1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION"

Transkript

1 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 1 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Ahmet BURAN - Geng MİNG Arzhaana SYURYUN The Classification of The Qualitative Wordforms in The Tyvan Language (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Ether SOSELİA Morpho-Syntactic Peculiarities of Some Georgian Sense Verbs (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Pavel Leonovich GROKHOVSKİ Prospects of Text Linguistics in Tibetan Philology (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Marat Mnatsakanovich YAVRUMYAN Семантические примитивы в арабской лингвистической традиции (ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ) Salih TUR Arap Dilinde Anlam Benzerliği Sözcüklerin Yapısı, Kaynağı, Önemi ve Retorik Açıdan Değerlendirilmesi Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 2 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Maia SAKHOKİA - Ferhat KARABULUT Samvel Borisovich KARABEKYAN Уровни лингвистического анализа и способы считывания текстовой информации в арабской лингвистической традиции (ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ) Julia Albertovna KOUNINA К вопросу о взаимозаменяемости классификаторов в сочетаниях с именами существительными в современном китайском языке (СКЯ) (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ;) Aryeh LEVİN The Vowel of the Imala in Old Iraqi Dialects (İSRAİL/ISRAEL/ИЗРАИЛЬ) Manana KARKASHADZE The Function of I-Prefix in Georgİan Medİoactive Verbs (Typological Analyses) (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Rasima Ravilovna SHAMSUTDINOVA Medical Terminoloqy in Tatar (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 1

2 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 3 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Zafer ÖNLER - Zeynep Bağlan ÖZER Mehyar Alavi MOGHDDAM The Role of Persian and Turkish Languages in National Identity of Middle Asia (İRAN/IRAN/ИРАН) Polina Sergeevna SEREN Лексика духовной культуры языка Цаган-Нуурских тувинцев Монголии (по материалам полевых исследований) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe DİETRİCH Soviet and Post Soviet Language Policies: The Status of Russian and its Role in the Central Asian Republics Filiz KILIÇ Günümüz Kırgızistan ında Kırgız Dilsel Kimliğine Etki Eden Sosyo-Psikolojik Faktörler Gülşen SEYHAN-ALIŞIK Yesevi Takipçisi Olarak Ubeydullah Han Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 4 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Tuncer GÜLENSOY - Dai MATSUİ Nikolay Boktaevich BADGAEV Лексика материальной культуры в монгольских и тюркских языках (по материалам словаря Мукаддимат Ал-Адаб) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Margarita Zoriktuevna ZHAMIANOVA Семантические особенности причастий прошедшего времени монгольского и турецкого языков (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Svetlana Menkenovna TROFIMOVA Типология лексики калмыцкого и татарского языков, отражающей ориентацию в пространстве (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Gatibe GULİYEVA Doğu Türkistan Abideleri Türk Dünyasının Manevi, Tarihi Serveti Kibi (Eski Uygur Abidelerinin Azerbaycan da Öğrenilmesi Tarihi) (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Youngjun JANG How to Express Thetic Judgment in Korean? (GÜNEY KORE/SOUTH KOREA/ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Yemek arası / Lunch 2

3 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 5 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Dimitry NASİLOV Erhan AYDIN Sema Aslan DEMİR TürkiyeTürkçesinde İstek Kategorisine Semantik-Pragmatik Bir Yaklaşım Mehmet HENGİRMEN Türkçenin Özgürlük Savaşı Ersin TERES Divanü Lügat it Türk ve Budist Uygur Metinlerinde Ortak Birkaç Sözcük Üzerine Eyüp BACANLI Altaycadaki -Atan Ekinin Zamansal, Görünüşsel, Kipsel ve Edimbilimsel İşlevleri Ferhat KARABULUT- İsmail ULUTAŞ Sıfat Fiilli Nitelemeli Yapıların Tipolojisi: Türk Tipi Yapıların Kore, Japon ve Macar Tipolojileri İle Karşılaştırılması Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 6 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Cengiz ALYILMAZ - Anatoli SOLNTSEV Dai MATSUİ Borun-Luq Joint Surety Association in the Old Uigur Documetns From Turfan (JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ) Marina Georgievna BUKULOVA Концептуализация образа человека в турецкой наивной картине мира (на материале соматической фразеологии) (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Oidov ADIAA Глобализация и языковая политика Монголии (MOĞOLİSTAN/MONGOLIA/МОНГОЛИЯ) Emek ÜŞENMEZ Karahanlı Türkçesi nin Söz Varlığı Erhan AYDIN Şine Usu Yazıtındaki Bazı Yer Adları Üzerine Düşünceler 3

4 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 7 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Juten ODA - Minehanım (NURİYEVA) TEKLELİ Yavuz KARTALLIOĞLU Osmanlı Türkçesi Metinlerinde Hareke-Harf İlişkisi Sabita PRADHAN Women s Dialect in Oriya (Oriya da Kadın Diyalekti) (IRAK/IRAQ/ИРАК) Birsel Oruç ASLAN Türkçede Gereklilik Kipi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Fatih ÖZEK-Aslıhan AYTAÇ Orhun Yazıtlarındaki Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri Kerim DEMİRCİ Dilbilgiselleşme Terimi Üzerine Çay arası / Tea break PANEL Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 8 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Muhammad Raji ZUGHOUL - Nadir İLHAN Zafer ÖNLER Kutatgu Bilig de Toplumsal Kabul ve Geleneklerden Yansımalar Melek ÖZYETKİN Tarihî Türk Dili Alanında Uzunluk/Mesafe Ölçümünde Kullanılan Birimler Şevket YILDIZ Avrupa da İlk Çeviri Hareketleri Mahir Ünsal ERİŞ Türk Toplumsal Yaşantısının Ladino Üzerindeki Etkileri Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Halid Said in Ümumtürk Dilinin ve Kültürünün Korunmasındaki Rolü (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Çay arası / Tea break 4

5 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 9 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Hamza ZÜLFİKAR - Behzad Hezareh GHONSOOLY Seyfullah KORKMAZ Türkçe ve Arapçada Telaffuzları Aynı, Anlamları Farklılaşmış Bazı Sözler Üzerine Bir Araştırma Shiyi XU Discussion on Some Loanwords in the Interpretation of Pronunciations and Meanings in Buddhist Sutras (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Valentin Ivanovich RASSADIN О проблеме возрождения и сохранения некоторых исчезающих тюркских языков Саянского региона Южной Сибирии (KALMIKYA-RUSYA FED./KALMYKIA- RUSSIAN FED./КАЛМЫКИЯ-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Selahittin TOLKUN Fiil Çekiminde Görülen İstisnai Haller (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР ) Göksel ÖZTÜRK 1902 Tarihli Eski Kril Harfli Başkurtça Bir İncil Tercümesi Işığında Başkurt Edebî Dili Tarihine Yeni Bir Bakış (KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН ) OTURUM / SESSION 10 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Valentin Ivanovich RASSADIN - Ercan ALKAYA Mustafa UĞURLU Lehçe İçi Aktarmada Yalancı Eş Değerlik Ali AKAR Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Ögeleri Mustafa SARI Türkçede Art Zamanlı Değişmeler Mikalai ANTROPAU Turkic Elements of Belarusian Ethno-Cultur Vocabulary (BEYAZ RUSYA/BELARUSIA/БЕЛОРУССИЯ) Halit DURSUNOĞLU Türkiye Türkçesinde Arapça Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ses Olayları Çay arası / Tea break 5

6 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 11 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Nevzat ÖZKAN - Selahittin TOLKUN Mayil ASKEROV Psikolengüistik Araştırmalarda Gerçeklik, Tefekkür ve Dil İlişkileri (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Ercan ALKAYA Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alış Verişi ve Söz Varlığı Değişimi: Osmaniye Tatar Ağzı Örneği Mahmut SARIKAYA Kur/Kuro; Kır/Kıro; Kurd/Kırt/Kürt Kelimelerinin Türkçe qur Halka, Kemer, Kuşak, Nesil Kelimesiyle İlgisi Müzeyyen Selcen ÇÜRÜK Muînü l-mürîd de Oğuzca Unsurlar Zviadi Revazievich TSHVEDIANI Языковые контакты: Семитский мир (Иудейский арабский) (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 12 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Sabita PRADHAN - Olga Nikolaevna GUSSEVA Hamza ZÜLFİKAR Bilim Dallarının Söz Varlığındaki Değişme ve Gelişmeler H. İbrahim DELİCE Çatı Eklerinin Bilinmeyen Bir İşlevi Firaya Fayazovna GAFFAROVA Земледельческая лексика татарского языка с мифологическим содержанием ) (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Muna Yüceol ÖZEZEN Türkçede Yalın Durum Üzerine Düşünceler Çay arası / Tea break 6

7 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 13 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Firdavs HISAMITDINOVA - Gülbuğ EROL Kharlygash KHADASHEVA Методика обучения казахскому языку тюркоязычных студентов: проблемы и дидактические условия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Fatma Şahan GÜNEY Tatar Türkçesindeki Bazı Birleşik Eylem Yapılarının Türkiye Türkçesine Tercümesi Konusunda Bazı Meseleler Gülzura CUMAKUNOVA Türk Dillerinin Yapısal ve Semantik Farklılıklarının Örneği Olarak Birleşik Fiiller: Kırgız ve Türkiye Türkçesi Örneğinde Meryem ARSLAN Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesinin Meyve Adları Yönünden Karşılaştırılması Mustafa BIYIKLI Osmanlıca Açısından Arap Harfli ve Latin Harfli Türkçe Lügatlerde ve Sözlüklerde Kelimelerin Karşılaştırmalı Analizleri Hai SHUYİNG Фразеологическая картина мира китайского и русского языков, которые упоминают религию (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) OTURUM / SESSION 14 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Yıldız KOCASAVAŞ - Galina Ivanovna SPIGLAZOVA Manijeh YOUHANAEE Teaching Grammar in Classroom and its Role in SLA (İRAN/IRAN/ИРАН) Anna Mihaylovna ESENGALIEVA-Tatiana Vladimirovna LI Об автономии студента в учебной деятельности по овладению иностранным языком (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Berna ESİN Dil Edinimi Sürecinde Atasözlerinden Yararlanma Yolları Abdulhak Halim ULAŞ İlköğretim I. Kademede, Masal ve Hikâyelerin Dinleme Becerisi Geliştirmede Kullanımının Etkililiği Nina Ovshinovna KOKSHAEVA Буддийские Термины В Авторских Документах XVIII Века На Ойратской Письменности (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break 7

8 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 15 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Jean-Luis Baque GRAMMONT H. İbrahim DELİCE Cengiz ALYILMAZ (Kök)türk Harfli Yazıtlar Nasıl Yayımlanmalı? Minara Aliyeva ESEN Lobnor, Lobnor Ağzı Araştırmalarına Genel Bir Bakış Dmitry Mihailovich NASILOV Российская тюркология наших дней (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Iryna Mikolaevna DRYGA Ukrayna daki Karamanlıca Yadigarları: Türk Dili Tarihine ve Araştırma Perspektiflerine Dair (UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА) Gülsüm Killi YILMAZ Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Konumu ve Dil Yasaları Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 16 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Nursulu Zhamalbekovna SHAIMERDENOVA - Gülseren TOR Bilal YÜCEL Nehcü l-feradis te Uzun-Kapalı E Ünlüsünün Yazımı Elena Butusovna BESOLOVA О РИТУАЛЬНОМ ТЕРМИНЕ ДУГЪ/ДОГЪ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ ОСЕТИН (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Mustafa ŞENEL Kes, Kopyala, Yapıştır; Yeni Kelime Türet Sevinç YAKUT Garib-Nâme de Kalıplaşmış Deyimler Çay arası / Tea break 8

9 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 17 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Fuzuli Oturum Başkanları / Chairpersons: Hadi RAHİMZADEH Osman HORATA Dolkun KAMBERI Chinese Bilingual Policy: Affect Uyghur Education (ABD/USA/США) Ma YOUPING Bilingual Language Teaching in Distance Education in Xinjiang, China (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Behzad Ghonsooly HEZAREH Bilingual and Monolingual Dictionaries and Their Effects on Accuracy in Translation (İRAN/IRAN/ИРАН) Galina Alexandrovna DIRHEEVA Бурятско-русский билингвизм: некоторые особенности изменения языкового сознания (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Musa YUSUPOV Chechen-Russian Bilingulalism: The Sociological Analysis (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) OTURUM / SESSION 18 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mustafa ÖZKAN - Mikalai ANTROPAU Juten ODA On The Relationship Between Old Turkic and Ottoman Turkish (JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ) Maynura Abiltaevna BURIBAYEVA Варьирование тюркизмов в письменных источниках как результат отражения тюркскославянских языковых контактов (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Rasul Anuarovich HAJIYEV Арабские и персидские заимствования в лексике карачаево-балкарского языка (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Roza Abdumanapovna TADINOVA Словообразовательные и словоизменительные характеристики тюркизмов в северокавказских языках (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Kerami ÜNAL Взгляд на значения слова баш в тюркских заимствованиях русского языка Çay arası / Tea break 9

10 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 19 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mayil ASKEROV - Ali AKAR Reza PİSHGHADAM-Ghasem MODDARESİ Language Learning in Light of Internet and Globalization (İRAN/IRAN/ИРАН) Bayan Nursultanovna JUBATOVA Арабо-персидские заимствования в истории казахского литературного языка (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Mahmut İSLAMOĞLU-Şevket ÖZNUR Kıbrıs Rumcasında A Harfli Bir Kısım Türkçe Sözcükler (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Getibe MAHMUDOVA Türk ve Azeri Dillerinde Deyimler: Benzer ve Farklı Yönleriyle (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) OTURUM / SESSION 20 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Mustafa UĞURLU - Zviadi Revazievich TSKVEDİANİ Nevzat ÖZKAN Yabancı Dillerin Türkçe Üzerindeki Etkilerini Tasnif Denemesi Minehanım (NURİYEVA) TEKLELİ Türk Rus Dil-Medeniyet Alakaları (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Feng HAİ Dunggan Language of East the Central Asia Does to Receive Russian the İnfluence (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Daryoosh AKBARZADEH Japan s Name in the Old Persian Sources (İRAN/IRAN/ИРАН) Donid Batuevna BAZAROVA Бурятский язык в условиях глобализации (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break PANEL Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Yemek arası / Lunch 10

11 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 21 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Yaşar KALAFAT - Bayan Nursultanovva JUBATOVA Babak BARGHCHİ An Instrospective Study of L2 Reading Anxiety (İRAN/IRAN/ИРАН) Kaziza Murashovna AKHMETKARIMOVA Предподавание иностранного языка в университете в условиях двуязычия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Aiman Kairlovna AUBAKIROVA Особенности деловой коммуникации в контексте разных культур (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Erkin EMET Doğu Türkistan da Çift Dilli Eğitim Hadi RAHİMZADEH DSA Preference Across the Sexes; The Case of Iranian Advanced EFL Speakers (İRAN/IRAN/ИРАН) Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 22 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Ekrem ARIKOĞLU Mustafa ŞENEL Möhsün NAĞISOYLU Ortaçağ Azerbaycan Tercüme Sanatı (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Aida KASIYEVA Stylistic Devices in Kutadgu Bilig and the Adequacy of Their Translation into English (On the Material of English Translation Made by W. Mey) (KIRGIZİSTAN/KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН) Bahar GÜNEŞ К вопросу о сопоставительном изучении фразеологии русского и турецкого языков (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Zoya Viktorovna EFIMOVA Referential Structure Annotation in Corpora of Spoken Japenese Narratives (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Hüseyin AĞCA Türkçe nin Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 11

12 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 23 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Afsaneh GHANİZADEH - İlker AYDIN Inna OSSIPTSUK Estonya da, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Metotlarının Özellikleri (ESTONYA/ESTONIA/ЭСТОНИЯ) Gül CELKAN Çocuk Edebiyatının Dil Eğitimi ve Öğretimi Açısından Önemi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/ СЕВЕРНЫЙ КИПР) Ferah Burgul ÖZTOPRAK Orta Öğretim Dil Bilgisi Programlarının Tarihsel Gelişim Süreci Hasan SOYUPEK Yabancı Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi Hurşit İSAYEV Türk Öğrencilerin Rusça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Bu Zorlukların Değerlendirilmesi Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 24 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Hurşit İSAYEV - Abdulhak Halim ULAŞ İbrahim Kelağa AHMET Yunanistan da Batı Trakya da Türk Azınlığın Anadili ve Eğitim Dillerinden Biri Olarak Türkçe İlker AYDIN İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Üzerine Mehmet TEMİZKAN- İlhan ERDEM Dil Edinimi Sürecinde Okuma Alışkanlığı Ve İşlevsel Okuryazarlık Kavramları Mehmet KARAKOÇ- Eyüp ÇOŞKUN- Kemal Zeki ZORBAZ Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Khanam SHAKELLA Theaching Assian Language iin Oriental Studies: An Experience of Teaching Hindi Language at Hindology Department, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakulty (PAKİSTAN/PAKISTAN/ПАКИСТАН) Yemek arası / Lunch 12

13 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 25 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Kwok-kan TAM - Ayşe Gül SERTKAYA Muhammad Raji ZUGHOUL Globalization, the American Empire and the Cultural Politics of English in the Arab/Muslim World (ÜRDÜN/JORDAN/ИОРДАНИЯ) Pervin ÇAPAN Türk Kültüründe Eğri ve Doğru Kelimelerinin Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme Khanam SHAKEELA Relations Between Language, Culture and Identity and Role Technology in Teaching Them (PAKİSTAN/PAKISTAN/ПАКИСТАН) Nadir İLHAN Türklerde Alfabe Değiştirme Sorunu ve Türk Kültürü Açısından Sonuçları Nina Ovshınouna KOKSHAEVA Буддийские термины в авторских документах ХVII века на ойратской письменности (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 26 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Aryeh LEVİN Nesrin GÜLLÜDAĞ Marine IVANİSHVİLİ Proto-Kartvelian Plant-Names and Problems Connected with Semantic Reconstructions (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Rusudan ASATİANİ Directions of Diachronic Developments of the Kartvelian Languages (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Anmar Hamody SA EED The Productivity of Pluralization Rules in Arabic: An Evidence from Loanwords (IRAK/IRAQ/ИРАК) Irine MELİKİSHVİLİ About the Correlation between the Functional and Perceptual Characteristics of Phonemes (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Tashmurza KHALMURZAEV Место английского языка в системе современного урду (ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН) 13

14 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 27 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Radhamadhab DASH - Kerami ÜNAL Gyulchara Rashidovna AGANINA Становление системы классификации звуков в арабской классической науке (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Maia SAKHOKİA Transpositional Innovations in Modern Persian Morphosyntax (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ) Ketevan GADİLİA The Pradicate-Argument Structure in the Iranian Languages and the Definiteness (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Zafer KIZIKLI Arap Dilinde Retoriğin Bir Bilim Dalı Olarak Doğuşu Gelişimi ve Öncüleri Sevil Enver Kızı TALYBOVA Словосочетания в современном персидском языке (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Çay arası / Tea break PANEL Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 28 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Khanam SHAKEELA - Gülşen SEYHAN-ALIŞIK Yaşar KALAFAT Türk Kültür Coğrafyasında Sır İnancı veya Türk Kültürlü Halklarda Sır İnancı Zeynep Bağlan ÖZER Kazakistan da Alfabe Değişimine Yeni Bir Yaklaşım Süleyman Kaan YALÇIN Rusya da Yaşayan Türklerin Konuşma Dillerinin Yazı Diline Dönüştürülme Süreci ve Ötekileştirme Ekseninde İzlenen Dil Politikaları Kwok-kan TAM New English and the New Hong Kong Cultural Identiy (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Z. Canan KARABABA The Relationship and Similarities Between Turkish and English Within the Framework of Language and Culture Connection (TÜRKİYE/TURKEY/ТУРЦИЯ) Çay arası / Tea break 14

15 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 29 Perşembe / Thursday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Ayşe DİETRİCH - Melek ÖZYETKİN Samal Abaevna TULEUBAEVA Языковая личность Аль-Фараби (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Sholpan Kuzarovna ZHARKYNBEKOVA Ментальная репрезентация концептов разных лингвокультур и их культурноспецифическая представленность (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Firdaus Gilmitdinovna HISAMITDINOVA Этнолингвистические исследования в тюркологии (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Aleksandr Mihaylovich KALYUTA Словарь ассоциативных норм турецкого языка: национально-культурный компонент Gülbuğ EROL Kitle İletişim Araçlarında Kullanılan Türkçe ve Yozlaşan Değerler OTURUM / SESSION 30 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Hayati DEVELİ Karlıgaş KADAŞEVA Özkan ÖZTEKTEN Thomas Vaughan a göre 18. yüzyıl Başında Osmanlı Türkçesi S. Göksel TÜRKÖZÜ Kültürel Yönden Korece ve Türkçe nin Karşılaştırılması ve Türkiye deki Korece Eğitimi Oksana SOROKINA Çuvaşça ile Türkçe Sıfat-Fiillerin Modal Analitik Konstrüksiyonları (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Paşa YAVUZARSLAN Türk Dilinde Kişi Ekleri (Personal Makers) nin Tarihsel Gelişimi ve Değişimi (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Zilale HUDAYBERGENOVA Türkiye Türkçe si ve Özbek Türkçesi ndeki Sıfat Fiiller ve Onların Cümledeki Yeri, Anlamı (ÖZBEKİSTAN/UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН) Çay arası / Tea break 15

16 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 31 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Gülzura CUMAKUNOVA - Fatma Şahan GÜNEY Feride TAHIROVA Türlü Dillerde Kelimeler Türetmenin Linguistik ve Kültür Prensipleri (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe İLKER Batı Türkçesi Yazı Dillerinde GIn Ekinin İşlevleri Alfiya YUSUPOVA XIX. Yüzyılın Sözlüklerini Karşılaştırma Yönden Öğrenmenin Bazı Sonuçları (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Aslıhan DİNÇER Türkiye Türkçesindeki Dilek Dile-, İş İşle-, Uyku Uyu-, Yazı Yaz- Gibi Birleşik Yapılar Üzerine Elena NAPOLNOVA Сердце в русском и турецком языках (фрагменты языковой картины мира) Yemek arası / Lunch OTURUM / SESSION 32 Cuma / Friday Saat / Time: Salon / Meeting Hall İbn-i Sina Oturum Başkanları / Chairpersons: Fagima Mirgalievna HISAMOVA - Eyüp BACANLI Hüseyin DURGUT Eski Türkçede Mekân Hâlleri Darima Dabaevna SANZHİNA Земля в языковой картине мира монголоязычных народов (RUSYA FED./RUSSIAN FED.- РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ayşe Gül SERTKAYA Bilinmeyen Bir Segir-name Hakkında Şirvan KALSIN Kıbrıs Ağzının Anadolu Ağızları İçindeki Yeri (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) Özlem CİVELEK Din Dışı Eski Uygurca Metinlerdeki Bazı Tarım Terimleri Üzerine Çay arası / Tea break 16

17 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 33 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Hüseyin AĞCA - Lidija TANTUROVSKA Chen SHIMING The Study of Uygur s Chinese Teaching in Xinjiang (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Afsaneh GHANİZADEH On The Impact of Concept Mapping on EFL Learners Reading Comprehension (İRAN/IRAN/ИРАН) Yıldız KOCASAVAŞ Türkçe Eğitiminde Dil Şuuru ve Zevkinin Anlam ve Önemi, Ders Kitaplarında Metinlerle Desteklenmesi Senem Seda ŞAHENK- Murat GÖKALP Yabancı Dille Eğitim Yapan Kolejlerde Okuyan Öğrencilerin Yabancı Dildeki Temel Becerileri Kazanma Düzeyleri Zekeriya BATUR Ana Dil Eğitiminde Hafıza-Kelime İlişkisinin Önemi ve Hafızanın Güçlendirilmesinde Ezgili Ürünlerle Alternatif Yaklaşımların Rolü Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 34 Pazartesi/Monday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Şükrü Haluk AKALIN - Janna Babasanovna NIKIFOROVA Anatoli Vadimovich SOLNTSEV Грамматические категории в языках алтайской общности и языках ДВ и ЮВА (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Fagima Mirgalievna HISAMOVA Cultural- Historical Situation and Background of Promiscuity of Ancient Tatar Literary Language (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Ekrem ARIKOĞLU Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dil Grubu Hatice Şirin USER Köktürk ve Ötüken-Uygur Yazıtlarında İmar Etmek, Yapı Kurmak, İnşa Etmek Kavramları Ellara Ulyaevna OMAKAEVA Основные проблемы изучения культурной лексики монгольских языков в сравнительном освещении (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 17

18 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 35 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Anna Mihaylovna ESENGALIEVA - Gül CELKAN Abdullah ŞAHİN- H. Ahmet KIRKKILIÇ Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Eğitim Teknolojisinin Kullanımı Galina Ivanovna SPIGLAZOVA Методика раннего школьного обучения иностранным языкам в Казахстане на пороге третьего тысячелетия (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Esin ŞAHİN Yeni Türkçe Dersi Öğretimi Programına Göre Dil Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar Halit KARATAY Değer Aktarımı Açısından Yerli ve Yabancı Çocuk Edebiyatı Ürünleri Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 36 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Pervin ÇAPAN - Abdullah ŞAHİN Ahmet PEHLİVAN- Şirvan KALSIN Kuzey Kıbrıs taki Çingenelerin Dilsel Tutumları (KUZEY KIBRIS/NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР) /NORTHERN CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР ) İbrahim ATABEY Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Konularının Bilgi ve Tanım Tutarlığı Şehnaz CEYLAN-İlkay ULUTAŞ-Esra ÖMEROĞLU Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Çocuğa Bakış Açılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Musa ÇİFTÇİ Uygulamalı Dil Bilgisi Öğretimi Yaklaşımı Jung-Eun CHOİ Subtypes of Resultative Constructions (GÜNEY KORE/SOUTH KOREA/ЮЖНАЯ КОРЕЯ) Yemek arası / Lunch 18

19 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 37 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Shimin GENG Mehmet KARA Shakimashrip IBRAEV Некоторые проблемы современной тюркологии (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Kemale ELEKBEROVA 20. yy Başlarında Azerbaycan Yazı Dili ve Osmanlı Türkçesi (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) Yunus ALYAZ-Minara Aliyeva ESEN Batı Edebiyatında Dil, Dilsel Determinizm ve Dilsel Görecelilik Olgusu Berdi SARIYEV Nutuk taki Cümlelerde Etkin Düşünce Bağlamı (TÜRKMENİSTAN/TURKMENISTAN/ТУРКМЕНИЯ) Asu ERSOY Devre Kelimesi Üzerine Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 38 Salı/Tuesday Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Osman Fikri SERTKAYA - Fuat GANİYEV Özlem DEMİREL Ahmed Paşa nın Güneş Kasidesi ile Sâfî nin Güneş Kasidesinin Dil Özellikleri Yönünden Mukayesesi Shimin GENG Studies on Turkic Languages in China (ÇİN/CHINA/КИТАЙ) Anar SALKYNBAY Түркі тілдеріндегі термин тектестігі (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН) Naile HACIZADE Türkçe de ve Rusça da Ev Kavramı ve Bu Kavramın Dildeki Yeri Donid Batuevna BAZAROVA Бурятский язык в условиях глобализации (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) 19

20 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE EDUCATION OTURUM / SESSION 39 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Anar SALKYNBAY - Berdi SARIYEV Manfred GÖTZ Türkçe Dilbilgisi Özelliklerinden Biri Üzerine (ALMANYA/GERMANY/ГЕРМАНИЯ) Fuat GANİYEV Tatarca da Poli Fonksiyonel Ekler (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Halisa Hatipovna KUZMINA К вопросу комплексного лингвистического анализа художественных произведений на татарском языке (RUSYA FED./RUSSIAN FED.-РОССИЙСКАЯ ФЕД.) Olga Nikolayevna GUSSEVA Развивающий потенциал словообразовательной работы Volkan M. COŞKUN Standart Türkçede Ses Olaylarının Sebep-Sonuç İlişkisi Çerçevesinde Yeni Bir Sınıflandırılması Çay arası / Tea break OTURUM / SESSION 40 Çarşamba / Wednesday: Saat / Time: Salon / Meeting Hall Ali Şir Nevai Oturum Başkanları / Chairpersons: Manfred GÖTZ - Musa ÇİFTÇİ Şükrü Haluk AKALIN Türk Dünyasında Bilgisayar Destekli Dil Bilim Çalışmaları ve Türk Dil Kurumu Mehmet KARA - Atakan KURT - Melek OKTAY Türkçe için Bir Sıklık Analizi Programı Orhan ÖZMUT- Yunus ALYAZ Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Bilgisayarlı Çeviri Uygulamaları A.V. KOSTYRKİN, Z.M. SHALYAPİNA, M.I. KANOVİCH, L.S. MODİNA., A.S. PANİNA, E.S. TARASOVA The Jarap Experimental Environment for Japanese-Russian Automatic Translation (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Marina Yuryevna KASUMOVA Интерактивные игровые технологии в обучении иностранных студентов деловому русскому языку (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ) Saltanat Akimovna MEIRAMOVA, Тезаурусно-целевой подход в обучении терминологической лексике с помощью компьютерных технологий (KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН ) Yemek arası / Lunch 20

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum)

14.00-14.15 Türkiye Türkçesi Ağızlarının Araştırılması Tarihi ve Ağız Atlasları (Görsel Sunum) 30 Eylül 2010 Perşembe Açılış Programı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi -Salon 1 10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı - Açış Konuşmaları Ağız Atlası Araştırmaları Oturumu-1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA

TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARININ BUGÜNKÜ DURUMU VE SORUNLARI 16-17 KASIM 2009 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ANKARA 16-17 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Türklük Araştırmalarının

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 11.03.2013 TOPLANTI NO: 06 KARAR:06-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Kaynak: Prof.Dr. Erdoğan BOZ un Türkoloji e-posta grubuna gönderdiği iletiden. DÜZENLEME KURULU. Bilgi Şöleni Onursal Başkanı. Prof. Dr.

Kaynak: Prof.Dr. Erdoğan BOZ un Türkoloji e-posta grubuna gönderdiği iletiden. DÜZENLEME KURULU. Bilgi Şöleni Onursal Başkanı. Prof. Dr. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TATAR TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAM 12 14 Ekim 2009 ESKİŞEHİR

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi TÜRK DİL KURUMU ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: TEACHING TURKEY

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Cezmi Eraslan Prof. Dr. Mehmet Ersan Prof. Dr. Cüneyt Kanat Prof. Dr. Selma Yel Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Doç. Dr. Hasan Mert Doç. Dr. Kenan Olgun Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm.

Detaylı

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Prof. Dr. Ali YAKICI Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Araş. Gör. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI GÖREVLİ PERSONEL GÖREV TARİHİ GÖREV SAATİ GÖREVİNKONUSU SÜRE (DK) (Görev ) YERİ ABDULHAMİT BİLGİN 25.08.2014 09.00 DEHLİZ İÇERİSİNDE AHŞAP DESTEK SETİ KURMAK 15 BİRLİK EĞİTİM ALANI BÜNYAMİN OKUR KAZIM

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15)

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) 23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocakları

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BİLAL AKTAN 2. Doğum Tarihi : 19.03.1956 3. Unvanı : PROF. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA 5. Çalıştığı Kurum : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 12 Bahar 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ

Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ EĞİTİM DURUMU: Lisans: 1983-1987 İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Doktora: 1990-1997 Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji-Oryantalistik Almanya İŞ DENEYİMİ: 1987-1988

Detaylı

İttihatçılar ve İttihatçılık. Sempozyumu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI. 25 Kasım 2014 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İttihatçılar ve İttihatçılık. Sempozyumu TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI. 25 Kasım 2014 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 25 Kasım 2014 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI İttihatçılar ve İttihatçılık 25 Kasım 2014 Türk Tarih Kurumu Konferans Salonları Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

Kurucular / Owners Yasin Şerifoğlu - Serdar Uğurlu - Kaan Yılmaz - Selçuk Kürşad Koca

Kurucular / Owners Yasin Şerifoğlu - Serdar Uğurlu - Kaan Yılmaz - Selçuk Kürşad Koca GÖRÜNTÜ VE SES KAYIT DESTEKLİ AKADEMİK E-DERGİ Kurucular / Owners Yasin Şerifoğlu - Serdar Uğurlu - Kaan Yılmaz - Selçuk Kürşad Koca Genel Yayın Yönetmeni / Manager of Editorial Board Prof. Dr. Vahit Türk

Detaylı

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER

2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER 2014 YLSY KAPSAMINDA ÜLKE/BÖLGE ÇALIŞMALARI KONTENJANLARINA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖREBİLECEKLERİ ÜLKELER ADI SOYADI KURUM ADI VE ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ALAN ÖĞRENİM GÖRÜLECEK ÜLKE ALAEDDİN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI

Yarış Komiseri : Abdullah ÇALI ELİT ERKEK 1 1 Bayram EROĞLU TUR19900805 Elit Erkek 3 Adana Ferdi 00:58:05 2 21 Agit SALMAN TUR19940413 Elit Erkek 3 Sakarya Üniversitesi S 01:00:09 3 28 Ali ÇAKAS TUR19900101 Elit Erkek 3 Mardin Gençlik

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi

ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi TÜRK DİL KURUMU ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: TEACHING TURKEY

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MUAFİYET SONUÇLARI Öğrenci No Adı Soyadı Bölüm Daha Önce Almış Olduğu Ders Muaf Olmak İstediği Ders Muafiyeti Kabul

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

1 Ahmet ASLAN 100 BAŞARILI. 2 Gülnaz YILDIRIM 100 BAŞARILI. 3 Kübra TUNÇ 100 BAŞARILI. 4 Özlem TAŞTAN 100 BAŞARILI. 5 Ayşegül DEMİR 98 BAŞARILI

1 Ahmet ASLAN 100 BAŞARILI. 2 Gülnaz YILDIRIM 100 BAŞARILI. 3 Kübra TUNÇ 100 BAŞARILI. 4 Özlem TAŞTAN 100 BAŞARILI. 5 Ayşegül DEMİR 98 BAŞARILI 1 Ahmet ASLAN 100 2 Gülnaz YILDIRIM 100 3 Kübra TUNÇ 100 4 Özlem TAŞTAN 100 5 Ayşegül DEMİR 98 6 Yusuf TAŞKIN 96 7 Nasır ERTAN 95 8 Ramazan ORUK 95 9 Sinan ORAKCI 95 10 Şükrü ERDEM 95 11 Aslı BEZCİ 94

Detaylı

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 Dersin Kodu Dersin Adı Tarihi Saati Salonu MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 PSY 103 Psikoloji içi İstatistik 27.11.2014 13:00 D 303 PSY 101 Psikolojiye Giriş 01.12.2014 09:00

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSAL UZAKTAN EĞİTİM ve TEKNOLOJİLERİ 1-3 KASIM 2013 RİXOS-KONYA PROGRAM KİTAPÇIĞI 1 KASIM 2013 08:30-09:30 FUAYE ALANI KAYIT İŞLEMLERİ AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:30-10:00 Doç. Dr. Muammer ZERENLER - Uzaktan

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi 21-22 Aralık 2012 - İstanbul I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ Editör Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak:

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Kemer Sulama Birliği Başkanlığı 2014 YILI ÜRÜN MESAHA CETVELİ Köy : SEYDİLER Abn No TC Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Köy Mevki Ada Parsel Bitki Slm Şekli Alan Tutar 1535

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON

ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON ORTADOĞU VE AVRASYA YAZ OKULU/TRABZON DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ORSAM) 02-07 Temmuz 2012 / TRABZON

Detaylı

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM

ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM ORTA ÇAĞ DA ANADOLU DA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR: 12.-15. YÜZYILLARDA ANADOLU DA İTALYANLAR 13 Mayıs 2016, Cuma PROGRAM 10:00-10:30 Açılış Konuşması Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi 10:30-11:15

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı

Uluslararası Dede Korkut Konferansı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜGEM) ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) Uluslararası Dede Korkut Konferansı 12-14 Ekim, 2015, Ankara, Türkiye

Detaylı