SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP"

Transkript

1 FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010

2 1 GĠRĠġ Evde bakım ventilatörü, evde kullanım için tasarlanmıģ, yeni ileri fonksiyonlara sahip yeni jenerasyon bir cihazdır. Evde bakım ventilatörü solunumu kontrol eder, çeģitli ventilasyon yöntemleri sunar ve operatör tarafından en uygun ayarların seçilmesini kolaylaģtırır. Evde bakım akciğer ventilasyonunun amaçları: YaĢam kalitesinin arttırılması Nüksün azaltılması Hastaneye yatıģın azaltılması Kardiyorespiratuar iyileģme Nörofiziksel iyileģmedir. 1.1 Kullanım amacı Evde bakım ventilatörü, yoğun ya da yarı-yoğun solunum bakımından sonra kendi baģına nefes almada zorluk çeken hastalar için tasarlanmıģ yeni jenerasyon bir cihazdır. Evde bakım ventilatörünün basınç kontrollü ventilasyon modları bulunmaktadır (tam bir tanım için bölüm 5 e bakın). Evde bakım ventilatörü, grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) aracılığıyla ayarlanabilen respiratuar parametreleri değiģtirilerek hem çocuklarda (ağırlık > 5 Kg) hem de yetiģkinlerde kullanılabilir. Operatör yalnızca ventilasyon parametrelerini ayarlayabilir: hasta ventilasyonu baģlatabilir ve Kademeli Başlatma fonksiyonunu etkinleģtirebilir. Evde bakım ventilatörü çeģitli ventilasyon modları sunmaktadır ve grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) operatör tarafından en uygun ayarların seçilmesini kolaylaģtırır. Evde bakım ventilatörü basınç kontrollü ya da basınç destekli ventilasyon sağlar ve basınç düzeylerinin (IPAP/PS: inspiratuar pozitif hava yolu basıncı; EPAP/PEEP: ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı), akıģ tetikleme hassasiyetinin ve üfleyici akselerasyon eğrisi eğiminin ayarlanmasına imkan sağlar. Ventilatör aģağıdaki ventilasyon modlarını sunmaktadır: Bi-Level S (Bi-Level Spontaneous),

3 ST (Bi-Level Spontaneous zaman döngüsü), PSV (Basınç Destek Ventilasyonu), PS (Tv) (Garantili Tidal Volümlü Basınç Destek Ventilasyonu), PCV (Basınç Kontrollü Ventilasyon), APCV (Yardımlı Basınç Kontrollü Ventilasyon), CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı), VC/VAC (Volüm Kontrollü/Yardımlı Volüm Kontrollü) (* volümetrik opsiyon etkinleģtirilmiģse) Apnoea Back-Up. SIMV Evde bakım akciğer ventilatörünün nasıl çalıģtığını ve hasta ve kullanıcı emniyetini sağlamak için doğru bir Ģekilde nasıl kullanılacağını anlamak için, bu kullanım kılavuzunda yer alan tavsiye ve talimatlar dikkatlice okunmalı ve anlaģılmalıdır Kontrendikasyonlar Falco 101 ile tedavinin olası kontrendikasyonları: Torasik cerrahi müdahaleden sonra, organların olası bir zarar görmesini önlemek için cerraha danıģın. Açık kalp cerrahi müdahaleden sonra, ünite üzerindeki ventilasyon parametrelerini hemodinamiği negatif olarak etkileyebilecek Ģekilde ayarlamamaya dikkat edin. Maksillofasiyal cerrahi durumunda, operasyon sonrası ventilatör nazal maske ile birlikte kullanılmamalıdır. Abdominal cerrahi durumunda, operasyon sonrası ventilatör abdomen üzerinde ağır vibrasyonları önlemek için çok dikkatli kullanılmalıdır. 1.2 Teknik özellikler Akciğer Ventilatörü aģağıdaki ana ünitelerden oluģmaktadır: Grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) Ģunları içerir: 5.7 TFT ekran, dokunma duyarlı klavye ve kodlayıcı kadran. Ekran zaman içindeki basınç, volüm, ölçülen akıģ değerleri

4 ve döngü ve trendleri gösterir; bu da kısa ve uzun vadede hastanın durumunu değerlendirmeyi mümkün kılar. Cihazı daha basit ve sezgisel kullanmayı sağlamak için, operatör grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) üzerindeki tüm fonksiyonlara klavye ve monitörün önündeki Kodlayıcı kontrol düğmesi ile doğrudan ulaģabilir. Ventilatörün iki görüntü modu bulunmaktadır: Grafikleri, trendleri görüntüleyen ve hasta için ideal ventilatör parametrelerinin ayarlanmasına olanak sağlayan operatör modu Hava yolu basınç farklılığını ve respiratuar hızı ve tidal volüm gibi ölçülen parametreleri görüntüleyen hasta görünümü. Bu modda parametreler değiģtirilemez. Ventilatör kullanımı ve genel olarak akciğer ventilasyonu ile ilgili temel bilgiye sahip birisi için, kullanıcı arayüzünün kullanımı sezgiseldir, bu nedenle evde bakım ünitesini doğru kullanmak için, bu kullanım kılavuzuna bakmanız yeterlidir. Grafiksel arayüzün ekranı: operatör tarafından ayarlanan parametreleri ve akustik ve görsel alarmlar sistemi ile iliģkilendirilen ölçülen parametreleri; ventilasyon grafiklerini; alarmlar için görsel belirtileri; genel bilgileri (tarih, saat, vs.); alarmların nedeni hakkında spesifik bilgi veren ve olası çözümler sunan kompleks alarm yönetim sistemini görüntüleyen alanlara bölünür. Kullanıcı arayüzü ve hasta ventilasyon ve izleme fonksiyonları, ventilatörün kolay ve sezgisel kullanımını sağlamak için tasarlanmıģtır. Ventilatörün elektronik yönetim ve kontrol bölümü, çevre birimlerinden alınan tüm bilgileri yöneten tek bir ana kart ile kontrol edilir. Ventilatör ayrıca, NiMh dahili pilin yeniden Ģarj edilmesini yöneten ayrı bir kart ile donatılmıģtır. Ventilatöre ayrıca sürekli hasta izleme için bir dizi sensör takılmıģtır: ventilatör tarafından verilen volümleri ölçmek için kullanılan, inspiratuar hat üzerinde bir akıģ sensörü; hava yolu basıncını ölçmek için kullanılan bir basınç sensörü. Cihazı kullanmadan önce, operatör hasta durumunun hatalı değerlendirilmesini önlemek için tüm bu sensörlerin çalıģıp çalıģmadığını kontrol etmelidir. Ventilatörün pnömatik parçası çeģitli dahili pnömatik devrelerden ve medikal gazların (oksijen ve hava) akıģ ve basıncını kontrol etmek için tasarlanmıģ aktüatörlerden oluģmaktadır. Akciğer Ventilatörü oksijen hava karıģımlarının uygulanması için uygundur. Akciğer Ventilatörünün herhangi bir tıbbi gaz dağıtım kaynağına ya da sıkıģtırılmıģ hava ikmali sağlayan cihazlara bağlanması gerekmez, çünkü dahili bir üfleyici bağımsız olarak bunu gerçekleģtirir. Harici bir oksijen kaynağı da bağlanabilir.

5 Doğru bir Ģekilde çalıģtırma için aģağıdakiler gereklidir: hasta devresine doğru bağlantı; cihazın güç kaynağının tanıtım plakasında belirtilen ile aynı voltajdaki, tıbbi elektrikli ekipmanla genel standardına IEC uygun ana güç kaynağına bağlantı; Ana güç kaynağı bağlantıları bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olmalıdır. Maksimum güvenilirliği garantilemek ve hasta ve operatör emniyetini sağlamak için, ventilatör ütünün ve bileģenlerinin toplam kalitesini sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģ ve imal edilmiģtir. Bu kılavuz evde bakım akciğer ventilatörünün nasıl kullanılacağını ve basit bakım müdahalelerinin nasıl gerçekleģtirileceğini açıklamaktadır. Evde bakım akciğer ventilatörünün en iyi performansını sağlamak için, kalifiye teknik personelin ventilatörün periyodik bakımını yapması tavsiye edilir. Ventilatör çalıģtırılmadan ya da bakım yapılmadan önce bu kılavuzun ve ilgili etiketlerin dikkatli bir Ģekilde okunması tavsiye edilir.

6 1.3 Uygulanabilir standartlar Evde bakım akciğer ventilatörü aģağıdaki standartlara uygun olarak imal edilmiģtir: IEC IEC Elektrikli tıbbi ekipman Bölüm 1: Genel Güvenlik Gereklilikleri Elektrikli tıbbi ekipman Bölüm 1: Genel Güvenlik Gereklilikleri Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk IEC Yardımcı standart: Programlanabilir elektrikli tıbbi sistemler ISO Direktif 93/42 EEC Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri- Temel güvenlik ve gerekli performans için özel gereklilikler- Bölüm 2: Ventilatöre bağımlı hastalar için evde bakım ventilatörleri Tıbbi cihazlar

7 2 VENTĠLATÖRÜN TANIMI Bu bölüm akciğer ventilatörünün ana parçalarını tanımlamaktadır. Genel görünüm Önden görünüm Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (çift tüp) Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (tek tüp) Arkadan görünüm Üstten ve alttan görünüm Güç kaynağı ünitesi (PSU) Kullanıcı nitelikleri Montaj, ara birim bağlantısı ve bakım ile ilgili olarak, bu kılavuza baģvurun ya da teknik yardım servisi ile irtibata geçin. 2.1 Genel görünüm Akciğer Ventilatörünün genel görünümü.

8 Bu resim Ventilatörü Tekerlekli-LT araba (kod: 05048) üzerinde monte edilmiģ olarak göstermektedir. Bu, akciğer ventilatörünün olası konfigürasyonuna bir örnektir. 2.2 Önden görünüm Akciğer ventilatörünün önden görünümü.

9 1. Kasa ve 5.7 TFT renkli monitör 2. LED güç kaynağı durum ıģığı 3. Dokunma duyarlı klavye ve seçim kodlayıcı Hızlı komut klavyesi ve Kodlayıcı kontrol düğmesinin tanımı için bu kılavuzun Bölüm Kullanıcı arayüzü bölümüne bakın.

10 2.3 Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (çift tüp) Akciğer ventilatörü çift tüplü hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü. 4. Hasta devresi bağlantı yuvası 5. Referans basınç ekspiratuar valfı için hortum bağlantısı 6. Cihazın basınç sensöründen ölçülen basınç değeri edinimli ekspiratuar valf ek yeri muhafazası. Düşük basınç oksijen girişi. Oksijen zenginleģtirme kullanıyorsanız, tespit ve FiO2% alarmlı harici bir oksimetreye ihtiyaç duyarsınız ( Siare Harici Oksimetre). 2.4 Hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü (tek tüp) Akciğer ventilatörü tek tüplü hasta devresi bağlantı ünitesinin görünümü.

11 A. Ġnspiratuar hat ile hasta devresi arasındaki bağlantı B. Basınç bağlantı hattı (ekspiratuar valf) C. Basınç kontrolü bağlantı hattı 2.5 Arkadan görünüm Akciğer ventilatörünün arkadan görünümü.

12 7. Arka konektör paneli 8. Üfleyici hava giriģindeki toz ve polen filtresi 9. Cihaz tanıtım plakası Elektrik ve pnömatik bağlantılarının tanımı için bu kılavuzun ilgili bölümüne bakın.

13 2.6 Üstten ve alttan görünüm Akciğer ventilatörünün üstten görünümü. 10. Evde bakım ventilatörü taģıma kulpu 11. Yazılım güncellemeleri için 15 pin diģi konektör

14 Akciğer ventilatörünün alttan görünümü. 12. Alt muhafaza 13. Filtre giriģ fanı Hızlı komut klavyesi ve Kodlayıcı kontrol düğmesinin tanımı için bu kılavuzun Bölüm Kullanıcı arayüzü bölümüne bakın.

15 2.7 Güç kaynağı ünitesi (PSU) Güç kaynağı ünitesinin arkadan görünümü (PSU). 2.8 Kullanıcı nitelikleri Ventilatörü yalnızca bir hekim ayarlamalıdır. Ventilatör hastaya teslim edildiğinde, hekim ya da sağlık çalıģanı hastaya cihazın nasıl çalıģtırılacağı konusunda talimat vermelidir.

16 3 KULLANICI ARAYÜZÜ Bu bölüm hem ekranı alanlara ve kullanım bölümlerine bölerek ve tanımlayarak grafiksel kullanıcı arayüzü (bundan sonra GUI olarak anılacaktır) hem de düğmelerin ve seçim kodlayıcısının fonksiyonlarının tanımı ile kullanıcı komut arayüzü hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. GRAFĠKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI) MENU Alanı Operatör modu genel bilgi alanı Parametre ayarı görüntüleme alanı Ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ölçülen parametrelerin tanımı Grafik görüntüleme alanı Alarm alanı Hasta modu genel bilgi alanı Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ölçülen parametrelerin tanımı Kullanıcı komut arayüzü (UCI) UCI Tanımı Trendler Parametre Trend Alanı Bilgi Trend Alanı Grafiksel Trend Alanı Olaylar Her bir kısım, operatörün Akciğer Ventilatörünü tam kapasite kullanmasına olanak sağlamak için yapılması gereken ayar ve uyarlamaları açıklamaktadır.

17 3.1 GRAFĠKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI) GUI: Operatör modu 1. MENU Alanı 2. Operatör modu genel bilgi alanı 3. Parametre ayar görüntüleme alanı 4. Operatör ölçülen parametreler görüntüleme alanı 5. Grafik görüntüleme alanı 6. Alarm alanı GUI: Hasta modu 6. Alarm alanı 7. Hasta modu genel bilgi alanı 8. Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı

18 3.1.1 MENU Alanı Ana Menüyü görüntülemek için, aģağıdakileri gerçekleģtirin: 1. Kodlayıcı kontrol düğmesine basın 2. Ġmleç MENU üzerine gelene kadar Kodlayıcı kontrol düğmesini döndürün 3. Kodlayıcı kontrol düğmesine yeniden basın MENU fonksiyon etkinleģtirildiğinde, Ana Menü penceresi Ģekilde görüldüğü gibi açılır. Ayarlanabilecek ilave giriģ ve parametrelerle alt seviye pencereler açmak için Ana Menüden bir giriģ seçin. ANA MENÜ ye girildiğinde, mevcut opsiyonlardan herhangi biri seçilebilir. o kodlayıcı kontrol düğmesini çevirin ve imleci istenen menü giriģi üzerinde konumlandırın (beyaz arkaplan ile vurgulanır) ve kodlayıcıya basarak seçimi onaylayın. Akciğer ventilatörünü kullanmadan önce, cihazı doğru bir Ģekilde çalıģtırmak için gereken giriģleri ayarlamak için MENU fonksiyonunun kullanılması tavsiye edilir. MENU fonksiyonu aģağıdaki giriģ ve parametreleri içerir

19 Ana Menü Kurulum Ventilasyon modu CPAP Bi-Level S Bi-Level ST Falco 51 PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC SIMV TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON Görünüm Klinik Görünüm Hasta Görünümü Dil Mevcut diller Alarm Volümü Enerji tasarrufu 0 dan %99 a Parlaklık 20 den 255 e Tarih/saat TCP ayarları Opsiyonel Grafik GörselleĢtirme Sonraki sayfa Güncel tarih ve saatin ayarlanması Tekli Grafikler Çift Grafikler ġifre (varsayılan) Grafik Satır Teknik kontaklar Hastane kontakları Kademeli BaĢlatma süresi IPAP/PS Kademeli BaĢlatma EPAP/PEEP Kademeli BaĢlatma Alan Kademeli BaĢlatma fonksiyonunun süresi için ayar Kademeli BaĢlatma fonksiyonu için IPAP/PS baģlatma basınç değeri Kademeli BaĢlatma fonksiyonu için EPAP baģlatma basınç değeri Apne Süresi Ayarlanabilir süre: 3-60 s Önceki sayfa Kapa Önceki ekrana döndüren komut

20 Alarmlar Yüksek basınç 20 den 45 e DüĢük basınç 02 den 20 ye DüĢük değer 1 den 70 e Yüksek değer 10 dan 70 e Minimum inspiratuar volüm Maksimum inspiratuar volüm Minimum ekspiratuar volüm Maksimum ekspiratuar volüm 20 den 2500 e 50 den 2500 e 20 den 2500 e 50 den 2500 e Elektrik Kesintisi EtkinleĢtir Devre dıģı bırak Volümetrik opsiyon etkinleģtirilmiģse Kapa Önceki ekrana döndüren komut Trendler Parametrik trendlerin görüntülenmesi. Olaylar Tarihi olayların görüntülenmesi. Hasta verileri Adı Soyadı Tel. 1 Tel. 2 YaĢ Kilo Notlar Adres Kapa Önceki ekrana döndüren komut Hasta verilerini sil Varsayılan parametrele r Kapa Hasta verileri iptal edilir. Varsayılan parametre değerleri yenilenir. Operatör modu ekranına dönüģ. MENU fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarlar, mevcut bilgilerin kullanımı ve yorumlanması ile ilgili daha detaylı bilgi veren bölüm 5 e bakın.

21 3.1.2 Operatör modu genel bilgi alanı Operatör modu ekranının üst ve alt kısımlarında genel özellik bilgileri rapor edilir. BILEVEL S Ekran 1 TARĠH/SAAT MENU fonksiyonu ile seçilen ĠĢletim Modu türünü gösterir. CPAP Bi-Level S Falco 51 Bi-Level ST PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON SIMV Seçilen sayfa ile ilgili ekran numarasını gösterir. Ekran P : hasta ekranı Ekran T : teknik yardım kontakları Ekran M : hekim irtibat bilgileri Ekran 1 : operatör ekranı Ekran 2 : ana menü, hasta verileri, hasta verilerini sil Ekran 3 : kurulum Ekran 4 : alarmlar Ekran 5 : olaylar Ekran 6 : trendler Ekran 7 : ana menünün sonraki sayfası Tarih/saat kurulum alt menüsünden zaman ayarını gösterir. Tarih/saat bilgileri sistem tarafından TRENDLERĠ ve OLAYLARI tanımlamak için kullanılır. PĠL/ ġebeke ELEKTRĠĞĠ Elektrik güç kaynağını belirtir: ġebeke Pil: Ģarj düzeyini gösterir

22 KADEMELĠ BAġLATMA Kademeli Başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir: Kademeli başlatma opsiyonunun süresini (dakika olarak) gösterir Hızlanma rampasını göstererek kademeli başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir (bkz. yukarıdaki resim) MENU fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarlar, mevcut bilgilerin kullanımı ve yorumlanması ile ilgili daha detaylı bilgi veren bölüm 4 e bakın Parametre ayarı görüntüleme alanı Ventilasyon parametre alanı, sistemin tüm fizyolojik respiratuar parametrelerinin [PRP] ayarlanabileceği, en çok ilgi çeken bölümdür. Fizyolojik respiratuar parametrelerini gösteren resim sadece bir örnektir, çünkü PRP nin görüntüsü operatör tarafından seçilen iģletim moduna bağlıdır (bkz. paragraf 3.2). Ayarlanabilecek parametrelerin tanımı: EĞĠM ÜFLEYĠCĠ HIZLANMA RAMPASI Bu parametre ile türbin hızlanma eğrisinin eğimini ayarlamak mümkündür: kapsayabilecek aralık 1 den 4 e kadar gider. Yüzdeler: Eğim= 4 maksimum hızlanma, Eğim=3 hızlanma rampası= % 33 Max. Acc., Eğim=2 hızlanma rampası = % 25 Max. Acc., Eğim=1 hızlanma rampası = %20 Max. Acc. EĞĠM HIZLANMA RAMPASI (L/s 2 ) 1 0,33 0,25 0,20 Bu parametre CPAP modu hariç tüm iģletim modlarında kullanılır. IPAP ĠNSPĠRATUAR POZĠTĠF HAVA YOLU BASINCI Bu parametre inspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ya da CPAP modunda basınç seviyesini ayarlamak için kullanılabilir. Bu parametre Bi-Level S, Bi-Level ST, PCV ve APCV modları için, 1 cmh 2 O luk kademelerde 6 ve 40 cmh 2 O aralığında ayarlanabilir.

23 EPAP EKSPĠRATUAR POZĠTĠF HAVA YOLU BASINCI Bu parametre ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılır. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 4 ten 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, PCV, ve APCV iģletim modlarında kullanılır. CPAP SABĠT POZĠTĠF BASINÇ Bu parametre ile CPAP modunda pozitif hava yolları basınç düzeyini ayarlamak mümkündür. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 4 ten 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca CPAP modunda kullanılır. PS BASINÇ DESTEĞĠ Bu parametre inspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılabilir. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 6 dan 40 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: PSV, PS(Tv) iģletim modlarında kullanılır. PS(Tv) modunda bu ventilasyonun baģlangıç değeridir: bu değerin düzeltilmesi yalnızca Pmax ile üst limitlendirilecektir. PEEP POZĠTĠF UÇ EKSPĠRATUAR BASINÇ [ cmh2o ] Bu parametre ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı değerini ayarlamak için kullanılır. Bu parametre 1 cmh 2 O luk kademelerde 0 dan 20 cmh 2 O ya kadar değerlerde ayarlanabilir. Bu parametre: PSV, PS(Tv) iģletim modlarında kullanılır. Ti min MĠNĠMUM ĠNSPĠRATUAR SÜRESĠ Bu parametre inspiratuar süresinin minimum süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılır. Ġnspiratuar aģaması ayarlanan değerden daha az ise, hasta bu süre kadar inspiratuar aģamasında kalmaya zorlanacaktır. Bu parametre cihaz yardımlı spontan solunumun inspiratuar aģamasının minimum süresini ayarlamak için kullanılır. Değerler 0.1 saniye lik kademelerde 0.3 ten 2.5 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, ve PSV iģletim modlarında kullanılır.

24 Ti max MAKSĠMUM ĠNSPĠRATUAR SÜRESĠ Bu parametre inspiratuar süresinin maksimum süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılabilir. Ġnspiratuar aģaması bu sürede bitmezse, zorunlu ekspirasyon gerçekleģecektir. Bu parametre cihaz yardımlı spontan solunumun ekspiratuar aģamasının maksimum süresini ayarlamak için kullanılır. Bu düzey ayrıca inspiratuar aģaması süresinin aģırı olmasını önlemek için bir emniyet özelliği olarak da iģlev görür. Değerler 0.1 saniye lik kademelerde 1 deno 3 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre: Bi-Level S, Bi-Level ST, ve PSV iģletim modlarında kullanılır. RR RESPIRATUAR DEĞERĠ Bu parametre, hastanın spontan solunumu ile senkronize edilebilecek olan ventilatörün solunum değerini ayarlamak için kullanılır. Değerler 1 lik kademelerde 5 ten 50 bpm ye (PCV, APCV) ya da 5 ten 60 bpm ye (VC/VAC) kadar ayarlanabilir. Bu parametre: PCV, APCV, VC/VAC iģletim modlarında kullanılır. RR bk DESTEK SOLUNUM HIZI Bu parametre makine kontrollü ventilasyon modunu etkinleģtirmek için apne durumu olan hastalar için kullanılan solunum hızını ayarlamak için kullanılabilir (bkz. apne desteği). Bu parametre, 1 Bpm lik artıģlarda 5 ten 50 bpm ye kadar değerlerde, bu değer arttıkça azalan hızlanma ile ayarlanabilir. Apne destek durumu ayarlanan apne zamanına bağlı olacaktır (bkz. apne zamanı ayarı bölüm 5.5). Bu parametre: Bi-Level S, PSV, PS (Tv) iģletim modlarında kullanılır. RR SIMV SOLUNUM HIZI (SIMV) Bu parametre ile SIMV de solunum hızını ayarlamak mümkündür: bu değer ile hastaya volümetrik soluklar verilecektir. iki ardıģık volümetrik soluk arasında, basınç destek ventilasyonu ile, spontan olarak solumak mümkün olacaktır. Değerler 1 lik kademelerde 5 ten 50 soluk/dakika ya kadar ayarlanabilir. SIMV değeri VC/VAC değerinden daha düģük bir değere ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon aktive edildiğinde ayarlanabilir. Ti ĠNSPĠRATUAR ZAMANI Bu parametre PCV ve APVC modlarında zorunlu inspiratuar zamanının süresini tanımlayan zamanı ayarlamak için kullanılır. Bu parametre zorunlu solukların inspiratuar aģamasının süresini ayarlamak için kullanılır. Değerler 0.1 saniyelik kademelerde 0.4 ten 3.0 saniyeye kadar ayarlanabilir. Bu parametre PCV ve APCV iģletim modlarında ve etkinleģtirilmiģse volümetrik metotlarda kullanılır.

25 I:E I:E ORANI Bu parametre ile inspiratuar ve ekspiratuar aģama arasındaki oranı ayarlayabilirsiniz. Değerler 1:3 ten 3:1 e kadar ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon etkinleģtirildiğinde ayarlanabilir. Trig. I ĠNSPĠRATUAR AKIġ TETĠĞĠ Bu parametre, tetik hassasiyet ayarına göre akıģ varyasyonu açısından hastanın spontan solunumunun tanıma düzeyini ayarlamak için kullanılır. Hastanın soluk alma teģebbüsü devrede sürekli dolaģan ana akıģta bir azalmayı tetikler. Hassasiyet değeri 1 L/dakika kademeli olarak 1 den 9 l/dakikaya kadar ayarlanabilir. Kutudaki sabit bir kırmızı nokta tetikleme aktivasyonuna iģaret eder. Trig. E EKSPĠRATUAR AKIġ TETĠĞĠ Bu parametre, inspirasyonun durduğu maksimum en üst inspiratuar akıģ açısından yüzde ekspiratuar akıģı devreye almak ve ayarlamak için kullanılabilir. Yüzde %1 lik kademelerde 20 den %50 ye kadar ayarlanabilir. Pmax MAKSĠMUM BASINÇ PS(Tv) Bu parametre ile, yalnızca PS.Tv modunda tidal volüm ayarı için maksimum basınç değerini planlamak mümkündür. Değerler 6 dan 40 cmh2o ya kadar ayarlanabilir, ancak bu değer IPAP tan fazla olmalıdır. Vte EKSPĠRE EDĠLEN TĠDAL VOLÜM Bu değer, basıncın ayarlanan Vte değeri elde edilene kadar ayarlanması ile elde edilecektir. Değerler 10 ml lik kademelerde 50 den 2500 ml ye kadar ayarlanabilir. Pmax limiti izin vermediği için Vte nin planlanan değerine ulaģılmazsa, Vte kutusu içinde yanıp sönen bir sinyal aktif hale gelir. Vti ĠNSPĠRE EDĠLEN TĠDAL VOLÜM Bu parametre yalnızca VC/VAC, SIMV modlarında inspire edilen tidal volümü ayarlamak için kullanılabilir. Değerler 10 ml lik kademelerde 50 den 2500 ml ye kadar ayarlanabilir. Bu parametre yalnızca volümetrik opsiyon aktif hale getirildiğinde ayarlanabilir Ölçülen parametreler görüntüleme alanı

26 Ekranın bu bölümü en önemli parametrelerin listesini ve ilgili ölçülen değerleri gösterir. Ekranın üst kısmında, gerçek zamanlı hava yolu basıncını PAW gösteren bir kaydırma çubuğu vardır. LED çubuğun yanında, inspiratuar aģaması sırasında ölçülen hava yolunun ulaģtığı anlık değeri gösteren bir sayı ile IPAP/PS (bkz. bölüm 3.1.3) kısaltması vardır. Sütunda listelenen parametreler ekranın alt kısmında bulunan ayarlanmuģ parametreler ile ilgili olarak okunmalarını kolaylaģtıran farklı renklerde görünür Ölçülen parametrelerin tanımı Ayarlanan ventilatör parametrelerine ve ventile edilen hastanın özelliklerine dayanılarak, ventilatör klinik değerlendirme için önemli olan bir dizi parametreyi ölçebilir ve izleyebilir. Resimde gösterildiği gibi, ölçülen değerler ekranın üst kısmında bulunabilir. Bu değerler hasta her soluk aldığında güncellenir. GUI de gösterilen izlenen parametreler aģağıda tanımlanmıģtır: kısaltmaların yanında gösterilen değerler yalnızca örnek olarak verilmiģtir. Hava Yolu Basıncı PAW Bu kısaltma hastanın hava yolu basıncını gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Fosforlu gösterge çubuğu (0 ila + 80 cmh 2 O skalalı) gerçek zamanlı hava yolu basıncını gösterir. Fosforlu çubuk ve IPAP/PS kısaltmasının yanında, ventilasyon aģaması sırasında ölçülen anlık değeri bildiren sayıdır (bu bilgi yalnızca operatör modunda verilir). EPAP/PEEP Pozitif ekspiratuar hava yolu basıncı Bu kısaltma ekspiratuar pozitif hava yolu basıncını (EPAP) ya da ekspirasyon sonu pozitif basıncı (PEEP) gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Bu ölçüm operatörün ventilatörün ayarlanan

27 EPAP/PEEP düzeyine ulaģıp ulaģamadığını ve bunu koruyup koruyamadığını kontrol etmesini sağlar. EPAP/PEEP seçilen ventilasyon moduna bağlıdır (bkz. bölüm 3.1.3). IPAP/PS Bu kısaltma inspiratuar pozitif hava yolu basıncını (IPAP) ya da basınç desteğini (PS) gösterir: ölçüm birimi cmh 2 O dur. Pozitif inspiratuar hava yolu basıncı IPAP/PS seçilen ventilasyon moduna bağlıdır (bkz. bölüm 3.1.3). Bu ölçüm ventilatörün ayarlanan inspiratuar basınç düzeyine ulaģıp ulaģamadığını ve bunu koruyup koruyamadığını kontrol etmesini sağlar: inspiratuar aģaması sırasında ölçülen değeri bildiren sayı. RR Ventilatör hesaplama sırasında spontan aktiviteyi de göz önünde bulundurarak gerçek solunum hızını ölçebilir. Solunum hızı Bu ölçüm ventilatörün ayarlanan hıza uyup uymadığını kontrol etmeyi ve destekli modda hastanın spontan aktivitesini değerlendirmeyi mümkün kılar. Maksimum bir hız ayarlanabilir ve bu hız aģılırsa görsel ve sesli bir alarm aktif hale gelecektir Yüksek Hız I:E Sistem inspiratuar zamanı ile ekspiratuar zamanı arasındaki oranı ölçer. I:E oranı Ölçülen değer ventilatörün ayarlanan zamanlamaya uyma hassasiyetini değerlendirmeyi mümkün kılar. Vte Bu kısaltma hastanın ekspire edilen tidal volümünü gösterir: ölçüm birimi ml dir. Ekspire edilen tidal volüm Ekspiratuar aģamasında görüntülenen değer tahminidir. Kontrol sonucu alarm durumu oluģursa, ventilatör limit ihlalini görsel ve sesli bir sinyal ile gösterir (Min.eksp. Vol. ya da Max. eksp. Vol.). Vti Bu kısaltma hastanın inspire edilen tidal volümünü gösterir: ölçüm birimi ml dir. Ġnspiratuar aģamasında görüntülenen değer tahminidir.

28 İnspire edilen tidal volüm Kontrol sonucu alarm durumu oluģursa, ventilatör limit ihlalini görsel ve sesli bir sinyal ile gösterir (Min.eksp. Vol. ya da Max. eksp. Vol.). Bu parametre yalnızca VC/VAC, SIMV modlarında gösterilir. Vm Bu kısaltma hasta tarafından inspire edilen dakika volümü gösterir: ölçüm birimi litredir. Dakika volüm Ventilatör hasta tarafından ekspire edilen, ekspire edilen dakika volümünü ölçer ve bunu ayarlanan alarm limitleri ile kıyaslar Grafik görüntüleme alanı Ekranın orta kısmı hava yolu basıncının, akıģ ve tidal volümünün ve volüm/basınç ve volüm/akıģ döngülerinin zaman grafiklerini görüntüler. Resimde ikili grafik gösterilmektedir: bu örnek hava yolu basıncı ve akıģ için zaman trendlerini sunar. Zaman grafikleri için görüntüleme ayarlarına ulaģmak için aģağıdaki yolu takip edin: MENU Kurulum Görüntüleme modu. Tekli Grafikler Ġkili Grafikler Yanda grafik görüntüleme modları listelenmektedir: görüntülenen sadece bir grafik ya da birbirinin yanında 2 grafik ve MENU Kurulum Görüntüleme modu ana menü yolundan ayarlanabilir. Resimde ikili grafik gösterilmektedir: bu örnek hava yolu basıncı ve akıģ için zaman trendlerini sunar.

29 Grafik ayarları fonksiyonu hakkında daha spesifik bilgi için, ayarların daha detaylı tanımını, mevcut bilgilerin kullanım ve yorumlamasını sunan bölüm 5 e bakın Alarm alanı Akciğer ventilatörü: aciliyet düzeyi (operatörün elle ve düzeltici eylemi için gereken süreye bağlı olarak) ve önem düzeyi (makine arızasının ardından hastanın maruz kalabileceği zarara bağlı olarak) açısından farklılık gösteren sesli ve görsel alarmlar ile donatılmıģtır. Bir alarm aktif hale geldiğinde, operatör hem operatör hem de hasta modlarında GUI nın sağ üst kısmındaki Alarm Alanında görünen bilgi ve sinyalleri görecektir. Alarm türüne (bkz. bölüm 5) ve operatörün iģlemine bağlı olarak, sesli ve görsel alarmlar aktif hale gelen alarmın önceliği ve türüne göre etkinleģtirilir ya da devre dıģı bırakılır. Alarm alanı, alarm zili görüntüsü ile birlikte aktif hale gelen alarmın türü ile ilgili bilgi verir. ALARMLAR --:-- hakkında daha spesifik bilgi için, ayarların daha detaylı tanımını, mevcut bilgilerin kullanım ve yorumlamasını sunan bölüm 5 e bakın. Zil sembolü yanar; rengi aktif hale gelen alarmın önceliğine bağlıdır. Orta öncelikli: sarı zil Yüksek öncelikli: kırmızı zil GUI nin bu bölümünde gösterilen alarmlar: PAW DüĢük/Yüksek Hız düģük/yüksek Min. Eksp. Vol. Max. Eksp. Vol. Orta öncelikli: sarı zil Yüksek öncelikli: kırmızı zil

30 Min. Ġnsp. Vol. (*) Max Ġnsp. Vol. (*) Güç kaynağı arızası Apne Pilin Ģarj düzeyi Pil düģük Pil deģarjı Bakım ( 2000 saat ) Türbin (motor arızasu) Türbin (aģırı sıcaklık) Pilin bağlantısının kopması Pil (aģırı sıcaklık) Zil sembolü yanar ve aktif hale gelen alarmın önceliğine ve statüsüne göre bir renk alır. (*) Volümetrik opsiyon aktif hale getirildiyse ertelenen alarm: üzeri çarpı ile çizilen sarı zil Güç kaynağı arızası alarmı meydana geldiğinde, alarm alanında görünmenin yanı sıra, GUI nın sağ alt köģesindeki elektrik gücü sembolünün rengi yeģilden yanıp sönen kırmızıya dönecektir. güç arızası alarmı: elektrik gücü sembolü içindeki renk kırmızı yanıp sönecektir (yüksek öncelikli alarm) Güç arızası alarmı devre dıģı: engellemeyi göstermek için üzeri çizili güç sembolü (yüksek öncelikli alarm) Sembolün içerisinde renkli çentikler, her biri %25 Ģarj düzeyin temsil ederek pilin Ģarj düzeyini gösterir. %50 pil alarmı: son 2 çentiğin rengi turuncudur (orta öncelikli alarm) %25 pil alarmı: son çentiğin rengi yanıp sönen kırmızıdır (yüksek öncelikli alarm). Bu oldukça ciddi alarm durumu pilin neredeyse tamamen bittiğini gösterir. DüĢük pil alarmı aktif hale geldiğinde, alarm alanında görünmenin yanı sıra, GUI nın sağ alt köģesinde bulunan pil sembolü Ģarj düzeyini gösterecektir.

31 3.1.8 Hasta modu genel bilgi alanı Hasta modu ekranının üst ve alt kısımlarında genel durum bilgisi rapor edilir. BILEVEL S MENU fonksiyonu ile seçilen ĠĢletim Modu türü göstergesi. CPAP Bi-Level S Bi-Level ST PSV PS(Tv) PCV (A)PCV VC/VAC SIMV TALEP ÜZERĠNE OPSĠYON A Teknik ve hastane desteği irtibatları Ġstenen irtibat kutusunu seçmek için kodlayıcıyı kullanarak, aģağıdaki bilgiler ile bir pencere açılacaktır: Anahtar kutusu: operatör tarafından önceden ayarlanan teknik destek irtibat bilgileri (Bölüm 5 teki teknik destek irtibat kurulum prosedürüne bkz.). H kutusu: operatör tarafından önceden ayarlanan hastane destek irtibat bilgileri (Bölüm 5 teki hastane destek irtibat kurulum prosedürüne bkz.). B TARĠH/SAAT Zaman ayarını gösterir (Bölüm 5 teki tarih/saat kurulum prosedürüne bkz.). C P Ekranı Seçilen sayfa ile ilgili ekran numarasını gösterir: P Ekranı: hasta ekranı

32 Zaman bilgisi sistem tarafından TRENDLER ve OLAYLARI tanımlamak için kullanılır. D KADEMELĠ BAġLATMA Kademeli Başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir: Kademeli başlatma opsiyonunun süresini (dakika olarak) gösterir Akselerasyon rampasını görüntüleyerek kademeli başlatma fonksiyonunun aktivasyonunu gösterir (yukarıdaki resme bkz.) E PĠL/ GÜÇ KAYNAĞI Elektrik güç kaynağını gösterir: Güç Kaynağı Pil: Ģarj düzeyini gösterir. Pil sembolü sabit olduğunda, pil tam doludur, yanıp sönen sembol olduğunda ise Ģarj olmaktadır Hasta modu ölçülen parametreler görüntüleme alanı Ekranın orta kısmı hasta modunda görüntülenebilen ölçülen parametreleri gösterir. Ekranın üst kısmında, gerçek zamanlı hava yolu basıncını PAW gösteren bir kaydırma çubuğu vardır (hasta modunda anlık ölçülen değeri gösteren sayı mevcut değildir). GUI de gösterilen ölçülen parametreler aģağıda tanımlanmaktadır: gösterilen değerler sadece örnektir Ölçülen parametrelerin tanımı Ayarlanan ventilatör parametrelerine ve ventile edilen hastanın özelliklerine dayanılarak, ventilatör klinik değerlendirme için önemli olan bir dizi parametreyi ölçebilir ve izleyebilir. Hasta modunda ekranda yalnızca hastanın solunum hızı ve tidal volüm görüntülenir.

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR

MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI KURULUMCUYA UYARILAR MAKİNELER İÇİN CE UYGUNLUK BEYANI (DİREKTİF 98/37/EC) Üretici: Adres: Beyan: FAAC S.p.A. Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Elektronik kontrol üniteli 746ER modeli motor 98/37/EC Direktifi

Detaylı

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker 5392 Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

TomTom Referans Kılavuzu

TomTom Referans Kılavuzu TomTom Referans Kılavuzu İçindekiler Kutuda neler var? 7 Kutuda neler var?... 7 Önce beni oku 8 Cihazın konumunu belirleme... 8 Arabanıza kurulum... 8 Açma ve kapama... 9 Kurulum... 9 GPS alımı... 9 Micro

Detaylı

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Doc No. KF08-002D Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Ultrasonik Debimetre Emniyet Önlemleri Aşağıdaki güvenlik önlemleri Ultrasonik Debimetrenin emniyetli bir biçimde kullanımı

Detaylı

TomTom GO Referans Kılavuzu

TomTom GO Referans Kılavuzu TomTom GO Referans Kılavuzu İçindekiler TomTom ile navigasyona hoş geldiniz 6 Yenilikler 7 Bu sürümdeki yenilikler... 7 Başlayın 8 Arabanıza kurulum... 8 Cihazın konumunu belirleme... 8 Açma ve kapatma...

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA

ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA ETKÝLEÞÝMLÝ AKILLI TAHTA KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU NOT: Almış olduğunuz ürünün modeline bağlı olarak AKILLI TAHTA ürününüzün görüntüsü bu el kitabında görüntülenenlerle aynı olmayabilir. Sistem Özellikleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe

KULLANIM KILAVUZU XP3300 FORCE. Türkçe KULLANIM KILAVUZU 1 XP3300 FORCE Türkçe Telif hakkı 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM ve Sonim logosu, Sonim Technologies, Inc'in ticari markalarıdır. Diğer şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

VPAP ST VPAP S AutoSet CS S9 Auto 25

VPAP ST VPAP S AutoSet CS S9 Auto 25 VPAP ST VPAP S AutoSet CS S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs User Guide A B 1 2 3 4 5 6 C Manufacturer: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia. Distributed by: ResMed

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Aksesuarlar ve PC uygulaması da dahil olmak üzere AV300 damar görüntüleme sistemi için ayrıntılı kullanıcı bilgileri ve ürün teknik özellikleri,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MINI HIFI SYSTEM M 2100

MINI HIFI SYSTEM M 2100 MINI HIFI SYSTEM M 2100 TR EN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı