TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara"

Transkript

1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

2

3 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki ve işbirliği Portföyü Eczacı Odalarımızın Konumu ve Etkinliği

4 ÖRGÜTSEL KONUM Meslek Örgütü olarak Konumu ve Yetkinliği Ülke Politikalarına Bakış Sağlık Politikalarına Bakış Dünyada Sosyal Güvenlik ve Sağlık Harcamaları Küresel ve Bölgesel Ekonomi Türkiye de Ekonomik Büyüme ve 2023 Vizyonu İlaç Politikalarına Bakış Sağlık harcamaları içinde ilaç İlacın iktisadi Sağlık gereci olarak durumu Toplumsal değeri Bölge Toplantıları (3 ayda bir en az iki eczacı odamızda) Ülke gündemi, Sağlık ve İlaç Politikaları ile ilgili Eczacı Odası Başkanları Bilgilendirme Seminerleri (ilgili bürokrat, akademisyenlerin desteği ile 2 gün) Öncelikli olarak Merkez Heyeti üyelerine olmak üzere «Sağlık Ekonomisi» eğitimleri Başkanlık Divanı

5 ÖRGÜTSEL KONUM Eczacı Odalarının Konumu ve Yetkinliği Eczacı Odaları Genel Sekreterler Toplantısı ( Ocak ayı içerisinde) Eczacı Odaları Saymanlar Toplantısı ( Ocak ayı içerisinde) Eczacı Odaları Denetleme Kurulu Başkanları Toplantısı ( Şubat ayı içerisinde) Eczacı Haysiyet Divanı Başkanları Toplantısı ( Şubat ayı içerisinde) Genel Sekreter Sayman Denetleme Kurulu Haysiyet Divanı ve Hukuk Müşavirleri Ülke gündemi, Sağlık ve İlaç Politikaları ile ilgili Eczacı Odası Başkanları Bilgilendirme Seminerleri (ilgili bürokrat, akademisyenlerin desteği ile 2 gün) Başkanlık Divanı

6 ÖRGÜTSEL KONUM İlişki ve İşbirliği Portföyü Diğer Meslek Birlikleri İle İlişkiler (TEB 2. Başkan Ecz. Arman ÜNEY) Diğer eczacılık oluşumları ile ilişkiler İlaç Sanayi ile ilişkinler Ecza Depoları ile ilişkiler Süreç bazlı değerlendirme Eczane Teknisyenleri Dernekleri ile ilişkiler (Eczacı odalarımızla değerlendirme)

7 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Yasal Altyapı ve Mevzuat KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlilik ve Yetkinlik

8 6643 Dair Büyük Kongre Kararları: KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Eczacıların yaptıkları mesleki ve hukuki ihlallerin düzeltilebilmesi ve müeyyidelerin zamanında uygulanabilmesini teminen 6643 sayılı yasa ve TEB Yönetmeliği nde yeni düzenleme yapılabilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Büyük Kongre Delege sisteminin güncelliğini yitirmiş olduğu belirtilerek bu konuda başkanlar danışma toplantısı yapılarak konunun değerlendirilmesinden sonra varılan mutabakat doğrultusunda yasal düzenleme yapılması hususunda TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi 6643 sayılı TEB Kanununda Değişiklik Komisyonu Ecz. Sertaç ÖZMEN

9 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat TEB Yönetmeliği ne Dair Büyük Kongre Kararları: TEB Yönetmeliği nin 33 üncü maddesinde denetçi eczacılar ile ilgili olarak yer alan herhangi bir nedenle haysiyet divanlarında cezalandırılmamış ibaresinin kaldırılarak, yerine 6643 sayılı yasanın 16 ıncı maddesi hükmünün denetçi eczacılar için de geçerli olacağı ibaresinin konulması hususunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi, TEB Yönetmeliği nin 41 inci maddesinin sonuna Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye erişebilmelerinin temini, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardımın sağlanması ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla, eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi kurar. Eczacılık Akademisi ve bu akademide görev yapacak kişilerin görev-yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir. TEB Yönetmeliği nin 35 inci maddesinin Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde TEB Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanır. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilir. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılır. şeklinde değiştirilmesi Genel Sekreterlik

10 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat 6197 Yönetmeliği ne Dair Büyük Kongre Kararları: 6197 sayılı yasada 6308 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile eczane açılması ve nakilleri ile ilgili yeni kriterler getirildiği belirtilerek eczacıların doğal afet ve kentsel dönüşüm gibi iradeleri dışında eczanelerinden ayrılmaları gereken durumlarda ilçe dışına nakil hakkını korumaları konusunda, hazırlanmakta olan 6197 sayılı yasaya bağlı yönetmelikte yer verilmesi hususunda çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi

11 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Deontoloji Tüzüğüne Dair Büyük Kongre Kararları: Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünde güncelleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Deontoloji Tüzüğü Değiştirme Komisyonu Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU

12 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Eczacılık Eğitimi Alanına İlişkin Büyük Kongre Kararları: Yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması mevcut fakültelerin kontenjan sayılarının düşürülmesi ve eczacılık eğitiminde bir standart sağlanması hususunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi (İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ) Stok Affı Konusuna ilişkin Büyük Kongre Kararları: Eczanelerin yazar kasa değişikliği yapması 31/12/2015 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir. Gerçek stoklarımızı saptamak ve bu sisteme uygulayabilmek için stok affının sağlanması konusunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi,

13 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat İyi Eczacılık Uygulamaları Alanında Büyük Kongre Kararları: Eczaneler ilaçlarını ecza depolarından ve/veya ecza kooperatiflerinden tedarik etmektedir. Tedarik işlemleri günlük depo servisleri ve/veya motor-kuryeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak son zamanlarda İyi Dağıtım Uygulamaları bahane edilerek ecza depoları ve/veya ecza kooperatifleri teşebbüs birliği içerisinde hareket etmekte eczane ekonomileri açısından olumsuz etkileri olabilecek bir uygulama yaparak motor kuryelerin kaldırılması konusunda çaba sarf etmektedirler. Bu nedenle ecza depolarının motor kurye ile ilaç dağıtımını kaldırmalarının engellenmesi konusunda çalışma yapması için Merkez Heyeti ne görev verilmesi,,(eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Eczacılık Federasyonu tarafından Ekim 2013 tarihinde yayımlanan ve bir öncekini revize eden İyi Eczacılık uygulamaları Kılavuzu nun redakte edildikten sonra Türkiye ye adaptasyonu ve Sağlık Bakanlığı nezdinde yayınlanması için gerekli çalışmaların yapılması için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ne görev ve yetki verilmesi (6197 Yönetmeliği Merkez Heyeti)

14 Merkez Yapılanma İş Sağlığı ve Güvenliği Doküman Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Hizmetleri Eczacı Bilgi Sistemi EGAŞ KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Genel Sekreter Uzm. Ecz.Harun KIZILAY Yönetim Ecz. Bülent Varel Ecz. Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU Ecz. Esin İYİEL Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU Ecz. Nevin TAŞLIÇAY Denetim Ecz. Sertaç ÖZMEN Ecz. Mehmet Hakan AKCAN NOVAGENİX Yönetim Ecz. Erdoğan ÇOLAK Ecz. Arman ÜNEY Ecz. Aynur YILDIZ Ecz. Ziya ÖRMECİ Ecz. Murat YÜRÜR

15 KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Yardımlaşma Sandığı Eczacı Odasına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı na birikmiş aidat borçları olan eczacıların, söz konusu borçlarının tamamını tarihine kadar defaten ödemeleri halinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmaması, aksi takdirde ilgili eczacı odalarınca haklarında yasal işlem yapılması 29 uncu Olağan Büyük Kongre de alınan karar gereği eczane eczacılarından bugüne kadar her yıl alınan TEB hesaplarında değerlendirilen Afet Fonu katılım bedeli toplamının TEB Yardımlaşma Sandığı na aktarılması ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği nin 18.maddesi kapsamında yapılacak yardımlarda kullanılması, söz konusu bedelin tarihinden itibaren oda aidatı kadar alınması,

16 KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Türk Eczacıları Vakfı Türk Eczacıları Vakfı tüm eczacılarımızın tabii olarak üye olduğu ve Birliğimizin bünyesinde bulunan bir vakıftır. Türk Eczacıları Vakfı Novagenix AŞ nin %87 hissedarı olup EGAŞ ın da tamamına yakınına sahiptir. Gelecekte Türk Eczacıları Vakfı nın bir Üniversite kurması ve tüm eczacılarımızı bu Üniversite bünyesinde kurulacak enstitü ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirmesi tüm eczacı meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini sağlayacaktır. Ayrıca Vakfın kurumsal kimliğinin geliştirilmesi ve ilaç ve eczacılık alanında faaliyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kaynaklarından Merkez Heyetinin kararı ile 2014 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl net gelirinin en fazla % 10 una kadar kaynağın Türk Eczacıları Vakfı na aktarılmasını, vakıf veya iştirakleri kanalı ile ilaç üretim, dağıtım, ithalat ihracat yapılması ve Üniversite kurma çalışmaları yapmak üzere vakıf senedi değişikliği ve düzenlemeleri de dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların Merkez Heyeti tarafından yapılması için görevlendirilmesi Merkez Heyeti

17 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Eczacılık Mesleğine Dair Geleceğe Dair MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Topluma Dair İlaca Dair

18 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum İlişkiler: Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Çalışmaları SGK mensuplarının reçetelerinde çıkan muayene ücretleri ve reçete katılım paylarının, eczaneler tarafından tahsilatlarının kaldırılarak, tahsilat işleminin çalışanlar ve diğer SGK kapsamında ki kişilerden kurum tarafından yapılması amacıyla çalışma yapmak TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Şu anda verilmekte olan mobil hizmet kapsamındaki reçetelerden muayene ücreti çıkmaması yönünde ve bu reçetelere mahsus olmak üzere reçete hizmet bedelinin artırılması yönünde çalışma yapılması,(sgk Protokol) SGK reçetelerinde oluşan ilaç fiyat farklarının tahsilatının emekli maaşlarından yapılması amacıyla TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Eczacı odalarımızın muvazaa ve etik dışı çalışan eczacılarla mücadele konusunda daha etkin çalışabilmeleri için SGK istatistik verilerinden yararlandırılması konusunda gerekli çalışmayı yapmak üzere yeni seçilecek Merkez Heyeti nin görevlendirilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU)

19 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum İlişkiler : Sosyal Güvenlik Kurumu SUT Tüm diyaliz merkezlerinde yazılan reçetelerin (epo içersiniçermesin) medula sistemi üzerinde yapılacak düzenleme ile, iş yeri hekimliği reçetelerinde olduğu gibi C grubu reçetelerine dahil edilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SUT a göre belirli kriterlerde (LDL, T Skoru vb) rapor düzenlenmesi esnasında, hastanın ilgili değerleri ödeme kriterlerine uymuyorsa, rapor medula sistemine girildiğinde bu işlemin onaylanmaması konusunda çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, 10 günlük ve tedavi amaçlı ilavesinin kaldırılması yönünde çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU

20 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum ilişkiler: Diğer Kurumlar Adalet Bakanlığı sözleşmelerinin yalnızca 1 adet olarak düzenlenmesi gereklidir. Hâlihazırda örneğin Silivri Cezaevindeki her bir ceza infaz birimi için ayrı ayrı sözleşme yapılmaktadır. Bu durum gereksiz yere sözleşme alınmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra cezaevi sırasına girecek olan eczanelere bölgesel sınırlama getirilmesi de gerekmektedir. Örneğin şu an, Kartal da bulunan bir eczane Silivri Cezaevi nin sırasına girebilmekte, bu durumda hem Silivri bölgesi eczaneleri hem de hastalar için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ayrıca protokolün 3.10 maddesinde de reçetenin düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenlerle Merkez Heyeti ne Adalet Bakanlığı sözleşmelerinin her bir ceza infaz birimi için ayrı ayrı sözleşme yapılamaması sadece tek bir sözleşmenin imzalanmasının yeterli sayılması hususunda görev verilmesi (Protokol Merkez Heyeti) İlaç ve eczacılık alanında gerek mali gerekse teknik verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan düzgün ve sağlıklı bir biçimde temin edilmesi, ilaç ve eczacılık alanında politika belirlemek amacıyla işlenmesi ve paylaşılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz. Ziya Örmeci)

21 Kurum İlişkiler Kurullar, Komisyonlar SGK İtiraz İnceleme Üst Komisyonu Ecz. Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU Ecz. Aynur YILDIZ Ecz. Mehmet Hakan AKCAN Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU Reklam Kurulu Ecz. Erdoğan ÇOLAK Patent Kurulu Ecz. Arman ÜNEY Bakanlık Muvazaa Komisyonu Ecz. Arman ÜNEY Ecz. Esin İYİEL Sağlık Meslekleri Kurulu Ecz. Erdoğan ÇOLAK MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair

22 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Politika Belgelerinin Oluşturulması ve Güncellenmesi Muayene ücretleri Fiyat Düşüşleri.. Genel Sekreterlik Mesleki Gelişim ve Yeterlilik Perspektifi Oluşturulması Dünya Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması FIP Kongrelerine ait sonuç bildirgelerinin Türkçe ye çevrilerek eczacılara iletilmesi için gerekli çalışmalar (Genel Sekreterlik) Kongre ve Çalıştaylar 12. Türkiye Eczacılık Kongresi (Eylül) 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü (Tema: İlaç Okuryazarlığı) FIP Bangkok/Tayland 30 Ağustos 4 Eylül 2014 TEBGK Kongresi 20 Mart 2014 (Ecz. Arman ÜNEY sorumluluğunda) PGEU Toplantıları (Ecz. Arman ÜNEY, Ecz. Harun KIZILAY ) Yayınlar MİSED, TEBHaberler (Ecz. Arman ÜNEY koordinatörlüğünde)

23 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Mesleki Eğitim - Mesleki Gelişim TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ 1)Murat L. Koçak 2)Sertaç Özmen 3)Prof. Ahmet Başaran 4)Prof. Tayfun Uzbay 5)Prof. Rümeysa Demirdamar 6)Prof. Cengiz Yakıncı 7)Prof. (Eğitimci) 8)Prof/Doç(İşletme/Muhasebe) 9)Hüseyin Öğüşlü 3 Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi 1 Hukukçu 1 Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi 1 İşletme/Muhasebe Öğr. Üyesi 2 Merkez Heyeti Üyesi Eczacılık Akademisi ne İlişkin Büyük Kongre Kararı: TEB 36 ıncı Olağan Büyük Kongresi nde alınan karar uyarınca kurulan, TEB Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEBAUM) faaliyetlerinin bundan böyle TEB Eczacılık Akademisi tarafından yürütülmesi,

24 Mesleki Eğitim - Mesleki Gelişim ECZACILIK STANDARTLARI VE ETİK KODLAR MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Verilen Hizmetlere Yönelik İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları: Türkiye de 400 den fazla eczane optik müessesesi bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın mesleki ve hukuki haklarının korunması amacıyla Türk Eczacıları Birliği bünyesinde optik ve optik ürünler komisyonu kurulması, bu hizmeti sağlayan eczacılarımızın mesleki bilgilerini yenilemeleri ve rekabet gücünü geliştirilmeleri amacıyla TEB Eczacılık Akademisi bünyesinde MİSEP düzenlemesi konusunda yeni Merkez Heyeti tarafından çalışma yapılması (Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu Ecz.Yavuz Tatar, Akademi) Eczacı odalarının nöbet listelerini manuel hazırlamalarının uzun zaman alması ve bazı sıkıntılara yol açması nedeniyle nöbet listelerinin bilgisayar ortamında hazırlanması için TEB öncülüğünde tüm eczacı odalarına nöbet hazırlama bilgisayar programı hazırlatılması hususunda çalışma yapmak, (Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz. Ziya Örmeci) Eczacılık Standartları Medikal ürünler ve sağlığa ilişkin diğer ürünlerin eczane pazarına kazandırılması konusunda Merkez Heyeti ne çalışma yapmak üzere görev verilmesi Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Eczane çalışanlarının eğitimleri ile ilgili en son Temmuz 2012 öncesi çalışanlara verilen sertifika alma hakkının, tarih aralığı genişletilerek başvurmayan kişilere de hak tanınabilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,(eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Eczane personellerinin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışma ortamı ve koşulları konusunda çalışma yapmak, (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN)

25 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Sürekli Mesleki Eğitim İlaç hakkındaki bilgileri ilaç sanayi dışında bağımsız, sağlıklı kaynaklardan da alabilmek amacıyla, gerçek bilgileri ve klinik çalışmaları kapsayan bir yayın hayata geçirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Merkez Heyeti) Astım, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları taşıyan hastaların bilgilendirilmesi için eğitim materyalleri hazırlanıp eczaneler aracılığıyla hastalara ulaştırılması ile ilgili çalışmayı yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi (Meslek Hakkı Komisyonu Ecz.Murat L. Koçak) Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu çerçevede yapacağımız hizmetlerin doğru sunulması ile meslek hakkı kazanmamız yönünde aşağıdaki önerimizin değerlendirilerek hayata geçirilmesi istiyoruz. Önerimiz eczanelerimize gelen hastalarımızın DM, KOAH, ASTIM gibi kronik hastalıkları için kullanmakta oldukları hayati öneme sahip ilaçlarının TEB tarafından düzenlenen ve ilgili resmi kurumlar tarafından da kabul edilen takip kartlarına işlenmesi suretiyle herhangi bir acil durum sırasında müdahale eden ekiplerin bilgilendirilmesinin sağlanması yönünde çalışma yapılması ve bu konunun önümüzdeki dönemde TEB gündemine alınması ( Deontoloji Komisyonu Ecz.Şevket Hamavioğlu)

26 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Uygulama Pratiği Dermokozmetik ürünler ile cilt ve saç analizlerinin eczanelerde de yapılabilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılabilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Mesleki sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve eczacıların görev ve yetki alanlarını kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için halka yönelik broşür, afiş hazırlanması ile radyo ve televizyon gibi iletişim kanallarının kullanılması ve bu tür çalışmaların süreklilik arz etmesi konusunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Kamu spotu Ulusal televizyon kanallarında gösterilen kamu spotlarında eczacılar ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili konuların işlenebilmesi amacı ile yeni seçilecek Merkez Heyeti nin çalışma yapması Kamu spotu Eczanelerdeki miadı dolmuş ürünlerin tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi üreticiler tarafından iade alınması ve uygun bir biçimde imha edilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yeni oluşacak Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN)

27 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Uygulama Pratiği Miadı geçen ilaçların imhası için şirket 150 TL alıyor. Yeşil ve kırmızı ilaçların imhasında kayıt işlemede sorun yaşanıyor. Bir kutu diazem için bile 150 TL vermek gerekiyor. Yeşil kırmızı reçeteli ilaçların miadı geçtiğinde firmaya iadesi veya değiştirilmesi için çalışma yapılmasını (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Ülkemizdeki ilaç miadlarının diğer ülkelerdeki ilaç miadlarıyla birlikte değerlendirilip gerçek değerlere getirilmesi ve uygulamaya konulması için yeni Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL İlaçlarda uygulanan miadın tespiti için Bakanlığın herhangi bir bilimsel çalışma yapıp yapmadığı bilmemekle birlikte aynı etken madde içeren ilaçlarda bile farklı miad tarihlerinin olduğu düşünürsek çokta bilimsel bir çalışmadan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca eczanelerimizde ciddi miad problemleri de yaşanmaktadır. Bu gerekçelerle miad farklılıklarının kaldırılarak bu sürenin optimum süre olarak belirlenmesi ve miadı geçen ilaçların geri kazanımının sağlanması için TEB nin çalışma yapması Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL

28 Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Ekonomik Yeterlilik Yasal Altyapı ve Mevzuat Nöbette karşılanan reçetelere nöbet hizmet bedeli alınabilmesi hususunda düzenleme yapılması amacıyla çalışma yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Eczane bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan halka, yerinde ilaç temininde görev yapan eczacılara hizmet karşılığı katkı payı ödenmesi için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (sgk protokol) SGK protokolünde düzenleme yapılarak 4.ve 5. Kademe ilaçlar için eczanelere kurum iskonto yapmamaları hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.hmet ÖZÇAVUŞOĞLU) SGK protokolüne giren sarf malzemelerin listesine nebülizatör vb. gibi yoğun kullanılan medikal sarf malzemelerinin eklenmesi hususunda düzenlemeleri yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) SGK ya yapılan eczane iskontosunun bir önceki yıl eczane cirosuna göre değil, sadece SGK ya kesilen toplam fatura tutarına göre tespit edilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU SGK ile dağıtım kanalları arasında farklı oranlarda uygulanan kamu kurum iskontolarının düzeltilebilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB İFK) Eczane karlılığını geliştirmek üzere kutu başına sabit bir ücretin ilaç fiyat kararnamesine eklenebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB)

29 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar Ekonomik Yeterlilik Yasal Altyapı ve Mevzuat İlaç fiyat düşüşlerinde günlük geçiş sürecinin uygulanabilmesi amacıyla çalışma yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB İFK) Daralan eczacı ekonomileri ve çalışma şartları göz önüne alındığında, SGK na yapılan eczane iskontolarında kurum harici satışların (ilaç dışı vb.) eczane gelirlerinin haricinde tutulması için yeni oluşacak Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Özel bankaların ve sigorta şirketlerinin keyfi ve yüksek ıskonto talebi ile haksız rekabete yol açacak şekilde seçtiği eczaneden ilaç alımını önlemek için gerekli çalışmayı yapmak üzere yeni seçilecek Merkez Heyetinin görevlendirilmesi, (Protokol Merkez Heyeti) İlaçların ecza depoları tarafından eczanelere satışı ile ilgili olarak yaygın adı ile bilinen çıkışa mal fazlası uygulaması nın kaldırılması, yerine mal fazlalarının tüm eczanelere düşük baremde ilaç alımında da uygulanmak üzere birim fiyattan depo tarafından eczanelere satılmasının sağlanması konusunda Merkez Heyeti nin çalışma yapması konusunda görevlendirilmesi (Meslek Hakkı Komisyonu EczMurat L. Koçak)

30 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar Ekonomik Yeterlilik Finans okuryazarlığı Eczacılık Akademisi Finansman kaynaklarının geliştirilmesi (KOSGEB vs..) TEB nin bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu indirim anlaşmalarından tüm odalar ve tüm eczacı üyelerin yararlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması için MH ne görev verilmesi, (İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ)

31 Eczane Sahibi Olmayan Eczacılar MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Kamuda Çalışan Eczacılar 663 sayılı KHK ile kurulan Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde eczacı kadrosunun tanımlanmamış olması, hekim ve diş hekiminden ayrılarak eczacı veya diğer grup olarak tanımlanmış olmasının özlük hakları açısından eczacı aleyhine olması sebebiyle eczacıların tüm mevzuatta diş hekimlerinin bulunduğu yerde yer alması hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yer alan, eczacı bulunmayan hallerde başhekimin görevlendireceği bir eczacı teknisyeni veya hemşire eczaneye bakar ibaresinin değiştirilmesi-kaldırılması ve eczacı olmaksızın bu eczanelerin işletilemeyeceği şeklinde düzenleme yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SGK Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te Eczacı idarecinin verdiği her görevi yapmakla yükümlüdür ibaresinin iptali veya kendisine verilen mesleği ile ilgili görevleri yapar şeklinde değiştirilmesi hususunda çalışılması, Eczacıların 6197 sayılı yasada sağlık hizmeti sunduğu ifade edilmiş olmasına rağmen kamuda çalışan eczacıların sağlık personeli değil memur olarak değerlendirilmesi nedeniyle çalışma koşulları ve özlük hakları açısından aleyhe durum yaratması nedeniyle bu durumun düzeltilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi Kamu Dışında Çalışan Eczacılar Maddi Koşullar Mesleki Gelişim Mesleki Doyum Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Ecz. Bülent VAREL

32 MESLEKİ KONUM İlaca Dair İlaç güvenliği Yeşil ve kırmızı reçetelerin çalınması-kaybolması durumunda online olarak takibi için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, İlaç ruhsatları Ecz. Erdoğan ÇOLAK Ecza depoculuğu Eczanelerde yoğunlukla satılan bitkisel drogların, TEB ve EGAŞ ortaklığı ile üretimi yapılarak eczanelerde güvenle satılması amacı ile çalışmalar yapmak üzere MH ye görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Genel Sekreterlik Uzm. Ecz. Harun KIZILAY İstihdam ve Girişimcilik Kom. EGAŞ, NOVAGENİX, Akademi

33 MESLEKİ KONUM Topluma Dair İlaca Erişim İlaç fiyat kararnamesi nedeniyle ithalatı veya üretimi yapılmayan ilaçların sayısının artması kaygı verici boyutlara gelmiştir. Bu nedenle üretiminden hastaya ulaşıncaya, hatta hastanın kullanmasından sonra bile ilaç üzerinde sorumluluğu ve söz hakkı olan bir mesleğin örgütü olarak bu ilaçları temin etmek tek başına yeterli değildir. Bu ilaçların ülkemizde neden bulunmadığını sormamız ve ilgili firma ve kurumların çözüm bulmasını sağlamak için kamuoyu oluşturmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmalar yapmak için yeni Merkez Heyeti ne görev verilmesi (Merkez Heyeti) Kamu Spotu Sağlık Okuryazarlığı Kamu spotundan başlanarak broşür vs farkındalık çalışmaları yürütülecek Başkanlık Divanı Sosyal Sorumluluk Görme ve İşitme Engelli Vatandaşlarımız Aile Bakanlığı ile görüşülerek destekleyici çalışmalar yürütülmesi Murat L. KOÇAK Harun KIZILAY

34 MESLEKİ KONUM Geleceğe Dair Stratejik Plan Hazırlık Ecz.Murat L. KOÇAK Uzm.Ecz. Harun KIZILAY Araştırma ve Fizibilite Çalışmaları Eczacıların ekonomik açıdan zor durumda bulunmaları geleceğimiz açısından sorunların daha da büyüyeceğini göstermektedir. Bunun yanında eczacı bakım hizmetlerini daha iyi verebilmek ve polifarmasiyi yönetebilmek için hastalar ile yakın ilişki içerisinde bulunmak durumunda kalacaktır. Bu bağlamda; eczaneler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini engelleyebilecek ve eczacıya yeni işlevler kazandırabilecek modeller üzerinde çalışılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle; öncelikle Aile Hekimliği sistemine entegre bir eczacılık modeli konusunda bir komisyon kurularak nüfusu civarında olan bir ilde pilot uygulamaya koyulabilmesini temin için Sağlık Bakanlığı, Hükümet ve TBMM nezdinde çalışmalar yapması için Merkez Heyeti nin görevlendirilmesi Aile Eczacılığı Komisyonu Ecz.Esin Demirtok İYİEL Başkanlık Divanı Hibe fonları ve Projeler (TUBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vs.) Ecz. Aynur YILDIZ

35 39. DÖNEM KOMİSYONLAR

36 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar Komisyon Adı Görev Alacak Merkez Heyeti/ Denetleme Kurulu Üyesi 1 Eczacı Emekliliği Komisyonu Ecz.Erdoğan ÇOLAK 2 İlaçta Durum Komisyonu Ecz.İsmail BAŞDİL 3 Sağlığa İlişkin Ürünler komisyonu Ecz.İsmail BAŞDİL 4 İstihdam ve girişimcilik komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ 5 TEBGK Gençlik Komisyonu Ecz.Arman ÜNEY 6 Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz.R. Ziya ÖRMECİ 7 Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu Ecz.Yavuz TATAR 8 Meslek Hakkı Komisyonu Ecz.Murat L. KOÇAK 9 Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Ecz.Bülent VAREL 10 SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU 11 Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN Sayılı TEB Kanununda değişiklik Komisyonu Ecz.Sertaç ÖZMEN 13 Deontoloji Komisyonu Ecz.Şevket HAMAVİOĞLU 14 Aile Eczacılığı Komisyonu Ecz.Esin DEMİRTOK İYİEL

37 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar Eczacı Emekliliği Komisyonu: Belirli bir yaş üstündeki eczacıların temel geçimlerini sağlayacak bir ücretlendirme sistemi ile eczanelerini kapatmasını özendirerek yeni eczacılara istihdam alanı yaratmak amacını taşımaktadır. İlaçta Durum Komisyonu: Komisyon, ilaç fiyatlarına ve KKİ oranlarına yönelik gerçekleştirilen müdahaleler ve firmaların ilaç alım koşullarında yaptıkları değişiklikler sonucu eczane ekonomilerinde yaşanan sıkıntılara çözüm yolları oluşturmak, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde eczanelerde yaşanması olası sorun ve sıkıntılar hakkında değerlendirme yapmak ve önlem çalışmaları yürütmek ana hedefini paylaşmaktadır. Sağlığa İlişkin Ürünler komisyonu: Eczane ürün yelpazesinin genişletilmesi ve eczanelerden sağlanan ürünlere ilişkin standart oluşturma hedefini taşıyan komisyon kişisel bakım ürünleri, bitkisel ürünler, medikal malzemeler, veteriner ve zirai ilaçlar başta olmak üzere, eczaneden satılan ilaç hariç diğer tüm ürünlerin; Sadece eczanelerden satılması Satılma standartlarının belirlenmesi Uygun olanların geri ödemeye alınması Gerekli olan analizlerin yaptırılması Eczacıların alanı sahiplenmesi için eğitim başta olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması konularında araştırma, bilgilendirme, savunuculuk çalışmalarının yapılması.

38 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar İstihdam ve Girişimcilik komisyonu: Sayıları her geçen gün artan eczacılık fakültelerinin önümüzdeki dönemlerde sağlık ve eczacılık alanında yol açabileceği sıkıntılara ilişkin savunuculuk çalışmaları yürütmek, eczacı işgücü planlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, yeni istihdam alanlarının oluşturulması için projeler geliştirmek ve eczacıların serbest eczacılık dışında alanlara yönlendirilmesine ilişkin farklı hibe ve girişimcilik desteklerinin hayata geçirilmesi adına çalışmalar yürütmek komisyonun görevleri arasındadır. TEBGK Gençlik Komisyonu: Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu (TEBGK), eczacılık fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini geliştirebilmeyi, kendi öznel sorunlarını ve projelerini hayata geçirebilmelerini, öğrencilerin birlikte düşünme, üretme, eczacılık eğitimine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etme, yerel ve uluslararası düzeylerde eczacılık fakültesi öğrencileri ile dayanışma içerisinde faaliyet sürdürülmelerine destek sağlayabilme amacını gütmektedir. Dilek ve Öneriler Komisyonu: Eczacı Odaları, eczacılar, üniversiteler gibi paydaşlardan gelen çalışma taleplerinin, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi gerekli görülen konularda detay bilgilerle sürecin netleştirilmesi ve geliştirilmesinin ardından Merkez Heyeti onayına sunulması amacını taşımaktadır. Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu: Optik ürünlere ilişkin hizmet sağlayan eczacılarımızın mesleki ve hukuki haklarının korunması, mesleki bilgilerini yenilemeleri ve rekabet gücünü geliştirilmelerine yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerinin düzenlenmesi amacı ile kurulmuştur.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS.2014-31.AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER A-) ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 960.904,03.TL Oda genel giderlerini aşağıda dökümü

Detaylı

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB 3 NİSAN 2014 Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; Bolu da yapılan 2. Eczacı Odası Yönetici Eğitimi Seminerlerine katıldı.3

Detaylı

07 ŞUBAT ŞUBAT 2017

07 ŞUBAT ŞUBAT 2017 07 ŞUBAT 2017 SGK İlaç Alım Protokolü revizyon konularının değerlendirilmesi amacıyla SGK Protokol Komisyonu 07.02.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliğinde bir araya gelmiştir. Toplantıya Oda Başkanımız

Detaylı

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti.

03 MART 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin SÖZLÜ yü ziyaret etti. 03 MART 2015 CHP Adana İl Başkanlığı görevine atanan Oda Eski Başkanımız Sayın Ecz. Burhanettin BULUT ve CHP Adana İl Yönetimi, Odamızı ziyaret etti. Yapılan ziyarette; yaklaşan genel seçimlerle ilgili

Detaylı

5 Aralık 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. 1 dosya görüşüldü ve kesinti kararı alındı.

5 Aralık 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. 1 dosya görüşüldü ve kesinti kararı alındı. ÇALIŞMA RAPORU 5 Aralık 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. 1 dosya görüşüldü ve kesinti kararı alındı. 5 Aralık 2016 Odamız ve Marmara Ün. Sürekli Eğitim Mrk (MÜSEM) işbirliği ile eczacılarımıza

Detaylı

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERYASI. TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı KONGRE YÜRÜTME KURULU KONGRE DANIŞMA KURULU

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERYASI. TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı KONGRE YÜRÜTME KURULU KONGRE DANIŞMA KURULU KONGRE BAŞKANI Ecz. Erdoğan ÇOLAK TEB Merkez Heyeti Başkanı KONGRE SEKRETERYASI Ecz. Arman ÜNEY Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN TEB Merkez Heyeti II. Başkanı TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı KONGRE

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 3. Ocak - 21. Eylül. 2012 Çalışma Raporu Prof. Dr. Bülent Gümüşel Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 21 Eylül 2012, Sıhhiye Yerleşkesi R salonu-ankara Görev yeri: Hastaneler Paydaşlar: Rektör,

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ 9 Kurumsal Gelişim TEB ECZACILIK AKADEMİSİ TEB Akademi TV'ye, Türk Eczacıları Birliği (www.teb.org.tr) ve TEB Eczacılık Akademisi (www.eczakademi.org) web adreslerinden ulaşılabilmektedir. Diğer yandan

Detaylı

ECZANELER DURUM ANKETİ

ECZANELER DURUM ANKETİ ECZANELER DURUM ANKETİ Anketin yapıldığı il veya ilçe: Eczacının cinsiyeti: Eczacının kaç yıldır serbest eczacılık yapmakta olduğu: Varsa eczacının eczacılık eğitimi dışında aldığı eğitimler: 1- Yıllık

Detaylı

1 Haziran 2016 Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez sağlık hizmetleriyle ilgili Başkanımız Ecz. İ.Yalın Ökmen ile görüştü.

1 Haziran 2016 Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez sağlık hizmetleriyle ilgili Başkanımız Ecz. İ.Yalın Ökmen ile görüştü. ÇALIŞMA RAPORU HAZİRAN 2016 1 Haziran 2016 Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Mihriban Ürkmez sağlık hizmetleriyle ilgili Başkanımız Ecz. İ.Yalın Ökmen ile görüştü. 2 Haziran 2016 Digiturk ile ortaklaşa

Detaylı

Türkiye de Temel Sağlık Politikası Hedefleri Çerçevesinde Eczacılık: Bugün ve Yarın

Türkiye de Temel Sağlık Politikası Hedefleri Çerçevesinde Eczacılık: Bugün ve Yarın TEB 36. DÖNEM MERKEZ HEYETİ 3. BÖLGELERARASI TOPLANTISI 04 Temmuz 2009 Türkiye de Temel Sağlık Politikası Hedefleri Çerçevesinde Eczacılık: Bugün ve Yarın Prof.Dr.Levent Üstünes Ege Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLÜ ECZANELERDE CİRO KAYIPLARI 2004 İlaç Fiyat Kararnamesi ve 2009 Global Bütçe uygulaması ile; Referans fiyat uygulamasına bağlı olarak yaşanan ilaç fiyat düşüşleri

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013 3 OCAK 2013 Yönetim Kurulumuz Komisyon Başkanlarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Detaylı

Yönetim Kurulumuz Diş Hekimleri Oda Başkanlığına seçilen Dt.Fatih GÜLER i ve Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Yönetim Kurulumuz Diş Hekimleri Oda Başkanlığına seçilen Dt.Fatih GÜLER i ve Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 2 ŞUBAT 2015 Yönetim Kurulumuz, Adana Valimiz Sayın Mustafa BÜYÜK ü ziyaret etti.ziyarette; son günlerde nöbetçi eczanelerimizde yaşanan soygun olayları hakkında Sayın Valimize bilgi verilerek, gerek eczanelerde

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

SGK Protokolü Çalıştayı Başladı

SGK Protokolü Çalıştayı Başladı SGK Protokolü Çalıştayı Başladı DOMPDF_ENABLE_REMOTE is set to FALSE http://teb.org.tr/uploads/protokol1.jpg 3-4 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara Plaza Otel ᤀ 搀 攀 gerçekleşen ᰀ 匀 䜀 䬀 Protokolü Çalışta Çalıştay

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI!

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI! ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI! 36.A.00.7129 25.09.2009, Ankara BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA, T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GELİRLER. Sayfa 1

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GELİRLER. Sayfa 1 TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.08.2014-31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GELİRLER GEÇMİŞ DÖNEM TL CARİ DÖNEM TL 01.09.2013-15.08.2014 TOPLAM TL 16.08.2014-31.08.2015 TOPLAM TL A TEB ÜYE GELİRLERİ 501.927,21

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17

TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 TEB Merkez Heyeti Çalışma Raporu 27 Kasım 1976-1 Aralık 1978 17 1 18. Büyük Kongre gündemi ( 2 / 1 ) Türk Eczacıları Birliği Kuruluş 2 17 şeması ( 2 / 2 ) Merkez Heyeti ve diğer 3 17 organlardaki görevliler

Detaylı

Resepsiyonda 60 yılını dolduran Eczacılarımız ve Eczacı Odalarına 60.yıl plaketi verildi.

Resepsiyonda 60 yılını dolduran Eczacılarımız ve Eczacı Odalarına 60.yıl plaketi verildi. 1 ŞUBAT 2016 Geçici Koruma Statüsü altındaki kişilerin ilaçlarının Medula Sistemi üzerinden karşılanmasıyla beraber TEB ile AFAD arasında bir ilaç alım protokolü olmaması nedeniyle yaşanan sorunlar ve

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

5 MAYIS 2014 Yönetim Kurulumuz, Son günlerde yoğun şekilde tartışılan ve eczane ekonomilerini yakından ilgilendiren İlaç Fiyat Kararnamesinde

5 MAYIS 2014 Yönetim Kurulumuz, Son günlerde yoğun şekilde tartışılan ve eczane ekonomilerini yakından ilgilendiren İlaç Fiyat Kararnamesinde 1 MAYIS 2014 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası ve Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 5 MAYIS 2014 Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Detaylı

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar

SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar SGK Sürdürülebilirliği, Faturalar ve Yeni Uygulamalar Yrd.Doç.Dr.Cengiz Konuksal SASDER 4.ULUSAL KONGRESİ, 5-8 KASIM 2015-ANTALYA YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005- SSK CİBALİ YIL 2005 DEN 2015 E DEĞİŞEN NE?

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi.

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi. 2 ARALIK 2013 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek, hayırlı olsun Eczacıları Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. 3 ARALIK 2013 Adana Eczacı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

TEB Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve 2. Başkan Uzm. nek ve sendikalar, ecza depoları ve kooperatifle-

TEB Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak ve 2. Başkan Uzm. nek ve sendikalar, ecza depoları ve kooperatifle- Ecz.Meriç KALAYCIOĞLU 2 Şubat 2010 - Salı 9 Şubat 2010-Salı TEB Merkez Heyeti, ilaç firmalarını temsil eden der- nek ve sendikalar, ecza depoları ve kooperatifle- Ecz.Harun Kızılay, Maliye Bakanlığı Müsteşarı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TIBBİ ONKOLOJİ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Tıbbi Onkoloji Yan dal Uzmanlık Eğitimi Yan dal uzmanlık kadrolarının belirlenmesi ve dağıtımında karşılaşılan sorunlar: Kadroların

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

REÇETESİZ İLAÇLAR : STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI - II

REÇETESİZ İLAÇLAR : STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI - II REÇETESİZ İLAÇLAR : STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI - II REÇETESİZ İLAÇLAR : STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI - II İlki 26 Eylül 2016 tarihinde Ankara ᤀ 搀愀 yapılan Reçetesiz İlaçlar: Stratejik Yönelim Çalıştayı

Detaylı

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı.

02 KASIM 2016 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 02 Yöneticilerimizden Ecz. F. Tuğçe DALKIR Türk Eczacıları Birliği Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu Toplantısına katıldı. 03 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN Ankara da düzenlenen Türk

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI GÜNCELLEMESİ

ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI GÜNCELLEMESİ ULUSAL ALZHEİMER HASTALIĞI STRATEJİK PLANI 2015-2016 GÜNCELLEMESİ GENEL Alzheimer hastalığının belirtilerinin halkımıza anlatılması, hastaların erken dönemde hekime başvurarak tanı almalarının ve uygun

Detaylı

BERKTAŞ, SSGÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİF

BERKTAŞ, SSGÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİF 1 HAZİRAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Fatih BERKTAŞ, SSGÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİF Güney Ecza Koop 26.Olağan Genel Kurulu na katıldılar. 5 HAZİRAN

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı.

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 03 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 04 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz bölgemizde Edak

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı.

3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 3 MART 2014 Odamızda Sosyal Faaliyetler Komisyonu tarafından Ritim ve Perküsyon kursu başladı. 4 MART 2014 Çukurova Üniversitesi Dekan Yardımcısı Ecz. Eda KUMCU ve Yardımcı Doç.Dr. Sinem BÜYÜKNACAR Yönetim

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti.

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Yönetim Kurulumuz, Kozan Temsilcilik Binasında Kozanlı meslektaşlarımızla toplantı

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. Staj 1 Programı 6197 sayılı kanunumuza göre: Eczacının tanımı Eczacılığın tanımı Eczacının görev ve sorumlulukları Bir eczane açılması

Detaylı

Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık

Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık Farmamorfoz: Eczacılıkta Uzmanlık Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, 3-6 Nisan 2014, KKTC 18 Eylül 2012 Durum tespiti:

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ

GÜZ DÖNEMİ ECZ 501- ARAŞTIRMA DERSİ PROJESİ DERSİ I PERŞEMBE 09.00-12.00, DERSLİK: BİLGİSAYAR LABORATUVARI Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sümeyra TUNA YILDIRIM 1. Hafta Mezuniyet Projesi Konusunun Alınması, Çalışma

Detaylı

14 OCAK 2014 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Ecz. Serdar ÜNSAL, Danıştay ı ziyaret etti. Danıştay da bulunan dava dosyası hakkında bilgi alındı.

14 OCAK 2014 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Ecz. Serdar ÜNSAL, Danıştay ı ziyaret etti. Danıştay da bulunan dava dosyası hakkında bilgi alındı. 06 OCAK 2014 2008 Yılı ve sonrası Adana İli Merkez İlçelerine ait Yeşil Kart Reçete kontrollerinin Eczacı Odamızda yapılması ile ilgili işlemlerin bir eczacı tarafından devlet kurumlarına şikâyet etmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi bünyesinde Açık Arşivler Girişimi Üst Veri

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde

Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların maliyeti artıyor Pahalı teknolojiler ve ilaçlar piyasaya sürülüyor Nüfusun sağlık hizmetinde UZM. ECZ. HARUN KIZILAY GENEL SEKRETER TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 3. Uluslararası İlaç Kullanımını Geliştirme Konferansı,i 14-18 18 Kasım 2011, Antalya Nüfus artıyor Nüfus yaşlanıyor Kronik hastalıkların

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ Yazar Mehmet ATASEVER Y A Y I N L A R I Mayıs 2015, Ankara 1. Baskı Ön Söz "Türkiye İlaç Sektörü Analizi kitabında, Türkiye ilaç sektörünün, sektörü etkileyen gelişmelerin

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015

Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Hakkında Güncel Durum Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 29 Mayıs 2015 14 Şubat 2015 Tıp Sağlık Konseyi Toplantısı Yüksek Öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ 08 ARALIK 2012 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, 11 Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin (8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası,14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı