Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"

Transkript

1 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Ü L T E N İ Cilt : 1 Sayı : 1 Ekim 2013 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi FA K Ü LT E B Ü LT E N İ YAY I N D A... Uludağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi olarak, kurumumuzda yaşanan tüm gelişmeleri, haberleri ve olayları Fakülte mensuplarıyla paylaşabileceğimiz bir yayın organına duyulan ihtiyaç neticesinde bir fakülte bülteni oluşturulması kararlaştırılmıştır. Elinizdeki bu sayı ilk olup düzenli aralıklarla sizleri bültenimizle buluşturmayı hedeflemekteyiz Sayfa 3 A İ L E M İ Z E K AT I L A N L A R... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak akademik kariyerlerinin ilk adımlarını bizlerle birlikte atmak üzere aramıza katılan çalışma arkadaşlarımız Sayfa 8 ARAŞTIRMA DESTEK EĞİ TİMLERİ... Nitelikli yayın ve araştırmaların artmasını sağlamak amacıyla planlanan kurum içi eğitim seri programı niteliğindeki Araştırma Destek Eğitimleri başladı. İlk eğitim, 8-11 Temmuz 2013 ve Temmuz 2013 tarihlerinde Prof. Dr. Necmi Gürsakal tarafından İstatistik Temel Eğitimi başlığı altına tamamlandı Eylül 2013 tarihleri arasında Prof. Dr. Sacit Ertaş tarafından verilen EViews ile Pratik Ekonometri konulu eğitim ile devam eden programda yeni eğitimler de verildi Sayfa 15

2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Ü L T E N İ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi resmi yayın organıdır. İÇİNDEKİLER Fakülte Bülteni Yayında 3 Prof. Dr. Nuran BAYRAM Dönemi Mezunlarımızı Uğurladık 5 EDİTÖR : Akademik Yükselme ve Atamalar 6 Ailemize Katılanlar 8 Araştırma Destek Eğitimleri 15 Fakülte Ağ Sayfasında Yenilikler 17 Kısa Kısa 19 FAKÜLTE ADINA SAHİBİ : Gökhan ŞENOL YAYIN KURULU : Hasan Bakır Betül İnam Şafak Tartanoğlu Nagihan Memiş İbrahim Durmaz Uğur Ermiş Dilek Murat İLETİŞİM : BASIM : Uludağ Üniversitesi Matbaası Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Görükle Kampüsü Nilüfer Bursa / Türkiye Telefon : Faks : URL : https://www.facebook.com/pages/ Uludag_iibf/ Uludag_iibf

3 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 3 FA K Ü LT E B Ü LT E N İ YAY I N D A... P R O F. D R. N U R A N B A Y R A M D E K A N V E K İ L İ D O Ç. D R. M E H M E T E R Y I L M A Z D E K A N Y A R D I M C I S I D O Ç. D R. Ç A Ğ A T A N T A Ş K I N D E K A N Y A R D I M C I S I Fakültemizde yaşanan tüm gelişmeleri paylaşabilmek için oluşturulan fakülte bültenimizin ilk sayısı sizlerle. Üç aylık periyotlar halinde yayınlanacak olan bültenimizde, fakültemizdeki tüm gelişmeleri, etkinlikleri ve haberleri hep birlikte yakından takip edebilecek olmanın mutluluğu yaşamaktayız. Bültenimizin, fakültemizdeki birliktelik anlayışına olumlu bir katkı getireceğine inanıyor, değerli katkılarınızı eksik etmemenizi temenni ediyoruz. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

4 4 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ MEZUNLARIMIZI UĞURLADIK... Fakültemizin Eğitim-Öğretim Yılı son sınıf öğrencilerimizin Geleneksel Mezuniyet Balosu 25 Haziran Salı günü Holiday Inn Hotel de yapıldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Nuran BAYRAM ve öğretim elemanlarımızın iştirak ettiği baloda, kesilen mezuniyet pastasının ardından coşkuyla eğlenen öğrenciler mutlu anılarla geceden ayrıldılar.

5 5 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ DÖNEMİ MEZUNLARIMIZI UĞURLADIK... Fakültemizin EğitimÖğretim Yılı (Bölümlerin 1. ve 2. eğitimleri) Mezuniyet Töreni 27 Haziran Perşembe günü saat 16:00 da Bursa Hipodromunda yapıldı. Coşkuyla kutlanan mezuniyet törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Kamil DİLEK, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nuran BAYRAM, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci velileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından mezun öğrencilere bölüm başkanları ve öğretim üyeleri tarafından geçici mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler, mezuniyet sevincini keplerini havaya atarak kutlarken, ailelerin sevinci görülmeye değerdi.

6 6 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ A K A D E M İ K Y Ü K S E L M E V E ATA M A L A R... Fakültemizde görev yapan akademisyenlerin akademik yükselme ve atamaları aralıksız olarak sürmekte. Fakülte mensuplarımızın yeni akademik ünvanlarını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. D O Ç. D R. A Y D E M Ç İ F T Ç İ O Ğ L U Doç. Dr. B. Aydem Çiftçioğlu, de Doçentliğe atanmıştır. D O Ç. D R. D E R D A K Ü Ç Ü K A L P Doç. Dr. Derda Küçükalp, de Doçentliğe atanmıştır. D O Ç. D R. Ç A Ğ A T A N T A Ş KIN Doç. Dr. Çağatan Taşkın, de Doçentliğe atanmıştır. D O Ç. D R. K A D İ R Y A S İ N E R Y İ Ğ İ T Doç. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, de Doçentliğe atanmıştır. D O Ç. D R. M E H M E T N A R G E L E Ç E K E N L E R Doç. Dr. Mehmet Nargeleçekenler, de Doçentlik ünvanı almıştır. D O Ç. D R. T O L G A D E M İ R B A Ş Doç. Dr. Tolga Demirbaş, de Doçentliğe atanmıştır.

7 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 7 A K A D E M İ K Y Ü K S E L M E V E ATA M A L A R... D O Ç. D R. Z A H İ D S O B A C I Doç. Dr. Zahid Sobacı, de Doçentlik ünvanı almıştır. Y R D. D O Ç. D R. K U R T U L U Ş K A Y M A Z Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz, de Yardımcı Doçentliğe Atanmıştır. Y R D. D O Ç. D R. C E M O K A N T U N C E L Yrd. Doç. Dr. Cem Okan Tuncel tarihinde Yardımcı Doçentliğe Atanmıştır. Y R D. D O Ç. D R. S E L İ M T Ü Z Ü N T Ü R K Yrd. Doç. Dr. Selim Tüzüntürk, de Yardımcı Doçentliğe atanmıştır.

8 8 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ A İ L E M İ Z E K AT I L A N L A R... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak akademik kariyerlerinin ilk adımlarını bizlerle birlikte atmak üzere aramıza katılan yeni aile üyelerimizi tanıtmak amacıyla her birinin kısa özgeçmişini sunuyor ve kendilerine hoş geldiniz diyoruz yılında Bulgaristan da doğdu. Yenimahalle İlköğretim Okulunda ve Kestel Hasan Coşkun Süper Lisesinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimi aldı yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı Şubat ayından beri Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü İktisat Politikası anabilim dalında Araştırma Görevlisidir. S E VG İ N A Z I Ş I K 1989 yılında Ankara da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ankara da tamamladı yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden mezun oldu yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Araştırma görevlisi çalışmaya başladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı nda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. H A L İ M E A L K A N 1989 yılında İzmir de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ali Suavi İlköğretim okulunda, lise öğrenimini ise Sıdıka Rodop Süper Lisesinde tamamladı yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başladı. Ders aşamasını tamamladıktan sonra 2013 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. N U R T E N D E R İ C İ

9 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 9 S E M İ H Ş E N tarihinde Bursa da doğdu. Orta öğrenimini Nuri Erbak Lisesinde, Lisans Eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünde başladı Ocak ayında aynı bölümde Mali İktisat anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. Ö Z L E M T Ü M E R 19 Eylül 1984 de Amasya da doğdu. İlköğrenimini Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu nda, orta öğrenimini Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi nde ve lise öğrenimini de Bursa İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü nü kazandı yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü nde yükseklisans eğitimine başladı. Hemen akabinde Niğde Üniversitesi Maliye Bölümü nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Geçici görevle görevlendirildiği Pamukkale Üniversitesi nde üç yıl görev yaptıktan sonra 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü nde doktora programına başladı Şubat ayından itibaren Yükseköğretim Kurulu Kanunu 35. Maddesince Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü nde görev yapmaktadır. V U S L AT G Ü N E Ş 1986 yılında Iğdır da doğdu yılında Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünü bitirdi yılında öğretim görevlisi yetiştirme programı kapsamında araştırma görevlisi olarak Mustafa Kemal Üniversitesi ne yerleşti haziran ayı itibariyle görevlendirmeyle Uludağ Üniversitesi nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

10 10 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ H A L İ L S E R B E S tarihinde Bursa'da doğdu. Lise öğrenimini Süleyman Çelebi Lisesinde tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi, Maliye Bölümünden mezun oldu yılında ÖYP kapsamında Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. Halen ODTÜ'de dil eğitimi almaktadır. G ÖZ D E S OY S A L 1990 yılında Bursa da doğdu. İlköğretimi Bursa Atatürk İlk Öğretim Okulunda, orta öğretimi Kız Lisesi nde tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü kazandı yılında bölüm ikincisi olarak mezun oldu yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yüksek lisansa başladı yılında Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yüksek lisansına devam etmektedir. G ÖZ D E S Ü M E R 1988 yılında Bursa da doğdu. İlköğretimi Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Bursa Kız Lisesi nde (Y.D.A) tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı yılında yüksek lisans öğrenimini görmek üzere 35. Madde ile Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında görevlendirildi. Halen Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalında yüksek lisansına devam etmektedir.

11 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 11 N AG İ H A N M E M İ Ş 1989 yılında Kütahya da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kütahya Fatih İlköğretim Okulu nda, Lise öğrenimini Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi nde tamamladı yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı nda yüksek lisansa başladı. Halen Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü nde yüksek lisansa devam etmektedir.2013 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Çalışmalarını Sayısal Yöntemler alanında sürdürmektedir. E B R U AY D O Ğ A N 1985 yılında İnegöl'de doğdu. İlkokulu Alanyurt İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu'nda okudu. Lise öğrenimini ise Turgutalp Anadolu Lisesi'nde tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu yılında yüksek lisans eğitimine başladı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2013 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman anabilim dalında, araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. O LC AY B E K TA Ş 1988 yılında Bursa da doğdu. İlköğretimini Celal Bayar ilkokulunda bitirdikten sonra orta öğrenimini Atatürk ilköğretim okulunda, lise öğrenimini ise Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesinde tamamladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına başladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Küçük yaştan beri futbola ilgisi olan Olcay, bir dönem Bursa Merinos spor 19 yaş altı takımında da forma giydi. Halen Türkiye Futbol Federasyonunda Bölgesel Hakemlik yapmaktadır.

12 12 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ O N U R ÖZ T Ü R K 1986 yılında Bursa da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa da tamamladı yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden mezun oldu yılında vatani görevini İzmir'de kısa dönem er olarak tamamladı yılında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı nda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir de Şanlıurfa da doğdu. İlk ve ortaokulu Tokat/Turhal da, liseyi Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi nde bitirdi yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde Yüksek Lisans programına başladı yılı ilkbahar döneminde Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. İ B R A H İ M D U R M A Z 1987 yılında Bulgaristan da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa da tamamladı yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu eğitim ve öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı nda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. İ B R A H İ M H AT İ P O Ğ LU

13 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 13 S A M E T Y I L M A Z 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde lisans eğitimine başladı ve 2011 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi nde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programına başlamış olup, şu an Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.2013 yılında Uludağ Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. U Ğ U R E R M İ Ş 2007 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde lisans eğitimine başladı ve 2011 yılında mezun oldu. Erasmus Staj Programı çerçevesinde 6 ay İngiltere de bulundu. Şu an Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.2013 yılında Uludağ Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır yılında dil eğitimi için 4 ay İngiltere ye gitmiştir ve yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir. T U N Ç D E M İ RTA Ş 1988 yılında Mersin de doğdu. İlköğretimi İleri İlköğretim Okulu nda, liseyi Mersin Toroslar Süper Lisesi nde tamamlamıştır.2012 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun oldu. Şu an Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nde Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir.2013 yılında Uludağ Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır ve dönemlerinde Uluslararası İlişkiler Topluluğu nda Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı ve bu zaman içerisinde topluluk yürütme kurulu üyeleriyle birlikte çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kongreler ve konferanslar düzenlemiştir.

14 14 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ FAT M A S E RT 1986 yılında Elazığ da dünyaya gelen Fatma Sert ilk ve orta öğretimini yine Elazığ da tamamlamıştır yılında İnönü Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun olmuş ve 2010 yılında Ziraat Bankasında Bireysel Müşteri Temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır yılında ÖYP ile Tunceli Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Yöneylem Anabilim Dalına atanarak bankadan istifa etmiştir. ÖYP kapsamında Ankara Üniversitesi nde 6 aylık dil eğitiminin ardından 2012 bahar döneminde Uludağ Üniversitesi nde yüksek lisans eğitimine başlamış, 2013 Ocak ayından itibaren de kadrosu 35. madde ile geçici olarak Uludağ Üniversitesi ne aktarılmıştır. Şu anda yüksek lisans tez çalışmalarını yürüten Fatma Sert, doktora eğitimi sonrasında Tunceli ye geri dönerek akademik hayatına Tunceli Üniversitesi nde devam edecektir yılında İstanbul da doğan Tuğba Gökdemir, 2003 yılında Fatma Gözen Eralp İlkokulu nu tamamlayıp, 2006 yılında Tarık Buğra Lisesi ni birincilikle bitirmiştir yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanmış ve 2011 yılında bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi nde Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim dalında yüksek lisansa eğitimine başlamıştır. Ders dönemini başarıyla bitirerek tez dönemine geçmiştir yılında ÖYP ile Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim dalına atanmıştır. ÖYP kapsamında şuan Boğaziçi Üniversitesi nde 6 aylık dil eğitimi almaktadır. Dil eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi ne dönerek tez çalışmalarına başlayacaktır. T U Ğ B A G Ö K D E M İ R 1991 yılında İstanbul da doğan Abdullah Yasin Erdem, 2008 de İstanbul Dede Korkut Anadolu Lisesi ni bitirmiştir yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi ni tamamlayan Erdem, Kamu Yönetimi Bölümü nde, 2013 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Halen kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi nde yabancı dil eğitimi almaktadır. A B D U L L A H YA S İ N E R D E M

15 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 15 A R A Ş T I R M A D E S T E K EĞ İ T İ M L E R İ... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak; nitelikli yayın ve araştırmaların artmasını sağlamak amacıyla planlanan kurum içi eğitim seri programı niteliğindeki Araştırma Destek Eğitimleri başladı. Bu program kapsamında, fakültemiz öğretim üyeleri, yapılan araştırmaların özellikle sayısal analiz ve modellemelerine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra konu ile ilgili uygulama yazılımlarının kullanımı konusunda bilgilerini akademisyen ve öğrencilerle paylaşmaktalar. Eğitimlere katılımların yüksek olması, konuya verilen önemi açıkça göstermekle birlikte, kısa ve orta vadede verilen eğitimlerin araştırma kalitesi üzerinde olumlu etkiler göstermesi beklenmekte. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara sertifika verilmekte. Araştırma Destek Eğitimleri nin ilki 8-11 Temmuz ve Temmuz 2013 tarihleri arasında dört günlük iki periyod halinde toplam 32 saatlik bir süreyi kapsayan İstatistik Temel Eğitimi, Prof. Dr. Necmi Gürsakal tarafından verildi. Yoğun ilgi gören İstatistik Temel Eğitimi kapsamında Betimsel, Çıkarımsal İstatistik, Çok Değişkenli Analiz ve SPSS Uygulamaları konuları ele alındı. Seri programın ikinci eğitimi ise Prof. Dr. Sacit Ertaş tarafından Eylül 2013 tarihleri arasında verildi. Toplam 9 saatlik EViews ile Pratik Ekonometri konulu bu eğitime de katılım oldukça yüksek olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Prof. Dr. Necmi Gürsakal ve Prof. Dr. Sacit Ertaş a katkıları nedeniyle İİİBF Dekanlığı tarafından plaket verildi.

16 16 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ A R A Ş T I R M A D E S T E K EĞ İ T İ M L E R İ... Araştırma Destek Eğitimleri kapsamında, Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Yrd. Doç. Dr. Selim Tüzüntürk ve Araş. Gör. Dilek Murat tarafından Sosyal Ağ Analizi ve yine Prof. Dr. Necmi Gürsakal tarafından R ile İstatistik konulu eğitimler verildi. Sosyal Ağ Analizi eğitimi 30 Eylül 2 Ekim 2013, R ile İstatistik eğitimi ise 8-9 Ekim 2013 tarihleri arasında tamamlanarak, katılımcılara sertifikaları dağıtılmış olup eğitimcilere İİBF Dekanlığı tarafından plaket sunuldu.

17 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ FA K Ü LT E A Ğ S AY FA S I N D A Y E N İ L İ K L E R... Fakültemizin internet sayfası yeni yüzüyle gerek öğretim üyelerinin gerekse öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun hale getirildi. Aktif duyuru sisteminin yanı sıra görsel ve kullanıcı dostu arayüzü beğeniyle karşılandı. İnternet sayfasındaki en önemli yeniliklerden bir tanesi Öğrenci Rehberi sekmesi. Özellikle öğrencilerin ve danışmanlık görevlerini icra eden öğretim üyelerinin ilgilendikleri bilgilere daha kolay ulaşmasının sağlanması amaçlandı. Yeni Kayıt İşlemleri, Not İşleri Başvuru Koşulları, Öğrenci Resmi Evrak Takibi, Ders Seçme Kuralları, Yatay Geçiş İşlemleri, Dikey Geçiş İşlemleri ve Dilekçe ve Formlar şeklindeki menüleri ile gerek yeni kayıt olan gerekse kayıt yenileyen öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak için tasarlandı. Bununla birlikte öğrencilerin fakültemizden resmi evrak talepleri elektronik ortama taşınarak standartlaştırılması sağlandı. Böylece izlenebilirlik açısından daha kaliteli ve hızlı yanıt verilebilir bir sistem oluşturuldu. 17

18 18 FA K Ü LT E A Ğ S AY FA S I N D A Y E N İ L İ K L E R... Ağ sayfamızdaki diğer bir yenilik Basında Biz sekmesi. Yerel ve ulusal basında, fakültemiz ile ilgili yer bulan tüm haber ve gelişmelere bu bağlantıdan takip edilebilmekte. Üniversite dışından, fakültemizin farklı bir perspektifteki görünümüne ilişkin önemli ipuçları sağlayan bu haberlerin, ağ sayfasında paylaşılması, sevinçle karşılandı. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

19 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 19 K I S A K I S A... Polonya dan Gelen Konuklarımızı Ağırladık. Polonya dan University of Finance and Management in Rektörü Prof. Dr. Josef Szablowski, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Ekonomi Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Mestwin St. Kosta ile birlikte Fakültemizi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nuran BAYRAM ı makamında ziyaret eden heyet; iki kurum arasındaki işbirliğinin artması, bilimsel, araştırma ve bilimde işbirliği, akademik materyal, yayın ve diğer bilimsel bilgi paylaşımı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

20 20 U L U D A Ğ Ü N İ V E R S İ T E S İ K I S A K I S A... Yeni Öğrencilerimize Fakülte ve Bölüm Tanıtımları Eğitim Öğretim Yılında Fakültemize yeni başlayan öğrencilere Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nuran BAYRAM tarafından Hoş geldiniz konuşması ve Fakülte tanıtımı yapıldı. Bununla birlikte fakültemizdeki tüm bölümler, bölüm başkanları ve öğretim üyelerinin katıldıkları tanıtım toplantılarıyla, üniversite hayatına adım atan öğrencilere, bölümlere, ders programlarına ve iş imkanlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla bir araya geldiler. Yeni öğrencilerimizin toplantılara yoğun ilgisi vardı.

21 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 21 KISA KISA... Yenilenen İdari Binamız... Fakültemiz idari binasındaki güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İnşaat çalışmalarının ardından, binanın kullanıma sunulmasıyla birlikte fakültemiz mensupları tamamen yenilenen odalarına yerleşmeye başladılar. Alt yapısı da yeniden düzenlenen binada tüm odalar yine üniversitemiz bünyesinde imal edilen mobilyalar ile döşendi. İdari binanın daha güvenli olmasının yanı sıra yeni görüntüsü de herkesi memnun edecek düzeyde. Yer döşemelerinden aydınlatmaya kadar tamamıyla yenilenen binada, odalar modern store perdeler ve duman dedektörleriyle donatıldı. Alt yapıya ilişkin son düzenlemelerin halen devam ettiği binada kablosuz ağ hizmeti de verilmekte.

22 22 KISA KISA... Fakültemize Yeni Blok... Giderek büyüyen fakültemizin artık üçüncü bir binası bulunuyor. Öğrenci sayısı olarak üniversitemizin en büyük fakültesi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin, gerek ek dersliklere gerekse yeni idari odalara duyduğu ihtiyaç, Veterinerlik Fakültesi nin taşındığı binanın bizlere tahsis edilmesiyle giderildi. C Blok olarak hizmet verecek olan bina, geçtiğimiz yıl deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak İlahiyat Fakültesi ne verilmişti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne devredilen binaya yerleşme çalışmaları tamamlanmıştır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

23 İ K T İ S A D İ V E İ D A R İ B İ L İ M L E R F A K Ü L T E S İ BÜLTENİ 23 KISA KISA... Akış Şemaları ile İşlemler Daha Kolay... Öğrencilerimizin sıkça tekrarlanan işlemleri kolaylıkla yapabilmesi ve yeni gelen öğrencilerin sıkça sordukları sorulara ilişkin işlem akış şemaları posterler şeklinde hazırlanarak okul binalarının duvarlarına asıldı. Ara sınıf öğrencileri için ders seçme kuralları, dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencileri için kayıt işlemleri, öğrenciler için resmi evrak talebi, not işleri başvuru konuları ve öğrenci kayıt işlemlerine ilişkin yapılması gerekenleri akış şeması mantığı ile adım adım gösteren posterler, bu konularla ilgili sıkıntı yaşayan öğrencilerimize yol göstermesi açısından oldukça başarılı bir uygulama. Dekoratif bir şekilde çerçevelenerek kullanıma sunulan posterler, bu konular ile ilgili en sık karşılaşılan soruları yanıtladığından, görevli personel ve akademisyenler tarafından da beğeni ile karşılandı.

24 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Ü L T E N İ DEKANLIK SEKRETERİ DEKAN YARD. SEKRETERİ FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DANIŞMA ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU ÖĞRENCİ İŞLERİ NOT İŞLERİ DANIŞMA NOT İŞLERİ ŞEF V. NOT İŞLERİ OKUTMANLAR (İNG) OKUTMANLAR (A.İ.İ.T.) İKTİSAT BÖLÜM SEKRETERLİĞİ MALİYE BÖLÜM SEKRETERLİĞİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM SEKRETERLİĞİ İŞLETME BÖLÜM SEKRETERLİĞİ EKONOMETRİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Görükle Kampüsü Nilüfer Bursa / Türkiye URL :

FAALİYET RAPORU (2008-2011)

FAALİYET RAPORU (2008-2011) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU (2008-2011) PROF. DR. EKREM ERDEM DEKAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 38039 KAYSERİ AKADEMİK KADRO

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

PROF. DR. REHA METiN ALKAN

PROF. DR. REHA METiN ALKAN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Değerli Okurlar, Anadolu'nun parlayan yıldızlarından biri olmak için kurulan Üniversitemiz, 2006 yılında başladığı yolculuğuna, bugün 11 binden fazla öğrencisi ve sayısı 800

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA

ÜNİVERSİTEMİZ 7 YAŞINDA www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 6 NİSAN 2013 Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesini Destekliyoruz Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesi, Üniversitemiz akademik

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın

Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Küçük birikimlerinizi Bireysel Emeklilik ile emekliliğinize taşıyın Raporun Ait Olduğu Dönem: 01 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Şirketin Ticaret Unvanı: Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Şirketin Ticaret Sicili Numarası:

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde S AYI: 03 T ARİH: MART 2015 Anadolu Üniversitesi Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel GÜNEY Sahibi Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ!

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ! www.hitit.edu.tr TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN Üniversitemizde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN, Üniversitemizin davetlisi olarak Çorum a geldi. makamında ziyaret eden

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 GİRİŞ.... 11 I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VE KURUMSAL YAPI Üniversite Hakkında... 15 Misyon.... 16 Vizyon.... 16 Örgüt Yapısı....

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI

TEMMUZ 2013 SAYI: 3. Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI SAYI: 3 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA nın İZMİR ZİYARETİ İZMİR ÇALIŞTAYI Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN ile RÖPORTAJ İÜP WEB SAYFASI İçindekiler nisan-mayıs-haziran 2013 İZMİR ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU BÜLTENİ Editörden

Detaylı

Zıtlıklardaki Mükemmellik Prof. Beril Anılanmert. Övünülecek Bir Endüstri Yarattık Ecz. Lale Barlas. Güneşin Kenti; Van

Zıtlıklardaki Mükemmellik Prof. Beril Anılanmert. Övünülecek Bir Endüstri Yarattık Ecz. Lale Barlas. Güneşin Kenti; Van Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:39/2014-2 Zıtlıklardaki Mükemmellik Prof. Beril Anılanmert Övünülecek Bir Endüstri Yarattık Ecz. Lale Barlas Güneşin Kenti;

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimin Işığında, Çağdaş Uygarlık Yolunda sloganından hareketle; bilgiyi

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015 2019

STRATEJİK PLAN 2015 2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr T.C. STRATEJİK PLAN 2015-2019 Kasım 2014 www.kastamonu.edu.tr Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı