ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

2 DERS KODU ENF 0001 ENF 0002 ENF 0003 ENF 0004 ENF 0005 ENF 0006 ENF 1000 ENF 2000 ENF 3000 ENF 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme Toplantısı Makale Saati Seminer Saati Klinik-Deneysel Araştırma Toplantısı Multidisipliner Toplantı Tez Danışmanlığı Teorik Dersler Girişimsel-Pratik Dersler Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları Rotasyonlar ENF 0001 Vaka Değerlendirme Toplantısı Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda takip edilen hastaların tedavilerinin, morbidite ve mortalitelerinin tartışıldığı teorik içerikli toplantıdır. ENF 0002 Makale Saati Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri içeren makalelerin tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli aktivitedir. ENF 0003 Seminer Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminerin tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli aktivitedir. ENF 0004 Klinik-Deneysel Araştırma Teknikleri Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı nda yürütülmekte olan ve planlanan deneysel araştırmaların tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli toplantıdır. ENF 0005 Multidisipliner Vaka Tartışmaları Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda tedavi gören veya tedavisi planlanan hastaların ilgili diğer anabilim dalı öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile birlikte tartışıldığı teorik içerikli toplantıdır. ENF 0006 Tez Danışmanlığı Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda mezuniyet sonrası eğitim gören Enfeksiyon Hastalıkları Tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez aşamalarının ve tez yazımının değerlendirildiği derstir. ENF 5000 Rotasyonlar Dersin Kapsamı: Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen dallarda ve sürede yapılması gereken rotasyonlardır. TUK un tavsiye ettiği yıllarda yapılacak olan rotasyonların ders içerikleri; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı nda ile rotasyonun yapılacağı anabilim dalı tarafından Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında yer alan rotasyon hedefleri de dikkate alınarak belirlenir ve Fakülte Kurulunca onaylanır. Her uzmanlık öğrencisi eğitime başladığı tarihteki rotasyonların tamamlanmasından sorumludur. 1

3 DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL TEORİK DERSLER (ENF 1T) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıklarının temel konuları ile güncel gelişmelerin teorik olarak anlatıldığı derslerdir. ICH 1000 Teorik Dersler ENF 1101 Bilgi toplama- öykü alma ve fizik muayene ENF 1133 Akut ishalli hastaya yaklaşım ENF 1102 Ön tanı koyma ENF 1134 Bakteriyel ishaller ENF 1103 Ayırıcı tanı ENF 1135 Viral ishaller ENF 1104 Klinik problem çözme yetisi ENF 1136 Besin zehirlenmeleri ENF 1105 Laboratuvar tetkikleri isteme ENF 1137 Döküntülü hastaya yaklaşım ENF 1106 Klinik problem çözme yetisi ve tanı koyma ENF 1138 Kızıl ENF 1107 Hasta yönetim planı geliştirme ENF 1139 Kızamık ENF 1108 Tedavi planının uygulanması ENF 1140 Kızamıkçık ENF 1109 Hasta iletişimi: hastaya hedefler sunulması, zor hasta iletişimi, hasta uyumunu sağlama, bilgilendirilmiş onam süreci ENF 1141 Sellülit ENF 1110 Hastanın çıkarları için arabuluculuk ve takım Streptokok enfeksiyonları ENF 1142 liderliği ENF 1111 Hasta ile empati kurma ENF 1143 Stafilokok enfeksiyonları ENF 1112 Branşlar ve meslekler arası iletişim ENF 1144 Akut bakteriyel menenjit ENF 1113 Farkındalık ve refleksiyon ENF 1145 Aseptik ve viral menenjitler ENF 1114 Bir öğrenme modeli olarak eğitim ENF 1146 Bruselloz ENF 1115 Hastane otomasyon sistemi ENF 1147 Tetanoz profilaksisi ENF 1116 Hasta dosyası düzenleme ve kayıt ENF 1148 Kuduz profilaksisi ENF 1117 Enfeksiyon hastalarında genel semptomlar ENF 1149 Laboratuvarda çalışma güvenliği Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı ENF 1118 ENF 1150 Laboratuvar atıkları yönetimi ENF 1119 Enfeksiyon hastalarında destek tedavisi ENF 1151 Kültür alma teknikleri ENF 1120 El hijyeni ENF 1152 Taze preparatları hazırlama ve inceleme ENF 1121 Ateş ENF 1153 Boyasız preparatları hazırlama ve inceleme ENF 1122 Nedeni bilinmeyen ateş ENF 1154 Boyalı preparatları hazırlama inceleme ENF 1123 Soğuk algınlığı ENF 1155 Balgamın mikrobiyolojik incelenmesi ENF 1124 İnfluenza ENF 1156 Periferik yayma değerlendirmesi ENF 1125 Akut tonsillit ENF 1157 Kan kültür vasatına ekim yapma ENF 1126 Rinosinüzit, otitis media ve mastoidit ENF 1158 Katı ve sıvı besiyerlerine ekim yapma ENF 1127 Bronşit ve bronşiolitler ENF 1159 İdrar kültürü ENF 1128 Bakteriyel pnömoniler ENF 1160 A grubu streptokok için ekim yapma ENF 1129 Viral pnömoniler ENF 1161 Tüberküloz için ekim yapma ENF 1130 Sarılıklı hastaya yaklaşım ENF 1162 Mantar ekimi ENF 1131 Akut viral hepatitler ENF 1163 Periferik yayma değerlendirmesi ENF 1132 Üriner sistem enfeksiyonları ENF 1164 CRP, prokalsitonin değerlendirmesi 2

4 BİRİNCİ YIL GİRİŞİMSEL-PRATİK DERSLER (ENF 1P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamındaki girişimsel-pratik işlemlerin hasta temelli olarak uygulandığı derslerdir. ENF 2000 Girişimsel-Pratik Dersler ENF 2101 Ven ponksiyonu ENF 2108 Kültür alım teknikleri ENF 2102 Arter ponksiyonu ENF 2109 Kültür ekim teknikleri ENF 2103 Enjeksiyon (iv, im ve sc) ENF 2110 BOS inceleme ENF 2104 Nazogastrik tüp ve beslenme tüpü yerleştirme ENF 2111 İdrar inceleme ENF 2105 Üretral kateterizasyon ENF 2112 Gram boyama ENF 2106 Lomber ponksiyon ENF 2113 Giemsa boyama ENF 2107 Periferik yayma inceleme ENF 2114 Kalın yayma inceleme 3

5 BİRİNCİ YIL KLİNİK-POLİKLİNİK HASTA BAŞI UYGULAMALARI (ENF 1P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında anlatılan teorik konuların hasta temelli olarak incelendiği derslerdir. ENF 3000 Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları ENF 3101 Bilgi toplama- öykü alma ve fizik muayene ENF 3133 Akut ishalli hastaya yaklaşım ENF 3102 Ön tanı koyma ENF 3134 Bakteriyel ishaller ENF 3103 Ayırıcı tanı ENF 3135 Viral ishaller ENF 3104 Klinik problem çözme yetisi ENF 3136 Besin zehirlenmeleri ENF 3105 Laboratuvar tetkikleri isteme ENF 3137 Döküntülü hastaya yaklaşım ENF 3106 Klinik problem çözme yetisi ve tanı koyma ENF 3138 Kızıl ENF 3107 Hasta yönetim planı geliştirme ENF 3139 Kızamık ENF 3108 Tedavi planının uygulanması ENF 3140 Kızamıkçık Hasta iletişimi: hastaya hedefler sunulması, ENF 3109 zor hasta iletişimi, hasta uyumunu sağlama, ENF 3141 bilgilendirilmiş onam süreci Sellülit ENF 3110 Hastanın çıkarları için arabuluculuk ve takım liderliği ENF 3142 Streptokok enfeksiyonları ENF 3111 Hasta ile empati kurma ENF 3143 Stafilokok enfeksiyonları ENF 3112 Branşlar ve meslekler arası iletişim ENF 3144 Akut bakteriyel menenjit ENF 3113 Farkındalık ve refleksiyon ENF 3145 Aseptik ve viral menenjitler ENF 3114 Bir öğrenme modeli olarak eğitim ENF 3146 Bruselloz ENF 3115 Hastane otomasyon sistemi ENF 3147 Tetanoz profilaksisi ENF 3116 Hasta dosyası düzenleme ve kayıt ENF 3148 Kuduz profilaksisi ENF 3117 Enfeksiyon hastalarında genel semptomlar ENF 3149 Laboratuvarda çalışma güvenliği ENF 3118 Enfeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı ENF 3150 Laboratuvar atıkları yönetimi ENF 3119 Enfeksiyon hastalarında destek tedavisi ENF 3151 Kültür alma teknikleri ENF 3120 El hijyeni ENF 3152 Taze preparatları hazırlama ve inceleme ENF 3121 Ateş ENF 3153 Boyasız preparatları hazırlama ve inceleme ENF 3122 Nedeni bilinmeyen ateş ENF 3154 Boyalı preparatları hazırlama inceleme ENF 3123 Soğuk algınlığı ENF 3155 Balgamın mikrobiyolojik incelenmesi ENF 3124 İnfluenza ENF 3156 Periferik yayma değerlendirmesi ENF 3125 Akut tonsillit ENF 3157 Kan kültür vasatına ekim yapma ENF 3126 Rinosinüzit, otitis media ve mastoidit ENF 3158 Katı ve sıvı besiyerlerine ekim yapma ENF 3127 Bronşit ve bronşiolitler ENF 3159 İdrar kültürü ENF 3128 Bakteriyel pnömoniler ENF 3160 A grubu streptokok için ekim yapma ENF 3129 Viral pnömoniler ENF 3161 Tüberküloz için ekim yapma ENF 3130 Sarılıklı hastaya yaklaşım ENF 3162 Mantar ekimi ENF 3131 Akut viral hepatitler ENF 3163 Periferik yayma değerlendirmesi ENF 3132 Üriner sistem enfeksiyonları ENF 3164 CRP, prokalsitonin değerlendirmesi 4

6 İKİNCİ YIL TEORİK DERSLER (ENF 2T) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıklarının temel konuları ile güncel gelişmelerin teorik olarak anlatıldığı derslerdir. ENF 1000 Teorik Dersler ENF 1201 Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar ENF 1238 Beyin apsesi ENF 1202 Enfeksiyon kontrol önlemleri ENF 1239 Kuduz ENF 1203 Akciğer tüberkülozu ENF 1240 Botulizm ENF 1204 Akciğer apsesi, ampiyem ENF 1241 Enfektif endokardit ENF 1205 Solunum sistemi mantar enfeksiyonları ENF 1242 Perikardit, myokardit ENF 1206 Mediastinit ENF 1243 Şarbon ENF 1207 Tifo ENF 1244 Tetanoz ENF 1208 Tifo dışı salmonellozlar ENF 1245 Sfiliz ENF 1209 Sıtma ENF 1246 Eritema infeksiyozum ENF 1210 Toksoplazmozis ENF 1247 Roseala infantum ENF 1211 Leishmaniazis ENF 1248 Suçiçeği ve zona ENF 1212 Tularemi ENF 1249 Kırım-Kongo kanamalı ateş ENF 1213 Lyme hastalığı ENF 1250 Beta laktam antibiyotikler ENF 1214 Bartonelloz ENF kuşak Sefalosporinler ENF 1215 Q ateşi ENF kuşak Sefalosporinler ENF 1216 Enfeksiyöz mononükleoz ENF 1253 Karbapenemler ENF 1217 Amipli dizanteri ENF 1254 Makrolitler ENF 1218 Kolera ENF 1255 Linkozamidler ENF 1219 Antibiyotiğe bağlı ishaller ENF 1256 Tetrasiklinler ENF 1220 Kolesistit ENF 1257 Glikopeptidler ENF 1221 Kolanjit ENF 1258 Kinolonlar ENF 1221 Apandisit, divertikülit, peritonit ENF 1259 Oksazolinidonlar ENF 1223 Akut pankreatit ENF 1260 Polimiksinler ENF 1224 İntraabdominal enfeksiyonlar ENF 1261 Sulfonamidler ENF 1225 Kist hidatik ENF 1262 Rifamisinler ENF 1226 Kronik hepatit B ENF 1263 Kronik hepatit B de antiviraller ENF 1227 Kronik hepatit C ENF 1264 Kronik hepatit C de antiviraller ENF 1228 Hepatit D ENF 1265 Herpes enfeksiyonlarında kullanılan antiviraller ENF 1229 Lenfadenopatiye yaklaşım ENF 1266 İntravasküler kateter enfeksiyonları ENF 1230 Lenfadenit ENF 1267 Artrite yaklaşım ENF 1231 Lenfanjit, tromboflebit ENF 1268 Septik artrit ENF 1232 Tüberküloz menenjiti ENF 1269 Reaktif artrit ENF 1233 Ensefalit ENF 1270 Poster hazırlama ENF 1234 Epidural apse, subdural ampiyem ENF 1271 Üriner sistem antiseptikleri ENF 1235 Ayaktan paraenteral antibiyotik tedavisi (APAT) ENF 1272 Topikal antibiyotikler ENF 1236 Günübirlik yatış ile antibiyotik tedavisi ENF 1273 Geriatrik hastalar ve enfeksiyon ENF 1237 Febril nötropeni ENF 1274 Akılcı antibiyotik kullanımı 5

7 İKİNCİ YIL GİRİŞİMSEL-PRATİK DERSLER (ENF 2P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamındaki girişimsel-pratik işlemlerin hasta temelli olarak uygulandığı derslerdir. ENF 2000 Girişimsel-Pratik Dersler ENF 2201 Kültür okuma ve identifikasyon yöntemleri ENF 2205 Kalın yayma değerlendirmesi ENF 2202 Klasik tanımlama sistemleri ENF 2206 MIC testleri ENF 2203 Disk difüzyon testi ENF 2207 PPD uygulama ENF 2204 Kompleman fiksasyon testi 6

8 İKİNCİ YIL KLİNİK-POLİKLİNİK HASTA BAŞI UYGULAMALARI (ENF 2P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında anlatılan teorik konuların hasta temelli olarak incelendiği derslerdir. ENF 3000 Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları ENF 3201 Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar ENF 3238 Beyin apsesi ENF 3202 Enfeksiyon kontrol önlemleri ENF 3239 Kuduz ENF 3203 Akciğer tüberkülozu ENF 3240 Botulizm ENF 3204 Akciğer apsesi, ampiyem ENF 3241 Enfektif endokardit ENF 3205 Solunum sistemi mantar enfeksiyonları ENF 3242 Perikardit, myokardit ENF 3206 Mediastinit ENF 3243 Şarbon ENF 3207 Tifo ENF 3244 Tetanoz ENF 3208 Tifo dışı salmonellozlar ENF 3245 Sfiliz ENF 3209 Sıtma ENF 3246 Eritema infeksiyozum ENF 3210 Toksoplazmozis ENF 3247 Roseala infantum ENF 3211 Leishmaniazis ENF 3248 Suçiçeği ve zona ENF 3212 Tularemi ENF 3249 Kırım Kongo kanamalı ateş ENF 3213 Lyme hastalığı ENF 3250 Beta laktam antibiyotikler ENF 3214 Bartonelloz ENF kuşak Sefalosporinler ENF 3215 Q ateşi ENF kuşak Sefalosporinler ENF 3216 Enfeksiyöz mononükleoz ENF 3253 Karbapenemler ENF 3217 Amipli dizanteri ENF 3254 Makrolitler ENF 3218 Kolera ENF 3255 Linkozamidler ENF 3219 Antibiyotiğe bağlı ishaller ENF 3256 Tetrasiklinler ENF 3220 Kolesistit ENF 3257 Glikopeptidler ENF 3221 Kolanjit ENF 3258 Kinolonlar ENF 3221 Apandisit, divertikülit, peritonit ENF 3259 Oksazolinidonlar ENF 3223 Akut pankreatit ENF 3260 Polimiksinler ENF 3224 İntraabdominal enfeksiyonlar ENF 3261 Sulfonamidler ENF 3225 Kist hidatik ENF 3262 Rifamisinler ENF 3226 Kronik hepatit B ENF 3263 Kronik hepatit B de antiviraller ENF 3227 Kronik hepatit C ENF 3264 Kronik hepatit C de antiviraller ENF 3228 Hepatit D ENF 3265 Herpes enfeksiyonlarında kullanılan antiviraller ENF 3229 Lenfadenopatiye yaklaşım ENF 3266 İntravasküler kateter enfeksiyonları ENF 3230 Lenfadenit ENF 3267 Artrite yaklaşım ENF 3231 Lenfanjit, tromboflebit ENF 3268 Septik artrit ENF 3232 Tüberküloz menenjiti ENF 3269 Reaktif artrit ENF 3233 Ensefalit ENF 3270 Poster hazırlama ENF 3234 Epidural apse, subdural ampiyem ENF 3271 Üriner sistem antiseptikleri ENF 3235 Ayaktan paraenteral antibiyotik tedavisi (APAT) ENF 3272 Topikal antibiyotikler ENF 3236 Günübirlik yatış ile antibiyotik tedavisi ENF 3273 Geriatrik hastalar ve enfeksiyon ENF 3237 Febril nötropeni ENF 3274 Akılcı antibiyotik kullanımı 7

9 ÜÇÜNCÜ YIL TEORİK DERSLER (ENF 3 T) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıklarının temel konuları ile güncel gelişmelerin teorik olarak anlatıldığı derslerdir. ENF 1000 Teorik Dersler ENF 1301 İmmunsupresif hastalarda enfeksiyon ENF 1333 Escherichia türleri ENF 1302 İmmunoprofilaksi ENF 1334 Klebsiella türleri ENF 1303 Kemoprofilaksi ENF 1335 Enterobacter türleri ENF 1304 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ENF 1336 Salmonella türleri ENF 1305 Mycobacterium tuberculosis kompleksi ENF 1337 Shigella türleri ENF 1306 Diğer mikobakteriler ENF 1338 Yersinia türleri ENF 1307 Akciğer dışı tüberküloz ENF 1339 Listeria türleri ENF 1308 Antimikobakteriyeller ENF 1340 Neisseria türleri ENF 1309 Antiparaziter ilaçlar ENF 1341 Clostridium türleri ENF 1310 Nozokomiyal viral enfeksiyonlar ENF 1342 Pseudomonas türleri ENF 1311 Nozokomiyal fungal enfeksiyonlar ENF 1343 Acinetobacter türleri ENF 1312 Septik tromboflebitler ENF 1344 Stenotrophomonas, Burkholderia türleri ENF 1313 Derin boyun enfeksiyonları ENF 1345 Brucella türleri ENF 1314 Osteomyelit ENF 1346 Franciella türleri ENF 1315 Protez enfeksiyonları ENF 1347 Herpes virüsler ENF 1316 Üretrit, epididimiorşit ENF 1348 Adenovirüsler ENF 1317 Prostatit ENF 1349 Klamidya türleri ENF 1318 Servisit, endometrit ENF 1350 Riketsiya türleri ENF 1319 Pelvik inflamatuar hastalıklar ENF 1351 Spiroketler ENF 1320 Gebelikte enfeksiyon ENF 1352 Pneumocystis türleri ENF 1321 Gebelerde enfeksiyon tedavisi ENF 1353 Candida türleri ENF 1322 Derinin yüzeyel mantar enfeksiyonları ENF 1354 Aspergillus türleri ENF 1323 Deri kandidozları ENF 1355 Aktinomiçes ve Nokardia ENF 1324 Göz enfeksiyonları ENF 1356 Mukormikoz enfeksiyonları ENF 1325 Polyen grubu antifungaller ENF 1357 Histoplasma capsulatum ENF 1326 Azol grubu antifungaller ENF 1358 Kriptokok türleri ENF 1327 Kandin grubu antifungaller ENF 1359 Entamoeba türleri ENF 1328 Fulminan hepatit ENF 1360 Giardiazis ENF 1329 Hepatik ensefalopati ENF 1361 Diğer intestinal protozonlar ENF 1330 Batı Nil ensefaliti ENF 1362 İntestinal helmintler ENF 1331 CMV enfeksiyonları ENF 1363 Doku helmintleri ENF 1332 HACEK grubu enfeksiyonları ENF 1364 Poststreptokokal komplikasyonlar 8

10 ÜÇÜNCÜ YIL GİRİŞİMSEL-PRATİK DERSLER (ENF 3P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamındaki girişimsel-pratik işlemlerin hasta temelli olarak uygulandığı derslerdir. ENF 2000 Girişimsel-Pratik Dersler ENF 2301 Otomatize tanımlama sistemleri ENF 2302 Derin doku aspirasyonu 9

11 ÜÇÜNCÜ YIL KLİNİK-POLİKLİNİK HASTA BAŞI UYGULAMALARI (ENF 3P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında anlatılan teorik konuların hasta temelli olarak incelendiği derslerdir. ENF 3000 Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları ENF 3301 İmmunsupresif hastalarda enfeksiyon ENF 3333 Escherichia türleri ENF 3302 İmmunoprofilaksi ENF 3334 Klebsiella türleri ENF 3303 Kemoprofilaksi ENF 3335 Enterobacter türleri ENF 3304 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ENF 3336 Salmonella türleri ENF 3305 Mycobacterium tuberculosis kompleksi ENF 3337 Shigella türleri ENF 3306 Diğer mikobakteriler ENF 3338 Yersinia türleri ENF 3307 Akciğer dışı tüberküloz ENF 3339 Listeria türleri ENF 3308 Antimikobakteriyeller ENF 3340 Neisseria türleri ENF 3309 Antiparaziter ilaçlar ENF 3341 Clostridium türleri ENF 3310 Nozokomiyal viral enfeksiyonlar ENF 3342 Pseudomonas türleri ENF 3311 Nozokomiyal fungal enfeksiyonlar ENF 3343 Acinetobacter türleri ENF 3312 Septik tromboflebitler ENF 3344 Stenotrophomonas, Burkholderia türleri ENF 3313 Derin boyun enfeksiyonları ENF 3345 Brucella türleri ENF 3314 Osteomyelit ENF 3346 Franciella türleri ENF 3315 Protez enfeksiyonları ENF 3347 Herpes virüsler ENF 3316 Üretrit, epididimiorşit ENF 3348 Adenovirüsler ENF 3317 Prostatit ENF 3349 Klamidya türleri ENF 3318 Servisit, endometrit ENF 3350 Riketsiya türleri ENF 3319 Pelvik inflamatuar hastalıklar ENF 3351 Spiroketler ENF 3320 Gebelikte enfeksiyon ENF 3352 Pneumocystis türleri ENF 3321 Gebelerde enfeksiyon tedavisi ENF 3353 Candida türleri ENF 3322 Derinin yüzeyel mantar enfeksiyonları ENF 3354 Aspergillus türleri ENF 3323 Deri kandidozları ENF 3355 Aktinomiçes ve Nokardia ENF 3324 Göz enfeksiyonları ENF 3356 Mukormikoz enfeksiyonları ENF 3325 Polyen grubu antifungaller ENF 3357 Histoplasma capsulatum ENF 3326 Azol grubu antifungaller ENF 3358 Kriptokok türleri ENF 3327 Kandin grubu antifungaller ENF 3359 Entamoeba türleri ENF 3328 Fulminan hepatit ENF 3360 Giardiazis ENF 3329 Hepatik ensefalopati ENF 3361 Diğer intestinal protozonlar ENF 3330 Batı Nil ensefaliti ENF 3362 İntestinal helmintler ENF 3331 CMV enfeksiyonları ENF 3363 Doku helmintleri ENF 3332 HACEK grubu enfeksiyonlar ENF 3364 Poststreptokokal komplikasyonlar 10

12 DÖRDÜNCÜ YIL TEORİK DERSLER (ENF 4T) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıklarının temel konuları ile güncel gelişmelerin teorik olarak anlatıldığı derslerdir. ENF 1000 Teorik Dersler ENF 1401 İzolasyon önlemleri ENF 1416 Plasmodium türleri ENF 1402 Tıbbi atık yönetimi ENF 1417 Babesia türleri ENF 1403 Antibiyotik direnç mekanizmaları ENF 1418 Leishmania türleri ENF 1404 Acil serviste konsültasyon ENF 1419 Toksoplasma gondii ENF 1405 Cerrahi bilimlerde konsültasyon ENF 1420 Borrelia türleri ENF 1406 Dahili bilimlerde konsültasyon ENF 1421 Bartonella türleri ENF 1407 Yoğun bakımda konsültasyon ENF 1422 Brucella türleri ENF 1408 Diyabetik ayak enfeksiyonları ENF 1423 Vibrio türleri ENF 1409 Kök hücre alıcılarında enfeksiyon ENF 1424 Aeromonas ve Plesiomonas türleri ENF 1410 Solid organ alıcılarında enfeksiyon ENF 1425 Haemophilus türleri ENF 1411 İmmünsupresiflerde immünoprofilaksi ENF 1426 Paramiksovirüsler ENF 1412 Subkutan mikozlar ENF 1427 Norovirüsler ENF 1413 HIV-AIDS ENF 1428 Enterik adenovirüsler ENF 1414 HIV-AIDS tedavisi ENF 1429 Sepsis ENF 1415 Myelit, nörit 11

13 DÖRDÜNCÜ YIL GİRİŞİMSEL-PRATİK DERSLER (ENF 4P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamındaki girişimsel-pratik işlemlerin hasta temelli olarak uygulandığı derslerdir. ENF 2000 Girişimsel-Pratik Dersler ENF 2401 Cilt biyopsisi ENF 2403 Eklem içi aspirasyon ENF 2402 Karaciğer biyopsisi ENF 2404 Parasentez 12

14 DÖRDÜNCÜ YIL KLİNİK-POLİKLİNİK HASTA BAŞI UYGULAMALARI (ENF 4P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında anlatılan teorik konuların hasta temelli olarak incelendiği derslerdir. ENF 3000 Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları ENF 3401 İzolasyon önlemleri ENF 3416 Plasmodium türleri ENF 3402 Tıbbi atık yönetimi ENF 3417 Babesia türleri ENF 3403 Antibiyotik direnç mekanizmaları ENF 3418 Leishmania türleri ENF 3404 Acil serviste konsültasyon ENF 3419 Toksoplasma gondii ENF 3405 Cerrahi bilimlerde konsültasyon ENF 3420 Borrelia türleri ENF 3406 Dahili bilimlerde konsültasyon ENF 3421 Bartonella türleri ENF 3407 Yoğun bakımda konsültasyon ENF 3422 Brucella türleri ENF 3408 Diyabetik ayak enfeksiyonları ENF 3423 Vibrio türleri ENF 3409 Kök hücre alıcılarında enfeksiyon ENF 3424 Aeromonas ve plesiomonas türleri ENF 3410 Solid organ alıcılarında enfeksiyon ENF 3425 Haemophilus türleri ENF 3411 İmmünsupresiflerde immünoprofilaksi ENF 3426 Paramiksovirüsler ENF 3412 Subkutan mikozlar ENF 3427 Norovirüsler ENF 3413 HIV-AIDS ENF 3428 Enterik adenovirüsler ENF 3414 HIV-AIDS tedavisi ENF 3429 Sepsis ENF 3415 Myelit, nörit ENF

15 BEŞİNCİ YIL TEORİK DERSLER (ENF 5T) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıklarının temel konuları ile güncel gelişmelerin teorik olarak anlatıldığı derslerdir. ENF 1000 Teorik Dersler ENF 1501 Enfeksiyon kontrol programı ENF 1510 Biyolojik silah ENF 1502 Dezenfeksiyon, sterilizasyon ENF 1511 Zikavirüs enfeksiyonları ENF 1503 Sürveyans ENF 1512 Ebola virüs enfeksiyonları ENF 1504 Salgın yönetimi ENF 1513 Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar ENF 1505 Su sistemlerinin enfeksiyon kontrolü ENF 1514 Prion hastalıkları ENF 1506 Havalandırma sistemlerinin enfeksiyon kontrolü ENF 1515 Hemodiyaliz ünitesinde enfeksiyon kontrolü ENF 1507 Göç ile ilişkili enfeksiyonlar ENF 1516 Seyahat ilişkili enfeksiyonlar ENF 1508 Sağlık personeli sağlığı ENF 1516 Makale yazma ENF 1509 Oral-paraenteral yol dışında antibiyotik kullanımı ENF 1517 Antibiyotik direnç yönetimi 14

16 BEŞİNCİ YIL GİRİŞİMSEL-PRATİK DERSLER (ENF 5P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamındaki girişimsel-pratik işlemlerin hasta temelli olarak uygulandığı derslerdir. ENF 2000 Girişimsel-Pratik Dersler ENF 2501 Enfeksiyon kontrol programı ENF 2503 Çevresel kültür alım teknikleri ENF 2502 Salgın yönetimi 15

17 BEŞİNCİ YIL KLİNİK-POLİKLİNİK HASTA BAŞI UYGULAMALARI (ENF 5P) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları kapsamında anlatılan teorik konuların hasta temelli olarak incelendiği derslerdir. ENF 3000 Klinik-Poliklinik Hasta Başı Uygulamaları ENF 3501 Enfeksiyon kontrol programı ENF 3510 Biyolojik silah ENF 3502 Dezenfeksiyon, sterilizasyon ENF 3511 Zikavirüs enfeksiyonları ENF 3503 Sürveyans ENF 3512 Ebola virüs enfeksiyonları ENF 3504 Salgın yönetimi ENF 3513 Yeni ve yeniden görülen enfeksiyonlar ENF 3505 Su sistemlerinin enfeksiyon kontrolü ENF 3514 Prion hastalıkları ENF 3506 Havalandırma sistemlerinin enfeksiyon kontrolü ENF 3515 Hemodiyaliz ünitesinde enfeksiyon kontrolü ENF 3507 Göç ile ilişkili enfeksiyonlar ENF 3516 Seyahat ilişkili enfeksiyonlar ENF 3508 Sağlık personeli sağlığı ENF 3517 Makale yazma ENF 3509 Oral-paraenteral yol dışında antibiyotik kullanımı ENF 3518 Antibiyotik direnç yönetimi 16

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KLİNİK BAKTERİYOLOJİ ve ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Doküman kodunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kodunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Klinik

Detaylı

H 1 H 1. Gün/saat: Çarşamba; 13:00-14:00 H 1

H 1 H 1. Gün/saat: Çarşamba; 13:00-14:00 H 1 ENF 22 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Dr. Canan AĞALAR / 1 Dr. Dilek KILIÇ /2 Dr. Sedat KAYGUSUZ /3 Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU /4 Dr. Serdar GÜL /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ENF 7001 MAKALE

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU AHK 0001 AHK 0002 AHK 0003 AHK 0004 AHK 0005 AHK 0006 AHK 1000 AHK 3000 AHK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme Toplantısı

Detaylı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla

Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla Akılcı Antibiyotik Kullanımı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu 25 Nisan 2014, Muğla 1 Tanım Akılcı (rasyonel, doğru) Antibiyotik Kullanımı; Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar verilmiş Doğru

Detaylı

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya

Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya Prof.Dr. Ayşe Willke Topcu KLİMİK 2017 Antalya 1 Mikrobiyal çevreyi bozmayacak En uygun fiyatla En etkin tedavinin sağlanması temeline dayanır. 2 Klinik ve lab.la doğru tanı konmuş Gerekli olduğuna karar

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0 09.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Demet Arı YIlmaz / Tıp Eğitimi Üyeler: Prof. Dr. Can Polat Eyigün / Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 0.09.0.0.0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 9 Tıbbi Farmakoloji --- Patoloji --- Hastalıkları

Detaylı

UÜ-SK ÇOCUK ENFEKSİYON BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 2. ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI KABUL KRİTERLERİ

UÜ-SK ÇOCUK ENFEKSİYON BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI 2. ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, 18 yaşın altında ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI

KLİMİK DERNEĞİ OKUL (KİDOK) DERS PROGRAMI 1. Gün 20 Kasım 2016 Pazar 12.00-22.00 KAYIT VE ULAŞIM 2. Gün 21 Kasım 2016 Pazartesi KLİNİK YETKİNLİK 08.30-09.00 KİDOK Tanıtımı, Tanışma ve Isınma 09.00-09.40 Ön Test 09.40-09.50 Ara 09.50-10.30 Akut

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Kaşıntı Atst Anıl Gülsel BAHALI DERİ HASTALIKLARI Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, 09:30 bülloz, veziküler) Atp Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU 22.09.2015 02.11.2015 DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 0 0 DERS YILI DÖNEM III ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS KURULU.09.0 0..0 Dersler Teorik Pratik Toplam Tıbbi Mikrobiyoloji 7 9 8 Tıbbi Farmakoloji 7 --- 7 Patoloji --- Enfeksiyon

Detaylı

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1

DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU. 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup. Sayfa 1 2.Grup 4.Grup 1.Grup 3.Grup DERİ-ENFEKSİYON BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Deri döküntüleri / lezyonları (makülopapüler, bülloz, Atp veziküler) Nazan EMİROĞLU DERİ HASTALIKLARI 09:30

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI 21 EKİM 2013-06 ARALIK 2013 DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr.

Tıbbi Genetik. Nükleer Tıp 1 1 Toplam Pratik Sınav Tarihi: 27 Kasım 2014 Teorik Sınav Tarihi: 28 Kasım Prof. Dr. DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Prati k TOPLAM Mikrobiyoloji 81 13 94 Farmakoloji 26 26 Halk Sağlığı 14 14 Patoloji 6 2 8 İmmunoloji 7 7 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 2 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI RATIONAL AKILCI ANTİBİYOTİK ANTIBIOTIC KULLANIMI THERAPY PROF. DR. HALUK ERAKSOY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Türk Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir.

Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir. MAKROLİDLER Ribozomun 50s bölgesine bağlanıp protein sentezini bozarak etki eden bakteriyostatik geniş spekturumlu antibiyotiklerdir. ERİTROMİSİN KLARİTROMİSİN AZİTROMİSİN SPEKTRUM: GRAM POZİTİF S. pneumonia

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi,

enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi, enfeksiyonhastaliklari, enfeksiyonhastalı kları, enfeksiyon ile ilgili, enfeksiyon nedir, enfeksiyon hastalıkları nelerdir, enfeksiyon tedavisi, kanda enfeksiyon, vajinal enfeksiyon, enfeksiyon ne demek,

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Dilek KILIÇ / 1 Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ /2 Prof. Dr. Ergin AYAŞLIOĞLU /3 Doç. Dr. Birgül KAÇMAZ /4 Yrd. Doç. Dr. Serdar GÜL / 5 Prof. Dr. Cemal BULUT

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi

Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Ateş Nedeniyle Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine Yatırılarak Takip ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Dr. Işıl Deniz Alıravcı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 02.04.2015 GİRİŞ Ateş

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON DEKAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON I. DERS KURULU ( 28 EYLÜL 2015-23 EKİM 2015) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI

ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI ENFEKSİYONDAN KORUNMA DERSİ MODÜL ADI SÜRESİ ENFEKSİYON ETMENLERİ 40/16 ENFEKSİYON HASTALIKLARI BAĞIŞIKLAMA DEKONTAMİNASYON 40/32 40/16 40/16 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM

DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM RADYASYON ONKOLOJİSİ 4-4 TIBBİ BİYOKİMYA 2-2 TOPLAM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 19 EYLÜL 21 EKİM 2016 (5

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ Öğr. Gör. Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK AHE 206 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği SUNU PLANI Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı kavramı Epidemiyoloji ve kullanılan kavramlar Sürveyans

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i:14.09.2012 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ Revizyon i: PROSEDÜRÜ Sayfa: 1/5 Revizyonun Açıklaması - Revize edildi. - Yeni eklendi - İptal edildi Madde No - 4.2, 4.3.2-4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 10 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri

İşlemleri. DAS Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon. Fark! Farkındalık DAS. İnfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS İşlemleri Hastalıkları Konsültasyonları ve DAS Doç.Dr.Halit ÖZSÜT İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul halitozsut@superonline.com Tıp Uygulamalarındaki

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III I. KURUL DERS PROGRAMI ENFEKSİYON HEMOPOİETİK SİSTEM 14 EYLÜL 2015 30 Ekim 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi.

1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. MİKROBİYOLOJİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Mikrop dünyası ve mikroorganizmaların sınıflandırılmasının öğretilmesi. b. Amaç: Mikrobiyoloji bilimi ve çalıştığı alanlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

Dersler Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Temel Tıp Bilimleri Bölümü nde yapılacaktır

Dersler Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu Temel Tıp Bilimleri Bölümü nde yapılacaktır BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III 2. DERS KURULU PROGRAMI HASTALIKLARIN TEMELLERİ ve TANI YÖNTEMLERİ 05 Ekim-1 Kasım 2015 Dersler Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu

Detaylı

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE

TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ HAZIRLAYAN TÜRKİYE ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ EĞİTİM VE YETERLİK KURULU (EMEK) 2 Adı-

Detaylı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Salgın Analizi. Prof.Dr.IŞIL MARAL. Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Salgın Analizi Prof.Dr.IŞIL MARAL Halk Sağlığı Uzmanı, Mikrobiyoloji Doktoru (PhD) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Amaç Bu oturum sonunda katılımcılar salgın incelemesi konusunda

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

3. Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi ve Gastrointestinal Sistem Komitesi Dersleri:

3. Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi ve Gastrointestinal Sistem Komitesi Dersleri: ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERS AMAÇ VE HEDEFLERİ 3. Sınıf Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi ve Gastrointestinal Sistem Komitesi Dersleri: 1- AIDS: Dersin Amacı: Özellikle hastalığın bulaş yolları ve korunma

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

DÖNEM 1 DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLER. Konu: Antijen ve Antikorlar

DÖNEM 1 DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLER. Konu: Antijen ve Antikorlar DÖNEM 1 DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLER Konu: Antijen ve Antikorlar Amaç: Bu dersin sonunda dönem 1 öğrencileri antijen ve antikor kavramını, antijen-antikor ilişkisini kavrayabileceklerdir Dönem 1 öğrencileri

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE HALK SAĞLIĞI DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI DOKU ZEDELENMESİ, ENFEKSİYON VE DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Mikrobiyoloji 30 14 44 Halk Sağlığı 30 14 44 Patoloji 23 14 37 Farmakoloji

Detaylı

ANKEM Dergisi Cilt 23 (2009) KONU İNDEKSİ

ANKEM Dergisi Cilt 23 (2009) KONU İNDEKSİ ANKEM Dergisi Cilt 23 (2009) KONU İNDEKSİ İndeks yazarların verdiği anahtar sözcüklere göre hazırlanmış ve makalenin ilk sayfa numarası ile gösterilmiştir. Sayı 1:1-50, Sayı 2:51-100, Sayı 3:101-154, Sayı

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 11 EYLÜL 13 EKĠM 2017 (5

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESİ VE ENFEKSİYON I. DERS KURULU ( 15 EYLÜL 2014-24 EKİM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI. MSL315 Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı

MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI. MSL315 Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı MESLEĞİM OKULLARI DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI MSL315 Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Mesleğim Okulları na Hoşgeldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

KURS PROGRAMI 08:30-09:20 09:20-10:10 10:10-10:20 10:20-11:10 Kurs-1 Uygulamada Aþýlar Kursu Kurs Baþkanlarý: Aþýyla Korunabilir Hastalýk Türkiye Epidemiyolojisi ve Hastalýk Yükü Aþý Takvimi; Ulusal Aþý

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı

Seyahat Tıbbı Epidemiyolojisi ve Bilgi Kaynakları

Seyahat Tıbbı Epidemiyolojisi ve Bilgi Kaynakları Seyahat Tıbbı Epidemiyolojisi ve Bilgi Kaynakları Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB İzmir Atatürk EAH, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Günümüzde

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Akılcı antibiyotik kullanımı. Dr. Emin Fatih Vişneci Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

Akılcı antibiyotik kullanımı. Dr. Emin Fatih Vişneci Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Akılcı antibiyotik kullanımı Dr. Emin Fatih Vişneci Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlığın temini, temel bir insan hakkıdır. Devletler bunu temin etmekle yükümlüdür. Bu amaçla yaptıkları sağlık harcamaları

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ASİSTAN KARNESİ

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ASİSTAN KARNESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ASİSTAN KARNESİ Hazırlayan: İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) İÇİNDEKİLER Kimlik Bilgileri 1. Giriş 2.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç:

Ölçme Değerlendirme. Yöntem ve gereç: Ölçme Değerlendirme Amaç: Uzmanlık öğrencilerinin aldığı eğitimin, AH uzmanlık eğitimi çekirdek müfredat başlıkları ile uyumu açısından değerlendirilmesi. Hedefler: uzmanlık öğrencisinin; bilgi tutum beceri

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve LIKLARI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: STAJ BAŞLAMA TARİHİ STAJ BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak

Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak Eğitim Araştırma Hastanesinde Asistan Olmak Dr. Ceren ATASOY SBÜ. ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH. ENFEKSİYON HASTALıKLARı VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Sunum planı Geçmiş Anket SWOT analizi Öneriler- İstekler Geçmiş

Detaylı

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ENFEKSİYON HASTALIKLARI dr aydoğan lermi, Enfeksiyon, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı Enfeksiyon, infectious, enfeksiyon hastalıkları, enfeksiyon uzmanı, Enfeksiyonlu Yara, Nörolojik Hastalıklar,

Detaylı