TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara"

Transkript

1 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

2

3 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki ve işbirliği Portföyü Eczacı Odalarımızın Konumu ve Etkinliği

4 ÖRGÜTSEL KONUM Meslek Örgütü olarak Konumu ve Yetkinliği Ülke Politikalarına Bakış Sağlık Politikalarına Bakış Dünyada Sosyal Güvenlik ve Sağlık Harcamaları Küresel ve Bölgesel Ekonomi Türkiye de Ekonomik Büyüme ve 2023 Vizyonu İlaç Politikalarına Bakış Sağlık harcamaları içinde ilaç İlacın iktisadi Sağlık gereci olarak durumu Toplumsal değeri Bölge Toplantıları (3 ayda bir en az iki eczacı odamızda) Ülke gündemi, Sağlık ve İlaç Politikaları ile ilgili Eczacı Odası Başkanları Bilgilendirme Seminerleri (ilgili bürokrat, akademisyenlerin desteği ile 2 gün) Öncelikli olarak Merkez Heyeti üyelerine olmak üzere «Sağlık Ekonomisi» eğitimleri Başkanlık Divanı

5 ÖRGÜTSEL KONUM Eczacı Odalarının Konumu ve Yetkinliği Eczacı Odaları Genel Sekreterler Toplantısı ( Ocak ayı içerisinde) Eczacı Odaları Saymanlar Toplantısı ( Ocak ayı içerisinde) Eczacı Odaları Denetleme Kurulu Başkanları Toplantısı ( Şubat ayı içerisinde) Eczacı Haysiyet Divanı Başkanları Toplantısı ( Şubat ayı içerisinde) Genel Sekreter Sayman Denetleme Kurulu Haysiyet Divanı ve Hukuk Müşavirleri Ülke gündemi, Sağlık ve İlaç Politikaları ile ilgili Eczacı Odası Başkanları Bilgilendirme Seminerleri (ilgili bürokrat, akademisyenlerin desteği ile 2 gün) Başkanlık Divanı

6 ÖRGÜTSEL KONUM İlişki ve İşbirliği Portföyü Diğer Meslek Birlikleri İle İlişkiler (TEB 2. Başkan Ecz. Arman ÜNEY) Diğer eczacılık oluşumları ile ilişkiler İlaç Sanayi ile ilişkinler Ecza Depoları ile ilişkiler Süreç bazlı değerlendirme Eczane Teknisyenleri Dernekleri ile ilişkiler (Eczacı odalarımızla değerlendirme)

7 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Yasal Altyapı ve Mevzuat KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlilik ve Yetkinlik

8 6643 Dair Büyük Kongre Kararları: KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Eczacıların yaptıkları mesleki ve hukuki ihlallerin düzeltilebilmesi ve müeyyidelerin zamanında uygulanabilmesini teminen 6643 sayılı yasa ve TEB Yönetmeliği nde yeni düzenleme yapılabilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması için TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Büyük Kongre Delege sisteminin güncelliğini yitirmiş olduğu belirtilerek bu konuda başkanlar danışma toplantısı yapılarak konunun değerlendirilmesinden sonra varılan mutabakat doğrultusunda yasal düzenleme yapılması hususunda TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi 6643 sayılı TEB Kanununda Değişiklik Komisyonu Ecz. Sertaç ÖZMEN

9 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat TEB Yönetmeliği ne Dair Büyük Kongre Kararları: TEB Yönetmeliği nin 33 üncü maddesinde denetçi eczacılar ile ilgili olarak yer alan herhangi bir nedenle haysiyet divanlarında cezalandırılmamış ibaresinin kaldırılarak, yerine 6643 sayılı yasanın 16 ıncı maddesi hükmünün denetçi eczacılar için de geçerli olacağı ibaresinin konulması hususunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi, TEB Yönetmeliği nin 41 inci maddesinin sonuna Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye erişebilmelerinin temini, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardımın sağlanması ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla, eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi kurar. Eczacılık Akademisi ve bu akademide görev yapacak kişilerin görev-yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir. TEB Yönetmeliği nin 35 inci maddesinin Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde TEB Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanır. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilir. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılır. şeklinde değiştirilmesi Genel Sekreterlik

10 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat 6197 Yönetmeliği ne Dair Büyük Kongre Kararları: 6197 sayılı yasada 6308 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile eczane açılması ve nakilleri ile ilgili yeni kriterler getirildiği belirtilerek eczacıların doğal afet ve kentsel dönüşüm gibi iradeleri dışında eczanelerinden ayrılmaları gereken durumlarda ilçe dışına nakil hakkını korumaları konusunda, hazırlanmakta olan 6197 sayılı yasaya bağlı yönetmelikte yer verilmesi hususunda çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi

11 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Deontoloji Tüzüğüne Dair Büyük Kongre Kararları: Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünde güncelleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Deontoloji Tüzüğü Değiştirme Komisyonu Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU

12 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat Eczacılık Eğitimi Alanına İlişkin Büyük Kongre Kararları: Yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması mevcut fakültelerin kontenjan sayılarının düşürülmesi ve eczacılık eğitiminde bir standart sağlanması hususunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi (İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ) Stok Affı Konusuna ilişkin Büyük Kongre Kararları: Eczanelerin yazar kasa değişikliği yapması 31/12/2015 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir. Gerçek stoklarımızı saptamak ve bu sisteme uygulayabilmek için stok affının sağlanması konusunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi,

13 KURUMSAL KONUM Yasal Altyapı ve Mevzuat İyi Eczacılık Uygulamaları Alanında Büyük Kongre Kararları: Eczaneler ilaçlarını ecza depolarından ve/veya ecza kooperatiflerinden tedarik etmektedir. Tedarik işlemleri günlük depo servisleri ve/veya motor-kuryeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ancak son zamanlarda İyi Dağıtım Uygulamaları bahane edilerek ecza depoları ve/veya ecza kooperatifleri teşebbüs birliği içerisinde hareket etmekte eczane ekonomileri açısından olumsuz etkileri olabilecek bir uygulama yaparak motor kuryelerin kaldırılması konusunda çaba sarf etmektedirler. Bu nedenle ecza depolarının motor kurye ile ilaç dağıtımını kaldırmalarının engellenmesi konusunda çalışma yapması için Merkez Heyeti ne görev verilmesi,,(eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Eczacılık Federasyonu tarafından Ekim 2013 tarihinde yayımlanan ve bir öncekini revize eden İyi Eczacılık uygulamaları Kılavuzu nun redakte edildikten sonra Türkiye ye adaptasyonu ve Sağlık Bakanlığı nezdinde yayınlanması için gerekli çalışmaların yapılması için Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ne görev ve yetki verilmesi (6197 Yönetmeliği Merkez Heyeti)

14 Merkez Yapılanma İş Sağlığı ve Güvenliği Doküman Yönetim Sistemi Bilgi İşlem Hizmetleri Eczacı Bilgi Sistemi EGAŞ KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Genel Sekreter Uzm. Ecz.Harun KIZILAY Yönetim Ecz. Bülent Varel Ecz. Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU Ecz. Esin İYİEL Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU Ecz. Nevin TAŞLIÇAY Denetim Ecz. Sertaç ÖZMEN Ecz. Mehmet Hakan AKCAN NOVAGENİX Yönetim Ecz. Erdoğan ÇOLAK Ecz. Arman ÜNEY Ecz. Aynur YILDIZ Ecz. Ziya ÖRMECİ Ecz. Murat YÜRÜR

15 KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Yardımlaşma Sandığı Eczacı Odasına ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı na birikmiş aidat borçları olan eczacıların, söz konusu borçlarının tamamını tarihine kadar defaten ödemeleri halinde sadece bir kereye mahsus olmak üzere kendilerinden geçmiş döneme ilişkin olarak faiz alınmaması, aksi takdirde ilgili eczacı odalarınca haklarında yasal işlem yapılması 29 uncu Olağan Büyük Kongre de alınan karar gereği eczane eczacılarından bugüne kadar her yıl alınan TEB hesaplarında değerlendirilen Afet Fonu katılım bedeli toplamının TEB Yardımlaşma Sandığı na aktarılması ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği nin 18.maddesi kapsamında yapılacak yardımlarda kullanılması, söz konusu bedelin tarihinden itibaren oda aidatı kadar alınması,

16 KURUMSAL KONUM Kurumsal Yeterlik ve Yetkinlik Türk Eczacıları Vakfı Türk Eczacıları Vakfı tüm eczacılarımızın tabii olarak üye olduğu ve Birliğimizin bünyesinde bulunan bir vakıftır. Türk Eczacıları Vakfı Novagenix AŞ nin %87 hissedarı olup EGAŞ ın da tamamına yakınına sahiptir. Gelecekte Türk Eczacıları Vakfı nın bir Üniversite kurması ve tüm eczacılarımızı bu Üniversite bünyesinde kurulacak enstitü ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirmesi tüm eczacı meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini sağlayacaktır. Ayrıca Vakfın kurumsal kimliğinin geliştirilmesi ve ilaç ve eczacılık alanında faaliyet göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti kaynaklarından Merkez Heyetinin kararı ile 2014 yılından başlamak üzere her yıl bir önceki yıl net gelirinin en fazla % 10 una kadar kaynağın Türk Eczacıları Vakfı na aktarılmasını, vakıf veya iştirakleri kanalı ile ilaç üretim, dağıtım, ithalat ihracat yapılması ve Üniversite kurma çalışmaları yapmak üzere vakıf senedi değişikliği ve düzenlemeleri de dâhil olmak üzere gerekli çalışmaların Merkez Heyeti tarafından yapılması için görevlendirilmesi Merkez Heyeti

17 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Eczacılık Mesleğine Dair Geleceğe Dair MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Topluma Dair İlaca Dair

18 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum İlişkiler: Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Çalışmaları SGK mensuplarının reçetelerinde çıkan muayene ücretleri ve reçete katılım paylarının, eczaneler tarafından tahsilatlarının kaldırılarak, tahsilat işleminin çalışanlar ve diğer SGK kapsamında ki kişilerden kurum tarafından yapılması amacıyla çalışma yapmak TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Şu anda verilmekte olan mobil hizmet kapsamındaki reçetelerden muayene ücreti çıkmaması yönünde ve bu reçetelere mahsus olmak üzere reçete hizmet bedelinin artırılması yönünde çalışma yapılması,(sgk Protokol) SGK reçetelerinde oluşan ilaç fiyat farklarının tahsilatının emekli maaşlarından yapılması amacıyla TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Eczacı odalarımızın muvazaa ve etik dışı çalışan eczacılarla mücadele konusunda daha etkin çalışabilmeleri için SGK istatistik verilerinden yararlandırılması konusunda gerekli çalışmayı yapmak üzere yeni seçilecek Merkez Heyeti nin görevlendirilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU)

19 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum İlişkiler : Sosyal Güvenlik Kurumu SUT Tüm diyaliz merkezlerinde yazılan reçetelerin (epo içersiniçermesin) medula sistemi üzerinde yapılacak düzenleme ile, iş yeri hekimliği reçetelerinde olduğu gibi C grubu reçetelerine dahil edilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SUT a göre belirli kriterlerde (LDL, T Skoru vb) rapor düzenlenmesi esnasında, hastanın ilgili değerleri ödeme kriterlerine uymuyorsa, rapor medula sistemine girildiğinde bu işlemin onaylanmaması konusunda çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, 10 günlük ve tedavi amaçlı ilavesinin kaldırılması yönünde çalışma yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU

20 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Kurum ilişkiler: Diğer Kurumlar Adalet Bakanlığı sözleşmelerinin yalnızca 1 adet olarak düzenlenmesi gereklidir. Hâlihazırda örneğin Silivri Cezaevindeki her bir ceza infaz birimi için ayrı ayrı sözleşme yapılmaktadır. Bu durum gereksiz yere sözleşme alınmasına yol açmaktadır. Bunun yanı sıra cezaevi sırasına girecek olan eczanelere bölgesel sınırlama getirilmesi de gerekmektedir. Örneğin şu an, Kartal da bulunan bir eczane Silivri Cezaevi nin sırasına girebilmekte, bu durumda hem Silivri bölgesi eczaneleri hem de hastalar için olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Ayrıca protokolün 3.10 maddesinde de reçetenin düzenlendiği il dışındaki diğer illerden de karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenlerle Merkez Heyeti ne Adalet Bakanlığı sözleşmelerinin her bir ceza infaz birimi için ayrı ayrı sözleşme yapılamaması sadece tek bir sözleşmenin imzalanmasının yeterli sayılması hususunda görev verilmesi (Protokol Merkez Heyeti) İlaç ve eczacılık alanında gerek mali gerekse teknik verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan düzgün ve sağlıklı bir biçimde temin edilmesi, ilaç ve eczacılık alanında politika belirlemek amacıyla işlenmesi ve paylaşılması için gerekli çalışmaları yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz. Ziya Örmeci)

21 Kurum İlişkiler Kurullar, Komisyonlar SGK İtiraz İnceleme Üst Komisyonu Ecz. Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU Ecz. Aynur YILDIZ Ecz. Mehmet Hakan AKCAN Ecz. Şevket HAMAVİOĞLU Reklam Kurulu Ecz. Erdoğan ÇOLAK Patent Kurulu Ecz. Arman ÜNEY Bakanlık Muvazaa Komisyonu Ecz. Arman ÜNEY Ecz. Esin İYİEL Sağlık Meslekleri Kurulu Ecz. Erdoğan ÇOLAK MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair

22 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Politika Belgelerinin Oluşturulması ve Güncellenmesi Muayene ücretleri Fiyat Düşüşleri.. Genel Sekreterlik Mesleki Gelişim ve Yeterlilik Perspektifi Oluşturulması Dünya Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması FIP Kongrelerine ait sonuç bildirgelerinin Türkçe ye çevrilerek eczacılara iletilmesi için gerekli çalışmalar (Genel Sekreterlik) Kongre ve Çalıştaylar 12. Türkiye Eczacılık Kongresi (Eylül) 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü (Tema: İlaç Okuryazarlığı) FIP Bangkok/Tayland 30 Ağustos 4 Eylül 2014 TEBGK Kongresi 20 Mart 2014 (Ecz. Arman ÜNEY sorumluluğunda) PGEU Toplantıları (Ecz. Arman ÜNEY, Ecz. Harun KIZILAY ) Yayınlar MİSED, TEBHaberler (Ecz. Arman ÜNEY koordinatörlüğünde)

23 MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Mesleki Eğitim - Mesleki Gelişim TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ 1)Murat L. Koçak 2)Sertaç Özmen 3)Prof. Ahmet Başaran 4)Prof. Tayfun Uzbay 5)Prof. Rümeysa Demirdamar 6)Prof. Cengiz Yakıncı 7)Prof. (Eğitimci) 8)Prof/Doç(İşletme/Muhasebe) 9)Hüseyin Öğüşlü 3 Eczacılık Fakültesi Öğr. Üyesi 1 Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi 1 Hukukçu 1 Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi 1 İşletme/Muhasebe Öğr. Üyesi 2 Merkez Heyeti Üyesi Eczacılık Akademisi ne İlişkin Büyük Kongre Kararı: TEB 36 ıncı Olağan Büyük Kongresi nde alınan karar uyarınca kurulan, TEB Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEBAUM) faaliyetlerinin bundan böyle TEB Eczacılık Akademisi tarafından yürütülmesi,

24 Mesleki Eğitim - Mesleki Gelişim ECZACILIK STANDARTLARI VE ETİK KODLAR MESLEKİ KONUM Eczacılık Mesleğine Dair Verilen Hizmetlere Yönelik İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları: Türkiye de 400 den fazla eczane optik müessesesi bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın mesleki ve hukuki haklarının korunması amacıyla Türk Eczacıları Birliği bünyesinde optik ve optik ürünler komisyonu kurulması, bu hizmeti sağlayan eczacılarımızın mesleki bilgilerini yenilemeleri ve rekabet gücünü geliştirilmeleri amacıyla TEB Eczacılık Akademisi bünyesinde MİSEP düzenlemesi konusunda yeni Merkez Heyeti tarafından çalışma yapılması (Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu Ecz.Yavuz Tatar, Akademi) Eczacı odalarının nöbet listelerini manuel hazırlamalarının uzun zaman alması ve bazı sıkıntılara yol açması nedeniyle nöbet listelerinin bilgisayar ortamında hazırlanması için TEB öncülüğünde tüm eczacı odalarına nöbet hazırlama bilgisayar programı hazırlatılması hususunda çalışma yapmak, (Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz. Ziya Örmeci) Eczacılık Standartları Medikal ürünler ve sağlığa ilişkin diğer ürünlerin eczane pazarına kazandırılması konusunda Merkez Heyeti ne çalışma yapmak üzere görev verilmesi Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Eczane çalışanlarının eğitimleri ile ilgili en son Temmuz 2012 öncesi çalışanlara verilen sertifika alma hakkının, tarih aralığı genişletilerek başvurmayan kişilere de hak tanınabilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,(eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Eczane personellerinin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışma ortamı ve koşulları konusunda çalışma yapmak, (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN)

25 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Sürekli Mesleki Eğitim İlaç hakkındaki bilgileri ilaç sanayi dışında bağımsız, sağlıklı kaynaklardan da alabilmek amacıyla, gerçek bilgileri ve klinik çalışmaları kapsayan bir yayın hayata geçirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Merkez Heyeti) Astım, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları taşıyan hastaların bilgilendirilmesi için eğitim materyalleri hazırlanıp eczaneler aracılığıyla hastalara ulaştırılması ile ilgili çalışmayı yapmak üzere Merkez Heyeti ne görev verilmesi (Meslek Hakkı Komisyonu Ecz.Murat L. Koçak) Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu çerçevede yapacağımız hizmetlerin doğru sunulması ile meslek hakkı kazanmamız yönünde aşağıdaki önerimizin değerlendirilerek hayata geçirilmesi istiyoruz. Önerimiz eczanelerimize gelen hastalarımızın DM, KOAH, ASTIM gibi kronik hastalıkları için kullanmakta oldukları hayati öneme sahip ilaçlarının TEB tarafından düzenlenen ve ilgili resmi kurumlar tarafından da kabul edilen takip kartlarına işlenmesi suretiyle herhangi bir acil durum sırasında müdahale eden ekiplerin bilgilendirilmesinin sağlanması yönünde çalışma yapılması ve bu konunun önümüzdeki dönemde TEB gündemine alınması ( Deontoloji Komisyonu Ecz.Şevket Hamavioğlu)

26 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Uygulama Pratiği Dermokozmetik ürünler ile cilt ve saç analizlerinin eczanelerde de yapılabilmesini teminen gerekli yasal düzenlemeler yapılabilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Mesleki sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve eczacıların görev ve yetki alanlarını kamuoyuna daha iyi anlatabilmek için halka yönelik broşür, afiş hazırlanması ile radyo ve televizyon gibi iletişim kanallarının kullanılması ve bu tür çalışmaların süreklilik arz etmesi konusunda Merkez Heyeti ne görev verilmesi, Kamu spotu Ulusal televizyon kanallarında gösterilen kamu spotlarında eczacılar ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili konuların işlenebilmesi amacı ile yeni seçilecek Merkez Heyeti nin çalışma yapması Kamu spotu Eczanelerdeki miadı dolmuş ürünlerin tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi üreticiler tarafından iade alınması ve uygun bir biçimde imha edilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yeni oluşacak Merkez Heyeti ne görev verilmesi, (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN)

27 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ DOYUM Uygulama Pratiği Miadı geçen ilaçların imhası için şirket 150 TL alıyor. Yeşil ve kırmızı ilaçların imhasında kayıt işlemede sorun yaşanıyor. Bir kutu diazem için bile 150 TL vermek gerekiyor. Yeşil kırmızı reçeteli ilaçların miadı geçtiğinde firmaya iadesi veya değiştirilmesi için çalışma yapılmasını (Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN) Ülkemizdeki ilaç miadlarının diğer ülkelerdeki ilaç miadlarıyla birlikte değerlendirilip gerçek değerlere getirilmesi ve uygulamaya konulması için yeni Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL İlaçlarda uygulanan miadın tespiti için Bakanlığın herhangi bir bilimsel çalışma yapıp yapmadığı bilmemekle birlikte aynı etken madde içeren ilaçlarda bile farklı miad tarihlerinin olduğu düşünürsek çokta bilimsel bir çalışmadan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca eczanelerimizde ciddi miad problemleri de yaşanmaktadır. Bu gerekçelerle miad farklılıklarının kaldırılarak bu sürenin optimum süre olarak belirlenmesi ve miadı geçen ilaçların geri kazanımının sağlanması için TEB nin çalışma yapması Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL

28 Eczane Sahibi Eczacılar MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Ekonomik Yeterlilik Yasal Altyapı ve Mevzuat Nöbette karşılanan reçetelere nöbet hizmet bedeli alınabilmesi hususunda düzenleme yapılması amacıyla çalışma yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Eczane bulunmayan yerleşim yerlerinde yaşayan halka, yerinde ilaç temininde görev yapan eczacılara hizmet karşılığı katkı payı ödenmesi için düzenleme yapılması hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi (sgk protokol) SGK protokolünde düzenleme yapılarak 4.ve 5. Kademe ilaçlar için eczanelere kurum iskonto yapmamaları hususunda çalışmalar yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.hmet ÖZÇAVUŞOĞLU) SGK protokolüne giren sarf malzemelerin listesine nebülizatör vb. gibi yoğun kullanılan medikal sarf malzemelerinin eklenmesi hususunda düzenlemeleri yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) SGK ya yapılan eczane iskontosunun bir önceki yıl eczane cirosuna göre değil, sadece SGK ya kesilen toplam fatura tutarına göre tespit edilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU SGK ile dağıtım kanalları arasında farklı oranlarda uygulanan kamu kurum iskontolarının düzeltilebilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB İFK) Eczane karlılığını geliştirmek üzere kutu başına sabit bir ücretin ilaç fiyat kararnamesine eklenebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB)

29 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar Ekonomik Yeterlilik Yasal Altyapı ve Mevzuat İlaç fiyat düşüşlerinde günlük geçiş sürecinin uygulanabilmesi amacıyla çalışma yapmak üzere TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SB İFK) Daralan eczacı ekonomileri ve çalışma şartları göz önüne alındığında, SGK na yapılan eczane iskontolarında kurum harici satışların (ilaç dışı vb.) eczane gelirlerinin haricinde tutulması için yeni oluşacak Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, (SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU) Özel bankaların ve sigorta şirketlerinin keyfi ve yüksek ıskonto talebi ile haksız rekabete yol açacak şekilde seçtiği eczaneden ilaç alımını önlemek için gerekli çalışmayı yapmak üzere yeni seçilecek Merkez Heyetinin görevlendirilmesi, (Protokol Merkez Heyeti) İlaçların ecza depoları tarafından eczanelere satışı ile ilgili olarak yaygın adı ile bilinen çıkışa mal fazlası uygulaması nın kaldırılması, yerine mal fazlalarının tüm eczanelere düşük baremde ilaç alımında da uygulanmak üzere birim fiyattan depo tarafından eczanelere satılmasının sağlanması konusunda Merkez Heyeti nin çalışma yapması konusunda görevlendirilmesi (Meslek Hakkı Komisyonu EczMurat L. Koçak)

30 MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Eczane Sahibi Eczacılar Ekonomik Yeterlilik Finans okuryazarlığı Eczacılık Akademisi Finansman kaynaklarının geliştirilmesi (KOSGEB vs..) TEB nin bankalar ile diğer kurum ve kuruluşlarla yapmış olduğu indirim anlaşmalarından tüm odalar ve tüm eczacı üyelerin yararlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması için MH ne görev verilmesi, (İstihdam ve Girişimcilik Komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ)

31 Eczane Sahibi Olmayan Eczacılar MESLEKİ KONUM Eczacıya Dair Kamuda Çalışan Eczacılar 663 sayılı KHK ile kurulan Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde eczacı kadrosunun tanımlanmamış olması, hekim ve diş hekiminden ayrılarak eczacı veya diğer grup olarak tanımlanmış olmasının özlük hakları açısından eczacı aleyhine olması sebebiyle eczacıların tüm mevzuatta diş hekimlerinin bulunduğu yerde yer alması hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yer alan, eczacı bulunmayan hallerde başhekimin görevlendireceği bir eczacı teknisyeni veya hemşire eczaneye bakar ibaresinin değiştirilmesi-kaldırılması ve eczacı olmaksızın bu eczanelerin işletilemeyeceği şeklinde düzenleme yapılması konusunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi, SGK Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te Eczacı idarecinin verdiği her görevi yapmakla yükümlüdür ibaresinin iptali veya kendisine verilen mesleği ile ilgili görevleri yapar şeklinde değiştirilmesi hususunda çalışılması, Eczacıların 6197 sayılı yasada sağlık hizmeti sunduğu ifade edilmiş olmasına rağmen kamuda çalışan eczacıların sağlık personeli değil memur olarak değerlendirilmesi nedeniyle çalışma koşulları ve özlük hakları açısından aleyhe durum yaratması nedeniyle bu durumun düzeltilmesi hususunda TEB Merkez Heyeti'ne görev verilmesi Kamu Dışında Çalışan Eczacılar Maddi Koşullar Mesleki Gelişim Mesleki Doyum Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Ecz. Bülent VAREL

32 MESLEKİ KONUM İlaca Dair İlaç güvenliği Yeşil ve kırmızı reçetelerin çalınması-kaybolması durumunda online olarak takibi için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere TEB Merkez Heyeti ne görev verilmesi, İlaç ruhsatları Ecz. Erdoğan ÇOLAK Ecza depoculuğu Eczanelerde yoğunlukla satılan bitkisel drogların, TEB ve EGAŞ ortaklığı ile üretimi yapılarak eczanelerde güvenle satılması amacı ile çalışmalar yapmak üzere MH ye görev verilmesi, Sağlığa İlişkin Ürünler Komisyonu Ecz. İsmail BAŞDİL Genel Sekreterlik Uzm. Ecz. Harun KIZILAY İstihdam ve Girişimcilik Kom. EGAŞ, NOVAGENİX, Akademi

33 MESLEKİ KONUM Topluma Dair İlaca Erişim İlaç fiyat kararnamesi nedeniyle ithalatı veya üretimi yapılmayan ilaçların sayısının artması kaygı verici boyutlara gelmiştir. Bu nedenle üretiminden hastaya ulaşıncaya, hatta hastanın kullanmasından sonra bile ilaç üzerinde sorumluluğu ve söz hakkı olan bir mesleğin örgütü olarak bu ilaçları temin etmek tek başına yeterli değildir. Bu ilaçların ülkemizde neden bulunmadığını sormamız ve ilgili firma ve kurumların çözüm bulmasını sağlamak için kamuoyu oluşturmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmalar yapmak için yeni Merkez Heyeti ne görev verilmesi (Merkez Heyeti) Kamu Spotu Sağlık Okuryazarlığı Kamu spotundan başlanarak broşür vs farkındalık çalışmaları yürütülecek Başkanlık Divanı Sosyal Sorumluluk Görme ve İşitme Engelli Vatandaşlarımız Aile Bakanlığı ile görüşülerek destekleyici çalışmalar yürütülmesi Murat L. KOÇAK Harun KIZILAY

34 MESLEKİ KONUM Geleceğe Dair Stratejik Plan Hazırlık Ecz.Murat L. KOÇAK Uzm.Ecz. Harun KIZILAY Araştırma ve Fizibilite Çalışmaları Eczacıların ekonomik açıdan zor durumda bulunmaları geleceğimiz açısından sorunların daha da büyüyeceğini göstermektedir. Bunun yanında eczacı bakım hizmetlerini daha iyi verebilmek ve polifarmasiyi yönetebilmek için hastalar ile yakın ilişki içerisinde bulunmak durumunda kalacaktır. Bu bağlamda; eczaneler arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini engelleyebilecek ve eczacıya yeni işlevler kazandırabilecek modeller üzerinde çalışılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle; öncelikle Aile Hekimliği sistemine entegre bir eczacılık modeli konusunda bir komisyon kurularak nüfusu civarında olan bir ilde pilot uygulamaya koyulabilmesini temin için Sağlık Bakanlığı, Hükümet ve TBMM nezdinde çalışmalar yapması için Merkez Heyeti nin görevlendirilmesi Aile Eczacılığı Komisyonu Ecz.Esin Demirtok İYİEL Başkanlık Divanı Hibe fonları ve Projeler (TUBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları vs.) Ecz. Aynur YILDIZ

35 39. DÖNEM KOMİSYONLAR

36 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar Komisyon Adı Görev Alacak Merkez Heyeti/ Denetleme Kurulu Üyesi 1 Eczacı Emekliliği Komisyonu Ecz.Erdoğan ÇOLAK 2 İlaçta Durum Komisyonu Ecz.İsmail BAŞDİL 3 Sağlığa İlişkin Ürünler komisyonu Ecz.İsmail BAŞDİL 4 İstihdam ve girişimcilik komisyonu Ecz.Aynur YILDIZ 5 TEBGK Gençlik Komisyonu Ecz.Arman ÜNEY 6 Dilek ve Öneriler Komisyonu Ecz.R. Ziya ÖRMECİ 7 Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu Ecz.Yavuz TATAR 8 Meslek Hakkı Komisyonu Ecz.Murat L. KOÇAK 9 Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Ecz.Bülent VAREL 10 SUT Komisyonu Ecz.Ahmet ÖZÇAVUŞOĞLU 11 Eczane Standartları Geliştirme Komisyonu Ecz.Mehmet Hakan AKCAN Sayılı TEB Kanununda değişiklik Komisyonu Ecz.Sertaç ÖZMEN 13 Deontoloji Komisyonu Ecz.Şevket HAMAVİOĞLU 14 Aile Eczacılığı Komisyonu Ecz.Esin DEMİRTOK İYİEL

37 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar Eczacı Emekliliği Komisyonu: Belirli bir yaş üstündeki eczacıların temel geçimlerini sağlayacak bir ücretlendirme sistemi ile eczanelerini kapatmasını özendirerek yeni eczacılara istihdam alanı yaratmak amacını taşımaktadır. İlaçta Durum Komisyonu: Komisyon, ilaç fiyatlarına ve KKİ oranlarına yönelik gerçekleştirilen müdahaleler ve firmaların ilaç alım koşullarında yaptıkları değişiklikler sonucu eczane ekonomilerinde yaşanan sıkıntılara çözüm yolları oluşturmak, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde eczanelerde yaşanması olası sorun ve sıkıntılar hakkında değerlendirme yapmak ve önlem çalışmaları yürütmek ana hedefini paylaşmaktadır. Sağlığa İlişkin Ürünler komisyonu: Eczane ürün yelpazesinin genişletilmesi ve eczanelerden sağlanan ürünlere ilişkin standart oluşturma hedefini taşıyan komisyon kişisel bakım ürünleri, bitkisel ürünler, medikal malzemeler, veteriner ve zirai ilaçlar başta olmak üzere, eczaneden satılan ilaç hariç diğer tüm ürünlerin; Sadece eczanelerden satılması Satılma standartlarının belirlenmesi Uygun olanların geri ödemeye alınması Gerekli olan analizlerin yaptırılması Eczacıların alanı sahiplenmesi için eğitim başta olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması konularında araştırma, bilgilendirme, savunuculuk çalışmalarının yapılması.

38 39. Dönemde Kurulacak Komisyonlar İstihdam ve Girişimcilik komisyonu: Sayıları her geçen gün artan eczacılık fakültelerinin önümüzdeki dönemlerde sağlık ve eczacılık alanında yol açabileceği sıkıntılara ilişkin savunuculuk çalışmaları yürütmek, eczacı işgücü planlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, yeni istihdam alanlarının oluşturulması için projeler geliştirmek ve eczacıların serbest eczacılık dışında alanlara yönlendirilmesine ilişkin farklı hibe ve girişimcilik desteklerinin hayata geçirilmesi adına çalışmalar yürütmek komisyonun görevleri arasındadır. TEBGK Gençlik Komisyonu: Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu (TEBGK), eczacılık fakültesi öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini geliştirebilmeyi, kendi öznel sorunlarını ve projelerini hayata geçirebilmelerini, öğrencilerin birlikte düşünme, üretme, eczacılık eğitimine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etme, yerel ve uluslararası düzeylerde eczacılık fakültesi öğrencileri ile dayanışma içerisinde faaliyet sürdürülmelerine destek sağlayabilme amacını gütmektedir. Dilek ve Öneriler Komisyonu: Eczacı Odaları, eczacılar, üniversiteler gibi paydaşlardan gelen çalışma taleplerinin, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi gerekli görülen konularda detay bilgilerle sürecin netleştirilmesi ve geliştirilmesinin ardından Merkez Heyeti onayına sunulması amacını taşımaktadır. Optik ve Optik Ürünleri Komisyonu: Optik ürünlere ilişkin hizmet sağlayan eczacılarımızın mesleki ve hukuki haklarının korunması, mesleki bilgilerini yenilemeleri ve rekabet gücünü geliştirilmelerine yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerinin düzenlenmesi amacı ile kurulmuştur.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı