Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biz ölçeriz. HVAC/R Endüstri"

Transkript

1 Biz ölçeriz. HVAC/R Edüstri

2 Öe Çıka Ürüler Test Tekik 15 yılda bu yaa portatif, kayıt veya sabit ölçüm amaçlarıa hizmet ede cihazlar ile satış ve satış sorası hizmet vermektedir. Ürü ve Hizmetlerimiz; Termal Görütüleme, Sıcaklık, Bağıl em, Basıç, Sabit ve Portatif Baca gazı Aaliz Cihazı, Devir sayısı, Gürültü, Işık şiddeti, Hava hızı ve debisi, Ortamda CO, CO2 ve gaz kaçağı, Et, Süt ve sıvıda ph - iletkelik, Sabit sürekli ölçüm cihazları (Sıcaklık, Bağıl em, Basıç, Işık şiddeti, Basıçlı hava debimetresi vs), Zehirli / Patlayıcı gaz dedektörleri, Sıcaklık, Bağıl em, Basıç, Hava hızı içi TÜRKAK da akredite ISO17025 kapsamıda veya izleebilir kalibrasyo sertifikası hizmeti vermekteyiz. Öe çıka ürüler Testo 570 Dijital Maifold Aalog maifoldlar ile yapıla karmaşık ölçümler artık geride kaldı. Çok foksiyolu yei dijital maifold Testo 570, basıcı, sıcaklığı, vakum değerii, ve akımı (opsiyoel probu ile) ölçer, aaliz eder ve raporlar. 4 yollu valf bloğu, uzu süreli ölçümlerde, verileri kaydedilmesi özelliği ile kullaıcıları soru giderme ve sistemi tam performas çalışması içi e uygu ayarları yapmaızı sağlar. Daha fazla bilgi içi sayfa 29. Testo 435 Havaladırma Sistemleri ve İç ortam Hava Kalitesi içi Çok foksiyolu Cihaz Testo 435 Klim a ve h av a la d ırma sistem le r i m ühe d isler i iç i g e liş t ir ilm iş, te k b ir c ih az la İ ç h av a ka lite s i (I AQ ) ve h av a la dı rma s istem le r id e( V A C) ge re k li o la b ir ço k p ar ametre y i ö lçm e izi sa ğlay a cihaz d ır. Daha fazla bilgi içi sayfa

3 İçidekiler İÇİNDEKİLER Baca Gazı Aalizi Testo 327 Baca gazı aaliz cihazı ve aksesuarları Sayfalar 3 Testo 330LL Baca gazı aaliz cihazı Log Life uzu ömürlü sesörüyle birlikte ve aksesuarları Dijital İslilik Ölçer ve İslilik Pompası Sayfalar 4-5 Sayfa 6 Gaz Dedektörleri ve Hava Kalitesi Testo 317 Gaz kaçağı ve CO Dedektörü Sayfa 7 Testo 316 Gaz Kaçak Dedektörü Sayfa 8 Testo 535 ve CO 2 ve CO moitörü Sayfa 9 Termal Görütüleme Testo 875 ve 876 Termal Kamera Serisi Sayfalar No-Cotact T em a ssı z Sıca klı k Ölç üm ü Testo 810 ve Testo 830 Ifrared Termometreler Sayfa 13 Temaslı Sıcaklık Ölçümü Testo 922 ve Testo 925 Termometreler Sayfa 14 Data Loggers (Veri Kaydediciler) Testo 175 Data Logger Serisi Sıcaklık Ölçümü İçi Sayfa 15 Basıç Ölçümü Testo 510 ve Testo 511 Cep Serisi Basıç Ölçer Sayfa 16 Testo ve Testo Maometreleri Sayfa 17 Testo Fark Basıç Ölçer Sayfa 18 Testo 512 Fark Basıç ve Debi Ölçer Sayfa 19 Bağıl Nem ve Rutubet Ölçerler Testo 610 ve 605 Cep Serisi Rutubet Ölçer Sayfa 20 Testo 616 ve Testo 623 Nem Ölçer Sayfa 21 Hava Hızı Ölçerler Testo 410 Cep Serisi Aemometre Sayfa 22 Testo 417 Pervae Tip ve Testo 405 Aemometre Sayfa 23 Testo 416 Kompakt problu ve Testo 425 Termal problu Aemometre Sayfa 24 Çok Foksiyolu Cihazlar Testo 435 Havaladırma Sistemleri ve İç hava Kalitesi içi Çok Foksiyolu Cihaz Sayfa Soğutma Testo Soğutucu Akışka Gaz Dedektörü Testo Dijital Maifoldlar Sayfa 27 Sayfa İlgili Ürüler Priter ve Aksesuarları Testo 540 Cep Tipi Lux Metre ve Testo 319 Fiberoskop Testo 460 Cep Serisi rpm ölçer ve Testo 625 Termohigrometre Düşük Maliyetli Termometreler Sayfa 30 Sayfa 31 Sayfa 32 Sayfa 33 Servis ve Kalibrasyo Cihazlar içi servis ve Kalibrasyo Hizmeti Sayfa 34 Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

4 Baca Gazı Aaliz Testo Tesisatçılar, Servis ve Bakım Tekisyeleri içi İdeal Başlagıç Ruti Ölçümler içi hızlı ve dayaıklı.. Tüm tekisyeler içi oldukça kolay kullaıma sahip. 3 Yıl cihaz ve sesör garatisi Doğal Gaz, LPG, Gaz yağı, Fuel oil, motori ve odu parçaları gibi yakıtlarda CO, CO 2, O 2, gibi değerler ve verimi gösterir Fark sıcaklığıı fark basıcıı ve baca çekişii ölçer. Kullaıcı tarafıda değiştirilebilir filtre ve ölçüm hücreleri. Basit ve kullaımı kolay ölçüm meüsü Opsiyoel Testo Priter içi IRDA arayüz EN Uyumlu CO Hassasiyeti BS7967 göre sertifikalı Tekik Özellikler Sıcaklık ºC Çekiş / Basıç P1 ±40 mbar, P2 ±200 mbar to 21 Vol. % CO 0 to 4,000 ppm CO 2 Hesapla Açıklamalar Testo bacagazı aaliz cihazı, şarj edilebilir batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte, O2, CO, hpa, ve ⁰C ölçümü içi Testo O2 bacagazı aaliz cihazı, şarj edilebilir batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte, O2, CO, hpa, ve ⁰C ölçümü içi Testo bacagazı aaliz cihazı, şarj edilebilir batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte, O2, CO, hpa, ve ⁰C ölçümü içi Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

5 Baca Gazı Aalizi Testo 330 Yei testo 330LL baca gazı aalizörü ile baca gazı aaliz souçlarıı bir bakışta görü! Uzu ömürlü ölçüm hücreleriyle işletme giderleri artık daha az Testo 330 LL baca gazı aalizörü ısıtma sistemlerii profesyoel aalizi içi kullaılır. 240x320 Piksel rekli grafik ekraıyla verileri grafiksel aalizii gerçekleştirir. Rekli, yüksek çözüürlüklü ekraıyla, hızlı ve hassas ölçüm. Geiş ekraı sayeside birçok parametre ayı ada görme imkaı Kapsamlı aalizler içi geişletilmiş meü seçeekleri Belirlee periyotlarda ölçüm verilerii kaydı. Çekiş ve basıcı ölçer. Geiş hafıza kapasitesi (500,000) ölçüm Doğalgaz, LPG, Fuel oil, motori, gaz yağı, kömür, atrasit kömürü, kok kömürü, propa, büta ve odu parçalarıda oluşa yakıt seçeekleri 6 yıla kadar dayaıklı O 2 ve CO sesörleri Opsiyoel gaz kaçak probu. PDA veya priter a Bluetooth bağlatısı T e k i k Ö z e l l i k l e r Testo Testo Sıcaklık -40 to 1,200 ºC -40 to 1,200 ºC Çekiş to +40 mbar to +40 mbar Basıç 0 to +300 mbar 0 to +300 mbar CO 0 to 4,000 ppm 0 to 8,000 ppm CO (with H - 8,000 to 30,000 2 kompazasyolu) ppm Verim (Eta) 0 to 120 % 0 to 120 % Baca Gazı Kaybı 0 to 99.9 % 0 to 99.9 % O 2 0 to 21 % Vol. 0 to 21 % Vol. Ortam (with CO 0 to 500 ppm 0 to 500 ppm probe) Yaıcı gazlarda kaçak tespiti 0 to 10,000 ppm CH /C H 0 to 10,000 ppm CH /C H CO 2 0 to CO 2 max. 0 to CO 2 max. 4 5

6 Baca Gazı Aalizi Testo 330 Açıklamalar Testo Isıtma Soğutma Mühedisleri içi Profesyöel Set testo çatası aalizör, şarj cihazı, baca gazı probu (180mm x 6mm çap) ve taşıma Testo Profesyöel Set Priterlı testo LL baca gazı aalizörü uzu ömürlü gaz sesörü, H2-kompaseli CO hücre, şarj edilebilir batarya ve kalibrasyo protokolü ile Bluetooth modelleri hakkıda bilgi almak içi lütfe ü arayı. Testo 330 Aksesuarlar Açıklamalar Kıskaç tip sıcaklık probu Sıcaklık prob adaptörü Ortam CO probu Ortam CO2 probu (requires coectio cable ) Ortam CO2 probu içi bağlatı kablosu Gaz kaçak deetim probu Testo 330 yazılımı a aliz, g ra f ik v e o li e ö lç üm ö ze llikli Testo 330 yazılımı PDA mobile özellikli Testo 330 USB Bağlatı kablosu Filtre kağıdı x 10 ad Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

7 Baca Gazı Aalizi Testo 308 Dijital İslilik Ölçer Testo 308, otomatik bir pompaya sahip dijital islilik ölçüm cihazıdır. İslilik değerii dijital olarak okur ve yazdırır. İslilik kağıdıı otomatik olarak besler. Tekrarlaabilir hassas ölçüm İslilik değerii otomatik hesaplar Otomatik pompası sayeside zama kazadırır. Kodezasyoda etkilemez. IR- Priter sayeside sahada çıktı Tekik Özellikler Pompa 1.63 ± 0.07 ltr/mi Işıklı büyük ekra. Ağırlık Boyutlar 350g 95 x 60 x 250 cm Açıklamalar Testo 308, islilik ölçüm cihazı; şarj edilebilir batarya ve islilik ölçümü içi kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 308,islilik ölçüm cihazı seti, adaptör ve çata ile birlikte Testo İslilik Pompası İslilik Ölçer, İslilik kağıdı, İslilik tablosu ve huisiyle birlikte Aksesuarlar Testo 308 İslilik kağıdı (8 rulo) İslilik pompası sabitlemek içi hui Duma umarasıı belirlemek içi filtre kağıdı (40 ad.) Testo priter Partikül Filtre Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

8 Gaz Kaçak Dedektörü Testo CO Dedektörü Sesli ve görsel alarm Ayarlaabilir alarm limit değerleri CO yeride sıfırlama Hızlı ve kolay ölçüm ( Sıfırlama süresii beklemede) CO dedektör seti, kemere tutturma kitli taşıma çatası, gürültülü ortamlarda kullaım içi kulaklık, el batı, örekleyici ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet Çözüürlük 0 to +1,999 ppm CO ±10 ppm (0 to +99 ppm) ±10% (+100 to +499 ppm) 1 ppm Testo Gaz kaçak dedektörü Açılır açılmaz sıfırlama yapa sesör Cihazı çalışmaya hazır olduğuu bildire sesli uyarı Gaz kosatrasyouu durumua göre değişe görsel ve sesli alarm Limit değerler aşıldığıda devamlı sesli alarm Batarya durumuu ekrada görütülemesi Gaz kaçak dedektörü; kemere tutturma kiti, taşıma çatası, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı 0 to 20,000 ppm CH 0 to 10,000 C H Alarm eşik değerleri Algıladığı mi. Limit değerler Ekra t ,000 ppm CH 5,000 C H ppm CH 4 50 C 3 H 8 8 segmetli grafik bar ekra <5 s Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

9 Gaz Kaçak Dedektörü Testo Multi Gaz Kaçak Dedektörü Doğal gaz, (CH 4), LPG, (C 3H 8) Tehlikeli gaz kosatrasyou arttığıda segmetli grafik bar ekra ve sesli uyarı Tred eğrileriyle ekrada mi-max değereleri Etegre pompa sayeside hızlı souç Ulaşılması zor alalar içi esek prob yapısı Sesli ortamlardaki kaçakları tespiti içi kulaklık bağlatısı Elektroik gaz kaçak dedektörü; esek ölçüm probu, adaptörü ve kulaklık ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı 10 ppm to 4,0 Vol. % CH 4 10 ppm to 1,9 Vol. % C 3 H 8 10 ppm to 4,0 Vol. % H 2 1. alarm limit 200 ppm CH ppm C 3 H ppm H 2 3. alarm limit ppm CH ppm C H ppm H 2 Testo Gaz kaçak dedektörü Ulaşılması zor yerler içi esek ölçüm probu DVGW oaylı Hızlı tepkime süresi Limit değerler aşıldığıda optik ve sesli alarm siyali Esek problu elektroik gaz kaçak dedektörü, batarya ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı 0 to 10,000 ppm CH 4 1. alarm limit From 200 ppm CH 4 3. alarm limit 10,000 ppm CH

10 Gaz Dedektörü Testo 535 CO Moitor 2 Düşük hava kalitesii olduğu bir ortam, yorguluk hissi, kosatrasyo eksikliği ve hastalıklara yol açar ki edei ortamdaki CO miktarıı fazla olmasıyla ilişkilidir. (1000 ppm'de fazla) Testo 535 iç hava kalitesii öem arz ettiği ofis, okul, mutfak veya yoğu çalışma ortamlarıda size yardımcı olur. Maksimum ve ortalama hesaplama ile uzu süreli izleme Uzu süre dayaıklı 2 kaallı ifrared sesör Opsiyoel Testo IR priter ile sahada çıktı alma imkaı Kalibrasyou tekrarlaması gerekmemektedir CO2 ölçüm cihazı, sürekli ekli problu, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Stok Kodu Tekik Özellikler Prob tipi 2 Kaallı ifrared sesor Ölçüm Aralığı 0 to +9,999 ppm CO 2 Hassasiyet ±1 digit ±(50 ppm CO2 ±2% ölç.değ.) ( ppm CO2) ±(100 ppm CO2 ±3% ölç.değ.) ( ppm CO2 Çözüürlük 1 ppm CO 2 Aksesuarlar Testo 535 Testo İfrared priter Testo CO Dedektör CO zehirlemesie karşı güveli uyarı Sahada tarih/zama ve alarm limit değeri bilgileri ile hızlı ve pratik veri dökümatasyou Otomatik sıfırlama DVGW oaylı Opsiyoel Testo IR priter ile sahada çıktı alıabilir CO uyarı cihazı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet Çözüürlük 0 to +2,000 ppm CO ±10 ppm CO (0 to +100 ppm CO) ±10% of mv (+100 to +2,000 ppm CO) 1 ppm CO Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

11 Termal Görütüleme Testo 875 serisi Termal Kameralar HVAC sektörü içi oldukça kullaışlı ve uygu fiyatlı termal kamera serisi ola Testo 875 ile birçok alada termal görütüleme yapabilir, raporlama ile verileri ister kayıt eder ister müşteriize suabilirsiiz. Sıcak veya soğuk su borularıı takibide, kaçak durumlarıı tespitide ya da sistem blokajı gibi durumlarda. Buları dışıda yer altı ısıtma sistemlerii kotrolü, radyatörleri termal performasıda veya herhagi bir kabarma taşma durumuda termal kameralar aktif rol oyar. Testo termal kameralar ayrıca bialardaki eerji verimliliği deetimi içi ısıtma-soğutma sistemleri, elektrik tesisatı, yalıtım gibi çalışma alalarıı belirlemesi, tekik ve ekoomik olarak bu alaları değerledirilmesi gibi durumlarda hassas ve güveilir ölçüm yapmaızı sağlar. Sıcak su ve buhar kazaları, brülörler, klima satralleri, elektrik tesisatı, bia yalıtımı, pompalar, radyatörler, pecereler, elektriksel cihazlar gibi geiş kullaım alalarıa sahiptir. Testo 875 serisii başlıca özellikleri; Yüksek çözüürlüğe sahip 3.5 ekra Değiştirilebilir yüksek kaliteli lesler (32 x 23 ) ve opsiyoel telefoto les (9 x 7 ) Termal Hassasiyet <0.08 C, (80mK) Gerçek görütü içi etegre kamera, (875-2) Miimum odak uzaklığı 10cm Otomatik Sıcak / Soğuk okta belirlemesi SD memory karta 1,000 fotoğrafa kadar hafıza Termal resimde, belirlee okta yada ala aalizleri, farklı rapor seçeeklerii barıdıra yazılım Tekik Özellikler Testo Testo Termal Hassasiyet (NETD) <0.08 C at 30 C (80mK) Termal resim özellikleri 3.5 LCD with 320 x 240 pixel Dedektör tipi FPA 160 x 120 pixel Sıcaklık Aralığı -20 to 100 C / 0 to +280 C (değiştirilebilir) Etegre dijital kamera Yok Var Hafıza kapasitesi 2GB (yaklaşık 800-1,000 image) Ağırlık 900g Boyutlar 152 x 108 x 262 mm Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

12 Termal Görütüleme Testo 876 Camcorder dizaylı termal kamera Testo 876 geiş dödürülebilir ekralı camcorder görüümlü termal kamera. Bu size her açıda ve her zorlu koşulda ekrada termal görütüyü izlemeizi sağlar, bu sayede güvele her oktada ölçüm yapabilirsiiz. Değiştirilebilir les yapısı sayeside, ihtiyacıız ola görütüyü elde etmeiz daha kolay. Katlaabilir, döe ekra sayeside her açıda görütü elde edebilme. Yüksek resim çözüürlüğü ve termal hassasiyer sayeside (NETD < 80mK), e ufak sıcaklık farkı ekraa yasır. Değiştirilebilir geiş açılı telefotoles sayeside farklı boyut ve uzaklıktaki objeleri ölçümü. Etegre dijital kamera ile gerçek görütü ile termal görütüü kaydı ve üst üste aalizi. Diamik motorlu odaklama Ses kaydı içi kulaklık girişi Alada mi./max. görütülemesi Tekik Özellikler Termal Hassasiyet (NETD) < 80 MK at 30 C Termal resim özellikleri 3.5 Katlaır LCD ekra 320 x 240 pixels Dedektör tipi FPA 160 x 120 pixels Sıcaklık Aralığı -20 to 100 C / 0 to +280 C (değiştirilebilir) Etegre dijital kamera Evet Hafıza Kapasitesi 2GB (approx 800-1,000 images) Ağırlık 900g Boyutlar Yaklaşık 210mm L x 85mm W x 97mm H Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

13 Termal Görütüleme Bir bakışta Testo termal kamera özellikleri Ürü T875-1 T875-2 T8752 Set (bkz aşağıda) Görütü yeilme hızı Dedektör 160x120 iterpolated to 320x240 pixel ekrada 9 Hz Stadart 9 Hz Stadart 9 Hz Stadart T876 9 Hz Stadart T876 Set (bkz aşağıda) 9 Hz Stadart NETD,0.08, (80mK) termal hassasiyet Stadart Stadard Stadart Stadart Stadart Sıcaklık aralığı C C C C C Yüksek kalite geiş açılı les 32 Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Odaklama Mi odaklama mesafesi 10cm 2 GB SD hafıza kartı Değiştirilebilir les opsiyou USB kablo, tripod bağlatı yuvası Li-io Pil & şarj adaptörü Testo IR Software Maual Stadart Stadart Stadart Stadart Maual Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Maual Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Maual & Motorlu Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Maual & Motorlu Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Otomatik Sıcak/Soğuk okta bulma Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Yüzey em dağılımıı (maual iput) Les koruma camı Etegre dijital camera Telefoto les Yedek Pil Hızlı şarj adaptörü Güeş kalkaı Yok Stadart Stadart Stadart Stadart Opsiyoel Yok Yok Opsiyoel Opsiyoel Stadart Opsiyoel Stadart Opsiyoel Opsiyoel Opsiyoel Stadart Opsiyoel Stadart Stadart Stadart Stadart Stadart Opsiyoel Stadart Opsiyoel Opsiyoel Opsiyoel Yok Opsiyoel Stadart Stadart Stadart Stadart Ses kaydı Yok Yok Yok Stadart Stadart Yok Testo Set Testo 875-2, Set içeriği: - Telefoto les 9 x 7 - Les koruma camı - Yedek pil - Hızlı şarj adaptörü - Güeş kalkaı Testo 876 Set Testo 876, Set içeriği: - Telefoto les 9 x 7 - Les koruma camı - Yedek Pil - Hızlı şarj adaptörü Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

14 Temassız sıcaklık ölçümü Testo 810 Yüzey ve ortam sıcaklığıı Ölçe ifrared termometre Tek okta lazer işaretlemeli ve 6:1 optik ora Ölçtüğü yüzey sıcaklığı ile ortam hava sıcaklığı arasıdaki farkı ekrada gösterir. Ekra dodurma ve mi./max. değerlerii gösterimi Testo 810, koruyucu başlık, belde taşıma kılıfı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 830 Lazer işaretlemeli ifrared termometre Testo 830 serisi tek veya çift lazer işaretleme seçeekleriyle temassız ölçüm ihtiyaçlarıa yöeliktir. Testo 830 serisii başlıca özellikleri: Lazer işaretlemeli Limit değerler aşıldığıda sesli ve görsel alarm Işıklı geiş ekra Değiştirilebilir emissivity değeri (0.2 to 1.0) Tekik Özellikler İfrared Ortam Ölçüm aralığı -30 to +300 C -10 to +50 C Hassasiyet ±2.0 C (-30 to ±0.5 C +100 C) ±2 % of m.v. (remaiig rage) Çözüürlük 0.1 C 0.1 C Tekik Özellikler Testo 830-T1 Testo 830-T2 Prob Tipi Ifrared Ifrared Type K (NiCr-Ni) Ölçüm -30 to +400 ºC -50 to +500 ºC Aralığı Hassasiyet ±1 digit ±1.5 ºC or 1.5 % of mv (+0.1 to +400 ºC) ±2 ºC or 2 % of mv (-30 to 0 ºC) Kalibre edilebilir ±(0.5 ºC ±0.5 % of mv Açıklamalar Testo 830-T1 Çözüürlük 0.5 ºC 0.5 ºC 0.51ºC Les 10:1 12:1 /a Testo 830-T1, ifrared termometre tek okta lazer işaretlemeli Testo 830-T2 Testo 830-T2, ifrared termometre çift okta lazer işaretlemeli ve harici K tip termokupl bağlatı yuvası Daha fazla bilgi Daha içi fazla Test bilgi Tekik içi Satış Test Tekik Mühedisleri Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz.0232 ile iletişime geçiiz

15 Temaslı Ölçümler Testo 922/925 Hızlı ölçüm yapa K tip T\C Termometresi Tekik Özellikler Hızlı ölçüm yapa K tip T\C Termometresi size oldukça geiş bir ölçüm aralığı suar. Temaslı ve opsiyoel wireless problar seçeekleriyle birlikte. Testo 925 Tek kaallı ölçüm cihazı Limit değerler aşıldığıda sesli alarm. Sürekli ölçüm ekraıda mi/max değerlerii gözlemesi Ekraı dodura Hold özelliği Işıklı geiş ekra Sahada çıktı alabilmek içi IR priter Testo kaallı ölçüm cihazı, opsiyoel kablosuz prob bağlatısı Sürekli ölçüm ekraıda mi/max değerlerii gözlemesi Fark sıcaklığıı görütülemesi Okua değerleri periyodik olarak IR priterda yazdırılması imkaı, öreği dakikada bir Prob Tipi Type K (NiCr-Ni) Ölçüm Aralığı -50 to +1,000 ºC Hassasiyet ±1 digit ±(0.5 ºC +0.3 % of mv) (-40 to +900 ºC) ±(0.7 ºC +0.5 % of mv) (kala aralık) Çözüürlük 0.1 ºC (-50 to ºC) 1 ºC (kala aralık) Özellikler Testo 925 Termokupl Termometre Tek kaallı, K tip prob okuya alarmlı termometre, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo kaallı fark sıcaklığıı göstere Termometre 2 kaallı, K tip prob okuya termometre, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo 922 HVAC Kit 2 kaallı, K tip prob okuya termometre, 2 adet cırt cırtlı boru yüzey probu, su geçirmez batırma tip prob, taşıma çatası batarya ve kalibrasyo protokolü ile Aksesuarlar TopSafe Koruma kılıfı Testo 922 içi TopSafe Koruma kılıfı Testo 925 içi Hava probu, T/C Type K Su geçirmez batırma K tip prob adet cırt cırtlı boru yüzey prob Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

16 Veri Kaydediciler Data Loggerlar Testo 175-T3 Sıcaklık içi Veri kaydedici (Data Logger) Testo 175-T3 ayı ada iki farklı sıcaklık değerii ölçer, ekrada gösterir ve kaydeder. 1 Milyo ölçüm hafızası 2 Satır parlak geiş LCD ekra Sıcaklığı sizi belirlediğiiz periyotlarda kaydeder. Pil bitse dahi kaydetmiş olduğu bilgiler güvele saklaır (Tahmii ömür 3 yıl) Cihazı yeride oyatmada SD kart ile verileri PC ye taşıması. Ücretsiz yazılım ile profesyoel raporlama. Tekik Özellikler Sesör Tipi Type T Type K Ölçüm Aralığı -50 to +400 C -50 to +1,000 C Hassasiyet ±0.5 C (-50 to +70 C) ±0.7 % of mv (+70.1 to +400 C) Çözüürlük 0.1 C Hafıza 1 milyo 0.7% of mv (+70.1 to +1,000 C) ±0.5 C (-50 to +70 C) Testo 175-T3 Legioella Seti Legioella riskide kurtulmak içi tavsiye ettiğimiz boru yüzeyi sıcaklığı ölçümü ve kayıt seti Açıklamalar Testo 175-T3 2 harici prob soketi girişli veri kaydedici, duvar askı aparatı ve kalibrasyo protokolü ile birlikte 2 adet cırt cırtlı boru yüzey sıcaklığı ölçüm probu Açıklamalar Esek K tip Termokupl, 800mm, fibreglass adet cırt cırtlı boru yüzey sıcaklığı ölçüm probu Batırma tip prob (opsiyoel) USB Kablo Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

17 Basıç Ölçümü Testo 510 Dijital Maometre Diferasiyel basıç ölçümleri içi geliştirilmiş, pratik, hızlı ve cebe sığacak büyüklükteki dijital maometre. Ölçüm aralığı 0 ila 100 mbar Gaz basıcı ve baca çekişi ölçümü Pitot tüp ile hız ölçümü Hava yoğuluğu ve sıcaklık kompazasyolu Testo 510, fark basıç ölçer, koruyucu başlığı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet Çözüürlük 0 to 100 mbar ±0.03 mbar (0 to 0.30 mbar) ±0.05 mbar (0.31 to 1.00 mbar) ±0.1 mbar +1.5 % of m.v (1.01 mbar to 100 mbar) 0.01 mbar Testo 511 Mutlak basıç, barometrik basıç ve rakım Iovative pocket-sized measuremet techology for pressure measuremet. Mutlak basıç hassasiyeti ±3 mbar Barometrik hava basıcı hesabı Barometrik rakım hesabı Testo 511, mutlak basıç ölçüm cihazı, koruyucu başlığı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet Çözüürlük Basıç 300 to 1,200 mbar ±3.0 mbar 0.1 mbar Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

18 Basıç Ölçümü Testo & Maometreler 40/200 veya 300/6,000 mbar testo yazıcıda sahada çıktı alabilme Ölçüm süresii göstere 2 satır LCD ekra Alarm foksiyou Yüksek çözüürlüklü ayarlaabilir hassasiyet aralığı TRGI'ya göre DVGW oaylı testo 312-2, hpa aralığıda basıç ölçümü yapar mbar ölçüm aralığıda, 0.01 mbar çözüürlük ile çok küçük basıçlar da ölçülebilir. Tekik Özellikler Testo Testo Ölçüm Aralığı -40 to +40 mbar -200 to +200 mbar -300 to +300 mbar -6,000 to +6,000 mbar Hassasiyet ± 1 digit ± 1.5% of mv ± 0.5% of mv ± 0.5 mbar ± 2% of mv (+3 to +40 mbar) (0 to +50 mbar) (0 to +50 mbar) (+400 to +2,000 mbar) ± 0.03 mbar ± 2 mbar ± 1.5 mbar ± 4% of mv (0 to +3 mbar) (+50 to +200 mbar) (+50 to +300 mbar) (+2,000 to +6,000 mbar) Çözüürlük 0.01 mbar (-40 to +40 mbar) 0.1 mbar (-200 to +200 mbar) 0.1 mbar (-300 to +300 mbar) 1 mbar (-6,000 to + 6,000 mbar) Açıklamalar Testo Maometre Alarm göstergesi, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo Maometre Alarm göstergesi, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Setler Çata ile yüksek basıç seti (cihazsız) Test sistemi setiataryatest Sistemi Seti Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

19 Basıç Ölçümü Testo Differasiyel Basıç Ölçer Gaz ve su içi, seçilebilir 2 basıç aralığıda fark basıcıı ölçer. Etegre fark basıç sesörü Gaz borularıda basıç düşüşüyle gaz sızdırmazlığı ve performas testi Yüksek basıç probuu yardımıyla gaz borularıda ilk test Belirli bir süre içeriside ölçüm değerlerii kaydedilmesiyle ayarlayıcıı kotrolü. Gaz brülörleri ve kazalardaki yüksek basıç ayarıı yaı sıra gaz bağlatı ve gaz akış basıcıı kotrolü Verileri PC yazılımı ile aaliz imkaı Bir çok harici prob bağlama seçeeği Ayrıca : Hacimsel debi ve sıcaklık ölçümü Tekik Özellikler Basıç 1 (Cihaz) Basıç 2 (Yüksek basıç probu) Ölçüm Aralığı: hpa Hassasiyet: ± 3 Pa (0...3 hpa) ± 1.5% of mv ( hpa) ± 2 hpa of fsv ( hpa) Ölçüm Aralığı: bar 0.01 bar (= 10 mbar) C Ölçüm Aralığı: Kullaıla sıcaklık sesörüe göre değişir Hassasiyet: ±0.4 C ( ) ±1 C (kala aralık) Açıklamalar Testo Basic Kit testo içi hortum seti Vida ayarlamalı balo pompa Koik test tıkacı 1/2" Koik test tıkacı 3/4" testo yazıcı Isıtma sistemleride gaz basıcı ölçümü içi basıç testi Sistem çatası Testo Fark basıç ölçer, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Aksesuarlar Testo pompa ( 6000 mbar a kadar) " çapa kadar ola borular içi kıskaç tipi prob, gidiş/döüş sıcaklığı ölçümü içi Olie ölçüm veya test souçlarıı aalizi içi yazılım PC bağlatısı içi RS232 kablo Yüksek basıç probu (25 bar a kadar) Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

20 Basıç Ölçümü Testo 512 Diferasiyel basıç ve akış ölçer 4 farklı ölçüm aralığıı seçebildiğiiz Testo 512 ile, kpa, hpa, Pa, mm H 2O, psi, ich H 2O, ich Hg birimlerii ölçebilirsiiz. Dahili yoğuluk kompazasyou Hold/max/mi özellikleri Sahada çıktı alabilme Işıklı geiş LCD ekra Tekik Özellikler Prob tipi Testo to 2 hpa Testo to 20 hpa Testo to 200 hpa Testo to 2,000 hpa Dahili basıç probu Pitot Tüp Dahili basıç Pitot Tüp probu Dahili basıç Pitot Tüp probu Dahili basıç probu Ölçüm Aralığı 0 to +2 hpa +2 to m/s 0 to +20 hpa +5 to to +200 m/s hpa +10 to 0 to +2, m/s hpa Çözüürlük hpa 0.1 m/s 0.01 hpa 0.1 m/s 0.1 hpa 0.1 m/s 1 hpa Overload ±10 hpa ±200 hpa ±2,000 hpa ±4,000 hpa Hassasiyet ±1 digit 0.5% of fsv 0.5% of fsv 0.5% of fsv 0.5% of fsv Açıklamalar Testo to 2 hpa Testo to 20 hpa Testo to 200 hpa Testo to 2,000 hpa NB: 1 hpa = 1 mbar Aksesuarlar TopSafe koruma kılıfı Paslamaz çelik Pitot tüp, 350 mm log, Ø 7 mm Siliko bağlatı hortumu, 5 m, max load 700 hpa Cihaz ve problar içi taşıma çatası Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

21 Bağıl em ve rutubet ölçerler Testo 610 Testo 610 Nem ve Sıcaklık ölçüm cihazı Hava sıcaklık ve em miktarıı ölçmek içi cep tipi hızlı ve pratik ölçüm cihazı Hassas ve stabil souçlar vere Testo em sesörü 2.5 %rh hassasiyetli Yaş termometre ve çiğleşme oktası hesabı İç ortam hava kalitesi adıa em ve sıcaklık ölçümleri içi ideal. Testo 610, em ve sıcaklık ölçüm cihazı, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Sıcaklık Nem Ölçüm Aralığı -10 to +50 C -0 to 100 %rh Hassasiyet ±0.5 C ±2.5 %rh (5 to 95 %rh) Çözüürlük 0.1 C 0.1 %rh Testo 605-H1 Mii Termohigrometre Çiğleşme oktası hesabı (-20 to +50 C td) 180 Dödürülebilir ekra sayeside ölçüm değerleri kolay okuabilir Otomatik kapama özelliği Kodezasyoda etkilemeye em sesörü Kaallarda ölçümler içi ideal Kaal içi ve çiğleşme oktası ölçümü yapa testo 605-H1 termo-higrometre; kemer tutturma klipsi ve bataryası ile Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı +5 to +95 %rh 0 to +50 C Parametreler %rh / C / F / C td Çözüürlük 0.1 %rh / 0.1 C Hassasiyet ±3 %rh / ±0.5 C Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

22 Bağıl em ve rutubet ölçerle r Testo 623 Sıcaklık ve bağıl em ölçümü Tarih saati yaı sıra, alık ve geçmiş sıcaklık ve em değerlerii geiş ekraıda gösterir.. Histogram eğrileri ile alık veya eski em ve sıcaklık değerlerii ekraa yasıtır. Bilgisayarda değerledirmeye gerek kalmada, sahada geçmiş sıcaklık ve em değerlerii doğruda aalizi Geiş LCD ekrada so 90 güü eğri görüümü Testo 623 higrometre, kalibrasyo protokolü, pil ve duvar mote aksesuarı ile birlikte Tekik Özellikler Sıcaklık Nem Ölçüm Aralığı -10 to +60 C 0 to 100 %rh Hassasiyet ±0.4 C + 1 digit ±2%RH + 1 digit at 25 C (10 to 90%), ± hpa + 1 digit Çözüürlük 0.1 C 0.1 %RH Testo 616 Malzeme emi (rutubet) ölçer Testo 616 ahşap ve yapı malzemelerii emii hızlı ve maddeye zarar vermede hızlıca ölçer. Yumuşak ahşap, sert ahşap, parçacık paosu, ahidrit sıva, çimeto sıva, kireç briket, gaz betou, beto, yüksek yalıtım tuğlaları ve katı tuğlalar içi 10 karakteristik eğri ile doatılmış 5 cm'ye kadar ölçüm deriliği Karakteristik eğriler LPI estitüsü ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. Hold, max., mi. özellikleri Işıklı geiş dijital ekra Testo 616, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Çalışma Sıcaklığı +5 C C Çözüürlük 0.1 Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

23 Hava Hızı Ölçümü Testo 606 Testo 606 Malzeme emi ve ayrıca ortam Sıcaklık ve Nem değerlerii Ölçümü Ahşap ve beto türevlerii emii ölçer Kurutma prosesleri içi malzeme emie ek olarak ortam sıcaklık ve em ölçümü Yaş termometre ve çiğleşme oktası hesabı Tekik Özellikler Rutubet Sıcaklık (Sadece Testo 606-2) Nem ( SadeceTesto 606-2) Ölçüm Aralığı 0 to 90 % -10 to +50 C 0 to 100 %rh Hassasiyet ±1 % (coductivity) ±0.5 C ±2.5 %rh (5 to 95%rh) Çözüürlük 0.1 % 0.1 C 0.1 %rh Açıklamalar Testo Malzeme Nemi Ölçer Testo 606-1, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo Malzeme Nemi, Ortam Sıcaklık ve Bağıl Nem Ölçer Testo 606-2, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 410 Hava hızı, sıcaklık ve bağıl Nem ölçer Etegre 40 mm çapıda pervae prob Zamaa bağlı değer hesabı Açık havada rüzgar soğuğu hesabı (hissedile) Birimler m/s, km/h, mph, fpm, kots Tekik Özellikler Akış Hızı Sıcaklık Bağıl em (Sadece Testo ) Ölçüm Aralığı 0.4 to 20 m/s -10 to 50 ºC 0 to 100 %rh Hassasiyet ±(0.2 m/s + 2 % of m.v.) ±0.5 ºC ±2.5 %rh (5 to 95 %rh) Çözüürlük 0.1 m/s 0.1 C 0.1 %rh Açıklamalar Testo Hava hızı ve Sıcaklık Testo 410-1, NTC hava termometresi ile pervae aemometre, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo Hava hızı, Sıcaklık ve Nem Testo 410-2, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

24 Hava Hızı Ölçümü Testo 405-V1 Mii Aemometre Hava hızıı, hacimsel debiyi ve sıcaklığı ölçer m/s ve m 3 /h (hacimsel debiyi hesaplar 0 to 99,990 m 3 /h) 180 Dödürülebilir ekra sayeside ölçüm değerleri kolay okuabilir 30 cm e kadar uzayabile teleskopik prob Sesör içi dödürülebilir koruma kapağı Testo 405, kaal tutucusu, klipsi ve bataryası ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet ±1 digit Resolutio 0 to +10 m/s -20 to +50 C ±0.1 m/s ±5% of mv (0 to +2 m/s) ±0.3 m/s ±5% of mv (+2.1 to +10m/s) ±0.5 C 0.01 m/s 0.1 C Testo 417 Büyük çaplı pervae tip Aemometre 100 mm çapıda etegre pervae probuyla hava hızı, hacimsel debi ve sıcaklık ölçümü Akış yöüü taıması Çok oktalı ve zamaa bağlı ortalama hesabı Max/mi değerleri Ölçüle değeri ekrada dodurma Işıklı geiş dijital ekra Tekik Özellikler Şimdi L/S Birimiyle Testo 417 Aemometre Seti Testo 417, akış debisi ölçümü içi hui set, disk çıkışı (200x200 mm) ve vatilatör (330x330 mm) ile birlikte Aksesuarlar Prob NTC Pervae Akış Debisi Ölçüm Aralığı Hassasiyet ±1 digit 0 to 50 ºC ±0.3 to +20 m/s ±0.5 ºC ±(0.1 m/s +1.5% of mv) 0 to +99,999 m 3 /h Çözüürlük 0.1 C 0.01 m/s 0.1 m 3 /h, (0 to +99.9m 3 /h), 1 m 3 /h (+100 to +99,999 m 3 /h) Testo 417 büyük pervae tip aemometre Akış Debisi ölçmek içi hui set (200x200mm & 330x300mm) Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

25 Hava Hızı Ölçümü Testo 416 Testo 416 Pervae tip Aemometre 16 mm çapıda pervae tip prob ve teleskopik tutucu (max. uzuluk 890 mm) Hacimsel debiyi doğruda görütüleme Ölçüm oktalarıa veya zamaa bağlı ortalama hesabı Max/mi ve ekra dodurma değerleri. Otomatik kapama ve ışıklı geiş ekra Teleskopik pervaesi tip aemometre (maks. 890 mm), batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Ölçüm Aralığı Hassasiyet ±1 digit Çözüürlük +0.6 to +40 m/s ±(0.2 m/s +1.5 % of mv) 0.1 m/s Testo 425 Termal problu aemometre Termal hava hızı probu ve teleskopik tutucu (max uzuluk 820 mm) Sıcaklık, hava hızı ve hacimsel debi ölçümü Ölçüm oktalarıa veya zamaa bağlı ortalama hesabı Max/mi ve ekra dodurma değerleri. Otomatik kapama ve ışıklı geiş ekra Sabit olarak ekli debi probu ile termal hava hızı ölçüm cihazı (Ø 7.5 mm prob başlığı), sıcaklık ölçümü ve teleskopik tutucu (820 mm), batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Tekik Özellikler Prob tipi Ölçüm Aralığı Hassasiyet ± 1 digit Termal 0 to +20 m/s ±(0.03 m/s +5% of mv) NTC Çözüürlük 0.01 m/s 0.1 ºC -20 to +70 ºC ±0.5 ºC (0 to +60 ºC) ±0.7 ºC (kala aralık) Aksesuarlar TopSafe koruma kılıfı Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

26 Çok Foksiyolu Testo 435 Havaladırma Sistemleri ve İç Hava Kalitesi içi Çok Amaçlı Ölçüm Testo 435, klima sistemlerii ayarlaması içi iç hava kalitesii aaliz ede çok foksiyolu ölçüm cihazıdır. IAQ probu, CO2, hava emi ve ortam sıcaklığı gibi parametreleri kullaarak iç hava kalitesii ölçer. Ayrıca ek sıcaklık probları bağlama imkaı da suar. Testo yazıcı ile ölçüm verileri sahada yazdırılır. Testo 435 serisii ortak özellikleri: Bir çok farklı prob seçeekleri Sıcaklık, em, hava hızı, CO, CO 2, fark basıcı, türbülas/ çekiş, ışık şiddeti ölçer Opsiyoel yazıcı ile sahada çıktı alma Testo 435 serisii opsiyoel özellikleri : Etegre fark basıç sesörü (Testo 435-3/ 435-4) Debi hesabı (pitot tüp ile) 10,000 Ölçüm verisie kadar hafıza Verileri arşivleme, aaliz etme ve raporlama içi PC yazılımı Kablolu veya kablosuz em probu takabilme (Testo 435-2/4 oly) İç hava kalitesi ve ışık şiddeti probları takılabilir Tekik Özellikler Model Testo Testo Testo Testo Ek özellik Etegre fark basıç Etegre fark basıç sesörü sesörü Verileri kaydetme özelliği Verileri kaydetme özelliği Batarya ve kalibrasyo protokolü ile Kaydetme özellikli, PC yazılımı, USB kablo, batarya ve kal. protokolü Etegre fark basıç sesörlü, batarya ve kal. protokolü ile Etegre fark basıç sesörlü, PC yazılımı, USB kablo, batarya ve kal. protokolü ile protocol Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

27 Çok Foksiyolu Tekik Özellikler Testo 435-1/-2/-3/-4 Testo 435-3/-4 Prob Tipi NTC K Tip (NiCr-Ni) Ölçüm Aralığı -40 to +150 C -200 to +1,370 C Testo kapasitif em sesörü 0 to +100 %rh Hava hızı CO 2 (IAQ probe) Mutlak basıç probu 0 to +60 m/s 0 to +10,000 ppm CO 2 0 to +2,000 mbar Etegre fark basıç probu 0 to +25 mbar Hassasiyet ±0.2 C (-25 to C) ±0.3 C (-60 ± 2% RH (± 50 ppm CO 2 ± ±0.02 mbar ± 1 digit ±0.4 C (-40 to C) to +60 C) (+2 to 2% of m.v) - 0 to (0 to +2 mbar) ±0.4 C (+75 to ±0.5% of mv +95%RH) 5,000 ppm (± 100 1% of mv C) (kala aralık) ppm CO 2 ± 3% (kala ±0.5% of mv of m.v) to aralık) (kala aralık) 10,000 ppm CO 2 Çözüürlük 0.1 C 0.1 C 0.1 %rh ppm 0.1 mbar 0.01 mbar Testo Setleri IAQ Kit 2 Testo Ölçüm ve kaydedici cihaz, em, CO2 & CO. PC yazılımı, USB kablo, batarya, kalibrasyo protokolü, taşıma çatası, IAQ probu & CO ortam probu. VAC Seti Testo ölçüm ve kaydedici cihaz, sıcaklık, em, hava hızı (pervae ve hot wire prob). PC yazılımı, USB kablo, batarya, kalibrasyo protokolü, taşıma çatası,100mm pervae prob ve 3 foksiyolu termal prob. Mutfak VAC Seti Testo Ölçüm ve kaydedici cihaz, em, CO2 & CO ve hava hızı, PC yazılımı, USB kablo, batarya, kalibrasyo protokolü, taşıma çatası,100mm pervae prob ve 3 foksiyolu termal prob Aksesuarlar Aksesuarlar Wireless radio modül Wireless radio prob tutucu, T/C adaptörü içerir Termokupl probe başlığı, wireless radyo prob tutucu içi Nem prob başlığı, wireless radyo prob tutucu içi Nem / sıcaklık probu temperature İç ortam hava probe kalitesi probu Hava hızı probu, 16mm Hava hızı probu, 60mm Hava hızı probu, 100mm Komfor seviyesi probu Işık şiddeti probu Akış ölçmek içi hui set: (200x200mm & 330x300mm) Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

28 Soğutucu Akışkalar Testo Soğutucu Akışkalar İçi Gaz Kaçak Dedektör Tüm soğutma gazları ve amoyak kaçağı içi Çok uzu sesör ömrü Hızlı tepkime Ulaşılmaz bölgeler içi esek kuğu boyu sesör Sesli ve görsel alarm Gürültülü ortamlarda kaçak testi içi kulak tıkacı soketi Tekik Özellikler Dedekte edilebilme Çalışma Sıcaklığı -20 to +50 C R134a, R22, R404a, H 2 ve tüm ortak soğutma gazları CFC, HCFC, HFC, NH 3 Setler Testo Set Testo 316-4, Soğutucu akışka sesör başlığı (CFC, HCFC, HC, H2), çata, elektrik şarj üitesi ve kulak tıkacı Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

29 Soğutucu Akışkalar Dijital Maifoldlar Testo 550 İki harici bağlaabilir sıcaklık probu (NTC) sayeside eş zamalı olarak superheatig ve subcoolig değerlerii hesaplaması Vakum ölçümü Sıcaklık kompazasyolu sızdırmazlık testi Isı pompası modu, yüksek ve düşük basıcı yerlerii otomatik değiştirir. Mi/Max/Ortalama ve fark sıcaklığıı gösterir 2 yollu valf bloğu Cihazda kayıtlı 39 soğutucu akışka Setler Testo Kit* Testo 550 dijital maifold, x 1 kıskaç prob ( ), batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo Kit* Testo 550 dijital maifold, x 2 kıskaç prob ( ), taşıma çatası, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo Kit Testo 550 dijital maifold, x 2 kıskaç prob ( ), taşıma çatası, hortumlar, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo 557 Testo 550 i tüm özelliklerie sahiptir, bulara ek olarak : Etegre vakum sesörü tahliye sırasıda hassas vakum değeri 4-yollu valf bloğu * hortumlar sete dahil değildir. Setler Testo 557-2* Testo 557 dijital maifold, x 2 kıskaç prob ( ), taşıma çatası, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo Testo 557 dijital maifold, x 2 kıskaç prob ( ), taşıma çatası, hortumlar, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

30 Soğutucu Akışkalar Testo 570 Testo 550 ve 557 i tüm özelliklerie sahiptir, bulara ek olarak: Etegre hafızası sayeside 72 saate kadar veri kaydı, opsiyoel yazılımla aaliz ve raporlama Opsiyoel yazıcı ile sahada çıktı alma 3 Sıcaklık probu bağlayabilme Setler Testo 570-1* Testo 570 dijital maifold, kıskaç prob, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo 570-2* Testo 570 dijital maifold, x 2 kıskaç prob, taşıma çatası, USB kablo ve Easykool yazılımı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo Testo 570 dijital maifold, kıskaç prob, bağlatı hortumları batarya ve kalibrasyo protokolü ile Testo Testo 570 dijital maifold, x 2 kıskaç prob, taşıma çatası, USB kablo ve Easykool yazılımı, bağlatı hortumları, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Tekik Özellikler Testo 550 Testo 557 Testo 570 Prob Tipi NTC Ölçüm Aralığı Sıcaklık: - 50 to C Vakum: -1 bar to 0 bar Basıç Ölçüm Aralığı Yüksek: 60/60 bar rel Alçak: 40/40 bar rel Yüksek: 52/52 bar Alçak: 50/50 bar rel Hassasiyet (22 C de) Basıç: ± 0.75 % fs (± 1 digit) Sıcaklık: ± 0.5 C (± 1 digit) Vakum: 0.3 bar Basıç: ± 0.5% fs (± 1 digit) Sıcaklık: ± 0.5 C (± 1 digit) Vakum: - 1% fs Çalışma Sıcaklığı -10 C to + 50 C -20 C to 50 C Depolama Sıcaklığı -20 C to 60 C Çözüürlük Basıç: 0.01 bar / 0.1 psi Sıcaklık: 0.1 C/0,1 F Vakum: 0.01 bar Vakum: 1mbar / 1hPa / 0.5 Torr / 0.5 i H2O / 0.02 i Hg / 100 Pa / 500 Micro Pil Ömrü yaklaşık. 150 sa yaklaşık. 40 sa Bağlatı pileri 3x7/16 - UNF 3x7/16 UNF 3x7/16 UNF+1x 5/8 UNF Prob ve Aksesuar Seçeekleri Boru yüzeyleri içi kıskaç probu (NTC) ( Boru çapı 6x35mm ) Cırt cırt batlı kıskaç tip prob max. 75 mm, Tmax. +75 C, NTC NTC yüzey probu, düz yüzeyler içi Dayaıklı NTC hava probu Boru yüzeyleri içi kıskaç probu (NTC) ( Boru çapı 5x65mm ) Kompresörü harcadığı gücü belirlemek içi akım probu, ayarlaabilir ölçüm aralığı ile Kompresördeki yağ seviyesii ölçmek içi yağ basıç probu Taşıma çatası, cihaz, problar, aksesuarlar ve hortumları içi özel yerler vardır Besleme adaptörü, 5 VDC 500 ma çoklu bağlatı girişleri, VAC, Hz Ölçüm verilerii aalizi ve raporlama içi EasyKool yazılımı Testo hızlı yazıcı, kablosuz ifrared arayüz ile birlikte, 1 rulo termal kağıt ve 4 AA pil Cihaz ve PC bağlatısı içi USB ara kablo Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

31 İlgileebileceğiiz D i ğer Ürüler İlgileebileceğiiz diğer ürüler Testo size çok geiş bir ölçüm estürüma seçeeği suuyor. Broşürü bu kısmıda ise sizi ilgileebileceğiizi düşüdüğümüz diğer ürüler yer alıyor. Priter & Aksesuarlar Testo Priter Testo Priter IRDA iterface yardımıyla sahada hızlı çıktı alabilmek içi taşıabilir priter. 1 rulo termal kağıt ve bataryaları ile birlikte Testo Bluetooth Priter Yei geliştirilmiş bluetooth priter sayeside sahada hızlı çıktı alabileceğiiz modeller Bluetooth içere Testo 327, 330, 308 ve 350 modelleridir. Çıktılarıızda firma logosuu da basabilirsiiz. 1 Tablo rulo termal ve grafik kağıt ve bataryaları çıkarma ile özellikli birlikte Testo Priter Tablo ve grafik çıkarma özellikli Testo priter ayı zamada data logger kotrol üitesi olarak da kullaılabilir. 1 rulo termal kağıt ve bataryaları ile birlikte rulo termal kağıtda oluşa paket Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

32 İlgileebileceğiiz Diğer Ürüler Testo 319 Fiberoskop Havaladırma kaalları, vatilatör, makie ve motor içleri gibi ulaşılması zor oktalarda kolay bir şekilde iceleme sağlar. Korozyo, sürtümeye bağlı aşıma, kayak bağlatılarıı durumu, gevşek parçaları tespiti içi edoskopi kullaılarak çok erke, hızlı ve kolay bir şekilde tespit yapılabilir. Testo 319; fiberskop set, kuğuboyulu esek boru, mıkatıs ve aya bağlatıları, taşıma çatası ile birlikte Testo 540 Lux Metre Ortam ışık şiddetii ölçebileceğiiz cep tipi pratik ölçüm cihazı. Ölçüm Aralığı 0 99,999 Lux Hold/max/mi Özellikleri Lux ya da footcadles birimleri Testo 540 koruyucu başlık, belde taşıma çatası, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 545 Lux Metre Ortam ışık şiddetii ölçüp kaydedebileceğiiz, lux metre. Sahada çıktı alma opsiyou Çok okta ve zama hesabı 99 farklı ölçüm oktasıı dosya ismii verebilme 3,000 Ölçümü hafızasıa kaydeder Takılabilir prob, batarya ve kalibrasyo protokolü ile Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

33 İlgileebileceğiiz Diğer Ürüler Testo 460 Optik Devir Ölçer Optik olarak rpm ölçebileceğiiz cep tipi pratik ölçüm cihazı. LED işaretlemeli optik devir (rpm) ölçümü Max/mi değerleri Ölçüm Aralığı: ,999 rpm Testo 460, reflektör işaretleyiciler, belde taşıma çatası, koruyucu başlık, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 465 Temassız Takometre Softcase koruma kılıfı, reflektör ve bataryaları ile birlikte Testo 470 Temaslı ve Temassız Takometre Taşıma çatasıda SoftCase koruma kılıfı ile cihaz, adaptör, prob ucu, yüzey hızı diski, reflektörleri, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Testo 625 Termohigrometre Sıcaklık, Bağıl em / Yaş termometre sıcaklığı / Çiğleşme oktası sıcaklığı ölçer Max / mi / hold özellikleri Patetli değiştirilebilir em sesörü. Ulaşılması zor yerler içi em prob başlığı kolaylıkla çıkarılabilir ve prob kablosu (opsiyoel) yoluyla tutucuya ekleebilir. Değiştirilebilir em prob başlığı, batarya ve kalibrasyo protokolü ile birlikte Kalibre Edilebir Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

34 İlgileebileceğiiz Diğer Ürüler Düşük Maliyetli Termometreler Testo Mii Yüzey Termometresi Hızlı souç vere yüzey sıcaklığı ölçe termometre. Ölçüm aralığı: -50 to +250 C Hassasiyet: ±1 C, 120 mm L Testo Su Geçirmez Mii Termometre Alık sıcaklık ölçümleriiz içi su geçirmez mii termometre. Ölçüm aralığı: -20 to +230 C, Hassasiyet: 0,8 C 120 mm prob uzuluğu Testo 905-T1 Kompakt Batırma Tip Termometre 180 Döe başlıklı batırma tip termometre. Ölçüm aralığı -50 to +350 C (kısa süreliğie +500 C), 1 C hassasiyet Testo 905-T2 Kompakt Yüzey Termometresi 180 Döe başlıklı kompakt batırma tip termometre.. Ölçüm aralığı -50 to +350 C (kısa süreliğie +500 C), 1 C hassasiyet ±1 % mv Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

35 Servis ve Kalibrasyo Servis & Kalibrasyo Servis ve Kalibrasyo Testo 325, 327, 330, ve 350 Baca gazı aalizörleri içi birici sııf tekik destek Biz ayrıca her türlü Testo ölçüm cihazı içi yedek parça ve tekik servis desteğie sahibiz. Ayrıca kalibrasyo hizmetimiz içi; TÜRKAK (ISO/IEC 17025:2005) da akredite kalibrasyo laboratuvarımızı limit değerleri: TÜRKAK Kalibrasyou içi Sıcaklık aralığı: -35 to 700 C Nem değeri içi: 10 to 90%rh, 0.0 to 50.5 C aralığıda Basıç- Hava Hızı 16mm de 60mm pervae tip problar Hot wire aemometreler Ayrıca izleebilir sertifikalar içi (ISO) parametre ve limitlerimiz: ISO Kalibrasyo Sıcaklık Nem Basıç 0 to 70 bar, düşük basıç Gas Aaliz O,CO, NO, NO, HC, SO2 & CO 2 Hava hızı Işık Şiddeti Lux 2 to lux Ses şiddeti RPM. Daha fazla bilgi içi Test Tekik Satış Mühedisleri ile iletişime geçiiz

36 Test Tekik olarak sizi ihtiyaçlarıız içi doğru aracı bulmak ve ihtiyacııza yöelik e doğru öeriyi sumak içi bizimle irtibatta geçi Bizim işimiz sizi içi doğru ola modeli tasarlamak, ya da siz ihtiyacıız ola cihaz ve aksesuarları bulmak. Siz de tasarımı zor işler içi lütfe bizim satış uzmalarıda birii arayarak irtibata geçiiz. Daha fazlasıı öğremek içi... Web sitemiz: Ürü gücellemeleri, müşteri örek çalışmaları, video içere etkileşimli PDF broşürler bağlatıları, Servis ve Kalibrasyo bilgileri, katılıyor olacağımız fuar ayrıtıları dahil olmak üzere pek çok faydalı bilgiyi suar. Size e so haberleri duymaı birçok yolu var. Bizi sosyal medyada da bulabilirsiiz.. Facebook, Youtube, Blogger TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET 1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasa Atlı İş Merkezi Yeişehir / İZMİR Tel: +90 (232) Fax: +90 (232) Iteret:

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

Bina termografisi. Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler

Bina termografisi. Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler Bina termografisi Testo termal kameralar ile etkin ve hassas analizler Bina termografisi Daha detaylı görüntü Testo termal kameralar binaların dış kabuğunda ve iç tarafındaki kusurlu ve hasarlı bölgeleri

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

Su analizi için proses cihazları

Su analizi için proses cihazları Su analizi için proses cihazları İçme suyu ve atık suya yönelik ürünler ve hizmetler Doğrudan üreticiden: Ürünler, sistemler ve servis Kaliteli ürünler, sistem çözümleri ve kapsamlı hizmet arıyorsunuz.

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

doğru teşhis için : medibim

doğru teşhis için : medibim doğru teşhis için : medibim Değerli Müşterimiz; Medibim; Biyomedikal & Klinik Mühendisliği Medikal Cihaz Teknolojileri ve Sağlık Bilişim alanında uzmanlaşmış bir kurumdur. TSE-12426 MEDİKAL ISO9001:2008

Detaylı

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com KATALOG 2015/2016 www.dimsandental.com Dimsan Diş Deposu, 1996 yılında Ankara da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez, sonra İstanbul şubesini açarak siz değerli diş hekimlerimize,

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor

Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor SİSTEM ÜRÜNLERİ Ariston sizi ve geleceğinizi düşünüyor Doğaya ve yeşile ihtiyacımızın sürekli olacağını asla unutmuyoruz, doğaya saygılı ürünler üretiyoruz. Dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca

Detaylı

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012

Güvenlik Sistemleri Ürün Kataloğu 2011-2012 hakkımızda NEXT & NEXTSTAR GÜVENL K S STEMLER Ev ve işyeri güvenliğine yatırım yapmak, uzunca bir süre Türkiye'de lüks harcama olarak algılanmaktaydı. Oysa sevdiklerimizin huzur içinde yaşaması, yıllarca

Detaylı

Son derece üretken Etkili ve hızlı oda ölçümleri için yeni yardımcınız

Son derece üretken Etkili ve hızlı oda ölçümleri için yeni yardımcınız Son derece üretken Etkili ve hızlı oda ölçümleri için yeni yardımcınız ÖLÇÜMLER 3 boyutlu yüksek hassasiyette. PROJELER noktadan noktaya. KAYITLAR farklı formatlarda veri kaydı. Eşsiz biçimde yetenekli

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

güven üretiyoruz generating confidence

güven üretiyoruz generating confidence güven üretiyoruz generating confidence 2 Maxlogic & Mavigard markaları ile 1987 yılından itibaren yangın ve gaz algılama sistemleri konusunda Güven Üretmeye devam ediyoruz. İstanbul, Dudullu da bulunan

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar

VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar VIESMANN VITODENS 200-W Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan 15,4-150,0 kw Çok kazanlı sistem olarak 2700,0 kw'a kadar Planlama Kılavuzu VITODENS 200-W Tip B2HA Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan

Detaylı

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh.

E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. Dün, bugün, yarın, hep sizlerle... E lektral A.Ş., 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatının teşviki ile y.müh. M. Sayıl Dinçsoy tarafından kurulmuştur. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde, 3 tesis

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1452 B1 N2 GNB 1443 A1 B8 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye Önlemleri

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Ürünlere Genel Bakış 2010 / 2011

Ürünlere Genel Bakış 2010 / 2011 Ürünlere Genel Bakış 2010 / 2011 ÜRÜNLERE AİT BİLGİLER Endüstriyel Sensörler 6 Kübik ürün serileri 8 Silindirik sensörler, mini fotoelektrik sensörler, ışık güçlendirici 12 Endüktif sensörler 14 Ölçüm

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti

Değerli Müşterimiz, Saygılarımızla, RMK Yangın Söndürme ve Güv. Sist. Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti 2013 ÜRÜN LİSTESİ 2 Değerli Müşterimiz, Yangın güvenlik sektöründeki 20 yıllık tecrübemiz ile sizlere firmamız bünyesinde; TELETEK, POLON ALFA, POLI SERVIS, SIPO TRADING, SOLVAY, ROTAREX, VITKOVICE MILMET

Detaylı

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler Katalog Laboratuvarda Su Analizi Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler 2 GİRİŞ www.hach-lange.com.tr HACH LANGE Fotometrik ve Elektrokimyasal Cihazlar, Reaktifler ve Hizmetler

Detaylı

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

Doc No. KF08-002D. Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20. Kurulum ve İşletim Kılavuzu Doc No. KF08-002D Portatif Ultrasonik Debimetre UFP - 20 Kurulum ve İşletim Kılavuzu Ultrasonik Debimetre Emniyet Önlemleri Aşağıdaki güvenlik önlemleri Ultrasonik Debimetrenin emniyetli bir biçimde kullanımı

Detaylı

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU

ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU ALDEA HAVADAN SUYA ISI POMPASI PROFESYONEL SERİ AL- PRO 10 AL- PRO 20 AL- PRO 30 AL- PRO 43 AL- PRO 77 KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz! İleri teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Ürün Kataloğu 2011/2012

Ürün Kataloğu 2011/2012 Ürün Kataloğu 2011/2012 Doku Takip Cihazları Doku Gömme Cihazları Mikrotomlar Kriyostatlar Su Banyosu & Lam Isıtıcı Boyama Sistemleri Kapama Cihazı Sitosantrifüj biçimli tasarım. dinamik gelenek. SLEE

Detaylı