KAPAK DEL. HAC M ( nç) GRT75 3 x 3 / GRT100 3 x BORU ÇAPI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPAK DEL. HAC M ( nç) GRT75 3 x 3 /4 3.38 18 GRT100 3 x1 3.38 18 BORU ÇAPI"

Transkript

1 EX-PROOF F TT NGLER BUATLAR / JUNCTION BOXES E Class I, Div. 1 and 2 Groups B *, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G BORU ÇAPI KAPAK DEL HAC M ( nç) GRT75 3 x 3 / GRT100 3 x Class I, Div. 1 and 2 Groups B *, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G BORU ÇAPI KAPAK DEL KÖR TAPA GRSS50 7 x 1 / GRSS75 7 x 1 / GRSS100 7 x EX PROOF ALANLARDA DURDURUCU KULLANIMI Durdurucular gazlar n, buharlar n ya da alevlerin boru sisteminin bir bölümünden di er bölümüne geçiflini önler. Gazlar ve buharlar n patlamaya yol açacak bas nç seviyelerine ulaflacak miktarda birikmelerine engel olur. Appleton durdurucular Class I ve II tan mlar na uygun bölgelerde kullan l r. EYS, SF, EYD, tipleri dikey borular; EY ve ESU tipleri ise yatay borularda kullan lmak içindir. Yatay Boruya Çimento Dökülmesi ve Cam Elyafla Astarlanmas Dikey Boruya Çimento Dökülmesi ve Cam Elyafla Astarlanmas Durdurucu Çimentosu Boflalt m Deli i Durdurucu Çimentosu Boflalt m Subabl SF Conta Elyaf Astar Patlama Kapal Bölgede Kal r Anahtardan Do an K v lc mla Patlayabilecek Gazlar ya da Buharlar Elyaf Astar Elyaf Astar Durdurucu Çimentosu Alev S zd rmaz Anahtar E6

2 EX-PROOF F TT NGLER NORMAL ANAHTAR / SWITCH E Class I, Div. 1 and 2 Groups B, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G NEMA 3,7CD,9EFG Class I, Div. 1 and 2 Groups B, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G NEMA 3,7CD,9EFG ÇAP ÇAP 3 /4 3 /4 EFS175-F1 EFS275-F1 3 /4 EFS For Class I, Groups B in addition to Class I, Groups C and D; Class II, Groups F*, G; and. PAKO ANAHTAR / SELECTOR SWITCH Class I, Div. 1 and 2 Groups B, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G NEMA 3,7CD,9EFG ÇAP 3 /4 EFDB START - STOP BUTONU / START - STOP BUTTON Class I, Div. 1 and 2 Groups B, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G NEMA 3,7CD,9EFG AC L STOP BUTONU / EMERGENCY STOP BUTTON Class I, Div. 1 and 2 Groups B, C, D Class II, Div. 1 and 2 Groups E, F, G NEMA 3,7CD,9EFG ÇAP 3 /4 3 /4 EFDB175-U1 EFDB175-U2 ÇAP 3 /4 EFDB175-UM1 For Class I, Div. 1 and 2, Groups B, C and D; Class II, Groups E, F and G and. For Class I, Group B. For Class I, Div. 1 and 2, Groups B, C and D; Class II, Groups E, F and G and. For Class I, Group B. E7

3 ZIRHSIZ SIVI SIZDIRMAZ KABLO RAKORLARI / UNARMOURED CABLE GLANDS EX-PROOF F TT NGLER Class I, Div. 2; Class II, Div. 1 and 2; NEC 501-4(b), 502-4(a)(2), 503-3(a) ALÜM NYUM ÇEL K KABLO ARALI I (In.) E10444 NÇ OLARAK ÖLÇÜLER A B E8

4 ZIRHSIZ SIVI SIZDIRMAZ KABLO RAKORLARI / UNARMOURED CABLE GLANDS EX-PROOF F TT NGLER Class I, Div. 2; Class II, Div. 1 and 2; NEC 501-4(b), 502-4(a)(2), 503-3(a) ALÜM NYUM ÇEL K KABLO ARALI I (In.) E10444 NÇ OLARAK ÖLÇÜLER A B E8

5 PATLAYICI - PARLAYICI VE YANICI M atbaalar, Rafineriler, Boyahaneler, Tah l Ambarlar ve daha akl m za gelmeyen bir çok sanayi kuruluflu patlay c ve yan c gazlar, tozlar ve atmosferle her an iç içe yaflamaktad r. Bu gibi tesislerde seçeçe iniz ürünler sadece üretimin kesintisiz yürümesini sa lamakla kalmaz. Can ve mal güvenli inizde en büyük sigortas d r. F fi / PR Z / BUAT ve PANOLAR 16 A den 125 A e kadar pozitif veya sabit tip fifller ve prizler E9

6 ORTAMLARDA KULLANILAN ELEKTR K MALZEMELER P atlay c ve yan c gazlar n veya tozlar n bir kaza an nda veya daimi olarak ortamda bulundu u sanayi tesislerinde firmam z ATX << d >> alevs zd rmaz ve << e >> güvenlik artt r lm fl tipleri olmak üzere iki türlü ürünü hizmetinize sunmaktad r. tüm ürünlerimiz CENELEC ve IEC, ATEX standartlar na uygun olup gerekli sertifikasyonlar ürünlerin üzerine sabitlenmifltir. Ürünlerimiz aras nda ayd nlatma armatürleri, fifl ve prizler, anahtarlar, kontrol ve elektrik panolar, buatlar ve kablo rakorlar say labilir. AYDINLATMA ARMATÜRLER ELEKTR K ve KONTROL PANOLARI *Döküm alüminyum << d >> tipi alev s zd rmaz panolar *316 paslanmaz çelik << e >> tipi güvenli i artt r lm fl panolar E10

7 ARMATÜRLER Artt r lm fl Güvenlik Eex e Z rhs z Kablo için Bi-pin Fluoresant Ayd nlatma Armatürleri 110 / 127 V / 240 V Bi-pin Fluoresant Lighting Luminaires for Unarmoured Cables 110 / 127 V / 240 V FLUORESANTLAR Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G / D EEx ed IIC T4 - T5 T = 85 C IP 66 / 67 IK 10 * 50/60 Hz * Manyetik balast * Cam elyafla güçlendirilmifl polyester gövde * Polikarbon da t c * Polikarbon yans t c * Yüksek s cakl a dayan kl iç tesisat * Titreflimi önleyen lamba tutacaklar Standart tekli, ikili, üçlü tüplü modellerde : kili Tüp tam - tesisatl modellerde : - Üç adet M25 kablo girifli, - ki adet M25 polyamide kablo rakorlar (Ø8 - Ø18.5 mm ) - Bir adet M25 Kör Tapa - Bir adet 5x4 mm 2 klemens Lamba (W) (Kg) (dm 3 ) 110/ /240 1 x x x x x x x x kili Tüp tam - tesisatl modellerde : - Üç adet M25 kablo girifli, - ki adet M25 polyamide kablo rakorlar (Ø8 - Ø18.5 mm ) - Bir adet M25 Kör Tapa - Bir adet 5x4 mm 2 klemens Lamba (W) (Kg) (dm 3 ) 110/ /240 2 x x x kili Tüplü duvara - monte modellerde : - 42 mm duvara - monte deste i ile birlikte bir adet M25 kablo rakoru girifli (Ø8 - Ø18.5 mm ) - Bir adet 3x4 mm 2 klemens Lamba (W) (Kg) (dm 3 ) 110/ /240 2 x x E11

8 Artt r lm fl Güvenlik Eex e ARMATÜRLER Z rhs z Kablo için Bi-pin Fluoresant Acil Ayd nlatma Armatürleri 110 / 127 V / 240 V Bi-pin Emergency Lighting Luminaires for Unarmoured Cables 110 / 127 V / 240 V FLUORESANTLAR Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G / D EEx edm IIC T4 - T5 T = 85 C IP 66 / 67 IK 10 Standart ikili, üçlü, tüplü modellerde : - Üç adet M25 diflli kablo girifli, - Bir adet M25 polyamide kablo rakoru (Ø8 - Ø18.5 mm ) - ki adet M25 Kör Tapa - Enerji alt nda bak m imkan - 18 W modeli: Bir adet 4 x 4 mm 2 klemens, topraklama hatt ile - 36/58W modeli: Bir adet 2 x 4 x 4 mm 2 klemens ve iki adet topraklama hatt * 50/60 Hz * Elektronik balast * Cam elyafla güçlendirilmifl polyester gövde * Polikarbon da t c * Polikarbon yans t c * Yüksek s cakl a dayan kl iç tesisat * Enerji alt nda lamba de iflimi Lamba (W) Batarya Ömrü ( Saat ) Ifl k fiiddeti (Kg) ( dm 3 ) 110/ /240 2 x 18 3 h 29 % x 18 3 h 29 % x 36 3 h 16 % x 58 3 h 11 % x 36 3 h 16 % x 58 3 h 11 % kili Tüp tam - tesisatl modellerde : - ki adet polyamide kablo rakoru (Ø8 - Ø18.5 mm ) - ki adet M25 Kör Tapa - ki adet 4 x 4 mm 2 klemens, bir adet topraklama hatt - 18 W : Enerji alt nda lamba de iflimi ve bak m imkan - 36 W : Enerji alt nda bak m imkan Lamba (W) Batarya Ömrü ( Saat ) Ifl k fiiddeti (Kg) ( dm 3 ) 110/ /240 2 x 18 3 h 29 % x 36 3 h 16 % kili Tüplü duvara - monte modellerde : - 42 mm duvara-monte deste i ile birlikte bir adet M25 kablo rakoru girifli (Ø8 - Ø18.5 mm ) - Bir adet 3 x 4 mm 2 klemens Lamba (W) Batarya Ömrü ( Saat ) Ifl k fiiddeti (Kg) ( dm 3 ) 110/ /240 2 x 18 3 h 29 % x 36 3 h 16 % E12

9 ARMATÜRLER Z rhl ve Z rhs z Kablolar için Normal ve Acil light duty Fluoresant Ayd nlatma Armatürleri 220 / 240 V Emergency Lighting&Fluorescent Luminaires for Armoured&Unarmoured Cables 220 / 240 V FLUORESANTLAR - Zone 2 ve 22 Zone 2-22 ATEX IEC EC II 3 G / D EEx nr II T6 T = 85 C IP 65 / 67 IK x58W * Lamban n normal çal flt n gösteren yeflil LED * flaretli yedek pil tüpü * H zl ve kolay pil de iflimi x58W Zırhlı ve zırhsız kablo için standart modellerde : - M20 kablo girifli - ki adet M20 kilitleme somunu ve kör tapa - Bir adet 2 x (5 x 2.5 mm 2 ) klemens, iki adet topraklama hatt Lamba (W) Batarya Ömrü ( Saat ) Ifl k fiiddeti (Kg) ( dm 3 ) 220/240 2 x 18 3 h 29 % x 36 3 h 16 % x 58 3 h 16 % x 58 3 h 16 % BALASTSIZ ARMATÜRLER - Alev S zd rmaz/ WELLGLASS LUMINAIRES Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G / D IK 08 EEx d II C T6-T5-T4-T3 T = 75 C C IP 66 / 67 * Düflük enerjili, halojen ve (PL,PLC)enkandesent ampuller için * Gri boyal alüminyum gövde * Alüminyum reflektör * E 27 Duylu * Diflli flanj * 1 Adet M20 Kör tapa ( için) veya 1 adet 3/4 kör tapa ( için) Kablo Giriflleri (kg) (dm 3 ) Rakor Tipi M20 Rakor Tipi 3/4 NPT 2 ad yandan ad yukar dan E13

10 ARMATÜRLER BALASTLI ve BALASTSIZ ARMATÜRLER - Zone 2 ve 22 / WELLGLASS LUMINAIRES WITH & WITHOUT BALLAST Zone 2 & 22 ATEX IEC EC II 3 G / D EEx nr II T3 -T4 -T5 T = C IP 65 IK W HP Sodyum Tavana Monte W HP Sodyum 25 o Direk W HP Sodyum Duvara Monte W Civa Buharl 90 o Dire e Monte * Tavana Monte: Dört adet M20 diflli kablo girifli, üç adet kör tapa * Duvara Monte: Dört adet M20 diflli kablo girifli, üç adet kör tapa * Boruya Monte: Bir adet 3/4 NPT kablo girifli (M20 için adaptör) imkan * Dire e Monte : Bir adet 1 1/4 NPT kablo girifli Ampul Tipi Tavana Monte (Duvar) Tavana Monte (Boru) Duvara Monte 25 o Direk 90 o Direk Sodyum Buharl 70 W W W W + 2 x 150 W halojen W W Akkor Telli 100 W W Halojen 100 W W Civa Buharl 125 W W W Metal Halide 150 W W W E14

11 ARMATÜRLER Z rhl ve Z rhs z Kablolar için Projektörler 230/240 V - 50 Hz IIB PROJEKTÖRLER /WELLGLASS LUMINAIRES Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G/D IK 10 EEx de IIc T4- T3- T2- T1 T = 130 C C IP 66/ * E40 duylu * Aluminyum reflektör * Gri boyal aluminyum gövde * Kolay ulafl labilir lamba * Vidal kapaktan parçalara kolay ulafl m, s l izolasyon * ki adet klemens 2 x 6 mm 2 * ki adet topraklama klemensi 6 mm 2 - d fl topraklama klemensi 4 mm 2 * ki adet M 20 kablo girifli * Bir adet M 20 kör tapa ve kilitleme somonu * Bir adet M 20 kablo rakoru (z rhs z kablo için) (Ø6,5 - Ø14,5 mm) Ampul Tipi (Lambalar dahil de ildir) Tip Tip (1) (2) (kg) (dm 3 ) 230/240 V 150 W HP Sodyum x x W HP Sodyum x x W HP Sodyum x W HP Sodyum x W Civa Buharl x x W Civa Buharl x W Metal Halide x x W Metal Halide x W / 1000 W Halojen x (1) Yuvarlak - (2) Tüp E15

12 Alev S zd rmaz Eex e ARMATÜRLER SEYYAR LAMBALAR / EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES FOR ARMOURED&UNARMOURED CABLES EEx de IIC T6 T = 85 C IP 66/67 IK 09 Z rhl ve Z rhs z Kablolar için 3 saatlik Fluoresant Acil Ayd nlatma armatürü * Her pozisyonda çal fl r * Klemens 2.5 mm 2 * D fl topraklama hatt : 44 mm 2 * ki çengel ile sabitlenir * ki adet Diflli M20 Kablo girifli * Bir adet M20 Kör tapa Pil adedi 110 V Zone 1 & 2-21 & V ATEX IEC EC 230/240 V 1 x 8 W Fluoresant 3 saat acil kullanma süresi : lümen - 50/60 Hz 1 x 8 W Fluoresant 3 saat acil kullanma süresi : lümen 50Hz (230/240V) ; 50/60Hz( V) 2 x 8 W Fluoresant 3 saat acil kullanma süresi : lümen 50 Hz II 2 G / D IIB/IIC Seyyar Projektörler ve El Lambalar 12/24 V AC/DC 110/230 V - 50/60 Hz Type 55 / 70 W floodlight : PJ70 75 W handlamp : BLD 8 W handlamp : BId8 Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G/D EEx d T4 - T3 T = C IP65 IK 10 IIC T5- T4- T3 T = C IP66 IK 08 IIC T6 T = 85 C IP67 IK 08 IIB Encandesent seyyar lamba LAMBA VOLTAJ (dahildir) 230/240 V Halojen 55 W 12 V AC/DC Halojen 70 W 24 V AC/DC Halojen 70 W 230 V - 50 / 60 Hz Halojen 70 W 110 V - 50 / 60 Hz Fluoresant 8 W 24 V Akkor Telli 75 W -SELV* *Lamba dahil de ildir. E16

13 EL FENERLER TEK LENSL GÜVENL K FENER / 2 & 3 CELL SAFETY TORCHES Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G/D EEx ibe IIC T4 - T6 T = 70 C IP 66 Darbeye dayan kl, antistatik polyamid gövde, polikarbon lens. LR20 ya da R20 tipte pil ile kullan l r. AMPUL T P LAMBALAR P L T P ve SAYISI A IRLIK HAC M Halojen R20 / LR20 (dahildir) (kg) (dm 3 ) Halojen 2.8V - 0.5A Enkandesent 2.5V - 0.3A Enkandesent 3.7V - 0.3A Ç FT LENSL GÜVENL K FENER / DUAL LENCE SAFETY TORCHES Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G/D EEx ibe IIC T6 - T4 - T3 T = C IP 66/68 Darbeye dayan kl, antistatik polyamid gövde, çift polikarbon lens. Ön ve yan lensler çok amaçl kullan m kolayl sa lar. 2 adet LR20 ya da R20 tipte pil ile kullan l r. P L LAMBALAR T P ve SAYISI A IRLIK HAC M Halojen (dahildir) V - 0.5A * Enkandesant ampul kullan l rsa 2,5V - 0,3 A R20 / LR20 (kg) (dm 3 ) E17

14 DUVARA MONTE PR ZLER / SOCKETS Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G / D EEx ed IIC T6 - T5 T = 80 C IP 66 ISC = 20 KA IK 10 A RENK V A 2P + E V A 3P + E A 3P + E 16A * Polyester priz ve polyamid kapak * 3xM20 diflli kablo girifli * Bir adet M20 kablo rakoru (Ø6,5 - Ø14,5mm) * ki adet M20 kör tapa * ki adet 4mm 2 klemens ba lant s * Bir adet 3 lü topraklama klemensi 32A * Polyester priz ve polyamid kapak * Üç adet M25 diflli kablo girifli * Bir adet M25 kablo rakoru (Ø8 - Ø18,5mm) * ki adet M25 kör tapa * ki adet 6mm 2 klemens ba lant s * Bir adet 3 lü topraklama klemensi F filer / PLUGS Zone 1 & 2-21 & 22 ATEX IEC EC II 2 G / D EEx ed IIC T6 - T5 T = 80 C IP 66 ISC = 20 KA IK 10 A RENK V A 2P + E V A 3P + E A 3P + E 16A * Polyamid gövde * Bir adet kablo girifli PG16 kablo rakoru ile birlikte (Ø11 - Ø14mm) * 2.5mm 2 klemens ba lant s 32A * Polyamid gövde * Bir adet kablo girifli PG21 kablo rakoru ile birlikte (Ø8 - Ø18,5mm) * PG29 kablo rakoru ile birlikte (Ø8 - Ø25mm) * 6mm 2 klemens ba lant s E18

İÇİNDEKİLER / INDEX. Explosion Proof Electrical Equipment

İÇİNDEKİLER / INDEX. Explosion Proof Electrical Equipment İÇİNDEKİLER / INDEX KAT NO / CAT NO:504 1-GENEL BİLGİLER / INTRODUCTION 2-AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / LIGHTING FIXTURES EVA SERİSİ EWA SERİSİ EVFA SERİSİ ve ellk / ellm SERİSİ EVO SERİSİ EVP SERİSİ MH SERİSİ

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec

82 Projektörler/Mirrortec. Projektörler/Mirrortec 78 79 80 81 indu stry shopping pu blic sports 82 Projektörler/Mirrortec Projektörler/Mirrortec 83 84 CB 90/95 Yere Gömme Armatürler CB 90/95 Yere Gömme Armatürler 85 CB 90 Dairesel Rotasyonel armatür alüminyum

Detaylı

aicça Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr

aicça Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr aicça Fiyat listesi A r a l ı k 2009 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr s. 13 DMX3 aç k tip şalterler s. 15 DPX 16 dan 1 600 A e kompakt şalterler s. 19 Otomatik sigortalar s. 22 Motor koruma şalterleri

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER

2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER 2 0 0 8 ÜRÜN KATALO U ENDÜSTR YEL SENSÖRLER ENDÜSTR YEL GÜVENL K OTOMAT K TANIMLAMA S STEMLER çindekiler Sayfa Enkoderler Endüktif Sensörler Kapasitif Sensörler Ultrasonik Sensörler Magnetik Silindir Sensörleri

Detaylı

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin

Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin Hakk m zda Vizyonumuz Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme birimleri

Detaylı

Vizyonumuz... Profilimiz...

Vizyonumuz... Profilimiz... 2 Hakk m zda Vizyonumuz 3 Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme

Detaylı

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İncelik zarafettir. Sedna, 8 mm lik estetik dizayn Çağdaş çizgileriyle modern ve zarif dizayn. Sedna anahtar-priz serisi, her türlü

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor

Phoenix Contact Türkiye de Yat r m Yap yor Phoenix Contact Türkiye de at r m ap yor Phoenix Contact 20-202 kataloglar ç kt! Katalogları tedarik etmek için bizi arayabilir veya www.phoenixcontact.com.tr adresinden pdf lerini indirebilirsiniz. Güçlü

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

Havuz Pompalar. Havuz Filtreleri. Kenar Ekipmanlar. Havuz çi Ekipmanlar. Elektrikli Ekipmanlar. Dezenfeksiyon. Havuz Kimyasallar.

Havuz Pompalar. Havuz Filtreleri. Kenar Ekipmanlar. Havuz çi Ekipmanlar. Elektrikli Ekipmanlar. Dezenfeksiyon. Havuz Kimyasallar. GEMAfi, 23.09.993 tarihinde halen firman n Genel Müdürlük görevini sürdürmekte olan BRAH M ÜSTÜNES in öncülü ünde kurulmufltur. Halen 60 çal flan, 00 m 2 ofis alan, 0000 m 2 üretim ve depolama alanlar

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları

İÇİNDEKİLER. Doğalgaz Sayaçları Doğalgaz Sayaçları FN G,5 FN G4 FN G6 FN G0 Ön Ödemeli Kompakt Tip Doğalgaz Sayaçları Ön Ödeme Modülü FN G4-CPPU V FN G4-CPPU V FN G6-CPPU FNG-PPU G4-G5 İÇİNDEKİLER FN G.5 / FN G4 Montaj Bakım Basınç Kaybı

Detaylı

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler

Detaylı