DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ"

Transkript

1 DKG-307 CANBUS VE MPU TİPLERİ GĠRĠġLER VE ÇIKIġLAR Uç Fonksiyon Teknik bilgi Açıklama 1 JENERATÖR KONTAKTÖRÜ Röle çıkıģı, 16A-AC Bu çıkıģ jeneratör kontaktörüne enerji verir. Eğer jeneratör fazlarının voltaj veya frekansı ayarlanan sınırların dıģındaysa jeneratör kontaktörü çekmez. Ġlave emniyet olarak bu çıkıģ Ģebeke kontaktörünün kapalı kontağından geçirilmelidir. 2 3 U V Jeneratör faz giriģleri, 0-300V-AC 4 W 5 JENERATÖR NÖTR GiriĢ, 0-300V-AC Jeneratör fazları için nötr ucu. 1 Jeneratör fazlarını bu uçlara bağlayınız. Jeneratör faz voltajlarının alt ve üst limitleri programlanabilir. 6 ġebeke NÖTR GiriĢ, 0-300V-AC ġebeke fazları için nötr ucu. 7 T ġebeke faz giriģleri, ġebeke fazlarını bu uçlara bağlayınız. ġebeke 8 S 0-300V-AC faz voltajlarının alt ve üst limitleri 9 R programlanabilir. 10 ġebeke KONTAKTÖRÜ Röle çıkıģı, 16A-AC Bu çıkıģ Ģebeke kontaktörüne enerji verir. Eğer Ģebeke fazlarının voltajları ayarlanan sınırların dıģındaysa Ģebeke kontaktörü çekmez. Ġlave emniyet olarak bu çıkıģ jeneratör kontaktörünün kapalı kontağından geçirilmelidir. 11 AKÜ(-) O VDC Akünün negatif ucunu bu giriģe bağlayınız. 12 AKÜ(+) +12 veya +24VDC Akünün pozitif ucunu bu giriģe bağlayınız. Cihaz hem 12 hem de 24 voltluk sistemlerde kullanılabilir. 13 YAKIT SEVĠYE SENSÖRÜ GiriĢ, ohm Analog yakıt seviye sensör bağlantısı. Sensörü baģka cihazlara bağlamayınız. GiriĢ VDO (ÖLÇÜSAN) sensörlere göre tasarlanmıģtır. 14 YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ GiriĢ, ohm Analog yağ basınç sensör bağlantısı. Sensörü baģka cihazlara bağlamayınız. GiriĢ her türlü sensöre uyum sağlayabilecek Ģekilde programlanabilmektedir. 15 SICAKLIK SENSÖRÜ GiriĢ, ohm Analog sıcaklık sensörü bağlantısı. Sensörü baģka cihazlara bağlamayınız. GiriĢ her türlü sensöre uyum sağlayabilecek Ģekilde programlanabilmektedir. 16 ġarj GiriĢ ve çıkıģ ġarj alternatörünün D+ terminalini bu uca bağlayınız. Bu uç Ģarj alternatörüne uyartım akımını sağlar ve Voltajıni ölçer. 17 RÖLE-2 (KORNA) ÇıkıĢ 10A/28VDC Bu rölelerin fonksiyonu bir listeden seçilerek 18 RÖLE-1 (STOP) programlabilmektedir. 19 MARġ ÇıkıĢ 10A/28VDC Bu röle marģ motoruna kumanda eder. 20 KONTAK ÇıkıĢ 10A/28VDC Bu röle yakıt yolunu açan solenoide kumanda eder. 21 ACĠL STOP Dijital giriģler Bu giriģler programlanabilir özelliklere sahiptir. 22 YEDEK-2 Her giriģ Normalde Açık veya Normalde 23 PROGRAM KĠLĠT Kapalı kontakla, Akü(+) veya Akü(-) ye 24 YEDEK-1 bağlanarak sürülebilir. Sinyal üzerine 25 SEVĠYE yapılacak iģlem de seçilebilir. Daha detaylı 26 AġIRI SICAKLIK bilgi için PROGRAMLAMA bölümünü 27 DÜġÜK YAĞ BASINCI inceleyiniz. 28 REDRESÖR ARIZA

2 Uç Fonksiyon Teknik bilgi Açıklama 29 AKIM_U+ Akım trafo giriģleri, 30 AKIM_U- 5A-AC 31 AKIM_V+ 32 AKIM_V- 33 AKIM_W+ 34 AKIM_W- Jeneratör akım trafolarının terminallerini bu uçlara bağlayınız. Aynı akım trafosundan baģka cihazlara bağlantı yapmayınız, aksi halde cihaz bozulabilir. Ortak uç kullanmayınız. Topraklama yapmayınız. Her akım trafosunun ucunu doğru giriģe ve doğru yönde bağlamaya dikkat ediniz. Aksi halde hatalı KW ve cosφ ölçümleri ortaya çıkacaktır. Eğer ölçülen güç negatif çıkarsa her 3 akım trafosunun birden yönlerini değiģtiriniz. Akım trafolarının primer değeri her 3 faz için de aynı olmalıdır. Sekonder akım 5Amper olmalıdır. (örneğin 200/5 A) 35 YAĞ ISI SENSÖRÜ GiriĢ, ohm Analog yağ ısı sensörü bağlantısı. Sensörü baģka cihazlara bağlamayınız. GiriĢ her türlü sensöre uyum sağlayabilecek Ģekilde programlanabilmektedir J J CANBUS TĠPLERĠ Dijital portu haberleģme Bu uçlara elektronik beyinle kumanda edilen motorlarda bulunan J1939 portu uçlarını bağlayınız. 120 ohm değerindeki sonlandırma direnci cihaz içinde mevcuttur. DıĢarıdan sonlandırma direnci takmayınız. Bu iģ için özel burulu tipte kablo kullanınız. MPU GĠRĠġLĠ TĠPLER 36 MPU - Analog giriģ, MPU + 30V-AC Bu uçlara manyetik pikap sensörünü bağlayınız. Bu iģ için özel burulu tipte veya koaksiyal kablo kullanınız. PROGRAMLAMA Program konumuna girmek için MENU tuģunu 5 saniye süreyle basılı tutunuz. Program konumuna girildiğinde üst göstergede PRGM yazar, orta göstergede program parametre numarası ve alt göstergede parametre değeri görünür. Program değiģikliği yapılabilmesi için cihazın PROGRAM KĠLĠT ucunun boģta olması gerekir. Aksi halde parametre değerleri değiģtirilemez.. Programlama dıģında cihazın PROGRAM KĠLĠT ucunu daima AKÜ(-) ye bağlı olarak bırakınız. Böylece yetkisiz kiģilerin programları değiģtirmesi engellenecektir. Programlama konumuna girmek cihazın çalıģmasını etkilemez. Program yapılırken enerji kesilmesi durumunda jeneratör otomatik olarak devreye girecektir. Program parametreleri arasında MENU butonuyla gezilir. Eğer buton basılı tutulursa parametre numarası daha hızlı artırılır. Parametre değeri ve butonlarıyla artırılıp eksiltilir. Bu tuģlar basılı tutulursa değerler daha hızlı değiģir. Program parametresi değiģtirildiği anda kendiliğinden hafızaya kaydedilmiģ olacaktır. MENU butonuyla bir sonraki parametreye geçilir. Programlanan değerler enerji kesintilerinden etkilenmeyecek Ģekilde hafızaya kaydedilir. Program konumundan çıkmak için mod seçme tuģlarından birine basınız. Herhangi bir iģlem yapılmazsa cihaz 1 dakika sonra otomatik olarak programlama konumunu kapatır. 2

3 PGM Parametre Tanımı Birim Std. Açıklama P_000 Akım trafo değeri A 500 Akım trafo primer değeri. Sekonder değeri daima 5A olarak Kabul edilmiģtir. P_001 AĢırı akım A 0 Akım bu sınırı aģtığı taktirde AĢırı Yük Gecikme sonunda AġIRI AKIM hatası verilecektir. Bu parametre 0 yapılırsa aģırı akım kontrolu yapılmaz. P_002 AĢırı güç KW 0 Aktif güç bu sınırı aģtığı taktirde AĢırı Yük Gecikme sonunda AġIRI GÜÇ hatası verilecektir. Bu parametre 0 yapılırsa aģırı güç kontrolu yapılmaz. P_003 ġebeke voltaj alt V 170 ġebeke fazlarından birinin bu sınırın altına düģmesi Ģebekenin kesildiği sonucunu doğurur ve otomatik konumda jeneratöre transferi baģlatır. P_004 ġebeke voltaj üst V 270 ġebeke fazlarından birinin bu sınırın üzerine çıkması Ģebekenin kesildiği sonucunu doğurur ve otomatik konumda jeneratöre transferi baģlatır. P_005 ġebeke frekansının bu sınırın altına düģmesi ġebeke frekans alt Hz 45 Ģebekenin kesildiği sonucunu doğurur ve otomatik konumda jeneratöre transferi baģlatır. P_006 P_007 P_008 P_009 P_010 P_011 ġebeke frekans üst Jeneratör voltaj durdurma alt Jeneratör voltaj uyarı alt Jeneratör voltaj uyarı üst Jeneratör voltaj durdurma üst Frekans durdurma alt Hz 55 V 170 V 180 V 260 V 270 Hz 30 P_012 Frekans uyarı alt Hz 35 P_013 Frekans uyarı üst Hz 54 P_014 P_015 P_016 P_017 P_018 P_019 Frekans durdurma üst limit Akü düģük voltaj uyarı Akü yüksek voltaj uyarı Akü yüksek voltaj durdurma DüĢük yağ basıncı uyarı DüĢük yağ basıncı durdurma Hz 55 V 9.0 V 31.0 V 33.0 bar 1.4 bar 1.0 ġebeke frekansının bu sınırın üzerine çıkması Ģebekenin kesildiği sonucunu doğurur ve otomatik konumda jeneratöre transferi baģlatır. Jeneratör fazlarından birinin bu sınırın altına düģmesi jeneratör düģük voltaj arızası oluģturur ve motor stop ettirilir. Jeneratör fazlarından birinin bu sınırın altına düģmesi jeneratör voltaj uyarısı oluģturur. Jeneratör fazlarından birinin bu sınırı aģması jeneratör yüksek voltaj uyarısı oluģturur. Jeneratör fazlarından birinin bu sınırı aģması jeneratör yüksek voltaj arızası oluģturur ve motor stop ettirilir. Jeneratörün çalıģması sırasında L1 fazı frekansının bu değerin altına düģmesi JENERATÖR DÜġÜK HIZ alarmı oluģturur ve jeneratör derhal stop eder. Jeneratörün çalıģması sırasında L1 fazı frekansının bu değerin altına düģmesi JENERATÖR DÜġÜK HIZ uyarısı oluģturur. Jeneratörün çalıģması sırasında L1 fazı frekansının bu değerin üzerine çıkması JENERATÖR YÜKSEK HIZ uyarısı oluģturur. Jeneratörün çalıģması sırasında L1 fazı frekansının bu değerin üzerine çıkması JENERATÖR YÜKSEK HIZ alarmı oluģturur ve jeneratör derhal stop eder. Akü voltajının bu sınırın altına düģmesi DÜġÜK AKÜ uyarısı oluģturur. MarĢlama sırasında bu sınır kontrol edilmez. Akü voltajının bu sınırın üzerine çıkması YÜKSEK AKÜ uyarısı oluģturur. Akü voltajının bu sınırın üzerine çıkması YÜKSEK AKÜ alarmı oluģturur ve jeneratörün derhal stop ettirilmesine neden olur. MüĢirden ölçülen yağ basıncının bu sınırın altına düģmesi DÜġÜK YAĞ BASINCI uyarısı oluģturur. MüĢirden ölçülen yağ basıncının bu sınırın altına düģmesi DÜġÜK YAĞ BASINCI alarmı oluģturur ve jeneratörün derhal stop ettirilmesine neden olur. 3

4 PGM Parametre Tanımı Birim Std. Açıklama P_020 P_021 P_022 P_023 P_024 P_025 Yüksek sıcaklık uyarı Yüksek sıcaklık durdurma DüĢük Yakıt Uyarı Limiti DüĢük Yakıt Durdurma Limiti Yüksek yağ sıcaklık uyarı Yüksek yağ sıcaklık durdurma C 95 C 98 % 20 % 10 C 100 C 120 P_026 Yağ basınç müģir tipi - 1 P_027 Sıcaklık müģir tipi - 1 P_028 Yağ Sıcaklık müģir tipi - 1 P_029 Histeresis voltajı V 8 P_030 Motor ısıtma sıcaklık C 0 P_031 Hata koruma sn 12 P_032 AĢırı akım / aģırı güç / frekans / voltaj gecikme sn 5 MüĢirden ölçülen soğutma sıvısı sıcaklığının bu sınırın üzerine çıkması AġIRI ISI uyarısı oluģturur. MüĢirden ölçülen soğutma sıvısı sıcaklığının bu sınırın üzerine çıkması AġIRI ISI alarmı oluģturur ve jeneratörün derhal stop ettirilmesine neden olur. Analog yakıt müģiri üzerinden ölçülen yakıt seviyesi bu bu n altına düģtüğünde, DÜġÜK YAKIT SEVĠYE uyarısı oluģacaktır. Analog yakıt müģiri üzerinden ölçülen yakıt seviyesi bu bu n altına düģtüğünde, DÜġÜK YAKIT SEVĠYE alarmı oluģacak ve motor hemen duracaktır. MüĢirden ölçülen soğutma sıvısı sıcaklığının bu sınırın üzerine çıkması AġIRI YAĞ ISI uyarısı oluģturur. MüĢirden ölçülen soğutma sıvısı sıcaklığının bu sınırın üzerine çıkması AġIRI YAĞ ISI alarmı oluģturur ve jeneratörün derhal stop ettirilmesine neden olur. Bu parametre yağ basınç müģir tipini belirtir. TĠP 0: MüĢir karakteristik tablosu kullanılır. TĠP 1: ÖLÇÜSAN-VDO 0-7 bar ( ohm) TĠP 2: ÖLÇÜSAN-VDO 0-10 bar ( ohm) TĠP 3: DATCON 0-7 bar ( ohm) TĠP 4: DATCON 0-10 bar ( ohm) TĠP 5: DATCON 0-7 bar (0-90 ohm) TĠP 6: DATCON 0-10 bar (0-90 ohm) TĠP 7: DATCON 0-7 bar (75-10 ohm) Bu parametre sıcaklık müģir tipini belirtir. TĠP 0: MüĢir karakteristik tablosu kullanılır. TĠP 1: VDO TĠP 2: DATCON DAH tipi TĠP 3: DATCON DAL tipi Bu parametre sıcaklık müģir tipini belirtir. TĠP 0: MüĢir karakteristik tablosu kullanılır. TĠP 1: VDO TĠP 2: DATCON DAH tipi TĠP 3: DATCON DAL tipi Bu parametre Ģebeke ve jeneratör gerilimlerinin hatasız algılanabilmesi için gerekli olan histeresis i sağlar. Örneğin Ģebeke gerilimi yokken alt n bu parametre kadar üzerine çıktığı taktirde var kabul edilir. Bu sayede voltajın kısa aralıklarla VAR/YOK geçiģi yapması engellenir. Eğer motor ilk çalıģtığı zaman belirli bir sıcaklığa gelene kadar yüke girmeden çalıģması isteniyorsa bu parametre motor sıcaklığının alt ni belirler. Eğer motor sıcaklığı bu parametrenin altına düģerse Motor DüĢük Sıcaklık uyarısı oluģur. Bu parametre motor çalıģtıktan ne kadar sonra alarmların devreye gireceğini belirler. Jeneratörün akım veya güç limitlerinden birinin aģılmasından kaç saniye sonra alarm oluģacağını belirler. Aynı zamanda jeneratör frekansının limitler dıģına çıkmasıyla HIZ alarmı oluģması arasında geçen süredir. Aynı zamanda generatör voltajının limitler dıģına çıkmasıyla VOLTAJ alarmı oluģması arasında geçen süredir. 4

5 PGM Parametre Tanımı Birim Std. Açıklama ġebeke kesildikten kaç saniye sonra jeneratörün P_033 ÇalıĢma gecikmesi sn 0 devreye gireceğini belirler. Akü yedeklemeli sistemlerde jeneratörün kısa kesintilerde devreye girmesini engellemek için kullanılır. P_034 Ön ısıtma sn 1 Kontak açılması ile ilk marģa basılması arasında geçen süre. Bu süre zarfında ÖN ISITMA fonksiyonu aktif durumdadır. P_035 Jikle Süresi sn 5 Bu süre jikle çıkıģının bırakma gecikmesini kontrol eder. Jikle çıkıģı marģla birlikte aktif olur. Motor çalıģınca veya bu süre dolunca bırakır. (hangisi önce olursa) P_036 Gaz motoru yakıt Gaz motoru yakıt solenoidi marģlama baģladıktan sn 5 solenoid gecikmesi bu süre kadar sonra açılır. P_037 MarĢ sn 10 MarĢa en fazla kaç saniye süreyle basılacağını belirler. Motor çalıģınca marģlama otomatik olarak kesilir. P_038 MarĢ arası bekleme Motor ilk marģta çalıģmadığı taktirde bu süre sn 10 kadar beklenir ve yeniden marģlanır. P_039 Rölantide çalıģma Motor çalıģınca ve soğutma sonunda bu sn 0 süre kadar rölanti rolesi fonksiyonu aktif olur. P_040 Motor ısıtma sn 4 Motor çalıģtıktan sonra yüke verilmeden önce ısıtma ve stabilizasyon için bu süre kadar boģta çalıģtırılır. P_041 ġebeke bekleme dak 0.5 ġebeke geldikten sonra yükü Ģebekeye transfer etmeden önce bu süre kadar beklenir. P_042 Soğutma dak 1.0 Jeneratör yükten çıktıktan sonra soğutma amacıyla bu süre kadar daha boģta çalıģtırılır. P_043 Jeneratör kontaktör ġebeke kontaktörünün bırakmasıyla jeneratör sn 1 kontaktörünün çekmesi arasında geçen süredir. P_044 Jeneratör kontaktörünün bırakmasıyla ġebeke kontaktör sn 1 Ģebeke kontaktörünün çekmesi arasında geçen süredir. P_045 Stop sn 10 Motorun durması için gereken süredir. Stop fonksiyonu bu süre buyunca aktif olur. Eğer motor bu süre sonunda durmamıģsa MOTOR DURMUYOR uyarısı verilir. P_046 MarĢ adedi - 3 Motor çalıģana kadar bu adedi geçmeyecek P_047 P_048 P_049 P_050 ġebeke Faz Sıra Kontrolu Jeneratör Faz Sıra Kontrolu Frekanstan devir okuma Krank diģ sayısı / Çarpım katsayısı P_051 DüĢük Devir Stop rpm 0 Ģekilde marģlanır. 0: ġebeke faz sırası kontrol edilmez. 1: ġebeke faz sırası hatalıysa uyarı verilir ve Ģebeke kontaktörü çekmez. 0: Jeneratör faz sırası kontrol edilmez. 1: Jeneratör faz sırası hatalıysa yük_atma oluģur ve jeneratör soğutma yapıp durur. Bu parametrenin değerine göre motor devri göstergesi manyetik pikap giriģini veya jeneratör frekansını kullanabilir. 0: Motor devri manyetik pikap giriģinden okunur. Manyetik pikap frekansı krank diģ adedine bölünerek motor devri elde edilir. 1: Motor devri jeneratör frekansından hesaplanır. Jeneratör frekansı katsayı ile çarpılarak motor devri bulunur. Motorun 1 devrinde manyetik pikap ünitesinden gelen darbe adedidir. Bu parametre aynı zamanda motor devrinin jeneratör frekansından hesaplanması durumunda devir/frekans katsayısıdır. Motor devri bu n altına düģerse JENERATÖR DÜġÜK HIZ alarmı oluģur ve motor hemen durur. 5

6 PGM Parametre Tanımı Birim Std. Açıklama P_052 DüĢük Devir Uyarı rpm 0 Motor devri bu n altına düģerse JENERATÖR DÜġÜK HIZ uyarısı oluģur. P_053 Yüksek Devir Uyarı rpm 0 Motor devri bu n üzerine çıkarsa JENERATÖR YÜKSEK HIZ uyarısı oluģur. P_054 Yüksek Devir Stop rpm 0 Motor devri bu n üzerine çıkarsa JENERATÖR YÜKSEK HIZ alarmı oluģur ve motor hemen durur. P_055 Korna sn 60 Herhangi bir uyarı veya alarm oluģtuğu zaman korna çıkıģı bu süre boyunca enerjilenir. Eğer bu süre 0 olarak ayarlanırsa korna çıkıģı z olarak çekilir. P_056 Kesikli korna çıkıģı - 0 0:sürekli 1:kesikli Motor saati olarak servis periyodu. Eğer bu P_057 Servis periyodu (motor parametre 0 (sıfır) olarak verilirse motor saat 50 saati) saatinden SERVĠS ZAMANI göstergesi aktive olmaz. P_058 Servis periyodu ay 6 Ay olarak servis periyodu. Eğer bu parametre 0 (sıfır) olarak verilirse servis periyodundan SERVĠS ZAMANI göstergesi aktive olmaz. 16. TEKNĠK ÖZELLĠKLER Alternatör voltajı: V-AC (Faz-Nötr) Alternatör frekansı: Hz. ġebeke voltajı: V-AC (Faz-Nötr) ġebeke frekansı: Hz. DC Besleme gerilimi: 9.0 ile 33.0 V-DC arası. MarĢ sırasında gerilim düģümü: 100ms süreyle 0 volta dayanır. Tipik bekleme akımı: 100 ma-dc. Maksimum akım harcaması: 250 ma-dc. Jeneratör/Ģebeke kontaktör röle çıkıģları: 16 A / 250 V. DC çıkıģlar: 10A / 28 V röle çıkıģları. ġarj alternatör uyartım: min 2W. Manyetik pikap giriģi:: V-AC. Manyetik pikap frekansı: 10 KHz maks. Akım giriģleri: akım trafosu üzerinden,.../5a. Azami yük faz baģına 0.7 VA. Dijital GiriĢler: 0-30V-DC. Dahili ohm üzerinden AKÜ+ ya bağlıdır. Analog giriģler: ohm. Seri bağlantı: RS baud, no parity, 1 stop bit. ÇalıĢma ortam sıcaklığı: -40 C ile +70 C arası. Depolama ortam sıcaklığı: -55 C ile +80 C arası. Maksimum bağıl nem: %95, yoğuģmasız. Boyutlar: 172x134x46mm (GxYxD) Montaj açıklığı boyutları: 151 x 111mm minimum. Ağırlık: 340 g (yaklaģık) Kutu malzemesi: Isıya dayanıklı, yanmaz ABS/PC (UL94-V0) IP koruma sınıfı: ön panelden IP65, arkadan IP30. 6

7 ARIZA BULMA VE GĠDERME ġebeke kesilmediği halde jeneratör çalıģıyor veya geldiği halde jeneratör çalıģmaya devam ediyor: -Motor gövdesi topraklanmıģ olmalıdır, kontrol ediniz. -ġebeke voltajları programlanmıģ limitlerin dıģına çıkmıģ olabilir, faz gerilimlerini ölçünüz. -MENÜ tuģuna basarak cihazın Ģebeke voltajlarını doğru ölçtüğünü kontrol ediniz. -ġebeke alt ve üst voltaj sınırları çok dar verilmiģ olabilir. Program moduna geçerek ġebeke Voltajı Alt Limit ve ġebeke Voltajı Üst Limit parametrelerini kontrol ediniz. Standart değerler 170 / 270 volttur. -Histeresis voltajı çok yüksek verilmiģ olabilir. ġebeke kesik ise alt limit histeresis voltajı kadar yükseltilir, üst limit histeresis voltajı kadar düģürülür. Standart histeresis değeri 8 volttur. Cihazda AC voltajlar hatalı okunuyor veya jeneratör frekansı hatalı okunuyor: -Motor gövdesi topraklanmıģ olmalıdır, kontrol ediniz. AKÜ(-) ile Nötrü birleģtirerek hatanın düzelip düzelmediğini kontrol ediniz. -Okuma hatası +/- 3 volttur. -Eğer sadece motor çalıģırken hatalı ölçümler oluyorsa motorda Ģarj alternatör veya konjektör arızası olabilir. ġarj alternatörü bağlantısını söküp tekrar deneyiniz. -Eğer sadece Ģebeke varken hatalı ölçümler oluyorsa akü Ģarj redresörü arızalı olabilir. Redresör sigortasını kapatarak kontrol ediniz. Akımlar doğru ölçüldüğü halde KW ve cosφ değerleri hatalı: -Akım trafoları ilgili fazlara bağlanmamıģ veya akım trafolarından bazılarının yönleri ters bağlanmıģ. Her defasında bir adet akım trafosunu cihaza bağlayarak doğru KW ve cosφ ölçülecek Ģekilde uçları belirleyiniz, hepsi tamam olunca üçünü birden bağlayınız. ġebeke kesilince cihaz kontağı açıyor, marģa basmıyor ve YAĞ ıģığı yanıp sönüyor: Cihazın YAĞ BASINÇ giriģine AKÜ(-) gelmiyor. -Yağ basınç ucu boģta bırakılmıģ olabilir. -Yağ basınç kablosunda kopuk olabilir. -Yağ basınç müģiri bozuk olabilir. -Yağ basınç müģiri çok geç kapatıyor olabilir, kontak kapanınca marģa basılacaktır. Ġstenirse yağ basınç müģiri değiģtirilebilir. Motor ilk marģta çalıģmıyor, sonra marģa basmıyor ve YAĞ ıģığı yanıp sönüyor: -Yağ basınç müģiri çok geç kapatıyor, kontak kapanınca marģa basılacaktır. Ġstenirse yağ basınç müģiri değiģtirilebilir. ġebeke kesilince motor çalıģıyor fakat cihaz sonradan MARġLAMA hatası veriyor ve motor duruyor: -Jeneratör faz voltajı cihaza gelmiyor. Jeneratör L1 fazı ile jeneratör nötr uçları arasındaki voltajı motor çalıģırken ölçünüz. Jeneratör faz sigortası atmıģ veya kapatılmıģ olabilir, bir bağlantı hatası olabilir. HerĢey tamamsa panodaki bütün sigortaları kapatın, daha sonra DC besleme sigortasından baģlayarak hepsini açın ve yeniden test yapın. Cihaz marģı geç kesiyor: -Alternatör voltajı geç yükseliyor ve alternatörün remanans gerilimi 20 voltun altında. Cihaz marģı jeneratör frekansı ile keser ve frekans okuyabilmek için en az 20 volta ihtiyaç duyar. ġarj alternatör voltajından da marģı kesecek Ģekilde parametreleri ayarlayınız. Cihaz hiç çalıģmıyor: Cihazın arkasındaki AKÜ+ ve AKÜ- klemensleri arasındaki DC voltajı ölçünüz. Voltaj varsa panodaki bütün sigortaları kapatın, daha sonra DC besleme sigortasından baģlayarak hepsini açın ve yeniden test yapın. Program parametreleri görülüyor fakat değiģtirilemiyor: PROGRAM KĠLĠT ucundan AKÜ(-) yi ayırınız. ĠĢlem bittikten sonra, izinsiz program değiģikliklerine engel olmak için bu bağlantıyı yeniden yapınız. Bazı program parametreleri ekrana gelmiyor: Bu programlar fabrika ayarları grubundadır ve kullanıcı tarafından değiģtirilemez. OTO ıģığı yanıp sönüyor, Ģebeke kesildiği halde jeneratör çalıģmıyor: Haftalık çalıģma programı KAPALI zamanındasınız. Lütfen cihazın tarih ve saat ayarını ve haftalık çalıģma programı parametrelerini kontrol ediniz. 7

8 DĠKKAT: ELEKTRĠK ÖLDÜRÜR! Cihaz bağlantılarını yapmadan önce MUTLAKA ENERJĠYĠ KESĠNĠZ. 1) Klemenslere taktığınız kabloları tornavida ile sıkarken DAİMA klemensleri BAĞLANTI RESMĠ yuvalarından sökünüz. 2) Montaj sırasında Ulusal Kablolama Kurallarına DAİMA uyunuz. 3) Montaj devresi içinde MUTLAKA uygun bir ayırıcı eleman (örneğin otomatik sigorta) yer almalıdır. 4) Ayırıcı eleman kablo üzerine monte edilemez. 5) Bina şebeke tesisatı MUTLAKA en az 1500A kesme kapasitesinde bir sigorta veya kısa devre koruyucu eleman içermelidir. 6) Montajda uygun akım taşıma kapasitesinde (en az 0.75mm 2 ) ve ısı derecesinde (80 C) kablo kullanınız. DATAKOM Elektronik Ltd. Tel: Fax: http: 8

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

VLT 2800 VLT 2800 İÇİNDEKİLER Emniyet kuralları.................... 2 Mekanik montaj..................... 5 Boyutlar..................6 Motor bağlantıları.................. 7 ebeke bağlantıları.........9

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu

Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu 6303 5737 04/2003 TR Kullanıcı için Montaj, Kullanma ve Servis Kılavuzu Oda Termostatı RC10 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları yerine

Detaylı

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU

NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU NÜMERİK AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU AFB Enerji Mühendislik İnşaat Taah. Paz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Böl. 24 Cad. 758. Sk. No: 1-3, 24. Cad. 759. Sk. No:

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma

Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Back-UPS Pro 900 Montaj ve Çalıştırma Envanter Emniyet bu001a (2) Back-UPS'yi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya, neme maruz kalacak ya da sıvılara temas edecek şekilde monte etmeyin. Aküyü takın bu059a

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması

Seçim Kılavuzu. Kontrol Devresi ve Yük Koruması Seçim Kılavuzu Kontrol Devresi ve Yük Koruması Devre Koruması Portföyü 1489-M Devre Kesiciler/Şalterler Birleşik Devletler'de ve Kanada'da branşman devre koruması için onaylanmış ve IEC uygulamaları için

Detaylı

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum

WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter. Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Kullanıcı Kılavuzu OI/FET100 TR Rev. F WaterMaster FET100 Elektromanyetik debimetre Transmiter Tüm su endüstri uygulamaları için mükemmel uyum Giriş WaterMaster, elektriksel olarak iletken sıvıların ölçümü

Detaylı

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5

OMS 560. Yük Sınırlayıcı İndikatörü. Kullanım Kılavuzu. Ver 1.5 OMS 560 Yük Sınırlayıcı İndikatörü Kullanım Kılavuzu Ver 1.5 AKSÖZ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÖNSÖZ Bu kılavuz, yükleme, ana kontrol bakım ve kullanımı, sensör, ve asansör ağırlık biriminin yardımcılarından

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir.

Önsöz. 1. Dahili komponentlar için Hi-pot test yapmayınız. AC sürücüde kullanılan yarı iletkenler yüksek basınç altında zarar görebilir. Önsöz DELTA nın üstün performanslı VFD-EL serisini seçtiğiniz için teşekkürler. VFD-EL Serisi yüksek kaliteli komponentler ve malzemeler kullanılarak mevcut en son mikroişlemci teknolojisi ile üretilmektedir.

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

DOZAJ BANDLARI BANT KANTARLARI DÖNER TABLALAR ÇARPMA PLAKALI KANTARLAR. AC 10 KULLANIM YÖNERGESì

DOZAJ BANDLARI BANT KANTARLARI DÖNER TABLALAR ÇARPMA PLAKALI KANTARLAR. AC 10 KULLANIM YÖNERGESì DOZAJ BANDLARI BANT KANTARLARI DÖNER TABLALAR ÇARPMA PLAKALI KANTARLAR AC 10 KULLANIM YÖNERGESì LTD.ŞTİ. 8.Cad. 68.Sokak, No: 16 06510 Emek / ANKARA Tel : 0090-312 212 64 50 Fax : 0090-312 212 41 43 E-mail

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

ÖRNEK PROGRAMLAMALAR

ÖRNEK PROGRAMLAMALAR ÖRNEK PROGRAMLAMALAR Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri Montajcı Kodu: 0000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234 Programlama Moduna Giriş İşlemler [ENTER] > [Montajcı Kodu] Açıklamalar Programlama

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı