BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ EĞİTİM YILI BHL305 COĞRAFYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL305 COĞRAFYA"

Transkript

1 BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ EĞİTİM YILI BHL305 COĞRAFYA

2 Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden birisi olmuştur. Küreselleşen dünyamızda ön plana çıkan en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi de eğitimdir. Öyle ki günümüzde eğitim, bireylerin gelecekte oluşacak maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda olabilmelerini sağlamak için yapılması gereken en kalıcı yatırımlardan biri haline gelmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve personel olarak insan unsuru ön plana çıkmaktadır. Eğitim sürecinde farklı rollere sahip bu unsurların uyum içerisinde bir arada olabilmesinin en önemli koşullarından birisi de ortak bir hedef doğrultusunda hareket edilebilmesidir. Bu anlamda Berk Hazırlık Lisesinin hedefi toplumun her kesiminin iştirak edebileceği ayrıcalıklı bir eğitim sistemini en uygun şartlarda sunarak geleceğin bir kader değil çocuklarımızın değiştireceği bir zaman dilimi olmasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda kısa zamanda tüm Türkiye de açacağımız okullarla toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği ayrıcalıklı bir eğitim sürecinden yetişen dışa dönük ve mükemmeliyetçi nesiller başarımızın en büyük nişanı olacaktır. Arzuladığımız ayrıcalıklı eğitimi sunma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları erkenden tespit ederek önleyecek yöneticiler, süreci etkin bir rehberlik sistemi ile kontrol altında tutacak eğitmenler ve sistemin işleyişinde öneri ve geri bildirim yoluyla değişimin ve gelişimin habercisi olacak öğrenciler ve veliler belirlediğimiz idari birimler ile sürekli bir koordinasyon halinde olmalıdır. Çünkü böylesi bir koordinasyon ile okul kaynak ve imkânlarının da hedefe odaklı ve verimli kullanılması sağlanacaktır. İnanıyoruz ki, Berk Hazırlık Lisesi eğitimcileriyle, öğrencileriyle, velileriyle ve personeliyle büyük bir ailedir. Bu ailenin özverili çalışmaları, birliği ve beraberliği mükemmeli arayan ayrıcalıklı bir nesile köprü olacaktır. Bu vesile ile beraber yola çıktığımız Berk Hazırlık Lisesi ailesinin tüm bireylerine şükranlarımızı sunar, özellikle değerli velilerimize ilgi ve destekleri için teşekkür eder, tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim yılı dileriz. Üniversiteye Hazırlar, Geleceğinizi Planlar

3 BERK HAZIRLIK LİSESİ BHL305 COĞRAFYA Ders Rehberi Coğrafya; insanlara, bağımsız, çok yönlü ve yaratıcı düşünebilen, ileriyi gören, edindikleri bilgileri günlük yaşantılarında kullanan, çevrelerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarla ilgilenme alışkanlığı kazandıran bir bilimdir. Coğrafya Bilimi insanlar ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceler. Haliyle insanlar ve mekân arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısıdır (örneğin iklimin hayvancılığa ve hayvancılığında et ve süt sanayine etkileri gibi) işte aslında Coğrafyayı zevkli ama zorlaştıranda Coğrafyanın bu ilkesidir. Zorlaştıran kısmı birçok coğrafi olayın birçok coğrafi olayla bağlantısını bilmek için en temelden itibaren coğrafyanın her konusu ile ilgili temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Zevkli kısmı ise Coğrafyanın hayatımızla ilgili bağlantılı, çevremizdeki olayları konu almasıdır. Her zaman dinamik değişen ve güncel olaylarla bağlantı kurmayı gerektirmesidir. Ders Öğretmeni: Birsen ÇAKIR Okul Telefon: Web adresi: Facebook:

4 11. SINIF COĞRAFYA DERSİNİN AMAÇLARI ve HEDEFLERİ: 1- Coğrafi terim ve prensipleri kavramalarını, 2- Coğrafi bilgileri analiz etmelerini ve yerinde kullanmalarını 3- Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını kavrayarak neden sonuç ilişkisi kurmalarını, 4 - Doğal çevrenin canlılar için önemini kavramalarını, 5- Çevreyi korumanın günümüz ve gelecek için önemini kavramalarını, 6-Ekolojik dengeyi bozan etmenlere karşı duyarlılık kazanmalarını, 7-Yeryüzünün doğal kaynaklarım tanıyarak bunların ekonomik kullanımının önemini kavramalarını, 8.Coğrafi olayların ve ortamın insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlamalarını, 9-İnsanların birbiriyle ve coğrafi çevreyle karşılıklı etkileşimi ve sonuçlarının farkında olmalarını, 10-Doğal afetleri, nedenlerini ve doğal afetlerden korunma yollarını kavramalarını, 11- Coğrafi bilgi sisteminin yararlarım ve toplum yaşamındaki önemini kavramalarını, 12- İnsani ve çevresel konularda estetik duyarlılık geliştirmelerini, 13- Coğrafi olayları açıklayabilmek için gerekli materyal ve teknoloji (plan, harita, küre, grafik, resim, fotoğraf,bilgisayar, pusula vb) kullanma, anlama ve yorumlama becerisi kazanmalarını, 14- Yakın çevresinden başlayarak yurdunu ve dünyayı coğrafi özellikleriyle tanımaya ve sevmeye istekli olmalarını, 15- Ülkemizin coğrafi özelliklerini ekonomik, siyasal, kültürel ve askeri özellikler üzerindeki etkisini kavramalarını, 16- Türkiye'nin komşu ülkeler Türk Cumhuriyetleri ve dünya devletleriyle olan ilişkilerinin önemini kavramaları, 14- Coğrafi bilgi sisteminin önemi. 17- Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin farkında olmalarını,, 18- Türkiye'nin jeo-stratejik ve jeopolitik konumunun önemini kavramalarını, 19-Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayan yer altı ve yerüstü zenginlik kaynaklan ile turistik değerleri koruma bilinci kazanmalarını, 20.Farklı çevrelerdeki beşeri ve ekonomik etkenlerin yeryüzündeki dağılışlarını, bunların neden ve sonuç ilişkilerinin insan yaşamı üzerindeki etkilerini karşılaştırmaları olarak incelemelerini, 21.Türkiye'nin yer altı ve yerüstü zenginliklerinin farkında olmaları, 22.Toplumların ve ülkelerin birbirlerine olan gereksinimlerinin farkında olmalarını 23. Toplumların, kültürlerin ve bireylerin farklılıklarının nedenlerini kavrayıp farklılıklara hoşgörü ile bakmalarını, 24.Uluslararası ekonomik, siyasi, askeri ve sosyal örgütleri, işlevlerini, amaçlarım birbirleriyle olan ilişkilerini, sorumluluklarını analiz edebilme ve gelecekte sorumluluk alabilme yeteneklerini geliştirmelerini, 25.Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama etkisini analiz edebilmelerini, 26. Dünyanın hareketlerinin sonuçlarının farkında olmalarını, 27. Uzayın keşfinin gelecek için önemini kestirmelerini, 28. Farklı doğal ve beşeri kaynaklarla kalkınma arasındaki ilişkileri kavrayarak ve ülke kalkınmasına katkıda bulunma bilinci kazanmalarını, 29.Ülkenin sorunlarının farkına vararak çözüm önerilerinde bulunan hoşgörülü aydın ve çağdaş yurttaşla olarak yetiştirmektir.

5 ÖĞRETİM METOTLARI: Coğrafya öğretiminde etkinliklerin gerçekleşebilmesi, aktif öğretim yöntemlerinin başarılı olabilmesine bağlıdır. Duyduğumuzun %10 unu, gördüğümüzün%15 ini, görüp duyduğumuzun % 20 sini, tartıştığımızın%40 ını, kendi katılım ve deneyimimizin % 80 ini ve başkalarına öğrettiğimizin %90 nını öğrenip hatırlarız Bu nedenle coğrafya derslerinde tek yöntemin olmaması gerekir. Bu nedenle Dersler anlatılırken Anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, gösteri, gezi-gözlem yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Anlatma Metodu: Coğrafya dersinde en çok kullanılan metotlardan biridir. Öğretmen merkezli bir yöntemdir. Öğretmenin herhangi bir konuyu, karşısında oturan öğrencilere iletmesi biçiminde uygulanmaktadır. Soru-Cevap Metodu: Sık kullanılan metotlardan biridir. Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerin derse ve konuya karşı ilgi ve dikkatlerini artırır, onların derse istekle katılmalarını sağlar. Tartışma: Herhangi bir grubun veya bir başkanın yönetimi altında, belirli bir düzen içinde belli bir amaca dönük karşılıklı münazaralardır. Tartışma metodunda hem öğretmenle öğrenci arasında hem de öğrenciler arasında dinamik bir etkileşim, alış veriş hedeflenir. Tartışma metodu, öğrencilerin ilgisini uyandırır, anlayışlarını değerlendirme, gerçekleri kavrama, eleştirici düşünme kabiliyetlerini geliştirir. Problem Çözme Metodu: Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bu metotla öğrenci problem çözdükçe kendine olan güveni artar. Grupla Çalışma Metodu: Konuya göre kullanılan bir metodudur. Grupla çalışma, öğrencinin sosyal gelişimine de katkı sağlayan bir metottur. Bu metot öğrencilerden oluşturulan gruplara birer konu verilmesi ve konunun öğrencilerce araştırılarak, sınıfta grup halinde anlatılması şeklinde olmaktadır. Araştırma: Öğrencide merak uyandırır ve verilen bir konu ile dönüş almayı sağlar. Öğretmen, harita, küre, fotoğraf, belgesel, kum masası, tepegöz, slayt, şema, diyagram ve grafik gibi araç-gereçleri kullanarak, derse yönelik yöntemler seçilerek öğrenmenin kalıcılığı sağlanır. Örneğin; kayaç ve kayaç oluşumlarının anlatıldığı bir coğrafya dersinde kayaç ve maden koleksiyonunun gösterilmesi veya Türkiye coğrafyası anlatılırken harita veya slaytların kullanılması gibi. DERS SAATİ: Haftada 4 saat KAYNAKLAR: Doğu Ateş 11. Sınıf Coğrafya-Evrensel İletişim Yayın.,Karabağ, S. Şahin-Türkiye Beşeri Coğrafyası-Gazi Kitabevi Ankara-2003, Erinç S. Öngör. S-Türkiye Coğrafyası-MEB Basımevi-1981 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: eğitim-öğretim yılı süresince Coğrafya Dersinde I. Yarıyıl 2 yazılı sınav ve 2 performans değerlendirmesi uygulaması yapılırken, II. Yarıyıl 2 yazılı sınav, 2 performans değerlendirmesi ve 1 proje değerlendirmesi uygulanır. Yazılılarda çoktan seçmeli, boşlukları doldurma, doğru-yanlış ve klasik sorulardan oluşacaktır. Sınıf geçme notu: Yapılan 2 yazılının sonuçları, verilen performans çalışmalarının not ortalaması, sınıf içindeki derse katılım, davranış, ders araçlarını yanında bulundurma durumunun ortalaması olacaktır. Bu ortalama not 50 ve üzeri not olacaktır. Öğretmen, değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğun bilerek; sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirir. Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte kullanılır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, posterler, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler vb.dir. Bazı öğrenciler grup tartışmalarında sessizdir fakat çok iyi kompozisyon yazar ya da resim yapar. Bazıları çok iyi sözlü sunum yapar fakat yazıya dökemez. Görüldüğü gibi çok değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere öğrendiğini gösterme şansı vermektedir. Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster, şarkı sözü, PowerPoint sunusu ile etkinliklerini düzenleyip zenginleştirebilmeli, maket gibi -İstanbul Coğrafya Dersi ölçme ve değerlendirme sistemi aşağıdaki kriterlere göre yapılandırılmıştır; Yazılı sınav sonuçları Proje / Araştırma ödevi Haftalık ödevler Genel performans değerlendirmesi

6 SINAVLAR SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: 1. Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir. 2. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz. 3. Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir. 4. Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez. 5. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez. 6. Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır. 7. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 8. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz. 9. Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez. 10. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz. 11. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar. SINAVLARDA KOPYA ÇEKEN VE SINAV KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCİLERE (0) VERİLEREK DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLİR. PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ: Proje / Araştırma ödevleri belirtilen konulardan, öğrenciler tarafından seçilen konunun hazırlanarak belirlenen tarihte teslim edilmesi ile gerçekleştirilir. Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Öğrencinin bir konuda araştırma yapıp, yapamayacağını doğrudan gözlemleyebilmenin en etkili yolu öğrenciye araştırma yaptırmaktır. Proje / Araştırma ödevlerinin hazırlanış şekli, konuyla bağlantılı olarak seçilir. ( slayt hazırlama, sunum, karton vb. ) Haftalık ödevler ise belirli ölçütlere göre değerlendirilen öğrenme etkinlikleridir. Haftalık ya da birden fazla haftanın ölçme değerlendirme anlamında takibini hedefleyen yazılı ya da sözlü ödevlerdir. Genel performans değerlendirmesi ise öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve tutumları, kulüp çalışmalarına katılımı, genel davranış eğilimleri, iletişim becerileri, derse aktif olarak katılımı, Ders araç- gereçlerinin eksiksiz hazırlığı ve kıyafet koduna uyumunun göz önüne alındığı değerlendirmelerdir. Proje / Araştırma ödevleri Kasım ayının 2. Haftasında verilecek. Nisan ayının son haftasında toplanacaktır. (Öğrencinin projeden aldığı not, yazılı notu gibi değerlendirilerek ortalamaya katılacaktır) Proje Ödevi Kasım ayı 2. Haftasında verilecek ve Nisan ayı son haftasında toplanacaktır. (projeden aldığı not yazılı notu gibi değerlendirilerek ortalamaya katılacaktır) PROJE KONULARI: Dünyadaki su kaynakları ve kullanım alanlarını araştırma Su döngüsü hakkında araştırma yapma Atmosfer döngüsü (azot ve oksijen) nedir araştırması Dünya üzerindeki su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ne gibi projeler geliştirile bilir. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus politikalarını genel olarak karşılaştırınız Doğal kaynakların kalkınmamıza etkilerini araştırma Türkiye de arazi kullanımı hakkında araştırma yapma Türkiye de doğal afetler ve korunma yolları nelerdir. Teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan Coğrafi sorunlar neler olabilir.

7 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF HAFTALIK KONULARI: 1.HAFTA: *Biyoçeşitlilik *Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı 2. HAFTA: *Ekosistemlerdeki İşleyiş *Besin Zinciri *KURBAN BAYRAMI (24 Eylül Perşembe 27 Eylül Pazar) 3. HAFTA: *Madde Döngüleri 4. HAFTA: *Su Ekosistemleri *Su Döngüsü 5. HAFTA: *Nüfus ve Nüfus Politikaları *Şehirlerin Fonksiyonları *Şehirlerin Etki Alanları *Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler 6. HAFTA: *Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi 7. HAFTA: *Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler CUMHURİYET BAYRAMI (29 Ekim Perşembe) 8.HAFTA: *Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler 9. HAFTA: *Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim *10KASIM ATATÜRK'Ü ANMA *Doğal Kaynaklar 10. HAFTA: *Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu 11. HAFTA: *Türkiye de Arazi Kullanımı *24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 12. HAFTA: *Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı *Türkiye'de Ekonomiyi Etkileyen Faktörler 13.HAFTA: *Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları *Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık 14. HAFTA: *Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri 15. HAFTA: *Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri 16. HAFTA: *Türkiye'de Hayvancılık 17. HAFTA: *Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 18. HAFTA: *Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları 19.HAFTA: *Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı

8 20.HAFTA: *Türkiye'de Sanayi 21. HAFTA: *Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri *Farklı Hizmet Sektörlerinin Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasındaki Etkisi 22. HAFTA: *Türkiye'de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler 23. HAFTA: *Kültürler ve Türk Kültürü *Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi 24. HAFTA *İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ * Bacasız Sanayi: Turizm 25. HAFTA : *II. DÖNEM I. SINAV *İtalya veya Japonya *18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 26. HAFTA: *Fransa veya İngiltere 27. HAFTA: *Tarım ve Ekonomi *Tarım Ülkesi: Nijerya veya Hindistan *Modern Tarımın Temsilcisi: A.B.D veya Hollanda 28. HAFTA: *Küresel ve Bölgesel Örgütler 29. HAFTA: *Doğal Kaynaklar ve İnsan *Kaynakların Tükenebilirliği ve Alternatif Kaynaklar 30. HAFTA: *Doğal Kaynakların Kullanım Şekilleri *23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI *Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel Sonuçları 31. HAFTA: *Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık 32. HAFTA: *Doğal Kaynakların Etkin Kullanımında Çevre Planlamasının Önemi *Arazi Kullanımında Çevresel Etkiler 33. HAFTA: *Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması 34. HAFTA: *19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI * Çevre Sorunlarının Küresel Boyutu *Teknolojinin Çevresel Etkileri 35. HAFTA: *Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi *Atıkların Çevreye Etkileri *Atıklardan Korunma Yöntemleri *5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ 36. HAFTA: *Geri Dönüşüm *Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Geliştirilebilecek Stratejiler

9 1. Hafta: *Biyoçeşitlilik *Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı - Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. -Canlı türlerinin dağılımında levha tektoniğinin, iklim değişimlerinin etkilerini açıklayabilirler. -Canlı türlerinin dağılımını ve çeşitliliğini olumsuz yönde etkileyen faktörleri açıklayabilirler. 1-Canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileyen coğrafi faktörler nelerdir? 2-Biyosfer, biyom, habitat, biyoçeşitlilik ne demektir? 3-Yerküre üzerindeki büyük biyomlar nelerdir? 2.Hafta: *Ekosistemlerdeki İşleyiş *Besin Zinciri - Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. -Su ekosistemlerinin neler olduğunu ve bu ekosistemlerin doğal sistemlerin işleyişini nasıl etkilediğini açıklayabilirler. -Suyun döngüsünü şekil çizerek anlatabilirler. 1-Ekosistem, aerosol, plankton, su döngüsü ne demektir? 2-Besin zinciri çizerek anlatınız. 3-Kapalı ve açık ekosistem ne demektir? 4-Karbon döngüsünün canlılar için önemi nedir? 3.Hafta: *Madde Döngüleri - Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemi devamlılığı açısından analiz eder. -Ekolojik döngünün anlamını, enerji akışını açıklayabilirler. -Azot döngüsünü canlılar için önemini açıklayınız. 1-Birincil, ikincil, üçüncül tüketiciler hangileridir? 2- Ayrıştırıcıların görevi nedir? 3-Aşağıda verilen canlılardan hangisi besin piramidinin tabanında yer almaktadır?

10 4.Hafta: *Su Ekosistemleri *Su Döngüsü - Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder. -Su altındaki yaşam alanlarını mercan kayalıklarının konumunu açıklayabilirler. -Göl, ırmak, bataklık ekosistemlerini açıklayabilirler. 1-Su ekosistemleri nelerdir? 2-Su döngüsü ne demektir? 3-Plaktonların görevlerini açıklayınız. 5. Hafta: *Nüfus ve Nüfus Politikaları *Şehirlerin Fonksiyonları *Şehirlerin Etki Alanları *Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler - Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçları karşılaştırır. - Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. -Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal niteliklerini örneklerle açıklar 1-Dünya ülkelerinin uyguladığı önemli nüfus politikaları nelerdir? 2-Gelişmiş ülkelerin nüfus artış hızının düşük olmasının olumlu ve olumsuz yönler nelerdir? 3-Şehirlerin fonksiyonları ve küresel etki alanlarını örneklerle açıklayınız. 6.Hafta: *Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi -Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar. -Küreselleşme olgusunun şehirlerin gelişmesinde nasıl etkili olduğunu açıklayabilirler. 1-Tarihi süreçte ilk kurulan şehirlerin özellikleri, zamanla şehirlerin büyümesi ve gelişimini sağlayan önemli faktörler nelerdir? 2-Sanayi ve tarım şehirlerinin özelliklerini açıklayınız. 3-Hinterlad, dini kent, eğitim kenti ne demektir?

11 7. Hafta: * Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler - Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. -Atatürk'ün temel düşünceleri, eserleri ve ilkelerinin örneklerle açıklar. -Tarım ve hayvancılıkta üretim-dağıtım ve tüketimin etkileşimini açıklayabilir. 1-Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir? 2-Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi hammadde kaynaklarına yakın yerlerde kurulur? A)Demir-çelik B)Termik santral C)Nükleer santral D)Meyve suyu E)Kağıt 3-Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden değildir? A)Moda B)Gelir düzeyi C)İletişim D)Temel ihtiyaçlar E)Tanıtım 8. Hafta: * Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler - Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. -Ulaşım, pazarlama ve sermayenin dağıtım üzerindeki etkilerini açıklayabilirler. 1-Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden değildir? A)Moda B)Gelir düzeyi C)İletişim D)Temel ihtiyaçlar E)Tanıtım 2-Batman, Mersin, İzmir, Kocaeli, Kırıkkale bu şehirlerin tümünde aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi bulunur? A)Petrokimya B)Demir-çelik C)Şeker D)Kağıt E)Alüminyum 9.Hafta: *Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim *10KASIM ATATÜRK'Ü ANMA *Doğal Kaynaklar -Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder. - Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1-Aşağıdakilerden hangisi daimi doğal kaynaklardan biridir? A)Petrol B)Dalga C)Toprak D)Jeotermal enerji E)Doğal gaz 2-Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem doğal kaynaklar bakımından fakir hem de refah seviyesi düşüktür? A)Libya B)Brezilya C)Moğolistan D)Hindistan E)Çin 3-Aşağıdakilerden hangisinin üretim ve kullanım alanı büyük ölçüde aynı alanda toplanmıştır? A)Taş kömürü B)Petrol C)Deniz ürünleri D)Tarım ürünleri E)Doğal gaz

12 10. Hafta: * Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu -Türkiye nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir. -Ülkemizde ki başlıca önemli tarihsel ve kültürel değerleri açıklayabilirler. 1-Türkiye nin medeniyetler merkezi olmasında etkili olan şartlar nelerdir? 2-Anadolu Yarımadası nda aşağıdaki medeniyetlerden hangisi yaşamamıştır? A)Likya B)Mısır C)Roma D)Karya E)Troya 11. Hafta: * Türkiye de Arazi Kullanımı * 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ - Türkiye deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder. -Tarım arazilerinin hangi bölgelerimizde daha geniş yer kapladığını harita üzerinde nedenleri ile açıklayabilir. 1-Türkiye arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması, aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir? A)Tarım B)Ulaşım C)Sanayi D) Hayvancılık E)Ticaret 2-Aşağıdaki yörelerin hangisinde orman ürünlerine dayalı sanayi faaliyetlerinin önemli olduğu söylenebilir? A)Bolu B)Ergene C)Hakkari D)Konya E)Mardin 12.Hafta: *Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı * Türkiye'de Ekonomiyi Etkileyen Faktörler - Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını ve bunları etkileyen şartları analiz eder. -Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörleri açıklayabilirler. 1-Türkiye ekonomisini etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir? 2-Türkiye de gelişmiş olan sektörler nelerdir? 3-Aşağıdakilerden hangisi ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir? A)Nüfusun genç ve dinamik olması B)İstihdam olanaklarının yetersiz olması C)Üretimdeki artışın nüfus artışından daha fazla olması D)Çalışan nüfus içinde, nitelikli işçi payının sürekli artması E)Kişi başına düşen ulusal gelir artışının fazla olması.

13 13. Hafta: * Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları * Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık - Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarını değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. - Türkiye de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar. 1-Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonominin büyük ölçüde çökmüş olmasında; I. Kapitülasyonlar II. Dış borçlar III. Hammadde yetersizliği IV. Uzun süren savaşlar V. Sermaye yetersizliği gibi etkenlerden hangisi etkili olmamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 2-Türkiye de ilk sanayi tesisleri belirli sanayi türlerinde kurulmuştur. Aşağıda verilenlerden hangisi bu sanayi türlerinden biri değildir? A)Şeker B)Dokuma C)Demir çelik D)Çimento E)Konserve 3-Aşağıdaki alanlardan hangisi hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak yaylacılık amacıyla kullanılır? A)Ergene Havzası B)Taşeli Platosu C)Bafra Yöresi D)Çukurova Yöresi E)Gediz Yöresi 14. Hafta: *Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri -Ülkemizde yetiştirilen önemli tarım ürünlerini gruplara ayırabilir. -Sanayi bitkilerini, ülkemizin nerelerinde yetiştirildiğini ve önemini kavrarlar. 1-Türkiye de tarımı etkileyen faktörler nelerdir? 2-İklim şartları Türkiye de tarım ürünlerinin yetişmesi nasıl etkilemektedir? 3-Pamuk ve çay nerelerde yetiştirilmektedir? Neden? 15.Hafta: * Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri - Türkiye de tarımı etkileyen faktörleri ve yetiştirilen önemli önemli tarım ürünlerini açıklayabilir. 1-Türkiye de yayılım alanı en geniş tarım ürünü hangisidir? 2- Devlet kontrolündeki tarım ürünleri hangileridir? 3-Yağ bitkileri nelerdir? 4-Ege bölgesinin kıyı kesiminde tarımı yoğun olarak yapılan ürünleri yazınız.

14 16.Hafta: * Türkiye'de Hayvancılık - Türkiye de tarım ve hayvancılığı şekillendiren unsurlarla bu sektörlerin özelliklerini açıklar. 1-Ülkemizde koyun yetiştiriciliği aşağıda verilen alanlardan hangisinde gelişme göstermemiştir? A)Konya Ovası B)Ankara çevresi C)Muş Ovası D)Rize Yöresi E)Afyon Çevresi 2-İpek böceği yetiştiriciliği aşağıda verilen merkezlerden hangisinde gelişme göstermiştir? A)Elazığ B)Mersin C)Bursa D)Hatay E)Balıkesir 3-Çiftlik balıkçılığı aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde diğerlerine göre daha fazla gelişme göstermiştir? A)Marmara B)Ege C)Akdeniz D)Karadeniz E)Doğu Anadolu 4)İpek böcekçiliği ve arıcılık hangi yörelerimizde yapılmaktadır? 17. Hafta: * Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi -Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. -Türkiye de pamuk üretiminde kullanılan alanları haritada gösterebilir. 1-Türkiye de ihraç edilen önemli tarım ürünleri nelerdir? 2-Türkiye de sulu tarımın yaygınlaştığı yerlerde aşağıdakilerden hangisi azalır? A)Sebze ekim alanı B)Birim alandan alınan üretim C)Tarımsal ürün çeşitliliği D)Nadasa ayrılan alanlar E)Endüstri bitkileri ekim alanı 18. Hafta : *Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları - Türkiye'nin madenlerini ve enerji kaynaklarını ülke ekonomisindeki yeri ile birlikte değerlendirir. -Türkiye nin tüm jeolojik devirleri yaşamış olmasının madenlerin oluşumundaki etkileri açıklayabilir. 1-Türkiye de çıkarılan önemli maden ve enerji kaynakları nelerdir? 2-Ülkemizde nerelerde hangi petrol rafinerileri vardır? 3-Maden ve enerji kaynaklarımızın ülke ekonomisi açısından önemi nedir? 19. Hafta : *Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynaklarının Etkili Kullanımı - Türkiye nin madenlerini ve enerji kaynaklarını etkili kullanım açısından değerlendirir. 1-Tükenir enerji kaynaklarımız nelerdir? 2-Türkiye de petrol ve taş kömürü nerelerde çıkarılmaktadır? 3-Bir yerde maden işletmeciliğinin yapılabilmesi için gereken faktörler nelerdir? 4-Demir, krom, bor, tuz ülkemizin nerelerinde çıkarılmaktadır?

15 20. Hafta: * Türkiye'de Sanayi -Türkiye sanayisini şekillendiren faktörleri ve bu sektörün özelliklerini açıklar. -Türkiye de kurulmuş ana sanayi kollarını sayabilirler. 1-Türkiye de sanayinin kurulmasını etkileyen faktörler nelerdir? 2-Türkiye de hangi sanayi kolları gelişmiştir? 3-Türkiye de gelişmiş olan makine sanayi kolları hangileridir? 21. Hafta: *Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri *Farklı Hizmet Sektörlerinin Türkiye'nin Ekonomik Kalkınmasındaki Etkisi - Sanayinin Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir. - Farklı hizmet sektörlerinin Türkiye nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini sorgular. 1-Sanayinin Türkiye ekonomisini kalkındırmadaki yeri nedir? 2-Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye2de kurulan ilk ağır sanayi tesisidir? A)Karabük Demir-Çelik B)İskenderun Demir-Çelik C)Konya Şeker Fabrikası D)Seydişehir Alüminyum İletmesi E)Aksu Kâğıt Fabrikası 3- I. Ankara II. Mersin III. Konya IV. Eskişehir V. İzmir Yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde uçak sanayi gelişmiştir? A)I ve II B)II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve IV 22. Hafta : * Türkiye'de Doğal Afetler ve Oluşturduğu Riskler - Türkiye deki doğal afetlerin nedenleri, dağılışları ve sonuçlarını analiz eder. 1-Türkiye de görülen başlıca doğal afetler nelerdir? 2-Türkiye de heyelan ve toprak kayması daha çok hangi bölgelerde görülmektedir? Neden? 3- Aşağıdaki yörelerin hangisindeki fay hatları horst-graben sistemi ile uyumlu bir dağılış gösterir? A)Doğu Karadeniz B)Ergene C)Antalya D)Konya E)Kıyı Ege

16 23. Hafta : * Kültürler ve Türk Kültürü *Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi -Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar. - Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretle ham madde, üretim ve Pazar alanlarını ilişkilendirir. 1-Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir? A)Simgeler B)Coğrafi konum C)Örf ve adetler D)Su özellikleri E)Toprak özellikleri 2-Aşağıdaki Türk kültürüne ait eserlerde hangisi Anadolu Yarımadası nda yer alır? A)Tac Mahal B)Şidar Medresesi C)Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi D)Mostar Köprüsü E)İshak Paşa Sarayı 3-Küresel ticaretin elamanları nelerdir? 4-Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir? 24. Hafta: * İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ * Bacasız Sanayi: Turizm - Örnek incelemeler yoluyla ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü sorgular. -Dünya kültüründe Türk izlerini açıklayabilir. -Kültürü oluşturan unsurları sayabilir. 1-İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten başlıca faktörler nelerdir? 2-Bir ülke için turizmin ekonomik ve kültürel etkileri nelerdir? 3-Bir alanın milli park olarak belirlenmesindeki amaçlar nelerdir? 25. Hafta : * II. DÖNEM I. SINAV * İtalya veya Japonya *18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ -Örnek inceleme yoluyla bir ülkenin coğrafi özelliklerini araştırır. -Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme aşamaları açısından analiz ederek sanayileşme süreçlerini değerlendirir. 1- Aşağıdakilerden hangisi Japonya nın ithal ettiği ürünlerden biridir? A)Kereste B)Optik C)Demir-Çelik C)Optik aletler D)Makine E)Elektronik alet 2-Japonya nın genel özellikleri nelerdir? 3-Japonya nın aşağıdakilerden hangisi bakımından gelişmiş olduğu söylenemez? A)Ulaşım olanakları B)Dış ticaret hacmi C)Turizm gelirleri D)Sanayi ürünleri üretimi E)Ar-Ge çalışmaları

17 26. Hafta : * Fransa veya İngiltere - Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme aşamaları açısından analiz ederek sanayileşme süreçlerini değerlendirir. 1- İngiltere nin yeri ve genel özellikleri nelerdir? 2-İngiltere de sanayileşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin azaldığı söylenebilir? A)Kırsal alanlardaki nüfus oranının B)Mamul madde üretiminin C)Şehir sayısının D)İç göç hareketlerinin E)Doğum oranla 27. Hafta : * Tarım ve Ekonomi *Tarım Ülkesi: Nijerya veya Hindistan *Modern Tarımın Temsilcisi: A.B.D veya Hollanda -Tarımsal faaliyetler açısından farklı düzeylerdeki ülkeleri karşılaştırarak tarım-ekonomi ilişkisini yorumlar -Hollanda nın tarım uygulamaları ile Hindistan ın tarım uygulamalarını kıyaslayabilir. 1-Hindistan nın yeri ve genel özelliklerini tanıtınız. 2-Aşağıdakilerden hangisi Hindistan daki akarsulardan biri değildir? A)İndus B)Ganj C)Brahmaputra D)Godavari E)Yamuna 3-Hindistan da aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin önemi diğerlerinden daha fazladır? A)Çeltik B)Zeytin C)Muz D)Turunçgil E)Arpa 28. Hafta : * Küresel ve Bölgesel Örgütler - Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri amaçları, işlevleri ve etki alanları açısından değerlendirir. -KEİ(Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatı) kuruluş amacı ve üye ülkelerini sayabilirler. 1-Dünya çapında faaliyet gösteren örgütler nelerdir? 2-Uluslararası örgütlerin kuruluş amaçları nelerdir? 3-Aşağıda verilen ülkelerden Karadeniz e kıyısı olmadığı halde, Karadeniz İşbirliği teşkilatına üyedir?

18 29. Hafta: *Doğal Kaynaklar ve İnsan *Kaynakların Tükenebilir olması ve Alternatif Kaynaklar -Doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişimi tarihsel süreçte farklı bölgelerle örneklendirir. - Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar çerçevesinde analiz eder. 1-İnsanların zaman içinde yaralandıkları doğal kaynaklar nelerdir? 2-Bir ülke için sahip olduğu doğal kaynakların değeri, ülkede nelerin gelişimi için önemlidir? 3-Tükenebilir enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynakları nelerdir? 30. Hafta: * Doğal Kaynakların Kullanım Şekilleri * 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI *Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Üretim, Dağıtım ve Tüketiminin Çevresel sonuçları. - Ülkeler arasında doğal kaynak kullanımındaki farklılığı çevresel sonuçlar açısından değerlendirir. - Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve tüketiminin çevreye olumsuz etkilerini örneklendirir. 1-Doğal kaynakların kullanımının çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? 2-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde rüzgar gücünden elde edilen toplam enerji miktarı ötekilerden daha fazladır? A)Danimarka B)Kuveyt C)İran D)İtalya E)Macaristan 3- Organik bazlı atıkların oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi elde edilir? A)Biyogaz B)Biyokütle C)Toryum D)Biyodizel E)Jeotermal 31. Hafta : * Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevreye Duyarlılık - Doğal kaynakların kullanımındaki farklı tutumları çevreye duyarlılık açısından sorgular. 1-Çevre bilincinin artması, aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımını kısıtlamıştır? A)Toryum B)Biyoenerji C)Gelgit D)Jeotermal E)Rüzgar 2-Aşağıdakilerden hangisi kirletici etkisi olmayan enerji kaynaklarından biri değildir? A)Dalga enerji B)Gelgit enerji C)Hidrojen enerji D)Jeotermal E)Nükleer en. 3-Su kaynaklarının yanlış kullanımının çevresel etkileri nelerdir? Örneklendiriniz.

19 32. Hafta: * Doğal Kaynakların Etkin Kullanımında Çevre Planlamasının Önemi * Arazi Kullanımında Çevresel Etkiler -Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemini kavrar. -Örneklerden yararlanarak etkili arazi kullanma uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir. 1-Arazi kullanımın çevresel etkileri nelerdir? 2-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde yanlış arazi kullanımının bir payı yoktur? A)Erozyon B)Heyelan C)Sel ve taşkın D)Tektonik deprem E)Çığ 3-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde arazi kullanımında çevresel etkilerin daha çok dikkate alındığı söylenebilir? A)ABD B)Nijerya C)Arjantin D)Hindistan E)Endonezya 33. Hafta: *Çevre Sorunlarının Sınıflandırılması - Çevre sorunlarını farklı kriterlere göre sınıflandırır. -Küresel ısınmanın etkilerini açıklayabilir. 1- Çevre sorunları nelerdir? 2-Küresel ısınma, radyasyon, biyolojik kirlenme ne demektir? 3-Küresel çevre sorunları nelerdir? 34. Hafta : *19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI *Çevre sorunlarının kişisel boyutları * Teknolojinin Çevresel Etkileri * II. DÖNEM II. SINAV - Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından sorgular. - Örnek incelemeler yoluyla teknolojik değişimleri çevresel sonuçları ve insan etkileri açısından analiz eder 1-Asit yağmurlarının çevreye olan etkileri nelerdir? 2- Sera etkisi ve küresel ısınma ne demektir? 3- Teknolojinin çevresel etkileri nelerdir?

20 35. Hafta : * Ekolojik Döngülere İnsan Etkisi * Atıkların Çevreye Etkileri * Atıklardan Korunma Yöntemleri * 5 HAZİRAN ÇEVRE GÜNÜ - İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkilerini örneklendirir. - Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir. - Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerini sorgular. SORULAR 1-Aşağıdaki atıklardan hangisini doğa diğerlerinden daha kısa sürede parçalayıp ortadan kaldırır? A)Cam şişe B)Piller C)Plastik şişeler D)Kağıt E)Alüminyum kutular 2-Aşağıdaki kentlerin hangisinde hem Londra tipi hem de Los Angeles tipi hava kirliliğinin oluşma olasılığı ötekilerden daha fazladır? A)İzmit B)Ankara C)Hatay D)Kütahya E)Trabzon 36. Hafta : * Geri Dönüşüm * Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Geliştirilebilecek Stratejiler - Yenilenemeyen kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından geri dönüşüm stratejilerini değerlendirir. - Çevre sorunlarının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirir. 1- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde geri dönüşümle ilgili çalışmaların yapıldığı söylenemez? A)İtalya B)İsveç C)Belçika D)Almanya E)Brezilya 2-Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kaynak israfını önleme ile ilgili yöntemlerin geliştirilmiş olduğu söylenebilir? A)İsveç B)Arjantin C)Afganistan D)Bolivya E)Endonezya 3-Çevre sorunlarının son yıllarda bir ivme kazanmasında hangisi en fazla etkilidir? A)Ormanların tahribi B)Tarım C)Göç D)Sanayileşme E)Turizm

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

cografyahocam.com Sayfa 1

cografyahocam.com Sayfa 1 EKİM 1. 5 9 EKİM 5. 8 EYLÜL EKİM EYLÜL. 1-5 EYLÜL 3. 1 18 EYLÜL SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ 015 016 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR YILLIK PLANI ( SAATLİK) ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER A.11.1.

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI. MSL317 Travmalarda Acil Yardım

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI. MSL317 Travmalarda Acil Yardım MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL317 Travmalarda Acil Yardım Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL320 ALMANCA

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL320 ALMANCA BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL320 ALMANCA Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Yer şekilleri Ve Kayaçlar Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL105 COĞRAFYA Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL109 BİYOLOJİ

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL109 BİYOLOJİ MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL109 BİYOLOJİ Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL209 BİYOLOJİ

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL209 BİYOLOJİ MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL209 BİYOLOJİ Mesleğim Okulları na Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu

Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu Hafta Ünite Adı Konular Kazanımlar Etkinlik Kodu 16. Hafta Madde ve Türkiye de Kimya Endüstrisi a) Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini

Detaylı

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları

Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Türkiye nin Turizm Coğrafyası (TOUR 210) Ders Detayları Ders Adı Türkiye nin Turizm Coğrafyası Ders Kodu TOUR 210 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL205 COĞRAFYA

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL205 COĞRAFYA MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL205 COĞRAFYA Mesleğim Okulları na Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL301 MATEMATİK

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL301 MATEMATİK BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL301 MATEMATİK Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I TKL 201 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu -

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsan Ve Doğa Etkileşimi Coğrafyanın

Detaylı

cografyahocam.com Sayfa 1

cografyahocam.com Sayfa 1 4. 6 30 EKİM 3. 9 3 EKİM EKİM. 6 EKİM. 5 9 EKİM EYLÜL 5. 8 EYLÜL EKİM SARIÇAM SEVİM TEKİN ANADOLU LİSESİ 05 06 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR YILLIK PLANI ( SAATLİK) A.9.. Doğa ve insan etkileşimini

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Anayasa Hukuku HUK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Anayasa Hukuku HUK120 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI COĞRAFYA SORU BANKASI Bölüm: Alan Eğitimi ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ Alan Eğitimi / Test - 1 SORULAR 1. Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya nüfusunun dağılışını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

4) Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 1) 8.3.1.1. Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini araştırır ve sunar. 4) 8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır. 2) 8.3.1.2.

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm ekonomisi TUR 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı. Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı. Teorik Uygulama Kredi AKTS Kredisi Program Dersin Adı Ders Kodu Dersin Seviyesi Yarıyıl HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Sağlığı Nüfus ve çevre sorunları BİS103 Ön lisans Güz 2 0 Ders Koordinatörü Dersin Yardımcıları

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları

Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları Çevre Hukuku (LAW 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Hukuku LAW 401 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İşletmelerde Simülasyon MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İşletmelerde Simülasyon MAN424 8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Almanca Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Prof.Dr.

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. COĞRAFYA BİLİM GRUBU COĞRAFYA I KURS PROGRAMI 1. KURUM ADI : Yedi Sistem Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUNADRESİ :Atatürk Bulvarı No: 90/32 Kat:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Kızılay Çankaya / ANKARA 3. KURUCUNUN ADI :

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-3 de Türk Dili Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecekler. Özellikle eşit ağırlık ve sözel alanda tercih yapacak adaylar için her iki

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5. Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Lojistik MAN 317 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Türkçe Lisans Zorunlu Bülent

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Siyaset KAM 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Sosyolojisi LAW 216 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı

Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları

Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları Alternatif Turizm (TUR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Alternatif Turizm TUR 512 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı