T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV RÇLR (T), KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) 2 EYLÜL 2012 Saat: PZR 3. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Genel Ekonomi ve Mali Sistem Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat (Ticaret ve Borçlar Hukuku) Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası raçları İlgili Vergi Mevzuatı DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 1. şağıdakilerden hangisi iktisatçılar tarafından düşük mallar olarak nitelendirilir? ) Talebi gelirle aynı yönde değişen mallar B) Talebi gelirle ters yönde değişen mallar C) Hava gibi insan isteklerine kıyasla bol olan mallar D) Bir isteğin karşılanmasında bir arada kullanılan mallar GENEL EKONOMİ VE MLİ SİSTEM 5. Talep eğrisi fiyat ve miktar ekseninde negatif eğimli olup, fiyat arttıkça bir ürüne yönelik talebin azalacağını ifade etmektedir. ncak belirli ürünler için talep eğrisi pozitif eğimli de olabilmektedir. Söz konusu durum ekonomi teorisinde nasıl adlandırılmaktadır? ) Giffen paradoksu B) Ceteris paribus C) Pigou etkisi D) İkame etkisi 2. Üretim olanakları eğrisi nedir? ) Üretim faktörlerinin miktarı ve teknoloji sabitken, bir toplumun üretebileceği ve üretemeyeceği mal demetlerini ayıran sınır çizgisidir. B) İnsan ihtiyaçlarını gidermekte kullanılacak mal ve hizmetlerin yaratılması, elde edilmesi veya meydana getirilmesi sürecidir. C) Bir ekonomide umulan çeşitli satış hasılatlarında ne kadar mal ve hizmet üretilmek istendiğini gösteren eğridir. D) Üretim miktarının değişmesiyle maliyetlerde meydana gelen değişikliği gösteren eğridir. 3. Otomatik istikrarlandırıcıların (automatic stabilisers) ekonomideki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Reel enflasyon oranındaki değişmenin reel gelir üzerindeki etkisini azaltırlar. B) Reel kurlardaki değişmenin yatırımlar üzerindeki etkisini azaltırlar. C) Otonom harcamalardaki değişmenin reel gelir üzerindeki etkisini azaltırlar. D) Reel kurlardaki değişmenin net ihracat üzerindeki etkisini azaltırlar. 6. şağıdaki tabloda Sami nin çeşitli fiyatlardaki şişelenmiş meyve suyu (bölünemez mal) tüketimi verilmiştir. Fiyat Tüketim Şişelenmiş meyve suyunun fiyatı 7 ise, Sami nin tüketici artığı ne olacaktır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 7. Tam rekabet piyasasında firmaların kârını maksimize ettiği üretim düzeyi açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Satış fiyatı ortalama maliyetten büyük ise, uzun dönemde aşırı kâr elde edilir. B) Satış fiyatı ortalama maliyetten büyük ise, kısa dönemde normal kâr elde edilir. C) Satış fiyatı ortalama maliyete eşit ise, kısa dönemde aşırı kâr elde edilir. D) Satış fiyatı ortalama maliyetten düşük ise, kısa dönemde zarar elde edilir. 4. şağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir? ) Phillips eğrisi B) Gini kat sayısı C) Lorenz eğrisi D) Okun yasası 2

3 8. şağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında faaliyet gösteren bir sermaye piyasası kurumu değildir? ) racı kurum B) Faktoring şirketi C) Yatırım fonu D) Yatırım ortaklığı GENEL EKONOMİ VE MLİ SİSTEM 12. şağıdakilerden hangisi yurt içi talebe ilişkin göstergelerden biridir? ) Beyaz eşya yurt içi satışı B) Karşılıksız transferler C) Yurt dışı yatırım geliri D) Hizmet ihracatı 9. şağıda mali sistemin unsurları olan alt piyasalar ve bu piyasayı düzenleyen yetkili ve görevli kuruluşlar belirtilmiş olup, doğru olan eşleşme hangisidir? ) Sigorta şirketleri Bankalar Birliği B) racı kurumlar T.C. Merkez Bankası C) Faktoring şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu D) Finansal kiralama kuruluşları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13. Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi büyüklüğün (örneğin ücretler, ham madde fiyatları, maliyetler vb.) değerinin gerçek değere (reel) çevrilmesinde kullanılan fiyat endeksine ne ad verilir? ) Deflasyon B) Enflasyon C) Deflatör D) Devalüasyon 10. şağıdaki piyasa türlerinden hangisinde tüketici rantının en fazla olması beklenir? ) Tam rekabet piyasası B) Monopol piyasası C) Oligopol piyasası D) Monopollü rekabet piyasası 14. ÖDEMELER DENGESİ NLİTİK SUNUM (Milyon BD Doları) Ocak-Temmuz Cari İşlemler Hesabı B-Sermaye Hesabı 0 C-Finans Hesabı D-Net Hata ve Noksan GENEL DENGE E-Rezerv Varlıklar Talebin gelir esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Talebin gelir esnekliği sıfırdan küçük mallar lüks mallardır. B) Talebin gelir esnekliği sıfırdan büyük mallar normal mallardır. C) Talebin gelir esnekliği birden büyük mallar zorunlu mallardır. D) Talebin gelir esnekliği sıfırdan büyük birden küçük mallar düşük mallardır. Yukarıda yer alan Ödemeler Dengesi Tablosu verileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I- Ülkeden hangi kalemler aracılığı ile çıktığı bilinmeyen döviz çıkışı olmuştur. II- Merkez Bankasının döviz rezervleri artmıştır. III- Ülkeden net sermaye çıkışı olmuştur. ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 3

4 15. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısından, eğitim seviyesinden veya nüfus artış oranından kaynaklanabilecek enflasyon aşağıdakilerden hangisidir? ) Yapısal enflasyon B) Talep enflasyonu C) Maliyet enflasyonu D) Konjonktürel enflasyon GENEL EKONOMİ VE MLİ SİSTEM 18. I- Firmalar ürün çeşitlendirmesine yönelirler. II- Bir firmanın bir kararı diğer firmaları etkiler. III- Piyasada uzun dönemde ekonomik aşırı kâr yoktur. Monopollü rekabet piyasasına ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) I, II ve III 16. Türkiye de 1990 lı yılların bütününde kamu kesimi genel dengesi giderek artan bir tempoda bozulmuş ve kamu açığının finansmanı için finansal sistemden ve özellikle sermaye piyasasından kullanılan kaynağın her geçen gün artması, reel kesimin finansal piyasalardan kullanabileceği kaynağın azalmasına yol açmıştır. Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? ) Likidite Tuzağı B) Konsolidasyon C) Kıyaslama (Benchmarking) D) Dışlama Etkisi (Crowding-out) 17. Herfindahl-Hirschman Yoğunlaşma İndeksi (HHI) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Tam rekabet piyasası için HHI= B) Tam rekabet piyasası için HHI C) Tekel piyasası için; HHI= D) Tekel piyasası için HHI şağıdakilerden hangisi hükümetin merkez bankası vasıtasıyla para basarak elde ettiği geliri ifade etmektedir? ) Senyoraj B) Rezerv C) İç fon D) Pigou 20. Bütçe nakit açığının hesaplanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Bütçe açığına yatırım harcamalarının eklenmesiyle bulunur. B) Bütçe harcamalarının bütçe giderlerinden çıkarılmasıyla bulunur. C) Bütçe harcamalarına transfer harcamalarının eklenmesiyle bulunur. D) Bütçe harcamalarının bütçe gelirlerini aşan kısmına emanet ve avanslardaki net değişimin eklenmesiyle bulunur. 21. T.C. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilen, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi için ve münhasıran açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan para politikası aracı olan senetlere ne ad verilir? ) Reeskont Senetleri B) Kambiyo Senetleri C) Likidite Senetleri D) Hatır Senetleri 4

5 22. şağıdakilerden hangisi Rezerv Para nın tanımıdır? ) çık Piyasa İşlemleri + Bankalar Zorunlu Karşılıkları + Bankalar Serbest Mevduatı + Fon Hesapları + Merkez Bankası Nezdindeki Banka Dışı Kesim Mevduatı B) Emisyon + Bankalar Zorunlu Karşılıkları + Bankalar Serbest Mevduatı + Fon Hesapları + Merkez Bankası Nezdindeki Banka Dışı Kesim Mevduatı C) Bankalar Zorunlu Karşılıkları + Bankalar Serbest Mevduatı + Fon Hesapları + Merkez Bankası Nezdindeki Banka Dışı Kesim Mevduatı D) Parasal Taban + Merkez Bankası Nezdindeki Kamu Mevduatı GENEL EKONOMİ VE MLİ SİSTEM 25. şağıdaki hususlardan hangisi Türk sermaye piyasasında son dönemde yapılan düzenlemelerden biri değildir? ) Forex işlemlerinin düzenlenmesi B) Otomatik Seans Durdurma Sisteminin uygulanması C) İMKB de serbest işlem platformunun oluşturulması D) Hisse senetleri üzerine Opsiyon Sözleşmelerinin alım-satımının başlatılması 23. Türkiye de son yıllarda uygulanan mali disipline rağmen aşağıdaki unsurlardan hangisi kamu maliyesi için hâlâ en önemli yüklerden biri olmaya devam etmektedir? ) İhracatta katma değer vergisi iadeleri B) Kamu İktisadi Teşekküllerine yapılan transferler C) Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan transferler D) Uluslararası Para Fonundan (International Monetary Fund) alınan kredilere ödenen faizler 24. Ülke kredi notu, Standard and Poors kredi derecelendirme kuruluşu tarafından ğustos 2011 de ilk kez düşürülen ülke ve düşen not ile ilgili bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) merika Birleşik Devletleri, olan uzun vadeli kredi notu düşürülmüştür. B) merika Birleşik Devletleri, olan kısa vadeli kredi notu düşürülmüştür. C) Fransa, olan uzun vadeli kredi notu düşürülmüştür. D) Fransa, olan kısa vadeli kredi notu düşürülmüştür. 5

6 SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) 1. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 4. şağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası Kanunu nda, 26/9/2011 tarih ve 654 sayılı KHK mevzuatına göre, emeklilik yatırım fonları ile yapılan değişiklikle, Sermaye Piyasası Kurulu görev ve yetkileri arasına eklenmiştir? tarafından yapılabilecek işlemler arasında yer almaz? ) Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek B) Sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek C) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye de sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yapmak D) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam da dâhil yatırım tavsiyelerinde bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek 2. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu na göre, aracı kurumların kuruluş şartlarından değildir? ) Sermayelerinin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen miktardan az olmaması B) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması C) Halka açık anonim ortaklık şeklinde kurulmaları D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 3. şağıdakilerden hangisi bir sermaye piyasası faaliyeti değildir? ) Müşteri için borsadan hisse senedi alımı B) Müşteri için borsada devlet tahvili satılması C) Halka arz edilecek hisse senetleri için aracılık hizmeti verilmesi D) Müşterilere gayrimenkuller hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ) Emeklilik yatırım fonu açığa satış işlemi yapabilir. B) Emeklilik yatırım fonu, portföyündeki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. C) Emeklilik yatırım fonu, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların yönetimlerine katılabilir. D) Emeklilik yatırım fonu portföyüne döviz, faiz ve kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri dâhil edilebilir. 5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ne göre Borsa Başkanı bir menkul kıymete ait borsa işlemlerini en fazla kaç gün için durdurabilir? ) 7 gün B) 5 gün C) 3 gün D) 1 gün 6. I- Piyasaya aracı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde borsa dışı alım satım aracılığı yetki belgesi sahibi bankalar üye olabilir. II- Piyasa üyelerinin, müşteri emirlerinin ihtiva ettiği sermaye piyasası araçlarını Piyasaya intikal ettirmeksizin satın alma imkânları bulunmaktadır. III- Piyasada, piyasa yapıcı olan üyelerin yanı sıra, piyasa yapıcı olmayan üyeler de faaliyet gösterebilir. IV- Sermaye piyasası araçlarının Piyasada işlem görmesi konusunda yetkili merci, Piyasa kurucusu şirketin yönetim kuruludur. Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasaları (Piyasa) na ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV 6

7 SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) 7. Sermaye Piyasası Mevzuatı (Mevzuat) kapsamında, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin ilişkin esaslardan değildir? 10. şağıdakilerden hangisi ortaklık varantlarına olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Yatırım fonu ve devlet tahvili teminat olarak kabul edilebilir. B) Bu işlemlerde uygulanması zorunlu olan teminat sürdürme oranı % 35 tir. C) Teminat olarak yatırılacak nakdin başka bir para birimine çevrilmesinde T.C. Merkez Bankası kurlarının dikkate alınması zorunludur. D) Mevzuatta belirlenen kaldıraç oranı 100:1 dir, ancak taraflarca çerçeve sözleşmede, bu oranı aşmamak kaydıyla başka bir oran kararlaştırılabilir. 8. I- centelik tesis etmesine izin verilebilmesi için gerekli şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir. II- cente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müteselsilen müvekkil aracı kurum ile acente bankaya aittir. III- cente olarak faaliyet gösteren banka ile müvekkil aracı kurumun müşterilerine farklı sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin hizmet sunması hâlinde yapılan işlemlerin tümünü içermek kaydıyla müşteriye acente veya müvekkil aracı kurum tarafından ayrı ayrı hesap ekstresi verilmesi zorunludur. racı kurumların sermaye piyasalarında acentelik faaliyetlerine yönelik yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 9. şağıda yer verilen halka açık şirketlerden hangisinin, net dağıtılabilir kârının en az % 20 sini birinci temettü olarak nakden dağıtması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından zorunlu tutulmaktadır? ) racı kurumlar B) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları C) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları D) Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ) İhraççıların MKK üyesi olması zorunlu değildir. B) Ortaklık varantlarının itibari değeri 1 kuruştan aşağı olamaz. C) Ortaklık varantlarının vadesi iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz. D) Vadenin başlangıcı, ilgili sermaye piyasası aracının satışa sunulduğu ilk gündür. 11. I- Varlık teminatlı menkul kıymetlerin halka arz yoluyla satışı II- Varlık teminatlı menkul kıymetlerin anapara ödemesi III- Varlık teminatlı menkul kıymetin dönemsel faiz ödemesi Yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin aracı kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunludur? ) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız I D) I, II ve III 12. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) payların (hisse senetlerinin) halka arzına ilişkin düzenlemeleri uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sermaye artırımı yoluyla yapılan pay satışlarında payların tamamının nitelikli yatırımcılara satılması mümkün değildir. B) Satışın sadece nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılması durumunda izahname düzenlenir, ancak sirküler düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. C) Halka arzda, izahname ve sirkülerle kamuya açıklanan konularda satış süresi içerisinde ortaya çıkan önemli değişikliklerin, öğrenildiği tarihte satış durdurularak derhal SPK ye bildirilmesi gerekir. D) Halka açık anonim ortaklıkların, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacakları sermaye artırımlarında payların kayda alınması amacıyla SPK ye başvurmasına gerek bulunmamaktadır. 7

8 SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) 13. Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımına yetkili kuruluşlar aşağıdaki işlem türlerinden hangisini yapamazlar? ) Borsada kendi namına müşteri hesabına alım satım B) Borsa dışında müşteri nam ve hesabına alım satım C) Borsada müşteri nam ve hesabına alım satım D) Borsada kendi nam ve hesabına alım satım 15. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), paylarının Kurul kaydına alınması ve satışına ilişkin düzenlemelerinde Raf Kayıt Sisteminden yararlanabilecek ortaklıklar arasında sayılmamıştır? ) Payları Borsada işlem gören ortaklıklar B) Bağımsız denetimden muaf tutulan ortaklıklar C) Borsada işlem görebilmek amacıyla paylarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar D) Kayıtlı sermaye sisteminde yer alıp payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar 14. I- İdari sorumluluğu bulunmayan bir gerçek kişi, payları borsada işlem gören bir ortaklığın toplam sermayesinin % 2,99 una sahiptir. Söz konusu gerçek kişinin payı, kendi başına yaptığı işlemler ile 1 ay sonra ortaklığın sermayesinin % 4,99 una ulaşmıştır. II- Payları borsada işlem gören bir ortaklığın denetim kurulu üyesinin ortaklıkta herhangi bir sermaye payı yoktur. Bu kişi, son on iki aylık dönem içinde, görev yaptığı ortaklığın TL tutarında payını almıştır. III- İdari sorumluluğu bulunmayan bir gerçek kişi, payları borsada işlem gören bir ortaklığın toplam sermayesinin % 3 üne sahiptir. Söz konusu gerçek kişi, kendi başına yaptığı işlemler ile 3 gün içerisinde ortaklığın sermayesinin % 2 si kadar daha pay alımı gerçekleştirmiştir. IV- Payları borsada işlem gören bir ortaklığın yönetim kurulu başkanı, ortaklığın toplam oy hakkının % 20 sine sahiptir. Yönetim kurulu başkanı, son on iki aylık dönem içinde, söz konusu ortaklığın toplam oy haklarının % 1 ine karşılık gelen ve TL tutarında pay alımı yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, yukarıda yer alan pay alım-satım işlemlerinden hangisi/hangileri için özel durum açıklaması yapılması gerekmektedir? ) III ve IV B) Yalnız I C) II ve IV D) Yalnız II 16. Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) nda İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın lmaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve 26/767 sayılı İlke Kararı çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ortaklıklar İMKB de işlem görmeyen paylarını da geri alabilir. B) Geri alım işlemleri genel kurulca aksi karar alınıncaya kadar süresiz olarak yapılabilir. C) Geri alım öncesinde genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan geri alım yapılamaz. D) Geri alımı yapılacak payların, daha önce iktisap edilenler dâhil, toplam nominal değeri, şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10 unu aşamaz. 17. I- Limit Fiyatlı Emirler II- Kapanış Fiyatlı Emirler III- Özel Emirler IV- çığa Satış Emirleri Yukarıda yer verilen emir türlerinden hangisi/hangileri normal emir türlerinden değildir? ) I ve II B) III ve IV C) Yalnız III D) II ve IV 8

9 SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) 18. Türkiye Sermaye Piyasası racı Kuruluşları 21. şağıdakilerden hangisi bankaların sermaye Birliği (Birlik) disiplin kuralları uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? birisi piyasasında bulunabilecekleri faaliyetlerden değildir? ) Birlik yetkili personelince yapılacak her türlü incelemeye engel olmak para cezasını gerektirir. B) Bir fiil ile Birlik disiplin kurallarının muhtelif maddelerinin ihlal edilmesi durumunda ilgiliye hafif olan disiplin cezası verilir. C) Yeterli iç denetim sistemi kurulmaması sonucu çalışanlarının sermaye piyasasını ve meslek itibarını olumsuz etkileyecek şekilde suistimal ve yolsuzluklarına sebebiyet vermek kınamayı gerektirir. D) Sahte belge düzenlemek veya belgeler üzerinde tahrifat yapmak suretiyle müşterilere ait nakit veya sermaye piyasası araçlarını üye veya üçüncü şahıslar lehine kullanmak Birlik üyeliğinden sürekli çıkarmayı gerektirir. ) Değerleme ve derecelendirme işlemleri B) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri C) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri D) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri 19. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Takas ve Saklama Bankası Ödünç Pay Senedi Piyasası ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İMKB Ulusal Pazarda ve Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören grubu Pay Senetleri ve Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgeleri, Ödünç Pay Senedi Piyasasında işleme konu olabilmektedir. B) ltın ödünç pay senedi piyasasında yapılacak işlemler için teminat olarak kabul edilmektedir. C) Ödünç pay senedi piyasasında en uzun işlemin vadesi altı aydır. D) Ödünç pay senedi piyasasında iki seans yapılmaktadır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6098 sayılı Borçlar Kanunu na göre aşırı yararlanmaya (Gabin) ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Edimler arasında açık oransızlık bulunmalıdır. B) Zarar gören hakkını sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak 10 yıl içerisinde kullanabilir. C) Zarar gören kişi açısından; zor durumda kalma, düşüncesizlik ve deneyimsizlik söz konusu olmalıdır. D) Zarar gören kişi sözleşme ile bağlı olmadığını ya da oransızlığın giderilerek sözleşmenin devam etmesi konusunda seçimlik hakka sahiptir. 20. Mevcut düzenlemeler uyarınca, aynı şehirde şubesi olan 4 aracı kurumun kendi aralarında anlaşarak bu şehirde işlem yapmak isteyen yatırımcılara % 1 komisyon uygulama kararı almaları hâlinde, yatırımcıların bu karara karşı şikâyet haklarını kullanabilecekleri en doğru kurum hangisidir? ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı C) T.C. Merkez Bankası D) Rekabet Kurumu tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca haksız rekabetin ortaya çıkması durumunda haksız rekabetin men i davası aşağıdakilerden hangisi tarafından açılamaz? ) Ticaret ve sanayi odaları B) Menfaatleri zarar gören kimse C) Menfaati zarar gören kimsenin alacaklısı D) Tüzüklerine göre tüketicinin menfaatini koruyan sivil toplum kuruluşları 9

10 SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerde sermaye artırımına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. B) İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, kural olarak payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. C) rtırıma esas sermaye sisteminde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu tarafından karar verilir. D) rtırımın, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren bir yıl içinde tescil edilmesi gerekir. 25. şağıdakilerden hangisi bir senedin menkul kıymet sayılması için aranması gereken özelliklerden birisi değildir? ) Ödeme garantisinin bulunması B) Ortaklık ve alacaklılık sağlaması C) Yatırım aracı olarak kullanılması D) Dönemsel gelir getirmesi 10

11 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMYE PİYSSI RÇLRI 1. şağıdakilerden hangisi pay sahiplerinin kazanılmış haklarından değildir? ) Yeni pay alma (rüçhan) hakkı B) Tasfiye payına katılma hakkı C) Kâr payı hakkı D) Oy hakkı 2. Hisse senedinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Hisse senetleri kıymetli evrak niteliğindedir. B) Halka açık olmayan anonim şirketler hisse senedi çıkaramazlar. C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz. D) Hamiline yazılı hisse senetlerinin, nama yazılı hisse senetlerine göre devir kabiliyeti daha yüksektir. 5. Borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kaydına alınması ve satışına ilişkin düzenlemelere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Borçlanma araçlarının tahsisli olarak satışı mümkün değildir. B) Borçlanma aracı ihracı için genel kurulca karar alınması zorunludur. C) Kayda alınan borçlanma araçlarının satışına ilişkin olarak bir kayıt belgesi düzenlenir. D) Kurul, ihraççıdan, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını talep edebilir. 6. Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul), ortaklık varantlarına ilişkin düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi ortaklık varantı ihraççısı olabilir? 3. Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değere ne ad verilir? ) İşleyen Teşebbüs Değeri B) lternatif Gelir Değeri C) Net ktif Değeri D) Likidasyon Değeri 4. I- DET lerin tamamı veya bir kısmı ihraççının veya tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak hisse senetleri ile değiştirilebilir. II- DET lerin hisse senetleriyle değiştirilmesi işleminin vade başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. III- DET lerin değiştirme gününe kadar işlemiş faizleri DET sahiplerine nakden ödenir. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri kapsamında, değiştirilebilir tahviller (DET) ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? ) di ortaklıklar B) Limited ortaklıklar C) Payları herhangi bir borsada işlem görmemekle birlikte ortak sayısı nedeniyle Kurul kaydına alınmış ortaklıklar D) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (Borsa) işlem gören ya da işlem görmek üzere Borsaya başvuruda bulunan ortaklıklar 7. Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) ortaklık varantlarına ilişkin düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) İhraç edilecek ortaklık varantlarının vadesine ilişkin düzenleme olmadığından vade serbestçe belirlenebilir. B) Ortaklık varantı ihraççılarının Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi olma zorunluluğu yoktur. C) Kurul ortaklık varantlarına ilişkin genel ihraç limiti belirleyebilir. D) Ortaklık varantı ihraçları kaydi sistem dışında yapılır. ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 11

12 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMYE PİYSSI RÇLRI 8. Ülkemizde Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun un çıkarılmasından önceki dönemde Hazinenin iç borçlanmasında temel dayanağı hangi düzenleme oluşturmuştur? ) Bütçe Kanunu B) Sermaye Piyasası Kanunu C) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu D) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 11. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsi gelire endeksli senetlere sağlanan asgari getiri garantisi kaçtır? ) zami kupon ödemesinin % 85 i B) zami kupon ödemesinin % 90 ı C) zami kupon ödemesinin % 95 i D) zami kupon ödemesinin % 98 i 9. Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihracında kullanılan ihale yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İhalelere tüm bankalar, aracı kurumlar, şirketler, özel finans kuruluşları ve bireysel yatırımcılar katılabilir. B) İhaleye katılan piyasa yapıcı bankalar teklif ettikleri miktarın % 1 ini ihaleden önce teminat olarak yatırmak zorundadır. C) Valör günü Devlet iç borçlanma senedi almaya hak kazanıp da yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin teminatlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından el konmaktadır. D) Kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcısı olan bankalara ihale öncesinde ihale sistemine göre, ihalede oluşacak fiyattan veya ortalama fiyattan teklif verme hakkı tanınmıştır. 12. Katılma belgeleri sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonlara ne ad verilir? ) Özel Fon B) İştirak Fonu C) Grup Fonu D) Serbest Yatırım Fonu 13. Yatırım fonu (Fon) katılma belgelerinin alımsatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Menkul kıymet niteliği verilen fonların katılma belgeleri borsada işlem görebilir. B) Serbest yatırım fonlarının katılma belgeleri borsada işlem görebilir. C) Fon katılma belgeleri hiçbir suretle Fon kurucusunun kendi portföyüne dâhil edilemez. D) Fon katılma belgelerinin alım satımına aracılık sadece Fon kurucusu tarafından yapılabilir. 10. Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri dâhil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmaları için çıkarılan senetler aşağıdakilerden hangisidir? ) Gayrimenkul sertifikaları B) Gelire endeksli senetler C) Gelir ortaklığı senetleri D) Kira sertifikaları 14. Yatırım fonlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yatırım fonunun tüzel kişiliği yoktur. B) Yatırım fonu inançlı mülkiyet esaslarına göre kurulur. C) Yatırım fonu portföyündeki kıymetli madenlerin Hazine Müsteşarlığı nezdinde saklanması zorunludur. D) Yatırım fonunun portföyündeki varlıkların saklanmasına ilişkin sözleşmenin esasları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası tarafından belirlenir. 12

13 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMYE PİYSSI RÇLRI 15. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvillere (HDT) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Dönüştürme oranının yüksekliği yatırımcıların talebini olumlu etkiler. B) HDT nin içerdiği faiz oranı tahvillere kıyasla daha düşük olarak belirlenebilmektedir. C) Dönüşüm değeri, dönüştürme sonucu elde edilecek hisse senetlerinin cari piyasa değeridir. D) HDT lerin hisse senetlerine dönüştürülmesi, vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 1 yıl sonra yapılabilir. 18. Sermaye Piyasası Kurulunun borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca aşağıdakilerden hangisi banka bonoları için yanlış bir ifadedir? ) Banka bonolarının vadesi serbestçe belirlenir. B) Banka bonoları iskonto esasına göre ihraç edilir. C) Banka bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip ihraç ettikleri menkul kıymettir. D) İhraç edilmiş banka bonoları ikinci el piyasada, bu banka bonolarını ihraç etmiş banka tarafından alınıp satılabilir. 16. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre, varlık finansmanı fonunun denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden raporların en az kaç yıl süre ile saklanması zorunludur? ) 3 B) 5 C) 8 D) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi Varlık Finansmanı Fonu (VFF) Fon Kurulunun görevleri arasında değildir? ) VFF içtüzüğü ve izahnamesinin hazırlanması ve tescili B) VFF portföyünün oluşturulması ve değerlenmesi C) Bankalar nezdinde VFF adına hesap açtırılması, varlığa dayalı menkul kıymetlerin sahiplerine ödemelerin doğru olarak yapılması D) VFF mal varlığının kurucunun hesaplarıyla birleştirilerek varlığa dayalı menkul kıymetin bilanço içi bir enstrüman hâline getirilmesi 19. Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde finansman bonosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Finansman bonolarının vadesi 1 yıldan fazla olamaz. B) Yurt dışında satılacak ise, Kurul kaydına alınması gerekli değildir. C) İhraççılar borçlu sıfatıyla düzenleyip iskonto esasına göre satarlar. D) Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılabilir. 20. Sermaye Piyasası Kurulunun depo sertifikalarına ilişkin düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı hisse senetlerini ihraç eden yabancı ortaklık eğer bedelsiz sermaye artırımı yapar ise ihraç edilecek yabancı hisse senetlerinin de depo sertifikası olarak çıkarılması zorunludur. B) Depo sertifikalarının temsil ettiği yabancı hisse senetlerinin verdiği oy hakkı depo sertifikası sahibince talimat verilmedikçe depocu kuruluş tarafından vekil sıfatıyla resen kullanılamaz. C) Depo sertifikalarının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde satışı mümkündür. D) Depo sertifikaları, temsil ettikleri yabancı sermaye piyasası araçları ile değiştirilemez. 13

14 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMYE PİYSSI RÇLRI 21. I- Zarar Durdurmalı Emirler II- İptaline Kadar Geçerli Emirler III- Yayılma Emirleri IV- Fiyat Limitli Emir Yukarıda yer verilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında geçerli olan emir türlerinden hangisi şartlı emir tipidir? ) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) III ve IV 22. şağıdakilerden hangisi ipotek teminatlı menkul kıymetler (İTMK) ihraççısının risk yönetim sisteminde aranan özelliklerinden biri değildir? 24. Gayrimenkul sertifikalarında asli edime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) sli edimi kullanmak isteyen sertifika sahiplerinin ihraçcıya karşı yerine getirilmesi gereken herhangi bir yükümlülüğü yoktur. B) İhraçcı gayrimenkulün mülkiyetinin tesisini ve teslimini istediği zaman yapar, bir başka ifadeyle herhangi bir süre kısıtı yoktur. C) Birden fazla kişi yeterli sayıda sertifikayı ibraz ederek müşterek mülkiyet esasları çerçevesinde asli edimin yapılmasını talep edebilir. D) sli edim, izahnamede belirtilen oranlarda faiz ödenmesi veya gayrimenkulün sertifika sahiplerince talep edilmeyen bölümünün banka tarafından açık artırma ile satılarak sertifika sahiplerine dağıtılması işlemidir. ) En az üç yılda bir gözden geçirilmelidir. B) Değişen piyasa koşullarına kısa sürede uyarlanabilmelidir. C) Riskler için belirlenen sınırlar aşıldığında riskin azaltılması için uygulanacak yazılı prosedürleri içermelidir. D) İTMK ihracı ve teminat varlıkların yönetimi ile ilgili kredi riski, faiz riski, kur riski, diğer piyasa riskleri, karşı taraf riski, operasyonel risk ve likidite riskini de içerecek şekilde riskler tanımlanmalıdır. 25. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre, halka arz yoluyla satılan kira sertifikasına konu varlıklara ve kira sertifikası sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin bilgiler söz konusu kira sertifikası itfa edilene kadar hangi sıklıkta ilan edilir? ) Ödemeler yapıldıkça B) Her ay sonunda C) 6 ayda bir D) 3 ayda bir 23. Sermaye Piyasası Kurulunun varlık teminatlı menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine göre, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetin (VTMK) teminatı olan varlıklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Teminat varlıklarla ilgili her türlü nakit akışı için bir banka nezdinde, ihraççının diğer hesapları ile birleştirilmek suretiyle bir hesap açılır. B) VTMK itfa edilinceye kadar teminat varlıklar teminat amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez. C) Teminat uyum ilkelerinin korunması amacıyla temerrüde düşen teminat varlıkların yerine yenisinin dâhil edilmesi mümkün değildir. D) Teminat varlıkların vadesinin VTMK nın vadesinden daha kısa olması veya erken itfa durumunda teminat havuzuna yeni teminat varlık ilave edilmesi mümkün değildir. 14

15 1. I- Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanması mükellefiyeti kaldırmaz. II- Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet gereklidir. III- Vergiye tabi olması gereken bir gelirin belirli bir kısmının vergi dışı bırakılmasına kısmi tarhiyat denir. Yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 5. I- BC Bankası Ş Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Katılma Belgeleri II- BC Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Ş Hisse Senetleri III- XYZ Ş Hisse Senetleri Bay, yukarıdaki sermaye piyasası araçlarından hangisini/hangilerini tarihinde alıp, tarihinde alış fiyatından daha yüksek bir fiyattan satarsa vergi vermesi gerekmez? ) II ve III B) Yalnız III C) I ve III D) Yalnız I 2. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, bir gerçek kişinin gelir vergisi mükellefiyeti açısından Türkiye de yerleşmiş sayılması için bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak kaç aydan fazla oturması gerekmektedir? ) 2 B) 4 C) 5 D) 6 3. Bir gerçek kişi tarafından elde edilen menkul sermaye iradı aşağıdaki vergi düzenlemelerinden hangisinin kapsamına girer? ) Kurumlar Vergisi Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu C) Vergi Usul Kanunu D) Harçlar Kanunu Ocak 2010 tarihinde ihraç edilen devlet tahvilini satın alan tam mükellef bir gerçek kişinin 2011 yılında elde ettiği faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Elde edilen faiz geliri TL den fazla ise beyana tabidir. B) Tahvilin vadesine göre % 0 ile % 10 arasında değişen stopaja tabidir. C) Elde edilen faiz geliri TL nin altında ise beyana tabi değildir. D) % 10 stopaja tabidir. 6. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi değildir. B) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. C) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kazançlarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen verginin 1/4 ünü düştükten sonra kalan kısmını öderler. D) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançlarından 1/5 inin düşüldükten sonra kalan kısmı bu ortaklıkların kurumlar vergisi matrahını oluşturur. 7. Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi için yurtdışı iştiraklerin sermayelerine en az iştirak oranı ve söz konusu iştirak hisselerinin şirket aktifinde tutulması gereken en az süre ne kadardır? ) % 10-1 yıl B) % 15-1 yıl C) % 10-2 yıl D) % 15-2 yıl 15

16 8. Borsa yatırım fonlarının portföylerine aldıkları menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak tevkifat oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) % 0 B) % 10 C) % 15 D) % İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 11. Hisse senetleri borsada işlem gören XYZ Sanayi Ş nin % 51 oranında iştirak ettiği BC Ticaret Ş 2011 yılı kârının tamamını dağıtmaya karar vermiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre XYZ Sanayi Ş ve bağlı ortaklığı BC Ticaret Ş tam mükellefiyete tabidir. XYZ Sanayi Ş nin, BC Ticaret Ş den elde ettiği kâr payı kazancı % kaç oranında kurumlar vergisine tabidir? 9. şağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu na göre kurum kazancından indirilemez? ) Menkul kıymet ihraç giderleri B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri C) Birleşme, devir, bölünme için yapılan giderler D) Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler 10. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında aşağıdaki kazançlardan hangisi Kurumlar Vergisinden istisna edilmemiştir? ) Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları B) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların tamamı C) Yurt dışında yapılan inşaat işlerinden sağlanarak Türkiye de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar D) nonim şirketlerin sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı ) Kurumlar vergisinden istisnadır. B) 10 C) 15 D) Tam mükellef Bay (B), 2010 yılında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımından TL kazanç elde etmiştir. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Bay (B) nin bu kazancı üzerinden hangi oranda vergi tevkifatı yapılır? ) % 0 B) % 5 C) % 10 D) % Sermaye piyasasını teşvik etmeye yönelik vergi tedbirleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Devlet iç borçlanma senetleri gelirlerine uygulanan stopaj istisnasının ortadan kaldırılması özel sektör tahvilleri açısından talep yönlü bir teşvik olarak değerlendirilebilir. B) Kurumlar Vergisi Kanunu na göre halka açık şirketler ile halka kapalı şirketlerin kurum kazançlarının vergilendirilmesinde herhangi bir fark bulunmamaktadır. C) Halka açık şirket sayısının artırılması amacıyla daha düşük kurumlar vergisi uygulanması arz yönlü bir teşvik sayılır. D) Hisse senetleri alım-satımları üzerinden işlem vergisi alınması talep yönlü teşviklere örnek olarak verilebilir. 16

17 14. Vergi mükellefi Bayan nın 2011 yılında elde ettiği aşağıdaki gelir ve kazançlardan hangisinin beyanı zorunludur? ) Sahip olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının satışından 2011 yılında elde ettiği TL kazanç B) B bankasında açtırdığı off shore mevduat hesabından elde ettiği Euro karşılığı TL faiz C) C bankasında bulunan vadeli döviz tevdiat hesabından elde ettiği Euro karşılığı TL faiz D) 2 Ocak 2011 yılında ihraç edilen devlet tahvilinin satışından elde ettiği TL alım satım kazancı 15. şağıda yer alan gelirlerden hangisi için beyanname verilmelidir? ) Repo gelirleri B) Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri C) Gelir Vergisi Kanunu nda belirlenen tutarları aşan konut kira geliri D) Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 17. Bir işletmenin hesap dönemi başındaki bilançosuna göre özsermayesi TL dir. Söz konusu işletmenin sermayesinde % 15 oranında payı bulunan ortağından işletmede kullanılmak üzere dönem içinde aldığı borç tutarı TL dir. Buna göre işletmenin temin ettiği borcun kaç TL lik kısmı örtülü sermaye sayılacaktır? ) TL B) TL C) TL D) TL 18. XYZ Ş, ürettiği ara mallarının tanesini grup şirketlerinden BC Ş ye 80 TL na fatura ederken, grup şirketi olmayan KLM şirketine tanesini 143 TL den fatura etmektedir. Yukarıda bahsedilen olay vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir? ) Örtülü Sermaye B) Transfer Fiyatlaması C) Holding Kazancı İstisnası D) İştirak Satış Kazancı İstisnası 16. Bankası Ş, Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca, 02 Nisan tarihinde tevkif ettiği ve süresi içinde vergi dairesine beyan ettiği vergiyi en geç hangi ay içinde ödemek zorundadır? ) Temmuz B) Haziran C) Mayıs D) Nisan 19. I- Özsermaye II- Ortakla ilişkili kişi III- Mükellef kurumun ortaklarının sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar Yukarıda yer verilen unsurlardan hangisi/hangileri Kurumlar Vergisi Kanunu na göre örtülü sermaye kapsamında dikkate alınmaz? ) Yalnız II B) Yalnız I C) II ve III D) Yalnız III 17

18 20. şağıdakilerden hangisi damga vergisinden istisna edilen kâğıtlardan değildir? ) Borsada işlem gören mala dayalı opsiyon sözleşmeleri B) Borsada işlem gören dövize dayalı vadeli işlem sözleşmeleri C) Belli bir parayı ihtiva eden sözleşmeler D) Tahvil faizi kuponları İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 23. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için yarışma ve çekilişin yapıldığı günü takip eden ayın kaçıncı günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir? ) 5 inci günün akşamına kadar B) 20 nci günün akşamına kadar C) 7 nci günün akşamına kadar D) 10 uncu günün akşamına kadar 21. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? ) Bankaların finansal kiralama işlemleri ile ilgili kendi lehlerine kalan paralar BSMV ye tabidir. B) Türkiye de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin işlemler BSMV ye tabidir. C) Bankalararası mevduat işlemleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1 oranında BSMV alınır. D) Bankaların birbiriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar BSMV den müstesnadır. 24. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde, Türkiye de gerçekleşmiş ölümlerde mükelleflerin Türkiye de bulunmaları hâlinde beyannamenin hangi sürede verilmesi gerekir? ) Ölüm tarihini takip eden 1 ay içinde B) Ölüm tarihini takip eden 2 ay içinde C) Ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde D) Ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde 22. şağıdakilerden hangisi Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti yapılabilecek hâllerden biridir? ) Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak krediler B) Kurucu bankalarca yatırım fonlarına verilen avanslar C) Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt dışından alınacak döviz kredileri D) Kabul kredili yapılan ithalat 25. şağıdaki durumlardan hangisi Vergi Usul Kanunu (VUK) çerçevesinde özel usulsüzlük cezası uygulanması gereken durumlardandır? ) Perakende satış fişi düzenlenmemesi B) Vergi ve harç beyannamelerinin zamanında verilmemiş olması C) VUK ye göre tutulması gereken defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması D) Tasdiki mecbur olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin kanuni süre içinde yapılmamış olması TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 2 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV RÇLR (T), KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KY) GRUBU (S303) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI GENEL EKONOMİ VE MLİ SİSTEM (2300) SERMYE PİYSSI MEVZUTI VE İLGİLİ MEVZUT (TİCRET VE BORÇLR HUKUKU) (2320) MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMYE PİYSSI RÇLRI (2340) İLGİLİ VERGİ MEVZUTI (2440) 1. b 2. a 3. c 4. d 5. a 6. c 7. d 8. b 9. d 10. a 11. b 12. a 13. c 14. b 15. a 16. d 17. c 18. b 19. a 20. d 21. c 22. b 23. c 24. a 25. d 1. a 2. c 3. d 4. c 5. a 6. b 7. d 8. c 9. b 10. a 11. d 12. c 13. b 14. a 15. b 16. d 17. b 18. b 19. c 20. d 21. İPTL 22. b 23. c 24. d 25. a 1. a 2. b 3. d 4. c 5. a 6. d 7. c 8. a 9. b 10. c 11. b 12. d 13. a 14. c 15. c 16. b 17. d 18. a 19. b 20. d 21. c 22. a 23. b 24. c 25. d 1. a 2. d 3. b 4. d 5. c 6. b 7. c 8. a 9. d 10. b 11. a 12. a 13. d 14. b 15. c 16. a 17. d 18. b 19. d 20. c 21. c 22. d 23. b 24. c 25. a

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 33)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 33) 4 Ağustos 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26603 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 33) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO:

İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: Sermaye Piyasası Kurulundan İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 33) (Resmi Gazete nin 4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) BİRİNCİ

Detaylı