' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : 26.5.1982. Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz"

Transkript

1 'ı, r ıı 1, 1 ' ~-ı l' ı 1 d. o rg :4 Sal : Wext Hejmar : 41 : 1 DM Bıha ak ur HEP FASiZMi w w w.a rs iv BiRLiKTE YENECEGiz

2 uenge KOMKAH. 2 NAMEYEN XWENDEVANAN.A KüRDISTAN'DA KÖLE "KUNDA- KiNTE" FILMİNİ izledik Bacı ve kardeşlerime, Ben Kürdistanlı fakir bir köylüyüm. Geçimimi Almanya' da inşaatta çalışınakla karşılıyorum. Sömürgeci Türk devleti kendi çıkarları için, kendilerine döviz getirmemiz için bizi dostları olan Alman emperyalistlerine sattılar. Bu sene Kürdistan 'a izine gittiğirnde faşist cuntanın halkımıza nasıl işkence yaptığına dair gördüğüm birkaç olayı size yazıyorum. Bir Malatyalı ilerici emekçi geçimini temin etmek için ailesi tarafından bilinmeyen bir yere çalışmaya gitmiş ( ). Faşist komando çeteleri hanımını karakola götürerek kocan nerede diye kentlisine hayvanca işkence yapımışlardır. Adamın karısı köyden başka yer tanımadığını ve kocasının nerde olduğunu bilmediğini söylemiş ve kendilerine gidin arayın bulun demiş. Bunun üzerine kadına vahşice işkence yapıyorlar. Kadın gebe idi. Kadın eve perişan bir vaziyette varırken çocuğunu ölü olarak doğurur ve kendisi de bu faşist işkence sonunda hayatını kaybediyor. Geride 6 çocuk yetim ve perişan kaldılar! Yine Diyarbekir'de mahkemeye getiriliderken gözlerimle şahit oldum. Mahkemenin önünde bir asker yığını vardı. Cemselerle "mahkum'' adını verdikleri ilerici insanları getirip mahkeme önünde indirdiler. Onlar sömürgeci-faşist cuntanın zincirleriyle birbirlerine bağlı bir şekilde halkın gözü önünde dipçiklenerek mahkemeye sokuldular. Onlar dan bazılarının kolları, bazılarının rı sakattı. Yani içlerinde sağlam kişi yoktu. Hepimiz zenci köle Kunta Kinte'nin tilmini seyrettik. Sanki bu olay da aynen ona benzerdi. Bir başka olaysa şöyle: Kürdistanlı bir genç tarihinde batıda askerlik yaptığı ilden gözü kapalı olarak Elazığ' a işkencehaneye getirilir. Suçu halkını sevmek ve halkı tarafından sevilmekti. Bu Kürdistanlı genç iki hafta işkencede ölüm döşeğine girmiş şekilde barbarca işkence görür. Daha sonra kendisinden hiç laf alamadıklanndan yarı ölü bir şekilde gece ailesinin kapısına bırakırlar. Kürdistanlı genç işkencehanede çok üşüdüğünden asker elbisesini ister, askerler şu cevabı verir: Asker elbisesinin bir şerefi vardır, size layık değil, çünkü Kürtler şerefsizdir ve bölücülük yapıyorlar. Bu yazdıklarım sadece gördüğüm olayların birkaç tanesidir. Fakat bu işkencelere rağmen halkımızın mücadelesi durmamış tam tersine gittikçe alevlenmektedir. Faşist cunta da sökmez, o_ gitgide halkımızın gözünde teşhir olmakta, halkımızın ona karşı kini haklı olarak büyümektedir. Hiçbir güç halkımızın özgürlük mücadelesini durduramaz.. Kahrolsun sömürgeci faşist cunta! Yaşasın özgürlük! Not: Bu mektubumu Denge KOMKAR kanalıyla yurtsever insanlara ulaştıracağınıza inanıyorum. gözleri şişik, bazıları.:.:n.:.:ı::n..:a~y,;;;;ak;;;la;;; Arkadaşlar, GÜÇLÜKLERi Aşacağız Bir Deng~ KOMKAR okuyucusu olarak bulunduğum yerde yaptığımız çalışmalara değinmek istiyorum. Biz burada bir Alman ve Yabancılar Grubu kurduk. Çeşitli çalışmalar yapmak üzere bir de program yaptık. öğrenci olduğumuz için çalışmalarımız daha çok üniversite çevresindeki arkadaşların sonınianna yönelik oluyor. örneğin: Dil okulu, Devrimci selamlarımla. Kürdistanlı bir işçi Hamburg hazırlık sınıfı, kayıt işleri, oturma ve ev sorunu, Yabancılar Polisi ve diğer yetkililerle olan ilişkilerirniz, Alman öğrencilerle olan ilişkiler ve benzeri konularda karşılaşılan güçlükleri aşmaya çabalıyoruz. Ayrıca, Yabancılar Kanunu, daha doğrusu yabancılar politikası, sığınma hakkı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz. Mücadelenizde başarılar. D.ö. Giessen Hevalen delal, Diroka Kurd wusan nişan dı de ku, ev sed salan ze detıre gele Kurd dı bın deste dıjmın da maye. Dı dema Osmaniyan da lı ser Kurdan gelek zordesti u zılım hebuye. Hebunen sererd u bınerd talan kınne, jı aliye dm nehiştıne gele Kurd zman u çanda xwe pe ş ta bıvın. Dema ku Mıstefa Kemal kare.xwe qedand, ve care ordiyyen xwe ajote ser gele Kur~. Dı ve deme da zordestiyen lı ser gele me hın ji ze tır bun. M ıstefa Kemal dema ku karen xwe xelas kır, gıli-gotıne xwe ne ani cih. İdolojiya wi, idolojike nı-. jadperest u şoven bu. Wi ev idoloji ve care ser gele Kurd, da meşandın. W i dıgot ''Tır k ek beram beri cihaııe ye" u ''Ez dılşame ku ez Tır kım... " Kevneperestiye u paşverlıtiye seri hıldabu lı seranser w ele t belav dıbu. Le gele Kurd stlıye xwe tu Hevalen xebatkar, Ez sılaven şoreşgeri jı bo Revalen xebatkar, Ez sılaven şoreşgeri jı bo Newroze diyari we dıkım. lsallı welate me Kurdıstana Suriye keç u xorten Kurd lı sere çiyan belav bunu agıre Newroze dadan, mina rojeke lı me hılat. Mı le te Kurd te u jın u mer, keç-xort, pir-kal u zaroken pıçuk dı nav gul-kulilken rengin PIR BIJ.i TEVGERA SOSYALiST caran nımz nedıkır u bedeng ne d ıma. Ev cu ntaya faşist ji nıkare denge gele me bıde bırine. Denge KOMKAR denge gele meye lı baweriya gele Kurd pır Denge KOMKAR heye. Bıraderen he ja, Dıjmıne zordest tu caran nıkare peşiya tekoşina sosyalizme bıgre. Hemu gelen cihane we rızgar bıbın (ı we bıghejine azadiya xwe. Em hawer dıkın ku "Riya Azadi" we peşengiya ve tekoşine bıke (ı ev te. koşine we riya sosyalizme d<> bımeşe. Azadiya gele Kurd ı bı roj peşva dıçe u qeyd-zıncıren faşizme we bıqetın. Bımre faşizm u impe-. riyalizm! BIJİNEWROZ BIJi AZADi Pır bıji tevgera sosyalist! Bıji Azadi! Jı Kurdıstana Tırkiye GERNAS lı Kurdıstane derketın cejna xwe bı hevra piroz kırın. Keçen Kurdan destmale sere xwe kırıbun ala kesk, sor ii zer, ba dıkırın. Bırader u hevalen Felestın ji tevi me bun u em hevra meşiyan.... Ez cejna gele Kurd piroz dıkım ii sertıraziya gelen bınde~ dıxwazım. Bıji Newroz! Bıji Azadi! Ehlam - Afrin

3 Denoe KOMRAR ORGUT HABERLERI 3 ealman elwnomisi bunalım geçiriyor. Tekelci sermaye ise bunalımın suçwıu ve yükünü işçilere yüklemek istiyor. Bu amaçla durmadan işyerleri kapatılıyor, işçilerin işlerine son veriliyor. Parababaları fazla kar sağlıyamadıklarından, Frankfurt şehrindeki DAMAG tesislerini kapalma kararı aldılar. İlk iş olarak da 140 işçinin işine son verdiklerini açıkladılar. Fabrika işçileri, işyerinin kapatılması ve işçilerin işlerine son verilmesi kararına karşı 29 Nisan 1982 tarihinden itibaren direnişe geçtiler. İşçilerin birliğini bozamıyacağını anlıyan işveren başka bir hileli yol tutturdu. İşçilerin evleri tek tek dolaşılarak, bildiri dağıtıldı. Bildiri de şöyle deniliyor: "Direnişten vazgeçip işbaşı yapınız. Direnişte geçirdiğiniz günlerin parasını zaten alamıyacaksınız. Şayet direnişi sürdürürseniz, sizlere de çıkış verilecekt. " ır. Frankfurt Kürdistan İ şçi Derneği üyesi işçi ler, sınıf kardeşleriyle baştan itibaren dayanışma içerisine girdi. Kürdistanlı emekçiler, direnişte bulunan kardeşlerine destek sağlıyor, onlarla birlikte nöbet tutuyor ve üzerlerine düşen diğer görevlerini yerine getirmek için çabalıyor/ar. e işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı çeşitli ülkelerden sınıf kardeşlerimizle birlikte kutladık. Yürüyüş emekçinin katılmasıyla sabah saat 'da aşladı. Miting alanında DGB içerisinde bulunan çeşitli ülkelerden temsilciler konuş ma yaptılar. Bu sırada sayıları arasında olan ırkçı "N azi Gençleri" milliyetçi ve gerici sloganlar atarak, miting alanındaki kitleye saldırmaya başladılar. Ama kitle aktif biçimde karşı koydu ve saldırganzara hak ettikleri dersi verdi. Polis ise ancak bu andan itibaren müdahalede bulundu. Daha sonra bazı basın organları saldırganları "Futbol meraklısı gençler" diye lanse etmeye kalkıştı. Kuşkusuz saldırganların püskürtülmeleri bu tür niyetleri olanlar için iyi bir ders niteliğindedir. Savaşımız, şirin ülkemizde halkımıza ve I Mayıs'a vurulmuş sömürgeci zincirini parçalayıp, bayramları özgürce kutlamak içindir. e Alman Komünist Partisi'nin davetiisi olarak 30 Nisan 1_98~ günü Frank{urt'a gelen Erm_en!s~an Sos?:alist J:Ialk Cumhurıy~tı "Halk Dansları Gurubu" bırbınnden guzel bırçok, (ol~!or ~osterisi halka sundu. Geceye yaklaşık olarak I 000 nın uzerınde seyirci katıldı Geceyi Ermenistan Komünist Partıs~. ~dına bır temsılcı açtı. Daha sonra çeşitli falklorlar ve muzık gurubları s~hneye çıktı. Eski doğu müzik aletleriyle beraber _p~o_gr~mı su_sleyen Ermeni sanatçılarının üstün başarıları g~cede ı~gı -~le ızlendı. Geceye aynı şekilde KOMKA~ bır mesaı gondererek, ~aşaı dileklerinde bulundu. Ayrıca bır demet k~ı:m~ı ka~an(ıl sa. ıatçılara armağan edildi. Yine F~ank{urt Kurdıstan Işçı Derneği, gecenin yapıldığı salonda bır stand açarak, yayın satışı yaptı. - "k d"lt d Gecenırı sonunda sanatçılar ve misafirler degışı ı_ ~r e Enternasyonal marşını hep birlikte söylediler. Onları~ dıl~ d~ğişik idi, ama enternasyonalizmin devrimci ruhu kıtleyı bır yumruk gibi dimdik ayakta tutuyordu. ŞERVAN - Frankfurt Denge KOMKAR Muhabiri ebremen 'deki Kıbrıslı ilerici-devrimci öğrenciler "Kıbrıs" konulu bir seminer düzenlediler. Semineri, derneğimizin yanısıra Yunan İşçi ve tjğrenci Derneği ile FİDEF üyesi Türk işçileri derneği de destekledi. Alman, Türk, Kürt ve Yunanlılardan oluşan yaklaşık 150 kadar kitlenin katıldığı se_ryfiner~e, Kıbrı_~'ın tarihi ekonomisi stratejik önemi ve son polıtık gelışmeler uzerinde' d uru ldu. ABD emperyalizmi ve NATO'nun Kıbrıs'tan elini çekmesi ve tüm yabancı işgal ordularının ada~?n _geri çekilm~s~ istendi. Daha sonraki kültür bölümünde, dernegımız falklor ekıbı Bitlis ve Elazığ oyunlarını sundu. Ayrıca, yay~nlarımı~ı~- ~-a sa~ tıldığı gece, uluslararası örgützere yazılan, senıınerdekı gonışlerı içeren, bir mektupla son buldu. e Bremen 'de, Cumartesi günü ABD'nin dünya üzerindeki gerici-faşist yönetimleri destekleme politikası ve özellikle de El Salvador'daki faşist cuntayı protesto ve savaşan halk güçleriyle dayanışma yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 4 binin üzerinde bir kitle katıldı. Kürdistanlı işçi ve öğrencilerde bu yürüyüş te yerlerini alarak uluslararası dayanışmanın bir örneğini verdiler. BEDO - ~Bremen Denge KOMKAR M~habiri!WLN KURDiSTAN i:;; çi DERNEGİ ÇALIŞMALARINI SURDURUYOR Köln Kürdistan İşçi Derneği II. Kongresinden sonra çalışmalan hızlandtrdı. Bu çalışmalardan bazıları şöyledir: - tjnceden lıararlaştmlmış olan günlerde dernek lokalinde değişik f"ilmler gösterilerek, kitlelerin çeşitli konularda bilgilendiri/mesine çalışılıyor. - 6 Mart günü Köln 'ün merkezi olan Neumarkt'da Yeni Nazilerin faaliyetlerine ve yabanct düşmanlığına karşı ortaklaşa yapılan protesto eyleminde yerimizi aldık. Aynı gün şehrin bir başka semtinde yapılan bi ı ant i-faşist yürüyüş e katıldık. -ll Mart'la Falhen'lar ve Sosyal Demokratlarcaikiayrı eylemi destekledik Mart günü yabancı düşmanlığını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde ak ti{ olaralı bulunduk Mart günü idamları protesto. etmek üzere düzenlenen bir toplantıda yerimizi aldık Mart günü Ne um ark t 'da düzenlenen ve faşist cuntanın uygulamalarını kınayan mitingde de derneğimiz yerini aldı Nisan günü Filistinlilerce düzenlenen mitingi de aktif biçimde destekledik ve dayanışmamızı dile getirdik. - Oster Marsch nedeniyle düzenlenen ve Dortmund'a kadar süren yürüyüşe katı/dık. Değişik dillerde yazılmış çok miktarda yayınımızı saltık. KALO-- Denge KOMKAR Köln Muhabiri e Kesen aşıtıxwaz lı hemberi Şcrxwaziyc dı roja B2'an d? dest bı xwepeşandıneke se rojin kırın. Ew se rojan peya meşıyan. Keç-law, mezın-pıçıik bı hezaran kesen şer naxwazın, kesen zedebiina çekan naxwazın, mina aveke rabıiyi, dınıeşiyan, dıherıkın. "U binın Rojen aşıliye Meşin bı hezaran Bı ye k d ıl ıi bı ye k rama n" Roja 'an kesen aşıtixwaz jı çaraliyan da ketıne nav bajare Dortmund'e. Rezaran mırov jı kuçan ıi kolanan da mina lehiyek xwine derbaz bıin. Ev hezar kes bıbıin kulrnek ıi dengek. Bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın "Çekan ra Na". Mina çaraliye Elmanya Federal lı bajare Dortmund'e ji Komela Karkeren Kurdıstan lı çalahi dı ve meşine da ciye xwe gırt. Denge xwe gıhande denge aşıtixwazen cihane: Me xwarın ıi vexwarınen xwe {rotın. Kesen aşıtixwaz lı ser rewşa tekoşina 'IZadiya Kurdıstanc hatın agahdarkırın. e!'eke Gulanc cejna (eyda) karher ıi xebatkarcn cihane ye. Roıa yelııti, pıştgırti ıi roja tekoşine ye. Ve roje da bı milyanan merıv re{ bı re{, mı/ bı mı/ mina lehiyek dımeşın. Lı bajare Dortmunde ji karher ıi xebatkaren Kurdıstane bı rengeki dılxweşi ıi şahi dı meşina Yeke GuZane da ciye xwe gıı:tın. Deng, dan denge xebatkaran lı hember neheqi ıi zordestiye. Karkeren Kurdıstan lı hember faşizm ıi koleti derdıketın bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın: ' BIMRE CUNTAYA FASİST LITIRKİYE' ŞERiFZADE- Nuçegihane Denge KOMKAR Değerli arkadaşlar, lı Oortınund 24 Nisan tarihinde P{orzheim Yüksek Okulu 'nda enternasyonal bir gece yapıldı. Biz Kürdistanlı öğrenciler de geceye katıldık, yiyecek ve içecek saltık. Ozan arkadaşımız gecede türkülerimizi sunmaya geçmeden önce genel olarak Kürdistan hakkında bilgi verdi, ülkemizin dört parçasında olup bitenleri anlattı. tjzellikle Türkiye Kürdistanı 'n da faşist cuntanın halkımıza karşı girişmiş olduğu soykırım, baskı ve zorbalık; idamla yargılanan sendikacıların, tutuhlanan onbinlerce ilerici, yurtsever ve demokrat insanın durumu ile idamlar hakkında konuştu. Bu, geceye katılanları çok etki/edi. Biz KOMKAR sempatizanları olarak gecede sattığımız yiyecek ve içecekten gelen geliri, halkımızın tek yığın örgütü olan K OM KAR 'a bağışlamayı yurtseverce bir görev sayıyoruz. Parayı Kontonuza gönderdik. En içten selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz, Pforzheimdaki KOMKAR sempatizanlan devamı sayfa 4 d.e

4 Denge KOMKAR ~'r örgüt HABER LERİ Baştarafı sayfa 3 de Münih Anti-faşist Dayanışma K ome/ ise Genişleti/d i!9 79 yılında 8 ilerici örgü/ tarafından k~ru/an ve anli-{a_ şist, Anti-emperyalist ilkeler doğı:ultusund? muca~e/e veren A1unih A.nti-Faşist Dayanışma Komı/esı, bugune degın bırçok yararlı çalışmalarda bulunmuştu Son olarak I O örgüt arasında yapılan goruşmelerde _antışovenist ilkenin de kabul edilmesi _sonucu, ~omite hem orgu_t savısı balıımından, hem de genel ılkeler dogrultusunda gemşleii/miş oldu Komite'de yeralan örgütler şunla~dır: Kurdıstan Işçı Derrz eği (Münih), HDF, Gerçe_k (Münih), ~IDER, Y~;~rtseverler Bır_lıgı, Halk Kültür Merkezi, D/B-FAK (Munıh), Dev-Işçı (Munıh), lşçı nin Sesi Taraftarları, MTKB.... Komitenin, bundan böyle anti-faşıst, antı-emperyalıst, anti şovenist ilkeler doğrultusunda daha da yararlı çalışmalarda bulunacaitı inancındayız. XEZAL - Munih Denge KOMKAR Muhabiri faşistlerin gecesi engellendi. Türk faşist/eri, "Aşık/ar Şöleni" adı altında /8 Nisan günü bir gece yapma kararı almışlardı. Bunun duyulmasınm ardından Alman Kürt ve Türk demokratik örgütler biraraya gelereh bu gecenin ~ngellenmesi iç in birlikte davranmaya karar verdiler. Faşist/er düğün yapılacağını söyliyerek bir _salon tu_t"!uşlardı. Yapılan girişimlerden sonra salon mukavelesı feshedıldı.. Daha sonra faşist/erin aynı geceyi kendi derneklerınde yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bunun üzerine bir protesto miting ve yürüyüşü düzenlendi. 18 günü gerçekleştirilen eylem s_ırasında demokratik kuruluşlar faşist saldırıları kınandı ve Faşıst Tur/ Federasyon 'un kapatılması ile faşist yuva/ara karşı daha etkin mücadele verilmesi gereği dile getirildi. SERHAT - Dusseldorf Denge KOMKAR Muhabiri MüNiH'TE KU.RT HAFTASI DÜZENLENDi Münih kentinde Mayıs tarihleri arasında Kürt haftası düzenlendi. Münih Kürdistan 'işçi Derneği haftayı organize etti ve şehrin Uluslararası Af örgütü birimi ile, Irak Kürdistanı 'ndan Yekıti sempatizanlarj tarafından da desteklendi. bulunduğu sorunlar hakkında yabancı kamuoyu bilgilendirildi. İlk toplantı ll Mayıs günü yapıldı. "Kürtler-Bir Halkın Kaderi" adı altında gerçekleştirilen toplantıda yazar Jürgen Roth konuşmacı olarak hazır bulundu ve Kürdistan sorununu çeşitli yönlerden ele aldı. Daha sonra tartışma açıldı, sorulan sorular cevap Jandırıldı. 12- ı 7 Mayıs tarihleri arasında ise "Sürü" ve "Biz Kürdüz" filmleri gösterildi. Film gösterilerinin bittiği gün gene bir toplantı yapıldı, tartışma açıldı. ıs Mayıs günü fest (şenlik) düzenlendi. Şenlik sırasında Kürt folkloru ve müziğinden Hafta boyunca toplantılar düzimlenerek, filmler gösterile örnekler sunularak, Kürdisrek Kürt halkının karşı karşıya tan'ın geleneksel yemekleri tanıtıldı. Kürdistanlı işçi ve aydınlar hafta boyunca toplantılarda görev üstlendiler, bildiriler dağıttılar, ziyaretlerde bulunup, halkımızın sorunlarını anlattılar. Bölgede yayınlanan gazeteler haftayı haber olarak verdiler. Hafta Kürdistan sorununun Münih 'teki ilerici çevreler ta rafından daha iyi bilinmesine ve tanınmasına yardımcı oldu. '. JKUJLJIJLJKJEN e A KUJRJD)J[ 1fANJE İro zarokim me dı nav tırsxofeke mezın da mane. Jı brr belengazi, xızani u nezaniye ew tucar niye rehetiye nabiıım. Lı cihane tu zarok wek zaroken Kurd wusan bextreş ninın. Ew zarotiya xwe dı nav bıçuktike tal u tırş da derbaz dıkın. Le disa ji mezın dıbın. Ew dıçın ber go!ıkan, ber berxan, dıçıne ave u wexten vala ji alikariya de have xwe dık m. E w bı zıkeki ter, du da bırçi her şev dıkevıne xewe u xewen şevan lı wan herarn dıbın. Lı Kurdıstane nıha de-bave gelek zaroken Kurd tunene. Ew lı ber diwara ti-bırçi sewi mane. De -baven w an bı deste dıjmın da hatıne kuştın. Ruye zaroken Kurd kem dıkenın, jı ber ku ew şa nabın u dı bın per baske guhdarike germin da mezın nabın. Dı malen wan da hertım şin-gıri, gazın- lomam u derd-kul hene. Bı kurti iro zaroken me dı nav rewşeke nebaş da dıjin u mezın dıbın. Gele k zaroken Ku rd jı ber tunebun, belengazi u dıjwariyan tucar riiye dıbıstanan nabinın u dı nav nezaniye dıxenıqın. Dı nav tariye da ew nezan u çavgırti mane. Yen ku dıçıne dılııstanan ji 5-6salan sere xwe bı zman e Tır ki va dıe şin m, tu tışteki dın fer nabın. Zmane Kurdi zmaneki qedexekıriye jı bo zaroken Kurd. Ew pevistın Tırki hinbın, le ew nıkann baş ve xwendıne bıqedinın u Kurdi-Tırki tevlıhev dıkın. Bı xwe ev herdu zıman ji hev cu dane u tu peywendiyen wan bı hevra tu neye. Hezen zordest u kolonyalist jı aliye dm nahelın de-baven zarokan nave zaroken xwe bı Ku rdi daynın. N av danina zarokan bı Kurdi lı Kurdıstane hatiye qedexekınn. Bı taybeti ev yeka lı Kurdıstana Tırkiye zef berbıçave. Ev zordesti iro lı Elmanya Federal ji dajo. Konsolosen Tırkan lı Elmaoya Federal, dema ku dıbinın nave zarokan bı Kurdi hatiye danin, ew zef dıqehırın u hers dıkevın. Paşe listen dırej derdıxın ı1 dıbejın: "Ev nava dı liste da tuneye, bo ve yeke hfm. vi navi nıkarın zaroke xwe bıkın". Ev bersiva hov jı bo zaroken Kurd bı rasti zordestike mezıne. Lı Elmanya Federal jı bo hemu biyaniyan. Tırkan, Yunanan u Yugoslavan maf heye ku dı radyo u televizyonan da bı zmanen xwe va deng bıkın. Disa jı bo zaroken van netewan, dı dıbistanan da zmane dayka wan serbest u azade. Le zaroken Kurd tene pevistın zmane biyaniyan va hin bın. Le zaroken Kurd dı male da bı Kurdi de-bave xwe ra deng dıkın, dı dıbıstanan da Elmani ı1 lı derva ku çe-kolanan da ji Tırki deng dıkın dıpeyivın. Ew bı vi t nav du avan da dıminın u karın tu zmaneki çetır hin bıbın. Carna hemuyan tevlıhev dıkın u bı zmane "ES'PERA TO" deng dıkın. Misal, careke zarokeke Kurd dıl dıke here male u bı Kurdi-Eimani hevra dengi diya xwe dıke, dıbeje: "Daye ez dıçıme ZU HAUSE". Dı ve misale da ji xweş te di tın ku pırsa hinbı1na zmane Kurdi jı bo zaroken Kurd pırseke wusan pıçılk nine u mırov, nıkare pışt guhe xwe ra baveje. Bo ve zor peviste em hem u gu h darike mezın bıdıne ser ve pırse. Riya şoreşe, reke dur-dırej, çal u korte, bo ve yeke gihiştın u hinbuna zaroken me jı nıha va ıi esp e n ek e lı ser him ı1 baweriyen rast da nemeşe, Sf"' ketına me dıki:ll'e hın ji d bajo. Bıçı1ken iro, baş te zanin mezıne sıbe ne. Jı bo ew nekevın dest u hembeza ideolojiya burjuvaziye, peviste em zarokan jı hemu xeleti, şaşi lı kemasiyan bıparezın. Mezınbfına karen politik carna van pırsan dı bın si ya xwe da dıhelın ı1 ev pırsana dıkarın jı ber çaven me bırevın. Le ev yeka nebaşe. Peviste em jı hernil al- yan va karen xwe bınherın lı wan pe ş ta bıvın. Di sa hewce em hemı1 benden diyalektik dı nav xebate da jı hev nedın qetandın lı peviste em wan bı hevra gıredın. Dı roja ı 'e Hezırene - Roja Zaroken Navnetewi da bı rasti rewşa zaroken Kurd nebaşe ı1 bina ınırova venake. Le em bawer dıkın ku dı Ku rdıstaneke azad lı demokratik da hemı1 zaroken Kurdıstane we şa lı bextewar bıjin. 4

5 Denge KOMKAR 5 13 Mayıs 1974'te idam edilen LEYLA KASIM' 1n yaşat1lacakt1r an1s1 Leyla Kasım Bağdat üniversitesi 'nde okuyan gencecik bir öğrenciydi. Ama O, aynı zamanda Kürdistan 'ın özgürlüğü uğrunda mücadele veren kararlı bir savaşçıydı da. Düşman bu durumda olan binlerce Kürdistan 'lı yurtseverden olduğu gibi Leyla'dan da çekiniyordu. Nitekim çok geçmeden Baas yöneticileri kendisini tutuklattılar. Düşman önceleri O'nu mücadeleden caydırmak ve boyun eğdirmek için çeşitli yollara başvurdu, hile ve şantaj yaptı. A ma sömürgecilerin hiç bir şeytani planı Leyla 'yı inançlarına saygısızlık etme yoluna itemedi. O, halkının özgürlük mücadelesine ihanet etmedi. Çok genç yaşta ol- '\sına rağmen, onurlu bir şekilde ölmeboyun eğmeye tercih etti. Kanlı Baas yönetimi Leyla'yı idam etmekle yeni bir cinayet daha işledi ve halkımızın yiğit evlatlarından birinin daha hayatına son verdi. Ama Leyla ölmedi, Ll yaşıyor. Leyla KASIM şimdi Kürdistan'ın bütün parçalarında bilinip tanınıyor ve a nısı köleci haskılara karşı savaşılarak yaşatılıyor. Elbette ülkemiz binlerin, onbinlerin fedakarca çalışmaları ve gerektiğinde hayatlarını bu şekilde feda etmeye hazır olmalarıyla kurtulabilir. Daha Leyla'nın asıldığı gün, Kürdistan 'ın Sesi Radyosu 'nda yayınlanan bir okuyucu mektubunda O'na şöyle sesleni Iiyordu: "Leyla bugün bizim, bütün Kürtlerin dilindedir. Gözümüzün önünde ve gönlümüzdesin. Kahraman Filistiniiierden birisin bizim için. Kardeşim Leyla, onlar topları ve tankları ile Kürdistan 'ı yıkacaklarını zannediyorlar. Fakat onlar bu hayalleri ile yalnız aldanıyorlar. Sana Kürdistan topraklarından bir demet gül ve nergiz yollayacağız. Elierin soğuk bir demir kıskacı içindedir. Bana mühlet ver. Kürdistan ve senin kurtuluşun yakındır." o A ZORDESTH<E NU BAJARE DiYARBEKIRE gele me hertım ti-bırçi be ii hewcedari Lı gırtigeha Diyarbekıre dı roja 21 wan be... Adare cuntaya faşist bı çek-silahensıvık u ~ul!-~~:(a faşıst ıı,, bo parastma ~emogıran va gelek welatparezen Kurdıstane kra~ıye ~ro g_elek bılınd de~g dıke u ~ı vi dan her gullan. Jı van gırtiyen politik pır ~arı d~ r!~a e ş na de tu kesı. L_ı ser dekes hatın kuştın u bırindar biin. mokrasıye ev cuntaya zordest JI herkesi Angori niiçeyen dawin, welatparezen zedetır hur _dırese. ~ı.rasti cunta vır-dere Kurd dı! kınne ku dı gırtigeha Diyarbekı- ":an d~ke u sosretıyen xwe. dıxwaze bı re da cejna Newroze dı nav xwe da piroz vı ~ehn kır~s bıke. Ew k~me Xelo dıde bıkın. Le dema ku zabıt u Ieşkeren cun- sere ~elo, ye _C~lo dıde se!e Xelo. 1ye ve yeke dıbinın, nışkeva vi cihe ku ~e. cuqta ed! nıkar~ z~detır lı ser text..jırti le dıminın, dıdıne ber gullan. Paşe bımıne, ew Imge _xwe,_edı bı xwe ra dıkşicuota gelek kes dest bı dest can dıdın bı ne. Evren paşaye faşıst jı bo şerma xwe gotına gotiya hejmara kesen ku hatıne veşere, nıkare derkeve derva lı peşiya alekuştın hın ji zedene, le kuştma 7 kesan n;ıe, ew ne şinaye _u?e)i şayay~. Cu?ta faraste. Cunta paşe cesede van kesan dıbe şıst çı bıke-neke e dı rumeta we erde ketiteslime de -have w an dık e ye. Hemii h ezen demokrat peşverii ii he- Bı rasti lı Kurdıstane.cunta sere gele mu_ mıroven ~ılpak _hewce vır-derew ii llsme biiye belake gıran. Zordestiyen cun- tıken g_eneralen faşıst raxıne her çavan u ta~e tu sino~eki nas nake ii hertım hın ji cuntaye_ sosret _bıkın:. tuıtır dıbın. Iro bı bezaran kes lı bajare Dı zından u gırtıgeha Dıyarbekıre da Diyarbekıre dı bın heft k ılitan da dımi- leşker nahe lın tu kes jı şu na xwe bılize. nın. Cunta wusan ji lı van gırtiyan dıxe ku Ew nahe lın nasen gırtiyan seriki bıdın wan tine hale kuştıne. Zordestiyen cu n- wan. Leşker kem xw_arıne. dıde~e gırtitaya faşist edi sere lode gırtiye u gıhiştiye yan! ~elek ~a:an ew tı-bır~ı dımının. Ev bılındehike mezın. Zordestiyen cu ntaya gırtıy:en P<;>lıtık nık~rın r?ıneme:kovaran faşist ne yeke, ne du du ye. Bı rasti bırina bıx~~nın u lı te~evızyone bınhenn: T~ dıle gele me pır kiire. Ve cuntaye lı gun- dıb~nı yekten gırtıyan hıldıdın dıbın_ u ezıden Kurdıstane kevır lı ser kevıra nehişti- yeten mezın lı _w~n. dıkın. Cendeke wan ye. Leşker lı ser malen Kurdan da dıgrın, d!dın her elekt!ıke u bı dıı:an va lı bın Immalan sero-bıno dıkın, camatışten gundi- gen ~an_dıxın u wan ker:geş dıkın. yan bı deste zore jı wan dıstinın u paşe Dısa_ JI bo pro.testo u_ sosret~ınna ve gelek kesan jı bo le danan dıgrın, dıbm. Bı Z?rdestıya. ~n ta ye lı ~ırtıg~ha Dıyarbekırasti kıliten reş lı dere gundiyan ketıne. re, ~or pevıste hemu kese_n wı:_ia~parez Disa ev bazırganen faşist gele me dışeli- denge x'!e bı~ınd bıkın; _Dı~ heze_n _denın, riit-tazi dıkın. Wan çav herdane keri mo~rat-peşveru lı heı;ıberı ~ıımın pe~ıste nane gele me ji. Cunta jı gura bırçitire, ref~n xwe b!dın hev_u bışıdının. Tene yejı mara tazitıre. Generalen faşist dıxwazın kıtıya me we zora dıımın bıbe. LEYLE Leyle, Iela me... Medıle xweda doza weletra tu nişan kll'i, Me nave piroz Dani keleka gotıne Kurdıstan, azayi, rasti, Le gava lı çiya me neçir dıkır Dılsar nişana çeve xwe dıgırt, Gava me xwexwe bona nevsa xwe tele çe Biika me bırın, dıkır, Hevya me kuştın. Leyle, Iela me... qey bı moriya xewe em razandıbtin, Bı zer-dolara em kor kırıbiin, Ü gotıne xweşık mina guhara kırıbiin gu he me. Xapandın xelye, rastiya herro jı me vedışart. Derewya berçavk renge reş ii şin lı her çave me kesk ii sor dıkır. Leyle, lela me... Kani bı ave xwe xenıqine ii naxulxulın, tene dınalın, Çıvika denge xwe daqurtandiye, ça bin çıkyayi tene deve xwe dıgrın-vedıkın, Sev ii hurmeye ku bışkoşk dabiin Kulilk ne ditın, bışkoşk dıwarın. Leyle, Iela me... Xwina me buye av, buye avşor, he sir, Le dewsa çave mera bıde der, dıkışe hundur, Weki nemami hundu re m eva me bıxenıqine. Leyle, lela me....bfıka pış perda, mm tu ne diti, Le çımki bıne bıjange ınında nava ve şeve tek-tene tuyi, N ava tirence rojeye peşın. Ewe berbange pış çiya derdıkevın tek-tene tuyi Kawi-kubari, rasti-merani bı deme teye, Tu mina dilek, Wek parastma merwe xwedenas tım pe şya mıni. Carna dıxazi goranya ooji xwera bıstrei, Le kela gıri mina qurquşfım gewrya te dıgre, dıxıtımine, Ü dewsa awaz, ku b ra goranye dewsa strane Tek nalineke küre fetısandi Jı nav dırane te dıfılıte... Kurdıstan! Bfıyi reş lı sere me, U em şerm dıkın lı çave teye melfıl bınherın, Mina wan Iawa Ewe daike ber çave wana behurmet dıkın, Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın' Wekipe wana çave xwe bıgrın. TOSINE REŞiT

6 Denge ı<.omkar 6 DUISBURG' TA Türkiye ve Kürdistan'lı demokratik örgütler 8 Mayıs günü Duisburg kentinde bir araya gelerek faşist cuntayı protesto ettiler.19 demokratik örgütün birlikte hareket etmesi ve alanda toplanan 25 bin kişinin haykırması hiç kuşkusuz faşizme karşı verilen mücadelede ileriye doğru atılmış güçlü bir adımdır. Duisburg eyleminin gerek yurtdışında ve gerekse genel olarak Türkiye ve Kürdistan'da faşizme karşı yürütülen savaşta öğreticiliği ve yol göstericiliği vardır. Bu bakımdan tüm demokratik örgütlerin, bu eylemi sağlıklı değerlendirmeleri ve onu daha da ileriye götürmek için çaba harcamaları görevi herzamankinden daha fazla kendisini dayatıyor. Bilindiği gibi 12 Eylül öncesinde Türkiye'de demokrasi güçleri her gün yaklaşan faşizm tehlikesine rağmen, olumsuzlukları aşamamış ve birliği sağlayamamışlardı. Bu durumun hem faşizmin iktidarı ele geçirmesini ve hem de yönetime geldikten sonra terör estirmesini kolaylaştıncı bir etkisi olacağı açıktır. Cunta bir buçuk yıldan fazla süredir işbaşında olmasına ve halklarımız üzerinde vahşice bir terör estirmesine rağmen demokrasi güçlerinin saflarındaki dağınıklık hala sürüyor. Türkiye ve Kürdistan'da mevcut olan bu dağınıklık doğal olarak yurtdışında bulunan demokrasi güçlerinin saflarının bölünmesine ve olumsuzlukların sürmesine de neden oluyor. Oysa bunun aşılması zorunludur. Elbette çeşitli demokratik güçler arasında görüş farklılıklan vardır ve bunlar devam edecektir de. Ama onların asgari bir program etrafında birleşmeleri ve kavgayı birlikte sürdürmeleri de kaçınılmazdır. Çünkü her şeyden önce tüm demokrasi güçlerinin düşmanı ortaktır ve bu faşizmdir. Ortak düşmana karşı ortak mücadele etmemek için hangi haklı nedenler gösterilebilir? Bunun gereğini daha iyi kavrayabilmek için ise geriye dönüp faşist cuntanın işbaşma geldiğinden buyana yaptıklarına bakmak yeterlidir. Cunta, Türkiye'de tüm demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdı. O, emperyalizm ve tekelci Türk burjuvazisinin; yani bir avuç sömürü ve soygun çetesinin çıkarları uğruna milyonlarca insana kan kusturdu, kusturuyor. Beş kişilik generaller çetesinin bugün astığı astık, kestiği kestiktir. İşçi sınıfının en temel hakları gaspedilmiştir. Küçük esnaf ve sanatkar iflas halindedir. Köylüler aç ve perişandır. ülke suskunlar diyarı haline getirilmiş, parababaları ve onların papağanları dışında milyonlarca insanın düşüncelerini herhangi bir şekilde açığa vurma hakları da ellerinden alınmış bulunuyor. Açlık ve yoksulluk içerisinde bulunan milyonların aç olduklarını söyleme olanaklan bile yok. Faşist çete, yiizlerce insanı kurşunladı. Yüzbinden fazla kişi zındanlarda işkence çarklarından geçirildi. Faşizmin zındanları bugün durmadan kan ve ölüm kusuyor. idamlar birbirini izliyor. Kürdistan'da da faşizm kanlı pençeleriyle halkımıza saldırıyar. Faşist generaller cuntası Kürt halkının o derece amansız düşmanıdır ki, köylerde bile kendi dilini konuşmasını yasaklamaya kalkışıyor. lrkçı kudurganlık insanlarımızın hayatını zehir etmiş. Kürdistan köyleri basılıyor ve insanlara gangster yöntemleriyle işkence ediliyor. Hem de yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeden yapılıyor bütün bunlar. Bugün Kürt halkı eşine ender rastlanır ırkçı ve faşist bir terörle karşı karşıyadır. Bunlar herkesin bildiği gerçeklerdir. O halde bizler faşizme karşı savaş vermek gibi tarihsel bir sorumluluğun gereğini yerine getirirken, geçmişten ders çıkarmalı, halklanmızın karşı karşıya bulunduğu insanlıkdışı, iğrenç terörü gözardı etmemeliyiz. Ve açıktır ki bütün bunlar, demokrasi güçlerinin güçlerini birleştirmelerini, omuz omuza vererek kavga vermelerini zorunlu kılan nedenlerdir. Eylemin Gerçekleştirilmesi Pek Çok Güçlüğün Aşılması Sayesinde Sağlandı Demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ortak bir eylemi gerçekleştirme doğrultusunda FASlST CUNTAYA adım atmaları, TKEP iiyesi üç kişinin idam edilmesinden sonra mümkün olabildi. Ancak görüşmeler oldukça uzun sürdü ve sonuca pekçok pürüz aşılarak varılabildi. Demokratik örgütlerden bazılarının çeşitli nedenlere dayanan güçlükleri ve tereddütieii vardı. Herşeyden önce bazı örgütler için böylesine geniş bir eylem birliğinin sağlanması, belli şartlanmalar, grupçu eğilimler nedeniyle oldukça zordu. üstelik bazı gruplar arasında belli bir güvensizlik de mevcuttu. Ama tüm bu engeller ortak düşman olan faşizme karşı ortak mücadele etme anlayışı içerisinde hareket edi ve eylem başarıyla lerek aşıldı gerçekleştirildi. Maocu Gruplarm Dı~ta Kalınaları Onların Politikalarının Bir Kez Daha Mahkum Edilmesidir Görüşmelere başlarken çeşitli maocu gruplar da toplantılara katıldılar. Ama zaman geçtikçe onların izledikleri yanlış politika, faşizm ve emperyalizm tahlilierindeki hatalı tutum; onların bir kez daha demokrasi güçlerinin saflarının dışına itilmelerine neden oldu. Çünkü bu grupların emperyalizm ve faşizm tahlillerinde hedef olarak gösterilen sosyalist ülkelerle, devrimci ve demokratik güçlerdi. Bu ise, maocu grupları tam anlamıyla bir çıkınazla karşı karşıya bıraktı. Bir taraftan emperyalizme ve faşizme karşı olup da mücadele veren güçler eylem yapmak üzere bir araya gelmişlerdi. Maocular böylesine güçlü bir eyleme uzaktan seyirci kalmak istemiyorlardı. Ancak onlar, yanlış ve sakat görüşlerini miting alanına taşımaktan da vazgeçmek istemiyorlardı. Bu yüzden de eylem sırasında ajitasyon ve propagandanın serbest bırakılmasında ısrar ettiler. Kuşkusuz mevcut koşullarda bu,eylemi başarısızlığa uğratabilecek bir istemdi. Ajitasyon ve propagandanın serbestliği kabul edildiği taktirde, disiplin yerine anarşi ve kargaşa hakim olac'ak, karşılıklı sataşmalar ortaya çıkacak ve büyük bir ihtimalle eylem başarısızlığa uğratılmış olacaktı. Esasında maocu grupların farkındaydılar. kendileri de bunun Onlar baştan itibaren, ortak ilkelere uyarak eylem içerisinde yer alamıyacaklarının bilincindeydiler. Çünkü demokratik örgütlerin çoğunluğunun uyulmasını istediği ilkeler onların yanlışlığı apaçık ortada olan temel görüşlerine ters düşüyordu. Bu nedenle de onlar eyleme katılıp onu güçlendirmekten çok, yanlarına daha başka grupları da olarak, ayrı bir eylemi gerçekleştirmek üzere toplantılara katılmışlardı. Fakat sonuç istedikleri gibi olmadı ve tecrit edildiler. Ama onlar toplantıyı bırakıp gitmekle yetinmedil başka grupları da yanlar. çekmek için yoğun bir propagandaya giriştiler. Ayrıca bir de Köln şehrinde karşı-yürüyüş düzenlemek suretiyle anti-faşist eylemi zayıf düşürme yolunu seçtiler. Kendi tabanlarındaki insanların tepki göstereceklerini bildikleri için de gerçek dışı haberler yaydılar, eylemi bazı grupların tekelindeymiş gibi göstermeye kalkıştılar. Ve hatta işi, eylemin anti-faşist değerde olm.adığını söylemeye kadar vardırdılar. Bu amaçla da herkesin bildiği gerçekleri inkar etmeye kalkıştılar. Ortak metinlerde faşizm belirlemesinin bulunmadığını iddia ettiler. Maocular kendi tabanlarını oyalıyabilmek için bunları söylüyorlardı ama demokratik gütler yayınladıkları metinler..._ cuntayı açık biçimde faşist olarak nitelendiriyorlardı. Ve hatta böyle olduğu içindir ki cuntaya faşist demiyen FİDEF, Denge' KOMAL ve Kurtuluş eylemde yer alan taraflar olmalarına rağmen bildiriyi irnzalamadılar. Gene çıkarılan afişte kullanılan ana sloganlardan biri "Faşist Cunta Yıkılacak, Halklarımız Kazanacak" biçimindeydi. Eylem sırasında ise gerek konuşmalarda ve gerekse atılan sloganlarda cunta hep faşist olarak nitelendirildi. Alanlar anti-faşist sloganlada çınladı, durdu. Hiç kuşkusuz maoculara kanmış insanlar da yayınlanan ortak metinleri değerlendirir, atılan sloganları, yapılan konuşmaları öğrenir ve kendi siyasetlerinin gerçekleri nasıl çarptırdıklarını bir kez daha görmüş olurlar.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Riya Azadi'yi Haberlerle Gi.iclendirelim

Riya Azadi'yi Haberlerle Gi.iclendirelim ı Gulan ı982 Sal ı, hejmar 2 Karkeren hemu welatan ugelen bındest, yekbın! Kurdıstana Tırkiye HER t MAYIS'DA Riya Azadi'yi Haberlerle Gi.iclendirelim Yoldaş/ar,.,AHA DA GUCLUDUR tır. değeri olan olaylar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn PAYÎZ/2008 "Panzde salî bûm çûm ser hewîyê" Îbnî Xelîkan û Bermekîyan 1919-1923 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk ün Kürt Meselesi karşısındaki

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

1 ' ~ www.arsivakurd.org. Sal : 4 Wext. 15. ...2.1983 ejmar : 50. Bıha : 1 DM OŞINA ME RT DII{E

1 ' ~ www.arsivakurd.org. Sal : 4 Wext. 15. ...2.1983 ejmar : 50. Bıha : 1 DM OŞINA ME RT DII{E 1 ' ~ ı Sal : 4 Wext. 15 H...2.1983 ejmar : 50 Bıha : 1 DM RT DII{E OŞINA ME Rfipel 2 Denge KOMKAR. r---50.saviyi CIKAHIRKEN --. Değerli okur/ar, Denge KOMKAR'm ellinci sayısı elinize geçmiş bulunuyor.

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliyê

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliyê kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliyê hejmar 51 payîz 2011 Şirîka min, Rehme Xelata Nobelê 2011 Bîranîna Faik Candan Serokvezîra Danîmark a nû jinek e Xelata Nobelê 2011 Xelata Nobelê ya

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

kursaklarında kala cak

kursaklarında kala cak om Sal: 7 Hejmar: 15-16 Adar-Nisan 1984 A ~,..,.. ne te we.c KARKEREN HEMU WELATAN U GELEN BINDEST YEKBIN! Kurumlasına özle mi ' kursaklarında kala cak Faşist diktatörlük, "demokrasiye geçiş" maskesi altında

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

Avrupa da Öcalan a yönelik tecrit kitlesel olarak protesto edildi

Avrupa da Öcalan a yönelik tecrit kitlesel olarak protesto edildi Avrupa da Öcalan a yönelik tecrit kitlesel olarak protesto edildi Almanya ve Fransa nın birçok kentinde bir araya Kürdistanlılar ve dostları, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ın özgürlüğü ve AKP faşizmine

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

* DI REWŞA İRO DE TEVGERA KURDİ DIKARE Çİ BİKE? * Lİ SER ZIMAN ÇEND GOTİN

* DI REWŞA İRO DE TEVGERA KURDİ DIKARE Çİ BİKE? * Lİ SER ZIMAN ÇEND GOTİN Hejmar3 Sal 1 İlon 1991 PİRSA YEKİTİ (J ideoloji * DI REWŞA İRO DE TEVGERA KURDİ DIKARE Çİ BİKE? * Lİ SER ZIMAN ÇEND GOTİN * ARMANC, STRATEJi (J YEKBÜN * BI DEWLETEN KOLONYALİST RE PEYWENDIYA TEVGERA GEL"ft

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn PAYÎZ/2010

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn PAYÎZ/2010 kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn PAYÎZ/2010 47 Tidskriften utkommer 4 nummer per år. Sê mehan carekê derdikeve / Üç ayda bir çıkar. Utges av Apec-Förlag AB Hejmar 47, payîz 2010

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fêr-4. Ev ne pirtûkek e. Bu bir kitap değildir.

Fêr-4. Ev ne pirtûkek e. Bu bir kitap değildir. Fêr-4 SAZKIRINA HEVOKÊN NEYÊNÎ Û PIRSYARÎ OLUMLU VE OLUMSUZ CÜMLE YAPIMI Ji bo çêkirina hevokeke neyênî, pêşgira `ne` tê ber navdêr an rengdêrê û ji vana cudatir tê nivîsandin. Lê dema lêker were neyênîkirin,

Detaylı

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ!

DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA DA BARIŞ İSTİYORUZ! DÜNYA BARIŞININ GÜVENCESİ İŞÇİ SINIFIDIR! HAKSIZ, GERİCİ VE EMPERYALİST SAVAŞLAR EMPERYALİST KAPİTALİST DEVLETLER TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMEKTEDİR! EMPERYALİST SÖMÜRÜ SİSTEMİ İŞÇİ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Avrupa ülkeleri ve Kanada da on binlerce kişi HDP yi sahiplendi

Avrupa ülkeleri ve Kanada da on binlerce kişi HDP yi sahiplendi Avrupa ülkeleri ve Kanada da on binlerce kişi HDP yi sahiplendi AKP nin HDP ye yönelik siyasi darbesine karşı Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İngiltere, Norveç, Finlandiya gibi Avrupa ülkeleriyle Kanada

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

www.arsivakurd.org bimebiin Tidskriften utkommer 4 nummer per ar. Se mehan car~ derdikeve/üç ayda bir çıkar.

www.arsivakurd.org bimebiin Tidskriften utkommer 4 nummer per ar. Se mehan car~ derdikeve/üç ayda bir çıkar. w w rs.a w ku iv a rd.o rg bimebiin Tidskriften utkommer 4 nummer per ar. Se mehan car~ derdikeve/üç ayda bir çıkar. Utges av Apec-Förlag AB Hejmar 23, havina 2004an Ansvarig utgivare Ali Çiftçi Redaksiyon

Detaylı

Kürt Kadın Bürosu Yayın Organı

Kürt Kadın Bürosu Yayın Organı K o v a r a B u r o y a J i n e n K u r d J î Y A N Hejmar/Ausgabe: 38 Çirîya Paşîn-November-2005 Biha/Preis: 3 Dokumentationszeitschrift des kurdischen Frauenbüros Kürt Kadın Bürosu Yayın Organı JÎYAN

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Jı bo hm ji fırehkınna waren xwe lı Rohılata Navin, imperyallznıa navnetewi zordesten generalen faşist dajo peşiye, ku ew

Jı bo hm ji fırehkınna waren xwe lı Rohılata Navin, imperyallznıa navnetewi zordesten generalen faşist dajo peşiye, ku ew Sal Wext Hejmar Bıha : 4 : 15.8.1982 : 44 :1 DM B A Karkerno, xebatkamo! Diktatoriya leşkeri-faşist du salen xwe tıji kır. Dı nav van herdu salanda çina karkeran u gelen me dı diroke da rojen here tari

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

kovara huneri, çandi O lekolini ya kurden anatoliya navin PAYiZ/ZIVISTAN 2003 ._...,...,._ e se ııyane ---- -z he!

kovara huneri, çandi O lekolini ya kurden anatoliya navin PAYiZ/ZIVISTAN 2003 ._...,...,._ e se ııyane ---- -z he! kovara huneri, çandi O lekolini ya kurden anatoliya navin ~ ı l rg l A ııyane e se ur._...,...,._ d. o PAYiZ/ZIVISTAN 2003 e w w w.a rs iv ak ---- -z he! bimebon TIDSKRIFTEN UTKOMMER 4 NUMMER PER AR. SE

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

5 BIN OLU, 7 BIN YARALl

5 BIN OLU, 7 BIN YARALl Sal W ext H eıma r d. or g Bı ha 10 19.4.1988 106 1 DM ur Irak Kürdistani'nda Katlia111: w w w.a rs iv ak 5 BIN OLU, 7 BIN YARALl Sömürgeci Bağdat rejimi, 17 Mart 1988 günü Irak Kürdistam'nda kimyasal

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn BIHAR/2008 Newroza we pîroz,

kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn BIHAR/2008 Newroza we pîroz, kovara hunerî, çandî û lêkolînî ya kurdên anatoliya navîn BIHAR/2008 37 Newroza we pîroz, ISSN 1402-7488 Tidskriften utkommer 4 nummer per år. Sê mehan carê derdikeve/ Üç ayda bir çıkar. Utges av Apec-Förlag

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

P A L E. www.arsivakurd.org. karkeren hemo welatan O gelen bindest yekbin ı. sal : 2 bejmar: 2 biha : 5.- DM

P A L E. www.arsivakurd.org. karkeren hemo welatan O gelen bindest yekbin ı. sal : 2 bejmar: 2 biha : 5.- DM karkeren hemo welatan O gelen bindest yekbin ı P A L E Organa IIJLilıill 'OfCfVID i Wclaıparlıll &urtliaıaa KURD İ STAN DEVRİMCİ - YURTSEVERLER İ ÖRGUTU ORGANI sal : 2 bejmar: 2 biha : 5.- DM ...... T

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli örgütler ve siyasetçiler, Erdoğan diktatörlüğüne karşı yürüyerek, Kürt halkıyla uluslararası dayanışmanın büyütülmesi

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na Kürtler Katıldı mı? Atatürk şehitlere ihanet etmiş! DTP'li Muş milletvekili Sırrı Sakık Çanakkale Şehitlikleri'ni gezmiş ve şu açıklamalarda bulunmus: "Bu ülkede burada

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER YÜRÜYÜġ ve MĠTĠNGLER 2010 ve 2011 1 MAYISLARINDA 1 MAYIS ALANINDAYDIK 2010 yılında, Taksim'de 32 yıl sonra kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için yüzbinlerce emekçi meydanı doldurdu. Dolmabahçe, Şişhane ve

Detaylı

Kovara siyasi, çandi, huneri, dirold ô lekolini ya Kurden Anatoliya Navin. www.arsivakurd.org

Kovara siyasi, çandi, huneri, dirold ô lekolini ya Kurden Anatoliya Navin. www.arsivakurd.org Kovara siyasi, çandi, huneri, dirold ô lekolini ya Kurden Anatoliya Navin Veger Kovara Kurden AnatoUya Navin Naverok 1 İçindekiler Genel Yayın Yönetmeni: Murat Alpavut Redaksiyon: Abdullah Kaya, Ali Fuat

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı Yeri : PODYUM DAVET Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Toplantı Gün /Saati : Salı 19.30 Chartered : 10.02.2004 Kulüp No : 64494 Sevgili Dostlarım, BAŞKAN IN MEKTUBU UR. Başkanı John F. GERM UR. 2440

Detaylı

ww.arsivakurd.org ! 1 ' i YAZlNCA f r BOÖAZiÇi ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT KULÜBÜ_ edebiyat dergisi kovara wl!rger ii edebiyate çeviri~ ~ ~ 1 ı ~ J

ww.arsivakurd.org ! 1 ' i YAZlNCA f r BOÖAZiÇi ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT KULÜBÜ_ edebiyat dergisi kovara wl!rger ii edebiyate çeviri~ ~ ~ 1 ı ~ J [ j 1 \ ~ ~ iii ı! \. r-, ~ 1' 1 ı ~ J ' ~ ~ 1 ı f r ' i,.. t! 1 'f çeviri~ YAZlNCA i edebiyat dergisi kovara wl!rger ii edebiyate 7 BOÖAZiÇi ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT KULÜBÜ_ yazınca edebiya.t d~rgisi Sayı:

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

Hejmar (sayı) : 19 Bes e befooe ye ev rev. RüNAHI. MajO (tarih) Deste xwe bidin hev! Ranahi 1 i pey tari ye 1

Hejmar (sayı) : 19 Bes e befooe ye ev rev. RüNAHI. MajO (tarih) Deste xwe bidin hev! Ranahi 1 i pey tari ye 1 Ey xorte ciwanmer 1 Hejmar (sayı) : 19 Bes e befooe ye ev rev A RüNAHI MajO (tarih) Deste xwe bidin hev! Ranahi 1 i pey tari ye 1 REŞEME 1977 tim roj e li pey şev, ŞUBAT 1977 Em nayene kuştin! Bi ha (fiatı)

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye

Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye Karkeren hemfı welatan lı gelen bmdest, yekbm! ı Hızeran ı982 1 Sal ı, hejmar 3 1 Haziran ı982 Yıl ı, sayı 3 ANAYASA OYUNU işkence altındaki onbinlerin, sendika- ları, demokratik kitle örgütleri kapatılan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir.

dünyanız evinizdir doğurganlığınız da milli göreviniz dir söylemlerinin daha çok duyulur hale gelmesi bir rastlantı değildir. Yıl 1960 Tarihi 25 Kasım Dominik Cumhuriyetinde Mirabel kardeşler Trujillo diktatörlüğüne karşı yürütükleri mücadele sonucunda tutsak düştüler. Ve devlet güçleri tarafından önce tecavüze ugradılar sonda

Detaylı

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ

EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ EKONOMİK, DEMOKRATİK ÖZLÜK HAKLARIMIZ; EMPERYALİZME, GERİCİLİĞE VE ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEDE ŞUBEMİZ 162 Şubemiz, Odamızın ana yönetmeliği uyarınca ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, yurdumuzun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Zarf Sayfa Özellik Tür Dil Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelime Tarih

Zarf Sayfa Özellik Tür Dil Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelime Tarih Zarf Sayfa Özellik Tür Dil Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelime Tarih 3 1 Orijinal, Mektup Celalettin Ağırbaş tarafından GE-TİD Celalettin Ağırbaş. 15.03.1978 Yönetim Kurulu'na gönderilmiş mektup. TİD),

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

"Obama'nın Suriye politikası utanç verici"

Obama'nın Suriye politikası utanç verici "Obama'nın Suriye politikası utanç verici" John Nixon, CIA da geçirdiği yıllar boyunca Irak ın devrik lideri Saddam Hüseyin üzerine çalıştı. 11.01.2017 / 10:29 Irak ın işgalinin ardından Saddam 2003 te

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

Birlikte Daha Da Güçlüyüz

Birlikte Daha Da Güçlüyüz : : : : 10 16.7.1988 108 1 DM ur KOMKAR 10. KURULTAYI: d. or g Sal Wext Hejmar Bı ha.a rs iv ak Birlikte Daha Da Güçlüyüz KOMKAR'ın 10. Kurultay'ı 25-26 Ha- da parti, örgüt, demokratik kuruluş ve taziran

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi

8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi ~ 7 MART1997 CUMA 8 MARTDÜNYAKADiNLARGÜNÜi Tekbir gün kadinlarianlamak, dinlemekve paylasmakiçin yeterliolmasada hatirlanmak, aniimakve konularinüzerinde durmakiçin hiç düsünülmemls olmasindankuskusuzdqha

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE

BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE BODRUM DA SAĞLIK ÇALIŞANLARI GREVDE Bodrum da sağlık çalışanları iş bıraktı. Bodrum Devlet Hastanesi önünde buluşan sağlık meslek örgütü temsilcileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklilik hakları

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı