Kıbrıs ta dinî hayat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs ta dinî hayat"

Transkript

1

2 gündem Kıbrıs ta dinî hayat Doç. Dr. Talip Atalay KKTC Din İşleri Başkanı 1571 yılında tamamlanan fetihten sonra Osmanlı, Kıbrıs ı bir yönetim merkezi Beylerbeyliğine dönüştürür. Anadolu da Akdeniz Bölgesi ve Suriye sınırlarında kalan İçel, Tarsus, Alanya ve Trablusşam gibi sancakların bulunduğu bölgeler, neredeyse bir asır Lefkoşa merkezli Kıbrıs Beylerbeyliği den yönetilir. Allah Rasûlü nün muştusuyla fethedileceği önceden bildirilen yerlerden birisidir Kıbrıs. Kıbrıs, onun rüyasının dudaklarına, cemaline yansıyan çifte tebessümünün nedenidir. Bir tebessümle çok bilinen adıyla Hala Sultan a bir deniz seferinde şehit olacağını bildirir, bu muştusudur ki, Hala Sultan adı ve tekkesi, diğer şehit sahabileri de temsil eder, Kıbrıs adasının manevi sembolü olur yaklaşık 1400 yıldır. Kıbrıs ın hac yolu üzerinde olması, hac ve ticaret gemilerine yapılan saldırılardaki artışın yanında, başta Hala Sultan olmak üzere Sahabi ve Tabii nden bazılarının kabrinin Kıbrıs ta bulunması, Ada nın daha önce Müslümanlarca fethedilmiş olmasından dolayı İslam toprağı sayılması ve bu toprakların kurtarılmasının gerekliliğini vurgulayan tamamen dinî gerekçeleri eksen alan bir fetva ile fetih harekatı başlatılır yılında tamamlanan fetihten sonra Osmanlı, Kıbrıs ı bir yönetim merkezi Beylerbeyliğine dönüştürür. Anadolu da Akdeniz Bölgesi ve Suriye sınırlarında kalan İçel, Tarsus, Alanya ve Trablusşam gibi sancakların bulunduğu bölgeler, neredeyse bir asır Lefkoşa merkezli Kıbrıs Beylerbeyliği nden yönetilir. Temmuz

3 Osmanlı her gittiği yere götürdüğü hizmetleri Kıbrıs a da götürür. Padişahlar, Paşalar ve ileri gelen zengin Müslümanlar Ada nın fethinden hemen sonra Allah rızası için önemli arazileri vakfederler. Osmanlı nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Vakıflar, her türlü eğitim-öğretim ve din hizmetinin finansmanını sağlayan kurumlar olarak tarih sahnesindeki yerini alır. Fetihle birlikte büyük çoğunluğu o günün Konya sına bağlı yerlerden oluşan günümüz Karaman, Mersin, Antalya, Adana ve Kayseri iline kadar uzanan Toros Dağları hattından topluluklara mensup gruplar Kıbrıs a iskan edilir. İskan edilen Türkler için Ada genelinde camiler yapılır ya da açılır, o günün örgün ve yaygın eğitim kurumları olan medreseler, sıbyan mektepleri, kütüphaneler, tekke ve zaviyeler oluşturulur. Özellikle Kıbrıs ın fethinden çok uzun süre geçmeden, yüzde otuzunun İslam Vakfı haline getirildiği gözlenir. Bu vakıfların bir kısmının Konya bağlantılı olması ve Mevleviliğin kurumsal varlılığı da Konya ile ilişkinin kurumsal bir sürdürülebilirlik arz ettiğini göstermektedir. Dinî hayatı etkileyen kurumsallaşma bakımından Osmanlı dönemi Kıbrıs ının Osmanlının diğer bölgelerinden belirgin bir farkının olmadığı, o dönem boyunca açılmış olan kurumlardan anlaşılmaktadır. Ancak geldikleri yerler açısından bakılınca, çoğunluğu Yörük, Türkmen gruplardan olan yerleşimcilerden Kıbrıs ta, özellikle Lefkoşa, Mağusa, Baf, Larnaka gibi şehir merkezlerinde ve yakınlarında yaşayanların zaman içinde Türkiye de kalan akrabalarına göre daha şehirli bir kimliğe, bu bağlamda şehirli bir dinî hayata sahip olduklarını söylemek mümkündür. Dinî hayatın sürdürülmesinde vakıfların önemi büyüktür. Bu bağlamda dinî hayattaki iniş çıkışlarda din eğitimi ve hizmetlerinin en önemli finans kaynağı olan vakıfların işletilmesi ve gelirlerinin doğru sarf edilmesinin belirgin etkisi olmuştur yılında İngilizlerin adayı kiralaması, vakıfların yönetimi ve dinî hayat bakımından da çok önemli bir milattır. Çünkü İngilizler, yapılan kira anlaşması uyarınca vakıf idaresinde etkili olmuşlardır. Anlaşma uyarınca iki idarecisinden birisinin İngiliz olması kararlaştırılan Müslüman vakıflarında gayrimüslim bir yöneticinin etkinliği, İslam din eğitiminin ve ibadethanelerin yönetimi ve tamir-bakımını da içeren son derece hassas alanlarda kalıcı etkiler bırakan alışılmadık bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu konularda yönetimleri boyunca çok kritik kararlar alan, uygulamalar yapan İngilizlerin Kıbrıs ta 1878 yılında kiracı olarak başlayan hakimiyetleri, Birinci Dünya Savaşı nda işgalciliğe, Lozan Antlaşması ile de adanın sahipliğine dönüşmüştür. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler, kurumsal ve rutin dinî hayatı sarsacak niteliktedir. İngilizler 1915 yılından itibaren Vakıfları tamamen kontrol etmeye başlamışlar, ancak 1928 yılında 6 Temmuz

4 İngilizlerin, örneği nadiren görülebilecek bir kararla müftülüğü ilga edip, Müslüman Evkafını da bir Daire olarak biçimlendirip başına kendilerinin atadığı bir görevli koyması, bu çerçevede Daire içinde Fetva Eminliği adını verdikleri bir alt birim oluşturarak, İslam dini ile ilgili her türlü kontrolü doğrudan kendilerine bağlamaları adada İslam dini açısından son derece yıkıcı olmuştur. Nitekim Türk toplumunun hemen her kesimi bu uygulamayı kabul edilemez buldu ve ciddi tepki koydu. Ayrıca müftülüğün ilgası yalnızca din işlerinin başsız kalması anlamına gelmemekteydi, o gün için bir cemaat olan Türk toplumu da Piskoposluk karşısında başsız bırakılıyordu. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri Müftülük makamının yeniden ihdasını birinci milli mesele addettiler. Örneğin 1931 de yapılan ve II. Milli Kongre olarak bilinen toplantıda önce kendi aralarında bir Müftü seçtiler, ardından milli meseleleri Müftünün başkanlığında tartıştılar. Ancak bu tür girişimler uzun yıllar İngiliz Hükümeti tarafından resmi olarak dikkate alınmadı yılında toplumun sorunlarının belirlenmesi için İngiliz Hükümeti nin talep ve izniyle oluşturulan bir komisyonca hazırlanan Türk İşleri Ara Raporu, 1949 ile de müftülüğün önemi, yeniden ihdas edilmesinin gerekliliği, Müslüman Evkafının iyi yönetilememesi ve yöneticilerin işlerini iyi yapmamaları nedeniyle dinî kurumların nasıl çöktüğü ve dinî hayatın nasıl gerilediği örnekleriyle raporlandı. Başta söz konusu rapora mesafeli yaklaşsalar da İngiliz Hükümeti 1951 de Dinî hayatın sürdürülmesinde vakıfların önemi büyüktür. Bu bağlamda dinî hayattaki iniş çıkışlarda din eğitimi ve hizmetlerinin en önemli finans kaynağı olan vakıfların işletilmesi ve gelirlerinin doğru sarf edilmesinin belirgin etkisi olmuştur. Türkiye den geçici olarak bir müftünün getirilmesine müsaade etti yılında da müftülüğün yeniden ihdası ve geleneğe uygun olarak müftü seçilmesine dair bir yasa çıkartıldı ve aynı yılın sonunda geleneğe uygun olarak müftü seçildi. Göreve başlamak üzere Baf tan gelen müftü, Lefkoşa da 21 pare top atışıyla karşılandı. İngiliz hakimiyeti döneminde Kıbrıs ta dinî hayat, ada genelinde 300 civarındaki caminin çoğunda din görevlisi yetiştirilmemesi nedeniyle oluşan büyük boşluk ve görevlisi olmadığından ve yetkililerin ilgisizliğinden harap olan ibadethaneler nedeniyle ciddi yara aldı. O dönemi tanımlayan rapor ve başta Temmuz

5 Ülkemizde uzun yıllar zorunlu olmasına karşın okullarda din derslerine alan öğretmenlerinin girmemesi, dahası ilgili bakanlıkça Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni alınmaması ve Türkiye den de istenmemesi, birçok okulda derslerin hiç işlenmemesi veya ehil olmayan kişilerce verilmesi sonucunu doğurmuştur. Dr. Fazıl Küçük olmak üzere toplumun önde gelenlerince yazılan çeşitli yazılarda da bu durumun vehameti ortaya konuldu. Müftülüğün yeniden ihdası ve özellikle 1956 da Türk toplumuna devriyle birlikte, dinî hayatın güçlendirilmesi, camilerin tamir edilmesi ve yeni camiler yapılması, camilere bilgili, aydın, din adamı yetiştirilmesine yönelik ciddi faaliyetler yapıldı. Köy cami komisyonları kuruldu, vakıfların gelirleri yetmez düşüncesiyle ada genelinde Din Vergisi uygulaması düşünüldü ve hatta icraata konuldu yılında Dr. Küçük ün önderliğindeki KATAK tarafından 7 öğrenci Adana İmam Hatip Lisesi ne gönderildi, ayrıca her yıl yeni grupların gönderilmesi kararlaştırıldı. Ancak o yıllarda bazı siyasal gelişmelerin öne çıkması ve üzücü bazı anlaşmazlıklar dinî kurumsallaşma ve gelişmelerin yavaşlamasına, zamanla adeta durmasına neden olmuştur sonrasında dönemin Müftüsü Rıfat Yücelten in kişisel gayretleriyle yeniden toparlanma emareleri göstermeye başlayan kurum, onun görevden alınmasıyla 26 yıl vekaleten idare edilmiştir. Müftülük ya da Din İşleri Başkanlığı günümüze kadar doğru dürüst binası olmayan, yeterli sayıda eğitimli, yetişmiş din görevlisi bulunmayan, tarihi ve yasal misyonunu, görevlerini olması gerektiği düzeyde gerçekleştirme imkanından yoksun bir kuruma dönüşmüştür. Doğal olarak dinî hizmetler ve din eğitiminden sorumlu kurumun zayıflığı, ülkedeki dinî hayata da olumsuz etki etmiştir yılından sonra başkanların asaleten atanmaları, görev yaptıkları süre içinde kurumsal kimlik ve hizmet kalitesinin yükselmesi konusunda daha kararlı teşebbüsleri de beraberinde getirmiştir. Mevcut yasal, ekonomik ve özellikle psikolojik dış faktörlerin zorluğuna rağmen gün geçtikçe daha iyiye giden bir sürece girilmiştir. Bugün ülkemizde bulunan 185 camide beş vakit ezan okunmakta, namaz kılınmaktadır. Ülkemizde uzun yıllar zorunlu olmasına karşın okullarda din derslerine, alan öğretmenlerinin girmemesi, dahası ilgili bakanlıkça Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni alınmaması ve Türkiye den de istenmemesi, birçok okulda derslerin hiç 8 Temmuz

6 işlenmemesi veya ehil olmayan kişilerce verilmesi sonucunu doğurmuştur. İlk defa 2005 yılında Türkiye den alan öğretmeni getirilmiş ve onlar derslere girmeye başlamıştır. Ancak bu defa da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Son iki yıldır ortaokullarda tekrar zorunlu olan derslere alan öğretmenleri girmektedir. Ancak ilkokullarda din derslerine alan öğretmenleri girmemekte, ders liselerde de seçmeli olduğundan etkin olarak işlenememektedir. Ülkede yaz kurslarına vatandaşların ciddi talebi vardır. Ancak uzun yıllar başta öğretmen sendikaları olmak üzere belirli kesimlerce camilerde ve dışarıda kurs düzenlenmesi engellenmiş, maalesef camiler basılmış, imamlar mahkemeye verilmiş, toplum kendi değerleri üzerinden gerilmiştir. Geçen yıl ilk defa Din İşleri Başkanlığıyla ülkenin eğitimden sorumlu bakanlığı ortak bir çalışmayla okullardaki öğretmenlerle bir aylık süreyle yaygın din eğitimi gerçekleştirmişlerdir. Bu yıl da benzer şekilde okullarda bir program dahilinde yaz dönemi dini bilgiler kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Bayram ve Cuma namazları, kandiller, üç aylar Kıbrıs Türk toplumu açısından son derece önemlidir. Dünyada Mevlid Kandili nin tatil olduğu tek ülke KKTC dir. Din eğitimi ve din hizmetlerinden uzun süreli yoksunluk, dini öğrenmede ve uygulamada zorluklar oluşturmuştur. Fakat toplum mübarek gün, gece ve aylarına sahip çıkmış, çıkmaktadır. Geçmişine vefalı bir toplumdur Kıbrıs Türk toplumu. Kayıpları için her yıl düzenli olarak mevlid okutan, hayır yapan, mezarlık ziyaretlerini terk etmeyen Kıbrıs Türkleri cenaze namazını ve cenaze sonrası törenlere katılımı çok önemser. Kurban bayramlarında mutlaka kurban kesilir. KKTC de de yaygınlaşmaya başlayan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yoğun ilgi toplamaktadır. Bu yıl KKTC genelinde 18 ayrı merkezde Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikler süresince bütün belediye başkanları ve muhtarların her türlü desteği verdiklerini görmek etkileyiciydi. Güvenilir, hurafelerden arınmış, sağlam bilgiye ve samimiyete dayanan her türlü dinî etkinlik halk tarafından kabul görmektedir. Din İşleri Başkanlığı olarak, İslam dinini Kıbrıs ın kendi gerçekliği içinde, Kıbrıs Türkünün tarihini, gelenek ve göreneğini gözeterek; güvenilir kaynaklardan doğru ve yetkin bir biçimde aktarmak, yasanın yüklediği toplumu bilgilendirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve din görevlisi kadrosu olarak en içten ve uygun hizmet anlayışıyla donanımlı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Cenab-ı Hakk ın izni ve yardımıyla toplumumuzun itibar ve istifade ettiği, yüzünü ak eden bir kurum olarak temayüz edeceğimize inancımız tamdır. Temmuz

7 gündem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Başkanlığımızca sunulan hizmetler Kemal Hakkı Kılıç Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Rum-Yunan ikilisinin 1974 yılında Ada yı Yunanistan a ilhak etmek üzere yaptıkları girişimin ardından Türkiye, uluslararası hak ve yükümlülüklerine dayanarak meşru barış harekâtını gerçekleştirip hem Müslüman Kıbrıs Türk halkını toplu katliamlardan kurtarmış, hem de Ada nın Yunanistan a ilhak edilmesini önlemiştir. Kıbrıs adası, Doğu Akdeniz de Sicilya ve Sardunya Adalarından sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Stratejik öneme sahip bu ada, tarih boyunca birçok devletin ilgisini çekmiştir. Bu yüzden Mısırlılar, Hititler, Akalar, Dorlar, Finikeliler, Asurlular, Persler, Romalılar, Araplar, Lüzinyanlar (Fransızlar), Cenevizliler, Venedikliler (İtalyanlar), Osmanlılar ve İngilizler gibi devletler bu adada söz sahibi olmuşlardır. II. Bayezid döneminde 1571 yılında Osmanlıların hakimiyetine giren ada, II. Abdülhamit döneminde geçici olarak İngilizlerin eline geçmiş, o tarihten itibaren de 20 Temmuz 1974 Barış Harekatına kadar bir daha huzur ve istikrar yüzü görmemiştir. Ülkemize 71 km. uzaklıkta olan adanın Rum kesimi ile birlikte yüzölçümü km² dir. Ada topraklarının %33 ü KKTC sınırları içerisinde; %67 lik bölümü ise Rum sınırları içerisindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin başkenti Lefkoşa olup, diğer önemli şehirleri ise Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa dır nüfusa 10 Temmuz

8 sahip KKTC nin % 99 u Türk %1 i ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Nüfusun %99 u Müslüman, %1 i ise diğer din mensuplarından oluşmaktadır. Kıbrıs ta Müslümanlar Tarih boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Lübnanlılar, Osmanlılar ve Anadolu dan gelen Türkler adanın sakinleri olmuşlardır yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı idaresine kazandırılmıştır. Bu değişimden sonra Ada, Anadolu nun özellikle güney şehirlerinden yoğun bir şekilde göç almıştır (93 Harbi) Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Kıbrıs İngilizlere bırakılmış ve burada Türkler ve Rumlar 1960 lara kadar, dört yüz yıl gibi uzun bir süre, barış içinde yaşamışlardır ta kurulan bağımsız ve egemen Kıbrıs devleti içerisinde Türkler ve Rumlar eşit haklar almışlardır. Bu süreç 1963 ve 1974 yılına kadar devam etmiştir yılları arasında 11 yıl süreyle Kıbrıs Türk halkına ait 103 yerleşim yeri, 113 cami, mescit ve kutsal mekan imha edilmiş, on binlerce Türk insanlık dışı şartlarda göçmen olarak yaşamak zorunda bırakılmış ve binlercesi öldürülerek, toplu mezarlara gömülmüştür. Rum-Yunan ikilisinin 1974 yılında Ada yı Yunanistan a ilhak etmek üzere yaptıkları girişimin ardından Türkiye, uluslararası hak ve yükümlülüklerine dayanarak meşru barış harekâtını gerçekleştirip hem Müslüman Kıbrıs Türk halkını toplu katliamlardan kurtarmış, hem de Ada nın Yunanistan a ilhak edilmesini önlemiştir. Rumların Enosis düşleri nedeni ile 1974 te Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Anayasası nın verdiği garantörlük haklarını kullanarak adaya barış için ve Türklerin can güvenliğiini korumak üzere asker çıkarmıştır. Böylece Ada nın kuzey bölgesine (% 33) Türkler, güneyine de Rumlar toplanmıştır yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 1976 da kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisinin 1983 yılında aldığı karar ile bağımsızlığını ilan eden KKTC, resmî adı ile Dünya da sadece Türkiye tarafından tanınmıştır. Bu olaydan sonra da sayıları az da olsa adaya yeni göçmenler yerleşmişlerdir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nüfusu yaklaşık civarındadır. Bunun tamamına yakını Müslüman dır. Din İşleri Dairesi Başkanlığı KKTC de bağımsızlık öncesi Kıbrıs Müftülüğü kanalıyla dinî işler yürütülmekteydi. O zaman az sayıda din görevlisi vardı. Bağımsızlık sonrasında ise müftülük hizmetlerini Din İşleri Dairesi Başkanlığı yürütmeye başladı ve din görevlisi sayısında da ciddi manada artışlar meydana geldi. Din İşleri Dairesi Başkanlığını uzun yıllar vekaleten A. Cemal İlktaç yürütmüş, daha sonra bu göreve Ahmet Yönlüer asaleten atanmış, bir süre sonra görevden alınmış, M. Emin Yeltekin vekaleten getirilmiştir. Dr. Yusuf Suiçmez 2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmış ancak, 2010 yılı Ramazan ayı içerisinde görevden alınmıştır. Bu görevi vekaleten yine M. Emin Yeltekin yürütürken Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Talip Atalay, tarihinde KKTC Din İşleri Dairesi Başkanlığına atanmış olup, halen görevine devam etmektedir. Cami sayısı 176 (9 köyün camisi yoktur) olup, yerel din görevlisi sayısı ise 280 dir. Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Vakıflar Örgütü Genel Müdürlüğü kanalıyla Başbakanlığa bağlı olarak çalışan resmi bir kurum olup, Vakıflar örgütü ile Din İşleri Başkanlığı arasındaki yetki kargaşası ve örgüt üyelerinin Temmuz

9 din işleri ile din görevlileriyle alakalı en küçük meselelere dahi müdahaleleri sebebiyle Din İşleri Dairesi asli görevini yerine getiremez duruma düşmüştür. Bu nedenle Din İşleri Dairesi Başkanlığı nın Vakıflar Örgütünden ayrılarak ayrı bir yapılanmaya gidilmesi çok elzem görülmektedir. Din İşleri Dairesi Başkanlığı Yasa Tasarısı KKTC Din İşleri Dairesi Başkanlığının kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla Başkanlığımızdan iki (Süleyman Duman ve Ramazan Tüzün) hukuk müşaviri 2005 yılı ekim ayı, 2006 yılı şubat ayı ve 2011 yılı ocak ayında bu ülkeye gönderilmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Nisan 2007 tarihinde konuyu Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile görüşerek bu yasa tasarısının ivedilikle çıkmasının önemini hatırlatmıştır. Din İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, söz konusu yasa tasarısının kaldırıldığını ve kendilerinin hazırladığı yeni bir yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna sunduklarını ifade etmişler ancak, bugüne kadar maalesef bu konuda bir gelişme sağlanamamıştır. Böylesine önemli bir kurumun başında sık sık meydana gelen olumsuz gelişmeler KKTC yi dini yönden etkilemekte ve çağımızın yükselen değeri din, maalesef bu yavru vatanda hak ettiği yeri ve değeri bir türlü bulamamaktadır. Ümit ederiz ki bu yasa tasarısı, kısa zamanda yasalaşarak uzun yıllar ihmal edilen bu kurum hak ettiği bir yapıya kavuşur ve yedek bir kurum olmaktan kurtularak asli hüviyetine kavuşması sağlanmış olur. Başkanlığımızca götürülen hizmetler A. Din hizmetleri Yavru vatan olarak adlandırdığımız KKTC ye daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunabilmek amacıyla 1997 senesinde T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosu ihdas edilerek bugüne kadar sırasıyla bu görevlere Çetin Karaman, Fahrettin Aşık ve halen görevde olan İbrahim Duman atanmıştır. Yerel 280 din görevlisine ilave olarak vatandaş ve soydaşlarımıza din hizmeti sunmak amacıyla halen 65 din görevlimiz hizmet sunmaktadır. -Bugüne kadar uzun süreli gönderilen din görevlisi: 258, arası Ramazan aylarında gönderilen din görevlisi: 60, yılı Ramazan ayında gönderilen din görevlisi: 7, yılı Ramazan ayında gönderilen din görevlisi: 6. Pedagojik Formasyona sahip olan 40 civarındaki din görevlilerimiz ilk ve orta dereceli okullarda cüzi bir ücret karşılığında haftada 15 saati geçmeyecek 12 Temmuz

10 ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girerek bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaya çalışmaktadırlar. B. Eğitim hizmetleri KKTC de Kur an kursu, imamhatip lisesi ve ilahiyat fakültesinin bulunmaması ve bugüne kadar da bu ülkede bu önemli eğitim kurumlarının bir türlü açılamaması nedeniyle oluşan boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla bugüne kadar aşağıda belirtilen sayıda öğrenci getirilmiş ancak bu boşluğu doldurmak da bir türlü mümkün olamamıştır. Onun için bu ülkedeki manevi alanda meydana çıkan ve uzun yıllar ihmal edilen bu boşluğu doldurmak amacıyla behemehal Kur an kursları, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültesi açılmalıdır. Bu KKTC için hem çok zaruri, hem de çok elzemdir yılları arasında ülkemizde okutulmak amacıyla Kur an kurslarına 250, imamhatip lisesine 96, İlahiyat Fakültesine 76 ve Yüksek Lisansa 3 öğrenci getirilmiş olup, ayrıca 30 mahalli din görevlisi de Kastamonu Eğitim Merkezinde seminere alınmıştır eğitim-öğretim döneminde Kur an kursularına 250, imam-hatip lisesine 5 öğrenci olmak üzere 255 öğrenci; eğitim-öğretim yılında ise imam-hatip lisesine 6, ilahiyat fakültesine 13 olmak üzere toplam 19 öğrenci getirilmiştir. Yine bu dönemde, tarihinde ilk defa KKTC genelinde 24 bölgede düzenlenen yaz Kur an kurslarında derslere girecek din görevlileri ile mahalli din görevlileri, mart, nisan ve mayıs aylarında ülkemizden gönderilen hocalar nezaretinde hizmetiçi eğitim kursuna alınmışlardır. Toplum hayatında en önemli yer tutan eğitim, özellikle de din eğitimi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde uzun yıllardır çok büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğun camilerde nitelikli, bilgili ve doğru bilgiyle donatılmış din görevlileri vasıtasıyla doldurulması gerekmektedir. Okullarda ise öğrencilerin her türlü sorularına cevap verebilecek düzeyde ve yetenekte öğretmenler kanalıyla eğitim sunulabilmesi amacıyla yerinde yetişen ve kalıcılık arz eden bir sistem kurulmalıdır. C. Dini yayın hizmetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın dinî yayın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Kur an-ı Kerim olmak üzere Diyanet Takvimi ve Öğreniyorum serisinden civarında çeşitli dini yayın gönderilerek ücretsiz dağıtılmıştır. Talep geldikçe gönderilmeye de devam edilmektedir. Ayrıca Din Hizmetleri Müşavirliği nin talepleri doğrultusunda isteyenlere ücreti mukabilinde satılmak üzere de dini yayınlar gönderilmektedir. D. Sosyal ve kültürel hizmetler Başkanlığımızca 2006 senesinde uygulamaya konulan Kardeş Şehir Projesi kapsamında Girne ile Hatay, Gazimağusa ile Isparta ve Lefkoşa ile Mersin İlimiz eşleştirilerek buraların bazı ihtiyaçlarının bu illerimiz vasıtasıyla karşılanmasına çalışılmıştır. Avrasya İslam Şûrası na katılımlar gerçekleşmiş ve 5. Avrasya İslam Şûrası nın KKTC de Nisan 2002 tarihlerinde Gazimağusa şehrinde gerçekleştirilmesi sağlanarak, bu bölgenin tanınmasına vesile olunmuştur. 5-9 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen VI. Avrasya İslam Şûrası Toplantısı na Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Yönlüer, Mayıs 2009 tarihleri arasında yine İstanbul da yapılan VI. Avrasya İslam Şûrası toplantısına ise Din İşleri Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Suiçmez katılmış ve İcra Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Temmuz

11 -2004 yılından 2011 yılına kadar Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak üzere çok sayıda görevli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde görevlendirilmiştir. E. Yapılan yardımlar - KKTC Din İşleri Başkanlığının web sayfası hazırlanmıştır. - Gazimağusa Osman Fazıl Polat Paşa Camii inşaatına nakdi yardımda bulunulmuştur. -Lefkoşa Türk-İslam Cemiyeti Külliyesi ne, Zafer Camii ne ve Lala Mustafa Paşa Camii ne ayni ve nakdi yardım gönderilmiş, Din Hizmetleri Müşavirliği nin büro malzemeleri ihtiyacı karşılanmış, Türk-İslam Kültür Cemiyeti nce inşa ettirilen külliyeye ve 5 ayrı caminin inşaatına yardım amacıyla maddi destek sağlanmış ve Din İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerine 175 adet krem renginde cübbe yaptırılarak gönderilmiştir. -Girne de 600 kişilik kubbeli ve çift minareli Nurettin Ersin Paşa Camii temelden yaptırılarak KKTC Cumhurbaşkanı ve Türkiye den ilgili Bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı nın iştiraki tarihinde ibadete açılmıştır. -Lefkoşa Kaymaklı bölgesinde Başkanlığımızca inşa ettirilecek cami ve kompleksinin inşası amacıyla KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğulları 20 Temmuz 2010 tarihinde bir protokol imzalamışlardır. F. Gelen giden heyetler -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı nca Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenen Çağımızda Din Eğitimi (Kıbrıs Özeli) konulu panele konuşmacı olarak eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın Haziran 2009 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni ziyaret etmiştir. -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin başkenti Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesi terminalinin yeraltına alınması üzerine, Lefkoşa Belediye Başkanlığı nca bir cami ve kompleks inşa edilmesi talebi üzerine adı geçen yerle ilgili inceleme ve araştırmak yapmak üzere eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman Eylül 2009 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirmiştir. -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde 2010 yılı Mart ve Nisan aylarında düzenlenen seminerin açılış ve kapanışlarını yapmak üzere dönemin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Dere, Din Eğitimi Dairesi Başkanı Dr. Ulvi Ata bu ülkeye bir ziyarette bulunmuşlardır. -MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Aycan ile Başkanlığımız Din Eğitimi Dairesi Başkanı Dr. Ulvi Ata, Haziran 2010 tarihlerinde eğitim konusunda resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. -KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay 2011 Yılı ocak ayında ve mayıs tarihlerinde çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmiştir. Yavru vatan güzel Kıbrıs ta dinî faaliyetlere izin verilerek insanların bu yöndeki ihtiyaçlarının giderilmesi halinde çok güzel şeylerin olacağına ve KKTC nin hak ettiği yeri bulacağına cânı gönülden inanıyoruz. 14 Temmuz

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI A. Amaç Milli eğitimin amaçlarına uygun olarak Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin;

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 0 Halk Eğitim Merkezlerinde 0 0 Eğitim-Öğretim Yılı Kursiyer Kayıtlarının başlaması 0 Eylül 0 Perşembe Mesleki Eğitim

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ AMASYA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Özel Okulların Yıllık Çalışma Takvimlerini Onaylamak Üzere Bağlı Bulundukları İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Göndermeleri 01 Ağustos 2017-31

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 29.11.2016 27.12.2016 T E R Ö R Ü L A N E T L İ Y O R U Z ALANYA DA ALIŞVERİŞ VAR KAMPANYASI TALİHLİLERİNE HEDİYELERİ VERİLDİ-20.12.2016 ODAMIZINDA ORTAĞI OLDUĞU ANTALYA

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

Uluslararasi Inner Wheel in Dönemindeki teması. DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir.

Uluslararasi Inner Wheel in Dönemindeki teması. DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir. Uluslararasi Inner Wheel in 2009-2010 Dönemindeki teması DESTEK UMUTLARI YEŞERTİR dir. 2009-2010 Dönemi Yönetim Kurulu (Soldan saga) Sevim Egemen (Sekreter), Birgül Beyatlı (Asbaşkan), Müge Hastürk (Başkan),

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Eğitim Kurumları Zümre Kurulları Toplantıları

Eğitim Kurumları Zümre Kurulları Toplantıları 1 Açık Ortaokul 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Dönem için Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme (Bakanlıkça Belirlenecek) 2 Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri (Bakanlıkça

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi. Ağustos 2015 Kırşehir T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Ağustos 2015 Kırşehir 1 T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü İlgi : M.E.B.Ortaöğretim Genel

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 25.03.2014 22.04.2014 ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ADEM MURAT YÜCEL E HAYIRLI OLSUN TİCARETİ-09 OCAK 2014 30 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER SONUCUNDA HİZMET BAYRAĞINI

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 0 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ FAALİYET PLANI FAALİY FAALİYET BİTİŞ Sİ 1 AFET VE ACİL DURUM HAZIRLIK İ KURSU MERKEZ RAM 12.1.2015 16.1.2015 30 SAAT MEHMET BİÇER 2 RİSK ANALİZİ KURSU MERKEZ İL MEM TOPLANTI

Detaylı

2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI

2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI 2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI EKİM 2015 - EKİM AYINDA GERÇEKLEŞEN VAKIF YARDIMLARI: İhtiyaçlı durumdaki kişilere yapılan parasal yardımların yanı sıra bazı vatandaşların evleri tamir edilmiş, öğrencilerin

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009 2009 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 2001 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI

GAZETE KUPÜRLERİ İNTERNET SAYFALARI TV RAPORLARI 16-17 Kasım 2016 GAZETE KUPÜRLERİ TIKLAYINIZ İNTERNET SAYFALARI TIKLAYINIZ TV RAPORLARI TIKLAYINIZ GAZETE KUPÜRLERİ TÜRKİYE Tarih : 17.11.2016 GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 2 İSTANBUL Tiraj : 143372 SİYASİ

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı 15 23 Haziran 2015 SS/ Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Esasları Bilindiği üzere

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ

BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI YI KIRIKHAN DA AĞIRLADI BAŞKAN YAVUZ, TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR.ŞADİ YAZICI, EŞİ DR.FATMA YAZICI VE TUZLA BELEDİYESİNDEN GELEN KONUKLARINI

Detaylı