Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir."

Transkript

1

2

3 Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

4

5

6 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araģtırma faaliyetlerini, altı fakülte, iki yüksekokul, iki enstitü ve beģ meslek yüksekokulu ile sürdürmektedir. Türkiye de bilim kültürünün oluģturulmasına katkı sağlama çabası içinde olan, fen ve temel alanlar yanında sosyal bilimlere ağırlık veren üniversitemiz; bilim, teknoloji ve yenilik alanında büyük bir atılım içerisinde olan ülkemizde, bu geliģmeye katkı verecek insan gücünün yetiģtirilmesi yönünde gayret göstermektedir. Üniversitemiz, eğitim - öğretim yılında 8846 öğrenci, 418 akademik ve 226 idari personelle eğitim - öğretim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmüģtür. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eğitim - öğretim yılı faaliyet raporu titiz ve özverili bir çalıģmanın ürünüdür. Raporda ortaya çıkan veriler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin performansının bir göstergesi olup, kamuoyunun üniversitemiz hakkında doğru bir Ģekilde bilgilenmelerini sağlayacaktır. Sevgi, saygı, hoģgörü ve içtenliğe dayalı bir kurum kültürü oluģturmayı, insan olmanın ve insanca yaģamanın onurunu ve gururunu öğrencisinden idari ve akademik personeline kadar hep birlikte yaģamayı, çeģitli meslek gurupları ve iģ dünyası ile iģ birliği kurmayı önemseyen üniversitemiz, yapacağı çalıģmalarla kısa sürede bazı alanlarda öne çıkmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz personeli, öğrencileri ve Karaman lı hemģehrilerimizin gayretleriyle ilerde çok daha iyi yerlere geleceğine inandığımız üniversitemiz, ortak çalıģmaların sonucunda farklı ve tercih edilen bir üniversite olacaktır. Saygılarımla. Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör

7

8 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ÖN SÖZ TEġKĠLAT ġemasi 1. GENEL BĠLGĠLER KuruluĢ ve GeliĢmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları AraĢtırma Merkezleri PERSONEL Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Durumu EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Öğrenci Dağılımı Öğrenci BaĢarı Durumları Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Alan Öğrenciler BĠLĠMSEL FAALĠYETLER Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALĠYETLERĠ Ġdari Yapı Beslenme Hizmetleri Barınma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Burs Hizmetleri Öğrenci Konseyi Öğrenci Toplulukları Konferans Salonları TESĠSLER Genel YerleĢim Karaman Ġl Merkezi Ermenek Ġlçesi Kazım Karabekir Ġlçesi DĠĞER FAALĠYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Hizmetleri 95

9 REKTÖR SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SAĞLIK YÜKSEKOKULU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESELEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM BAŞKANLIKLARI GENEL SEKRETERLİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU

10 I GENEL BĠLGĠLER w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 1 -

11 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1- KuruluĢ ve GeliĢmeler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı Kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Bununla birlikte üniversitemizin ilk nüvesi 1987 yılında Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu ile atılmıģtır. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Tarım Alet ve Makinaları ile Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü programları açılarak eğitim-öğretime baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Halıcılık, Kesim ve Et Endüstrisi, Kimyasal Teknoloji; eğitim-öğretim yılında Seramik ile Süt ve Teknolojisi ve eğitim-öğretim yılında açılan Mantarcılık ve Bilgisayar Programcılığı programları ile Meslek Yüksekokulu nda program sayısı sekize ulaģmıģtır eğitim- öğretim yılında Otomotiv, eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Ev ve Deney Hayvanları, Organik Tarım ve eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları açılmıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı, Lojistik Programı, Geleneksel El Sanatları Programı, Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, Grafik Tasarımı Programı açılmıģtır. Bu programlar için öğrenci talebinde bulunulacaktır. Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu nun tarihli Genel Kurul toplantısında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıģtır. Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Geleneksel El Sanatları, Otomotiv Teknolojisi normal ve ikinci öğretim programları ile Makine, Organik Tarım, Grafik Tasarım programları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu na, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, normal ve ikinci öğretim programları ile Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Emlak ve Emlak Yönetimi, Lojistik programları da Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu na aktarılmıģtır. Bugün itibariyle Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda 1413 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilirken Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda 351 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. Ermenek Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak; tarihli Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulmuģtur eğitim-öğretim yılında ĠnĢaat programı ile eğitim - öğretime baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında Elektrik programı, eğitimöğretim yılında Bilgisayar Programcılığı normal öğretim ile ĠnĢaat ikinci öğretim programı açılmıģtır eğitim- öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı açılmıģtır eğitim-öğretim yılında Muhasebe ikinci öğretim ile ĠĢletme Yönetimi normal öğretim programları açılmıģtır eğitim-öğretim yılında ĠĢletme Yönetimi ikinci öğretim ile Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği normal ve ikinci öğretim programları açılmıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programı, tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Su Ürünleri programı, tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile DıĢ Ticaret Programı açılmıģtır. Bu programlar için öğrenci talebinde bulunulacaktır. Bugün itibariyle Bilgisayar Programcılığı, ĠĢletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği programlarında 741 kayıtlı öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Kanun la; Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi kurulmuģtur eğitim-öğretim yılında ĠĢletme Bölümü'ne 52 öğrenci alarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısında Ġktisat Bölümü kurulmuģ ve tarihli toplantısında 70 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında Ġktisat ve ĠĢletme bölümlerinde ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmasına izin verilmiģ ve eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıģtır yılında Kamu Yönetimi Bölümü normal ve ikinci öğretime açılmıģ ve eğitim öğretim yılında normal öğretim, eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretim programına öğrenci alınarak program sayısı altıya ulaģmıģtır. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bugün w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 2 -

12 itibariyle 6 programda kayıtlı 3459 öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir yılında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuģ ve gerekli altyapı sağlanamadığı için öğrenci alamamıģtır. Gerekli altyapının oluģturulması ile birlikte tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Çocuk GeliĢimi normal ve ikinci öğretim programına toplamda 60 öğrenci, YaĢlı Bakımı normal ve ikinci öğretim programına da toplamda 60 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir. Böylece Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim yılında 120 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Evde Hasta Bakımı programı, Ġlk ve Acil Yardım programı açılmıģ, tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Diyaliz Programı, tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı açılmıģtır. Evde Hasta Bakımı normal ve ikinci öğretim programlarına 30 ar öğrenci alınmıģ diğer programlar için öğrenci talebinde bulunulacaktır. Bugün itibariyle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 336 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu kurulmuģ ve eğitim-öğretim yılında Mahalli Ġdareler ve Turizm Rehberliği programları ile eğitim - öğretime baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programı açılmıģ fakat bu bölüm henüz öğrenci alımına baģlamamıģtır. Bugün itibariyle Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Yerel Yönetimler normal ve ikinci öğretim olmak üzere dört programa kayıtlı 355 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırma amacıyla, Mart 1992 tarihinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresi nde belirlenen hedefler doğrultusunda Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi baģlatılmıģtı. Bu proje kapsamında ve Yüksek Sağlık ġurası kararları doğrultusunda; hemģire, ebe ve sağlık memurluğu eğitiminin Avrupa Birliği normlarında ve lisans düzeyinde yürütülmesi ve yeni sistemin Ülke Modeli haline getirilmesi kararlaģtırılmıģtı. Bu geliģmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı nın talebi ve Yükseköğretim Kurulu nun teklifi ile 2809 sayılı yasanın Ek-30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu nun 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8555 sayılı kararı ile Türkiye genelinde içinde Karaman Sağlık Yüksekokulu nun da bulunduğu 79 Sağlık Yüksekokulu kurulmuģ ve karar 2 Kasım 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı arasında imzalanan tarihli bir iģ birliği protokolü ile eğitimin sağlık meslek lisesi binalarında yapılması öngörülmüģ, eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretime baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Sosyal Hizmet bölümü, Beslenme ve Diyetetik bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü açılmıģ fakat bu bölümler henüz öğrenci alımına baģlamamıģtır. Sağlık Yüksekokulu, HemĢirelik programına kayıtlı 294 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak; 18 Kasım 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olup, eğitimöğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Antrenörlük Eğitimi bölümü ve anabilim dalı, Spor Yöneticiliği bölüm ve anabilim dalı kurulmuģtur. Bugün itibariyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği normal öğretim, Spor Yöneticiliği normal ve ikinci öğretim programlarında kayıtlı 317 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı tarih ve sayılı Resmi Gazete ile Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuģ fakat öğrenci alınamamıģtır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunun tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuģ, tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Tarih Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģ, tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģ ve eğitim-öğretim yılında Tarih Bölümü normal yerleģtirme ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ise ek yerleģtirme ile öğrenci alarak eğitim-öğretime baģlamıģtır. w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 3 -

13 Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine ikinci öğretime 40 ar öğrenci, tarihli toplantısında ise Sosyoloji Bölümüne normal ve ikinci öğretim programlarına 40 ar öğrenci alınmasına izin verilmiģ, eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretimine baģlamıģlardır. Edebiyat Fakültesi bugün itibariyle 6 programda kayıtlı 943 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuģ fakat öğrenci alınamamıģtır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ne bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuģ, tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında Kimya bölümüne 50 öğrenci alınmasına, Kurul un tarihli toplantısında ise Biyoloji bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir eğitim öğretim yılında normal yerleģtirme ile Kimya bölümüne, ek yerleģtirme ile Biyoloji bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretime baģlanmıģtır. Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında Fizik Bölümü normal öğretim programına 40 öğrenci alınması, Kimya Bölümü Ġkinci öğretim programına 50 öğrenci alınması uygun görülmüģ, kurulun tarihli toplantısında ise Biyoloji Bölümü ikinci öğretim programına 45 öğrenci alınması uygun görülmüģtür eğitim öğretim yılında normal yerleģtirme ile Fizik Bölümü normal öğretim programına, Kimya Bölümü ikinci öğretim programına ve ek yerleģtirme ile Biyoloji Bölümü ikinci öğretim programına öğrenci alınmıģtır tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Matematik normal ve ikinci öğretim programlarına 45 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir. Kamil Özdağ Fen Fakültesi kayıtlı 283 öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim-öğretimlerini sürdüren bu birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiģtirilerek aynı kanunla kurulan üniversitemize bağlanmıģtır. Aynı Kanun un (ç) fıkrası gereğince eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü rektörlüğe bağlanmıģ, Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuģtur eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü ise 2 anabilim dalına öğrenci alarak faaliyete geçmiģtir. Üniversitemiz bünyesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik Fakültesi kurulmuģtur tarihli Yükseköğretim Kurulu toplatıģın da ise Mühendislik Fakültesi ne bağlı bölüm ve anabilim dalları kurulmuģ ve tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında da Gıda Mühendisliği programına 30 öğrenci alınmasına izin verilmiģtir. Mühendislik Fakültesi eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Gıda Mühendisliği ikinci öğretim programına, tarihinde de Enerji Sistemleri Mühendisliği programına öğrenci alımına izin verilmiģtir. Bugün itibariyle Mühendislik Fakültesi bünyesinde 155 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Eğitim Fakültesi kurulmuģ ve tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Eğitim Fakültesi ne bağlı bölüm ve anabilim dalları açılmıģtır tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak Ġslami Ġlimler Fakültesi kurulmuģtur. w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 4 -

14 Hızla geliģen üniversitemiz eğitim öğretim yılında altı fakülte, iki yüksekokul, beģ meslek yüksekokulu, iki enstitü ve beģ araģtırma merkezinde yaklaģık öğrenci ve 644 akademik ve idari personeli ile eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Arkeoloji Bölümü Prehistorya Arkeolojisi Anabilim Dalı Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı b) Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ç) Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı Din Felsefesi Anabilim Dalı d) Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı e) Mütercim - Tercümanlık Bölümü Ġngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Arapça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Farsça Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı f) Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı g) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyal Yapı ve DeğiĢme Anabilim Dalı Sosyoloji Programı Sosyoloji Programı (Ġ.Ö.) h) Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Tarih Programı Tarih Programı (Ġ.Ö.) ı) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 5 -

15 Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Programı Türk Dili ve Edebiyatı Programı (Ġ.Ö.) Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Anabilim Dalı b) Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı ĠĢitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı c) Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Anablim Dalı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi'e bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü ÇalıĢma Ekonomisi Anabilim Dalı ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Siyaset Anabilim Dalı Endüstri ĠliĢkileri Anabilim Dalı Ġnsan Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı b) Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Ekonometri Anabilim Dalı Ġstatistik Anabilim Dalı c) Ġktisat Bölümü Ġktisat Politikası Anabilim Dalı Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı Ġktisat Tarihi Anabilim Dalı Ġktisat Programı Ġktisat Programı (Ġ.Ö.) ç) ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Kooperatifçilik Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 6 -

16 ĠĢletme Programı ĠĢletme Programı (Ġ.Ö.) d) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Yönetim Bilimler Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı Kamu Yönetimi Programı (Ġ.Ö.) e) Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Mali Ġktisat Anabilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı f) Siyaset bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı Siyasi Tarih Anabilim Dalı Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Anabilim Dalı Zooloji Anabilim Dalı Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Biyoloji Programı Biyoloji Programı (Ġ.Ö.) b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Nükleer Fizik Anabilim Dalı Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Fizik Programı c) Ġstatistik Bölümü ç) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Anabilim Dalı Polimer Kimyası Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Kimya Programı Kimya Programı (Ġ.Ö.) d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 7 -

17 Geometri Anabilim Dalı Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Topoloji Anabilim Dalı Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Matematik Programı Matematik Programı (Ġ.Ö.) Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Kurumsal Temelleri Anabilim dalı Bilgisayar Donanımı Anabilim dalı Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalı b) Biyomühendislik Bölümü Biyomühendislik Anabilim Dalı c) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim dalı Elektrik Makineleri Anabilim dalı Devreler ve Sistemler Anabilim dalı Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim dalı Elektronik Anabilim dalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim dalı Telekomünikasyon Anabilim dalı ç) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı ve Yanma Tekniği Anabilim Dalı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı Petrol ve Doğalgaz Anabilim Dalı Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı d) Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri Anabilim dalı Gıda Teknolojisi Anabilim dalı Gıda Mühendisliği Programı Gıda Mühendisliği Programı (Ġ.Ö.) e) ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim dalı Yapı Malzemesi Anabilim dalı UlaĢtırma Anabilim dalı Hidrolik Anabilim dalı Mekanik Anabilim dalı Yapı Anabilim dalı f) Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim dalı Konstrüksiyon ve Ġmalat Anabilim dalı Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim dalı Termodinamik Anabilim dalı Mekanik Anabilim dalı Otomotiv Anabilim dalı g) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Elektronik Malzemeler Anabilim dalı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 8 -

18 Polimerler Anabilim dalı Ġslami Ġlimler Fakültesi a)temel Ġslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Hadis Anabilim Dalı Ġslam Hukuku Anabilim Dalı Kelam ve Ġslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Tasavvuf Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı b)felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Ġslam Felsefesi Anabilim Dalı Din Bilimleri Anabilim Dalı c)ġslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Ġslam Tarihi Anabilim Dalı Türk Ġslam Edebiyatı ve Ġslam Sanatları Anabilim Dalı ç)ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü 1.3- Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı programlar; Biyoloji Doktora Programı Biyomühendislik Doktora Programı Kimya Doktora Programı Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Biyomühendislik Tezli Yüksek Lisans Programı Ġleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans Programı Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı programlar; ĠĢletme Doktora Programı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Ġktisat Tezli Yüksek Lisans Programı ĠĢletme Tezli Yüksek Lisans Programı Kamu Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 1.4- Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı b) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa - 9 -

19 c) Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yönetim Bilimler Anabilim Dalı Spor Yöneticiliği Programı Spor Yöneticiliği Programı (Ġ.Ö.) Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu na bağlı bölümler ile anabilim dalları; a) HemĢirelik Bölümü Cerrahi Hastalıklar HemĢireliği Anabilim Dalı Halk Sağlığı HemĢireliği Anabilim Dalı HemĢirelik Esasları Anabilim Dalı HemĢirelikte Öğretim Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı Psikiyatri HemĢireliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı Ġç Hastalıkları HemĢireliği Anabilim Dalı HemĢirelik Programı b) Sosyal Hizmet Bölümü c) Beslenme ve Diyetetik Bölümü ç) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1.5- Meslek Yüksekokulları Ermenek Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu na bağlı bölüm ve programlar; a) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı (Ġ.Ö.) b) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı c) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ç) Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı Elektrik Programı (Ġ.Ö.) d) Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Ġ.Ö.) e) Pazarlama ve DıĢ Ticaret Bölümü DıĢ Ticaret Programı f) Su Ürünleri Bölümü Su Ürünleri Programı g) Yönetim ve Organizasyon Bölümü ĠĢletme Yönetimi Programı ĠĢletme Yönetimi Programı (Ġ.Ö.) Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Programı Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Programı (Ġ.Ö.) w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

20 Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu na bağlı bölüm ve programlar; a) Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (Ġ.Ö.) Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı b) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı (Ġ.Ö.) Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Proğramı c) Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Yerel Yönetimler programı (Ġ.Ö.) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na bağlı bölüm ve programlar; a) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk GeliĢimi Programı Çocuk GeliĢimi Programı (Ġ.Ö.) b) Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı Evde Hasta Bakımı Programı (Ġ.Ö.) Ġlk ve Acil Yardım Programı YaĢlı Bakımı Programı YaĢlı Bakımı Programı (Ġ.Ö.) c) Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı(Ġ.Ö.) ç) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı Diyaliz Programı(Ġ.Ö.) Ameliyathane Hizmetleri Programı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu na bağlı bölüm ve programlar; a) Finans ve Bankacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bankacılık ve Sigortacılık Programı (Ġ.Ö.) b) Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Ġ.Ö.) c) Otel, Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı(Ġ.Ö.) AĢcılık Programı ç) Toptan ve Perakende SatıĢ Bölümü Emlak ve Emlak Yönetimi Programı d) Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

21 Lojistik Programı(Ġ.Ö.) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu na bağlı bölüm ve programlar; a) Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Bilgisayar Programcılığı Programı (Ġ.Ö.) b) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Ev ve Deney Hayvanları Programı Organik Tarım Programı Organik Tarım Programı (Ġ.Ö.) c) El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programı Geleneksel El Sanatları Programı (Ġ.Ö.) Halıcılık ve Kilimcilik Programı Halıcılık ve Kilimcilik Programı (Ġ.Ö.) Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (Ġ.Ö.) ç) Gıda ĠĢleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı (Ġ.Ö.) d) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı Makine Programı (Ġ.Ö.) e) Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı Otomotiv Teknolojisi Programı (Ġ.Ö.) f) Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı 1.6- Rektörlük Bölüm BaĢkanlıkları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığı Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayılı kararı ile kabul edilmiģ, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nca tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmasına karar verilmiģtir. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin isteğe bağlı Ġngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri verilmektedir. w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

22 1.7- AraĢtırma Merkezleri Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Kadın AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Tarımsal Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Uluslararası ĠliĢkiler Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir Türk Dili Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kurulmasına karar verilmiģtir. w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

23 w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

24 II PERSONEL w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

25 2.PERSONEL Üniversitemizin akademik ve idari personelin her türlü iģ ve iģlemleri Personel Dairesi BaĢkanlığı nca yürütülmektedir. 2.1-Akademik Personel Durumu Çizelge yılında üniversitemizde görev yapan akademik personelin durumu Birimi Prof. Doç. Yrd. Doç Öğr. Gör. AraĢ. Gör. Okut man Uzma n Çevir men Eğt. Öğr. Pln. TOP. Rektörlük Ġkt.Ġda. Bil.Fak K.Ö. Fen Fak Edebiyat Fak Mühendislik Fak Eğitim Fak Ġslami Ġlimler Fak Sağlık Y.O B.E.S.Y.O Sosyal Bil. MYO Teknik Bil. MYO Ermenek MYO K.Karabekir MYO Sağlık Hiz. MYO Sos.Bil.Enst Fen. Bil. Enst TOPLAM w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

26 2.2-Ġdari Personel Durumu Çizelge yılında üniversitemizde görev yapan idari personelin durumu. Birimi GĠH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dai.BĢk Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BĢk Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dok.Dai.BĢk Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BĢk Strateji GeliĢtirme Daire BĢk Hukuk MüĢavirliği Döner Sermaye ĠĢletme Müd Erasmus Kurum Koordinatörlüğü BAP Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak Kamil Özdağ Fen Fakültesi Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Ġslami Ġlimler Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Sosyal Bilimler MYO Teknik Bilimler MYO Ermenek MYO Kazım Karabekir MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

27 w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

28 III EĞĠTĠM ÖĞRETĠM w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

29 3. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ 3.1. Öğrenci Dağılımı eğitim-öğretim yılında Üniversitemize bağlı fakültelerde 4840, yüksekokullarda 613, meslek yüksekokullarında 3196 ve entitülerde 197 öğrenci olmak üzere toplam 8846 öğrenci eğitimöğretim görmüģtür. Çizelge 3. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin Yıllara Göre Öğrenci Sayısı. ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ SAYISI BĠR ÖNCEKĠ YILA GÖRE ARTIġ % w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

30 Yıllara Göre Öğrenci Sayısı Değişimi Grafik 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi nin Yıllara Göre Öğrenci Sayıları. Çizelge 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayısı. BĠRĠMĠ ÖĞRENCĠ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELĠK DĠLĠM FAKÜLTE ,71 YÜKSEKOKUL 613 6,93 MESLEK YÜKSEKOKULU ,13 ENSTĠTÜ 197 2,23 GENEL TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜ 2% 36% 55% 7% Grafik 2- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Birimlerine Göre Öğrenci Sayıları. w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

31 Çizelge 5. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. BĠRĠM KIZ KIZ (%) ERKEK ERKEK (%) TOPLAM FAKÜLTE , , YÜKSEKOKUL , , MESLEK YÜKSEKOKULU , , ENSTĠTÜ 79 40, , TOPLAM , , ERKEK KIZ FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU ENSTİTÜ Grafik 3. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Kız-Erkek Öğrenci Sayıları. Çizelge 6. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları.. Normal Öğretim Ġkinci Öğretim TOPLAM Önlisans Lisans Lisansüstü TOPLAM w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

32 38% 62% Normal Öğretim İkinci Öğretim Grafik 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Çizelge 7. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yılı Fakültelere Göre Normal ve Ġkinci Öğretim Öğrenci Sayıları. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Normal Öğretim Öğrenci Sayıları Ġkinci Öğretim Toplam Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak Kamil Özdağ Fen Fakültesi Mühendislik Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu K.Karabekir Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM w w w. k m u. e d u. t r Sayfa

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖN SÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY 2011/2) Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr . 1106006 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / Rus Dili ve Edebiyatı SÖZ 1 1 0 83.582 83.582 1106021 ANKARA ÜNİVERSİTESİ / İspanyol Dili ve Edebiyatı SÖZ 2 2 0 80.643 84.398 1106036 ANKARA ÜNİVERSİTESİ /

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

2012-YLSY Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2012-YLSY Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar YLSY. com.tr 1001001 Abant İzzet Baysal Ü. / İİBF / Kamu Yönetimi / Devletler Hukuku EA 1 1 0 83,59100 83,59100 1002002 Abdullah Gül Ü. / Bilgisayar Bilimleri F. / Yazılım Müh. / Yazılım Mühendisliği 1

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler

2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler 2013 Aralık Öyp Yerleştirmeleri Anabilimdalı Bazlı Değerler Anabilimdalı Adı Sayı En Küçük Öyp Puanı En Büyük Öyp Puanı AHŞAP YAPILAR VE RESTORASYON ANABİLİM DALI 1 83,116 83,116 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖD: Öğrenci Değişimi FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ D43 - FARABİ- 01 Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Farabi Kurum Koordinatörü Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 0 ORGANİK TARIM 0 8 PAZARLAMA TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 8 BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU Toplam Öğrenci Sayısı : 8 BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI Birimin Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI İdari Birim Kimlik Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71130526 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 92903044 KURULLAR 63911826

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Önlisans Lisans Tezli Yüksek Lis. Tezsiz Yüksek Lis. Doktora Genel Toplam

Önlisans Lisans Tezli Yüksek Lis. Tezsiz Yüksek Lis. Doktora Genel Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 22 32 60 36 60 57 106 71 248 196 444 İşletme 9 12 52 48 66 54 110 134 237 248 485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 39 55 65 40 63 50 81 85 248 230 478 Maliye

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 547 sayılı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 36 31 67 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 23 15 38 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki

Kadro Sayısı. Son Başvuru Tarihi. İlan Linki GAZİ ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MÜTERCİM TERCÜMANLIK MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ÇİNCE) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 29.12.2016-12.01.2017 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=55546 GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının ve ları Listesi (Tablo 4) Eğitim Fakültesi Küçük Büyük 102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 2 134 134 233,52915 274,72374 102510459 Rehberlik

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI Birimin Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI İdari Birim Kimlik Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 71130526 ÖZEL KALEM 92903044 SENATO 38418255 ÜNİVERSİTE YÖNETİM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486

Bayan Topl. Bayan Erkek Topl. Erkek Genel Toplam Birimler Haz. Haz. Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 101 173 486 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 152 161 313 72 101 173 486 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 37 38 75 12 14 26 101 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 29 17 46 16 8 24 70 Gıda Teknolojisi 28 37 65 10 16 26 91

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Altıntaş Meslek Yüksekokulu 330 181 511 Gıda Kalite Kontrolü ve

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI YL 30 DR 5 YL 2 DR 2 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ İLANI ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI PRG Öğr. Sayısı BAŞVURU KOŞULLARI* İktisat YL 30 DR 5 İlgili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları

Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

2010 YLSY Sonuçlarındaki En Küçük ve En Büyük Puanlar

2010 YLSY Sonuçlarındaki En Küçük ve En Büyük Puanlar 2010 YLSY Sonuçlarındaki En Küçük ve En Büyük Puanlar ALAN KODU KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GEN. KON. YERL. ADAY SAY. BOŞ KON. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN 1155257 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Hukuk

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ Eğitim Fakültesi Kayıt Tarihi Adres Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Program Kodu 01 0 0107 04 047 0 07 04 01 0 01 04 07 00 041 04 04 011 011171 011147 0111 01114 01114 011174 0101 01111 014 0111 0107 01 0107 Program Adı Adalet Adalet (%0 Burslu) Adalet (Uzaktan Eğitim)

Detaylı

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP**

İngilizce Y.Lisans. Yabancı Uyruklu *ESRUC ÜNİP** T.C. ATATÜRK ÜNİVE+A:J3RSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 204205 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları 2 Fizik veya Astronomi ve Uzay Bil. Bölümü

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI Toplantı Sayısı : 59 Toplantı Tarihi : 23/01/2015 1- Enstitümüze bağlı Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından 2014-2015 eğitim öğretim

Detaylı