TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL

3 Bu eserin tüm telif hal<ları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazannın ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. ARALIK 1998 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) /303 Faks : (212) E. Posta : BASKI LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş. Tel.: (0212) (Pbx) Faks: (0212)

4 ÖNSÖZ 1990'lann hemen başında bağımsızlıklarını ilan ederek, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yeniden yapılanma çalışmalarına girişen eski Doğu Bloku ülkelerinin ve özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bakir piyasa ortamı, girişimci ruhu ile tüm dünyaya yayılma eğilimindeki Türk işadamlan için büyük bir potansiyel olarak ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerden biri olan Türkmenistan da kuşkusuz 1991 yılında ilan ettiği bağımsızlığın ardından sahip olduğu dünyaca ünlü doğal kaynaklar, ucuz işgücü, stratejik konum gibi herbiri yatırım için başlı başına önem taşıyan ekonomik gerçeklere ilave olarak sunduğu, ortak dil, din, ırk ve kültür birliği gibi avantajlar dolayısıyla, Türk girişimcilerinin akınına uğramakta gecikmemiş ve bu olgu günümüze dek artarak süregelmiştir. İlk kez 1996 yılında bazı Batı Avrupa ülkeleri için başlatılan, eski Doğu Bloku ülkelerinden bir bölümü ile sürdürülen ve yurtdışında faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin oluşturduğu büyük güçten, bilgi ve birikimlerinden istifade edilebilmesi, özellikle ürünlerine ihraç pazarları bulmaya çalışan ancak çok çeşitli nedenlerle yurtdışına açılamayan KOBİlerimiz ile işbirliğinin geliştirilmesi hedefini taşıyan "Yurtdışındaki Türk Girişimcileri" başlıklı çalışmalarımız, gelenekselleşen "ülke etütleri" ile birleştirilmek suretiyle, yeni bir içerikle ele alınmış ve "Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri" başlıklı yeni bir araştırma dizisi ortaya çıkarılmıştır. Yukarıda değindiğimiz beklentiler ve düşünceler içerisinde benzeri bir çalışma bu kez Türkmenistan için gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında yatırım yaparak dışa açılmayı planlayan ve Türkmenistan piyasasına girmeyi düşünen firmalarımıza yardımcı olacağını ümit ettiğimiz bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde yardımlannı esirgemeyen T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Bak ile Ekonomi Müşaviri Süreyya Gökseyitoğlu'na ve gerekli görüşme, inceleme ve değerlendirmeleri yaparak çalışmayı hazırlayan Odamız araştırma ekibine teşekkür ederim. Prof.Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 jzjudq A. j e z B H 8J

7

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar Dizini Birinci Bölüm:ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Coğrafi, Siyasi ve Demografik Yapısı Coğrafya ve İklim Nüfus ve Demografik Yapı Siyasal Tarih Siyasal Yapı 18 İkinci Bölüm:EKONOMİK YAPI Genel Ekonomik Durum Para Enflasyon Bütçe İstihdam Özelleştirme Bankacılık Türkmenistan Ticaret Borsası Başlıca Sektörler Tarım ve Hayvancılık Doğal Kaynaklar ve Enerji Sanayi Dış Ticaret Genel Olarak Dış Ticaret İhracat İthalat 40 Üçüncü Bölüm:TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER Türkiye ile Türkmenistan Arasındaki Anlaşmalar Ticari ve Ekonomik İlişkiler Türkiye - Türkmenistan Ticareti İhracat İthalat Ekonomik İlişkiler Türk - Türkmen İş Konseyi Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Boru Hattı Projesi.. 49

9 Sayfa No 2.5. Kültürel İlişkiler Eğitim 50 Dördüncü Bölüm:PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLER Piyasanın Yapısı Piyasa Hakkında Genel Bilgiler Tüketici Yapısı Dağıtım Kanalları Reklam Sonuçlar. 55 Beşinci Bölüm:YABANCI SERMAYE İLE İLGİLİ YASAL IVİEVZUAT Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Mevzuatı Genel Bilgiler Şirket Kurma Prosedürü Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Yabancı Sermayeli Ortak Şirket Kurma Temsilcilik Açma Yabancı Sermaye Mevzuatı Vergi Mevzuatı Gelir Vergisi Katma Değer Vergisi Sosyal Güvenlik Vergisi Dış Ticaret Mevzuatı Gümrük Mevzuatı İthalat ve İhracat İzinleri İthalat ve İhracat İçin Gerekli Belgeler İthalat için Gerekli Belgeler İhracat İçin Gerekli Belgeler Ürün Standartları Serbest Bölgeler Özelleştirme Mevzuatı 78 Altıncı Bölüm:YABANCI SERMAYE Genel Olarak Yabancı Sermaye Türkmenistan'daki Başlıca Yatınmlar Yabancı Yatırımlann Yapısı 84

10 Sayfa No 3.1. Yabancı Yatırımlann Sektörel Dağılımı Yabancı Yatırımların Bölgesel Dağılımı Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı 86 Yedinci Bölüm:TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Türkmenistan'daki Türk Girişimcileri Genel Durum Türk Girişimcilerinin Profili Sorunlar Sonuç ve Öneriler 93 Sekizinci Bölüm:İŞADAMLARI İÇİN YARARLI BİLGİLER Ülkeye Gidiş Nasıl Gidilir? Ne Zaman Gidilir? Pasaport ve Vize İşlemleri Günlük Yaşam Yerel Ulaşım İş Saatleri ve Tatiller Haberleşme Otel Rehberi Lokantalar Önemli Telefonlar Alışveriş Merkezleri Diğer Yararlı Bilgiler Yararlı Adresler Türkiye Temsilciliği Türkmenistan'ın Türkiye Temsilciliği Resmi Daireler ve Kurumlar Ticareti Geliştirme Kuruluşlan Finans Kuruluşları Yayın Organlan Radyo ve Televizyon Periyodik Yayınlar 106 Ek 1: Türkmenistan'da Görüşülen Kişi ve Kuruluşlar 107 KAYNAKLAR 111

11 TABLOLAR DİZİNİ SAYFA Tablo -1 Aşgabat Sıcaklık, Nem ve Yağış Ortalamaları 15 Tablo - 2 Nüfusun Etnik Dağılımı 16 Tablo - 3 Yaş Dağılımı 16 Tablo - 4 Temel Ekonomik Göstergeler 23 Tablo - 5 Yıllar İtibariyle Bütçe Gelir ve Giderleri 26 Tablo Yılı Bütçesi 28 Tablo - 7 İşgücünün İşyerlerine Göre Dağılımı 29 Tablo - 8 Özelleştirme 30 Tablo - 9 Başlıca Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Üretimi 32 Tablo -10 Canlı Hayvan Miktarı 33 Tablo -11 Başlıca Enerji Ürünleri Üretimi 34 Tablo -12 Başlıca İmalat Sanayi Ürünleri Üretimi 36 Tablo -13 Türkmenistan Dış Ticaret Değerleri 37 Tablo -14 İhracatın IMaddeler İtibariyle Dağılımı 38 Tablo -15 Ülkeler İtibariyle İhracat 39 Tablo -16 İthalatın Maddeler İtibariyle Dağılımı 40 Tablo -17 Ülkeler İtibariyle İthalat 41 Tablo -18 Ekonomik ve Ticari Alandaki Anlaşmalar 45 Tablo -19 Türkmenistan Türkiye Dış Ticaret Değerleri 46 Tablo - 20 Türkmenistan'a Mal Grupları İtibariyle İhracatımız 48 Tablo - 21 Türkmenistan'dan Mal Grupları İtibariyle İthalatımız 49 Tablo - 22 Türkmenistan'a İthal Edilen Bazı Maddelere Uygulanan Gümrük Vergisi Oranları 74 Tablo - 23 Türkmenistan'dan İhraç Edilen Maddelere Uygulanan Vergi Oranları 75 Tablo - 24 Türkmenistan'daki Önemli Yatırımlar 83 Tablo - 25 Yabancı Yatırımların Sekörlere Göre Dağılımı 84 Tablo - 26 Yabancı Yatırımların Bölgesel Dağılımı 85 Tablo - 27 Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı 86 Tablo - 28 Sektörler İtibariyle Türk Firmalarının Sayısı 91

12 Birinci Bölüm ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

13

14 1. Coğrafi, Siyasî ve Demografik Yapısı 1.1. Coğrafya ve İklim Eski Sovyetler Birliği'nin güneydeki en uç noktasında yer alan Türkmenistan Cumhuriyeti, kuzeyde Özbekistan (1.621 km.), kuzeybatıda Kazakistan (379 km.), batıda Hazar Denizi (1.768 km.), güneyde İran (992 km.) ve güneydoğuda Afganistan (744 km.) ile çevrili bir Orta Asya ülkesidir. Batıdan doğuya 1100 km. ve kuzeyden güneye 650 km.'lik bir alana yayılan ve toplam yüzölçümü km^ ile ülkemizin yaklaşık üçte ikisi kadar olan Türkmenistan idari yönden Ahal Vilayeti (Bölgesi), Balkan Vilayeti, Taşauz Vilayeti, Lebap Vilayeti ve Merv Vilayeti olmak üzere toplam beş bölgeye ayrılmıştır. Dünyanın en büyük çöllerinden birisi olan Karakum Çölü ülke topraklarının yaklaşık % 80'ini kapsamaktadır. Türkmenistan'ın orta kesiminin tamamını kaplayarak Kazakistan'a doğru uzanan çöl ülkenin en önemli coğrafi özelliği olarak gösterilebilir. Çöl haricinde kalan ve toplamın % 20'sini oluşturan toprakların % 3'ünü ekilebilir alanlar, % 63'ünü çayır ve otlaklar, % 8'ini ormanlar ve % 26'sını diğer alanlar oluşturmaktadır. BİTKİ ÖRTÜSÜ * ormanlar ^ Ekilebilir Ormanlar, Alanlar Çayır ve Otlal^lar Kaynak: CIA Factbook Web Page on Turkmenistan *Çöl harici toprakian kapsamaktadır.

15 ülkenin güneyinde yer alan ve Pamir-Altay Sıradağlarının Türkmenistan'daki uzantıları olan Kopet ve Kugitank Dağlan bölgenin önemli yükseltileri arasındadır. Coğrafi sebeplerle ülkede çok az nehir bulunmaktadır. Türkmenistan'ın doğusundan bir kısmı geçen ve ülkenin yegane su kaynağı olan Amu Derya, Hazar Denizi'ne dökülen Atrek ile Karakum Çölü'nde kaybolan Tecen ve Murgap ise bölgenin önemli nehirleridir. Diğer Batı Türkistan Cumhuriyetleri gibi deprem kuşağında yer alan Türkmenistan'da 1948 yılında meydana gelen deprem İran sınırına çok yakın olan Kopet Dağları eteklerinde kurulu başkent Aşgabad'ı yerle bir etmiş fakat şehir sağlıklı bir yapılaşma planına sahip olma avantajını kullanarak bu yıkımın kötü etkilerini çabuk atlatmıştır. Asya'nın iç kısımlarında yer alan Türkmenistan'da doğal yapının etkisiyle tipik karasal iklim (yazlar sıcak, kışlar sert) hüküm sürmektedir. Çok uzun geçen yaz aylarında ortalama sıcaklık yaklaşık 30 derece olmakla beraber bazen gölgede 50 dereceye kadar çıkmaktadır. Kısa fakat soğuk geçen kış aylarındaki -4 derece dolaylannda olan ortalama sıcaklık ise zaman zaman -33 dereceye kadar düşmektedir. Yağış açısından oldukça fakir bir ülke olan Türkmenistan'da yağışlar en çok Mayıs ayında dağlık bölgelere yağmaktadır. İlkbahardaki yağışlarda ülkenin kuzeybatı bölümü 80 mm., çöle yakın bölümleri mm., güneybatıdaki yaylaları ise mm. yağış almaktadır. Mevsim dönümlerinde ise ülke İran ve Afganistan yönünden esen şiddetli kum fırtınalarına sahne olmaktadır.

16 TABLO -1 En Düş. En Yük. Nem Nem Yağmur Sıcaklık Sıcaklık (Gün.) (Gec.) Mm C C % % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kaynak: Guide to Internation Travel-Worldwide 1.2. Nüfus ve Demografik Yapı Eski Sovyetler Birliği'nin dağılması ile oluşan cumhuriyetler arasında nüfus yoğunluğu bakımından en tenha ülke olan Türkmenistan'da 1997 yılı itibariyle kişi yaşamaktadır. Toplam nüfusun % 55'inin köylerde, % 45'inin de şehirlerde yaşadığı ülkenin en kalabalık şehri kişilik nüfusu ile başkent Aşgabat'dır. Nüfusun % 77'sini Türkmenler, % 23'ünü ise diğer etnik gruplar oluştururken etnik gruplar içerisindeki en büyük pay % 9,2 ile Özbeklere aittir.

17 TABLO - 2 NÜFUSUN ETNİK DAĞILIMI Nüfus % Türkmenler Özbekler ,2 Ruslar ,7 Kazaklar ,0 Ermeniler ,8 Azeriler ,8 Tatarlar ,8 İranlılar ,8 Ukraynalılar ,5 Diğer ,4 Kaynak: Business Information Service for the NIS Ayrıca, ülkede Almanlar, Yahudiler, Gürcüler, Moldovalılar, Uygurlar ve Korelilerden oluşan küçük topluluklar da yaşamaktadır. Türkmenistan'daki nüfus artış hızı % 1,6, doğum oranı %o 26,6 ve ölüm oranı %o 8,6 dolaylarında olup, doğumda beklenen ortalama yaşam süreleri erkeklerde 58, kadınlarda ise 65 yıldır. Ülke nüfusunun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, kadın nüfusun ( ) erkek nüfusa oranla ( ) bir parça daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Ülke nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise, 14 yaş altı grubunun % 39 ile önemli bir yer teşkil ettiği görülür. Bu oran Türkmenistan'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. TABLO - 3 YAŞ DAĞILIMI (1 997) % Kadın Erkek 14 yaş ve altı yaş - 64 yaş yaş ve üstü Kaynak: Web Page On Turkmenistan

18 ülkenin resmi dili Türkmence olmakla birlikte halk, eski dönemin alışkanlığı içerisinde, günlük yaşamda Rusça'yı da yaygın bir biçimde kullanmaktadır. Ticari işlemlerde ise Rusça ve -pek yaygın olmamakla birlikte- İngilizce tercih edilmektedir. Türkmenistan'ın % 90'ını Müslümanlar, % 9'unu Ortodoks Hristiyanlar ve % 1'ini ise diğer dinlere mensup kişiler oluşturmaktadır. Ülkede 223 cami (9'u Aşgabat'da) ve 9'u Ortodoks olmak üzere 13 kilise bulunmaktadır. 2- Siyasal Tarih Türkmenler, Selçuklular ile birlikte Hazar Denizi yörelerinden Maveraünnehir'e, sonra da Horasan'a geldiler. XI. yüzyılda Selçukluların emrinde Azerbaycan'a ve Anadolu'ya yerleştiler. Horasan'da kalanlar Büyük Selçuklu Imparatorluğu'nun hakimiyetinde yaşadılar. XII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de bulundukları bölgelerde Türkmen Beylikleri kurmağa başladılar. Bu beylikler XV. yüzyılda Osmanlılar tarafından bir bayrak altında toplandıysa da toprağa yerleştirilmeleri XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürdü. XII.-XIV. yüzyıllarda Karakoyunlu ve Akkoyunlular, Iran ve Doğu Anadolu'da birer Türkmen Devleti kurdular. Çukurova'da yaşayan Üçoklar ile Maraş ve Elbistan çevresine hakim olan Bozoklar varlıklarını uzun süre korudular. Hazar'dan Siriderya'ya, Aral'dan Herat ve Horasan'a kadar uzanan bölgede yaşayan Türkmenler, Moğol istilasından çok zarar görmediler. Moğollar ile anlaşma yoluna giderek Cengiz Han'dan aldıkları özel yarlıkla kendi topraklarında yaşadılar. Timur'un Orta Asya hakimiyeti döneminde Türkmenler, onu seferlerinde desteklediler. Afşar Türkmenlerinin Hive ve Buhara Hanlıkları dışında kalanlarının çoğu Nadir Şah'ın hakimiyetini kabul etti. Hazarötesi Türkmenleri XVIII. ve XIX. yüzyıllarda uzun mücadeleler vererek milli devletlerini kurmayı başardılar. Orta Asya Türkmen boylarının önderi olan Teke Türkmenleri XVII!. yüzyılın ortalarında Mangışlak bölgesinden ayrılarak Horasan'ın kuzeyinde uzanan Kopetdağ eteklerine yerleştiler. Hive Hanlığına vergi ödeyerek yüzyıla yakın bir süre barış içinde yaşayan Teke Türkmenleri topraklarını Merv'e kadar genişlettiler. 1873'te doğu, kuzey ve kuzeybatıdan Rus kuvvetlerinin saldırısına uğrayan Hive, Türkmenlerin savunmasına rağmen Rus hakimiyeti altına

19 girdi. 1874'te Ruslar merkezi Kızılsu olmak üzere Trans-Hazar Yönetimi'nin kurulduğunu ilan ettiler. Türkmen-Rus çatışmaları Osmanlı- Rus savaşının başlamasına kadar sürdü sonlarında Kuşid Han'ın ölümü üzerine Nur Verdi Türkmenlerin başına geçti yılında ise Rusların Türkmenistan işgali başladı. Türkmenler Göktepe savaşında ağır kayıplar vermelerine rağmen Ruslara geçit vermediler. Ruslar toparlanarak 1881 yılında yeniden saldırıya geçtiler ve Türkmenistan topraklarını ele geçirdiler. Türkmenistan Merv bölgesi, birkaç yıl bağımsız kalmasına rağmen 1885 yılında Rus hakimiyetine geçti. Türkmenistan, 1917 Sovyet Devrimi'ni izleyen iç savaş sırasında Trans-Hazar Yönetimi ile Taşkent'den bölgeye sızmaya çalışan Bolşevik birliklerinin çatışmalarına şahit oldu. Çarlığın yıkılmasıyla da beraber Cüneyd Han önderliğinde Ruslara karşı Türkmen direniş hareketleri başladı. Rusların 27 Ekim 1924 yılında Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmaları ile Türkmenistan'ın Sovyetler Birliği dönemine giden süreci başlatılmış oldu. Ülke 13 Mayıs 1925 yılında ise Sovyetler Birliği'nin bir parçası haline getirildi. 1980'li yıllarla birlikte ortaya çıkan Sovyet glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarının etkisiyle başlayan bağımsızlık hareketleri sonucunda ülke 22 Ağustos 1990'da egemenliğini, 27 Ekim 1991'de yapılan halk oylamasıyla da bağımsızlığını ilan etti. Uluslararası alanda ilk olarak ülkemiz tarafından tanınan Türkmenistan, bugün Birleşmiş Milletler, AGİK gibi uluslararası kuruluşlara üye, bağımsız Türk devletlerinden birisidir. 3. Siyasal Yapı Resmi olarak 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan devlet başkanı ve onun danışmanları tarafından yönetilen tek partili bir yönetim sistemine sahip olup ülkede başkan yardımcısı veya başbakan bulunmamaktadır.

20 Yılda en az bir kez toplanması gereken ve "Halk Maslahatı" adı verilen kurum ülkeyi temsil eden en güçlü organdır. Anayasal değişiklikleri, antlaşmaları ve referandumu yapmakla yükümlü olan sözkonusu kuruluş başkan, bakanlar, milletvekilleri, yüksek mahkeme başkanları ve savcıdan oluşmaktadır. Halk Maslahatı'nm altında yer alan ve Mütevvelli Heyeti ile Bakanlar Kurulu'nu bünyesinde toplayan ve üyeleri beş yıl için seçilen Milli Meclis, ülkenin yasama organı olmakla birlikte yetkisi kısıtlıdır ve kararları devlet başkanın görüşlerini yansıtmamaktadır. Anayasaya göre, meclis başkanı devlet başkanın ölmesi veya çalışamaması halinde başkanlığı devralır ve seçime gider. Eski Türkmen Komünist Partisi'nin genel sekreterliğini yapmış olan ve 27 Ekim 1991 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle soyadına Türkmenbaşı'nı ilave eden başkan Saparmurad Niyazov sözkonusu kurumların üzerinde ve mutlak güce sahip bir konumdadır. Niyazov son olarak 21 Haziran 1992'de yapılan seçimlerle beş yıl için devlet başkanı seçilmiş ve 1994 yılındaki referandum sonucunda görev süresi 2002 yılına kadar uzatılmıştır. Son olarak 11 Aralık 1994'de, 50 üyeli tek partili parlamento için tek adaylı seçime gidilmiştir. Bir sonraki parlamenter seçimin 1999 yılında yapılması planlanmaktadır. Ülke devlet başkanı tarafından atanan ve bir anlamda valilik ve belediye başkanlığı görevlerini bir arada yürüten hakimlerin yönettiği beş vilayete ayrılmıştır. Başkent Aşgabat etrafını çeviren Ahal Vilayeti'nden ayrı olarak yönetilmektedir. Şehirlerin hakimleri de devlet başkanı tarafından atanmaktadır. Vilayetler daha sonra etraplar, kasabalar ve köyler olarak bölünmektedir.

21

22 İkinci Bölüm EKONOMİK YAPI

23

24 1. Genel Ekonomik Durum TABLO - 4 TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER Nüfus (milyon kişi)^ 4,01 4,20 4,30 4,23 GSYİH(milyar Manat)'' Reel GSYİH Artışı (%f Enflasyon (%f İhracat (milyon $)^ İthalat (milyon $)' Cari Denge (milyon $)^ Dış Borç (milyon $)^ Döviz Kuru (Manat/$)' 1, ı\.ayııaı\m t^ıv ^wıw^ı y a t*^j^\^ı mj > >v«rw ^r.c. Aşgabad Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği Eski Sovyetler Birliği'nde, topluluğu oluşturan diğer cumhuriyetlere enerji ve hammadde temin etmekle yükümlü olan ve bu nedenle sanayi üretimini geliştiremeyen Türkmenistan, yine de sahip olduğu büyük doğalgaz rezervleri (dünyada dördüncü) ve yüksek miktardaki pamuk üretimi (dünyada onuncu) sayesinde önemli bir ekonomik potansiyel arzetmektedir. Bağımsızlığın kazanıldığı 1991 yılından itibaren ekonomik gelişimini sözkonusu iki ürünün getireceği gelire bağlayan ülke, bu konuda kısa ve orta vadede çeşitli ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu gün doğalgazını dünya fiyatlarından satmaya çalışan Türkmenistan'ın en önemli sorunu, diğer BDT ülkeleri arasında bu fiyata alıcı bulmakta güçlük çekmesidir. BDT ülkeleri doğal gaz alımından doğan borçlarını Türkmenistan'a ödemekte zorianmakta ve bu da ülkeyi önemli bir gelir kaynağından yoksun bırakmaktadır. Öte yandan ülkedeki pamuğun en önemli ithalatçılarından birisi olan Rusya'nın -yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle- talebinin azalması, Türkmenistan'ın Sovyetler Biriiği dönemindeki pamuk üretimini 90'lı yıllarda gerçekleştirememesine ve dolayısıyla bu alandan beklenen gelirierin de azalmasına yol açmıştır. Türkmenistan, sahip olduğu kaynaklar gözönüne alındığında, diğer BDT ülkelerine nazaran daha az sorunlu bir konuma sahip olmasına

25 rağmen yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı oldukça sıkıntılı bir geçiş dönemi yaşamaktadır yılında % 19 ve 1995 yılında % 8 gerileme kaydeden GSYlH'de, 1996 yılında % 3 ve 1997 yılında da % 30 oranında küçülme yaşanmıştır. Ülkede, 1997 yılının ilk yarısından itibaren, IMF işbirliği ile bir dizi ekonomik reform programı yürürlüğe koyulmuştur. Yabancı para rejiminin liberalleşmesi ve devlet açıklarını düşük tutarak enflasyonu kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirilen sözkonusu reformlar meyvesini vermiş ve ekonomide bir takım gelişmeler sağlanmıştır. Enflasyonun bir düşüş trendine girmesi bu gelişmelere gösterilebilecek iyi bir örnektir. IMF ile ortaklaşa yürütülen reformlar haricinde ülkede yapılan diğer ekonomik düzenlemelere; Aralık 1996'da devlet arazilerinin çiftçilere devredilmesini öngören bir tarım reform programının başlatılması, Mart 1997'de petrol ve gaz sektörlerine yabancı yatınmların artmasını sağlayacak yeni bir enerji yasasının yürürlüğe konması ve Nisan 1997'de, endüstriyel yatırımların ve bitmemiş projelerinin özelleşmesini sağlayacak bir seri kararname çıkartılması örnek olarak gösterilebilir. Bütün bu ekonomik reformlara rağmen, son beş altı yıl içerisinde çeşitli uluslararası kaynaklardan temin edilmiş olan dış borçların ana para ve faiz ödemelerinin başlamakta oluşu nedeniyle Türkmenistan'ın 1999 yılından itibaren bir döviz darboğazı ve ardından da kriz ile karşılaşması ciddi bir olasılık olarak görülmektedir Para Ülkenin resmi para birimi "Manat" (MNT) olup, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Piyasada 1.000, ve Manat'lık kağıt paralar mevcuttur. Özellikle 1995 yılından itibaren sürekli değer kaybeden Türkmenistan Manatı'nın yıllar itibariyle Amerikan Doları karşısındaki seyrini aşağıdaki grafikten izlemek mümkündür.

26 Döviz KURU Yıllar * *Ocak ayı itibariyle Kaynak: EIU Country Report, quarter Enflasyon Serbest piyasa koşullarına adapte olmaya çalışan her ekonominin ortak sorunu olan yüksek enflasyon Türkmenistan'da da göze çarpmaktadır yılından itibaren ithal edilen tüketim maddelerinde meydana gelen fiyat artışlan hükümeti defalarca fiyat ayarlamalanna zorlamış ve bu da hiper-enflasyona neden olmuştur. Ülkede 1996 yılında yaşanan % 992'lik enflasyon oranı BDT ülkeleri içerisinde sözkonusu dönemde görülen en yüksek rakamdır. Enflasyon, IMF işbirliği ile halen yürütülmekte olan sıkı ekonomik istikrar politikaları sayesinde belirli bir gerileme eğilimi içerisine girmiş olup 1997 yılı itibariyle % 84'e düşürülmüştür.

27 ENFLASYON <I478 I HHj o Yıllar Bütçe Kaynak: T.C. Aşgabad Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği Ülkenin 1997 yılı bütçesi sonuçları hakkında kesin bir sonuç bulunmamakla birlikte devletin GSYİH'nin % 0,9'u oranında hedeflediği açığın daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminin en önemli dayanak noktası, 1997 yılı içerisinde 40 milyon m^'lük doğalgaz ihracatı öngörülmesi ve bütçede sözkonusu satışdan elde edilecek gelir toplam ütçe gelirinin % 22,6'sı olarak hesaplanmasıdır. Ancak, 26 Mart'da doğalgaz ihracatının kısa bir süre için durdurulmasıyla. Kasım sonu itibariyle toplam ihracat sadece 8 milyon m^ dolayında gerçekleşmiş olup bu düşüş devlet gelirlerinin en az % 18 azalması anlamına gelmektedir. TABLO - 5 YILLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ Gelir Gider Denge Kaynak: EIU Country Profile,

28 Bütçe açığının gerçek boyutunu gizleyen diğer bir neden ise devletin bilinçli olarak tarım ve ticaret bakanlıkları gibi bazı kilit kurumların işlemlerini bütçe dışı hesaplarda takip etmesidir. Her ne kadar sözkonusu bakanlıklar kendi kendilerini finanse ediyor olsalar bile tahıl mahsülündeki azalma ve doğalgaz ihracatında yaşanan sorunlar gözönüne alındığında 1997 yılını zararla kapattıkları muhakkaktır BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI İstihlak Vergisi Yüksek Kazanç Vergisi Kar Vergisi Devlet Sigorta Vergisi Gelir Vergisi Doğal Kaynaklar Vergisi KDV Kaynak: Socio-Economic Sltuation in Türkmenistan in 1997, Türkmenistan İstatistik Enstitüsü 25 Kasım 1997'de onaylanan 1998 yılı bütçesinde doğalgaz ihracat tahmini gibi hiçbir bütçesel hesaplamaya yer verilmemiştir. Sözkonusu bütçeye göre devlet bu yıl için 6,38 milyar MNT (GSYlH'nin % 38.7'si) gelir elde etmeyi beklemekte, giderin ise 6,61 milyar MNT (GSYlH'nin % 40,1'i) olması öngörülmektedir. Bununla birlikte 1998 yılı bütçesinin geçmiş yıllardaki diğer bütçeler gibi gerçek rakamları tutturamayacağı tahmin edilmektedir.

29 TABLO YILI BÜTÇESİ l\/lilyarmnt GSYlH'deki Payı (%) GELİR 6.382,9 38,7 Kdv, Kar Vergisi ve 3.351,0 20,3 İstihlak Vergisi Gelir Vergisi ve Sağlık Sigortası Primleri 312,8 1,9 GİDER 6.613,7 40,1 Sosyal ve Özel 3.902,0 23,7 Yardım Giderleri Kamu Düzeni ve Savunma Giderleri 780,4 4,7 DENGE -230,8-1,4 * Bütçe dışı hesapları içermemektedir. Kaynak: EIU Country Profile, quarter İstihdam Ülkedeki işgücü 1997 yılı verilerine göre kişiden oluşmakta olup bu rakam 1996 yılına göre yaklaşık % 1.3 artışı ifade etmektedir. Türkmenistan'daki ortalama maaş ise, yine 1997 yılı verilerine göre, yaklaşık 205 bin Manat'dır (45 $ civarı).

30 TABLO - 7 İŞGÜCÜNÜN İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI * Devlet Kurumları 47,8 42,6 Tüketici Kooperatifleri 1,9 1,6 Tarım işletmeleri 25,5 25,5 Özel Sektör 3,7 3,8 Sosyal Dernekler 0,3 0,3 Ortak Kuruluş 0,3 0,3 Yan Kuruluşlar 17,8 18,9 Serbest Meslek 0,7 3,8 Dayhan Birlikleri - 3,2 TOPLAM *Tahmini Kaynak: Socio-Economic Situation in Türkmenistan in 1997, Türkmenistan İstatistik Enstitüsü 1.5. Özelleştirme Türkmenistan, bağımsızlığın kazanılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan özelleştirmede çok yavaş haraket etmektedir. Ülkede 1 Ocak 1998 tarihi itibariyle toplam 1869 kuruluş (Aşgabat'ta 346, Ahal'da 100, Balkan'da 184, Taşauz'da 309, Lebap'da 481, Merv'de 449) özelleştirilmiştir. Devlet bütçesi özelleştirmeden bugüne kadar toplam 1 milyar 825 milyon MNT gelir elde etmiş olup özelleştirilen kuruluşların % 68'ini küçük ölçekliler (gıda satış mağazaları gibi), % 28'ini orta ölçekli ticari kurumlar ve % 4'ünü de büyük inşaat işletmeleri oluşturmaktadır.

31 TABLO - 8 ÖZELLEŞTİRME Sektörler Özelleştirilen Kuruluş Sayısı Gelir (milyon MNT) İhale Çalışanlara Diğer Yoluyla Devri Kamu Hizmet Ticaret Sanayi İnşaat ,5 Ulaştırma TOPLAM ,5 Kaynak: Socio-Economic Situation in Türkmenistan in 1997, Türkmenistan İstatistik Enstitüsü 1.6. Bankacılık Ülkede üç kademeli bir bankacılık sistemi mevcuttur. Sistemin en üst kademesinde hükümet adına haraket eden Merkez Bankası bulunmaktadır. Merkez Bankası'nın görevleri arasında; para politikalarının belirlenmesj ve yürütülmesi, faiz oranlannın, döviz kurunun ve öncelikli sektörlere verilecek teşviklerin belirlenmesi yer almaktadır. Merkez Bankası aynı zamanda sistemin kontrolü ve gözetimi ile yükümlüdür. Türkmenistan'da, bankacılık sisteminin ikinci kademesinde devlete ait üç banka bulunmaktadır. Yabancı yatınmcılar ve yerli ihracatçılar için anahtar bir kurum niteliğinde olan Türkmenistan Dış Ekonomik İlişkiler Bankası ithalat ve ihracat faaliyetlerini düzenlemekle yükümlüdür. Diğer devlet bankaları Türkmenistan Devlet Yatırım Bankası ve Türkmenistan Kalkınma Bankası'dır. Türkmenistan'da ticari bankaların çalışabilme ve döviz tutma yetkisi ancak Merkez Bankası lisansıyla mümkün olabilmektedir. Ülkede dördü yabancı sermayeli (biri T.C. Ziraat Bankası ortaklığı ile kurulan Turkmen- Turkish Commercial Bank) olmak üzere toplam 17 küçük veya orta ölçekli ticari banka bulunmakta ve Türkmenistan Merkez Bankası, ticari bankaların tabi oldukları standartlara uyup uymadıklarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaktadır.

32 1.7. Türkmenistan Ticaret Borsası Türkmenistan kanunlarına göre, ülkeye ithal edilen ve ülkeden ihraç edilen her türlü mal, ulusal ticaret borsası olarak da adlandırılabilecek Türkmenistan Çiğ Mal Borsası'nm onayından geçmek zorundadır. Bu borsada, ya doğrudan açık arttırma ile ithalat ve ihracat işlemleri yapılmakta ya da ithalat ve ihracata konu olan sözleşmeler onaydan geçmektedir. Haftada üç gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) borsada açık arttırma ile mal alış ve satışları yapılmaktadır. Devlet satışa çıkardığı mallarını da bu Borsa aracılığı ile satmaktadır. Sözkonusu borsaya ithalat ve ihracat sözleşmelerinin onayı için yapılan başvurularda malın miktarı ve fiyatı açıkça belirtilmeli ayrıca ödeme ve teslimat ile ilgili bilgilere yer verilmelidir. Bununla birlikte ayrıca, ürün kalite sertifikasının da sözleşmenin onayı için borsaya sunulması gerekmektedir. Türkmenistan Ticaret Borsası ithal veya ihraç edilen malların fiyat uygunluklarını tetkik etmekle yükümlü olup, hükümet bu yolla ithalat ve ihracatı fiyat ve miktar olarak denetim altında tutmaktadır. Borsa işlemleri sırasında alıcı ve satıcıdan % 4 oranında harç alınmaktadır 2. Başlıca Sektörler 2.1. Tarım ve Hayvancılık Türkmenistan topraklarının yaklaşık % 80'i çöl olduğundan ancak % 3.3'ü tarıma elverişlidir. Tarım "Dayhan Birlikleri" adı verilen devlet üretim çiftlikleri dahilinde yapılmaktadır yılından itibaren arazinin kiralanması şeklinde özel tarıma geçiş başlatılmış. Ekim 1996'dan itibaren de halka satılan gıda maddelerinde sübvansiyon tamamen kaldırılmıştır. Türkmenistan'ın en önemli tanmsal üretimi pamuktur. Diğer BDT ülkeleri arasında Özbekistan'dan sonra en büyük pamuk üreticisi konumunda olan ülkenin yıllık pamuk üretimi bin ton dolaylanndadır. Pamuk üretimi toplam tarım sektörünün % 70'ini oluşturmakta ve ürünün % 20'si işlenmek

33 üzere diğer BDT ülkelerine ihraç edilmektedir. Pamuğun GSYİH'deki payı % 17, toplam ihracat gelirleri içerisindeki payı ise % 20'dir. Ülke, son yıllarda pamuğun işlenerek iplik ve konfeksiyon olarak ülkede değerlendirilip ihraç edilmesi yönünde bir tercihe yönelmiştir. Bu amaçla da önemli ölçüde iplik yatırımları yapılmakta olup, sözkonusu tesislerin işletmesi de kurucularına verilmektedir. Böylece işletmeci yabancı firma, işletme bedelini ürün olarak tahsil edebilmektedir. Pamuk üretimini arttırmak için sulama sistemi geliştirilmekte ve bu çerçevede Karakum ve Taşauz kanallarının etrafında sulama şebekelerinin kurulması planlanmaktadır. TABLO - 9 BAŞLICA TARIM ve HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 1993' 1994' 1995' 1996=" 1997"^ Pamuk ,5 630,2 Buğday ,8 Üzüm ,5 Patates ,3 20,4 Et ,4 189,5 Süt ,5 731,9 Yumurta (mil Adet) ^Socio-Economic Situation in Türicmenistan in 1997, Türi^menistan Istatistii^ Enstitüsü Ülkedeki buğday üretimi 1996 yılında 453 bin ton civarında gerçekleşmiş olup yıllık tüketim için gerekli buğday miktarına ulaşmak için 1997 yılı itibariyle milli yeterlilik politikası izlenmeye başlanmıştır. Sözkonusu politika meyvesini vermiş ve üretim 1997 yılında 676 bin tona çıkartılmıştır. Ayrıca ülkede, unlarını kendileri temin etmek kaydıyla yabancı yatırımcıların firma açmalan desteklenmektedir. Buğday haricindeki ülkenin diğer başlıca tarım ürünleri kavun, patates, mısır, susam ve üzümdür. Türkmenistan'da tarımsal üretimin % 25'i ise hayvancılıktan gelmekte, koyun, at, sığır, tavuk, domuz ve ipekböceği yetiştirilmektedir.

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 1. GENEL BİLGİLER Ülke Adı : İsrail Devleti Yüzölçümü : 20.770 km² Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı : Reuven

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gambiya

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ

RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ RUSYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Genel Bilgiler Dış Ticaret Bilgileri Türkiye ile Dış Ticaret Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti Rusya'nın Dış Ticaret Politikası

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ

İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ İZMİR TİCARET ODASI VİETNAM ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ahmet Toprak Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ağustos 2016 GENEL BİLGİLER Ülke adı: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Yönetim biçimi: Komünist Devlet Başkent:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O.

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. -12 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU 2 IRAK IRAK ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Irak Cumhuriyeti Yönetim Biçimi :

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HIRVATİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Hırvatistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi) Resmi Dili : Türkmence Başkenti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER - 2014 İçindekiler Listesi FİNANSAL VERİLER... 4 İHRACAT VERİLERİ... 6 KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 SANAYİ

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOĞOLİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 716 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moğolistan Cumhuriyeti

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Öksüz Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Nisan 2010 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim biçimi : Cumhuriyet Başkent : Taşkent Anayasa Kabulü : 8 Aralık

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ÖZBEKİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Özbekçe Başkenti : Taşkent

Detaylı