BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1

2 Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ KAPSAM TANIMLAR İLGİLİ DOKÜMANLAR YÜKÜMLÜLÜK İşveren Çalışanlar TATBİKAT ACİL DURUM EKİPLERİ Acil Durum Ekibinin Temel Yükümlülükleri Acil Durum Ekiplerinin Görevleri EĞİTİM KURULUŞ İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM ALINAN ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER, ACİL DURUM MÜDAHALE VE TAHLİYE YÖNTEMLERİ Uyarı ve Önleme Sistemleri Acil durum Teçhizat Listesi Tahliye Yönlendirme Levha Konumları ACİL DURUMLAR YANGIN Yangınların Sınıflandırılması Yangının Nedenleri Söndürme Prensipleri DEPREM Deprem Öncesinde Alınacak Tedbirler Deprem Tatbikatları Çalışma sahası emniyeti Haberleşme Deprem Sırasında Yapılacaklar SABOTAJ Sabotajlara Karşı Korunma Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler... 22

3 Sayfa No: 3 / Koruma Grupları ve Görevleri Koruma Planını İhtiva Edeceği Hususlar Alınan Koruma Tedbirleri KAZA-OLAY METEOROLOJİK AFETLER Fırtına, Kasırga ve Tayfun Sel ve Taşkınlar Meteorolojik Afetler Öncesinde Alınması Gereken Önlemler Meteorolojik Afetler Sırasında Yapılabilecekler Meteorolojik Afetler Sonrasında Yapılması Gerekenler EKLER... 35

4 Sayfa No: 4 / AMAÇ Bu plan Tarihli ve Sayılı resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Hükümleri ve Acil Durum Prosedürü (PR.SEÇ.02) kapsamında; DİA işyeri içi veya çevresinde olabilecek acil durumların önlemesi ve meydana gelen tehlikelerin en kısa zamanda giderilmesi, Acil durumlarda ve tahliyede uygulanacak yöntemlerin her bir çalışanı tarafından bilinmesi, Çalışanların, müşteri, ziyaretçilerin can ve mal güvenliğine gelebilecek zararların en aza indirilmesi, Can ve mal güvenliğini korumak için gerekli önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanarak BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ için hazırlanmıştır. 2. KAPSAM 20/6/2012 Tarihli ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamalarını kapsamaktadır. 3. TANIMLAR Acil durum : İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, Acil durum planları : İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü) Acil durum aydınlatması Yağmurlama (sprinkler) sistemi : Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü, : Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı, : Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,

5 Sayfa No: 5 / 35 Kaçış (Yangın) merdiveni : Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni, Kaçış yolu : Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını, Duman yönlendirme bacası Güvenli yer (Toplanma Noktası) : Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları, : Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri Basınçlandırma : Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini, Kaza : Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay. Yangın : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır. Deprem : Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir. Sızıntı-Döküntü : İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalmasıdır. 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR PR.SEÇ.02 Acil Durum Prosedürü FR.SEÇ SEÇ Tatbikat Formu FR.SEÇ Acil Durum Tatbikatı Katılım Listesi FR.SEÇ Yangın Söndürme Tüpleri Yerleri FR.SEÇ Acil Durum Tutanağı 5. YÜKÜMLÜLÜK 5.1. İşveren Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

6 Sayfa No: 6 / 35 Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. Bu planda belirtilen hususların yerine getirilmesinden, planın tesiste meydana gelebilecek değişikliklerde veya periyodik olarak yenilenmesinden ve geliştirilmesinden işveren sorumludur. Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Çalışanlar Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmakla sorumludurlar. 6. TATBİKAT Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Tatbikatlardan sonra FR.SEÇ Tatbikat Katılım Listesi Tatbikat Tutanağı ile tatbikatın değerlendirmesi yapılır. doldurulur ve FR.SEÇ.02.02

7 Sayfa No: 7 / 35 Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. 7. ACİL DURUM EKİPLERİ İşyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, c) İlkyardım Ekibi Konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilir. İşyerinde 50 kişiyi aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde birer destek elemanı daha görevlendirir. İlkyardım konusunda tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli alt yapı sistemleri kurulur ve sorumlu kişiler belirlenir Acil Durum Ekibinin Temel Yükümlülükleri Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak, Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak,

8 Sayfa No: 8 / Acil Durum Ekiplerinin Görevleri Ekipler Arası Koordinasyon Sorumlusu Teknik Koruma Sorumlusu: Yangınla Mücadele Ekibi Arama, Kurtarma Ve Tahliye Ekibi Acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak, Acil durumlarda iç ve dış iletişimi sağlamak, Olay hakkında gelişmeleri takip ederek, ilgili sorumlulara bildirmek, Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılmasını sağlamak Yangın müdahale ekipmanlarının sürekli hazır halde tutulması, Yangın mahallinde bulunan yanıcı, patlayıcı kimyasal maddelerin güvenli bölgeye taşınması sağlamak, Yangının bölgeden bölgeye geçiş yapabileceği kritik noktalarda irtibatın kesilmesini sağlamak, Müdahale edebileceği çaptaki vakalarda yangın ekipmanları ile ilk müdahalenin güvenli şekilde yapılması. Yangın çıktığı anda mahallinin güvenli ve hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlamak, Yangında ilk kurtarılacak malzemeleri yangın öncelik sırasına göre kurtarmak, Yaralıların, mahsur kalanların kurtarılmasını sağlamak, Eksik kişilerinin yerini tespit etmek ve kurtarmak, Yangına müdahale için gerekli hazırlık ve istihbaratı sağlamak (güvenliği tehdit edebilecek elektrik, gaz vb. unsurların saf dışı bırakılması için), Toplanma Noktasına gelen kişileri saymak, eksik olmadığından emin olmak, Toplanma Noktasına getirilen malzemeleri korumak, Firmayı ve kişileri dış tehditlere karşı korumak, Yangın müdahale ekibi haricinde yangın mahalline girişi önlemek, İlkyardım Ekibi Acil müdahale gerektirebilecek durumlarda ilk müdahalenin yapılması, Yaralının bilinçli bir şekilde tehlikeli bölgeden uzaklaştırılması, güvenli bölgeye taşınması, Yaralının hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi için gerekli olabilecek ilk müdahalenin yapılması, Kapsamlı tıbbı müdahale gerektiren durumlarda tıbbı müdahalenin yapılabilmesi için gerekli kuruluşlarla irtibata geçilmesi, Acil müdahale için gerekli olan tıbbi malzemelerin sürekli kullanılabilir durumda bulunması tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik madde 11 kapsamında, acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale konularında oluşturulan ve isimleri ekli Acil Durum Müdahale Ekipleri (ADME) formunda belirtilen kişiler Acil Durum Müdahale Ekibi sorumluluğu dahilinde ki görevlerini yürütmek ve uygulamak amacı ile İşveren tarafından atanmıştır.

9 Sayfa No: 9 / EĞİTİM Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir. 9. KURULUŞ İÇİ VE DIŞI İLETİŞİM Acil durumlarda gerekli olabilecek ve acil durum telefon listesinde belirtilmiş telefon numaraları, acil durum planları ve tahliye planları herkesin ulaşabileceği yerlere asılmalı olması sağlanır. 10. ALINAN ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER, ACİL DURUM MÜDAHALE VE TAHLİYE YÖNTEMLERİ Tesiste bulunan acil durum teçhizatları aşağıda sunulmuş olup, vaziyet planları üzerinde gösterilmiştir Uyarı ve Önleme Sistemleri Diğer birimleri uyarmak için yangın alarm butonları bulunmaktadır Ofisler bölgesinde ve diğer kapalı alanlarda pilli duman dedektörleri bulunmaktadır. DİA inşaat kapalı ve açık alanlarında yangın sınıfına göre yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Yemekhanede bir adet ve, ofisler bölgesinde iki adet yangın dolabı bulunmaktadır. Mevcut server sisteminde ve elektronik Ekipmanların yakında NAF P IV yangın söndürücüler bulunmaktadır. DİA İnşaat sahasında kapalı tesisler yakınında ve şantiye açık çalışma alanları bölgesinde hidrant sistemleri mevcut değildir.

10 Sayfa No: 10 / 35 Yangın görüldüğünde yangın alarm paneline uyarı gönderilmesi için alarm butonu kullanılır. Firmada bulunan panel sayesinde alan tespit edilir. Uyarı alan panel firmada bulunan önleme-uyarı sistemlerini devreye alır. Yangın alarm butonu kullanılması durumunda sesli ikaz sistemi devreye girer, acil durum anons sistemleri firmanın her yerinden duyulacak şekilde dizayn edilmiştir. Firmanın tahliyesini gerçekleştirmek üzere anons yapılır. Sprinkler sulu yangın söndürme sistemi, suyun uygun dağılımı ile bir yandan ısı yayılım hızının azaltarak henüz yanmaya başlanmış olan yanıcı maddelerin nemlenmesini sağlar. Diğer yandan da tavan sıcaklığını denetleyerek yapısal zararın önlenmesi amacı ile yangının büyüklüğünü sınırlandırır. Dumana karşı duyarlı olan detektörler, binalarda yaşayanların hayatlarını korumak için uygundur; çünkü detektörler yanmanın ilk evrelerinde toksik yanma ürünlerini ve dumanı algılayabilir Acil durum Teçhizat Listesi Yangın Söndürücülerin mevcut miktarı, konumları ve bulunduğu konumda ki riske göre ihtiyaç olan miktarlar Yangın Söndürme Tüpleri Yerleri (FR.SEÇ.02.05) formunda belirtilmiştir. Ofis bölgelerinde kullanılan acil durum teçhizatlarının yerleri vaziyet planında gösterilmiştir Tahliye Yönlendirme Levha Konumları Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır. Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır. Acil durum hâlinde, bina içerisinde tahliye için kullanılacak olan çıkışların konumları ve bina içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolu bina içindekilere gösterilmek üzere, acil durum çıkış işaretlerinin yerleştirilmesi şarttır. 11. ACİL DURUMLAR İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenmiştir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları. b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali. c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar. ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali. d) Sabotaj ihtimali Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama olayı, ciddi yaralanmalı veya ölümlü kaza durumu, doğal afet ve sabotaj gibi acil durumlar ortadan kalktığında, işyeri ortamının

11 Sayfa No: 11 / 35 güvenli hale gelebilmesi için; yapılması/alınması gereken önlemler ve işe geri dönüş izninin alınabilmesi için Acil Durum Tutanağı (FR.SEÇ.02.06) düzenlenir YANGIN Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma sırasında ortamda Karbon monoksit, Karbondioksit, Hidrojen sülfür ve su buharı gibi çeşitli zehirleyici gazlar meydana gelir. Yanma olayının oluşabilmesi için Madde, oksijen ve Isının aynı ortamda bir arada olması gerekir. Yanıcı bu üç maddenin oluşumu Yangın üçgeni olarak adlandırılır. Faydalanılmak amacı ile yakılan ateş yangın değildir. Bir başka değişle kontrolümüz altında bulunan ateş yangını oluşturmaz. Ancak kontrolümüz dışında oluşan ve sonucu felaketle sonuçlanan yanma olayı yangın dediğimiz afeti oluşturur Yangınların Sınıflandırılması Yangın sınıfları, Avrupa Normlarında EN 2 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Dolayısıyla; Avrupa birliği standartlarını kabul edip kullanan ülkemizde de Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk Standartlarına göre aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 e göre YANGIN SINIFLARININ TARİFİ Sınıf A: Sınıf B: Sınıf C: Sınıf D: Sınıf F: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar, Gaz yangınları, Metal yangınları, Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları. Yangınlar, literatürde Yanacak Madde cinslerine göre adlandırılır. i. A Sınıfı Yangınlar A SINIFI Yangınlar: Organik kökenli (Katı) madde yangınları. Bu malzemeler genellikle karbon bileşikleri olan organik yapıda malzemelerdir ve yanmaları sonucunda karlaşma ve kül meydana gelir. Ahşap, Kömür, Kâğıt, Ot, Selüloz Kauçuk, Tekstil Ürünleri, Plastik v.s. A SINIFI Yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile soğutularak söndürülür. En iyi söndürücü madde olarak doğada çabuk bulunabildiği ve ucuz olduğu için su tavsiye edilir. ii. B Sınıf Yangınlar B SINIFI Yangınlar: Sıvı yanıcı madde (Akaryakıt) yangınları. Su ile karışanlar ile karışmayanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılır.- Benzin, Benzol, Mazot, Fueloil, Madeni Yağlar, -

12 Sayfa No: 12 / 35 Vernik, Boya, Tiner, Alkol, Parafin, Aseton, Asfalt, Tutkal vs. B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek (Boğmak) sureti ile söndürülür. Soğutma (sis halinde su), karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ve halokarbonlu söndürücüler ile söndürebilir. iii. C Sınıfı Yangınlar Bu yangın çeşidi yanıcı gaz madde (Metan, propan, LPG, LNG, Doğalgaz, asetilen, havagazı vb.) ve elektrik yangınıdır. C SINIFI Yangınlar: Gaz halindeki yanıcı madde yangınları. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin yangınlarıdır. Doğal ve Üretilmiş Gazlar, Metan, Hidrojen, Asetilen LPG, Propan Doğal Gaz C Sınıfı Yangınlar, genel kural olarak, gaz yangınlarında, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür. Elektrik yangınları bu yangın sınıfı içinde değerlendirilir, Söndürme işlemlerinde öncelikli olarak elektrik kaynağı kesilir. Söndürücü olarak Halokarbonlu, Kuru Kimyevi veya Karbondioksitli yangın söndürücüler tavsiye edilir. KESİNLİKLE KÖPÜK VE SU ELEKTRİK YANGINLARINDA SÖNDÜRÜCÜ OLARAK KULLANIMAZ iv. D Sınıfı Yangınlar D SINIFI Yangınlar: Hafif Metal Yangınları Titanyum, Magnezyum, Alüminyum, Uranyum, Fosfor, Sodyum D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş ABC-BC ve D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür. v. F Sınıfı Yangınlar F SINIFI Yangınlar: Pişirme Yağ Yangınları F Sınıfı yangınlar Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınlarını kapsar. Sulu Kimyasal söndürücüler yada toz söndürücüler ile söndürülür. ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA VE PATLAMA OLUR. KIZGIN YAĞ SU İLE BULUŞTUĞUNDA BERABERCE GENLEŞEREK YANGININ ANİDEN YÜZLERCE KEZ BÜYÜMESİNE NEDEN OLUR. Yangın Çeşitleri A Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı D Sınıfı Cinsi Katı Sıvı Gaz / Elektrik Metal Yanıcı madde Söndürme Yöntemi Kullanılan Söndürücü Odun, ahşap, kumaş, kağıt Soğutma yanmayı engelleme Su, ABC tozlu ve Köpük Akaryakıt, yağ, boya, tiner Engelleme boğma soğutma ABC tozlu, CO2,Köpük Metan, propan, LPG- Elektrik Engelleme Halokarbonlu ABC tozlu, CO2, Magnezyum, Sodyum, Alimünyum Soğutma boğma D tozlu söndürücü F Sınıfı Pişirme Yağları Havasız bırakmak ABC- Karbondioksit gazlı

13 Sayfa No: 13 / 35 Firmada birimler bazında incelediğinde alanda tespit edilen yanıcı madde türü ve yangın sınıfı: Server Odası Elektrik Odası Birimler A Sınıfı B Sınıfı Elektrik Dağıtım Panoları Ofisler Bölgesi Birimler Ve Yangın Sınıfları C Sınıfı Gaz/Elektrik D Sınıfı Yemekhane Arşiv Konteynerler Güvenlik kulübeleri Yakıt ikmal kısımları Ekipmanlar (vinç, ekskavatör, kamyon) F Sınıfı Yangının Nedenleri 1) Korunma önlemlerinin alınmaması Korunma önlemlerinin alınmaması yangının en önemli nedenidir. Yangın, elektrik kontağı, ısıtma sistemleri, Doğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmamasından doğmaktadır. Elektrik tesisatlarının arzu edilen teknik koşullara göre yapılması, LPG tüplerinin/doğalgazın doğru kullanılması, Bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma olacaktır. 2) Bilgisizlik Yangına karşı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yakmak, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve yangını söndürmek için, eğitim şarttır. 3) İhmal Yangın konusunda bilgili olmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü veya doğalgaz, ateşi söndürülmemiş ocak, söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrikli aletlerin fişinin prizde unutulması, pişirme ocağında unutulmuş yemek veya kızgın yağın tavada tutuşması gibi ihmallerden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karşı daha dikkatli ve titiz olmamız gerekir.

14 Sayfa No: 14 / 35 4) Kazalar İstem dışı olayların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın konusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür olaylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı olur. 5) Sıçrama Kontrol altındaki bir ateşin, ihmal veya bilgisizlik sonucu yayılarak veyahut parlayıppatlayarak sıçraması her zaman mümkündür. 6) Sabotaj Düşman unsurlarının kendisine hasım olarak seçtiği insanların, malına, servetine, canına çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkararak sabote eder. Bu tür olaylara karşı gerekli önlem alınmalıdır. 7) Doğa olayları Rüzgârlı fırtınalı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi sonucu, yıldırım düşmesi, güneş ışınlarının kuru otlar arasında kalan cam parçalarının büyüteç görevi ile ısıyı toplayarak otları tutuşturup arazi (örtü) yangını ve benzeri doğa olayları sonucu yangınlar çıkabilir Söndürme Prensipleri 1) Su İle Soğutarak Söndürme Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. 2) Yanıcı Maddeyi Dağıtma Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. 3) Örtme Katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijenin kesilmesi olayıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü oluşturan yangın söndürme köpükleri (AFFF; Alkol bazlı, Sentetik, Protein vb.) kullanılmaktadır. 4) Boğma Yangının oksijenle (hava) ile temasının kesilmesi veya azaltılması olayıdır.

15 Sayfa No: 15 / 35

16 Sayfa No: 16 / DEPREM Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir. Yukarıdaki Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında görüldüğü gibi firmamız 1. Derece deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Proje alanı, Kuzey Anadolu Fay Zonu civarında bulunmaktadır. Bu fay zonu büyüklüğü yedi ve üzeri depremler yaratabilecek özelliktedir. Dolayısı ile deprem öncesine hazırlık, firmamızın önem vermesi gereken bir konudur. Deprem öncesi alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

17 Sayfa No: 17 / Deprem Öncesinde Alınacak Tedbirler Deprem Tatbikatları Deprem tatbikatları sivil savunma ve yangın tatbikatlarından ayrı olarak yine yılda bir kez yapılır. Tatbikatlarda, özellikle boşaltma (tahliye) işleminin ne kadar sürede yapıldığı kaydedilir ve bu sürenin azaltılması hedef alınır. Herhangi bir paniğe sebep vermemek için deprem tatbikatları personele önceden haber verilerek yapılır Çalışma sahası emniyeti Elektrik tertibatlarının bakımları periyodik olarak yapılır. Atölyeler ve ofisler içindeki yerleşim, tahliye sırasında geçişleri kapatmayacak şekilde düzenlenir. Yürüme sahası içine herhangi, bir malzeme, aparat vs. konulmaz. Tesis elektriğinin olabildiğince çabuk kesilebilmesi için ana şalterlerin yerlerini gösteren planlar hazırlanır ve tahliye ve kurtarma ekipleri başta olmak üzere tüm personele bildirilir. Merkezi ısıtma bulunmayan elektrikli ısıtıcı kullanılması zorunlu yerler varsa, bu yerlerde ısıtıcı ocaklar yerine elektrikli radyatörler kullanılır. Sıkça kullanılmayan çekmece ve dolap kapıları kilitli bulundurulur Haberleşme Deprem sırasında ve sonrasında haberleşme çok önemlidir. Bu sebepten dolayı, tesis güvenliğinde ve santralinde, tüm personelin şahsi telefonlarının bulunması gerekmektedir. Böylece, enkaz altındaki birine ulaşmak, kayıp veya yaralanma olduğunda personelin ailesine ulaşarak haber vermek mümkün olacaktır. Aynı şekilde merak ve endişenin giderilmesi için ailelerin çalışanlara ulaşması da sağlanabilecektir. Ancak unutulmaması gereken bir şey vardır ki; çok gerekli olmadıkça telefonlar kullanılmamalıdır. Hatların çok meşgul edilmesi, organize acil durum ekiplerinin gerekli yerlere ulaşamamasına yol açabilir.

18 Sayfa No: 18 / Deprem Sırasında Yapılacaklar Deprem, yerden uğultulu ve küçük sarsıntılarla başlar. Esas yıkıcı sarsıntılar daha sonra gelir. Her şeyden önce sakin olmak gerekmektedir. Yapılacak her hareketin sonucu düşünülmelidir. Eğer içerideyseniz, içeride, eğer dışarıda iseniz dışarıda kalınız. Depremlerde en çok yaralanma, binalara giriş ve çıkışlarda olmaktadır. I. Deprem sırasında eğer bina içindeyseniz Kesinlikle asansör veya merdivenleri kullanmayın Balkona, terasa veya çatıya çıkmayınız Özellikle büyük depremlerde ayakta durmak ve kaçmak zaten mümkün olmadığından, enerjinizi hayat üçgeni oluşturabilecek yerlere sığınmak için harcayın Raf veya ağır aparatların bulunduğu yerlerden uzaklaşın Bina içinde kaldığınızda dış duvar kenarlarına sığının Bulunduğunuz binada gaz sızıntısı olabileceği için deprem anında ve sonrasında kesinlikle ateşli araçlar kullanmayın ve ortamda bulunan tüm ateşli araçları kapatın Yaşam üçgeni oluşturabilecek ve devrilmeyecek kadar güvenli olan aparatların, para kasalarının vb. şeylerin yanına sığının ve cenin pozisyonu alın Yaşam üçgeni oluşturacak en önemli mekanlar mutfak ve banyolardır. Buralarda enkaz altında kalındığı takdirde, hayatı sürdürmek için gerekli olan özellikle su vb. şeyleri bulmak mümkündür. ( bu madde daha çok evlerinizde geçerlidir ) Depremin saniyesi içinde dışarı çıkabilecek durumda iseniz, (bu süre çok önemlidir, depremin ilk saniyesi sonrasında depremin yıkıcı etkisi baş gösterir ve kaçmak en tehlikeli faaliyet olur. Bu yüzden tahliye tatbikatları yaparken ofisinizden dışarı çıkma sürenizi kaydetmeniz ve bilmeniz hayati önem taşımaktadır) derhal güvenli açık alanlara kaçın

19 Sayfa No: 19 / 35 Bu kaçış sırasında başınıza düşebilecek şeyleri düşünerek, sandalye, baret, kask, bir tahta parçası, kalın bir kitap vs. alarak başınızı koruyun II. Deprem sırasında dışarıdaysanız Binalardan, elektrik direklerinden veya yere düşmüş elektrik kablolarından uzak durun Yerde oluşabilecek çatlakları, çökmeleri veya yükselmeleri göz önünde tutarak mümkün olduğunca ayakta durmayın, başınızı koruyarak, çömelin Tesis dışında, alışverişte, sinema, tiyatro salonu veya stadyumlarda depremle karşı karşıya kalırsanız, raflardan ve vitrinlerden uzak durun, reklam panolarından, çatılardan düşebilecek kiremitlerden vs sakının ve bulunduğunuz yerdeki güvenlik görevlilerinin talimatlarına uyun III. Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Büyük depremler sonrasında artçı depremler mutlaka olacaktır. Bu sarsıntıların çoğu esas sarsıntıdan az olsa bile, bir kısmı zayıflamış yapılarda ağır hasara neden olacak kadar etkili olabilir.

20 Sayfa No: 20 / 35 Deprem durduğunda elektrik, gaz, su vanalarını ve yanan veya yanabilecek her türlü aracı kapatın. Yaralıları kontrol edin. İlk yardım ekiplerine yardımcı olun ve ilk yardımla ilgili talimatlara hassasiyetle uyun. Yanlış yapılan bir müdahale yarardan çok zarar getirir unutmayın. Ciddi yarası olan kişileri mümkün oldukça yerinden kımıldatmayın. Yangın çıkmışsa Yangınlardan Korunma Talimatına uygun olarak derhal söndürün. (Kobi- Japonya depreminde depremden sonra çıkan yangınlardan dolayı pek çok kişi ölmüştür. Yangının verdiği hasar depremden daha fazla olmuştur.) Yerel makamlardan gelişmeleri öğrenmek için radyoları açın. Gaz kaçaklarına karşı, eğer bulunduğunuz yerde gaz kokusu alıyorsanız mümkünse ortamı havalandırmaya çalışın (cam açın vs.), ulaşabiliyorsanız hemen vanaları kapatın. Kesinlikle ateş ve kıvılcım çıkarıcı bir faaliyette bulunmayın Bina içinde kalmışsanız, panik yapmadan, sağlam olduğuna kanaat getirdiğiniz yoldan yavaş yavaş çıkarak derhal toplanma yerine gidin Yanınızda bulunan insanları yatıştırmaya ve moral vermeye çalışın Sağlam raporu alınmadan binaların içine girmeyin Binada mahsur kaldıysanız, kalorifer-su tesisat borularına veya bulunduğunuz yere sert cisimle vurarak yerinizi belli edin Kurtarma ekipleri gelene kadar sıcak su depolarından, tuvalet depolarından vs. su sağlamaya çalışın

21 Sayfa No: 21 / 35 Çok acil olmadıkça yakınlarınıza haber vermek amacıyla telefonunuzu kullanmayın Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. Enkaz ve yıkıntılar arasında gelişi güzel dolaşmayın İhtiyacınızdan fazla yardım malzemesini kesinlikle almayın. Unutmayın en küçük ihtiyaç malzemesi veya yardım malzemesi hayat kurtarıcı olabilir.

22 Sayfa No: 22 / SABOTAJ Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar: Aktif Sabotajlar Pasif Sabotajlar 1. Yangın 1. Fikri, 2. Patlayıcı Madde, 2. Psikolojik, 3. Mekanik, 4. Bakteriyolojik ve Kimyasal, Sabotajlara Karşı Korunma Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabilecek olan kişileri ve grupları ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı güden önlemleri kapsar Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır. Bu amaçla; Kuruluşun etrafına tel örgü, parmaklık veya duvar çekilmesi, İç ve dış çevrenin aydınlatılması, Bekçi, nöbetçi veya devriye bulundurulması, Özel yetiştirilmiş köpekler kullanılması, Elektronik veya uygun görülecek diğer alarm sistemlerinin kullanılması, Nöbetçi kulübe veya kulelerinin yapılması, Telli-Telsiz muhabere sistemi kurulması, Gereken yerlere ikaz levhalarının konulması, Giriş-çıkış kapılarının sınırlandırılması ve bu kapıların kontrol altında bulundurulması, Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması, Yangınlara karşı ikaz, ihbar ve söndürme sisteminin kurulması, Zeminde ve düşük seviyede olan veya dışarıdan tesisin içine bir sabotaj maddesi atma imkanı veren pencerelerin; panjur, demir parmaklık veya kalın kafes tellerle kapatılması ve içeriden çengellemesi, Tesisin ana faaliyetlerinin ve tesiste çalışan personelin daima kontrol altında tutulması, Yapılacak eğitim, konferans, film gösterisi ve tatbikatlarla personelin, sabotajlara karşı korunma konularında bilinçlendirilmesi, Sabotaj Esnasında Yapılması Gerekenler Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, Polis

23 Sayfa No: 23 / 35 Büyükşehir İtfaiye Can Güvenliğini tehlikeye atmadan tesis çevresini güvence altına al Tesis sahasını aydınlat, Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, Koruma Grupları ve Görevleri A. Koruma ve Güvenlik Amiri Koruma ve Güvenlik Amirinin Görev ve Sorumlulukları: 28 Aralık 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği madde 15 ve 16 kapsamında, Koruma ve Güvenlik Amiri, sabotajlara ve saldırılara karşı koruma ve güvenliğin sağlanması için yapılan koruma planının uygulanması ve bu amaçla koruma personelinin göreve hazır bulundurulması, sevk ve idare edilmesi, varsa nöbetçi ve devriyelerin çalışma usul ve esaslarının tespit ve kontrolü, genel kolluk kuvvetleri ve seferberlik ve savaş hallerinde avcı teşkilleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve eğitimlerinde sürekliliğin sağlanması ile görevlidir. Koruma ve Güvenlik Amirleri Bakanlık ve kuruluşların en büyük amirine veya onun yetkili kıldığı makam sahibine karşı sorumludur. B. Fiziki Koruma Grubu Fiziki Koruma Grubunun Görev ve Sorumlulukları: Fiziki koruma grubunun teşkilinde, bekçi ve muhafız gibi esas görevi koruma olan personelden ayrı olarak ve bu personeli takviye amacıyla diğer personelden de ikiz görevli olarak yararlanılır. Özel güvenlik teşkilatı oluşturulan kuruluşlarda fiziki koruma ile ilgili hizmetler bu teşkilat tarafından yürütülür, ayrıca fiziki koruma grubu teşkil edilmez. Fiziki koruma grubu personeli saldırılara gerektiğinde yakın mücadele usulleriyle karşı koyabilecek tarzda teşkilatlandırılır ve silah, cop, düdük, el feneri, ses çıkarmayan ayakkabı, ikaz araçları, özel yetiştirilmiş köpekler gibi uygun görülecek teçhizat ve vasıtalarla donatılır. Fiziki koruma grubu personeli (24) saat çalışma yapacak şekilde tertipler alınarak görevlendirilir. C. Teknik Koruma Grubu Koruma Grubunun Görev ve Sorumlulukları: Teknik koruma gruplarında görev alacak olanlar, Bakanlık ve kuruluşun teknik özelliklerini bilen uygun kademedeki teknik personel arasından ve sabotajlar sonucu meydana gelecek arızaların acil onarımı amacıyla, ihtiyaç dikkate alınarak görevlendirilir. Bu görevler için bu personel; elektrik kaçaklarını, gaz ve her türlü akar ve uçar madde kaçakların ayırt etmeye yarayan cihazlar, yangın söndürücüler, tahrip vasıtalarını etkisiz kılmaya yarayan malzeme, mayın arama cihaz ve vasıtaları, her türlü kimyasal ve

24 Sayfa No: 24 / 35 mekanik veya elektrik sabotaj madde ve vasıtalarını meydana çıkaracak teknik malzeme gibi araç ve gereçlerle donatılır. Yangın söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri, teknik koruma grubu bünyesi içerisinde teşkil edilir. Ayrıca yangın, ilk yardım, kurtarma ve teknik onarım konularında mevcut sivil savunma servislerinden de yararlanılır. Teknik koruma grubu personeli de gerekli görüldüğü hallerde (24) saat hizmet esasına göre görevlendirilebilir Koruma Planını İhtiva Edeceği Hususlar DİA Şantiye sahasının hasara uğratılması, geçici bir süre dahi olsa çalışmadan alıkonması veya personel, tesis, araç, gereç, malzeme ve dokümanlarına içeriden ve dışarıdan yapılabilecek her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin uygulamalarını içermektedir Alınan Koruma Tedbirleri A. Hazırlık Bakımından Sabotaj yapmaya elverişli yerler ve bu yerlerde alınan tedbirler: Elektrik Dağıtım Merkezi Tesis Güvenlik Alanı ve Güvenlik Görevlisi : Elektrik dağıtım merkezi yetkili personel harici müdahaleyi engellemek amacıyla kapalı bulunmaktadır. : Firma girişinde ziyaretçiler için imza kaydı alan sorumlu personeller görevlendirilmektedir. İnşaat Alanı : Yetkili personel tarafından yabancı personelin müdahalesini engellemek amacıyla inşaat alanının kontrolü sağlanmaktadır. Depolar : Depo alanında yabancı personelin müdahalesini engellemek için uyarı levhaları bulunmakta olup olası yangın tehlikesine karşı yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmamaktadır. Ayrıca, depo alanında yangın söndürme cihazı yer almaktadır. Arşivler : Arşiv alanı, olası sabotaj tehlikesine karşı mesai saatleri dışında kilit altında tutulmakta, yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmamaktadır. Ayrıca, olası yangın tehlikesine karşı yangın söndürme cihazı mevcuttur. İdari Ofisler : İdari ofisler, olası sabotaj tehlikesine karşı mesai saatleri dışında kilit altında tutulmakta, yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmamaktadır. Kullanılan elektronik cihazlar nedeniyle elektrik tesisatı kontrolü yapılmakta ve olası yangın tehlikesine karşı yangın söndürme cihazı yer almaktadır.

25 Sayfa No: 25 / 35 B. Teknik Bakımdan 1. Sabotajlara elverişli hassas yerlerde teknik bakımdan alınan zorunlu tedbirler: Elektrik ve sıhhi tesisatın fenni şartlara uygun olarak yetkili teknik eleman tarafından bakımı sağlanmaktadır. Acil durum ekipleri belirlenmiştir. Yangın araç gereçleri ile yangın söndürme cihazları mevcuttur. 2. Teknik koruma grubu teşkilatının kaç kişiden oluştuğu ve bu teşkilatın yapacağı işlere dair bilgiler: Teknik koruma grubunda belirtilen görevli personel, elektrik-su tesisatında meydana gelmiş olan arızalar için yetkililer gelinceye kadar ilk müdahaleyi yapmakla görevlidirler. 3. DİA İNŞAAT sahasında meydana gelecek herhangi bir teknik arızanın en kısa zamanda giderilmesi için alınan tedbirler: Su ve elektrik tesisatının onarım ve bakımları için tesiste çalışan yetkili teknik eleman tarafından arıza durumunda müdahale edilmektedir. 4. Parlayıcı ve yanıcı maddelere karşı alınan tedbirler: Tesiste doğalgaz dağıtım hattı dışarıda bulunmakta olup, herhangi bir patlamaya karşı yangından korunma önlemleri alınmıştır. 5. Yangınlara karşı alınan tedbirler: Yangına karşı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in hükümlerine göre yangın ekipleri kurulmuş olup, yangın söndürme malzeme ve cihazları bulunmaktadır. C. Koruma Bakımından 1. Koruma personelinin kaç kişi olduğu ve nerelerde görevlendirildikleri: Koruma grubunda belirtilen görevli personelden biri gece nöbetinde görevli diğerleri ise tesiste teknik eleman olarak görev almaktadırlar. 2. Koruma personeli ile ilgili güvenlik araştırmalarının yapılıp yapılmadığı: Koruma personelinin adli sicil kayıtları bulunmaktadır. 3. Nöbet ve devriye hizmetlerinin (24) saat süreklilik esasına göre ne şekilde tertiplendiği: Tesiste nöbeti tutan personelin çalışma saatleri 08:00 18:00 arasındadır. 4. Nöbetçilerin ve devriyelerin nasıl kontrol edildikleri: Nöbet tutan personel koruma amiri tarafından kontrol edilmektedir. 5. Koruma Personeli bir saldırıyı karşılamak üzere ne şekilde donatıldığı, nerede nasıl eğitim gördüğü: Tesiste görevli olan güvenlik görevlisi tesis için eğitim programlarına katılmıştır. Olası saldırı durumunda fiziki savunma yöntemleri kullanılacak olup, ilgili personelin silah, vb korunma ekipmanı kullanma izni bulunmamaktadır. Olası saldırının en kısa sürede ilgili mercilere bildirilmesi için girişte dış aramalara açık telefon bulunmaktadır. D. Ziyaretçilerle, Taşıt Araçlarının Kontrolü 1. Ziyaretçilerin hangi günlerde, hangi kapıdan girebilecekleri, nerede ziyarette bulunabilecekleri, hüviyetlerinin ve ziyaret sebeplerinin kaydedileceği bir defterin bulunup bulunmadığı, bu defterin bitiminden itibaren 2 yıl süre ile saklanıp saklanmadığı ve ziyaretçilerin ne şekilde kontrol altında tutulduğu:

26 Sayfa No: 26 / 35 Ziyaretçilerin giriş çıkışları kayıt altına alınmakta ve tesis içerisine girdiklerinde kullanmaları için giriş kartı bulunmamaktadır. E. Sabotajların İhbarı ve Yapılacak İşlem 1. Yapılacağı haber alınan veya aniden meydana gelen sabotajların, Müessese ve tesis dâhilindeki ilgililere ve üst kademedeki yetkili personeli ne şekilde duyurulacağı: Sabotaj haberini alan ilk kişi derhal yetkililere ve koruma amirine durumu bildirecektir. 2. Zora başvurularak girişilen sabotajlarda, alarm şekil ve araçları ile alınacak karşı koyma tedbirler: Yangın alarm sistemi ile gerekli tedbir alınır. 3. Sabotajların en kısa zamanda nasıl ve kimler tarafından kolluk kuvvetlerine bildirileceği: Sabotaj haberi en kısa zamanda yetkililerce, bulunmadığı zamanlarda ise çalışan personelden herhangi bir kişi tarafından telefonla, gerekirse bizzat gidilerek kolluk kuvvetlerine bildirilecektir. F. Mahalli-Genel Kolluk Kuvvetleri ile İşbirliği 1. Bu planın müessese veya tesis içinde genel kolluğu ilgilendiren hususlarıyla bunların dışında takip ve gözetlemeyi gerektiren haller için mahalli genel kolluk kuvvetleri ile ne şekilde temas ve işbirliği yapılacağı: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği tesisin fiziki emniyetinin sağlanması için en yakın karakolla temas kurulacaktır. 2. Personelin fotoğraf, parmak izi, el yazıları ve imza örneklerinin personel birimlerinde muhafaza edilip edilmediği: Çalışan tüm personelin fotoğraf ve imzaları özlük dosyalarında yer almaktadır. G. Sabotaj Haberinin Duyurulması 1. İhbarlı ve saldırı halinde Çalışma saatleri içinde: İtfaiye, ambulans ve polise haber verilmeli, sesli ikazlar çalıştırılmalı, enerji kesilmeli, tesis boşaltılmalı, ekipler olay yerine yönlendirilmelidir. Çalışma saatleri dışında: İtfaiye, ambulans ve polise haber verilmeli, sesli ikazlar çalıştırılmalı, enerji kesilmeli, tesis boşaltılmalı, ekipler olay yerine yönlendirilmelidir. 2. İhbarsız ve saldırı halinde Çalışma saatleri içinde: Sesli ikazlar çalıştırılmalı, enerji kesilmeli, itfaiye, ambulans ve polise haber verilmeli, ekipler olay yerine yönlendirilmelidir. Çalışma saatleri dışında: Sesli ikazlar çalıştırılmalı, enerji kesilmeli, itfaiye, ambulans ve polise haber verilmeli, ekipler olay yerine yönlendirilmelidir. H. İşbirliği, koordinasyon ve kontrol Olası ihbar, şüpheli durum, vb. durumlarda tesis ilçe emniyet müdürlüğü ile anında irtibata geçilerek gerekli güvenlik önlemleri hakkında takviye alınmalıdır.

27 Sayfa No: 27 / 35 Görevlendirilen ekipler birbirleri, tesis yönetimi ve ilçe emniyeti ile irtibata halinde olmalıdır. Sabotaja karşı alınan önlemler periyodik olarak gözden geçirilmelidir. Periyodik olarak acil durum planları tatbikatı yapılmalı ve ekiplere eğitimler düzenlenmelidir. 28 Aralık 1988 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği kapsamında Sabotajlara Karşı Koruma Ekibi Personeli Acil Durum Müdahale Ekipleri İçinde (ADME) (FR.SEC.02.01) belirlenmiştir.

28 Sayfa No: 28 / KAZA-OLAY

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu.

Oysa 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu önlemek ödemekten daha ucuzdur sloganı ile kamuoyuna sunulmuştu. Bugünlerde TESK tarafından hükümete gönderilen önerilerden biri de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren 4 yıl sonraya

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,

Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları, 1. Yangın sınıfları, Avrupa Normlarında EN 2 de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Dolayısıyla ; Avrupa birliği standartlarını kabul edip kullanan ülkemizde de Yangın Sınıfları; TS EN 2 ve TS EN 2/A1 Türk

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni Yangın Yanma Olayı: Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. Yanma Üçgeni

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ TESPİTİ RİSK ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ACİL DURUM PLANI RİSK ANALİZİ - Tesisin tüm çalışma

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

(*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (*09/12/2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

HORTUMLAR VE KORUNMA

HORTUMLAR VE KORUNMA HORTUMLAR VE KORUNMA Hortum Çarpmasından Önce Yapılacak Şeyler: 1. Hortum tehlikesini tanımlayan terimleri öğrenin. Hortum gözlemi hortumun şiddeti ve şimşekli veya fırtınalı veya her ikisinin de olabileceği

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER DEPREM VE DOĞAL GAZ Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER Konu Başlıkları 1- Depremlerde doğalgazın etkileri 2-Deprem öncesi ve sonrası için alınabilecek tedbirler

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti YANMA NEDİR? Yanma;Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ PATLAYICI ORTAMLAR MURAT YAPICI. Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org. TMMOB PATLAYICI ORTAMLAR YÖNETMELİKLER ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR MURAT YAPICI Elektrik Mühendisi EMO İzmir Şube murat.yapici@emo.org.tr Rafineriler, Petrokimya, Boya Kozmetik Kozmetik fabrikasında yangın,

Detaylı

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız?

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? Marmara depremi üsütünden 12 yıl geçmesine rağmen, depreme hâlâ acemiyiz. Depreme karşı en iyi savunmamız 'camdan atlamak!' Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

GİZLİ HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER HİZMET BİNASI SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI Müessesenin Adı ve Yeri : Müessesenin Bağlı Olduğu Kurum ve Kuruluş : Planın Yapılış Tarihi :.../.../2010 1- KORUNACAK YER HAKKINDA GENEL BİLGİLER a) Müessesenin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı