T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R"

Transkript

1 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN ın tarih ve dilekçesinde aynen; Yüreğir Kentsel Dönüşüm Alanlarındaki çalışmalar için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 227 sayılı kararında Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmediği görülmüştür. Ancak işlemlerin yürütümünün yapılabilmesi için bu yetkinin verilmesi gerekmektedir. Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Karacaoğlan mahallesindeki Kentsel Dönüşüm uygulaması için Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Performans Programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan,başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2012 Yılı Performans Programına ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans programına ait Strateji

2 Geliştirme Dairesi Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Belediyemizin 2012 yılı Performans Programı Taslağı, Belediye Encümeninin tarih ve 2173 sayılı kararı ile kabul edilerek yazımız ekinde sunulmuştur sayılı kanunun 41.maddesinin son fıkrasında Stratejik Plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; Belediyemizin 2012 yılı Performans Programının görüşülerek gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesini arz ederim.denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programının değiştirilmiş şekliyle kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Büyükşehir Belediyesi 2012 yılı Performans Programına ait komisyon raporunun 273.sayfasındaki açıklamalar kısmındaki Yeşil Bulvarın Menderes Kavşağına (Adnan Kahveci Bulv.) bağlanması için köprü yapılacaktır ifadesine Mustafa Kemal Paşa Bulvarının, Yüreğir İlçesindeki devamının açılarak D-400 Karayoluna bağlanması ibaresinin eklenerek kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 6 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 6 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının

3 tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Mülkiyeti Belediyemize ait Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde, Mer i imar planında 750 K/Ha konut alanı olarak görülen ve 4217 m 2 lik taşınmaz üzerinde SGK Merkez Müdürlüğü yapılmak üzere Resmi Kurum Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklif edilmektedir. Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3337 ada 1 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı.

4 Anılan yazıda aynen; Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 5567 sayılı yazıda Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. denilmektedir. Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2590 ada 2 parselde, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 77 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Altgeçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Altgeçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının

5 tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 5569 sayılı yazıda Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. denilmektedir. Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlantısının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Arsa Satışı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, arsa satışına ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, yeniden görüşülmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım komisyonumuza iade edilen, arsa satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının

6 tarih ve 12/1-949 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazların listesi aşağıda verilmiştir. Sıra İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü m 2 No 1 Çukurova Kurttepe Çukurova Kurttepe Sarıçam Boynuyoğun Sarıçam Boynuyoğun Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Çınarlı Sarıçam Menekşe Seyhan Arslandamı Seyhan Sarıhamzalı / Seyhan Döşeme ,00 13 Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Seyhan İkibinevler Yukarıda tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı için 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 18/e Maddesi uyarınca gerekli Meclis Kararı alınması ile ilgili yazımızın Meclise havalesini OLUR larınıza arz ederim. Denilmektedir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: -2- K A R A R Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazlardan 9. Maddedeki Sarıçam İlçesi, Menekşe Mahallesi 273 ada 18 parseldeki 2288 m 2 alanlı yerde yaban hayatı koruma alanının göz önünde bulundurularak bu maddenin çıkarılması, 11. Maddedeki Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2259 ada 1 parseldeki 254/3577 m 2 alanın hukuki sorundan dolayı

7 hisseli arsa hukuki sorununun çözülmesi, 13. ve 14. Maddelerdeki Seyhan İlçesi İkibinevler Mahallesi 7552 ada 2 parseldeki 1669 m 2 alanlı yer ile 7552 ada 3 parseldeki 1649 m 2 alanlı yerin Semt Pazar Yeri olarak onaylanması şartı ile tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışının kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Seyhan, Sarıçam ve Çukurova İlçelerinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait olup satışı düşünülen taşınmazlardan 9. Maddedeki Sarıçam İlçesi, Menekşe Mahallesi 273 ada 18 parseldeki 2288 m 2 alanlı yerde yaban hayatı koruma alanının göz önünde bulundurularak bu maddenin çıkarılması, 11. Maddedeki Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2259 ada 1 parseldeki 254/3577 m 2 alanın hukuki sorundan dolayı hisseli arsa hukuki sorununun çözülmesi, 13. ve 14. Maddelerdeki Seyhan İlçesi İkibinevler Mahallesi 7552 ada 2 parseldeki 1669 m 2 alanlı yer ile 7552 ada 3 parseldeki 1649 m 2 alanlı yerin Semt Pazar Yeri olarak onaylanması şartı ile tapu kayıt bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışının kabulüne ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Büyükşehir Belediyesi 2012 mali yılı Ücret Tarifesine ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2012 mali yılı Ücret Tarifesine ait Mali Hizmetler Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Belediyemizin 2012 Mali Yılına ait Ücret tarifesi ile ilgili birimler tarafından yeniden hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur. Evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ 2012 YILI TL/KRŞ MADDE 1-İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ

8 HALLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A)VEDAT DALOKAY HALİ 1.HAL RESMİ ( BELEDİYE PAYI ) " tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin tarih ve 4367 sayılı kanunla değişik 17 nci maddesinin birinci fıkrasında Toptancı Hallerde satılan malların toptan satış bedelinin %2 sini geçmemek şartıyla Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifeye göre Belediye payı tahsil edilir. denilmektedir. Belediyemize ait toptancı hallerde satışı yapılan mamüllerin satış bedellerinden %2 nispetinde hal resmi alınır." ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Ayrıca yılında yürürlüğe girecek olan 5957 sayılı kanunun 8. maddesinde " Toptancı halinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edilir." denilmektedir. Bu nedenle Toptancı Hallerde satış bedellerinden; tarihine kadar % 2, tarihinden sonra ise % 1, toptancı hali dışında satılan mallardan yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil edilir. 2.HAL YER ÜCRETİ (İş yeri Tahsis Ücreti) tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin 21'nci maddesinin ikinci fıkrasında " Kamu emlakinden sayılan toptancı hallerde işyeri tahsisi ilgili Belediyelerce yapılır, 5393 sayılı belediye kanunun 59.maddesinin( e) bendine göre; A) Toptancı Hal içerisinde kavun-karpuz toptan ticareti için yer tahsisi yapılanlardan; 1) İşyerinin tamamı adına tahsisli olan gerçek veya tüzel kişilerden aylık B) Halde kavun-karpuz sergisinde mevsimlik çalışan ve kavun karpuz ticareti için yer tahsisi yapılanlardan; 236,50 1) İşyerinin tamamı adına tahsisli olan gerçek veya tüzel kişilerden iş yeri tahsis ücretinin 6 aylık tutarı toplamı peşin olarak alınır ,00 2) Hisseli tahsisli işyerlerinde, hisse nispeti oranında her tahsis sahibi gerçek veya tüzel kişiden iş yeri tahsis ücretinin 6 aylık tutarı toplamı peşin olarak alınır. Kavun, karpuz sergisi tahsis sahipleri bu ücretleri Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde ödemeyenlere yasal gecikme faizi uygulanır. Ağustos ayı sonuna kadar ödemeyenlere önce ihtar verilir ihtarı takip eden 15 gün içerisinde yasal gecikme faizi ile birlikte ödemeyenlerin tahsisi iptal edilir.

9 3.DEVİR ÜCRETİ ( İşyeri Tahsisi Devir Ücreti ) A) Halde kavun-karpuz bölümündeki işyerlerinin; 1) Kavun Karpuz dükkanının tamamını devir alanlardan 9.517,00 2)Hisseli tahsisli Kavun Karpuz dükkanından hisse nispeti oranında devir bedeli alınır. 3)Kardeşten kardeşe, babadan evlada, eşten eşe devirlerde devir bedeli alınmaz. 4) Tahsis sahiplerinin işyerlerini karşılıklı olarak takas yapmak istemeleri halinde hisse nispeti ne olursa olsun her tahsis sahibinden devir bedeli alınır 5.125,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 4.İŞYERİ TEMİNAT ÜCRETİ 1-Halde yaş sebze ve meyve bölümündeki işyerlerinden teminat ücreti alınır ,00 2-kavun Karpuz sergisi komisyoncularından teminat ücreti alınır ,00 3-V.Dalokay Halinde yaş sebze ve meyve bölümünde işyeri kiralayan, kiracılardan teminat olarak; ,00 5) KANTAR ÜCRETİ ( Kantar Tartı Ücreti ) Toptancı halde kurulu bulunan kantarların tartı hizmeti karşılığında; aa- Darası 0-3 ton arası olan araçlardan 3,00 bb- Darası 3-6 ton arası olan araçlardan 4,00 cc- Darası 6-10 ton arası olan araçlardan 5,00 dd- Darası 10 tondan yukarı olan araçlardan 7,00 ücret alınır. Dara amaçlı 2.nci tartımlardan ücret alınmaz. Kontrol amacıyla idare tarafından yapılan tartımlarda kantar makbuzu kesilmez ve ücret alınmaz. OTOGAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ A-GARAJ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜCRETİ MERKEZ OTOGARI 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifeleri hakkındaki 55 nolu tebliğ" (Daha sonra 58 ve 60 nolu tebliğ olarak değiştirilmiştir.) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tebliğin 2.2e maddesinde arasında olan yerleşim yerlerinde Terminal İşletmecileri tavan ücreti %85'ini aşmamak kaydı ile kendi ücret tarifelerini belirler " denilmektedir. Buna göre; Merkez Otogar ve Yüreğir Otogarımızın çıkış ücretleri, Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu tarih ve 132 sayılı kararı ile aşağıdaki gibi değişmiştir. 1)(100 KM üstü mesafeler için) Şehirlerarası merkez otobüslerinin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45ve üzeri için 55,00 2)(Transit geçenlerden )Şehirlerarası transit otobüslerin otogar çıkışlarından koltuk adeti 45 ve 17,00

10 üzeri için ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 3)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 8,00 4)(100 KM altı mesafeler için)yakın İl ve İlçelere çalışan minibüslerden koltuk adeti 9-15 arası olanlar için 6, sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulamasına yönelik " Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin tavan ücret tarifesi yukarıda belirtilmiş olup, tarihinden itibaren yeni yayınlanacak tebliğe göre uygulama yapılacaktır. 5)Köylere çalışan otobüsler aylık olarak 100,00 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık olarak 85,00 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık olarak 65,00 8)Yazıhanelere ait kargo ve servis araçlarından (minibüs/otobüs) aylık olarak 120,00 9)Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketler ait kargo araçlarından yıllık olarak ,00 10) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından altı aylık 220,00 11) Otomasyon Kapısından giriş-çıkış yapan şahıs veya şirketlere ait kargo araçlarından üç aylık 150,00 12)Merkez Otogarı içerisinde bulunan minibüs, midibüs ve otobüs işletmecilerine tahsis edilen tali peronlardan aylık olarak 355,00 13) Gece 01:30 ile 06:00 saatleri arası giriş yapan şehirlerarası transit otobüslerden 17,00 14) Geçmiş yıllara ait geçiken aylık alacaklar son bütçe tarifesi üzerinden tahsil edilir. (dış tahsilatlar dahil) YÜREĞİR OTOGARI GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETLERİ 1-)Şehirlerarası çalışan transit Otobüslerden 14,00 2-)İlçelere çalışan otobüslerden koltuk adeti arası olanlar için 11,00 3-)İlçelere çalışan midibüslerden koltuk adeti arası olanlar için 6,50 4-)İlçelere çalışan Yüz Km. üstü mesafeler için ; a)minibüslerden koltuk sayısı 9-15 arası olanlar için 4,50 b)midibüslerden koltuk sayısı arası olanlar için, 6,50 c)otobüslerden koltuk sayısı arası olanlar için, 14,00 5)Köylere çalışan otobüslerden aylık 130,00 6)Köylere çalışan midibüslerden aylık 92,00 7)Köylere çalışan minibüslerden aylık 65,00 8)Yazıhanelere çalışan servis araçları (aylık) 70,00 9)Yüreğir Otogarı içerisinde peron tahsis edilen işletmecilerden aylık 220, İl içi çalışan Minibüslerden 4,50 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R

11 OTOBÜS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ OTOBÜS KİRA ÜCRETİ 1-Solo Otobüslerin bir saatlik kira ücreti 604,00 2-Solo Otobüslerin aylık kira ücreti ,00 3-Körüklü otobüslerin bir saatlik kira ücreti 769,00 4-Körüklü otobüslerin bir aylık kira ücreti ,00 5-Şehir içinde cenazeye giden otobüslerin kira ücreti 233,00 a) Belediye personelinin cenazeleri için otobüs kira ücreti alınmaz. b) Genel Sekreter ve Yardımcılarının onayı ile otobüsler kiraya verilir. c) Kiralamalarda aracın akaryakıtı belediyemizce karşılanmaz ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ, ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜS,, GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN VE TİCARİ TAKSİLERDEN ALINACAK RUHSAT ÜCRETİ Şehrimiz içerisinde bulunan güzergahlarda faaliyet gösteren özel halk otobüsü, özel dolmuş minibüs, ticari taksi ve göl ve nehir üzerinde faaliyet gösteren araçlardan aşağıda belirtilen tarifeye göre ruhsat ücreti alınır. 1) ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDEN a) 1.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 2.215,00 a) 2.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.575,00 a) 3.sınıf özel halk otobüslerinden yıllık ruhsat bedeli 1.202,00 2) ÖZEL DOLMUŞ MİNİBÜSLERDEN a) 1. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 2.100,00 a) 2. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.575,00 a) 3. Sınıf özel dolmuş minübüslerden yıllık ruhsat bedeli 1.202,00 3) TAKSİLERDEN 67,00 4)GÖL VE NEHİR ARAÇLARINDAN a)balıkçı Teknelerinden Yıllık Ruhsat Bedeli 74,00 b)gezinti ve diğer Teknelerden Yıllık Ruhsat Bedeli 140,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 5)TİCARİ TAŞIT TAHSİS BELGESİ ÜCRETİ a) "T"Grubu Ticari taksi Plakaları için 216,00 b) "S" Grubu Özel Servis Aracı Plakaları için 216,00 c) "M" Grubu Özel Dolmuş Minibüs plakaları için 373,00 AÇIKLAMALAR

12 1- Özel, dolmuş Minibüs ve otobüslerin sınıflandırılması ile yıllık ruhsat ücreti taksitlendirmeleri encümence yapılır. 2- Taksilerden alınacak ruhsat bedeli taksi yönetmeliğinin yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. 3- Fazla veya mükerrer yapılan ödemeler Otobüs Şube Müdürlüğünce müteakip ödemelerden mahsup edilir. 4- Ruhsat bedelleri (J,T,M,S), grubu ticari plakalardan alındığından dolayı ruhsat bedeli borcu alacağı, mahsubu söz konusu ticari plakaya aittir. 11- UKOME kararı ile 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara verilen indirimli kartların zayi halinde bir dilekçe ile talep edildiği takdirde karşılığında 5.00 TL alınmak şartı ile yenisi verilir. AKILLI KART TARİFESİ a) Akıllı kartın personellerimize satış bedeli 5,00 TL. b)büyükşehir Belediyesinde çalışan memur ve işçilerden, Toplu iş sözleşmesi gereği ilk defada kart bedeli alınmaz. EKMEK ÜRETİM İŞLERİ GELİRLERİ Ekmek fabrikalarımızda üretilen Halk ekmek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 24. maddesi ( j ) bendi,5393 sayılı Belediye kanununun 15. maddesi (a) bendi,14. maddesinin (b) bendi 4. fıkrası uyarınca dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesizler ile özürlülere yapılacak Sosyal Hizmetler ve yardımlar kapsamında düşünüldüğünden, ekmek satış fiyatları buna göre belirlenmiştir. 1)Belediyemiz Ekmek Fabrikalarında üretilen 300 gram ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiatı 0,40 TL/Adet 2) Bayat ekmeğin beherinin KDV dahil satış fiatı TL/Adet 3) Boş un çuvalının beherinin KDV dahil satış fiatı TL/Adet 4) Döküntü Razmolün (Kepeğin) KDV dahil satış fiatı TL/KG Yıl içerisinde piyasa şartları ile girdi fiatlarındaki değişimlere göre ekmeğin KDV dahil perakende satış fiatını 0,30 Tl.ye kadar indirmeye ve 0,50 Tl ye kadar arttırmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir sayılı Kanuna göre yapılacak toptan satışlarda satış fiatı üzerinden en fazla % 25 indirim uygulanır. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R MADDE 2- ÇEVRE KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Mülkiyeti Belediyemize ait mezarlıklardan mezar yeri olan cenazelerden alınacak ücret aşağıya çıkartılmıştır. a)doğum anında ölen çocuklar için 19,00 b)0 ile 12 yaş arası ölen çocuklar için 33,00 c)12 yaşdan yukarı cenazeler için 60,00 d)mezar yeri olmayan cenazeler için mezar yer ücreti olarak 120,00 e)cenaze yıkama ücreti(dışarıya gömülecek cenazelerden) 60,00 f)vatandaşın fakir olduğu vesikayla tespit edildiği taktirde herhangidir ücret alınmaz

13 ayrıca fakirlerin ve kimsesizlerin mezarlarının tapusu bedelsiz olarak verilir. KEMİK NAKİL ÜCRETİ Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıkların Belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri hariç 145,00 Aile şahsi ve umuma mahsus mezarlıların belediye personeli tarafından kazılarak çıkarılacak mefta ve kemikler için mezar yeri dahil 1.600,00 MORG ÜCRETİ Belediyemize ait Asri Mezarlık içerisinde bulunan morg binasında cenazelerin bekletilmesi için cenaze başına her gün için 45,00 AİLE MEZAR YERİ a)iki kişilik 9.0 m 2 lik b)dört kişilik 18 m 2 lik c)altı kişilik 27 m 2 lik aile mezar yerleri ayrılmış olup, m 2 birim fiyatı 320,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Büyükşehir belediyeleri mücavir alan sınırları içinde yer alan işletmelerin atık su arıtma tesisleri proje onayları büyükşehir belediyelerince onaylanır. A.A.T projelerinin onaylayacak olan belediyeler, proje onay ücretlerini kendi belirleyecekleri tarifeye göre tahsil edilecektir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R Q (m3/gün) FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL FİZİKSEL (MEKANİK) BİYOLOJİK KİMYASAL BİYOLOJİK + KİMYASAL Q<50 994,74 994, , ,57 50<Q< , , , ,61 250<Q , , , ,67 Q> , , , ,84 1- Çamur arıtma ve ileri arıtma yukarıda belirtilen ücretlere dahildir. 2- Fiyatlara KDV dahildir. b) Çöp Döküm Ücreti

14 Belediyemiz tarafından işletilen kontrolörlüğü Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Sofulu katı atık depolama sahasına kurumumuzdan izin belgesi alarak evsel nitelikteki atıklarını Sofulu katı atık depolama sahasında bertaraf ettirmek isteyenlerden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesine istinaden çöp döküm bedeli alınır. Adana Büyükşehir Belediyesinden izin belgesi alarak ( ilçe belediyeleri hariç) Sofulu katı atık depolama sahasına bertaraf amaçlı dökülmek istenen evsel nitelikteki çöpün beher tonundan ücret alınır. 14,00 bertaraf edilmesi istenen atıkların tamamen evsel nitelikli atıklar olması ve getirildiği araçların kantar tartı fişlerinin bir suretinin Çevre Koruma Daire Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Özel mülkiyetlerde bulunan ağaçlar için vatandaşlardan gelen budama ve nakil talepleri üzerine Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde; ağacın cinsi, büyüklüğü, konumu, etrafındaki fiziki şartlar vb. konularda inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda tespit edilecek çalışma saati üzerinden hizmet ücreti hesaplanır. Çalışma saatleri 1 saat ve katları şeklinde belirlenir. Tespit edilen ücretin Gelir Şube Müdürlüğüne yatırılması halinde Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün iş programına uygun gün ve saatte hizmet yerine getirilir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 1-) Yüksek İrtifa Aracı ile Budama; a -) İlk 1(Bir) saat ücreti (KDV dahil) ; b -) Sonraki her 1 (bir) saat için ( KDV dahil) ; 150TL/Saat 75 TL/Saat 2-) Ağaç Söküm Dikim Aracı Çalıştırılması Saat Ücreti; ( 2 İşçi ile birlikte ) ( KDV dahil ) 65 TL/Saat ÇELENK ÜCRETLERİ Boş çelenk 11,00 FİDAN VE ÇİÇEK TÜRLERİ Bitki Adı Akçaağaç 13,00 Acem Borusu 4,00 Akasya Türleri 18,00 Amerikan Sarmaşığı 4,00 Ateş Dikeni 5,00 Avize 5,00 Çalı Mine 4,00 Çam Türleri 4,00 Çınar 13,00 Çitlenbik 17,00

15 Dantel (Oya Ağacı ) 12,00 Defne 7,00 Dışbudak 15,00 Duranta 5,00 Erguvan 13,00 Fırça Çalısı 9,00 Gül 5,00 Gelin Duvağı 4,00 Gülibrişim 13,00 Hanımeli 4,00 Hanım Tuzluğu 4,00 Hatmi 4,00 Hint Yağı 5,00 Hurma 17,00 Ihlamur 11,00 İğde 5,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R İsrail Kauçuğu 100,00 Japon Gülü 7,00 Japon Kavağı 6,00 Jagaranda 28,00 Karaağaç 17,00 Karabiber 8,00 Kartopu 5,00 Katalpa 5,00 Keçiboynuzu 13,00 Keçi Sakalı 5,00 Kekik 3,00 Kızılcık 6,00 Kurtbağrı (Çalı ) 7,00 Kurtbağrı ( Ağaç ) 10,00 Manolya 125,00 Mazı 17,00 Meşe 13,00 Mor Salkım 4,00 Muşmula 5,00 Orkide Ağacı 13,00 Palmiye 13,00 Peru Zakkumu 9,00 Pitosporum 4,00 Safora 13,00 Sardunya 4,00 Sarmaşık Türleri 4,00

16 Sedir 17,00 Servi Türleri 17,00 Söğüt 7,00 Süs Eriği 17,00 Taflan 7,00 Tespih Ağacı 13,00 Turunç 7,00 Yasemin 4,00 Yayılı Ardıç 5,00 Zakkum 4,00 Zampara Bıyığı 7,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R MADDE 3- İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ GELİRLERİ I. YANGIN RAPOR ÜCRETİ İlgililerin isteğine bağlı olarak düzenlenen yangın rapor ücret tarifesi aşağıya çıkarılmıştır. Bu rapor ilgililere ücretli, soruşturmaya esas olmak üzere Savcılığın istemi halinde ücretsiz verilir. A - SINIFI BİNALAR: (A sınıfı binalardan ücret alınmaz) 1- Halka açık kütüphaneler 2- Müzeler ve sanat galerileri 3- Müzayede salonları 4- Kamu binaları (Genel Bütçeli) 5- Adli binalar 6- Duruşma salonları Cezaevleri 7- Islahevleri 8- Tutukevleri 9- Askeri binalar 10- Camiler ve İbadet yerleri 11- Resmi okullar 12- Kamuya ait yurtlar, pansiyonlar, yurtlar, koğuşlar, yatakhaneler, B SINIFI BİNALAR: 1- Tek ve çift aile evleri (Fakirlik ilmühaberi getirenlerden ücret alınmaz) 40,00 2- Apartman daireleri 70,00 3- Tatil köy evleri 70,00 C SINIFI BİNALAR:

17 1-100m² nin altında olan lokantalar ve kebap salonları 50, m² nin üzerinde olan lokantalar ve kebap salonları 65, m² nin altında olan Restoranlar, lokantalar 50, m² nin üzerinde olan Restoranlar, lokantalar 60,00 5- Berber ve kuaför salonları 50,00 6- Dükkanlar, küçük işyerleri 50,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 7- Bakkal ve Küçük Marketler 50,00 8- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 70,00 9- Bürolar 50, Çamaşırhaneler 50, Kuru temizleme tesisleri 50, Telefon santralleri 50, Trafolar 50,00 D SINIFI BİNALAR: 1- Çiftlik Ahırları 145,00 2- Antrepolar 145,00 3- Eşya depoları ve emanetçiler 145,00 4- Kamyon parkları 145,00 5- Otopark ve garajlar 145,00 6- Silolar 145,00 7- Soğuk depolar 145,00 E SINIFI BİNALAR(özel): 1- Hastaneler, 215,00 2- Huzurevleri, 215,00 3- Sağlık merkezleri, 215,00 4- Sağlık ocakları, 215,00 5- Kreşler, 215,00 6- Yuvalar, 215,00 7- Bakımevleri, 215,00 8- Doğumevleri 215,00 9- Ayakta tedavi merkezleri, 215, Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 215,00 F- SINIFI BİNALAR: 1- Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 355,00 2- Düğün salonları 355,00 3- Klüp, dernek salonları 355,00

18 4- Konferans salonları, 355,00 5- Rekreasyon merkezleri 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 6- Sağlık kulüpleri ve spor salonları 355,00 7- Sergi ve fuar salonları 355,00 8- Sinema salonları 355,00 9- Tiyatro salonları 355, Tören salonları 355, Bankalar 355, yataktan az kapasiteli otel ve moteller 355, Süper marketler 355, Mağazalar 355, İki pompadan az olan akaryakıt istasyonları 355,00 G SINIFI BİNALAR: 1- Atış poligonları 215,00 2- Bilardo salonları 215,00 3- Bowling salonları 215,00 4- Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 215,00 5- Karayolu, havayolu, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 215,00 6- Özel Anaokulları 215,00 7- Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 215,00 8- Özel dershaneler 215,00 9- Özel okullar 215, Hava trafik kontrol kuleleri 215, Radyo ve televizyon istasyonları 215,00 H SINIFI BİNALAR: yataktan fazla kapasiteli oteller, moteller 700,00 2- Alışveriş merkezleri 700,00 3- Büyük ve çok katlı mağazalar 700, m² nin üzerinde olan Restoranlar 700,00 5- Enerji üretim tesisleri, 700,00 6- Gaz tesisleri, 700,00 7- Gıda işleme tesisleri, 700,00 8- Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar). 700,00 9- Liman, dog, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 700, Bıçkıhaneler 700,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 700,00

19 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 11- Dinlenme tesisleri 12- Her türlü fabrika, 700, İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 700, LPG ve akaryakıt istasyonları, 700, Rafineriler 700, Dökme yağ depoları 700, Hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 700,00 I- SINIFI BİNALAR: 1- Belediye binaları 70,00 2- Özerk ve Katma bütçeli Binalar 140,00 3- Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait binalar 140,00 J- SINIFI AÇIK ARAZİ İŞLETMELERİ 1- Açık araziler, ekin, anız, bağ, bahçe vb. (her 1000m 2 ) 15,00 K- SINIFI MOTORLU ARAÇLAR 1- Motosiklet (ücret alınmaz) 2- Küçük Vasıtalardan 70,00 3- Ağır vasıtalardan 140,00 4- Her türlü iş makineleri 280,00 II. BACA TEMİZLEME ÜCRETİ RESMİ BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 14, ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 24, ve daha yukarı katalara kadar olan bina bacalarının her birinden 30,00 4. Kalorifer bacalarının her birinden 50,00 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 50,00 ÖZEL BİNALAR 1. Normal bacaların her birinden (4 kata kadar olan meskenlerden) 30, ve 10 kata kadar olan apartman bacalarının her birinden 45, ve daha yukarı katalara kadar olan bina bacalarının her birinden 60,00 4. Kalorifer bacalarının her birinden 90,00 5. Hamam ve fırın bacalarının her birinden 90,00 6. Fabrika ve sanayi bacalarının her birinden 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R

20 III. MOTOPOMPLA SU TAHLİYE ÜCRETİ 1. Motopompla su tahliyesi her saat için 110,00 2. Dalgıç pompa su tahliyesi her saat için 42,00 (Afetlerde bu ücretler alınmaz) IV. MERDİVENLİ ARAÇLA YAPILAN HİZMET ÜCRETİ metrelik merdiven aracı her saat için 355, metrelik merdiven aracı her saat için 410, metrelik merdiven aracı her saat için 425, metrelik merdiven aracı her saat için 600,00 Bu ücretler belediye sınırları dışında % 30 artırılır. V. YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ ÜCRETİ 1- Havai fişek gösterisi 355,00 2- Arazöz tahsisi (bir saat için) 120,00 3- Çok maksatlı araç (bir saat için) 152,00 VI. SU VERME HİZMETİ ÜCRETİ A- RESMİ YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 2, tonluk araç 30, tonluk araç 40,00 B- ÖZEL YERLER 1- Gidiş dönüş (her km) 3, tonluk araç 50, tonluk araç 70,00 VII. İŞYERİ AÇMA RUHSATINA ESAS OLMAK ÜZERE İŞYERİ YANGIN GÜVENLİK KONTROLÜ RAPOR ÜCRETİ 1- Sabit ücret 1m² ile 20m² ye kadar olan işyerlerinden 35, m² ile 50m² ye kadar olan işyerlerinden 50, m² ile 100m² ye kadar olan işyerlerinden 70, m² ile 150m² ye kadar olan işyerlerinden 115,00 5- Marketler 110,00 6- Doktor ve dişçi muayenehaneleri 100,00 7- Çamaşırhaneler 100,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 8- Kuru temizleme tesisleri 100,00 9- Pide Fırını (250 m2) 260, Somun Ekmek Fırını (400 m2) 415, Pansiyonlar 325,00

21 12- Yurtlar 600, Trafolar 70, Küçük Çiftlik Ahırları 180, Orta Çiftlik Ahırları 300, Büyük Çiftlik Ahırları 600, Antrepolar 215, Eşya depoları ve emanetçiler 215, Kamyon parkları 215, Otopark ve garajlar 215, Silolar 300, Soğuk depolar 285, Hastaneler, (özel): 435, Huzurevleri, (özel): 300, Sağlık merkezleri, (özel): 300, Sağlık ocakları, (özel): 300, Kreşler, (özel): 300, Yuvalar, (özel): 300, Bakımevleri, (özel): 300, Doğumevleri, (özel): 355, Ayakta tedavi merkezleri, (özel): 300, Halka açık radyo, TV ve film stüdyoları 200, Ses, video ve film kayıt istasyonları, (halka açık olmayan) 285, Dans salonları, diskotekler, kumarhaneler ve gece kulüpleri 355, Düğün salonları 355, Kulüp, dernek salonları 100 m 2 altı 175, Kulüp Dernek salonları 100 m 2 üzeri 355, Konferans salonları, 355, Rekreasyon merkezleri 355, Sağlık kulüpleri ve spor salonları 355, Halı saha 240, Sergi ve fuar salonları 355, Sinema salonları 355, Tiyatro salonları 355,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 45- Tören salonları 355, Bankalar 355, Yatak sayısı 1 ile 50 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 300, Yatak sayısı 50 ile 100 arası yatak kapasiteli otel ve moteller 600, yataktan fazla kapasiteli otel ve moteller 900, Orta büyük marketler 300, Süper marketler 415,00

22 52- Hipermarket 900, İki pompaya kadar olan akaryakıt istasyonları 355, Atış poligonları 355, Bilardo salonları 4 masadan az ise 175, Bilardo salonları 4 masa üzeri 300, Bowling salonları 300, Kara, hava, denizyolu, metro yolcu istasyonları, bekleme salonları 280, Sürücü kursları 355, Bilgisayar kursları 355, Özel Anaokulları 355, Üniversite, akademi, enstitü ve yüksek okul derslikleri, 415, Dört sınıfa kadar olan Özel dershaneler 355, Dört sınıftan fazla olan özel dreshaneler 475, Özel okullar 650, Hava trafik kontrol binaları 650, Radyo ve televizyon istasyonları 650, m² nin üzerinde olan içkili Restoranlar 355, İki pompadan fazla olan akaryakıt istasyonları, 650, LPG ve akaryakıt istasyonları, 710, Küçük hangarlar (depolama amaçlı olanlar), 240, Orta hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 415, Büyük Hangarlar (Depolama amaçlı olanlar) 710, Kereste Depoları 525, Ecza Depoları 660, Dayanıklı Tüketim malları, depoları ve satış yerleri (küçük) 240, Dayanıklı Tüketim malları depoları ve satış yerleri (orta) 415, Dayanıklı tüketim malları depoları ve satış yerleri (büyük) 710, Medikal (sağlık malzemeleri) depoları ve satış yerleri 525, Gıda işleme tesisleri, küçük 300, Gıda işleme tesisleri orta 600,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R 82- Gıda işleme Tesisleri (büyük) 950, Hangarlar (tamir, bakım amaçlı olanlar). 950, Liman, dok, rıhtımlar, dolum ve boşaltım tesisleri, 1.000, Alışveriş merkezleri 1.000, Büyük ve çok katlı mağazalar küçük ölçekli 355, Büyük ve çok katlı mağazalar orta ölçekli 600, Büyük ve çok katlı mağazalar büyük ölçekli 950, Enerji üretim tesisleri, 1.125, Gaz tesisleri, 1.125, Her türlü fabrika, küçük ölçekli 475,00

23 92- Her türlü fabrika orta ölçekli 700, Her türlü fabrika büyük ölçekli 1.125, Dökme yağ depoları 1.125, Rafineriler 1.425,00 96-Küçük araç tamir ve bakım servisleri 300,00 97-Küçük ve Büyük araç servisleri 600,00 98-Oto Acente ve tamir bakım servisleri 890,00 99-Taksi Durağı 180, Dolmuş durağı 300,00 VIII. EĞİTİM VE KURS ÜCRETİ Yangın, İlkyardım ve Afetlerden Korunma Yolları ve müdahaleye konularında İtfaiyenin düzenleyeceği Eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Eğitim Süresi 45 saatten az olamaz. Eğitmenlik Sertifikası için 60 gün süreyle derse katılım zorunludur. 1- Resmi kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 70,00 2- Özel kurumlara ait kişilere verilecek her sertifika için 145,00 3- Eğitmenlik Sertifikası(en az iki yıllık yüksek okul mezunu) 840,00 4- İtfaiyenin Özel kurumlara Yapacağı 1 saatlik yapacağı tatbikat 780,00 IX. BACA TEMİZLEME YETKİ BELGESİ ÜCRETİ 1- Her bir yıl için 1.460,00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R X. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İSKAN KONTROL ÜCRETİ Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan beher kontrollerden bürüt alan için; 1- Birinci grup bitmiş binalar muaf tutulmuştur. 2- İkinci grup binalar için m 2 'sinden 0,14 3-Konut+işyeri m 2 sinden 0,15 4- Üçüncü grup binalar için m 2 'sinden 0,15 5- Dördüncü grup binalar için m 2 'sinden 0,30 6- Beşinci grup binalar için m 2 'sinden 0,37 7- Altıncı grup binalar için m 2 'sinden 0,52 8- Yedinci grup bainalar için m 2 'sinden 1,70 Ücret alınır. Bütün ücretlere KDV dahildir. AÇIKLAMA

24 1-Yangın ve arama kurtarma hizmetleri büyükşehir belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak büyükşehir belediye başkanının emri üzerine büyükşehir sınırları dışındaki olaylara müdahale edilebilir. 2- Yangın sonrası düzenlenen raporlar ilgililerin isteği üzerine ücretli, Cumhuriyet Savcılığının ve Kolluk kuvvetlerinin resmi kanalla (yazışma ile) istemesi halinde ise ücretsiz verilir 3-Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların personeline kendileri ile ilgili rapor ücretsiz verilir. 4-Doğal afetler, şiddetli yağmurlar, taşkınlar ve benzerlerinden meydana gelen su ve sel baskınları için düzenlenen su baskını raporlarından ücret alınmaz. Bunların haricinde su baskını olayları için düzenlenecek raporlarda yangın rapor tarifesindeki gibi ücret alınır. 5- Yangın sonrası düzenlenen raporlar tek ve çift katlı meskenlerden fakirlik il muhaberi getirilmesi durumunda ücretsiz verilir. 6- Yangın, ilk yardım ve afetlerden korunma yolları ve müdahale konularında, itfaiyenin düzenleyeceği eğitim ve kursların sonunda verilen her sertifika için tarifeye göre ücret alınır. Ancak eğitim süresi 45 saatten az olamaz ve eğitmenlik sertifikası için 60 gün süreyle derse katılım zorunludur. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerine eğitim ve derslerden ücret alınmaz. 7-İtfaiye daire başkanlığına ait ambulans ile aracın uygun olması hallerinde fakir ve yoksul insanlara ait hasta ve cenazelerin büyükşehir sınırları içerisinde yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırları dışına yapılacak hasta ve cenaze nakilleri için ise ambulansın uygun olması ve başkanlık makamının oluru ile gerçekleştirebilir. 8- Motopomplarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak hizmetlerde öncelikle itfaiye teşkilatının asli görevi gözetilir bu nedenle gerektiğinde hizmet talebi reddedilebilir. 9- Motopomlarla, merdivenli araçlarla, arazözlerle ve diğer ekipmanlarla yapılacak ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R hizmetler esnasında hizmet talebinde bulunanın kusurundan dolayı araç ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza ve zaralar hizmet talebinde bulunanlardan tazmin edilir. 10- İtfaiye arzözleri ile verilen sular, içme suyu olarak kullanılamayacağından dolayı ikinci ve üçüncü kişilerin zararı, hastalık v.s olaylar hizmet talebinde bulunana aittir. 11- Hizmet taleplerinde İtfaiye Daire Başkanlığından alacakları tahakkuk fişi ile Gelir Müdürlüğü veznesine yapılacak ödemeye mütakip hizmet çıkışı yapılır. 12- Arama-Kurtarma araç ve ekipmanları hiçbir şekilde kiraya verilemez. MADDE 4- SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ İş Yeri Açma İzin Harçı: 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 81. Maddesinde Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması işyeri açma izni harcına tabidir. Bu harcın uygulanmasından iş yeri, maza, yazıhane, idarehane, muayyenehane, imalathane fabrika, şube, depo, otel kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri tarla, bağ bahçe, çiftlik hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler taş oacakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, ziraai ve mesleki bir faaliyetle baş bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerlerdir. Harcın hesaplanmasında gösterilen faaliyet alanında faydalanılmak şartıyla iş yerinin üzerine kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan iş yerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5.000m 2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan iş yeri açma izin harcı alınır.

25 Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde yeni bir işyeri açacak olan veya mevcut iş yerindeki Faaliyet türünü değiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, iş yerini faaliyete geçirmeden önce Belediye ye, iş yerine ait bilgileri içeren bir beyanname vermeye ve hesaplanacak harç miktarını ödemeye mecburlardır. A) GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ açma izni hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tarifeye göre Heyet Kontrol ücreti alınır. A)BİRİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 3.557,40 b)şahıs şirketi ve gerçek tüzel kişilerden 2.821,72 B)İKİNCİ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ a)sermaye şirketlerinden 1.819,84 b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 1.364,27 C)ÜÇÜNCÜ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ücret tarifesi K A R A R a)sermaye şirketlerinden 1.364,27 b)şahıs şirketi ve gerçek kişilerden 871,23 D)G.S.M. kapsamındaki işyerlerinin ruhsatlarının zayi veya yıpranmasından dolayı yeniden tanzim edilip verilecek ruhsatlar karşılığında 223,80 VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Belediyemiz veterineri tarafından muayene ve kontrolü yapılarak menşe-i şahadetnamesi düzenlenmesi halinde aşağıdaki tarifeye göre ücret alınır. a)koyunların beherinden 1,00 b)sığırların beherinden 2,00 c)yün ve yapağının kilogramından 0,02 d)ihraç edilecek bağırsak, balık, kurbağa gibi yenilebilen hayvanların Kg.dan 0,02 e)süs köpeklerinin muayene ve aşısından 25,00 f)yakalanan kaçak (Yenilmesinde insan sağ. zarar vermeyecek) etlerin Kg.dan 15,00 g)büyükbaş hayvan derisi(ham deri) beherinden 1,00 h)küçükbaş hayvan derisi(ham deri) beherinden 0,50 ı)bal arısı kovanından 0,02 i) Beher tavuğun Muayene ve aşısından 0,50 j) Kesilen tavukların muayeneleri, kaçak kesilen veya yakalanan kanatlı etlerin beherinden 3,00 k) Yumurtanın beherinden 0,01 L) Balıkların muayenesinden cins ve miktar aranmaksızın beher kasasından 2,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı tiyatro bölümü Belediye Encümeninin T. ve 254 S.

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-39 13.03.2012 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-39 13.03.2012 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-39 13.03.2012 Özü: Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.03.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-207

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2014 tarihli oturumunda okunan,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.02.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-9525

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-01 14.01.2013 Özü: Meclis Kaydı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.01.2013 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-24 sayılı

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır.

Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. 16-366 Ek Genelge ile 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmaktdır. İlgili Genelge Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur. G E N E L G E 16-366 Ek Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 2006 Yılı Yapı Yaklaşık

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-70 Özü: Ücretsiz Taşıma 10.03.2014 K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda okunan, Genel sınav günlerinde

Detaylı

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 12.01.2015 Özü: Kadro değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.01.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.01.2015

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir. K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler Birliğine meclis

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.06.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.06.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-299 11.10.2016 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 11.10.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/202 13.06.2016 Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.06.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.09.2015 tarihli

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU

YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Rev. 2 YAPILARDA ELEKTRİK PROJESİ ASGARİ BİRİM ÜCRETLERİ TABLOSU Cetvel PH-1 KISIM I : YAPI İÇİ ELEKTRİK PROJELERİ ( TL/ ) 0-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000-1199 1200-1399 1 Kültür ve Kongre Merkezleri

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI:

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2007 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04 / 01 / 2017 Sayı : 03 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı karar ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen Denetim Komisyonu nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 Bakanlar Kurulu Karar Tarihi: 13/9/2006 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/10970 Resmi Gazete Tarihi: 2/10/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26307 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-27000 Birleşim Tarihi : 03/12/2015 Birleşim Saati : 17:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 2004-2005-2006-2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2004-2005-2006-2007 YILI

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-274 12.11.2013 Özü: 2014 yılı performans programı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4981 KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2006 No : 2006/10970 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 : 13/12/1983 No : 178 KHK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Komisyonumuza havale edilen 25.07.2016 tarih ve 80000058/457 sayılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü nce işletilmesi yapılan

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı