T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: OCAK Karar Sayısı: 7/12986

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KARARNAMELE SALI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Sayı: 15816 11 OCAK 1977. Karar Sayısı: 7/12986"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mtidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 OCAK 1977 SALI Sayı: KARARNAMELE R Karar Sayısı: 7/12986 Çukurova Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı bütün işyerlerinde, TES - İŞ Çukurova ve Havalisi Enerji İşçileri Sendikası tarafından uygulanmak üzere alınan grev kararının, millî güvenliğimiz bakımından, 30 gün süre ile geciktirilmesi; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 4/1/1977 tarihli ve /32 sayılı yazısı üzerine, 15/7/1963 tarihli ve 275 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca tarihli 7/1/1977 ve 275 tarihinde sayılı Kanunun kararlaştırılmıştır. 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/1/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMÎREL Prof. Dr. N. ERBAKÂN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Balkanı A.TÜRKES S.ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı M. K. ERKOVAN G. KARACA 1. MÜFTÜOĞLU Milli Savunma Bakanı İçişleri, Bakanı Dışişleri Bakanı F. MELEN. O.ASİLTÜRK I.. ÇAĞLAYANGİL S (Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç. Dr. Y.ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H. BAŞOL Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE KAZA N Sanayii ve Tok. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLI Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik, Bakara A. Ş. EREK R. DANİŞMAN M. A. ABLUM Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı : üncü derece kadrolu + 50 Ek Göstergeli Eskişehir Defterdar yardımcılığına, Denizli Vergi Dairesi Müdürü Vahdettin Yıldırım'ın 657 sayılı Kanunun değişik,68 inci maddesinin (B) bendi ile 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye Bakam yürütür. 22/12/1976 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Maliye Bakanı S. DEMÎREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON Millî Eğitim Bakanlığından : Millî Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı : istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Temel Bilimler Bölümü Yüksek Matematik Kürsüsünde açık bulunan Profesörlüğe, D. M. M. A. Profesörlerini seçme Yönetmeliği ve Akademi Yönetim Kurulunca seçilen aynı Kürsü Doçenti Raşit Mocan'ın 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. Başbakan S. DEMİREL 24/12/1976 Millî Eğitim Bakanı A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ FAHRİ S. S. KORUTÜRK Karar Sayısı : istanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatoşunca kabul edilen, aynı Fakülte, Umumî İktisat ve İktisadî Doktrinler Tarihi Kürsüsü Doçenti Dr. Sencer Divitçioğlu'nun, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylıkla Profesör olarak tayini uygun görülmüştü rülmüştür. 2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür. Başbakan S. DEMÎREL Ulaştırma Bakanlığından: Karar Sayısı : /12/1976 Millî Eğitim Bakam A. N. ERDEM CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S. KORUTÜRK 1 Açık bulunan Haberleşme Genel Müdürlüğü 3 üncü derece kadrolu Daire Başkanlığına, Genel Sekreter Erdoğan Güvenç'in 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun değişik 76 ncı: maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. Başbakan 24/12/1976 Ulaştırma Bakanı S. DEMÎREL N. MENTEŞE CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK

2 Sahife :2 (Resmî Gazete) 11 OCAk 1977 GENELGELE R Ticaret Bakanlığından: Dışticaret İşlerine Ait Sirküler Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü (77/1) Avrupa Ekonomik Topluluğuna müteveccih şarap ihracatımızda uygulanan referans fiyatları gözetilerek, Topluluklar Komisyonunca saptanarak 1 Temmuz Aralık 1976 tarihlerinde geçerli olan hudutta referans fiyatları 20 Temmuz 1975 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Bu defa, yine Topluluklar Komisyonunca saptanan ve Altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg yapılacak ihracatta, ihracatçılarımızı uymak mecburiyetinde bulundukları şarap için hudutta referans fiyatları aşağıdaki listede gösterilmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yeni üye ülkelere (İngiltere, İrlanda, Danimarka), üçüncü ülkelerce yapılacak şarap ihracatında ise, hudutta referans fiyatları fiilen uygulanan gümrük vergisi kadar azaltılmış referans fiyatlarına eşit olmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna yapılacak ihracatta uygulanacak hudutta referans fiyatları 16 Aralık Aralık 1977 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 16 Aralık Aralık 1977 döneminde altılara (F. Almanya, Fransa, İtalya Hollanda, Belçika, Lüksemburg) yapılacak şarap ihracatında Türkiye'ye uygulanacak hudutta referans fiyatları OGT No. 22,05 CI a) CI b) Malın tanımı (3) Diğer (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi asmayan 9,5 dereceden fazla 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar: Reisling veya Sylvaner adı altıntında ithal edilecek olanlar (22) Diğerleri - İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi asmayan 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi asmayan 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan (3) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 9 dereceden az 9 derece; 9,5 dereceyi aşmayan 9,5 dereceden fazlan 10 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 30,30 30,93 32,18 33,43 34,68 35,93 37,18 38,43 39,68 58,24 29,13 29,72 30,91 32,09 33,28 34,46 35,65 36,83 38,02 17, ,98 OGT No CII a) CII b) Malın tanımı Hudutta teslim ref fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 20,23 10,5 dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 21,48 11 dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 22,73 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 23,98 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 25,23 12,5 dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 26,48 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Reisling veya Sylvaner adı altoda ithal edilecek olanlar 45,04 (22) Diğerleri İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden az derece; 9,5 dereceyi aşmayan 16,52 9,5 dereceden fazla; 10 dereceyi aşmayan 17,71 10 dereceden fazla; 10,5 dereceyi aşmayan 18, dereceden fazla; 11 dereceyi aşmayan 20,08 İl dereceden fazla; 11,5 dereceyi aşmayan 21,26 11,5 dereceden fazla; 12 dereceyi aşmayan 22,45 12 dereceden fazla; 12,5 dereceyi aşmayan 23, dereceden fazla; 13 dereceyi aşmayan 24,82 (3) Likör şarapları 71,10 (4) Diğerleri (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 39, dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 40,98 14,dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 42, dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 43,48 (bb) Beyaz şaraplar (1,1) Reisling ve (Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 57,04 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) 38,00 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 39,19 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 40,37 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 41,56 (3) Likör şarapları: (aa) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar 29,40 (bb) Di&erleri 57,90 (4) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi asmayan (1) 26,53 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 27,78 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 29,03 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi aşmayan 30,28 (bb) Beyaz şaraplar: (11) Riesling ve Sylvaner adı altında ithal edilecek olanlar 43,84 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 13 dereceden fazla; 13,5 dereceyi aşmayan (1) ( 24,80

3 11 OCAK 1977 OGT No. \ Malın tanımı (Resmî Gazete) Sahife : 3 Hudutta teslim ref, fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) 13,5 dereceden fazla; 14 dereceyi aşmayan 25,99 14 dereceden fazla; 14,5 dereceyi aşmayan 27,17 14,5 dereceden fazla; 15 dereceyi asmayan 28, CIII a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aş- \ mayan (2) 70,38 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan ; 72,53 ' 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan, ı 74,68 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 76,83 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 78,98 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 81,13 (bb) Diğerleri : v (11) Kırmızı şarâplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 42,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 44,18 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 45,43 16,5 dereceden fâzla; 17 dereceyi aş- "\ mayan, 46,68 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 47,93 17,5 4ereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 49,18 (22) Beyaz şaraplar: (bbb) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 40,94 15,5, dereceden fazla; 16 dereceyi aş- >, mayan 42,13 ı 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan; 43,31 \ 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 44,50 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 45,68 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan v. 46, CIII b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin 22,05 tarife pozisyonu dışında kalan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan (2) 28,20 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 29,40 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 30,60 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 31,80 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aş- J mayan 33,00 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan, 34,20 (22) Diğerleri. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: \ 15 dereceden fâzla; İ5,5 dereceyi aş i mayan (2) / 57,18 ' 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 59,33 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aşmayan 61,48 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan 63,63 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi aşmayan 65,78 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aşmayan 67,93 (bb) Şaraplar. Damıtım için kuvvetlendirilmiş 20,40 (cc) Diğerleri: ı OGT No. Malın tanımı (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: dereceden fazla; 15,5 dereceyi aşmayan 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi aş-, mayan 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan \ 1 17 dereceden fazla; 17,5 dereceyi asmayan, 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi as Hudutta teslim ref. f'yatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 29,73 30,98 32,23 33,48 34,73 mayan f 35,98 (22) Beyaz (şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 15 dereceden fazla; 15,5 dereceyi asmayan 27,74 28,93 15,5 dereceden fazla; 16 dereceyi aşmayan 16 dereceden fazla; 16,5 dereceyi asmayan 30,11 16,5 dereceden fazla; 17 dereceyi aşmayan / 31,30 V )İ7 derecede^ fazla; 17,5 dereceyi aşmayan ; 32,48 17,5 dereceden fazla; 18 dereceyi aş- / mayan 33, CIV a) 2 (aa) Likör şarapları: (22) Diğerleri. İktisap ettirlmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 82,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 84,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 86,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 88,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi asmayan 90,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ' 92,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 94,98 21 ;5 dereceden 1 fazla; 22 dereceyi aşmayan 97,13 (bb) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 49,23 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aş- ' mayan ; 50,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi as-, mayan 51,73 19,5 dereceden fazla; 20, dereceyi asmayan 52,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 54,23 20,5 dereceden fazla;; 21 dereceyi asmayan 55,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asl mayan 56,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 57,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap etürilmiş alkol derecesi: i 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3), 46,85!18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 48,04 19 dereceden fazla;.19,5 dereceyi aşmayan < 49,22 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 50,41 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan ' 51,59! 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan >, 52,78 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi asi mayan 53,96 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aş- ' mayan 55,15

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) İl OCAK 1Ö77 OGT No. Malın tanımı Hudutta teslim, reí. fiyatları (Hektolitre/ Hesap birim) CIV b) 3 (aa) Likör şarapları: (11) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin imaline mahsus olanlar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) ', 32,40 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 33,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 34,80 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 36,00 20 dereceden fazla; 20,5 / dereceyi aşmayan 37,20, 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 38,40 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 39,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 40,80 (22) Diğerleri. İktisap derecesi: ettirilmiş alkol 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 67,08 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan 69,23 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 71,38 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 73,53 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 75,68 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan. 77,83 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 79,98 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 82,13 Cbb) Şarap, damıtım için kuvvetlendirilmişi İktisap ettirilmiş alkol recesi : de 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 17,80 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi asmayan 18,60 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,40 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşı mayan 20,20 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 21,00 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan ^ 21,80 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 22,60 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 23,40 (cc) Diğerleri: (11) Kırmızı şaraplar. İktisap miş alkol derecesi: ettiril 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 34,23 18,5 dereceden fazla; '19 dereceyi aşmayan 35,48 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aşmayan 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi as- 36,73 ' mayan ( 37,98 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 39,23 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 40,48 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 41,73 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan 42,98 (22) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 18 dereceden fazla; 18,5 dereceyi aşmayan (3) 31,85 18,5 dereceden fazla; 19 dereceyi aşmayan \ 33,04 19 dereceden fazla; 19,5 dereceyi aş- ' mayan 34,22 OGT No CV a) CV b) Mailin tanımı 19,5 dereceden fazla; 20 dereceyi aşmayan 20 dereceden fazla; 20,5 dereceyi aşmayan 20,5 dereceden fazla; 21 dereceyi aşmayan 21 dereceden fazla; 21,5 dereceyi aşmayan 21,5 dereceden fazla; 22 dereceyi aşmayan (1) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ^ 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi taş-, mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (2) Beyaz şaraplar. İktisab ettirilmiş alkol derecesi: ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aş-^ mayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan ^ - '. 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (3) Likör şarapları (4) (1) Şaraplar, damıtım için kuvvetlendirilmiş. İktisap ettirilmiş alkol derecesi : ^ 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) ' 22,5 dereceden fazla;.23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5J dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan ' (2) Likör şarapları (4) (aa) OGT'nin Tarife Pozisyonu dışında kalan ürünlerin işlenmesinde 1 kullanılmaya mahsus ^olanlar (bb) Diğerleri (3) Diğerleri: (aa) Kırmızı şaraplar. İktisap ettirilmiş y alkol derecesi: 22 dereceden fazla; 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi aşmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan (bb) Beyaz şaraplar. İktisap ettirilmiş alkol derecesi: ' 22 dereceden f azla^ 22,5 dereceyi aşmayan (4) 22,5 dereceden fazla; 23 dereceyi aşmayan 23 dereceden fazla; 23,5 dereceyi asmayan 23,5 dereceden fazla; 24 dereceyi aşmayan Hudutta teslim ref. fiyatlan (Hektolitre/ Hesap birim) 35,41 36,59 37,78 38,96 40,15 43,03 (5) 43,80 (5) 1 44,57 (5) 45,34 (5) 40,13 (5) 40,84 (5) 41,54 (5) 42,25 (5) 82,48 14,00 (5) 14,32 (5) 14,64 (5) 14,96 (5) 31,68 73,48 34,03 (5> 34,80 (5) 35,57 (5) 36,34 ( 5) 31,13 (5) 31,84 (5) 32,54 (5) 33,25 (5) (1) İktisap ettirilmiş alkol derecesi, 13 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 90 gramı aşan şaraplar dahil. (2) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 derece olan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramı aşan, 330 gramı aşmayan likör şarapları dahil. ı, (3) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 15 dereceden fazla, 18 dereceyi aşmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 130 gramdan fazla,, 330 uğramı a^mayan^saraplar dahil. (4) İktisap ettirilmiş alkol derecesi 22 dereceden fazla olmayan ve toplam kuru hülasa miktarı litrede 330 gramı aşan şaraplar dahil. (5) İthal edilen şarapların iktisap ettirilmiş alkol derecesi bu alt bölümde gösterilen azami iktisap ettirilmiş alkol derecesinden düşük ise, belirtilen meblağlar her 0,1 derece alkol için 0,10 hesap birimi arttırılır. - '

5 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 5 Gümrük ve Tekel Bakanlığından : AET Türkiye ve AET - Yunanistan arasındaki mal alışverişlerinder, malların Avusturya'dan yeniden şevki halinde formalitelerin sadeleştirilmesine dair 11 Haziran 19T5'de AET ile Avusturya arasında yapılan Anlaşmanın uygulanması için gerekli şartların yerine getirilmesi bakımından «İdarî İşbirliği Metodları» na dair 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında değişiklik yapılması hususunda Gümrük İşbirliği Komitesinin 7 nci toplantısında mutabık kalınmış ve aşağıda belirtilen 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla 5/72 sayılı İdarî İşbirliği Metodlarına dair Karara III A Bölümünün ilâvesi 1/1/1977 de yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir. 1/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ORTAKLIK KONSEYİ; AET ile Türkiye arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmayı nazarı dikkate alarak, 23 Kasım 1970 de Brüksel'de imzalanan Katma Protokol ve özellikle onun 4 üncü maddesini gözönünde bulundurarak, AET ile Avusturya, Hükümeti arasında 11 Haziran 1975 de yapılan bir Anlaşmaya göre AET ile Türkiye Ortaklığı çerçevesinde mübadele edilen ve Avusturya'dan yeniden şevki söz konusu olan malların Avusturya'da kaldıkları sürece nitelik ve bütünlüklerini garanti edecek biçimde Avusturya Gümrük İdaresinin sürekli kontrolü altında kalmasını ve, Anlaşmanın aynı zamanda Avusturya ve Üye Devletler Gümrük İdareleri arasında sözkonusu mallarla ilgili geniş çapta bir bilgi alışverişimde öngörmesini; Avusturya Gümrük İdaresinden bu Anlaşma çerçevesinde üye ülkelerin gümrük idarelerinden alınacak bilgilerin talep edildiğinde Türk Gümrük İdaresine verilmesini; sözkonusu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasının Topluluk ve Türkiye arasındaki ticarette formalitelerin önemli ölçüde basitleştirilmesini sağlayacağım gözönünde bulundurarak, Bu maksatla, 2/73 sayılı kararla değiştirilen 5/72 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla kabul edilen Katma Protokolün 2 ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin İdarî İşbirliği Metodlarını iyileştirmeyi gözönünde bulundurarak, Aşağıdaki şekilde Karar verdi. Madde : 1 5/72 sayılı Karara aşağıdaki bölüm ilâve edilecektir. BÖLÜM: III A Avusturya'dan yeniden sevkedilen mallar için A.TR.1 dolaşım belgesinin kullanılmasına ilişkin özel hükümler. 7 A Mallar, gerektiğinde Avusturya topraklarında aktarma rejimine tabi tutulduktan veya bir gümrük antreposuna alındıktan sonra tekrar sevkedildikleri takdirde, 7 B ve 7 C maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilmiş olmaları kaydıyla 1. maddede belirtilen kanıtlayıcı belge A.TR.1 dolaşım belgesi olacaktır. 7 B 7 A maddesinde sözü edilen mâllarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi, malların, Avusturya Gümrük İdaresinin devamlı denetimi altında tutularak nitelik ve bütünlüklerinin garanti altına alındığı konusunda bir ifade bulunduğu takdirde geçerli sayılacaktır. Malların bölünmeden yeniden sevkedilmesi halinde, bu ifade A.TR.1 dolaşım belgesinin «Malların Tanımı» bölümünde yer alacak ve yetkili Avusturya Gümrük İdaresinin damga ve tarihiyle onaylanmış «Directe Weiterleitung EWG» ibaresini içerecektir. Malların Avusturya'da bölündükten sonra "yeniden sevkedilmeleri halinde, bir üye ülke veya Türkiye'de verilmiş A.TR.l1dolaşım belgesinin ibrazı üzerine, her parça mal için bu belgenin bir fotokopisinin tasdikine Avusturya Gümrük İdaresi yetkili kılınmıştır. Her fotokopinin üst kısmında kırmızı mürekkeple «TEİLSENDUNG» ibaresi bulunacaktır. Her fotokopi hangi mallara ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Bu açıklamalar Gümrük İdaresinin tarih ve damgasıyla onaylanacaktır. 7 C 7 A maddesinde sözü edilen mallar ve bunlarla ilgili A.TR.1 dolaşım belgesi veya mallar bölündüğü takdirde yetkili Avusturya Gümrük İdaresince onaylanmış belgenin fotokopisi, orijinal belgenin veriliş tarihinden başlayarak 6 ay içerisinde ithal ülkesinin gümrük makamlarına ibraz edilmelidir. Madde: 2 Bu Karar 1 Ocak 1977 den itibaren uygulanır. Ankara Doğumevi Baştabibliğmden: İLÂNLA 1 Ankara Doğumevinin 1976 mali yılı ihtiyacı olan 38 kalem tıbbi malzeme 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme ve ihale aşağıda yazılı gün ve saatte Ankara Doğumevinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 İstekliler tekliflerini 2490 sayılı kanunda açıklanmış olan usule göre kapalı zarflarım ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona teslim etmeleri, posta ile gönderilecek teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir. (Postada vaki gecikmeler dikkat nazara alınmaz.) ^ 4 thaleye girmek isteyenler 38 kalem Tıbbi malzemelerin tamamına teklif verebilecekleri gibi, tek tek'te teklif edebilirler. Hangi kaleme iştirak ediliyorsa o kalemin muhammen bedeli üzerinden geçici teminatlarını yatıracaklardır. 5 Bu işlere ait şartnameler Ankara Doğumevi Baştabibliği ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. Tarihi: 21/1/1977 Cuma günü saat 11.00, Miktarı ve cinsi: 38 kalem tıbbi malzeme, Muhammen bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., \ 37/4-4 Türkiye Demir ve Çeyk İşletmeleri İskenderun Demir ye Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından Yurt içinden 26 kalem Zımpara Taşı satmahnacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; ^ 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Teysiat ve.koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak teinin edilebilir. 2 İhale 28/1/1977 Cuma günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından /11 No. lu dosyayla ilgilidir. R Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminştları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen ıgün ve saattetn sonra verilen teklifler/ ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir, %, 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta ^kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.. " / 1-1 Bursa Tekel Yaprak Tütün Bakını ve İşleme Atölyeleri Merkez Müdürlüğünden: 1 / 1 Müdürlüğümüze bağlı Mudanya Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Atelyeleri Amirliğine , ^TL. keşif bedeli ille yülk asansörü yaptırılacaktır. > 2 İhale işi 1977 malî yılı. içinde- bitirilip bedeli öoenmeik üzere kapalı zarf ile eksiltme yöntemiyle yapılacaktır. ' 3 Geçici teminat , liradır. 4 Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği Ankara - istanbul Tekel Başmüdürlükler ile Bursa Tekel (Merkez Müdürlüğünden ve Mudanya Bakım Amirliğinden temin edilebüir. S" Eksiltme 14/1/1977 Cuma günü saat de Bursa Tekel Merkez Müdürlüğü Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. / İlgililere duyurulur. 403 / 1-1 Ankara Diş Tedavi ve Protez Merkezi Baştabipliğinden: Müessesemiz ihtiyacı olan bir adet airratör 2490/'sayılı Kanunun maddelerine göre kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır. Muammen bedeli TL. olup geçici teminatı TL. İhalesi 13/1/1977 Perşembe günü saat İ4.0O de Diş Tedavi ve Protez Merkezi binası içinde toplanacak satm alma komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin sayılı Kanuna göre hazırlayacakları tekliflerini belirli saatten bir saat evvel satm alma komisyonuna vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. i / 44

6 Sahife: 6 (Resmî Gazete), 11 OCAK 1977 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 > : Enerji Nakil Hattı DMerktterinm Betonarme ve Çelik KafesM olarak Projelendirme İmal ve Montaj İşleri YaptmUacatetır. Aşağıda isim ve karakteristikleri, yazılı E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, önigerilmeli betonarme, ^lıvanizl civatalı çelik kafesli veya galvanizli cıvatalı çelik kafes ve betmarme direk kansımü olarak proje, imal ve montaj işleri tekmf aolma suretiyle ihale edilecektir. Bu işe ait DŞ. 26 işaretli Şartname ve profiller Ankara Bayındır Sokak 3 numarada TEK Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatınllacak «Şartname için 200, TL. ve fbir gruba ait profil takımı için 200, TL.» mukabili alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Sıra No Kurumu Dağıtım Şebekeleri Proje ve^ Tesis Dairesi Başkanlığı - Ankara Necatibey Cad. 26 numarada 202 No. lu odadan temin edilebilir. Yeterlik belgesi müracaatları Şartnamede 'jstenllen belgelerle birlikte 18/1/1977 günü saat a kadar Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleriot/11/1ot7ıgünü elden verilecek veya posta ile gön>~ derilecektir. : Teklifler Hı/3/ll97i7 <günü saat de Dağıtım Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı' Muhaberat 'servisinde buluııdurulırıahdır. Geciken teklifler nazan dikkate almmıaz. Teklifler aynı gün saat da açıllacaktır. - Kurumumuz 2400 sayılı Kanuna tâlbi değildir. E. N. hattının adı İli Bölgesi Kesiti Gerilimi GRUP I İzmir Il-Pmarbaşı - Mustafakemalpaşa DM. İzmir İzmir II TM-Cumaovası İzmir Cumaovası - Etibank tesisleri (Perlit) İzmir Güzelbahçe - Sef erhisar İzmir Orhaneli - Brş. - Hattının Bursa Sanayi E. N. hattına irtibatı Bursa Usak - Kışlaköy hattının - Ulubey Eşme hattına irtibatı Uşak Biga - Karabiga - Kıyıgemi Çanakkale Kartal - Ümraniye ENH. Brş. Dudullu istanbul Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet varyantı Sakarya Sincanlı - Sandıklı ENH. Brş. N. Karadirek Afyon Keçiborlu - Dinar Afyon-Isparta Samsun II TM - Sanayi: ( Km.) a) Samsun II TM-S 4 b) Şj-Tekkeköy- Çarşamba irtibatı O S,-S, d) S -Sanayi e) S^-Ayvacık irtibatı Göksu (Yerköorü) HES-Alata (Balcılar) Alstâ (Balcılar) - Ermenek AkdaSmadenl - Kadı şehir. Çekerek Kayseri - Erkilet Havaalanı Eski Malatva - Fırat İstasyonu Akçakale TM-Akçakale Diyarbakır TM-TRT Hani - Lice ENH. Brş. N - Kocaköy Hatay - Samandağı 1 Bağışlı - Başkale 2 Bağışlı - Yüksekova 3 Yüksekova - Şemdinli GRUP II Samsun Konya Konya Yozeat Kayseri I I I I I I 2x477 2x477 3/0 \ 3/0 ' 3/0 3/0 2x3/0 2x477 4x3/0 3/0 3/0 2x3/0 34,5kV.»» /» TOPLAM TOPLAM GRUP III Malatya II 3/0» Urfa I 3/0» Divarbakır II 3/0» Divarbakır, II 3/0» Hatay I 3/Ö» GRUP IV V " - Hakkari Hakkari Hakkari TOPLAM TOPLAM GRUP V 1 Van - Özalp Van II 3/ Engil - Çatak Van II 3/0» II II II 3/0 3/0 3/0 Uzunluğu Km , , " , ,8 I 4X477 ve 2x3/0» 1+090,80 I 2x3/0» I 4x477» I 2x477» 3+6">6.10 I 3/0» I 2x3/0» c O70 I 3/0» "2,30 jl 3/0» iı 3/ P ? + 2" « RO * TOPLAM i ' GRUP VI 1 Emiş - Muradiye Van II 3/0» Erciş - Patnos A Sn - Van II 3/0» Patnos - Malazgirt Ağrı - Muş II 3/0» i Doğubeyazıt - Gürbulak Gümrük kapısı A&n II 3/0» İğdır TM - İğdır Kars II 3/0» / NOT s - H Yukarıda belirtilen 'hat uzunluğu üe profildeki uzunulk birbirini tutmadığı takdirde «Profildeki uzunluk esas alınacakta.» v 2 Birinci Grubun 9 uncu sırasında yeralan Adapazarı - Uniroyal ve Tank Palet Varyantı Santrifüj Betonarme Direkli olarak Projelendiri- Jecektir. 3 Keçiborlu - Dinar E. N. Hattının km. ihfc kısmı tek devre 3/0 ve tan. île ,80 km. arası hat 'bölümü ise 2x3/0 olarak projelendirilecektir. TOPLAM GENEL TOPLAM ,80 ı 4 Keçiborlu - Dinar E. N. H. '5 No. lu, direğin yakmınıdalkd köy Elelktrifikasyonu hattımn direğine geçici olarak kurumumuzca irtibat yapılacaktır. - ^ 'İrtibattan sonra mevcut Keçiborlu - Dinar Hattrnraı 2J3 ve 4 No. lu; Beton Direkleri Müteahhit tarafından hasara uğratmadan sökülüp TEK. elemanlarına teslim edilecektir., Bu üç adet beton, direğin Büküm Ibedeli hattın teklif bedeline aıynca gösterilerek ilâve edilecektir. ' 327/M

7 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı 90 kalem oto makaslarının imal ettirilerek satın alınması, 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü üe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 21/1/1977 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25 TL. bedelle alınabilir İstekliler, 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi odası veya Esnaf Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu teknik şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis-- yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur /4-3 Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait 10 yasında 2290 adet İtalyan melezi kavak ağacı dikili olarak tamamı bir parti halinde satılacaktır. \ 2 Satış 2490 sayıh Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ve arttırma suretiyle yapılacaktır. \ 3 Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı , liradır. 4 İhale 27 Ocak 1977 Perşembe günü saat de Belediye En cümen huzurunda yanılacaktır. 5 İhaleye girecekler teminat mektup veya makbuzlarını yılı vizesini havi ticaret odası belgesini teklif mektuplarına eklemeleri şarttır. İhaleye girecekler şirket ise aynca 2490 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı belgeleride teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. 6 Teklif mektuplan 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanacak ve ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkanlığına makbuz mukabili verilecektir. 7 Bu ise alt şartname hergün Belediye Muhasebesinde görülebilir ve isteyenlere gönderilir. 8 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 146/4-3 SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : Çaycuma/ZONGULDAK 1 Müessesemiz ihtiyacı bulunduğu aşağıda cins ve miktarı yazılı 2 'kalem gıda maddesi kaıpalıj tetelif alma usulü ile ve bunlara ait şartnameleri esaslan uyarınca mubayaa olunacaktır. 2 Şartnameler Caycuma'daki Müessesemizden elden alınabileceği gibi posta ile de istenebilir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarım en geç 24/1/1977 günü akşamına kadar Müessesemizde bulundarmalan gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. > 4 Teklifler malzemelerin tamamım kapsayacağı gibi bir kısmı içinde olabilir. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Cinsi ı Miktan ölçüsü Ekmek Tavuk Eti Adet Kg. 227/2-2 Kov İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : (URFA) 1 Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1. Grup Tesisleri inşaatı 1757 savılı kanuna göre hazırlanan ve 18 Ağustos 1974 tarihli şavılı Resmî Gazete'de yayınlanan Toprak ve Tanm Reformu Fonu Yönetmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 2 İsin keşif bedeli liradır. (% 20 zamlı olarak.) 3 Eksiltme Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) ( ) lira geçici teminatını, (Ziraat Bankası Urfa Meıskez Şubesi 640/263 Nolu hesabına) yatırması gerekir. b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltrrie şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) Teknik Personel bildirisi,, plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, malî durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir, müteahhitlik karnesini (Aslı), ibraz suretiyle, Urfa Bölge Topraksu Araştırma Enstitü Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını 21/1/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/1/1977 Çarşamba günü mesaî saati sonuna kadardır. 8 İdare yeterlik belgesi verip, vermemekte, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Keyfiyet ilân olunur. 38/4-3 Köy tşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : BURSA 1 Eksiltmeye konulan Keşif Bed. G. Tem. Eksiltme Son Mür. köprülerin adı Lira Lira Ta. günü saati tarihi 1. Bursa-tnegöl-Fevziye Süle-Kayapınar (BA.) grup köprüleri 2. Bilecik-GÖlpazan Nasuh x lar (B.A.) köprüsü 3. Çanakkale-Çan-Tepeköy (B.A.) köprüsü Balıkesir-Dursunbey /1/ /1/1977 Çaraşmba /1/ /1/1977 Perşembe /1/1977 I 19/1/1977 Cuma Afcağıyağcılar (BA.) Köp /1/ /1/1977 Pazartesi Balıkesir-Kepsut-Kızıloluk Kayaeli-Katrancı (B.A.) /1/ /1/1977 grup köprüleri, Salı, Balıkesir-Merkez-Yeşil /1/1977 ( 21/1/1977 ler (BA.) köprüsü Çarşamba Yukandaki yazılı köprü eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Bursa Arabayatağı mevkiinde YSE 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. ' 3 Eksiltme dosyalan Ankara Ulus YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde Bursa YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin YSE Müdürlüklerinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için; a) İsteklilerin 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân târihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukanda yazılı her iş için hizalarında yazılı miktarda geçici teminât vermeleri. b) İsteklilerin en geç yukanda yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracâatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine sıra No. daj^ işler için en az keşif bedelleri kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi veya keşif bedellerinin /o 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi yapıp geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, 6. sıra No. daki iş içki en az keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesini veya keşif bedelinin % 80 i kadar benzeri (B. A.) köprü işi vapıp, geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli iş bitirme belgesini, YSE 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere uygun (Malî durum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde ifflza sirkülerini, şirket olmalan halinde şirlsef sirkülerini, işyerlerini görüp tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini, eksiksiz olarak eklevip bu iş için iştirak belgesi almâlan, (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.',! 5 < İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplanhı eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisvon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfivet Uân olunur /*-*

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 31 KALEM OTO İÇ VE DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü İç Alımlar Servisinden. 2 İstanbul'da, Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kat: 4, No: 7 deki istanbul Mümessilliğimizden. 3 Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sok. No: 30/7 deki Ankara İrtibat Büromuzdan, bedelsiz oiarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarım en geç 16 Şubat 1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir. Müessesemiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir. 212/2-2 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden ;, İHALE İLÂNI 1 Trabzon - Tonya, Akçaabat ve Sürmene'de yapılacak (3) adet Karabük tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. ( /o 20 zamlıdır ) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , )TL. lık banka kredi mektubu, e) ' Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez /2-2 İHALE İLÂNI 1 Ağn - Doğübeyazıt'da yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi Ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve, belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( ,) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklar! (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar iş n eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaktan teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 ündf maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için-isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. ) 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir., 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler! kabul edilmez / 2-2 İHALE İLÂNI 1 Artvin - Yusufeli'nde yapılacak (1) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlan işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli ( , ) TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat 1,5.30 da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satm alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5 inci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H. fıkrasında belirtilen şartlar ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için: a) Yapı araçlan (Makina - teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesi); dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İştirak Belgesi Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplannı iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukanda (4 üncü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat 14.30'a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanılğına vermeleri lâzımdır. : 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10, İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihale yapıp yapmamakta veya dliediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 2-2

9 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 1 Muş/Malazgirt ve Ağrı/Patnos'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (% 20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı ( , ) TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. ci maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır." İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina - Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve ( , ) TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda (4. cü maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe ye- 1 erlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /M 1 Erzurum/Oltu ve Kars/Ardahan'da yapılacak (2) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonlar işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin muhammen bedeli , TL. (%20 zamlıdır.) 3 Bu işin muvakkat teminatı , TL. dır. 4 Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 21/1/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. 5 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesis Dairesi Başkanlığının bulunduğu Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya buradan bedeli mukabilinde satın alınabilir. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5. maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve belgeler aranır. İştirak belgesi alınabilmesi için; a) Yapı araçlan (Makina-Teçhizat) beyannamesi, b) Teknik personel beyannamesi, c) Taahhüt beyannamesi, d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi ve , TL. lık banka kredi mektubu, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektupları iştirak belgesi ile birlikte 21/1/1977 günü yukarıda 4. maddede belirtilen eksiltme saatinden bir önce en geç saat a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlılığına vermeleri lâzımdır. 8 İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17/1/1977 günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kayıtlanna intikal ettirmeleri gerekir. 9 İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 10 İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /2-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nci Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL 1 istanbul Çevreyolu ve Trakya Otoyolu Alüminyum Trafik işaretlerinin yapımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 1977 malî yılma sari olmak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin birinci keşif bedeli: ,96 TL. olup, Geçici teminatı : ,13 TL. dır. 3 Eksiltme 19/1/1977 Çarşamba günü saat de istanbul, Ortaköy (Muallim Naci Cad., No: 105 de) Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası 17. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesinde yazılı istenilen işlemleri yapmaları ve bu meyanda; a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan ve en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, b) İsteklilerin Alüminyum işleme tezgahları, skoçlayt yapıştırma tezgâhı, seyyar ve sabit kaynak jeneratörü, demir testeresi, muhtelif profil ve sacın kesilmesi ve delinmesi İçin tezgahlara sahip olduklarına dair noterden tasdikli amortisman defteri veya faturalan ile bu işi yapabilecek uygunluk ve gereçleri ihtiva eden atelyeleri olduğunu tevsik eden belgelere sahip bulunmalan gerekmektedir. Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak dilekçelerine ekleyip 12/1/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. Telgrafla yapılan müracaatlar geçerli değildir. 6 İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 1 saat evveline kadar 1976 tarihli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limit teminat mektubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacaklan kapalı zarflarım, istanbul - Ortaköy Muallim Naci Cad., No: 105 de 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 7 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Muratlı Belediye Başkanlığından: / 4-4 Caddelere döşenmek üzere M 3, stablize 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 20 Ocak 1977 Perşembe günü saat da Belediyede yapılacaktır. Talimini bedeli , lira olup geçici teminatı 11250, liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesi Belediyede görülebilir. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacağı duyurulur. 39/4-4 Ankara levazım Amirliği 2 No. lu Satın A Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Lv. İkmâl maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi Sun'î Deri Vinlex, Miktan: 3250 Mt., M 8edeli: ,- FL, G Tenınan ; 8.706, TL., ihale günü ve saati: 24 Ocak 1077 Pa tanesi ZIN 5 4-4

10 Sahife : 10 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Tekel Genel Müdürlüğünden: 1 23/12/1976 tarihindeki eksiltmesine istekli çıkmayan , TL. keşif bedelli Kayacık (Konya) Tuzlası idame Yenileme Projesi Kompleksi işi, 1976 malî yılı içinde yapılan işlerin bedeli bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de 1977 malî yılında ödenmek üzere birim fiat esasına göre yeniden kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı: , TL. dır. 2 Eksiltme 24/1/1977 Pazartesi günü saat de istanbul - Unkapanı'ndaki Merkez Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara ve Konya Tekel Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi,' 50, TL. karşılığında satınalmabilir. 4 Eksiltmeye girecek olanların 18/1/1977 günü çalışma saati bitimine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarınca; a) Teknik personel beyannamesini, b) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisini, c) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış , TL. lık banka referansını, d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi. Bir dilekçeye ekliyerek istanbul - Karaköy'deki Yatırma ve Uygulama Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye katılma belgesi) almaları şarttır. 5 İsteklilerin, 2400 sayılı Yasanın 32 nci ve eksiltme şartnamesinin 10 neu maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarfları ile, a) Geçici teminat makbuzlarını, b) İhaleye katılma belgesini, c) Ticaret Odası belgesini, d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onaylı vekâletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 6 Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur / /12/1976 tarihindeki eksiltmesine talip çıkmayan , TL. keşif bedelli Muş Y. T. B. ve İşleme Atölyesi inşaatı işi, 1976 mali yılı içinde yapılan işlerin bedeli bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de ' 1977 malî yılında ödenmek üzere yeniden birim fiat esasına göre kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. Geçici teminatı: , TL. dır., 2 Eksiltme 21/1/1977 Cuma günü saat de istanbul - Unkapanı'ındaki Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara Tekel Başmüdürlüğü Muş Tekel Müdürlüğünde görülebileceği gibi, 50, TL. sı karşılığında satın da alınabilir. 4 Eksiltmeye girecek olanların 17/1/1977 günü çalışma saati bitimine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarınca; a) Yapı araçları bildirisini, b) Teknik Personel beyannamesini, c) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisini, d) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış , TL. lık banka referansını, e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım; Bir dilekçeye ekliyerek İstanbul - Karaköy'deki Yatırım ve Uygulama Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye katılma belgesi) almaları şarttır. 5 İsteklilerin; 2490' sayılı Yasanın 32 nci ve Eksiltme Şartnamesinin 10 ncu maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarfları ile : a) Geçici teminat makbuzlarını, b) İhaleye katılma belgesini, c) Ticaret Odası belgesini, d) İsteklilerin gerçek ve tüzel kişi olması gerekir, (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onaylı vekâletnameyi, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 6 Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur / 1-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından yurt içinden 151 kalem TM 25 minübüs yedek parçası satın alınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden TL/Adet bedelle/bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/2/1977 Salı günü saat 15,30'da Müessesemiz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosya ile ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14,30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 55/1-1 Müessesemiz tarafından yurt içinden 8 kalem hortum satın alınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; J a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/2/1977 Salı günü saat 15,30'da Müessesemiz Satın Alma Komisyonunda yapılacağından /11 No.lu dosya ile ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte ayru gün saat 14,30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 56 / 1-1 Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemiz ihtiyacı için 1000 adet Çelik Döküm Tırnaklı Izgara yaptırılacaktır. 2 Bu işle ilgili Teknik Resim ve değerler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edinilebilinir. 3 İzgaralar bir veya muhtelif partide teslim edilecektir. 4 Teslim vadesi 4 aydır. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp işi verip vermemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 8 Teklif mektubu zarfı üzerine (Çelik Döküm Tırnaklı Izgara) teklifidir ibaresi yazılacaktır / 1-1

11 İl OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 11 Kastamonu Valiliğinden: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 1 Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü hizmet binası inşaatı ikmal işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ve 527 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü iîe eksiltmeye konulmuştur. (1976 yılı inşaat ve tesisat birim fiyatları % 30 zamlıdır.) 2 İşin keşif bedeli ,29 liradır. 3 Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyonu marifetiyle 27/1/1977 Perşembe günü saat 15'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) ,20 liralık geçici teminatlarını, b) 1976 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir malî durum bildirisini, bunu belirten banka referansım, Teknik Personel beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebueceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini ibrazı suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 27/1/1977 Perşembe günü saat 14'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 25/1/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgraflar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 115/4-1 Tekel Genel Müdürlüğünden: 1 8/12/1976 tarihindeki eksiltmesine istekli çıkmayan , TL. tahmini bedelli 10 adet rakı takdir kazanı değişik şartnamesine göre yeniden 21/1/1977 Cuma günü saat 16.00'da istanbul - Unkapanı'ndaki Merkez Satm Alma Komisyonunda kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı: , TL. dır. 2 Şartname anılan Komisyon ile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinde görülebileceği gibi 50, TL. sı karşılığında satın da alınabilir. 3 İhaleye katılmak isteyen firmalar 1/71/1977 günü çalışma saati bitimine kadar en az , TL. lık bu ve benzeri iş yaptıklarını gösterir bir belge ile Genel Müdürlüğümüz Alkol ve Damıtık İçkiler Şubesine yazılı olarak başvurup (İhaleye katılma belgesi alacaklardır) Belge alamayanlar ihaleye katılamazlar. 4 İsteklilerin 2490 sayılı yasanın 31. ve eksiltme şartnamesinin 29. maddesine göre hazırlayacakları kapalı teklif zarfları ile a) Geçici teminat makbuzlarını, b) Kanunî ikametgâhına ilişkin belgelerini, c) İhaleye katılma belgesini, d) İstekli bir ortaklık ise; aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmî bir makamdan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 1. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 5 Bu ihale ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur / 1-1 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğündn : GEZER KÖPRÜ VİNOİ SATIN ALINACAKTIR 1 Kurumumuz Sarıyar H. E. Santralının ihtiyacı için 1 30/7,5 ton kapasiteli gezer köprü vinci satm alınacaktır. adet 2 Bu işe ait şartname: Türkiye Elektrik Kurumu Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No: 34 Ankara Adresinden temin edilebilir. 3 Son teklif verme tarihi 27/1/1977 Perşembe- günü saat 14.00'e kadardır. 4 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 221 / 2-1 YSE. İl Müdürlüğünden ANTALYA Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ile geçici teminatları yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Tahmini Bedeli G. Teminatı İHALENİN CİNSİ MİKTARI Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 6 Ton kaldırma kapasiteli yıkama, yağlama lifti 13 Ton kaldırma kapasiteli yıkama, yağlama lifti Akü Hanomag K-15 Dozer Parçası Fiat Alhs D 20 Dozer Parçası Çeşitli boy ve ebatta Çelik Civata Çeşitli boy ve ebatta Çelik Somun Jeep 2000 Binek Vasıta Parçası J.A. V. Ateşleme Donanımı German Bosch Ateşle Donanımı Lucas Ateşleme Donanımı Fiat Kamyon Parçası Delcoremy Ateşleme Donanımı Willys Jeep CJ 5 Parçası 4x2 D400 Dodge Piok-up Parçası İnternationel 1700 Kamyon Parçası 75 Thames Kamyon Parçası TOPLAM TOPLAM 1 Adet , + 1 Adet Adet Kalem Kalem , 5 Kalem , 67 Kalem , Kalem , 91 Kalem ,50 6 Kalem , 16 Kalem Kalem Kalem 8.520, 5 Kalem , 9 Kalem Kalem 31,086, 77 Kalem , 74 Kalem , + 31 Kalem , 7.750,- 24/1/1977. Pazartesi ,50 24/1/1977 Pazartesi Kalem , ,40 25/1/1977 Salı Eksiltme ve ihalesi karşılarında yazılı gün ve saatte Antalya YSE. İl Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Şartname ve ilgili evraklar mesai saatleri dahilinde Antalya YSE. İl Müdürlüğünden temin edilebilir. Ekşitmeye girebilmek için isteklilerin; 1976 yılı vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf belgesi ile geçici teminat mektubu veya makbuzunu mezkûr Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarıyla birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. Postadaki gecikmeler ve telgraf ile yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur. 326 / 4-2

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Ankara Defterdarlığından: 1 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ulus Vergi Dairesinin alt katandaki arşiv odalarının ,73 lira keşif bedelli onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 2 İhalesi 28/1/1977 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapüacaktır. 3 Onarım işinin keşif özeti ve şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 4 Taliplilerin ihale gününden üç gün önce Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleri, 1976 yılı tasdikli ticaret odası vesikası ile bu iş için yatıracakları liraya karşılık alacakları teminat makbuzları ile 2490 sayılı Kanunun 32. maddesi tarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez.) İlân olunur. 222 / 44 Ankara Levazım Amirliği 2 No. lıı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale günü yazılı beş kalem Lv. İkmâl maddesi, Müteahhit namıhesabına açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Evsaf, özel şartlar ve teknik şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. M Bedeli G. Tem İhale Cinsi Miktarı Lira Lira Günü ve Saati Eksantrik Pres Tezgâhı Metal Bant Testere Tezgâhı Üniversal Silindirik Taslama Tezgâhı Yatay Mili Taşlama Tezgâhı Plânya Tezgâhı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden: TAMAMI : 1 Ad ) 1 Ad Ad !- 1 Ad. 1 Ad. Gölcük Tersanesi Komutanlığı Cuma /44 1. Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için (1) kalem boya hammaddesi satm alınacaktır. 2. Bu ise ait teknik ve idarî şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye Satm Alma Komisyonu Başkanlığı Ofisinden bedelsiz olarak alınabilir. 3. İhale 1 Şubat 1977 Salı günü saat 14.00'de Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Başkanlığı Odasında yapılacaktır. 4. En son teklif verme aynı gün saat 12.00'ye kadardır. 5. Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. ' Malzemenin cinsi Fitalik anhidrid, Miktarı: 50 Ton, Muhammen bedeli: TL., Geçici teminatı: TL. 114 / 2-1 A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından: 1 Fakültemiz Radyoloji Kürsüsü ihtiyacı olan bilgi sayarlı Tüm Gövde Tomografi sistem cihazı (Whole Body computer assisted Tomography) 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 73 ncü maddesinin 5 ve 6 nci fıkraları gereğince Akreditif açılmak suretiyle satmalmacaktır. 2 İştirak edecek firmalar ilgili cihazm her türlü kataloklarını, spefirikasyonlarını ve bilgileri teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. 3 Cihazm kat'i teminatı verilen teklifin % 10'u olacak ve Banka Mektupları A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı adına olarak kapalı zarfın İçine konacaktır. 4 İlgili dosya mesai saatleri arasında ( ) Tıp Fakültesi Dekanlığı Alım Satım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Teklif verecekler tekliflerini 2/2/1977 tarihine kadar Alım Satım Müdürlüğüne vereceklerdir. 6 Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7 Telgrafla yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 285/2-1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından çiftliklerde yabancı ot mücadelesi İçin teklif alma usulüyle uçak ve helikopter kiralanacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İstekliler teklif mektuplarım en geç 1/2/1977 Sah günü saat 12,00'ye kadar Ekonomi İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 300 / Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından, 40 ton 2A-D Amin veya MCPA Amin terkipli ilâçlardan biri teklif alma usulü ile satm alınacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İstekliler teklif mektuplarını en geç 26/1/1977 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Ekonomi İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 301 / Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından 100 ton 2,4-Dx 2,4,5-T veya MCPA + 2,4,5-T karışımı veya 2,4-D Ester terkipli ilâçlardan biri teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İstekliler teklif mektuplarım engeç 26/1/1977 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Ekonomi İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 302 / 3-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından Yurt İçinden 912 kalem elektrik malzemesi ve şalterler satm alınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden,. TL/Adet bedelle/bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/2/1977 Salı günü saat da Müessesemiz Satm Alma Komisyonunda yapılacağından /11 No.lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat terninatlan ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler üe postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayüi Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yspıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 148/M 8. P. Tüm. K. As. Savcılığından: HÜKÜM ÖZETİ İLÂNI Emre itaatsizlikte ısrar sucundan sanık Mehmet oğlu, 1955 doğumlu, Adapazarı - Kadıköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Tekirdağ 8. P. Tüm. Kh Bl. den terhisli er Muzaffar Atalay hakkında 8. P. Tüm. K. lığı As. Mahkemesinin 11/1.1/1976 tarih ve 1976/545 Esas 1976/534 Karar sayılı gerekçeli hükmü üe As. C. K. nun 87/1 maddesi uyarınca 7 gün süre üe hapsine Hazine zararını teşkil eden 395 liranın 3/8 kusuru nisbetinde kendisine ödettirilmesine, 15 lira maktu harç alınmasına mütedair hüküm sanık bilinen adreslerinde bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden yukarıda açıklanan hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete kanaliyle ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi uyarınca üânın gazete çıktığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 149/1-1

13 11 OCAK 1977 (Resmi Gazete) Sahife : 13 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Balıkesir îli dahilinde ve halen Nevzat öser uhdesinde bulunan 576 sayılı mermer molozu işletme ruhsatnamesine ait olup irada geçirilen teminatın verilen süreler zarfında eski haddine İblâğ edilmediği anlaşıldığından, adı geçen ruhsatname 6309 sayılı Maden Kanununun değişik 52 nci maddesi delaletiyle aynı Kamunun 98 nci maddesine göre Bakanlığımızın 20/12/1976 gün ve 3127 sayılı kararıyla fesh edilmiştir. Keyfiyet mezkûr Kanunun 101 nci maddesi uyarmoa ilân olunur. 274 / 1-1 Adana İli Pozantı İlçesine bağlı elemedik Köyü civarında bulunan Kuvarsit Madeni için Anadolu Cam Sanayii A. Ş. uhdesine verilen 593 sayılı Kuvarsit İşletene Ruhsatnamesine ait terk talebi incelenerek, sahadaki cevherin işletilmesinin İktisaden imkânsız hale gelmiş olduğu anlaşıldığından, Maden Kanununun 97. (maddesine göre, Bakanlığımızın 2û/li2ı/1976 gün ve 3125 sayılh kararı ille kabul edilmiş ve aynı karar He de bu sahanın 24/3/1977 tarihinden itibaren aramalara açılması uygun görülmüştür. Keyfiyet mezkûr Kanunun Mİ. maddesi gereğince ilân olunur. 275 / M Adana İli Pozantı İlçesine bağlı Belemedik Köyü civarında bulunan Kuvarsit Madeni için.anadolu Cam ISamayii A. Ş. <umesine verilen 992 sayılı Kuvarsit İşletme Ruhsatnamesine ait terk talebi incelenerek, sahadaki cevherin işletilmesinin iktisaden imkânsız haile gelmiş olduğu anlaşıldığından, Maden Kanununun 97. maddesine göre, Baikalığımızm 20/12/1976 gün ve sayılı karan ile kabul edilmiş ve aynı karar ile de bu sahanın 24/3/1977 tarihinden itibaren aramalara açılması uygun görülmüştür. Keyfiyet mezkûr Kanunun 101. maddesi gereğince İlân' olunur. Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden:.2716/1-1 1 Kurumumuz ihtiyacı olarak "A 25 artar - eksilir opaiyonlu adet teneke ve kartondan (kompoze) mamul 100 gr. İrk yeni filiz çay kutusu yaptırılması kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 2 Bu işe ait şartnameler Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satm Alma Müdürlüğü Rize, Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Kunıçeşme- Istanbul ve Çaykur İrtibat Müdürlüğü Konur Sokak No: 28 Ankara adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 3 İsteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21/1/1977 Cuma günü saat e kadar Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Rize adresinde bulunacak şekilde makbuz mukabili teslim edilecek veya iadeli taahhütlü olarak postalanacaktır. Zarflar aynı gün saat (16.00 da aynı yerde açılacaktır. 4 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 5 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 188/ Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığından: ERZURUM GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık: İbrahim Demireioğlu tarafından stok numaralı makinalı tüfek muylusunun kaybedilmiş olması nedeniyle 9. Kor. As. Mahkemesince 2/6/19T5 gün ve 975/ sayılı gerekçeli kararla mahkûm edilip bu cezanın tecil edildiği, Hazine zararı 2079 lira 27 kuruşun ödettirilmesine ve 41 lira 60 kuruş nisbî harç alınmasına karar verildiği, bu kararın taraflarca temyiz edilmeyip 29/9/1975 tarihinde kesinleşerek infazına geçildiği, ancak sanık yargılamanın yemilenm<ssi isteminde bulunması üzerine dosyanın As. Yargıtay Başkanlığına gönderildiği ve 1. Dairenin 28/6/1976 gün ve 1976/ sayılı kararla yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüyle Hazine zararı infazının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Dosyanın 35 ve 40 sıralarında bulunan bölük komutanlığının 14/5/1976 gün ve PER : sayılı yazılarında mahkûmiyet hükmünün konusunu teşkil eden makinalı tüfek muylusunun sanık tarafından kaybedilmediği, başak bir muylunun kaybedilmesi sebebiyle stok nolu muylu kaybedilmiş zannıyle adı gecenin mahkemeye verildiği, hükümlünün kaybettiği iddia edilen muylunun ise olay tarihinden önce Şubat 1974 de eski bölük komutanı tarafından yine komutana teslim edildiği gerçekleştiğinden, yine elde edilen bu deliün 353 sayılı Kanun 228/E maddesinde belirtilen ve hükümlünün beraatini sağlıyacak nitelikte kabul edildiğinden aynı Kanunun 240 nci maddesi gereğince eski hükmün hükümsüz sayılmasına ve sanığın beraatine evvelce hükmediler 2079 lira 27 kuruş Hazine zaran ve 41 lira 60 kuruş nisbî harç alınmasına yer olmadığına ve sanığın istemine uygun olarak önceki hükmün hükümsüz kılındığının Resmi Gazeteyle ilânına, oy birliğiyle karar verilip açıklandı. 150 / lıl İller Bankasından: HARİTA ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR Sıra Kasaba adı İ 1 i Toplam hektar Keşif bedeli Lira Kr. Geçici teminatı Lira Kr. Müd. ay Evrak bedeli Lira Kr. 1~ Kızılcahamam Sey Kaplıcası Ankara ,64i ,' , 2 Yayladere Bingöl 91!134,354,3!1> 7.967, Gaziemir - Cumaovası Arası İzmir , , , 4 Buca İzmir 440, , , , 5 Tfeundere İzmir ,24 14,646, , 6 Pınarbaşı İzmir , , Naldöken Suşehri İzmir Sivas , , , , , 1 - Yukarıda adlan yazılı şehir ve kasabaların harita işleri kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur. ; 2 Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak üzere, a) İmar ve İskân Bakanlığından Harita işleri için aldıkları müteahhitlik karnesi, b) Mali durum bildirisi ve eksiltme ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu, c) Harita ve Kadastro Odasından alınmış ihaleye katılma belgesi, d) Taahhüdündekl bilumum işlere ait taahhüt beyannamesi, e) Teknik personel bildirisi, f) Sorumlu mühendisin elinde bulunan işyeri açıklayan taahhüt bildirisi, g) Müteahhit firmalarından sorumlu mühendis ile çalışmak mecburiyetinde olanların sorumlu mühendis ile yaptıkları sözleşmenin noterden tasdikli örneği ve sorumlu mühendisin meslek odası belgesi, Yufcanda yazılı belgeler ile 21/1/1977 Cuma 'günü saat 17.00ye kadar Bankamıza müracaatları gerekmektedir. 3 Vaktinde yapılmayan belge müracaatları nazarı Stibare alınmayacaktır. 4 Müddet değişikliği teklifi nazarı itibar alınmayacalktır. 5 Bu ihale dosyası ile icap eden bilcümle vergi ve resimter müteahhide aittir. 6 Teklif zarflannm 27/1/1977 Perşembe 'günü saat 12.00'ye kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir. 7 Teklif zarfları 27/1/1977 Perşembe günü saat 14.30'da Banka Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 8 Banka 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir. 277 /1-1

14 Sahi fe : 14 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 Kod No Tarsus Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: T H A L E EDİLECEK YOLUN Hafriyat Hafriyat M 3. Birim Başlangıç ve sonu Tulü Km. K. Tutarı Lira Kr. G. Teminat lira Kr. Fiyatı Lira Kr. 335 Kaya - Kirazlı 336 Sedir - Mercan 440 Kurtburnu - Körmen 441 Sakara 1! - Pırlak 442 Keben - Koyak ' Ö29J1I2 Ilıl.732, 38^ :52.017, , L , , 37, , , , ,99 1) İşletmemiz 1977 yılı yol yatırım programında.bulunan yukarıda Kod No.su, Başlangıç ye sonu, Tulü, Keşif Tutarı, Geçici Teminatı ve Hafriyat M 3. Birim Fiyatı yazılı yolların hafriyat işleri paçal W. tek birim fiyat üzsrinden kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 2) ithale 17/1/1977 günü saat de İşletmemiz merkezinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3) Taliplerim her yol için ayrı ayrı İşletmemiz veznesine yatıracakları geçici teminatlarına dair makbuz veya banka teminat mektubu ile bu işe dair yeterlik belgelerini ekleyecekleri teklif mektuplarını ihale günü ten geç saat e kadar İhale Komisyonuna vereceklerdir. 4) Yeterlik belgesi Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Yol Planlama Grubundan aşağıdaki belgelerin ibrazı ile ihale 'tarihinden en geç iki gün öncesine kadar alınacaktır. e) [Müteahhitlik karnesi, b) Yapı araçları bildirisi, c) Mali durum bildirisi, d) Bildiri tarihindeki kredi durumu, e) Banka mektup örneği, f) Teknik personel bildirisi, g) Taahhüt bildirisi, 5) Bu işe ait şartname, keşif evrakı ve ekleri İşletmemizde veya Mersin Orenan Bölge Başmüdürlüğü Yol Planlama Grubunda görülebilir. '6) İşletmemiz 2490 sayılı 'Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmayıp Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğine, tabidir. İşin tamamını veya bir kısmını yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. 7) Posta ile yapılacak müracaatlarda postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 3)18 / 1-1 Erzincan Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde 1223 ada, 5 parselde M 2. lik arsa üzerinde inşa edilmiş bulunan (3) adet bina ile erirlikte 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince 1 Şubat 1977 Salı günü 6?.at de kapalı zarf artırma usulü ile satılacaktır. 2 Bu satışa ait şartname Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünde tatil ıgünleri hariç hergün görülebilir. 3 Muhammen bedeli , lira olup, geçici teminatı , liradır. 4 Taliplilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvele kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. Posta gecikmeleri kabul edilmez. :g.gazete ilân ücreti, dellaliye, As. Ay. Yardımı, pul vesair masraflar alıcıya ait olduğu ilân olunur.. 319/1-1 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden: 1 Giinüşhane Temel Eğitim Okulu İkmal inşaatı işi 222 sayılı Kanun Müljalariı» göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştu:-. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. Ayrıca 1976 yılı birim fiyatına % 30 zam uygulanacaktır. 3..Eksiltme Trabzon'da Yapı İşleri 11. Bölge Müdürlüğü İh de Komisyonunda 23 Ocak 1877 Cuma sünü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. '5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) , liralık geçici teminatını, b) 1976 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) 'Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 'karnesini ibraz suretiyle Yapı İşleri Trabzon dil. Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımıdır. 9 İstekliler teklif mektuplarım Ei8 Ocak 1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 ' Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 25 Ocak 1377 ISalı 'günü mesai saati sonuna kadardır. Tetgraffia müracaatlar ve postada vaki 'gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. NOT: Müracaatta müteahhitlik karnesinin aslı istenir. 320/ ı-a Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : MUHTELİF TATLI 'SATIN ALINACAKTIR 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı tatlılar 1 yıl müddetle satın alınacaktır. a) Lokma tatlısı 2J500 Kg. b) Tulumba tatlısı 1.750» c) Revani tatlısı 3.760» d) Tel kadayıf 3.760» e) Yoğurt tatlısı 3.760» 2 -- Evsaf, tamamlayıcı bilgi Müessesemizin Beykoz'daki Merkezinden veya Sirkeci V. Vakıfhan altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilebilir. 3 Teklifler 20/ günü akşamına kadar Müessesemizin Beykoz'daki merkezinde Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 4 Şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olan teklif tercih edilecektir. 5 Müessesemiz dilediği miktarda ve alıp almamakta serbesttir. 322 / 1-1 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere aşağıda yazılı malzemeler fiyat ye teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. Şartname No : 76-3HT-İ12, Mevzuu: Kızaklı Temel Sondaj Makinası, Son teklif verme tarihi: 10/2/1977, Muvakkat teminat miktarı: 103,750, TL., Bedeli : 1100, TL. 12 Teklifler yukarıda gösterilen günde, saat e kadar DSİ. Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş»veya gelmiş olacaktır. 3 ı Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler kabul edilmez. 4 ' Şartname 'bedeli yukarıda gösterilmiş olup, bedeli, Ankara'da DSİ. Makina ve İkmal Dairesinden alınacak bir yazıya müsteniden DSİ. Muhasebe Müdürlüğüne, istanbul'da DSİ. 14. (Bölge Müdürlüğünden alınacak ibi'r yazıya müsteniden DSİ; 14. Bölge Müdürlüğü veznesina yatırılacaktır. 5 İstekliler şartname bedeline ait makbuz ve başlıklı kâğıda yazılmış bir dilekçe ile (birlikte, Ankara'da Makina ye İkmal Dairesi Başkanlığına, istanbul'da DSİ. 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek şartname talebinde bulunacaklardır. Dilekçelerinde şartname numarasını ve hangi firmadan teklif getireceklerini sarih adresleri ile belirteceklerdir. 0 DSİ. Makina ve ilana! Dairesi ile Muhasebe Müdürlüğünün adresi ; Yücetepe Mahallesi, Maltepe R-7 Ankara, DSİ. 14. Bölge Müdürlüğünün adresi ise Firuzağa Süngü Sokak Tophane - istanbul'dur. 7 ödeme gayri kabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 6 İdaremiz sayılı Kanuna tabi değildir. 299 / 1-1 Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : SUN'İ KÖSELE SATILACAKTIR I, Satış kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 2ı Satış şartnamesi Beykoz'daki Müessesemiz Merkezinde veya Sirkeci 5 nci Vakıf Han Altındaki İrtibat Büromuzdan temin edilebilir. 3 Teklifler en 'geç 20 Ocak 1977 günü saat ya kadar Müessesemiz Merkezine verilmiş olacaktır. 4 Teklifler arasında şartlarımıza, ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 5 Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 321 / 1-1

15 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 15 Kültür Bakanlığından: Aşağıda adı, yeri karar tarih ve numaraları belirtilen taşınmazlar 5805 ve 1741 sayılı Kanunla teşkil edilen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca korunması gerekli eski eser olarak tespit edilmiştir sayılı Kanun gereğince ilân olunur. ADI K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ ESERİN YERİ Karar Tarihi Karar No. Side Antalya, Side (Selimiye Köyü). 18/12/ Fatih Camii Çorlu 18/12/ Cami, Namazgah ve Çeşme ist. Yeşilköy 18/12/ Ulucami Bursa 18/12/ Sinan Paşa Camii Bursa 18/12/ Eski Cami (Yıldırım Camii) Balıkesir 18/12/ Firdevs Bey Bedesteni İsparta 18/12/ Bodrum (Mesihpaşa Camii) İst. Lâleli 18/12/ Mahmut Paşa Camii istanbul 18/12/ Cihangir Camü istanbul 18/12/ Bedesten (Kapalıçarşıya bitişik.) Maraş 18/12/ Kale İç Mahalleleri Edirne 6/1/ Darphane Semti Edime 6/1/ Kirişhane Semti Edirne 6/1/ istanbul Yolu-Ayşe Kadın Semti Edirne 6/1/ Kıyık - Buçuk Tepe Semti Edirne 6/1/ Menzil Ahırı-Muradiye-Tekke Kapu Semtleri Edirne 6/1/ Saraçhane-Horozlu-Yokuşu Semti Edirne 6/1/ Gazi Mihal (Orta İmaret) Edirne 6/1/ Yıldırım (Eski İmaret) Edirne 6/1/ Beyazit Küliyesi (Yeni İmaret). Edime 6/1/ Hıdırlık Tepe Edirne 6/1/ Selimiye Camü, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami Edirne 6/1/ Köşk (2 Adet) Edime Tak-kapı binasının iki yanında. 6/1/ Deve Ham (Sonraları Hapishane olarak kullanıldı.) Edirne 6/1/ Sokullu Hamamı Edirne 6/1/ Taşhan Edirne Sokullu Hamamı yanında. 6/1/ Saat Kulesi (Kalenin Kulesi) Edirne 6/1/ Çeşme Edime 6/1/ Pehlivanlar Haziresi Edime 6/1/ Su Terazisi Edime 6/1/ Ali Paşa Çarşısı Edime 6/1/ Çifte Çeşmeler Edime 6/1/ Atatürk Anıtı Edime 6/1/ Şakirağa Çeşmesi Edirne 6/1/ Peykler Medresesi Edime 6/1/ Hacı İzzet Paşa Türbesi Edirne 6/1/ Kuşdoğan Camii Edirne 6/1/ Tahtalı Hamam Edirne 6/1/ Müşirlik Dairesi Edime 6/1/ Çeşme Edime 6/1/ Bedesten Edime 6/1/ Eski Camii Edime 6/1/ Sebil Edime 6/1/ Medrese Tül Vaizin Edime 6/1/ İki Kapüı Han Edime 6/1/ Rüstempaşa Kervan Sarayı Edime 6/1/ Belediye Dairesi Edime 6/1/ Mezid Bey Hamamı Edime 6/1/ Defterdar Ekmekçi Ahmet Edime 6/1/ Efendi Sebili Edirne 6/1/ Havlucular Hanı Edime 6/1/ Nakil Hanı Edime 9/1/ Yemiş Kapanı Edime 6/1/ Askeri Rüştiye Mektebi (Halen Kurtuluş İlkokulu) Edirne 6/1/ Sahabettin Paşa Camü Edime 6/1/ Karamustafa Paşa Çeşmesi Edime 6/1/ Selimiye Külliyesi (Cami, Medreseler, Hazire, Edirne 6/1/ Sübyan Mektebi). Arasta Mahalle Edime Selimiye Kuzey Avlu duvarı karşısı. 6/1/ Taşodalar ile Saray Hamamı Edime.Selhmye Doğu Cephesini çevreliyen Taşodalar Sokağında 6/1/ Su Terazileri Edirne, Su Terazisi Sü. nm iki yanında. 6/1/ Mezarlık ve Çeşme Edime, Muradiye So. Zehrimar So. nm birleştiği yerde. 6/1/

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ İ Ş E S İ N ADI YERİ Karar Tarihi Karar No. Bina Edim* Suteraaasi So. No: 8 «/1/1967 3>377 Selçuk Hatun Camii Edirne, Dörtyol ağzı 6/1/ Kadirihane Edirne, Dörtyol ağzı 6/1/ Şeyh Davutoğullan Mezarlığı Edirne, Dörtyol ağzı 6/1/ Duvar Edirne, Dörtyol ağzından kıyık Cad. ne giderken sağda sokağa dik vaziyette 6/1/ İbıahim Paşa Sarayı ist. Sultanahmet 7/1/ Mehterhane Kasrı (Hünkâr Kasrı) ist., Sultanahmet 7/1/ Bedesten Tekirdağ 7/1/ Kalenderhane Camn istanbul 7/1/ İvaz Paşa Camii Bursa 7/1/ Dükkânlar ist. Rüstempaşa Camii 7/1/ Güzelce Hasanbey Camii Tekirdağ Hayrabolu 8/1/ Side Örenyeri Antalya - Side 8/1/ Medrese ve Camii (Sadrazam İbrahim Paşa) ist. Eminönü, 339 ada, 201 parsel yanında. 8/1/ Samanveren Mescidi ist. Eırninönü, 339 ada, 261 parsel yanında. 8/1/ Taşhan ist. Lâleli Camii Akaretlerinden 8/1/ Sarnıç (İmrohor Camii Sarnıcı) ist. Yedikule 8/1/ Kumbaba Türbesi Sivas, Kayserikapı Mah. 8/1/ Bedesten (Köprülü Mehmet Paşa) Amasya, Gümüşhacıköy 8/1/ Mukaddem Camii Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Hüseyin Banadem Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Pak. sahasında 3/3/ Ali Ayaroğlu Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ İbrahim Ağa Konağı Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Acı Çeşme Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık BU. Fak. sahasında 3/3/ Poyracı Camii Ankara, Ündıv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Fatma Koloğlu Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ İsmail Hakkı Tiritoğlu Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Halime Kadın Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve 'Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Fehmi Akça Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/1967 S393 Hacı Seyit Camii Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık BU. Fak. sahasında 3/3/ Hacı Seyit Çeşmesi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Niyazi Gökçe Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Selâhattüı Boğahan Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Alirıza İyidoğan Evi Ankara, Üniv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Hacı İlyas Camü Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bü. Fak. sahasında 3/3/ Hacı İlyas Çeşmesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp Ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Hacı Musa Camii Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bü. Fak. sahasında 3/3/ Hacı Çeşmesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Eski Ev Ankara, Ünv. Hacettepe Tip ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Muhsine Ataç Eski Evi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Tacettin Camii Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Tacettin Türbesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bü. Fak. sahasında 3/3/ Tacattin Haznesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Tacettin Çeşmesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve ISağhk BU. Fak. sahasında 3/3/ Karacabey İmareti Camii Anlkara K Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Karacabey Türbesi ve Çeşmesi Ankara, Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil. Fak. sahasında 3/3/ Defterdar Camii Edirne 3/3/ Kurşunlu Han Manisa 3/3/ Sıra Dükkânlar ist. Balat 2858 ada, 33 parsel dahil yanımdaki diğer sıra dükkânlar 3/3/ Haliç Surları ist. Fatih, Abdisubaşı Mah. 2262: ada, 60 parsel yanında. 3/3/ Sübyan Mektebi ist. Fatih, Karadeniz Mah ada, 13 parsel yanında. 3/3/ Sarnıç (Bizans) İzmit Cedit Mah. Dik. So. 3/3/ Cami (Bâlâ Külliyesi) istanbul, Fatih, Veiedikarabaş Mah ada, 6 parsel 3/3/ Meşruta (Bâlâ Külliyesi) istanbul, Fatih, Veiedikarabaş Mah ada, 5 parsel 3/3/ Okul (Bâlâ Külliyesi) istanbul, Fatih, Veiedikarabaş Mah ada 3 parsel. 3/3/ Tekke (Bâlâ Külliyesi) - istanbul, Fatih, Veiedikarabaş Mah ada 12 parsel. 3/3/ Muvakkithane (Bâlâ Külliyesi) istanbul, Fatih Veiedikarabaş Mah ada.19 parsel karşısında. 3/3/ Sur Duvarı Hazneli Çeşme Tabak Hamamı Hamam (Timurtaş Oğlu Oruç Bey). Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi Şehsefa Oamii Avlu Duvarı ve Kapısı ist. Fatih, 2&91 ada, 21 par. ist. Fatih, 2891 ada, 21 par. (2891 ada, 21 par. deki Sur duvarının dışında). Burdur Bursa Timuıtaş Mah. istanbul - Vtfa ist. Atatürk Bulvarı. 3/3/1967 3/3/1967 3/3/1967 3/3/1967 3/3/1967 3/3/ (2755 sayılı

17 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 17 K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ ESERİN ADI Y E R İ Karar Tarihi Karar No. İshaklı Kervansarayları Afyon, Eğret, İshaklı. 3/3/ Köprülü Kervansarayı Bilecik, Vezirhan 3/3/ Melik Gazi Kümbeti Erzincan, Kemah 3/3/ Behram Şah Kümbeti Erzincan, Kemah 3/3/ Gözcübaba Kümbeti Erzincan, Kemah 3/3/ Vidinli Baba Kümbeti Erzincan, Kemah 3/3/ Ulucami Tokat - NBtasar 3/3/ Kasımpaşa Camii ve Türbesi İzmir - Cumaovası 3/3/ Ulucami Elâzığ - Harput 3/3/ Arap Baba Mescidi Elâzığ - Harput 3/3/ Çemşit Hamamı Elâzığ - Harput 3/3/ Bostaniçi Camü ist. Beyoğlu, Tamtam MaJh. 325 ada, 94 parsel yanında. 3/3/ Bina ist. Beşiktaş, "Cihannüma Mah, 272 ada, 30 parsel 3/3/ Şifa Hamamı ist. Kartal, (Ahmediye Camii yanında). 3/3/ Çeşme (2 Adet) ist. Fatih, Hasanhalfe Mah ada, parsel de 3/3/ Ahmet Çeşmesi ile Sebili ist. Sultanahmet. 3/3/ Sokullu Hamamı Edirne 3/3/ Hamamı-ı Sultan (Mim. Sinan) ist, Sultanahmet 3/3/ Büyük P. T. T. Binası ist. E. önü, 424 ada, 5 parsel 3/3/ Ebuzeri Gaffari Tekkesi ist. Fatih, Atdk Mustafa Paşa Matı ada, 29 par. 3/3/ Hatuniye Medresesi Kayseri 3/3/ Cihangir Camii ist. Beyoğlu, 34 ada, 15 par. yanında. 3/3/ Sübyan Mektebi ist. Küçük Ayasofya 114 ada, 2, 3, 6,10, 11 parsel 3/3/ Kurtuluş Camii (Kul Derviş Camii). Ankara Ünv. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bil Fak. sahasında. 16/3/ Ümmügülsüm Camii (Çinizade Camii) ist. Zeyrek, 3962 ada, 68 parsel yanında. 16/3/ Eski Eserler - ist. Zeyrek, 2962 ada, 68 parsel yanında. (68 parsel). 16/3/ sayılı Alâattin Camü Konya 16/3/ Myrina Örenyeri İzmir, Bergama, yolu üzerinde 16/3/ İbrahim Paşa Camü (Mahkeme Camii) Bursa, İbrahim Paşa Mah. 221 ada, par. yanında. 16/4/ Kapıağası Camü ve Su Deposu ist. E. Önü, Küçükayasofya Mah. 114 ada, 5*6 parsel. 16/4/ Alaca Hamam İst. Eminönü, Çelebi Alâaddin Mah. 394 ada, (34) 35 par. 16/4/ Çakırağa Tekkesi ist. Fatih, Avcıbey Mah ada, 1 parsel. 12/5/ (M) Sur Duvarı (Kars Surları) ist. Fatiih, iavcıibey Mah parsel yanında. 12/5/ Hamam Duvarı (Yeni Hamam) ist. Fatih, 2480 ada, ıll pars. 12/5/ Cerrahpaşa Camii (mim. Davut Ağa) ve Türbesi istanbul 12/5/ Kuştepe Mezarlığı ist. Şişli, Kuştepe 12/5/ ( sayılı Şeyh Ömer Çeşme ve Tekkesi ile Kastal Çeşmesi Diyarbakır, Ulucami Malı. Yeşili (So. 12/5/ Sur Duvarı ist. Samatya, 1HH8 ada, 37 parsel. 13/5/ (3415 sayılı Sur Duvarları (Marmara Sahil Suları). ist. Samatya, Sancaktar Hayrettin Mah. Iil4ıl ada, 45 parsel,13/5/ Sait Halim Paşa Yalısı ist. Yenifeöy. 13/5/ Kuşçubaşı Konağı ist. Beşiktaş, 631 ada, 19n20 parseller Ü3/5/ Balkapam Hanı ist. Eminönü, Rüstoım Paşa Mah.!(70 ikapı nolu yer dahil). 13/5/ Direkler Arası Sıra Dükkânları ist. Şehzadebaşı. 13/5/ Sur Duvarları (Haliç Surları) ist. Fatiih, Karabaş Mah ada, 42 parsel 13/5/ Sur Duvarları (Haliç Surları) ist, Fatih, Karabaş Mah ada, 42 parsel Tahteminare Mah ada, 71 parsel 13/5/ Hamam ist. Üsküdar, Beylerbeyi 766 iada, 20 parsel yanında. 13/5/ Tahal Ham Bursa/ Cumhuriyet Cad. "13/5/ Myreleon Sarnıcı ist. Lâleli, Merihpaşa Mah. 810 aida, 6 parsel, (dahil) yanımda. 13/5/ Kilit Ham ist. Beyazit, Uzunçarşı Cad. 267 ada, (38 parsel dahil) 13/5/ Gülfemhatun (Şehzade Mustafa) Çeşmesi ist. Üsküdar, Doğancılar 444: ada, 18 parsel. 13/5/ Sur Duvarı (Haliç Surları) ist. Balat, Karabaş Mah. 2&30 ada, parsel yanında,. 13/5/ Mescit (Veziriazam Maktul İbrahim Paşa Zevcesi Muhsine Hatun). ist. Eminönü, Saraç, 'İshaJk Mah. 700 ada, HO parsel yanında. 13/5/ Liman Surları (Langa) ist. Samatya İnebey (Mah ada, 32 parsel yanında. 13/5/ Sormagir Camü ist. Fatih, ISeyitömer Mah ada, 23 parsel yanında. 13/5/ Çinili Han ist. Eminönü, Dayahaıtun MaJh. 630 ada, 210 parsel yanında 13/5/ Sakahane (Hızır İlyas) Mescidi Konya Hatuniye Mah. Sakahane sokak. 13/5/ Kazgani Mektebi ist. E. önü, 74:1 ada 33 par. yanında 13/5/ Eski Eserler ist. Eminönü, Hacı Kadın Mah. 354 ada, 4 parsel yanında. 13/5/ Çeşme ist. Eminönü, Hacı Kadın Mah. 354 ada, 5 parselde 13/5/

18 Satafe : 18 (Resmî Gazete) 11 ÓCAK 1977 ADI K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ ESERİN Y E R İ Karar Tarihi Karar No. Konak Dere Camii Yalı Side örenyeri Salı Tekkesi ve Müştemilâtı Sur Duvarı Ahırkapı Surları Sur Duvarları Bozdoğan Kemeri Osman Baba Türbesi (Dergâh ve Türbe) Hamam Kefeli Han Çeşme (Defterdar Emini) Galata Bedesteni Sokullu Mehmet Paşa Camii Çeşme (Musahip Ali Ağa) Gümüşsüyü Hastahanesi Ankara Kalesi Alanya Kalesi Güvercin Ada Kalesi-Kuşadası Bozcaada Kalesi Diyarbakır Kalesi Hasan Kale-Pasinler Gaziantep Kalesi Bayburt Kalesi Yedi'kule, Altuhkapı Kadife Kale Selçuk Kalesi Karaman Kalesi Maraş Kalesi Sinop Kalesi Trabzon Kalesi Amasra Kalesi Priyene Örenyeri Nyssa Örenyeri Efes Örenyeri Bergama Örenyeri Bayraklı Eserleri Agora Klaros Örenyeri Ahlat Selçuk Mezarları Karatay Med. (Çini Müzesi) Muradiye İmarethanesi (Manisa Müzesi) İshak Paşa Sarayı Atik Ali Paşa Camii Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Harbiye Binası Dişçilik Okulu Çeşme Bina (İki adet) (Zeynep Kâmil Yalı Köşkü müştemilâtı). Galata Kulesi Sultanahmet Cezaevi Binası Müeyyetzade Camii Kilise Güzelce Hasan Bey Camii Çukurbostan Bina Binalar ist. Şişli 943 ada, 7 parsel İzmit - Akçakoca Mah. 389 ada, 6 parsel ist. İstinye 230 ada, 12 parsel Antalya, Manavgat Side ist. Fatih, Mim. Sinan Mah ada, 54 parsel yanında Trabzon, Pazarkapı Mah. Sandıkçılar Sok. ist. Ahırkapı Trabzon, Gülbahar Hatun Mah. 63 ada, 16 parsel karşısında, ist. Fatih, 2170 ada, 62 parssl yanında. Trabzon, Kavak meydanı Mah. ist. Beyoğlu, 567 ada, 15 parsel yanında. ist. Mahmuitpaşa, ist. Beyoğlu, 61 ada, 10 parsel yanında. 23 parselde, ist. Karaköy, ist. Azapkapı -ist. Haydarpaşa Limanı sahasında. ist. Gümüşsüyü Ankara Antalya - Alanya. Aydın - Kuşadası Çanakkale - Bozcaada Diyarbakır Erzurum Gaziantep Gümüşhane - Bayburt istanbul İzmir İzmir - Selçuk Konya - Karaman Maraş Sinop Trabzon Zonguldak - Amasra Aydın Aydın - Sultanhisar İzmir İzmir Bergama İzmir - Bayraklı İzmir İzmir Bitlis Konya Manisa Doğu Beyazit ist. Çarşıkapı ist. Gebze ist. Harbiye ist. Beyazit ist. Fatih, 2029 ada, 22 par. yanında 21 parselde ist. Bebek ist. Galata ist. Sultanahmet ist. Yüksekkaldırım Kütahya, İstiklâl Mah. Tekirdağ, Hayrabolu ist. Fatih, Deniz Aptal Mah ada, 1 parsel ist. Beşiktaş, 288 ada, 15 parsel ve No : 16 ist. Beşiktaş (274 ada, 10 par. 2 ada, 2 par) 13/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ ( 1987 sayılı 13/5/ /5/ /5/1967, /5/ (2193 sayılı 14/5/ (3432 sayjı 14/5/ O 14/5/ /5/ /5/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ ,14 11/6/ /6/ /6/1967 3S18 11/6/ /6/ /6/1967 (3384 sayılı 3519 (2128 sayı:ı

19 11 OCAK 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 19 K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ ESERİN ADI YERİ Karar Tarihi Karar No. Binalar ist. Beşiktaş, (3ıl6 ada, 10 par , par). 11/6/ Amberağa Camii (3H5 ada, 10 par. 3649, par). (Muhtarı evvel So parsel yanında.) 11/6/ İstinat Duvarı ist. Emirgân 105 ada, 13 par. yanında 11/6/ Subaşı Oteli (Hanı) Sivas Çarşı Cad. 11/6/ Tabakhane Mescidi Ankara, Bendderesl Cad. 11/6/ Ulucami Diyarbakır. 11/6/ Sur Duvarı ist. Fatih, 2301 ada, 9 par. yanında. 11/6/ Çeşme ist. Üsküdar, 339 ada, 8 par. yanında 9 parselde 11/6/ Valde Hanı ist. Eminönü, 339 ada, 335 par. yannıda. 11/6/ Silâhi Mehmet Efendi Camii Haziresi ist. Eyüp, 63 ada, (47 parsel dahil.) 11/6/ Köprü (Nasrullah). Kastamonu 11/6/ (2348 sayı'.ı Bina (Zennecioğlu Evi). Kayseri, Yanıkoğlu Man. 11/6/ Ahmet Paşa (Fenari) Camii Bursa 11/6/ Hallaçbaba Tekkesi Haziresi ist. Üsküdar, Hayrettin Çavuş Mah. 11/6/ Kalenderhane Külliyesi ve Sübyan Mektebi ist. Eyüp İslâmbcy Mah. 348 ada, 22 parsel yanında 11/6/ Hatip Camii Trabzon, 108 ada. 1 par. yanında 11/6/ Hüseyin Paşa Hamamı (Çıkırıkçı Hamamı) Gaziantep, Gaziler Cad. 11/6/ Hamam Sakarya, Hendek, 11/6/ Handaniye Camii Gaziantep 11/6/ Meydan Camii '.vas ' " 11/6/ Amcazede Hüseyin Paşa Külliyesi ist. Fatih, Sofular Mah. lüoı acra, 59,.117, 133, 138 parsel yanında. 11/6/ (3109 saydı > Yakutiye Medresesi Erzurum. U/6/ Sur Duvarları ist. Saray Burnu Tl/6/ Keçeciler Hamamı ist. Fatih, 2092 ada, 29 pars. 11/6/ Hükümet Konağı ile Altındaki Medrese Kalıntıları Havza 1,1/6/ Emir Süleyman Hamamı Konya - Karaman 11/6/ Vezirhan ist. Çemberlitaş 28/7/ Ferliye Karakolu ist. Ortaköy 28/7/ Abdülazizağa Camü Muğla - Milas 28/7/ Mezit Bey Köyü Camii Edirne 28/7/ Galata Bedesteni ist. Galata 28/7/ Ulucami Bursa 29/7/ Alâattin Camii Niğde 29/7/ Rıdvaniye Camii Urfa 29/7/ Tabhane (Nurbanû Valde Sultan Külliyesi) ist. Üsküdar, Toptaşı Cad. 29/7/1S Mimar Sinan Mescidi ist. Fatih 29/7/ Şehşade Osman Türbesi Amasya 29/7/ Kazgani Sadi Camii ist. Aksaray, Muratpaşa Mah. 29/7/ Sur-u Sultani ist. Sultanahmet 29/7/ Çemberlitaş Hamamı istanbul 29/7/ Sarnıç (İmrahor) ist. Fatih, 1272 ada, 34ı parsel 29/7/ Küçük Yıldız Hanı îst. Eminönü, Celebioğlu Mah. 30/7/ Hadım İbrahim Paşa Camii (1560 Öncesi Bizans Yapısı) ist. Fatih, Davutpaşa Mah. (70, 56, 9 parsel yamnda) 30/7/ Bina (Evveliyatı Tıngır Yalısı) ist. Sarıyer, 295 ada, 1 par. 30/7/ Bina ist. Sarıyer, 295 ada, 1 par. (13-14 parsel) 30/7/ Hazinederağa (Amberağa) Camii ist. Beşiktaş 30/7/ Bina Kütahya, -Ahi Mustafa Mah. Poyraz Aralığı No : 6 30/7/ Cığcığ (Arasa) Camii Maraş, Hayrullah Mah. 30/7/ Meşrutiyet Camii ist. Şişli, Meşrutiyet Mah. 30/7/ Sarnıç (Bizans) ist, Fatih, KJrmasti Mah. 30/7/ {2089 sayılı Sur Kulesi ist. Sultanahmet (Köprülü Köşkü [bitişiğinde) 30/7/ Mahmutpaşa Hamamı ist. Mahmutpaşa, 258 ada, parseller yanında 30/7/ Bina Antakya Zengiler Mah. Kestel Sokak. 30/7/ Dolap ve Sekizler ist. Kapalıcarşı Cavahir Bedesteni 30/7/ Sarnıç Antalya-, Alanya 30/7/ Hamam Çorum, Mecitözü Elvançelebi Köyü 30/7/ Şifa Hamamı İst. Kartal 30/7/ Yerebatan Sarnıcı ist. Sultanahmet 54 ada, par. altında 25/8/ Eski Cami Edirne - İpsala, 25/8/

20 Sahife : 20 (Resmî Gazete) 11 OCAK 1977 K O R U N M A S I GEREKLİ ESKİ ESERİN ADI Y E R a Karar Tarihi Karar No. Hazire İzmir, Ahımetağa Mah. Hacı Mahmutağa Camii yanında 25/18/ Şeyh Camii ve Haziresi ist. Üsküdar, Selmanağa Mah. 607 ada, 23 parsel 25/8/ Çeşme Kalesi İzmir - Çeşme 25/8/ Türrabibaba Tekkesi ve Türbesi ist. Kasımpaşa Camii - kebir Mah. 25/8/ Galatasaray Hamamı ist. Galatasaray 25/8/ Bina (Kavafyan Evi) ist. Bebek, 529 ada, 25 par. 25/8/ :17 Çilehane Camii Amasya 25/8/ Mahkeme Medresesi Bursa, Bakırcılar çarşısı 25/8/ (2557 sayılı Bina ist. Eminönü, 134 ada, 14 parsel 25/8/ (3318 sayılı kararın eki) Muvakkithane (Çavuşzade Camii Muvakkithanesi) ist. Cerrahpaşa 25/8/ Hacılar Camii ile Çeşme Bursa, 340 ada, (19 par. yanı. 25/8/ Kozan Kalesi Adana, Kozan 26/8/ Mezarlık Ankara, Yeğentoey Mah. Yapıncak Sok. 26/8/ Şem'i Molla (Ahmet Kethüda) Camii ist. Cerrahpaşa Cad. 26/8/ Amasra Kalesi Amasra, Küçük liman ((Direkli Kaya) mevkü 26/8/ Kartaltepe Camii İst. Bakırköy 26/8/ Kahve Asar Adacığı Muğla - Milas, Bafa ve Mersenet köylerine bağlı 26/8/ Kesikbaş Mezarlığı Çanakkale 26/8/ Taşhan Afyon 26/8/ Hasan Paşa Ham ist. Beyazit Koska semtinde 26/8/ Ahmediye Sebili-Ahmediye Külliyesi ist. Üsküdar, 403 ada, 88 parsel yanında 26/8/ Bina ist. Eminönü, 237 ada, 6 parsel 26/8/ Hamam (Küçük Mustafa Paşa Hamamı) ist. Fatih, 1968 ada, 1 par. 26/8/ Kumrulu Han ist. Eminönü, 260 ada. Eski Eserler ist. Eminönü, 260 adanın tamamı (4 parsel hariç) 26/8/ Molla Çelebi Camii ist. Fıındiklı 26/8/ Tepebağ Höyüğü 'Adana-Tepebağ 26/8/ Karakol Binası (2. Mahmut) ist. Fatih, Arpaeınini Mah ada, 23 parsel 26/8/ Bina Isıt. Beyoğlu, Bereketzade Mah. 156 ada, 1 parsel 26/8/ Bina ist. Fatih, Kasap İlyas Mah. İİİ21 ada, 7 parsel 26/8/ Kâtip Sinan Mektebi ist. Eminönü, Saracishak (Muhsin Hatun) Mah. 732 ada, 6 parsel yanında 26/8/ Höyük (Ören Plâj Sitesi) v Edremit - Ayvalık arasında (ören) 26/8/ Namazgah ve Çeşme ist. Zeyttoburnu, Merkezefendi Mah ada, 2-4 parsel 26/8/ Bina (Rum Yetimhanesi) ist. Büyükada 26/8/ (2332 sayılı kararın eki) Üftade Camii Bursa 26/8/ (3348 sayılı kararın eki) Çeşme ist. Beyoğlu, Sururi Mah. 863 ada,.19 par. yan. 11 par.'de 26/8/ Kapalıçarşı Külliyesi (ne ait 42 parsel) ist. Bayezat kapalıçarşı Kalpakçılar kapısı 25& ada, (42 parsel dahil) 26/8/ Mezarlık ist. Anadolu Kavağı Macar Tabya 417 ada, 1 parsel 26/8/ Pazar Camü (Mescidi) Muğla-Milas 28/8/ Çinili Hamam ist. Fatih, Kırkçeşme Mah ada, 23 par. yanında 26/8/ (2394 sayılı kararın eki) Fatih Camii Avlusu ist* Fatih "~~ T i 26/8/ Mehterhane Hünkâr Kasrı (İbrahim Paşa Sarayı) ist. Sultanahmet 26/8/ Siyavuş Paşa Kasrı istanbul 26/8/ (3064 sayılı kararın eki) Yeraltı Giriş Yeri ist. Çemberlitaç Nuruosmaniye Medresesi yanında 26/8/ Rüştiye Mektebi ist. Üsküdar, Tabaklar Mah. 260 ada, 9 parsel 27/8/ Balıklı (Şeyh Davut) Mescidi Diyarbakır 27/8/ Yalı (Sadi Halim Paşa) Ist. Yeniköy 27/8/ Deniz Müzesi Erat Koğuşu (Dolmabahçe Sarayı Müştemilâtı) ist. Beşiktaş, Tatbiki Güzeı Sanatlar Y. Okuluna bitişik 27/8/ Akropol (Bergama Örenyeri) İzmir - Bergama 27/8/ Hallaç Mahmut Camii Ankara Belediye Binası yanında B. Halim karşısında 27/8/ Şerifler Yalısı ist. Emirgân, 88 ada, 119 par. 27/8/ Top Dökümhaneleri ist* Tophane 27/8/

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 KARARNAMELE T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 5 OCAK 1977 Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur. Sayı: 15810 KARARNAMELE

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2016 / 08 İstanbul,05.01.2016 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 yönetim veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1977 SALI Sayı : 16056 J YÜRÜTME

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2017/274-5696 Ankara, 17/03/2017 Konu: Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhr.Bir. Genel Kurul Duyurusu hk

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80. Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 20/10/2014 Sayı: 2014/80 Ref : 6/80 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARI NA EK KARAR YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 18/10/2014 tarihli ve 29149 sayılı Resmi Gazete de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6884

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ

İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ İHALE İLANI YOZGAT HİZMET BİRLİĞİ 784,8 DEKAR II. KAT SATHİ ASFALT KAPLAMA YOL YAPIMI HİZMET SATIN ALIM İŞİ. İdarenin a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:4 6600 MERKEZ/YOZGAT b) Telefon

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı