MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK. Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK. Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat bbolat@yildiz.edu.tr"

Transkript

1 MÜHENDİSLİK FELSEFESİ VE ETİK Yrd. Doç. Dr. Bülent Bolat

2

3 DERS KİTABI Mühendislikte Felsefe, Mantık, Bilim ve Etik, Zekai Şen, Su Vakfı, 2011 Bir Mühendisin Dünyası, James L. Adams, Tübitak Yay.(Çev.), Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik, J. G. Landels, Tübitak Yay

4 MÜHENDİSLİK NEDİR? Bilimsel ilkelerin, doğadaki kaynakların en verimli biçimde yapılara, makinelere, ürünlere, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesi amacıyla uygulamaya konmasına Mühendislik denir. (Britannica) Bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamalara geçiren sistematik çalışmalar bütününe Mühendislik denir. (Larousse)

5 MÜHENDİS Türk Dil Kurumuna göre mühendis,insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Bir mühendisin görevi, bilime ve teknolojiye dayalı çalışmaları insanoğlunun ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün bunları belli bir meslek etiği doğrultusunda uygulamaktır.

6 MÜHENDİS KİMDİR? Tr. Mühendis = (Ar.) Hendese-ci Geometrici Şekil Bilimci (tasarımcı) İng. Engineer = (Lat.) ingeniare / ingenium Yaratıcı / zeka sahibi

7 MÜHENDİS Belirli bir alanda uzmanlaşma Gözleme dayalı çıkarsama yapabilme Analitik çözüm geliştirebilme Gerektiğinde yeni bilgiye ulaşabilme Mevcut bilgiyi yeni problemlere uygulayabilme Bilgiyi aktarabilme Becerilerine sahip olmalıdır

8 TEMEL MÜHENDİSLİK ALANLARI Elektrik mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya mühendisliği Makine mühendisliği Harita mühendisliği Maden mühendisliği Biyomühendislik

9 ABET KRİTERLERİ i. Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği, ii. Deney yapma ve veri yorumlama yeteneği, iii. İstenen özelliklere sahip bir sistemi çözüm yöntemlerini tasarlama yeteneği, iv. Disiplinler arası bir grup içinde çalışabilme yeteneği, v. Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme yeteneği, vi. Etik sorumlulukların farkında olma, vii. Verimli biçimde diyalog kurabilme yeteneği, viii. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilecek geniş bakış açısı oluşturabilme, ix. Gereksinimleri ve ihtiyaçlarını tanımlama; yaşam boyu öğrenmeye çalışma yeteneği, x. Yürürlükte olan yönetmelikler ile ilgili bilgi sahibi olma, ve yapılan değişiklikleri takip etme xi. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknolojik mühendislik araçlarını ve tekniğini kullanma yeteneği

10 MÜHENDİSLİKTE TASARIM YÖNTEMİ 1) Problemin tanımlanması 2) Gerekli bilgilerin elde edilmesi 3) Yaratıcı çözümler için araştırma yapmak 4) İdeal çözüm için belli bir model oluşturma (analitik çözüm) 5) Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi 6) Rapor ve planların hazırlanması 7) Tasarımın hayata geçirilmesi

11 ANALİTİK ÇÖZÜM Gerçek dünyadan gelen problemleri matematiğe soyutlama Soyut dünyada çözdüğü problemi gerçek dünyada uygulama Çözümün geçerliliğini ispat edebilme

12 PROBLEM ÇÖZME

13

14 TASARIM Mevcut bir problemin çözümüne yönelik, pratik uygulamaya yönelik fikir/ler.

15

16 FELSEFE Varlığın ve bilginin bilimsel yöntemlerle araştırılması Belirli bir alandaki düşünce sistematiği bütünü Gr. Philosophos Philos (bilim) sophos sevdalısı

17 FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ADIMLARI Hayalcilik Tasarımcılık Üretkenlik

18 HAYALCİLİK Hayal etme, düşüncenin temel adımlarından biridir İnsan zihninde bir kavram, varlık ya da fikre ilişkin oluşan yansımalar Hayal edilen nesne/kavramların gerçek olması gerekli değildir, ancak mühendislik alanında değerli sayılabilecek hayallerin belirli bilimsellik ilkelerini taşıması zorunludur.

19 TASARIMCILIK Hayal edilen nesnelerin forma (geometriye) dökülmesi işlemi Hendese = geometri Yenilikçi Mevcut kısıtlarla uyumlu Güvenli

20 ÜRETKENLİK Yalnızca fiziksel nesneler anlamında değil, fikirsel anlamda da üretici olma durumu Fikirlerin paylaşımı, yayılımı, yorumlanması Basit, hızlı, ekonomik çözümler

21 DÜŞÜNCE MODELLERİ

22 SOYUTLAYARAK ÇÖZME

23 BİLGİ FELSEFESİ Bilgi konusunda şüphecilik Bilginin gerçekliği Var olup olmadığı Doğruluk derecesi Gibi kavramların eleştirel tartışması (epistemoloji)

24 MÜHENDİSLİK VE FELSEFE Mühendislik standart formüllerin uygulanması değildir. Her formül (yöntem) belirli bir mantık silsilesi izlemektedir. E= mc 2 Özgün makalede tarif edilen, L kadar enerji kaybeden bir cimin toplam kütlesi L/c 2 kadar eksilir

25 MODELLEME

26 DİYALEKTİK-SORGULAMA Gözlenen durumlar hakkında sebep-sonuç ilişkilerinin kurulabilmesi ve öne sürülen savların doğruluğunun gösterilebilmesi için gerekli olan sorgulama süreci Neden böyle oldu? Böyle olmaması için neler gerekli? Koşullar değiştiğinde ne olacak?

27 TEKNOLOJİNİN BAŞLANGICI İnsanın yaptığı ilk alet teknolojinin ve mühendisliğin başlangıç noktasıdır.

28 TAŞ DEVRİNDE TEKNOLOJİ İlk örnekler yaklaşık 2 milyon yıl önce Taş ve ağaç araçlar Gündelik eşyalar: süs eşyaları, kap-kacak, baltalar, iğneler, bıçaklar vs Silahlar: Ok başları, mızraklar ve mızrak uçları, fırlatıcılar,vs Tarım araçları Yerleşik tarım topluluklarının oluşması bir kırılma noktasıdır.

29 TARIM TOPLUMUNA GEÇİŞ Avcı-toplayıcı gruplar çiftçilere dönüştüğünde beslenme dışındaki faaliyetler için ayrılan zaman arttı. (~MÖ.10,000) Gıda maddelerinin korunması, saklanması, barınma vs gibi yeni sorunlarla karşılaşıldı. İnşaat, çömlekçilik, dokuma tezgahları, tarım aletlerinin üretimi vs gibi yeni iş alanları açıldı. Bu yeni alanlarla birlikte yeni uzmanlıklar gelişti.

30 YERLEŞİK HAYAT Tarım ve hayvancılıkla birlikte gelen üretim fazlası ticaret, para, yazı gibi kavramların gelişmesine önayak oldu. Yerleşik hayatla birlikte süren göçebe hayat tekerlek ve kayığın icadını sağladı. (~MÖ3000) Şehircilik çalışmaları (kanalizasyon ve su sistemleri) MÖ Girit

31 ANTİK YUNAN Thales Batı uygarlığının ilk matematikçisi Aristoteles Klasik felsefenin kurucusu Pytagoras - Geometri Euklides - Geometri Demokritos Maddenin temel yapısı Galenos Tıp Arkhimedes Mekanik İskenderiyeli Heron - Mekanik

32

33

34 ANTİK ROMA ~MÖ. 700 ler civarında Su sistemleri, kemerler, köprüler, yollar vs. Ağırlıklı olarak inşaat alanında, neredeyse tümüyle deneysel veriye dayalı Matematik ve kuramsal çalışmalar Yunanlı kölelere terk edilmiş durumda

35

36 KAYNAKLAR İnsan gücü, hayvan gücü, su gücü Rüzgar gücü yalnızca yelkenli teknelerde Buhar gücü, Heron un oyuncakları

37 GEMİ TEKNOLOJİSİ Yelken ve kürek donanımlı, taşımacılık ve savaş amaçlı Yavaş. İtme gücünü arttırmak için ek sıralar: trirem. Üst sıralardaki küreklere binen yük çok fazla

38 RÖNESANS Erken modern dönemde, ağırlıklı olarak Avrupa da doğup güçlenmiş bir kültürel hareket Bizans ın yıkılması ile birlikte batıya hareket eden Rumlar yanlarında klasik döneme ait pek çok kaynak götürmüştür. Bu durum gerek bilim, gerekse sanat alanında önemli atılımlara yol açmıştır.

39 RÖNESANS Rönesansın fikirsel kaynakları her ne kadar batıya aktarılan çok tanrılı Grek literatürü olsa da, bu hareketin en büyük destekçisi kilise olmuştur.

40 DÜNYANIN KEŞFİ Gerek İstanbul un kaybedilmesi, gerekse Akdeniz havzasındaki gelirin azalması nedeniyle Portekizli Henry tarafından başlatılan yeni dünyaların keşfi hareketi özellikle Amerika kıtasının keşfi ve yağmalanmasıyla birlikte Avrupa da refah seviyesini yükseltti.

41 ANA ETKENLER Pusula Okyanusları aşacak dayanıklılıkta gemilerin inşa edilebilmesi Haritacılıktaki gelişmeler (ör. Merkator haritaları) Matbaanın icadı ile birlikte bilginin hızlı yayılımı.

42 RÖNESANSIN SONUÇLARI Sanat ve bilim alanlarında yeni akımlar oluştu Skolastik düşünce sistemi yıkıldı Pozitif bilimlerde deney ve gözleme dayalı anlayış yerleşti Bilim ve sanat alanındaki başatlık Müslüman ülkelerden Avrupa ülkelerine geçti İnsan hakları fikri ortaya atıldı

43 BİLİMDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Giordino Bruno, Tycho Brahe, Kopernik, Kepler- Astronomi Galileo- Fizik, astronomi, optik Leonardo Da Vinci- Mekanik, tıp Francis Bacon- Bilimsel metodoloji Descartes- Matematik

44 GALİLEO İlk pratik teleskop Teleskop yardımı ile yapılan gözlemin teori ile uyumsuz oluşunun ispatı «Teori fazla karmaşık olduğuna göre doğru olan gözlemdir» Gözleme dayalı (doğrulanabilir) yeni bir teori

45 GALİLEO Hareket fiziği Balistik eğri denklemi Askeri kompas Termometre Aynalı teleskop

46 LEONARDO Ressam, heykeltraş, mimar, bilgin, mühendis, filozof, anatomist, botanist, kartograf vs.

47 LEONARDO Kariyerine Verrocchio nun atölyesinde çırak olarak başladı. 20 yaşında kendi atölyesinin başına geçti. Ressam olarak ün yapmasına rağmen pek çok farklı disiplinde gözleme ve deneye dayalı çalışmalar gerçekleştirdi. Sistematik gözlem ve deney rönesansın mühendislik ve bilim alanındaki en önemli kazanımlarından biridir.

48 MEKANİK TASARIMLARI Leonardo uzun yıllar boyunca kuşların hareketlerini ve anatomilerini incelemiş, buradan yararlanarak uçan makineler tasarlamıştır.

49

50 YAYLI OTOMOBİL

51 SAVAŞ ARAÇLARI

52 MİMARİ

53 KİMYA Rönesans döneminde resmin hızlı yükselişi, temel kimya süreçlerinin tanımlanmasına da yardımcı olmuştur. Pigmentlerin elde edilmesi, renklerin elde edilmesi için uygun şekilde işlenmesi ve karıştırılması, zemin uygulanabilmesi için taşıyıcı malzemelerin ve incelticilerin geliştirilmesi vs.

54 GÜÇ KAYNAKLARI İnsan gücü Hayvan gücü Su gücü Rüzgar gücü yelkenli tekneler ve yel değirmenleri Barut Yay

55 BİLİM ve TEKNOLOJİ Özellikle coğrafya, astronomi, kimya, matematik, fizik, üretim teknolojileri ve mühendislik alanlarında büyük gelişmeler yaşandı. Madencilik ve metalurji alanlarında önemli gelişmeler yaşandı pik demir, külçe demir ve çivi üretimi Krank mili ile dairesel hareket düz harekete çevrildi.

56 Matbaanın icadı - bilgiye erişim son derece ucuzladı Gemicilik pusula, usturlap, kuru dok, yüzer dok Kaldırma kulesi Teknik çizim

57 SANAYİ DEVRİMİ 16. yydan itibaren nüfus artışı hızlandı Tarımdaki gelişmeler geniş kitlelerin işsiz kalarak şehirlere göçünü hızlandırdı Yaşam kalitesi yükseldi tüketimde artış Amerikan altını, Babür altınları Sömürgecilik hareketi Orta sınıfın zenginleşmesi Taşıma ve teknolojideki gelişmeler

58 SANAYİ DEVRİMİ Protestanlığın yayılması Kapitalizmin icadı Rönesansta edinilen bilimsel yöntemler Fransız Devrimi

59 Nüfus artışı, kentlere doğru hızlı ve yoğun nüfus hareketleri, tüketimin artışı gibi gelişmeler üretim teknolojilerinde yeni arayışlara yol açtı. Özellikle İngiltere kömür madenleri artan talebi insan gücü ile karşılamakta yetersiz kalıyordu. Bu durum, yeni enerji kaynaklarının araştırılmasına neden oldu.

60 İngiltere gerek Güney Amerika dan gelen, gerek Plessey Savaşı nda Fransa dan ele geçirilen altınlar, gerekse sömürgelerinden gelen zenginlikler nedeniyle büyük çaplı yatırımlara girişecek sermaye birikimini elde etmiştir. Kapitalist yasalar, bireylerin yatırım yapmalarını ve rekabetçi piyasa şartlarını sağlamaktaydı.

61 Üretim için gerekli olan temel hammaddeler ve mamüllerin uzak mesafeler boyunca taşınması kolay ve ucuz hale gelmişti.

62 BUHAR MAKİNESİ İlk buhar makinesi İskenderiyeli Heron İlk patent 1606, Jerónimo de Ayanz y Beaumont İşe yarar ilk uygulama 1679 Thomas Avery, madenlerden su tahliyesi için pompa İlk ticari uygulama 1712 thomas Newcomen 1781, James Watt dönel hareketli motor, 10 hp

63 18. yyda en önemli üretim kalemlerinden biri olan kömür, madenlerden kas gücüyle çıkarılmaktaydı. Madenlerdeki en önemli sorun tünellerde biriken suyun tahliyesiydi. Bu suyun insan ya da hayvan gücüyle tahliyesi pahalı ve tehlikeli bir işti.

64 Buharlı pompanın icadı ile birlikte bu sorun önemli ölçüde ortadan kaldırılmış oldu.

65 Watt ın dönel hareket üreten motoru geliştirmesiyle birlikte buhar makineleri artık fabrikalarda da kullanılmaya başlandı.

66 BUHARLI ARAÇLAR İlk buharlı otomobil denemeleri 17. yyda başlamış, ancak işe yarar modeller ancak 19.yy ın son yarısında ortaya çıkmıştır. Buna karşılık buharlı trenler çok daha başarılı olmuştur.

67 BUHARLI ARAÇLAR 19. yy sonlarına doğru buhar makineleri gemileri hareket ettirecek kadar güçlenmiştir.

68 MAKİNELEŞME Sanayi devrimine kadar üretim emekyoğun bir işti Belirli alanlarda uzmanlaşmış ustalar katı kurallarla yönetilen loncalara bağlıydı Üretilen mal ve çeşitlilik az, fiyat yüksekti Toplum tarım toplumu idi Çocuk işçiler, düşük maaşlar, çalışma koşullarının aşırı kötü oluşu gibi sorunlar mevcuttu

69 TOPLUMSAL ETKİLER Nüfusun büyük kısmı kentlerde Kentler fabrikaların ve limanların etrafında Hava kirliliği, su kirliliği gibi sorunlar Demiryolu ağı yaygınlaşıyor Üretimde otomasyon Yaygın ulaşım ağları Kentlerin araçlara teslim oluşu Gettolar Sosyalizm

70 GÜÇ KAYNAKLARI İnsan gücü Hayvan gücü Su gücü Rüzgar gücü yelkenli tekneler ve yel değirmenleri Kömür ve buhar gücü 19. yy sonlarına doğru petrol Elektrik

71 SANAYİ DEVRİMİNDE MÜHENDİSLİK Buhar gücünün ve petrolün icadı makine mühendisliği alanında büyük gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Wright Kardeşler in uçan makinesi - aviyonik Elektrik mühendisliği Modern kimyanın gelişimine paralel olarak malzeme mühendisliği

72 ISAMBARD KINGDOM BRUNEL İlk metal gemi Great Britain Büyük Batı Demiryolu bağlantı noktalarındaki sarsıntıyı engellemek için genişletilmiş ray aralığı Çeşitli köprüler çoğu halen hizmette Genellikle yüksek maliyet nedeniyle batan projeler

73 HENRY FORD "I will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for. It will be constructed of the best materials, by the best men to be hired, after the simplest designs that modern engineering can devise. But it will be so low in price that no man making a good salary will be unable to own one and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God's great open spaces."

74 FORD MODEL T Üretim bandı Kitlesel üretim 20 hp 2.9 l motor Açılır tavan Bujili ateşleme Herhangi bir sıvı yakıtla çalışabilir 1918 de ABD de trafikteki araçların yarısı Model T ( adet satış)

75 EDISON Menlo Park ilk endüstriyel araştırma laboratuarı 1000 e yakın patent, ancak bunların büyük bölümü çalışanlara ait fikirler

76 TESLA Floresan lamba, neon ışıkları, hız-ölçer, otomobillerdeki ateşleme sistemi, radarın temelleri, elektron mikroskobu, mikrodalga fırın, AC şebeke, hidroelektrik santral, AC motor, radyo kontrol, kablosuz enerji iletimi, yüksek frekans üreteçler, iyonosfer yansıtmalı radyo vsvs. Toplamda 700 den fazla bireysel patent

77 1. DÜNYA SAVAŞI

78 28 Temmuz Kasım 1918 arasında devam eden Avrupa merkezli küresel savaş. İtilaf devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) İttifak devletleri (Almanya, Avusturya- Macaristan, İtalya) İtalya bir süre sonra taraf değiştirmiştir. 70 milyon askeri personel, 9 milyon kayıp

79 SEBEPLER Fransa ve İngiltere nin sömürgecilikte Almanya ya göre daha ileri gitmesi Ruslar ı zayıflatmak amacıyla yapılan Kırım Savaşı nda güçlenen Alman ve İtalyan ordularının varlığı Petrol yataklarının mülkiyeti Rusya İmparatorluğu nun ekonomik darboğazda oluşu Sanayi Devrimi

80 SİLAH ENDÜSTRİSİ Piyade silahları (seri atışlı tüfekler, makineli tüfekler vs) Tank Uçak Denizaltı Kimyasallar

81

82 GENEL KARAKTERİSTİKLER Topyekün savaş İlk kez cephe gerisi de ateş altında. Sosyal hayat çökmüştür Siper savaşı Mitralyöz, yarı otomatik tüfekler, uzun menzilli tüfekler Klor gazı 15 km. menzilli toplar

83 HAVA SAVAŞLARI Başlangıçta zeplin ve uçaklar gözlem araçları olarak kullanılmıştır Almanya zeplinleri bombardıman amaçlı kullanmıştır İlk hava savaşı Uçakların silahlanmasıyla birlikte daha hızlı, manevra kabiliyeti arttırılmış, daha dayanıklı uçaklar Pilotlar uçağı erken terk etmesin diye paraşüt kullanımı yasaklanmıştır

84 HAVA TEKNOLOJİSİ Topçu desteği için gözlem balonları Alman zeplinleri bombardıman platformu Ağustos 1914 tarihinde Alman hava kuvvetlerinde 230 uçak mevcut. Bunların 130 adedi servise girdi İngiliz hava kuvvetlerinde ise 184 uçağın 30 adedi askeri görevlere uygun 1915 te cam yüzeylere çekilen fotoğraflarla keşif görevleri Selüloz film Kodak tarafından keşfedildi, ancak çözünürlük düşük

85 Telsiz Morse vericisi, alıcı yok Keşif uçağı koordinatları topçu bataryasına görsel olarak veriyor 1914 te uçaktan atılan el bombaları bombardıman uçaklarının atası sayılabilir 8 Eylül 1914: İlk hava savaşı. Rakibine çarparak düşüren Pyotr Nesterov ilk hava galibiyetini kazandı

86 SENKRONİZASYON İleri doğru ateş eden tüfek pervaneyi vurabilir. Çözümler: Pervaneyi geriye almak Tüfeği pervaneden daha yukarıya almak Senkron tüfek

87

88

89

90

91 TANK İlk tank tasarımı Leonardo İlk askeri uygulama 1917 yılında Palet zamanlı içten yanmalı motor 1890 Zırhlı ve ağır silahlı bir aracı hareket ettirmek için bu iki keşfin yapılması zorunlu 534 İngiliz tankının çoğu savaşta iş göremez hale geldi. Bakım onarımları çok zor, çok kırılgan

92

93 DENİZALTILAR Alman U-botları İngiliz deniz kuvvetleri ve ikmal hatları için ciddi tehlike oluşturmuştur. İlk denizaltılar su altında fazla zaman geçiremiyor, ancak gerektiğinde suya dalabilen su üstü gemileri gibi çalışıyordu. U-botların göreceli başarısı su altında daha uzun zaman geçiren denizaltıların üretilmesinin önünü açtı

94 SONUÇLAR İmparatorluklar devri kapandı Krallıkla yönetilen ülkelerin çoğu parlamenter düzene geçti Büyük devletler parçalanarak yeni devletler ortaya çıktı Rusya Kızıl Ekim Devrimi sonrasında sosyalist rejime geçti Orta doğu ve Arap ülkeleri sömürgeleştirildi

95 Ancak, savaşın sonucunda sömürgelerin paylaşımı kesin bir çözüme ulaştırılmadığı gibi yeni oluşan devletlerin vesayeti üzerinde de kesin bir anlaşmaya varılamadı. Bu sebepler, 2. Dünya savaşını hazırlayan sebepler arasında değerlendirilmelidir.

96 2. DÜNYA SAVAŞI arasında küresel boyutlardaki 2. savaş. Müttefikler: SSCB, ABD, İngiltere, Fransa Mihver: Almanya, İtalya, Japonya. Can kaybı 40 ila 50 milyon arasında. Yahudi soykırımı

97 SEBEPLER 1929 Dünya ekonomik buhranı İspanyol iç savaşı Çin-Japon savaşı SSCB-Japonya arasındaki sınır çekişmesi Hitler in Avusturya yı plebisit oyunuyla ilhak etmesi (sonuç %99dan fazla ilhakın kabulü) Almanların Prusya ile bağlantısını sağlayabilmek için Danzig i istemesi

98 1. Dünya savaşı sonrasında silahlanması engellenen Almanya, müttefikleri SSCB, İspanya ve İtalya yı, ayrıca Hollanda nın bazı imkanlarını kullanarak gizlice silah üretimine başlamıştır. Alman Ju 52, He111 ve Do 17 lerine eşlik eden İtalyan SM79 uçaklarının yetkinliklerinin test edilmesi için Bask ların elindeki stratejik bölgelerden biri olan Guernica kasabası pazarın kurulduğu gün bombalandı.

99 Yangın bombalarının da kullanılması sonucunda kasaba 3 gün boyunca yanarak tahrip oldu. Saldırıya akşam saatlerinde katılan BF109B lerin çıkış yollarını bombalaması sonucunda sivil kayıplar katlanarak arttı. Franco Cuntasına bağlı gazeteler sivil can kaybını 12 olarak duyurdu.

100

101 UÇAK TEKNOLOJİSİ Çok kanatlı tasarım terk edilmiş, tek kanatlı tasarım kalıcı hale gelmiştir (rüzgar tüneli) Radyal motorların yanı sıra V motorlar da kullanılmaya başlanmıştır Jet motor Telsiz Radar

102

103

104 ROKET MOTORU

105 DENİZ SAVAŞLARI Alman U-botları deniz savaşlarının kesin galibi. Ancak özellikle uçak saldırılarına karşı korumasızlar. Havadan tespit edilmeleri kolay. Deniz devriye uçakları. Hava desteğinin genel önemi nedeniyle uçak gemileri

106 TANKLAR Büyük motorların yapılması yüksek kalibreli toplar ve daha kalın zırhların geliştirilmesine önayak oldu Alman King Tiger tankları neredeyse delinmeyecek zırha ve çok uzun menzilli silahlara sahip Ancak yeterli işleme emniyetine sahip değil. Aşırı karmaşık teknoloji yüzünden üretim yavaş ve bozulma olasılığı yüksek

107 KRİPTO U-Botların başarısının sırrı su altında tespit edilmelerinin zorluğu idi. Alman Genel Kurmayı U-Botlarla haberleşmeyi şifreli telsiz ile gerçekleştirmekteydi. ENIGMA makinesi ilk elektromekanik kripto cihazıdır. ABD ENIGMA şifresini kırmayı başardığında U-Botların devri kapanmıştır.

108

109 RADAR Radar ilkeleri savaştan önce bilinmekteydi ancak savaşın son aşamalarına kadar askeri değeri anlaşılamamıştır. Pearl Harbor

110 ATOM BOMBASI

111

112

113

114 ENDÜSTRİYEL BULUŞLAR Yakıt sıkıntısı ABD: kurşunlu benzin Almanya: sentetik benzin, kömür tozu, roket yakıtı Kauçuk kaynaklarının Mihver devletlerinin elinde olması nedeniyle Yapay Kauçuk Jet motoru

115 TEKNOLOJİ Grekçe Tekhne ve logia sözcüklerinin bileşimi. Tekhne: sanat, beceri, hüner Logia: bilim Teknoloji, bir sorunu çözmek, bir çözümü iyileştirmek, bir hedefe ulaşmak veya belirli bir işlevi gerçekleştirmek amacıyla makinalarını, teknikleri, el sanatlarını, sistemleri, organizasyon yöntemlerini ve aletleri yapma, değiştirme ve kullanım bilgisidir.

116 Teknoloji bir kültürün, bir düşüncenin, bilgi birikiminin ürüne yansıması yani belirli amaçlara ulaşmak için çeşitli aşamalarda geliştirilen bilgi birikim inin üretim sürecine uygulanmasıdır Teknoloji, belirli bir amaca yöneltilmiş bir dizi tekniğin, işin amaçlarına göre sıralanması ve kullanılması yollarının bilimsel kurallara uygun olarak sistematize edilmesidir Teknoloji, bir yandan sanayinin çeşitli dallarında kullanılan üretim, donanım ve yöntemleri, diğer yandan belli bir teknik alanda, bilimsel ilkelere dayanan tutarlı bilgi ve uygulamaların tümünü anlatmaktadır

117 TEKNOLOJİ Teknolojinin gelişme yönünü belirleyen etmenler nelerdir? Küçük bir Ar-Ge işletmesinin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Sermaye, teknolojinin pazara yanıt vermesini (talepleri karşılamasını) ister

118 Teknolojik bir buluşun başarılı olabilmesi için, Belirli bir ihtiyacı karşılaması, Fiyatının (bedelinin) karşılanabilir olması, İyi pazarlanması Gerekir. Pazar teknolojiyi yaratırken teknoloji de pazara yön vermektedir.

119 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİ Ürün ve hizmetler sunar Yüksek rekabet vardır Değişiklik hızı yüksektir Toplum için vazgeçilmez bir endüstridir Teknolojik hizmetlerin ve cihazların devamı için gerekli olan tamir, servis, garanti gibi hizmetleri sunar Ar-Ge bu endüstride çok önemlidir

120 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİNİN GELİŞME NEDENLERİ Teknolojik hizmetlerin gelişmesi, iyileşmesi, yeni hizmetlerin bulunması Teknolojik cihazların iyileşmesi, yeni cihazların ortaya çıkması Teknolojinin küresel bir pazar haline gelmesi Teknolojik hizmet ve cihazların fiyatlarının daha uygun seviyelere gelmesi

121 TEKNOLOJİ ENDÜSTRİSİNİN GELİŞME NEDENLERİ Teknolojiye erişim imkânlarının artması Teknoloji konusunda eğitimin artması Teknoloji alanında mesleki eğitimin artması ve gelişmesi Teknolojik organizasyonların, fuarların gelişmesi, çoğalması Teknoloji endüstrisindeki gelir artışı Teknoloji hizmeti/cihazı sunan firmalar arasındaki rekabet

122 YENİ EKONOMİ özellikle ABD de 1990 lıyıllarda ortaya çıkan normalin üzerindeki iyi performans Özellikle yılları arasında, düşük enflasyon ve tahminlerin üzerinde yakalanan büyüme oranları, bu gelişmede ABD nin enformasyon ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımların etkisi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir

123 Batı dünyasında 1970 lerde yaşanan ekonomik kriz, 1980 lerin başında neo-liberal iktisat politikalarının devreye girmesine neden olmuştur. Bu dönemde oluşan stagflasyon olgusuna çözüm arayışları içinde, yeni bir yatırım alanı olarak enformasyon teknolojisine dayalı sanayileşme politikaları üzerinde durulmuştur. Enformasyon yatırımlarının çoğaltan etkisinin istihdam ve büyüme üzerindeki etkilerinin olumlu olacağı beklentisi, birçok ülkede giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

124 Toplumsal Değişim : Bilgi toplumu Küreselleşme Enformasyon ve İletişim teknolojileri : İnternet

125 MÜHENDİSLİKTE TASARIM YÖNTEMİ 1) Problemin tanımlanması 2) Gerekli bilgilerin elde edilmesi 3) Yaratıcı çözümler için araştırma yapmak 4) İdeal çözüm için belli bir model oluşturma (analitik çözüm) 5) Tercih edilen çözümün değerlendirilmesi 6) Rapor ve planların hazırlanması 7) Tasarımın hayata geçirilmesi

126 TASARIM It is a decision making process (often iterative) in which the basic sciences, mathematics, and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation ABET

127 TASARIM Tasarım, bir nesne ya da sistemin inşası için gereken çizim, süreç, şema vs. planların oluşturulması işlemidir. Rasyonel model ve hareket merkezli model

128 RASYONEL MODEL Tasarımcı bir aday tasarımı verilen kısıt ve hedeflere göre optimize eder. Tasarım süreci bir plan çerçevesinde ilerler. Tasarım süreci ayrık ve ardışık aşamalar şeklinde ilerler.

129 1.ÜRETİM ÖNCESİ TASARIM Tasarım toplantısı ilk toplantı, hedefler belirlenir Analiz - belirlenen hedefler analiz edilir Araştırma benzer çözümlerin araştırılması Belirleme gereksinimlerin belirlenmesi Problem çözümü önerilen çözümlerin belgelendirilmesi

130 2.ÜRETİM SIRASINDA TASARIM Geliştirme tasarlanan çözümün üzerinde yapılan ek iyileştirmeler Test tasarım sonucunda elde edilen ürünün firma içinde test edilerek olası sorunların tespit edilmesi

131 3.ÜRETİM SONRASI GERİBESLEME Uygulama tasarımın sahaya indirilerek uygulanması Değerlendirme ve yorumlama sürecin toparlanarak özetlenmesi, değerlendirilmesi ve gelecekteki iyileştirmeler için çalışmaların yapılması

132 4.YENİDEN TASARIM Yeniden tasarım Mevcut tasarımın üstünde yapılacak değişikliklerle daha başarılı bir tasarım elde etme süreci

133 ZAYIFLIKLARI Tasarımcılar bu model ile çalışmayı istemezler Tasarımın başlangıcında hedefler çok net olmadığı için gereksinim ve kısıtlar sıklıkla değişir

134 HAREKET MERKEZLİ MODEL Tasarımcılar yaratıcılıklarını kullanırlar Tasarım süreci kurallı değil, doğaçlamadır Tasarım sürecinin formal bir yapısının olmaması nedeniyle sürecin denetlenmesi çok zor

135 YAKLAŞIMLAR En basit çözümü seç Her şeyin birden fazla yolu vardır Kullanım eksenli tasarım kullanıcı ürüne uyar Kullanıcı eksenli ürün kullanıcıya özel Kritik tasarım ürün tüketici kültürünün bir eleştirisi ya da yorumu olarka ortaya çıkar

136 Hizmete dayalı tasarım ürünün kullanımıyla oluşan bilgi birikimini kullanarak tasarım Spekülatif tasarım bir ürüne yönelik olmamakla birlikte gelişmekte olan ya da yeni bir alanda yapılan ve sonraki çalışmalara yön verebilecek tasarımlar

137

138 TASARIMDAN ÜRETİME Prototip Ölçekli model Simülasyon Yıkıcı testler Yıkıcı olmayan testler Gerilim testleri

139

140 PROTOTİP Problemin çözümünü ne ölçüde sağladı? Test sonuçları tasarımın güvenilir olduğunu gösteriyor mu? Benzer çözümlere göre rekabet edecek düzeyde mi? Üretim maliyetleri yeterince düşük mü? Seri üretime geçtiğinde satışı veya kullanımı kar getirebilir mi? Kullanıcı geri beslemesi ile farkedilebilecek arızalar geri çağırmalara neden olur mu?

141 İCAT Daha önce var olmayan ve eşsiz bir cihaz veya yöntemin geliştirilmesi sürecidir İcat, var olan bir ürün veya yöntemin daha derin hale getirilmesi işlemini de kapsar Bir icat, yeni ve özgün ise bu durum belgelendirilebilir

142 İCAT SÜRECİ Oyun Hayal kurma/gözünde canlandırma Sezgi Keşif Geliştirme/iyileştirme Geliştirilenin uygulanması

143 PATENT Patent, bir ürün, yöntem ya da modelin özgünlüğünü garanti altına alan bir belgelendirme sistemidir. Patent, icadı yasal koruma altına alır. Patent yasaları yerel uygulamalardır. Her resmi otorite (devlet) kendi patent yasalarını uygular. Uluslar arası patent anlaşmaları mevcuttur, ancak küresel bir organizasyon yoktur.

144 ABD de toplam patentlerin %17 si kişilere, %1 i hükümete, kalan %82 si ise kuruluşlara aittir. Tarihte geriye doğru gidildikçe kişisel patentlerin oranı yükselmektedir.

145 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Kanunlarla koruma altına alınmış sınai mülkiyet haklarının tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak, Lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak, Lisans ve devir anlaşmalarını tescil etmek, Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak, Yurtdışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

146 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Türkiye'yi sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunmak ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlamak, Yurtiçi ve yurtdışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, dokümantasyon merkezleri kurmak, bu bilgileri kamunun istifadesine sunmak, Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak, Sınai Mülkiyet Hakları konularında yurtiçinde kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

147 Madde 5 - Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur. Madde 7 - Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.

148 Madde 9- Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçeklemiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir. Madde 10- Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

149 Madde 96 - Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir. Kullanmanın değerlendirilmesinde Pazar şartları göz ünde tutulur.

150 Madde 99 - Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde erilebilir: a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması c - 103üncü maddede belirtilen kamu yararının söz konusu olması,

151 Madde Patent hakkı; a - Koruma süresinin dolması; b - Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi; c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi; sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır.

152 KORUMA SÜRESİ İncelemeli patentlerde 20 yıl İncelemesiz patentlerde 7 yıldır

153 YENİLİKÇİLİK Piyasanın yeni tanımlanan ya da mevcut sorunlarına daha iyi çözümler getirme süreci "An innovation is something original, new, and important in whatever field that breaks in to a market or society«yenilikçilik «daha iyi» kavramı üzerinden tarif edilirken icatçılıkta böyle bir kavram yoktur.

154 DOĞRUSAL MODEL İcat Yenilikçilik Yayılım

155 ENGELBERGER MODELİ Tanımlı bir ihtiyaç İlgili teknoloji alanında rekabetçi kişiler Finans

156 KLINE MODELİ Pazardaki bir boşluğun tanımlanması Araştırma ve tasarım Yeniden tasarım ve üretim Pazarlama Geribesleme

157 MATEMATİK Mühendislik süreçlerinden biri olan analitik çözüm, somut bir problemin soyut düzlemde çözülmesine dayalıdır. Matematik, soyut kavramların kurallı bir şekilde dile getirilmesi için kullanılan yapay bir dildir.

158 GEOMETRİ Herodot tarafından Eski Mısır da geliştirildiği rivayet edilmiştir. Grekçe Geos- Yeryüzü Metro- Ölçüm sözcüklerinden oluşur. Ar. Hendese Başlangıçta geometrinin amacı yer şekillerinin ölçülmesi miras problemi

159 M.Ö.1580 lerde Mısırlılar üçgenin ve dairenin alanı için formüller geliştirmiştir. Pi yaklaşık olarak hesaplanmıştır. M.Ö.100 ler civarında Çinliler Pisagor teoreminin ortaya atmış, daha sonraki tarihlerde ise geometrik ispatını yapmışlardır.

160 Geometrinin ispata dayalı kullanımı Thales M.Ö.600 Thales ile birlikte uzaktaki cisimlerin büyüklükleri benzerlikler kullanılarak hesaplanabilmiştir. Alan, çevre ve hacim ölçümü

161 Aksiyomatik Geometri Öklid geometrisi Bir noktadan bir noktaya tek bir doğru çizilebilir Sonlu bir doğru yine bir doğru olarak uzatılabilir Bir merkez ve bir mesafe çemberi tanımlar Bütün dik açılar birbirlerine eşittir Eğer bir doğru iki doğruyu kesiyorsa ve iç açıların toplamı iki dik açıdan küçük olan tarafından sonsuza devam edildiğinde, iki doğru mutlaka kesişirler

162 ANALİTİK GEOMETRİ Kartezyen geometri 2/3 boyutta eğri denklemlerinin çözümü

163 a) y = f(x) = x b) y = f(x+3) c) y = f(x)-3 d) y = 1/2 f(x)

164 TRİGONOMETRİ Astronomik gözlemlerden türemiştir Üçgenler ve açılar ile ilgilenir Alan hesabı, açı hesabı, Fourier analizi, Elektromagnetik dalga teorisi vs

165 TOPOLOJİ Uzayın deformasyon altındaki özellikleri ile ilgilenen matematik Geometri ile küme teorisinin bileşimi

166

167 CEBİR Denklemlerin analitik çözümü Ar. Al-jebr : kırık parçaların yeniden birleştirilmesi Harezmi nin El-kitab-ül Muhtasar fi Hisab el-cebr ve l Mubalaga kitabı başlangıç olarak kabul edilir.

168 KALKÜLÜS Sonsuz küçüklerin matematiği Türev, integral İntegral kalkülüsün temelleri Antik Mısır a kadar gider. Ancak formüle edilişi Newton ve Leibniz tarafından bağımsız olarak aynı tarihlerde gerçekleşmiştir.

169 DENEYSEL ÇALIŞMA Sebep-sonuç ilişkilerinin gözlenmesi Kuramsal çözümün gerçek dünyada denenmesi Çevre şartlarının mevcut çözüme etkisi Vs.

170 DENEY Tekrarlanabilir olmalı Deney sonunda elde edilen veriler tarafsız olmalı Ölçme hataları en aza indirgenmeli Uygun ölçüm araçları kullanılmalı

17. yy. Dehalar Yüzyılı

17. yy. Dehalar Yüzyılı 17. yy. Dehalar Yüzyılı 20. yy a kadar her bilimsel gelişmeyi etkilediler. 17. yy daki bilimsel devrimin temelleri 14.yy. da atılmıştı fakat; Coğrafi keşifler ile ticaret ve sanayideki gelişmeler sayesinde

Detaylı

Konu 1. Mühendislik ve Yönetim

Konu 1. Mühendislik ve Yönetim Konu 1 Mühendislik ve Yönetim Mühendisliğin Kökeni Latince ingenium = zekice buluş Antik çağlardan bazı mühendislik buluşları aşağıdaki gibidir; Demir, bakır eritme Tekerlek Çivi Kolonlar Su kanalları

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ MAK 110 Makine Mühendisliğine Giriş BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK BİLGİ Ve BİLİM İnsan ve çevresi Anlama / Açıklama / Yorumlama Yaşamı rahat ve güvenilir kılma Sorulara Cevap

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekanik Makina Elemanları MECE 304 Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kontrol Sistemleri Ödev-1 Ödevin Konusu Otomatik Kontrol Sistemlerinin Tarihi Gelişimi Dersi Veren

Detaylı

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ

2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ 2023 e DOĞRU TÜRKİYE DE STEM GEREKSİNİMİ Özet Bulgular PwC tarafından TÜSİAD işbirliğiyle hazırlanan 2023 e Doğru Türkiye de STEM Gereksinimi başlıklı raporda, STEM alanlarının kritik rolüne değinilmiş,

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri (MECE 431) Ders Detayları

Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri (MECE 431) Ders Detayları Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri (MECE 431) Ders Detayları Ders Adı Fiziksel Niceliklerin İleri Ölçme Teknikleri Ders Kodu MECE 431 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS

Detaylı

SİMÜLASYON Hazırlayan: Özlem AYDIN

SİMÜLASYON Hazırlayan: Özlem AYDIN SİMÜLASYON Hazırlayan: Özlem AYDIN Not: Bu sunumda Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÜCEL in Modelleme ve Benzetim dersi notlarından faydalanılmıştır. SİMÜLASYONUN ORTAYA ÇIKIŞI Simülasyonun modern anlamda kullanılışı

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2

PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 PATENT FARKINDALIK SEMİNERLERİ-2 «Temel Bilimler ve Mühendislik Alanındaki Buluşların Patentlenebilirliği» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış)

NİSAN -10 NİSAN 10 NİSAN -17 NİSAN 17 NİSAN-24 NİSAN 24 NİSAN -1MAYIS MATEMATİK: Sayılar (80 soru) BİYOLOJİ: biyoloji bilimi (konu çalış) ÖNEMLİ Plan MF_3 puan türü baz alınarak 11 lere yöneliktir.tm öğrencileri dağılımda Matematik ve Türkçe soru sayılarını arttırarak fen bilimleri yerine sosyale ağırlık vermelidirler. Yaz dönemi sosyal

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 Giriş Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticisi Rekabette Yeni Bir Boyut: Patent ile Bir Adım Önde Semineri İstanbul 3 Aralık 2004 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ELEKTRONİK HABERLEŞME, UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AR-GE DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ELEKTRONİK HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY AR-GE HİBE DESTEKLERİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI ÖĞRENİM ÇIKTILARI MÜHENDİSLİK İÇİN ULUSAL YETERLİLİKLER ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Ahmet ARAN Prof. Dr. Rıdvan BERBER Mustafa ÇOBANOĞLU Prof. Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof. Dr. Bülent ÖZGÜLER

Detaylı

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri

Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Arçelik A.Ş. Patent Stratejileri Sertaç Köksaldı, Arçelik A.Ş. Rekabet Gücü ve Fikri Haklar Semineri İstanbul Sanayi Odası, Odakule 16 Ekim 2008 Akış Arçelik A.Ş. Ar-Ge ve patent geçmişi Mevcut durum Uygulanan

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1

2) Lineer olmayan denklem çözümlerini bilir 1,2,4 1 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Numerik Analiz BIL222 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO-4 Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010 PROJE ADI ÇOK FONKSİYONLU KOORDİNAT SİSTEMİ

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Girişimcilik Ar-ge ve İnovasyon BIL447 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Elektronik Harp Sistemlerine Giriş EE 411 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları

Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Mühendislik Ekonomisi Analizi (IE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Ekonomisi Analizi IE 305 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HELİKOPTERİN FİKİR BABABASI, DA VİNCİ DEĞİL ÇİNLİLER

HELİKOPTERİN FİKİR BABABASI, DA VİNCİ DEĞİL ÇİNLİLER HELİKOPTERİN FİKİR BABABASI, DA VİNCİ DEĞİL ÇİNLİLER İlk helikopter fikri Leonardo da Vinci nin değildir. Ondan çok önce Çinliler, ucuna kuş tüyleri taktıkları çubuğu çevirip bırakınca uçan oyuncak yapardı.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri II BIL310 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu /

Detaylı

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları

İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme) (MFGE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Teknolojisi Teorisi I (Metal Şekillendirme)

Detaylı

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Tasarımı I Ders Kodu CEAC 405 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Destek Sistemleri IE 444 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) KURULUŞ VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Karar Analizi IE 418 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 2013 AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ALMANYA, BELÇİKA, FRANSA, HOLLANDA, İTALYA, LÜKSEMBURG VE TÜRKİYE RAPOR, AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ÜLKELERİNİN NÜFUS,

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ?

OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ? OTOMOBİLİ HENRY FORD MU İCAT ETTİ? Otomobili Ford un icat ettiğini sanan çoktur ama bu yanlıştır. Ford, üretim bandını mükemmel hale getirip üretimi hızlandırarak otomobili ucuzlattı... İlk buharlı otomobil

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları

Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları Uydu Haberleşmesi (EE 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Uydu Haberleşmesi EE 408 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE 309

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS E-Ticaret ve KKP IE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güç Sistemleri Analizi EE 451 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 210,

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi 07-09 Nisan 2014 - Eğirdir-Isparta Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif

Detaylı

Sayısal Kontrol (MECE 406) Ders Detayları

Sayısal Kontrol (MECE 406) Ders Detayları Sayısal Kontrol (MECE 406) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Kontrol MECE 406 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE306 Kontrol Sistemleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı