MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜKERREM BAHAR BAŞKIR"

Transkript

1 MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Đstatistiksel Bilgi Sistemleri A.B.D., Merkez, Bartın, Türkiye Tel Đş : +90(378) Faks : +90(378) Cep : +90(535) E_posta : EĞĐTĐM: Doktora - Ankara Üniversitesi, Đstatistik Bölümü (2011) Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi, Đstatistik Bölümü (2005) Lisans - Ankara Üniversitesi, Đstatistik Bölümü (2001) Lise - Ankara Anadolu Lisesi (Almanca) (1996) ĐŞ TECRÜBESĐ: Đstatistiksel Bilgi Sistemleri A.B.D Başkanlığı Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Temmuz 2013-devam Yrd.Doç.Dr. Bartın Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Haziran 2013-devam Öğretim Görevlisi (Dr.) Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Aralık 2012-Haziran 2013 Araştırma Görevlisi (Dr.) Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Mart 2011-Aralık 2012 Araştırma Görevlisi. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, SERTĐFĐKALAR VE KURSLAR T.C. Merkez Bankası, TCMB-Đstatistik Departmanında Staj Programı Sertifikası, Şubat 2001 Türk Demokrasi Vakfı ve Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin Avrupa Birliğine Üye Olması ile Karşılaşacağı Etkiler, Zorunluluklar ve Kazanımlar Eğitim Programı, YABANCI DĐLLER Almanca (iyi derecede yazma, okuma, konuşma) Đngilizce (iyi derecede yazma, okuma, konuşma) 1

2 Yüksek Lisans Tezi Tez Başlığı: N Çaplı Rasgele Bir Örneklem için Belirli Bir Aralıkta Değer Alan Maximum Gözlem Sayılarının Dağılımı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstatistik Anabilim Dalı, (Aralık 2004). Doktora Tezi Tez Başlığı: Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı Yaklaşımının Đyileştirilmesi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstatistik Anabilim Dalı, (Mart 2011). YAYINLAR: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Başkır, M.B. and Türkşen, Đ.B Enhanced Fuzzy Clustering Algorithm and Cluster Validity Index for Human Perception. Expert Systems with Applications, 40(3), DOI: /j.eswa (SCI). Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Aydın, D. ve Başkır, M.B Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 5-6, Akgül, F.G. ve Başkır, M.B Bankaların Yılları Arasında Aktif Büyüklüklerini Etkileyen Kriterler Bakımından Hiyerarşik Kümeleme ve PAM Algoritması ile Sınıflandırılması. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 5-6, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Akgül, F.G., Başkır, M.B Bankaların Aktif Büyüklüklerini Etkileyen Kriterler Bakımından Sınıflandırılması ve Bu Sınıfların Lojistik Regresyon Yöntemi ile Đncelenmesi. XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Đstatistik Sempozyumu, Saraybosna (24-26 Mayıs). Aydın, D., Başkır, M.B Bankaların Sermaye Yeterlilik Rasyolarının Kayıp Gözlem Đçermesi Durumunda Sınıflandırma Yapılarının Đncelenmesi, XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Đstatistik Sempozyumu, Saraybosna (24-26 Mayıs). Başkır, M.B. and Türkşen, Đ.B Enhanced Fuzzy Clustering Algorithm and Cluster Validity Index for Cognitive Decision Models. The Proceedings of Fuzzyss 11 The Second International Fuzzy Systems Symposium, p , Hacettepe-Ankara (17-18 November). 2

3 Başkır, M.B. and Türkşen, Đ.B An Uncertainty Analysis of Supplier Selection by Fuzzy Logic. The Proceedings of WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, p , Barcelona-Spain, (18-23 July). Digital Object Identifier: /FUZZY Başkır, M.B. and Türkşen, Đ.B Modeling by Fuzzy Approach for the Uncertainty of Supplier Selection in a Machinery Industry. The Proceedings of Fuzzyss 09 The First International Fuzzy Systems Symposium, p , TOBB-Ankara (1-2 October). Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Yazan Sertöz, R., Turhan, A., Değirmenci, A., Biçeroğlu, S., Başkır, M.B., Erensoy, S., Aydınok, Y Đzmir Bölgesinde Sağlıklı Kan Vericilerinde Anti-HTLV I/II Seroprevalansı. V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongre Özet Kitabı, s. 254, Antalya (18-22 Kasım). (Dr. Nilgün Acar Teşvik Ödülleri- Poster Bildiri 1. Ödülü). Başkır, M.B., Saatçioğlu, Ö., Türkşen, Đ.B Kesin ve Bulanık Yaklaşımlara Dayalı Taguchi Kayıp Fonksiyonu Kullanımı ile En Đyi Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi Bildiri Tammetinleri Kitabı, s , Adapazarı (5-7 Temmuz). Başkır, M.B Bir Makine Sanayinde Tedarikçi Seçimindeki Belirsizliğin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. 6. Đstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s , Antalya (29 Nisan-3 Mayıs). Yağcı, B., Ersöz, F., Başkır, M.B A Study of Information and Communication Technology Expenditures and Innovation Index. 6. Đstatistik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s , Antalya (29 Nisan-3 Mayıs). Yağcı, B., Ersöz, F., Başkır, M.B Bilgi ve Haberleşme Teknoloji Harcamaları ile Đnovasyon Đndeksinin Dünya Ülkeleri Arasındaki Yeri ve Korelasyon Analizi. 6. Đstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Tammetinleri Kitabı, s , Samsun (28-30 Ağustos). Başkır, M.B., Akdoğan, Ü.F., Güzel, M.S Yüzfelci Teşhisinde Kullanilan Tanı Yöntemlerinin k- Ortalama Algoritmasi ve Bulanık Öbek Ortalamaları Algoritmasi ile Sınıflandırılması. 6. Đstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Tammetinleri Kitabı, s , Samsun (28-30 Ağustos). Başkır, M.B., Türkşen, Đ.B Bulanık Öbeklemede Kullanılan Geliştirilmiş Geçerlik Đndekslerinin Karşılaştırılması. 6. Đstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Tammetinleri Kitabı, s , Samsun (28-30 Ağustos). Başkır, M.B., Soysal, G., Yağcı, B Hedef Takip Problemlerindeki Belirsizliğin Bulanık Yaklaşımla Modellenmesi ve Riski. 6. Đstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Tammetinleri Kitabı, s , Samsun (28-30 Ağustos). Başkır, M.B Sürecin Analizi ve Altı-Sigma Metodolojisi. 5. Đstatistik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s , Antalya (20-24 Mayıs). Başkır, M.B Kapı-Doğrama Sürecinde Altı-Sigma Yaklaşımı. 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Antalya (24-27 Mayıs). 3

4 ULUSLARARASI VE ULUSAL DERGĐLERDE YAPILAN HAKEMLĐKLER: Expert Systems with Applications dergisinde An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems başlıklı çalışmada hakemlik, (2012). Expert Systems with Applications dergisinde A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression başlıklı çalışmada hakemlik, (2012). International Journal of Production Research dergisinde A Comparative study of supplier evaluations models under fuzzy environment: fuzzy grey relational analysis and fuzzy vikor başlıklı çalışmada hakemlik, (2012). International Journal of Production Research dergisinde Exploration of quality function deployment and service quality for fashion boutique in Taiwan başlıklı çalışmada hakemlik, (2013). Đstatistik Araştırma Dergisinde Broiler house performance analysis and chick entrance planning for a broiler chicken integration başlıklı çalışmada hakemlik, (2013). KĐTAP Özbek, L., Köksal Babacan, E., Başkır, M.B (Nisan). Algoritma Tasarımına Giriş: Bazı Matematiksel ve Đstatistiksel Uygulamalar, Gazi Kitabevi, Ankara, 284 s. LABORATUVAR KĐTAPLARI (YAYINLANMAMIŞ DERS NOTLARI) Başkır, M.B., Biçer, C., Öztürk, F (Ağustos). ĐST 251 Đstatistik Laboratuarı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Đstatistik Bölümü Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı, Ankara, 130 s. Başkır, M.B., Biçer, C., Öztürk, F (Ocak). ĐST 252 Đstatistik Laboratuarı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Đstatistik Bölümü Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı, Ankara, 118 s. 4

5 GÖREVLER: Yıl Yer Etkinlik Görev Ünvanı Tanım 2010-devam Ankara Bulanık Sistemler Derneği Ankara Türk Đstatistik Derneği Ankara Haziran, Kasım, 2011 Ankara Ankara Mayıs, 2006 Antalya 5-6 Mayıs 2012 Elazığ Mayıs, 2011 Izmir Mayıs, 2010 Afyon Mayıs, 2009 Adana 6-7 Mayıs, 2008 Konya Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü, Đstatistik Öğrenci Topluluğu Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Đstatistik Bölümü Fuzzy System Association, Turkey, Hacettepe University IEEE IEEE FS IFSA IPMU TOBB University of Economics and Technology TÜBĐTAK The Scientific and Technological Research Council of Turkey Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Đstatistik Bölümü Türk Đstatistik Derneği ve Fırat Üniversitesi Türk Đstatistik Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Đstatistik Bölümü ve Topluluğu Türk Đstatistik Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Đstatistik Bölümü ve Topluluğu Đstatistikçiler Derneği ve Çukurova Üniversitesi Đstatistik Bölümü ve Topluluğu Đstatistikçiler Derneği ve Selçuk Üniversitesi Đstatistik Bölümü ve Topluluğu Đstatistik Öğrenci Kolokyumu Danışmanlıkları için bkz. EK-1. Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Çalıştırıcı Organizasyon Komitesi Üyesi Organizasyon Komitesi Üyesi Yürütme Kurulu Üyesi Danışman (bkz. EK-1) Danışman (bkz. EK-1) Danışman (bkz. EK-1) Danışman (bkz. EK-1) Danışman (bkz. EK-1) International Workshop in Honor of Professor Omer L. Gebizlioglu on his 60th Birth Anniversary and his Retirement The Second International Fuzzy Systems Symposium 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu 9. Uluslararası Đstatistik Öğrenci Kolokyumu 8. Uluslararası Đstatistik Öğrenci Kolokyumu 7. Đstatistik Öğrenci Kolokyumu 6. Đstatistik Öğrenci Kolokyumu 5. Đstatistik Öğrenci Kolokyumu 5

6 BĐLĐMSEL VE MESLEKĐ KURULUŞLARA ÜYELĐKLER Türk Đstatistik Derneği (The Turkish Statistical Association, Turkey) Bulanık Sistemler Derneği (Fuzzy Systems Association, Turkey) Yöneylem Araştırması Derneği (The Operational Research Association, Turkey) BĐLGĐSAYAR BĐLGĐSĐ Programlama Dilleri : HTML, QBASIC, DBASE, C++, VISUALBASIC, MATLAB, R-PROJECT, S-PLUS (Script yazımı). Đşletim Sistemleri : DOS, Windows 95/98/2000/XP/NT/2007/ 2010 Paket Programlar ve Uygulamalar : MS Office Products (Excel, Word, Acces, Powerpoint, Publisher, Outlook, Frontpage, Photo Editor), S-PLUS (Paket Program Uygulamaları), Matlab, SPSS, Minitab, Statgraph, Statistica, Dreamweaver, Sci-Word, Latex. ÖĞRETĐM DENEYĐMLERĐ: Bilgisayar Programlama (Q-Basic, Visual Basic, C++, MatLab kullanımı ile) Đstatistik Kalite Kontrolü ( S-Plus ve Minitab kullanımı ile) 6 Sigma Metodolojisi ve Uygulamaları (S-Plus ve Minitab kullanımı ile Proje Çalışmaları) Veri Analizi (R-Project, S-Plus ve SAS kullanımı ile Proje Çalışmaları) Olasılık ve Đstatistik (MatLab kullanımı ile) Đstatistik Yazılımlar (SPSS ve Minitab kullanımı ile) Lineer Modeller ( S-Plus, SPSS ve Minitab kullanımı ile) Đstatistik Laboratuarı (S-Plus ve MatLab kullanımı ile) Đstatistik Hesaplama (S-Plus, SPSS ve Minitab kullanımı ile) Đstatistik Karar Kuramı ve Yöntemleri Girilen derslerin kodları ve isimleri için bkz. EK-2. 6

7 ARAŞTIRMA ALANLARI: Algoritma Tasarımı ve Bilgisayar Programlama Bulanık Mantık, Bulanık Sistem Modelleme, Bulanık Öbekleme Algoritmaları ve Öbek Geçerlik Đndeksleri Bulanık Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Uygulamaları Đstatistiksel Kalite Kontrolü, Altı Sigma Metodolojisi ve Uygulamaları Tedarik Zinciri Yönetimi Karar Destek Sistemleri Veri Madenciliği Keşfedici Veri Analizi Tarama Đstatistikleri Maliyet Etkinliği Analizi 7

8 EKLER 8

9 EK-1: ĐSTATĐSTĐK ÖĞRENCĐ KOLOKYUMU DANIŞMANLIKLARI 5-6 Mayıs 2012 Fırat Üniversitesinde düzenlenen 9. Uluslararası Đstatistik Öğrenci Kolokyumuna katılan öğrencilerin danışmanlıkları: Danışman: Öğr. Gör. Dr. M. Bahar BAŞKIR Danışmanlığın Yürütüldüğü Konu ve Öğrenciler: Đldeş, T., Sayaroğlu, Z., Tunç,S Türkiye nin su tüketimi ve su kaynakları bakımından kesin ve bulanık yaklaşımlara göre sınıflandırılması (BĐLDĐRĐ) Mayıs 2011 Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen 8. Uluslararası Đstatistik Öğrenci Kolokyumuna katılan öğrencilerin danışmanlıkları: Danışman: Araş. Gör. Dr. M. Bahar BAŞKIR Danışmanlığın Yürütüldüğü Konular ve Öğrenciler: Mutlu, F ĐMKB 100 Endeksi ile Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Đlişkinin Kesin ve Bulanık Yaklaşımlarla Modellenmesi (BĐLDĐRĐ). Çelebi, S., Özekli, B., Küçükkale, B Adolesan Đdiopatik Skolyoz Hastalarının Tedavi Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması (BĐLDĐRĐ) Mayıs 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi nde düzenlenen 7. Đstatistik Öğrenci Kolokyumuna katılan öğrencilerin danışmanlıkları: Danışman: Araş. Gör. M. Bahar BAŞKIR. Danışmanlığın Yürütüldüğü Konular ve Öğrenciler: Boyraz, M.R Bir Toz Boya Sürecinde Altı-Sigma Uygulaması (BĐLDĐRĐ). Teker, A. Ün, A.K Dünya 'da ve Türkiye 'de Đnternet Reklamcılığı Üzerinde Bir Đnceleme (BĐLDĐRĐ). Tanır, C., Camkıran, C., Alpar, F Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Đlişkin Ortaya Çıkan Belirsizliklerin Đncelenmesi (BĐLDĐRĐ). Yılmaz, O., Yüksek, C Bir Otomotiv Sanayi'nin Hizmet Sürecinde Đyileştirme Çalışmaları (BĐLDĐRĐ) Mayıs 2009 Çukurova Üniversitesi nde düzenlenen 6. Đstatistik Öğrenci Kolokyumuna katılan öğrencilerin danışmanlıkları: Danışman: Araş. Gör. M. Bahar BAŞKIR. Danışmanlığın Yürütüldüğü Konular ve Öğrenciler: Tekin, M., Orhan, O.E., Ongun, Ö Portföy Oluşturmak Đçin Hisse Senedi Seçiminde AHP ve Bulanık AHP Yöntemlerinin Karşılaştırılması (BĐLDĐRĐ). Gayaker, S., Tarınç, Ö.F Bilgisayar Oyunları ve Eğitim Sisteminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Đnceleme (BĐLDĐRĐ). Gürsoy, E.H., Arık, H., Avcı, D Türkiye de Yılları Arasında Pamuk Üretimi ve Dış Ticareti Üzerine Bir Đnceleme (BĐLDĐRĐ). 9

10 Karaca, B., Kara, S., Dindaroğlu, P Dünya da ve Türkiye de Işık Kirliliğine Genel Bir Bakış (BĐLDĐRĐ). Şaffak, G., Akçay, G., Sağsöz, G.G Dünya Ticaretinin Serbestleşmesinden Sonra Türkiye deki Dış Ticaret Değişimi (BĐLDĐRĐ). Turan, S., Aycan, A.S., Karaköse, D Yılları Arası Sayısal Loto Đstatistikleri ve Türkiye Ekonomisine Katkısı (POSTER). 6-7 Mayıs 2008 Selçuk Üniversitesi nde düzenlenen 5. Đstatistik Öğrenci Kolokyumuna katılan öğrencilerin danışmanlıkları: Danışmanlar: Prof Dr. Dolun ÖKSOY ve Araş. Gör. M. Bahar BAŞKIR. Danışmanlığın Yürütüldüğü Konular ve Öğrenciler: Cansever, A., Öztürk, Ş Đstatistiksel Teknikler ile Portföy Uygulamaları (BĐLDĐRĐ). Kemali, T., Kuzey, U.E Oran Analizi ile Şirketlerin Dönemsel Değerlendirmeleri (BĐLDĐRĐ). Ongun, Ö., Özcan, A.F Reklamların Marka Tutumuna Etkisi Üzerine Bir Đnceleme (BĐLDĐRĐ). Şahin, G., Tekin, M., Tur, B Türkiye deki Hazır Beslenme Alışkanlığının Đncelenmesi (BĐLDĐRĐ). Güney, D., Yıldırım, Y Türkiye de Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Programına Katılım Durumu: Ankara Üniversitesinde Yılları Arasında Programın Uygulanma Örneği (BĐLDĐRĐ). Aydoğdu, G., Keklikçi, Ç Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye de Yılları Arasındaki Gelişimi (BĐLDĐRĐ). Aydın, E., Demir, P Dünyada ve Türkiye de Kuş Gribi ve Đnsanlar Üzerindeki Etkisi (BĐLDĐRĐ). Orhan, O.E., Soysal, R., Morsünbül, M Bireylerin Çevrimiçi (Online) Oyunlara Bağımlılığı Üzerine Bir Đnceleme (POSTER). 10

11 EK-2: GĐRĐLEN LABORATUVAR, UYGULAMALAR VE DERSLER: Đst-105 Bilgisayar Programlama I Đst-106 Bilgisayar Programlama II Đst-205 Bilgisayar Programlama III Đst-206 Bilgisayar Programlama IV Đst-251 Đstatistik Laboratuvarı I Đst-252 Đstatistik Laboratuvarı II Đst-250 Olasılık ve Đstatistik (Elektrik-Elektronik Müh.) Jfm-227 Olasılık ve Đstatistik (Jeofizik Müh.) Sta-250 Probability and Statistics (Bilgisayar Müh.-Đngilizce) Đst-304 Đstatistik Karar Kuramı ve Yöntemleri Đst-316 Araştırma Yöntemleri Đst-402 Veri Analizi Đst-411 Đstatistik Yazılımlar Đst-412 Đstatistik Programlama ve Veri Tabanları Đst-417 Lineer Modeller Đst-427 Đstatistiki Kalite Denetimi Đst-429 Oyun Teorisi 11

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr

ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ (YA/EM) ULUSAL KONGRELERĐ: GÖZLEMLER, ÖNERĐLER ĐMDAT KARA Başkent Üniversitesi, Müh. Fak. End. Müh. Bölümü, ANKARA ikara@baskent.edu.tr ÖZET: Bu satırların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar KAMU KURUMLARI Çalışmalar ve Projeler Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi-Dalyan Kanalları nda Seyreden Tekneler Đçin Yenilenebilir Enerji Tabanlı Tahrik Sistemi Yapılabilirlik Araştırma Projesi.

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreciyle Akıllı Telefon Seçimi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 27-36 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 27-36 Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden Analitik

Detaylı

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey

Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi Health Reforms and the Evaluation of Health Expenditures in Turkey Hatice EROL Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

DATA MINING: DECISION TREE ALGORITHMS AND AN APPLICATION ON ISE DATA

DATA MINING: DECISION TREE ALGORITHMS AND AN APPLICATION ON ISE DATA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.31-52. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi.

Gama Işınlarına Tutulan Organik ve Đnorganik Maddelerde Oluşturulan Serbest Radikallerin Elektron Spin Rezonans (ESR) Yöntemi ile Đncelenmesi. ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Erdal Aras Doğum Tarihi: 04 / 05 / 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Ankara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Atom ve Molekül

Detaylı

ANTALYA DA FAALİYET GÖSTEREN İNŞAAT FİRMALARINA YÖNELİK EKONOMİK DURUM ANALİZİ: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

ANTALYA DA FAALİYET GÖSTEREN İNŞAAT FİRMALARINA YÖNELİK EKONOMİK DURUM ANALİZİ: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI ANTALYA DA FAALİYET GÖSTEREN İNŞAAT FİRMALARINA YÖNELİK EKONOMİK DURUM ANALİZİ: BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI Rıfat TÜR (*), Aynur KAZAZ (*), Ahmet YARDIMCI (**) (*) Akdeniz Ünv. Müh Fak. İnş. Müh. Böl. Antalya

Detaylı

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ

BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ BULANIK AHP İLE BELEDİYELERİN TOPLU TAŞIMA ARAÇ SEÇİMİ Ümran ŞENGÜL * Miraç EREN ** Seyedhadi ESLAMIAN SHIRAZ *** ÖZ Sosyal, çevresel, yapısal, politik v.b. soyut faktörlerin olduğu ve kısıtlı bütçenin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 24, TEMMUZ - 2011, S. 229-257 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara 11. BTYK Toplantısı 10 Mart 2005 Ankara TÜBĐTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket YETĐŞ in Sunumu 3 4 Ar-Ge Đthalat-Đhracat Karşılama Oranı (Đleri Teknolojiler) GÜNEY KORE 147 ABD 86 TÜRKĐYE 31 ithalat ihracat

Detaylı

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences

A Thematic Analysis on Doctoral Dissertations Made In the Area of Education Sciences Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 75-87 Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan Đncelemesi 1 Engin KARADAĞ 2 ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1 PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ YÖNETİM ARACI BALANCED SCORECARD IN BOYUTLARINA KATILIM DÜZEYİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ

Detaylı