ÖZEL TEKNĠK ġartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 ÖZEL TEKNĠK ġartname ĠĢin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERĠ ALTYAPI ve ÇEVRE DÜZENLEMELERĠ ĠNġAATI ĠġĠ ĠĢ Grubu : Elektrik Ġmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine ayarlanabilir.24 saat lik ayarlama aralığı olan, manuel açma kapama yapılabilen elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek kapasitede rezervli zaman saatinin temin ve montajı. ÖZEL-ELK W E27 DUYLU KOMPAKT FLORESAN AMPÜL Ġdarenin belirleyeceği ıģık renginde,e27 duylu TSE veya CE belgeli.ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır ÖZEL-ELK Harici Plastik panolar IP 67 standartlarına uygun, TSE li, ayaklı, kablo giriģ ve çıkıģları rekor bağlantılı, üçgen kilit mekanizmasına sahip ve dıģ kapak contalı olacaktır. Pano içi otomat montajına uygun raylı.pano yan kısımlarında 2 adet etanģ pano tipi monofaze priz, 1 adet etanģ pano tipi trifaze priz bulunacaktır. Panolar Fleksiglas malzemeden mamul olacaktır. ÖZEL-ELK-42 70W DEKORATĠF TĠP SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ Gövde: Korozyona karsı dayanıklı alüminyum gövde kullanılacaktır. Tüm cıvatalar paslanmaz çelik olacaktır. Gövdede bulunan uzun ömürlü silikon contalar ile toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanacaktır. Armatür elektrostatik polyester toz boyama tekniği ile boyanacaktır. Ġkincil reflektör 15 açı ayarlı yapıdadır. Ġkincil reflektörü çevreleyen üst baģlık dairesel Ø 500 mm' dır. Sıcaklığa karģı duyarlı entegral elektriksel bileģenler ve komponentler için özel dizayn edilmiģ alüminyum gövde kullanılacaktır. Yüksek ısıya ve darbelere karģı mukavemetli ve ampul değiģimi için özel tasarlanmıģ flat, Ģeffaf, Ø120*10 mm kalınlığında kademeli temperli cam kullanılacaktır. Optik: Yüksek saflıkta ( %99.9) anodize edilmis özel tasarım birincil reflektör kullanılacaktır. DeĢarjlı Ampuller için tasarlanmıģ Endirekt Aydınlatma sistemi 15 açı ayarlı rotasyonel simetrik veya asimetrik ıģık dağılımı sağlayacaktır. Ampul 70 W HIT Metal Halide, G12 duylu' dur. Elektrik: Elektrik Güvenlik Sınıfı: CLASS I. Armatür Güvenlik Sınıfı IP 65 koruma sınıfı özelliklerine sahip olacaktır. 70 W HIT Balast ve ignitör; 20 mf kondansatör ile birlikte gövdeye entegre olacak, duydan sigortaya 3x1,5mm² TTR kablo ve topraklama hattı kullanılacaktır. Aydınlatma Direği: Aydınlatma direği, Ø 89 mm dairesel kesitli ve galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyama tekniği kullanılarak üretilmiģ olmalıdır. Aydınlatma direğindeki sigorta kapağı gizli olacaktır. Anahtarlı 10 A Otomatik Sigorta kullanılacaktır. Aydınlatma Direği ankrajı sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Armatür ve Aydınlatma Direği ENEC (European Norms Of Electrical Certification), CE- EN standartlarına ve EN ISO 9001: 2000 Kalite Güvence sistemine göre üretilmiģ olmalıdır. Armatür Koyu Gri renkte olacaktır. 1

2 HELĠPORT (HELĠKOPTER PĠSTĠ) AYDINLATMASI TEKNĠK ġartnamesġ TANIM VE KISALTMALAR : - AA : ALTERNATĠF AKIM - A : AMPER - DC : DOĞRU AKIM - EPR : ETĠLEN PROPĠLEN RUBBER - FAA : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION - ICAO : INTERNATIONAL CIVILAN ORGANIZATION - SAR : SABĠT AKIM REGÜLÂTÖRÜ - V : VOLT - W : WATT GENEL BĠLGĠLER : - Malzemelerde üretim ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır. - Malzemeler armatürler içindeki ampulleri ile birlikte verilecektir. - Malzemelerin montajı onayı alındıktan sonra yapılacaktır. - Montajdan sonra sistem devreye verilecek ve faal olduğu gösterilecektir. Ayrıca sistemin kullanımı hakkında eğitim verilecektir. ÖZEL-ELK W GÖMME TĠP HELĠKOPTER PĠSTĠ TEKERLEK KOYMA ALANI KENAR AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEKNĠK TANIMI : - Armatür gövdesinin dıģ yüzeyleri elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmıģ olacak - Armatürlerin sekonder bağlantı fiģleri bu teknik Ģartnamede tanımlanan izolasyon trafolarının sekonder prizlerine takılabilir yapıda yekpare olacaktır. - ICAO ANNEX 14 e uygun olacaktır. - FAA L-823 e uygun iki kutuplu fiģli olacaktır W 6,6 A ampul ve PK30d duylu olacaktır. - Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır. - YeĢil renk ıģık veren tipte olacaktır cm yüksekliğinde gömülebilir montaj kazanı ile birlikte olacaktır. - Armatürlerde ıģığın pilotun gözünü almasını engelleyecek Ģekilde karģılık Ģapkalı olacaktır. - Armatürler tek yönlü olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. 2

3 ÖZEL ELK W GÖMME TĠP HELĠKOPTER PĠSTĠ DEĞME VE TEKERLEK KESME ALANI AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEKNĠK TANIMI : - Armatür gövdesinin dıģ yüzeyleri elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmıģ olacaktır. - Armatürlerin sekonder bağlantı fiģleri teknik Ģartnamede tanımlanan izolasyon trafolarının sekonder prizlerine takılabilir yapıda yekpare olacaktır. - ICAO ANNEX 14 e uygun olacaktır. - FAA L-823 e uygun iki kutuplu fiģli olacaktır W 6,6 A Ampul ve PK30d duylu olacak. - Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır. - Beyaz renk veren tipte olacaktır cm yüksekliğinde gömülebilir montaj kazanı ile birlikte olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK W YER ÜSTÜ TĠP HELĠKOPTER ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ ARMATÜRÜN ÖZELLĠKLERĠ: * YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI CONTA VE ÖN CAM * ÖN ODAKLANMIġ, PK30d DUYLU, KUVARS, 200W HALOJEN AMPUL * ANODĠZE EDĠLMĠġ PARLAK REFLEKTÖR * ALUMĠNYUM DÖKÜM ÜST GÖVDE VE AMPUL KAĠDESĠ * ALUMĠNYUM DÖKÜM ALT GÖVDE * FAA L-823' E UYGUN ĠKĠ KUTUPLU FĠġ NOT: ÖZEL-ELK-47 ARMATÜRÜN ENERJĠ BESLEMESĠ ĠÇĠN 200W ĠZOLASYON TRAFOSU TESĠS EDĠLECEKTĠR. 5 KV PRĠMER KABLO (ÖZEL PĠST KABLOSU) TEKNĠK TANIMI - 1x6 mm² kesitinde ekransız tip olacaktır V EPR izolasyonlu olacaktır. - PCP dıģ kılıflı olacaktır. - Uygulamaya göre kesilmiģ ve uçlarına fiģ baskıları yapılmıģ olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS IEC belgesine haiz olacaktır. 3

4 ÖZEL-ELK-48 5 kw SABĠT AKIM REGÜLÂTÖRÜ TANIM: Hava meydanı pist aydınlatması, izolasyon transformatörleri üzerinden beslenen bir seri devre olarak yapılmaktadır. Beslemenin sağlıklı olabilmesi, sistemi sabit akım sağlanabilmesi için Sabit Akım Regülâtörleri kullanılması gerekmektedir. ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠ - Regülâtörler statik tipte ve SCR kontrollü olacaktır. Primer ve sekonder devreler birbirlerinden izole edilmiģ olacaktır. - Regülâtörler hava soğutmalı olacaktır. - Regülâtörler, üzerlerindeki üniteden ya da asgari 0,9 mm çapında bakır iletkenlerle 3000 m' ye kadar olan uzaklıktan kumanda edilebilecektir. - Üzerlerindeki dijital gösterge, devre akımını, açık devre, aģırı yük, Ģebeke gerilimi dengesizlikleri ve aģırı yük arızalarını gösterecektir. - Regülâtör parlaklık ayarı beģ kademeli olacaktır. PERFORMANS - Regülatörler izolasyon transformatörleri üzerinden uygun ampuller ile yüklendiklerinde ve transformatörlerin %30'unun sekonderleri açık devre durumuna getirildiğinde, regülatörlerin çıkıģ akımları aģağıdaki gibi olacaktır. GENEL BĠLGĠLER: - Hava soğutmalı olacaktır. - Üzerinde dijital göstergesi bulunacaktır Volt AC 50 HZ değerlerinde çalıģacaktır. - 5 parlaklık ayarı olacaktır. - Asgari 5 kw Sabit Akım Regülatörü olacaktır. Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK W ĠZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ TEKNĠK TANIMI - Tip 1 IT 45 W 6,6 A 5000 V AGL olacaktır. - Polychloropen izolasyonlu olacaktır. - ICAO Ģartlarına uygun olacaktır. - Kısa devre, tam yük ve açık devre gibi durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın çalıģabilecektir. - Gerektiğinde toprağa direk olarak gömülebilecektir. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. 4

5 ÖZEL-ELK W ĠZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ TEKNĠK TANIMI - Tip 1 IT 200 W 6,6 A 5000 V AGL olacaktır. - Polychloropen izolasyonlu olacaktır. - ICAO Ģartlarına uygun olacaktır. - Kısa devre, tam yük ve açık devre gibi durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın çalıģabilecektir. - Gerektiğinde toprağa direk olarak gömülebilecektir. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK-52 IġIKLI RÜZGÂR KONĠSĠ TEKNĠK TANIMI - FAA L-807, ICAO L-807 ve Annex 14 standartlarına uygun olacaktır. - Hafif rüzgârda bile ĢiĢebilen kumaģtan imal su geçirmez rüzgâr çoraplı olacaktır. - Rüzgâr Ģiddeti ve yönüne göre rahatlıkla 360 derece dönebilen yapıda olacaktır. - Üzerinde kırmızı renkli mania armatürü bulunacaktır. - Konik rüzgar çorabı 245 cm uzunluğunda ve parçalı iki renkli olacaktır. - Üzerinde 4 adet projektör bulunacaktır. - H=3 ~ 3,5 m yüksekliğinde olacaktır. - Projektör gücü 120W olacaktır Volt AC 50 HZ değerlerinde çalıģacak ve maksimum 750 W güç tüketimi olacaktır. Üründe kullanılan elektrik malzemeleri, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. OZEL-ELK mt Galvaniz platformlu projektör direği ve montajı ġartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında sacdan, çok köģeli (poligon) konik Ģekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiģ olarak imal edilmiģ, portatif merdivenli projektör aydınlatma sac direk. Montajda kullanılacak ;cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir. Gömme tip direklerin imalat boyları direk yüksekliğinden temel içinde kalan kısmı kadar uzun imal edilecektir. Malzemenin temini, montajı yapılacağı yere nakliyesi dahildir.projektörler fiyata dahil değildir kendi pozundan ödenecektir. Montaj : Galvanizli Saç Poligon Projektör Direkleri Ģartname ve projesine göre ankraj temelli olarak, projesinde belirtilen temel Ģekli ve ölçülerinde hazırlanan temeldeki ankrajlara terazisinde montaj edilecektir. Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli, temel kalıplarının hazırlanması ve temel betonunun 5

6 ÖZEL-ELK-54 hazırlanması,kalıba dökülmesi her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi fiyata dahildir. FĠBER OPTĠK SONLANDIRMA Fiber Optik kablonun core larının hazırlanarak Fiber optik patch panele kayıpsız olarak sonlandırılması. Tüm testlerinin yapılarak çalıģır vaziyette idareye teslim edilmesidir. OZEL-ELK-56 ÇĠFT KOLLU AYDINLATMA DĠREĞĠ Projesine uygun 2.70 mt boyunda, elektrostatik siyah boyalı,çift kollu, Ø 30 'luk iki adet prizmatik ithal gloplu, porselen duylu, sigorta yuvasından duylara kadar kablolu, sökülebilir kapaklı sigorta yuvası bulunan, betonlama plakası flanģları,ankraj demirleri dahil çift kollu çevre aydınlatma direğinin temini, iģyerine nakli, her türlü malzeme dahildir. Montaj bedeli OZEL-ELK-58 pozundan ödenecektir.ampul fiyata dahil değildir. OZEL-ELK-58 ġapkali VE ÇĠFT KOLLU AYDINLATMA DĠREĞĠ MONTAJI Çift kollu veya ġapkalı aydınlatma direklerinin monte edileceği yere nakli, Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, betonun hazırlanarak (30x30)cm2 h=25 cm ölçülerinde temel betonlarının atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli, temel kalıplarının hazırlanması ve temel betonunun dökülmesi her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi ankrajların betona gömülmesi,direklerin terazisinde olacak Ģekilde ankrajlarına montajı. Her nevi ufak malzeme ve iģçilik fiyata dahildir. OZEL-ELK-86 YOĞUN TRAFĠK KOLLU UZAKTAN KUMANDALI BARĠYER Kontrollü geçiģi sağlamak üzere,galvaniz çelik kol bağlantı flanģlı,elektrik kesintilerine karģı akülü ve manule alma anahtarlı, Paslanmaya karģı elektrostatik boyalı alüminyum kabinli, Uzaktan kumanda ve buton montajına uygun tasarımda,2 adet uzaktan kumanda aparatı ile Ġlave kumanda tanıtımına uygun kapasitede olacaktır.bariyer üzerinde ikaz ıģık sistemi bulunacaktır. Bariyer kol uzunluğu kullanılacağı yere uygun olacaktır. Çarpmalara karģı fotosel korumalı olacaktır.tse ve CE belgeli bariyerin temini montaj yapılacağı yere nakli,her türlü iģçilik ve malzeme dahil montajı fiyata dahildir. 6

7 OZEL-ELK 9 24 PORT 1000Mbit (GIGABIT) SWITCH 1. Teklif edilecek anahtar stackable veya moduler yapıda olabilir. Istenen toplam port ihtiyaçları bir stack grubu olarak veya modüler olarak teklif edilebilir. 2. Önerilecek Switch üzerinde 24 adet 10/100/1000 ve 4 adet 1000BASE X (Eğer bu portlar 1000BASE X olarak kullanılmayacak ise toplamda 24 Adet 10/100/1000 portu kullanılabilmelidir.) portu hazır bulunmalıdır. Cihaz maksimum yapılandırmada 4 adet 10GBASE X interface daha destekleyebilmelidir, bu portlar ileriki zamanlarda daha yüksek kapasiteli uplink bağlantısı gerektiğinde kullanılacaktır ve sadece 10Gb Modul ve arabirim XFP/SFP alinarak aktif edilecektir. Modüler Ģasi olması halinde yeterli boģ IO slot bulunması kabul edilecektir. 3. Anahtar multilayer özellikte olmalıdır ve 4. seviye anahtarlama yapabilmelidir. 4. Cihaz Multicast Routing (PIM DM/SM) protokollerini Ipv4 ve Ipv6 için desteklemelidir. 5. Stackable ürün teklif edilmesi durumunda stack içerisindeki farklı anahtarlar üzerindeki portlar bir link grubu içerisinde toplanabilmeli böylece hem yük paylaģımı hem de yedeklilik üst seviyeye çıkarılabilmelidir. (Distributed Link Aggregation / Stack wide Link Aggregation). 6. Stackable ürün önerilmesi durumunda stack grubundaki tüm cihazlar tek bir IP adresi üzerinden yönetilebilmelidir. 7. Önerilecek cihazın backplane kapasitesi(anahtarlama kapasitesi) en az 144 Gbps, paket iletim kapasitesi en az 107 Mpps olmalıdır. 8. En az 32,000 adet MAC adres desteklenecektir. 9. IEEE 802.1Q, 802.1p, 802.1D, 802.3u, 802.1w,802.1s, 802.3ad(Port trunking),802.1x(network Login) standartlarını desteklemelidir. 10. Önerilen cihaz tam yedekli bir network altyapısı için gerekli olan Resilent Link ve Rapid STP desteği bulunmalıdır.bu sayede network converge time minimize edilerek,cihaz ve alt yapı problemlerinde networkun uygulamalar etkilemeden çalıģmasına olanak sağlanmıģ olacaktır.(ieee 802.1w yada Fast Port) 11. Önerilecek cihaz ikinci katmanda yük paylaģımı ve yedeklilik sağlayabilmek için IEEE 802.S (MSTP Multiple Spanning Tree Protocol) desteğini verebilmelidir. 12. RSTP ve MSTP nin yanında bunlardan daha hızlı convergence sağlayabilecek bir üretici teknolojisi de tercih sebebidir. 13. Cihaz istenen tüm fonksiyonları yerine getirmeye uygun bellek konfigürasyonuyla teklif edilecektir. 14. Kenar Anahtarda,VLAN Sanal Ağ(IEEE 802.1Q) yaratarak farklı kullanıcı grupları yaratılabimelidir(en az 1000 adet).yaratılan grupları; Port bazında sanal ağa tanımlanabilmelidir.ayrıca kullanıcılar otomatik olarak sanal ağa üye olabilmelidir. 15. Önerilecek cihaz geliģen uygulamaları daha performanslı yöneterek, network kritik uygulamaların (iģkritik) (Voice,SAP,SQL,SNMP,Video,TAFIX vb) gecikme süresini minimize edebilmesi icin OSI referans modeline göre Layer 3 te (Diff Serv ; DSCP), EtherType, IP adresi ve Layer 4 te TCP/UDP port bazında trafik önceliklendirmesi yada network güvenliğinin üst seviye tutalabilmesi için trafik bloklaması yapabilmelidir.bununla ilgili detaylı dokuman ve uygulama aģamaları açıklanmalıdır. 16. Cihaz her kullanıcı portu için rate limiting desteğine sahip olmalıdır. 17. Cihazdaki tüm portlarında otomatik olarak full-duplex/half-duplex iletiģimi destekleyecektir. 18. Önerilecek cihazlar SSH, Telnet ve web-based(http ve HTTPS) olarak yönetilebilecektir. 19. Önerilecek cihaz SNMP V3 desteğine sahip olmalıdır. 20. Dağıtım Anahtarı tüm network üzerinde Spanning Tree Protokulu (IEEE 802.1d),Resillent Link ve port trunking(link Aggregation-IEEE 802.3ad teknolojisi aracılığıyla yedekleme ve performans artıģı yapabilmelidir. Cihazlar üzerinde birden fazla 1000Mbps portu tek bir kanalda toplanarak baģka bir anahtarla yüksek bantgeniģliğine sahip bir bağlantı oluģturabilmelidir. 21. OluĢabilecek Broadcast ve Multicast Storm ları IGMP Multicast Filtering ve Snooping (IEEE 802.3x) engelleyebilecek özellikte olacaktır. 22. Teklif edilecek anahtarlar static IP yönlendirme,ripv1, RIPv2, OSPF,BGP,IS-IS dinamik yönlendirme protokollerini destekleyen yazılım ve donanım değerleri ile birlikte teklif edilmelidir. 23. Teklif edilen anahtarın full Ipv6 desteği bulunmalı ve RIPng, OSPFv3, BGP 4 +, IS ISv6 dinamik yönlendirme protokollerini desteklemelidir. 24. Anahtar konfigürasyonu flash bellekte tutulacaktır.tftp aracılıgıyla cihazın konfigurasyonu ve flashı yedeklebilmelidir. 25. Cihaz endustri standardi olan CLI (Command Line Interface) özelliğine sahip olacaktır. 26. Cihazın RMON desteği aracılığıyla istatistiki bilgiler, alarmlar, ve diger bilgiler sorgulanabilmelidir.. En az 4 Grup RMON desteği olacaktır.. 7

8 27. Teklif edilen cihazın sflow desteği bulunmalıdır. 28. Teklif edilecek olan anahtarın kendine direkt bağlı cihazları öğrenme özelliği (neighbor learning) olmalıdır. 29. Önerilecek cihaz günümüz kurumsal networklerinin en önemli güvenlik ihtiyacı olan port bazında merkezi kimlik sorgulamasına olanak sağlayan IEEE 802.1x Network Login desteğine sahip olacaktır.bu sayede güvenli networke tanımlanmamıģ kullanıcıların giriģi en uç noktadan itibaren engellenmiģ olacaktır.(radius Authentication with IEEE802.1x) 30. Cihazda güç kaynağı yedeklenebilmelidir. 31. Önerilecek cihaz, 220V ve 50Hz Ģebeke gerilimi ile beslenmelidir. Güç kabloları Türkiye Ģartlarına uygun olmalıdır. 32. Cihazın üzerinde en son ve en geliģkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilmelidir. 33. Cihaz üzerinde bir den fazla konfigürasyon dosyasi muhafaza edilebilmelidir. 34. Cihaz zamana bağlı eriģim kontrol listelerinin oluģturulmasına imkan verecek desteğe sahip olmalıdır. 35. Cihaz Traffic Mirroring özelliğine sahip olmalıdır. Birden fazla kaynak port bir porta mirror edilebileceği gibi birden fazla kaynak port da seçilebilmelidir.(one to One and One to Many Port Mirroring). 36. Cihaz syslog desteğine sahip olmalıdır. 37. Cihaz belirlenen bir zaman da otomatik olarak reboot edilebilmelidir. ( Scheduled reboot). 38. Cihaz güvenlik amaçlı olarak ARP inspection, IP source guard özelliklerini desteklemelidir. 39. Teklif edilen iki adet anahtar en az 40 Gbps. lik baglantı hızı ile stack edilecek Ģekilde gerekli aparatları ile birlikte verilecektir. 40. Cihaz üzerindeki trafiğin analizi amaçlı olarak sflow desteğine sahip olmalıdır. 41. Cihaz ARP ataklarını önleyebilecek (Spoofing, Poisoning) yazılım ve donanım opsiyonları ile birlikte teklif edilecektir. 42. Cihaz IP Source Guard desteğini verebilmelidir. Böylece kullanıcının IP adresini değiģtirmesi engellenebilmelidir. 43. Teklif edilcek Cihaz QinQ ve Selective QinQ teknolojilerini desteklemelidir. 44. Cihaz üzerinde DHCP Client, Relay, Server ve Snooping Desteği Bulunmalıdır. 45. Teklif edilecek kenar anahtarlarla birlikte 23 adet 10Gbase XFP port teklif edilecektir. A-KONU KAPSAM AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ (PRĠME) 100 KVA GÜCÜNDE, KABĠNLĠ, OTOMATĠK, DĠZEL ELEKTROJEN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ A.1 Bu Ģartname, Afyon Kocatepe Üniversitesi idare, Ali Çetinkaya Kampüsü kullanılmak üzere, ihale kapsamındaki iģi yapmayı taahhüt eden yüklenici tarafından çalıģır vaziyette teslim edilecek ( prime ) sürekli 100 kva gücündeki Senkron Özellikli otomatik dizel jeneratör grubunun teknik özelliklerini kapsar. A.2.Dizel elektrojen grubu (jeneratör) ; dizel motor, alternatör, yakıt tankı,otomatik devreye girme beyin tertibatı,, konteyner kabin ve Ġki adet motorlu Ģaltere haiz transfer panosundan teģekkül edilmiģ olacaktır. A.3. Dizel elektrojen grubu, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının jeneratör teknik Ģartnamesine uygun olacaktır. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın jeneratör firması seçimlerinde istediği aģağıdaki belgeler asıl veya noter tasdikli olarak jeneratör ile birlikte verilecektir. a. TSE Kalite Uygunluk Belgesi b. SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi d. Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi e. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi A.4. Dizel Elektrojen grubunun, dizel motoru, alternatörü, kumanda tablosu, Ģasesi, aküleri yakıt deposu,otomatik beyin tertibatı. konteyner kabin içerisine monte edilmiģ vaziyette komple teslimi yapılacaktır.transfer panosu, yüklenici tarafından kampuste bulunan mevcut trafo binasına konulacaktır. 8

9 A.5. Firmalar tekliflerinde, Teknik ġartnamenin her maddesini ve hükmünü karģılayan tam bir "karģı açıklamada" bulunacaklardır. Bu açıklama, değerlendirmeye yeterli tam ve anlaģılır olmalı ve teknik dökümanlarla desteklenmiģ olmalıdır. KarĢı açıklamada verilen bilgilere, Elektrojen Gruplarına ait Dizel Motor ve Alternatöre ait orijinal katolog ve el kitaplarından tahkik etme imkanı olacaktır. Bunlar arasında çeliģki olduğunda, orijinal bilgi kaynaklarına itibar edilecektir. A.6. Jeneratör grubu ISO 9001 kalite belgesine haiz, TSE,VDE,IEC,DIN normlarından en az birisine uygun imal edilecektir.bilumum ünite ve aksam CE etiketli,yeni ve kullanılmamıģ olacaktır. B-DĠZEL MOTOR VE ALTERNATÖR B.1. Dizel jeneratör ve kumanda panosu ve diğer aksamı yeni ve hiç kullanılmamıģ olacaktır. B.2. Dizel motor ve alternatör üzerindeki bütün aksamı orijinal olacaktır. B.3. Dizel motor 4 zamanlı, çok silindirli, direk enjeksiyonlu, 1500 dev/dak devrinde olacaktır. Motor silindirleri ayrı ayrı değiģtirilebilir tipte olacaktır. B.4. Dizel motor yağlaması basınçlı yağ ile, soğutması su ile olacaktır. Ġlk hareket elektrikli (marģ motoru ile) olacaktır. Dizel Motor çalıģması için gerekli her türlü teçhizatı ile komple olup; aģırı su sıcaklığı, aģırı yük ve düģük yağ basıncı hallerinde sistemi otomatik olarak durdurabilecek düzeni olacaktır. B.5. Dizel motor yağ karteri ısıtıcılı olacak, Jeneratör çalıģmıyorken Ģebekeden beslenecek ve sigortası kumanda panosunda olacaktır. B.6. DüĢük çevre sıcaklığında motora ilk hareketi verecek motor soğutma suyunu ısıtacak ısıtıcı ekipmanı dizel motora takılı vaziyette olacaktır.su Isıtıcı sistem 2 adet ve motorlu olacak, 220 V gerilimle çalıģacak, sıcaklığa göre devreye girip çıkacak,sıcaklığı her tarafa eģit olarak yayacak ve sigortaları kumanda panosunda olacaktır. B.7. Dizel motor kuru tip hava filtreli ve kirlilik göstergeli olmalıdır. B.8. Dizel motor radyatörü orijinal ve tropikal tipli olacaktır. B.9. Motorun hız kontrolü Elektronik tip governörlü olacaktır. B.10. Dizel Motor ile ilgili olarak yapılacak her türlü güç hesaplamalarında esas alınacak güç değeri, Dizel Motor üreticisince yayımlanmıģ, Orijinal Güç Çizelgelerindeki, Engine Output (KW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratör çalıģma rakımında (1000 mt) ve 40 C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakika devirde sağlanacaktır. Firmalar tekliflerinde Dizel motor performans eğrilerini vereceklerdir. B.11. Dizel Jeneratör seti bir adımda %0 yükten minimum %85 yükü üzerine alabilmeli bu yüklenme sırasında voltaj geçici olarak nominal voltajın %20 si frekans geçici olarak nominal frekansın %10 undan fazla değiģmemelidir. Bu yüklenme sonucunda değerler maksimum 5 saniye içinde %1 bandı içerisine dönmelidir. Ġdareye sunulacak jeneratör katologları ile beraber, motor yüklenme eğrileri de verilecektir. Teklif edilen Dizel Motor en az üç yıl süre ile Elektrojen Grupları üzerinde denenmiģ olmalı ve belgelenmelidir. B.12. Alternatör gücü 1500 d/dk, 50 Hz, 240/415 V, 40 C ortam sıcaklığında ve 1000 mt rakım da minimum 100 kva (prime ) olacaktır. Alternatör üç fazlı, 0.8 güç faktörlü, fırçasız tipte olacaktır.alternatör verimi en az % 95 olacaktır. Voltaj regülasyonu yüksüz durumdan %100 yüklü duruma geçtiğinde +-%1 içinde olacaktır. Potansiyometre ile voltaj +-%5 oranında değiģtirilebilecektir. B.13. Alternatör %30 a kadar dengesiz yüklenebilmelidir. B.14. Dizel motor ve alternatör birbirlerine müģterek bir Ģasi üzerine direkt akuple edilecektir. B.15. Dizel jeneratör grubunun ilk hareketi akü grubu vasıtası ile olmalı; akü grubu tampon Ģarj redresörü ile teçhiz edilmelidir. Aküler dizel jeneratör grubuna arka arkaya en az 3 kez start verebilecek kapasitede olmalıdır.aküler kuru tip bakımsız olacaktır. 9

10 B.16. Dizel jeneratör grubunun gerilim altında bulunan ve dönen kısımları parmakla dokunmaya, yabancı cisimlerin girmesine damlayan suyun nüfuz etmesine karģı korunmuģ olmalıdır. B.17. Dizel jeneratör grubunun atmosferik koģullara maruz ve boyanmasında sakınca olmayan bütün yüzeyleri asgari iki kat astar üzerine asgari bir kat fırın boya ile boyanacaktır. B.18. Yakıt tankı 1000 lt kapasitede olacaktır. Yakıt tankı üzerinde dolum ağzı,boģaltma tapaları ve seviye göstergesi olacaktır.seviye göstergesi,tankın dıģına montajlı Ģeffaf ve kırılmaz malzemeden mamul olacaktır. Yakıt tankı kullanım ve bakım kolaylığı açısından, motor ve alternatör grubunun altında imal edilmeyecek, kabin içerisine gruptan bağımsız olarak konulacaktır. Yakıt tankı ile jeneratör arasındaki mazot boruları mazotun donmaması için ısı izolasyonlu olacaktır.yakıt tankı ısıtıcılı olacak, jeneratör çalıģmıyorken Ģebekeden beslenecek ve sigortası kumanda panosunda olacaktır. B.19. Dizel motoru ile birlikte esnek ekzost bağlantı elemanı ve endüstriyel tipte susturuculu olacaktır. C-OTOMATĠK KUMANDA PANOSU TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ C.1. Kumanda tablosu çelik saçdan kilitli kapaklı olarak imal edilecek, aģağıdaki ölçü ve kontrol cihazlarını ihtiva edecektir. -3 Adet Ampermetre -1 Adet Voltmetre -1 Adet Voltmetre komütatörü -1 Adet Frekansmetre -1 Adet çalıģma zaman saati -1 Adet su sıcaklık göstergesi -1 Adet yağ basınç göstergesi -1 Adet Akü Ģarj redresörü -1 adet otomatik beyin ünitesi Gerekli diğer sigorta, röle, buton, akım trafosu, sinyal lambası v.s. C.2. Jeneratör voltaj ve frekansın düģük ve yüksek olması halinde stop edecektir. C.3. Dizel motor yükü Ģebekeye devrettikten sonra soğutma amaçlı olarak ayarlanabilir bir süre çalıģtırılacaktır. C.4. MarĢa basma süresi, iki marģ arası bekleme süresi ve marģ adedi ayarlanabilir olacaktır. C.5. Dizel motor maksimum hızı ayarlanabilir olacaktır. C.6. AĢırı su sıcaklığı, aģırı yük ve düģük yağ basıncı hallerinde ıģıklı ikaz verilerek, sistemi otomatik olarak durdurabilecek düzeni olacaktır. C.7. Dizel jeneratör manuel olarak çalıģtırılabilecek; bakım amaçlı olarak boģta test edilebilecektir. C.8. Akü voltajı yüksek ikaz değeri ayarlanabilir olacaktır. Bu değerin üzerine çıkıldığında ikaz verecektir. C.9. Ani durdurmalarda ve Ģarj alternatörü arızalarında ıģıklı ikaz verilecektir. C.10. Jeneratörün çalıģma saat aralıkları, Kumanda panosunda teçhiz edilmiģ w-otomat tipi rezervli zaman saati ile ayarlanabilmelidir. D-SES ĠZOLASYON KABĠNĠ ÖZELLĠKLERĠ (KONTEYNER KABĠN) D.1. Jeneratör ses izolasyon kabinli olacaktır. 1.5 mm DKP çelik saçtan üretilecek kabin iç yüzeyine cam yünü (800 C kadar yanmayan ) tek parça olarak döģenecektir. Cam yünü üstü perfore edilmiģ (delikli) DKP çelik saç ile kaplanacaktır. 10

11 D.2. Hava alım ve atıģlar için kabinde mutlaka davlumbazlar bulunacaktır. Söz konusu davlumbazların içi, özel ses tutucu bölmelerle ayrılacaktır. D.3. Kabinin üç yönünde çift kanatlı kapaklar bulunacaktır. Kapılarda kesinlikle pencere bulunmayacaktır. Kapılar ergonomik olarak dizayn edilecektir. Kilit mekanizmasına sahip olacaktır. Kabinin iç ve dıģ yüzeyleri 2 kat astar, 3 kat sanayi boyası ile (son kat) fırın boya yapılacaktır. D.4. Kabin takılmıģ grubun gürültü seviyesi 7 mt çaplı bir dairede ortalama dba olacaktır. D.5. Egzost borusunun kabinden çıkıģ kısmında ısı ve yangın koruyucu metal parça bulunacaktır. Susturucu, kabinin dıģ kısmında bulunacaktır. Egzost, özel ses engelli olacaktır. Egzost susturucusu, yatay olarak ağzı hava atıģ yönünde bulunacaktır. D.6. Kabin; bakım, onarıma uygun tasarımda olacaktır. D.7. Kabinin hava emiģ menfezi kabinde olmalıdır. (Toz, kağıt vs yabancı madde emmemesi için) E- TRANSFER PANOSU E.1. Senkronizasyon pano gövdesi 2 mm pregalvaniz saçtan mamul olmalı, kapaklar ise min.1,5 mm kalınlığında olmalıdır.korozyona karģı, galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır. IEC ve ISO 9001 belgesine haiz olmalıdır. Tip test belgesi bulunmalıdır. E.3. Jeneratör panosu Alternatörün çıkıģına konulacak olan panodur. Jeneratör panosunda 3x160A Kompakt güç Ģalteri, transfer panosunda da 2 adet 3x160A Açık tip güç Ģalteri bulunacaktır. Kompakt ve açık tip Ģalterler, 1000 V yalıtım voltajı (Ui) değeri, 690 V a.c. çalıģma voltajı (Ue) değeri, B kategorisinin kullanımı, iklim koģullarında sürekli hizmet ile tam değerde çalıģma ve çerçeve ölçüsü ve kesme kapasitesi ile IEC , standardına uyumlu olmalıdır.ayrıca Açık tip Ģalterler çekmeceli tip olacaktır.tüm Ģalterler uyumluluk açısından aynı markada olacaklardır. Bu panoların ve Ģalterlerin bedeli jeneratör fiyatına dahildir. F-TESLĠMAT VE GARANTĠ F.1. Jeneratör grubu çalıģır vaziyette ve yukarıdaki maddeler kontrol edilerek teslim alınacaktır. Her türlü montaj iģçiliği Yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici, test ve teknik kabul muayeneleri tamamlanan Dizel elektrojen grubunu, A.Ç.K. kampusüne sigortalı olarak naklettirecektir. Dizel Elektrojen Grubu Kompleksinin nakliye iģlemleri sırasında, hasara uğramaması için, her türlü tedbir, yüklenici firma tarafından alınacaktır. Böyle bir durumda, meydana gelen her türlü maddi zararlardan, yüklenici firma sorumlu olup, meydana gelecek zarar ve hasarın, tamamını karģılamakla mükelleftir. Sigorta, nakliye, indirme iģlemleri, grubun çalıģabilmesi için ihtiyacı olan -25 C ye ayarlanmıģ antifrizli su ve motor yağının konulması bu ihale kapsamında olup Yüklenici ayrıca ücret talep etmeyecektir. F.2. Elektrojen Grubu, Dizel Motorları, Alternatörler Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatlarına ait, Bakım- Onarım El Kitapları; bunların bakımlarını yapma ve arızalarını giderme sırasında teknik elemanların en yakın yardımcısı olduğundan bu elemanların, gerekli bakımı yapabilmeleri ve meydana gelen arızalara derhal müdahale ederek kısa zamanda giderebilmeleri için gayet sade bir anlatım ve mükemmel bir çizim tekniği kullanılmıģ olacaktır. Mümkün mertebe her birimi anlatan yazı ve Ģemalar birbirini takip etmelidir. Her devre Ģeması üzerinde cihazda kullanılan bileģenlerin isimleri ve değerleri verilecektir. Sistemin tümüne ait yedek parça listesi. Ġstenilecek Test Değerleri; 1) Jeneratörlerin 0 dan- %25, %50, %75, %100 yük darbeleri ile yüklenmesi halinde a) çıkıģ geriliminde olan b) çıkıģ frekansında olan sapma miktarı, yerleģme zamanlarını gösteren grafikler. 2) Jeneratörlerin %25, %50, %75, %100 yük değerlerindeki yakıt harcama değerleri: 3) Komple sistemin aģırı yüklenme süreleri ve değerleri verilecektir. 11

12 F.3. Jeneratör devreye alınma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. F.4. Teslimden sonra on (10) yıl süreyle yedek parça temini firma tarafından sağlanacaktır. 1) OZEL-ELK-123 KAMERA 1/3" Dikey çift yoğunluklu renkli CCD, 560TV satırı (Renkli), 700TV satırı (S/B) yüksek çözünürlük 1/3" Dikey çift yoğunluklu renkli CCD YerleĢik en son nesil SV DSP cihazı, SV-IV Oto irisli yerleģik 3,6X (2,8 ~ 10 mm) değiģken odaklı mercek Güçlü 128X WDR iģlevi: Maks. 52dB Dijital 3B gürültü azaltma teknolojisi, SSNRII ICR'li (Kızılötesi Kesme Filtresi Kaldırma) Gündüz-Gece 560TV satırı (Renkli), 700TV satırı (S/B) yüksek çözünürlük Min. aydınlatma (Renkli), (S/B), (Renkli, Yüksek Hassasiyetli) Programlanabilir 8 bölgeli özel maskeleme HLC (Yüksek IĢık Dengeleme) DIS (Dijital Görüntü Sabitleme) Yağmura ve rüzgâra karģı IP66 Koruma Sağlam, darbelere çok dayanıklı polikarbonat kubbe kapağı ve alüminyum gövde Ġki tür kurulum (Gömme ya da Yüzeye Montaj) Hareket algılama RS-485 uzaktan ayar kumandası Çok dilli EÜM 52dB S/G oranı Çift Voltaj: 24V AC / 12V DC NOT :Elektrik imalatlarına ait özel teknik Ģartname yukarıdaki gibidir.diğer imalatların yapım Ģartları ilgili birim fiyatların poz tariflerine uygun olarak yapılacaktır. 12

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ İş Grubu : ELEKTRİK İMALATLARI -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

630 KVA (STAND-BY) DİZEL ELEKTROJEN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- KONU 1.1- Bu şartnamenin amacı, TRT İzmir TV Müdürlüğü stüdyo ve hizmet birimlerinin yedek enerji ihtiyacını karşılamak üzere, en az 630 kva

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP)

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YAZILIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER: A.1 Teklif veren firmalar teklif edecekleri sistemlerin özelliklerini gösterir dokümanları (Türkçe veya İngilizce),

Detaylı

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için)

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) Sözleşme başlığı : Enerjisini Güneşden Alan Proje Yayın Referansı : TRC1/14/BSR/0029 1. Genel Tanım : (Mal Alımı ihaleleri

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3

1. AMAÇ...2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR...2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 www.btu.edu.tr - Sayfa 1 / 27 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ....2 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR....2 3. GENEL KOŞULLAR..2 4. DONANIMLAR..3 4.1. OMURGA ANAHTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 4.2. KENAR ANAHTAR Tip 1 (48

Detaylı

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA. TEKNĠK ġartnamesġ

ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA. TEKNĠK ġartnamesġ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA TEKNĠK ġartnamesġ ĠÇĠNDEKĠLER KAPSAM... 2 TANIM ve KISALTMALAR... 2 1. GENEL ġartlar... 3 2. ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA... 5 3. TESTLER... 14 4. ETKĠLEġĠMLĠ TAHTA ÇERÇEVESĠ... 16 5. GARANTĠ, STANDART

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 16/01/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem 250 KVA JENERATÖR VE REG Ü LATÖ R ALIM I; işi satın alınacaktır.

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

DEVLET MALZEME OFÎSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFÎSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFÎSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KABLOLAMA SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 17.08.2012 ANKARA İÇİNDEKİLER 1. İŞİN KONUSU 3 2. KAPSAMI 3 3. TANIMLAR 3 4. KISALTMALAR 3 5. TEMİN EDİLECEK ÜRÜN VE HİZMETLER

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE 755 YATAKLI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE 755 YATAKLI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE 755 YATAKLI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ 4000 kwe KAPASİTEDE DOĞAL GAZ MOTORLU ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ VE ABSORBSİYONLU

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YER ALTI SUYU KULLANMA BELGESİ ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLEN SAYAÇLAR İÇİN TESİS EDİLECEK PANOLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. GENEL ŞARTLAR a. Bu dokümanda yer alan bilgilerin tamamı aksi belirtilmedikçe

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ NETWORK ALTYAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU VE TANIMLAR

Detaylı

1. Jeneratör Şartnamesi

1. Jeneratör Şartnamesi 1. Jeneratör Şartnamesi 1.1. Bu Bölüm Düşük Gerilim (AG) Jeneratörlerinin konfigürasyonu, kurulması, bağlantıları ve nasıl test edileceğini tanımlar. 1.2. İşbu şartname kapsamında Firma, 2 adet Continuous

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı