SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP"

Transkript

1 FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010

2 1 GĠRĠġ Evde bakım ventilatörü, evde kullanım için tasarlanmıģ, yeni ileri fonksiyonlara sahip yeni jenerasyon bir cihazdır. Evde bakım ventilatörü solunumu kontrol eder, çeģitli ventilasyon yöntemleri sunar ve operatör tarafından en uygun ayarların seçilmesini kolaylaģtırır. Evde bakım akciğer ventilasyonunun amaçları: YaĢam kalitesinin arttırılması Nüksün azaltılması Hastaneye yatıģın azaltılması Kardiyorespiratuar iyileģme Nörofiziksel iyileģmedir. 1.1 Kullanım amacı Evde bakım ventilatörü, yoğun ya da yarı-yoğun solunum bakımından sonra kendi baģına nefes almada zorluk çeken hastalar için tasarlanmıģ yeni jenerasyon bir cihazdır. Evde bakım ventilatörünün basınç kontrollü ventilasyon modları bulunmaktadır (tam bir tanım için bölüm 5 e bakın). Evde bakım ventilatörü, grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) aracılığıyla ayarlanabilen respiratuar parametreleri değiģtirilerek hem çocuklarda (ağırlık > 5 Kg) hem de yetiģkinlerde kullanılabilir. Operatör yalnızca ventilasyon parametrelerini ayarlayabilir: hasta ventilasyonu baģlatabilir ve Kademeli Başlatma fonksiyonunu etkinleģtirebilir. Evde bakım ventilatörü çeģitli ventilasyon modları sunmaktadır ve grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) operatör tarafından en uygun ayarların seçilmesini kolaylaģtırır. Evde bakım ventilatörü basınç kontrollü ya da basınç destekli ventilasyon sağlar ve basınç düzeylerinin (IPAP/PS: inspiratuar pozitif hava yolu basıncı; EPAP/PEEP: ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı), akıģ tetikleme hassasiyetinin ve üfleyici akselerasyon eğrisi eğiminin ayarlanmasına imkan sağlar. Ventilatör aģağıdaki ventilasyon modlarını sunmaktadır: Bi-Level S (Bi-Level Spontaneous),

3 ST (Bi-Level Spontaneous zaman döngüsü), PSV (Basınç Destek Ventilasyonu), PS (Tv) (Garantili Tidal Volümlü Basınç Destek Ventilasyonu), PCV (Basınç Kontrollü Ventilasyon), APCV (Yardımlı Basınç Kontrollü Ventilasyon), CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı), VC/VAC (Volüm Kontrollü/Yardımlı Volüm Kontrollü) (* volümetrik opsiyon etkinleģtirilmiģse) Apnoea Back-Up. SIMV Evde bakım akciğer ventilatörünün nasıl çalıģtığını ve hasta ve kullanıcı emniyetini sağlamak için doğru bir Ģekilde nasıl kullanılacağını anlamak için, bu kullanım kılavuzunda yer alan tavsiye ve talimatlar dikkatlice okunmalı ve anlaģılmalıdır Kontrendikasyonlar Falco 101 ile tedavinin olası kontrendikasyonları: Torasik cerrahi müdahaleden sonra, organların olası bir zarar görmesini önlemek için cerraha danıģın. Açık kalp cerrahi müdahaleden sonra, ünite üzerindeki ventilasyon parametrelerini hemodinamiği negatif olarak etkileyebilecek Ģekilde ayarlamamaya dikkat edin. Maksillofasiyal cerrahi durumunda, operasyon sonrası ventilatör nazal maske ile birlikte kullanılmamalıdır. Abdominal cerrahi durumunda, operasyon sonrası ventilatör abdomen üzerinde ağır vibrasyonları önlemek için çok dikkatli kullanılmalıdır. 1.2 Teknik özellikler Akciğer Ventilatörü aģağıdaki ana ünitelerden oluģmaktadır: Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) Ģunları içerir: 5.7 TFT ekran, dokunma duyarlı klavye ve kodlayıcı kadran. Ekran zaman içindeki basınç, volüm, ölçülen akıģ değerleri

4 ve döngü ve trendleri gösterir; bu da kısa ve uzun vadede hastanın durumunu değerlendirmeyi mümkün kılar. Cihazı daha basit ve sezgisel kullanmayı sağlamak için, operatör grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) üzerindeki tüm fonksiyonlara klavye ve monitörün önündeki Kodlayıcı kontrol düğmesi ile doğrudan ulaģabilir. Ventilatörün iki görüntü modu bulunmaktadır: Grafikleri, trendleri görüntüleyen ve hasta için ideal ventilatör parametrelerinin ayarlanmasına olanak sağlayan operatör modu Hava yolu basınç farklılığını ve respiratuar hızı ve tidal volüm gibi ölçülen parametreleri görüntüleyen hasta görünümü. Bu modda parametreler değiģtirilemez. Ventilatör kullanımı ve genel olarak akciğer ventilasyonu ile ilgili temel bilgiye sahip birisi için, kullanıcı arayüzünün kullanımı sezgiseldir, bu nedenle evde bakım ünitesini doğru kullanmak için, bu kullanım kılavuzuna bakmanız yeterlidir. Grafiksel arayüzün ekranı: operatör tarafından ayarlanan parametreleri ve akustik ve görsel alarmlar sistemi ile iliģkilendirilen ölçülen parametreleri; ventilasyon grafiklerini; alarmlar için görsel belirtileri; genel bilgileri (tarih, saat, vs.); alarmların nedeni hakkında spesifik bilgi veren ve olası çözümler sunan kompleks alarm yönetim sistemini görüntüleyen alanlara bölünür. Kullanıcı arayüzü ve hasta ventilasyon ve izleme fonksiyonları, ventilatörün kolay ve sezgisel kullanımını sağlamak için tasarlanmıģtır. Ventilatörün elektronik yönetim ve kontrol bölümü, çevre birimlerinden alınan tüm bilgileri yöneten tek bir ana kart ile kontrol edilir. Ventilatör ayrıca, NiMh dahili pilin yeniden Ģarj edilmesini yöneten ayrı bir kart ile donatılmıģtır. Ventilatöre ayrıca sürekli hasta izleme için bir dizi sensör takılmıģtır: ventilatör tarafından verilen volümleri ölçmek için kullanılan, inspiratuar hat üzerinde bir akıģ sensörü; hava yolu basıncını ölçmek için kullanılan bir basınç sensörü. Cihazı kullanmadan önce, operatör hasta durumunun hatalı değerlendirilmesini önlemek için tüm bu sensörlerin çalıģıp çalıģmadığını kontrol etmelidir. Ventilatörün pnömatik parçası çeģitli dahili pnömatik devrelerden ve medikal gazların (oksijen ve hava) akıģ ve basıncını kontrol etmek için tasarlanmıģ aktüatörlerden oluģmaktadır. Akciğer Ventilatörü oksijen hava karıģımlarının uygulanması için uygundur. Akciğer Ventilatörünün herhangi bir tıbbi gaz dağıtım kaynağına ya da sıkıģtırılmıģ hava ikmali sağlayan cihazlara bağlanması gerekmez, çünkü dahili bir üfleyici bağımsız olarak bunu gerçekleģtirir. Harici bir oksijen kaynağı da bağlanabilir.

5 Doğru bir Ģekilde çalıģtırma için aģağıdakiler gereklidir: hasta devresine doğru bağlantı; cihazın güç kaynağının tanıtım plakasında belirtilen ile aynı voltajdaki, tıbbi elektrikli ekipmanla genel standardına IEC uygun ana güç kaynağına bağlantı; Ana güç kaynağı bağlantıları bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olmalıdır. Maksimum güvenilirliği garantilemek ve hasta ve operatör emniyetini sağlamak için, ventilatör ütünün ve bileģenlerinin toplam kalitesini sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģ ve imal edilmiģtir. Bu kılavuz evde bakım akciğer ventilatörünün nasıl kullanılacağını ve basit bakım müdahalelerinin nasıl gerçekleģtirileceğini açıklamaktadır. Evde bakım akciğer ventilatörünün en iyi performansını sağlamak için, kalifiye teknik personelin ventilatörün periyodik bakımını yapması tavsiye edilir. Ventilatör çalıģtırılmadan ya da bakım yapılmadan önce bu kılavuzun ve ilgili etiketlerin dikkatli bir Ģekilde okunması tavsiye edilir.

6 1.3 Uygulanabilir standartlar Evde bakım akciğer ventilatörü aģağıdaki standartlara uygun olarak imal edilmiģtir: IEC IEC Elektrikli tıbbi ekipman Bölüm 1: Genel Güvenlik Gereklilikleri Elektrikli tıbbi ekipman Bölüm 1: Genel Güvenlik Gereklilikleri Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk IEC Yardımcı standart: Programlanabilir elektrikli tıbbi sistemler ISO Direktif 93/42 EEC Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri- Temel güvenlik ve gerekli performans için özel gereklilikler- Bölüm 2: Ventilatöre bağımlı hastalar için evde bakım ventilatörleri Tıbbi cihazlar

7 2 VENTĠLATÖRÜN TANIMI Bu bölüm akciğer ventilatörünün ana parçalarını tanımlamaktadır. Genel görünüm Önden görünüm Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (çift tüp) Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (tek tüp) Arkadan görünüm Üstten ve alttan görünüm Güç kaynağı ünitesi (PSU) Kullanıcı nitelikleri Montaj, ara birim bağlantısı ve bakım ile ilgili olarak, bu kılavuza baģvurun ya da teknik yardım servisi ile irtibata geçin. 2.1 Genel görünüm Akciğer Ventilatörünün genel görünümü.

8 Bu resim Ventilatörü Tekerlekli-LT araba (kod: 05048) üzerinde monte edilmiģ olarak göstermektedir. Bu, akciğer ventilatörünün olası konfigürasyonuna bir örnektir. 2.2 Önden görünüm Akciğer ventilatörünün önden görünümü.

9 1. Kasa ve 5.7 TFT renkli monitör 2. LED güç kaynağı durum ıģığı 3. Dokunma duyarlı klavye ve seçim kodlayıcı Hızlı komut klavyesi ve Kodlayıcı kontrol düğmesinin tanımı için bu kılavuzun Bölüm Kullanıcı arayüzü bölümüne bakın.

10 2.3 Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (çift tüp) Akciğer ventilatörü çift tüplü hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü. 4. Hasta devresi bağlantı yuvası 5. Referans basınç ekspiratuar valfı için hortum bağlantısı 6. Cihazın basınç sensöründen ölçülen basınç değeri edinimli ekspiratuar valf ek yeri muhafazası. Düşük basınç oksijen girişi. Oksijen zenginleģtirme kullanıyorsanız, tespit ve FiO2% alarmlı harici bir oksimetreye ihtiyaç duyarsınız ( Siare Harici Oksimetre). 2.4 Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (tek tüp) Akciğer ventilatörü tek tüplü hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü.

11 A. Ġnspiratuar hat ile hasta devresi arasındaki bağlantı B. Basınç bağlantı hattı (ekspiratuar valf) C. Basınç kontrolü bağlantı hattı 2.5 Arkadan görünüm Akciğer ventilatörünün arkadan görünümü.

12 7. Arka konektör paneli 8. Üfleyici hava giriģindeki toz ve polen filtresi 9. Cihaz tanıtım plakası Elektrik ve pnömatik bağlantılarının tanımı için bu kılavuzun ilgili bölümüne bakın.

13 2.6 Üstten ve alttan görünüm Akciğer ventilatörünün üstten görünümü. 10. Evde bakım ventilatörü taģıma kulpu 11. Yazılım güncellemeleri için 15 pin diģi konektör

14 Akciğer ventilatörünün alttan görünümü. 12. Alt muhafaza 13. Filtre giriģ fanı Hızlı komut klavyesi ve Kodlayıcı kontrol düğmesinin tanımı için bu kılavuzun Bölüm Kullanıcı arayüzü bölümüne bakın.

15 2.7 Güç kaynağı ünitesi (PSU) Güç kaynağı ünitesinin arkadan görünümü (PSU). 2.8 Kullanıcı nitelikleri Ventilatörü yalnızca bir hekim ayarlamalıdır. Ventilatör hastaya teslim edildiğinde, hekim ya da sağlık çalıģanı hastaya cihazın nasıl çalıģtırılacağı konusunda talimat vermelidir.

16 3 KULLANICI ARAYÜZÜ Bu bölüm hem ekranı alanlara ve kullanım bölümlerine bölerek ve tanımlayarak grafiksel kullanıcı arayüzü (bundan sonra GUI olarak anılacaktır) hem de düğmelerin ve seçim kodlayıcısının fonksiyonlarının tanımı ile kullanıcı komut arayüzü hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. GRAFĠKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI) MENU Alanı Operatör modu genel bilgi alanı Parametre ayarı görüntüleme alanı Ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ölçülen parametrelerin tanımı Grafik görüntüleme alanı Alarm alanı Hasta modu genel bilgi alanı Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ölçülen parametrelerin tanımı Kullanıcı komut arayüzü (UCI) UCI Tanımı Trendler Parametre Trend Alanı Bilgi Trend Alanı Grafiksel Trend Alanı Olaylar Her bir kısım, operatörün Akciğer Ventilatörünü tam kapasite kullanmasına olanak sağlamak için yapılması gereken ayar ve uyarlamaları açıklamaktadır.

17 3.1 GRAFĠKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI) GUI: Operatör modu 1. MENU Alanı 2. Operatör modu genel bilgi alanı 3. Parametre ayar görüntüleme alanı 4. Operatör ölçülen parametreler görüntüleme alanı 5. Grafik görüntüleme alanı 6. Alarm alanı GUI: Hasta modu 6. Alarm alanı 7. Hasta modu genel bilgi alanı 8. Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı

18 3.1.1 MENU Alanı Ana Menüyü görüntülemek için, aģağıdakileri gerçekleģtirin: 1. Kodlayıcı kontrol düğmesine basın 2. Ġmleç MENU üzerine gelene kadar Kodlayıcı kontrol düğmesini döndürün 3. Kodlayıcı kontrol düğmesine yeniden basın MENU fonksiyon etkinleģtirildiğinde, Ana Menü penceresi Ģekilde görüldüğü gibi açılır. Ayarlanabilecek ilave giriģ ve parametrelerle alt seviye pencereler açmak için Ana Menüden bir giriģ seçin. ANA MENÜ ye girildiğinde, mevcut opsiyonlardan herhangi biri seçilebilir. o kodlayıcı kontrol düğmesini çevirin ve imleci istenen menü giriģi üzerinde konumlandırın (beyaz arkaplan ile vurgulanır) ve kodlayıcıya basarak seçimi onaylayın. Akciğer ventilatörünü kullanmadan önce, cihazı doğru bir Ģekilde çalıģtırmak için gereken giriģleri ayarlamak için MENU fonksiyonunun kullanılması tavsiye edilir. MENU fonksiyonu aģağıdaki giriģ ve parametreleri içerir

19 Ana Menü Kurulum Ventilasyon modu CPAP Bi-Level S Bi-Level ST Falco 51 PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC SIMV TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON Görünüm Klinik Görünüm Hasta Görünümü Dil Mevcut diller Alarm Volümü Enerji tasarrufu 0 dan %99 a Parlaklık 20 den 255 e Tarih/saat TCP ayarları Opsiyonel Grafik GörselleĢtirme Sonraki sayfa Güncel tarih ve saatin ayarlanması Tekli Grafikler Çift Grafikler ġifre (varsayılan) Grafik Satır Teknik kontaklar Hastane kontakları Kademeli BaĢlatma süresi IPAP/PS Kademeli BaĢlatma EPAP/PEEP Kademeli BaĢlatma Alan Kademeli BaĢlatma fonksiyonunun süresi için ayar Kademeli BaĢlatma fonksiyonu için IPAP/PS baģlatma basınç değeri Kademeli BaĢlatma fonksiyonu için EPAP baģlatma basınç değeri Apne Süresi Ayarlanabilir süre: 3-60 s Önceki sayfa Kapa Önceki ekrana döndüren komut

20 Alarmlar Yüksek basınç 20 den 45 e DüĢük basınç 02 den 20 ye DüĢük değer 1 den 70 e Yüksek değer 10 dan 70 e Minimum inspiratuar volüm Maksimum inspiratuar volüm Minimum ekspiratuar volüm Maksimum ekspiratuar volüm 20 den 2500 e 50 den 2500 e 20 den 2500 e 50 den 2500 e Elektrik Kesintisi EtkinleĢtir Devre dıģı bırak Volümetrik opsiyon etkinleģtirilmiģse Kapa Önceki ekrana döndüren komut Trendler Parametrik trendlerin görüntülenmesi. Olaylar Tarihi olayların görüntülenmesi. Hasta verileri Adı Soyadı Tel. 1 Tel. 2 YaĢ Kilo Notlar Adres Kapa Önceki ekrana döndüren komut Hasta verilerini sil Varsayılan parametrele r Kapa Hasta verileri iptal edilir. Varsayılan parametre değerleri yenilenir. Operatör modu ekranına dönüģ. MENU fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarlar, mevcut bilgilerin kullanımı ve yorumlanması ile ilgili daha detaylı bilgi veren bölüm 5 e bakın.

21 3.1.2 Operatör modu genel bilgi alanı Operatör modu ekranının üst ve alt kısımlarında genel özellik bilgileri rapor edilir. BILEVEL S Ekran 1 TARĠH/SAAT MENU fonksiyonu ile seçilen ĠĢletim Modu türünü gösterir. CPAP Bi-Level S Falco 51 Bi-Level ST PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON SIMV Seçilen sayfa ile ilgili ekran numarasını gösterir. Ekran P : hasta ekranı Ekran T : teknik yardım kontakları Ekran M : hekim irtibat bilgileri Ekran 1 : operatör ekranı Ekran 2 : ana menü, hasta verileri, hasta verilerini sil Ekran 3 : kurulum Ekran 4 : alarmlar Ekran 5 : olaylar Ekran 6 : trendler Ekran 7 : ana menünün sonraki sayfası Tarih/saat kurulum alt menüsünden zaman ayarını gösterir. Tarih/saat bilgileri sistem tarafından TRENDLERĠ ve OLAYLARI tanımlamak için kullanılır. PĠL/ ġebeke ELEKTRĠĞĠ Elektrik güç kaynağını belirtir: ġebeke Pil: Ģarj düzeyini gösterir

22 KADEMELĠ BAġLATMA Kademeli Başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir: Kademeli başlatma opsiyonunun süresini (dakika olarak) gösterir Hızlanma rampasını göstererek kademeli başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir (bkz. yukarıdaki resim) MENU fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarlar, mevcut bilgilerin kullanımı ve yorumlanması ile ilgili daha detaylı bilgi veren bölüm 4 e bakın Parametre ayarı görüntüleme alanı Ventilasyon parametre alanı, sistemin tüm fizyolojik respiratuar parametrelerinin [PRP] ayarlanabileceği, en çok ilgi çeken bölümdür. Fizyolojik respiratuar parametrelerini gösteren resim sadece bir örnektir, çünkü PRP nin görüntüsü operatör tarafından seçilen iģletim moduna bağlıdır (bkz. paragraf 3.2). Ayarlanabilecek parametrelerin tanımı: EĞĠM ÜFLEYĠCĠ HIZLANMA RAMPASI Bu parametre ile türbin hızlanma eğrisinin eğimini ayarlamak mümkündür: kapsayabilecek aralık 1 den 4 e kadar gider. Yüzdeler: Eğim= 4 maksimum hızlanma, Eğim=3 hızlanma rampası= % 33 Max. Acc., Eğim=2 hızlanma rampası = % 25 Max. Acc., Eğim=1 hızlanma rampası = %20 Max. Acc. EĞĠM HIZLANMA RAMPASI (L/s 2 ) 1 0,33 0,25 0,20 Bu parametre CPAP modu hariç tüm iģletim modlarında kullanılır. IPAP ĠNSPĠRATUAR POZĠTĠF HAVA YOLU BASINCI Bu parametre inspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ya da CPAP modunda basınç seviyesini ayarlamak için kullanılabilir. Bu parametre Bi-Level S, Bi-Level ST, PCV ve APCV modları için, 1 cmh 2 O luk kademelerde 6 ve 40 cmh 2 O aralığında ayarlanabilir.

23 EPAP EKSPĠRATUAR POZĠTĠF HAVA YOLU BASINCI Bu parametre ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılır. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 4 ten 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, PCV, ve APCV iģletim modlarında kullanılır. CPAP SABĠT POZĠTĠF BASINÇ Bu parametre ile CPAP modunda pozitif hava yolları basınç düzeyini ayarlamak mümkündür. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 4 ten 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca CPAP modunda kullanılır. PS BASINÇ DESTEĞĠ Bu parametre inspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılabilir. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 6 dan 40 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: PSV, PS(Tv) iģletim modlarında kullanılır. PS(Tv) modunda bu ventilasyonun baģlangıç değeridir: bu değerin düzeltilmesi yalnızca Pmax ile üst limitlendirilecektir. PEEP POZĠTĠF UÇ EKSPĠRATUAR BASINÇ [ cmh2o ] Bu parametre ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılır. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 0 dan 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: PSV, PS(Tv) iģletim modlarında kullanılır. Ti min MĠNĠMUM ĠNSPĠRATUAR SÜRESĠ Bu parametre inspiratuar süresinin minimum süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılır. Ġnspiratuar aģaması ayarlanan değerden daha az ise, hasta bu süre kadar inspiratuar aģamasında kalmaya zorlanacaktır. Bu parametre cihaz yardımlı spontan solunumun inspiratuar aģamasının minimum süresini ayarlamak için kullanılır. Değerler 0.1 saniye lik kademelerde 0.3 ten 2.5 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, ve PSV iģletim modlarında kullanılır.

24 Ti max MAKSĠMUM ĠNSPĠRATUAR SÜRESĠ Bu parametre inspiratuar süresinin maksimum süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılabilir. Ġnspiratuar aģaması bu sürede bitmezse, zorunlu ekspirasyon gerçekleģecektir. Bu parametre cihaz yardımlı spontan solunumun ekspiratuar aģamasının maksimum süresini ayarlamak için kullanılır. Bu düzey ayrıca inspiratuar aģaması süresinin aģırı olmasını önlemek için bir emniyet özelliği olarak da iģlev görür. Değerler 0.1 saniye lik kademelerde 1 deno 3 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, ve PSV iģletim modlarında kullanılır. RR RESPIRATUAR DEĞERĠ Bu parametre, hastanın spontan solunumu ile senkronize edilebilecek olan ventilatörün solunum değerini ayarlamak için kullanılır. Değerler 1 lik kademelerde 5 ten 50 bpm ye (PCV, APCV) ya da 5 ten 60 bpm ye (VC/VAC) kadar ayarlanabilir. Bu parametre: PCV, APCV, VC/VAC iģletim modlarında kullanılır. RR bk DESTEK SOLUNUM HIZI Bu parametre makine kontrollü ventilasyon modunu etkinleģtirmek için apne durumu olan hastalar için kullanılan solunum hızını ayarlamak için kullanılabilir (bkz. apne desteği). Bu parametre, 1 Bpm lik artıģlarda 5 ten 50 bpm ye kadar değerlerde, bu değer arttıkça azalan hızlanma ile ayarlanabilir. Apne destek durumu ayarlanan apne zamanına bağlı olacaktır (bkz. apne zamanı ayarı bölüm 5.5). Bu parametre: Bi-Level S, PSV, PS (Tv) iģletim modlarında kullanılır. RR SIMV SOLUNUM HIZI (SIMV) Bu parametre ile SIMV de solunum hızını ayarlamak mümkündür: bu değer ile hastaya volümetrik soluklar verilecektir. iki ardıģık volümetrik soluk arasında, basınç destek ventilasyonu ile, spontan olarak solumak mümkün olacaktır. Değerler 1 lik kademelerde 5 ten 50 soluk/dakika ya kadar ayarlanabilir. SIMV değeri VC/VAC değerinden daha düģük bir değere ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon aktive edildiğinde ayarlanabilir. Ti ĠNSPĠRATUAR ZAMANI Bu parametre PCV ve APVC modlarında zorunlu inspiratuar zamanının süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılır. Bu parametre zorunlu solukların inspiratuar aģamasının süresini ayarlamak için kullanılır. Değerler 0.1 saniyelik kademelerde 0.4 ten 3.0 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre PCV ve APCV iģletim modlarında ve etkinleģtirilmiģse volümetrik metotlarda kullanılır.

25 I:E I:E ORANI Bu parametre ile inspiratuar ve ekspiratuar aģama arasındaki oranı ayarlayabilirsiniz. Değerler 1:3 ten 3:1 e kadar ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon etkinleģtirildiğinde ayarlanabilir. Trig. I ĠNSPĠRATUAR AKIġ TETĠĞĠ Bu parametre, tetik hassasiyet ayarına göre akıģ varyasyonu açısından hastanın spontan solunumunun tanıma düzeyini ayarlamak için kullanılır. Hastanın soluk alma teģebbüsü devrede sürekli dolaģan ana akıģta bir azalmayı tetikler. Hassasiyet değeri 1 L/dakika kademeli olarak 1 den 9 l/dakikaya kadar ayarlanabilir. Kutudaki sabit bir kırmızı nokta tetikleme aktivasyonuna iģaret eder. Trig. E EKSPĠRATUAR AKIġ TETĠĞĠ Bu parametre, inspirasyonun durduğu maksimum en üst inspiratuar akıģ açısından yüzde ekspiratuar akıģı devreye almak ve ayarlamak için kullanılabilir. Yüzde %1 lik kademelerde 20 den %50 ye kadar ayarlanabilir. Pmax MAKSĠMUM BASINÇ PS(Tv) Bu parametre ile, yalnızca PS.Tv modunda tidal volüm ayarı için maksimum basınç değerini planlamak mümkündür. Değerler 6 dan 40 cmh2o ya kadar ayarlanabilir, ancak bu değer IPAP tan fazla olmalıdır. Vte EKSPĠRE EDĠLEN TĠDAL VOLÜM Bu değer, basıncın ayarlanan Vte değeri elde edilene kadar ayarlanması ile elde edilecektir. Değerler 10 ml lik kademelerde 50 den 2500 ml ye kadar ayarlanabilir. Pmax limiti izin vermediği için Vte nin planlanan değerine ulaģılmazsa, Vte kutusu içinde yanıp sönen bir sinyal aktif hale gelir. Vti ĠNSPĠRE EDĠLEN TĠDAL VOLÜM Bu parametre yalnızca VC/VAC, SIMV modlarında inspire edilen tidal volümü ayarlamak için kullanılabilir. Değerler 10 ml lik kademelerde 50 den 2500 ml ye kadar ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon aktif hale getirildiğinde ayarlanabilir Ölçülen parametreler görüntüleme alanı

26 Ekranın bu bölümü en önemli parametrelerin listesini ve ilgili ölçülen değerleri gösterir. Ekranın üst kısmında, gerçek zamanlı hava yolu basıncını PAW gösteren bir kaydırma çubuğu vardır. LED çubuğun yanında, inspiratuar aģaması sırasında ölçülen hava yolunun ulaģtığı anlık değeri gösteren bir sayı ile IPAP/PS (bkz. bölüm 3.1.3) kısaltması vardır. Sütunda listelenen parametreler ekranın alt kısmında bulunan ayarlanmuģ parametreler ile ilgili olarak okunmalarını kolaylaģtıran farklı renklerde görünür Ölçülen parametrelerin tanımı Ayarlanan ventilatör parametrelerine ve ventile edilen hastanın özelliklerine dayanılarak, ventilatör klinik değerlendirme için önemli olan bir dizi parametreyi ölçebilir ve izleyebilir. Resimde gösterildiği gibi, ölçülen değerler ekranın üst kısmında bulunabilir. Bu değerler hasta her soluk aldığında güncellenir. GUI de gösterilen izlenen parametreler aģağıda tanımlanmıģtır: kısaltmaların yanında gösterilen değerler yalnızca örnek olarak verilmiģtir. Hava Yolu Basıncı PAW Bu kısaltma hastanın hava yolu basıncını gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Fosforlu gösterge çubuğu (0 ila + 80 cmh 2 O skalalı) gerçek zamanlı hava yolu basıncını gösterir. Fosforlu çubuk ve IPAP/PS kısaltmasının yanında, ventilasyon aģaması sırasında ölçülen anlık değeri bildiren sayıdır (bu bilgi yalnızca operatör modunda verilir). EPAP/PEEP Pozitif ekspiratuar hava yolu basıncı Bu kısaltma ekspiratuar pozitif hava yolu basıncını (EPAP) ya da ekspirasyon sonu pozitif basıncı (PEEP) gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Bu ölçüm operatörün ventilatörün ayarlanan

27 EPAP/PEEP düzeyine ulaģıp ulaģamadığını ve bunu koruyup koruyamadığını kontrol etmesini sağlar. EPAP/PEEP seçilen ventilasyon moduna bağlıdır (bkz. bölüm 3.1.3). IPAP/PS Bu kısaltma inspiratuar pozitif hava yolu basıncını (IPAP) ya da basınç desteğini (PS) gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Pozitif inspiratuar hava yolu basıncı IPAP/PS seçilen ventilasyon moduna bağlıdır (bkz. bölüm 3.1.3). Bu ölçüm ventilatörün ayarlanan inspiratuar basınç düzeyine ulaģıp ulaģamadığını ve bunu koruyup koruyamadığını kontrol etmesini sağlar: inspiratuar aģaması sırasında ölçülen değeri bildiren sayı. RR Ventilatör hesaplama sırasında spontan aktiviteyi de göz önünde bulundurarak gerçek solunum hızını ölçebilir. Solunum hızı Bu ölçüm ventilatörün ayarlanan hıza uyup uymadığını kontrol etmeyi ve destekli modda hastanın spontan aktivitesini değerlendirmeyi mümkün kılar. Maksimum bir hız ayarlanabilir ve bu hız aģılırsa görsel ve sesli bir alarm aktif hale gelecektir Yüksek Hız I:E Sistem inspiratuar zamanı ile ekspiratuar zamanı arasındaki oranı ölçer. I:E oranı Ölçülen değer ventilatörün ayarlanan zamanlamaya uyma hassasiyetini değerlendirmeyi mümkün kılar. Vte Bu kısaltma hastanın ekspire edilen tidal volümünü gösterir: ölçüm birimi ml dir. Ekspire edilen tidal volüm Ekspiratuar aģamasında görüntülenen değer tahminidir. Kontrol sonucu alarm durumu oluģursa, ventilatör limit ihlalini görsel ve sesli bir sinyal ile gösterir (Min.eksp. Vol. ya da Max. eksp. Vol.). Vti Bu kısaltma hastanın inspire edilen tidal volümünü gösterir: ölçüm birimi ml dir. Ġnspiratuar aģamasında görüntülenen değer tahminidir.

28 İnspire edilen tidal volüm Kontrol sonucu alarm durumu oluģursa, ventilatör limit ihlalini görsel ve sesli bir sinyal ile gösterir (Min.eksp. Vol. ya da Max. eksp. Vol.). Bu parametre yalnızca VC/VAC, SIMV modlarında gösterilir. Vm Bu kısaltma hasta tarafından inspire edilen dakika volümü gösterir: ölçüm birimi litredir. Dakika volüm Ventilatör hasta tarafından ekspire edilen, ekspire edilen dakika volümünü ölçer ve bunu ayarlanan alarm limitleri ile kıyaslar Grafik görüntüleme alanı Ekranın orta kısmı hava yolu basıncının, akıģ ve tidal volümünün ve volüm/basınç ve volüm/akıģ döngülerinin zaman grafiklerini görüntüler. Resimde ikili grafik gösterilmektedir: bu örnek hava yolu basıncı ve akıģ için zaman trendlerini sunar. Zaman grafikleri için görüntüleme ayarlarına ulaģmak için aģağıdaki yolu takip edin: MENU Kurulum Görüntüleme modu. Tekli Grafikler Ġkili Grafikler Yanda grafik görüntüleme modları listelenmektedir: görüntülenen sadece bir grafik ya da birbirinin yanında 2 grafik ve MENU Kurulum Görüntüleme modu ana menü yolundan ayarlanabilir. Resimde ikili grafik gösterilmektedir: bu örnek hava yolu basıncı ve akıģ için zaman trendlerini sunar.

29 Grafik ayarları fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarların daha detaylı tanımını, mevcut bilgilerin kullanım ve yorumlamasını sunan bölüm 5 e bakın Alarm alanı Akciğer ventilatörü: aciliyet düzeyi (operatörün elle ve düzeltici eylemi için gereken süreye bağlı olarak) ve önem düzeyi (makine arızasının ardından hastanın maruz kalabileceği zarara bağlı olarak) açısından farklılık gösteren sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıģtır. Bir alarm aktif hale geldiğinde, operatör hem operatör hem de hasta modlarında GUI nın sağ üst kısmındaki Alarm Alanında görünen bilgi ve sinyalleri görecektir. Alarm türüne (bkz. bölüm 5) ve operatörün iģlemine bağlı olarak, sesli ve görsel alarmlar aktif hale gelen alarmın önceliği ve türüne göre etkinleģtirilir ya da devre dıģı bırakılır. Alarm alanı, alarm zili görüntüsü ile birlikte aktif hale gelen alarmın türü ile ilgili bilgi verir. ALARMLAR --:-- hakkında daha spesifik bilgi için, ayarların daha detaylı tanımını, mevcut bilgilerin kullanım ve yorumlamasını sunan bölüm 5 e bakın. Zil sembolü yanar; rengi aktif hale gelen alarmın önceliğine bağlıdır. Orta öncelikli: sarı zil Yüksek öncelikli: kırmızı zil GUI nin bu bölümünde gösterilen alarmlar: PAW DüĢük/Yüksek Hız düģük/yüksek Min. Eksp. Vol. Max. Eksp. Vol. Orta öncelikli: sarı zil Yüksek öncelikli: kırmızı zil

30 Min. Ġnsp. Vol. (*) Max Ġnsp. Vol. (*) Güç kaynağı arızası Apne Pilin Ģarj düzeyi Pil düģük Pil deģarjı Bakım ( 2000 saat ) Türbin (motor arızasu) Türbin (aģırı sıcaklık) Pilin bağlantısının kopması Pil (aģırı sıcaklık) Zil sembolü yanar ve aktif hale gelen alarmın önceliğine ve statüsüne göre bir renk alır. (*) Volümetrik opsiyon aktif hale getirildiyse ertelenen alarm: üzeri çarpı ile çizilen sarı zil Güç kaynağı arızası alarmı meydana geldiğinde, alarm alanında görünmenin yanı sıra, GUI nın sağ alt köģesindeki elektrik gücü sembolünün rengi yeģilden yanıp sönen kırmızıya dönecektir. güç arızası alarmı: elektrik gücü sembolü içindeki renk kırmızı yanıp sönecektir (yüksek öncelikli alarm) Güç arızası alarmı devre dıģı: engellemeyi göstermek için üzeri çizili güç sembolü (yüksek öncelikli alarm) Sembolün içerisinde renkli çentikler, her biri %25 Ģarj düzeyin temsil ederek pilin Ģarj düzeyini gösterir. %50 pil alarmı: son 2 çentiğin rengi turuncudur (orta öncelikli alarm) %25 pil alarmı: son çentiğin rengi yanıp sönen kırmızıdır (yüksek öncelikli alarm). Bu oldukça ciddi alarm durumu pilin neredeyse tamamen bittiğini gösterir. DüĢük pil alarmı aktif hale geldiğinde, alarm alanında görünmenin yanı sıra, GUI nın sağ alt köģesinde bulunan pil sembolü Ģarj düzeyini gösterecektir.

31 3.1.8 Hasta modu genel bilgi alanı Hasta modu ekranının üst ve alt kısımlarında genel durum bilgisi rapor edilir. BILEVEL S MENU fonksiyonu ile seçilen ĠĢletim Modu türü göstergesi. CPAP Bi-Level S Bi-Level ST PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC SIMV TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON A Teknik ve hastane desteği irtibatları Ġstenen irtibat kutusunu seçmek için kodlayıcıyı kullanarak, aģağıdaki bilgiler ile bir pencere açılacaktır: Anahtar kutusu: operatör tarafından önceden ayarlanan teknik destek irtibat bilgileri (Bölüm 5 teki teknik destek irtibat kurulum prosedürüne bkz.). H kutusu: operatör tarafından önceden ayarlanan hastane destek irtibat bilgileri (Bölüm 5 teki hastane destek irtibat kurulum prosedürüne bkz.). B TARĠH/SAAT Zaman ayarını gösterir (Bölüm 5 teki tarih/saat kurulum prosedürüne bkz.). C P Ekranı Seçilen sayfa ile ilgili ekran numarasını gösterir: P Ekranı: hasta ekranı

32 Zaman bilgisi sistem tarafından TRENDLER ve OLAYLARI tanımlamak için kullanılır. D KADEMELĠ BAġLATMA Kademeli Başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir: Kademeli başlatma opsiyonunun süresini (dakika olarak) gösterir Akselerasyon rampasını görüntüleyerek kademeli başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir (yukarıdaki resme bkz.) E PĠL/ GÜÇ KAYNAĞI Elektrik güç kaynağını gösterir: Güç Kaynağı Pil: Ģarj düzeyini gösterir. Pil sembolü sabit olduğunda, pil tam doludur, yanıp sönen sembol olduğunda ise Ģarj olmaktadır Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ekranın orta kısmı hasta modunda görüntülenebilen ölçülen parametreleri gösterir. Ekranın üst kısmında, gerçek zamanlı hava yolu basıncını PAW gösteren bir kaydırma çubuğu vardır (hasta modunda anlık ölçülen değeri gösteren sayı mevcut değildir). GUI de gösterilen ölçülen parametreler aģağıda tanımlanmaktadır: gösterilen değerler sadece örnektir Ölçülen parametrelerin tanımı Ayarlanan ventilatör parametrelerine ve ventile edilen hastanın özelliklerine dayanılarak, ventilatör klinik değerlendirme için önemli olan bir dizi parametreyi ölçebilir ve izleyebilir. Hasta modunda ekranda yalnızca hastanın solunum hızı ve tidal volüm görüntülenir.

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler Giriş 800 Serisi Ventilatörler için BiLevel opsiyonu (Şekil 1) zorunlu ve spontane özellikleri birleştiren karışık modda bir ventilasyondur. BiLevel modda, zorunlu

Detaylı

Boru kompansasyon opsiyonu

Boru kompansasyon opsiyonu Giriş Teknik tanım 800 Series Ventilatörlerdeki Tube Compensation (Boru Kompansasyonu) (TC) opsiyonu, inspirasyon akışına orantılı olarak pozitif basınç göndermek suretiyle hastanın spontane solunumuna

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Giriş. Kontrast ve Parlaklık. Seri Portlar

Giriş. Kontrast ve Parlaklık. Seri Portlar 1 GUI / İletişim Güncellemesi Giriş Bu ek bölüm 840 Ventilatör Sistemi Kullanım ve Teknik Referans Kılavuzu için bir ilavedir ve ventilatörün grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) ve iletişim işlevselliğiyle

Detaylı

Volume Ventilation Plus opsiyonu

Volume Ventilation Plus opsiyonu İçindekiler Giriş................................................. 2 Volume Ventilation Plus Kurulumu.......................... 2 VC+ solunum türü (A/C ya da SIMV modu)................... 2 VS solunum

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Yenidoğan ventilasyonunda 40 yılı aşan, solunum teknolojisinde ise yüzyıllık deneyim, Dräger Medical'in Babylog 8000 plus'ı üretmesini sağlamıştır.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE 1 KONTROL CİHAZLARI 2 Autel in elektronik kontrol cihazlarının kapsamı hem küçük hem de büyük tesislerin ihtiyaçlarını karģılamaya yetecek düzeydedir. Autel, üç farklı devirli zamanlayıcı modeli üretmektedir:

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu Bu kısa kullanma kılavuzunda, MEDUMAT Transport cihazının kullanımı ile ilgili en önemli hususlar özet şeklinde sunulmuştır. Güvenlik uyarıları

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Inova Labs Hızlı Başlangıç Kılavuzu ŞİMDİ PİLİ DAHA FAZLA, KENDİSİ DAHA HAFİF! Şu modellerle kullanım içindir: XYC100B-SPT ve XYC-100B-PRO Başlarken Bu kılavuz, LifeChoice Activox Taşınabilir Oksijen Yoğunlaştırıcı

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid. Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid.   Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

Sıcaklık Kalibratörü Model 125

Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - C F PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI... 6 1. SICAKLIK DEĞERI... 6 2. DAHILI VEYA HARICI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ SEÇIMI...

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş...4 2 Özellikler...4 3 Teknik Özellikler...5 4 Ön Panel ve Tuş Açıklamaları...6 5 Cihazı Açma/Kapama...6 6 Ölçüm

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı

Leica DISTO D3a / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Da / BT Çok fonksiyonel, hassas ölçüm imkanı Leica DISTO Bu kadar hassas ölçüm yapabilir mi? ±.0 mm ölçüm hassasiyetle; Leica DISTO Da tek tuşa basarak hassas ölçüm yapabilmenize olanak sağlar.

Detaylı

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Özellikler Alıcı Işık/Yakınlık Sensörü LED Dokunmatik Ekran Programlanabi lir Düğme Ses Kontrolü Programlanabi lir Düğme Mikrofon Hoparlör Şarj Kontakları Kamera Pil Kapağı

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

Temassız alın kızılötesi termometre. Kullanma kılavuzu

Temassız alın kızılötesi termometre. Kullanma kılavuzu Temassız alın kızılötesi termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Önemli bilgiler içermektedir 1 İçindekiler 1. Genel tanım 2. Güvenlik bilgileri 3. Özellikler

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. Nem / Sıcaklık Ölçer TES-1364 KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER U.S. Pat. No. Des. 446,135 EKRAN : LCD çiftli ekran ve Analog ölçek ekran Ölçüm Sınırı : Nem 10% 95% RH Sıcaklık -20 +60 / - 4 +140 Çözünürlük

Detaylı

Klavye Kullanıcı Kılavuzu

Klavye Kullanıcı Kılavuzu PCD MALTRON Ergonomik Klavye Uzmanları Klavye Kullanıcı Kılavuzu TEK PARMAK veya BAġ/AĞIZ ÇUBUK KLAVYESĠ VE TUġ KORUYUCUSU PCD Maltron Klavyeler Satış & servis için önemli iletişim bilgileri: Üretici &

Detaylı

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu 63006100 02/00 Kullanma kılavuzu Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10 Lütfen saklayınız! İçindekiler 1. Giriş...3 2. Geri Toplama kablı sistem şeması...3 3 Kumanda modülüne ait bilgiler...4

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

BASINÇ, AKIŞ VE HIZ ÖLÇÜM ALETLERİ

BASINÇ, AKIŞ VE HIZ ÖLÇÜM ALETLERİ 1 BASINÇ, AKIŞ VE HIZ ÖLÇÜM ALETLERİ 2 Autel, farklı çalıģma Ģartları altında olası en hatasız ölçümlerin yapılması için farklı modellerde DPF diferansiyel basınçölçerler yapmaktadır. Bunlar, veri güvenilirliğini

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Dış görüntüleme araçlarının bağlanması

Dış görüntüleme araçlarının bağlanması Arkaplan Arkaplan Harici ekran göstergeleri BCI kontrol ünitesi (Bodywork Communication Interface) ile kontrol edilir. Harici ekran göstergelerinin hangi araç verilerini görüntüleyeceği koşullar BICT (Bodywork

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

RESPİROX OTOMATİK CPAP

RESPİROX OTOMATİK CPAP RESPİROX OTOMATİK CPAP Yatış pozisyonuna göre otomatik basınç uygulama teknolojisi hastaya en uygun basıncı ölçerek, yatış pozisyonuna bağlı olarak basınç uygulama 0,5-5 basınç aralığı ile hassas basınç

Detaylı