T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R"

Transkript

1 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN ın tarih ve dilekçesinde aynen; Yüreğir Kentsel Dönüşüm Alanlarındaki çalışmalar için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 227 sayılı kararında Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmediği görülmüştür. Ancak işlemlerin yürütümünün yapılabilmesi için bu yetkinin verilmesi gerekmektedir. Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Performans Programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan,başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Programına ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans programına ait Strateji

2 Geliştirme Dairesi Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Belediyemizin 2012 yılı Performans Programı Taslağı, Belediye Encümeninin tarih ve 2173 sayılı kararı ile kabul edilerek yazımız ekinde sunulmuştur sayılı kanunun 41.maddesinin son fıkrasında Stratejik Plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; Belediyemizin 2012 yılı Performans Programının görüşülerek gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim.denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programının değiştirilmiş şekliyle kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programına ait komisyon raporunun 273.sayfasındaki açıklamalar kısmındaki Yeşil Bulvarın Menderes Kavşağına (Adnan Kahveci Bulv.) bağlanması için köprü yapılacaktır ifadesine Mustafa Kemal Paşa Bulvarının, Yüreğir İlçesindeki devamının açılarak D-400 Karayoluna bağlanması ibaresinin eklenerek kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 6 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 6 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının

3 tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Mülkiyeti Belediyemize ait Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde, Mer i imar planında 750 K/Ha konut alanı olarak görülen ve 4217 m 2 lik taşınmaz üzerinde SGK Merkez Müdürlüğü yapılmak üzere Resmi Kurum Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif edilmektedir. Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı.

4 Anılan yazıda aynen; Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 5567 sayılı yazıda Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. denilmektedir. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Altgeçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Altgeçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının

5 tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 5569 sayılı yazıda Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. denilmektedir. Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Arsa Satışı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, arsa satışına ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, yeniden görüşülmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonumuza iade edilen, arsa satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının

6 tarih ve 12/1-949 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazların listesi aşağıda verilmiştir. Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m 2 No 1 Çukurova Kurttepe Çukurova Kurttepe Sarıçam Boynuyoğun Sarıçam Boynuyoğun Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Menekşe Seyhan Arslandamı Seyhan Sarıhamzalı / Seyhan Döşeme ,00 13 Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Yukarıda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı için 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 18/e Maddesi uyarınca gerekli Meclis Kararı alınması ile ilgili yazımızın Meclise havalesini OLUR larınıza arz ederim. Denilmektedir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: -2- K A R A R Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazlardan 9. Maddedeki Sarıçam İlçesi, Menekşe Mahallesi 273 ada 18 parseldeki 2288 m 2 alanlı yerde yaban hayatı koruma alanının göz önünde bulundurularak bu maddenin çıkarılması, 11. Maddedeki Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2259 ada 1 parseldeki 254/3577 m 2 alanın hukuki sorundan dolayı

7 hisseli arsa hukuki sorununun çözülmesi, 13. ve 14. Maddelerdeki Seyhan İlçesi İkibinevler Mahallesi 7552 ada 2 parseldeki 1669 m 2 alanlı yer ile 7552 ada 3 parseldeki 1649 m 2 alanlı yerin Semt Pazar Yeri olarak onaylanması şartı ile tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazlardan 9. Maddedeki Sarıçam İlçesi, Menekşe Mahallesi 273 ada 18 parseldeki 2288 m 2 alanlı yerde yaban hayatı koruma alanının göz önünde bulundurularak bu maddenin çıkarılması, 11. Maddedeki Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2259 ada 1 parseldeki 254/3577 m 2 alanın hukuki sorundan dolayı hisseli arsa hukuki sorununun çözülmesi, 13. ve 14. Maddelerdeki Seyhan İlçesi İkibinevler Mahallesi 7552 ada 2 parseldeki 1669 m 2 alanlı yer ile 7552 ada 3 parseldeki 1649 m 2 alanlı yerin Semt Pazar Yeri olarak onaylanması şartı ile tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışının kabulüne ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2012 mali yılı Ücret Tarifesine ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2012 mali yılı Ücret Tarifesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait Ücret tarifesi ile ilgili birimler tarafından yeniden hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur. Evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ 2012 YILI TL/KRŞ MADDE 1-İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ

8 HALLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A)VEDAT DALOKAY HALİ 1.HAL RESMİ ( BELEDİYE PAYI ) " tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin tarih ve 4367 sayılı kanunla değişik 17 nci maddesinin birinci fıkrasında Toptancı Hallerde satılan malların toptan satış bedelinin %2 sini geçmemek şartıyla Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre Belediye payı tahsil edilir. denilmektedir. Belediyemize ait toptancı hallerde satışı yapılan mamüllerin satış bedellerinden %2 nispetinde hal resmi alınır." ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Ayrıca yılında yürürlüğe girecek olan 5957 sayılı kanunun 8. maddesinde " Toptancı halinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edilir." denilmektedir. Bu nedenle Toptancı Hallerde satış bedellerinden; tarihine kadar % 2, tarihinden sonra ise % 1, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edilir. 2.HAL YER ÜCRETİ (İş yeri Tahsis Ücreti) tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 21'nci maddesinin ikinci fıkrasında " Kamu emlakinden sayılan toptancı hallerde işyeri tahsisi ilgili Belediyelerce yapılır, 5393 sayılı belediye kanunun 59.maddesinin( e) bendine göre; A) Toptancı Hal içerisinde kavun-karpuz toptan ticareti için yer tahsisi yapılanlardan; 1) İşyerinin tamamı adına tahsisli olan gerçek veya tüzel kişilerden aylık B) Halde kavun-karpuz sergisinde mevsimlik çalışan ve kavun karpuz ticareti için yer tahsisi yapılanlardan; 236,50 1) İşyerinin tamamı adına tahsisli olan gerçek veya tüzel kişilerden iş yeri tahsis ücretinin 6 aylık tutarı toplamı peşin olarak alınır ,00 2) Hisseli tahsisli işyerlerinde, hisse nispeti oranında her tahsis sahibi gerçek veya tüzel kişiden iş yeri tahsis ücretinin 6 aylık tutarı toplamı peşin olarak alınır. Kavun, karpuz sergisi tahsis sahipleri bu ücretleri Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde ödemeyenlere yasal gecikme faizi uygulanır. Ağustos ayı sonuna kadar ödemeyenlere önce ihtar verilir ihtarı takip eden 15 gün içerisinde yasal gecikme faizi ile birlikte ödemeyenlerin tahsisi iptal edilir.

9 3.DEVİR ÜCRETİ ( İşyeri Tahsisi Devir Ücreti ) A) Halde kavun-karpuz bölümündeki işyerlerinin; 1) Kavun Karpuz dükkanının tamamını devir alanlardan 9.517,00 2)Hisseli tahsisli Kavun Karpuz dükkanından hisse nispeti oranında devir bedeli alınır. 3)Kardeşten kardeşe, babadan evlada, eşten eşe devirlerde devir bedeli alınmaz. 4) Tahsis sahiplerinin işyerlerini karşılıklı olarak takas yapmak istemeleri halinde hisse nispeti ne olursa olsun her tahsis sahibinden devir bedeli alınır 5.125,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 4.İŞYERİ TEMİNAT ÜCRETİ 1-Halde yaş sebze ve meyve bölümündeki işyerlerinden teminat ücreti alınır ,00 2-kavun Karpuz sergisi komisyoncularından teminat ücreti alınır ,00 3-V.Dalokay Halinde yaş sebze ve meyve bölümünde işyeri kiralayan, kiracılardan teminat olarak; ,00 5) KANTAR ÜCRETİ ( Kantar Tartı Ücreti ) Toptancı halde kurulu bulunan kantarların tartı hizmeti karşılığında; aa- Darası 0-3 ton arası olan araçlardan 3,00 bb- Darası 3-6 ton arası olan araçlardan 4,00 cc- Darası 6-10 ton arası olan araçlardan 5,00 dd- Darası 10 tondan yukarı olan araçlardan 7,00 ücret alınır. Dara amaçlı 2.nci tartımlardan ücret alınmaz. Kontrol amacıyla idare tarafından yapılan tartımlarda kantar makbuzu kesilmez ve ücret alınmaz. OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A-GARAJ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜCRETİ MERKEZ OTOGARI 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki 55 nolu tebliğ" (Daha sonra 58 ve 60 nolu tebliğ olarak değiştirilmiştir.) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tebliğin 2.2e maddesinde arasında olan yerleşim yerlerinde Terminal İşletmecileri tavan ücreti %85'ini aşmamak kaydı ile kendi ücret tarifelerini belirler " denilmektedir. Buna göre; Merkez Otogar ve Yüreğir Otogarımızın çıkış ücretleri, Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu tarih ve 132 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi değişmiştir. 1)(100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45ve üzeri için 55,00 2)(Transit geçenlerden )Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve 17,00

10 üzeri için ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 3)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 8,00 4)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 6, sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifesi yukarıda belirtilmiş olup, tarihinden itibaren yeni yayınlanacak tebliğe göre uygulama yapılacaktır. 5)Köylere çalışan otobüsler aylık olarak 100,00 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık olarak 85,00 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık olarak 65,00 8)Yazıhanelere ait kargo ve servis araçlarından (minibüs/otobüs) aylık olarak 120,00 9)Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketler ait kargo araçlarından yıllık olarak ,00 10) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından altı aylık 220,00 11) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından üç aylık 150,00 12)Merkez Otogarı içerisinde bulunan minibüs, midibüs ve otobüs işletmecilerine tahsis edilen tali peronlardan aylık olarak 355,00 13) Gece 01:30 ile 06:00 saatleri arası giriş yapan şehirlerarası transit otobüslerden 17,00 14) Geçmiş yıllara ait geçiken aylık alacaklar son bütçe tarifesi üzerinden tahsil edilir. (dış tahsilatlar dahil) YÜREĞİR OTOGARI GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ 1-)Şehirlerarası çalışan transit Otobüslerden 14,00 2-)İlçelere çalışan otobüslerden koltuk adeti arası olanlar için 11,00 3-)İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 6,50 4-)İlçelere çalışan Yüz Km. üstü mesafeler için ; a)minibüslerden koltuk sayısı 9-15 arası olanlar için 4,50 b)midibüslerden koltuk sayısı arası olanlar için, 6,50 c)otobüslerden koltuk sayısı arası olanlar için, 14,00 5)Köylere çalışan otobüslerden aylık 130,00 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık 92,00 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık 65,00 8)Yazıhanelere çalışan servis araçları (aylık) 70,00 9)Yüreğir Otogarı içerisinde peron tahsis edilen işletmecilerden aylık 220, İl içi çalışan Minibüslerden 4,50 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R

11 OTOBÜS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ OTOBÜS KİRA ÜCRETİ 1-Solo Otobüslerin bir saatlik kira ücreti 604,00 2-Solo Otobüslerin aylık kira ücreti ,00 3-Körüklü otobüslerin bir saatlik kira ücreti 769,00 4-Körüklü otobüslerin bir aylık kira ücreti ,00 5-Şehir içinde cenazeye giden otobüslerin kira ücreti 233,00 a) Belediye personelinin cenazeleri için otobüs kira ücreti alınmaz. b) Genel Sekreter ve Yardımcılarının onayı ile otobüsler kiraya verilir. c) Kiralamalarda aracın akaryakıtı belediyemizce karşılanmaz ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ, ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜS,, GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN VE TİCARİ TAKSİLERDEN ALINACAK RUHSAT ÜCRETİ Şehrimiz içerisinde bulunan güzergahlarda faaliyet gösteren özel halk otobüsü, özel dolmuş minibüs, ticari taksi ve göl ve nehir üzerinde faaliyet gösteren araçlardan aşağıda belirtilen tarifeye göre ruhsat ücreti alınır. 1) ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDEN a) 1.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 2.215,00 a) 2.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.575,00 a) 3.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.202,00 2) ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜSLERDEN a) 1. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 2.100,00 a) 2. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.575,00 a) 3. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.202,00 3) TAKSİLERDEN 67,00 4)GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN a)balıkçı Teknelerinden Yıllık Ruhsat Bedeli 74,00 b)gezinti ve diğer Teknelerden Yıllık Ruhsat Bedeli 140,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 5)TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ ÜCRETİ a) "T"Grubu Ticari taksi Plakaları için 216,00 b) "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 216,00 c) "M" Grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için 373,00 AÇIKLAMALAR

12 1- Özel, dolmuş Minibüs ve otobüslerin sınıflandırılması ile yıllık ruhsat ücreti taksitlendirmeleri encümence yapılır. 2- Taksilerden alınacak ruhsat bedeli taksi yönetmeliğinin yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. 3- Fazla veya mükerrer yapılan ödemeler Otobüs Şube Müdürlüğünce müteakip ödemelerden mahsup edilir. 4- Ruhsat bedelleri (J,T,M,S), grubu ticari plakalardan alındığından dolayı ruhsat bedeli borcu alacağı, mahsubu söz konusu ticari plakaya aittir. 11- UKOME kararı ile 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verilen indirimli kartların zayi halinde bir dilekçe ile talep edildiği takdirde karşılığında 5.00 TL alınmak şartı ile yenisi verilir. AKILLI KART TARİFESİ a) Akıllı kartın personellerimize satış bedeli 5,00 TL. b)büyükşehir Belediyesinde çalışan memur ve işçilerden, Toplu iş sözleşmesi gereği ilk defada kart bedeli alınmaz. EKMEK ÜRETİM İŞLERİ GELİRLERİ Ekmek fabrikalarımızda üretilen Halk ekmek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 24. maddesi ( j ) bendi,5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesi (a) bendi,14. maddesinin (b) bendi 4. fıkrası uyarınca dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler ile özürlülere yapılacak Sosyal Hizmetler ve yardımlar kapsamında düşünüldüğünden, ekmek satış fiyatları buna göre belirlenmiştir. 1)Belediyemiz Ekmek Fabrikalarında üretilen 300 gram ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiatı 0,40 TL/Adet 2) Bayat ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiatı TL/Adet 3) Boş un çuvalının beherinin KDV dahil satış fiatı TL/Adet 4) Döküntü Razmolün (Kepeğin) KDV dahil satış fiatı TL/KG Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiatlarındaki değişimlere göre ekmeğin KDV dahil perakende satış fiatını 0,30 Tl.ye kadar indirmeye ve 0,50 Tl ye kadar arttırmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir sayılı Kanuna göre yapılacak toptan satışlarda satış fiatı üzerinden en fazla % 25 indirim uygulanır. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R MADDE 2- ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlıklardan mezar yeri olan cenazelerden alınacak ücret aşağıya çıkartılmıştır. a)doğum anında ölen çocuklar için 19,00 b)0 ile 12 yaş arası ölen çocuklar için 33,00 c)12 yaşdan yukarı cenazeler için 60,00 d)mezar yeri olmayan cenazeler için mezar yer ücreti olarak 120,00 e)cenaze yıkama ücreti(dışarıya gömülecek cenazelerden) 60,00 f)vatandaşın fakir olduğu vesikayla tespit edildiği taktirde herhangidir ücret alınmaz

13 ayrıca fakirlerin ve kimsesizlerin mezarlarının tapusu bedelsiz olarak verilir. KEMİK NAKİL ÜCRETİ Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıkların Belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri hariç 145,00 Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıların belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri dahil 1.600,00 MORG ÜCRETİ Belediyemize ait Asri Mezarlık içerisinde bulunan morg binasında cenazelerin bekletilmesi için cenaze başına her gün için 45,00 AİLE MEZAR YERİ a)iki kişilik 9.0 m 2 lik b)dört kişilik 18 m 2 lik c)altı kişilik 27 m 2 lik aile mezar yerleri ayrılmış olup, m 2 birim fiyatı 320,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları içinde yer alan işletmelerin atık su arıtma tesisleri proje onayları büyükşehir belediyelerince onaylanır. A.A.T projelerinin onaylayacak olan belediyeler, proje onay ücretlerini kendi belirleyecekleri tarifeye göre tahsil edilecektir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Q (m3/gün) FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL (MEKANİK) BİYOLOJİK KİMYASAL BİYOLOJİK + KİMYASAL Q<50 994,74 994, , ,57 50<Q< , , , ,61 250<Q , , , ,67 Q> , , , ,84 1- Çamur arıtma ve ileri arıtma yukarıda belirtilen ücretlere dahildir. 2- Fiyatlara KDV dahildir. b) Çöp Döküm Ücreti

14 Belediyemiz tarafından işletilen kontrolörlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Sofulu katı atık depolama sahasına kurumumuzdan izin belgesi alarak evsel nitelikteki atıklarını Sofulu katı atık depolama sahasında bertaraf ettirmek isteyenlerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine istinaden çöp döküm bedeli alınır. Adana Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alarak ( ilçe belediyeleri hariç) Sofulu katı atık depolama sahasına bertaraf amaçlı dökülmek istenen evsel nitelikteki çöpün beher tonundan ücret alınır. 14,00 bertaraf edilmesi istenen atıkların tamamen evsel nitelikli atıklar olması ve getirildiği araçların kantar tartı fişlerinin bir suretinin Çevre Koruma Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Özel mülkiyetlerde bulunan ağaçlar için vatandaşlardan gelen budama ve nakil talepleri üzerine Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde; ağacın cinsi, büyüklüğü, konumu, etrafındaki fiziki şartlar vb. konularda inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma saati üzerinden hizmet ücreti hesaplanır. Çalışma saatleri 1 saat ve katları şeklinde belirlenir. Tespit edilen ücretin Gelir Şube Müdürlüğüne yatırılması halinde Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iş programına uygun gün ve saatte hizmet yerine getirilir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 1-) Yüksek İrtifa Aracı ile Budama; a -) İlk 1(Bir) saat ücreti (KDV dahil) ; b -) Sonraki her 1 (bir) saat için ( KDV dahil) ; 150TL/Saat 75 TL/Saat 2-) Ağaç Söküm Dikim Aracı Çalıştırılması Saat Ücreti; ( 2 İşçi ile birlikte ) ( KDV dahil ) 65 TL/Saat ÇELENK ÜCRETLERİ Boş çelenk 11,00 FİDAN VE ÇİÇEK TÜRLERİ Bitki Adı Akçaağaç 13,00 Acem Borusu 4,00 Akasya Türleri 18,00 Amerikan Sarmaşığı 4,00 Ateş Dikeni 5,00 Avize 5,00 Çalı Mine 4,00 Çam Türleri 4,00 Çınar 13,00 Çitlenbik 17,00

15 Dantel (Oya Ağacı ) 12,00 Defne 7,00 Dışbudak 15,00 Duranta 5,00 Erguvan 13,00 Fırça Çalısı 9,00 Gül 5,00 Gelin Duvağı 4,00 Gülibrişim 13,00 Hanımeli 4,00 Hanım Tuzluğu 4,00 Hatmi 4,00 Hint Yağı 5,00 Hurma 17,00 Ihlamur 11,00 İğde 5,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R İsrail Kauçuğu 100,00 Japon Gülü 7,00 Japon Kavağı 6,00 Jagaranda 28,00 Karaağaç 17,00 Karabiber 8,00 Kartopu 5,00 Katalpa 5,00 Keçiboynuzu 13,00 Keçi Sakalı 5,00 Kekik 3,00 Kızılcık 6,00 Kurtbağrı (Çalı ) 7,00 Kurtbağrı ( Ağaç ) 10,00 Manolya 125,00 Mazı 17,00 Meşe 13,00 Mor Salkım 4,00 Muşmula 5,00 Orkide Ağacı 13,00 Palmiye 13,00 Peru Zakkumu 9,00 Pitosporum 4,00 Safora 13,00 Sardunya 4,00 Sarmaşık Türleri 4,00

16 Sedir 17,00 Servi Türleri 17,00 Söğüt 7,00 Süs Eriği 17,00 Taflan 7,00 Tespih Ağacı 13,00 Turunç 7,00 Yasemin 4,00 Yayılı Ardıç 5,00 Zakkum 4,00 Zampara Bıyığı 7,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R MADDE 3- İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ GELİRLERİ I. YANGIN RAPOR ÜCRETİ İlgililerin isteğine bağlı olarak düzenlenen yangın rapor ücret tarifesi aşağıya çıkarılmıştır. Bu rapor ilgililere ücretli, soruşturmaya esas olmak üzere Savcılığın istemi halinde ücretsiz verilir. A - SINIFI BİNALAR: (A sınıfı binalardan ücret alınmaz) 1- Halka açık kütüphaneler 2- Müzeler ve sanat galerileri 3- Müzayede salonları 4- Kamu binaları (Genel Bütçeli) 5- Adli binalar 6- Duruşma salonları Cezaevleri 7- Islahevleri 8- Tutukevleri 9- Askeri binalar 10- Camiler ve İbadet yerleri 11- Resmi okullar 12- Kamuya ait yurtlar, pansiyonlar, yurtlar, koğuşlar, yatakhaneler, B SINIFI BİNALAR: 1- Tek ve çift aile evleri (Fakirlik ilmühaberi getirenlerden ücret alınmaz) 40,00 2- Apartman daireleri 70,00 3- Tatil köy evleri 70,00 C SINIFI BİNALAR:

17 1-100m² nin altında olan lokantalar ve kebap salonları 50, m² nin üzerinde olan lokantalar ve kebap salonları 65, m² nin altında olan Restoranlar, lokantalar 50, m² nin üzerinde olan Restoranlar, lokantalar 60,00 5- Berber ve kuaför salonları 50,00 6- Dükkanlar, küçük işyerleri 50,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 7- Bakkal ve Küçük Marketler 50,00 8- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 70,00 9- Bürolar 50, Çamaşırhaneler 50, Kuru temizleme tesisleri 50, Telefon santralleri 50, Trafolar 50,00 D SINIFI BİNALAR: 1- Çiftlik Ahırları 145,00 2- Antrepolar 145,00 3- Eşya depoları ve emanetçiler 145,00 4- Kamyon parkları 145,00 5- Otopark ve garajlar 145,00 6- Silolar 145,00 7- Soğuk depolar 145,00 E SINIFI BİNALAR(özel): 1- Hastaneler, 215,00 2- Huzurevleri, 215,00 3- Sağlık merkezleri, 215,00 4- Sağlık ocakları, 215,00 5- Kreşler, 215,00 6- Yuvalar, 215,00 7- Bakımevleri, 215,00 8- Doğumevleri 215,00 9- Ayakta tedavi merkezleri, 215, Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 215,00 F- SINIFI BİNALAR: 1- Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 355,00 2- Düğün salonları 355,00 3- Klüp, dernek salonları 355,00

18 4- Konferans salonları, 355,00 5- Rekreasyon merkezleri 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 6- Sağlık kulüpleri ve spor salonları 355,00 7- Sergi ve fuar salonları 355,00 8- Sinema salonları 355,00 9- Tiyatro salonları 355, Tören salonları 355, Bankalar 355, yataktan az kapasiteli otel ve moteller 355, Süper marketler 355, Mağazalar 355, İki pompadan az olan akaryakıt istasyonları 355,00 G SINIFI BİNALAR: 1- Atış poligonları 215,00 2- Bilardo salonları 215,00 3- Bowling salonları 215,00 4- Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 215,00 5- Karayolu, havayolu, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 215,00 6- Özel Anaokulları 215,00 7- Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 215,00 8- Özel dershaneler 215,00 9- Özel okullar 215, Hava trafik kontrol kuleleri 215, Radyo ve televizyon istasyonları 215,00 H SINIFI BİNALAR: yataktan fazla kapasiteli oteller, moteller 700,00 2- Alışveriş merkezleri 700,00 3- Büyük ve çok katlı mağazalar 700, m² nin üzerinde olan Restoranlar 700,00 5- Enerji üretim tesisleri, 700,00 6- Gaz tesisleri, 700,00 7- Gıda işleme tesisleri, 700,00 8- Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar). 700,00 9- Liman, dog, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 700, Bıçkıhaneler 700,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 700,00

19 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 11- Dinlenme tesisleri 12- Her türlü fabrika, 700, İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 700, LPG ve akaryakıt istasyonları, 700, Rafineriler 700, Dökme yağ depoları 700, Hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 700,00 I- SINIFI BİNALAR: 1- Belediye binaları 70,00 2- Özerk ve Katma bütçeli Binalar 140,00 3- Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait binalar 140,00 J- SINIFI AÇIK ARAZİ İŞLETMELERİ 1- Açık araziler, ekin, anız, bağ, bahçe vb. (her 1000m 2 ) 15,00 K- SINIFI MOTORLU ARAÇLAR 1- Motosiklet (ücret alınmaz) 2- Küçük Vasıtalardan 70,00 3- Ağır vasıtalardan 140,00 4- Her türlü iş makineleri 280,00 II. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ RESMİ BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 14, ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 24, ve daha yukarı katalara kadar olan bina bacalarının her birinden 30,00 4. Kalorifer bacalarının her birinden 50,00 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 50,00 ÖZEL BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 30, ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 45, ve daha yukarı katalara kadar olan bina bacalarının her birinden 60,00 4. Kalorifer bacalarının her birinden 90,00 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 90,00 6. Fabrika ve sanayi bacalarının her birinden 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R

20 III. MOTOPOMPLA SU TAHLİYE ÜCRETİ 1. Motopompla su tahliyesi her saat için 110,00 2. Dalgıç pompa su tahliyesi her saat için 42,00 (Afetlerde bu ücretler alınmaz) IV. MERDİVENLİ ARAÇLA YAPILAN HİZMET ÜCRETİ metrelik merdiven aracı her saat için 355, metrelik merdiven aracı her saat için 410, metrelik merdiven aracı her saat için 425, metrelik merdiven aracı her saat için 600,00 Bu ücretler belediye sınırları dışında % 30 artırılır. V. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ ÜCRETİ 1- Havai fişek gösterisi 355,00 2- Arazöz tahsisi (bir saat için) 120,00 3- Çok maksatlı araç (bir saat için) 152,00 VI. SU VERME HİZMETİ ÜCRETİ A- RESMİ YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 2, tonluk araç 30, tonluk araç 40,00 B- ÖZEL YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 3, tonluk araç 50, tonluk araç 70,00 VII. İŞYERİ AÇMA RUHSATINA ESAS OLMAK ÜZERE İŞYERİ YANGIN GÜVENLİK KONTROLÜ RAPOR ÜCRETİ 1- Sabit ücret 1m² ile 20m² ye kadar olan işyerlerinden 35, m² ile 50m² ye kadar olan işyerlerinden 50, m² ile 100m² ye kadar olan işyerlerinden 70, m² ile 150m² ye kadar olan işyerlerinden 115,00 5- Marketler 110,00 6- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 100,00 7- Çamaşırhaneler 100,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 8- Kuru temizleme tesisleri 100,00 9- Pide Fırını (250 m2) 260, Somun Ekmek Fırını (400 m2) 415, Pansiyonlar 325,00

21 12- Yurtlar 600, Trafolar 70, Küçük Çiftlik Ahırları 180, Orta Çiftlik Ahırları 300, Büyük Çiftlik Ahırları 600, Antrepolar 215, Eşya depoları ve emanetçiler 215, Kamyon parkları 215, Otopark ve garajlar 215, Silolar 300, Soğuk depolar 285, Hastaneler, (özel): 435, Huzurevleri, (özel): 300, Sağlık merkezleri, (özel): 300, Sağlık ocakları, (özel): 300, Kreşler, (özel): 300, Yuvalar, (özel): 300, Bakımevleri, (özel): 300, Doğumevleri, (özel): 355, Ayakta tedavi merkezleri, (özel): 300, Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 200, Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 285, Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 355, Düğün salonları 355, Kulüp, dernek salonları 100 m 2 altı 175, Kulüp Dernek salonları 100 m 2 üzeri 355, Konferans salonları, 355, Rekreasyon merkezleri 355, Sağlık kulüpleri ve spor salonları 355, Halı saha 240, Sergi ve fuar salonları 355, Sinema salonları 355, Tiyatro salonları 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 45- Tören salonları 355, Bankalar 355, Yatak sayısı 1 ile 50 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 300, Yatak sayısı 50 ile 100 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 600, yataktan fazla kapasiteli otel ve moteller 900, Orta büyük marketler 300, Süper marketler 415,00

22 52- Hipermarket 900, İki pompaya kadar olan akaryakıt istasyonları 355, Atış poligonları 355, Bilardo salonları 4 masadan az ise 175, Bilardo salonları 4 masa üzeri 300, Bowling salonları 300, Kara, hava, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 280, Sürücü kursları 355, Bilgisayar kursları 355, Özel Anaokulları 355, Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 415, Dört sınıfa kadar olan Özel dershaneler 355, Dört sınıftan fazla olan özel dreshaneler 475, Özel okullar 650, Hava trafik kontrol binaları 650, Radyo ve televizyon istasyonları 650, m² nin üzerinde olan içkili Restoranlar 355, İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 650, LPG ve akaryakıt istasyonları, 710, Küçük hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 240, Orta hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 415, Büyük Hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 710, Kereste Depoları 525, Ecza Depoları 660, Dayanıklı Tüketim malları, depoları ve satış yerleri (küçük) 240, Dayanıklı Tüketim malları depoları ve satış yerleri (orta) 415, Dayanıklı tüketim malları depoları ve satış yerleri (büyük) 710, Medikal (sağlık malzemeleri) depoları ve satış yerleri 525, Gıda işleme tesisleri, küçük 300, Gıda işleme tesisleri orta 600,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 82- Gıda işleme Tesisleri (büyük) 950, Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar). 950, Liman, dok, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 1.000, Alışveriş merkezleri 1.000, Büyük ve çok katlı mağazalar küçük ölçekli 355, Büyük ve çok katlı mağazalar orta ölçekli 600, Büyük ve çok katlı mağazalar büyük ölçekli 950, Enerji üretim tesisleri, 1.125, Gaz tesisleri, 1.125, Her türlü fabrika, küçük ölçekli 475,00

23 92- Her türlü fabrika orta ölçekli 700, Her türlü fabrika büyük ölçekli 1.125, Dökme yağ depoları 1.125, Rafineriler 1.425,00 96-Küçük araç tamir ve bakım servisleri 300,00 97-Küçük ve Büyük araç servisleri 600,00 98-Oto Acente ve tamir bakım servisleri 890,00 99-Taksi Durağı 180, Dolmuş durağı 300,00 VIII. EĞİTİM VE KURS ÜCRETİ Yangın, İlkyardım ve Afetlerden Korunma Yolları ve müdahaleye konularında İtfaiyenin düzenleyeceği Eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Eğitim Süresi 45 saatten az olamaz. Eğitmenlik Sertifikası için 60 gün süreyle derse katılım zorunludur. 1- Resmi kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 70,00 2- Özel kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 145,00 3- Eğitmenlik Sertifikası(en az iki yıllık yüksek okul mezunu) 840,00 4- İtfaiyenin Özel kurumlara Yapacağı 1 saatlik yapacağı tatbikat 780,00 IX. BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ÜCRETİ 1- Her bir yıl için 1.460,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R X. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN KONTROL ÜCRETİ Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan beher kontrollerden bürüt alan için; 1- Birinci grup bitmiş binalar muaf tutulmuştur. 2- İkinci grup binalar için m 2 'sinden 0,14 3-Konut+işyeri m 2 sinden 0,15 4- Üçüncü grup binalar için m 2 'sinden 0,15 5- Dördüncü grup binalar için m 2 'sinden 0,30 6- Beşinci grup binalar için m 2 'sinden 0,37 7- Altıncı grup binalar için m 2 'sinden 0,52 8- Yedinci grup bainalar için m 2 'sinden 1,70 Ücret alınır. Bütün ücretlere KDV dahildir. AÇIKLAMA

24 1-Yangın ve arama kurtarma hizmetleri büyükşehir belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak büyükşehir belediye başkanının emri üzerine büyükşehir sınırları dışındaki olaylara müdahale edilebilir. 2- Yangın sonrası düzenlenen raporlar ilgililerin isteği üzerine ücretli, Cumhuriyet Savcılığının ve Kolluk kuvvetlerinin resmi kanalla (yazışma ile) istemesi halinde ise ücretsiz verilir 3-Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların personeline kendileri ile ilgili rapor ücretsiz verilir. 4-Doğal afetler, şiddetli yağmurlar, taşkınlar ve benzerlerinden meydana gelen su ve sel baskınları için düzenlenen su baskını raporlarından ücret alınmaz. Bunların haricinde su baskını olayları için düzenlenecek raporlarda yangın rapor tarifesindeki gibi ücret alınır. 5- Yangın sonrası düzenlenen raporlar tek ve çift katlı meskenlerden fakirlik il muhaberi getirilmesi durumunda ücretsiz verilir. 6- Yangın, ilk yardım ve afetlerden korunma yolları ve müdahale konularında, itfaiyenin düzenleyeceği eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Ancak eğitim süresi 45 saatten az olamaz ve eğitmenlik sertifikası için 60 gün süreyle derse katılım zorunludur. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerine eğitim ve derslerden ücret alınmaz. 7-İtfaiye daire başkanlığına ait ambulans ile aracın uygun olması hallerinde fakir ve yoksul insanlara ait hasta ve cenazelerin büyükşehir sınırları içerisinde yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırları dışına yapılacak hasta ve cenaze nakilleri için ise ambulansın uygun olması ve başkanlık makamının oluru ile gerçekleştirebilir. 8- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetlerde öncelikle itfaiye teşkilatının asli görevi gözetilir bu nedenle gerektiğinde hizmet talebi reddedilebilir. 9- Motopomlarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R hizmetler esnasında hizmet talebinde bulunanın kusurundan dolayı araç ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza ve zaralar hizmet talebinde bulunanlardan tazmin edilir. 10- İtfaiye arzözleri ile verilen sular, içme suyu olarak kullanılamayacağından dolayı ikinci ve üçüncü kişilerin zararı, hastalık v.s olaylar hizmet talebinde bulunana aittir. 11- Hizmet taleplerinde İtfaiye Daire Başkanlığından alacakları tahakkuk fişi ile Gelir Müdürlüğü veznesine yapılacak ödemeye mütakip hizmet çıkışı yapılır. 12- Arama-Kurtarma araç ve ekipmanları hiçbir şekilde kiraya verilemez. MADDE 4- SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ İş Yeri Açma İzin Harçı: 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 81. Maddesinde Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir. Bu harcın uygulanmasından iş yeri, maza, yazıhane, idarehane, muayyenehane, imalathane fabrika, şube, depo, otel kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri tarla, bağ bahçe, çiftlik hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler taş oacakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, ziraai ve mesleki bir faaliyetle baş bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir. Harcın hesaplanmasında gösterilen faaliyet alanında faydalanılmak şartıyla iş yerinin üzerine kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan iş yerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5.000m 2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan iş yeri açma izin harcı alınır.

25 Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut iş yerindeki Faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, iş yerini faaliyete geçirmeden önce Belediye ye, iş yerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburlardır. A) GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ açma izni hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarifeye göre Heyet Kontrol ücreti alınır. A)BİRİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 3.557,40 b)şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden 2.821,72 B)İKİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 1.819,84 b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 1.364,27 C)ÜÇÜNCÜ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R a)sermaye şirketlerinden 1.364,27 b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 871,23 D)G.S.M. kapsamındaki işyerlerinin ruhsatlarının zayi veya yıpranmasından dolayı yeniden tanzim edilip verilecek ruhsatlar karşılığında 223,80 VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Belediyemiz veterineri tarafından muayene ve kontrolü yapılarak menşe-i şahadetnamesi düzenlenmesi halinde aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. a)koyunların beherinden 1,00 b)sığırların beherinden 2,00 c)yün ve yapağının kilogramından 0,02 d)ihraç edilecek bağırsak, balık, kurbağa gibi yenilebilen hayvanların Kg.dan 0,02 e)süs köpeklerinin muayene ve aşısından 25,00 f)yakalanan kaçak (Yenilmesinde insan sağ. zarar vermeyecek) etlerin Kg.dan 15,00 g)büyükbaş hayvan derisi(ham deri) beherinden 1,00 h)küçükbaş hayvan derisi(ham deri) beherinden 0,50 ı)bal arısı kovanından 0,02 i) Beher tavuğun Muayene ve aşısından 0,50 j) Kesilen tavukların muayeneleri, kaçak kesilen veya yakalanan kanatlı etlerin beherinden 3,00 k) Yumurtanın beherinden 0,01 L) Balıkların muayenesinden cins ve miktar aranmaksızın beher kasasından 2,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı tiyatro bölümü Belediye Encümeninin T. ve 254 S.

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, 07.04.2015 günlü oturumunda okunan Özel

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ

ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ * Ücret tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, ayrıca özel yasal düzenlemelere dayanak alınarak oluşturulmuştur. *

Detaylı

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık)

b-) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metre karesinden (yıllık) YILI GELİR Sİ * Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. *Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler ile

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.02.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-9525

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 İLAN VE REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 7 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 7 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TARİFESİ İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer 1 2 3 4 1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI. Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI. Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI MEVZUATI Gazi SERT İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 1. 2464 SAYILI KANUN MADDE 97-1.1. Mesai saatleri içinde Belediye Nikah Salonunda kira ücreti 65,00 ( 10 kişi üzerinde ) 1.2. Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti 120,00 1.3.

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/09/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Erdal GÜRSOY 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Erdal

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

1-5393 sayılı Belediye Kanunu nun Birinci Kısım Genel Hükümler Başlığının İkinci Bölümü; Belediyenin Kuruluşu ve sınırları

1-5393 sayılı Belediye Kanunu nun Birinci Kısım Genel Hükümler Başlığının İkinci Bölümü; Belediyenin Kuruluşu ve sınırları MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 06/OCAK/2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU OCAK/2015 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ ===================================================================

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK A N K A R A Temmuz 2002 Tel: (0312) 426 61 15 Faks : (0312) 427 75 43 428 43 46 İnternet Adresi :

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER TARİFENİN ADI SAYFA NO 1 VERGİ, RESİM VE HARÇ TARİFESİ 1-6 2 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ÜCRET TARİFESİ

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN UYGULANACAK 2012 MALİ YILI FİYAT TARİFESİ İLAN VE REKLAM VERGİSİ TARİFE TASLAĞI (2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 12-13-14-15-16. maddeleri gereğince belediye sınırları

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ

ORTAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ A -) KANUNİ DAYANAK : sayılı Belediye Gelirleri Kanunun,,,, ve 9. Maddeleri ile /07/0 tarihli seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği. B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

POLATLI BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ eğ Hizmet Allah ın kuluna tebessümüdür! 2011 yılını milletçe ve Polatlılı hemşehrilerimizle birlikte sevinç ve hüzünleriyle geride bıraktık. Hayatın olağan akışı içerisinde Belediye olarak şehrimizin

Detaylı