SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/6 HAFTALIK BÜLTEN 04/02/ /02/2008 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil TOPLAM NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 3 ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 6 olmuştur. Aynı dönem içinde 2 si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 2 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Mensa Mensucat San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.(**) Hisse Senedi (*) Kurulumuzun 2007/54 sayılı Haftalık Bülteni nde ilan edilen ve Şirketin nakit olarak artırılması planlanan YTL. lik tutar, Şirketin talebi doğrultusunda YTL. olarak değiştirilmiş olup, artırılan sermayeye ilişkin payların, şirketin büyük ortağı Ulutaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. (**) Şirketin nakit olarak artırılan YTL. sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Morgan Stanley International Plc. ile İbrahim Polat Holding A.Ş. ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 (YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş Yapı Kredi Sigorta A.Ş Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı Tablo: 4 1. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 2. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu 3. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 4. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Sütaş Değişken Özel Fonu İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) (YTL) Artırılan Tutar C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (YTL) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Global Yatırım Holding A.Ş Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Değer Fonu 2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 7 Fon Tutarı Pay Sayısı (YTL) (Adet) Portföy Yapısı (%) D. DUYURU DUYURU tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 1) Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranının Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği (Tebliğ) nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oran olan % 20 olarak uygulanmasına, 2) a) Bu dağıtımın genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine, b) 1 inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5 inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine, c) Tebliğ in 5 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, Tebliğ in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde hesaplayacakları birinci temettüü nakden dağıtılmaları zorunluluğunun getirilmesine, d) Tebliğ in 6 ncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına ilişkin sürelerin; i. Temettüün tamamı nakden dağıtılacaksa, temettüün hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar dağıtımının yapılması uygulamasına devam edilmesine, ii. Temettü pay olarak dağıtılacaksa, bu nedenle ihraç edilecek payların Kurulca kayda alınması için hesap dönemini takip eden beşinci ay sonuna kadar Kurula başvuruda bulunulmasına ve pay dağıtımının hesap dönemini izleyen altıncı ayın sonuna kadar tamamlanmasına, iii. (i) ve (ii) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullanılması durumunda ise, anılan bentlerde belirtilen işlemlerin ayrı ayrı ancak anılan bentlerde yer alan süreler dahilinde yerine getirilmesine, 3) a) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar için mevcut uygulamanın aynen devam ettirilmesine, b) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 3 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde kar dağıtmamaya karar verilebilmesi için genel kurul kararı alınmasından önce Kurul dan uygun görüş alınması şartının aranmamasına, 4) a) Kar dağıtımı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların açıklığa kavuşturulması için hazırlanan, geri bildirimler ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecek olan Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu nun üç gün süreyle Günlük Bülten de ilan edilmek üzere İMKB ye gönderilmesine ve Kurulumuzun internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmasına, b) Payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurullarınca genel kurulun onayına sunulacak kar dağıtım önerisine ilişkin karar alınması ve/veya doğrudan ortaklıkların genel kurullarında kar dağıtımının karara bağlanması durumunda söz konusu kararlara ilişkin Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yapılacak özel durum açıklamasının ekinde bu tabloların da hazırlanarak kamuya duyurulmasına ve tabloların bir örneğinin Kurulumuza iletilmesine, 5) Payları halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü miktarlarının Devlet Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 numaralı Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurullarınca belirlenmesi hükmünün aynen uygulanmasına devam edilmesine, 6) Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kâr tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançlarını portföylerinde yer alan menkul kıymetlerin değer azalışlarını da dikkate alacak şekilde net bazda hesaplamalarına, karar verilmiştir. 3

4 DUYURU 2. PORTFÖY SAKLAMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Portföy saklama kuruluşu ve portföy yönetim şirketi arasında ikili veya portföy saklama kuruluşu, müşteri ve portföy yönetim şirketi arasında üçlü olarak imzalanacak portföy saklama sözleşmelerinde; asgari olarak aşağıda belirtilen unsurların yer alması zorunludur; I. Sözleşmenin Tarafları ve Konusuna İlişkin Esaslar 1) Tarafları tanıtıcı bilgiler, a. Portföy yönetim şirketinin unvanı ve adresi, b. Portföy saklama kuruluşunun unvanı ve adresi, c. Müşteri ile imzalanması halinde, müşterinin kimlik bilgileri ve adresi, d. Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ilişkin bilgiler. 2) Sözleşmede kullanılacak kısaltmalar, 3) Sözleşmenin konusu, II.Müşteri Hesaplarına İlişkin Esaslar 4) Müşteri adına portföy saklama kuruluşu nezdinde açılacak hesapların, portföy saklama kuruluşunun kendisi ya da üçüncü kişilerin hesaplarından ayrı izleneceği ve hesaplardaki varlıkların mülkiyetinin müşterilere ait olduğuna dair hüküm, 5) Müşteri adına doğrudan hesap açılacağına dair hüküm, 6) Merkezi saklama ve kayıt hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanabilen varlıklar için, bu kurumlarda müşteriler adına açılacak hesaplar nezdinde saklama yapılacağına dair hüküm; merkezi saklama ve kayıt hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanamayan varlıklar için bankanın varlıklarından ayrı olarak müşteriye aidiyeti belli olacak şekilde saklanacağını belirten hüküm, 7) Operasyonel nitelikteki nakit ve menkul kıymet transferlerini gerçekleştirebilmek için toplu hesap kullanılacaksa buna dair hüküm, söz konusu hesapların mülkiyetinin müşterilere ait olduğuna dair hüküm, 8) Mahkeme kararı olmaksızın müşteri varlıkları üzerinde müşterilerin portföy saklama kuruluşuna olan saklama hizmeti dışındaki borçlarından ötürü portföy saklama kuruluşu tarafından doğrudan tasarrufta bulunulamayacağına, genel takip usullerinin uygulanacağına dair hüküm, III.Emirlere İlişkin Hükümler 9) Portföy saklama kuruluşu, portföy yönetim şirketi ve aracı kuruluş arasında işlemin gerçekleşmesinden takas süresine kadar iletilen bilgiler ve iletilme yöntemine ilişkin esaslar (işlemin hangi müşteri adına veya hangi toplu hesap adına yapıldığı, toplu hesap adına yapılmışsa müşterilere nasıl dağıtılacağı ve bu bilgilerin ne şekilde iletileceğine,sistem entegrasyonu, faks, elektronik posta v.b.) dair açıklama, 10) Ön eşleştirme sürecinde portföy saklama kuruluşunun iletilen emirlerin saklama hesaplarıyla uyumunu kontrolden (kıymet alımında yeterli nakdin veya alacağın bulunması, kıymet satımında bakiyenin yeterli olması, müşteri dağıtım bilgilerinin doğruluğu v.b.) sorumlu olduğuna dair hüküm ve uyumsuzluk olması durumunda alınacak tedbirlere ilişkin esaslar, IV.Takas ve Teslim Karşılığı Ödeme İlkesine İlişkin Esaslar 11) Takas sürecinin tamamlanması için ortaya çıkan fonlama ihtiyacının portföy saklama kuruluşu tarafından üstlenilmesi durumunda portföy saklama hesapları için yapılacak menkul kıymet işlemlerinin takasının ne şekilde tamamlanacağına ilişkin bilgiler, 12) Portföy saklama kuruluşunun portföy saklama hesaplarından nakit ve/veya menkul kıymet çıkması durumunda karşılığında eşdeğer nakit ve/veya menkul kıymetin portföy saklama hesaplarına girmesinden sorumlu olduğu ve takasın sistemindeki aksamalardan kaynaklanabilecek riskin saklama hesaplarına yansıtılamayacağına dair hüküm, 13) Portföy saklama hesaplarında teslim karşılığı ödeme ilkesinin uygulanamayacağı durumlar hakkında bilgi (Aracılık komisyon kesintisi, saklama komisyonu kesintisi, stopaj, yönetim ücreti, müşteri talimatıyla çıkış, kısmi çıkış, portföy saklama kuruluşunun bünyesinde saklanmayan kıymetlere ilişkin nakit çıkışları v.b.), 14) Toplu nakit ve menkul kıymet hesaplarından üçüncü kişilerin hesabına yapılacak transferlerin de teslim karşılığı ödeme ilkesine uygun olarak yerine getirileceğine ve hesaplar üzerinde herhangi bir nedenle portföy yönetim şirketi veya üçüncü kişilerin tasarruf yetkisinin olmayacağına dair hüküm, 15) Müşteri adına yapılacak menkul kıymet alımlarının diğer kurum nezdinde açılan hesaplardan karşılanacak olması halinde; işlemi tamamlamak üzere öncelikle portföy saklama kuruluşu nezdinde açılmış olan müşteri nakit hesabına veya açıklamalı olarak toplu nakit hesabına transfer yapılmasına ilişkin hüküm, V. Portföy Saklama Kuruluşunca Yapılacak Mutabakat Esasları 16) Saklamaya konu varlıkların mevcudiyetinin bu varlıklara genel saklama hizmeti veren kurumlarla ve portföy yönetim şirketi ile mutabakatına ilişkin hükümler, VI.Saklama Hizmetine İlişkin Esaslar 17) Alım satımına aracılık edilmemekle birlikte teknik olarak portföy saklama kuruluşuna devredilebilmesi mümkün olan tüm işlem ve kıymetlerin portföy saklama kuruluşunca saklanacağına ilişkin hüküm, 18) Toplu veya müşteri hesaplarında kalan nakdin değerlendirilme esasları, 19) Saklamaya konu varlıklardan doğan yönetimsel ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar, 20) Vergi mevzuatı kapsamında saklama hesabı bulunan müşterilerin vergi takibinin portföy saklama kuruluşu tarafından yerine getirileceğine dair hüküm, 21) Yurt dışında yapılacak işlemler nedeniyle uygulanacak saklama ilkelerine (toplu hesap veya müşteri bazında v.b.) ilişkin esaslar, 4

5 22) Portföy saklama kuruluşu tarafından saklama hizmetinin diğer bir saklamacı kuruluştan alınması halinde de müşteriye karşı sorumluluğun devam edeceği hususuyla birlikte, uygulamaya yönelik diğer hükümler, VII. Portföy Saklama Kuruluşu ve Portföy Yönetim Şirketinin Genel Sorumluluklarına İlişkin Esaslar 23) Portföy yönetim şirketinin vekil sıfatıyla sahip olduğu yetkiler ile portföy saklama kuruluşu ve portföy yönetim şirketi arasındaki ilişkilere dair hükümler, 24) Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri (sorumlu kişiler ve sorumlulukları), varsa doğrudan müşteri onayı aranacak talimatların neler olduğu (çıkış, kısmi çıkış, üçüncü kişilere nakit transferi v.b.), 25) Portföy saklama kuruluşunun, müşterilerin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ile müşteri hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arzeden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmekle yükümlü olduğuna dair hüküm, 26) Saklama bölümünün, portföy saklama kuruluşunun diğer birimlerinden ne şekilde ayrılacağına dair bilgi, müşteri bilgilerinin güvenliğinin sağlanacağına dair taahhüt ve aksi durumda portföy saklama kuruluşunun sorumlu olacağına dair hüküm, 27) Portföy saklama kuruluşunda görevleri gereği saklama hesaplarına erişim yetkisi olan birimler (teftiş, iç kontrol, bilgi işlem v.b.) ve bu birimlerin söz konusu hesaplara ne şekilde ve hangi koşullarda erişebileceğine dair hüküm, 28) Portföy saklama kuruluşunda bulunan saklama hesaplarına bilgi işlem güvenliğinden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 29) Portföy saklama kuruluşu dışında vadeli mevduat hesabı açılması durumunda portföy saklama kuruluşuna hesabın açıldığı banka bilgilerini vermek ve işleme ilişkin belgeleri portföy saklama kuruluşuna iletmek, vade sonunda işlem yenilenmemiş ise paranın portföy saklama kuruluşuna aktarılmasını sağlamaktan portföy yönetim şirketinin sorumlu olduğuna dair hüküm, 30) Portföy saklama kuruluşu dışında vadeli mevduat hesabı açılması durumunda portföy yönetim şirketinin ilettiği bilgiler çerçevesinde karşı bankaya parayı göndermekten ve vade sonunda paranın saklama hesaplarına aktarıldığının kontrol edilmesinden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 31) Portföy saklama kuruluşu dışında yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, kıymet ödünç alma ve verme, kredili menkul kıymet işlemi gibi işlemlerde portföy saklama kuruluşuna işlemin yapıldığı kurum bilgilerini vermek ve işleme ilişkin belgeleri portföy saklama kuruluşuna iletmekten portföy yönetim şirketinin sorumlu olduğuna dair hüküm, 32) Portföy saklama kuruluşu dışında yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, kıymet ödünç alma ve verme, kredili menkul kıymet işlemi gibi işlemlerde portföy yönetim şirketinin ilettiği bilgiler çerçevesinde gereken nakit ve kıymet hareketlerinin kontrolünden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 33) Saklama hesaplarına haciz uygulanması gibi durumlarda portföy saklama kuruluşunun en seri haberleşme vasıtasıyla portföy yönetim şirketinin bildirmekten sorumlu olduğuna dair hüküm, 34) Portföy saklama kuruluşunun müşterilere ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolünden sorumlu olduğuna dair hüküm, 35) Portföy saklama kuruluşunun, sözleşmede belirtilen görevleri uyarınca yaptığı tüm işlemlerden ve müşteri ve/veya şirkete verebilecekleri zararlardan, sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde sorumlu olduğuna dair hüküm, 36) Portföy saklama kuruluşunun işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden sorumlu olduğuna dair hüküm, VIII. Bilgi Vermeye İlişkin Esaslar 37) Her bir müşteriye ilişkin olarak, portföy yönetim şirketi tarafından portföy saklama kuruluşuna iletilecek bilgi ve belgelere ilişkin esaslar, 38) Portföy saklama kuruluşu tarafından vergi hesaplamaları kişi bazında tutuluyorsa portföy yönetim şirketine müşterinin muhtemel vergi borcuyla ilgili bilgilerin verilme esasları, 39) Sözleşme taraflarının bilgi verme esasları, IX. Gizliliğe İlişkin Esaslar 40) Müşteri gizliliğinin ne şekilde sağlanacağına ilişkin hükümler, X. Müşteri İle İlişkilere İlişkin Esaslar 41) Portföy saklama kuruluşu tarafından müşteriye ekstre gönderilmesine ilişkin esaslar, 42) Portföy saklama kuruluşunun internet bankacılığının müşteri tarafından yalnızca görüntüleme amaçlı olarak kullanılacağına ilişkin hüküm, 43) Portföy saklama kuruluşunun uhdesinde olmayan varlık ve/veya işlemlerin ekstrelerde ne şekilde gösterileceğine ilişkin hüküm, 44) Finansal varlıkların tesliminde müşteri talimatının aranacağına dair hüküm, müşteri tarafından verilen talimatın şekil şartlarına ilişkin hüküm, 45) Müşterilerin çıkış, kısmi çıkış gibi taleplerinin sadece portföy yönetim şirketi aracılığıyla portföy saklama kuruluşuna iletilebileceği, taleplerin doğrudan portföy saklama kuruluşuna yapılması durumunda ise söz konusu taleplerin yerine getirilmeyeceğine dair hüküm, XI. Delil Şartlarına İlişkin Esaslar 46) Portföy saklama kuruluşun kayıtlarının kesin delil teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. 47) İspat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilemez.. 48) Portföy saklama kuruluşunun kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören hükümlerin müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz. Portföy saklama kuruluşu kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin hükümler, ancak müşteri mutakabatını içeren kayıtlar için öngörülebilir. XII.Diğer Hususlar 49) Portföy saklama kuruluşuna kusur atfedilemeyen haller dışında portföy saklama kuruluşunun sorumsuzluğunu öngören sorumsuzluk kayıtlarının sözleşmede öngörülemeyeceğine dair hüküm, 5

6 50) Portföy saklama kuruluşu ile portföy yönetim şirketi arasındaki sözleşmenin sona ermesi veya portföy saklama kuruluşunun Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartları kaybetmesi halinde portföy yönetim şirketinin bir başka portföy saklama kuruluşu ile yeni bir sözleşme imzalayana kadar portföy saklama kuruluşunun sorumluluğunun devam edeceğine dair hüküm, 51) Saklama hizmeti dolayısıyla portföy saklama kuruluşuna ödenecek ücretin tespit ve ödeme esasları, 52) Müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve portföy saklama kuruluşu/portföy yönetim şirketi lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlerin konulmaması, 53) Açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması, müşterinin okumasını zorlaştıracak veya engelleyecek karakter ve yazı büyüklüğü kullanılmaması, 54) Müşteriler ile portföy saklama kuruluşu/portföy yönetim şirketi hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı ve dengeli biçimde belirlenmesi, 55) Sözleşmenin sona erme esasları, 56) Uygulanacak hükümler (Bu sözleşmede portföy yönetim sözleşmesinin ilgili hükümlerine atıfta bulunulabilir), 57) Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine sözleşmenin sona erdirilebileceğine dair hüküm, 58) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde veya açıklık olmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatının uygulanacağına dair hüküm, 59) Sözleşme Sermaye Piyasası Mevzuatı ile çelişen hükümlerin bulunması durumunda bu hükümlerin uygulanmayıp Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin uygulanacağına dair hüküm, 60) Yetkili mahkeme ve icra daireleri, 61) Yetkili imzalar ve tebligat adresleri. DUYURU 3. Kurul Karar Organı nın tarih ve 04/154 sayılı Kararı: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan gayrimenkul, gayrimenkule dayalı hak veya gayrimenkul projelerine ilişkin altyapı hizmetlerinin; ilgili mevzuatta yer alan yasal zorunluluklar gereği yalnızca bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketler tarafından yapılmasının zorunlu olması halinde, bu şirketlere iştirak etmeleri mümkündür. Bu iştiraklerde Tebliğ in 26. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri uygulanmaz DUYURU 4. Çukurova Elektrik A.Ş. (Şirket, ÇEAŞ) nin 1999 yılında grup bankaları olan İmar Bank Offshore Ltd. ve T. İmar Bankası T.A.Ş. den kullandığı kredilere, kredi sözleşmelerinde hükmolunan şartlara aykırı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşmuş hazine bonosu faiz oranlarına göre daha yüksek faiz oranları uygulanması yoluyla Uzan Grubu şirketlerinden İmar Bank Offshore Ltd. ve T. İmar Bankası T.A.Ş. ne Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) md.15/f.son hükmüne aykırı olarak örtülü kazanç aktarımında bulunulmuş olduğu ve Şirket in TL. ve döviz cinsinden nakdinin tutulduğu İmar Bank Offshore Ltd. nezdindeki hesaplarına emsallerine göre düşük oranda faiz işletilmesi yoluyla Şirket ten Uzan Grubuna ait İmarbank Offshore Ltd. şirketine 1997, 1998 ve 1999 yıllarında SPKn. md.15/f.son hükmüne aykırı olarak örtülü kazanç aktarımında bulunulduğunun tespiti ve iptali talebi ile SPK nun 46. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Kurulumuzca İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde E.2001/641 sayısı ile açılan davada, anılan Mahkemenin tarih ve K.2007/803 sayılı kararı ile, kredi işlemleri yönünden örtülü kazanç aktarımının tespiti ve iptali talebini içeren davanın reddine ve mevduatın grup bankalarında düşük faizle tutulmasının örtülü kazanç aktarımı teşkil ettiğinin tespiti ve iptali talebini içeren birleşen dosya yönünden davanın kabulü ile anılan işlemin SPKn. md.46/1-c hükmü çerçevesinde hukuka aykırılığının tespiti ve iptaline karar verilmiş olup, anılan karara aşağıda yer verilmektedir: 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 DUYURU 5. SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM FAALİYETİ İLE YETKİLİ KURULUŞLAR İLE KAMUOYUNA DUYURULUR Kurulumuzun tarih ve 4/158 sayılı Kararı uyarınca, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlar, Kurulumuzun Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri ıslak imza ile yazılı ortamın yanı sıra, tarihinden itibaren, elektronik imza ile elektronik ortamda da gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Söz konusu uygulamanın başlangıç aşamasında, aşağıda belirtilen süreler içinde, tüm bağımsız denetim kuruluşlarının, sistemde yer alan tüm alanlara ilişkin olarak mevcut durumlarını yansıtacak şekilde bilgi ve belgeleri sisteme girmeleri zorunludur. Söz konusu veri girişlerinde, sistemin işleyişi gereği, öncelikle gerçek kişi ve şirket bilgilerine ilişkin kayıtların yapılması, ardından ortaklık yapısı ve denetim kadrosuna ilişkin bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi ve son olarak da bağımsız denetim sözleşmeleri, mesleki sorumluluk sigortası ve diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin sisteme kaydedilmesi kullanımda kolaylık sağlayacaktır. 11

12 Bağımsız denetim kuruluşunun denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçi sayısı (sorumlu ortak baş denetçiler dahil) Tamamlanma Süresi 6-20 arası arası ve üstü Kurulumuzun tarih ve 4/158 sayılı Kararı uyarınca, tarihinden itibaren, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşların Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda gerçekleştirmemeleri ve yukarıda belirtilen süreler içerisinde mevcut durumlarını yansıtır bilgi ve belgeleri sisteme girişi tamamlamamaları halinde Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği çerçevesinde sorumlulukları doğacak olup, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi uyarınca idari işlem tesis edilebilecektir. Uygulama hakkında bilgi edinilebilecek kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bilgi işlem ve teknik konular: e-posta telefon Bilgi ve belgelerle ilgili mevzuata ilişkin konular: e-posta telefon Kamuoyuna duyurulur. E. YENİ FAALİYET İZNİ Akbank T.A.Ş. nin Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 18. maddesi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetimine konu varlıklarının saklanması konusunda portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. F. ÖZEL DURUMLAR 1. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşmesinin İntifa Senetleri başlıklı 13. maddesinin iptal edilmesi ile Merkez ve Şubeler başlıklı 7. ve Net Karın Dağıtımı başlıklı 33. maddelerinin değiştirilmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin Şirket talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (Şirket) nin esas sözleşmesinin yönetim kurulunun yetki ve görevlerini belirten 21 inci maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12

13 3. Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan İttifak Holding A.Ş. ortaklarına ait hisseleri gönüllü olarak satın almak üzere çağrıda bulunma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. nin Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Biskon Yapı A.Ş. nin, YTL çıkarılmış sermayeli Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü nedeniyle yapılacak esas sözleşme değişikliklerine izin verilmiştir. 9. Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. BAŞVURU ÖNCESİ VE SONRASI ARACI KURUM UN ORTAKLIK YAPISI TABLO I PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRİ SONRASI OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Abdullah ACAR ,13 52, ,33 74, Acar Factoring A.Ş ,20 22, ,00 0, Hüseyin Cemal ACAR ,40 20, ,40 20, Mine ACAR BORA ,27 5, ,27 5, Osman GÜZEL 1,00 0, ,00 0, A. Tuncay BORA 1,00 0, ,00 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100,

14 10. Form Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin YTL. dan YTL.na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA ORTAĞIN ADI SOYADI / TİC. UNVANI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Credit Agricole Cheuvreux SA ,96 99, ,96 99, Pierre Janus 0,01 0, ,01 0, Bertrand Patillet 0,01 0, ,01 0, Jean-Claude Bassien 0,01 0, ,01 0, Jerome Dupard 0,01 0, ,01 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, Form Menkul Değerler A.Ş. nin unvanının Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 12. Kapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin unvanının Kapital Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi ile Kapital Menkul ibaresini işletme adı olarak kullanılması talebi olumlu karşılanmıştır. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan İttifak Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14

15 4. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 15

16 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 16

17 7. Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 17

18 18

19 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin sınırlı sorumlu Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından çağrı yoluyla toplanmasına ilişkin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/3 HAFTALIK BÜLTEN 14/01/2008 18/01/2008 A. 02.01.2008 18.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/54 HAFTALIK BÜLTEN 27/12/2004 31/12/2004 A. 1.1.2004 31.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 31.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/30 HAFTALIK BÜLTEN 19/07/2010 23/07/2010 A. 04.01.2010 23.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/32 HAFTALIK BÜLTEN 6/8/2001 10/8/2001 A. 1.1.2001 10.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 10.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER 2004 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2004 BAKANLAR KURULU KARARLARI 30.07.2004 Tarih ve 2004/7712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 3.1.11. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: IV, No: 27) (13 Kasım 2001 tarihli ve 24582 sayılı

Detaylı

www.kanunum.com KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1)

www.kanunum.com KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1) SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN TEMETTÜ VE TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMINDA UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 27) SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ OLAN HALKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı