KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI"

Transkript

1 1.AMAÇ: Hastane çalışanlarını iş ortamında karşılaştığı,kimyasal,radyolojik,fiziksel, çevresel zararlardan ve kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak çalışan güvenliğini sağlamaktır. 2.KAPSAM: Hastalara bakım veren personeli ve tüm hastane bölümlerinde çalışan personelleri kapsar. 3. TANIMLAR: 4. UYGULAMA: 4.1.El hijyeni ve kullanılan ekipmanlar(sıvı sabun, kağıt havlu,alkol bazlı el dezenfektanı Eller hastane ortamında sıvı sabun ve su ile öncelikle El hijyeni için 5 endikasyon kuralına göre ve aşağıda belirtilen durumlarda yıkanmalıdır: Gözle görülür kir varlığında, Proteinasöz materyalle kontamine ise, Kan veya diğer vücut sıvıları ile kirlendi ise, Spor yapan bakterilerle ispatlı veya düşünülen enfeksiyon varlığında, Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında, Hasta bakımında kullanılan aletlere temas öncesinde ve sonrasında, İnvaziv işlemler öncesinde ve sonrasında, Eldiven giyme öncesinde ve sonrasında, Hasta çevresi ile temas öncesinde ve sonrasında, Vücut sıvı ve sekresyonları ile, bütünlüğü bozulmuş cilt ile veya mukoz membranlarla temas sonrasında, Hasta ile temasta önce kontamine bir alana temas edilmesi gerekti ise, bundan sonra temiz alana yapılacak temas öncesinde, El antiseptiği ile her beş ovalama işlemi sonrasında bir kere eller yıkanmalıdır veya el antiseptiği içerisindeki yumuşatıcı maddenin ellerde birikme hissine sebep olduğu aşamada eller yıkanmalıdır. Tuvalete girdikten sonra ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir Yemekhane personeli aşağıdaki belirtilen durumlarda ellerini yıkamalıdır: İşe başlamadan önce ve çalışma sırasında ihtiyaç duyulan sıklıklarda, Mola zamanlarından sonra, bir şeyler yiyip içtikten sonra, Hapşırdıktan sonra, burnunu sildikten sonra ve tuvaletten sonra, Hammadde, et, çiğ yumurta, sebze, meyve gibi ürünlere dokunduktan sonra, Kirli tabak, bıçak, ekipman taşıdıktan sonra, Yerden bir şeyler aldığınızda, yerleri sildiğinizde, çöp taşıdığınızda veya çöp kutusuna dokunduktan sonra, Temizleyici veya kimyasal madde kullandıktan sonra, Duvar, telefon, para, kapı kolu vb. gibi cisim veya yerlere dokunduktan sonra, Eller ENF.TL.03. El hijyeni ve eldiven kullanma talimatında anlatıldığı şekilde yıkanır,kağıt havlu İle eller kurulanır.yine aynı talimatta anlatıldığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılır.

2 4.2.Eldiven Kullanımı :Steril,non steril ve diğer eldiven çeşitlerinin kullanımı: Eldiven kullanımı ENF.TL.03. El hijyeni ve eldiven kullanma talimatında anlatılmıştır Eldiven kullanımı ile ilgili dikkat edilecek hususlar şunlardır: Eldiven el yıkama yerine kullanılmamalıdır. Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır. Eldiven giyilmesinin, ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı konusunda personel bilgilendirilmelidir. Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalıdır. Eldivenli eller yıkanmamalı, üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalıdır. Bir hastaya bakım verdikten sonra eldiven çıkarılmalıdır. Aynı eldiven birden fazla hastanın bakımı için kullanılmamalıdır. Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunulmamalıdır. Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır. Hasta bakımı sırasında, kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçileceği zaman eldiven değiştirilmelidir. Hastaların farklı vücut bölgelerine uygulanan işlemlerde, her işlemden sonra el hijyeni sağlanmalı ve eldiven değiştirilmelidir. Hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirilmelidir. İzole hasta odasından çıkmadan önce eldivenler dikkatli bir şekilde çıkartılmalı, el hijyeni sağlanmalı ve odada bulunan kontamine araç-gereç ve çevre yüzeylerine dokunulmamalıdır Non-Steril Eldiven Kullanılması Gereken Durumlar: İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce, Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da mukoz membranlarla temas; yüksek düzeyde infeksiyöz ve tehlikeli organizmaların potansiyel varlığı ile epidemik ya daacil durumlarda; intravenöz damar yolu takılması ve çıkartılması, kan alınması, venöz hattın sonlandırılması işlemlerinde; pelvik ve vajinal muayenede; endotrakeal tüplerin açık aspirasyon işlemi gibi hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartılar, ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt temas gerektiren işlemlerde, Kusmuk içeren kabın boşaltılması, aletlerin tutulması, temizlenmesi, atıkların ellenmesi ve vücut sıvı döküntülerinin temizlenmesi gibi hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartılan ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla indirekt temas gerektiren işlemlerde, Kirli yatak takımlarının değiştirilmesi işleminde Steril Eldiven Kullanılması Gereken Durumlar: Herhangi bir cerrahi işlem ya da vajinal doğum vb gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde, İnvaziv radyolojik işlemlerde, Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde, Kullanılacak malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlarda, Total parenteral nutrisyon hazırlanmasında, Kemoterapötik ajanların hazırlanmasında,

3 Eldiven Kullanılmaması Gereken Durumlar: Tansiyon ölçümü, ateş ve nabız ölçümü, subkutan ve intramüsküler enjeksiyon, hastanın giydirilmesi, banyo yaptırılması, hastanın taşınması ve nakli, sekresyonsuz göz/kulak muayenesi, kan sızıntısının olmadığı damar yolu kontrolü gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı direkt hasta teması gerektiren işlemlerde, Telefon kullanımı, hasta dosyası/günlük notların doldurulması, hastaya oral tedavi verilmesi, hastaya yemeğinin verilmesi/toplanması,, non-invaziv mekanik ventilasyon aletlerinin takılması, oksijen kanülünün takılması gibi hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirekt hasta teması gerektiren işlemlerde, Diğer eldiven çeşitlerinin giyilmesi gereken durumlar: Teknik serviste çalışan teknisyenler elektrik işleri yaparken elektrik çarpmasından koruyan eldiven giymelidir. Bahçede çalışan personeller yaralanmalara karşı kalın eldiven giymelidir Tıbbi atık taşıyan personeller kalın eldiven giymelidir. Mutfakta çalışan elemanlar ısı geçirmez dirseğe kadar örten eldiven giymelidir. Sterilizasyon ünitesi çalışanları etilenoksit ile temasta kalın eldiven giymelidir. Teknik serviste çalışan elemanlar ellerinin güvenliğini tehdit eden işlemlerde iş eldiveni yada çelik eldiven giymelidir. Temizlik personeli temizlik sırasında tahriş edici malzemelerle çalışacaksa,ya da temizlik yapacaksa temizlik eldiveni kullanabilir. 4.3 Yüz koruyucu, gözlük kullanımı,kaynak maskesi: Entübasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında, Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar, kan ve doku sıçrama olasılığında, göz koruyucu kullanılır. Teknik elemanların kaynak yapması yada göze sıçrama olasılığı olan işlerin olduğu durumlarda yüz koruyucu,göz koruyucu ve kaynak maskesi kullanılır. 4.4 Maske kullanımı Temel İlkeler: Kullanılacak maskeler kişiye özel olmalıdır. Maskeler ıslandığında değiştirilmelidir, Maskenin yüze tam oturması sağlanmalıdır. Maske ağız ve burunu İçine alacak şekilde kullanılmalıdır Cerrahi Maske: Cerrahi işlemler esnasında, Entubasyon, bronkoskopi, aspirasyon gibi işlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ve kan sıçrama olasılığında, Damlacık izolasyonu endikasyonu bulunan hastalara bir metreden daha yakın mesafede yapılacak girişimler esnasında, Damlacık izolasyonu uygulanan hastanın transportu sırasında, hastaya da uygulanır.

4 4.4.3 FFP3 Maske / N 95 Maske: Solunum izolasyonu gereken hasta odalarına girişte, Solunum izolasyonu gereken hastanın transportu sırasında, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kuş gribi, domuz gribi tanısı alan hastaların tedavi ve bakım hizmetleri esnasında, Diğer maskeler: Sterilizasyon Ünitesinde çalışanlar ETO kaçağı durumunda Özel maske kullanır. Teknik servis elemanları özel işlemlerde toz maskesi kullanır Önlük kullanımı : Nem bariyerili önlükler,koruyucu önlük,su geçirmez önlük,steril önlük,iş önlüğü : Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartıların sıçraması ihtimali olan işlemler sırasında nem bariyerli önlük kullanılır. Kirlenmiş cilt ya da giysi ve örtülerle teması gerektiren işlemler sırasında,hasta bakımı sırasında, izolasyon gerektiren hasta odalarına girişte ve bu hastaların bakımı sırasında,laboratuvar çalışmalarında koruyucu önlük kullanılır. Çamaşırhane,morg,mutfak gibi suyla ıslanma olasılığı yüksek birimlerde su geçirmez önlük kullanılır. Laboratuvar çalışmalarında beyaz iş önlüğü giyilir. Cerrahi girişimler ile kateter takılması gibi invaziv işlemler sırasında,tpn hazırlarken steril önlük giyilir. 4.6.Radyasyon Koruyucuları:Kurşun paravan.gonad ve troid koruyucuları,dozimetre,kurşun önlük Radyolojik işlemler sırasında GÖR.TL.02 Radyasyon Güvenliği talimatında anlatılan koruyucu ekipmanlar hem hasta,hem yakınları için hem de çalışanlar için kullanılır. Dozimetreler her çalışan için kişiseldir ve dikkat edilecek hususlar aynı talimatta belirtilmiştir. 4.7.Diğer koruyucu ekipmanlar:özel işlem kıyafetleri(eto koruyucu kıyafeti,bahçe kıyafeti,çizmeler,ayakkabılar,kulak koruyucuları,izolasyon paspası,baret,yangın müdahale tulumu, vb.teknik elemanların kullandığı ekipmanlar. Teknik serviste çalışan elemanlar çalıştıkları bölümün iş risklerine göre kullanacakları ekipmanları bölümlerinde hazır bulundururlar. İşe özgü kıyafet ve ekipmanları işe göre seçerler ve yanlarında bulundururlar. Riskli işlemlerde koruyucu ekipmanı kullanmayan personel uyarılır ve ekipman kullanması sağlanır. Gürültü düzeyi yüksek birimlerde çalışanlara işitme testi ve ortam desibel ölçümü yapılır.yüksek çıkarsa çalışanlar kulak koruyucu ekipman kullanır. 4.8.Koruyucu ekipmanların giyme sırası şu şekilde olmalıdır. Önlük, Maske Gözlük-yüz koruyucu Eldiven Koruyucu ekipmanın çıkarma sırası şu şekilde olmalıdır. Eldiven Gözlük-yüz koruyucu

5 Önlük, Maske 4.9.Çalışanların koruyucu ekipman kullanım eğitimleri Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından genel olarak veya birim bazlı olarak yapılır Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan YÖN.FR.87 Koruyucu ekipmanların birimlere göre dağılımı ve takip formu ile birimlerin koruyucu ekipmanları belirlenmiştir ENF.TL.04 İzolasyon Önlemleri talimatında koruyucu ekipmanların hangi izolasyonlarda kullanılacağı belirlenmiştir Birimlerde kullanılan koruyucu ekipmanlar her ay Çalışan Güvenliği Komitesi üyeleri tarafından kontrol edilir ve birim sorumluları tarafından görülen eksiklikler giderilir İdari ve Mali İşler Müdürü çalışanlara koruyucu ekipman temininde 1.derecede sorumludur. 5.SORUMLULUK: Bu talimatın uygulanmasından tüm birimler,çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur. 6- EKLER: 6.1. YÖN.FR.87 Koruyucu ekipmanların birimlere göre dağılımı ve takip formu HAZIRLAYAN: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN: BAŞHEKİM

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTANE ENFEKSĠYON KONTROL TALĠMATLARI Talimat No 1: Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışma Talimatı Talimat

Detaylı

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ ve KAPSAM: Hastane genelinde ve çevresinde temizliğin sağlanması, temizlik faaliyetleri için bir yöntem belirlemek ve uygulamaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinin

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007

İZOLASYON ÖNLEMLERİ PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 Yayın Tarihi: 03.07.2007 Revizyon Tarihi: 03.08.2011 Sayfa No: 1/ 9 1. AMAÇ İnfekte veya kolonize hastalardan diğer hastalara, ziyaretçilere ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşmasını önlemektir. 2. KAPSAM Tanı, tedavi

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü / Özlem DOĞU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI

HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI 1/11 l.amaç Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR Çok Yüksek Riskli

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK TALİMATLARI 1.AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri, temizlik ve yemek şirketini kapsar 3.TANIMLAR

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF. TL. 21 Yayın Tarihi:12.03.2009 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 03 Sayfa: 1 / 5 1. AMAÇ: Hastane temizliği; öncelikle hastane personelini ve hastaları hastane enfeksiyonlarından

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE TEMİZLİK PLANI YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 01 BÖLÜM NO 01 STANDART NO 53 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 YATAY BOYUT AMAÇ: Hasta,hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Dok No:ENF.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 22 1.0 AMAÇ: Güncel, ulusal ve uluslar arası kılavuzlar rehberliğinde; hastanemize özel enfeksiyon kontrol standartları Kalite Yönetim

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 12 1. AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması

Detaylı

Enfeksiyon zinciri. Kaynak. Etken. Çıkış kapısı. Duyarlı konak

Enfeksiyon zinciri. Kaynak. Etken. Çıkış kapısı. Duyarlı konak Enfeksiyon zinciri Etken Kaynak Duyarlı konak Çıkış kapısı Giriş kapısı Bulaş yolu 1 Etken Bakteriler Riketsiya, klamidya, mikoplazma dahil Virusler Mantarlar Protozoa Helmintler Etkenin Enfektif dozu

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Talimatı Talimat No :21 Düzenleme Tarihi :19.07.2012 Revizyon Tarihi: 1.AMAÇ Yenidoğan Yoğun

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ nde) Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ nde) Enfeksiyon Kontrol Talimatı Düzenleme Tarihi : 15.02.2008 1.AMAÇ (YYBÜ nde) kontrolü. hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve 2.KAPSAM nde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi kapsar. 3.TEMEL İLKELER 1. YYBÜ hastane

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HASTANE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ YÖN.PR.08 12.02.2011 07.11.2013 04 1/14 1.0 AMAÇ: Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 2.0 KAPSAM: Hastanenin tüm birimlerinde

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİM ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEKİM VE DİŞ HEKİMİ UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUARI GÜVENLİK REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 Doküman No:PAT-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:02.12.2013 Sayfa 2 / 16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI KOD:TL.18 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 6 1. AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek infeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir

Detaylı