' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "' ~-ı. ıı 1, 1. l' ı. Sal : 26.5.1982. Wext Hejmar : 41 : 1 DM. Bıha HEP. FASiZMi BiRLiKTE YENECEGiz"

Transkript

1 'ı, r ıı 1, 1 ' ~-ı l' ı 1 d. o rg :4 Sal : Wext Hejmar : 41 : 1 DM Bıha ak ur HEP FASiZMi w w w.a rs iv BiRLiKTE YENECEGiz

2 uenge KOMKAH. 2 NAMEYEN XWENDEVANAN.A KüRDISTAN'DA KÖLE "KUNDA- KiNTE" FILMİNİ izledik Bacı ve kardeşlerime, Ben Kürdistanlı fakir bir köylüyüm. Geçimimi Almanya' da inşaatta çalışınakla karşılıyorum. Sömürgeci Türk devleti kendi çıkarları için, kendilerine döviz getirmemiz için bizi dostları olan Alman emperyalistlerine sattılar. Bu sene Kürdistan 'a izine gittiğirnde faşist cuntanın halkımıza nasıl işkence yaptığına dair gördüğüm birkaç olayı size yazıyorum. Bir Malatyalı ilerici emekçi geçimini temin etmek için ailesi tarafından bilinmeyen bir yere çalışmaya gitmiş ( ). Faşist komando çeteleri hanımını karakola götürerek kocan nerede diye kentlisine hayvanca işkence yapımışlardır. Adamın karısı köyden başka yer tanımadığını ve kocasının nerde olduğunu bilmediğini söylemiş ve kendilerine gidin arayın bulun demiş. Bunun üzerine kadına vahşice işkence yapıyorlar. Kadın gebe idi. Kadın eve perişan bir vaziyette varırken çocuğunu ölü olarak doğurur ve kendisi de bu faşist işkence sonunda hayatını kaybediyor. Geride 6 çocuk yetim ve perişan kaldılar! Yine Diyarbekir'de mahkemeye getiriliderken gözlerimle şahit oldum. Mahkemenin önünde bir asker yığını vardı. Cemselerle "mahkum'' adını verdikleri ilerici insanları getirip mahkeme önünde indirdiler. Onlar sömürgeci-faşist cuntanın zincirleriyle birbirlerine bağlı bir şekilde halkın gözü önünde dipçiklenerek mahkemeye sokuldular. Onlar dan bazılarının kolları, bazılarının rı sakattı. Yani içlerinde sağlam kişi yoktu. Hepimiz zenci köle Kunta Kinte'nin tilmini seyrettik. Sanki bu olay da aynen ona benzerdi. Bir başka olaysa şöyle: Kürdistanlı bir genç tarihinde batıda askerlik yaptığı ilden gözü kapalı olarak Elazığ' a işkencehaneye getirilir. Suçu halkını sevmek ve halkı tarafından sevilmekti. Bu Kürdistanlı genç iki hafta işkencede ölüm döşeğine girmiş şekilde barbarca işkence görür. Daha sonra kendisinden hiç laf alamadıklanndan yarı ölü bir şekilde gece ailesinin kapısına bırakırlar. Kürdistanlı genç işkencehanede çok üşüdüğünden asker elbisesini ister, askerler şu cevabı verir: Asker elbisesinin bir şerefi vardır, size layık değil, çünkü Kürtler şerefsizdir ve bölücülük yapıyorlar. Bu yazdıklarım sadece gördüğüm olayların birkaç tanesidir. Fakat bu işkencelere rağmen halkımızın mücadelesi durmamış tam tersine gittikçe alevlenmektedir. Faşist cunta da sökmez, o_ gitgide halkımızın gözünde teşhir olmakta, halkımızın ona karşı kini haklı olarak büyümektedir. Hiçbir güç halkımızın özgürlük mücadelesini durduramaz.. Kahrolsun sömürgeci faşist cunta! Yaşasın özgürlük! Not: Bu mektubumu Denge KOMKAR kanalıyla yurtsever insanlara ulaştıracağınıza inanıyorum. gözleri şişik, bazıları.:.:n.:.:ı::n..:a~y,;;;;ak;;;la;;; Arkadaşlar, GÜÇLÜKLERi Aşacağız Bir Deng~ KOMKAR okuyucusu olarak bulunduğum yerde yaptığımız çalışmalara değinmek istiyorum. Biz burada bir Alman ve Yabancılar Grubu kurduk. Çeşitli çalışmalar yapmak üzere bir de program yaptık. öğrenci olduğumuz için çalışmalarımız daha çok üniversite çevresindeki arkadaşların sonınianna yönelik oluyor. örneğin: Dil okulu, Devrimci selamlarımla. Kürdistanlı bir işçi Hamburg hazırlık sınıfı, kayıt işleri, oturma ve ev sorunu, Yabancılar Polisi ve diğer yetkililerle olan ilişkilerirniz, Alman öğrencilerle olan ilişkiler ve benzeri konularda karşılaşılan güçlükleri aşmaya çabalıyoruz. Ayrıca, Yabancılar Kanunu, daha doğrusu yabancılar politikası, sığınma hakkı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olarak da çalışmalar yapıyoruz. Mücadelenizde başarılar. D.ö. Giessen Hevalen delal, Diroka Kurd wusan nişan dı de ku, ev sed salan ze detıre gele Kurd dı bın deste dıjmın da maye. Dı dema Osmaniyan da lı ser Kurdan gelek zordesti u zılım hebuye. Hebunen sererd u bınerd talan kınne, jı aliye dm nehiştıne gele Kurd zman u çanda xwe pe ş ta bıvın. Dema ku Mıstefa Kemal kare.xwe qedand, ve care ordiyyen xwe ajote ser gele Kur~. Dı ve deme da zordestiyen lı ser gele me hın ji ze tır bun. M ıstefa Kemal dema ku karen xwe xelas kır, gıli-gotıne xwe ne ani cih. İdolojiya wi, idolojike nı-. jadperest u şoven bu. Wi ev idoloji ve care ser gele Kurd, da meşandın. W i dıgot ''Tır k ek beram beri cihaııe ye" u ''Ez dılşame ku ez Tır kım... " Kevneperestiye u paşverlıtiye seri hıldabu lı seranser w ele t belav dıbu. Le gele Kurd stlıye xwe tu Hevalen xebatkar, Ez sılaven şoreşgeri jı bo Revalen xebatkar, Ez sılaven şoreşgeri jı bo Newroze diyari we dıkım. lsallı welate me Kurdıstana Suriye keç u xorten Kurd lı sere çiyan belav bunu agıre Newroze dadan, mina rojeke lı me hılat. Mı le te Kurd te u jın u mer, keç-xort, pir-kal u zaroken pıçuk dı nav gul-kulilken rengin PIR BIJ.i TEVGERA SOSYALiST caran nımz nedıkır u bedeng ne d ıma. Ev cu ntaya faşist ji nıkare denge gele me bıde bırine. Denge KOMKAR denge gele meye lı baweriya gele Kurd pır Denge KOMKAR heye. Bıraderen he ja, Dıjmıne zordest tu caran nıkare peşiya tekoşina sosyalizme bıgre. Hemu gelen cihane we rızgar bıbın (ı we bıghejine azadiya xwe. Em hawer dıkın ku "Riya Azadi" we peşengiya ve tekoşine bıke (ı ev te. koşine we riya sosyalizme d<> bımeşe. Azadiya gele Kurd ı bı roj peşva dıçe u qeyd-zıncıren faşizme we bıqetın. Bımre faşizm u impe-. riyalizm! BIJİNEWROZ BIJi AZADi Pır bıji tevgera sosyalist! Bıji Azadi! Jı Kurdıstana Tırkiye GERNAS lı Kurdıstane derketın cejna xwe bı hevra piroz kırın. Keçen Kurdan destmale sere xwe kırıbun ala kesk, sor ii zer, ba dıkırın. Bırader u hevalen Felestın ji tevi me bun u em hevra meşiyan.... Ez cejna gele Kurd piroz dıkım ii sertıraziya gelen bınde~ dıxwazım. Bıji Newroz! Bıji Azadi! Ehlam - Afrin

3 Denoe KOMRAR ORGUT HABERLERI 3 ealman elwnomisi bunalım geçiriyor. Tekelci sermaye ise bunalımın suçwıu ve yükünü işçilere yüklemek istiyor. Bu amaçla durmadan işyerleri kapatılıyor, işçilerin işlerine son veriliyor. Parababaları fazla kar sağlıyamadıklarından, Frankfurt şehrindeki DAMAG tesislerini kapalma kararı aldılar. İlk iş olarak da 140 işçinin işine son verdiklerini açıkladılar. Fabrika işçileri, işyerinin kapatılması ve işçilerin işlerine son verilmesi kararına karşı 29 Nisan 1982 tarihinden itibaren direnişe geçtiler. İşçilerin birliğini bozamıyacağını anlıyan işveren başka bir hileli yol tutturdu. İşçilerin evleri tek tek dolaşılarak, bildiri dağıtıldı. Bildiri de şöyle deniliyor: "Direnişten vazgeçip işbaşı yapınız. Direnişte geçirdiğiniz günlerin parasını zaten alamıyacaksınız. Şayet direnişi sürdürürseniz, sizlere de çıkış verilecekt. " ır. Frankfurt Kürdistan İ şçi Derneği üyesi işçi ler, sınıf kardeşleriyle baştan itibaren dayanışma içerisine girdi. Kürdistanlı emekçiler, direnişte bulunan kardeşlerine destek sağlıyor, onlarla birlikte nöbet tutuyor ve üzerlerine düşen diğer görevlerini yerine getirmek için çabalıyor/ar. e işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı çeşitli ülkelerden sınıf kardeşlerimizle birlikte kutladık. Yürüyüş emekçinin katılmasıyla sabah saat 'da aşladı. Miting alanında DGB içerisinde bulunan çeşitli ülkelerden temsilciler konuş ma yaptılar. Bu sırada sayıları arasında olan ırkçı "N azi Gençleri" milliyetçi ve gerici sloganlar atarak, miting alanındaki kitleye saldırmaya başladılar. Ama kitle aktif biçimde karşı koydu ve saldırganzara hak ettikleri dersi verdi. Polis ise ancak bu andan itibaren müdahalede bulundu. Daha sonra bazı basın organları saldırganları "Futbol meraklısı gençler" diye lanse etmeye kalkıştı. Kuşkusuz saldırganların püskürtülmeleri bu tür niyetleri olanlar için iyi bir ders niteliğindedir. Savaşımız, şirin ülkemizde halkımıza ve I Mayıs'a vurulmuş sömürgeci zincirini parçalayıp, bayramları özgürce kutlamak içindir. e Alman Komünist Partisi'nin davetiisi olarak 30 Nisan 1_98~ günü Frank{urt'a gelen Erm_en!s~an Sos?:alist J:Ialk Cumhurıy~tı "Halk Dansları Gurubu" bırbınnden guzel bırçok, (ol~!or ~osterisi halka sundu. Geceye yaklaşık olarak I 000 nın uzerınde seyirci katıldı Geceyi Ermenistan Komünist Partıs~. ~dına bır temsılcı açtı. Daha sonra çeşitli falklorlar ve muzık gurubları s~hneye çıktı. Eski doğu müzik aletleriyle beraber _p~o_gr~mı su_sleyen Ermeni sanatçılarının üstün başarıları g~cede ı~gı -~le ızlendı. Geceye aynı şekilde KOMKA~ bır mesaı gondererek, ~aşaı dileklerinde bulundu. Ayrıca bır demet k~ı:m~ı ka~an(ıl sa. ıatçılara armağan edildi. Yine F~ank{urt Kurdıstan Işçı Derneği, gecenin yapıldığı salonda bır stand açarak, yayın satışı yaptı. - "k d"lt d Gecenırı sonunda sanatçılar ve misafirler degışı ı_ ~r e Enternasyonal marşını hep birlikte söylediler. Onları~ dıl~ d~ğişik idi, ama enternasyonalizmin devrimci ruhu kıtleyı bır yumruk gibi dimdik ayakta tutuyordu. ŞERVAN - Frankfurt Denge KOMKAR Muhabiri ebremen 'deki Kıbrıslı ilerici-devrimci öğrenciler "Kıbrıs" konulu bir seminer düzenlediler. Semineri, derneğimizin yanısıra Yunan İşçi ve tjğrenci Derneği ile FİDEF üyesi Türk işçileri derneği de destekledi. Alman, Türk, Kürt ve Yunanlılardan oluşan yaklaşık 150 kadar kitlenin katıldığı se_ryfiner~e, Kıbrı_~'ın tarihi ekonomisi stratejik önemi ve son polıtık gelışmeler uzerinde' d uru ldu. ABD emperyalizmi ve NATO'nun Kıbrıs'tan elini çekmesi ve tüm yabancı işgal ordularının ada~?n _geri çekilm~s~ istendi. Daha sonraki kültür bölümünde, dernegımız falklor ekıbı Bitlis ve Elazığ oyunlarını sundu. Ayrıca, yay~nlarımı~ı~- ~-a sa~ tıldığı gece, uluslararası örgützere yazılan, senıınerdekı gonışlerı içeren, bir mektupla son buldu. e Bremen 'de, Cumartesi günü ABD'nin dünya üzerindeki gerici-faşist yönetimleri destekleme politikası ve özellikle de El Salvador'daki faşist cuntayı protesto ve savaşan halk güçleriyle dayanışma yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 4 binin üzerinde bir kitle katıldı. Kürdistanlı işçi ve öğrencilerde bu yürüyüş te yerlerini alarak uluslararası dayanışmanın bir örneğini verdiler. BEDO - ~Bremen Denge KOMKAR M~habiri!WLN KURDiSTAN i:;; çi DERNEGİ ÇALIŞMALARINI SURDURUYOR Köln Kürdistan İşçi Derneği II. Kongresinden sonra çalışmalan hızlandtrdı. Bu çalışmalardan bazıları şöyledir: - tjnceden lıararlaştmlmış olan günlerde dernek lokalinde değişik f"ilmler gösterilerek, kitlelerin çeşitli konularda bilgilendiri/mesine çalışılıyor. - 6 Mart günü Köln 'ün merkezi olan Neumarkt'da Yeni Nazilerin faaliyetlerine ve yabanct düşmanlığına karşı ortaklaşa yapılan protesto eyleminde yerimizi aldık. Aynı gün şehrin bir başka semtinde yapılan bi ı ant i-faşist yürüyüş e katıldık. -ll Mart'la Falhen'lar ve Sosyal Demokratlarcaikiayrı eylemi destekledik Mart günü yabancı düşmanlığını protesto etmek amacıyla düzenlenen mitingde ak ti{ olaralı bulunduk Mart günü idamları protesto. etmek üzere düzenlenen bir toplantıda yerimizi aldık Mart günü Ne um ark t 'da düzenlenen ve faşist cuntanın uygulamalarını kınayan mitingde de derneğimiz yerini aldı Nisan günü Filistinlilerce düzenlenen mitingi de aktif biçimde destekledik ve dayanışmamızı dile getirdik. - Oster Marsch nedeniyle düzenlenen ve Dortmund'a kadar süren yürüyüşe katı/dık. Değişik dillerde yazılmış çok miktarda yayınımızı saltık. KALO-- Denge KOMKAR Köln Muhabiri e Kesen aşıtıxwaz lı hemberi Şcrxwaziyc dı roja B2'an d? dest bı xwepeşandıneke se rojin kırın. Ew se rojan peya meşıyan. Keç-law, mezın-pıçıik bı hezaran kesen şer naxwazın, kesen zedebiina çekan naxwazın, mina aveke rabıiyi, dınıeşiyan, dıherıkın. "U binın Rojen aşıliye Meşin bı hezaran Bı ye k d ıl ıi bı ye k rama n" Roja 'an kesen aşıtixwaz jı çaraliyan da ketıne nav bajare Dortmund'e. Rezaran mırov jı kuçan ıi kolanan da mina lehiyek xwine derbaz bıin. Ev hezar kes bıbıin kulrnek ıi dengek. Bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın "Çekan ra Na". Mina çaraliye Elmanya Federal lı bajare Dortmund'e ji Komela Karkeren Kurdıstan lı çalahi dı ve meşine da ciye xwe gırt. Denge xwe gıhande denge aşıtixwazen cihane: Me xwarın ıi vexwarınen xwe {rotın. Kesen aşıtixwaz lı ser rewşa tekoşina 'IZadiya Kurdıstanc hatın agahdarkırın. e!'eke Gulanc cejna (eyda) karher ıi xebatkarcn cihane ye. Roıa yelııti, pıştgırti ıi roja tekoşine ye. Ve roje da bı milyanan merıv re{ bı re{, mı/ bı mı/ mina lehiyek dımeşın. Lı bajare Dortmunde ji karher ıi xebatkaren Kurdıstane bı rengeki dılxweşi ıi şahi dı meşina Yeke GuZane da ciye xwe gıı:tın. Deng, dan denge xebatkaran lı hember neheqi ıi zordestiye. Karkeren Kurdıstan lı hember faşizm ıi koleti derdıketın bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın: ' BIMRE CUNTAYA FASİST LITIRKİYE' ŞERiFZADE- Nuçegihane Denge KOMKAR Değerli arkadaşlar, lı Oortınund 24 Nisan tarihinde P{orzheim Yüksek Okulu 'nda enternasyonal bir gece yapıldı. Biz Kürdistanlı öğrenciler de geceye katıldık, yiyecek ve içecek saltık. Ozan arkadaşımız gecede türkülerimizi sunmaya geçmeden önce genel olarak Kürdistan hakkında bilgi verdi, ülkemizin dört parçasında olup bitenleri anlattı. tjzellikle Türkiye Kürdistanı 'n da faşist cuntanın halkımıza karşı girişmiş olduğu soykırım, baskı ve zorbalık; idamla yargılanan sendikacıların, tutuhlanan onbinlerce ilerici, yurtsever ve demokrat insanın durumu ile idamlar hakkında konuştu. Bu, geceye katılanları çok etki/edi. Biz KOMKAR sempatizanları olarak gecede sattığımız yiyecek ve içecekten gelen geliri, halkımızın tek yığın örgütü olan K OM KAR 'a bağışlamayı yurtseverce bir görev sayıyoruz. Parayı Kontonuza gönderdik. En içten selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz, Pforzheimdaki KOMKAR sempatizanlan devamı sayfa 4 d.e

4 Denge KOMKAR ~'r örgüt HABER LERİ Baştarafı sayfa 3 de Münih Anti-faşist Dayanışma K ome/ ise Genişleti/d i!9 79 yılında 8 ilerici örgü/ tarafından k~ru/an ve anli-{a_ şist, Anti-emperyalist ilkeler doğı:ultusund? muca~e/e veren A1unih A.nti-Faşist Dayanışma Komı/esı, bugune degın bırçok yararlı çalışmalarda bulunmuştu Son olarak I O örgüt arasında yapılan goruşmelerde _antışovenist ilkenin de kabul edilmesi _sonucu, ~omite hem orgu_t savısı balıımından, hem de genel ılkeler dogrultusunda gemşleii/miş oldu Komite'de yeralan örgütler şunla~dır: Kurdıstan Işçı Derrz eği (Münih), HDF, Gerçe_k (Münih), ~IDER, Y~;~rtseverler Bır_lıgı, Halk Kültür Merkezi, D/B-FAK (Munıh), Dev-Işçı (Munıh), lşçı nin Sesi Taraftarları, MTKB.... Komitenin, bundan böyle anti-faşıst, antı-emperyalıst, anti şovenist ilkeler doğrultusunda daha da yararlı çalışmalarda bulunacaitı inancındayız. XEZAL - Munih Denge KOMKAR Muhabiri faşistlerin gecesi engellendi. Türk faşist/eri, "Aşık/ar Şöleni" adı altında /8 Nisan günü bir gece yapma kararı almışlardı. Bunun duyulmasınm ardından Alman Kürt ve Türk demokratik örgütler biraraya gelereh bu gecenin ~ngellenmesi iç in birlikte davranmaya karar verdiler. Faşist/er düğün yapılacağını söyliyerek bir _salon tu_t"!uşlardı. Yapılan girişimlerden sonra salon mukavelesı feshedıldı.. Daha sonra faşist/erin aynı geceyi kendi derneklerınde yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bunun üzerine bir protesto miting ve yürüyüşü düzenlendi. 18 günü gerçekleştirilen eylem s_ırasında demokratik kuruluşlar faşist saldırıları kınandı ve Faşıst Tur/ Federasyon 'un kapatılması ile faşist yuva/ara karşı daha etkin mücadele verilmesi gereği dile getirildi. SERHAT - Dusseldorf Denge KOMKAR Muhabiri MüNiH'TE KU.RT HAFTASI DÜZENLENDi Münih kentinde Mayıs tarihleri arasında Kürt haftası düzenlendi. Münih Kürdistan 'işçi Derneği haftayı organize etti ve şehrin Uluslararası Af örgütü birimi ile, Irak Kürdistanı 'ndan Yekıti sempatizanlarj tarafından da desteklendi. bulunduğu sorunlar hakkında yabancı kamuoyu bilgilendirildi. İlk toplantı ll Mayıs günü yapıldı. "Kürtler-Bir Halkın Kaderi" adı altında gerçekleştirilen toplantıda yazar Jürgen Roth konuşmacı olarak hazır bulundu ve Kürdistan sorununu çeşitli yönlerden ele aldı. Daha sonra tartışma açıldı, sorulan sorular cevap Jandırıldı. 12- ı 7 Mayıs tarihleri arasında ise "Sürü" ve "Biz Kürdüz" filmleri gösterildi. Film gösterilerinin bittiği gün gene bir toplantı yapıldı, tartışma açıldı. ıs Mayıs günü fest (şenlik) düzenlendi. Şenlik sırasında Kürt folkloru ve müziğinden Hafta boyunca toplantılar düzimlenerek, filmler gösterile örnekler sunularak, Kürdisrek Kürt halkının karşı karşıya tan'ın geleneksel yemekleri tanıtıldı. Kürdistanlı işçi ve aydınlar hafta boyunca toplantılarda görev üstlendiler, bildiriler dağıttılar, ziyaretlerde bulunup, halkımızın sorunlarını anlattılar. Bölgede yayınlanan gazeteler haftayı haber olarak verdiler. Hafta Kürdistan sorununun Münih 'teki ilerici çevreler ta rafından daha iyi bilinmesine ve tanınmasına yardımcı oldu. '. JKUJLJIJLJKJEN e A KUJRJD)J[ 1fANJE İro zarokim me dı nav tırsxofeke mezın da mane. Jı brr belengazi, xızani u nezaniye ew tucar niye rehetiye nabiıım. Lı cihane tu zarok wek zaroken Kurd wusan bextreş ninın. Ew zarotiya xwe dı nav bıçuktike tal u tırş da derbaz dıkın. Le disa ji mezın dıbın. Ew dıçın ber go!ıkan, ber berxan, dıçıne ave u wexten vala ji alikariya de have xwe dık m. E w bı zıkeki ter, du da bırçi her şev dıkevıne xewe u xewen şevan lı wan herarn dıbın. Lı Kurdıstane nıha de-bave gelek zaroken Kurd tunene. Ew lı ber diwara ti-bırçi sewi mane. De -baven w an bı deste dıjmın da hatıne kuştın. Ruye zaroken Kurd kem dıkenın, jı ber ku ew şa nabın u dı bın per baske guhdarike germin da mezın nabın. Dı malen wan da hertım şin-gıri, gazın- lomam u derd-kul hene. Bı kurti iro zaroken me dı nav rewşeke nebaş da dıjin u mezın dıbın. Gele k zaroken Ku rd jı ber tunebun, belengazi u dıjwariyan tucar riiye dıbıstanan nabinın u dı nav nezaniye dıxenıqın. Dı nav tariye da ew nezan u çavgırti mane. Yen ku dıçıne dılııstanan ji 5-6salan sere xwe bı zman e Tır ki va dıe şin m, tu tışteki dın fer nabın. Zmane Kurdi zmaneki qedexekıriye jı bo zaroken Kurd. Ew pevistın Tırki hinbın, le ew nıkann baş ve xwendıne bıqedinın u Kurdi-Tırki tevlıhev dıkın. Bı xwe ev herdu zıman ji hev cu dane u tu peywendiyen wan bı hevra tu neye. Hezen zordest u kolonyalist jı aliye dm nahelın de-baven zarokan nave zaroken xwe bı Ku rdi daynın. N av danina zarokan bı Kurdi lı Kurdıstane hatiye qedexekınn. Bı taybeti ev yeka lı Kurdıstana Tırkiye zef berbıçave. Ev zordesti iro lı Elmanya Federal ji dajo. Konsolosen Tırkan lı Elmaoya Federal, dema ku dıbinın nave zarokan bı Kurdi hatiye danin, ew zef dıqehırın u hers dıkevın. Paşe listen dırej derdıxın ı1 dıbejın: "Ev nava dı liste da tuneye, bo ve yeke hfm. vi navi nıkarın zaroke xwe bıkın". Ev bersiva hov jı bo zaroken Kurd bı rasti zordestike mezıne. Lı Elmanya Federal jı bo hemu biyaniyan. Tırkan, Yunanan u Yugoslavan maf heye ku dı radyo u televizyonan da bı zmanen xwe va deng bıkın. Disa jı bo zaroken van netewan, dı dıbistanan da zmane dayka wan serbest u azade. Le zaroken Kurd tene pevistın zmane biyaniyan va hin bın. Le zaroken Kurd dı male da bı Kurdi de-bave xwe ra deng dıkın, dı dıbıstanan da Elmani ı1 lı derva ku çe-kolanan da ji Tırki deng dıkın dıpeyivın. Ew bı vi t nav du avan da dıminın u karın tu zmaneki çetır hin bıbın. Carna hemuyan tevlıhev dıkın u bı zmane "ES'PERA TO" deng dıkın. Misal, careke zarokeke Kurd dıl dıke here male u bı Kurdi-Eimani hevra dengi diya xwe dıke, dıbeje: "Daye ez dıçıme ZU HAUSE". Dı ve misale da ji xweş te di tın ku pırsa hinbı1na zmane Kurdi jı bo zaroken Kurd pırseke wusan pıçılk nine u mırov, nıkare pışt guhe xwe ra baveje. Bo ve zor peviste em hem u gu h darike mezın bıdıne ser ve pırse. Riya şoreşe, reke dur-dırej, çal u korte, bo ve yeke gihiştın u hinbuna zaroken me jı nıha va ıi esp e n ek e lı ser him ı1 baweriyen rast da nemeşe, Sf"' ketına me dıki:ll'e hın ji d bajo. Bıçı1ken iro, baş te zanin mezıne sıbe ne. Jı bo ew nekevın dest u hembeza ideolojiya burjuvaziye, peviste em zarokan jı hemu xeleti, şaşi lı kemasiyan bıparezın. Mezınbfına karen politik carna van pırsan dı bın si ya xwe da dıhelın ı1 ev pırsana dıkarın jı ber çaven me bırevın. Le ev yeka nebaşe. Peviste em jı hernil al- yan va karen xwe bınherın lı wan pe ş ta bıvın. Di sa hewce em hemı1 benden diyalektik dı nav xebate da jı hev nedın qetandın lı peviste em wan bı hevra gıredın. Dı roja ı 'e Hezırene - Roja Zaroken Navnetewi da bı rasti rewşa zaroken Kurd nebaşe ı1 bina ınırova venake. Le em bawer dıkın ku dı Ku rdıstaneke azad lı demokratik da hemı1 zaroken Kurdıstane we şa lı bextewar bıjin. 4

5 Denge KOMKAR 5 13 Mayıs 1974'te idam edilen LEYLA KASIM' 1n yaşat1lacakt1r an1s1 Leyla Kasım Bağdat üniversitesi 'nde okuyan gencecik bir öğrenciydi. Ama O, aynı zamanda Kürdistan 'ın özgürlüğü uğrunda mücadele veren kararlı bir savaşçıydı da. Düşman bu durumda olan binlerce Kürdistan 'lı yurtseverden olduğu gibi Leyla'dan da çekiniyordu. Nitekim çok geçmeden Baas yöneticileri kendisini tutuklattılar. Düşman önceleri O'nu mücadeleden caydırmak ve boyun eğdirmek için çeşitli yollara başvurdu, hile ve şantaj yaptı. A ma sömürgecilerin hiç bir şeytani planı Leyla 'yı inançlarına saygısızlık etme yoluna itemedi. O, halkının özgürlük mücadelesine ihanet etmedi. Çok genç yaşta ol- '\sına rağmen, onurlu bir şekilde ölmeboyun eğmeye tercih etti. Kanlı Baas yönetimi Leyla'yı idam etmekle yeni bir cinayet daha işledi ve halkımızın yiğit evlatlarından birinin daha hayatına son verdi. Ama Leyla ölmedi, Ll yaşıyor. Leyla KASIM şimdi Kürdistan'ın bütün parçalarında bilinip tanınıyor ve a nısı köleci haskılara karşı savaşılarak yaşatılıyor. Elbette ülkemiz binlerin, onbinlerin fedakarca çalışmaları ve gerektiğinde hayatlarını bu şekilde feda etmeye hazır olmalarıyla kurtulabilir. Daha Leyla'nın asıldığı gün, Kürdistan 'ın Sesi Radyosu 'nda yayınlanan bir okuyucu mektubunda O'na şöyle sesleni Iiyordu: "Leyla bugün bizim, bütün Kürtlerin dilindedir. Gözümüzün önünde ve gönlümüzdesin. Kahraman Filistiniiierden birisin bizim için. Kardeşim Leyla, onlar topları ve tankları ile Kürdistan 'ı yıkacaklarını zannediyorlar. Fakat onlar bu hayalleri ile yalnız aldanıyorlar. Sana Kürdistan topraklarından bir demet gül ve nergiz yollayacağız. Elierin soğuk bir demir kıskacı içindedir. Bana mühlet ver. Kürdistan ve senin kurtuluşun yakındır." o A ZORDESTH<E NU BAJARE DiYARBEKIRE gele me hertım ti-bırçi be ii hewcedari Lı gırtigeha Diyarbekıre dı roja 21 wan be... Adare cuntaya faşist bı çek-silahensıvık u ~ul!-~~:(a faşıst ıı,, bo parastma ~emogıran va gelek welatparezen Kurdıstane kra~ıye ~ro g_elek bılınd de~g dıke u ~ı vi dan her gullan. Jı van gırtiyen politik pır ~arı d~ r!~a e ş na de tu kesı. L_ı ser dekes hatın kuştın u bırindar biin. mokrasıye ev cuntaya zordest JI herkesi Angori niiçeyen dawin, welatparezen zedetır hur _dırese. ~ı.rasti cunta vır-dere Kurd dı! kınne ku dı gırtigeha Diyarbekı- ":an d~ke u sosretıyen xwe. dıxwaze bı re da cejna Newroze dı nav xwe da piroz vı ~ehn kır~s bıke. Ew k~me Xelo dıde bıkın. Le dema ku zabıt u Ieşkeren cun- sere ~elo, ye _C~lo dıde se!e Xelo. 1ye ve yeke dıbinın, nışkeva vi cihe ku ~e. cuqta ed! nıkar~ z~detır lı ser text..jırti le dıminın, dıdıne ber gullan. Paşe bımıne, ew Imge _xwe,_edı bı xwe ra dıkşicuota gelek kes dest bı dest can dıdın bı ne. Evren paşaye faşıst jı bo şerma xwe gotına gotiya hejmara kesen ku hatıne veşere, nıkare derkeve derva lı peşiya alekuştın hın ji zedene, le kuştma 7 kesan n;ıe, ew ne şinaye _u?e)i şayay~. Cu?ta faraste. Cunta paşe cesede van kesan dıbe şıst çı bıke-neke e dı rumeta we erde ketiteslime de -have w an dık e ye. Hemii h ezen demokrat peşverii ii he- Bı rasti lı Kurdıstane.cunta sere gele mu_ mıroven ~ılpak _hewce vır-derew ii llsme biiye belake gıran. Zordestiyen cun- tıken g_eneralen faşıst raxıne her çavan u ta~e tu sino~eki nas nake ii hertım hın ji cuntaye_ sosret _bıkın:. tuıtır dıbın. Iro bı bezaran kes lı bajare Dı zından u gırtıgeha Dıyarbekıre da Diyarbekıre dı bın heft k ılitan da dımi- leşker nahe lın tu kes jı şu na xwe bılize. nın. Cunta wusan ji lı van gırtiyan dıxe ku Ew nahe lın nasen gırtiyan seriki bıdın wan tine hale kuştıne. Zordestiyen cu n- wan. Leşker kem xw_arıne. dıde~e gırtitaya faşist edi sere lode gırtiye u gıhiştiye yan! ~elek ~a:an ew tı-bır~ı dımının. Ev bılındehike mezın. Zordestiyen cu ntaya gırtıy:en P<;>lıtık nık~rın r?ıneme:kovaran faşist ne yeke, ne du du ye. Bı rasti bırina bıx~~nın u lı te~evızyone bınhenn: T~ dıle gele me pır kiire. Ve cuntaye lı gun- dıb~nı yekten gırtıyan hıldıdın dıbın_ u ezıden Kurdıstane kevır lı ser kevıra nehişti- yeten mezın lı _w~n. dıkın. Cendeke wan ye. Leşker lı ser malen Kurdan da dıgrın, d!dın her elekt!ıke u bı dıı:an va lı bın Immalan sero-bıno dıkın, camatışten gundi- gen ~an_dıxın u wan ker:geş dıkın. yan bı deste zore jı wan dıstinın u paşe Dısa_ JI bo pro.testo u_ sosret~ınna ve gelek kesan jı bo le danan dıgrın, dıbm. Bı Z?rdestıya. ~n ta ye lı ~ırtıg~ha Dıyarbekırasti kıliten reş lı dere gundiyan ketıne. re, ~or pevıste hemu kese_n wı:_ia~parez Disa ev bazırganen faşist gele me dışeli- denge x'!e bı~ınd bıkın; _Dı~ heze_n _denın, riit-tazi dıkın. Wan çav herdane keri mo~rat-peşveru lı heı;ıberı ~ıımın pe~ıste nane gele me ji. Cunta jı gura bırçitire, ref~n xwe b!dın hev_u bışıdının. Tene yejı mara tazitıre. Generalen faşist dıxwazın kıtıya me we zora dıımın bıbe. LEYLE Leyle, Iela me... Medıle xweda doza weletra tu nişan kll'i, Me nave piroz Dani keleka gotıne Kurdıstan, azayi, rasti, Le gava lı çiya me neçir dıkır Dılsar nişana çeve xwe dıgırt, Gava me xwexwe bona nevsa xwe tele çe Biika me bırın, dıkır, Hevya me kuştın. Leyle, Iela me... qey bı moriya xewe em razandıbtin, Bı zer-dolara em kor kırıbiin, Ü gotıne xweşık mina guhara kırıbiin gu he me. Xapandın xelye, rastiya herro jı me vedışart. Derewya berçavk renge reş ii şin lı her çave me kesk ii sor dıkır. Leyle, lela me... Kani bı ave xwe xenıqine ii naxulxulın, tene dınalın, Çıvika denge xwe daqurtandiye, ça bin çıkyayi tene deve xwe dıgrın-vedıkın, Sev ii hurmeye ku bışkoşk dabiin Kulilk ne ditın, bışkoşk dıwarın. Leyle, Iela me... Xwina me buye av, buye avşor, he sir, Le dewsa çave mera bıde der, dıkışe hundur, Weki nemami hundu re m eva me bıxenıqine. Leyle, lela me....bfıka pış perda, mm tu ne diti, Le çımki bıne bıjange ınında nava ve şeve tek-tene tuyi, N ava tirence rojeye peşın. Ewe berbange pış çiya derdıkevın tek-tene tuyi Kawi-kubari, rasti-merani bı deme teye, Tu mina dilek, Wek parastma merwe xwedenas tım pe şya mıni. Carna dıxazi goranya ooji xwera bıstrei, Le kela gıri mina qurquşfım gewrya te dıgre, dıxıtımine, Ü dewsa awaz, ku b ra goranye dewsa strane Tek nalineke küre fetısandi Jı nav dırane te dıfılıte... Kurdıstan! Bfıyi reş lı sere me, U em şerm dıkın lı çave teye melfıl bınherın, Mina wan Iawa Ewe daike ber çave wana behurmet dıkın, Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın' Wekipe wana çave xwe bıgrın. TOSINE REŞiT

6 Denge ı<.omkar 6 DUISBURG' TA Türkiye ve Kürdistan'lı demokratik örgütler 8 Mayıs günü Duisburg kentinde bir araya gelerek faşist cuntayı protesto ettiler.19 demokratik örgütün birlikte hareket etmesi ve alanda toplanan 25 bin kişinin haykırması hiç kuşkusuz faşizme karşı verilen mücadelede ileriye doğru atılmış güçlü bir adımdır. Duisburg eyleminin gerek yurtdışında ve gerekse genel olarak Türkiye ve Kürdistan'da faşizme karşı yürütülen savaşta öğreticiliği ve yol göstericiliği vardır. Bu bakımdan tüm demokratik örgütlerin, bu eylemi sağlıklı değerlendirmeleri ve onu daha da ileriye götürmek için çaba harcamaları görevi herzamankinden daha fazla kendisini dayatıyor. Bilindiği gibi 12 Eylül öncesinde Türkiye'de demokrasi güçleri her gün yaklaşan faşizm tehlikesine rağmen, olumsuzlukları aşamamış ve birliği sağlayamamışlardı. Bu durumun hem faşizmin iktidarı ele geçirmesini ve hem de yönetime geldikten sonra terör estirmesini kolaylaştıncı bir etkisi olacağı açıktır. Cunta bir buçuk yıldan fazla süredir işbaşında olmasına ve halklarımız üzerinde vahşice bir terör estirmesine rağmen demokrasi güçlerinin saflarındaki dağınıklık hala sürüyor. Türkiye ve Kürdistan'da mevcut olan bu dağınıklık doğal olarak yurtdışında bulunan demokrasi güçlerinin saflarının bölünmesine ve olumsuzlukların sürmesine de neden oluyor. Oysa bunun aşılması zorunludur. Elbette çeşitli demokratik güçler arasında görüş farklılıklan vardır ve bunlar devam edecektir de. Ama onların asgari bir program etrafında birleşmeleri ve kavgayı birlikte sürdürmeleri de kaçınılmazdır. Çünkü her şeyden önce tüm demokrasi güçlerinin düşmanı ortaktır ve bu faşizmdir. Ortak düşmana karşı ortak mücadele etmemek için hangi haklı nedenler gösterilebilir? Bunun gereğini daha iyi kavrayabilmek için ise geriye dönüp faşist cuntanın işbaşma geldiğinden buyana yaptıklarına bakmak yeterlidir. Cunta, Türkiye'de tüm demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdı. O, emperyalizm ve tekelci Türk burjuvazisinin; yani bir avuç sömürü ve soygun çetesinin çıkarları uğruna milyonlarca insana kan kusturdu, kusturuyor. Beş kişilik generaller çetesinin bugün astığı astık, kestiği kestiktir. İşçi sınıfının en temel hakları gaspedilmiştir. Küçük esnaf ve sanatkar iflas halindedir. Köylüler aç ve perişandır. ülke suskunlar diyarı haline getirilmiş, parababaları ve onların papağanları dışında milyonlarca insanın düşüncelerini herhangi bir şekilde açığa vurma hakları da ellerinden alınmış bulunuyor. Açlık ve yoksulluk içerisinde bulunan milyonların aç olduklarını söyleme olanaklan bile yok. Faşist çete, yiizlerce insanı kurşunladı. Yüzbinden fazla kişi zındanlarda işkence çarklarından geçirildi. Faşizmin zındanları bugün durmadan kan ve ölüm kusuyor. idamlar birbirini izliyor. Kürdistan'da da faşizm kanlı pençeleriyle halkımıza saldırıyar. Faşist generaller cuntası Kürt halkının o derece amansız düşmanıdır ki, köylerde bile kendi dilini konuşmasını yasaklamaya kalkışıyor. lrkçı kudurganlık insanlarımızın hayatını zehir etmiş. Kürdistan köyleri basılıyor ve insanlara gangster yöntemleriyle işkence ediliyor. Hem de yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeden yapılıyor bütün bunlar. Bugün Kürt halkı eşine ender rastlanır ırkçı ve faşist bir terörle karşı karşıyadır. Bunlar herkesin bildiği gerçeklerdir. O halde bizler faşizme karşı savaş vermek gibi tarihsel bir sorumluluğun gereğini yerine getirirken, geçmişten ders çıkarmalı, halklanmızın karşı karşıya bulunduğu insanlıkdışı, iğrenç terörü gözardı etmemeliyiz. Ve açıktır ki bütün bunlar, demokrasi güçlerinin güçlerini birleştirmelerini, omuz omuza vererek kavga vermelerini zorunlu kılan nedenlerdir. Eylemin Gerçekleştirilmesi Pek Çok Güçlüğün Aşılması Sayesinde Sağlandı Demokrasi güçlerinin bir araya gelerek ortak bir eylemi gerçekleştirme doğrultusunda FASlST CUNTAYA adım atmaları, TKEP iiyesi üç kişinin idam edilmesinden sonra mümkün olabildi. Ancak görüşmeler oldukça uzun sürdü ve sonuca pekçok pürüz aşılarak varılabildi. Demokratik örgütlerden bazılarının çeşitli nedenlere dayanan güçlükleri ve tereddütieii vardı. Herşeyden önce bazı örgütler için böylesine geniş bir eylem birliğinin sağlanması, belli şartlanmalar, grupçu eğilimler nedeniyle oldukça zordu. üstelik bazı gruplar arasında belli bir güvensizlik de mevcuttu. Ama tüm bu engeller ortak düşman olan faşizme karşı ortak mücadele etme anlayışı içerisinde hareket edi ve eylem başarıyla lerek aşıldı gerçekleştirildi. Maocu Gruplarm Dı~ta Kalınaları Onların Politikalarının Bir Kez Daha Mahkum Edilmesidir Görüşmelere başlarken çeşitli maocu gruplar da toplantılara katıldılar. Ama zaman geçtikçe onların izledikleri yanlış politika, faşizm ve emperyalizm tahlilierindeki hatalı tutum; onların bir kez daha demokrasi güçlerinin saflarının dışına itilmelerine neden oldu. Çünkü bu grupların emperyalizm ve faşizm tahlillerinde hedef olarak gösterilen sosyalist ülkelerle, devrimci ve demokratik güçlerdi. Bu ise, maocu grupları tam anlamıyla bir çıkınazla karşı karşıya bıraktı. Bir taraftan emperyalizme ve faşizme karşı olup da mücadele veren güçler eylem yapmak üzere bir araya gelmişlerdi. Maocular böylesine güçlü bir eyleme uzaktan seyirci kalmak istemiyorlardı. Ancak onlar, yanlış ve sakat görüşlerini miting alanına taşımaktan da vazgeçmek istemiyorlardı. Bu yüzden de eylem sırasında ajitasyon ve propagandanın serbest bırakılmasında ısrar ettiler. Kuşkusuz mevcut koşullarda bu,eylemi başarısızlığa uğratabilecek bir istemdi. Ajitasyon ve propagandanın serbestliği kabul edildiği taktirde, disiplin yerine anarşi ve kargaşa hakim olac'ak, karşılıklı sataşmalar ortaya çıkacak ve büyük bir ihtimalle eylem başarısızlığa uğratılmış olacaktı. Esasında maocu grupların farkındaydılar. kendileri de bunun Onlar baştan itibaren, ortak ilkelere uyarak eylem içerisinde yer alamıyacaklarının bilincindeydiler. Çünkü demokratik örgütlerin çoğunluğunun uyulmasını istediği ilkeler onların yanlışlığı apaçık ortada olan temel görüşlerine ters düşüyordu. Bu nedenle de onlar eyleme katılıp onu güçlendirmekten çok, yanlarına daha başka grupları da olarak, ayrı bir eylemi gerçekleştirmek üzere toplantılara katılmışlardı. Fakat sonuç istedikleri gibi olmadı ve tecrit edildiler. Ama onlar toplantıyı bırakıp gitmekle yetinmedil başka grupları da yanlar. çekmek için yoğun bir propagandaya giriştiler. Ayrıca bir de Köln şehrinde karşı-yürüyüş düzenlemek suretiyle anti-faşist eylemi zayıf düşürme yolunu seçtiler. Kendi tabanlarındaki insanların tepki göstereceklerini bildikleri için de gerçek dışı haberler yaydılar, eylemi bazı grupların tekelindeymiş gibi göstermeye kalkıştılar. Ve hatta işi, eylemin anti-faşist değerde olm.adığını söylemeye kadar vardırdılar. Bu amaçla da herkesin bildiği gerçekleri inkar etmeye kalkıştılar. Ortak metinlerde faşizm belirlemesinin bulunmadığını iddia ettiler. Maocular kendi tabanlarını oyalıyabilmek için bunları söylüyorlardı ama demokratik gütler yayınladıkları metinler..._ cuntayı açık biçimde faşist olarak nitelendiriyorlardı. Ve hatta böyle olduğu içindir ki cuntaya faşist demiyen FİDEF, Denge' KOMAL ve Kurtuluş eylemde yer alan taraflar olmalarına rağmen bildiriyi irnzalamadılar. Gene çıkarılan afişte kullanılan ana sloganlardan biri "Faşist Cunta Yıkılacak, Halklarımız Kazanacak" biçimindeydi. Eylem sırasında ise gerek konuşmalarda ve gerekse atılan sloganlarda cunta hep faşist olarak nitelendirildi. Alanlar anti-faşist sloganlada çınladı, durdu. Hiç kuşkusuz maoculara kanmış insanlar da yayınlanan ortak metinleri değerlendirir, atılan sloganları, yapılan konuşmaları öğrenir ve kendi siyasetlerinin gerçekleri nasıl çarptırdıklarını bir kez daha görmüş olurlar.

BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS

BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS BIHA / FİYAT : W.GERMANY 2.5 DM»FRANCE 10 FF«BELGIUM 60BF»HOLLAND 3G«SWİSS 2.5Sfr»AUSTRİA 20S»SKANDINAVIEN 10Kr»ENGLAND 1 *USA,AUSTRALIA 1.5$»GREECE 120 D; KURDNO! GER HUN NAXWAZIN DERBEDER Û WINDA BİN

Detaylı

Özal hükümeti uzun süreden beri hazırlığını yaptığı, işçilerin emeklilik

Özal hükümeti uzun süreden beri hazırlığını yaptığı, işçilerin emeklilik Karkeren hemii w e la tan ii gele n bmdest, yekbm! Çıleye Paşln 1986, Sal s ttejmar 43 Ocak 1986, Yıl S Sayı43 Organa Komita Merkezi ya Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye TKSP Merkez Komitesi Bildirisi

Detaylı

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor

jiyan nabe ON suz 10 yıl Dil olmadan yaşam olmaz Saldırı örgütü Nato ya Hayır! Dosyalar yeniden açılsın talebi yükseliyor Avrupa Barış Meclisi nin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gazetesi Aralık 2010 Bê ziman jiyan nabe Dil olmadan yaşam olmaz Ana dilde eğitim ve öğretim bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkından ayrı düşünülemez.

Detaylı

Röportaj Sayfa 16. "İç Güvenlik Paketi" Konulu Paneli Yapıldı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri. Mülteci Hakları Çalıştayı

Röportaj Sayfa 16. İç Güvenlik Paketi Konulu Paneli Yapıldı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri. Mülteci Hakları Çalıştayı Ocak-Şubat-Mart 2015 / Sayı 7 www.batmanbarosu.org.tr Sayfa 25 Sayfa 27 Sayfa 36 "İç Güvenlik Paketi" Konulu Paneli Yapıldı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri Mülteci Hakları Çalıştayı Sayfa 30 Ceza

Detaylı

Yazınca. kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ

Yazınca. kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ Yazınca kovara werger, lêkolîn û edebiyatê çeviri, araştırma ve edebiyat dergisi ZANÎNGEHA BOĞAZİÇİ KLÛBA EDEBIYATÊ 10 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT KULÜBÜ Yazınca bihar/bahar, 2009 hejmar/sayı: 10 büed

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 15 MART 2015 Yıl: 1 Sayı: 8 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD NEWROZ 2015 BARIŞ-DOSTLUK DAYANIŞMA ÖZGÜRLÜK! Hava kurşun gibi ağır Bağır

Detaylı

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor

Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Sayı: 203 I Haziran 2009 I Masrafı: 2 Alman devleti 30 000 göçmeni sınırdışı etmek istiyor Almanya da bu yılın sonunda 30 bin kişi sınırdışı edilecek. Sol Parti nin soru önergesine hükümet tarafından verilen

Detaylı

Çocuklara kıymayın efendiler

Çocuklara kıymayın efendiler Atilay Ayçin: Dilek Gözüyılmaz Mehmet Bozışık Hava yollarında kadın olmak Yorulmak nedir bilmeyen yiğit işçi >> 2 >> 12 sayı 4 Bugünün suskunları ve sessizleri yarının kaybedeni olacak >> 8 Barışa ihtiyacımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI BİRGİ-MEFAR DE DİRENİŞ 1 MAYIS 2014... DHL DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2014 Fiyatı: 1,00 TL EGEMENLER ARASINDAKİ İKTİDAR MÜCADELESİNDE TARAF OLMAYALIM! BAĞIMSIZ SINIF MÜCADELESİNİ GELİŞTİRELİM! 1 MAYIS 2014... SOYKIRIM KURBANLARI ANILDI

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 -

Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Dosya / s.68-93 mesafe Bahar 2010 - Rizgarî nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme -I- Recep Maraşlı Ülkemizin, toplumumuzun oldukça dinamik bir siyasal

Detaylı

Cameron: Britanya da da her an böyle bir saldırı olabilir!

Cameron: Britanya da da her an böyle bir saldırı olabilir! İktidar Partisi, Çocuk Yardımını 2 Çocukla Sınırlamak İstiyor! Kadınlar ve Erkeklerin Maaşları Hala Eşit Değil Geç keşfedilen ve çabuk unutulan Ezidilerin trajedisi devam ediyor Kobane ve Şengalliler için

Detaylı

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının

Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılarının Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org 15 Ekim 2009 No:19 Kıdem Tazminatlarımız Gasp Edilemez Sermaye sınıfının, kazanılmış

Detaylı

ve Demokratik Özerklik Ermeni Sorunu ve kısa bir karşılaştırma! Pozitif Ayrımcılık Üzerine Denizleri Öldürenler PANORAMA

ve Demokratik Özerklik Ermeni Sorunu ve kısa bir karşılaştırma! Pozitif Ayrımcılık Üzerine Denizleri Öldürenler PANORAMA Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE!

İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! Sayı: 218 Mart 2012 Masrafı: 2 İŞÇİ VE EMEKÇİLER AYAKTA, AVRUPA YÜKSEK SARSINTI RİTMİNDE! On Binler Bochum da Erdoğan ı Protesto Etti 17 Mart günü 20 bin Devrimci-Demokrat Alevi, Ermeni ve Almanya Kürt

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN Büyük İnsanlık İçin HDP ye OY VER!.. olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 2 Haziran 2015 Yıl: 1 Sayı: 13 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD AKP UZATMALARI OYNUYOR! YALANA,

Detaylı

Açların Öfkesinden Kurtulamayacaksınız!

Açların Öfkesinden Kurtulamayacaksınız! Fatma Gezer i Hastanelik Eden Kirpi Eti Değil; Yağma, Talan, Sömürü Düzenidir! Ak Saray da 1 Miyonluk İftar Sofralarında Yiyip İçtiğiniz Açlıktan Kirpi Yemek Zorunda Kalan Halkımızın Eti ve Kanıdır! Açların

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

DÜNYAYI BİR KEZ DE SARSACAĞIZ! BÜYÜTECEĞİZ!

DÜNYAYI BİR KEZ DE SARSACAĞIZ! BÜYÜTECEĞİZ! www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Sayı: 412 Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com BURASI NE TEKSAS, NE DE HOLLYWOOD STÜDYOLARI BURASI ANADOLU TOPRAKLARI! BURALAR ALİŞANLAR I ÇIKARMIŞ TOPRAKLAR! NE "SON

Detaylı

Paşabahçe patronları, sadece kendi işçilerine karşı değil, tüm işçilere karşı sınıf mücadelesi yürütüyor!

Paşabahçe patronları, sadece kendi işçilerine karşı değil, tüm işçilere karşı sınıf mücadelesi yürütüyor! Aylık işçi gazetesi 4 Temmuz 2014 Sayı: 193 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Paşabahçe patronları, sadece kendi işçilerine karşı değil, tüm işçilere karşı sınıf

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

SEÇİMLER HALKIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ!

SEÇİMLER HALKIN HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZEMEZ! GRUP YORUM UN YENİKAPI KONSERİ DE YASAKLANDI! Gazi Mahallesi nde 30 Bin kişi Okmeydanı nda 7 Bin Kişi Grup Yorum Yasaklara Karşı Bisikletle Ankara ya Gitti! Kartal da 35 Bin Kişi Grup Yorum 30 Yıldır Yasak

Detaylı

Seçim havasındaki siyasiler bol keseden konuşuyor onları gerçeklere döndürmek için bir isyan gerek

Seçim havasındaki siyasiler bol keseden konuşuyor onları gerçeklere döndürmek için bir isyan gerek Aylık işçi gazetesi 4 Şubat 2011 Sayı: 152 Fiyatı: 1 YTL B Ü T Ü N Ü L K E L E R Đ N Đ Ş Ç Đ L E R Đ, B Đ R L E Ş Đ N! Seçim havasındaki siyasiler bol keseden konuşuyor onları gerçeklere döndürmek için

Detaylı

"Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır!"

Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır! Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya Anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Detaylı

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi?

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org Haziran 2008 No:3 İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Patronların hizmetkârı

Detaylı

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE

FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE FAŞİZME KARŞI BİRLEŞİK CEPHE GEORGİ DİMİTROV Türkçesi: SEÇKİN CILIZOĞLU ALİ ÖZER ekim yayınları "Faşizme Karşı Birleşik Cephe" Bulgaristan'ın "Foreign Language Press" yayınevinin 1964 yılında yayınladığı,

Detaylı