Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/2009"

Transkript

1 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 03/08/ /83 (2009/83: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisimizin 02/06/2008 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Şehir Đçi Minibüs Yönetmeliğinin 7/1-c fıkrasında: minibüs hattına ortak alınması durumunda hatta ortak olan tüm ortaklar için aynı evraklar istenir. Denilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 9/b fıkrasında: mirasçılar adına Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmesi halinde yönetmeliğin 7. maddesinin 1,2 ve 3. fıkra hükümleri uygulanır. Denilmektedir. Minibüs Hattı çalışanlarından hattına ortak almak istediklerinde veya daha önce minibüs hattında ortak çalışanlardan ve belediye kayıtlarında ortaklıkları devam edenlerden Belediye Başkanlığı tarafından her iki ortak için M plakasının tescil işleminin yapılması, vergi kaydının, şoförler odası kaydının, sosyal güvenlik kaydının, sürücü belgesinin, pisikoteknik belgesinin bulunması gerektiğinin yönetmelik gereği zorunlu olduğu belirtilmektedir. Minibüs Hat sahibinin vefat etmesi nedeniyle mirasçılar adına Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenebilmesi içinde tüm mirasçılardan yukarıdaki belgeler istenmektedir. Bu nedenle minibüs hattında ortak çalışanlar veya ortak çalışmak isteyenlerden ve minibüs hattı sahibinin vefatından sonra geriye kalan mirasçılardan bu belgelerin tüm ortak ve mirasçılardan istenip istenmeyeceği hususu; Komisyon üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş olup; minibüs hattına ortak alınması veya minibüs hattında ortak çalışanlardan yönetmelik gereği istenen belgelerin ortaklardan birisinin belgeleri tamamlaması durumunda her iki ortak için Belediye Başkanlığınca Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmesi, Minibüs Hattı sahibinin vefat etmesi durumunda geriye kalan mirasçıların anlaşması şartıyla mirasçılardan birisinin yönetmelik gereği istenen belgeleri tamamlaması durumunda mirasçıların tamamı adına Toplu Taşıma Đzin Belgesi (Ruhsat) düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/ /08/ /84 (2009/84: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Yaşar ÇETĐNER isimli vatandaşımız 18/06/2009 tarihli dilekçesi ile; 03 T 0228 plakalı aracı ile adliyede ticari taksicilik yaptığını, ticari taksi plakasını Đl emniyet Müdürlüğünden aldığını, aracını plakası ile birlikte bir başkasına satmak istediğini ancak belediye kayıtlarında dosyasının bulunmadığı için Belediye Başkanlığı tarafından satışına izin verilmediğini kendisinin ve aynı durumda olan diğer ticari taksi esnafının da mağdur durumda kaldıklarını Bu nedenle Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde tescili olan ve aktif durumda bulunan, vergi dairesinde kayıtlı ve faal olan, Şoförler ve Otomobilciler Odasında kaydı bulunan, Belediye Başkanlığında kayıtları bulunmayan ticari taksi esnafına ve kendisine araçlarını satmak istediklerinde ticari taksi plakalarına satış izni verilmesi ile ilgili talebi.

2 Komisyon üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş Đl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde tescili olan ve aktif durumda bulunan, vergi dairesinde kayıtlı ve faal olan, Şoförler ve Otomobilciler Odasında kaydı bulunan, Belediye Başkanlığında kayıtları bulunmayan ticari taksi esnafına ve Yaşar ÇETĐNER e araçlarını satmak istediklerinde ticari taksi plakalarına satış izni verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/ /08/ /85 (2009/85: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Gazi ALTINDAĞ isimli vatandaşımızın 04/06/2009 tarihli dilekçesi ile Şehir içi minibüs hatlarının devirleri yapılırken alınan 1100 TL devir ücretinin 1. derece yakınlarına devir yapanlardan alınmaması talebi. Komisyon üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş; Şehir içi minibüs hattı devirlerinin 1. derecedeki akrabalarına (Anne- Baba, Karı-Koca ve Çocukları) yapılan devirlerde devir temlik ücreti olan 1.100,00 TL (Binyüztürklirası) nın alınmaması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/ /04/ /86 (2009/86: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 01/06/2009 tarih ve 231 sayılı kararı ile Ankara Karayolu Posta Đşletmeleri Merkezi önünde bulunan kavşağın kontrolsüz kavşak olması sebebiyle kazaların önlenmesi amacıyla orta refüj kapatılmıştır. Sahipata Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinlerinin, Kamyon Garajı, Toptancılar Sebze Hali Toptan Gıdacılar Sitesi, Galericiler Sitesi esnafı, Tedaş, Fuar Hastanesi, Posta Đşletme Merkezi çalışanları orta refüjün kapatılması ile mağdur duruma düştüklerini bu nedenle kapatılan orta refüjün tekrar açılması ile ilgili talepleri. Komisyon üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş; Ankara Đstikametinden şehir merkezine geliş istikametinde araçların dönüşünü engelleyecek şekilde, Şehir merkezinden Ankara istikametine olan bölümde ise araçların Posta Đşletme Merkezi istikametine dönüşünü sağlayacak şekilde sığınma cebi yapılarak kapatılan orta refüjün açılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasviplerine arz olunur. 03/08/2009

