Kıbrıs ta dinî hayat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıbrıs ta dinî hayat"

Transkript

1

2 gündem Kıbrıs ta dinî hayat Doç. Dr. Talip Atalay KKTC Din İşleri Başkanı 1571 yılında tamamlanan fetihten sonra Osmanlı, Kıbrıs ı bir yönetim merkezi Beylerbeyliğine dönüştürür. Anadolu da Akdeniz Bölgesi ve Suriye sınırlarında kalan İçel, Tarsus, Alanya ve Trablusşam gibi sancakların bulunduğu bölgeler, neredeyse bir asır Lefkoşa merkezli Kıbrıs Beylerbeyliği den yönetilir. Allah Rasûlü nün muştusuyla fethedileceği önceden bildirilen yerlerden birisidir Kıbrıs. Kıbrıs, onun rüyasının dudaklarına, cemaline yansıyan çifte tebessümünün nedenidir. Bir tebessümle çok bilinen adıyla Hala Sultan a bir deniz seferinde şehit olacağını bildirir, bu muştusudur ki, Hala Sultan adı ve tekkesi, diğer şehit sahabileri de temsil eder, Kıbrıs adasının manevi sembolü olur yaklaşık 1400 yıldır. Kıbrıs ın hac yolu üzerinde olması, hac ve ticaret gemilerine yapılan saldırılardaki artışın yanında, başta Hala Sultan olmak üzere Sahabi ve Tabii nden bazılarının kabrinin Kıbrıs ta bulunması, Ada nın daha önce Müslümanlarca fethedilmiş olmasından dolayı İslam toprağı sayılması ve bu toprakların kurtarılmasının gerekliliğini vurgulayan tamamen dinî gerekçeleri eksen alan bir fetva ile fetih harekatı başlatılır yılında tamamlanan fetihten sonra Osmanlı, Kıbrıs ı bir yönetim merkezi Beylerbeyliğine dönüştürür. Anadolu da Akdeniz Bölgesi ve Suriye sınırlarında kalan İçel, Tarsus, Alanya ve Trablusşam gibi sancakların bulunduğu bölgeler, neredeyse bir asır Lefkoşa merkezli Kıbrıs Beylerbeyliği nden yönetilir. Temmuz

3 Osmanlı her gittiği yere götürdüğü hizmetleri Kıbrıs a da götürür. Padişahlar, Paşalar ve ileri gelen zengin Müslümanlar Ada nın fethinden hemen sonra Allah rızası için önemli arazileri vakfederler. Osmanlı nın diğer bölgelerinde olduğu gibi Vakıflar, her türlü eğitim-öğretim ve din hizmetinin finansmanını sağlayan kurumlar olarak tarih sahnesindeki yerini alır. Fetihle birlikte büyük çoğunluğu o günün Konya sına bağlı yerlerden oluşan günümüz Karaman, Mersin, Antalya, Adana ve Kayseri iline kadar uzanan Toros Dağları hattından topluluklara mensup gruplar Kıbrıs a iskan edilir. İskan edilen Türkler için Ada genelinde camiler yapılır ya da açılır, o günün örgün ve yaygın eğitim kurumları olan medreseler, sıbyan mektepleri, kütüphaneler, tekke ve zaviyeler oluşturulur. Özellikle Kıbrıs ın fethinden çok uzun süre geçmeden, yüzde otuzunun İslam Vakfı haline getirildiği gözlenir. Bu vakıfların bir kısmının Konya bağlantılı olması ve Mevleviliğin kurumsal varlılığı da Konya ile ilişkinin kurumsal bir sürdürülebilirlik arz ettiğini göstermektedir. Dinî hayatı etkileyen kurumsallaşma bakımından Osmanlı dönemi Kıbrıs ının Osmanlının diğer bölgelerinden belirgin bir farkının olmadığı, o dönem boyunca açılmış olan kurumlardan anlaşılmaktadır. Ancak geldikleri yerler açısından bakılınca, çoğunluğu Yörük, Türkmen gruplardan olan yerleşimcilerden Kıbrıs ta, özellikle Lefkoşa, Mağusa, Baf, Larnaka gibi şehir merkezlerinde ve yakınlarında yaşayanların zaman içinde Türkiye de kalan akrabalarına göre daha şehirli bir kimliğe, bu bağlamda şehirli bir dinî hayata sahip olduklarını söylemek mümkündür. Dinî hayatın sürdürülmesinde vakıfların önemi büyüktür. Bu bağlamda dinî hayattaki iniş çıkışlarda din eğitimi ve hizmetlerinin en önemli finans kaynağı olan vakıfların işletilmesi ve gelirlerinin doğru sarf edilmesinin belirgin etkisi olmuştur yılında İngilizlerin adayı kiralaması, vakıfların yönetimi ve dinî hayat bakımından da çok önemli bir milattır. Çünkü İngilizler, yapılan kira anlaşması uyarınca vakıf idaresinde etkili olmuşlardır. Anlaşma uyarınca iki idarecisinden birisinin İngiliz olması kararlaştırılan Müslüman vakıflarında gayrimüslim bir yöneticinin etkinliği, İslam din eğitiminin ve ibadethanelerin yönetimi ve tamir-bakımını da içeren son derece hassas alanlarda kalıcı etkiler bırakan alışılmadık bir durum ortaya çıkarmıştır. Bu konularda yönetimleri boyunca çok kritik kararlar alan, uygulamalar yapan İngilizlerin Kıbrıs ta 1878 yılında kiracı olarak başlayan hakimiyetleri, Birinci Dünya Savaşı nda işgalciliğe, Lozan Antlaşması ile de adanın sahipliğine dönüşmüştür. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler, kurumsal ve rutin dinî hayatı sarsacak niteliktedir. İngilizler 1915 yılından itibaren Vakıfları tamamen kontrol etmeye başlamışlar, ancak 1928 yılında 6 Temmuz

4 İngilizlerin, örneği nadiren görülebilecek bir kararla müftülüğü ilga edip, Müslüman Evkafını da bir Daire olarak biçimlendirip başına kendilerinin atadığı bir görevli koyması, bu çerçevede Daire içinde Fetva Eminliği adını verdikleri bir alt birim oluşturarak, İslam dini ile ilgili her türlü kontrolü doğrudan kendilerine bağlamaları adada İslam dini açısından son derece yıkıcı olmuştur. Nitekim Türk toplumunun hemen her kesimi bu uygulamayı kabul edilemez buldu ve ciddi tepki koydu. Ayrıca müftülüğün ilgası yalnızca din işlerinin başsız kalması anlamına gelmemekteydi, o gün için bir cemaat olan Türk toplumu da Piskoposluk karşısında başsız bırakılıyordu. Bu nedenle Kıbrıs Türkleri Müftülük makamının yeniden ihdasını birinci milli mesele addettiler. Örneğin 1931 de yapılan ve II. Milli Kongre olarak bilinen toplantıda önce kendi aralarında bir Müftü seçtiler, ardından milli meseleleri Müftünün başkanlığında tartıştılar. Ancak bu tür girişimler uzun yıllar İngiliz Hükümeti tarafından resmi olarak dikkate alınmadı yılında toplumun sorunlarının belirlenmesi için İngiliz Hükümeti nin talep ve izniyle oluşturulan bir komisyonca hazırlanan Türk İşleri Ara Raporu, 1949 ile de müftülüğün önemi, yeniden ihdas edilmesinin gerekliliği, Müslüman Evkafının iyi yönetilememesi ve yöneticilerin işlerini iyi yapmamaları nedeniyle dinî kurumların nasıl çöktüğü ve dinî hayatın nasıl gerilediği örnekleriyle raporlandı. Başta söz konusu rapora mesafeli yaklaşsalar da İngiliz Hükümeti 1951 de Dinî hayatın sürdürülmesinde vakıfların önemi büyüktür. Bu bağlamda dinî hayattaki iniş çıkışlarda din eğitimi ve hizmetlerinin en önemli finans kaynağı olan vakıfların işletilmesi ve gelirlerinin doğru sarf edilmesinin belirgin etkisi olmuştur. Türkiye den geçici olarak bir müftünün getirilmesine müsaade etti yılında da müftülüğün yeniden ihdası ve geleneğe uygun olarak müftü seçilmesine dair bir yasa çıkartıldı ve aynı yılın sonunda geleneğe uygun olarak müftü seçildi. Göreve başlamak üzere Baf tan gelen müftü, Lefkoşa da 21 pare top atışıyla karşılandı. İngiliz hakimiyeti döneminde Kıbrıs ta dinî hayat, ada genelinde 300 civarındaki caminin çoğunda din görevlisi yetiştirilmemesi nedeniyle oluşan büyük boşluk ve görevlisi olmadığından ve yetkililerin ilgisizliğinden harap olan ibadethaneler nedeniyle ciddi yara aldı. O dönemi tanımlayan rapor ve başta Temmuz

5 Ülkemizde uzun yıllar zorunlu olmasına karşın okullarda din derslerine alan öğretmenlerinin girmemesi, dahası ilgili bakanlıkça Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni alınmaması ve Türkiye den de istenmemesi, birçok okulda derslerin hiç işlenmemesi veya ehil olmayan kişilerce verilmesi sonucunu doğurmuştur. Dr. Fazıl Küçük olmak üzere toplumun önde gelenlerince yazılan çeşitli yazılarda da bu durumun vehameti ortaya konuldu. Müftülüğün yeniden ihdası ve özellikle 1956 da Türk toplumuna devriyle birlikte, dinî hayatın güçlendirilmesi, camilerin tamir edilmesi ve yeni camiler yapılması, camilere bilgili, aydın, din adamı yetiştirilmesine yönelik ciddi faaliyetler yapıldı. Köy cami komisyonları kuruldu, vakıfların gelirleri yetmez düşüncesiyle ada genelinde Din Vergisi uygulaması düşünüldü ve hatta icraata konuldu yılında Dr. Küçük ün önderliğindeki KATAK tarafından 7 öğrenci Adana İmam Hatip Lisesi ne gönderildi, ayrıca her yıl yeni grupların gönderilmesi kararlaştırıldı. Ancak o yıllarda bazı siyasal gelişmelerin öne çıkması ve üzücü bazı anlaşmazlıklar dinî kurumsallaşma ve gelişmelerin yavaşlamasına, zamanla adeta durmasına neden olmuştur sonrasında dönemin Müftüsü Rıfat Yücelten in kişisel gayretleriyle yeniden toparlanma emareleri göstermeye başlayan kurum, onun görevden alınmasıyla 26 yıl vekaleten idare edilmiştir. Müftülük ya da Din İşleri Başkanlığı günümüze kadar doğru dürüst binası olmayan, yeterli sayıda eğitimli, yetişmiş din görevlisi bulunmayan, tarihi ve yasal misyonunu, görevlerini olması gerektiği düzeyde gerçekleştirme imkanından yoksun bir kuruma dönüşmüştür. Doğal olarak dinî hizmetler ve din eğitiminden sorumlu kurumun zayıflığı, ülkedeki dinî hayata da olumsuz etki etmiştir yılından sonra başkanların asaleten atanmaları, görev yaptıkları süre içinde kurumsal kimlik ve hizmet kalitesinin yükselmesi konusunda daha kararlı teşebbüsleri de beraberinde getirmiştir. Mevcut yasal, ekonomik ve özellikle psikolojik dış faktörlerin zorluğuna rağmen gün geçtikçe daha iyiye giden bir sürece girilmiştir. Bugün ülkemizde bulunan 185 camide beş vakit ezan okunmakta, namaz kılınmaktadır. Ülkemizde uzun yıllar zorunlu olmasına karşın okullarda din derslerine, alan öğretmenlerinin girmemesi, dahası ilgili bakanlıkça Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni alınmaması ve Türkiye den de istenmemesi, birçok okulda derslerin hiç 8 Temmuz

6 işlenmemesi veya ehil olmayan kişilerce verilmesi sonucunu doğurmuştur. İlk defa 2005 yılında Türkiye den alan öğretmeni getirilmiş ve onlar derslere girmeye başlamıştır. Ancak bu defa da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Son iki yıldır ortaokullarda tekrar zorunlu olan derslere alan öğretmenleri girmektedir. Ancak ilkokullarda din derslerine alan öğretmenleri girmemekte, ders liselerde de seçmeli olduğundan etkin olarak işlenememektedir. Ülkede yaz kurslarına vatandaşların ciddi talebi vardır. Ancak uzun yıllar başta öğretmen sendikaları olmak üzere belirli kesimlerce camilerde ve dışarıda kurs düzenlenmesi engellenmiş, maalesef camiler basılmış, imamlar mahkemeye verilmiş, toplum kendi değerleri üzerinden gerilmiştir. Geçen yıl ilk defa Din İşleri Başkanlığıyla ülkenin eğitimden sorumlu bakanlığı ortak bir çalışmayla okullardaki öğretmenlerle bir aylık süreyle yaygın din eğitimi gerçekleştirmişlerdir. Bu yıl da benzer şekilde okullarda bir program dahilinde yaz dönemi dini bilgiler kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Bayram ve Cuma namazları, kandiller, üç aylar Kıbrıs Türk toplumu açısından son derece önemlidir. Dünyada Mevlid Kandili nin tatil olduğu tek ülke KKTC dir. Din eğitimi ve din hizmetlerinden uzun süreli yoksunluk, dini öğrenmede ve uygulamada zorluklar oluşturmuştur. Fakat toplum mübarek gün, gece ve aylarına sahip çıkmış, çıkmaktadır. Geçmişine vefalı bir toplumdur Kıbrıs Türk toplumu. Kayıpları için her yıl düzenli olarak mevlid okutan, hayır yapan, mezarlık ziyaretlerini terk etmeyen Kıbrıs Türkleri cenaze namazını ve cenaze sonrası törenlere katılımı çok önemser. Kurban bayramlarında mutlaka kurban kesilir. KKTC de de yaygınlaşmaya başlayan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri yoğun ilgi toplamaktadır. Bu yıl KKTC genelinde 18 ayrı merkezde Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikler süresince bütün belediye başkanları ve muhtarların her türlü desteği verdiklerini görmek etkileyiciydi. Güvenilir, hurafelerden arınmış, sağlam bilgiye ve samimiyete dayanan her türlü dinî etkinlik halk tarafından kabul görmektedir. Din İşleri Başkanlığı olarak, İslam dinini Kıbrıs ın kendi gerçekliği içinde, Kıbrıs Türkünün tarihini, gelenek ve göreneğini gözeterek; güvenilir kaynaklardan doğru ve yetkin bir biçimde aktarmak, yasanın yüklediği toplumu bilgilendirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve din görevlisi kadrosu olarak en içten ve uygun hizmet anlayışıyla donanımlı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Cenab-ı Hakk ın izni ve yardımıyla toplumumuzun itibar ve istifade ettiği, yüzünü ak eden bir kurum olarak temayüz edeceğimize inancımız tamdır. Temmuz

7 gündem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Başkanlığımızca sunulan hizmetler Kemal Hakkı Kılıç Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Rum-Yunan ikilisinin 1974 yılında Ada yı Yunanistan a ilhak etmek üzere yaptıkları girişimin ardından Türkiye, uluslararası hak ve yükümlülüklerine dayanarak meşru barış harekâtını gerçekleştirip hem Müslüman Kıbrıs Türk halkını toplu katliamlardan kurtarmış, hem de Ada nın Yunanistan a ilhak edilmesini önlemiştir. Kıbrıs adası, Doğu Akdeniz de Sicilya ve Sardunya Adalarından sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Stratejik öneme sahip bu ada, tarih boyunca birçok devletin ilgisini çekmiştir. Bu yüzden Mısırlılar, Hititler, Akalar, Dorlar, Finikeliler, Asurlular, Persler, Romalılar, Araplar, Lüzinyanlar (Fransızlar), Cenevizliler, Venedikliler (İtalyanlar), Osmanlılar ve İngilizler gibi devletler bu adada söz sahibi olmuşlardır. II. Bayezid döneminde 1571 yılında Osmanlıların hakimiyetine giren ada, II. Abdülhamit döneminde geçici olarak İngilizlerin eline geçmiş, o tarihten itibaren de 20 Temmuz 1974 Barış Harekatına kadar bir daha huzur ve istikrar yüzü görmemiştir. Ülkemize 71 km. uzaklıkta olan adanın Rum kesimi ile birlikte yüzölçümü km² dir. Ada topraklarının %33 ü KKTC sınırları içerisinde; %67 lik bölümü ise Rum sınırları içerisindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin başkenti Lefkoşa olup, diğer önemli şehirleri ise Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa dır nüfusa 10 Temmuz

8 sahip KKTC nin % 99 u Türk %1 i ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Nüfusun %99 u Müslüman, %1 i ise diğer din mensuplarından oluşmaktadır. Kıbrıs ta Müslümanlar Tarih boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Lübnanlılar, Osmanlılar ve Anadolu dan gelen Türkler adanın sakinleri olmuşlardır yılında Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı idaresine kazandırılmıştır. Bu değişimden sonra Ada, Anadolu nun özellikle güney şehirlerinden yoğun bir şekilde göç almıştır (93 Harbi) Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Kıbrıs İngilizlere bırakılmış ve burada Türkler ve Rumlar 1960 lara kadar, dört yüz yıl gibi uzun bir süre, barış içinde yaşamışlardır ta kurulan bağımsız ve egemen Kıbrıs devleti içerisinde Türkler ve Rumlar eşit haklar almışlardır. Bu süreç 1963 ve 1974 yılına kadar devam etmiştir yılları arasında 11 yıl süreyle Kıbrıs Türk halkına ait 103 yerleşim yeri, 113 cami, mescit ve kutsal mekan imha edilmiş, on binlerce Türk insanlık dışı şartlarda göçmen olarak yaşamak zorunda bırakılmış ve binlercesi öldürülerek, toplu mezarlara gömülmüştür. Rum-Yunan ikilisinin 1974 yılında Ada yı Yunanistan a ilhak etmek üzere yaptıkları girişimin ardından Türkiye, uluslararası hak ve yükümlülüklerine dayanarak meşru barış harekâtını gerçekleştirip hem Müslüman Kıbrıs Türk halkını toplu katliamlardan kurtarmış, hem de Ada nın Yunanistan a ilhak edilmesini önlemiştir. Rumların Enosis düşleri nedeni ile 1974 te Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs Anayasası nın verdiği garantörlük haklarını kullanarak adaya barış için ve Türklerin can güvenliğiini korumak üzere asker çıkarmıştır. Böylece Ada nın kuzey bölgesine (% 33) Türkler, güneyine de Rumlar toplanmıştır yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında 1976 da kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisinin 1983 yılında aldığı karar ile bağımsızlığını ilan eden KKTC, resmî adı ile Dünya da sadece Türkiye tarafından tanınmıştır. Bu olaydan sonra da sayıları az da olsa adaya yeni göçmenler yerleşmişlerdir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nüfusu yaklaşık civarındadır. Bunun tamamına yakını Müslüman dır. Din İşleri Dairesi Başkanlığı KKTC de bağımsızlık öncesi Kıbrıs Müftülüğü kanalıyla dinî işler yürütülmekteydi. O zaman az sayıda din görevlisi vardı. Bağımsızlık sonrasında ise müftülük hizmetlerini Din İşleri Dairesi Başkanlığı yürütmeye başladı ve din görevlisi sayısında da ciddi manada artışlar meydana geldi. Din İşleri Dairesi Başkanlığını uzun yıllar vekaleten A. Cemal İlktaç yürütmüş, daha sonra bu göreve Ahmet Yönlüer asaleten atanmış, bir süre sonra görevden alınmış, M. Emin Yeltekin vekaleten getirilmiştir. Dr. Yusuf Suiçmez 2008 tarihinde bu göreve asaleten atanmış ancak, 2010 yılı Ramazan ayı içerisinde görevden alınmıştır. Bu görevi vekaleten yine M. Emin Yeltekin yürütürken Dicle Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Talip Atalay, tarihinde KKTC Din İşleri Dairesi Başkanlığına atanmış olup, halen görevine devam etmektedir. Cami sayısı 176 (9 köyün camisi yoktur) olup, yerel din görevlisi sayısı ise 280 dir. Din İşleri Dairesi Başkanlığı, Vakıflar Örgütü Genel Müdürlüğü kanalıyla Başbakanlığa bağlı olarak çalışan resmi bir kurum olup, Vakıflar örgütü ile Din İşleri Başkanlığı arasındaki yetki kargaşası ve örgüt üyelerinin Temmuz

9 din işleri ile din görevlileriyle alakalı en küçük meselelere dahi müdahaleleri sebebiyle Din İşleri Dairesi asli görevini yerine getiremez duruma düşmüştür. Bu nedenle Din İşleri Dairesi Başkanlığı nın Vakıflar Örgütünden ayrılarak ayrı bir yapılanmaya gidilmesi çok elzem görülmektedir. Din İşleri Dairesi Başkanlığı Yasa Tasarısı KKTC Din İşleri Dairesi Başkanlığının kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla Başkanlığımızdan iki (Süleyman Duman ve Ramazan Tüzün) hukuk müşaviri 2005 yılı ekim ayı, 2006 yılı şubat ayı ve 2011 yılı ocak ayında bu ülkeye gönderilmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Nisan 2007 tarihinde konuyu Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile görüşerek bu yasa tasarısının ivedilikle çıkmasının önemini hatırlatmıştır. Din İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, söz konusu yasa tasarısının kaldırıldığını ve kendilerinin hazırladığı yeni bir yasa tasarısını Bakanlar Kuruluna sunduklarını ifade etmişler ancak, bugüne kadar maalesef bu konuda bir gelişme sağlanamamıştır. Böylesine önemli bir kurumun başında sık sık meydana gelen olumsuz gelişmeler KKTC yi dini yönden etkilemekte ve çağımızın yükselen değeri din, maalesef bu yavru vatanda hak ettiği yeri ve değeri bir türlü bulamamaktadır. Ümit ederiz ki bu yasa tasarısı, kısa zamanda yasalaşarak uzun yıllar ihmal edilen bu kurum hak ettiği bir yapıya kavuşur ve yedek bir kurum olmaktan kurtularak asli hüviyetine kavuşması sağlanmış olur. Başkanlığımızca götürülen hizmetler A. Din hizmetleri Yavru vatan olarak adlandırdığımız KKTC ye daha etkin ve verimli bir din hizmeti sunabilmek amacıyla 1997 senesinde T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosu ihdas edilerek bugüne kadar sırasıyla bu görevlere Çetin Karaman, Fahrettin Aşık ve halen görevde olan İbrahim Duman atanmıştır. Yerel 280 din görevlisine ilave olarak vatandaş ve soydaşlarımıza din hizmeti sunmak amacıyla halen 65 din görevlimiz hizmet sunmaktadır. -Bugüne kadar uzun süreli gönderilen din görevlisi: 258, arası Ramazan aylarında gönderilen din görevlisi: 60, yılı Ramazan ayında gönderilen din görevlisi: 7, yılı Ramazan ayında gönderilen din görevlisi: 6. Pedagojik Formasyona sahip olan 40 civarındaki din görevlilerimiz ilk ve orta dereceli okullarda cüzi bir ücret karşılığında haftada 15 saati geçmeyecek 12 Temmuz

10 ve asli görevlerini aksatmayacak şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girerek bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaya çalışmaktadırlar. B. Eğitim hizmetleri KKTC de Kur an kursu, imamhatip lisesi ve ilahiyat fakültesinin bulunmaması ve bugüne kadar da bu ülkede bu önemli eğitim kurumlarının bir türlü açılamaması nedeniyle oluşan boşluğu bir nebze de olsa doldurmak amacıyla bugüne kadar aşağıda belirtilen sayıda öğrenci getirilmiş ancak bu boşluğu doldurmak da bir türlü mümkün olamamıştır. Onun için bu ülkedeki manevi alanda meydana çıkan ve uzun yıllar ihmal edilen bu boşluğu doldurmak amacıyla behemehal Kur an kursları, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültesi açılmalıdır. Bu KKTC için hem çok zaruri, hem de çok elzemdir yılları arasında ülkemizde okutulmak amacıyla Kur an kurslarına 250, imamhatip lisesine 96, İlahiyat Fakültesine 76 ve Yüksek Lisansa 3 öğrenci getirilmiş olup, ayrıca 30 mahalli din görevlisi de Kastamonu Eğitim Merkezinde seminere alınmıştır eğitim-öğretim döneminde Kur an kursularına 250, imam-hatip lisesine 5 öğrenci olmak üzere 255 öğrenci; eğitim-öğretim yılında ise imam-hatip lisesine 6, ilahiyat fakültesine 13 olmak üzere toplam 19 öğrenci getirilmiştir. Yine bu dönemde, tarihinde ilk defa KKTC genelinde 24 bölgede düzenlenen yaz Kur an kurslarında derslere girecek din görevlileri ile mahalli din görevlileri, mart, nisan ve mayıs aylarında ülkemizden gönderilen hocalar nezaretinde hizmetiçi eğitim kursuna alınmışlardır. Toplum hayatında en önemli yer tutan eğitim, özellikle de din eğitimi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde uzun yıllardır çok büyük bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluğun camilerde nitelikli, bilgili ve doğru bilgiyle donatılmış din görevlileri vasıtasıyla doldurulması gerekmektedir. Okullarda ise öğrencilerin her türlü sorularına cevap verebilecek düzeyde ve yetenekte öğretmenler kanalıyla eğitim sunulabilmesi amacıyla yerinde yetişen ve kalıcılık arz eden bir sistem kurulmalıdır. C. Dini yayın hizmetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın dinî yayın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Kur an-ı Kerim olmak üzere Diyanet Takvimi ve Öğreniyorum serisinden civarında çeşitli dini yayın gönderilerek ücretsiz dağıtılmıştır. Talep geldikçe gönderilmeye de devam edilmektedir. Ayrıca Din Hizmetleri Müşavirliği nin talepleri doğrultusunda isteyenlere ücreti mukabilinde satılmak üzere de dini yayınlar gönderilmektedir. D. Sosyal ve kültürel hizmetler Başkanlığımızca 2006 senesinde uygulamaya konulan Kardeş Şehir Projesi kapsamında Girne ile Hatay, Gazimağusa ile Isparta ve Lefkoşa ile Mersin İlimiz eşleştirilerek buraların bazı ihtiyaçlarının bu illerimiz vasıtasıyla karşılanmasına çalışılmıştır. Avrasya İslam Şûrası na katılımlar gerçekleşmiş ve 5. Avrasya İslam Şûrası nın KKTC de Nisan 2002 tarihlerinde Gazimağusa şehrinde gerçekleştirilmesi sağlanarak, bu bölgenin tanınmasına vesile olunmuştur. 5-9 Eylül 2005 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen VI. Avrasya İslam Şûrası Toplantısı na Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Yönlüer, Mayıs 2009 tarihleri arasında yine İstanbul da yapılan VI. Avrasya İslam Şûrası toplantısına ise Din İşleri Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Suiçmez katılmış ve İcra Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Temmuz

11 -2004 yılından 2011 yılına kadar Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmak üzere çok sayıda görevli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde görevlendirilmiştir. E. Yapılan yardımlar - KKTC Din İşleri Başkanlığının web sayfası hazırlanmıştır. - Gazimağusa Osman Fazıl Polat Paşa Camii inşaatına nakdi yardımda bulunulmuştur. -Lefkoşa Türk-İslam Cemiyeti Külliyesi ne, Zafer Camii ne ve Lala Mustafa Paşa Camii ne ayni ve nakdi yardım gönderilmiş, Din Hizmetleri Müşavirliği nin büro malzemeleri ihtiyacı karşılanmış, Türk-İslam Kültür Cemiyeti nce inşa ettirilen külliyeye ve 5 ayrı caminin inşaatına yardım amacıyla maddi destek sağlanmış ve Din İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerine 175 adet krem renginde cübbe yaptırılarak gönderilmiştir. -Girne de 600 kişilik kubbeli ve çift minareli Nurettin Ersin Paşa Camii temelden yaptırılarak KKTC Cumhurbaşkanı ve Türkiye den ilgili Bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı nın iştiraki tarihinde ibadete açılmıştır. -Lefkoşa Kaymaklı bölgesinde Başkanlığımızca inşa ettirilecek cami ve kompleksinin inşası amacıyla KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğulları 20 Temmuz 2010 tarihinde bir protokol imzalamışlardır. F. Gelen giden heyetler -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı nca Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenen Çağımızda Din Eğitimi (Kıbrıs Özeli) konulu panele konuşmacı olarak eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın Haziran 2009 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni ziyaret etmiştir. -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin başkenti Lefkoşa Küçükkaymaklı bölgesi terminalinin yeraltına alınması üzerine, Lefkoşa Belediye Başkanlığı nca bir cami ve kompleks inşa edilmesi talebi üzerine adı geçen yerle ilgili inceleme ve araştırmak yapmak üzere eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Karaman Eylül 2009 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirmiştir. -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde 2010 yılı Mart ve Nisan aylarında düzenlenen seminerin açılış ve kapanışlarını yapmak üzere dönemin Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Dere, Din Eğitimi Dairesi Başkanı Dr. Ulvi Ata bu ülkeye bir ziyarette bulunmuşlardır. -MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Aycan ile Başkanlığımız Din Eğitimi Dairesi Başkanı Dr. Ulvi Ata, Haziran 2010 tarihlerinde eğitim konusunda resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. -KKTC Din İşleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay 2011 Yılı ocak ayında ve mayıs tarihlerinde çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize gelmiştir. Yavru vatan güzel Kıbrıs ta dinî faaliyetlere izin verilerek insanların bu yöndeki ihtiyaçlarının giderilmesi halinde çok güzel şeylerin olacağına ve KKTC nin hak ettiği yeri bulacağına cânı gönülden inanıyoruz. 14 Temmuz

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir.

Doğuda Kahramanmaraş ve Gaziantep, Batıda Mersin, Kuzeyde Niğde, Kayseri, Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. ADANADA DİN HİZMETLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Ülkemizin güneyinde Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan Adana mız, Akdeniz kıyılarından başlayarak Orta Torosların yüksek kesimlerine kadar genişleyen, 17.253

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Sıra No FAALİYET TARİH 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI A. Amaç Milli eğitimin amaçlarına uygun olarak Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin;

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 31/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Devlet, Kurumsal, Şehit ve Kayıp Şehit Cenaze Törenlerine İlişkin Kuralları

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI

2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI 2015 YILI YARDIM KAMPANYALARI EKİM 2015 - EKİM AYINDA GERÇEKLEŞEN VAKIF YARDIMLARI: İhtiyaçlı durumdaki kişilere yapılan parasal yardımların yanı sıra bazı vatandaşların evleri tamir edilmiş, öğrencilerin

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos 2014 2 OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ ÖN KAYITLARI 18 Ağustos - 12 Eylül 2014 3 BAĞIMSIZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN 2014-2015

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri)

Dağıtım : Gereği : Bilgi : 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü) 19 İl Valiliğine (Eğt.Mrk.Md.lükleri) T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Sayı : 7358464-774/ 150 4/07/014 Konu : Kur an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim Kursları VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) (Dini Yüksek İhtisas Merkezi/Eğitim Merkezi Müdürlüğü)

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry ŞUBAT 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI 2015 OCAK / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 KARABÜK T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO FAALİYETİN

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009 2009 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 2001 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI ÇALIŞTAY RAPORU KONYA 2013 VİZYONUMUZ Kur an eğitiminde engelsiz Kur an Kursu Olmak KUR AN KURSU ÇALIŞTAY RAPORU (20-25 Nisan) 2 Bu çalıştay 20-25 Nisan 2013

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HAZİRAN 2015 65 YAŞ ÜSTÜ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİMİZ 28 Mayıs 2015 Perşembe günü Müstecep, Vakıfiğdemir ve Deliler Mahallelerine gidip, ihtiyaç

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

gündem Moğolistan da Dinî Hayat Mehmet Aydın Moğalistan Koordinatör Din Görevlisi

gündem Moğolistan da Dinî Hayat Mehmet Aydın Moğalistan Koordinatör Din Görevlisi Moğolistan da Dinî Hayat Mehmet Aydın Moğalistan Koordinatör Din Görevlisi Bayram namazı için insanlar erkenden cami ve mescidlere gelir ve imamın vaazını dinlerler. Bayram namazına olan yoğun ilgiden

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı 15 23 Haziran 2015 SS/ Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Esasları Bilindiği üzere

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI

2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYET PLANI 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ FAALİYET PLANI FAALİY FAALİYET BİTİŞ Sİ 1 AFET VE ACİL DURUM HAZIRLIK İ KURSU MERKEZ RAM 12.1.2015 16.1.2015 30 SAAT MEHMET BİÇER 2 RİSK ANALİZİ KURSU MERKEZ İL MEM TOPLANTI

Detaylı

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ

UKBA. e Bülten TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE UKBA DERNEĞİ AMERİKA DA SOHBET MECLİSLERİ KURDU KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ UKBA e Bülten UKBA - ULUSLARARASI KARDEŞLİK BARIŞ VE AHLÂK DERNEĞİ YAYIN ORGANI EYLÜL - ARALIK 2012 SAYI / 1 TACİKİSTAN DAN TÜRKİYE YE KARDEŞLERİMİZLE PİKNİKTEYİZ ŞEMSEDDİN BEKTAŞOĞLU İLE HİNDİSTAN DAYIZ

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Yard.Doç.Dr.Ramazan ARITÜRK. Gana Dostluk ve Yardımlaşma. Derneği Yön. Kur. Bşk.

Yard.Doç.Dr.Ramazan ARITÜRK. Gana Dostluk ve Yardımlaşma. Derneği Yön. Kur. Bşk. Gana, 15.yy. ve 19.yy. arasında Avrupalı devletler tarafından bir sömürge haline düşürülmüştür. Hollanda, İsveç, Danimarka ve İngilizlerin köle ticareti had safhaya ulaşmış, ülkenin doğal zenginlikleri

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

EK-1 AYANCIK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKTA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

EK-1 AYANCIK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKTA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI MAHALLİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ AYANCIK LÇE MÜFTÜLÜĞÜ HZMET ENVANTE BLOSU KUUM SNDA T ADI NIMI DAYAND NUMAASI YAALANANLA MEKEZ DAE HZMET SUNMAK GÖEVL / YETKL KUUMLAIN BMLEN ADI ŞA BMLE DAE DĞE(Ö SEKTÖ BAŞVUUDA STENLEN BELGELE LK BAŞVUU

Detaylı

DEĞERLERİMİZ TEMELİMİZ AİLE YÜREĞİMİZ (DETAY) Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

DEĞERLERİMİZ TEMELİMİZ AİLE YÜREĞİMİZ (DETAY) Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi DEĞERLERİMİZ TEMELİMİZ AİLE YÜREĞİMİZ (DETAY) Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Eylül 2014 PROJENİN AMACI Genel Amacı Sorumluluk sahibi, bilinçli ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler ve ailelerden

Detaylı

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden

2005-2009 Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği projelerinden Özcan BÜYÜKGENÇ Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Karabük Kent Konseyi Başkanı KİŞİSEL BİLGİLER Medeni durum: Evli ve 2 çocuk babası Doğum Tarihi ve Yeri: 18.04.1975 Karabük Nüfusa

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Sayı : 2015 / 72 01.12.2015 Konu : Ortaokul 4.Sınıflar Hafta Sonu Kursu

Sayı : 2015 / 72 01.12.2015 Konu : Ortaokul 4.Sınıflar Hafta Sonu Kursu Sayı : 2015 / 72 01.12.2015 Konu : Ortaokul 4.lar Hafta Sonu Kursu Sayın Velimiz, Ortaokul 4.sınıf öğrencilerimizin katılacağı II. TEOGS hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen hafta sonu kursları,

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ

AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ BİR KÖY MASALI sayfa : 1 AŞAĞI BORANDERE KÖYÜ Bir köy vardı, adı Aşağı Borandere ( Şeşen Jambotey ) bu köyde Çerkeslerin Kabardey ve Çeçen boyuna mensup insanları yaşardı.kayseri nin Pınarbaşı ilçesine

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı