İnsanın varoluş nedeni çalışmak mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanın varoluş nedeni çalışmak mı?"

Transkript

1 On5yirmi5.com İnsanın varoluş nedeni çalışmak mı? Dünya gazetesinde bu hafta çok uluslu yapı firması Monier'in CEO'su Daniş Navaro ile yapılmış güzel bir röportaj yer alıyor. İşte o röportajın önemli bölümleri... Yayın Tarihi : 1 Nisan 2014 Salı (oluşturma : 10/6/2015) Daniş Navaro. Yapı sektörünün prestijli firması Monier'in CEO'su. Henüz çocuk yaşında en basit işlerle çalışma hayatına atılan ve yıldır birçok farklı konumda çalışan Navaro çalışmayı yaşamın ta kendisi olarak tanımlıyor. Yöneticilik yaşamının yanında deneyimlerini koçluk ve yarı zamanlı öğretim üyeliği yaparak genç nesillere aktaran değerli bir profesyonel. 2014'ün başında yayınlanan kitabı 'Kariyer ve Varoluş' ile çalışmaya ve insana felsefi bir açıdan yaklaşıyor, çalışmanın insan yaşamındaki yerini, iç dünyasını şekillendirmesini ve mutluluğundaki payını geniş bir araştırmaya yer vererek akıcı bir dille tartışıyor. Çalışmak yaşamın kendisidir Navaro'ya göre, çalışmak yaşamın kendisi. Ancak her çalışma aynı değil. Örneğin, her resim yapan ressam mıdır? Ressamı ressam yapan gerçekte nedir? Resim yapan kişi resim yapma eylemini gerçekleştirir; o bir 'resim yapan'dır. Ressam ise, resim yapar, yaptığı resmin üzerine düşünür, resmi neden yaptığını, kim için yaptığını, resmi iyi yapanın ne olduğunu ve buna benzer birçok soruyu kendine sorar, cevap arar, düşünür, ürettiği yeni fikirlerle yeni resimler yapmaya başlar. Ressam gerçekten iyi resim yapandır. Aynı iyi iş yapanların yaptığı gibi işine kendinden birçok şey katar, büyük sorulara cevap arar. Meslek sahibi insanı kafamızda net bir şekilde canlandırmamızı sağlayan bu tasvir aynı zamanda bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ortaya koyar: Düşünmek, yapmak, üretmek, yaratmak. Bu süreç sayesinde insanoğlu ilerlemiş, bugün anladığımız şekilde medeniyet seviyesine erişilmiştir. İnsanlık Tarihi içinde Çalışma Kavramı Çalışma hayatta kalabilme faaliyetidir. Tarih öncesinde erkeğe avlanarak eve et getirme, kadına ise tarımla uğraşma, ev işlerini yapma ve çocuk bakma gibi roller düşmüştür. Yunan ve Roma medeniyetleri gibi eskiçağ toplumlarında fiziki çalışma aşağı görülmüş, kölelerin yaptıkları işler olarak tanımlanmış, düşünce ve fikir üretmeye dayanan zihinsel işler ise, üstün işler olarak sınıflandırılmıştır. Bunun en basit sebebi, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin düşünebilme ve kendini ve çevresini geliştirebilme yetisi olmasıdır. Tektanrılı dinlere geçildikten sonra Musevi ve Hıristiyan geleneklerinde çalışmanın tanrısal lanet veya bir bedel olarak görülmüştür. Ortaçağ döneminde kazanç elde etmek, kar etmek ayıplanan kavramlardı. 16. Yüzyıldan itibaren toprağın ticarileşmesi ve özel mülklerin yayılmasıyla beraber kapitalizmin ilk tohumları ekilir. Luther'in doktrini protestan ahlakıyla beraber ise, çalışma şart

2 koşulur, Tanrı'ya hizmet etmek anlamı yüklenerek dini temeller üzerine oturtulur. 18.yüzyılda Benjamin Franklin çalışmanın dini yönünden çok sosyal bir görev olduğunu vurgular. Çalışmanın bugünkü anlamıyla anlaşılmasında en büyük rolü 18 ve 19. Yüzyıl düşünürleri Adam Smith, Jeremy Bentham ve John Stuart Mill oynamıştır. Çalışma geçinebilmek için yapılan, insanın zamanının dolayısıyla hayatının büyük bir kısmını teşkil eden zorunlu bir faaliyet olarak algılanmaya başlanmıştır. Adam Smith teorisini insanların kendini sevme ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahip oldukları malları değiş tokuş etme arzusunu insanların hareket ilkeleri olarak kabul eder. Bu anlayış Smith'in serbest pazar ekonomisinin de temelini oluşturur. Kariyer seçimi mutluluğu bulmada kilit önem taşır Bugün çalışmak hayatta kalmak, para kazanmak gibi temel ihtiyaçların ötesinde, kişiye değer katma imkanı veren bir araç haline gelmiştir. Kişi değer kattıkça başarı sağlar, başarı sağladıkça mutlu olur. İnsan yaşamında sürekli olarak mutluluğu arar, girdiği faaliyetler içinde amacı mutluluğa ulaşmaktır. Mutluluğun ne olduğunu anlamak için sorular sorar. Mutluluk tanımı ve mutluluğa giden yollar insandan insana değişiklik göstermekle beraber, mutluluğa ulaşabilmek ve sürdürülebilir hale getirmek için insanın kendi kendini tanıması şarttır. Kişi için mutluluk nedir? Onu neler mutlu eder? İşini yapmaktan mutlu mu? Üretmekten mutlu oluyor mu? İnsanın sevdiği işi yapması mutluluğa giden yolların başında gelir. Yaşamının büyük kısmını işte geçirdiğini hesaba katarsak insanın işinin mutluluk veya mutsuzluk kaynağı olmasından daha doğal bir şey olamaz. Kariyer seçimi hafife alınmayacak kadar önemli bir konudur. İnsan tüm yaşamındaki mutluluk potansiyelinin temellerini bu kararla atar. Bilinçsiz rastgele bir karar insanı iyi para kazandıran ancak keyif almadan mekanik bir şekilde yapılan işlere iter ve kişinin başka bir alanda yakalayabileceği başarı ve tatmini yok eder. Mutluluğa giden yolda en büyük engel olarak kişinin önüne çıkar. Çalışan İnsan, Kariyer Seçimi ve Mutluluk Kariyer ve Varoluş kitabında öne çıkan çalışan insan, mutluluk ve kariyer seçimi gibi konularında Daniş Navaro bakın neler söyledi? - Daniş Bey, yapı sektörünün duayenlerindensiniz. Kitabınızda sözünü ettiğiniz gibi çok genç yaşta, henüz 32 yaşındayken, uluslararası bir grubun genel müdürlüğünü yapmışsınız, halen de profesyonel yaşamınızı Monier'in CEO'su olarak yürütüyorsunuz. Ayrıca, koçluk, üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyeliği gibi işlerle oldukça aktif bir iş temponuz var. Bize biraz 'çalışan insan' olarak Daniş Navaro'yu anlatır mısınız? Çalışmak benim için bir varoluş, bir yaşama biçimi. Ancak bunu, sadece "ücretli çalışma, ücret karşılığı çalışma" anlamında söylemiyorum. Küçüklüğümden beri, hem iş hayatımda, hem özel hayatımda kendimi hep çalışırken, bir şeyler yaparken buldum. Sanırım şunu farkettim: insan bir şeyi

3 üretirken yani çalışırken diğer taraftan da kendini üretiyor. Burada sonsuz bir süreçten bahsediyoruz, insanın bilincinde olması gereken hayatın önemli bir gerçeği bu. İnsanın amacı; doğum ile ölüm arasında, kendini hep yenileyen bir birey olmak. Bu bana hep, yeni yeni şeyler keşfetmenin yolunu açtı; değişik varoluş basamaklarına giriş yapmama imkan verdi. Bir iki cümleyle çalışmanın sizin için anlamını özetleyebilir misiniz? Çalışmayı, insanı insan yapan, insan haline getiren, ona kişilik kazandıran, özneleştiren, dünyaya gelmiş olmayı onun için anlamlı hale getirmiş olan bir edim ve bir koşul olarak kabul ediyorum. Hiçbir şey yapmadan duran bir insanı tasavvur edebiliyor musunuz? Yine, çalışma, üretici kimliğiyle, yani bir bakıma varolana yeni bir şey katan, onu zenginleştiren; olanı değiştirip bir yeni basamağa çıkartan yanıyla insan hayatında kendini gösteriyor diye düşünüyorum. Profesyonel iş dünyasında da aslında, tüm yapıp ettiklerimiz bu tanımlara denk gelmiyor mu? Üretim, satış, inovasyon, büyüme vb. tüm bu kavramlar, eylemler, çalışma ediminin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan, evinde bebeğine bakan anne de, sokakta güvenliği sağlayan polis de, sadece zevk için resim yapan ressam da; hatta ve hatta boğazda öylece huzurlu bir şekilde akıp gitmekte olan suları seyredalıp kafasında yeni yeni düşünceler üreten sade bir vatandaş da çalışıyor olarak kabul edilebilir. - Kitabınız 'Kariyer ve Varoluş'ta çalışmaya felsefi bir açıdan yaklaşıyorsunuz. Bugüne kadar Türkiye'de birçok işletme kitabı yayınlandı ancak yanılmıyorsam çalışmayı felsefi akımlar çerçevesinde değerlendiren ve geniş bir araştırmaya yer veren başka bir örnek yok. Neden felsefe? Felsefe, konu ne olursa olsun, hem temeli hem çatıyı temsil ediyor diye düşünüyorum. Yani kuşatıcı bir karaktere sahip. Hangi uzmanlık disiplinine sahip olursanız olun; ister siyaset, ister iktisat, ister teknik, ister sanat sonunda hepsinin bir felsefesi var. Aristoteles'in varlığa ilişkin, sırayla sorduğu iki soru çok önemli: 1) Ne vardır? 2) Var olan nedir? Gerçekten de, çoğu zaman, içinde bulunduğumuz durumu, karşı karşıya durduğumuz problemi veya insanı anlamadan, tamamen ön yargılarımızla ya da var olanın doğru bir tanımını yapmadan hareket ediyoruz. Felsefe bu açıdan çok değerli. Öncelikle var olanın yapısal veya varlıksal özelliklerini inceliyor. Varlığın hangi yapıda olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu bir bakıma hakikati anlama etkinliğidir. En azından hakikate asıl anlamda yaklaşmaya çalışmak demektir. İşte, gerek iş gerek özel hayatta genelde bu yapılmıyor: insan, ezbere bilgiyle, kulaktan dolma bilgiyle, eksik bilgiyle, aceleyle, üstün körü elde ettiği bilgiyle davranıyor. Felsefe bunu engeller. Böylece, yapılacak şeyin felsefi temelleri açıklığa kavuşursa, hem o şey çok daha somut, verimli ve anlam kazandırılacak bir hayata bürünür, hem de insan, gerçekten de insanlığa layık koşulları oluşturmuş olur. Felsefe, bir bakıma, insanı özneleştiriyor; onu robotluk durumundan kurtarıyor; sokakta, okulda, ya da çevresinden öğrendiği tüm bilgileri sorgulama olanağı sağlıyor; çok boyutlu düşünmeyi kazandırıyor. Böylece, insan -söz yerindeyse- kendi ayakları üzerine basan bir "kişi" haline gelmeye başlıyor. Ben bu yüzden felsefe diyorum. - Çalışmak insan hayatının büyük bir kısmını kapsayan ve mutluluğunda belirleyici olan bir faaliyet. Hatta kitabınızda çalışmanın insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olduğunu

4 vurguluyorsunuz. Çalışmak bizi nasıl mutlu ya da mutsuz ediyor? Düşünün; ortalama bir insan, bugün dünyanın neresinde olursa olsun, sabah saat 07:00'de kalkıp neredeyse akşam 20:00'ye kadar -para kazanmak zorunda olduğundan dolayı- bir işte çalışıyor. Böyle bir durumda, sevmediğiniz, istemediğiniz bir işte çalışmak, yaşamınızı, o tek kerelik ve biricik yaşamınızı, heba etmeniz anlamına gelmez mi? Bunun adı dram ya da trajedi değil de nedir? İnsan, en temelde, kitabımdaki iş ve sevgi arasındaki ilişkiyi anlattığım bölümde de bahsettiğim gibi, bir "sevgi" varlığı. İnsan, neyi severse ona yönelir. Sevmediği bir şeyi yapmakta olan veya sevmek için kendisine göre belli nedenleri üretemediği bir işle meşgul olan insan, mutsuz olur. Mutsuz olunca, o işi de iyi yapamaz zaten. Kişinin, yapacağı işle kendisi arasındaki "o çok özel", kişiye özgü özgünlük yaşıyan "sevgi bağını" kurması gerek. Bu yapıldığı takdirde, iş, yapanın gözünde önce değer, sonra da anlam kazanacaktır. Bir bakıma "yapılmaya değer" bir karakter kazanacaktır. Bunun sonucunda o iş, öznesi için "anlamlı" hale getirecektir. Anlam ise, yine mutluluğu sağlayan en temel belirleyicilerdendir. - Ülkemizde meslek seçimi çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde, kader kısmete daha çok da üniversite sınavında tutturulan puana göre yapılıyor. Böyle bir yaklaşım sonucunda da hayatı boyunca çalışacağı alanı sevmeyen ancak ekmek parası uğruna bir yola girip devam eden mutsuz bir çalışanlar ordusu karşımıza çıkıyor. Bilinçli meslek seçiminin kişinin başarısına ve mutluluğuna etkileri neler? Maalesef her şeyden önce içinde bulunduğumuz sistem, kişiyi köşeye sıkıştıran, çaresizleştiren, onun asıl anlamda yapmak isteyeceğine olanakları tıkayan bir sistem. Sistem, üretici kimliğini yitirdi ve tamamen tüketici - yok edici bir oluşu empoze etmeye başladı. Ayrıca, bugünün gençleri müthiş bir mesaj bombardımanı altında. Bu mesaj temelde şu: "iyi para kazandıran bir meslek seçin, bu sayede mutlu olursunuz." Bu mesaj, kişinin kendisinin ne olduğunu fark etmesinde de çok önemli bir engel oluşturmakta çünkü kişi, kendisinin yapısal özelliklerinin, zevklerinin, öz potansiyelinin, karakterinin, kişilik özelliklerinin ne olduğunu tam veya açık seçik bir şekilde anlamaya çalışacağına, tamamen "para kazandıran bir mesleği seçebilme uğraşı"na kilitleniyor ve sonuçta, hayatı boyunca, belki para kazanacağı ama hiçbir zaman mutlu olamayacağı bir meslek seçiyor. "Mutsuz zenginler" ordusu da böyle oluşuyor zaten. Yapılması gereken şu bence: önce kendimizi tanıyacağız; sürekli denemelere girişeceğiz; karakter ve teknik özelliklerimiz çerçevesinde, seveceğimiz ve bizim için anlamlı olacak bir iş seçeceğiz. Ne iş seçersek seçelim, sonunda belli bir maddiyat gelir; hele hele o işi çok iyi yaparsak, muhakkak gelir. Zaten bir işi "iyi ya da en iyi yapanlardan biri olmak" o işi çok sevmekten ve çok çalışmaktan geçer. Maddiyat tabii ki gereklidir; hayatta kalabilmeyi başarmak için; ancak onu bir hedef olarak değil de sonuç olarak kabul edersek; ve işin ne getireceğine değil de işin kendisine odaklanırsak, haz ve mutluluk şansımız artacaktır. Bu dökümanı orjinal adreste göster

5 İnsanın varoluş nedeni çalışmak mı?

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Eğlenmenin ve Öğrenmenin Bu Denli İç İçe Olduğu Bir Başka Model Yok!

Eğlenmenin ve Öğrenmenin Bu Denli İç İçe Olduğu Bir Başka Model Yok! RÖPORTAJ Eğlenmenin ve Öğrenmenin Bu Denli İç İçe Olduğu Bir Başka Model Yok! Dr. Şaban KIZILDAĞ 18 Yaşantımızda her şeye bir neden bir sebep arar olduk. Sonuca ulaşmanın önemi kalmadığı gibi, zaman içerisinde

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR Anabilim Eğitim Kurumları ücretsiz yayınıdır. NİSAN 2015 SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR TÜMAY ÖZOKUR: SEVGİSİZ HER ŞEYE HAYIR N. ÖYKÜ İYİGÜN: ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

2015/2 Ekip Olmak. Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır. Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri 2015 / 2

2015/2 Ekip Olmak. Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır. Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri 2015 / 2 2015 / 2 Ofis Mobilya Sektöründe Büyüme Başarılı Ekipler için Öneriler İSMOB 2015 İzlenimleri Office Magazine bir OMSİAD yayınıdır 2015/2 Ekip Olmak Sahadan Bakış Sergen Yalçın Tanju Çolak Tasarımcı Görüşü

Detaylı

BÜLTENİ Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011 KAZANDIRAN FİKİRLER

BÜLTENİ Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011 KAZANDIRAN FİKİRLER BÜLTENİ Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011 KAZANDIRAN FİKİRLER POLİTİKA TASARIM BÜLTENİ Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011 Bülten Sahibi SDÜ Rektörü Adına Politika Tasarım Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Mehmet

Detaylı

Kariyer Planlama. El Kitabı. Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu

Kariyer Planlama. El Kitabı. Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu Kariyer Planlama El Kitabı Derleyen ve Yazan: İdil Türkmenoğlu ii Nar Taneleri Projesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Holding in önderliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik

Detaylı

Umut Aral: En önemlisi insanların size inanması.

Umut Aral: En önemlisi insanların size inanması. Umut Aral: En önemlisi insanların size inanması. Çarpışma adlı kısa filmiyle yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazanmış olan Umut Aral, Otuzdört (1999) ve Çarpışma nın (2005) gösteriminden sonra Yamaç

Detaylı

AKTÜEL DERGİSİ RÖPORTAJ

AKTÜEL DERGİSİ RÖPORTAJ AKTÜEL DERGİSİ RÖPORTAJ BAŞARIYA AÇILAN KAPINIZ ROTA KARİYER Eğitim Danışmanlık & İdari Hizmetler Rota Kariyer, bulunduğu bölgede ve dünyanın her yerinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan varlığını

Detaylı

UNAM. Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK. Araştırma Merkezlerimizden. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi ISSN:2148-5585

UNAM. Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK. Araştırma Merkezlerimizden. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi ISSN:2148-5585 ISSN:2148-5585 Eylül, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. Türkiye nin ilk ve tek TGB Dergisi Spot Dosya: Kadın gözüyle KADIN GİRİŞİMCİLİK Araştırma Merkezlerimizden UNAM @cyberparktgb BİLKENT CYBERPARK YÖNETİM

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI

GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI GİRİŞİMCİNİN YOL HARİTASI 2 İÇİNDEKİLER Önsöz... 1. GİRİŞİMCİLİK... 1.1. Öneminiz?... 1.2. Serüveninizde Sizi Neler Bekliyor?... 1.2.1. Artı Yönleri ile Girişimcilik... 1.2.2. Eksi Yönleri ile Girişimcilik...

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

FARKLI AÇILARDAN HAYATA BAKABİLMEK, HAYATTAKİ BİRÇOK ŞEYİN SIRRI BENCE

FARKLI AÇILARDAN HAYATA BAKABİLMEK, HAYATTAKİ BİRÇOK ŞEYİN SIRRI BENCE Üniversitemizin İktisat Bölümü nden 2009 yılında mezun olan ve Mindstream Analytics şirketinde Business Intelligence Consultant sıfatıyla görev yapan Tuğba (Varışlı) Işıker ile bir sohbet gerçekleştirdik.

Detaylı

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN Panelistler Çağlar GÜVEN Ferial ARNAS IŞIK Ahmet ASENA Necip ATILGAN Değerli

Detaylı

Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları

Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları 2015 yılı için genel İK trendlerine ve araştırma sonuçlarına baktık. Peki, Türkiye cephesinde bizi neler bekliyor? Hangi konu başlıkları daha fazla öne çıkacak,

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız.

Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu anlarsınız. Sayın Kurtaran öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? 17 Haziran 1985 tarihinde doğmuşum. İzmir

Detaylı

nasıl yetişiyor? Çift dilli öğrenciler

nasıl yetişiyor? Çift dilli öğrenciler 56 Çift dilli öğrenciler nasıl yetişiyor? ÇIFT DILL I Türkiye de çift dilli eğitimin öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji anaokulundan başlayarak uyguladığı Çift Dilli Eğitim Sistemi ile İngilizcede anadil

Detaylı

Sürekli ve Verimli Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Gelişmeye Katkısı

Sürekli ve Verimli Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Gelişmeye Katkısı Sürekli ve Verimli Eğitimin Bireysel ve Toplumsal Gelişmeye Katkısı Şule Bilge ÖZKEÇECİ Sanatçı-Sosyolog/Türkiye Özet : Bu tebliğde bireylerin ve toplumun dünyaya bakış açısını kültürünü inançlarını ve

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ!

BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ! 1 BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ! Münir Aktolga Aralık 2008 İÇİNDEKİLER: GİRİŞ...1 İLKEL KOMÜNAL TOPLUM...4 KOMÜNAL BİLİNCİN TEMELİ: KOMÜNAL

Detaylı

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü

Yaşam Pozitif. Yeşim Pozitif. Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü Yaşam Pozitif Yeşim Pozitif Yeşim Pozitif Düşünce Kulübü 1 Bu kitap okuyanların pozitif düşünce ile ilgili bilgileri alıp kendi hayatlarına uyarlamaları amacıyla onlarca insanın emeği ile oluştu. E-Kitap

Detaylı

Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.

Mesleki Rehberlik. psikoram. (Geothe) Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. HALİLİYE-Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi E-Dergi TEMMUZ AĞUSTOS 2015 Sayı 7 psikoram Mesleki Rehberlik Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini

Detaylı

Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI MUSTAFA BĐLGE: Ethem ÖZBAKIR:

Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI MUSTAFA BĐLGE: Ethem ÖZBAKIR: Söyleşi KONU: TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ UZMANLIK BELGESĐ TASARISI Bu sayımızda sizler için söyleşilerimize devam ediyoruz. Konumuz Tesisat Mühendisliği Uzmanlık Belgesi Tasarısı. Söyleşimize Sayın Celal OKUTAN,

Detaylı

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU Daha İyİ bir çalışma hayatı oluşturmak MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER Şair Robert Burns un

Detaylı

...üniversiteden bir öncesi...

...üniversiteden bir öncesi... ...üniversiteden bir öncesi... Diplomalarımız tüm Avrupa ve Eylem olmadan vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir, eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Entegre Ülkelerde

Detaylı