PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAĞLIK YARDIM SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DĠġ TEDAVĠ FARKLARI ÜCRET TABLOSU"

Transkript

1 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU 1. TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI (SUT'UN 1 KATI ) Diş hekimi muayenesi 7, Konsültan diģhekimi muayenesi 4, Diş röntgen filmi (periapikal) adedi 4, Oklüzal film (adedi) 3, Ekstra-oral röntgen filmi (adedi) 6, Ortopantomograf film (panoromik) 12, Sefalometrik film (adedi) 9, Antero-posterior sefalometrik film (adedi) 8, El-Bilek filmi (adedi) 6, TME röntgen filmi (adedi ve tetkiki) 9, Siyalografi (adedi) 5, Bite-wing film (adedi) 3, Dijital Radyografi 8, BT,dental tomografi 55, BT,maksillofasial tomografi,aksiyel 55, BT,maksillofasial tomografi,koronal 55,00 SUT'TA YOK TEġHĠS AMAÇLI ANESTEZĠ (Ö.Ü.F.) (*) 25,00 SUT'TA YOK ORAL HĠJYEN EĞĠTĠMĠ (Ö.Ü.F.) (*) 40,00 SUT'TA YOK Uzman diģ hekimi muayenesi 50,00 SUT'TA YOK Vitalite kontrolü (*) 10,00 2. TEDAVĠ VE ENDODONTĠ (SUT'UN 2 KATI) Amalgam dolgu (bir yüzlü) 40, Amalgam dolgu (iki yüzlü) 48, Amalgam dolgu (üç yüzlü) 52, İnley dolgu-oklüzal 16, İnley dolgu (iki yüzlü) 16, İnley dolgu (üç yüzlü) 20, Öndiş kompozit dolgu 42, Arkadiş kompozit dolgu 42, Öndiş Işınlı kompozit dolgu 52, Arkadiş Işınlı kompozit dolgu (bir yüzlü) 52, Arkadiş Işınlı kompozit dolgu (iki yüzlü) 56, Arkadiş Işınlı kompozit dolgu (üç yüzlü) 60, Kuafaj (dolgu hariç) 6, Amputasyon (dolgu hariç) 16, Kanal tedavisi- tek kanal (üst dolgu hariç) 92, Kanal tedavisi- iki kanal (üst dolgu hariç) 126, Kanal tedavisi- üç kanal (üst dolgu hariç) 178, Kanal tedavisi- ilave her kanal için 54, Black 5 (kole) dolgusu (amalgam) 12, Black 5 (kole) dolgusu (cam iyonomer)) 12,00

2 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Black 5 (kole) dolgusu (kompozit)) 12, Cam ionomer dolgu (*) 40, Dentin pinli restorasyonu (pin başına) (dolgu hariç) 14, Kanal içi post uygulaması (diş başına)(dolgu hariç) 14, Aşırı kole hassasiyeti tedavisi ( yarım çene) 8, Gangren veya periapikal lezyon tedavisi (her kanal için) 25, Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi- tek kanal (üst dolgu hariç) (*) 95, Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi- iki kanal (üst dolgu hariç) 139, Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi- üç kanal (üst dolgu hariç) 186, Ekstirpasyon (her diş için) (*) 20, Onley (laboratuar ücreti hariç) 26, Kompozit venner 62,00 SUT'TA YOK KIRIK RESTORASYONU (Ö.Ü.F.) (*) 115,00 SUT'TA YOK BLEACHĠNG ALT ÜST ÇENE (Ö.Ü.F.) (*) 700,00 SUT'TA YOK Ġntrakoronel bleaching (diģ baģına) (en fazla altı diģ) (*) 100,00 SUT'TA YOK Extrakoronel bleaching ( tek çene)(teknisyen ücreti hariç) (*) 350,00 SUT'TA YOK Dentin bağlayıcısı (diģ baģına) (*) 45,00 SUT'TA YOK AĢırı kole hassasiyeti tedavisi (tek diģ) (*) 20,00 SUT'TA YOK Dolgu sökülmesi (her diģ için) (*) 20,00 SUT'TA YOK Pansuman(seans baģına) (*) 12,00 SUT'TA YOK Kanal dolgusu sökümü (her kanal için) (*) 10,00 3. PEDODONTĠ (SUT'UN 2 KATI) Fissur örtülmesi (sealant) (tek diş) 14, Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi) yarım çene 14, Prefabrike kron (Malzeme ücreti hariç) 46, Yer tutucu (sabit)(teknisyen ücreti hariç) 40, Yer tutucu (hareketli)(teknisyen ücreti hariç) 40, Çocuk protezi (akrilik, bölümlü) (tek çene)(tek. Ücreti hariç) 70, Çocuk protezi (tam) (tek çene)(tek. Ücreti hariç) 70, Strip kron 24, Kompomer dolgu (diş başına) 42, Açık apeksli dişte kanal tedavisi (her kanal için) 50, Bilinçli sedasyon 36,00 SUT'TA YOK YER TUTUCU (DĠġ ETĠ ALTI) (Ö.Ü.F.) (*) 80,00 SUT'TA YOK CASTĠLLO-MORALES APAREYĠ (*) 200,00 4. PROTEZ (SUT'UN 2,5 KATI) Tam protez (akrilik) (tek çene) (*) 350, Bölümlü protez (akrilik, tek çene) (*) 350, Tam protez (metal kaideli-tek çene) (*) 350, Bölümlü protez (metal kaideli, tek çene) (*) 350, Metal destekli tek parça kron ve tek parça döküm kron için işcilik ücreti (*) 30, Alt çene iskelet döküm için işcilik ücreti (*) 40,00 2

3 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Üst çene iskelet döküm için işcilik ücreti (*) 40, Immediat protez (akrilik) (tek çene) 112, Rebazaj (kaide yenileme-tek çene) 65, Proteze yumuşak akrilik uygulaması 52, Besleme (tek çene) 45, Tamir (akrilik protezde kırık veya çatlak) 22, Kroşe ilavesi 22, Metal iskelet tamiri 30, Diş ilavesi (tek diş) 22, Gnatoloji, TME-kas muayenesi (okluzyon kontrolü) 30, Oklüzal aşındırmalar (tek çene) 30, Gece plağı (bruksizm için) 52, Pinley ve çeşitleri 33, Tek parça döküm kron (*) 80, Venner kron (akrilik) (*) 100, Venner kron (seramik) (*) 120, Pivo (çivili kron) veya post-core (*) 60, Jaket kron (akrilik) 52, Jaket kron (tam seramik kron-metal desteksiz) 162, Teleskop primer kron-kopingli 80, Maryland (andheziv) köprü 57, Roach köprü (*) 50, Geçici kron (her diş için) (*) 15, Kron sökümü (her ayak üye için) 10, Düşmüş kron-köprü simantasyonu (her sabit tutucu için) 10, Kron, köprü tamiri (her üye için) 22, Damak yarığı protezi (over-denture) 125, Yeni doğanda preoperatif aparey (veren ücreti hariç) 80, Velum uzantılı konuşma apereyi 105, Geçici opturatör (cerrahi plaklar) 50, Basit çene defektlerine protetik tedavi 102, Komplike çene defektlerine protetik tdv 162, Yüz protezleri 125, Göz protezleri 125, Hassas tutuculu kronlar 100, Periodontal protez (hareketli,tek çene) (*) 100, Periodontal protez (sabit-her üye için) 45, Laminate veneer 45, İmplant üstü kron köprü (üye başına) 102, İmplant üstü tam protez 375, İmplant üstü bölümlü protez 375,00 SUT'TA YOK 3/4 VEYA 4/5 KRON (metal ücreti hariç) (Ö.Ü.F.) (*) 70,00 SUT'TA YOK KOPĠNG KRON ( metal ücreti hariç) (Ö.Ü.F.) (*) 75,00 3

4 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU SUT'TA YOK HAREKETLĠ PROTEZ BĠTĠM (Ö.Ü.F.) (*) 80,00 SUT'TA YOK FULL SERAMĠK KRON (Teknisyen ücreti) (Ö.Ü.F.) (*) 120,00 SUT'TA YOK HASSAS TUTUCU Ġ (Malzeme) (*) 130, Diş çekimi (infiltrasyon anestezi ile) 50, Diş çekimi (rejyonal anestezi ile) 52, Komplikasyonlu diş çekimi (infiltrasyon anestezi ile) 50, Komplikasyonlu diş çekimi (rejyonal anestezi ile) 62, Gömülü diş çekimi (mukoza retansiyonlu) 162, Gömülü diş çekimi (kemik retansiyonlu) 175, Gömülü kanin-premolar diş çekimi 175, Kök ucu rezeksiyonu (tek diş için) (diş dolgusu hariç) 175, Alveolit cerrahi tedavisi 25, Kanama müdahalesi 22, Alveol plastiği (yarım çene) 87, Alveol düzeltilmesi (tek çene) 100, Kist operasyonu (küçük) 162, Kist operasyonu (büyük) 187, Osteomiyelit operasyonu (tek çene) 117, Çene lüksasyonu (basit) 42, Vestibuloplasti operasyonu 175, Sinüs plastiği 125, Sert doku greftleme (greft ücreti hariç) 100, Biopsi 18, Apse drenajı (ekstraoral) 30, Fizik tedavi (infraruj) (seansı) 7, Reimplantasyon (tek diş) 45, Ototransplantasyon 45, Subperiostal implant (tek ünite) 250, Stomatit tedavisi (kısa süreli) 50, Stomatit tedavisi (uzun süreli) 70, Kemik içi implant (tek ünite) (*) 300, Torus operasyonu (yarım çen) 87, Odontojenik tümör operasyonu (küçük) 175, Odontojenik tümör operasyonu (büyük) (*) 350, Cerrahi nevralgi tedavisi 70, Küçük ameliyat Orta ameliyat Büyük ameliyat 5. AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ (SUT'UN 2,5 KATI) (*) 200,00 (*) 300,00 (*) 400, Narkozlu diş çekimi (genel anestezi ile) 82, Oro-antral fistül tedavisi (*) 150, Enjeksiyon 7,50 4

5 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Premedikasyon ve sedasyon 20, Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması 47, T.M.E. Mekanoterapi 47, T.M.E. İçi enjeksiyon (tek taraflı) 8, Artrosentez (tek taraflı) 67, Lokal anestezi (İnfiltrasyon) 7, Lokal anestezi (rejyonal) 10,00 SUT'TA YOK FĠBROMMEKSĠZYONU (Ö.Ü.F.) (*) 150,00 SUT'TA YOK NEVRALGĠ TEDAVĠSĠ (Ö.Ü.F.) (*) 50,00 SUT'TA YOK KOPUġON ĠZDLESĠ (Ö.Ü.F.) (*) 130,00 SUT'TA YOK ÇENE KIRIĞI (basit) (Ö.Ü.F.) (*) 300,00 SUT'TA YOK ÇENE KIRIĞI (komplike) (Ö.Ü.F.) (*) 500,00 SUT'TA YOK TME SPLĠNT YAPIMI (Ö.Ü.F.) (*) 250,00 SUT'TA YOK MODEL CERRAHĠSĠ (Ö.Ü.F.) (*) 100,00 SUT'TA YOK OKLÜZAL CERRAHĠ PLANLAMASI (Ö.Ü.F.) (*) 100,00 6. PERĠODONTOLOJĠ (SUT'UN 2,5 KATI) Periodontal apse tedavisi 25, Detartraj (diş taşı temizliği) (sol alt çene) 32, Detartraj (diş taşı temizliği) (sağ alt çene) 32, Detartraj (diş taşı temizliği) (üst sol çene) 32, Detartraj (diş taşı temizliği) (üst sağ çene) 32, Subgingival küretaj (alt sol çene)) 40, Subgingival küretaj (sağ alt çene)) 40, Subgingival küretaj (üst sol çene)) 40, Subgingival küretaj (üst sağ çene) 40, Gingivektomi(yarım çene) 42, Flep operasyonu (yarım çene) 150, Hemiseksion (kök amputasyonu) kanal tedavisi hariç 42, Serbest diş eti grefti (yarım çene) 137, Koronale kaydırma veya sliding flep (yarım çene) 137, Periodontal şine (splint) (geçici tek çene) 42, Periodontal şine (splint) (devamlı tek çene) 195, Aşırı kole hassasiyet tedavisi(yarım çene) 10, Frenektomi 35, Gingivoplasti (yarım çene) 17, Bio materyal uygulaması (diş başına) 12, Tunnel operasyonu (diş başına) 42, Membran uygulaması 25, Bağ dokusu grefti (diş başına) 67, Subgingival ilaç uygulaması 20,00 7. ORTODONTĠ (SUT'UN 2,5 KATI) Sefalometrik film analizi (en fazla üç defa) 12,50 5

6 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Antero-posterior sefalometrik film analizi 12, Bilgisayarlı sefalometrik film analizi (en fazla üç defa) 15, Bilgisayarlı büyük TME fonksiyon testi 82, Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG) 67, Kemik yaşı tayini 12, Ortodontik fotograf 12, Ortodontik fotograf analizi 7, Ortodontik model yapımı (en fazla üç defa) 12, Ortodontik model analizi 12, (*)Angle sınıf 1.(class 1) anomalilerin ortodontik tedavisi 450, (*)Angle sınıf 2.(class 2) anomalilerin ortodontik tedavisi 562, (*) Angle sınıf 3.(class 3) anomalilerin ortodontik tedavisi 675, (*) Kısa süreli ortodontik tedavi 162, Önleyici ortodontik tedavisi (dil paravanası) 42, (*) Pekiştirme tedavisi 112, Pekiştirme aygıtı (havley pi) 112, Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer) 55, (*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı 112, (*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı(aktivatör) 257, (*) Ağız dışı aparey tatbiki (headgear-yüzarkı) 112, (*) Ağız dışı aparey tatbiki (chinecap-çenelik) 112, Kayıp apareyin yeniden yapımı (tek çene) (*) 160, Aparey tamiri 12, (*)Hızlı maksiller expansiyon apereyi 162, (*)Arkteli tatbiki (tek çene-her uygulama için) 30, (*)Band (braket) tatbiki (her diş için) 6, (*)Sefelometrik cerrahi planı 16, (*)Okluzal cerrahi splint 212, (*)Ortodondik ameliyat arkı (tek çene) 212, Çıkan bantın tatbiki 6, (*)Açık kapanış ortodontik tedavisi (*) 520,00 SUT'TA YOK DUDAK YASTIKÇIĞI (LĠP BUMPER) (Ö.Ü.F.) (*) 150,00 SUT'TA YOK JASPER-JUMPER-HERBST AYGITI (Ö.Ü.F.) (*) 350,00 SUT'TA YOK REVERSE HEADGER (Ö.Ü.F.) (*) 180,00 SUT'TA YOK BANT VEYA BRAKET ÇIKARILMASI (TEK DĠġ) (Ö.Ü.F.) (*) 15,00 SUT'TA YOK NANCE APAREY (Ö.Ü.F.) (*) 150,00 SUT'TA YOK SÜRME REHBERLĠĞĠ(Ö.Ü.F.) (*) 390,00 SUT'TA YOK DĠSTRAKSĠYON CERRAHĠ PLANLAMASI (Ö.Ü.F.) (*) 1.200,00 SUT'TA YOK ORTODONTĠK AMAÇLI MĠNĠ ĠMPLANT YERLEġTĠRĠLMESĠ (Ö.Ü.F.) (*) 50,00 6 (BUNDAN SONRAKĠ BÖLÜMLERDE (SUT'UN 2,5 KATI UYGULANDI) Gündüz yatak ücreti 15, Sağlık kurulu raporu 7,50

7 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Yara pansumanı (küçük) 10, Skar revizyonu 250, Hemanjiyon veya vasküler malformasyon eksizyonu 375, Vasküler lezyon, lazer 250, Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal 741, Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi 519, Kondilektomi 593, Lefort II osteotomisi ve/veya kemik grefti 1.334, LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 1.038, Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti 2.100, Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 787, Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit 437, Maksillektomi, parsiyel 1.315, Maksillektomi, total 1.750, Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile 890, Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj 445, Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu 890, Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu 519, Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı 1.400, Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı 2.295, Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı 1.575, Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için 890, Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için 700, Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması 593, TME ankilozu için gap artroplastisi 875, TME arthroplasti 875, TME luksasyonu kapalı redüksiyon 74, Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu 1.483, Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 593, Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 296, Damak fistülü Onarımı (*) 500, Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) 371, Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) 519, Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 74, Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 207, Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 519,25 Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik GiriĢimler Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 148, Alveolar yarık onarımı 700, Anterior damak fistülü onarımı 700, Damağa radyofrekans uygulanması 222, Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 222, Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı 445,00 7

8 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Damak yarığı onarımı ve faringeal flep 890, Damak yarığı onarımı-inkomplet- 593, Damak yarığı onarımı-komplet- 667, Dil lezyonu eksizyonu 296, Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) 850, Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) 612, Frenilum linguale plastiği 148, Genioglossal ilerletme 593, Genioplasti implant ile 519, Genioplasti, osteotomi ile 593, Onarılmış dudak yarığı revizyonu 519, Oro-antral fistüllerin onarımı (*) 500, Ranulaya girişim 445, Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu (*) 300, Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 593, Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 445, Androskopi, tanısal 519, Orta kemik eksternal fiksatör ile uzatma 741, Lazer 9,00 SUT'TA YOK PATOLOJĠK DEĞERLENDĠRME (Ö.Ü.F) (*) 100, Konsültasyon (her bir hekim için) 15, Uzman hekim raporu 2, Genel anestezi altında muayene (*) 100, Damar yolu açılması 12, Elektro kardiyogram 7, IM enjeksiyon 4, IV enjeksiyon 6, İntravenöz ilaç infüzyonu (*) 20, Kan veya ürünleri transfizyonu (*) 20, Monitorizasyon,günlük (*) 25, Subkutan enjeksiyon 6, Arter Kateterizasyonu 133, İntraarteriyel kanülasyon-basınç ölçümü 148, Anestezi öncesi muayene (*) 30, Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 37, Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. 74, Kardiyopulmoner ressüsitasyon (*) 200, Laringeal maske uygulaması (*) 50, Muayene anestezisi, ameliyathane dışı (*) 100, Muayene anestezisi, ameliyathanede 74, Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 44,50 ANESTEZĠ UYGULAMA ĠLKELERĠ Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (*) 600,00 8

9 DĠġ TEDAVĠ FARKLARI TABLOSU Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (*) 500, Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) (*) 400, Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 311, Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 178, Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 111, Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 74, BİS Monitorizasyonu (*) 25, SEDO-analjezi 42,50 SUT'TA YOK DERĠN( IV) SEDASYON (Ö.Ü.F.) (*) 150,00 9

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ

2015 KDV Hariç 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 TEDAVİ VE ENDODONTİ 1.GRUP ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESİR*, BURSA, ÇANAKKALE, EDİRNE, GAZİANTEP, İSTANBUL*, İZMİR, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MUĞLA*, TRABZON İLLERİNDE DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1 : SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat Dr.Smile Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi

2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2014 Yılı Ev, Süs ve Çiftlik Hayvanları Alt Sınır Ücret Tarifesi Sağlık 1 Sokak 36/3 Yenişehir/ANKARA Tel: 0312 431 62 75 Faks:

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR?

ORTODONTİ: ORTODONTİK BOZUKLUKLAR NEDEN OLUŞUR? ORTODONTİ: Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önlemek; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmak ve tedavi etmek;bununla birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma,çiğneme,konuşma,gülme)

Detaylı

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ Dr. Levent Vahdettin Üst Çene Darlığının Tarihteki Yeri ÜST ÇENE DARLIĞI TEŞHİS ve TEDAVİ YÖNTEMLERİ 1860 yılında E.H. Angel, yayınladığı makalede, yeni bir genişletme aygıtı tanımlamış ve günde 2 kez

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ İ Ü Dİş Hek Fak Der 1996: 30: 160-166 ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ Sönmez Fıratlı Yayın kumluna teslim tarihi: 19.3.1996 Yayına kabul tarihi: 12.4.1996 Özet Bu makalede erişkin

Detaylı

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ

AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Dr. Levent Vahdettin AÇIK KAPANIŞ VAKALARINDA ORTODONTİK VE ORTOPEDİK TEDAVİ Ön Açık Kapanış Anomalisinin Tanımı Ön açık kapanış, mandibula tamamen oklüzyona getirildiğinde, üst kesici dişlerin kronlarının

Detaylı

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS

AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ THE TREATMENT OF OPENBITE MALOCCLUSIONS Burçak KAYA * Ayça ARMAN * ÖZET İskeletsel açık kapanış malokluzyonun ortodontik tedavisi büyüme ve gelişimin farklı dönemlerinde

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ MTS TİG Bağıl Değer 001 - Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu I01Z : Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Çoklu 6,94

Detaylı

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0)

YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) YENİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMU KULLANIM KILAVUZU (Versiyon 4.0) Mevcut durumda Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile kamu ağız diş sağlığı merkezleri verilerini 3 aylık olarak Form 58

Detaylı

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*

ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 150-161 1984 ENDODONTİK PERÎODONTAL PROBLEMLER (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)* Tamer KINOĞLU** Hüma ÖMÜRLÜ*** Güliz GÖRGÜL*** Mehmet YALIM**** Bir dişin sağlıklı fonksiyonu,

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ ALAN HASTALARIN ÖZELLİKLERİ BİTİRME TEZİ Stajer Diş Hekimi: Dt. Hüseyin Emre AYDIN Danışman

Detaylı