3 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/08/ /87 (2009/87: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Aliihsanpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet ÖZTÜRK, Gazi Mahalle Muhtarı Şükrü TAŞKIN, Nazmi Saatçi Mahalle Muhtarı Mustafa ÖZEK, Esentepe Mahalle Muhtarı Mehmet SARIDERE ve Kayadibi Mahalle Muhtarı Ahmet ŞEN in 17/07/2009 tarihli dilekçeleri ile; yukarıda belirtilen mahallelerde oturan vatandaşlarımızın çarşı merkezine gidebilmeleri için Harbiş minibüsleri güzergahının Gazlıgöl Caddesinde Demiryalayan Türbesinden sola dönmeyip direk Gazlıgöl Caddesinden devam ederek Parkönüne çıkmaları, Parkönünden Ordu Bulvarı-Yeşilyoldan güzergahlarına devam etmeleri ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /88 (2009/88: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Harbiş,Ataköy,Fakülte,Sahipata,Uydukent, Karşıyaka,Organize Sanayi, Fatih, Bayındırlık, Çavuşbaş ve Termal Minibüs Durak Başkanlarının 04/06/2009 tarihli dilekçeleri ile; Özdilek minibüs hattı güzergahının en uzun güzergahı olan ve diğer minibüs hatlarının güzergahına girmek suretiyle en fazla kar eden durak haline geldiğini, mağduriyetlerinin önlenmesi ve hatların adil duruma getirilmesi için Özdilek Minibüs Hattı güzergahının kuruluş amacına uygun hale getirilerek özdilek minibüslerinin Özdilek ana çıkış yeri ile Vilayet Kavşağı son durak olarak düzenlenmesi veya Özdilek Kütahya Karayolundan çıkış-đzmir Karayolu-Millibirlik Caddesi-PTT Başmüdürlüğünden Gazlıgöl Caddesi-Demiryalayan Türbesinden sola dönüş-yeşilyol Caddesi- Eski Kantar Kavşağından sola dönüş-ambaryolu Caddesi- Jandarma Kavşağı-Đnönü Caddesi-Müze Kavşağı-Kurtuluş Caddesi-Vilayet Önü-Millibirlik Caddesi-Đzmir Karayolu-Kütahya Karayolu-Özdileke varış şeklinde güzergahlarının değiştirilmesi ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; ; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine

4 alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /89 (2009/89: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Bayındırlık Minibüs Durak Başkanı H.Đbrahim DĐKYAMAÇ ın 23/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Konya karayolu Günhan Siteleri içerisinde kullandıkları yolun yeni yapılan üst geçit ve çevre yolunun altında kalmış olduğundan dolayı vatandaşlarımıza aynı hizmeti verebilmeleri için yeni açılan çevre yolu ile Şuhut Kavşağı arasında güzergah verilmesi ayrıca Bayındırlık Đl Müdürlüğüne yolcu götürdüklerini güzergahlarında bölünmüş yol olması nedeniyle Bayındırlık Đl Müdürlüğünden sonraki ilk kavşağa kadar izin verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; - Günhan Sitelerinde oturan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Bayındırlık Durağı minibüslerinin yeni açılan Çevre Yolu ile Şuhut Kavşağı arasındaki güzergahta çalışmaları komisyonumuzca uygun görülmüştür. - Bayındırlık Durağı minibüslerinin Bayındırlık Đl Müdürlüğünden sonraki ilk kavşağa kadar çalışmalarına izin verilmesi ile ilgili taleplerinin RED dine oybirliği ile karar verildi. 07/08/ /90 (2009/90: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; S.S. 66 Nolu Sar-Đs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet GELĐŞKEN in 22/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Kooperatif olarak 9 araç ile Saraydüzü-Đsmail Köyü-Küçük Çobanlı Köylerinden gelip Maliye Kavşağı-Köy Garajı arasında köy halkını taşıdıklarını taşıma işinin Afyonkarahisar Belediye sınırları içerisinde kaldığından dolayı araçlarına (M) plakası alabilmeleri ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; - Mücavir alan sınırları içerisinde kalan köy muhtarlıklarından köyde oturan nüfus sayısı, köy halkını şehir merkezine taşıyan araç sayısı ve araç sahibi ile ilgili bilgilerin istenmesi, - Belediye Hukuk Đşleri Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenmesi, - Đl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenmesi ve konu ile ilgili görüş Yazılarının komisyonumuz tarafından tekrar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /91 (2009/91: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Ahmet ÖZCAN ın 13/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Saraydüzü Köyü ile

5 Afyonkarahisar arasında yolcu taşımacılığı yapmak için Đl Emniyet Müdürlüğünden (Y) plaka talebinde bulunduğunu, Đl Trafik Komisyon Başkanlığınca Saraydüzü Köyünün Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kaldığını ve plaka verme yetkisinin Belediye Başkanlığına ait olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle kendisine yolcu taşımacılığı yapabilmesi için Belediye Başkanlığı tarafından plaka ve izin verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; - Mücavir alan sınırları içerisinde kalan köy muhtarlıklarından köyde oturan nüfus sayısı, köy halkını şehir merkezine taşıyan araç sayısı ve araç sahibi ile ilgili bilgilerin istenmesi, - Belediye Hukuk Đşleri Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenmesi, - Đl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş istenmesi ve konu ile ilgili görüş Yazılarının komisyonumuz tarafından tekrar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /92 (2009/92: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; AFNAK Nakliyat San.Tic.Ltd.Şti. adına Ramazan ŞENEL in 12/06/2009 tarihli dilekçesi ile; Nakliyeciler sitesine ve Kamyon Garajına uygun görülen bir yerden çevre yolundan giriş çıkış yapılması için ışıklı döner kavşak yapılması, Kamyon Garajına toplu taşıma araçları ile gelmek isteyenler için de dolmuş ve halk otobüsleri güzergahının Kamyon Garajına kadar uzatılması ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra hazırlanacak raporun meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /93 (2009/93: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Otogar Taksi Durak Başkanı Sinan MUTLU nun 03/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Otogarda taksi sayısının fazla olduğunu bu nedenle Afyonkarahisar - Đzmir Karayolu üzerinde bulunan Kolaylı Dinlenme Tesislerinde durak yeri verilerek çalışmalarına izin verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Kolaylı Anıttepe Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. den konu ile ilgili görüş sorulmuş, tesis içerisine otogar taksi durağında çalışan esnafa 10 araçlık yer

6 verilmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Otogar taksi esnafının otogar taksi durağındaki hakları saklı kalmak şartıyla 10 aracın dönüşümlü olarak Afyonkarahisar - Đzmir Karayolu üzerindeki Kolaylı Anıttepe Dinlenme Tesisleri içerisinde çalışmalırı komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /94 (2009/94: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Bekir USLU nun 18/06/2009 tarihli dilekçesi ile; 03 S 0078 plakalı servis aracını 30/08/2009 tarihinde trafikten çektiğini, yeni aldığı aracına bu plakayı tekrar takmak istediğinde Đl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında bu plakanın boş gözüktüğünü, Bu nedenle Belediye Başkanlığından 03 S 0078 plakanın Bekir USLU ya ait yeni araca tescil işlemlerinin yapılmasına dair yazı verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Belediyemiz kayıtlarında 03 S 0078 plakanın Bekir USLU ya ait olduğuna dair bilgi ve belgelerin olmadığı, bu plakanın trafikten ilgilinin kendi isteği ile hususi plakaya çevrilmiş olduğundan dolayı bu plakanın Bekir USLU ya ait yeni araca tescil işlemlerinin yapılması talebinin RED dine oybirliği ile karar verildi. 07/08/ /95 (2009/95: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Gülçelik Mad.Nak.Đnş.Oto.San.Tic.Ltd. Şti. yetkilisinin 10/07/2009 tarihli dilekçesi ile; 11/02/2009 tarihinde Belediye ile yapılan sözleşme gereği şehir merkezinde altı cadde üzerinde otopark uygulaması yaptığını ancak Millibirlik Caddesi ve 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde sorunların yaşandığını bu nedenle Millibirlik Caddesi üzerindeki otopark uygulamasının kaldırılarak 2. Dumlupınar Caddesinin her iki tarafına otopark izni verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Gülçelik Mad.Nak.Đnş.Oto.San.Tic.Ltd. Şti. nin Millibirlik Caddesi üzerindeki otopark uygulamasının kaldırılarak 2. Dumlupınar Caddesinin her iki tarafına otopark izni verilmesi talebi sözleşme hükümlerine uygun görülmediği ve trafik güvenliği ve emniyeti açısından sakıncalı bulunduğundan dolayı talebin RED dine oybirliği ile karar verildi. 07/08/ /96 (2009/96: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çınaraltı Kebap ve Döner Salonu sahibi Aziz YILDIZ ın 27/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Maliye Sarayı Karşısı No: 5 adresindeki işyerinin önüne müşterilerin araçlarını park yapmaları için park izni verilmesi ile ilgili talebi.

7 temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Çınaraltı Kebap ve Döner Salonu sahibi Aziz YILDIZ ın Maliye Sarayı Karşısı No: 5 adresindeki işyerinin önüne müşterilerin araçlarını park yapmaları için park izni verilmesi ile ilgili teknik yönden gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve hazırlanacak raporun meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /97 (2009/97: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; S.S. 55 Nolu Çayırbağ Minibüs Motorlu Taşıyıcalar Kooperatifi adına Ender KĐRAZ ve Bekir DAVSAL ın 29/07/2009 tarihli dilekçeleri ile; Kooperatif olarak Çayırbağ beldesinden kalkış- Pazar yolu-üniversite- Karşıyaka-Maliye-Devlet Hastanesi-Jandarma Kavşağı-Araştırma Hastanesi-Eski otogar-jandarma Kavşağı-Maliye-Karşıyaka-A.N.S. Kampüsü-Çayırbağ- Pazaryerine dönüş olarak çalıştıklarını Kooperatif araçlarına ait (M) plakalarının Đl Trafik Komisyon kararı gereğince (Y) plakasına dönüştürüldüğünü, Pazar esnafının ve Kooperatif üyelerinin mağdur olmamaları için araçlarına (M) plakası verilmesi yönünde karar alınması ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Konu ile ilgili Belediye Hukuk Đşleri Müdürlüğünden yazılı görüş istenmesi ve gelen görüş yazılarının tekrar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve raporun meclisimize sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /98 (2009/98: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 23/07/2009 tarih ve sayılı yazıları ile; PTT Başmüdürlüğü Kavşağında trafik akışının sürekli olarak tıkandığını bu tıkanıklığın giderilebilmesi ve trafik akışının sağlanabilmesi için kavşağın ya trafik lambaları ile düzenli hale getirilmesi ya da Demiryalayan Türbesi istikametinden gelen trafik akımının Yeşilyol Caddesi Askerlik Şubesi Kavşağına yönlendirilmesi ile Zafer Müzesi önünde sadece Özdilek istikametine hizmet veren toplu taşıma araçlarının yolcu indirip bindirmelerine izin verilerek PTT Başmüdürlüğünün giriş kapısını engellemeyecek şekilde kavşaktan itibaren Zafer müzesi istikametine doğru yaklaşık 7 metre kadar mesafeye park etmenin yasak olduğunu belirtir trafik işaret levhasının dikilmesi ile ilgili yazıları. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; PTT Başmüdürlüğü Kavşağındaki trafik akışının tıkanması ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra hazırlanacak raporun meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

8 07/08/ /99 (2009/99: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Abdurrahman KAŞKAR isimli vatandaşımızın 31/07/2009 tarihli dilekçesi ile; Đlimiz Otogar Taksi Durağındaki Babasına ait ticari taksi hattını babasının ölümü nedeniyle kardeşlerinin ve annesinin muvafakatı ile üzerine almak istediğini bu nedenle kendisine ait 03 AU 244 plakalı hususi aracına (T) serisinden boş olan ticari taksi plakalarından birinin tescil işlemleri için Đl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Đsmail KAŞKAR adına Otogar Taksi Durağında kayıtlı bulunan taksi hattının varislerden Abdurrahman KAŞKAR adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için; - Diğer varislerin noterden Abdurrahman KAŞKAR adına ticari taksi hat satış sözleşmesinin yapılmış olması, - Đl Emniyet Müdürlüğünden (T) serisinden boş olan ticari taksi plakalarının istenmesi, Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesindeki süreleri geçmemek üzere Đl Trafik Komisyonunun 11/04/2002 tarih ve 2002/14 sayılı kararında belirtilen 10 yaş ve altındaki bir araca (T) serisinden boş olan plakanın verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /100 (2009/100: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sahipata Minibüs Durak Başkanı Erol ÖZTÜRK ün 03/08/2009 tarihli dilekçesi ile; Şehir içi trafiğinin sıkışık bir hal aldığını, trafik akışını rahatlatmak için minibüs güzergahlarının; a-) Mahalleden çıkış-atatürk Caddesi-Maliye Kavşağı-Gazlıgöl Caddesi-Parkönü-Ordu Bulvarı- Atatürk Caddesi-Eski Köy Garajı Kavşağından mahalleye varış. b-) Mahalleden çıkış- Atatürk Caddesi- Ordu Bulvarı- Askerlik Şubesi Kavşağından sola dönüş-yeşilyol Caddesi-Yoğurt Pazarı Kavşağından sağa dönüş-kurtuluş Caddesi-Bankalar Caddesi-Ordu Bulvarı-Atatürk Caddesi-Eski Köy Garajı Kavşağından mahalleye varış. c-) Mahalleden çıkış- Atatürk Caddesi-Ordu Bulvarı- Askerlik Şubesi Kavşağından sağa dönüş-demiryalayan Türbesinden sola dönüş-gazlıgöl Caddesi-Parkönü-Ordu Bulvarı- Atatürk Caddesi-Eski Köy Garajı Kavşağından mahalleye varış. d-)mahalleden çıkış-atatürk Caddesi- Ordu Bulvarı-Emek önü kavşağından sola dönüş-ak Bank önü-ordu Bulvarı-Atatürk Caddesi-Eski Köy Garajı Kavşağından mahalleye varış. şeklinde güzergah taleplerinin değerlendirilerek uygun olan güzergahın belirlenmesi ile ilgili talepleri.

9 temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; ; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /101 (2009/101: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Ataköy Minibüs Durak Başkanı Abdullah AKDENĐZ in 03/08/2009 tarihli dilekçesi ile; Ataköy minibüslerinin Maliye Kavşağı-Gazlıgöl Caddesi-Anıtpark-Đmaret Camii önü-kurtuluş Caddesi-Müze önü- Cezaevi istikameti şeklinde değişiklik yapılması ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; ; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /102 (2009/102: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs Durak Başkanı Mehmet Mustafa MERTGENÇ in 03/08/2009 tarihli dilekçesi ile; Çavuşbaş Minibüslerinin Đmaret Camii arkasındaki eski yoğurt pazarı kavşağı arasındaki güzergahlarının Şekerbanktan sola dönülerek Đmaret Camii önünden Kurtuluş Caddesine alınması ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Çavuşbaş Minibüs Durak Başkanı Mehmet Mustafa MERTGENÇ in güzergah değişikliği talebi trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği açısından uygun görülmediğinden talebin RED dine oybirliği ile karar verilmiştir. 07/08/ /103 (2009/103: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Uydukent Minibüs Durak Başkanı Eyüp ADIBELLĐ nin 03/08/2009 tarihli dilekçesi ile; Uydukent minibüslerinin Ordu Bulvarı emek tesisleri önünden sağa Valilik istikametine olan dönüşün iptal edilerek Emek tesisleri önündeki Kavşaktan U dönüşü yaparak tekrar Ordu Bulvarından mahalledeki güzergahlarına gidiş olarak değişiklik yapılması ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Vilayet Kavşağının araç ve yaya trafiği yönünden yoğun olması, trafik yoğunluğu ve trafik

10 güvenliği açısından uygun görülmediğinden dolayı Uydukent Minibüs Durak Başkanı Eyüp ADIBELLĐ nin talebinin RED dine oybirliği ile karar verilmiştir. 07/08/ /104 (2009/104: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Tic.San.A.Ş. yetkilisinin 03/08/2009 tarihli dilekçesi ile; Çavuşbaş Hattında çalışan Tureks Otobüslerinin Çavuşbaş mahallesinden çıkış- Diş Hastanesi-Tuzpazarı-Đmaret Camii arkası Hacı Mustafa Mahalle Muhtarlığı Önü- Bankalar Caddesi-Parkönü-Mecidiye- Trafik-Đzmir yolu dönüşü- Atatürk Caddesi-Kiler-Devlet Hastanesi- SSK-Müze-Kurtuluş Caddesi-Bankalar Caddesi- Saraçlar içinden mahalledeki güzergahlarına varış. şeklinde güzergah belirlenmesi ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; ; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /105 (2009/105: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Zabıta Müdürlüğünün 03/08/2009 tarih ve 499 sayılı yazıları ile; Đlimizde faaliyet gösteren (S) plakalı araçların okul servisi ve personel servisi hizmetlerinde daha önceki dönemlerde Belediyemiz tarafından Kurtuluş Caddesinde: Eski Yoğurt Pazarı Kavşağı ile Hükümet önüne kadar olan yol güzergahında ve Ordu Bulvarında: Askerlik Şubesi Kavşağı ile Hükümet önüne kadar olan yol güzergahında Otobüslerin giriş-çıkışlarının yasaklandığını bu uygulamaya devam edilip edilmeyeceği, hangi cadde,sokak ve bulvarlara (S) plakalı araçların girip giremeyeceğinin belirlenmesi ile ilgili yazıları. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akımını düzenli hale getirmek amacıyla; kişilik okul ve personel servis araçlarının Belediye sınırlarımız içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklara girişlerinin serbest olması, kişilik okul servis araçları ve personel servis araçlarının şehir merkezine giriş-çıkışlarını yapacakları caddeler: Adnan Menderes Bulvarı Karayolları Kavşağı- Đnönü Caddesi- Jandarma Kavşağı- Atatürk Caddesi- Stadyum Kavşağı- Maliye Kavşağı- Turgut Özal Bulvarına gidiş- dönüş serbest olması, Kurtuluş Caddesinde; Eski Yoğurt Pazarı

11 Kavşağına kadar gidiş-dönüş serbest-yeşilyol Caddesinde; Eski Yoğurt Pazarı Kavşağı ile Demiryalayan Türbesi arasındaki güzergahta gidişdönüş serbest. Eski Kantar Kavşağı ile Jandarma Kavşağı arasındaki güzergahta gidiş-dönüş serbest. Askerlik Şubesi Kavşağı ile Stadyum Kavşağı arasındaki güzergahta gidiş-dönüş serbest. Demiryalayan Türbesi ile Maliye Kavşağı arasındaki güzergahta gidiş-dönüş serbest olması, kişilik okul servis araçları ve personel servis araçlarının; şehir merkezine giriş-çıkışlarını yapacakları caddeler : Adnan Menderes Bulvarı Karayolları Kavşağı- Đnönü Caddesi- Jandarma Kavşağı- Atatürk Caddesi- Stadyum Kavşağı- Maliye Kavşağı- Turgut Özal Bulvarına gidiş- dönüş serbest olması, şehir merkezindeki diğer cadde ve sokaklara giriş-çıkışların yasaklanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /106 (2009/106: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Fen Đşleri Müdürlüğünün 08/05/2009 tarih ve 88 sayılı yazıları ile; Karaman Mahallesinde bulunan çok katlı otopark binasının etrafındaki Tuğgenaral Halit Çakır Caddesi ve Mine Caddesinin ücretli otopark olarak kullanılması konusunda Belediye Trafik Komisyonunca karar alınması. Đle ilgili yazıları. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Karaman Mahallesi Halit Çakır Caddesi ve Mine Caddesinde Belediyemize ait resmi araçlar için yer ayrıldıktan sonraki kısımların ücretli otopark olarak kullanılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /107 (2009/107: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 301 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Eşrefpaşa Minibüs Durak Başkanı Süleyman BALKAN ın 25/05/2009 tarihli dilekçesi ile; PTT Başmüdürlüğü yanına Eşrefpaşa minibüsleri için yolcu indirme bindirme durak yeri yapılması, Sahipata Minibüs Durak Başkanı Erol ÖZTÜRK ün 27/05/2009 tarihli dilekçesi ile; Zafer Müzesi önündeki Özdilek ve Termal minibüsleri için yolcu indirme bindirme levhalarının önüne Sahipata minibüsleri için durak levhası dikilmesi ile ilgili talepleri. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; şehir içi minibüs güzergahları ve durak yerleri ile ilgili çalışmaların toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

12 07/08/ /108 (2009/108: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 314 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Aliihsanpaşa Mahalle Muhtarı Đsmail ZORLU nun 28/05/2009 tarihli dilekçesi ile; Bayındırlık Minibüs Durağının mahalle halkının minibüslerden daha iyi faydalanabilmeleri için Konya yolu istikametinde bir yere taşınması ile ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; Durak yeri ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasından sonra hazırlanacak raporun meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /109 (2009/109: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 318 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Trafik Komisyon Başkanlığının 30/04/2009 tarih ve 2009/25 sayılı kararı gereği; il, ilçe, köy ve kasabalardan il merkezine yapılan yolcu taşımacılıklarında, yolcu taşımacılığı yapan araçların Afyonkarahisar Belediye mücavir alanlarını kullanarak son durak yerlerine intikal edebilmeleri için kullanacakları güzergahları belirlemek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının görev ve yetkileri arasında olduğuna dair karar gereğince; il, ilçe, köy ve kasabalardan il merkezine yolcu taşımacılığı yapan araçların kullanacakları güzergahın belirlenmesi. görevlileri ve konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akımını düzenli hale getirmek amacıyla; Peron Đzinleri Köy Garajı olan Đlçe, kasaba ve köylerden gelen ( Y) plakalı araçların Đlçe,Kasaba ve Köyden geliş ve gidişlerinde kullanacakları güzergahlar; KÜTAHYA ve ĐZMĐR Đstikametindeki Đlçe, Kasaba ve Köylerden gelen, ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) Plakalı minibüs ve otobüsler : Turgut Özal Bulvarı- Atatürk Caddesi- Stadyum Kavşağı- Jandarma Kavşağı- Ankara Karayolu- Efeler Kavşağı- Fuar Kavşağı Fuar Alanındaki Köy Garajına gidiş-dönüş. KONYA ve ŞUHUT Đlçesi istikametindeki Đlçe, Kasaba ve Köylerden gelen ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) Plakalı minibüs ve otobüsler: Adnan Menderes Bulvarı- Karayolları Kavşağı- Đnönü Caddesi- Jandarma Kavşağı- Ankara Karayolu- Efeler Kavşağı- Fuar Kavşağı Fuar Alanındaki Köy Garajına gidiş-dönüş ESKĐŞEHĐR istikametindeki Đlçe, Kasaba ve Köylerden gelen, ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) Plakalı minibüs ve otobüsler: Gazlıgöl Yolu Maliye Kavşağı- Atatürk Caddesi- Stadyum Kavşağı- Jandarma Kavşağı- Ankara Karayolu- Efeler Kavşağı- Fuar Kavşağı Fuar Alanındaki Köy Garajına gidiş-dönüş. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ istikametindeki Đlçe, Kasaba ve Köylerden gelen, ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) Plakalı minibüs ve otobüsler: O.S.B. Kavşağı Çevre Yolu Ankara Karayolu Fuar Kavşağı Fuar Alanındaki Köy Garajına gidiş-dönüş. ANKARA istikametindeki Đlçe, Kasaba ve Köylerden gelen, ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) Plakalı minibüs ve otobüsler: Ankara Karayolu -Fuar Kavşağı Fuar alanındaki Köy Garajına gidiş-

13 dönüş. Peron Đzinleri AFTAŞ ne ait Şehirlerarası Terminal olan Đlçelerden gelen ticari yolcu taşımacılığı yapan (Y) plakalı minibüs ve otobüsler ise şehir merkezine girmeden Çevre Yolundan Şehirler arası Terminale gidiş-dönüş şeklinde çalışmaları. Yukarıda belirtilen güzergahlarda taşımacılık yapacak olan ilçe, kasaba ve köylerden gelen ( Y) plakalı araçların; kendilerine tahsis edilen duraklarda yolcularını indi-bindi yaptırmaları, belirlenen güzergahlarda duraklama, park etme ve bekleme yapılmaması, güzergah ihlali yapılmaması, kuralları ihlal eden araçlar hakkında; Afyonkarahisar Valiliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi Yönergesi doğrultusunda (Y) Yetki Belgelerinin Đl Emniyet Müdürlüğünce iptal edilmesi ve Belediyemiz tarafından Köy Garajında durup kalkmaları için düzenlenen Araç Peron Đzinlerinin de Belediyemiz tarafından iptal edilerek taşımacılık faaliyetinden men edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /110 (2009/110: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 322 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Zabıta Müdürlüğünün 30/04/2009 tarih ve 295 sayılı yazıları ile; Đlimizde faaliyet gösteren şehir içi minibüs hatlarında çalışan araçların güzergahları Đl Trafik Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Ancak Đl Trafik Komisyonu minibüslerinin şehir merkezinde çalışacakları güzergahı belirlemiş olup, mahalle içinde çalışacakları güzergahları belirlememiştir. Vatandaşlarımızdan minibüslerin mahalle içi güzergahları ile ilgili şikayet ve talepler gelmektedir. Bu nedenle minibüslerin mahalle içi güzergahlarının belirlenmesi ile ilgili yazıları. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; şehir içi minibüs ve otobüs güzergahları ile ilgili çalışmaların toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 07/08/ /111 (2009/111: Belediye Meclisinin 03/08/2009 tarih ve 323 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Fatih Minibüs Durak Başkanı Şükrü KARAGÜL ün 28/04/2009 tarihli dilekçesi ile; Eşrefpaşa minibüslerinin daha önceleri Ankara Karayolu Travers Fabrikası karşısından Eşrefpaşa Mahallesine giriş-çıkış yaptıklarını Ankara Karayolunun Bölünmüş yol yapılmasından sonra Eşrefpaşa minibüslerinin mahalleden çarşıya çıkış güzergahları Fatih minibüslerinin kullanmış oldukları güzergaha verilmiştir.ankara Karayolunda yeni düzenlemeler yapılmış olduğundan Eşrefpaşa minibüsleri güzergahının mahalleye giriş ve çıkışlarının eskiden olduğu gibi Ankara Karayolu Travers Fabrikası karşısından yapılması. Đle ilgili talebi. temsilcileri ile birlikte değerlendirilmiş; ; şehir içi trafik yoğunluğu ve trafikte yaşanan problemlerden dolayı güzergah taleplerinin

14 toplu bir şekilde değerlendirilmesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra konunun tekrar meclis gündemine alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/39) : Belediye Meclisinin 07/06/2012 tarih ve 208 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 18/04/2012 tarih ve 766 sayılı yazıları ile; Nedim Helvacıoğlu Bulvarı

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/05/2009 2009/51 (2009/51: Belediye Meclisinin 04/05/2009 tarih ve 154 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Şehir Đçi Minibüs

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar

Köy Garajından dönüş güzergahı : Köy Garajından çıkış- Fuar BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/06/2014 2014-42 (2014-42 : Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarihinde Trafik Komisyonuna havale edilen; İl Trafik Komisyon Başkanlığının 30/04/2009

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 10/05/2010 2010/53 (2010/53: Belediye Meclisinin 03/03/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mustafa Ali BAŞKURT

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/06/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/06/2010 2010/64 (2010/64: Belediye Meclisinin 01/06/2010 tarih ve 264 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/03/2012

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/03/2012 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/03/2012 2012-07 (2011/07) : Belediye Meclisinin 01/03/2012 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm A.Ş. yetkilisi

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/08/2011 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/08/2011 2011/38 (2011/38) Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 428 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Turex Turizm Taşımacılık

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 11/01/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 11/01/2010 2010/01 (2010/01: Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 15 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/01/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/01/2009 2009/01 (2009/01: Belediye Meclisinin 02/01/2009 tarih ve 39 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Dumlupınar Mahalle

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 05/11/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 05/11/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 05/11/2010 2010/142 (2010/142: Belediye Meclisinin 01/11/2010 tarih ve 551 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Oruçoğlu Đlköğretim

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur. 04/12/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 04/12/2008 2008/127 (2008/127: Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 484 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hüseyin DURGUN

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti Tarihi Sayısı 02/03/2015 2015-10 11 12 13 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Karar Özeti edilen; S.S. 30 Nolu Sandıklı Birlik Kooperatif Başkanı Abdullah PINARBAŞI nın 27/02/2015 tarihli dilekçesi ile;

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013

Meclisin tasviplerine arz olunur. 01/04/2013 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/04/2013 2013/11 2013-11: Belediye Meclisinin 01/04/2013 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. İnş. Akar.

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 01/04/2016 2016-26 2016-26: Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Çavuşbaş Minibüs

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 09/08/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 09/08/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 09/08/2010 2010/87 (2010/87: Belediye Meclisinin 02/08/2010 tarih ve 319 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Mahalle

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 05/08/2014 2014-67 2014-67: Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarihli kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Tureks Turizm A.Ş. yetkilisi Talip

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 03/12/2007 2007/92 Belediye Meclisinin 03/12/2007 tarihinde yapılan toplantısında Komisyonumuza havale edilen; Đl Trafik Komisyonu Başkanlığının

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/05/2014 2014-29 2014-29 : Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve 138 sayılı kararı ile; Komisyonuna havale edilen; Fatih Minibüs Durak çalışanı

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.13/10/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.13/10/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 13/10/2008 2008/106 2008/106): Belediye Meclisinin 06/10/2008 tarih ve 398 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mehmet ĐZMĐRLĐOĞLU,

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007

Meclisin tasviplerine arz olunur.06/11/2007 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/11/2007 2007/69 Belediye Meclisinin 01/11/2007 tarih ve 314 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Afyon Özel Sağlık Hizmetleri San.ve

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE AİT ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE AİT ÇALIŞMA GÜZERGAHLARI 01 1 Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 116 sayılı kararı Organize Sanayi Bölgesi Toplu Taşıma Güzergâhı : Organize Sanayi Bölgesi 13. Sokak Başı (İlk Durak), 1. Cadde Organize Sanayi Yolu, Çevre

Detaylı

14 kişilik minibüsün 46+1 kişilik ticari otobüse

14 kişilik minibüsün 46+1 kişilik ticari otobüse 06/08/2007 2007/19 Ali Çetinkaya Halk otobüsü Đşleticilerinden Ali Çetin KUMARTAŞ, Ahmet EREN, Lokman AKÇEŞME, Hidayet KUNAK, Servet GÜNEŞ ve A. Nadir KARAKAYA nın 03/05/2007 tarihli dilekçeleri ile Otobüs

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen

Detaylı

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI

BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 09/11/2009 2009/137 2009/137: Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 547 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Personel

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 01/10/2014 2014-80 2014-80: Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih 383 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 30/09/2014

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi KARAR SAYISI : 2014/1-1 Salonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanı 'ün Başkanlığında, UKOME TEKLİF: UKOME tarafından yeni bir karar alınana kadar yürürlükte bulunan il trafik komisyonu kararlarının geçerliğinin

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.07/05/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/05/2008 2008/42 (2008/42)GÜNDEM 1: Belediye Meclisinin 01/05/2008 tarih ve 179 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen; Uydukent minibüs

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

AFYONKARAHİSAR MİNİBÜS HAT BİLGİLERİ TARİH VE 218 SAYILI MECLİS KARARI

AFYONKARAHİSAR MİNİBÜS HAT BİLGİLERİ TARİH VE 218 SAYILI MECLİS KARARI 1 1 ADI AFYONKHİSAR MİNİBÜS BİLGİLERİ 01.06.2017 TARİH VE 218 SAYILI MECLİS KRI MESAFESİ YAZISI DÖNÜŞ 1. 7,75 Km 10,0 Km 2. 15,0 Km 15,2 Km ÜST ANA 50 cm X 18 cm 50 cm X 18 cm -Dörtyol -Ziraat Bankası

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

KARAR NO : 2015/03-01 28.05.2015 KARAR TARİHİ : 28.05.2015

KARAR NO : 2015/03-01 28.05.2015 KARAR TARİHİ : 28.05.2015 KARAR NO : 2015/03-01 28.05.2015 İLGİ :Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Teklifi. TEKLİF : İl genelinde kasis (Hız Kesici) taleplerinin oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek uygulanması için

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 22 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 23 :2012 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/07/2014 MECLİS BAŞKANLIĞINA TRAFİK KOMİSYON RAPORU

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/07/2014 MECLİS BAŞKANLIĞINA TRAFİK KOMİSYON RAPORU BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 10/06/2014 2014-57 2014-57: Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile; Trafik Komisyonuna havale edilen; Yüksel DOĞAN isimli

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur.08/09/2008

Meclisin tasviplerine arz olunur.08/09/2008 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/09/2008 2008/101 (2008/101): Belediye Meclisinin 01/09/2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Hasan GÜRKAŞ

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

BOZCAADA İLÇE TRAFİK KOMİSYON KARARI. : Trafik Düzeni ve Güvenliği ile ilgili alınacak Tedbirler

BOZCAADA İLÇE TRAFİK KOMİSYON KARARI. : Trafik Düzeni ve Güvenliği ile ilgili alınacak Tedbirler Sayfa 1 / 5 BOZCAADA İLÇE TRAFİK KOMİSYON KARARI KARAR TARİHİ : 23/05/2016 KARAR SAYISI : 2016/01 KONU : Trafik Düzeni ve Güvenliği ile ilgili alınacak Tedbirler KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : İlçe Trafik Komisyonu,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2012/4-1 (29) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 02/04/2012 tarih ve 107 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 33. Maddesi gereğince, görev süreleri

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 26/07/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 26/07/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 26/07/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ ALT KOMİSYONDAKİ KONULAR: 1- A/149. UKOME Kurulu nun 20.07.2016 tarih ve 2016/442 sayılı

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/ ARASI VE 01/10/ TARĐHLĐ RAPORLARI AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 07/09/2010-107-116 ARASI VE 01/10/2010-117-119 TARĐHLĐ RAPORLARI Sıra No 1 Belediye Bayındırlık ve Đmar Komisyonu Raporunun Tarih ve Sayısı 07/09/2010-107

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI o K S E 1873 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME GENEL KURUL KARARI TEMMUZ GÜNDEMİ Karar Sayısı 2015/201 Karar Tarihi : 15/07/2015 8. OTURUM KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ: UKOME Komisyonu

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 18/11/2015 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 18/11/2015 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 18/11/2015 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ ALT KOMİSYONDAKİ KONULAR 1- A/155. UKOME Kurulu nun 19.08.2015 tarih ve 2015/251 sayılı

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İKAMETGAH GEÇİCİ YER TAHSİS BELGESİ ENCÜMEN ONAYI GEREKLİDİR. (İŞGALİYE) TALEBİ TEK ÜRÜN İÇİN GEÇERLİDİR. SIRA NO HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1 Sayfa 1 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 130 ADRES TESPİTİ 2 GÜN İLAN METNİ 131 ANONS TARİH VE NO 132 CEZAYA İTİRAZ ZABIT VARAKASI

Detaylı

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

ARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ŞUBAT 2011 Ayı toplantısını 02Şubat 2011 Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

İrfan MANDALI Nedim YILANCI İrfan DEMİR Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 04.06.2013 Toplantı No: 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi

370 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, Damlarca Mevkii 49 pafta, 211 ada, 132 parselin imar planı değişikliği talebi 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince KASIM 2008 Ayı toplantısının 1. OTURUMUNU 05 Kasım Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı;

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİRİM İLETİŞİM LİSTESİ 10.8.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Adres Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Aydın-Denizli Karayolu üzeri Atça

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI

EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI EMNĐYET VE ASAYĐŞ TOPLANTISI YASAL DAYANAK : 5442 Sayılı Kanun KOORDĐNATÖR KURULUŞ : Đlçe Emniyet Amirliği lık : Her Gün SAAT : 11:00 : - Đlçe Jandarma Komutanı -Đlçe Emniyet Amiri ĐLÇE ĐDARE KURULU :

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. OSMANİYE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : M.80.0.OSM.0.10.2009 / 28.01.2009 Konu : Gündem Maddeleri. OSMANİYE BELEDİYE MECLİSİ 2009 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI Yoklama ve Açılış. 06.01.2009 tarihli

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 21/06/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 21/06/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM VE KOORDİNASYON MERKEZİNİN 21/06/2017 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ ALT KOMİSYONDAKİ KONULAR: 1- A/116. UKOME Kurulu nun 23.11.2016 tarih ve 2016/650 sayılı

Detaylı