİNİ ÜRETMEK LINE COVERAGE TİPİ VERİDEN SAYISAL YÜKSEK MODELİNİ ÜRETMEK 181 UYGULAMA-2: EĞİM GÖRÜNTÜLERİNİ ÜRETMEK 182 UYGULAMA-3: BAKI GÖRÜNTÜLERİNİ ÜRETMEK 186 UYGULAMA-4: GÖLGELİ KABARTMA GÖRÜNTÜLERİ ÜRETMEK 188 UYGULAMA-5: RENKLİ KABARTMA GÖRÜNTÜLERİ ÜRETMEK 190 UYGULAMA-6: RASTER MÜNHANİ GÖRÜNTÜLERİNİ ÜRETMEK 191 UYGULAMA-7: GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ 192 UYGULAMA-8: ANAGLYPH METODU İLE 3 BOYUTLU STEREO GÖRÜNTÜ ÜRETMEK İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU v

7 ERDAS IMAGINE YAZILIMI 1. GİRİŞ: Erdas Imagine yazılımı, komple görüntü işleme ve coğrafi Bilgi Sistemi paketi olup, grafikleri kullanan bir arayüze sahiptir. Yazılım aşağıda belirtilen 3 ana kısmı ve muhtelif modülleri içermektedir. ANA KISIMLAR: Imagine Essentials (Temel seviyede) Imagine Advantage (Orta seviyede) Imagine Professional (Profesyonel seviyede) MODÜLLER: Imagine Radar Mapping Suite Imagine Radar Interpreter Imagine OrthoRadar Imagine Stereo SAR DEM Imagine IFSAR DEM Imagine OrthoBASE Imagine OrthoMAX Imagine VirtualGIS Imagine Vector Imagine NITF Imagine Developer Toolkit Imagine Subpixel Classifier ERDAS Map Sheet ERDAS Stereo Analyst Yazılımın ana kısımları ve yaygın olarak kullanılan modüllerinin özet olarak olanakları aşağıdaki parağraflarda açıklanmıştır. IMAGINE ESSENTIALS: Imagine Essentials; veriyi görüntüleme, vektör ve raster veriyi kullanma, görüntü yönetimi, geometrik düzeltme, basit sınıflandırma ve görüntüyü haritalama işlemlerini yapmak için gerekli temel aletleri içeren bir yazılımdır. Yazılımın kalbini teşkil eden Viewer etkileşimli ve güçlü bir tarzda görüntüleri; gösterir, birleştirir ve analiz eder. IMAGINE ADVANTAGE: Orta seviyedeki olanaklara sahip olan Imagine Advantage yazılımı, Imagine Essentials ın; sahip olduğu imkanlara ilaveten daha hassas haritalamave görüntü işleme niteliklerine sahiptir. Ortho düzeltme, arazi yüzeyinin interpolasyonu, mozaikleme, mekansal analiz ve modelleme dili olanaklarına sahiptir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 1

8 IMAGINE PROFESSIONAL: Her iki yazılımın olanaklarını içeren bu yazılım; grafik veri modelleme, gelişmiş sınıflandırma ve radar analiz aletleri profesyonel alandaki gereksinimlere imkan sağlamaktadır. IMAGINE ORTHOBASE: Sayısal fotgrametri işlemlerini içeren bir modüldür. Kameralar ve uydu sensörleri tarafından algılanan görüntülerin süratli ve doğru bir tarzda üçgenlenmesi ve ortho rektifikasyon işlemlerini otomatik olarak yapmaktadır. Özellikle ortho foto haritalarının yapımında kullanılmaktadır. IMAGINE VIRTUALGIS: Gerçek zamanlı olarak birçok raster katmanı, muhtelif sembolleri ve vektor görüntülerini 3 boyutlu olarak gösterme, görünürlük analizi ve üretilen arazi modeli üzerinde uçuş yapma olanaklarını sağlamaktadır. ERDAS STEREO ANALYST: 3 boyutlu coğrafik veriyi toplama, kıymetlendirme ve görüntüleme olanaklarını sağlayan bir modüldür. Sayısal arazi modeli olmaksızın, muhtelif görüntü kaynaklarından, 2 ve 3 boyutlu Cografi Bilgi Sistemi (CBS) verisini doğru olarak toplama, mevcut 2 boyutlu vektör verisini 3 boyutlu CBS verisine aktarma ve CBS verisine ilişkin mekansal öznitelik bilgilerini üretme imkan ve kabiliyetlerini içermektedir. 2. YAZILIMIN ÇALIŞTIRILMASI, MENÜLERİ, İKONLARI VE İŞLEVLERİ: Erdas Imagine yazılımı; Bilgisayar ekranına daha önce konulmuş olan IMAGINE ikonunun üzerine çift click uygulanarak, veya Start / Programs / ERDAS IMAGINE 8.5 / ERDAS IMAGINE 8.5 ifadeleri seçilerek, çalıştırılır. Yazılım çalıştırıldığında ekrana ana ikon paneli açılır. Yazılımın tüm fonksiyonları; bu panelden veya otomatik olarak ekrana gelen Viewer kapsamındaki menü ve aletlerden istifade ile sağlanır. Bu panel satın alınan modüllere bağlı olarak muhtelif ikonları ve menüleri içermektedir. İstenmesi halinde ikon panelinin ebadları, Session menüsü kapsamındaki Preference seçeneğine bağlı Preference Editor dialoğundaki Icon Panel Display Options penceresinin kullanımı ile değiştirilebilmektedir. İkon paneli; Session, Main, Tools, Utilities, Help menülerini ve Viewer, Import, DataPrep, Composer, Interpreter, Catalog, ERDAS IMAGINE Credits, Classifier, Modeler, Vector, Radar, VirtualGIS, OrthoBASE vb. ikonları içermektedir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 2

9 a. MENÜLER: (1) SESSION MENÜSÜ: ERDAS IMAGINE yazılımı uygulamalarını ve sistemin çalıştırılması işlemlerini düzenler. SEÇENEK İŞLEVİ Preferences (Ctl+P) Preference Editor dialoğunu ekrana açar. ERDAS IMAGINE yazılımının birçok parametresini ve default verilerini içerir. İsteğe bağlı olarak bunların düzenlenmesine olanak sağlar. Configuration (Ctl+C) Configuration Editor dialoğunu ekrana açar. Yazılımda kullanılacak teyp, printer, CD-ROMS gibi çevre birimlerinin düzenlenmesini sağlar. Session Log (Ctl+S) Session Log dialoğunu ekrana açar. Çalışma esnasında yapılan işlemleri ve hata mesajlarını içerir. Active Process List Commands Process List dialoğunu ekrana açar. Üzerinde çalışılan imagine işlemlerinin listesini içerir. Listedeki herhangibir işlemi durdurmak için, işlem seçilir ve takiben Kill düğmesine basılır. Session Command History penceresini ekrana açar. Çalışma esnasında oluşturulmuş komutların listesini içerir. Pencerenin altındaki Command kısmına ise istenen komutlar girilir ve uygulanır. Enter Log Message ( Ctl+L) Log Message dialoğunu ekrana açar. Session Log içine ithal edilmesi istenen metnin ithal edilmesine olanak sağlar. Start Recording Batch Commands Open Batch Command File Batch Wizard dialoğunu ekrana açar. IMAGİNE komutlarından bir veya birden fazlasının daha sonra çalışmasına yönelik düzenlemeye olanak sağlar. Batch Command File dialoğunu ekrana açar. Mevcut Batch komutları dosyaların listesini içerir. İstenen dosya seçilerek açılabilir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 3

10 SEÇENEK View Offline Batch Queue Flip Icons Tile Viewer Close All Viewers Main Tools Utilities Help SESSION MENÜSÜ İŞLEVİ Scheduled Batch Job List dialoğunu ekrana açar. Sıraya girmiş tüm işlerin listesini gösterir. Liste kapsamındaki herhangibir işin; görüntülenmesine, güncelleştirilmesine, iptal edilmesine ve çalışma zamanının değiştirilmesine olanak sağlar. Yatay durumdaki ikon panelinin, ekranın sol tarafında ve dikey bir durumda görünmesini sağlar. Birbirini kapatacak tarzda ekrana açılmış iki veya daha fazla Viewer ın, birbirini kapatmayacak tarzda ekranda görünmesini sağlar. Bir viewer için kullanıldığında, bu viewer tüm ekrana yayılır. İkon paneli hariç, tüm Viewer ları kapatır. Main menüsüne tali erişimi sağlar. Tools menüsüne tali erişimi sağlar. Utilities menüsüne tali erişimi sağlar. Help menüsüne tali erişimi sağlar. Properties ERDAS IMAGINE Properties dialoğunu ekrana açar. Sistemin ID, code words modül vb. bilgileri içerir. Exit IMAGINE (Ctl+Q) Quit dialoğunu ekrana açar. Çalışmadan çıkışı sağlar. (2) MAIN MENÜSÜ VE IKONLAR Ikon paneli üzerinde bulunan tüm ikonların, olanaklarını içeren bir menüdür. SEÇENEK IMAGİNE Credits Start IMAGINE Viewer Import / Export İŞLEVİ Imagine yazılımının versiyon numarası, tarihi ve gelişmesine ilişkin bilgileri içerir Ekrana yeni bir Viewer açar. Viewer; raster, vektör, AOI ve annotation katmanlarını görüntüleyen ana penceredir. Import / Export dialoğunu ekrana açar. ERDAS IMAGINE yazılımı kapsamındaki raster ve vektör verilerinin ithalini veya ERDAS IMAGINE dosyalarına ihraç işlemlerini yapar. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 4

11 SEÇENEK Data Preperation Map Composer Image Interpreter Image Catalog Image Classification Spatial Modeller Vector Radar MAIN MENÜSÜ VE IKONLAR İŞLEVİ Data Preperation dialoğunu ekrana açar. Veri hazırlama işlemlerine yönelik; Create New Image, Create Surface, Subset Image, Image Geometric Correction, Mosaic Images, Unsupervised Classification ve Reproject Images alt menülerini içerir. Map Composer dialoğunu ekrana açar. Harita çıktılarının hazırlanmasına yönelik; New Map Composition, Open Map Composition, Print Map Composition, Edit Composition Map, Map Series Tool ve Map Database Tool alt menülerini içerir. Image Interpreter dialoğunu ekrana açar. Görüntülerin geliştirilmesi, yönetimi ve izlenmesine yönelik; Spatial Enhancement, Radiometric Enhancement, Spectral Enhancement, HyperSpectral Toos, Fourier Analysis Topographic Analysis, GIS Analysis ve Utilities alt menülerini içerir. Image Catalog veri tabanını ekrana açar. Raster görüntü ve coğrafik olarak seçilen dosyaların yönetimini ve otomatik arşivini içerir. Bu veri tabanında görüntüye ilişkin olarak; File Name, Layers, Row, Cols, Type, Pixel, Projection-, Ulx, Uly vb. bilgiler bulunmaktadır. Image Classification dialoğunu ekrana açar. Görüntü kapsamındaki arazi örtüsü, arazi kullanımı vb. konuların sınıflandırılmasına yönelik olarak; Signature Editor, Unsupervised Classification, Supervised Classification, Threshold, Fuzy Convulation, Accuracy Assessment, Feature Space Image, Feature Space Thematic, Knowledge Classifier ve Knowledge Engineer alt menülerini içerir. Spatial Modeler dialoğunu ekrana açar. Birçok GIS hesaplamalarına ve modellemesine olanak sağlar. Model Maker ve Model Librarian alt menülerini içerir. Vector Utilities dialoğunu ekrana açar. Muhtelif vektör işlemlerine olanak sağlar; Clean Vector Layer, Build Vector Layer Topology, Copy Vector Layer, External Vector Layer, Rename Vector Layer, Delete Vector Layer, Display Vector Layer Info, Subset Vector Layer, Mosaic Plygon Layer, Transform Vector Layer, Create Ploygon Label, Raster to Vector, Vector to Raster, Start Table Tool, Zonal Attributes, ASCI to Point Vector Layer alt menülerini içerir. Radar menüsünü ekrana açar. Radar görüntülerinin işlenmesine yönelik olarak; IFSAR, StereoSAR, OrthoRadar, Radar Interpreter ve Generic SAR Node alt menülerini içerir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 5

12 VirtualGIS OrthoBASE SEÇENEK MAIN MENÜSÜ VE IKONLAR İŞLEVİ VirtualGIS menüsünü ekrana açar. IMAGINE yazılımının ayrı lisansla çalışan bir modülüdür. Arazinin gerçek ve perspektif görünüşünü ve uçuş yapma olanaklarını sağlar. VirtualGIS Viewer, Virtual World Editor, Create Movie ve Create Viewshed Layer alt menülerini içerir. OrthoBASE Startup dialoğunu ekrana açar. IMAGINE yazılımının ayrı lisansla çalışan bir modülüdür. Muhtelif kameralardan ve uydu sensörlerinden sağlanan görüntülerin süratli ve doğru olarak üçgenlenmesini ve ortho rektifikasyonunu sağlar. (3) TOOLS MENÜSÜ: Muhtelif metinlerin ve görüntü dosyalarının görüntülenmesi ve güncelleştirilmesini sağlar. Özel modüller ile ilişkili değildir. Edit Text Files SEÇENEK Edit Raster Attributes İŞLEVİ Editor metin dialoğunu ekrana açar. ASCII metin dosyalarının üretilmesini ve güncelleştirilmesini sağlar. Raster Attributes Editor dialoğunu ekrana açar. IMAGINE yazılımı herbir raster katmanı ile ilişkili öznitelik tablosunu içermektedir. Bu tablolar, herbir pixelin değeri ile öznitelik setini kapsamaktadır. Bu öznitelikler; görüntülenebilir, güncelleştirilebilir ve analiz edilebilir. View Binary Data Data View dialoğunu ekrana açar. Binary dosyalarının içeriğini görüntüler. View IMAGINE HFA File Structure Annotation Information Image Information Vector Information HfaView dialoğunu ekrana açar. Annotation Info dialoğunu ekrana açar. Annotation dosyasının Header bilgilerini görüntüler. Bu bilgi, objelerin sayısını ve ilgili harita bilgisini içerir. Image Info dialoğunu ekrana açar. Seçilen raster görüntüye ilişkin tüm bilgileri kapsar. Vector Info dialoğunu ekrana açar. Seçilen vektöre ilişkin tüm bilgileri kapsar. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 6

13 SEÇENEK TOOL MENÜSÜ İŞLEVİ Image Command Tool Image Command dialoğunu ekrana açar. Görüntünün yönetiminde sık sık kullanılan birçok özelliğe erişimi sağlar. Coordinate Calculator Coordinate Calculator dialoğunu ekrana açar. Bir spheroid veya datuma ilişkin koordinatların diğerine aktarımını sağlar. Create/Display Movie Sequences Movie ekranını açar. Üretilmiş film tarzı sahnelere ilişkin görüntü serilerini sıralı olarak gösterir. Create/Display Viewer Sequences VUE Player dialoğunu ekrana açar. IMAGINE Viewer dan kaydedilmiş görüntü serilerini tablo halinde gösterir. Image Drape Image Drape ekranını açar. Statik perspektif sahnelerin üretilmesini sağlar. (4) UTILITIES MENÜSÜ ERDAS IMAGINE yazılımı kapsamındaki genel işlemlerin yapılmasını sağlar. SEÇENEK JPEG Compres Image Decompres JPEG Image Convert Pixels to ASCII Convert ASCII to Pixels Convert Images to Annotation İŞLEVİ JPEG Compression dialoğunu ekrana açar. JPEG sıkıştırma tekniği ile, görüntüyü sıkıştırır. JPEG Decompression dialoğunu ekrana açar. JPEG tekniği ile sıkıştırılmış görüntüyü, normal durumuna getirir. Pixels To Table dialoğunu ekrana açar. Çıktı veri dosyası değerlerini ASCII dosyası haline getirir. Table To Pixels dialoğunu ekrana açar. ASCII dosyasından görüntü üretir. Raster to Annotation dialoğunu ekrana açar. Raster görüntüyü annotation dosyası içindeki bir poligona dönüştürür. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 7

14 SEÇENEK UTILITIES MENÜSÜ İŞLEVİ Convert Annotation to Raster Annotation to Raster dialoğunu ekrana açar. Vektör grafikleri içeren annotation dosyasını, raster görüntüye dönüştürür. Create/Update Image Chips Image Chips Maker dialoğunu ekrana açar. IMAGINE yazılımında herbir görüntü, Chip (CHP) dosyalarında depolanmış seçime tabi chiplerle ilişkilidir. Bir veya daha fazla görüntü için chip lerin direk üretimini sağlar. Create Font Tables Font Table Maker dialoğunu ekrana açar. Harita üretiminde kullanılacak özel font karekterlerini içerir. Font to Symbol Font to Symbol Maker dialoğunu ekrana açar. Font karekterlerinden sembol üretimini sağlar. Compare Images Image Compare dialoğunu ekrana açar. İki görüntü arasında tanımlanmış özelliğin mukayesesini yapar. Reconfigure Raster Formats Yeni raster DLL leri eklendiğinde, raster DLL listesini güncelleştirir. Reconfigure Vector Formats Yeni Vektör DLL leri eklendiğinde, Vektör DLL listesini güncelleştirir. (5) HELP MENÜSÜ: Yazılıma ilişkin olarak hazırlanmış tüm dokümanlara ON-LINE erişimi sağlar. SEÇENEK Help for Icon Panel IMAGINE Online Documentation IMAGINE Version IMAGINE DLL Information İŞLEVİ ERDAS IMAGINE dokümanının Icon Paneli bilgilerine direk erişimi sağlar. ERDAS IMAGINE dokümanı konularına; alfabetik ve indekse göre veya başlığının yazılarak erişilmesini sağlar. Çalışmakta olan Imagine yazılımının versiyon bilgisine erişimi sağlar. DLL Version Tool dialoğunu ekrana açar. Yazılımda kullanılan; Raster File Formats, Font Filters, Geometric Models, EML uygulama fonksiyonlarını gösteren DLL (Dynamically Loaded Libraries)sınıf ve örnek bilgileri ile açıklamalarına erişimi sağlar. b. İKONLAR: Ikon Panelindeki 13 adet ikon, Main menüsü kapsamında açıklanan aynı işlevleri yapmaktadır. Bunlar ekrana; Standard -Etketli, Standard - Etketsiz ve küçük ebatlarda getirilebilmektedir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 8

15 İKONLAR İŞLEVİ Imagine yazılımının versiyon numarası, tarihi ve gelişmesine ilişkin bilgileri içerir Ekrana yeni bir Viewer açar. Viewer; raster, vektör, AOI ve annotation katmanlarını görüntüleyen ana penceredir. Import / Export dialoğunu ekrana açar. ERDAS IMAGINE yazılımı kapsamındaki raster ve vektör verilerinin ithalini veya ERDAS IMAGINE dosyalarına ihraç işlemlerini yapar. Data Preperation dialoğunu ekrana açar. Veri hazırlama işlemlerine yönelik; Create New Image, Create Surface, Subset Image, Image Geometric Correction, Mosaic Images, Unsupervised Classification ve Reproject Images alt menülerini içerir. Map Composer dialoğunu ekrana açar. Harita çıktılarının hazırlanmasına yönelik; New Map Composition, Open Map Composition, Print Map Composition, Edit Composition Map, Map Series Tool ve Map Database Tool alt menülerini içerir. Image Interpreter dialoğunu ekrana açar. Görüntülerin geliştirilmesi, yönetimi ve izlenmesine yönelik; Spatial Enhancement, Radiometric Enhancement, Spectral Enhancement, HyperSpectral Toos, Fourier Analysis Topographic Analysis, GIS Analysis ve Utilities alt menülerini içerir. Image Catalog veri tabanını ekrana açar. Raster görüntü ve coğrafik olarak seçilen dosyaların yönetimini ve otomatik arşivini içerir. Bu veri tabanında görüntüye ilişkin olarak; File Name, Layers, Row, Cols, Type, Pixel, Projection-, Ulx, Uly vb. bilgiler bulunmaktadır. Image Classification dialoğunu ekrana açar. Görüntü kapsamındaki arazi örtüsü, arazi kullanımı vb. konuların sınıflandırılmasına yönelik olarak; Signature Editor, Unsupervised Classification, Supervised Classification, Threshold, Fuzy Convulation, Accuracy Assessment, Feature Space Image, Feature Space Thematic, Knowledge Classifier ve Knowledge Engineer alt menülerini içerir. Spatial Modeler dialoğunu ekrana açar. Birçok GIS hesaplamalarına ve modellemesine olanak sağlar. Model Maker ve Model Librarian alt menülerini içerir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 9

16 İKONLAR İŞLEVİ Vector Utilities dialoğunu ekrana açar. Muhtelif vektör işlemlerine olanak sağlar.; Clean Vector Layer, Build Vector Layer Topology, Copy Vector Layer, External Vector Layer, Rename Vector Layer, Delete Vector Layer, Display Vector Layer Info, Subset Vector Layer, Mosaic Plygon Layer, Transform Vector Layer, Create Ploygon Label, Raster to Vector, Vector to Raster, Start Table Tool, Zonal Attributes, ASCI to Point Vector Layer alt menülerini içerir. Radar menüsünü ekrana açar. Radar görüntülerinin işlenmesine yönelik olarak; IFSAR, StereoSAR, OrthoRadar, Radar Interpreter ve Generic SAR Node alt menülerini içerir. VirtualGIS menüsünü ekrana açar. IMAGINE yazılımının ayrı lisansla çalışan bir modülüdür. Arazinin gerçek ve perspektif görünüşünü ve uçuş yapma olanaklarını sağlar. VirtualGIS Viewer, Virtual World Editor, Create Movie ve Create Viewshed Layer alt menülerini içerir. OrthoBASE Startup dialoğunu ekrana açar. IMAGINE yazılımının ayrı lisansla çalışan bir modülüdür. Muhtelif kameralardan ve uydu sensörlerinden sağlanan görüntülerin süratli ve doğru olarak üçgenlenmesini ve ortho rektifikasyonunu sağlar. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 10

17 BÖLÜM-I ERDAS IMAGINE TEMEL ERDAS IMAGINE yazılımı, kullanıcının gereksinimlerine cevap verecek tarzda; Erdas Imagine Temel, Erdas Imagine Orta seviye ve Erdas Imagine Profesyönel olmak üzere 3 ana kısmı içermektedir. Erdas Imagine Temel yazılımı uygulamaları; Imagine Viewer Veri Görüntüleme (Visualizing Data) Görüntü Haritalarını Oluşturmak (Creating Images Maps) Özellikleri Ortaya çıkarmak (Feature Extraction) Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi (GIS Analysis) başlıkları altında 5 kısımda anlatılacaktır. KISIM-1 IMAGINE VIEWER Yazılımın kalbini teşkil eden ve tüm işlemlerinin yapıldığı Imagine Viewer konusuna ve uygulamalarına geçmeden önce; Mouse Kullanımı, Windows Terminolojisi, Viewer Ekranı, Viewer Menüleri ve Viewer Aletleri ne yönelik özelliklerin bilinmesi gerekmektedir. MOUSE KULLANIMI: Mouse un kapsamındaki düğmelerin kullanımı ile, görüntüler üzerindeki muhtelif işlemler yapılmaktadır. Mouse un düğme yapısı aşağıda gösterilmiştir. Mouse un Sol Düğmesi Mouse un Orta Düğmesi Mouse un Sağ Düğmesi Shift ve Mouse un Sol Düğmesi WINDOWS TERMİNOLOJİSİ: Title Bar (Başlık Barı) Menu Bar (Menu Barı) Icon Bar (Icon Barı) Status Bar (Durum Barı) İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 11

18 Disabled Button (Pasif Düğme) Enabled Button (Aktif Düğme) Enabled Checkbox (Seçilmiş Kontrol kutusu) Disabled Checkbox (Seçilmemiş Kontrol kutusu) Pop-up List Text Box (Metin Kutusu) Tool Palette Pull-down Arrow Scroll Bar (Liste Barı) Radio Button (Enabled) Radyo Düğmesi (Seçili) Nudgers VIEWER EKRANI: Title Bar (Başlık Barı) Menu Bar (Menü Barı) Icon Bar (Icon Barı) Image Display (Görüntü Sahası) Status Bar (Durum Barı) Title Bar: Pencerenin başlığını, Viewer seçenekleri (Asgari, azami ve kapatma) Menu Bar: Uygulama işlevlerine erişim. Icon Bar: Sık sık kullanılan işlevlere kısa yoldan erişim. Status Bar: Cursor tanımı ve bilgiler İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 12

19 VIEWER MENÜLERİ: Imagine yazılımının çalıştırılması ile ekrana açılan Viewer ekranı; File, Utility, View, AOI ve Help menülerini içerir. Bu ekran, kullanılacak katmana bağlı olarak Raster, Vector ve Annotation menülerini de kapsar. Bu menülerin işlevleri, uygulamalar esnasında açıklanacaktır. FİLE MENÜSÜ: UTILITY MENÜSÜ: İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 13

20 VIEW MENÜSÜ: AOI MENÜSÜ: HELP MENÜSÜ: İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 14

21 RASTER MENÜSÜ: VECTOR MENÜSÜ: İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 15

22 ANNOTATION MENÜSÜ: VİEWER ALETLERİ: ŞEKLİ ADI İŞLEVİ Open Layer Close Top Layer Show Information for Top Raster, Vector or Annotation Layer Save Top Non-AOI Layer in Viewer Print Contents of Viewer Remove Contents From Viewer Reset Zoom Default olarak, raster katmanlarını içeren Select Layer To Add dialoğunu ekrana açar. Viewer a açılmış olan katmanlardan en üsttekini kapatır. Image Info, Vector Info, Annotation Info, dialoğları vasıtasıyla üstteki katmana ilişkin bilgileri gösterir. Viewer a açılmış olan katmanlardan en üsttekini kayıt eder. Viewer kapsamındaki verileri basar Viewer daki veriyi ekrandan çıkarır. Görüntüyü, ekrana 1.0 faktörü ile zoomlar. Zoom in By Two Görüntüyü, merkezden dışa doğru 2 misli büyütür. Zoom out By Two Görüntüyü, dışdan merkeze doğru 2 misli küçültür. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 16

23 ŞEKLİ ADI İŞLEVİ Measure Points, Lines and Areas Start / Update Inquire Cursor Show Tool Palette for Top Layer Start Profile Tools Reset Window Tools Measurement Tool for Viewer dialoğunu ekrana açar. Noktalara, çizgilere ve poligonlara ilişkin ölçüleri çıkarır Inquire Cursor u (sorgulama Hatları) görüntü üzerine getirir ve katmana ilişkin bilgileri içeren dialoğu açar. Üstteki katmana ilişkin alet paletlerini (raster, Vector, AOI) ekrana getirir. Spectral, Spatial ve Surface tarzı profillerin yapılmasına olanak sağlayan Selected Profile Tool dialoğuna ekrana açar. Penceredeki aletlerin tekrar düzenlenmesini sağlar Interactive Zoom In Interactive Zoom Out Roam / Rotate Image Start the GPS Tool Etkileşimli olarak görüntüyü, merkezden dışa doğru 2 misli büyütür. Etkileşimli olarak görüntüyü, dışdan merkeze doğru 2 misli küçültür. Mouse un sol düğmesi vasıtasıyla görüntünün sağa, sola, aşağı ve yukarıya doğru hareket ettirilmesine ve orta düğme veya CTRL+ sol düğmenin kullanımı ile görüntünün merkezi ekseni üzerinde döndürülmesini sağlar. GPS Controller dialoğunu ekrana açar. Viewer üzerindeki görüntünün, küresel konum sistemi (GPS) alıcısı ile senkronizesini sağlar. Imagine Viewer kısmında; Görüntüleri Anlamak ( Understanding Imagery), Diğer Veri Tiplerini Görüntülemek ( Viewing Other Data Types), Öznitelikler Üzerinde Eksersiz ( Examining Attributes), Bir Saha üzerinde Eksersiz (Examining a Study Area), Sunuları Üretmek (Creating Presentations) konuları uygulamalı olarak işlenecektir. Bu kısmın amaçı ve kullanılacak aletler aşağıda belirtilmiştir. AMAÇ: Imagine Viewer kullanılarak, raster verilerin değişik tiplerini görüntülemek ve vektör katmanları üzerinde çalışmaktır. Konu, su kalitesi ve muhtelif çevresel faktörlerden etkilenen alabalık veya salmon balığı üretim miktarı üzerinde odaklanmıştır. Takiben yapılacak uygulamada, aletlerin kullanımı üzerinde durulacak ve toprak erozyonuna uğrayan bölgelerdeki veri sıralaması belirtilecektir. Son uygulamada ise, görüntünün nasıl elde edileceği ve sunum olarak tekrar görüntülenmesi açıklanacaktır. KULANILACAK ALETLER: Viewer Raster Options Attribute Editor Vector Viewing Properties VUE Player Veri katmanlarını görüntüleme, büyütme/küçültme, sorgulama, ölçeği düzenleme ve ölçme Görüntü setlerini değiştirme Raster ve vektör katmanları ile ilişkili özellikleri görüntüleme ve güncelleştirme Vektör dosyaları görüntü setlerini değiştirme IMAGINE kapsamında üretme ve sunuları görüntüleme İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 17

24 UYGULAMA 1 GÖRÜNTÜLERİ ANLAMAK Bu uygulama, Imagine Viewer kullanımı ile, büyük ölçekteki verinin anlaşılması amacını taşımaktadır. SAFHA 1 IMAGINE VIEWER DA VERİ GÖRÜNTÜLEMEK 1. Imagine yazılımı çalıştırılarak ekrana, Icon Paneli ve Viewer açılır. Viewer ekranı otomatik olarak ekrana gelmemişse, Icon paneli üzerindaki Viewer ikonu üzerine click uygulanır. Şekil-1 Icon Paneli ve Viewer 2. Viewer ekranı üzerinden, File / Open / Raster Layer ifadeleri seçilerek Select Layer To Add dialoğuna erişilir. Select Layer To Add dialoğuna ayrıca; Viewer ekranı üzerindeki Open Layer düğmesi veya Klevye üzerindeki Ctrl+R tuşlarına basılarak, kolayca ulaşılabilir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 18

25 Şekil-2 File / Open / Raster Layer menü ve ifadeleri Imagine örnek veri dosyalarının bulunduğu Select Layer To Add dialoğunun içerdiği kısımlar ve işlevleri aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Sürücü veya kütük seçim kısmı Kütükdeki dosyalar En son kullanılan dosyaların listesi En son bakılan kütüklerin listesi Seçilen dosyanın ön görüntüsü Şekil-3 Select Layer To Add dialoğu Açılacak dosya tipinin seçileceği kısım 3. Dosya tipinin Files of Type default olarak IMAGINE image ( *.img) olduğu kontrol edilir. 4. EGTF_CD.1 isimli CD-ROM sürücüye takılır, Look in penceresine CD-ROM ifadesi getirilir ve CD kapsamındaki usa_avhrr_class.img dosyası seçilir. İLAVE BİLGİLER: Raster katmanları; ya ham / çoklu katmanlar tarzında Continous data (devamlı veri) ya da kategorilendirilmiş / tek katmanlı tarzda Thematic data (tematik veri) olabilir. Devamlı veriler, nicel ve devamlı değerlere sahiptir. Tematik veriler ise, nitel ve kategoriktir. İŞLEM ŞİRKETLER GRUBU 19

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ÜÇ BOYUTLU MEDİKAL GÖRSELLEŞTİRME Bitirme Ödevi Dilek Üstünalan 040040228 Neşe Erden 040030050 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı:

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Kullanım Kılavuzu. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Kullanım Kılavuzu 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Kullanım Kılavuzu İçindekiler Readiris'e giriş... 9 Readiris 14'deki yenilikler... 10

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ - 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 16: Yazdırma. Photoshop'tan yazdırma. Yazdırma hakkında. Masaüstü yazdırma hakkında

Bölüm 16: Yazdırma. Photoshop'tan yazdırma. Yazdırma hakkında. Masaüstü yazdırma hakkında 496 Bölüm 16: görüntünüzü çıktı aygıtına gönderme işlemidir. Kağıda veya filme (pozitif veya negatif), baskı plakasına veya doğrudan dijital yazdırma baskısına yazdırabilirsiniz. dan önce, Yazdır iletişim

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu

Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu AVRUPA KOMİSYONU Eğitim ve v Kültür Genell Müdürlüğü Eğitim ve v Mesleki Eğitim; Erasmus+ Koordinasyonu Erasmus+ Ulusal Ajanslar Koordinasyonu Yararlanıcılaraa Yönelik Mobility Tool+ Rehberi Versiyon:

Detaylı

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02)

GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) GeoeXtend Kurulum ve Rehberi (Ver 3.02) Kurulum: Program 2 aşamada kurulmaktadır. Öncelikle CD içerisindeki Setup1.exe çalıştırılarak Microsoft.Net Framework 1.1 programı bilgisayara kurulmalıdır. Bu programın

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi

BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi BİLGİSAYARA GİRİŞ I BİLGİSAYAR OKUR YAZARI OLMAK (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniversitesi Dersin Amacı Bilişim sistemlerinin hayatımızdaki önemi yatsınamaz. Herhangi bir mesleğin

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA BİTİRME PROJESİ Hazırlayanlar: Z. Burcu KURİL - 1316030069 R. Fatih ÜSTOK - 1316030043 Proje Yöneticisi:

Detaylı