Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Türkiye Hayvancılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Engin SAKARYA Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

2 Türkiye de Hayvancılığın Önemi ve İktisadi Fonksiyonları Hayvancılık gerek ulusal gerekse bölgesel kalkınmada önemli iktisadi fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Bunlar arasında; Kırsal kesimde gizli işsizliği önleme, Sanayi ve hizmetler sektörüne istihdam yaratma, Sanayileşmeye kaynak aktarma ve halkın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlama, Kalkınmanın finansmanını öz kaynaklara dayandırma gibi önemli fonksiyonlar sayılabilir..

3 Türkiye de Hayvancılığın Önemi ve İktisadi Fonksiyonları Hayvancılık sektörü diğer taraftan istihdam sorununun çözümünde, yatırımın işgücü istihdamı yaratmadaki üstünlüğü ve sermaye / hasıla oranının diğer sektörlere göre düşüklüğü gibi önemli imkanlara sahip bulunmaktadır. Özellikle giderek ivme kazanan kırsal göçün asgari seviyelere düşürülmesi, uygun bir zamana yayılan sağlıklı sanayileşmenin sağlanabilmesi için kırsal kesimde bu seçenekten başka alternatif bulunmamaktadır. Hayvancılık sayılan tüm fonksiyonları sayesinde gelişmiş pek çok ülkenin kalkınmasında lokomotif sektör olmuştur

4 Türkiye de GSMH İçerisinde Sektörlerin Payları Yıllar Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla (1998=100) Tarım Sanayi Hizmetler Tarım Sanayi Hizmetler ,3 25,2 55,0 12,2 30,4 54, ,9 24,9 54,2 11,4 31,2 54, ,5 24,8 54,3 10,7 31,9 54, ,4 24,7 54,0 10,6 32,0 54, ,3 24,9 55,0 10,0 32,9 54, ,6 24,8 57,0 8,9 33,3 55, ,6 24,5 57,8 9,3 32,6 56, ,3 23,0 59,5 10,1 31,3 58, ,4 23,6 57,2 9,4 32,7 57, ,0 24,4 56,3 9,2 33,0 57, ,9 23,8 57,5 9,3 32,9 57, ,4 23,6 57,6 9,2 32,9 58,3 Kaynak:TÜİK

5 Tarım ve Hayvancılık Sektörünün İstihdam Payı İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı (x1000 kişi) 2009 % Pay 2010 % Pay 2011 % Pay 2012 % Pay 2013 % Pay Tarım , , , , ,57 Sanayi , , , , ,39 Hizmet , , , , ,04 Toplam Kaynak:TÜİK Türkiye de tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edilenlerin oranı 2013 yılı itibariyle %23,57 iken bu kesimin GSMH den aldığı pay %7,4 olarak hesaplanmıştır.

6 ÜRETİMDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ VE HAYVANCILIK ALT SEKTÖRLERİ Türkiye de hayvancılık alt sektörleri; Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Yetiştiriciliği, Su Ürünleri, Arıcılık, İpekböcekçiliği olmak üzere altı grupta sınıflandırılması mümkündür.

7 Türkiye Büyükbaş Hayvan Sayıları Türkiye türlere bağlı olarak hayvan varlığı açısından en yüksek rakamlara yılları arasında ulaşmıştır. Ancak 1980 yılından sonra gerek büyük baş gerekse de küçükbaş hayvancılık sektörlerinde sayısal olarak önemli azalmalar yaşanmıştır. Bu durumun nedeni 24 Ocak 1980 tarihinde Ekonomik İstikrar Tedbirleri çerçevesinde hayvancılık sektörü ve hayvansal ürünlerin destekleme kapsamından çıkarılmış olmasıdır. Kaynak:TÜİK

8 Türkiye Küçükbaş Hayvan Sayıları 1970 den 2009 yılına kadar Türkiye küçükbaş hayvancılık sektörü gerilemiş ve 2009 yılına gelindiğinde Türkiye toplam koyun varlığı %41 oranında keçi varlığı %74 oranında azalmıştır yılından itibaren desteklemelerden dolayı sektör toparlanma eğilimine girmiştir yılı koyun varlığı adet, keçi varlığı adet olup bu rakamlar 1970 yılı küçükbaş hayvan varlığının gerisindedir. Artan kişi başı milli gelir, refah düzeyi ve kırmızı et talebi göz önünde bulundurulduğunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarının 1970 yılı rakamlarının gerisindedir. Kaynak:TÜİK

9 Diğer Hayvancılık Alt Sektörlerine İlişkin Bilgiler Türkiye de son yıllarda, kent nüfusunun artması, tavuk eti birim fiyatının kırmızı et fiyatına göre düşük olması ve beyaz etin sağlıklı olması algısından dolayı tüketimi artmıştır. Talebin artması sektörde çok büyük gelişmelere yol açmıştır yılında üretilen yumurta sayısı 16,7 milyar adet, piliç eti üretimi ise 1,7 milyon ton rakamına ulaşmıştır. Türkiye de su ürünleri üretim rakamı 2012 yılı itibariyle ton olmuştur. Türkiye 2013 yılı itibariyle adet kovan varlığı ile ton bal üretimi gerçekleştirmiştir. Arıcılık sektörü açısından genel bir değerlendirme yapılmak istenirse Türkiye hem kovan sayısı hem de bal üretim miktarı açısından Çin den sonra dünyada ikinci sırada yer alan bir ülkedir. Ancak Türkiye kovan başına bal verimi ve üretilen balın ihraç edilerek ülke ekonomisine katma değer sağlanması konularında aynı seviyelerde yer alamamaktadır. Türkiye de ipekböcekçiliği yapan köy ve aile sayısı azalmış buna paralel olarak ipek kozası üretim rakamları düşmüştür yılında 1353 ton yaş ipek kozası üretilirken %90 lık bir gerileme ile 2013 yılı itibariyle üretim121 tona kadar gerilemiştir.

10 Kaynak:TÜİK Türkiye Kesilen Hayvan Sayıları ve Kırmızı Et Üretim Rakamları YILLAR Koyun Kesilen (baş) Koyun Eti üretimi Keçi Kesilen Keçi Eti üretimi Sığır Kesilen Sığır Eti üretimi Manda Kesilen Manda Eti üretimi (ton) (baş) (ton) (baş) (ton) (baş) (ton) * * * * * Yılı Ekonomik Krizi 2007* Yılı Tarımsal Kuraklık 2008* Küresel Ekonomik Kriz Yılı ve Süt Fiyatlarındaki Düşme 2010* Yılı Kasaplık Hayvan ve Karkas Et İthalatının Başlaması

11 1991 yılından günümüze Türkiye de kesilen hayvan sayıları genelde azalma göstermiştir. Hayvancılığın ekonomik bir faaliyet olmasından dolayı 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde hayvancılık sektörünün de etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı da üretilen et miktarının azaldığı da tabloda görülmektedir. Tabloda dikkati çeken farklı bir durum 2007 ve 2008 yılında kesilen hayvan sayısının ve dolayısıyla da kırmızı et üretiminin yüksek olmasıdır. Bu durumun nedenleri arasında 2007 yılında yaşanan tarımsal kuraklık ve 2008 yılı küresel ekonomik krizin reel sektöre yansıması sonucu girdi fiyatlarında artış buna karşılık süt fiyatlarındaki yaşanan düşüş sayılabilir. Bu nedenledir ki 2007 ve 2008 yıllarında önceki yıllara kıyasla kasaplık gücün üzerinde bir kesimin olduğundan söz edilebilir. Bu yıllarda kasaplık gücün üzerinde kesim üretimin devamlılığı olan dişi hayvanların kesimi ile sağlanmış olduğundan 2009 yılında Türkiye hem hayvan varlığı açısından hem de kırmızı et üretimi açısından bir darboğaza girmiştir ve bu durum tabloda çok net görülmektedir. ESK, kırmızı et sektöründe önemli bir aktör olmaya devam etmekte, bu durum ESK tarafından hazırlanan 2009 Yılı Sektör Değerlendirme Raporu nda da aşağıdaki belirtilmiştir. Et ve Süt Kurumu; besicilerin yaşadıkları sıkıntıya düşmemeleri için gerektiğinde müdahale alımları yapıp stoklama yapmak suretiyle arz ve talep dengesini kurmak, et fiyatlarının maliyetin altına düşmesini önlemek, üretimin devamına katkı sağlamak için senenin her mevsiminde alım yaparak kalitede ve fiyatta belirleyici olmaya devam edecektir. ifadeleriyle belirtilmektedir yılında yükselen kırmızı et fiyatlarından dolayı kurumun üreticilerden daha çok canlı hayvan alımı yapması ve pazar payını artırması suretiyle yükselen fiyatları kontrol etmesi beklenmekteydi. Ancak kuruma Nisan 2010 tarihinde sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile misyon ve vizyonunda olmayan bir görev verilerek sıfır gümrük vergisi ile kasaplık ve damızlık canlı hayvan ithalat yetkisi ESK ya verilmiştir.

12 Türkiye İthal Edilen Hayvan Sayıları ve Miktarları YILLAR Besi Amaçlı (Adet-Baş) SIĞIR Kasaplık (Adet-Baş) Toplam (Adet-Baş) KOYUN (Besi Amaçlı ve Kasaplık) (Adet-Baş) Sığır Eti Karkas (ton) TOPLAM Kaynak:TÜİK

13 Türkiye Toplam Kırmızı Et Üretiminde Hayvan Türlerine Göre Dağılımı Türkiye üretilen kırmızı etlerin türler bazında dağılımı incelenecek olursa 2013 yılı Türkiye toplam kırmızı et üretimi ton olup bu üretimin %87,26 sı sığır etinden, %10,33 ü koyun etinden, %2,36 sı keçi etinden, 366 tonla %0,04 ü manda etinden üretilmiştir. Kaynak:TÜİK 2010 Yılında 190 milyon ton olan Dünya toplam kırmızı et üretiminin %57,8 i domuz etinden elde edilmiştir.

14 Karkas Verimlilik Rakamları Yıllar Hayvan Türleri Koyun Endeks Keçi Endeks Sığır Endeks Manda Endeks , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Türkiye de 2009 yılında 216 kg olan ortalama karkas verimlilik rakamı kasaplık ve damızlık canlı hayvan ithalatının başladığı 2010 yılından itibaren üç yıllık periyotta yurt dışından ithal edilen karkas randımanı ve verimi yüksek kasaplık hayvanlardan dolayı yükselmiş görünmektedir yılı itibariyle karkas verimlilikleri sığırda ortalama kg, koyunda 20.8 kg, keçide 17.6 kg olarak TÜİK verilerinden elde edilmiştir. Kaynak:TÜİK Rakamlarından hesaplanmıştır.

15 Et-Yem Paritesi Üreticinin bir kg karkas eti sattığı zaman kaç kg besi yemi satın alabileceğini gösteren oransal parametredir yılında üretici 1 kg karkas ete karşılık 27,3 kg besi yemi satın alabilirken, 2013 yılında bu rakam 21,7 kg a kadar düşmüştür. Et yem paritesi ideal rakamı arası değerlerdir. Artan girdilere karşı daha az oranda artan et fiyatlarından dolayı besicilik ve yetiştiricilik faaliyeti her geçen gün karlılığını kaybetmekte, azalan et-yem paritesi de bu durumu doğrular niteliktedir. *2014 Yılı Ocak ve Şubat Ayları Verisi ile Hesaplanmıştır. Et Fiyatları, ATB(Ankara Ticaret Borsası Yıllık Ortalama Karkas Kg Fiyatlarıdır. Yıllık Yem Fiyatları, Yem-Bir den Alınan Aylık Ortalama Besi Yemi Fiyatlarından hesaplanmıştır.

16 ESK (Et ve Süt Kurumu) Kırmızı Et Üretim Rakamları Yıllar Türkiye Toplam Üretim(ton) Sığır Eti ESK Üretim(ton) Üretimde ESK Payı(%) Türkiye Toplam Üretim(ton) Küçükbaş(Koyun-Keçi) Eti ESK Üretim(ton) Üretimde ESK Payı(%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * , ,59 *2013 yılı için veriler Ekim ayına kadardır Kaynak:TÜİK ve ESK Faaliyet Raporları ESK nın hem büyükbaş hem küçükbaş et üretimdeki payları 2003 yılından 2008 yılına kadar azalmıştır yılında yükselen et fiyatlarından dolayı kurum aktör rolü gereğinden alımlarını artırmış, 2010 yılından itibaren kasaplık hayvan ithal etmesinden dolayı üretimdeki yüzdeleri yükselmiştir Ekim ayından itibaren kasaplık hayvan ithalatındaki gümrük vergilerinin yükseltilmesinden dolayı 2013 yılında %1,92 lik üretim yüzdesine gerilemiştir.

17 Türkiye Sağmal Hayvan Varlığı ve Süt Üretimi Sağmal Sığır Varlığı Toplam İnek Sütü Yıl Kültür Melez Yerli Toplam Üretimi Baş % Baş % Baş % Baş Endeks Ton Endeks , , , , ,0 Türkiye 2013 yılı toplam süt üretim rakamı ton olup, bunun tonu %91,4 ü inek sütü, tonu %6 sı koyun sütü, tonu %2,3 ü keçi sütü ve tonu%0,3 manda sütünden meydana gelmektedir , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Kaynak:TÜİK Dünya da ineklerde ortalama süt verimi rakamları incelenecek olursa 2012 yılı FAO verilerine göre Avrupa Birliği nde 6466 kg, Avustralya da 5575 kg iken aynı yıl Türkiye ortalaması 2942 kg olarak hesaplanmıştır. İneklerde Dünya ortalama süt verim rakamı 2012 yılı için 2318 kg düzeyindedir.

18 Süt-Yem Paritesi Süt-yem paritesi 1 litre sütle ne kadar yem satın alınabiliyor sorusunun cevabı olup Dünya da süt fiyatlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada kabul gören süt yem paritesi 1 litre sütle en az 1.5 kilo yem alınabilir olmasıdır yılı verileri Ocak, Şubat, Mart ayı verilerini kapsamaktadır. Kaynak: Ulusal Süt Konseyi Süt Sektör İstatistikleri 2013

19 Türkiye de Kişi Başı Hayvansal Ürün Tüketim Rakamları 2009 (Kg/Kişi/Yıl) Türkiye AB ABD Dana Eti 4,5 16,4 39,8 Koyun-Keçi Eti 4,2 2,3 0,5 Kanatlı Eti 16, Domuz Eti - 40,9 30,1 Süt (Tereyağdahil) ,6 Yumurta 9,4 12,1 14,1 Kaynak: FAOSTAT FAOSTAT verilerine göre kişi başı kırmızı et tüketiminin Türkiye de 8,7 kg, AB de 59,6 kg, ABD de 70,4 kg olduğu anlaşılmaktadır. AB ve ABD de dana eti tüketim rakamlarının Türkiye den yüksek olmasına ilaveten bu ülkelerde domuz eti tüketimi kişi başı kırmızı et tüketim rakamlarının yüksek olmasında en önemli etkendir.

20 Hayvancılık İşletmelerinde Yapı, Ölçek ve İhtisaslaşma Durumu Türkiye de yalnızca Yıllar İşletme Sayısı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Yapan İşletme Tiplerinin Payları (%) Yalnız Hayvansal Üretim Yapan Yalnız Bitkisel Üretim Yapan Ortalama Arazi Varlığı(da) , ,3 9,4 7,3 55, ,03 2,52 11,45 62, ,14 3,43 24,43 52, ,42 2,36 30,22 61 Kaynak:TÜİK hayvancılıkla uğraşan işletmelerin toplam tarımsal işletmeler içerisindeki payı 1970 yılında %9,4 iken, 2001 yılında %2,36 ya bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yürüten işletmelerin oranı %83,30 dan %67,42 ye gerilemiş, yalnız bitkisel üretim yapan işletmelerin oranı ise %7,3 den %30,22 ye yükselmiştir. Bu değişim hayvancılıktan önemli ölçüde kaçış olduğunun göstergesi niteliğindedir.

21 Türkiye İşletme Ölçekleri 2007 SÜT İŞLETMESİ SAYISI SÜT İŞLT. (%) DAĞILIMI BESİ İŞLETMESİ SAYISI BESİ İŞLT (%) DAĞILIMI SÜT VE BESİ TOPLAM İŞLETME SAYISI 1-5 BAŞ , , BAŞ , , BAŞ , , BAŞ , , BAŞ , , BAŞ , , VE ÜZERİ 452 0, , TOPLAM İŞLETME Kaynak:GTHB-BÜGEM , , yılı itibariyle Türkiye deki toplam besi işletme sayısı adet iken, AB-27 de toplam besi işletme sayısı adettir.

22 Süt Sığırcılığı İşletme Ölçekleri 2013 Büyükbaş hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü (Baş) İşletme sayısı (Adet) İşletmelerin kapasitelere göre dağılımı (%) Kaynak: Ulusal Süt Konseyi , , , , , , ,08 Toplam Ülkemizde 1,3 milyon olan süt işletme sayısının %80 ini 1-10 baş arası hayvana sahipken, işletmelerin %20 lik bir kısmı 10 ve daha fazla hayvana sahip işletmelerden oluşmaktadır. İşletmelerin sahip oldukları hayvan sayılarına göre küçük ölçekli olması; girdi maliyetlerinin yüksek olmasına, süt verimi yüksek sığır ırklarının temininde güçlüklere, süt ve ürünlerinin pazarlanması ve genel anlamda süt sığırcılığının etkinliği ve verimliliğinin sağlayacak olan örgütlenmede güçlüklere neden olmaktadır.

23 Mera Varlığı Kaynak:TÜİK Yıllar Alan (milyon hektar) Endeks , , , , , , Köy Hizmetleri, 1991 Tarım Sayımı, 2001 TÜİK sayımı ve son sütunda 1998 yılında çıkarılan Mera Kanunu ndan günümüze kadar tespiti gerçekleştirilmiş olan mera alanlarına ilişkin sayısal veriler sunulmuştur yılından günümüze Türkiye toplam mera varlığı verilmiştir. Görüldüğü üzere Türkiye mera varlığı 1940 yılından 2013 yılına kadar yaklaşık %77 oranında azalmıştır.

24 Kaba Yem Sorunu Hayvancılığı gelişmiş AB ülkelerinde toplam tarla arazisinin; Almanya da %36 sında, Hollanda da %31 inde, İtalya da %30 unda, Fransa ve İngiltere de %25 inde yem bitkileri yetiştirilmektedir. Türkiye de toplam işlenen tarım arazisinin ( ha) sadece %8.8 inde ( ha) yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Bu nedenle, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir hayvancılık için çayır mera alanlarının ıslahı ve idaresi yanında yem bitkileri üretim alanlarının %8.8 den en az %15 e çıkarılması ve üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.

25 Hayvan Sağlığı Hayvansal üretimin sürekliliği ve karlılığını belirleyen temel bileşenlerden biri de hayvan sağlıdır. Günümüze kadar hayvan sağlığı konusunda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş olmasına rağmen, gelinen noktayı yeterli bulmak mümkün değildir. Türkiye özellikle salgın hastalıklar konusunda oldukça fazla deneyime sahiptir. Sığır vebası, Şap, Ruam, Tüberküloz vb. salgınlar ile başarılı mücadeleler vermiştir. Bu başarılara rağmen henüz bu hastalıklardan ari hale getirilememiştir. Salgın hastalıklarla mücadelede başarısızlıkta; yönetsel, ekonomik ve coğrafi vb. pek çok faktör bakımından olumsuzlukların etkisi olmaktadır. Örneğin şimdiye kadar ne Türkiye ye kaçak hayvan girişini engellemek ne de Türkiye içerisinde hayvan hareketlerini izlemek ve bir düzene sokmak mümkün olamamıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu komşularımızdan hayvan girişinin engellenememesi hastalık tehdidini sürekli hale getirmiştir. Nitekim Türkiye de ciddi salgınların başlangıç noktası genellikle bu bölgeler olmaktadır.

26 Hayvancılık Politikaları Türkiye de yılları arası dönemde toplam tarımsal destek bütçesi ve hayvancılık desteklemelerinin payı (%) Yıllar Toplam Tarımsal Destek Bütçesi (Bin TL) Toplam Hayvancılık Destekleri (Bin TL) Hayvancılık Desteklerinin Toplam Tarımsal Destek Bütçesi İçindeki Payı (%) , , , , , , , , , , , , ,7 Kaynak: AB Uyum Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 Kongre Kitabı 2014 yılında tarımsal desteklerin 10 milyar TL, hayvancılık desteklerinin 3 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Buradan hareketle toplam destekler içerisinde hayvancılık desteklemeleri payının %30 olacağı tahmin edilmektedir.

27 Pazarlama Hayvancılık sektöründe sağlıklı ekonomik gelişme ancak pazarlama kanallarının ve dolaşım sistemine etkinlik kazandırmakla mümkün olacaktır. Bu etkinlik talebin miktar çeşit ve kalite olarak üretim kesimine yansıtılmasıyla sağlanabilecektir. Her sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de işletmeler düzeyinde gerek yetiştirme gerekse besi faaliyetlerinde başarıya ulaşılsa dahi ürünlerin pazarlanmasında sorunlar çözülmedikçe mutlak başarıya ulaşmak güç, hatta bazen olanaksızdır. Geleneksel kasaplık hayvan, et ve süt pazarlama kanallarında sayıları, genellikle 3-4 arasında değişen aracının hizmetini gerektiren uzun bir zincirle karşılaşmaktayız. Pazarlama zincirinin uzun olmasında en önemli nedenlerden birisi hayvancılık işletmelerinin küçük, yaygın ve dağınık olmasıdır. Bu durum aracı hizmetlerinde çalışanların prodüktivite düşüklüğüne, dolayısıyla pazarlama maliyetinin yükselmesine neden olmaktadır.

28 Pazarlama Son yıllarda ülkemizde çok sayıda alışveriş merkezlerinin (süpermarket) açılması ve bu firmaların reyonlarında et-süt pazarlaması geleneksel pazar kanallarının sayısının azalmasına yol açmıştır. Bu durum et ve süt fiyatlarında tüketici yararına ürün kalite ve hijyeninde iyileşme ve fiyatta düşmeye yol açması gerekirken perakende marjının yükseldiği görülmektedir. Ülkemizde aracı marjlarına ilişkin yapılan çalışmalarda 100 birimlik tüketim fiyatının yaklaşık %50 sinin üreticinin eline geçtiği bildirilmektedir. Pazarlama marjının yüksekliği, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, pazarlamadaki yapısal bozukluklar ve üretici örgütlenmesinin yetersizliğinin önemli bir payı olduğu söylenebilir. O nedenle ülkemizde kasaplık hayvan ve et pazarlaması bir yandan üreticinin ürününü ucuz satmasına diğer yandan, tüketicinin ise daha pahalıya tüketmesine yol açmaktadır. Sektörde diğer yaşanan bir sorunda kayıt dışı üretimin yol açtığı haksız rekabettir.

29 Örgütlenme Kırsal alanda, üretimin en örgütsüz olduğu kesim hayvan yetiştiricisi ve besicileridir. Bu nedenle piyasa ekonomisi kurallarının en çarpık işlediği sektörde hayvancılıktır. Hayvan üreticisi ve besicisi, gerek üretim aşamasında (yem, ilaç, vb) girdilerin işletmeye sağlanmasında, gerekse kasaplık hayvan pazarlamasında; oligopol Pazar şartlarıyla karşı karşıyadır. Bu tür pazarlarda üreticiyi gözeten adil bir fiyatın oluşması mümkün değildir. O nedenle üretici kesim hem üretim hem de sürüm aşamalarında sayıları sınırlı ve fiyatlara büyük ölçüde hakim, satıcı ve alıcıların iktisadi kıskacı altındadır. Örgütlenme modelini kendi sosyo-ekonomik yapısıyla uyumlu bir temele oturtmayan kalkınma çabalarının, başarı şansı son derece sınırlıdır. O nedenle her alanda olduğu gibi hayvancılık sektöründe de yapısal bozuklukları gideren sektöre dinamizm kazandıracak yeni bir örgüt modelini belirleme ve o yönde örgütlenme kaçınılmaz bir zorunluluktur.

30 Örgütlenme Müzakere sürecine girdiğimiz AB de kooperatifler; tarımsal ve hayvansal ürünlerin politika belirleme, üretim, pazarlama ve işleme konularında etkin çalışmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta piyasaları düzenleyen üretici örgütlerine ortak olmak, yardımlardan yararlanmak için temel koşul olduğundan bu esasa uymak üreticiler açısından hayati önem taşımaktadır. Birlikte, hayvancılıkta ürün bazında (ihtisas) kooperatifleşme düzeyi oldukça yüksek olup, bu kooperatiflerin et ve süt piyasalarında önemli payları bulunmaktadır. AB nde çeşitli hayvansal ürünlerin pazarlanmasında, üretici örgütleri ve kooperatifler etkin rol oynamaktadır. Örneğin; Fransa da çeşitli ürünlerde sanayi ile entegre durumda bulunan kooperatiflerin pazarlama içinde aldığı pay sığır etinde %30, domuz etinde %85, tavuk etinde %30, sütte %47 ve yumurtada %25 tir. Süt pazarlamasında kooperatiflerin pazarlamadaki payı Avusturya da %90, Almanya da %52, Finlandiya da %97, Hollanda da %83 ve İngiltere de %67 dolayındadır.

31 Hayvancılık sektörüyle ilgili yapılan bu tespitler ve değerlendirmelerden sonra, son yıllarda Dünya da ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, kuraklık vb. olumsuz faktörlerden en fazla etkilenen sektör hayvancılık sektörü olmuştur. Bu süreç içerisinde, hayvansal üretimde (özellikle kırmızı ette) azalma ve nüfusun hızla artması sonucu artan talebin karşılanamaması dolayısıyla et fiyatlarının yükselmesi, tüketicinin ucuz et tüketmesi bahane edilerek ithalata gidilmesi Türkiye nin gıda güvenliği açısından değerlendirmesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Kırmızı et sektörü açısından ithalata dayalı bir yapının sürdürülebilirliği mümkün değildir.

32 Sonuç ve Öneriler Son yıllarda hayvancılık alanında özel sektör tarafından yapılan önemli girişimler ve yatırımlar dikkat çekmektedir. Devlete düşen görev doğru stratejiler üreterek bu kuruluşların önünü açmak olmalı, hayvancılığın yapısal sorunlarına dönük çözüm önlemleri öncelikle ele alınmalıdır. Türkiye de hayvancılık sorunlarının çözümü; İşletmelerin ekonomik birimler haline getirilmesi, Piyasa istikrarının sağlanması, Verimliliğin arttırılması gibi yapısal değişiklikleri gerektirmektedir. Et ve Süt kurumunun bu aşamada kırmızı et ve süt piyasalarında müdahale kuruluşu olarak piyasa ve fiyat istikrarını sağlamada etkinliğinin arttırılması önem taşımaktadır.

33 Sonuç ve Öneriler Bugüne kadar hayvancılık sektörüne değişik biçim, süre ve miktarlarda çeşitli desteklemeler yapılmıştır fakat yapısal sorunlar çözülmeden uygulanan desteklemeler, sektörün hedeflenen düzeye gelmesinde yeterli ve etkili olamamıştır. Hayvancılıkta desteklemelerde, sürekliliğin sağlanması ve tarımsal destekler içerisindeki payı artırılmalıdır. Diğer taraftan, hayvansal üretimin, hayvancılığa dayalı sanayi ile etkin şekilde entegrasyonunun sağlanması, üretimin rasyonelleştirilmesi ve kırsal ekonomik kalkınmanın başarılması için yaşamsal öneme sahip bulunmaktadır. Hayvancılık sektöründe, sağlıklı ekonomik gelişme ancak pazarlama kanallarına ve dolaşım sistemine etkinlik kazandırmakla olacaktır. Tarım ve hayvancılık işletmelerinin yapısal nitelikteki bozuklukları ve sermaye eksikliklerini gidermede en önemli araçlardan birisi kredilerdir. Kırsal kesim işletmelerinin uygun koşullarla ve yeterli düzeyde kredilendirilmesi, hem üretimin nitelik ve nicelik olarak artışını sağlayacak, hem de ürünlerin pazarlama olanaklarını artıracaktır.

34 Sonuç ve Öneriler Hayvancılık sektöründe toplam maliyetler içinde önemli payı (%60-65) olan kaba ve kesif yem üretiminde kaliteli ve uygun fiyatta tedarik için devletin gerekli desteklemelerde bulunması gerekmektedir. Hayvancılığın karlı bir şekilde yapılabilmesi için, kaliteli kaba yem üretimine önem verilmesi, çayır ve meraların zamansız, aşırı, düzensiz otlatılması ve kullanılması engellenmeli, mera alanlarının ıslahı ciddiyetle ele alınmalıdır. Entansif ve yarı entansif hayvancığın kaba yem ihtiyacını karşılamak için GAP Bölgesinde sulamaya açılan alanlarda yem bitkileri yetiştiriciliği bölgesel teşvik anlamında ele alınmalıdır. Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörünün bugünkü seviyeye gelmesinin arkasında üretici örgütleri vardır. Ekonomik örgütlenmede kooperatifler, kooperatif şirketler, şirketler yada üretici birliklerinden herhangi biri tercih edilebilir. Önemli olan bu oluşumlarda üretimde ihtisaslaşmanın ve optimum ölçek şartının ön planda tutulmasıdır.

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI

AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI AB İLE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI Yılmaz ARAL 1 Savaş SARIÖZKAN 2 1 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD. Dışkapı-ANKARA. 2 Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme için gerekli Protein İhtiyacı Sağlıklı beslenme için günlük tüketilmesi gereken protein miktarının kişi başı 110g arasında olması arzu edilir.

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU Dr. Sait KOCA 9. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 09-11 KASIM 2017 SİDE / ANTALYA DAHA FAZLA VE SÜRDÜRÜLEBILIR GıDA ÜRETIMINE IHTIYACıMıZ VAR 795 MİLYON

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Ahmet YÜCESAN Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk. İSTANBUL 2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Ulusal Kırmızı Et Konseyi; 5488 sayılı Tarım Kanununun 11.maddesinde

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

2014 YILI SEKTÖR RAPORU

2014 YILI SEKTÖR RAPORU 2014 YILI SEKTÖR RAPORU 0 ET VE ET ÜRÜNLERİ... 5 1. DÜNYADA DURUM... 5 1.1. HAYVAN VARLIĞI... 5 1.2. HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ... 6 1.3. ET ÜRETİMİ... 8 1.3.1. Büyükbaş Eti... 9 1.3.2. Domuz Eti... 9 1.3.3.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: Dünya da Sığır sayısı bakımından Nisan 2013 tarihi itibarı ile birinci sırada 327 milyon hayvan sayısı ile Hindistan gelmektedir.

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

1. DÜNYADA DURUM... 3

1. DÜNYADA DURUM... 3 2013 SEKTÖR RAPORU 1. DÜNYADA DURUM... 3 1.1. Hayvan Varlığı... 3 1.2. Hayvansal Üretim Değeri... 4 1.3. Et Üretimi... 5 1.3.1 Büyükbaş Eti... 6 1.3.2. Domuz Eti... 6 1.3.3. Küçükbaş Eti... 7 1.3.4. Kanatlı

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI

İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI İZMİR DE SÜT HAYVANCILIĞI Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Süt özellikle protein, yağ, vitamin (C vitamini hariç) ve mineraller (başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere) gibi beslenmede çok önemli olan toplam

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI Mustafa UYAR Birlik Başkanı 26.09.2012 1 26.09.2012 2 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine göre; 97.800 baş koyun, 29.370 baş keçi

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara

TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1. Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara TARIM ve GIDA GÜVENLİĞİ ve GÜVENCESİ - 1 Prof. Dr. Hami Alpas ODTÜ- Gıda Mühendisliği Bölümü-Ankara Türkiye Tarımına Gıda Güvenliği Penceresinden Genel Bakış Prof. Dr. Hami Alpas Tarımda Gelişmeler 2015

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG. Grafik-2: Avrupa Birliğinde Haftalık Ortalama Canlı Dana Fiyatları / KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Kırmızı Et Üretimi: TUİK kırmızı et üretim istatistiklerini üçer aylık dönemler halinde yayınlamaktadır. Toplam kırmızı et üretimi

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Oran: Et fiyatlarına müdahale, besiciyi bitirir! Tarih : 18.08.2013 ET ÜRETİCİSİ İTHALATLA TERBİYE EDİLEMEZ CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, AKP nin, uyguladığı üreticiyi

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI Zir.Müh. M. Şerafettin ERBAYRAM Bolu Kalite Yem Sanayi Bolca Hindi Genel Koordinatörü Bolu, 03.HAZİRAN.2005, Koru Otel BEYAZ HİNDİ ÜRETİMİNİN BAŞLANGICI

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI

DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ İLE TÜRKİYE NİN CANLI HAYVAN VE SIĞIR ETİ İTHALATI Engin SAKARYA 1 Erol AYDIN 2 1 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO Gıda Fiyatları Ticareti FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007 AB UYUM SÜREC S RECİNDE TÜRK RKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ ÖMER ŞENGÜLER İstanbul, 27 Haziran 2007 2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya.

Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya. SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Üretici, sanayinin dikte ettiği fiyatla karşı karşıya. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 55 ilde kurulmuş İl Birliklerinin üst örgütüdür. Üyeler, 5 başın üstünde

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve

Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve YUMURTA SEKTÖRÜ Yumurta sektörünün en önemli özelliği canlı materyal ile üretim yapmasıdır. Yumurta üretimine başlama 4.5-5 aylık bir süreçte gerçekleşebilmekte ve üretim döneminde de arz ve talep dengesini

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ KAPSAMINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ. İthalat Genel Müdürlüğü

GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ KAPSAMINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ. İthalat Genel Müdürlüğü GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ KAPSAMINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ İthalat Genel Müdürlüğü 1 SUNUM PLANI 1. Dünyada Tarım 2. Türkiye de Tarım ve Tarım Ürünleri Dış Ticareti 3. Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Ürün Raporu. Kümes Hayvancılığı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu Kümes Hayvancılığı 2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Ürün Raporu KÜMES HAYVANCILIĞI

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı