ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi"

Transkript

1 ÖNCE BEN OKU WorkCentre 7300 Serisi Fiery Yüklemesi Bu belgede WorkCentre 7300 Serisi için Fiery A Denetleyicisi nin nasl yüklenecei ve kurulaca açklanmaktadr. A ortamnz ve çalma eklinize uygun admlar tam olarak uygulayn: Yükleme Programlar Yükleme Program Admlar sayfa 2 n tamamlayn. Sonra bu belgeyi müterinin iyerindeki yöneticiye verin. Yöneticiler (statik a ortam) sayfa 3 ten balayarak 1 ila 12 arasndaki admlar uygulayn. Yöneticiler (DHCP a ortam) sayfa 5 ten balayarak 4 ila 12 arasndaki admlar uygulayn. Yazc sürücülerinin yüklenmesiyle ilgili bilgi için sayfa 9 da balayan bölüme bakn. Telif Hakk 2008 Electronics for Imaging, Inc. Parça Numarasý: Mart 2008

2 Yükleme Program Admlar Fiery Denetleyici gönderi kutusunu açn. Fiery Denetleyici yi standa yerletirin. Fiery Denetleyici nin arkasndaki anahtarlar kontrol edin: Güç anahtarn Kapal (O) konumuna getirin. Hizmet anahtarlarn normal konuma ( ON (AÇIK) konumu dnda) getirin. 2

3 Fotokopi makinesi Yalnzca Statik Alarn Hazrlanmas için 1. Fotokopi makinesi y statik aa balayn. Fotokopi makinesi zaten aa balanmsa adm 2 a geçin. 2. Fotokopi makinesi için geçici bir IP adresi yaplandrn. Fotokopi makinesi denetim masasnda Oturum Açma/Kapatma dümesine basn. Fotokopi makinesi oturumu açmak için Sistem Yöneticisi parolasn girin. (Varsaylan parola dir.) Makine Durumu dümesine basn. Araçlar sekmesine dokunun. Sonra Sistem Ayarlar > Balant ve A Kurulumu > Protokol Ayarlarna dokunun. TCP/IP - IP Modunu IPv4 Modu olarak ayarlayn. IPv4 - IP Adres Çözünürlüünü STATK olarak ayarlayn. IPv4 - IP Adresini Fotokopi makinesi IP adresi olarak ayarlayn. Protokol Ayarlarndan çkmak için Kapat a dokunun ve Araçlar sekmesinden çkmak için Oturum Açma/ Kapatma dümesine basn. Stendiinde Fotokopi makinesi yeniden balatn. 3

4 3. Fotokopi makinesi denetim masas üzerindeki Yazc Kurulum simgesini etkinletirin. ÖNEMLI: Bu admda belirtilen görevleri tamamladnzdan emin olun. Bu adm, daha sonra Fiery Denetleyici nin IP adresini yaplandrmak için kullanlacak olan Yazc Kurulumu simgesini etkinletirir. Bu adm tamamlayamazsanz, yükleme prosedürünün tümünü (adm 1-12) tekrar etmeniz gerekir. Bir istemci PC si üzerinde bir Web taraycsn açn. Taraycnn adres alanna Fotokopi makinesi IP adresini yazn ve Enter e basn. Fotokopi makinesi nternet Hizmetleri sayfas görünür. Özellikler sekmesini tklayn. Güvenlik > Makine Dijital Sertifika Yönetimi ni tklayn. stendiinde Sistem Yöneticisi kullanc adn ve parolasn girin. (Varsaylan kullanc ad ; varsaylan parola x-admin dir.) Yeni Otomatik mzal Sertifika Olutur u tklayn ve ardndan Uygula y tklayn. Özellikler sekmesinde, Güvenlik > SSL / TLS Ayarlar n tkayn. HTTP - SSL / TLS letiim hattnda, Etkinletir i iaretleyin. Sonra Uygula y tklayn. Stenirse Fotokopi makinesi yeniden balatn. Fotokopi makinesi yeniden balatldktan sonra Fotokopi makinesi nternet Hizmetleri sayfasna tekrar göz atn. Özellikler > Balant > Balant Noktas Ayarlar n tklayn. (stendiinde kullanc ad ve parolay girin; varsaylanlar için yukardaki ikinci maddeye bakn.) Aadaki balantlar için Etkinletir i iaretleyin: SNMP, SMB, FTP stemcisi ve SOAP. Sonra Uygula y tklayn. Özellikler sekmesinde, Hizmetler > Özel Hizmetler > Özel Hizmetler i tklayn. Etkinletir i iaretleyin ve sonra Uygula y tklayn. NOT: Fiery Denetleyici balanp tekrar balatldktan sonra Fotokopi makinesi denetim masas üzerinde Yazc Kurulumu simgesi görünür. 4

5 DHCP ve Statik Alarn Kurulumu 4. Fotokopi makinesi yi Fiery Denetleyici ile DHCP iletiimi için yaplandrn. Fotokopi makinesi denetim masasnda Oturum Açma/Kapatma dümesine basn. Fotokopi makinesi oturumu açmak için Sistem Yöneticisi parolasn girin. (Varsaylan parola dir.) Makine Durumu dümesine basn. Araçlar sekmesine dokunun. Sonra Sistem Ayarlar > Balant ve A Kurulumu > Protokol Ayarlarna dokunun. TCP/IP - IP Modunu IPv4 Modu olarak ayarlayn. IPv4 - IP Adres Çözünürlüünü STATK olarak ayarlayn. IPv4 - IP Adresini Fotokopi makinesi IP adresi olarak ayarlayn. Protokol Ayarlarndan çkmak için Kapat a dokunun ve Araçlar sekmesinden çkmak için Oturum Açma/ Kapatma dümesine basn. Stendiinde Fotokopi makinesi yeniden balatn. 5. Fotokopi makinesi y kapatn. Gerekirse, Fotokopi makinesi nn a balantsn kesin. 5

6 6. Fiery Denetleyici yi gösterildii gibi bir prize, fotokopi makinesine ve aa balayn. Fotokopi makinesi balants için Fiery Denetleyici ile birlikte verilen Ethernet köprü kablosunu kullann. A balants için bir düz Ethernet kablosu kullann. 7. Fiery Denetleyici yi açn. 8. Fiery Denetleyici nin arkasndaki yeil n yandn kontrol edin ve LED lerin 00 deerini görüntülemesini bekleyin. Fiery Denetleyici nin balatlmas ve 00 deerinin görüntülenmesi yaklak 5 dakika sürer. 6

7 9. Fotokopi makinesi ni açn ve Balangç sayfasnn yazdrlmasn bekleyin. ÖNEMLI: Fiery Denetleyici LED leri üzerinde 00 deeri görüntülenene kadar Fotokopi makinesi ni açmayn. Açtktan sonra Balangç sayfas yazdrlana kadar Fotokopi makinesi ne dokunmayn. Bekleme süresi Fotokopi makinesi yazlm sürümüne bal olarak 5 ila 15 dakika arasndadr. Bu süre boyunca aadaki ilemler yaplr: Fiery Denetleyici otomatik olarak Fotokopi makinesi IP adresini olarak yaplandrr. Gerekirse, Fiery Denetleyici yazlm Fotokopi makinesi üzerine kurar (Fotokopi makinesi denetim masasnda ndiriliyor ibaresiyle gösterilir). Kurulum tamamlandktan sonra Fotokopi makinesinin otomatik olarak yeniden balatlmasna izin verin. Balangç sayfasnda aadakilere dikkat edin: DHCP alar Sayfa üzerinde sralanan Fiery Denetleyici IP adresi geçerlidir. Statik alar Sayfa üzerinde Fiery Denetleyici IP adresi geçerli deildir ve yoksaylmaldr. 10. Fiery Denetleyici yi yeniden balatn ve LED lerin 00 deerini göstermesini bekleyin. Yumuak güç dümesini yeil k sönünceye kadar 5 saniye süreyle basl tutun. 10 saniye bekleyin. Fiery Denetleyici yi açmak için yumuak güç dümesine bir kez basn. LED lerin 00 deerini göstermesi için yaklak 5 dakika bekleyin. 00:00:05 00:00:10 7

8 11. Fotokopi makinesi denetim masasnda Tümünü Temizle dümesine basn. 12. Yalnzca DHCP alar: Gerekirse Fotokopi makinesi denetim masasndan Fiery Denetleyici ilevlerine erimek için Yazc Kurulum simgesini (EIP ayarlar) etkinletirin. Ayrntl talimatlar için Kullanc Belgeleri CD sinde Yaplandrma ve Kurulum bölümüne bakn. Yalnzca statik alar: Fiery Denetleyicinin IP adresini yaplandrn. Fotokopi makinesi denetim masasnda Hizmetler dümesine basn. Yazc Kurulumu simgesine dokunun. Simge görünmüyorsa, bu bölümün sonundaki Not a bakn. Parola alanna dokunup Fiery Denetleyici için Yönetici parolasn girin. (Varsaylan büyük-küçük harf duyarl parola Fiery.1 dir.) Sonra Kaydet e ve Oturum Aç a dokunun. Ana ekranda IPv4 Kurulumu na dokunun. IPv4 Adres Türünü Elle olarak ayarlayp Fiery Denetleyici için tercih ettiiniz IP Adresini girin. Deiiklikleri Kaydet e dokunun. Dier a ayarlarn istediiniz gibi yaplandrn. Ana ekranda, Sunucuyu Yeniden Balat > Sistemi Yeniden Balat > Sistemi Yeniden Balat a dokunun. Fiery Denetleyici nin yeniden balatlmasna izin verin ve yeni bir Balangç sayfas yazdrn. NOT: Yazc Kurulumu simgesi görünmüyorsa aadakileri yapn: Fotokopi makinesi denetim masas üzerindeki Makine Durumu dümesine basn ve Fotokopi makinesi IP adresinin olarak ayarlandndan emin olun. Adres doru deilse, Fiery Denetleyici ile Fotokopi makinesi arasndaki kabloyu kontrol edin ve yeniden konumlandrn. Fotokopi makinesi denetim masasnda Tümünü Temizle dümesine basn. Fiery Denetleyici yi yeniden balatn ve LED lerin 00 deerini göstermesini bekleyin (talimatlar için adm 10 a bakn). Fiery Denetleyici 00 deerine ulatnda, tekrar Tümünü Temizle ye basn. Yazc Kurulumu simgesi hala görünmüyorsa, adm 1 den balayarak tüm yükleme prosedürünü tekrarlayn. 8

9 Yazc Sürücüsünün Yüklenmesi TCP/IP kullanarak yazdrma: Windows 2000, Windows XP, Server 2003 ve Vista ya yükleme Kullanc Yazlm DVD si ya da WebTools u kullanarak yazc sürücülerini bilgisayarnza indirin. Yazc ve Fakslar/Yazclar a gidin ve Yazc Ekle yi seçin. Yazc Ekleme Sihirbaz penceresinde leri yi tklayn. Yerel Yazc y seçin, Tak ve Kullan yazclar otomatik bul seçeneini kaldrn ve leri yi tklayn. Yeni Balant Noktas Olutur öesini seçin, Standart TCP/IP balant noktasn belirleyin ve leri yi tklayn. Tekrar leri yi tklayn. Fiery Denetleyici için IP adresini ya da Sunucu Adn girin ve leri yi tklayn. Sonlandr a tklayn. Üretici ve yazclar gösteren pencerede Diskim Var a tklayn. ndirdiiniz yazc sürücülerine göz atn, Oemsetup.info ya da Oemsetup bulup Aç tklayn. Diskten Yükle penceresinde Tamam tklayn. Fiery Denetleyici yazc sürücüsünü seçin ve leri yi tklayn. Yazcy adlandrn ve varsaylan yazc olup olmayacan seçin. Yazcy paylatrmayn ve leri yi seçin. sterseniz bir test sayfas yazdrn ve Sonlandr tklayn. Yüklenebilir Seçeneklerin Yaplandrlmas Yazclar a gidin, Fiery Denetleyici yazcsna sa tklayn ve Özellikler i seçin. Yüklenebilir Seçenekleri seçin, ilgili seçenekleri/ayarlar ekleyin/ kaldrn ve Tamam a tklayn. TCP/IP destekli a üzerinde, ki Yönlü letiim i seçin, IP adresi ya da Sunucu Adn girin, Açldnda Fiery Sürücüsünü Güncelle yi seçin ve Fotokopi makinesi üzerine yüklenen seçenekleri otomatik olarak güncellemek için Güncelle yi tklayn. SMB kullanarak yazdrma: Fiery Denetleyici üzerinde TCP/IP yi yaplandrmal ve Windows Yazdrma y (SMB) etkinletirmelisiniz. SMB kullanan tüm istemci bilgisayarlarnda TCP/IP protokolü ve Microsoft Alar için stemci nin yüklü olmas gerekir. IP adresi ve Sunucu Adn kontrol etmek için Yaplandrma Sayfas yazdrn. Stemci bilgisayarnda Balat/Çaltr a gidin ve Fiery Denetleyici IP adresini ( \\<IP Adresi> yazn) girin ya da IP adresi veya Sunucu Adyla Fiery Denetleyici için Yakn Alar/A Balantlarm/A arayn. Gerekirse, yazdrma srasn görüntülemek için Fiery Denetleyici simgesine çift tklayn. Sraya sa tklayarak ve Aç seçerek ya da sraya çift tklayarak istediiniz yazdrma srasn (Yönlendir, Tut veya Yazdr) seçin. Dier yazdrma balantlarnn ayarlanmasyla ilgili talimatlar için Fiery Denetleyici belgelerine bakn. 9

10 Mac OS X den yazdrma: Yükleme Kullanmdaysa Yazc Kurulumu Programndan çkn. Kullanc Yazlm DVD si ya da WebTools u kullanarak OS X klasörünü bilgisayarnza indirin. OS X deki OSX yükleme simgesine çift tklayn: Yazc Sürücüsü klasörü. Ekrandaki talimatlar uygulayn. Hzl ya da Kapsaml seçeneklerinden birini seçin. Yükleme tamamlandktan sonra Quit e tklayn. Kurulum AppleTalk/Bonjour: AppleTalk ve Bonjour Fiery Denetleyici üzerinde etkinletirilmelidir. Yazc Kurulumu Programn balatn, Add seçeneine tklayn ve Varsaylan Taraycy seçin. AppleTalk için, Fiery Denetleyici AppleTalk balantlar listesinde görüntülenmiyorsa, More Printers seçeneine tklayn. Fiery Denetleyici bulunduu AppleTalk Zone u seçin. Bonjour için, Bonjour balant türüyle birlikte Fiery Denetleyici yi seçin. Her iki balant türü için, Print Using veya Printer Model seçimine gidin ve ilgili üretici ile Fiery Denetleyici PPD sini seçin. Add seçeneine tklayn. IP Yazdrma: Yazc Kurulumu Programn balatn, Add seçeneine tklayn ve IP Yazcsn seçin. Protokol için LPD/LPR veya IPP seçin. LPD/ LPR için, IP adresini veya Sunucu Adn ve istenen yazdrma balantsn (Yazdr, Tut veya Yönlendir) yazn. IPP için, IP adresini veya Sunucu adn yazn ve Sra alannda ipp/ yazdktan sonra istenen yazdrma balantsn girin. Her iki balant türü için, Print Using veya Printer Model seçimine gidin ve ilgili üretici ile Fiery Denetleyici PPD sini seçin. Add seçeneine tklayn. Yaplandrma Yazc Kurulum Programnda, Fiery Denetleyici yazdrma balantsn seçin ve Bilgileri Göster i tklayn. Yüklenebilir Seçenekleri seçin, ilgili ayarlar seçin ve Deiiklikleri Uygula y tklayn. 10

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z.

KURULUM. Cihaz n Ba lanmas. Not Lütfen router ayarlar için yanl zca kablolu a ba lant s n kullan n z. KURULUM Cihazn Balanmas Not Lütfen router ayarlar için yanlzca kablolu a balantsn kullannz. Kablo balantlarn yapmadan önce ellerinizin slak olmadndan emin olun. Mevcutta kullanlan bir modem varsa, bunun

Detaylı

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Yazdırma

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Yazdırma Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Yazdırma 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal

Detaylı

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Yazdırma

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Yazdırma Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Yazdırma 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 31 Temmuz

Detaylı

MX-M182D MX-M202D MX-M232D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU

MX-M182D MX-M202D MX-M232D DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU İÇINDEKILER GİRİŞ... KILAVUZU KULLANMA... MODELLER ARASINDAKİ FARKLAR... 5 KURULUM YAZILIMI KURMADAN ÖNCE... 6 YAZILIM...6

Detaylı

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Yazdırma Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Yazdırma 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 45111583 13 Eylül 2012

Detaylı

Yazdırma TUR. Fiery Yazılımını İçerir

Yazdırma TUR. Fiery Yazılımını İçerir Fiery Yazılımını İçerir Bu ürünü çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra, gelecekte başvuruda bulunmak üzere güvenli bir yerde saklayın. TUR 2014 Electronics For Imaging.

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 3140 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4277362

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 3140 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4277362 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 5300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4269135

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 5300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4269135 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX WORKCENTRE 5300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX WORKCENTRE 5300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ABBYY FineReader Home Edition Sürüm 10

ABBYY FineReader Home Edition Sürüm 10 ABBYY FineReader Home Edition Sürüm 10 Kullanc Klavuzu 2010 ABBYY. Tüm haklar sakldr. ABBYY FineReader 10 Home Edition Kullanc Klavuzu Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin deitirilebilir ve ABBYY

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/588470

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://tr.yourpdfguides.com/dref/588470 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER http://tr.yourpdfguides.com/dref/885723

Kullanım kılavuzunuz HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER http://tr.yourpdfguides.com/dref/885723 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP JETDIRECT 250M PRINT SERVER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Hoş Geldiniz

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Hoş Geldiniz Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Hoş Geldiniz 2012 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 45111573 13 Ağustos

Detaylı

WorkCentre 7700 Serisi MFP için Fiery Kurulum Talimatları

WorkCentre 7700 Serisi MFP için Fiery Kurulum Talimatları WorkCentre 7700 Serisi MFP için Fiery Kurulum Talimatları Bu belgede, WorkCentre 7700 MFP Serisi için Fiery Network Controller ürününün nasıl yükleneceği ve kurulacağı açıklanmaktadır. Tam kurulum yaklaşık

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W

Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W Ağ Kullanım Kılavuzu PT-E550W PT-E550W Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanarak Kablosuz ağ ve Wireless Direct ayarlarını yapılandırmak için kullanışlı bilgiler sunar. Desteklenen protokol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2310U http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874040

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2310U http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874040 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725555

Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-4100N/4101N/5000N/5001N http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725555 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin bir bilgisayar için bir yazıcı veya tarayıcı

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox Phaser 3020BI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Phaser,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 9050 http://tr.yourpdfguides.com/dref/904336

Kullanım kılavuzunuz HP LASERJET 9050 http://tr.yourpdfguides.com/dref/904336 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP LASERJET 9050 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP LASERJET 9050 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Phaser,

Detaylı

Yazılım Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulum Kılavuzu DİJİTAL TAM RENKLİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM Yazılım Kurulum Kılavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINDA KURULUM İ ARIZA GİDERME Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda makinenin

Detaylı

PostScript Level3 Compatible Kullanım Kılavuzu NPD4760-00 TR

PostScript Level3 Compatible Kullanım Kılavuzu NPD4760-00 TR PostScript Level3 Compatible Kullanım Kılavuzu NPD4760-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çok Protokollü Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU Bu Ağ Kullanım Kılavuzu'nda, Brother makinenizi kullanırken yararlanabileceğiniz kablolu/kablosuz ağ

Detaylı

Temmuz 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Kullanım Kılavuzu

Temmuz 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Kullanım Kılavuzu Temmuz 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. XEROX ve XEROX ve figüratif işareti Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya

Detaylı

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Yapılandırma ve Kurulum

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Yapılandırma ve Kurulum Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Yapılandırma ve Kurulum 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne

Detaylı