T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan Vekili) () () () () () () Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 16/05/2014 tarihinde saat 14:00 de Fakültemiz Toplantı Salonu nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı. KARARLAR : 1Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı nın tarih, sayılı yazısı ve ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun tarih, sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel ÖRSEL in, özlük hakları Üniversitemizde kalmak ve her ayın 10 (on) günü Üniversitemizde çalışmak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 38. Maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 2- Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İshak Özel TEKİN in, 31/05/ /06/2014 tarihleri arasında Rusya/Moskova da yapılacak olan 2nd Anti-Aging Medicine World Congress Eastern Europea 2014 e oturum başkanı ve konuşmacı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 2 (iki) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 3- Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza YILMAZ ın tarihli dilekçesi ve ekleri okundu. Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rıza YILMAZ ın, 28-29/08/2014 tarihleri arasında Fransa/Paris de düzenlenecek olan ICFS 2014:International Conferance on Forensic Sciences isimli toplantıya katılmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Projeleri Yönergesi nin Proje Türleri ve Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca Yurtdışı Bilimsel Kongre Desteği Projeleri kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük Makamına arzına, 1

2 4- Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı okundu. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim si Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACI nın görev süresinin tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve İnceleme Komisyonu Kararı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACI nın görev süresinin 2547 Sayılı Yasa nın 23. Maddesine göre tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına, 5- Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın tarih, sayılı Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Üstün SEZER in, tarihinde göreve başlamış tarihinde tezini tamamlayamamış olduğundan Fakülte Yönetim Kurulunun tarih, 2013/43 sayılı oturumunda 6 (altı) ay süre uzatımı verilmiştir. İlgilinin eğitim süresi tarihinde sona ermektedir. Ancak Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Üstün SEZER in tarihinden itibaren 30 (otuz) gün heyet raporu alması nedeniyle, raporun bitimi olan tarihinde sınava alınmasına, 6- Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın tarih ve sayılı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Cengiz YÜKSEL in Tıpta ve Diş Hekimliği nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 16. Maddesi 4. Fıkrasının 2-ç bendi uyarınca eğitimine Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında devam etmesinin uygun bulunduğuna, 2

3 7- Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı nın tarih, sayılı Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Görker SEL in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır. All-trans Retinoik Asit, Metotreksat ve Aktinomisin D Kemoterapilerinin Farklı Koryokarsinom Hücre Kültür Modelleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması konulu tezi 01/04/2014 tarihli Tez Değerlendirme Tutanağı ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Görker SEL in, Tıpta ve Diş Hekimliği nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine, ASİL ÜYELER : Prof. Dr. Mehmet İbrahim HARMA Prof. Dr. Müge HARMA Prof. Dr. Ülkü ÖZMEN Doç. Dr. Aykut BARUT Doç. Dr. İnan İlker ARIKAN YEDEK ÜYELER : Yrd. Doç. Dr. Hatice IŞIK Doç. Dr. Fatma Ayça GÜLTEKİN Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Öğretim si Anabilim Dalı Öğretim si Anabilim Dalı Öğretim si Anabilim Dalı Öğretim si Anabilim Dalı Öğretim si B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim si 3

4 8- Fakültemiz 4. sınıf öğrencisi numaralı Mehmet Can YAŞAR ın tarihli dilekçesi okundu. Fakültemiz 4. sınıf öğrencisi numaralı Mehmet Can YAŞAR ın, 18-20/04/2014 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi nde düzenlenecek olan YÜTBAT 8. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi ne katılmak üzere Yönetim Kurulumuzun tarih, 2014/13 sayılı oturumunda görevlendirilmişti. Adı geçenin tarihli dilekçesinde, tarihinde yapılan Kardiyoloji Staj sonu sınavına izinli olması nedeniyle giremediğini belirtmektedir. Adı geçen öğrencinin tarihinde telafi sınavına alınmasının uygun olduğuna, 9- Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih, sayılı yazısı okundu. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk KESER in, 04-06/06/2014 tarihleri arasında İngiltere/Londra da yapılacak olan 15th Efort Congress 2014 ne katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, 10- Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı nın tarih, sayılı yazısı okundu. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet BAYAR ın, 04-06/06/2014 tarihleri arasında İngiltere/Londra da yapılacak olan 15th Efort Congress 2014 ne katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına, Oybirliği ile karar verildi. 4

5 Toplamı 5 sayfa olan tarih ve 2014/18 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu Kararları nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 10 (on) adet karar vardır. Prof. Dr. Mustafa AYDIN Dekan Vekili Prof Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. SALİHOĞLU Yavuz Sami 5

6 6