SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/6 HAFTALIK BÜLTEN 04/02/ /02/2008 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil TOPLAM NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri YTL dır tarihleri arasında 3 ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 6 olmuştur. Aynı dönem içinde 2 si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 2 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (YTL) Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Mensa Mensucat San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.(**) Hisse Senedi (*) Kurulumuzun 2007/54 sayılı Haftalık Bülteni nde ilan edilen ve Şirketin nakit olarak artırılması planlanan YTL. lik tutar, Şirketin talebi doğrultusunda YTL. olarak değiştirilmiş olup, artırılan sermayeye ilişkin payların, şirketin büyük ortağı Ulutaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. (**) Şirketin nakit olarak artırılan YTL. sermayesini temsil edecek payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Morgan Stanley International Plc. ile İbrahim Polat Holding A.Ş. ne tahsis edilmesi planlanmaktadır. 1

2 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 3 (YTL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş Yapı Kredi Sigorta A.Ş Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı Tablo: 4 1. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 2. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu 3. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 4. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Sütaş Değişken Özel Fonu İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) (YTL) Artırılan Tutar C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi Sermaye Tavanı Eski Yeni (YTL) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Artırım) İç Temettüden Kaynaklardan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (YTL) Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Global Yatırım Holding A.Ş Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Değer Fonu 2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 7 Fon Tutarı Pay Sayısı (YTL) (Adet) Portföy Yapısı (%) D. DUYURU DUYURU tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 1) Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranının Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği (Tebliğ) nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan oran olan % 20 olarak uygulanmasına, 2) a) Bu dağıtımın genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine, b) 1 inci maddesi uyarınca belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5 inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine, c) Tebliğ in 5 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, Tebliğ in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki esaslar çerçevesinde hesaplayacakları birinci temettüü nakden dağıtılmaları zorunluluğunun getirilmesine, d) Tebliğ in 6 ncı maddesinde yer alan temettü dağıtım zamanına ilişkin sürelerin; i. Temettüün tamamı nakden dağıtılacaksa, temettüün hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonuna kadar dağıtımının yapılması uygulamasına devam edilmesine, ii. Temettü pay olarak dağıtılacaksa, bu nedenle ihraç edilecek payların Kurulca kayda alınması için hesap dönemini takip eden beşinci ay sonuna kadar Kurula başvuruda bulunulmasına ve pay dağıtımının hesap dönemini izleyen altıncı ayın sonuna kadar tamamlanmasına, iii. (i) ve (ii) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullanılması durumunda ise, anılan bentlerde belirtilen işlemlerin ayrı ayrı ancak anılan bentlerde yer alan süreler dahilinde yerine getirilmesine, 3) a) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar için mevcut uygulamanın aynen devam ettirilmesine, b) Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların Kurulumuzun Seri:IV, No:9 sayılı İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 3 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde kar dağıtmamaya karar verilebilmesi için genel kurul kararı alınmasından önce Kurul dan uygun görüş alınması şartının aranmamasına, 4) a) Kar dağıtımı ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların açıklığa kavuşturulması için hazırlanan, geri bildirimler ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecek olan Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu nun üç gün süreyle Günlük Bülten de ilan edilmek üzere İMKB ye gönderilmesine ve Kurulumuzun internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmasına, b) Payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların yönetim kurullarınca genel kurulun onayına sunulacak kar dağıtım önerisine ilişkin karar alınması ve/veya doğrudan ortaklıkların genel kurullarında kar dağıtımının karara bağlanması durumunda söz konusu kararlara ilişkin Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yapılacak özel durum açıklamasının ekinde bu tabloların da hazırlanarak kamuya duyurulmasına ve tabloların bir örneğinin Kurulumuza iletilmesine, 5) Payları halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temettü miktarlarının Devlet Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 numaralı Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurullarınca belirlenmesi hükmünün aynen uygulanmasına devam edilmesine, 6) Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kâr tutarının hesaplanmasında gerçekleşmemiş sermaye kazançlarını portföylerinde yer alan menkul kıymetlerin değer azalışlarını da dikkate alacak şekilde net bazda hesaplamalarına, karar verilmiştir. 3

4 DUYURU 2. PORTFÖY SAKLAMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Portföy saklama kuruluşu ve portföy yönetim şirketi arasında ikili veya portföy saklama kuruluşu, müşteri ve portföy yönetim şirketi arasında üçlü olarak imzalanacak portföy saklama sözleşmelerinde; asgari olarak aşağıda belirtilen unsurların yer alması zorunludur; I. Sözleşmenin Tarafları ve Konusuna İlişkin Esaslar 1) Tarafları tanıtıcı bilgiler, a. Portföy yönetim şirketinin unvanı ve adresi, b. Portföy saklama kuruluşunun unvanı ve adresi, c. Müşteri ile imzalanması halinde, müşterinin kimlik bilgileri ve adresi, d. Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ilişkin bilgiler. 2) Sözleşmede kullanılacak kısaltmalar, 3) Sözleşmenin konusu, II.Müşteri Hesaplarına İlişkin Esaslar 4) Müşteri adına portföy saklama kuruluşu nezdinde açılacak hesapların, portföy saklama kuruluşunun kendisi ya da üçüncü kişilerin hesaplarından ayrı izleneceği ve hesaplardaki varlıkların mülkiyetinin müşterilere ait olduğuna dair hüküm, 5) Müşteri adına doğrudan hesap açılacağına dair hüküm, 6) Merkezi saklama ve kayıt hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanabilen varlıklar için, bu kurumlarda müşteriler adına açılacak hesaplar nezdinde saklama yapılacağına dair hüküm; merkezi saklama ve kayıt hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanamayan varlıklar için bankanın varlıklarından ayrı olarak müşteriye aidiyeti belli olacak şekilde saklanacağını belirten hüküm, 7) Operasyonel nitelikteki nakit ve menkul kıymet transferlerini gerçekleştirebilmek için toplu hesap kullanılacaksa buna dair hüküm, söz konusu hesapların mülkiyetinin müşterilere ait olduğuna dair hüküm, 8) Mahkeme kararı olmaksızın müşteri varlıkları üzerinde müşterilerin portföy saklama kuruluşuna olan saklama hizmeti dışındaki borçlarından ötürü portföy saklama kuruluşu tarafından doğrudan tasarrufta bulunulamayacağına, genel takip usullerinin uygulanacağına dair hüküm, III.Emirlere İlişkin Hükümler 9) Portföy saklama kuruluşu, portföy yönetim şirketi ve aracı kuruluş arasında işlemin gerçekleşmesinden takas süresine kadar iletilen bilgiler ve iletilme yöntemine ilişkin esaslar (işlemin hangi müşteri adına veya hangi toplu hesap adına yapıldığı, toplu hesap adına yapılmışsa müşterilere nasıl dağıtılacağı ve bu bilgilerin ne şekilde iletileceğine,sistem entegrasyonu, faks, elektronik posta v.b.) dair açıklama, 10) Ön eşleştirme sürecinde portföy saklama kuruluşunun iletilen emirlerin saklama hesaplarıyla uyumunu kontrolden (kıymet alımında yeterli nakdin veya alacağın bulunması, kıymet satımında bakiyenin yeterli olması, müşteri dağıtım bilgilerinin doğruluğu v.b.) sorumlu olduğuna dair hüküm ve uyumsuzluk olması durumunda alınacak tedbirlere ilişkin esaslar, IV.Takas ve Teslim Karşılığı Ödeme İlkesine İlişkin Esaslar 11) Takas sürecinin tamamlanması için ortaya çıkan fonlama ihtiyacının portföy saklama kuruluşu tarafından üstlenilmesi durumunda portföy saklama hesapları için yapılacak menkul kıymet işlemlerinin takasının ne şekilde tamamlanacağına ilişkin bilgiler, 12) Portföy saklama kuruluşunun portföy saklama hesaplarından nakit ve/veya menkul kıymet çıkması durumunda karşılığında eşdeğer nakit ve/veya menkul kıymetin portföy saklama hesaplarına girmesinden sorumlu olduğu ve takasın sistemindeki aksamalardan kaynaklanabilecek riskin saklama hesaplarına yansıtılamayacağına dair hüküm, 13) Portföy saklama hesaplarında teslim karşılığı ödeme ilkesinin uygulanamayacağı durumlar hakkında bilgi (Aracılık komisyon kesintisi, saklama komisyonu kesintisi, stopaj, yönetim ücreti, müşteri talimatıyla çıkış, kısmi çıkış, portföy saklama kuruluşunun bünyesinde saklanmayan kıymetlere ilişkin nakit çıkışları v.b.), 14) Toplu nakit ve menkul kıymet hesaplarından üçüncü kişilerin hesabına yapılacak transferlerin de teslim karşılığı ödeme ilkesine uygun olarak yerine getirileceğine ve hesaplar üzerinde herhangi bir nedenle portföy yönetim şirketi veya üçüncü kişilerin tasarruf yetkisinin olmayacağına dair hüküm, 15) Müşteri adına yapılacak menkul kıymet alımlarının diğer kurum nezdinde açılan hesaplardan karşılanacak olması halinde; işlemi tamamlamak üzere öncelikle portföy saklama kuruluşu nezdinde açılmış olan müşteri nakit hesabına veya açıklamalı olarak toplu nakit hesabına transfer yapılmasına ilişkin hüküm, V. Portföy Saklama Kuruluşunca Yapılacak Mutabakat Esasları 16) Saklamaya konu varlıkların mevcudiyetinin bu varlıklara genel saklama hizmeti veren kurumlarla ve portföy yönetim şirketi ile mutabakatına ilişkin hükümler, VI.Saklama Hizmetine İlişkin Esaslar 17) Alım satımına aracılık edilmemekle birlikte teknik olarak portföy saklama kuruluşuna devredilebilmesi mümkün olan tüm işlem ve kıymetlerin portföy saklama kuruluşunca saklanacağına ilişkin hüküm, 18) Toplu veya müşteri hesaplarında kalan nakdin değerlendirilme esasları, 19) Saklamaya konu varlıklardan doğan yönetimsel ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar, 20) Vergi mevzuatı kapsamında saklama hesabı bulunan müşterilerin vergi takibinin portföy saklama kuruluşu tarafından yerine getirileceğine dair hüküm, 21) Yurt dışında yapılacak işlemler nedeniyle uygulanacak saklama ilkelerine (toplu hesap veya müşteri bazında v.b.) ilişkin esaslar, 4

5 22) Portföy saklama kuruluşu tarafından saklama hizmetinin diğer bir saklamacı kuruluştan alınması halinde de müşteriye karşı sorumluluğun devam edeceği hususuyla birlikte, uygulamaya yönelik diğer hükümler, VII. Portföy Saklama Kuruluşu ve Portföy Yönetim Şirketinin Genel Sorumluluklarına İlişkin Esaslar 23) Portföy yönetim şirketinin vekil sıfatıyla sahip olduğu yetkiler ile portföy saklama kuruluşu ve portföy yönetim şirketi arasındaki ilişkilere dair hükümler, 24) Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri (sorumlu kişiler ve sorumlulukları), varsa doğrudan müşteri onayı aranacak talimatların neler olduğu (çıkış, kısmi çıkış, üçüncü kişilere nakit transferi v.b.), 25) Portföy saklama kuruluşunun, müşterilerin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ile müşteri hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arzeden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmekle yükümlü olduğuna dair hüküm, 26) Saklama bölümünün, portföy saklama kuruluşunun diğer birimlerinden ne şekilde ayrılacağına dair bilgi, müşteri bilgilerinin güvenliğinin sağlanacağına dair taahhüt ve aksi durumda portföy saklama kuruluşunun sorumlu olacağına dair hüküm, 27) Portföy saklama kuruluşunda görevleri gereği saklama hesaplarına erişim yetkisi olan birimler (teftiş, iç kontrol, bilgi işlem v.b.) ve bu birimlerin söz konusu hesaplara ne şekilde ve hangi koşullarda erişebileceğine dair hüküm, 28) Portföy saklama kuruluşunda bulunan saklama hesaplarına bilgi işlem güvenliğinden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 29) Portföy saklama kuruluşu dışında vadeli mevduat hesabı açılması durumunda portföy saklama kuruluşuna hesabın açıldığı banka bilgilerini vermek ve işleme ilişkin belgeleri portföy saklama kuruluşuna iletmek, vade sonunda işlem yenilenmemiş ise paranın portföy saklama kuruluşuna aktarılmasını sağlamaktan portföy yönetim şirketinin sorumlu olduğuna dair hüküm, 30) Portföy saklama kuruluşu dışında vadeli mevduat hesabı açılması durumunda portföy yönetim şirketinin ilettiği bilgiler çerçevesinde karşı bankaya parayı göndermekten ve vade sonunda paranın saklama hesaplarına aktarıldığının kontrol edilmesinden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 31) Portföy saklama kuruluşu dışında yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, kıymet ödünç alma ve verme, kredili menkul kıymet işlemi gibi işlemlerde portföy saklama kuruluşuna işlemin yapıldığı kurum bilgilerini vermek ve işleme ilişkin belgeleri portföy saklama kuruluşuna iletmekten portföy yönetim şirketinin sorumlu olduğuna dair hüküm, 32) Portföy saklama kuruluşu dışında yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, kıymet ödünç alma ve verme, kredili menkul kıymet işlemi gibi işlemlerde portföy yönetim şirketinin ilettiği bilgiler çerçevesinde gereken nakit ve kıymet hareketlerinin kontrolünden portföy saklama kuruluşunun sorumlu olduğuna dair hüküm, 33) Saklama hesaplarına haciz uygulanması gibi durumlarda portföy saklama kuruluşunun en seri haberleşme vasıtasıyla portföy yönetim şirketinin bildirmekten sorumlu olduğuna dair hüküm, 34) Portföy saklama kuruluşunun müşterilere ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolünden sorumlu olduğuna dair hüküm, 35) Portföy saklama kuruluşunun, sözleşmede belirtilen görevleri uyarınca yaptığı tüm işlemlerden ve müşteri ve/veya şirkete verebilecekleri zararlardan, sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde sorumlu olduğuna dair hüküm, 36) Portföy saklama kuruluşunun işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden sorumlu olduğuna dair hüküm, VIII. Bilgi Vermeye İlişkin Esaslar 37) Her bir müşteriye ilişkin olarak, portföy yönetim şirketi tarafından portföy saklama kuruluşuna iletilecek bilgi ve belgelere ilişkin esaslar, 38) Portföy saklama kuruluşu tarafından vergi hesaplamaları kişi bazında tutuluyorsa portföy yönetim şirketine müşterinin muhtemel vergi borcuyla ilgili bilgilerin verilme esasları, 39) Sözleşme taraflarının bilgi verme esasları, IX. Gizliliğe İlişkin Esaslar 40) Müşteri gizliliğinin ne şekilde sağlanacağına ilişkin hükümler, X. Müşteri İle İlişkilere İlişkin Esaslar 41) Portföy saklama kuruluşu tarafından müşteriye ekstre gönderilmesine ilişkin esaslar, 42) Portföy saklama kuruluşunun internet bankacılığının müşteri tarafından yalnızca görüntüleme amaçlı olarak kullanılacağına ilişkin hüküm, 43) Portföy saklama kuruluşunun uhdesinde olmayan varlık ve/veya işlemlerin ekstrelerde ne şekilde gösterileceğine ilişkin hüküm, 44) Finansal varlıkların tesliminde müşteri talimatının aranacağına dair hüküm, müşteri tarafından verilen talimatın şekil şartlarına ilişkin hüküm, 45) Müşterilerin çıkış, kısmi çıkış gibi taleplerinin sadece portföy yönetim şirketi aracılığıyla portföy saklama kuruluşuna iletilebileceği, taleplerin doğrudan portföy saklama kuruluşuna yapılması durumunda ise söz konusu taleplerin yerine getirilmeyeceğine dair hüküm, XI. Delil Şartlarına İlişkin Esaslar 46) Portföy saklama kuruluşun kayıtlarının kesin delil teşkil etmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. 47) İspat külfetini müşteriye yükleyen kayıtlara yer verilemez.. 48) Portföy saklama kuruluşunun kayıtlarının münhasıran delil olmasını öngören hükümlerin müşterinin gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırması nedeniyle sözleşmede yer alamaz. Portföy saklama kuruluşu kayıtlarının münhasıran delil oluşturmasına ilişkin hükümler, ancak müşteri mutakabatını içeren kayıtlar için öngörülebilir. XII.Diğer Hususlar 49) Portföy saklama kuruluşuna kusur atfedilemeyen haller dışında portföy saklama kuruluşunun sorumsuzluğunu öngören sorumsuzluk kayıtlarının sözleşmede öngörülemeyeceğine dair hüküm, 5

6 50) Portföy saklama kuruluşu ile portföy yönetim şirketi arasındaki sözleşmenin sona ermesi veya portföy saklama kuruluşunun Sermaye Piyasası Mevzuatında aranan şartları kaybetmesi halinde portföy yönetim şirketinin bir başka portföy saklama kuruluşu ile yeni bir sözleşme imzalayana kadar portföy saklama kuruluşunun sorumluluğunun devam edeceğine dair hüküm, 51) Saklama hizmeti dolayısıyla portföy saklama kuruluşuna ödenecek ücretin tespit ve ödeme esasları, 52) Müşteri haklarını ciddi şekilde zedeleyici ve portföy saklama kuruluşu/portföy yönetim şirketi lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlerin konulmaması, 53) Açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılması, müşterinin okumasını zorlaştıracak veya engelleyecek karakter ve yazı büyüklüğü kullanılmaması, 54) Müşteriler ile portföy saklama kuruluşu/portföy yönetim şirketi hak ve yükümlülüklerinin karşılıklı ve dengeli biçimde belirlenmesi, 55) Sözleşmenin sona erme esasları, 56) Uygulanacak hükümler (Bu sözleşmede portföy yönetim sözleşmesinin ilgili hükümlerine atıfta bulunulabilir), 57) Sermaye Piyasası Kurulunun talebi üzerine sözleşmenin sona erdirilebileceğine dair hüküm, 58) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde veya açıklık olmaması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatının uygulanacağına dair hüküm, 59) Sözleşme Sermaye Piyasası Mevzuatı ile çelişen hükümlerin bulunması durumunda bu hükümlerin uygulanmayıp Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerinin uygulanacağına dair hüküm, 60) Yetkili mahkeme ve icra daireleri, 61) Yetkili imzalar ve tebligat adresleri. DUYURU 3. Kurul Karar Organı nın tarih ve 04/154 sayılı Kararı: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının; portföylerinde yer alan ve/veya yer alması planlanan gayrimenkul, gayrimenkule dayalı hak veya gayrimenkul projelerine ilişkin altyapı hizmetlerinin; ilgili mevzuatta yer alan yasal zorunluluklar gereği yalnızca bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketler tarafından yapılmasının zorunlu olması halinde, bu şirketlere iştirak etmeleri mümkündür. Bu iştiraklerde Tebliğ in 26. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri uygulanmaz DUYURU 4. Çukurova Elektrik A.Ş. (Şirket, ÇEAŞ) nin 1999 yılında grup bankaları olan İmar Bank Offshore Ltd. ve T. İmar Bankası T.A.Ş. den kullandığı kredilere, kredi sözleşmelerinde hükmolunan şartlara aykırı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşmuş hazine bonosu faiz oranlarına göre daha yüksek faiz oranları uygulanması yoluyla Uzan Grubu şirketlerinden İmar Bank Offshore Ltd. ve T. İmar Bankası T.A.Ş. ne Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) md.15/f.son hükmüne aykırı olarak örtülü kazanç aktarımında bulunulmuş olduğu ve Şirket in TL. ve döviz cinsinden nakdinin tutulduğu İmar Bank Offshore Ltd. nezdindeki hesaplarına emsallerine göre düşük oranda faiz işletilmesi yoluyla Şirket ten Uzan Grubuna ait İmarbank Offshore Ltd. şirketine 1997, 1998 ve 1999 yıllarında SPKn. md.15/f.son hükmüne aykırı olarak örtülü kazanç aktarımında bulunulduğunun tespiti ve iptali talebi ile SPK nun 46. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Kurulumuzca İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde E.2001/641 sayısı ile açılan davada, anılan Mahkemenin tarih ve K.2007/803 sayılı kararı ile, kredi işlemleri yönünden örtülü kazanç aktarımının tespiti ve iptali talebini içeren davanın reddine ve mevduatın grup bankalarında düşük faizle tutulmasının örtülü kazanç aktarımı teşkil ettiğinin tespiti ve iptali talebini içeren birleşen dosya yönünden davanın kabulü ile anılan işlemin SPKn. md.46/1-c hükmü çerçevesinde hukuka aykırılığının tespiti ve iptaline karar verilmiş olup, anılan karara aşağıda yer verilmektedir: 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 DUYURU 5. SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM FAALİYETİ İLE YETKİLİ KURULUŞLAR İLE KAMUOYUNA DUYURULUR Kurulumuzun tarih ve 4/158 sayılı Kararı uyarınca, sermaye piyasasında bağımsız denetime yetkili kuruluşlar, Kurulumuzun Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ i çerçevesinde yapmakla yükümlü bulundukları bildirimleri ıslak imza ile yazılı ortamın yanı sıra, tarihinden itibaren, elektronik imza ile elektronik ortamda da gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Söz konusu uygulamanın başlangıç aşamasında, aşağıda belirtilen süreler içinde, tüm bağımsız denetim kuruluşlarının, sistemde yer alan tüm alanlara ilişkin olarak mevcut durumlarını yansıtacak şekilde bilgi ve belgeleri sisteme girmeleri zorunludur. Söz konusu veri girişlerinde, sistemin işleyişi gereği, öncelikle gerçek kişi ve şirket bilgilerine ilişkin kayıtların yapılması, ardından ortaklık yapısı ve denetim kadrosuna ilişkin bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi ve son olarak da bağımsız denetim sözleşmeleri, mesleki sorumluluk sigortası ve diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin sisteme kaydedilmesi kullanımda kolaylık sağlayacaktır. 11

12 Bağımsız denetim kuruluşunun denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçi sayısı (sorumlu ortak baş denetçiler dahil) Tamamlanma Süresi 6-20 arası arası ve üstü Kurulumuzun tarih ve 4/158 sayılı Kararı uyarınca, tarihinden itibaren, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşların Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda gerçekleştirmemeleri ve yukarıda belirtilen süreler içerisinde mevcut durumlarını yansıtır bilgi ve belgeleri sisteme girişi tamamlamamaları halinde Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği çerçevesinde sorumlulukları doğacak olup, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi uyarınca idari işlem tesis edilebilecektir. Uygulama hakkında bilgi edinilebilecek kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Bilgi işlem ve teknik konular: e-posta telefon Bilgi ve belgelerle ilgili mevzuata ilişkin konular: e-posta telefon Kamuoyuna duyurulur. E. YENİ FAALİYET İZNİ Akbank T.A.Ş. nin Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin 18. maddesi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetimine konu varlıklarının saklanması konusunda portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir. F. ÖZEL DURUMLAR 1. Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.(Şirket) nin esas sözleşmesinin İntifa Senetleri başlıklı 13. maddesinin iptal edilmesi ile Merkez ve Şubeler başlıklı 7. ve Net Karın Dağıtımı başlıklı 33. maddelerinin değiştirilmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesine ilişkin Şirket talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 2. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (Şirket) nin esas sözleşmesinin yönetim kurulunun yetki ve görevlerini belirten 21 inci maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 12

13 3. Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. nin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeyen Kurulumuz kaydında bulunan İttifak Holding A.Ş. ortaklarına ait hisseleri gönüllü olarak satın almak üzere çağrıda bulunma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 4. İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 5. Taksim Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6. Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 7. Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. nin Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) çerçevesinde, değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebi olumlu karşılanmıştır. 8. Biskon Yapı A.Ş. nin, YTL çıkarılmış sermayeli Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü nedeniyle yapılacak esas sözleşme değişikliklerine izin verilmiştir. 9. Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin pay devri başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir. BAŞVURU ÖNCESİ VE SONRASI ARACI KURUM UN ORTAKLIK YAPISI TABLO I PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRİ SONRASI OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Abdullah ACAR ,13 52, ,33 74, Acar Factoring A.Ş ,20 22, ,00 0, Hüseyin Cemal ACAR ,40 20, ,40 20, Mine ACAR BORA ,27 5, ,27 5, Osman GÜZEL 1,00 0, ,00 0, A. Tuncay BORA 1,00 0, ,00 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100,

14 10. Form Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin YTL. dan YTL.na arttırılması başvurusu kabul edilmiş olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir. ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA ORTAĞIN ADI SOYADI / TİC. UNVANI Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) Credit Agricole Cheuvreux SA ,96 99, ,96 99, Pierre Janus 0,01 0, ,01 0, Bertrand Patillet 0,01 0, ,01 0, Jean-Claude Bassien 0,01 0, ,01 0, Jerome Dupard 0,01 0, ,01 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, Form Menkul Değerler A.Ş. nin unvanının Credit Agricole Cheuvreux Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 12. Kapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin unvanının Kapital Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmesi ile Kapital Menkul ibaresini işletme adı olarak kullanılması talebi olumlu karşılanmıştır. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan İttifak Holding A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 14

15 4. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB de işlem görmeyen Tasfiye Halinde Asad Enerji Dağıtım Liman İşletmeciliği ve Turizm Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 15

16 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 16

17 7. Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 17

18 18

19 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin sınırlı sorumlu Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından çağrı yoluyla toplanmasına ilişkin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/25 HAFTALIK BÜLTEN 16/06/2008 20/06/2008 A. 02.01.2008 20.06.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

oran) -Nakit -Bedelsiz - Toplam 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü ... A.Ş. 20... Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.800.000,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 644.795,90 Esas sözleşme uyarınca

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2004 07/05/2004 A. 1.1.2004 07.05.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 07.05.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/17 HAFTALIK BÜLTEN 13/04/2009 17/04/2009 A. 02.01.2009-17.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/5 10/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ DENİZBANK A.Ş B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Denizbank_A.Ş._B Tipi Kamu Ve Özel Sektör Tahvil Ve Bono Fonu içtüzüğünün 1.2., 2.4.,3.1.,3.3.,5.7.3., 5.9.2.,6.1.,8.7.,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/7 HAFTALIK BÜLTEN 11/02/2008 15/02/2008 A. 02.01.2008 15.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı