1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION"

Transkript

1 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 1 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Ahmet BURAN - Geng MİNG Arzhaana SYURYUN The Classification of The Qualitative Wordforms in The Tyvan Language (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Ether SOSELİA Morpho-Syntactic Peculiarities of Some Georgian Sense Verbs (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Pavel Leonovich GROKHOVSKİ Prospects of Text Linguistics in Tibetan Philology (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Marat Mnatsakanovich YAVRUMYAN Семантические примитивы в арабской лингвистической традиции (ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ) Salih TUR Arap Dilinde Anlam Benzerliği Sözcüklerin Yapısı, Kaynağı, Önemi ve Retorik Açıdan Değerlendirilmesi Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 2 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Maia SAKHOKİA - Ferhat KARABULUT Samvel Borisovich KARABEKYAN Уровни лингвистического анализа и способы считывания текстовой информации в арабской лингвистической традиции (ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ) Julia Albertovna KOUNINA К вопросу о взаимозаменяемости классификаторов в сочетаниях с именами существительными в современном китайском языке (СКЯ) (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ;) Aryeh LEVİN The Vowel of the Imala in Old Iraqi Dialects (İSRAİL/ISRAEL/ИЗРАИЛЬ) Manana KARKASHADZE The Function of I-Prefix in Georgİan Medİoactive Verbs (Typological Analyses) (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Rasima Ravilovna SHAMSUTDINOVA Medical Terminoloqy in Tatar (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 1

2 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 3 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Zafer ÖNLER - Zeynep Bağlan ÖZER Mehyar Alavi MOGHDDAM The Role of Persian and Turkish Languages in National Identity of Middle Asia (İRAN/IRAN/ИРАН) Polina Sergeevna SEREN Лексика духовной культуры языка Цаган-Нуурских тувинцев Монголии (по материалам полевых исследований) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe DİETRİCH Soviet and Post Soviet Language Policies: The Status of Russian and its Role in the Central Asian Republics Filiz KILIÇ Günümüz Kırgızistan ında Kırgız Dilsel Kimliğine Etki Eden Sosyo-Psikolojik Faktörler Gülşen SEYHAN-ALIŞIK Yesevi Takipçisi Olarak Ubeydullah Han Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 4 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Tuncer GÜLENSOY - Dai MATSUİ Nikolay Boktaevich BADGAEV Лексика материальной культуры в монгольских и тюркских языках (по материалам словаря Мукаддимат Ал-Адаб) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Margarita Zoriktuevna ZHAMIANOVA Семантические особенности причастий прошедшего времени монгольского и турецкого языков (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Svetlana Menkenovna TROFIMOVA Типология лексики калмыцкого и татарского языков, отражающей ориентацию в пространстве (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Gatibe GULİYEVA Doğu Türkistan Abideleri Türk Dünyasının Manevi, Tarihi Serveti Kibi (Eski Uygur Abidelerinin Azerbaycan da Öğrenilmesi Tarihi) (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Youngjun JANG How to Express Thetic Judgment in Korean? (GÜNEY KORE/SOUTH KOREA/ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Yemek arası / Lunch 2

3 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 5 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Dimitry NASİLOV Erhan AYDIN Sema Aslan DEMİR TürkiyeTürkçesinde İstek Kategorisine Semantik-Pragmatik Bir Yaklaşım Mehmet HENGİRMEN Türkçenin Özgürlük Savaşı Ersin TERES Divanü Lügat it Türk ve Budist Uygur Metinlerinde Ortak Birkaç Sözcük Üzerine Eyüp BACANLI Altaycadaki -Atan Ekinin Zamansal, Görünüşsel, Kipsel ve Edimbilimsel İşlevleri Ferhat KARABULUT- İsmail ULUTAŞ Sıfat Fiilli Nitelemeli Yapıların Tipolojisi: Türk Tipi Yapıların Kore, Japon ve Macar Tipolojileri İle Karşılaştırılması Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 6 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Cengiz ALYILMAZ - Anatoli SOLNTSEV Dai MATSUİ Borun-Luq Joint Surety Association in the Old Uigur Documetns From Turfan (JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ) Marina Georgievna BUKULOVA Концептуализация образа человека в турецкой наивной картине мира (на материале соматической фразеологии) (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Oidov ADIAA Глобализация и языковая политика Монголии (MOĞOLİSTAN/MONGOLIA/МОНГОЛИЯ) Emek ÜŞENMEZ Karahanlı Türkçesi nin Söz Varlığı Erhan AYDIN Şine Usu Yazıtındaki Bazı Yer Adları Üzerine Düşünceler 3

4 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 7 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Juten ODA - Minehanım (NURİYEVA) TEKLELİ Yavuz KARTALLIOĞLU Osmanlı Türkçesi Metinlerinde Hareke-Harf İlişkisi Sabita PRADHAN Women s Dialect in Oriya (Oriya da Kadın Diyalekti) (IRAK/IRAQ/ИРАК) Birsel Oruç ASLAN Türkçede Gereklilik Kipi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Fatih ÖZEK-Aslıhan AYTAÇ Orhun Yazıtlarındaki Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri Kerim DEMİRCİ Dilbilgiselleşme Terimi Üzerine Çay arası / Tea break PANEL Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 8 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Muhammad Raji ZUGHOUL - Nadir İLHAN Zafer ÖNLER Kutatgu Bilig de Toplumsal Kabul ve Geleneklerden Yansımalar Melek ÖZYETKİN Tarihî Türk Dili Alanında Uzunluk/Mesafe Ölçümünde Kullanılan Birimler Şevket YILDIZ Avrupa da İlk Çeviri Hareketleri Mahir Ünsal ERİŞ Türk Toplumsal Yaşantısının Ladino Üzerindeki Etkileri Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Halid Said in Ümumtürk Dilinin ve Kültürünün Korunmasındaki Rolü (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Çay arası / Tea break 4

5 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 9 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Hamza ZÜLFİKAR - Behzad Hezareh GHONSOOLY Seyfullah KORKMAZ Türkçe ve Arapçada Telaffuzları Aynı, Anlamları Farklılaşmış Bazı Sözler Üzerine Bir Araştırma Shiyi XU Discussion on Some Loanwords in the Interpretation of Pronunciations and Meanings in Buddhist Sutras (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Valentin Ivanovich RASSADIN О проблеме возрождения и сохранения некоторых исчезающих тюркских языков Саянского региона Южной Сибирии (KALMIKYA-RUSYA FED./KALMYKIA- RUSSIAN FED./КАЛМЫКИЯ-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Selahittin TOLKUN Fiil Çekiminde Görülen İstisnai Haller (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР ) Göksel ÖZTÜRK 1902 Tarihli Eski Kril Harfli Başkurtça Bir İncil Tercümesi Işığında Başkurt Edebî Dili Tarihine Yeni Bir Bakış (KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН ) OTURUM / SESSION 10 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Valentin Ivanovich RASSADIN - Ercan ALKAYA Mustafa UĞURLU Lehçe İçi Aktarmada Yalancı Eş Değerlik Ali AKAR Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Ögeleri Mustafa SARI Türkçede Art Zamanlı Değişmeler Mikalai ANTROPAU Turkic Elements of Belarusian Ethno-Cultur Vocabulary (BEYAZ RUSYA/BELARUSIA/БЕЛОРУССИЯ) Halit DURSUNOĞLU Türkiye Türkçesinde Arapça Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ses Olayları Çay arası / Tea break 5

6 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 11 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Nevzat ÖZKAN - Selahittin TOLKUN Mayil ASKEROV Psikolengüistik Araştırmalarda Gerçeklik, Tefekkür ve Dil İlişkileri (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Ercan ALKAYA Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alış Verişi ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı Örneği Mahmut SARIKAYA Kur/Kuro; Kır/Kıro; Kurd/Kırt/Kürt Kelimelerinin Türkçe qur Halka, Kemer, Kuşak, Nesil Kelimesiyle İlgisi Müzeyyen Selcen ÇÜRÜK Muînü l-mürîd de Oğuzca Unsurlar Zviadi Revazievich TSHVEDIANI Языковые контакты: Семитский мир (Иудейский арабский) (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 12 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Sabita PRADHAN - Olga Nikolaevna GUSSEVA Hamza ZÜLFİKAR Bilim Dallarının Söz Varlığındaki Değişme ve Gelişmeler H. İbrahim DELİCE Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi Firaya Fayazovna GAFFAROVA Земледельческая лексика татарского языка с мифологическим содержанием ) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Muna Yüceol ÖZEZEN Türkçede Yalın Durum Üzerine Düşünceler Çay arası / Tea break 6

7 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 13 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Firdavs HISAMITDINOVA - Gülbuğ EROL Kharlygash KHADASHEVA Методика обучения казахскому языку тюркоязычных студентов: проблемы и дидактические условия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Fatma Şahan GÜNEY Tatar Türkçesindeki Bazı Birleşik Eylem Yapılarının Türkiye Türkçesine Tercümesi Konusunda Bazı Meseleler Gülzura CUMAKUNOVA Türk Dillerinin Yapısal ve Semantik Farklılıklarının Örneği Olarak Birleşik Fiiller: Kırgız ve Türkiye Türkçesi Örneğinde Meryem ARSLAN Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesinin Meyve Adları Yönünden Karşılaştırılması Mustafa BIYIKLI Osmanlıca Açısından Arap Harfli ve Latin Harfli Türkçe Lügatlerde ve Sözlüklerde Kelimelerin Karşılaştırmalı Analizleri Hai SHUYİNG Фразеологическая картина мира китайского и русского языков, которые упоминают религию (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) OTURUM / SESSION 14 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Yıldız KOCASAVAŞ - Galina Ivanovna SPIGLAZOVA Manijeh YOUHANAEE Teaching Grammar in Classroom and its Role in SLA (İRAN/IRAN/ИРАН) Anna Mihaylovna ESENGALIEVA-Tatiana Vladimirovna LI Об автономии студента в учебной деятельности по овладению иностранным языком (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Berna ESİN Dil Edinimi Sürecinde Atasözlerinden Yararlanma Yolları Abdulhak Halim ULAŞ İlköğretim I. Kademede, Masal ve Hikâyelerin Dinleme Becerisi Geliştirmede Kullanımının Etkililiği Nina Ovshinovna KOKSHAEVA Буддийские Термины В Авторских Документах XVIII Века На Ойратской Письменности (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break 7

8 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 15 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Jean-Luis Baque GRAMMONT H. İbrahim DELİCE Cengiz ALYILMAZ (Kök)türk Harfli Yazıtlar Nasıl Yayımlanmalı? Minara Aliyeva ESEN Lobnor, Lobnor Ağzı Araştırmalarına Genel Bir Bakış Dmitry Mihailovich NASILOV Российская тюркология наших дней (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Iryna Mikolaevna DRYGA Ukrayna daki Karamanlıca Yadigarları: Türk Dili Tarihine ve Araştırma Perspektiflerine Dair (UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА) Gülsüm Killi YILMAZ Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Konumu ve Dil Yasaları Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 16 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Nursulu Zhamalbekovna SHAIMERDENOVA - Gülseren TOR Bilal YÜCEL Nehcü l-feradis te Uzun-Kapalı E Ünlüsünün Yazımı Elena Butusovna BESOLOVA О РИТУАЛЬНОМ ТЕРМИНЕ ДУГЪ/ДОГЪ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ОСЕТИН (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Mustafa ŞENEL Kes, Kopyala, Yapıştır; Yeni Kelime Türet Sevinç YAKUT Garib-Nâme de Kalıplaşmış Deyimler Çay arası / Tea break 8

9 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 17 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Hadi RAHİMZADEH Osman HORATA Dolkun KAMBERI Chinese Bilingual Policy: Affect Uyghur Education (ABD/USA/США) Ma YOUPING Bilingual Language Teaching in Distance Education in Xinjiang, China (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Behzad Ghonsooly HEZAREH Bilingual and Monolingual Dictionaries and Their Effects on Accuracy in Translation (İRAN/IRAN/ИРАН) Galina Alexandrovna DIRHEEVA Бурятско-русский билингвизм: некоторые особенности изменения языкового сознания (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Musa YUSUPOV Chechen-Russian Bilingulalism: The Sociological Analysis (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) OTURUM / SESSION 18 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mustafa ÖZKAN - Mikalai ANTROPAU Juten ODA On The Relationship Between Old Turkic and Ottoman Turkish (JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ) Maynura Abiltaevna BURIBAYEVA Варьирование тюркизмов в письменных источниках как результат отражения тюркскославянских языковых контактов (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Rasul Anuarovich HAJIYEV Арабские и персидские заимствования в лексике карачаево-балкарского языка (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Roza Abdumanapovna TADINOVA Словообразовательные и словоизменительные характеристики тюркизмов в северокавказских языках (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Kerami ÜNAL Взгляд на значения слова баш в тюркских заимствованиях русского языка Çay arası / Tea break 9

10 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 19 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mayil ASKEROV - Ali AKAR Reza PİSHGHADAM-Ghasem MODDARESİ Language Learning in Light of Internet and Globalization (İRAN/IRAN/ИРАН) Bayan Nursultanovna JUBATOVA Арабо-персидские заимствования в истории казахского литературного языка (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Mahmut İSLAMOĞLU-Şevket ÖZNUR Kıbrıs Rumcasında A Harfli Bir Kısım Türkçe Sözcükler (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Getibe MAHMUDOVA Türk ve Azeri Dillerinde Deyimler: Benzer ve Farklı Yönleriyle (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) OTURUM / SESSION 20 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mustafa UĞURLU - Zviadi Revazievich TSKVEDİANİ Nevzat ÖZKAN Yabancı Dillerin Türkçe Üzerindeki Etkilerini Tasnif Denemesi Minehanım (NURİYEVA) TEKLELİ Türk Rus Dil-Medeniyet Alakaları (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Feng HAİ Dunggan Language of East the Central Asia Does to Receive Russian the İnfluence (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Daryoosh AKBARZADEH Japan s Name in the Old Persian Sources (İRAN/IRAN/ИРАН) Donid Batuevna BAZAROVA Бурятский язык в условиях глобализации (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break PANEL Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Yemek arası / Lunch 10

11 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 21 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Yaşar KALAFAT - Bayan Nursultanovva JUBATOVA Babak BARGHCHİ An Instrospective Study of L2 Reading Anxiety (İRAN/IRAN/ИРАН) Kaziza Murashovna AKHMETKARIMOVA Предподавание иностранного языка в университете в условиях двуязычия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Aiman Kairlovna AUBAKIROVA Особенности деловой коммуникации в контексте разных культур (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Erkin EMET Doğu Türkistan da Çift Dilli Eğitim Hadi RAHİMZADEH DSA Preference Across the Sexes; The Case of Iranian Advanced EFL Speakers (İRAN/IRAN/ИРАН) Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 22 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Ekrem ARIKOĞLU Mustafa ŞENEL Möhsün NAĞISOYLU Ortaçağ Azerbaycan Tercüme Sanatı (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Aida KASIYEVA Stylistic Devices in Kutadgu Bilig and the Adequacy of Their Translation into English (On the Material of English Translation Made by W. Mey) (KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН) Bahar GÜNEŞ К вопросу о сопоставительном изучении фразеологии русского и турецкого языков (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Zoya Viktorovna EFIMOVA Referential Structure Annotation in Corpora of Spoken Japenese Narratives (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Hüseyin AĞCA Türkçe nin Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 11

12 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 23 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Afsaneh GHANİZADEH - İlker AYDIN Inna OSSIPTSUK Estonya da, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Metotlarının Özellikleri (ESTONYA/ESTONIA/ЭСТОНИЯ) Gül CELKAN Çocuk Edebiyatının Dil Eğitimi ve Öğretimi Açısından Önemi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/ СЕВЕРНЫЙ КИПР) Ferah Burgul ÖZTOPRAK Orta Öğretim Dil Bilgisi Programlarının Tarihsel Gelişim Süreci Hasan SOYUPEK Yabancı Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi Hurşit İSAYEV Türk Öğrencilerin Rusça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Bu Zorlukların Değerlendirilmesi Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 24 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Hurşit İSAYEV - Abdulhak Halim ULAŞ İbrahim Kelağa AHMET Yunanistan da Batı Trakya da Türk Azınlığın Anadili ve Eğitim Dillerinden Biri Olarak Türkçe İlker AYDIN İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Üzerine Mehmet TEMİZKAN- İlhan ERDEM Dil Edinimi Sürecinde Okuma Alışkanlığı Ve İşlevsel Okuryazarlık Kavramları Mehmet KARAKOÇ- Eyüp ÇOŞKUN- Kemal Zeki ZORBAZ Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Khanam SHAKELLA Theaching Assian Language iin Oriental Studies: An Experience of Teaching Hindi Language at Hindology Department, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakulty (PAKİSTAN/PAKISTAN/ПАКИСТАН) Yemek arası / Lunch 12

13 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 25 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Kwok-kan TAM - Ayşe Gül SERTKAYA Muhammad Raji ZUGHOUL Globalization, the American Empire and the Cultural Politics of English in the Arab/Muslim World (ÜRDÜN/JORDAN/ИОРДАНИЯ) Pervin ÇAPAN Türk Kültüründe Eğri ve Doğru Kelimelerinin Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme Khanam SHAKEELA Relations Between Language, Culture and Identity and Role Technology in Teaching Them (PAKİSTAN/PAKISTAN/ПАКИСТАН) Nadir İLHAN Türklerde Alfabe Değiştirme Sorunu ve Türk Kültürü Açısından Sonuçları Nina Ovshınouna KOKSHAEVA Буддийские термины в авторских документах ХVII века на ойратской письменности (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 26 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Aryeh LEVİN Nesrin GÜLLÜDAĞ Marine IVANİSHVİLİ Proto-Kartvelian Plant-Names and Problems Connected with Semantic Reconstructions (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Rusudan ASATİANİ Directions of Diachronic Developments of the Kartvelian Languages (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Anmar Hamody SA EED The Productivity of Pluralization Rules in Arabic: An Evidence from Loanwords (IRAK/IRAQ/ИРАК) Irine MELİKİSHVİLİ About the Correlation between the Functional and Perceptual Characteristics of Phonemes (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Tashmurza KHALMURZAEV Место английского языка в системе современного урду (ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН) 13

14 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 27 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Radhamadhab DASH - Kerami ÜNAL Gyulchara Rashidovna AGANINA Становление системы классификации звуков в арабской классической науке (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Maia SAKHOKİA Transpositional Innovations in Modern Persian Morphosyntax (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Ketevan GADİLİA The Pradicate-Argument Structure in the Iranian Languages and the Definiteness (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Zafer KIZIKLI Arap Dilinde Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuşu Gelişimi ve Öncüleri Sevil Enver Kızı TALYBOVA Словосочетания в современном персидском языке (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Çay arası / Tea break PANEL Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 28 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Khanam SHAKEELA - Gülşen SEYHAN-ALIŞIK Yaşar KALAFAT Türk Kültür Coğrafyasında Sır İnancı veya Türk Kültürlü Halklarda Sır İnancı Zeynep Bağlan ÖZER Kazakistan da Alfabe Değişimine Yeni Bir Yaklaşım Süleyman Kaan YALÇIN Rusya da Yaşayan Türklerin Konuşma Dillerinin Yazı Diline Dönüştürülme Süreci ve Ötekileştirme Ekseninde İzlenen Dil Politikaları Kwok-kan TAM New English and the New Hong Kong Cultural Identiy (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Z. Canan KARABABA The Relationship and Similarities Between Turkish and English Within the Framework of Language and Culture Connection (TÜRKİYE/TURKEY/ТУРЦИЯ) Çay arası / Tea break 14

15 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 29 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Ayşe DİETRİCH - Melek ÖZYETKİN Samal Abaevna TULEUBAEVA Языковая личность Аль-Фараби (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Sholpan Kuzarovna ZHARKYNBEKOVA Ментальная репрезентация концептов разных лингвокультур и их культурноспецифическая представленность (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Firdaus Gilmitdinovna HISAMITDINOVA Этнолингвистические исследования в тюркологии (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Aleksandr Mihaylovich KALYUTA Словарь ассоциативных норм турецкого языка: национально-культурный компонент Gülbuğ EROL Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Türkçe ve Yozlaşan Değerler OTURUM / SESSION 30 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Hayati DEVELİ Karlıgaş KADAŞEVA Özkan ÖZTEKTEN Thomas Vaughan a göre 18. yüzyıl Başında Osmanlı Türkçesi S. Göksel TÜRKÖZÜ Kültürel Yönden Korece ve Türkçe nin Karşılaştırılması ve Türkiye deki Korece Eğitimi Oksana SOROKINA Çuvaşça ile Türkçe Sıfat-Fiillerin Modal Analitik Konstrüksiyonları (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Paşa YAVUZARSLAN Türk Dilinde Kişi Ekleri (Personal Makers) nin Tarihsel Gelişimi ve Değişimi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Zilale HUDAYBERGENOVA Türkiye Türkçe si ve Özbek Türkçesi ndeki Sıfat Fiiller ve Onların Cümledeki Yeri, Anlamı (ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН) Çay arası / Tea break 15

16 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 31 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Gülzura CUMAKUNOVA - Fatma Şahan GÜNEY Feride TAHIROVA Türlü Dillerde Kelimeler Türetmenin Linguistik ve Kültür Prensipleri (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe İLKER Batı Türkçesi Yazı Dillerinde GIn Ekinin İşlevleri Alfiya YUSUPOVA XIX. Yüzyılın Sözlüklerini Karşılaştırma Yönden Öğrenmenin Bazı Sonuçları (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Aslıhan DİNÇER Türkiye Türkçesindeki Dilek Dile-, İş İşle-, Uyku Uyu-, Yazı Yaz- Gibi Birleşik Yapılar Üzerine Elena NAPOLNOVA Сердце в русском и турецком языках (фрагменты языковой картины мира) Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 32 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Fagima Mirgalievna HISAMOVA - Eyüp BACANLI Hüseyin DURGUT Eski Türkçede Mekân Hâlleri Darima Dabaevna SANZHİNA Земля в языковой картине мира монголоязычных народов (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe Gül SERTKAYA Bilinmeyen Bir Segir-name Hakkında Şirvan KALSIN Kıbrıs Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Özlem CİVELEK Din Dışı Eski Uygurca Metinlerdeki Bazı Tarım Terimleri Üzerine Çay arası / Tea break 16

17 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 33 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Hüseyin AĞCA - Lidija TANTUROVSKA Chen SHIMING The Study of Uygur s Chinese Teaching in Xinjiang (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Afsaneh GHANİZADEH On The Impact of Concept Mapping on EFL Learners Reading Comprehension (İRAN/IRAN/ИРАН) Yıldız KOCASAVAŞ Türkçe Eğitiminde Dil Şuuru ve Zevkinin Anlam ve Önemi, Ders Kitaplarında Metinlerle Desteklenmesi Senem Seda ŞAHENK- Murat GÖKALP Yabancı Dille Eğitim Yapan Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerileri Kazanma Düzeyleri Zekeriya BATUR Ana Dil Eğitiminde Hafıza-Kelime İlişkisinin Önemi ve Hafızanın Güçlendirilmesinde Ezgili Ürünlerle Alternatif Yaklaşımların Rolü Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 34 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Şükrü Haluk AKALIN - Janna Babasanovna NIKIFOROVA Anatoli Vadimovich SOLNTSEV Грамматические категории в языках алтайской общности и языках ДВ и ЮВА (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Fagima Mirgalievna HISAMOVA Cultural- Historical Situation and Background of Promiscuity of Ancient Tatar Literary Language (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ekrem ARIKOĞLU Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dil Grubu Hatice Şirin USER Köktürk ve Ötüken-Uygur Yazıtlarında İmar Etmek, Yapı Kurmak, İnşa Etmek Kavramları Ellara Ulyaevna OMAKAEVA Основные проблемы изучения культурной лексики монгольских языков в сравнительном освещении (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 17

18 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 35 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Anna Mihaylovna ESENGALIEVA - Gül CELKAN Abdullah ŞAHİN- H. Ahmet KIRKKILIÇ Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitim Teknolojisinin Kullanımı Galina Ivanovna SPIGLAZOVA Методика раннего школьного обучения иностранным языкам в Казахстане на пороге третьего тысячелетия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Esin ŞAHİN Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programına Göre Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar Halit KARATAY Değer Aktarımı Açısından Yerli ve Yabancı Çocuk Edebiyatı Ürünleri Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 36 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Pervin ÇAPAN - Abdullah ŞAHİN Ahmet PEHLİVAN- Şirvan KALSIN Kuzey Kıbrıs taki Çingenelerin Dilsel Tutumları (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР ) İbrahim ATABEY Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Konularının Bilgi ve Tanım Tutarlığı Şehnaz CEYLAN-İlkay ULUTAŞ-Esra ÖMEROĞLU Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çocuğa Bakış Açılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Musa ÇİFTÇİ Uygulamalı Dil Bilgisi Öğretimi Yaklaşımı Jung-Eun CHOİ Subtypes of Resultative Constructions (GÜNEY KORE/SOUTH KOREA/ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Yemek arası / Lunch 18

19 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 37 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Shimin GENG Mehmet KARA Shakimashrip IBRAEV Некоторые проблемы современной тюркологии (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Kemale ELEKBEROVA 20. yy Başlarında Azerbaycan Yazı Dili ve Osmanlı Türkçesi (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Yunus ALYAZ-Minara Aliyeva ESEN Batı Edebiyatında Dil, Dilsel Determinizm ve Dilsel Görecelilik Olgusu Berdi SARIYEV Nutuk taki Cümlelerde Etkin Düşünce Bağlamı (TÜRKMENİSTAN/TURKMENISTAN/ТУРКМЕНИЯ) Asu ERSOY Devre Kelimesi Üzerine Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 38 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Osman Fikri SERTKAYA - Fuat GANİYEV Özlem DEMİREL Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi ile Sâfî nin Güneş Kasidesinin Dil Özellikleri Yönünden Mukayesesi Shimin GENG Studies on Turkic Languages in China (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Anar SALKYNBAY Түркі тілдеріндегі термин тектестігі (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Naile HACIZADE Türkçe de ve Rusça da Ev Kavramı ve Bu Kavramın Dildeki Yeri Donid Batuevna BAZAROVA Бурятский язык в условиях глобализации (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 19

20 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 39 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Anar SALKYNBAY - Berdi SARIYEV Manfred GÖTZ Türkçe Dilbilgisi Özelliklerinden Biri Üzerine (ALMANYA/GERMANY/ГЕРМАНИЯ) Fuat GANİYEV Tatarca da Poli Fonksiyonel Ekler (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Halisa Hatipovna KUZMINA К вопросу комплексного лингвистического анализа художественных произведений на татарском языке (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Olga Nikolayevna GUSSEVA Развивающий потенциал словообразовательной работы Volkan M. COŞKUN Standart Türkçede Ses Olaylarının Sebep-Sonuç İlişkisi Çerçevesinde Yeni Bir Sınıflandırılması Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 40 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Manfred GÖTZ - Musa ÇİFTÇİ Şükrü Haluk AKALIN Türk Dünyasında Bilgisayar Destekli Dil Bilim Çalışmaları ve Türk Dil Kurumu Mehmet KARA - Atakan KURT - Melek OKTAY Türkçe için Bir Sıklık Analizi Programı Orhan ÖZMUT- Yunus ALYAZ Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Bilgisayarlı Çeviri Uygulamaları A.V. KOSTYRKİN, Z.M. SHALYAPİNA, M.I. KANOVİCH, L.S. MODİNA., A.S. PANİNA, E.S. TARASOVA The Jarap Experimental Environment for Japanese-Russian Automatic Translation (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Marina Yuryevna KASUMOVA Интерактивные игровые технологии в обучении иностранных студентов деловому русскому языку (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Saltanat Akimovna MEIRAMOVA, Тезаурусно-целевой подход в обучении терминологической лексике с помощью компьютерных технологий (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Yemek arası / Lunch 20

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET

TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 359-416, ANKARA-TURKEY TÜRK DİLİ ŞEKİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI -BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ- * Tuncay BÖLER ** ÖZET

Detaylı

14 MAYIS 2015 Perşembe

14 MAYIS 2015 Perşembe 16 MAYIS 2015 Cumartesi 15 MAYIS 2015 Cuma 14 MAYIS 2015 Perşembe I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ÇOCUK OYUN VE OYUNCAKLARI KURULTAYI 14-17 MAYIS 2015 ÖZET PROGRAMI Gün Program Saat Yer Kongre Kayıt 08.30-10.00

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN

PROF. DR. AHMET BURAN PROF. DR. AHMET BURAN I. HAYATI Ahmet Buran, 20. 06. 1962 tarihinde Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde altı çocuklu Abdullah Efendi ile Zahire Hanım ın 4. çocuğu olarak dünyaya gelir.

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)

KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 27-49 KİŞİ ADLARI ÜZERİNE DİLBİLİMSEL BİR ÇALIŞMA (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) Özet Kişi adlarının kullanımı gerek kişi gerekse toplum ve kamu

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları

Turkish Studies. T ü r k o l o j i A r aştırmaları Turkish Studies T ü r k o l o j i A r aştırmaları International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Osman Nedim Tuna Armağanı Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED?

KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? ÖZET WHAT SHOULD BE THE LANGUAGE SPOKEN BY TURKS IN CYPRUS CALLED? YAZ SUMMER 2012 SAYI NUMBER 4 SAYFA PAGE 89-103 KIBRIS TA TÜRKLER TARAFINDAN KONUŞULAN LİSANIN ADI NE OLMALIDIR? Gökçe YÜKSELEN ABDURRAZAK PELER * ÖZET Yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, Kıbrıs ta Türklerin

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Aslı MURAT İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE TARİH EĞİTİMİNİN İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Aslı MURAT 109614002 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN

Detaylı

uluslararasý sempozyum bildirileri

uluslararasý sempozyum bildirileri uluslararasý sempozyum bildirileri 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 02-05 Aralık 2010 / Lefke - K.K.T.C. BİLDİRİLER KİTABI EkoAvrasya Yayın No: 2011/1 ISBN 978-605-87972-0-8 Baş Editör

Detaylı