TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ISSN: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (3) 1-9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği Açısından İncelenmesi Baki KÖSE, Osman ISIKAN, A. Talat İNAN Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim Bölümü Enerji Anabilim Dalı Göztepe kampusu Kuyubaşı / İstanbul ÖZET Bu çalışmada, konutlarda ısı yalıtım kullanımının enerji verimliliği açısından incelenmesi hedeflenmektedir. Konunun ülkemiz açısından önemi irdelendiğinde, öncelikli olarak, konutlarda ısı yalıtımı kullanımı ve enerji verimliliği sağlamayı zorunlu kılan nedenler açıklanmakta, dünyada ve Türkiye deki gelişmeler irdelenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak sunulan öneriler, standartların geliştirilmesi ve ısı yalıtım sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut konutların iyileştirilmesi, enerji etkin bina tasarımı olarak ele alınmaktadır. Konutlarda enerji verimliliğinin sağlanmasında en etkili yolun, konutların enerji etkin sistemler olarak tasarlanması olduğu vurgulanmakta ve bu konuda yapılmış örnek bir çalışma sunulmaktadır. Sonuç olarak, tüm önerilerin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle enerji korunumu mevzuatının tüm yönleriyle ele alınmasının önemi açıklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Isı Yalıtımı, Enerji Verimliliği 1. GİRİŞ Enerji tüketiminin büyük bir bölümünün yapı sektöründe gerçekleştirildiği ülkemizde, enerji verimliliği çözüm geliştirilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Avrupa Birliğine katılmayı hedefleyen ülkemiz, teknolojik ve sosyoekonomik açıdan gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak için yoğun bir çaba harcamakta, bu çabada en önemli engellerden biri de enerji tüketimindeki açık olmaktadır. Ülkemizde nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenler enerji tüketimini hızla arttırmaktadır. Buna rağmen ülkemizde verimlilik kavramına yeterince önem verilmediğinden dolayı enerji verimli kullanılmamakta bu da enerji israfına sebep vermektedir. Diğer taraftan da çevre kirliliğine neden olmaktadır. Dünya genelinde enerji tüketimi son 25 yılda kişi başına sadece yüzde 5 kadar artmış olmakla beraber, gelişmekte olan ülkemizde son 25 yıldaki artış oranı yüzde 1 rakamının üzerindedir. Ülkemizin kendi enerji üretimi 199 yılında toplam ihtiyacın % 5 kadarını karşılarken günümüzde % 3 civarını karşılamaktadır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, hem enerji üretimini arttırmak hem de enerjiyi verimli kullanmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Enerji tasarrufu yapılmadığı ve enerji kullanımında verimlilik konusunda yeterli uygulamalar geliştirilmediği takdirde ülkemizde ekonomi ve çevre sorunlarının yoğun olarak yaşanacağı açıktır [ 2 ].

2 Teknolojik Araştırmalar : MTED 26 (3) 1-9 Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği 2. KONUTLARDA ISI YALITIMI KULLANIMI ve ENERJİ EKONOMİSİ SAĞLANMASINI GEREKTİREN SEBEPLER Enerjinin doğru ve verimli olarak kullanımı ile sağlanacak enerji tasarrufu daha ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağıdır. Konut sektörü enerji tüketiminin önemli bir payını oluşturduğundan, konut sektöründe enerjinin verimli kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, diğer sektörlere de bir kazanç olarak yansıyacaktır. Konutların en önemli işlevlerinden biri iç kısımda ısıl konfor koşullarının sağlanmasıdır. Günümüzdeki enerji sorunu göz önünde bulundurulduğunda, bina kabuğunun ısıl konforu minimum enerji kullanarak sağlaması büyük bir önem taşımaktadır. Isıtma enerjisi harcamalarının minimum düzeye indirgenmesi için ısı kayıplarının azaltılması ve dolayısıyla ısı yalıtımı kullanımı gerekli olmaktadır. Avrupa Yalıtım Üreticileri Kurumu EURIMA (Europen Insulation Manufacturers Association) dan alınan 21 yılı verilerine göre duvarlardan meydana gelen enerji kayıpları, konutlarda oluşan toplam ısı enerji kaybı ve duvarların yalıtım kalınlığı sırasıyla şekil 1,2,3 de görülmektedir. [ 1 ] MJ/m Türkiye İngiltere İsviçre Finlandiya Norveç Danimarka İsveç Almanya Şekil 1. Duvarlarda Meydana Gelen Enerji Kayıpları Avrupa 21 [ 1 ] ,1 1,6 % ,3 1,8 1,7,7,9 1,3 Türkiye İngiltere İsviçre Finlandiya Norveç Danimarka İsveç Almanya Şekil 2. Konutlarda oluşan Toplam Isı Enerjisi Kaybı [ 1 ] 2

3 Köse, B., Isıkan, O., İnan, A.,T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 26 (3) Kalınlık mm Türkiye İngiltere İsviçre Finlandiya Norveç Danimarka İsveç Almanya Şekil 3. Duvarların Yalıtım Kalınlığı [ 1 ] 3. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KONUTLARDA ISI YALITIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER Dünyada teknolojinin ilerlemesine paralel olarak artan enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan fosil yakıtların giderek azalması, enerji korunumu ve enerji verimliliği konusundaki çalışmalara hız kazandırmıştır. Dünyada temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilirken, enerjinin verimli kullanımını sağlayarak, enerji tüketimini azaltacak yöntemler araştırılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu tür çalışmaların gelişmesinde, iklim değişikliği ve küresel ısınma, çevresel kirlenme gibi kaygılar önemli rol oynamaktadır. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, sanayi, konut, ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde enerjinin verimli kullanımını uyguladıkları enerji politikaları ile teşvik etmektedirler. Uygulanan politikalar, mali teşvikler, kontrol ve bilgilendirme hizmetleri ile desteklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde, enerji verimliliği yatırımları için devlet ucuz kredi ve vergi muafiyeti gibi mali katkılarda da bulunmaktadır. [ 1 ] Isı yalıtımı, tüm dünyada enerji verimliliği kavramına bağlı olarak geliştirilen politikaların en önemli ayağını oluşturmuştur. Şekil 4 de görüldüğü gibi, AB nde konut ve yapı sektörünün toplam enerjinin yaklaşık yüzde 4'ını tüketmesi ve büyük bir tasarruf potansiyeline sahip olması, bu sektöre yönelik ilgiyi artırmıştır. Bu nedenle, enerji verimliliği ile ilgili çalışmalarda, inşaat sektörüne yönelik düzenlemeler ağırlıklı yer tutmuştur. Birçok ülke 197'li yıllardan başlayarak, yeni bina standartları geliştirmiştir. Bu standartlar, gelişen yalıtım teknolojilerine bağlı olarak sürekli yenilenmektedir. Avrupa'nın özellikle, soğuk iklim bölgesindeki Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkeler, 197'li yıllardan itibaren, inşaatla ilgili yönetmeliklerinde, binalarda enerji verimliliği ve buna bağlı olarak ısı yalıtımı ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermişlerdir. İsveç'in bu konuda hazırladığı yönetmelik, bugün birçok Avrupa ülkesi için model oluşturmaktadır. İsveç'te, 25 yılına kadar, binalarda yüzde 5 daha az enerji talebi sağlanacak şekilde bina ısı yalıtım standartlarında değişiklik yapılması öngörülmektedir [ 2 ] 3

4 Teknolojik Araştırmalar : MTED 26 (3) 1-9 Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği Ulaşım 31% Sanayi 28% Konut 41% Şekil 4. AB nde Sektörsel Enerji Tüketiminin Dağılımı [ 2 ] EURIMA (Europen Insulation Manufacturers Association) tarafından yapılan bir araştırma, son 2 yıldır Avrupa daki yeni konut inşaatlarında uygulanan ısı yalıtımı standartlarının gelişimini kapsamaktadır. Bu araştırma yeni inşaatlarda tavsiye edilen ve uygulanan mineral yünlü yalıtım ürünlerinin kalınlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmaya göre, özellikle orta Avrupa daki birçok ülkede yalıtım standartlarının sürekli bir gelişim içinde olduğu görülmüştür. (EURIMA) Aralık 22 tarihinde yaptırdığı bir araştırmada, yalnızca 1974'ten önce yapılan konutların, ısı yalıtımı yenilenmesi durumunda, tüm konut sektörünün ısıtma giderlerinden yaklaşık yüzde 42 tasarruf sağlanabileceği hesaplanmıştır [ 1 ]. Konuya Türkiye açısından yaklaşıldığında, çalışmaların istenilen düzeye gelmediği ancak son yıllarda önemli atılımların yapıldığı gözlenmektedir. Teknolojinin gelişmesi, yakıt fiyatlarının artması karşısında insanların daha az enerji maliyeti harcayarak daha konforlu ortamlarda yaşama isteği, yalıtım kullanımına önem verilmesine yol açmakta ve yalıtım sektörünün gelişmesini sağlamaktadır. Mevcut ısı yalıtım yönetmeliğinin ve TS825 standardının [ 3 ] yürürlüğe girmesi de yalıtım sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Türkiye de konutların enerji performansı ve yalıtım ürünleri konularındaki yönetmelik, standart ve revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. Ülkemizdeki yönetmelik ve standartlar genellikle Avrupa Standartlarından tercüme edilerek oluşturulmaktadır. Bu durum zaten Avrupa da hazırlanan yöntemlerin benimsendiğinin bir göstergesidir. Burada önemli olan bu yöntemlerin Türkiye koşullarına uygun şekilde geliştirilmesi, Türkiye nin farklı karakteristiklere sahip farklı iklim bölgeleri için yeni yöntemler üzerinde çalışılması gerekmektedir. 4. KONUTLARDA UYGUN ISI YALITIMI KULLANIMI ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNERİLER Binalarda uygun ısı yalıtımı kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanmasına ilişkin öneriler aşağıda açıklanmıştır 1. Yapısal ve Kurumsal Düzenlemeler 2. Yönetmelik ve Standartların Geliştirilmesi 3. Mevcut Binaların iyileştirilmesi 4. Enerji Etkin Bina Tasarımı 5. Ar-Ge ve Eğitim Çalışmaları 6. Isı Yalıtım Sistemlerinin Geliştirilmesi 5. YALITIM TEKNİKLERİ ve YALITIM MALZEMELERİ Yalıtım, kullanıldığı duruma göre dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek anlamında, bina yalıtımı ise; "yapıyı kendi bünyesi ile içindeki eşya ve canlılara zarar verici etkilerden korumak için alınan önlemler 4

5 Köse, B., Isıkan, O., İnan, A.,T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 26 (3) 1-9 paketi" olarak tanımlanmaktadır. Oysa bina yalıtımı; "malzeme üretiminden uygulamasına kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistem bütünüdür". Bu nedenle, bina yalıtımında, ulusal ekonomi ve çevre ilişkisinin ortaya konulması ve rasyonel çözümlere varılabilmesi için ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık vb bilim dalları bir eşgüdüm içerisinde bulunulmalıdır. Ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan konutlar ele alındığında bunların büyük bir kısmının konvansiyonel yapım sistemli iskelet taşıyıcı, boşluklu pişmiş kil veya gözenekli beton blok dış duvarlar ile oturtma kiremit çatılardan oluştuğu görülmektedir. Dış kabuğun farklı yalıtım özelliklerinin yetersiz kaldığı ve böylece enerji ve performans kayıplarının ortaya çıktığı, dolayısıyla çevrenin zarar gördüğü tartışılmaz bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerin inşaat sektörü de yalıtım malzemelerinin kullanımı, artan enerji fiyatları, teminindeki güçlükler, enerji üretirken çevrenin kirlenmesi, konfor gereksinmesi, tüketici ve ülke ekonomisine tasarruf getirmesi nedeniyle ülkemize oranla çok artmıştır. Oysa ülkemizde kişi başına yalıtım malzemesi tüketimimiz çok azdır. Şekil 5 de 21 verilerine göre ülkelerin kulanmış olduğu yalıtım kalınlıkları görülmektedir [ 1 ]. 25 cm Türkiye İngiltere İsviçre Finlandiya Norveç Danimarka İsveç Almanya Şekil 5. Duvarlarda Yalıtım Kalınlığı Avrupa 21 [ 1 ] Yalıtım uygulama düzeyi ise, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgili olup, sadece konut sahibi olabilme gereksinimi, yaşam standardının yükselmesiyle birlikte konforlu bir konut sahibi olabilme yönünde gelişmeye başlamıştır. Yapıda kullanılacak malzemelerin karakteristiklerinin araştırılması, incelenmesi ve analiz bulgularının irdelenmesi, deneysel ve gözlemsel bulgularla sağlanabilmektedir. Kullanım yerlerine göre malzeme karakteristiğini doğrudan etkileyen çevresel faktör ve parametreler; Mekanik deformasyonlar, Aşınma, Isısal etkenler, Su ve nem etkileri, Akustik sorunlar, Güneş ve Atmosfer etkileridir. Bu etkileşimler, stabil ve / veya dinamik ortam şartları için ayrı ayrı fiziksel, kimyasal ve mekanik değişimler açısından detay olarak incelenmelidir. Bu incelemelerin tamamı, gerek zaman ve gerekse ekonomik açıdan oldukça yüksek bir değer tutacağı kaçınılmazdır. Ancak, günümüzde en uygun bir 5

6 Teknolojik Araştırmalar : MTED 26 (3) 1-9 Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği malzemeyi seçebilmek amacıyla yapı ve / veya kaplama elemanlarının aşağıda verilen bazı fiziksel faktör ; belirlenmelidir : Isı iletkenliği, Isı depolama kapasitesi, Havadan (hidroskopi)veya malzemelerden nem alma yeteneği ve eğilimi, Malzeme içerisinde nem iletme özelliği (su iletme özelliği, kapiler iletim özelliği), Nemli malzemenin kuruma konusunda davranışı (nem desorpsiyonu), Ses emme-yutma ve bunu uzun süre koruma yeteneği, Nem etkisi altında malzemenin dayanıklılığı, Değişken sıcaklık ve nem etkileri altında şekil ve hacim değişikliğine olan eğilim, Malzemenin yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanım özelliği, Sertlik, ısı ve nem etkisi altında değişimiyle ilgili özellikler, Kohezyona karşı dayanıklılık, Yapısını koruma özelliği, Kimyasal maddelere karşı dirençlilik (asitlerden, alkalilerden ve organik çözücülere karşı etkilenmezlik), Eskimezlik (bozunma), Yüksek dekoratif özellik, Hava şartlarına dayanıklılık ve Malzemenin yapısal doku durumudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli artmakta olan enerji maliyetleri özellikle ısı yalıtımını çok önemli kılmıştır. Ülkemizdeki bazı büyük kent merkezlerindeki binaların yalıtım durumlarına ilişkin istatistiksi veriler ise şöyledir. 199 yılında binada PİAR tarafından yapılan araştırmaya göre, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa edilmiş binaların İstanbul da %53, Ankara da %24, İzmir, Kocaeli ve Bursa da %84 ünde hiç ısı yalıtımı kullanılmamıştır. İsveç in halen yürürlükte bulunan bina dış kabuğundan bir ısıtma mevsiminde sarf edilecek ortalama ısı sarfiyatını ülkemiz yönetmelikleri ile karşılaştırırsak, İstanbul da bir binada 2.8, Ankara da 3.6, Erzurum da 6. kat daha fazla yakıt sarf edilerek aynı ısınmanın sağlandığını görüyoruz. Kaynakları son derece kıt olan ülkemiz, bir Avrupa ülkesine göre 6 kat daha fazla yakıtı ısınmak amacıyla harcamaktadır. Tüketilen fazla yakıt aynı oranda da ekonomiye ve doğal çevreye zarar vermektedir. 6. BÖLGELERE GÖRE OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARI. Aşağıdaki grafiklerde birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler için optimum yalıtım kalınlıkları görülmektedir. İç sıva 2 cm, dış sıva 3 cm ve tuğla kalınlığı 2 cm baz alınarak ( Q = (.35 / (.29 + L y ) ) *1 * ( 2 - T d ) formülü üretilebilir. Bu formülden yararlanarak bölgeler için optimum yalıtım kalınlığı sırasıyla grafik 1,2,3 de görülmektedir. Grafik 4 de ise 4 m 2 bir odanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumdaki ısı kaybı görülmektedir. 6

7 Köse, B., Isıkan, O., İnan, A.,T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 26 (3) ,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 Toplam Isı Kaybı Q ( Kcal/h ) Yalıtım Kalınlığı L (m) Grafik 1. I. Bölge İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı ,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Toplam Isı Kaybı Q ( Kcal/h ),1 Yalıtım Kalınlığı L (m) Grafik 2. II. Bölge İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı Toplam Isı Kaybı Q ( Kcal/h ) ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 Yalıtım Kalınlığı L (m) Grafik 3. III. Bölge İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı 7

8 Teknolojik Araştırmalar : MTED 26 (3) 1-9 Isı Yalıtım Uygulamalarının Üç Bölge İçin Enerji Verimliliği 8 Toplam Isı İhtiyacı Q Kcal/h I.Bölge II.Bölge III.Bölge Yalıtımlı Yalıtımsız Kazanç Grafik 4. Bölgelere Göre Isı Kayıp Dağılımı 7. SONUÇ Binalarda enerji verimliliği konusunda sunulan önerilerin gerçekleştirilebilmesi ve konuya ilişkin önemli atılımlar sağlamak için tasarımcılar, yapımcılar ve karar vericiler birlikte çalışmalıdır. Türkiye de enerji verimliliği sağlamada etkili olan bina yalıtım yönetmelikleri enerji korunumu mevzuatı tüm yönleriyle ele alınmalıdır. Bugün Türkiye'de geçerli olan enerji korunumu mevzuatı çeşitli yönetmelik ve standartlarda yer alan maddelerden oluşmaktadır. Enerji korunumu yönetmelikleri, enerji etkin binaları tanımlayan, ileri teknolojiye sahip yapı ve yalıtım malzemelerine yönelik uygulamaları içeren, mimar / mühendise ve bina kullanıcılarına yol gösterici teknik bilgi ve kriterlerin oluştuğu bir rehber niteliğinde olmalıdır. Bu tür bir kaynak ve uygun yapısal düzenlemeler ile mevcut binaların enerjiyi verimli kullanacak şekilde yenilenmesi ve yeni tasarlanacak binaların da enerji etkin olarak tasarlanması ve gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir. KAYNAKLAR 1. EURIMA (Europen Insulation Manufacturers Association) 2. Türkiye de Yalıtım Gerçeği, İZODER, 25, İstanbul. 3. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Türk Standartları, TSE, 1998, Ankara. 4. Koçlar Oral G., Yalıtım Dergisi ile Röportaj, Yalıtım, yıl:9, sayı:54, 26, İstanbul. 5. Yılmaz, Z., Koçlar Oral, G., Manioğlu, G., Isıtma Enerjisi Tasarrufu Açısından Bina 6. Kabuğu Isı Yalıtım Değerinin Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi, İTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 985, 2, İstanbul. 7. Çomaklı K., Yüksel B., Optimum Insulation Thickness of External Walls for Energy Saving. Appl. Therm. Eng. 23, , Çomaklı K., Yüksel B., Environmental impact of thermal insulation thickness in buildings. Appl. Therm.Eng. 24, , 24. 8

9 Köse, B., Isıkan, O., İnan, A.,T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 26 (3) Gündem, Yaşanabilir çevre için yalıtım.izocam diyalog. Nisan/Mayıs/Haziran/ Karakoç H., Enerji Ekonomisi, Demirdöküm yayınları Anonymous Türkiye enerji stratejisinin değerlendirilmesi. TÜSİAD-T/98-12/ Dağsöz A.K., Konutlarda ekonomik ısınma elkitabı. İzocam yayınları, 12,İstanbul. 13. TMMO., Kalorifer tesisatı proje hazırlama teknik esasları. Makina Müh. Odası, Yayın No.84,İstanbul 14. Baker, D. K., and Sheriff, S. A.,1997. Heat transfer optimization of a district heating system using search methods. Int. J. Energy Research, 21, Bohn, B., 2. On transient heat losses from buried district heating pipes. Int. J. Energy Research, 24, Incropera F.P. and Dewitt, D.P. Fundamentals of heat and mass transfer. 2nd ed, John Wiley, New York, USA

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

ısı yalıtım sektör araştırması

ısı yalıtım sektör araştırması ısı yalıtım sektör araştırması Zeynep Kulaksızoğlu İstatistik Şubesi Eylül 2006 İÇİNDEKİLER I - SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 II - ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ.... 6 SICAK İZOLASYON.. 6 SOĞUK İZOLASYON. 6 BİNALARDA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ APARTMANLARIN DIŞ KABUĞUNA UYGULANAN ISI YALITIMININ BİNA ENERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ (KONYA VE ERZİNCAN ÖRNEĞİ) Arzu YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimarlık

Detaylı

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2006 TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN BİR TOPLU KONUT ÖRNEĞİNİN ISISAL KONFOR KOŞULLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ Yasemin ERBİL Nilüfer

Detaylı

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33,, 87-99, 203 J. of Thermal Science and Technology 203 TIBTD rinted in Turkey ISSN 300-365 GÜNEŞ RADYASYONU DİKKATE ALINARAK SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA OTİMUM

Detaylı

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ Bülent CERİT *, Bülent YILMAZ ** * Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler M.Y.O, Antalya ** Akdeniz Üniversitesi,Teknik Hizmetler, Antalya

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç.

Detaylı

Peker Mah. 1704 Sk. 9/A No:12 Şehzadeler/MANİSA Tel/Fax:0 (236) 232 45 05 Web: www.doğusagrup.com.tr E-mail: sakinearig@dogusagrup.com.

Peker Mah. 1704 Sk. 9/A No:12 Şehzadeler/MANİSA Tel/Fax:0 (236) 232 45 05 Web: www.doğusagrup.com.tr E-mail: sakinearig@dogusagrup.com. Peker Mah. 1704 Sk. 9/A No:12 Şehzadeler/MANİSA Tel/Fax:0 (236) 232 45 05 Web: www.doğusagrup.com.tr E-mail: sakinearig@dogusagrup.com.tr Sizlere;Firmamız, DOĞU-SA GRUP YALITIM İNŞAAT GAYRİMENKUL İTHALAT&İHRACAT

Detaylı

YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM

YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM YALITIM SEKTÖRÜNDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) İLE YENİ BİR DÖNEM Nurel KILIÇ İnsanların konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri; 20-22 o C sıcaklık ve % 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün

Detaylı

Abs tract: Key Words: Suzi Dilara MANGAN Gül KOÇLAR ORAL

Abs tract: Key Words: Suzi Dilara MANGAN Gül KOÇLAR ORAL 4Suzi Mangan:Sablon 24.11.2014 14:41 Page 37 Türkiye nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi Suzi Dilara MANGAN Gül KOÇLAR ORAL Abs tract: ÖZET Güncel çevre, enerji

Detaylı

ilkeli olmak gerekir...

ilkeli olmak gerekir... Tiritoğlu Mimarlık Mühendislik Tic. A.Ş. Tipor Kalitesi Tescillendi En yükseğe çıkmak için durmadan çalışmak, en yüksekte kalabilmek için de ilkeli olmak gerekir... www.tiritoglu.com.tr www.tipor.com.tr

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU

TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA) YALITIM SEKTÖRÜ RAPORU HALİL ÇAKALLI Uzman OCAK 2013 İÇİNDEKİLER 1. YALITIM VE YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1. TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YALITIM SEKTÖRÜ... 5 1.1.1. Dünyada Yalıtımın

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ

II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. ÇEVRE ve ENERJİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 15-17 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/289 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması Tablo 7 de gösterildiği üzere, sektörlere göre oransal tasarruf potansiyelinin parasal değerleri ve tasarruf miktarları 2006 yılı bazında tahmin edilmiştir. Sanayi sektörümüzde karşılığı yaklaşık yıllık

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 65-70, 2005 Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Kemal ÇOMAKLI* Kadir BAKIRCI** Sadık ERDOĞAN Bayram ŞAHĐN Özet Son yıllarda bilimsel gelişmeler

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 44 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

AB SÜRECİ ÖNCESİNDE YALITIM UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE SONUÇLARI

AB SÜRECİ ÖNCESİNDE YALITIM UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE SONUÇLARI 53 AB SÜRECİ ÖNCESİNDE YALITIM UYGULAMALARININ İZLENMESİ VE SONUÇLARI Celalettin KIRBAŞ ÖZET Enerji kaynaklarına sahip olmanın avantajı ve koruma kaygısına karşılık gelişen teknoloji sonucunda enerji ihtiyacının

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

YAPIDA YALITIM KONFERANSI

YAPIDA YALITIM KONFERANSI rt\ tmmob makina mühendisleri odası YAPIDA YALITIM KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 11-12 ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No:213 İl I tmmob ' H makina mühendisleri odası Sümer Sok No: 36/1-A Kızılay / ANKARA

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:8 Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Yapıların iklim koşullarına göre korunması için yalıtım ihtiyaç ve zorunluluktur

Yapıların iklim koşullarına göre korunması için yalıtım ihtiyaç ve zorunluluktur Yapıların iklim koşullarına göre korunması için yalıtım ihtiyaç ve zorunluluktur İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu Değerli Okurlarımız Enerji kaynaklarının giderek azaldığı, enerji ihtiyacının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı