TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür"

Transkript

1 TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM İZMİR

2 DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya da yapının işlevini uzun yıllar boyunca bozulmadan yerine getirebilmelerine durabilite ya da dayanıklılık diyoruz. Durabiliteye yapı elemanı veya yapının hizmet ömrünün uzun olması da diyebiliriz. Günümüzde çok uzun ömürlü bazı yapılar halen varlığını korumakta ve hizmet verebilmektedirler. Günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilen Mısır Piramitleri bugün hala ayaktadır. Yine günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya da bugün ayakta, hatta müze olarak hizmet vermektedir. Bu yapılarda kullanılan doğal taş malzemesi binlerce yıl boyunca oluşmuş, yüksek stabiliteye sahip bir malzemedir. Yani özellikleri yapıldıktan sonra da sürekli aynı kalabilmiştir.

3 Bir yapının projelendirilmesi ve yapımı; beş ana hedefin göz önüne alındığı ve bu ilkelere göre çözülen bir optimizasyon problemidir. Bunlar: Dayanım, Dayanıklılık, İşlevsellik, Ekonomik olma, Estetik olma. Betonarme yapılar genellikle 100 yıl civarında servis verebilecek şekilde projelendirilir. Beton teknolojisi kurallarıyla, titiz bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış beton dayanıklıdır. Hatta bu şekliyle belki de en dayanıklı malzemedir.

4 1990 lı yıllara kadar betonun daha doğrusu betonarmenin dayanıklılığı çeliğin beton tarafından korunmasıyla açıklanıyordu. Basınç dayanımının da zamanla azalmaması, aksine artması dayanıklı gösterilmesine başka bir gerekçe idi. Betonun ya da betonarmenin dayanıklılığı göz ardı edilmişti. Yeterli bilgi birikimi de yoktu. Yakın zamana kadar yapılan binalarda, bilgi eksikliği ve uygulama hataları nedeniyle durabilite problemleri olduğunu söyleyebiliriz.

5 Bir yapının performansı ile ekonomik servis ömrü arasındaki ilişki aşağıda şematik olarak gösterilmiştir:

6 Beton ve betonarme elemanların zamanla bozulmalarına ve durabilite problemlerine neden olan iç veya dış etkenler vardır. Bu etkenler fiziksel, kimyasal, biyolojik veya mekanik kökenli olabilir. DIŞ ETKİLER: Karbonatlaşma, donma-çözülme, klor etkisi, aşınma, bazı asit ve tuz etkileri. İÇ ETKİLER: Alkali-agrega reaksiyonu, DEF, vb.

7 BETONUN İÇ VE DIŞ ETKENLERLE BOZULMASI FİZİKSEL VE MEKANİK ETKİLER KİMYASAL VE BİYOLOJİK ETKİLER AŞINMA BUZ ÇÖZÜCÜ TUZLAR ISLANMA-KURUMA HACİM DEĞİŞİMİ DONMA-ÇÖZÜLME ASR KLORÜR ETKİSİ KARBONATLAŞMA ASİT ZEMİN ETKİSİ SÜLFAT ETKİSİ MgO BETONUN İÇ YAPISINDA BOZULMALAR DONATI KOROZYONU ÇATLAMA, BÜZÜLME, GEÇİRİMLİLİK BETONDA DAYANIM KAYBI ARTIŞI BOZULMALAR

8 TS EN 206 YA GÖRE (TS 13515) ÇEVRESEL ETKİLER XO Korozyon ya da zararlı etki tehlikesi yok. XC Karbonatlaşmadan kaynaklanan korozyon. XS Deniz suyu klorürlerinin neden olduğu korozyon. XD Deniz suyu dışındaki klorürlerin neden olduğu korozyon. XA Betonun kimyasal etkilere maruz kalması. XM Mekanik aşınma etkisi. XF Donma-Çözülme etkisi. XW Alkali silika reaksiyonu etkisinde donatı korozyonu.

9 KARBONATLAŞMADAN KAYNAKLANAN KOROZYON KARBONATLAŞMA : Atmosferde bulunan CO 2 gazının betonun gözenek sistemine işleyerek Ca(OH) 2 ile yaptığı reaksiyon sonucu CaCO 3 oluşması ve betondaki ph değerinin düşmesidir. Bu düşüş donatı korozyonuna neden olur. Beton yüksek dereceden alkali bir ortamdır. Alkali ortamının kaynakları: 1. C 3 S + H 2 O CSH + 3Ca(OH) 2 2. C 2 S + H 2 O CSH + Ca(OH) 2 3. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 4. Na 2 O + H 2 O 2NaOH 5. K 2 O + H 2 O 2KOH

10 KARBONATLAŞMA REAKSİYONUNU GELİŞİMİ Atmosferde asit oluşturan gazlardan en önemlileri CO 2 ve SO 2 dir. Reaksiyonları 3 aşamalıdır : 1. Gazların gözenek sistemine işlemesi 2. Gazların gözenek suyu ile asit oluşturması CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 3. Asitlerin gözenek suyu içerisinde çözünmüş olan alkali bileşenleri ile reaksiyon yaparak bunları nötr hale getirmesi Asit + Alkali Tuz + Su Karbonatlaşma reaksiyonun basitleştirilmiş hali: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O ph = 12,6 ph=8,3 KOROZYON!

11 Karbonatlaşma reaksiyonunun şiddeti ve gelişimi, çimentonun alkalinitesi ile çok ilişkilidir. Çimento (OH) - açısından zengin. Ca(OH) 2, yüksek (OH) - konsantrasyonunda zor çözünür, aşırı doygun hale gelir,kristalleşir. H 2 CO 3 ile reaksiyonu mümkün olunan Ca(OH) 2, iki aşamalı Bir reaksiyonla araya NaOH veya KOH gibi diğer alkalilerin devreye girmesiyle çözülür. CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH

12 Karbonatlaşma, yüzeyden içeriye doğru hızı azalarak devam eden bir reaksiyondur. Çünkü; Meydana gelen ürün hacmi daha fazladır. İç bölgelere doğru CO 2 girişi zordur. Donatı korozyonu riski için paspayının karbonatlaşması önem taşır. NİTELİKLİ PASPAYI

13 Durabilite açısından büyük öneme sahip olan paspayı uygulamada ihmal ediliyor. Paspayı, betonun iç kısımlarına göre; 1. Daha yüksek su/çimento oranına sahip, 2. Çatlaklı, 3. Boşluklu, geçirimli olmaktadır. Hatta gerekli kalınlık bile bazen sağlanamamaktadır.

14 Betonun su içeriği ve çevre nemi de karbonatlaşmanın gelişimini etkiler. Karbonatlaşma reaksiyonu için ince bir su filmi ve devamlı bir CO 2 akımı gerekir. Bağıl nem < %30 ise Karbonatlaşma meydan gelmez. Bağıl nem > %90 ise Karbonatlaşma durur. En yüksek karbonatlaşma %50 bağıl nemde görülmüştür. İzmir de son 45 yılın ortalama nem değeri %60 civarındadır.

15 Karbonatlaşma reaksiyonunun gelişimini etkileyen bir diğer faktör havadaki CO 2 konsantrasyonudur. Normal temiz havada bulunan CO 2 oranı % 0,03 tür. Büyük şehirlerde bu oran % 0,3 tür. Çok enderde olsa %1 CO 2 konsantrasyonuna sahip havaya da rastlanır.

16 İngiltere de açıkta bırakılan, yağmurdan korunmuş beton elemanların 30 yıl sonundaki karbonatlaşma derinlikleri 28 Günlük Basınç Dayanımı (Mpa) (Silindir) Karbonatlaşma Derinliği (mm)

17 KARBONATLAŞMA REAKSİYONUNUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Su/Çimento Oranı : Oran arttıkça, karbonatlaşma hızlanır. 2. Çimento Dozajı : Yüksek dozaj karbonatlaşmayı yavaşlatır. 3. Betonun Kürü : Uzun süreli ıslak kür karbonatlaşmayı yavaşlatır. 4. Puzolanların kullanımları 5. Basınç Dayanımı : Arttıkça, karbonatlaşma hızı azalır. 6. Çimentonun Kimyasal Bileşimi : CaO ve Ca(OH) 2 azalması, alkalilerin artması karbonatlaşma hızını arttırır. 7. Sıva : Paspayını takviye eder, gazların girişine engel olur. 8. Bağıl Nem : Çok kuru ve suya doygun ortamlarda reaksiyon durur. %50 bağıl nemli ortamda reaksiyon maksimumdur. 9. CO 2 Konsantrasyonu : Ortamda CO 2 konsantrasyonu arttıkça reaksiyon artar. 10. Sıcaklık : Normal sıcaklık reaksiyonu hızlandırır. Aşırı sıcaklık yavaşlatır.

18 KARBONATLAŞMA DERİNLİĞİNİN TAYİNİ Karbonatlaşma Derinliği : C = K T C : Karbonatlaşma Derinliği (mm) K : Fiziksel değişkenlikleri içeren bir parametre T : Zaman (yıl) Karbonatlaşma derinliği yerinde deneyle belirlenebilir. Deney yönteminin esası, betonu keserek yüzeye indikatör sıvısı püskürtmektir. Karbonatlaşmış kısım renksiz kalırken, karbonatlaşmamış kısım sıvı ile reaksiyona girerek renk verir.

19 Karbonatlaşma Katsayısı bilinen bir betonarme yapıda yapılacak onarımın en uygun zamanının tespiti. t = ((P/K)-(K/α)) 2 T = N yıllık yapı servis ömrü için yüzey tamirinin en uygun zamanı P = En az beton örtü kalınlığı, mm α = Katsayı ( N=100 yıl için α=8,2, N=80 yıl için α=10,3, N=50 yıl için α=16,5) K= Karbonatlaşma Katsayısı, mm/yıl 0,5 K = (Y 0 / t 0 ) Y 0 = İnceleme sırasında deney ile bulunan karbonatlaşma derinliği, mm. T 0 = inceleme anındaki beton yaşı, yıl.

20 Örnek olarak, 20 yıllık bir betonarme binadan alınan beton karot örneklerinden yapılan deneysel ölçümlerle karbonatlaşma derinliği 14,4mm bulunmuş olsun. Bu yapıda tespit edilen en düşük paspayı da 25mm olsun. Bu yapıdan beklenen servis ömrü 100 yıl olması halinde, karbonatlaşma cephesinin 100 yıl sonra nereye varacağı ve bu paspayının donatıyı korozyondan koruyup koruyamayacağı, ayrıca gerekli ise en uygun onarım zamanı tahmini olarak belirlensin.

21 Öncelikle karbonatlaşma katsayısını buluruz. K = (Y 0 / t 0 ) K = (14,4 / 20) = 3,22 mm/ yıl Bu durumda 100 yıl sonra tahmini karbonatlaşma derinliği; C = K T C = 3, = 32,2 mm. 100 yıl sonraki tahmin edilen karbonatlaşma derinliği, paspayı tabakası kalınlığından (25-5=20mm) bir hayli yüksektir. Dolayısı ile paspayı tabakası ve geçirimsizlik yetersizdir. Önlem alınmalıdır. Bu betonarme yapı için yüzeyde yapılacak onarımın en uygun zamanı; t = ((P/K)-(K/α)) 2 t = ((20/3,22)-(3,2/8,2)) 2 = 34 yıl olarak bulunur.

22 KARBONATLAŞMA ETKİSİ TS EN E GÖRE Karbonatlaşmanın sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun hava ve nem etkisine maruz kalması halinde etki aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XC1 XC2 XC3 XC4 Ortam Kuru veya sürekli ıslak Islak arasıra kuru Orta derecede nemli Döngülü ıslak ve kuru Örnek Çok düşük rutubetli havaya sahip binaların iç kısımlarındaki beton sürekli su içerisindeki beton Suyla uzun süreli temas eden beton yüzeyler çoğu temeller Orta derecede veya yüksek rutubetli havaya sahip binalrın iç kısımlarındaki betonlar Yağmurdan korunmuş, açıkta bulunan betonlar XC2 etki sınıfı dışındaki su temasına maruz beton yüzeyler En Büyük Su/çi m. Oranı 0,65 0,60 0,55 0,50 En küçük Dayan ım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar C 20/ C 25/ C 30/ C 30/

23 KLORÜRLERİN NEDEN OLDUĞU KOROZYON Korozyon, metallerde su ve oksijenin bulunduğu ortamda görülen kimyasal bir değişim sürecidir. Yapay olarak üretilen metal malzemeler, uygun ortam bulduklarında asıllarına dönmeye çalışırlar. Bütün metaller en düşük enerjili durumları olan oksit haline dönmeye eğilimlidirler (Altın hariç). Betonarme yapılarda beton içine gömülü olarak kullanılan çelik donatı, doğru tasarlanmış, üretilmiş olan geçirimsiz, kaliteli bir beton tarafından fiziksel ve kimyasal olarak korozyondan korunur.

24 Korozyon problemi, betonarmenin en önemli problemlerinden birisidir. Deniz yapılarında, klorüre maruz kalan diğer yapılarda görülen korozyonun sebep olduğu tamir ve bakım masrafları ciddi kayıplara ulaşınca konu ABD ve Avrupa ülkelerinde daha iyi anlaşılmış ve kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Ancak ülkemizde konunun önemi yeterince anlaşılamamıştır.

25 Korozyon, betonarme yapılarda çelik donatının kesit ve düktilite kaybı nedeniyle stabilitesi açısından önemli sonuçlar doğurur. Donatı Beton aderansı da korozyondan olumsuz etkilenir, ilerleyen hasar durumunda aderans tamamen yok olur. PASLANMA PASPAYI ÇATLAMASI PASPAYININ DÖKÜLMESİ (DONATI KORUMASIZ) HIZLI PASLANMA YOK OLUŞ. İzmir de korozyon hasarına uğramış elektrik direkleri

26 BETONARME DONATISINDA KOROZYON ŞEKİLLERİ 1. Atmosferik Korozyon 2. Elektro Kimyasal Korozyon 3. Temas Korozyonu 4. Hidrojen Korozyonu

27 ATMOSFERİK KOROZYON Açıkta bırakılan donatının korozyonudur. Reaksiyon, çelik donatının yüzeyinde uniform olarak gelişir. Fe + ½ O 2 + H 2 O Fe(OH) 2 Fe(OH) 2 FeO + H 2 O Reaksiyon için nem ve oksijen gerekir. Hava kirliliği ve atmosferik koşullar reaksiyon hızını belirler. Kuru hava Donatı yüzeyi kuru, reaksiyon gelişmez. Nemli ortam Donatı yüzeyinde ince bir su filmi, reaksiyon gelişir. Nemli + Kirli Atmosfer Koşulu Donatı yüzeyinde su filmi oluşumunun kolay (tuzların nem tutma özelliği) elektrolit ortam, reaksiyon hızlı gelişir.

28 BETONARME DONATISINDA ELEKTRO KİMYASAL / KLORÜR KOROZYONU Betonarme çelik donatısı, açıktaki çeliğe göre korozyondan çok daha iyi korunabilir. Koruma; 1. Fiziksel Koruma : Ortamdaki klorür iyonları, nem ve oksijenin çeliğe ulaşmasının engellenmesi. 2. Kimyasal Koruma : Betonun çeliğe yüksek alkali (ph 12,5) ortam sağlaması. Çeliğin korozyondan korunması için mükemmel bir ortam : BETON. Ancak yine de betonarmede donatı korozyonu hala neden önemli bir problem? Çünkü paspayı yetersiz ve kalitesiz

29 Karbonatlaşma veya klorür iyonları nedeniyle betonun donatıyı korozyondan koruma etkinliğinin kaybolması

30 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYON Birbirini tamamlayan ve eş zamanlı gelişen iki elektro kimyasal reaksiyonla meydana gelir. 1. Oksidasyon (Anot Reaksiyonu) 2. Redüksiyon (Katot Reaksiyonu) Anodik işlem, demirin çözünmesi işlemidir. Pozitif yüklü iyonlar çözeltiye karışırken, negatif yüklü elektronlar çelik üzerinden katoda geçerek elektrolitin bileşenleri tarafından absorbe edilirler. Fe Fe e - Katodik işlemde ise, çelik vasıtasıyla katoda geçen elektronlar su ve oksijen ile birleşip hidroksit iyonlarını oluştururlar. 2e - + ½ O 2 + H 2 O 2(OH) -

31 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYON

32 Anottan çözeltiye geçen demir iyonları hidroksit iyonlarıyla reaksiyona girer ve demir hidroksiti oluşturur. Fe (OH) - Fe(OH) 2 Demir hidroksit kararsız olup suda çözünür, su ve oksijenle birleşerek anot Çevresinde sarı renkli boşluklu bir pas tabakası oluşturur. Fe(OH) 2 + H 2 O + ½ O 2 Fe(OH) 3 Korozyon maksimum hızına %70-80 bağıl hava nemi değerlerinde ulaşır. En çok zarar sürekli ıslanma-kuruma etkisindeki yapılarda görülür. Orta nemli ortamda karbonatlaşma Yüksek nemli ortamda korozyon

33 BETONARME DONATISINDA KLORÜR KOROZYONU Klorür iyonları çelik donatının korozyonu açısından en zararlı maddelerdir. Çelik donatıdaki pasif tabakayı çözerler. Ortamın elektrolitliğini arttırarak, elektriksel direnci azaltıp, anot-katot iyon akışını kolaylaştırırlar. Böylece korozyon hızı artar. Asit karakterlidir, ortamın ph ını düşürerek korozyona elverişli ortama neden olurlar. Klorür iyonları metal tarafından O 2 ve (OH) - iyonlarına göre daha kolay absorbe edilirler. Böylece katalizör görevi görerek anodik reaksiyonu kolaylaştırır, demirin iyonlaşmasını hızlandırır.

34 Ortamda bolca demir ve hidroksit iyonları bulunmakta, klorür iyonları reaksiyon sonucu sürekli yenilenmekte ve donatı tahribatı devamlı olmaktadır. Bu nedenle klorür korozyonu en tehlikelisidir. Korozyon Gelişimi : Fe Cl - FeCl 3 FeCl 3 + 3(OH) Fe(OH) 3 + 3Cl -

35 KLORÜR KAYNAKLARI Klorür, betona difüzyon yoluyla girer. Klorür iyonları, beton içine içerden ve dışardan olmak üzere iki yolla girebilir : İÇERDEN : Agrega, kimyasal katkı, mineral katkı, karma suyu. DIŞARDAN : Betonla temas halinde veya çeşitli yollarla taşıma ile deniz suları, tuz üreten yada işleyen sanayi tesisleri, havuzlar, v.s. Klorür tahribatı en yaygın olarak dışardan beton içine taşınma ile görülmektedir. Beton içine taşıma kapiler emme, nem ile ilerleme ve difüzyon yollarıyla gerçekleşir. ISLANMA-KURUMA ETKİYİ HIZLANDIRIR VE ŞİDDETLENDİRİR.

36 Beton, klorür iyonlarının bir kısmını fiziksel ve kimyasal olarak bağlayabilir. Kimyasal Bağlama : C 3 A ile Friedel tuzu oluşur. (Kalsiyum Klora Alüminat). Fiziksel Bağlama : Jel boşlukları içinde klorür absorbsiyonu. Beton içinde hem serbest, hem de bağlı klorür iyonları bulunur. Bazı dış etkenlerle kimyasal bağlı klorürlerin çözülmesi, beton boşluk suyuna karışması ve bir anda hızlı korozyon tahribatı meydana gelebilir. Betondaki toplam klorür miktarı, nitrik asitte çözünen klorür olarak belirlenir. ASTM C 1152 : Beton ve harçta asitte çözünür klorür. ASTM C 1218 : Beton ve harçta suda çözünür klorür.

37 Betonda korozyona yol açmayacak klorür iyonu içeriği ne olmalıdır? Beton tasarım özellikleri (S/Ç oranı, dozaj, çimento tipi, v.s) kür koşulları, çevre koşulları, karbonatlaşma faktörleri gibi parametrelere bağlıdır. Beton içindeki klorür iyonu miktarı 0,6 0,9 kg/m 3, gözenek suyunda ise lt değerini aşarsa risk yüksektir. Beton kalitesi azaldıkça risk artar ya da daha düşük klorür içeriklerinde bile korozyon oluşabilir.

38 TS EN206-1 Standardına göre betonun klorür içeriğinin sınırlandırılması

39 Betonun klor geçirimliliği tayini için hızlandırılmış deney yöntemi (ASTM C 1202) kullanılır. Deney, sodyumhidroksit ve sodyum klorür içeren çözeltiye yerleştirilmiş beton numuneden belli bir zaman içinde geçen akım miktarının (coulomb) ölçülmesi esasına dayanır.

40 Betonda çimento ile birlikte uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi mineral katkıların kullanılmasının klorür geçirimliliğini azalttığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. (Uygun koşullarda kullanılması koşulu ile) Kür koşullarının da klorür geçirimliliğini etkilediği deneylerle ortaya konulmuştur. Örneğin su kürünün buhar kürüne göre geçirimliliği azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çeşitli oranlarda UK ve YFC içeren, standart yöntemle kür edilmiş örneklerde korozif ortamda 400 çevrim sonrasında korozyon akım yoğunluğu değerlerinin karşılaştırılması

41 Betonun klorür geçirimliliğine S/Ç oranının etkisi

42 Betonun klorür geçirimliliğine S/Ç oranının ve pas payı tabakasının kalınlığının etkisi

43 ÇATLAKLI BETONDA KOROZYON Betonda oluşan çeşitli çatlaklar klorür, karbonatlaşma, oksijen korozyonunu arttırırlar. Çünkü korozyona neden olan bütün faktörler çatlaklardan donatıya ulaşabilirler. Donatı boyunca oluşan çatlaklar donatıya dik olan çatlaklara göre daha tehlikelidir. Korozyon riski için aşılmaması önerilen çatlak genişliği 0,2 0,3mm mertebelerindedir. Çatlak bölgesinde korozyon gelişimi

44 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYONUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER Beton gaz, su ve klorür geçirimliliği. Betonun boşluk yapısı, suya doygunluğu, paspayı tabakasının kalınlığı. Betonun elektriksel direnci.

45 KOROZYON İLE GEÇİRİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

46 1. Çelikte enkesit kaybı 2. Çelik Beton aderansında azalma KOROZYON HASARLARI 3. Taşıma gücünde azalma 4. Dökülmeler nedeni ile betonarme korumasız. Çeliğin deformasyon karakteristiği azalır.

47 DENİZ SUYU HARİCİNDEKİ KLORÜRLER TS EN E GÖRE Deniz suyu haricinde klorürlerin sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun, buz çözücü tuzları da ihtiva eden, deniz suyu haricindeki kaynaklardan klorürleri ihtiva etmesi halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XD1 XD2 XD3 Ortam Orta dereceli nemli ıslak arasıra kuru Döngülü ıslak ve kuru Örnek Hava ile taşınan klorürlere maruz beton yüzeyleri Yüzme havuzları klorürleri içeren endüstriyel sulara maruz betonlar Klorürleri ihtiva eden serpintilere maruz köprü kısımları Kaldırımlar Araba park yeri döşemeleri En Büyük Su/çim. Oranı 0,55 0,55 0,45 En küçük Dayanı m Sınıfı C 30/37 C 30/37 C 35/45 En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar

48 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLANAN KLORÜRLER TS EN E GÖRE Deniz suyundan kaynaklanan klorürlerin sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun, deniz suyunda bulunan klorürlere veya deniz suyundan kaynaklanan tuz taşıyan hava ile temas etmesi halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XS1 Ortam Örnek Hava ile taşınan tuzlara Sahilde veya sahile yakın maruz, fakat deniz suyu ile bulunan yapılar doğrudan temas etmeyen En Büyük Su/çim. Oranı 0,50 XS2 Sürekli olarak su içerisinde Deniz yapılarının bölümleri 0,45 En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar C 30/ C 35/ XS3 Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri Deniz yapılarının bölümleri 0,45 C 35/

49 DENİZ ETKİSİNDE KALAN BETON VE BETONARME YAPILARDA ETKİ DURUMLARI

50 Yapının bulunduğu konuma göre maruz kalabileceği değişik ortamları ve betonarme bir elemanda deniz suyu etkisiyle oluşabilen bozulma mekanizmaları

51 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLI KİMYASAL SALDIRI 1. Sülfat etkisi Etrenjit Kütle kaybı Sülfatlara dayanıklı çimentoyu (SDÇ) deniz suyuna maruz betonlarda ÖNERMİYORUZ. Çimentodaki C 3 A yı sınırlandırıyoruz. 2. Magnezyum iyonu etkisi Ca(OH) 2 deki Ca iyonları ile Mg iyonları yer değiştirir. Mg(OH) 2 (BRUSİT) oluşur. Kütle Kaybı MSH Oluşumu Bağlayıcılık kaybolur. 3. CO 2 etkisi Her suda kireç taşını çözebilen CO 2 bulunur. >90mg/lt (TS EN mg/lt) ve kirli denizde Ph değeri<8 ise hidrate çimento bileşenleri karbonik asit etkisi ile çözülebilir. Kütle kaybı. 4. Klorür Etkisi

52 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLI FİZİKSEL ETKİLER Aşınma : Yüzeyde dökülmeler, kütle kaybı. Islanma Kuruma : Islanma Kuruma tekrarlarında tuz yoğunluğunun artması, hızlı tahribat. Tuzların kristalleşmesi büyük basınçlar, genleşme ve dökülme oluşturur. Sıçrama ve Gel-Git bölgelerinde tehlikeli. Donma Çözülme : Aşınma, tuz kristalizasyonu ile birlikte donmaçözülme.

53 BETONDA GENLEŞEN ÜRÜNLERİN OLUŞTURDUĞU REAKSİYONLAR 1. SÜLFAT SALDIRISI 2. GECİKMİŞ ETRENJİT OLUŞUMU 3. TOMASİT OLUŞUMU 4. ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU 5. ALKALİ KARBONAT REAKSİYONU Tomasit hasarına uğramış beton Öngermeli köprü kirişleri ASR + GEO (Üretimden 1 yıl sonra) ASR hasarına uğramış köprü ayağı (İZMİR) YAYA yolu kaplamasında alkalikarbonat reaktivitesi sonucu oluşan harita çatlağı

54 BETONDA İYON DEĞİŞTİREN REAKSİYONLAR 1. ASİT SALDIRISI 2. Mg İYONU İÇEREN ÇÖZELTİLERİN KİMYASAL SALDIRILARI MgCl 2 + Ca(OH) 2 CaCl 2 + Mg(OH) 2

55 SÜLFAT SALDIRISI Sülfat, çimentonun bazı bileşenleri ile reaksiyona girerek betonun zamanla bozulmasına neden olur. Sülfat Alüminli ve Kalsiyumlu bileşenlerle reaksiyon Etrenjit ve Alçıtaşı Genleşme Çatlaklar Dağılma ve Parçalanmalar Dayanım Kayıpları Sülfat etkisine maruz kalmış numune örneği

56 İzmir Çiğli, Sasalı, Mavişehir in bir kısmı zengin sülfatlı zeminlere sahiptir.

57 Sülfat etkisinin şiddeti toprak veya suda bulunan SÜLFAT İYONUNUN konsantrasyonuna bağlıdır.

58 SÜLFATLARIN BETONDA OLUŞTURDUKLARI ZARARLI REAKSİYONLAR Sülfat + C 3 A Kalsiyum Sülfa Alüminat (%227 hacim artışı) Sülfat + Ca(OH) 2 Kalisyum Sülfat + Alkali Hidroksit (%124 hacim artışı) Özellikle Magnezyum Sülfat hamurun taşıyıcı bileşeni olan CSH lere de saldırır.

59 REAKSİYONUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Sülfat İçeriği, Ortam Koşulları 2. Betonun Geçirimliliği 3. Betonun, özellikle Çimentonun Yapısı 4. Suyun Varlığı Bütün dayanıklılık problemlerinin çözümünde olduğu gibi burada da geçirimsiz beton olmazsa olmaz koşul

60 Betonun sülfat dayanıklılığı ile geçirimliliği arasındaki ilişki

61 SÜLFAT SALDIRISINA KARŞI ALINACAK ÖNLEM TS EN 206 E GÖRE Betonun kimyasal etkilere maruz kalması Betonun, TS EN 206 çizelge-2'de verilen tabii zeminler ve yer altı suyundan kaynaklanan zararlı kimyasal etkilere maruz kalması durumunda etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Deniz suyu, coğrafik bölgeye göre sınıflandırılır. Bu nedenle betonun kullanılacağı yerde geçerli sınıflandırma uygulanır. Etki Sınıfı Ortam Örnek En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanı m Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar XA1 XA2 XA3 TS EN 206 Çizelge-2'ye göre az zararlı kimyasal ortam TS EN 206 Çizelge-2'ye göre orta zararlı kimyasal ortam TS EN 206 Çizelge-2'ye göre çok zararlı kimyasal ortam Atık su arıtma tesislerinde bulunan depolar, sıvı gübre konteynerleri Deniz suyu ile temas halindeki beton bileşenler, zararlı zemin üzerindeki beton bileşenler Endüstriyel atık su artıma tesisleri, hayvan beslemem yemlikleri, baca gazı arıtma ile soğutma kuleleri 0,55 C 30/ ,50 C 30/ ,45 C 35/ Sülfatlara dayanıklı çimento

62 Çizelge-2 Doğal zeminler ve yer altı sularından kaynaklanan kimyasal etkiler için etki sınıflarının sınır değerleri

63 DONMA ÇÖZÜLME ETKİSİ TS EN E GÖRE Buz Çözücü Maddenin de Bulunduğu veya Bulunmadığı Donma/Çözülme Etkisi Betonun etkili donma/ çözülme döngülerine, ıslak durumda maruz kalması halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır Etki Sınıfı Ortam Örnek En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar XF1 Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun Yağmura ve donmaya maruz düşey beton yüzeyler 0,55 C 30/ XF2 buz çözücü madde içeren suyla orta derecede doygun Donma ve havayla taşınan buz çözücü madde etkisine maruz yol yapılarının düşey beton yüzeyleri 0,55 C 25/ a - XF3 Buz çözücü madde içermeyen suyla yüksek derecede doygun Yağmur ve donmaya maruz yatay beton yüzeyler 0,50 C 30/ a - XF4 Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyu ile yüksek derecede doygun Buz çözücü maddelere maruz yol ve köprü kaplamaları buz çözücü tuz ihtiva eden su serpintisine doğrudan ve donma etkisine maruz beton yüzeyler deniz yapılarının dalga etkisi altındaki donmaya maruz bölgeleri 0,45 C 30/ a -

64 Etki Sınıfı XM1 XM2 XM3 MEKANİK AŞINMA ETKİSİ Beton, kullanım esnasında önemli derecede mekanik aşınmaya maruz kalacaksa etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Ortam Orta derecede aşınma Önemli derecede aşınma Çok yüksek derecede aşınma Örnek Üzerinde, şişme lastikli araçların hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleşmiş sanayi tesisien ait zeminler Üzerinde, şişme lastikli veya içi dolu lastikli çatallı yükleyicilerin hareet ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminle Üzerinde, içi dolu lastik veya çelik tekerli çatallı yükleyicilerin hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminler; üzerinde sık sık paletli araçlar hareket ettiği zeminler; hızlı ve türbülanslı akan sulardaki beton su yapıları (enerji kırıcı havuzlar vb.) En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği 0,55 C 30/ ,55 C 30/37 C 35/ Min katkı kullanıl dığında en az çim. İçeriği 270 En az hava içeriği Diğer şartlar ,45 C 35/

65

66 KULLANILAN ORTALAMA TAHMİNİ BETON BASINÇ DAYANIM SINIFI ORANLARI (%) 40, ,0 30, ,0 20,0 15,0 10, ,0 0, C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60

67 DAYANIKLILIK VE UZUN ÖMÜR İÇİN; Su/Çimento oranı < 0,50-0,55 BU AMAÇLA SEÇİLMESİ GEREKEN EN DÜŞÜK BETON SINIFI C 35/45 Dayanıklılık için sadece C 30/37 basınç dayanım sınıfının seçilmesi çözüm değildir. Çünkü yeni nesil kimyasal katkıların kullanımıyla 0,60 s/ç oranına kadar C 30/37 üretilebilmektedir.

68 Statik projesi C 30/37 basınç dayanım sınıfında çözülmüş bir projenin, farklı bölgelerde inşa edilmesi durumunda maruz kalacağı çevresel etkilere göre uyulması gereken şartlar : Bölge Basınç Dayanımı Çevresel Etki Min. Çimento Dozajı (kg/m³) Max. Su/Çimento Oranı Buca, Kemalpaşa C 30/37 XC ,55 Alsancak, Konak, Güzelyalı, Narlıdere, Karşıyaka, Bostanlı C 30/37 XS ,50 Mavişehir, Çiğli C 30/37 XA ,50 Çimento Tipi CEM I veya CEM II CEM I veya CEM II Sülfata Dayanıklı

69 TEŞEKKÜR EDERİM. İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM İZMİR

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3 ÇİMENTONUN HİDRATASYONU 3 İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216) 571 30 91 www.akcansa.com.tr Büyükçekmece

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Metal 1 Anot Elektrolit e - Metal 2 Katot Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 10 M A L Z E M E L E R L E T E M A S H A L I N D E K I P

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ

PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ PİL VE BATARYALARIN ÖMÜRLERİ Taşınabilir cihazların vazgeçilmez enerji kaynakları olan piller bünyelerindeki aktif maddelerin kaybı ve istenmeyen kimyasal veya fiziksel değişimlerin sonucunda ömürlerini

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı