HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR"

Transkript

1 HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim ve Hasta Teslimi Terapötik/Hasta Yararına İletişim Kurma Hastanın Taburcu Edilmesi

2 El Yıkama AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık çalışanları için uygun el hijyeni yöntemlerini belirlemektir. TEMEL İLKELER Tanımlar Sosyal El Yıkama: Ellerin sabun ve su ile mekanik hareketler (ovma) yaparak yıkanmasıdır. Hasta, hasta yakını, ziyaretçiler ve personel yemekhane ve tuvaletleri sosyal el yıkama alanları olarak değerlendirilir. Amaç geçici floranın ortadan kaldırılmasıdır. Rutin el yıkamada medikal olmayan sıvı sabunlar kullanılır. El Antisepsisi: Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama ve el ovmayı kapsar. Hijyenik (antiseptik kullanılarak) El Yıkama: El hijyeni uygulamaları için hastaların muayene, tetkik, tedavi ve bakım hizmeti aldığı alanlarda, her hasta için ve aynı hastada farklı bölge ve farklı işlemler için tekrarı yapılan el temizliğidir. Sıvı sabun yerine antiseptikli sıvı sabun kullanılır. Kalıcı florayı etkilemekle birlikte esas amaç geçici floranın daha etkin ve kısa sürede ortadan kaldırılmasıdır. Hijyenik El Ovalama: İşlemin hijyenik el yıkamadan farkı, görülür ya da hissedilir organik kirlenmeye maruz kalmamış eller için uygulanması, daha hızlı ve etkin bir yöntem olmasıdır. El antisepsisi için hastaların muayene, tetkik, tedavi ve bakım hizmeti aldığı alanlarda, her hasta için ve aynı hastada farklı bölge ve farklı işlemler için tekrarlanmalıdır. Cerrahi El Yıkama/Ovalama: Cerrahi personel tarafından operasyon öncesinde geçici florayı elimine etmek ve kalıcı florayı azaltmak üzere yapılan el yıkama ve/veya el ovmayı tanımlar. 5 AN: Hijyenik el yıkamanın uygulanması gereken durumları gösteren 5 durumu ifade eder (Bkz. Şekil 1). Hijyenik El Yıkama, El Antisepsisi, Cerrahi El Antisepsisi ve Eldiven Kullanımı Endikasyonları: Hijyenik el yıkama, el antisepsisi, cerrahi el antisepsisi ve eldiven kullanımı endikasyonları tabloda belirtilmiştir (Bkz. Tablo 1). 2

3 El Yıkama Hasta Bakımı ile İlgili El Yıkama Endikasyonları: Hastaya temas önce, Hastaya temas sonrası (ateş, nabız, tansiyon ölçümleri sonrası, hastayı taşıma sonrası), Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra, Üriner kateter, periferal venöz kateter veya diğer invaziv aletlerin uygulanması öncesinde, EL HİJYEN İÇİN 5 AN 1 Hasta ile temastan önce Hasta ile temastan önce ellerinizi yıkayınız. 2 Aseptik görevlerden önce Herhangi bir aseptik işlemden hemen önceellerinizi yıkayınız. 3 Vücut sıvılarının bulaşma riskinden sonra Vücut sıvılarının bulaşma riskinden sonra ellerinizi yıkayınız. (ve eldivenleri çıkardıktan sonra). 4 5 Hasta ile temastan sonra Hasta ile temastan sonra ellerinizi yıkayınız. Hasta çevresi ile temastan sonra Hastanın odasında kullandığı herhangi bir eşye-objeye temas olmuşsa ellerinizi yıkayınız. Hatta temas olmamışsa bile yıkayınız. Şekil 1. El Hijyeni İçin 5 An 3

4 Hemşirelik Bakım Standartları Tablo 1: Hijyenik El Yıkama, El Antisepsisi, Cerrahi El Antisepsisi ve Eldiven Kullanımı Endikasyonları (6) Klinik çalışmalara başlarken ve bitiminde Eller gözle görülür şekilde kirlendiğinde Bir hastadan diğerine geçerken Eller kan, dışkı, idrar ve diğer vücut sıvıları ile kontamine olduktan hemen sonra Eller kan, dışkı, idrar ve diğer vücut sıvıları ile kontaminasyon olasılığı öncesinde İmmun sistem yetmezliği (YBÜ, nötropenik, yeni doğan) olan hastalara temastan önce Eller temiz görünse bile hastalara fiziksel temas sonrasında Elektif aseptik uygulamalardan önce ve sonra (küçük girişimler, pansuman, kan, BOS kültür örneği alma, invaziv girişimler vs) Acil aseptik girişimlerden önce Acil aseptik girişimlerden sonra Hijyenik El Yıkama El Antisepsisi Hijyenik El Ovalama * * Cerrahi El Antisepsisi Eldiven Kullanımı ** ** Cerrahi operasyon öncesi * Yemekten ve yemek servisinden önce-sonra Tuvalete girmeden önce ve çıktıktan sonra * * * Her seçenek birbirinin alternatifidir, birini uygulamanız yeterlidir. ** Her hastanın klinik örneği bulaşıcı kabul edilmeli, örnek alırken ve çalışırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. ** 4

5 El Yıkama Vücut sıvıları, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deriye temas sonrası ve yara bakımı sonrası, Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken, Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrası. Dikkat Edilecek Noktalar Hijyenik el ovalama, el yıkamanın yerini almamalıdır. Ellerde vücut sıvı veya salgılarıyla gözle görülür kirlenme olduğunda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmamalı, eller mutlaka su ve sıvı sabun ile yıkanmalı, kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Aynı hasta üzerinde kirli bir bölgeden temiz bir bölgeye geçilmeden önce eldiven çıkarılarak eller yıkanmalı, sonrasında gerekiyorsa yeniden eldiven giyilmelidir. İlaçların hazırlanmasına (parenteral karışımların hazırlanması dahil) başlamadan önce eller yıkanmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Dermatit riskini artırabileceği için sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır. Rutin el yıkamada medikal olmayan sıvı sabunlar kullanılmalıdır. Salgın durumunda ya da VRE, MRSA, çoklu dirençli bakteri infeksiyonları varlığında antiseptik madde içeren sıvı sabunlar kullanılmalıdır. Hasta ile her temas öncesinde ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Bu kurala eldiven kullanılan durumlarda da uyulmalı, temas öncesinde eldiven giyilmeden eller yıkanmalı, temas sonrasında eldiven çıkarılarak yeniden eller yıkanmalıdır. Hastayla doğrudan teması olan kişiler yapay tırnak veya uzatıcı kullanmamalı, tırnaklar tırnak etini geçmeyecek uzunlukta olmalıdır. Kontaminasyon riski nedeni ile yarım sıvı sabun kabının üzerine sabun eklenmemelidir. Sıvı sabunların yeniden doldurulduğu kaplar, doldurulmadan önce mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Katı sabun ve kumaş havlu kullanılmamalıdır. Cilt bakımı için irritan kontakt dermatit gelişme riskini azaltacak losyon veya krem kullanılması önerilir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. Sosyal El Yıkama: 1. Eller su ile ıslatılır, sıvı sabun avuca alınır. 2. En az 30 saniye süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller tüm yüzey ve parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur. 5

6 Hemşirelik Bakım Standartları 3. Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır, parmaklar yukarı gelecek şekilde tutularak, kontamine suyun dirsekten ele doğru akışı önlenir. 4. Lif bırakmayan kağıt havlu ile kurulanır, musluk kağıt havlu kullanılarak kapatılır. 5. Hasta temasları arasındaki tekrar yıkamalarda 15 saniye süre yeterlidir. Hijyenik El Yıkama (Bkz. Şekil 2) 1. Eller su ile ıslatılır. 2. Bir miktar çözelti (üretici firma önerileri dikkate alınmalı) avuç içine alınarak en az 15 saniye süreyle tüm yüzeyler ve parmaklar ovulmalıdır. 3. Eller iyice durulanmalıdır. 4. Durulama sonrası kağıt havlu ile kurulanmalıdır. 5. Çevirmeli bir musluk kullanılıyor ise eller yıkandıktan sonra musluk kağıt havlu ile kapatılmalıdır. 6. Fotoselli el kurutma makinası, kumaş havlu, katı sabun kullanılmamalıdır. Hijyenik El Ovalama 1. Ellere en az 3 ml çözelti alınarak elin tüm yüzeylerine dağıtılmalı. 2. Kuruyana kadar eller ovuşturulmalıdır. Cerrahi El Yıkama 1. Antiseptik özelliği olan sabun kullanılmalıdır. 2. Ellerin yıkanmasına parmak uçlarından başlanmalı ve dairesel hareketlerle parmak araları ve dirseklere kadar ön kollar yıkanmalıdır. 3. Günün ilk ameliyatında tırnakların altı yumuşak kılları olan steril fırça ile fırçalanmalıdır. 4. Eller ve kollar yıkandıktan sonra tek tek durulanmalı ve steril havlu ile kurulanmalıdır. Eller kurulandıktan sonra alkol içerikli antiseptik ile ovalama yapılabilir. 5. Cerrahi el yıkamada ideal süre 2-6 dakikadır. Cerrahi El Ovalama ml alkol avuç içine alınır, eller ve ön kol ovalanır. 2. Ellerin steril havlu ile kurulanmasına gerek yoktur. 3. Tırnak altlarının alkol içerikli dezenfektan ile fırçalanması etkinliği arttıracaktır. 4. Eldiven giymeden önce ellerin mutlaka kuruması beklenmelidir. 6

7 El Yıkama ELLERİNİZİ NASIL YIKAMALISINIZ? ELLERİ, YANLIZCA KİRLENDİĞİ GÖRÜNÜR HALE GELDİĞİNDE YIKAYINIZ. YOKSA ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLARI KULLANINIZ Bu prosedürün süresi sn Ellerinizi su ile ıslatınız. Avuç içine yeteri kadar sabun alınız. Avuç içini dairevi bir şekilde ovalayınız Sağ avuç içini sol el dışyüzeyi üzerinden hareket ettirerek parmakları birbirine geçir ve işlemi diğer el içinde uygula. 6 Elleri avuç avuç içine bakacak şekilde birbirine geçirip hareket ettiriniz. 7 Şekilde gibi eli kilitleyin ve aşağı yukarı hareket ettirin. 8 Sol elin başparmağını diğer el ile tutarak daireyi bir şekilde hareket ettirin ve diğer tarafı da aynı şekilde yapın. 9 Sol elin avuç içine sağ elin parmak uçlarını sürterek dairevi hareketlerle ovunuz. 10 Elleri su ile durulayın. 11 Kağıt havlu ile kurulayın. Kağıt havlu ile musluğu kağattın.... ve elleriniz temiz. Şekil 2. Hijyenik El Yıkama 7

8 Hemşirelik Bakım Standartları Kaynaklar 1. Hastane İnfeksiyonları Dergisi (2003). 7 (3), s Hastane İnfeksiyonları Dergisi (2007). 11 (1), s Hastane İnfeksiyonları Dergisi (2008). 12 (1), s Hastane İnfeksiyonları Dergisi (2011). 5 (1), s Sağlık Bakanlığı El Yıkama ve El Dezenfeksiyonu Rehberi. (2008). s Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği El Hijyeni Kılavuzu (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Hem. A.Ezel BAŞKANOĞLU (Bayındır DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Leyla ÇETİN (İKÇÜ Atatürk EAH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Esin ERDOĞAN KORKMAZ (Selçuk DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Perihan ERTUĞRUL (Tire DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Neslihan GENÇ (Bozyaka EAH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Arzu GÖÇER ILGAZ (Çeşme DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Bilge KARAKAYA (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Hem. Alev KARAKOYUN(Torbalı DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Gonca KAYA (Seferihisar DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Yeliz ORUÇ (BUCH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Emel PERVANLAR (Ödemiş DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Uzm. Hem. Emine PİŞMİŞOĞLU (İKÇÜ Atatürk EAH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Sevim UZUN (İKÇÜ Atatürk EAH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) Hem. Gülseren YILDIZ (Urla DH Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi) 8

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları

Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları BILGI Gastronomi Sektöründe Hijyen Kuralları Almanya da her yıl, mikroorganizmaların ve özellikle de gıda maddelerinde bulunan bakteriler, virüsler veya parazitlerin neden olmuş olabileceği 100.000 in

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ KOMİSYONU

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ EL YIKAMA BECERĐSĐ KONU: El yıkama AMAÇ: Bu eğtim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

Detaylı

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta!

Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda sizinle yaptığımız anlaşmalar bulunmakta! Anestezi (duyu kaybı) ve ameliyatınız sırasında ve sonrasında ağrıyla mücadele Anestezi Dikkat: Bu broşür ameliyatınız konusunda yapılacak hazırlıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Arka kısımda

Detaylı