ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )"

Transkript

1 ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Acıbadem Mobil Sağlık Hizmeti Servisinden ( Servis ) ve Doro PhoneEasy 332 Cihaz Kampanyası ndan ( Cihaz Kampanyası ) işbu Taahhütname de belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi; buna göre; 1. Tanımlar İşbu Taahhütname de büyük harfle yazılan kavramların aşağıda belirtilen anlamları ifade ettiğini bildiğimi: ACB Mobil: Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. dir. Abone: AVEA tarafından sunulmakta olan elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmak üzere Avea Mobil Telefon Hizmetleri Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişidir. Hak Sahibi (Hasta): Sözleşme konusu hizmeti almayı talep eden ve ACB Mobil tarafından üyelik kapsamına alınan AVEA abonesidir. Uygulama: Medikal Koçluk, Acil Sağlık Hizmetleri, Hastane Organizasyonu, Acil İlaç ve Sarf Malzeme Hizmetleri, Acil Kara Ambulans Hizmetleri nin (hepsi birlikte Hizmetler ) Tam Gün geçerli olacak şekilde ACB Mobil tarafınca sunulmasına ilişkin uygulamadır. Katma Değerli Servis/KDS/Servis: AVEA'nın elektronik haberleşme şebekesi üzerinden Aboneler e sunulacak olan ve temel elektronik haberleşme servislerinin dışında kalan Uygulama yı kapsayan katma değerli servistir. Acil Çağrı Butonu: Aboneler in Servis ten yararlanabilmesi için AVEA bayilerinden satın alacakları Cihaz da bulunan butondur. Tam Gün: Yirmi dört saatlik gündür. Medikal Çağrı Merkezi: ACB Mobil görevlilerinin Tam Gün kesintisiz ve fasılasız görev yaptığı medikal koçluk, yurt içi ve/veya uluslararası kara ve hava ambulans organizasyon ve koordinasyon merkezidir. Ambulans İstasyonları: ACB Mobil tarafından belirlenen ve işbu Taahhütname ye ekli listede (Ek-2) belirtilen noktalarda konuşlandırılmış tam teşekküllü ambulansların bulunduğu merkezlerdir. Medikal Koçluk: Hak Sahibi nin Medikal Çağrı Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, ACB Mobil hekimleri tarafından, Hak Sahibi nin telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, Hak Sahibi ne yapılan aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır. Acil Sağlık Hizmetleri: Sağlık Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile sunulmaktadır. Acil Kara Ambulansı Hizmeti: Devamlı hizmet (Tam Gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim, 1

2 ATT veya Paramedik ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araç ile sunulan hizmettir. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Adana, Kocaeli, Bodrum Belediyesi hudutları (mücavir alanlar hariç) dâhilinde hizmet doğrudan ACB Mobil tarafından sağlanacaktır. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Adana, Kocaeli, Bodrum dışında, il ve ilçe belediye (mücavir alanlar hariç) sınırları içinde, meydana gelebilecek taleplerde ise; ACB Mobil tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı ambulanslarla hizmet verilecektir. Bu illerin listesi Ek-2 de belirtilmiştir. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Adana, Kocaeli, Bodrum ve Ek-2 de belirtilen iller dışında bu hizmet verilmeyecektir. Acil İlaç ve Sarf Malzemesi: ACB Mobil tarafından Hasta ya, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullandırılacak ilaç ve rutin malzemelerdir. Hastane Organizasyonu: Hak Sahibi, Abone, tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta yakını ve/veya hekimi arasında kurulan bilgi iletişimine dayalı sistemdir. Cihaz: Üzerinde Acil Çağrı Butonu bulunan Doro PhoneEasy 332 cihazıdır. 2. Yükümlülükler 2.1. Servis ten yararlanmak için AVEA bayisinden Cihaz ı satın almam gerektiğini, Cihaz Kampanyası ve Servis ten yararlanabilmem için 24 (yirmidört) ay süresince tarifemin aylık ücretinin 19 TL veya üzeri olması gerektiğini, başvuru yaptığım tarihte kayıtlı olduğum tarifenin bu koşulu sağlamıyor olması durumunda, başvurumun aynı zamanda tarifemin değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini ve tarifemin aylık sabit ücretinin 19 TL veya üzeri olacak şekilde talep edeceğim bir başka tarife ile değiştirilmesini kabul ettiğimi, 2.2. Cihaz Kampanyası na ve Servis e katılımın 01 Nisan 2013 tarihine kadar geçerli olduğunu ve AVEA nın katılım süresini uzatabileceğini, 2.3. Cihaz Kampanyası na ilişkin taahhüt süresinin Taahhütname yi imzaladığım tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay olduğunu ( Taahhüt Süresi ), Servis in de aktif hale gelmesinden itibaren tarafımca AVEA bayilerinden ve/veya adresinde bilgisi yer alan mecralardan yazılı bir şekilde iptal edilmesi yönünde talepte bulunmam üzerine ve/veya AVEA tarafından iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacağını ( Servis Süresi ), 2.4. Cihaz Kampanyası kapsamında yer alan fatura aracılığıyla ödeme kurgusundan işbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam ve en az 6 (altı) aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödüyor olmam veya Taahhütname konusu hattımın bireysel faturalı hat olması ve söz konusu hatta ilişkin ödemeler için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem halinde faydalanabileceğimi, Cihaz Kampanyası kapsamında kredi kartı ile ödeme kurgusundan ise faturalı hat (bireysel) abonesi olmam kaydıyla faydalanabileceğimi, 2.5. Kredi kartı yolu ile ödeme seçeneğini seçmiş olmam halinde Cihaz bedelinin işbu Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren ilk 12 (oniki) aylık taksidini, AVEA ile anlaşmalı (AVEA tarafından internet ve benzeri mecralarda duyurulan) banka(lar)dan alınmış kredi kartıyla 12 (oniki) aylık eşit taksitler halinde ödeyeceğimi ve bu tutarların söz konusu 12 (oniki) ay boyunca banka ekstreme yansıtılacağını; söz konusu 12 (oniki) aylık süreden sonra ise kalan taahhütname süresince ödemem gereken aylık Cihaz bedelinin 12. (onikinci) ayı takip eden ilgili fatura dönemimde AVEA tarafından gönderilen aylık faturalarımda yer alacağını ve bu bedelleri bu suretle ödeyeceğimi, 2

3 2.6. Cihaz Kampanyası na dahil etmek istediğim... no lu ve tarafıma ait hat için... ödeme şeklini seçtiğimi, 2.7. Cihaz Kampanyası ve Servis le ilgili olarak AVEA tarafından ilgili aya ait faturamda Servis e ilişkin aylık servis bedeli ACB Mobil Sağlık Hizmeti şeklinde ve aylık Cihaz taksitlerini Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma Cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, başka kişi veya kuruma Cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde bundan AVEA nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi, 2.8. Servis bedelinin ayrıca adresinde de duyurulacağını, Taahhüt Süresi nce Servis bedelinin KDV ve ÖİV dahil 4.15 TL olarak benden tahsil edileceğini ve Avea nın önceden çeşitli mecralar aracılığıyla bilgilendirerek Servis bedelini değiştirme hakkının saklı olduğunu, 2.9. Taahhütname yi imzalamamdan itibaren 24 (yirmidört) ay süresince seçeceğim tarife üzerinden aylık KDV ve ÖİV dahil 3.7 TL indirim alacağımı; ancak bu süreden önce Cihaz Kampanyası ndan çıkmam halinde Servis ten ve tarifeden indirim bedeli olmadan yararlanmaya devam edeceğimi, söz konusu indirim tutarını değiştirme hakkının Avea da saklı olduğunu, Cihaz Kampanyası kapsamında seçmiş olduğum ödeme seçeneğinin kredi kartı olması ve kredi kartı limitimin, Cihaz ın 12 (oniki) aylık bedeli için yeterli olmaması halinde Cihaz Kampanyası ndan ve dolayısıyla Servis ten yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname nin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütname nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Cihaz Kampanyası ndan derhal çıkarılacağımı, bu madde uyarınca Cihaz Kampanyası ndan çıkarılmam ve Servis ten yararlanamamam halinde, AVEA dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı, Servis ten işbu Taahhütname nin 2.6 maddesinde belirtilen hattım ile abone olan tarafımca yararlanılabileceğini, hattımı Taahhüt Süresi nce faturalı sistemde açık tutmam gerektiğini ve bu hususu kabul ettiğimi, Cihaz Kampanyası ndan tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi ve Servis e tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir kere kaydolabileceğimi, Cihaz Kampanyası kapsamında AVEA bayisinden satın almış olduğum... IMEI numaralı Cihaz ı, çalışır durumda ve eksiksiz olarak kutusu açılmamış halde teslim aldığımı, Cihaz Kampanyası kapsamında teslim edilen Cihazlar ın tümünün, Cihazlar ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi Cihaz ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden alacağımı, Taahhüt Süresi nden önce Cihaz Kampanyası ndan çıkmam, aboneliğimi sona erdirmem, Avea tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem ve/veya hattımı üçüncü bir tarafa devretmem, numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem işbu Cihaz Kampanyası kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz ın, Taahhüt Süresi içinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve 3

4 benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması, hattımın tarifesini kurumsal tarifeye geçirmem, seçtiğim tarifemi aylık sabit ücreti 19 TL den az olan tarifelerden birine geçirmek suretiyle değiştirmem halleri de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple taahhüdümü yerine getirmemem/ihlal etmem durumu da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple burada yazılı taahhütlerimden herhangi birini yerine getirmemem durumunda Cihaz Kampanyası ile tarafıma sağlanan haklardan ve Servis ten yararlanamayacağımı ve bu halde aşağıda belirtilen tutarları ödemeyi kabul ettiğimi, [(Aylık cihaz taksit bedeli) x (Taahhüt Süresi nden geriye kalan ay sayısı)] bedeli ile [(ses paketi indirim bedeli (3.7 TL) x (o güne kadar ses indirimi verilen ay sayısı)]'nın toplamının iptal bedeli olarak tek seferde faturama yansıtılacağını, 1., 2., 3., 4. Grup Tarifeler Aylık TAEH Bedeli Acıbadem Mobil Sağlık Hizmet Bedeli Aylık Tarife İndirimi TL 4.15 TL 3.7 TL Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir Servis in herhangi bir nedenle durdurulması ve/veya iptal edilmesi durumunda sadece Servis ten yararlanmadığım süreye ilişkin olarak ödemiş olduğum bedelin iadesini AVEA dan talep edebileceğimi, Cihaz için ödemiş olduğum bedeli hiçbir şekilde AVEA dan talep edemeyeceğimi, Servis in işbu Taahhütname yi imzaladığım tarihten itibaren aktif hale geleceğini, Servis ten yararlanmaya başladığım ilk 48 saatlik sürede ACB Mobil in tarafımı arayarak işbu Taahhütname nin 2.6 maddesinde belirtilen hak sahibi olup olmadığıma dair teyit işlemi yapacağını, bahsi geçen teyit işlemi esnasında işbu Taahhütname nin 2.11 maddesinde yer alan şartların karşılanmadığının tespit edilmesi durumunda ABC Mobil in tarafıma Servis i sunmaktan imtina edebileceğini, bu durumda AVEA dan ve ABC Mobil den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacağımı, Servis bedelinin faturalarıma kullandığım süreden bağımsız olarak ay esaslı yansıtılacağını, Servis ten yararlanmayı sonlandırmak istemem halinde ilgili ay sona ermeden bu talebimi AVEA ya iletmem gerektiğini, her durumda iptal talebinde bulunduğum aya ait faturama Servis bedelinin tamamının yansıtılacağını, Servis kapsamındaki hizmetin sadece ACB Mobil tarafından sunulacağını, bahsedilen hizmetin başka bir kuruluş tarafından sağlanmasını talep etmeyeceğimi, herhangi bir sağlık probleminin ortaya çıkması ve/veya Servis in sunulması ile ilgili herhangi bir sıkıntı çıkması (ambulansın gecikmesi, yanlış adrese gitmesi v.b.) durumlarında AVEA yı sorumlu tutmayacağımı ve ACB Mobil ile bağlantıya geçmem gerektiğini, ACB Mobil e Cihaz ın üzerindeki Acil Çağrı Butonu na basarak ulaşabileceğimi, Cihaz ın Acil Çağrı Butonu nu kullanarak ACB Mobil Medikal Çağrı Merkezi ne ulaşmak suretiyle Medikal Çağrı Merkezi Yetkilisi ne sağlık durumum hakkında bilgi vermek ve sorulan sorulara doğru cevap vermekle yükümlü olduğumu, bilgi ve cevapların yanıltıcı olması halinde ACB Mobil ve/veya AVEA ya herhangi bir sorumluluk atfedilmeyeceğini, Cihaz dan kaynaklanan ve/veya mücbir sebepler, teknik aksaklıklar, bakım ve yapılandırma çalışmaları ve benzeri sorunlar nedeniyle ve Taahhütname de numarasını belirttiğim ve kullanmakta olduğum hattı etkileyen şebekeye erişilememesi, hattın borçtan kapatılması gibi durumlar nedeniyle ACB Mobil e ulaşamamam halinde doğacak zarardan ACB Mobil in ve/veya AVEA nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, 4

5 2.22. Taahhütname de belirtilen Hizmetler in İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Adana, Eskişehir, Bodrum merkez belediyeleri hudutları çerçevesinde doğrudan ACB Mobil tarafından verileceğini, bu merkezler dışında yaşıyor olmam veya bu merkezler dışında hastalanmam halinde tedavimin bulunduğum mahalde yapılması mümkün değilse Medikal Çağrı Merkezi yetkilisinin onayı ile tedavimin gerçekleştirilebileceği Ek-2 de belirtilen gelişmiş sağlık merkezine ulaşımın ACB Mobil tarafından anlaşmalı hekim ve/veya sağlık kuruluşlarına bağlı kara ambulansı ile gerçekleştirilebileceğini, Taahütname ye ekli Ek-1 de tarif edilen acil durumlar tanımına girmeyen çağrılarda ACB Mobil in hizmet bedelini kendi ücret tarifesi üzerinden % 25 (yüzdeyirmibeş) oranında indirim yapmak suretiyle verebileceğini, hükmü saklı kalmak kaydıyla, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Adana, Eskişehir, Bodrum merkez belediyeleri hudutları çerçevesine ek olarak Taahhütname Ek-2 de hizmet bölgesi olarak belirlenen belirtilen mahaller dışında, Hizmetler in verilemeyebileceğini, Hizmetler in sunulması sırasında beyan ettiğim bilgilerin eksik, hatalı veya yanlış olması durumunda oluşabilecek zararlardan AVEA nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını bildiğimi, Taahhütname yi imzalayarak Servis ten ve Kampanya dan yararlanmak üzere verdiğim işbu Taahhütname kapsamında yer alan kişisel bilgilerin ACB Mobil ile paylaşılmasına onay verdiğimi, AVEA nın ve/veya ACB Mobil in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi AVEA nın ve/veya ACB Mobil in kontrolünde olmayan hallerin bu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde AVEA ve/veya ACB Mobil için mücbir sebep sayılacaklarını veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan AVEA nın ve/veya ACB Mobil in sorumlu olmayacağını, Taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerimi hiç ve/veya gereği gibi yerine getirmemem/ihlal etmem/bu yükümlülüklerime aykırı davranmam hallerinde meydana gelecek her türlü zarardan şahsen sorumlu olduğumu, AVEA nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, AVEA yı bu zararlardan beri tutacağımı ve bu sebeple AVEA nın ve/veya 3. kişi/kurumların doğmuş veya doğacak zararlarını tazmin edeceğimi, İşbu Taahhütname den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan damga vergisi dahil her türlü vergi ve mali yükümlülükten sorumlu olduğumu ve tarafıma düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca karşılanacağını, Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Cihaz Kampanyası ndan ve Servis ten ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname nin imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış ve imzalı bir sureti tarafımca teslim alınmıştır. 5

6 Kullanıcı Bilgileri: Ad :. Soyad :.. GSM No : Doğum Yeri :.. Doğum Tarihi : /./ Uyruğu : TC Diğer:. TC Kimlik/ Pasaport No Oturduğu İl/İlçe E-Posta Çalıştığı Kurum : : :. Kimlik Tipi : Nüfus Cüzdanı Pasaport Ehliyet Diğer :... EK-1: Kimlik Fotokopisi EK-2: Hizmet Ücretleri EK-3: Hizmet Bölgeleri EK-4: Acil Durumlar Listesi Ad-Soyad: Tarih: İmza: Bayi Kodu :. Kaşe 6

7 EK:1 Acil Durumlar Listesi: Uluslararası 32 Parametre 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 3. Zehirlenmeler 4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 5. Trafik Kazası 6. Ani Felçler 7. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları 8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri 9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi. 10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları. 11. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar. 12. Yüksekten Düşme 13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması 14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 15. Elektrik Çarpması 16. Ciddi Göz Yaralanmaları 17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb 18. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 19. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar. 20. Suda Boğulma 21. İntihar Girişimi 22. Donma, Soğuk Çarpması 23. Isı Çarpması 24. Ciddi Yanıklar 25. Yeni Doğan Komaları 26. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması) 27. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 28. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı 29. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar. 30. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. 31. Tecavüz 32. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. Önemli Not: Yukarıdaki tanımlamalar oldukça basitleştirilmiş şekilde, yol gösterici olmaları amacıyla yapılmışlardır. Tıbbi bilgisi olmayan kişilerin sadece yukarıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sağlık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere göre aciliyet değerlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediğinin fiziki muayene esaslı olduğunu unutmayınız. 7

8 EK 2: İL KIRMIZI ŞERİT MAVİ ŞERİT DOKTOR NETWORK ADANA AFYON AMASYA ANKARA ANTALYA AYDIN BALIKESİR BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM 2 2 DENİZLİ DİYARBAKIR 4 7 EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GÜMÜŞHANE HATAY IĞDIR ISPARTA İÇEL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MUĞLA NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP ŞANLIURFA

9 TEKİRDAĞ TRABZON UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 2. Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 15/11/2013-30/10/2014 ( Kampanyaya Katılım Süresi ) tarihleri arasında geçerli olacak AVEA 3G KAMERA SİSTEMLERİ

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TEPE GÜVENLİK HİZMETLERİ TAHSİLATINA TÜRK TELEKOM TARAFINDAN ARACILIK EDİLMESİ KAMPANYASI BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) bireysel ve tüzel aboneleri,

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı