DÜNDEN BUGÜNE TÜRK GÖLGE TİYATROSU: KARAGÖZ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNDEN BUGÜNE TÜRK GÖLGE TİYATROSU: KARAGÖZ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNDEN BUGÜNE TÜRK GÖLGE TİYATROSU: KARAGÖZ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Pınar COŞKUN ŞUBAT ANKARA

2

3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNDEN BUGÜNE TÜRK GÖLGE TİYATROSU: KARAGÖZ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Pınar COŞKUN Tez Danışmanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ ŞUBAT ANKARA

4 Pınar COŞKUN tarafından hazırlanan DÜNDEN BUGÜNE TÜRK GÖLGE TİYATROSU: KARAGÖZ ÖRNEĞİ adlı bu tezin, Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı: İmzası: Başkan : Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :././2010 Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesi yle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

5 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Pınar COŞKUN Tez Konusu : Dünden Bugüne Türk Gölge Tiyatrosu: Karagöz Örneği Tez Danışmanı : Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Kültür ve Turizm Uzmanlık Tez çalışmamın; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesi nde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum.././2010

6 SINAV YETERLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.././2010 Pınar COŞKUN Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

7 ÖNSÖZ Bir toplumun kültürel kimliğinin oluşumu ve gelişiminde, dil ile birlikte öncü unsur olan edebiyat ve sanat ürünleri, yaratıcısı bilinsin ya da bilinmesin, içinde oluştuğu toplumun manevî birikimini yansıtan ve geleceğe taşıyan birer güç olma misyonunu yüklenirler. Geçmişten günümüze intikal eden önemli bir kültür mirası olan Karagöz, geleneksel Türk gölge tiyatrosunun en bilinen örneklerinden birisidir. Bünyesinde barındırdığı çok çeşitli unsurlar ile -UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanımlanan- kültürel mirası çok yönlü olarak ortaya koyan Karagöz sanatı, oyunlarındaki söz varlığı, toplumun çeşitli kesimlerini günlük yaşayışları içinde tasvir etmesi, manzum ifadeler, müzik ve taklitler eşliğinde icra edilişindeki çok boyutluluk ile birçok araştırmacı tarafından incelenmeye değer bulunmuştur. Bütün bu özellikleri Karagöz ü paylaşılması zor, sahiplenilmesi kolay hale getirmiştir. Bu özelliklerinin yanı sıra, UNESCO bünyesinde bir hükümetlerarası belge ve ihtisas konusu olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması bağlamında 17 Ekim 2003 tarihinde Paris te imzalanan Sözleşme ye Türkiye Cumhuriyeti nin 2006 yılında taraf olması ile Karagöz sanatının, mevcut halkbilimi yaklaşımlarına eklenen yeni bakış açılarıyla ele alınması zorunlu hale gelmiştir. Karagöz sanatı, yukarıda bahsedilen çok yönlülüğü, köklülüğü ve tüm renkleri ile somut olmayan kültürel mirasın önemli bir alanı olan gösteri sanatları nın Türk toplumsal yaşantısı ve eğlence yaşamındaki vazgeçilmez unsurudur. Bu nedenle Karagöz, bilhassa Osmanlı Devleti nin hüküm sürdüğü bölgelerde (bugünkü Yunanistan, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde) icra edilmekte, dolayısıyla anılan bu coğrafyalarda yaşatılmaktadır. Bu durum, sahiplenme, tescil etme, kayda geçirme gibi gayretleri ülkeler bazında ortaya çıkarmıştır. i

8 Nitekim 2009 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinden Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Karagöz hakkında İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi ne sunulmak üzere hazırlanan adaylık dosyası, UNESCO Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve yapılan incelemeler neticesinde Karagöz sanatı, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi ne Türk folklorunun bir unsuru olarak kayda geçmiştir. Bu çalışmada, bütün renkleri ve köklülüğü ile bu önemli sanat dalının Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğu, koruma önerileri ile birlikte vurgulanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın Birinci Bölüm ünde (İnceleme), Karagöz sanatına ilişkin tanımlar ve kavramlar aracılığıyla okuyucuya konu hakkında kısaca bilgi verilecek, ardından bu sanatın ortaya çıkışı ve tarihsel serüveni izaha çalışılacaktır. Karşılaştırma bölümünde (İkinci Bölüm), ülkemizde ve dış dünyada Karagöz ün görünümü hem içe bakış hem de dışa dönük bakış ile kıyas yoluyla ele alınacaktır. Türk Karagözü nün kendi içinde geçirdiği değişim ve dönüşümün yanı sıra, sanatçıların görüş, algı ve icra tavırlarındaki çeşitlilik, mukayeseli olarak ortaya konacaktır. Değerlendirme bölümünde ise (Üçüncü Bölüm), geleneksel halkbilim kuramlarına, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması bağlamında yeni bakış açılarının eklenmesiyle bu sanatın yaşatılması, korunması ve aktarılması süreçleri ve eğitim yoluyla Karagöz ün işlerliğini artırma metotları ele alınacaktır. Sonuç kısmında, Karagöz sanatının karşı karşıya olduğu sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri dile getirilecektir. Bu çalışmanın ana amacı, Karagöz sanatını, tanımlar ve kavramlar eşliğinde ortaya koyarak tarih boyunca kat ettiği yolu, kendisine hayat veren sanatçıları ile ele almak, bu sanatın mevcut durumunu, yüz yüze geldiği engel ve (yok olma tehlikesi gibi) sorunları gözler önüne sermek ve bu bağlamda yapılabileceklere ilişkin öneriler ve fikirler geliştirmektir. Çalışma, son şekliyle mevcut yapıya eklenecek küçük bir taş olmanın yanı sıra, bilim insanlarını, araştırmacıları, sanatçıları ve bu sanata ilgi ii

9 duyanları konu üzerinde düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında; konu hakkında şimdiye dek yaptığı çalışmalar, UNESCO nezdinde yürüttüğü girişimler, bir bilim insanı ve akademisyen olarak sağladığı katkıların yanı sıra, yoğun çalışma temposu içinde değerli vaktinden tahsis ettiği anlar ve kaynak temininde önemli yardımları için Tez Danışmanım, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ a, bir bilim insanı ve yönetici olarak çok yönlü hoşgörüsü ve değerli destekleri için Güzel Sanatlar Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Hocam a, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünde Folklor Araştırmacısı olarak görev yapan ve konuya ilişkin emeği ve harcadığı mesai son derece dikkate ve takdire değer olan, Bakanlıktaki çalışmaları yakından takip etmemi sağlayan Sayın Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL e, Sayın Mevlüt ÖZHAN ın şahsında, Karagöz sanatının korunması ve aktarılması süreçlerinde yoğun çaba sarf eden UNIMA (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği) Türkiye Milli Merkezi sanatçıları ve çalışanlarına, Sayın R. Şinasi ÇELİKKOL un şahsında, UNIMA Bursa Şubesi sanatçıları ve çalışanlarına buradan teşekkür edebilmek sevinç vericidir. Ayrıca çalışma boyunca eserlerinden istifade ettiğim değerli bilim insanlarına ve sanatçılara -hayatını sürdürmekte olanları saygı, merhum olanları rahmetle anarak- minnet duygularımı da iletmek isterim. Onların bu öncü eserleri olmasaydı, bu çalışma daha güç ortaya çıkardı. Pınar COŞKUN Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı iii

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.i İÇİNDEKİLER iv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ...vi TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ vii GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEME: TANIMLAR, TARİHÇE VE YAPI 1. Karagöz nedir? Tanımlar Karagöz ün Tekniği Tasvir Yapımı Oyunda Kullanılan Araç ve Gereçler Oyunun Bölümleri Şahıs Kadrosu Karagöz ün Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Serüveni Karagöz ün Ortaya Çıkışı Karagöz ün Bugünkü Durumu..34 İKİNCİ BÖLÜM KARŞILAŞTIRMA: KARAGÖZ ÜN GÖRÜNÜMÜ 1. Karagöz Coğrafyası: Türklerde ve Diğer Toplumlarda Karagöz Türk Karagözü nün Karakteristik Özellikleri Karagöz ün Görüldüğü Diğer Toplumlar Balkanlarda ve Kıbrıs ta Karagöz Sanatı iv

11 1.2.2 Orta Doğu Ülkelerinde Karagöz Sanatı Karagözcüler ve Repertuarları Geçmişten Bugüne Sanatçılar Oyun Repertuarları Oyun Dağarcığı Oyunlarda Musiki...60 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEĞERLENDİRME: UNESCO - SOKÜM BAĞLAMINDA KARAGÖZ SANATI VE T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI 1. Türkiye Cumhuriyeti ve UNESCO SOKÜM Sözleşmesi ve Türkiye nin Katılımı SOKÜM Bağlamında Karagöz Sanatı: Koruma-Yaşatma-Aktarma ve Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Koruma ve Yaşatma Çalışmaları Aktarma ve Eğitim Süreçlerine Bakış T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Katkıları Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Diğer Birimler.109 SONUÇ 112 KAYNAKÇA EK.119 ÖZET ABSTRACT.128 ÖZGEÇMİŞ 129 v

12 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ a.g.e. Adı geçen eser a.g.m. Adı geçen makale AEGM Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Ank. Ankara Bkz. Bakınız C. Cilt No. Çev. Çeviren DÖSİMM Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü GSGM Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü G.Ü. Gazi Üniversitesi HAGEM Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İst. İstanbul Örn. Örnek S. Sayı No. s. Sayfa No. SOKÜM Somut Olmayan Kültürel Miras TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi TDK Türk Dil Kurumu THBMER Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNIMA Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği UTMK UNESCO Türkiye Milli Komisyonu vb. ve benzeri vd. ve diğerleri Yay. Yayınları YİH Yaşayan İnsan Hazinesi vi

13 TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ Üçüncü Bölümün Tablo, Resim ve Şekilleri Tablo-1. Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar Kapsamında 2000 Yılından Bu Yana Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Maddi Destek Alan Geleneksel Tiyatrolar Ek te Yer Alan Tablo, Resim ve Şekiller Tablo-2. Karagöz Eylem Planı vii

14 GİRİŞ Geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu, kukla ve meddahlık ile birlikte önemli bir unsuru olan Karagöz sanatı, varlığını ve gelişimini günümüze dek sürdürmeyi başaran, Türk mizah anlayışı ve hayal gücünün sanatsal ve edebi bir ifadesidir. Geleneksel Türk seyirlik (temâşâ) sanatlarının, sanatçı açısından bir meslek ve uğraş olmanın yanı sıra, hitap edilen kitle açısından önemli bir eğlence ve öğrenme şekli olduğu görülmektedir. Tarih boyunca Türklerin yaşadığı coğrafyaları çeşitli sebeplerle ziyaret eden yabancı gezgin ve diplomatların, günlük yaşantının vazgeçilmez bir unsuru olan geleneksel tiyatro ve köy seyirlik oyunlarına mutlak surette hatırat, inceleme ve raporlarında değindikleri görülmektedir. Karagöz ü diğer geleneksel gösteri sanatlarından ayıran özelliği, kendine özgü tekniği ve üslubunun yanı sıra, devleti yöneten hükümdar ve diğer idareci zümre tarafından da ilgi ile takip edilmiş olmasıdır. Karagöz, imparatorluk sarayından mahalle kahvelerine, yetişkinlerden çocuklara, çok geniş bir çeşitlilik arz eden izleyici kitlesine sahip ender gösteri sanatlarındandır. Karagöz den önce de var olan, başta taklitçilik olmak üzere, türlü anlatım çeşitliliğine dayanan geleneksel Türk tiyatrosunun ilk numunelerine ilişkin, birçok araştırmacı tarafından eldeki en eski yazılı kaynak olarak M.S. XII. yy.da yaşadığı bilinen Bizans Prensesi Anna Komnena nın Aleksiyad adlı eserinden söz edilmektedir. Komnena, bu eserde Selçuklu sarayında oynanan oyunlardan söz ederken, bu oyunlar esnasında bir Türk oyuncunun Bizans İmparatoru olan babası I. Aleksiyos ile alay etmelerini (hastalandığı için savaşa gidemeyen babasının Türkler tarafından fars şekline sokulup anlatılması) kızgınlıkla karşıladığını ifade etmektedir.

15 Bu eleştirisinin yanında, Prenses Komnena nın Türk oyuncuların söz uydurabilmekteki ustalığını özellikle vurguladığı ifade edilmiştir. 1 Türk toplumunun gözlem gücü, taklit yeteneği, dil ve anlatım olanaklarını kullanmadaki becerisi, açıksözlülüğü ve gözüpekliğini ortaya koyan geleneksel gösteri sanatlarının, tarih boyunca kat ettiği evrimsel çizgide, birtakım gelişme ve değişmelere maruz kalsa da, ilk ortaya çıkışı her zaman merak konusu olmuştur. Bu bağlamda klasik temâşâ sanatı olarak, ilk defa nerede ve nasıl ortaya çıktığı, neyi amaç edindiği, Türk toplumunun sanatsal ve toplumsal yaşamına ne şekilde ve kimler aracılığıyla girdiği başlı başına birer araştırma konusu teşkil eden Karagöz ün, bir tipleme olarak kimliği ve kökeni dahi birtakım rivayet ve anlatıları doğurmuştur. Karagöz e her macerasında eşlik eden Hacivat karakteri de bu tevatür çeşitliliğinden yakasını kurtaramamıştır. Konu hakkında oluşan birikime göz atıldığında, Karagöz ün geçmişi kadar akıbetinin de tartışılageldiği görülmektedir. Kimileri Karagöz e modern dünyada yaşamasına lüzum kalmayan, köhne ve iptidaî bir sanat dalı gözüyle bakarken, birçok sanatçı ve araştırmacı, Karagöz ü diriltilebilirliği ve işlenebilirliği ile Türk mizahı ve gösteri sanatlarının en kıymetli örnekleri arasında yeniden yerini almaya layık görmektedir. 1 Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri , İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1995, s.55, Alpay Ekler, Geleneksel Seyirlik Sanatlarımız, Geleneğin Sanatları Geleceğin Sanatçıları - Geleneksel Türk Temaşa Sanatları Tanıtım ve Uygulama Programı, Ankara: Erguvan Yapım Tanıtım (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla), tarihsiz, s

16 BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEME: TANIMLAR, TARİHÇE VE YAPI 1. Karagöz Nedir? 1.1 Tanımlar Karagöz sözcüğüne ilişkin leksikolojik bir araştırma yapıldığında, birçok karşılıkla yüz yüze gelinmektedir. Karagöz ün bir sanat dalı ve bu sanat dalına özgü türün baş kahramanı olmasının yanı sıra, zaman içerisinde çeşitli sıfatların da bizzat karşılığı haline geldiği göze çarpmaktadır. Belli başlı başvuru eserlerinde ve çeşitli kaynaklarda Karagöz sözcüğüne verilen karşılıkları şu şekilde bir araya getirmek mümkündür: Karagöz: (isim) 1. Çingene. 2. Hayâl denilen gölge oyununda güldürücü şahıs: Karagöz le Hacivat Muhavereleri. 3. Mezkûr hayâl oyunu: Karagöz oynuyor. 2 Karagöz: (isim)1. Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış, insan biçimlerinin, beyaz bir perde üzerine arkadan ışık verilerek yansıtma yoluyla oynatıldığı oyun: Kardeşimin sünnet düğününde, dedem çocuklara Karagöz oynattı. 2. (Büyük K ile) Bu oyunda halk görüşünü ve duyuşunu taklit eden kimse. 3 Karagöz: (Cinsiyet: Erkek) 1. Kara gözlü kimse. 2. Şakacı, hoşsohbet kimse. 3. Halk tiyatrosunda Hacivat'ın muhatabı, oyun arkadaşı. 4 Karagöz: (Osm. Hayâl, zıll-ı hayâl, sûretbâzî) 2 Şemseddin Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, Dersaâdet (İstanbul): İkdam Matbaası, 1317, s Türk Dil Kurumu, Okul Sözlüğü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1994, s Türk Dil Kurumu, Kişi Adları Sözlüğü, (http://tdkterim.gov.tr) (Erişim Tarihi: ) 3

17 1. Bilinen gölge oyunu. 2. Bu oyunun baş kişisi: Karagöz. Medrese adamı olan Hacivat'a karşılık öz Türk halk adamının simgesi. 5 Türk gölge oyunu Karagöz e tarih boyunca zıll-i hayâl خ يال),(ظل lu b-ı hayâl,(ش خبازي) şehbâzî,(ل ع ب س تارة) lu b-ı sitâre,(ط ي ف الخ يال) tayfu l-hayâl,(لع ب خ يال) sûret-bâzî تبازي),صور tasvir oynatıcılığı) gibi adlar verildiği de kaydedilmiştir. 6 Karagöz: (İng. Karaghioz) 1. Türk gölge oyununun iki eksen kişisinden biri. Dışadönük, içi dışı bir, olduğundan başka gözükmeyen, yoksul bir halk tipidir. Halkın sağduyusunu ve törelerini yansıtır. Hacivat'ı dolandırmak gibi küçük kusurlar onda hoş görülür, çünkü o, ortağı tarafından daha büyük ölçüde dolandırıldığının farkındadır. Dürüst ve açıksözlüdür. Sürekli geçim derdinde olan Karagöz, ekmek parası için sevmediği ve beceremediği işleri yapmak zorunda kalır. Cesur ve gözüpektir. Dilencilik yapmaz, emeği karşılığı para kazanmak ister. Parası olduğunda gönlü yüce, eli açıktır. Çabuk kanan, çocuksu bir iyimserliği vardır. Tecimden hiç anlamaz. Gerçekçidir, hayal kurmaktan hiç hoşlanmaz. Her kalıba giremediği, dalkavuk ve çıkarcı olmadığı için kapılar yüzüne kapanır. Ama onun bu dürüstlüğünden hoşlanan mert kişiler de vardır. Örnek : Tuzsuz Deli Bekir ya da Matiz, onun tokgözlülüğünden ve yiğitliğinden hoşlandıkları için başkaları arasından yalnızca onu bağışlarlar. Hacivat ile aralarında sürekli bir işçi-işveren ilişkisi görülür. 2. Adını baş oyun kişisi Karagöz'den alan Türk gölge oyunu. 7 Tanımlardan anlaşıldığı üzere, gölge oyunu olarak da bilinen geleneksel Türk tiyatrosunun bu dalının, adını oyundaki baş karakterden aldığı açıktır; ancak bahse konu baş karakterin neden Karagöz adını taşıdığı bahsi de önemlidir. 5 Türk Dil Kurumu, Yazın Terimleri Sözlüğü, (http://tdkterim.gov.tr) (Erişim Tarihi: ) 6 Dürrüşehvar, Duyuran, Topkapı Sarayı ndaki Tasvirleriyle Karagöz, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, El Sanatları, Folklor ve Etnografya Dizisi:3, 2000, s Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü, 1983, (http://tdkterim.gov.tr.) (Erişim Tarihi: ) 4

18 Gölge oyununa -ve baş kişisine- Karagöz adı verilmesiyle ilgili olarak ileri sürülen görüşler içinde, UNIMA Başkanı Mevlüt ÖZHAN a göre öne çıkanı; oyunun baş kişisi olan Karagöz ün göz rengi ile kalın ve belirgin kaşının siyah renkli (kara) olmasından kaynaklandığı görüşüdür. Bunun dışında Karagöz, olayları fazla düşünüp iyice değerlendirmeden fevrî olarak hareket eden ve sonucunu hesaba katmayan gözükara bir kişilik sergilemektedir. Zamanla bu davranış ve tutumu, bir sıfat olmaktan çıkarak Karagöz ün namı, yani ismi olmuştur. Mevlüt ÖZHAN ın belirttiği bir diğer görüş, Karagöz adının Selahattin Eyyubi nin subaylarından ve devlet adamlarından Bahattin Karakuş u temsilen Karakuş sözcüğünden geliştiğidir. Diğer bir görüş ise Karagöz ün Bursa ilinin Orhaneli ilçesinde yaşayan Karakeçili aşiretinden Oğuz adında biri olduğu, esmer biri olan Oğuz un bu nedenle Kara adıyla çağırıldığı, Kara Oğuz adının daha sonra Karagöz e dönüştüğü, Karagöz le arkadaşı Hacı Ahvat ın aralarında yaptıkları şakaların ve oyunların daha sonra Şeyh Küşterî adlı kişi tarafından Karagöz adıyla oynatıldığı şeklindedir. Karagöz sanatının pîri, onu ilk defa ortaya koyan kişi olarak kabul gören Şeyh Küşterî nin kabri Bursa da, Büyükşehir Belediyesi bahçesinin sıra dükkanlar tabir edilen alanın hizasında ve dar bir yerdedir. 8 Önündeki ufak, musluklu çeşme, soranlara yer imi olarak işaret edilir. Mezar taşının üstünde, Kutbu l- Ârifîn, Gavsu l-vâsılîn, Cennet-mekân, Firdevs-âşiyân, Sâhib-i Hayâl Şeyh Mehmed (Muhammed?) Küşterî 9 ibaresi ve H.803/M.1400 tarihinin yazılı olduğu kayıtlıdır. 10 Şeyh Küşterî nin menkıbevî nitelikte bir yaşam öyküsü vardır. Bunlardan biri de şöyle nakledilmiştir: Şeyh Küşterî, İran da Şüster adlı kasabada doğmuş, seyahat yoluyla Bursa ya gelmiş ve bugün Kara şeyh Mahallesi denen mahallede yerleşmiştir. Çoğunlukla cezbe halinde bulunurmuş. Gülşen adında, tasavvufa dair manzum bir eseri bulunduğunu rivayet ediyorlar. Şüster kelimesi sonradan Küşter şekline dönüşmüş ve (bu zâta da) Şeyh Mehmed Küşterî diye söylenir 8 Mehmed Ziyâ, Bursa dan Konya ya Seyahat, (Hazırlayanlar: Mehmet Fatih BİRGÜL, Dr. Levent Ali ÇANAKLI), Bursa: (İl Özel İdaresi için) Hece Yayınları, 2008, s Ariflerin en üstünü, Allah a ulaşanların yardımcısı, cennet halkından, Firdevs cennetinin sakini, hayal perdesi sahibi Şeyh Mehmed Küşterî 10 Mehmed Ziyâ, a.g.e., s.86 5

19 olmuştur. Şeyh Küşterî ni hayal oynattığına (gölge oyunu) mezar taşındaki hayâl sahibi ifadesi de tanıklık ediyor. 11 Karagöz ün yaratıcısı gibi, kendisi de türlü rivayetlerin öznesi olmaktadır. Evliyâ Çelebi, Seyahat-nâme adlı eserinde, Türk sanat ve eğlence yaşamının yüzyıllar boyunca vazgeçilmez bir unsuru olan gölge tiyatrosuna ve hayalîlere ilişkin birtakım tespitlerde bulunmuştur: Karagöz ve Hacivat, -ki Bursalı Hacı İvaz dır- Selçuklular zamanında Yorkça Halil isimli Hz. Peygamber i pek seven bir velî idi ki, yetmiş yedi sene Mekke-Bursa arası gidip gelmiştir. 12 Hacı unvanından anlaşıldığı üzere, dini bütün bir insan olan Yorkça Halil Hacı İvaz, Mekke den Bursa ya gelirken Mekke ile Medine arasında eşkıyalar tarafından katledilmiştir. Karagöz ise İstanbul tekfuru Konstantin in ulağı imiş, Edirne yakınındaki Kırkkilise (bugünkü Kırklareli) den söz söylemeyi bilen, çok zeki bir Kıptî idi. Adına Sofyozlu Karagöz Bâlî Çelebi derlerdi. Tekfur Konstantin, Karagöz ü yılda bir kere Selçuklu Sultanı Alâeddin in yanına gönderir, bu sırada Hacivat ile Sultan ın önünde birbirleriyle konuşur ve atışırlarmış; o zamanın hünerli sanatkârları da bu maceraları hayal perdesine koyup oynatırlarmış 13 Aynı yazara göre, Bursa civarında Konya Caddesi üzerinde Hacivat Hanı namıyla harap bir han bulunması Hacivat ın Bursalı olduğuna şüphe bırakmazken, Çekirge ye giden yol üzerinde Karagöz adına dikilen taş, sonradan ilave edilen sunî bir unsurdur Mehmed Ziyâ, a.g.e, s.87. Şeyh Küşterî ye ilişkin menkıbevî nitelikteki diğer anlatıların yanı sıra, Şakâyıku n-nu mâniyye, Mir at-ı Kâinât, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Zübdetü l-vekâ î adlı eserlerde de bilgi bulunduğu, adı geçen eserlerin künyeleri ile kaydedilmektedir. Bkz. Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla-Karagöz-Orta Oyunu), Ankara: Bilgi Yay., 1969, s Mehmed Ziyâ, Bursa dan Konya ya Seyahat, a.g.e, s Mehmed Ziyâ, a.g.e, s. 89 ve Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla-Karagöz-Orta Oyunu), a.g.e, s Mehmed Ziyâ, a.g.e, s

20 Karagöz ve Hacivat ın gerçekte yaşamış kişiler olup olmadıkları hususunun da önemli bir tartışma konusu olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda en sıklıkla ifade edilen görüş, günümüzde 7-8 varyantı olduğu da söylenen 15 Bursa Efsanesi adıyla bilinenidir: Osmanlı Devleti hükümdarlarından Sultan Orhan Gazi ( ) 16 zamanında Bursa ilinde yapımı süren Ulu Cami nin inşaatı esnasında Karagöz ve Hacivat, burada işçi olarak çalışmaktadırlar. Çalışmaları esnasında da birbirleri ile muhavere etmekte ve şakalaşmaktadırlar. Bu durum, diğer işçilerin dikkatini çekmekte ve yaptıkları işi bırakarak Karagöz ve Hacivat ı seyretmelerine neden olmaktadır. İnşaat işinin öngörülen süre içinde tamamlanamayışı üzerine durumu değerlendiren Sultan Orhan a bu işin sorumlusu olarak Karagöz ve Hacivat gösterilmiştir. Rivayete göre de Sultan, Karagöz ve Hacivat ın idamına hükmetmiştir. Müteakip günlerde hükümdarın bu kararından müteessir olması üzerine Şeyh Küşterî adlı kişi, ayağından çarıklarını çıkararak onları tıpkı Karagöz ve Hacivat gibi konuşturmuş, bu durumun hükümdarı memnun etmesi üzerinde de deriden tasvirler hazırlayarak, perde arkasından mum ışığı eşliğinde bugüne dek oynatılan Karagöz ün ilk icrasını sergilemiştir. 17 Karagöz ün gerçekte yaşayıp yaşamadığının tartışılması yerine, Nasrettin Hoca gibi, Türk mizahı, zekası ve estetik algısının bir simgesi olarak değerinin vurgulanması gerektiğini düşünen araştırmacılar dahi, bu konudaki anlatı çeşitliliğinin önüne geçememişlerdir. 15 Aysel Çamur, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran (Mevlüt Özhan la Söyleşi), Türksoy, S:25, Ekim 2007, s Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, C.1, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994 ten naklen Turan Dikmetaş, Osmanlı Sultanları, İstanbul: Akvaryum Yay., 2005, s Berna Çetin Akgün, Emin Şenyer ile Röportaj, Yolculuk, S:52, Ekim 2008, s , Aysel Çamur, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran (Söyleşi), Türksoy, a.g.m, s.4-9, Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla-Karagöz-Orta Oyunu), a.g.e, s

21 1.2 Karagöz ün Tekniği Temelde Karagöz oyunu, iki nokta arasında gergin bir şekilde tutturulan iplerle kurulan genellikle patiska kumaştan mamul perde üzerinde oynatılmaktadır. Bu perdeye ayna adı da verilmektedir. Hayal perdesi, Karagöz oynatıcısının oyun sahnesi niteliğindedir, bütün kişiler perdede görünür ve bütün olaylar perdede cereyan eder. Geçmiş yüzyıllarda perdenin boyutları 200x250 cm iken, son yıllarda bu ölçünün 110x180 cm olarak yeniden düzenlendiği ifade edilmektedir. 18 Sınırlandırılmış boyutlarına karşın, hayal perdesinin yarattığı teknik olanaklar arasında istenilen karakterin deri üzerinde çizilip kesilmek suretiyle elde edilebileceği, istenen renklerde boyanabilen karakterlerin mafsal denilen hareketli kısımlarının yine isteğe bağlı olarak oluşturulabileceği, ağırlık, uzaklık, aktör sayısı gibi unsurların Karagöz perdesinde zaaf teşkil etmeyeceği ve karakterlerin anonimleştirilerek belirli bir şahsı ya da topluluğu rencide etmeyecek hüviyete sokulabileceği sayılmaktadır. Gerçekten de Karagöz sanatının icra edilişine dikkat edildiğinde, tek sanatçısının hayalî olduğu görülür. Dolayısıyla Karagöz tek kişilik bir gösteri dir. Baltacıoğlu bu durumu, ekonomik olanaksızlıktan ziyade, birçok tipe bürünen Karagözcü nün kendini saklamak için başvurduğu bir hile olması ile açıklamaktadır. 19 Karagöz sanatçısına hayalî, yardımcısına ise genel manası ile yardakçı denilmektedir. Hayalînin birden fazla yardımcısının olması durumunda; oyun takımından sorumlu olup tasvirleri sırası ile hazır bulundurarak oyun esnasında hayalîye takdim eden kişiye sandıkkâr, müzik eserlerini (şarkı ve türküleri) seslendiren kişiye yardak, def çalan yardımcıya ise dayrezen adı verilmektedir Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları:350, 2008, s İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Karagöz Tekniği ve Estetiği, İstanbul: (Sarıyer Halkevi Neşriyatı ndan) Kültür Matbaası, 1942, s Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s.17. 8

22 Karagöz sanatçıları, somut olmayan diğer kültürel miras unsurlarının aktarımında da görüldüğü üzere, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmektedirler. Hayalî adayları, tıpkı âşıklık geleneğinde olduğu gibi, sınava tabi tutularak ustaların elinden icazet almakta ve ancak ustasının ilan etmesi ile hayalî olarak bu geleneğin sürdürücüleri arasındaki yerini almaktadır. Sanatta ustalaşan kişilere baba adının verildiği, bu kişilerin meslek örgütü içerisinde, Karagöz gösterilerinin nerede ve ne şekilde düzenleneceğine karar verdiği kaydedilmektedir. 21 Bu durum, Karagöz geleneğinde, lonca teşkilatına benzer bir meslekî örgütlenmenin olduğu fikrini uyandırmaktadır. Karagöz oyununda kişiler ve objeler tasvir adı verilen, deriden mamul renklendirilmiş figürler aracılığıyla canlandırılır. Arapça s-v-r ص و ر) ) kökünden gelen tasvir sözcüğü, resim anlamında yüzyıllar boyunca kullanılan suret sözcüğü ile aynı kökten gelmektedir. Karagöz oyunu başlamadan önce seyirciye oyunun içeriği hakkında fikir vermek ve merak uyandırmak maksadıyla perdeye göstermelik adı verilen bir tasvir yerleştirilir. Bu göstermelikler kimi zaman bahçe, çiçek vazosu, eczane, ev, havuzlu köşk, konak, limon ağacı ve orman olarak izleyicinin karşısına çıkarken bazen de Kanlı Kavak, Rüstem le Dev in çarpışması, Şahmerân, Vakvak Ağacı gibi daha spesifik karakterde bir telmih unsuru olmaktadırlar. Oyunda acı ve tatlı olaylar bir arada yer aldığında göstermelik olarak limon ağacı, olağanüstü olaylar ve konular canlandırılacağı zaman cin, dev, Şahmerân gibi fantastik unsurlar göstermelik olarak yer almaktadır. Oyunda üzücü olayların yer alacağı Vakvak Ağacı ile telkin edilirken, neşeli oyunların gösterileceği çiçek vazosu göstermeliği ile haber verilmektedir. 22 Oyun başlarken hayalî, nâreke adı verilen ve genellikle kamıştan yapılan bir düdüğün sesi eşliğinde (buna nâreke zırıltısı da denmektedir) kendine özgü bir salınım hareketiyle göstermeliği perdeden ayırmak suretiyle kaldırır. Perdede kalan 21 Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s.18. 9

23 iri boyutlu tasvirlerin ise (köşk, hamam gibi) göstermelik değil, dekor olduğu anlaşılır Tasvir Yapımı Tasvir yapımında, organik bir madde oluşu, renkleri uzun süre canlı olarak muhafaza etmesi, esnekliğine karşın dayanıklı oluşu ve işlenebilirliği nedeniyle hammadde olarak deri tercih edilmektedir. Karagöz oynatıcılarının birçoğunun aynı zamanda iyi birer tasvir yapımcısı oldukları ve tasvirlerde genellikle dana ve deve gibi büyükbaş hayvanların derisini kullandıkları gözlenmiştir. Deve derisinin ısı değişimleri karşısında deformasyona uğrayıp sertleşmemesi, suyu ve boyayı kabullenici tutumu ve homojen doku yapısı nedeniyle daha çok tercih edildiği ifade edilmektedir. 23 Deri üzerine çizilen figürün kesilerek ayrılması esnasında dövme çelikten yapılan deri makasları kullanılmaktadır. Deri satıhtan ayrılan ve ana hatlarıyla beliren tasvir üzerinde nevrekân adlı bıçaklar yardımı ile delikler açılır ve bu delikler giysi parçaları ve uzuvlar gibi ayrıntıların belirmesini sağlar. Nevrekân sözcüğünün nevr ر) (ن و ve kân (كان) sözcüklerinin birleşmesinden mürekkep bir yapı arz edebileceği ve parlaklık kaynağı, ışık açan anlamlarına geldiği düşünülmektedir. Nitekim perde gerisinde yanan mum ışığı, deri üzerinde bu bıçaklar yardımıyla açılan deliklerden sızarak, gölge oyunu tasvirlerine kendine özgü gizemli görüntüsünü kazandırmaktadır. Deliklerin açılmasında zımbalardan da yararlanılmaktadır. Hareketi sağlayabilmek için parçalı olarak kesilip hazırlanan Karagöz tasvirlerinin mafsal yerlerinden tutturulması için bız adı verilen ve saraçlık mesleğinde sıkça kullanılan aletlerden yararlanılmaktadır Alpay Ekler, Karagöz Tasvir Sanatı, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s Alpay Ekler, Karagöz Tasvir Sanatı, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s

24 İstenen figürün ayrıntılı formuna erişildikten sonra bu figürlerin renklendirilmesi için doğal kök boyalardan faydalanılmaktadır. Örneğin kırmızı renk elde etmek için genellikle coccinella maddesinden elde edilen kırmızı lâl mürekkep, mavi renk için lâhur çiviti, sarı renk elde etmek için Arap zamkı ile karıştırılan arsenik sülfür kullanılsa da, bu maddenin zehirleyici özelliğinden dolayı genellikle safran tercih edilmektedir. Siyah renk içinse kurum ya da is kullanılır. 25 Sabitleyici olarak ise, Kalay-2-klorür (Sn2Cl) veya kalay-4- klorür (Sn4Cl), kurşun asetat (PbCH3COO), demir-2-sülfat (Fe2SO4, saçıkıbrıs), bakır sülfat (CuSO4, göztaşı), civa-2-klorür (Hg2Cl, sublime), âdi şap ve tanin den yararlanılmaktadır Oyunda Kullanılan Araç ve Gereçler Karagöz oyunu sergileyecek olan hayalînin ihtiyaç duyacağı malzemeler şunlardır: 27 Perde: Genellikle 80x110 cm boyutlarında, patiska kumaştan gerginin adıdır. Peş tahtası (destgâh): Perdenin iç tarafında yer alan, genellikle 40x110 cm boyutlarında, oyunda hayalînin elinin altında bulunması gereken (bu yüzden dest gâh denilmiştir) araç-gereçlerin, kullanılacak tasvirlerin ve ışık kaynağının yerleştirildiği ahşap ya da metal rafın adıdır. Tasvir: Oyundaki karakterler ya da objelerin figür şeklinde resmedilmiş halleri, oyunun aktörleridir. Göstermelik: Oyunun başlangıcından önce perdeye yerleştirilen figürlerin genel adıdır. Nâreke: Genellikle kamıştan yapılan düdüğe verilen isimdir. Oyun başlarken göstermeliğin perdeden kaldırılışı esnasında sesinden yararlanılır. Şem a: Mum ya da kandil (günümüzde elektrik ampulü), ışık kaynağıdır. 25 Alpay Ekler, Karagöz Tasvir Sanatı, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s Kaynak: (Erişim Tarihi: ) 27 Bkz. Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s

25 Hayal Ağacı: Birden fazla tasviri bir arada tutmayı sağlayan Y harfi biçiminde, çatalı andıran ahşap çubuğun adıdır Oyunun Bölümleri Geleneksel Türk gölge tiyatrosu Karagöz, dört bölümde icra edilmektedir: Mukaddime (Giriş, Başlangıç) 2. Muhavere (Söyleşi, Karşılıklı Konuşma) 3. Fasıl (Oyun) 4. Hâtime (Son, Bitiş/Epilog) 1. Mukaddime: Perdeye konulan göstermelik in bir ucuna sigara kağıdı sarılmış olan nâreke düdüğünün sesi eşliğinde kaldırılması ile başlayan Mukaddime bölümünde, defin vuruş usulüne uygun hareketlerle perdede Hacivat görünür. Nihâvend, Uşşâk, Yegâh, Rast v.b. gibi makamlarda bestelenen şarkılardan derlenen bir semai seslendirir. Semai bitince off, hay hakk! gibi nidalarla perde gazeline başlar. En bilinen perde gazellerinden biri şöyledir: Şem -i sîretle ziyâlandıkça hikmet perdesi Gösterir yüz bin hayâl âlemde sûret perdesi Kıl tefekkürle temâşâ hissemend olmak içün Âdeme hayret verir baktıkça dikkat perdesi Kâinâtın ehl-i hâl tasvîrini kılsın hayâl Şu lelenmiştir ezelden şem -i ru yet perdesi Uykudan bî-dâr olup fehm eyle aklın var ise Çeşm-i insana bu dünya oldu gaflet perdesi Nakşeden nakkâşı bil, aldanma nakş-ı zâhire Kıl nazar, işte kurulmuştur hakîkat perdesi 28 Metin And a göre, Karagöz oyunları üç bölümden müteşekkildir: 1. Mukaddime, 2. Muhavere, 3. Fasıl. (Bkz. Metin And, A History of Theatre and Popular Entertainment in Turkey, Ankara: Forum Yayınları, , s

26 Âlem-i fânîyi bâkî sanmaz irfânı olan Eyler icrâ fenn-i lu biyyâtı rıhlet perdesi Var ise hüsn-i kemâlin keşf olur her dem sana Bak ne sûret gösterir seyr eyle ibret perdesi. 29 (Fâ ilâtun/fâ ilâtun/fâ ilâtun/fâ ilun vezni ile yazılmıştır.) Perde gazeli, Karagöz oyununun bir öğrenme yeri olduğunu, oyunun felsefesini, yaratıcısının Şeyh Küşterî olduğunu açıklar. Gazelin bitiminde yar bana bir eğlence! nidası ile Karagöz ü perdeye çağırır. Karagöz perdeye genellikle sinirlenerek gelir, çoğu kez hamle yapar ve bu hareketi ile Hacivat ın perde dışına düşmesine neden olur. Daha sonra Hacivat ın yeniden belirmesi ile ikilinin arasında karşılıklı bir konuşma başlatılarak muhavere bölümüne geçilmiş olur Muhavere: Bu bölümde Karagöz ve Hacivat arasında tekerlemeyi andıran atışmalar ve olay örgüsü içinde değerlendirilmeyen karşılıklı konuşmalar yer alır. 31 Muhavere bölümü, izleyicinin konuşmalara adapte olması, oyuna ısınması ve hayalînin üslubunu kavraması için bir hazırlık evresi niteliğindedir. 3. Fasıl: Öyküdeki olay örgüsünün tüm bölümleri ile cereyan ettiği, Karagöz ve Hacivat dışındaki karakterlerin de perdede göründüğü, müstakil nitelikli bölümün adıdır. Faslın sonunda diğer kişiler perdeden ayrılır ve perdede sadece Karagöz ve Hacivat kalır Hâtime (Bitiş, Son / Epilog): Oyunun bitiş kısmıdır. Karagöz oyunları mutlu sonla noktalandığı için, bu bölümde genellikle eğlence ve kutlamalar perdeye yansıtılır. Çengi, köçek ve folklorcuların dansları eşliğinde değişik satıcılar perdeden geçer. Hacivat ın Yıktın perdeyi eyledin vîran, varayım sahibine haber vereyim 29 Muhittin Sevilen (Hayalî Küçük Ali), Karagöz, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1969, s Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu (Kukla-Karagöz-Orta Oyunu), a.g.e, s Kaynak: Uğur Çelikkol, Karagöz Gölge Oyunu - Karagöz ün Bölümleri, Bkz. (Erişim Tarihi: ) 32 Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s

27 hemân sözleri de oyunun bittiğini ifade ederken, Karagöz de Her ne kadar sürç-i lisan ettiysek affola diyerek seyirciye özürlerini bildirir. Bir sonraki oyunun duyurusu Falan tarihte filan adlı oyunda yakan elime geçerse Hacivat, bak ben de sana neler yaparım sözleri ile yapılmış olur. 33 Bitiş bölümünde her ikisi de perdeden çekilirler, hayalî de kandilini söndürerek, hayal oyununu sonlandırır Şahıs Kadrosu KARAGÖZ: Türk gölge tiyatrosunun en bilinen örneğine adını veren Karagöz ün, bu oyunun başrol oyuncusu olduğu muhakkaktır. Karagöz; yuvarlak yüzlü, iri gözlü ve kara gözbebeklidir. Kendisine Karagöz adının verilmesi, bu fiziksel özelliğinin temeyyüz etmesinden kaynaklanmaktadır. İri gözü gibi, iri bir burnu, siyah yuvarlak sakalı vardır. Başının ışkırlak 34 altından görünen kısmından, saçsız olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim zaman zaman başından ayrılan hatta düşen şapkası bu durumu gözler önüne sermektedir. Genellikle kırmızı renkli giysiler içinde tasvir edilmektedir. Bu durum, Karagöz ün çingene olarak da tabir edilen, Roman kökenli bir tip olabileceğini akıllara getirmektedir. Karagöz, bildiğini ve inandığını ifade etmekten ve bu uğurda dövüşmekten çekinmeyen, gözüpek bir tiptir. Sıkça bu yola başvurmasından dolayı, tasvirlerinde tek kolu serbest ve hareketlidir. Karagöz ün medrese eğitimi görmemiş bir halk adamı olduğu, kelime dağarcığından anlaşılmaktadır. Hacivat ın sıklıkla kullandığı, ağdalı tabir edilen, tekellüf kokan yabancı ya da arkaik sözcükleri genellikle anlamamakta ya da anlamazlıktan gelerek onlara farklı anlamlar yüklemekte ve bu 33 Nilüfer Zeynep Özçörekçi Göl, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Gölgenin Renkleri - Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Karagöz Tasvirleri Koleksiyonu Kataloğu, a.g.e, s Karagöz'ün serpuşu (başlığı). Bu, oynak, eklemli, bir hareketle geriye ya da ileriye düşen, böylece Karagöz'ün çıplak başını açan ve örten biçimde yapılmıştır. Ortaoyunu'ndaki «kavuk devirme» ile ilintisi vardır. (BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983). Kaynak: (Erişim Tarihi: ) 14

28 tutumu ile Hacivat ı sürekli uğraştırmaktadır. Bu durum, ortaya çeşitli nükteler çıkarırken, izleyenler için eğitici bir görev de üstlenir. Karagöz ün halk tarafından bu kadar sevilmesi ve benimsenmesini, bu yönünün kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Söylenenleri anlamadığı zamanlarda, gerçekçi, içten ve doğal yaklaşımı ile Türk insanının bir örneği olmaya adaydır. Karagöz oldukça meraklı ve hareketlidir, sokakta olmadığı zaman ya evinin cumbasından uzanarak ya da içerden seslenerek konuşma ve hadiselere müdahil olur. 35 Dobra, zaman zaman patavatsız yapısından dolayı sıklıkla zor durumda kalsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. 36 Karagöz ün uzun süreli olarak bir işte çalışamadığı görülmektedir; ancak bakmakla yükümlü olduğu bir ailesinin varlığı, oyun metinlerinden anlaşılmaktadır. Çalıştığı işleri de Hacivat bulmaktadır. Karagöz ün görünürde Hacivat gibi bir saygınlığı yoktur. Karagöz çoğunlukla züppelerin hakaretlerine, madde bağımlılarının öfkesine maruz kalır, mahallenin delisinin şakalarının kurbanı olur veya kabadayılar tarafından dövülür. 37 Oyunlarda rol gereği türlü hallerde, çeşitli kıyafetler içinde, farklı Karagöz tasvirlerine rastlanmaktadır: Ağa Karagöz, Arabalı Karagöz, Bekçi Karagöz, Çengi Karagöz, Çıplak Karagöz, Çingene Karagöz, Davulcu Karagöz, Eşek Karagöz, Gelin Karagöz, Kadın Karagöz, Sepet Karagöz, Tulumlu Karagöz.. gibi tasvirler ustalarca yapılagelmiştir Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Editör),Gölgenin Renkleri, a.g.e, s Uğur Çelikkol, Karagöz Gölge Oyunu - Gölge Oyununda Tipler, (Erişim Tarihi: ) 37 Uğur Çelikkol, Gölge Oyununda Tipler, a.g.m, (Erişim Tarihi: ) 38 Bu tasvirlere ilişkin örnekler, Kültür ve Turizm Bakanlığının İsmet İnönü Bulvarı No:5 Emek- ANKARA adresinde hizmet veren Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi nde muhafaza edilmektedir. 15

29 HACİVAT: Dışa doğru kıvrık, ucu sivri sakalı, Karagöz e nazaran ince çehresi ve her iki elini de çenesinin altında tutuşuyla sürekli düşünüyormuş izlenimi veren, gölge oyununun ikinci önemli kişisidir. Genellikle yeşil renkli giysiler içinde tasvir edilmektedir. Kişisel çıkarlarını önde tutan, içten pazarlıklı, nabza göre şerbet veren, kurulu düzenin savunucusu, her kalıba giren halleriyle esnek bir kişilik olarak kabul görmüştür lı yıllarda Karagöz sanatının yeniden canlandırılması için Yeni Adam dergisinde yazdığı yazılar ve bizzat bu sanatı icrası ile yoğun uğraşlar veren İsmail Hakkı Baltacıoğlu na göre Hacivat, konuşması, yaşaması, ahlakı ve meşrebi halka aykırı gelen, kötü ve yarım bir münevverdir. Onun için riyayı sevmeyen, ağdalı dilden ve tasallüften (kibirlenme, övünme) hoşlanmayan Karagöz den sıkça dayak yer. 40 Sözlerinde ve davranışlarında kişisel menfaatlerini ön planda tutmayı tercih ettiği anlaşılan Hacivat, Karagöz e nazaran daha eğitimli bir insan profili çizmektedir. Bu nedenle konuşmalarında yer yer yabancı sözcüklere de yer vermektedir. Oyundaki diğer karakterlerden de haberdardır ve onları bazen Karagöz e kendisi takdim eder. Rol gereği değişik kıyafetler içinde farklı Hacivat tasvirlerine ihtiyaç duyulmuştur: Çarpık Hacivat, Çıplak Hacivat, Kadın Hacivat, Kahya Hacivat, Keçi Hacivat vb. Hacivat, ezberinde şiirler ve başka mensur ifadeler bulunduran, musiki, insan ilişkileri, hayvanlar ve bitkiler, görgü kuralları (âdâb-ı muâşeret hasbıhalleri) gibi türlü konularda fikir beyan edebilen ve bunları kendine has söyleyişi ile ifade eden bir tiplemedir. Bir şeyler öğretmek istediği zamanlarda Karagöz ün anlamamakta 39 Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Editör), Gölgenin Renkleri, a.g.e, s İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Karagöz Tekniği ve Estetiği, İstanbul: (Sarıyer Halkevi Neşriyatı ndan) Kültür Matbaası, 1942, s

30 diretmesi üzerine sıkıntılı durumlara düşer. Sürekli düşünür gibi duruşunda da bu hali yatmaktadır. Perdede Hacivat'ın hareketleri Karagöz e nazaran daha azdır. Bu durum, Hacivat ın dingin ve sakin mizaçlı, durumu ve koşulları kabullenebilen, mevcut şartları sürdürmeye eğimli biri olduğunu düşündürmektedir. Oyunlarda, Karagöz'ün densizlikleri yüzünden herhangi bir durumun bozulabileceğinden korktuğunu belli eden sakinleştirici tutumu sıklıkla gözlenir. Hacivat aynı zamanda diğer karakterlerin umutsuzluklarının ve çaresizliklerinin altını çizen bir taban görevini de görmektedir. Çoğu alt tabakadan olan birtakım karakterlerin Hacivat'ın iş, para veya ev gibi konularda yardımlarına başvurdukları görülür. 41 Bütün bu tavırları ile Hacivat, perdenin eğitimci rolünü üstlenen kişisi gibidir. Yararlı olduğuna inandığı pratik bilgileri, nezaket kuralları ve hayata dair sunduğu çeşitli diğer ipuçları günümüz insanı için dahi dikkate alınabilecek düzeydedir. ZENNE: Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak Zenne adı verilmektedir. (Karagöz oynatıcıları arasında, meslek argosu olarak gaco ibaresinin de kullanıldığı kaydedilmektedir.) 42 Oyunun konusu ve mekana göre; (Arap halayık) Şetaret Bacı / Şetaret Dilber, Cemalifer, Dimyat Pirinci Şekernaz, Dürdane Hanım, Hürmüz Hanım, Nâzikter, Nuridil, Salkım İnci, Şallı Nâtır, Yedi Dağın Çiçeği Rabiş v.b. karakterlere rastlanır. Karagöz oyunlarındaki kadınlar; folklorik (çengi, güğümlü 41 Uğur Çelikkol, Gölge Oyununda Tipler, a.g.m, (Erişim Tarihi: ) 42 Cevdet Kudret, Karagöz, 2.b., Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993, s

31 zenne v.d.), gündelik (feraceli zenne v.b.) ya da mitolojik (Şirin ve Zühre gibi) kisvelere bürünebilirler. 43 Genç, orta yaşlı ve yaşlı olarak çeşitli görünümlerde tasvir edilen kadın karakterler, genellikle meraklı ve kavgacı olup her zaman dedikoduya hazırdırlar. Zaman zaman hafif-meşrep, fettan ve olumsuz kişiler olarak kendini gösteren zenne karakterleri bazen de dinî ve ahlakî kurallara bütünüyle bağlı, geleneksel kadın tipleri olarak karşımıza çıkmaktadır: 44 Karagöz ün Ağalığı oyunundan:... KARAGÖZ: Gel bakalım küçük hanım... Ev işlerinden neler bilirsin? ZENNE : Her şeyi bilirim. Sabah kahvenizi pişiririm, akşam sofranızı kurar, yemeklerinizi hazırlarım... KARAGÖZ: Daha daha?... ZENNE : Daha ne olsun?! Yatağınızı yapar, sizi yatırırım; ben de odama çekilir, yatarım. KARAGÖZ: Benim sıcak odam dururken, hiç öyle soğuk yerde yatılır mı?! ÇELEBİ: Şık giyimli ve mağrur duruşlu, genç bir karakterdir. İstanbul şivesi ile düzgün bir Türkçe konuşur. Oyunlarda bazen genç bir kıza gönül veren zengin bir beyzâde, bazen bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk ve eğlence peşinde koşan bir çapkın olarak canlandırılmaktadır. Konuşma ve tavırları nazik ve ölçülü olup zaman zaman alınganlık gösterebilmektedir. Elinde çoğu zaman bir şemsiye, bazen bir çiçek demeti ya da baston bulunmaktadır. Giyim tarzına Avrupaî çizgilerin hakim olduğu kolaylıkla fark edilir. Frak benzeri uzun ceketi, çizgili ya da kareli pantolonu, 43 Bkz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, EE , EE , EE , EE ve diğer yer no. lu tasvirler. 44 Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Editör), Gölgenin Renkleri, a.g.e, s.15, Cevdet Kudret, Karagöz, a.g.e, s Türk Gölge Oyunu: Karagöz, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Yayınları, tarihsiz. 18

32 başında fesi ve ayağında hafif ökçeli, şık ve parlak ayakkabıları ile dikkati çekmektedir. Çelebi tiplemesi, genellikle iyi niyetli ve cana yakın biri olarak tasvir edilir. Herhangi bir aksaklık, çarpıklık ya da gülünçlük ifadesi olabilecek hal ve durumlara pek düşürülmeyen Çelebi, gölge oyununun diğer figürleri gibi ironik bir manzara sergilemez, karikatürize edilmez veya alaya alınmaz. Konuşmalarında genellikle genç ve güzel iyi aile kızlarına duyduğu aşk sebebiyle söylenmekte ve dert yanmaktadır. Bu sevdalı ve dertli haline karşın, sözlerinde dilbâz ve hareketlerinde kıvraktır. İtibarlı, şık, varlıklı, zarif ve nazik oluşu, kadınları -kayıkla dahi olsatakip ederek arkalarından koşmasının önünde bir engel teşkil etmemektedir. Tıpkı Hacivat gibi, yabancı dillerde (örneğin, Arapça ve Fransızca) şiir ve şarkı terennüm edebilir; ancak tabiatıyla muhatabı Karagöz değil, sevdiği genç kızdır. Su Testisi Su Yolunda Kırılır adlı oyundan:... KARAGÖZ : Ne o Çelebi, hasta mısın yoksa? ÇELEBİ : Sorma Karagöz Efendi... Gönül derdine düştüm. Bu çaresiz dert beni öldürecek... KARAGÖZ : Aman, aman!... Hadi evine git de orada öl; benim başıma bela olma Çelebi nin de tıpkı Karagöz ve Hacivat gibi, çeşitli hallerde tasvir edildiği görülmektedir: Balıklı Çelebi, Bastonlu Çelebi, Çıplak Çelebi, İki Başlı Çelebi v.d. 47 TUZSUZ DELİ BEKİR: Genellikle esmer ve pala bıyıklı olup bir elinde içki şişesi, diğerinde tabanca ya da kama benzeri kesici bir alet taşımaktadır. Olayların karmaşıklaştığı ve seslerin yükseldiği anda gelip kendine özgü çözüm anlayışı olan kaba kuvvetle sorunları 46 Türk Gölge Oyunu: Karagöz, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Yayınları, tarihsiz 47 Bkz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, EE , EE. 1979,0360, EE , EE ve diğer yer no. lu tasvirler. 19

33 hallederek, tarafları uzlaştırdığını düşünür. Külhanbeyi ve Matiz ile yakınlık arz eden bir tip olmakla birlikte, kendine has ismi ile anılır. Tuzsuz sıfatının menşei düşünüldüğünde; şeker, çikolata v.b. tatlı ların bilenmediği eski zamanlarda, tat mefhumunun tuz dan ibaret olması (Melih, Meliha ve Melahat isimlerinin konuluş sebebinin bununla açıklanması gibi) ve Deli Bekir in meymenetsiz ve sevimsiz bir karakter olarak algılanması ile bu sıfatı yüklenmiş olması muhtemeldir. Karagöz Aptal Bekçi adlı oyundan:... KARAGÖZ : Ağam, adın ne senin? TUZSUZ BEKİR : Bana adı ile sanı ile Tuzsuz Bekir derler!... KARAGÖZ : (Kendi kendine) Zaten senin tatsız tuzsuz bir şey olduğunu demin pencereden görünce anlamıştım. 48 Tuzsuz Deli Bekir, kolları dirsekten kırılmış, silahını ya da bıçağını karşısındakine doğrultmuş halde tasvir edilir. Ceketini giymek yerine, omzunun üstünde taşır. Cepkenli olduğu tasvirler de mevcuttur. Duruşu ve tavırları ile her an kavgaya hazırdır. Mahallede kendi adalet anlayışını tesis etmek ister; ancak suçlulara vereceği karşılık, genellikle onları affetmek olur. Zaman zaman kafiyeli ve maniye benzeyen sözlerini karşısındakine göz dağı vermek için kullanan Tuzsuz Deli Bekir, günümüze dek varlığını sürdüren kabadayı tiplemesinin ilk örneklerindendir. MATİZ: Matiz, (μεθυσμένος, Latin harfleriyle: Methysménos) Rumca da sarhoş, içkili anlamına gelmektedir. 49 Matiz, sarhoş ve külhanbeyi figürleri birbirine yakın tiplerdir; ancak bu kategoride Tuzsuz Deli Bekir, Bekri Mustafa, Bekri Veli, Burunsuz Mehmet, Cingöz Mustafa, Çopur Hasan, Hımhım Ali, Hovarda Çakır, Kırmızı Suratlı Bakır, Sakallı Deli ve Sarı Efe gibi ismen öne çıkan karakterler de mevcuttur. Bunlardan matiz, İstanbul şivesi ile konuşur, karmaşık ve hileli işlerde 48 Türk Gölge Oyunu: Karagöz, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) Yayınları, tarihsiz. 49 Kaynak: (Erişim Tarihi: ) 20

34 görünür. Külhanbeyi ise yere tükürür, bıyık burar, fesini yana eğer, argo konuşur, yalpalayarak yürür ve nara atar; heceleri de uzatarak ve çekerek konuşur. 50 Tasvirlerinde genellikle baldırı çıplak, gömleğinin yakası açık, kolları dövmelerini açıkta bırakacak şekilde sıyrılmış, ayakkabıları hafif topuklu olarak resmedilmiştir. 51 TİRYAKİ: Başta afyon olmak üzere mükeyyifât a düşkünlüğü ile bilinir. Tüm zamanını afyon içerek geçirir. Mahallenin kahvesinde yatıp kalktığından bir evinin olmadığı düşünülmektedir. Elinde nargilesi veyahut çubuğu, bazen bir küçük çiçek demeti, yelpazesi ve iri kamburuyla hemen göze çarpan bir figürdür. 52 Tiryaki, her zaman ağırbaşlı ve ciddi gözükmeye çalışsa da, ağırlığı, sözlerinin ve hareketlerinin aheste oluşundan kaynaklanmaktadır. Nitekim tiryaki si olduğu maddenin etkisiyle genellikle konuşmalarının çoğunu tamamlayamadan sızar ve yüksek sesle horlamaya başlar. Halk arasında ağırkanlı olarak nitelenen hareketlerine karşın Tiryaki, soğukkanlı bir tip değildir; söylenen sözleri büyütmekten ve pireyi deve yapmaktan çekinmez. maruftur. 53 Tiryaki, Afyonî Baba, Nokra Çelebi ve Uykucuzâde adlarıyla da 50 Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Editör), Gölgenin Renkleri, a.g.e, s Değişik külhanbeyi ve matiz tasvirleri için Bkz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi, EE , EE , EE , EE , EE yer no. lu tasvirler. 52 Tiryaki tasvirlerinin bazıları için Bkz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi nde (EE , EE , EE no. lu tasvirler) ve Çekirge Cad. No:159 adresinde hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ne bağlı Karagöz Müzesi nde görülebilir. 53 Nilüfer Zeynep ÖZÇÖREKÇİ GÖL (Editör), Gölgenin Renkleri, a.g.e, s

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ

TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ TÜRK HALK TİYATROSU TÜRLERİ KARAGÖZ Karagöz, bir gölge oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir adı verilen birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya vb.) arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Oynatılış Tekniği. Karagöz Oyununda Bölümler

Oynatılış Tekniği. Karagöz Oyununda Bölümler Yazı İçerik Karagöz Oyunu Karagöz Oyunu Oynatılış Tekniği Karagöz Oyununda Bölümler Örnek Karagöz Oyunu Karagöz Oyunu Karagöz oyunu baş oyuncularından Karagöz'ün adıyla anılan bir gölge oyunudur. Oyunun

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir.

Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Örnek alınacak en güzel insan Hz. Muhammed hayatı boyunca görüntüsüne ve hareketlerine dikkat etmiştir. Görünümü Elbiseleri Hz. Peygamber çeşitli renk ve desenlerde elbiseler giymiştir. Ancak daha çok

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ

4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2- SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM 3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM ALANLARI 1- PSİKOMOTOR GELİŞİM 2-3-ZİHİNSEL ALAN VE DİL GELİŞİMİ 4-4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUZ NELER YAPABİLİR? PSİKOMOTOR GELİŞİM Top oyunlarında iyice ustalaşmıştır..

Detaylı

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar

OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar OĞUZ ATAY Oyunlarla Yaşayanlar İletişim Yayınları 45 Oğuz Atay Bütün Eserleri Dizisi 3 ISBN-13: 978-975-470-210-1 1985 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-26. BASKI 1985-2016, İstanbul 27. BASKI 2017, İstanbul

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe

Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe 1 Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. Günlük Konuşmada Türkçe Yurt dışındaki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde son yıllarda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TÜRKÇE CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) 1.1: Eylemin anlamını zaman kavramıyla sınırlayan belirteç tümlecidir. (1 puan) 1.2: Merak uyandırarak okurun ilgisini canlı tutmak için (1 puan)

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TANZİMAT ÖNCESİNDEN II. MEŞRUTİYET DEVRİNE KADAR BASININ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TANZİMAT ÖNCESİNDEN II. MEŞRUTİYET DEVRİNE KADAR BASININ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 KISALTMALAR...11 GİRİŞ...13 I. BÖLÜM TANZİMAT ÖNCESİNDEN II. MEŞRUTİYET DEVRİNE KADAR BASININ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME 1. Tanzimat Öncesi Devir...17 2. Tanzimat Devri...20

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ

KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ KASIM AYI 4 YAŞ GRUBU AYLIK BÜLTENİ 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ŞİİRLER 10 Kasım geldi işte Üzgünüz biz milletçe Atatürk! ü anarız O bizim kalbimizde 10 Kasım geldi işte Koşarız Anıtkabir e Atatürk ü anarız

Detaylı

2015 YILI SÜRELİ YAYIN LİSTESİ

2015 YILI SÜRELİ YAYIN LİSTESİ 2015 YILI SÜRELİ YAYIN LİSTESİ SIRA Yıl Yayın Adı 1 2015 08 Artvin 2 2015 14 Şubat dünyanin öyküsü 3 2015 2023 4 2015 21. yüzyılda sosyal bilimler 5 2015 53 Rize 6 2015 Acemi 7 2015 Ajans dergi 8 2015

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 14. Haftanın Bazı Başlıkları

2014 / 2015 SAYI: 14. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 14 Haftanın Bazı Başlıkları Eyvah Kardeşim Doğdu! Liseli Gençlerimiz Üniversite Tanıtım Gezisindeydi Tarihi Bursa Gezisi Velilerimize IB Sunumu Afet Bilinci Sosyal Medya, İnternet Kurbağa

Detaylı

55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI

55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 55. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 4 TEMMUZ 2014 CUMA 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.00 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

Yüreğimize Dokunan Şarkılar

Yüreğimize Dokunan Şarkılar On5yirmi5.com Yüreğimize Dokunan Şarkılar Gelmiş geçmiş en güzel Türkçe slow şarkılar kime ait? Bakalım bizlerin ve sizlerin gönlünde yatan sanatçılar kimler? Yayın Tarihi : 6 Ocak 2010 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

ANKARA BAROSU SANAT ESERLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (RESİM - HEYKEL VE ÖZGÜN BASKI DALLARINDA )

ANKARA BAROSU SANAT ESERLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (RESİM - HEYKEL VE ÖZGÜN BASKI DALLARINDA ) ANKARA BAROSU SANAT ESERLERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ (RESİM - HEYKEL VE ÖZGÜN BASKI DALLARINDA ) AMAÇ Ankara Barosu tarafından resim, heykel ve özgün baskı dallarında yarışma düzenlenmiştir. Uygarlık tarihi

Detaylı

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU

ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ZKÜ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Öğr.Gör.Afitap BULUT 2012 3. VE 4. HAFTALAR SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ B. SEKRETERİN MESLEKİ ÖZELLİKLERİ İletişim becerisi etkili kullanmak 1.1 Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

DİL VE İLETİŞİM. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY DİL VE İLETİŞİM Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANATA TEŞVİK PROJESİ KARAGÖZ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANATA TEŞVİK PROJESİ KARAGÖZ ii T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM OKULLARINDA SANATA TEŞVİK PROJESİ KARAGÖZ

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Umut Kapısı Nefes alıyorsak umut var demektir, derler. Evet, umutlar hayatla başlar, hayat ise umutla devam eder. Umut kapısı yazılı bir levha var, bilmem bilir misiniz? Bir duvar, duvar üstünde posta

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar

Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar On5yirmi5.com Akıl Fikir yayınlarından yeni kitaplar Akıl Fikir Yayınlarından çocuk kitapları ve hikaye kitapları. Yayın Tarihi : 24 Şubat 2016 Çarşamba (oluşturma : 1/5/2017) Akıl Fikir yayınları yeni

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ HAYVANLAR TEMASI BALIK DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Balıkları tanıdık. Balıkları gözlemledik. Balık türlerini isimlendirdik. Balıkların

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar Hikâye/ Öykü Nedir? Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçeğe

Detaylı

2014-2015 DEDELER İLKOKULU

2014-2015 DEDELER İLKOKULU 2014-2015 DEDELER İLKOKULU PROJE ADI: MANGALA OYUNU HEDEF KİTLE: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJE SÜRESİ Başlama : 01 ARALIK 2014 Bitiş : 01 OCAK 2015 KATILIM: 4-5 ve 6-7-8. Sınıf Öğrencileri PROJENİN

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -10 AMAÇ EĞLENCE HİZMETLERİ Bu faaliyet ile eğlence

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.30 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU

BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI GÖRÜŞME FORMU Formun Amacı: Bu form çocuğun sağlık durumu, psikomotor gelişimi, özbakım gelişimi, sosyal duygusal gelişimi ve davranışsal özelliklerine ilişkin bireysel gereksinimleri

Detaylı