ÖZEL TEKNĠK ġartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 ÖZEL TEKNĠK ġartname ĠĢin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERĠ ALTYAPI ve ÇEVRE DÜZENLEMELERĠ ĠNġAATI ĠġĠ ĠĢ Grubu : Elektrik Ġmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine ayarlanabilir.24 saat lik ayarlama aralığı olan, manuel açma kapama yapılabilen elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek kapasitede rezervli zaman saatinin temin ve montajı. ÖZEL-ELK W E27 DUYLU KOMPAKT FLORESAN AMPÜL Ġdarenin belirleyeceği ıģık renginde,e27 duylu TSE veya CE belgeli.ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır ÖZEL-ELK Harici Plastik panolar IP 67 standartlarına uygun, TSE li, ayaklı, kablo giriģ ve çıkıģları rekor bağlantılı, üçgen kilit mekanizmasına sahip ve dıģ kapak contalı olacaktır. Pano içi otomat montajına uygun raylı.pano yan kısımlarında 2 adet etanģ pano tipi monofaze priz, 1 adet etanģ pano tipi trifaze priz bulunacaktır. Panolar Fleksiglas malzemeden mamul olacaktır. ÖZEL-ELK-42 70W DEKORATĠF TĠP SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ Gövde: Korozyona karsı dayanıklı alüminyum gövde kullanılacaktır. Tüm cıvatalar paslanmaz çelik olacaktır. Gövdede bulunan uzun ömürlü silikon contalar ile toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanacaktır. Armatür elektrostatik polyester toz boyama tekniği ile boyanacaktır. Ġkincil reflektör 15 açı ayarlı yapıdadır. Ġkincil reflektörü çevreleyen üst baģlık dairesel Ø 500 mm' dır. Sıcaklığa karģı duyarlı entegral elektriksel bileģenler ve komponentler için özel dizayn edilmiģ alüminyum gövde kullanılacaktır. Yüksek ısıya ve darbelere karģı mukavemetli ve ampul değiģimi için özel tasarlanmıģ flat, Ģeffaf, Ø120*10 mm kalınlığında kademeli temperli cam kullanılacaktır. Optik: Yüksek saflıkta ( %99.9) anodize edilmis özel tasarım birincil reflektör kullanılacaktır. DeĢarjlı Ampuller için tasarlanmıģ Endirekt Aydınlatma sistemi 15 açı ayarlı rotasyonel simetrik veya asimetrik ıģık dağılımı sağlayacaktır. Ampul 70 W HIT Metal Halide, G12 duylu' dur. Elektrik: Elektrik Güvenlik Sınıfı: CLASS I. Armatür Güvenlik Sınıfı IP 65 koruma sınıfı özelliklerine sahip olacaktır. 70 W HIT Balast ve ignitör; 20 mf kondansatör ile birlikte gövdeye entegre olacak, duydan sigortaya 3x1,5mm² TTR kablo ve topraklama hattı kullanılacaktır. Aydınlatma Direği: Aydınlatma direği, Ø 89 mm dairesel kesitli ve galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyama tekniği kullanılarak üretilmiģ olmalıdır. Aydınlatma direğindeki sigorta kapağı gizli olacaktır. Anahtarlı 10 A Otomatik Sigorta kullanılacaktır. Aydınlatma Direği ankrajı sıcak daldırma galvanizli olacaktır. Armatür ve Aydınlatma Direği ENEC (European Norms Of Electrical Certification), CE- EN standartlarına ve EN ISO 9001: 2000 Kalite Güvence sistemine göre üretilmiģ olmalıdır. Armatür Koyu Gri renkte olacaktır. 1

2 HELĠPORT (HELĠKOPTER PĠSTĠ) AYDINLATMASI TEKNĠK ġartnamesġ TANIM VE KISALTMALAR : - AA : ALTERNATĠF AKIM - A : AMPER - DC : DOĞRU AKIM - EPR : ETĠLEN PROPĠLEN RUBBER - FAA : FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION - ICAO : INTERNATIONAL CIVILAN ORGANIZATION - SAR : SABĠT AKIM REGÜLÂTÖRÜ - V : VOLT - W : WATT GENEL BĠLGĠLER : - Malzemelerde üretim ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon olmayacaktır. - Malzemeler armatürler içindeki ampulleri ile birlikte verilecektir. - Malzemelerin montajı onayı alındıktan sonra yapılacaktır. - Montajdan sonra sistem devreye verilecek ve faal olduğu gösterilecektir. Ayrıca sistemin kullanımı hakkında eğitim verilecektir. ÖZEL-ELK W GÖMME TĠP HELĠKOPTER PĠSTĠ TEKERLEK KOYMA ALANI KENAR AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEKNĠK TANIMI : - Armatür gövdesinin dıģ yüzeyleri elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmıģ olacak - Armatürlerin sekonder bağlantı fiģleri bu teknik Ģartnamede tanımlanan izolasyon trafolarının sekonder prizlerine takılabilir yapıda yekpare olacaktır. - ICAO ANNEX 14 e uygun olacaktır. - FAA L-823 e uygun iki kutuplu fiģli olacaktır W 6,6 A ampul ve PK30d duylu olacaktır. - Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır. - YeĢil renk ıģık veren tipte olacaktır cm yüksekliğinde gömülebilir montaj kazanı ile birlikte olacaktır. - Armatürlerde ıģığın pilotun gözünü almasını engelleyecek Ģekilde karģılık Ģapkalı olacaktır. - Armatürler tek yönlü olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. 2

3 ÖZEL ELK W GÖMME TĠP HELĠKOPTER PĠSTĠ DEĞME VE TEKERLEK KESME ALANI AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEKNĠK TANIMI : - Armatür gövdesinin dıģ yüzeyleri elektrostatik yöntemle havacılık sarısı renginde boyanmıģ olacaktır. - Armatürlerin sekonder bağlantı fiģleri teknik Ģartnamede tanımlanan izolasyon trafolarının sekonder prizlerine takılabilir yapıda yekpare olacaktır. - ICAO ANNEX 14 e uygun olacaktır. - FAA L-823 e uygun iki kutuplu fiģli olacaktır W 6,6 A Ampul ve PK30d duylu olacak. - Ampul ömrü asgari 1000 saat olacaktır. - Beyaz renk veren tipte olacaktır cm yüksekliğinde gömülebilir montaj kazanı ile birlikte olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK W YER ÜSTÜ TĠP HELĠKOPTER ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ ARMATÜRÜN ÖZELLĠKLERĠ: * YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI CONTA VE ÖN CAM * ÖN ODAKLANMIġ, PK30d DUYLU, KUVARS, 200W HALOJEN AMPUL * ANODĠZE EDĠLMĠġ PARLAK REFLEKTÖR * ALUMĠNYUM DÖKÜM ÜST GÖVDE VE AMPUL KAĠDESĠ * ALUMĠNYUM DÖKÜM ALT GÖVDE * FAA L-823' E UYGUN ĠKĠ KUTUPLU FĠġ NOT: ÖZEL-ELK-47 ARMATÜRÜN ENERJĠ BESLEMESĠ ĠÇĠN 200W ĠZOLASYON TRAFOSU TESĠS EDĠLECEKTĠR. 5 KV PRĠMER KABLO (ÖZEL PĠST KABLOSU) TEKNĠK TANIMI - 1x6 mm² kesitinde ekransız tip olacaktır V EPR izolasyonlu olacaktır. - PCP dıģ kılıflı olacaktır. - Uygulamaya göre kesilmiģ ve uçlarına fiģ baskıları yapılmıģ olacaktır. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS IEC belgesine haiz olacaktır. 3

4 ÖZEL-ELK-48 5 kw SABĠT AKIM REGÜLÂTÖRÜ TANIM: Hava meydanı pist aydınlatması, izolasyon transformatörleri üzerinden beslenen bir seri devre olarak yapılmaktadır. Beslemenin sağlıklı olabilmesi, sistemi sabit akım sağlanabilmesi için Sabit Akım Regülâtörleri kullanılması gerekmektedir. ÖNEMLĠ ÖZELLĠKLERĠ - Regülâtörler statik tipte ve SCR kontrollü olacaktır. Primer ve sekonder devreler birbirlerinden izole edilmiģ olacaktır. - Regülâtörler hava soğutmalı olacaktır. - Regülâtörler, üzerlerindeki üniteden ya da asgari 0,9 mm çapında bakır iletkenlerle 3000 m' ye kadar olan uzaklıktan kumanda edilebilecektir. - Üzerlerindeki dijital gösterge, devre akımını, açık devre, aģırı yük, Ģebeke gerilimi dengesizlikleri ve aģırı yük arızalarını gösterecektir. - Regülâtör parlaklık ayarı beģ kademeli olacaktır. PERFORMANS - Regülatörler izolasyon transformatörleri üzerinden uygun ampuller ile yüklendiklerinde ve transformatörlerin %30'unun sekonderleri açık devre durumuna getirildiğinde, regülatörlerin çıkıģ akımları aģağıdaki gibi olacaktır. GENEL BĠLGĠLER: - Hava soğutmalı olacaktır. - Üzerinde dijital göstergesi bulunacaktır Volt AC 50 HZ değerlerinde çalıģacaktır. - 5 parlaklık ayarı olacaktır. - Asgari 5 kw Sabit Akım Regülatörü olacaktır. Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK W ĠZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ TEKNĠK TANIMI - Tip 1 IT 45 W 6,6 A 5000 V AGL olacaktır. - Polychloropen izolasyonlu olacaktır. - ICAO Ģartlarına uygun olacaktır. - Kısa devre, tam yük ve açık devre gibi durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın çalıģabilecektir. - Gerektiğinde toprağa direk olarak gömülebilecektir. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. 4

5 ÖZEL-ELK W ĠZOLASYON TRANSFORMATÖRÜ TEKNĠK TANIMI - Tip 1 IT 200 W 6,6 A 5000 V AGL olacaktır. - Polychloropen izolasyonlu olacaktır. - ICAO Ģartlarına uygun olacaktır. - Kısa devre, tam yük ve açık devre gibi durumlarda zaman sınırlaması olmaksızın çalıģabilecektir. - Gerektiğinde toprağa direk olarak gömülebilecektir. - Ürün, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TS EN belgesine haiz olacaktır. ÖZEL-ELK-52 IġIKLI RÜZGÂR KONĠSĠ TEKNĠK TANIMI - FAA L-807, ICAO L-807 ve Annex 14 standartlarına uygun olacaktır. - Hafif rüzgârda bile ĢiĢebilen kumaģtan imal su geçirmez rüzgâr çoraplı olacaktır. - Rüzgâr Ģiddeti ve yönüne göre rahatlıkla 360 derece dönebilen yapıda olacaktır. - Üzerinde kırmızı renkli mania armatürü bulunacaktır. - Konik rüzgar çorabı 245 cm uzunluğunda ve parçalı iki renkli olacaktır. - Üzerinde 4 adet projektör bulunacaktır. - H=3 ~ 3,5 m yüksekliğinde olacaktır. - Projektör gücü 120W olacaktır Volt AC 50 HZ değerlerinde çalıģacak ve maksimum 750 W güç tüketimi olacaktır. Üründe kullanılan elektrik malzemeleri, montaj aģamasında geçerlilik tarihini doldurmamıģ TSE/TSEK belgesine haiz olacaktır. OZEL-ELK mt Galvaniz platformlu projektör direği ve montajı ġartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında sacdan, çok köģeli (poligon) konik Ģekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiģ olarak imal edilmiģ, portatif merdivenli projektör aydınlatma sac direk. Montajda kullanılacak ;cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir. Gömme tip direklerin imalat boyları direk yüksekliğinden temel içinde kalan kısmı kadar uzun imal edilecektir. Malzemenin temini, montajı yapılacağı yere nakliyesi dahildir.projektörler fiyata dahil değildir kendi pozundan ödenecektir. Montaj : Galvanizli Saç Poligon Projektör Direkleri Ģartname ve projesine göre ankraj temelli olarak, projesinde belirtilen temel Ģekli ve ölçülerinde hazırlanan temeldeki ankrajlara terazisinde montaj edilecektir. Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli, temel kalıplarının hazırlanması ve temel betonunun 5

6 ÖZEL-ELK-54 hazırlanması,kalıba dökülmesi her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi fiyata dahildir. FĠBER OPTĠK SONLANDIRMA Fiber Optik kablonun core larının hazırlanarak Fiber optik patch panele kayıpsız olarak sonlandırılması. Tüm testlerinin yapılarak çalıģır vaziyette idareye teslim edilmesidir. OZEL-ELK-56 ÇĠFT KOLLU AYDINLATMA DĠREĞĠ Projesine uygun 2.70 mt boyunda, elektrostatik siyah boyalı,çift kollu, Ø 30 'luk iki adet prizmatik ithal gloplu, porselen duylu, sigorta yuvasından duylara kadar kablolu, sökülebilir kapaklı sigorta yuvası bulunan, betonlama plakası flanģları,ankraj demirleri dahil çift kollu çevre aydınlatma direğinin temini, iģyerine nakli, her türlü malzeme dahildir. Montaj bedeli OZEL-ELK-58 pozundan ödenecektir.ampul fiyata dahil değildir. OZEL-ELK-58 ġapkali VE ÇĠFT KOLLU AYDINLATMA DĠREĞĠ MONTAJI Çift kollu veya ġapkalı aydınlatma direklerinin monte edileceği yere nakli, Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, betonun hazırlanarak (30x30)cm2 h=25 cm ölçülerinde temel betonlarının atılması, kullanılan kum, çimento v.s. malzemelerin bedeli, temel kalıplarının hazırlanması ve temel betonunun dökülmesi her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi ankrajların betona gömülmesi,direklerin terazisinde olacak Ģekilde ankrajlarına montajı. Her nevi ufak malzeme ve iģçilik fiyata dahildir. OZEL-ELK-86 YOĞUN TRAFĠK KOLLU UZAKTAN KUMANDALI BARĠYER Kontrollü geçiģi sağlamak üzere,galvaniz çelik kol bağlantı flanģlı,elektrik kesintilerine karģı akülü ve manule alma anahtarlı, Paslanmaya karģı elektrostatik boyalı alüminyum kabinli, Uzaktan kumanda ve buton montajına uygun tasarımda,2 adet uzaktan kumanda aparatı ile Ġlave kumanda tanıtımına uygun kapasitede olacaktır.bariyer üzerinde ikaz ıģık sistemi bulunacaktır. Bariyer kol uzunluğu kullanılacağı yere uygun olacaktır. Çarpmalara karģı fotosel korumalı olacaktır.tse ve CE belgeli bariyerin temini montaj yapılacağı yere nakli,her türlü iģçilik ve malzeme dahil montajı fiyata dahildir. 6

7 OZEL-ELK 9 24 PORT 1000Mbit (GIGABIT) SWITCH 1. Teklif edilecek anahtar stackable veya moduler yapıda olabilir. Istenen toplam port ihtiyaçları bir stack grubu olarak veya modüler olarak teklif edilebilir. 2. Önerilecek Switch üzerinde 24 adet 10/100/1000 ve 4 adet 1000BASE X (Eğer bu portlar 1000BASE X olarak kullanılmayacak ise toplamda 24 Adet 10/100/1000 portu kullanılabilmelidir.) portu hazır bulunmalıdır. Cihaz maksimum yapılandırmada 4 adet 10GBASE X interface daha destekleyebilmelidir, bu portlar ileriki zamanlarda daha yüksek kapasiteli uplink bağlantısı gerektiğinde kullanılacaktır ve sadece 10Gb Modul ve arabirim XFP/SFP alinarak aktif edilecektir. Modüler Ģasi olması halinde yeterli boģ IO slot bulunması kabul edilecektir. 3. Anahtar multilayer özellikte olmalıdır ve 4. seviye anahtarlama yapabilmelidir. 4. Cihaz Multicast Routing (PIM DM/SM) protokollerini Ipv4 ve Ipv6 için desteklemelidir. 5. Stackable ürün teklif edilmesi durumunda stack içerisindeki farklı anahtarlar üzerindeki portlar bir link grubu içerisinde toplanabilmeli böylece hem yük paylaģımı hem de yedeklilik üst seviyeye çıkarılabilmelidir. (Distributed Link Aggregation / Stack wide Link Aggregation). 6. Stackable ürün önerilmesi durumunda stack grubundaki tüm cihazlar tek bir IP adresi üzerinden yönetilebilmelidir. 7. Önerilecek cihazın backplane kapasitesi(anahtarlama kapasitesi) en az 144 Gbps, paket iletim kapasitesi en az 107 Mpps olmalıdır. 8. En az 32,000 adet MAC adres desteklenecektir. 9. IEEE 802.1Q, 802.1p, 802.1D, 802.3u, 802.1w,802.1s, 802.3ad(Port trunking),802.1x(network Login) standartlarını desteklemelidir. 10. Önerilen cihaz tam yedekli bir network altyapısı için gerekli olan Resilent Link ve Rapid STP desteği bulunmalıdır.bu sayede network converge time minimize edilerek,cihaz ve alt yapı problemlerinde networkun uygulamalar etkilemeden çalıģmasına olanak sağlanmıģ olacaktır.(ieee 802.1w yada Fast Port) 11. Önerilecek cihaz ikinci katmanda yük paylaģımı ve yedeklilik sağlayabilmek için IEEE 802.S (MSTP Multiple Spanning Tree Protocol) desteğini verebilmelidir. 12. RSTP ve MSTP nin yanında bunlardan daha hızlı convergence sağlayabilecek bir üretici teknolojisi de tercih sebebidir. 13. Cihaz istenen tüm fonksiyonları yerine getirmeye uygun bellek konfigürasyonuyla teklif edilecektir. 14. Kenar Anahtarda,VLAN Sanal Ağ(IEEE 802.1Q) yaratarak farklı kullanıcı grupları yaratılabimelidir(en az 1000 adet).yaratılan grupları; Port bazında sanal ağa tanımlanabilmelidir.ayrıca kullanıcılar otomatik olarak sanal ağa üye olabilmelidir. 15. Önerilecek cihaz geliģen uygulamaları daha performanslı yöneterek, network kritik uygulamaların (iģkritik) (Voice,SAP,SQL,SNMP,Video,TAFIX vb) gecikme süresini minimize edebilmesi icin OSI referans modeline göre Layer 3 te (Diff Serv ; DSCP), EtherType, IP adresi ve Layer 4 te TCP/UDP port bazında trafik önceliklendirmesi yada network güvenliğinin üst seviye tutalabilmesi için trafik bloklaması yapabilmelidir.bununla ilgili detaylı dokuman ve uygulama aģamaları açıklanmalıdır. 16. Cihaz her kullanıcı portu için rate limiting desteğine sahip olmalıdır. 17. Cihazdaki tüm portlarında otomatik olarak full-duplex/half-duplex iletiģimi destekleyecektir. 18. Önerilecek cihazlar SSH, Telnet ve web-based(http ve HTTPS) olarak yönetilebilecektir. 19. Önerilecek cihaz SNMP V3 desteğine sahip olmalıdır. 20. Dağıtım Anahtarı tüm network üzerinde Spanning Tree Protokulu (IEEE 802.1d),Resillent Link ve port trunking(link Aggregation-IEEE 802.3ad teknolojisi aracılığıyla yedekleme ve performans artıģı yapabilmelidir. Cihazlar üzerinde birden fazla 1000Mbps portu tek bir kanalda toplanarak baģka bir anahtarla yüksek bantgeniģliğine sahip bir bağlantı oluģturabilmelidir. 21. OluĢabilecek Broadcast ve Multicast Storm ları IGMP Multicast Filtering ve Snooping (IEEE 802.3x) engelleyebilecek özellikte olacaktır. 22. Teklif edilecek anahtarlar static IP yönlendirme,ripv1, RIPv2, OSPF,BGP,IS-IS dinamik yönlendirme protokollerini destekleyen yazılım ve donanım değerleri ile birlikte teklif edilmelidir. 23. Teklif edilen anahtarın full Ipv6 desteği bulunmalı ve RIPng, OSPFv3, BGP 4 +, IS ISv6 dinamik yönlendirme protokollerini desteklemelidir. 24. Anahtar konfigürasyonu flash bellekte tutulacaktır.tftp aracılıgıyla cihazın konfigurasyonu ve flashı yedeklebilmelidir. 25. Cihaz endustri standardi olan CLI (Command Line Interface) özelliğine sahip olacaktır. 26. Cihazın RMON desteği aracılığıyla istatistiki bilgiler, alarmlar, ve diger bilgiler sorgulanabilmelidir.. En az 4 Grup RMON desteği olacaktır.. 7

8 27. Teklif edilen cihazın sflow desteği bulunmalıdır. 28. Teklif edilecek olan anahtarın kendine direkt bağlı cihazları öğrenme özelliği (neighbor learning) olmalıdır. 29. Önerilecek cihaz günümüz kurumsal networklerinin en önemli güvenlik ihtiyacı olan port bazında merkezi kimlik sorgulamasına olanak sağlayan IEEE 802.1x Network Login desteğine sahip olacaktır.bu sayede güvenli networke tanımlanmamıģ kullanıcıların giriģi en uç noktadan itibaren engellenmiģ olacaktır.(radius Authentication with IEEE802.1x) 30. Cihazda güç kaynağı yedeklenebilmelidir. 31. Önerilecek cihaz, 220V ve 50Hz Ģebeke gerilimi ile beslenmelidir. Güç kabloları Türkiye Ģartlarına uygun olmalıdır. 32. Cihazın üzerinde en son ve en geliģkin özelliklere sahip Firmware ile teklif edilmelidir. 33. Cihaz üzerinde bir den fazla konfigürasyon dosyasi muhafaza edilebilmelidir. 34. Cihaz zamana bağlı eriģim kontrol listelerinin oluģturulmasına imkan verecek desteğe sahip olmalıdır. 35. Cihaz Traffic Mirroring özelliğine sahip olmalıdır. Birden fazla kaynak port bir porta mirror edilebileceği gibi birden fazla kaynak port da seçilebilmelidir.(one to One and One to Many Port Mirroring). 36. Cihaz syslog desteğine sahip olmalıdır. 37. Cihaz belirlenen bir zaman da otomatik olarak reboot edilebilmelidir. ( Scheduled reboot). 38. Cihaz güvenlik amaçlı olarak ARP inspection, IP source guard özelliklerini desteklemelidir. 39. Teklif edilen iki adet anahtar en az 40 Gbps. lik baglantı hızı ile stack edilecek Ģekilde gerekli aparatları ile birlikte verilecektir. 40. Cihaz üzerindeki trafiğin analizi amaçlı olarak sflow desteğine sahip olmalıdır. 41. Cihaz ARP ataklarını önleyebilecek (Spoofing, Poisoning) yazılım ve donanım opsiyonları ile birlikte teklif edilecektir. 42. Cihaz IP Source Guard desteğini verebilmelidir. Böylece kullanıcının IP adresini değiģtirmesi engellenebilmelidir. 43. Teklif edilcek Cihaz QinQ ve Selective QinQ teknolojilerini desteklemelidir. 44. Cihaz üzerinde DHCP Client, Relay, Server ve Snooping Desteği Bulunmalıdır. 45. Teklif edilecek kenar anahtarlarla birlikte 23 adet 10Gbase XFP port teklif edilecektir. A-KONU KAPSAM AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ (PRĠME) 100 KVA GÜCÜNDE, KABĠNLĠ, OTOMATĠK, DĠZEL ELEKTROJEN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ A.1 Bu Ģartname, Afyon Kocatepe Üniversitesi idare, Ali Çetinkaya Kampüsü kullanılmak üzere, ihale kapsamındaki iģi yapmayı taahhüt eden yüklenici tarafından çalıģır vaziyette teslim edilecek ( prime ) sürekli 100 kva gücündeki Senkron Özellikli otomatik dizel jeneratör grubunun teknik özelliklerini kapsar. A.2.Dizel elektrojen grubu (jeneratör) ; dizel motor, alternatör, yakıt tankı,otomatik devreye girme beyin tertibatı,, konteyner kabin ve Ġki adet motorlu Ģaltere haiz transfer panosundan teģekkül edilmiģ olacaktır. A.3. Dizel elektrojen grubu, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının jeneratör teknik Ģartnamesine uygun olacaktır. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nın jeneratör firması seçimlerinde istediği aģağıdaki belgeler asıl veya noter tasdikli olarak jeneratör ile birlikte verilecektir. a. TSE Kalite Uygunluk Belgesi b. SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi d. Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi e. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Sicil Belgesi A.4. Dizel Elektrojen grubunun, dizel motoru, alternatörü, kumanda tablosu, Ģasesi, aküleri yakıt deposu,otomatik beyin tertibatı. konteyner kabin içerisine monte edilmiģ vaziyette komple teslimi yapılacaktır.transfer panosu, yüklenici tarafından kampuste bulunan mevcut trafo binasına konulacaktır. 8

9 A.5. Firmalar tekliflerinde, Teknik ġartnamenin her maddesini ve hükmünü karģılayan tam bir "karģı açıklamada" bulunacaklardır. Bu açıklama, değerlendirmeye yeterli tam ve anlaģılır olmalı ve teknik dökümanlarla desteklenmiģ olmalıdır. KarĢı açıklamada verilen bilgilere, Elektrojen Gruplarına ait Dizel Motor ve Alternatöre ait orijinal katolog ve el kitaplarından tahkik etme imkanı olacaktır. Bunlar arasında çeliģki olduğunda, orijinal bilgi kaynaklarına itibar edilecektir. A.6. Jeneratör grubu ISO 9001 kalite belgesine haiz, TSE,VDE,IEC,DIN normlarından en az birisine uygun imal edilecektir.bilumum ünite ve aksam CE etiketli,yeni ve kullanılmamıģ olacaktır. B-DĠZEL MOTOR VE ALTERNATÖR B.1. Dizel jeneratör ve kumanda panosu ve diğer aksamı yeni ve hiç kullanılmamıģ olacaktır. B.2. Dizel motor ve alternatör üzerindeki bütün aksamı orijinal olacaktır. B.3. Dizel motor 4 zamanlı, çok silindirli, direk enjeksiyonlu, 1500 dev/dak devrinde olacaktır. Motor silindirleri ayrı ayrı değiģtirilebilir tipte olacaktır. B.4. Dizel motor yağlaması basınçlı yağ ile, soğutması su ile olacaktır. Ġlk hareket elektrikli (marģ motoru ile) olacaktır. Dizel Motor çalıģması için gerekli her türlü teçhizatı ile komple olup; aģırı su sıcaklığı, aģırı yük ve düģük yağ basıncı hallerinde sistemi otomatik olarak durdurabilecek düzeni olacaktır. B.5. Dizel motor yağ karteri ısıtıcılı olacak, Jeneratör çalıģmıyorken Ģebekeden beslenecek ve sigortası kumanda panosunda olacaktır. B.6. DüĢük çevre sıcaklığında motora ilk hareketi verecek motor soğutma suyunu ısıtacak ısıtıcı ekipmanı dizel motora takılı vaziyette olacaktır.su Isıtıcı sistem 2 adet ve motorlu olacak, 220 V gerilimle çalıģacak, sıcaklığa göre devreye girip çıkacak,sıcaklığı her tarafa eģit olarak yayacak ve sigortaları kumanda panosunda olacaktır. B.7. Dizel motor kuru tip hava filtreli ve kirlilik göstergeli olmalıdır. B.8. Dizel motor radyatörü orijinal ve tropikal tipli olacaktır. B.9. Motorun hız kontrolü Elektronik tip governörlü olacaktır. B.10. Dizel Motor ile ilgili olarak yapılacak her türlü güç hesaplamalarında esas alınacak güç değeri, Dizel Motor üreticisince yayımlanmıģ, Orijinal Güç Çizelgelerindeki, Engine Output (KW) cinsinden belirtilen güç değeridir. Bu güç değeri jeneratör çalıģma rakımında (1000 mt) ve 40 C ortam sıcaklığı ve 1500 devir/dakika devirde sağlanacaktır. Firmalar tekliflerinde Dizel motor performans eğrilerini vereceklerdir. B.11. Dizel Jeneratör seti bir adımda %0 yükten minimum %85 yükü üzerine alabilmeli bu yüklenme sırasında voltaj geçici olarak nominal voltajın %20 si frekans geçici olarak nominal frekansın %10 undan fazla değiģmemelidir. Bu yüklenme sonucunda değerler maksimum 5 saniye içinde %1 bandı içerisine dönmelidir. Ġdareye sunulacak jeneratör katologları ile beraber, motor yüklenme eğrileri de verilecektir. Teklif edilen Dizel Motor en az üç yıl süre ile Elektrojen Grupları üzerinde denenmiģ olmalı ve belgelenmelidir. B.12. Alternatör gücü 1500 d/dk, 50 Hz, 240/415 V, 40 C ortam sıcaklığında ve 1000 mt rakım da minimum 100 kva (prime ) olacaktır. Alternatör üç fazlı, 0.8 güç faktörlü, fırçasız tipte olacaktır.alternatör verimi en az % 95 olacaktır. Voltaj regülasyonu yüksüz durumdan %100 yüklü duruma geçtiğinde +-%1 içinde olacaktır. Potansiyometre ile voltaj +-%5 oranında değiģtirilebilecektir. B.13. Alternatör %30 a kadar dengesiz yüklenebilmelidir. B.14. Dizel motor ve alternatör birbirlerine müģterek bir Ģasi üzerine direkt akuple edilecektir. B.15. Dizel jeneratör grubunun ilk hareketi akü grubu vasıtası ile olmalı; akü grubu tampon Ģarj redresörü ile teçhiz edilmelidir. Aküler dizel jeneratör grubuna arka arkaya en az 3 kez start verebilecek kapasitede olmalıdır.aküler kuru tip bakımsız olacaktır. 9

10 B.16. Dizel jeneratör grubunun gerilim altında bulunan ve dönen kısımları parmakla dokunmaya, yabancı cisimlerin girmesine damlayan suyun nüfuz etmesine karģı korunmuģ olmalıdır. B.17. Dizel jeneratör grubunun atmosferik koģullara maruz ve boyanmasında sakınca olmayan bütün yüzeyleri asgari iki kat astar üzerine asgari bir kat fırın boya ile boyanacaktır. B.18. Yakıt tankı 1000 lt kapasitede olacaktır. Yakıt tankı üzerinde dolum ağzı,boģaltma tapaları ve seviye göstergesi olacaktır.seviye göstergesi,tankın dıģına montajlı Ģeffaf ve kırılmaz malzemeden mamul olacaktır. Yakıt tankı kullanım ve bakım kolaylığı açısından, motor ve alternatör grubunun altında imal edilmeyecek, kabin içerisine gruptan bağımsız olarak konulacaktır. Yakıt tankı ile jeneratör arasındaki mazot boruları mazotun donmaması için ısı izolasyonlu olacaktır.yakıt tankı ısıtıcılı olacak, jeneratör çalıģmıyorken Ģebekeden beslenecek ve sigortası kumanda panosunda olacaktır. B.19. Dizel motoru ile birlikte esnek ekzost bağlantı elemanı ve endüstriyel tipte susturuculu olacaktır. C-OTOMATĠK KUMANDA PANOSU TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ C.1. Kumanda tablosu çelik saçdan kilitli kapaklı olarak imal edilecek, aģağıdaki ölçü ve kontrol cihazlarını ihtiva edecektir. -3 Adet Ampermetre -1 Adet Voltmetre -1 Adet Voltmetre komütatörü -1 Adet Frekansmetre -1 Adet çalıģma zaman saati -1 Adet su sıcaklık göstergesi -1 Adet yağ basınç göstergesi -1 Adet Akü Ģarj redresörü -1 adet otomatik beyin ünitesi Gerekli diğer sigorta, röle, buton, akım trafosu, sinyal lambası v.s. C.2. Jeneratör voltaj ve frekansın düģük ve yüksek olması halinde stop edecektir. C.3. Dizel motor yükü Ģebekeye devrettikten sonra soğutma amaçlı olarak ayarlanabilir bir süre çalıģtırılacaktır. C.4. MarĢa basma süresi, iki marģ arası bekleme süresi ve marģ adedi ayarlanabilir olacaktır. C.5. Dizel motor maksimum hızı ayarlanabilir olacaktır. C.6. AĢırı su sıcaklığı, aģırı yük ve düģük yağ basıncı hallerinde ıģıklı ikaz verilerek, sistemi otomatik olarak durdurabilecek düzeni olacaktır. C.7. Dizel jeneratör manuel olarak çalıģtırılabilecek; bakım amaçlı olarak boģta test edilebilecektir. C.8. Akü voltajı yüksek ikaz değeri ayarlanabilir olacaktır. Bu değerin üzerine çıkıldığında ikaz verecektir. C.9. Ani durdurmalarda ve Ģarj alternatörü arızalarında ıģıklı ikaz verilecektir. C.10. Jeneratörün çalıģma saat aralıkları, Kumanda panosunda teçhiz edilmiģ w-otomat tipi rezervli zaman saati ile ayarlanabilmelidir. D-SES ĠZOLASYON KABĠNĠ ÖZELLĠKLERĠ (KONTEYNER KABĠN) D.1. Jeneratör ses izolasyon kabinli olacaktır. 1.5 mm DKP çelik saçtan üretilecek kabin iç yüzeyine cam yünü (800 C kadar yanmayan ) tek parça olarak döģenecektir. Cam yünü üstü perfore edilmiģ (delikli) DKP çelik saç ile kaplanacaktır. 10

11 D.2. Hava alım ve atıģlar için kabinde mutlaka davlumbazlar bulunacaktır. Söz konusu davlumbazların içi, özel ses tutucu bölmelerle ayrılacaktır. D.3. Kabinin üç yönünde çift kanatlı kapaklar bulunacaktır. Kapılarda kesinlikle pencere bulunmayacaktır. Kapılar ergonomik olarak dizayn edilecektir. Kilit mekanizmasına sahip olacaktır. Kabinin iç ve dıģ yüzeyleri 2 kat astar, 3 kat sanayi boyası ile (son kat) fırın boya yapılacaktır. D.4. Kabin takılmıģ grubun gürültü seviyesi 7 mt çaplı bir dairede ortalama dba olacaktır. D.5. Egzost borusunun kabinden çıkıģ kısmında ısı ve yangın koruyucu metal parça bulunacaktır. Susturucu, kabinin dıģ kısmında bulunacaktır. Egzost, özel ses engelli olacaktır. Egzost susturucusu, yatay olarak ağzı hava atıģ yönünde bulunacaktır. D.6. Kabin; bakım, onarıma uygun tasarımda olacaktır. D.7. Kabinin hava emiģ menfezi kabinde olmalıdır. (Toz, kağıt vs yabancı madde emmemesi için) E- TRANSFER PANOSU E.1. Senkronizasyon pano gövdesi 2 mm pregalvaniz saçtan mamul olmalı, kapaklar ise min.1,5 mm kalınlığında olmalıdır.korozyona karģı, galvanizli sac üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır. IEC ve ISO 9001 belgesine haiz olmalıdır. Tip test belgesi bulunmalıdır. E.3. Jeneratör panosu Alternatörün çıkıģına konulacak olan panodur. Jeneratör panosunda 3x160A Kompakt güç Ģalteri, transfer panosunda da 2 adet 3x160A Açık tip güç Ģalteri bulunacaktır. Kompakt ve açık tip Ģalterler, 1000 V yalıtım voltajı (Ui) değeri, 690 V a.c. çalıģma voltajı (Ue) değeri, B kategorisinin kullanımı, iklim koģullarında sürekli hizmet ile tam değerde çalıģma ve çerçeve ölçüsü ve kesme kapasitesi ile IEC , standardına uyumlu olmalıdır.ayrıca Açık tip Ģalterler çekmeceli tip olacaktır.tüm Ģalterler uyumluluk açısından aynı markada olacaklardır. Bu panoların ve Ģalterlerin bedeli jeneratör fiyatına dahildir. F-TESLĠMAT VE GARANTĠ F.1. Jeneratör grubu çalıģır vaziyette ve yukarıdaki maddeler kontrol edilerek teslim alınacaktır. Her türlü montaj iģçiliği Yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici, test ve teknik kabul muayeneleri tamamlanan Dizel elektrojen grubunu, A.Ç.K. kampusüne sigortalı olarak naklettirecektir. Dizel Elektrojen Grubu Kompleksinin nakliye iģlemleri sırasında, hasara uğramaması için, her türlü tedbir, yüklenici firma tarafından alınacaktır. Böyle bir durumda, meydana gelen her türlü maddi zararlardan, yüklenici firma sorumlu olup, meydana gelecek zarar ve hasarın, tamamını karģılamakla mükelleftir. Sigorta, nakliye, indirme iģlemleri, grubun çalıģabilmesi için ihtiyacı olan -25 C ye ayarlanmıģ antifrizli su ve motor yağının konulması bu ihale kapsamında olup Yüklenici ayrıca ücret talep etmeyecektir. F.2. Elektrojen Grubu, Dizel Motorları, Alternatörler Teknik Donanım Cihaz ve Teçhizatlarına ait, Bakım- Onarım El Kitapları; bunların bakımlarını yapma ve arızalarını giderme sırasında teknik elemanların en yakın yardımcısı olduğundan bu elemanların, gerekli bakımı yapabilmeleri ve meydana gelen arızalara derhal müdahale ederek kısa zamanda giderebilmeleri için gayet sade bir anlatım ve mükemmel bir çizim tekniği kullanılmıģ olacaktır. Mümkün mertebe her birimi anlatan yazı ve Ģemalar birbirini takip etmelidir. Her devre Ģeması üzerinde cihazda kullanılan bileģenlerin isimleri ve değerleri verilecektir. Sistemin tümüne ait yedek parça listesi. Ġstenilecek Test Değerleri; 1) Jeneratörlerin 0 dan- %25, %50, %75, %100 yük darbeleri ile yüklenmesi halinde a) çıkıģ geriliminde olan b) çıkıģ frekansında olan sapma miktarı, yerleģme zamanlarını gösteren grafikler. 2) Jeneratörlerin %25, %50, %75, %100 yük değerlerindeki yakıt harcama değerleri: 3) Komple sistemin aģırı yüklenme süreleri ve değerleri verilecektir. 11

12 F.3. Jeneratör devreye alınma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. F.4. Teslimden sonra on (10) yıl süreyle yedek parça temini firma tarafından sağlanacaktır. 1) OZEL-ELK-123 KAMERA 1/3" Dikey çift yoğunluklu renkli CCD, 560TV satırı (Renkli), 700TV satırı (S/B) yüksek çözünürlük 1/3" Dikey çift yoğunluklu renkli CCD YerleĢik en son nesil SV DSP cihazı, SV-IV Oto irisli yerleģik 3,6X (2,8 ~ 10 mm) değiģken odaklı mercek Güçlü 128X WDR iģlevi: Maks. 52dB Dijital 3B gürültü azaltma teknolojisi, SSNRII ICR'li (Kızılötesi Kesme Filtresi Kaldırma) Gündüz-Gece 560TV satırı (Renkli), 700TV satırı (S/B) yüksek çözünürlük Min. aydınlatma (Renkli), (S/B), (Renkli, Yüksek Hassasiyetli) Programlanabilir 8 bölgeli özel maskeleme HLC (Yüksek IĢık Dengeleme) DIS (Dijital Görüntü Sabitleme) Yağmura ve rüzgâra karģı IP66 Koruma Sağlam, darbelere çok dayanıklı polikarbonat kubbe kapağı ve alüminyum gövde Ġki tür kurulum (Gömme ya da Yüzeye Montaj) Hareket algılama RS-485 uzaktan ayar kumandası Çok dilli EÜM 52dB S/G oranı Çift Voltaj: 24V AC / 12V DC NOT :Elektrik imalatlarına ait özel teknik Ģartname yukarıdaki gibidir.diğer imalatların yapım Ģartları ilgili birim fiyatların poz tariflerine uygun olarak yapılacaktır. 12

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Ürün Hakkında. Genel Özellikler

Ürün Hakkında. Genel Özellikler Ürün Hakkında Aksa jeneratör grupları için akustik mühendisleri tarafından, zor hava ve çevre şartlarına uygun geliştirilen ses yalıtımlı, koruma kabinleri; ideal ses seviyesi ve koruma sağlayacak şekilde

Detaylı

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: ADP.2400 400 Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: 1-)TAHRĐK MOTORU : 80 KW gücünde 1.500 D/dak. senkron elektrik motoru kullanılacaktır.

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ

İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü ANTRENMAN SALONU KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ İş Grubu : ELEKTRİK İMALATLARI -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi

Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi Şartname CLR-SWG-2804F L2+ Fiber Switch Şartnamesi GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 28 adet SFP modül yuvası bulunmalı. Cihaz üzerinde Bakır ethernet bağlantıları sonlandırmak

Detaylı

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com

kesintisiz enerji GJP 10 kva 2264 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com kesintisiz enerji GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor www.gucbirjenerator.com GJP 10 kva 22 kva Serisi Dizel - PERKINS Motor PERKINS Motorları, Dünya da birçok jeneratör üreticisi tarafından

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802 8Port Gigabit RJ45 + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX ve 2Portu SFP Slot olmak üzere

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

KD 50. Standby 50 kva DİZEL JENERATÖR GRUPLARI. 3 Phase Ratings, 50 Hz, PF 0,8. Motor: Ricardo Alternator: Katana Kontrol sistem: Datakom 309 TANITIM

KD 50. Standby 50 kva DİZEL JENERATÖR GRUPLARI. 3 Phase Ratings, 50 Hz, PF 0,8. Motor: Ricardo Alternator: Katana Kontrol sistem: Datakom 309 TANITIM TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR SUYU ISITICISI,ESNEK RADYATÖR HORTUMLARI,TİTREŞİM

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

CLR-IES-G402P

CLR-IES-G402P Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G402P 4Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Manaaged Endüstriyel Switch CLR-IES-G402P, 4Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP

Detaylı

IP66 SAHA DOLAPLARI. BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ

IP66 SAHA DOLAPLARI.  BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ IP66 SAHA DOLAPLARI BAZALI YER TİPİ DİREK BAĞLANTI TİPİ 3 IP66 SAHA DOLAPLARI IP66 Saha Pano Özellikleri - LANDE Saha Dolapları, IP66 koruma seviyesine sahiptir. - Yere baza ile veya direğe askı aparatı

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Kapalı Ürün AB Gürültü Mevzuatına Göre Test 2000/14/EC sayılı. Voltage kva kw kva kw 400/

Kapalı Ürün AB Gürültü Mevzuatına Göre Test 2000/14/EC sayılı. Voltage kva kw kva kw 400/ TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR SUYU ISITICISI,ESNEK RADYATÖR HORTUMLARI,TİTREŞİM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 Poz 1 03.1.1-008 40x5mm2 Bakır Bara (1.78 kg/m) kg - - - + - - 2 03.1.1-009 40x10mm2 Bakır Bara (3.56 kg/m) kg - - - + - - 3 03.1.1-013 60x10mm2 Bakır

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici

İçerik. Ürün no.: MLC500T IP Set güvenlik sensörü verici Ürün no.: 544006 MLC500T14-1200-IP Set güvenlik sensörü verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

IP66 SAHA PANOLARI 98

IP66 SAHA PANOLARI 98 98 IP66 SAHA PANOLARI IP 66 SAHA PANOLARI ÇİFT CİDARLI HARİCİ TİP SAHA PANOLARI Harici tip saha panoları; data transferi,otomasyon, tren kontrol, liman kontrol, otoyol trafik sinyalizasyon ve kontrol sistemi,

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 26,40 33,00 24,00 30,00 47,63 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40 ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 12 ºC Filtreler galvaniz çelik kasa içerisindedir. Kaset tipi değiştirilebilir şekildedir. Bakım kapağı mevcuttur.

Detaylı

AREL AGP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:

AREL AGP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: AGP.2400 400 Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: 1-) DĐZEL MOTOR : 145 KW, 6 silindir TURBO, Aftercooler, 1.500 D/dak., YAVUZ marka, 6304G

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

HAS METALLER

HAS METALLER www.hasmetaller.com.tr info@hasmetaller.com.tr 2000 m2 kapalı alanımızda sizlere hizmek vermekteyiz. KESİM BÜKÜM Sac, profil, köşebent, kesim, büküm şekil ve ebatları tamamen ihtiyaç duyulan özelliğe

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

sintra Sintra

sintra Sintra sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2017 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2017 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 VOLTAJ Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) kw kva kw kva Standby Amper 400/231 24,00 30,00 21,60 27,00 43,30 Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda,

Detaylı

ULS RACK KABİNETLER

ULS RACK KABİNETLER ULS RACK KABİNETLER info@ulusalkablo.com SOHO TİPİ RACK KABİNETLER Özellikler Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir. 19 standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir. 1 li ve 2 li fan takılabilir.

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

AREL AGP.1000 28,5 Volt DC 1.500 AMPER DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:

AREL AGP.1000 28,5 Volt DC 1.500 AMPER DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: AGP.1000 28,5 Volt DC 1.500 AMPER DĐZEL YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: 1-) DĐZEL MOTOR : 80 HP, 3 silindir Turbo, 2000 D/dak., YAVUZ marka, 3214 G tipte, 4 zamanlı su soğutmalı

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

MIC400 Sualtı PTZ Kamera

MIC400 Sualtı PTZ Kamera Kapalı Devre TV MIC400 Sualtı PTZ Kamera MIC400 Sualtı PTZ Kamera 25 metreye kadar tamamen suya batırılabilir Fırçasız motor teknolojisi Birçok montaj ve görüntüleme seçeneği Çoklu protokol çalıştırma

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP)

Tip 1 6 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 3 3 48 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) Tip 4 1 24 10/100/1000 + 4 SFP (1000/10000 SFP) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YAZILIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER: A.1 Teklif veren firmalar teklif edecekleri sistemlerin özelliklerini gösterir dokümanları (Türkçe veya İngilizce),

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

VDS Onaylı Yangın Pompaları

VDS Onaylı Yangın Pompaları VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. www.emsa.gen.tr Başarımızın sırrı, uzmanlığımız ve tükenmek bilmeyen enerjimizde 1977 den beri Türkiye jeneratör sektörünün lider markası olan Emsa Jeneratör, aynı zamanda Türkiye nin ilk alternatör üreten

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü. ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir.

Detaylı

DEKORATİF ARMATÜRLER

DEKORATİF ARMATÜRLER DEKORATİF ARMATÜRLER www.alanaydinlatma.com DEKORATİF ARMATÜRLER ALDEKO-V * Boyut (mm) :315x1050x8 * Ağırlık (kg) :4,10 * Işık Kaynağı :3528 SMD LED * Güç Tüketimi (Watt) :38 * Giriş Voltajı (V) :AC 200-240

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

mtse Serisi Network Kabinleri

mtse Serisi Network Kabinleri mtse Serisi Network Kabinleri Teknoloji Özellikleri ve Fonksiyonları: ANSI/EIAR-310-D, DIN41491: Part1, IEC297-2, DIN41494: Dart7, GB/T3047-92, standartlarına, 19" uluslararası standartlara, metrik sistem

Detaylı

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır.

POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ. 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. OTOMATİK KEPENK POLİÜRETAN DOLGULU PALETLERLE ÜRETİLEN KEPENK ŞARTNAMESİ A. ÜRETİCİ FİRMA KALİTE BELGELER 1. Panjur üreticisi firmanın ISO 9001 kalite güvence belgesi olmalıdır. 2. Panjur üreticisi firmanın

Detaylı

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR MARKASI 1-MODEL Sarmal Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER : Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur.yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklı. ( ortam şartlarına göre arttırılabilir

Detaylı

VAROLUŞUMUZUN SEBEBİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ!

VAROLUŞUMUZUN SEBEBİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ! VAROLUŞUMUZUN SEBEBİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ! 2 Bir aile şirketi olan AREL, 1987 yılında Aydın Arcağ tarafından kurulmuştur. 1961 yılından bu yana imalat sektörünün içinde olan firma kurucusu Aydın Arcağ;

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/

Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Konsol sistemleri/ PC pano sistemleri/ Endüstriyel iş istasyonları TopPult sistemi TP Montaj elemanlarına genel bakış...109 Kombinasyon seçenekleri...110 600 mm genişlik...111 800 mm genişlik...112 1200

Detaylı

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO 2017 Fiyat Listesi 1979 yılında elektrik sektöründe faaliyetine başlamış olan ÇETİNKAYA PANO, 38 yıllık sektör tecrübesiyle imalat sahasını geliştirerek ve pazar payını günden güne arttırarak iç ve dış

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri www.telkolink.com Fiber Optik Merkez Switch - 28xSFP + 4xRJ45 CLR-SWG-2804F, fiber optik hatlarla switchlerin merkeze taşındığı, geniş ve yoğun ethernet ağlarında,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Teknik Özellikler. Teknik Çizim. Açısal Kanatlı Optik Turnike

Teknik Özellikler. Teknik Çizim. Açısal Kanatlı Optik Turnike SB 100 Butterfly Açısal Kanatlı Optik Turnike Kasa : AISI 304 kalite paslanmaz çelik ve dekoratif paslanmaz seçenekleri yapılabilmektedir. (BKZ. Sayfa 15-16) Kanatlar : 10 mm temperli & rodajlı cam Üst

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test

Tam korumalı fan, fan tahriği ve şarj alternatörü Tasarım özellikleri fabrikada %100 yükte test D İ Z E L J E N E R A T Ö R S E T İ GEP13.5-2 (3 - Faz) 50 HZ STANDBY 13.8 / 11.0 PRIME 12.5 / 10.0 60 HZ STANDBY 16.2 / 13.0 PRIME 15.0 / 12.0 ÖZELLİKLER JENERATÖR SETİ SOĞUTMA SİSTEMİ Tüm sistem ISO9001

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ

ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ ELEKTRİK MAKİNALARI EĞİTİM SETİ Eğitim seti; dinamik statik elektrik makinalarının yapısı, kullanımı, çeşit, özelliklerini ve kontrol kumanda sistemlerini günümüz teknolojisinde endüstriyel elemanlar kullanılarak

Detaylı

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD

RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS. Power Management Instruments RDAT SERİSİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD RELIABLE SOLUTIONS in POWER ELECTRONICS RDAT SERİSİ Power Management Instruments DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ PMI / GESS GRUP ŞİRKETLERİ SUD DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR SİSTEMLERİ DC AKÜ ŞARJ / REDRESÖR

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

ledtra Ledtra www.asyatrafik.com.tr

ledtra Ledtra www.asyatrafik.com.tr ledtra 2 Ledtra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 TRA Trafik İşaretleri Üretim Kapasitemiz Ledtra markalı güneş enerjisi ile çalışan ürünlerimiz, trafik

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66563100 MLD530-R2 Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G824P 14Port Endüstriyel Ethernet Managed Gigabit Fiber Switch CLR-IES-G824P, 8Portu POE destekli olmak üzere 10Port Gigabit Ethernet

Detaylı

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri

Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri Telkolink Kurumsal Bilgi Teknolojileri Çözümleri www.telkolink.com CLR-IES-G802P 8Port Gigabit RJ45 POE + 2Port SFP Managed Ring Switch CLR-IES-G802P, 8Port 10/100/1000Base-TX POE ve 2Portu SFP Slot olmak

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

KOMPAKT PANOLAR. ares

KOMPAKT PANOLAR. ares KOMPAKT LAR ares KOMPAKT LAR ares IP66 KOMPAKT LAR ares alt-üst kapak 3mm conta Pano gövdesi izolasyon contası Duvar tutucu Pano gövdesi KOMPAKT LAR ares Pano Gövdesi İzolasyon Contası Kapı 180 Menteşe

Detaylı

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular DF / FR SERİSİ Derin Dondurucular Numune Saklamak İçin En Uygun Çözümler En çok kullanılan kutu ve tüpler için raflar Plazma torbası veya flask gibi farklı numuneler için çekmeceli raflar PLAZMA İÇİN ÇEKMECELİ

Detaylı

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TK: TKS-DLP-03 1 IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI PERSPEKTİF 2 IP 55 Fiber Node/UPS Saha Dolabı Teknik Özellikleri Ürün Ölçüleri:

Detaylı