TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür"

Transkript

1 TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM İZMİR

2 DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya da yapının işlevini uzun yıllar boyunca bozulmadan yerine getirebilmelerine durabilite ya da dayanıklılık diyoruz. Durabiliteye yapı elemanı veya yapının hizmet ömrünün uzun olması da diyebiliriz. Günümüzde çok uzun ömürlü bazı yapılar halen varlığını korumakta ve hizmet verebilmektedirler. Günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilen Mısır Piramitleri bugün hala ayaktadır. Yine günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen Ayasofya da bugün ayakta, hatta müze olarak hizmet vermektedir. Bu yapılarda kullanılan doğal taş malzemesi binlerce yıl boyunca oluşmuş, yüksek stabiliteye sahip bir malzemedir. Yani özellikleri yapıldıktan sonra da sürekli aynı kalabilmiştir.

3 Bir yapının projelendirilmesi ve yapımı; beş ana hedefin göz önüne alındığı ve bu ilkelere göre çözülen bir optimizasyon problemidir. Bunlar: Dayanım, Dayanıklılık, İşlevsellik, Ekonomik olma, Estetik olma. Betonarme yapılar genellikle 100 yıl civarında servis verebilecek şekilde projelendirilir. Beton teknolojisi kurallarıyla, titiz bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış beton dayanıklıdır. Hatta bu şekliyle belki de en dayanıklı malzemedir.

4 1990 lı yıllara kadar betonun daha doğrusu betonarmenin dayanıklılığı çeliğin beton tarafından korunmasıyla açıklanıyordu. Basınç dayanımının da zamanla azalmaması, aksine artması dayanıklı gösterilmesine başka bir gerekçe idi. Betonun ya da betonarmenin dayanıklılığı göz ardı edilmişti. Yeterli bilgi birikimi de yoktu. Yakın zamana kadar yapılan binalarda, bilgi eksikliği ve uygulama hataları nedeniyle durabilite problemleri olduğunu söyleyebiliriz.

5 Bir yapının performansı ile ekonomik servis ömrü arasındaki ilişki aşağıda şematik olarak gösterilmiştir:

6 Beton ve betonarme elemanların zamanla bozulmalarına ve durabilite problemlerine neden olan iç veya dış etkenler vardır. Bu etkenler fiziksel, kimyasal, biyolojik veya mekanik kökenli olabilir. DIŞ ETKİLER: Karbonatlaşma, donma-çözülme, klor etkisi, aşınma, bazı asit ve tuz etkileri. İÇ ETKİLER: Alkali-agrega reaksiyonu, DEF, vb.

7 BETONUN İÇ VE DIŞ ETKENLERLE BOZULMASI FİZİKSEL VE MEKANİK ETKİLER KİMYASAL VE BİYOLOJİK ETKİLER AŞINMA BUZ ÇÖZÜCÜ TUZLAR ISLANMA-KURUMA HACİM DEĞİŞİMİ DONMA-ÇÖZÜLME ASR KLORÜR ETKİSİ KARBONATLAŞMA ASİT ZEMİN ETKİSİ SÜLFAT ETKİSİ MgO BETONUN İÇ YAPISINDA BOZULMALAR DONATI KOROZYONU ÇATLAMA, BÜZÜLME, GEÇİRİMLİLİK BETONDA DAYANIM KAYBI ARTIŞI BOZULMALAR

8 TS EN 206 YA GÖRE (TS 13515) ÇEVRESEL ETKİLER XO Korozyon ya da zararlı etki tehlikesi yok. XC Karbonatlaşmadan kaynaklanan korozyon. XS Deniz suyu klorürlerinin neden olduğu korozyon. XD Deniz suyu dışındaki klorürlerin neden olduğu korozyon. XA Betonun kimyasal etkilere maruz kalması. XM Mekanik aşınma etkisi. XF Donma-Çözülme etkisi. XW Alkali silika reaksiyonu etkisinde donatı korozyonu.

9 KARBONATLAŞMADAN KAYNAKLANAN KOROZYON KARBONATLAŞMA : Atmosferde bulunan CO 2 gazının betonun gözenek sistemine işleyerek Ca(OH) 2 ile yaptığı reaksiyon sonucu CaCO 3 oluşması ve betondaki ph değerinin düşmesidir. Bu düşüş donatı korozyonuna neden olur. Beton yüksek dereceden alkali bir ortamdır. Alkali ortamının kaynakları: 1. C 3 S + H 2 O CSH + 3Ca(OH) 2 2. C 2 S + H 2 O CSH + Ca(OH) 2 3. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 4. Na 2 O + H 2 O 2NaOH 5. K 2 O + H 2 O 2KOH

10 KARBONATLAŞMA REAKSİYONUNU GELİŞİMİ Atmosferde asit oluşturan gazlardan en önemlileri CO 2 ve SO 2 dir. Reaksiyonları 3 aşamalıdır : 1. Gazların gözenek sistemine işlemesi 2. Gazların gözenek suyu ile asit oluşturması CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 3. Asitlerin gözenek suyu içerisinde çözünmüş olan alkali bileşenleri ile reaksiyon yaparak bunları nötr hale getirmesi Asit + Alkali Tuz + Su Karbonatlaşma reaksiyonun basitleştirilmiş hali: Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O ph = 12,6 ph=8,3 KOROZYON!

11 Karbonatlaşma reaksiyonunun şiddeti ve gelişimi, çimentonun alkalinitesi ile çok ilişkilidir. Çimento (OH) - açısından zengin. Ca(OH) 2, yüksek (OH) - konsantrasyonunda zor çözünür, aşırı doygun hale gelir,kristalleşir. H 2 CO 3 ile reaksiyonu mümkün olunan Ca(OH) 2, iki aşamalı Bir reaksiyonla araya NaOH veya KOH gibi diğer alkalilerin devreye girmesiyle çözülür. CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH

12 Karbonatlaşma, yüzeyden içeriye doğru hızı azalarak devam eden bir reaksiyondur. Çünkü; Meydana gelen ürün hacmi daha fazladır. İç bölgelere doğru CO 2 girişi zordur. Donatı korozyonu riski için paspayının karbonatlaşması önem taşır. NİTELİKLİ PASPAYI

13 Durabilite açısından büyük öneme sahip olan paspayı uygulamada ihmal ediliyor. Paspayı, betonun iç kısımlarına göre; 1. Daha yüksek su/çimento oranına sahip, 2. Çatlaklı, 3. Boşluklu, geçirimli olmaktadır. Hatta gerekli kalınlık bile bazen sağlanamamaktadır.

14 Betonun su içeriği ve çevre nemi de karbonatlaşmanın gelişimini etkiler. Karbonatlaşma reaksiyonu için ince bir su filmi ve devamlı bir CO 2 akımı gerekir. Bağıl nem < %30 ise Karbonatlaşma meydan gelmez. Bağıl nem > %90 ise Karbonatlaşma durur. En yüksek karbonatlaşma %50 bağıl nemde görülmüştür. İzmir de son 45 yılın ortalama nem değeri %60 civarındadır.

15 Karbonatlaşma reaksiyonunun gelişimini etkileyen bir diğer faktör havadaki CO 2 konsantrasyonudur. Normal temiz havada bulunan CO 2 oranı % 0,03 tür. Büyük şehirlerde bu oran % 0,3 tür. Çok enderde olsa %1 CO 2 konsantrasyonuna sahip havaya da rastlanır.

16 İngiltere de açıkta bırakılan, yağmurdan korunmuş beton elemanların 30 yıl sonundaki karbonatlaşma derinlikleri 28 Günlük Basınç Dayanımı (Mpa) (Silindir) Karbonatlaşma Derinliği (mm)

17 KARBONATLAŞMA REAKSİYONUNUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Su/Çimento Oranı : Oran arttıkça, karbonatlaşma hızlanır. 2. Çimento Dozajı : Yüksek dozaj karbonatlaşmayı yavaşlatır. 3. Betonun Kürü : Uzun süreli ıslak kür karbonatlaşmayı yavaşlatır. 4. Puzolanların kullanımları 5. Basınç Dayanımı : Arttıkça, karbonatlaşma hızı azalır. 6. Çimentonun Kimyasal Bileşimi : CaO ve Ca(OH) 2 azalması, alkalilerin artması karbonatlaşma hızını arttırır. 7. Sıva : Paspayını takviye eder, gazların girişine engel olur. 8. Bağıl Nem : Çok kuru ve suya doygun ortamlarda reaksiyon durur. %50 bağıl nemli ortamda reaksiyon maksimumdur. 9. CO 2 Konsantrasyonu : Ortamda CO 2 konsantrasyonu arttıkça reaksiyon artar. 10. Sıcaklık : Normal sıcaklık reaksiyonu hızlandırır. Aşırı sıcaklık yavaşlatır.

18 KARBONATLAŞMA DERİNLİĞİNİN TAYİNİ Karbonatlaşma Derinliği : C = K T C : Karbonatlaşma Derinliği (mm) K : Fiziksel değişkenlikleri içeren bir parametre T : Zaman (yıl) Karbonatlaşma derinliği yerinde deneyle belirlenebilir. Deney yönteminin esası, betonu keserek yüzeye indikatör sıvısı püskürtmektir. Karbonatlaşmış kısım renksiz kalırken, karbonatlaşmamış kısım sıvı ile reaksiyona girerek renk verir.

19 Karbonatlaşma Katsayısı bilinen bir betonarme yapıda yapılacak onarımın en uygun zamanının tespiti. t = ((P/K)-(K/α)) 2 T = N yıllık yapı servis ömrü için yüzey tamirinin en uygun zamanı P = En az beton örtü kalınlığı, mm α = Katsayı ( N=100 yıl için α=8,2, N=80 yıl için α=10,3, N=50 yıl için α=16,5) K= Karbonatlaşma Katsayısı, mm/yıl 0,5 K = (Y 0 / t 0 ) Y 0 = İnceleme sırasında deney ile bulunan karbonatlaşma derinliği, mm. T 0 = inceleme anındaki beton yaşı, yıl.

20 Örnek olarak, 20 yıllık bir betonarme binadan alınan beton karot örneklerinden yapılan deneysel ölçümlerle karbonatlaşma derinliği 14,4mm bulunmuş olsun. Bu yapıda tespit edilen en düşük paspayı da 25mm olsun. Bu yapıdan beklenen servis ömrü 100 yıl olması halinde, karbonatlaşma cephesinin 100 yıl sonra nereye varacağı ve bu paspayının donatıyı korozyondan koruyup koruyamayacağı, ayrıca gerekli ise en uygun onarım zamanı tahmini olarak belirlensin.

21 Öncelikle karbonatlaşma katsayısını buluruz. K = (Y 0 / t 0 ) K = (14,4 / 20) = 3,22 mm/ yıl Bu durumda 100 yıl sonra tahmini karbonatlaşma derinliği; C = K T C = 3, = 32,2 mm. 100 yıl sonraki tahmin edilen karbonatlaşma derinliği, paspayı tabakası kalınlığından (25-5=20mm) bir hayli yüksektir. Dolayısı ile paspayı tabakası ve geçirimsizlik yetersizdir. Önlem alınmalıdır. Bu betonarme yapı için yüzeyde yapılacak onarımın en uygun zamanı; t = ((P/K)-(K/α)) 2 t = ((20/3,22)-(3,2/8,2)) 2 = 34 yıl olarak bulunur.

22 KARBONATLAŞMA ETKİSİ TS EN E GÖRE Karbonatlaşmanın sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun hava ve nem etkisine maruz kalması halinde etki aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XC1 XC2 XC3 XC4 Ortam Kuru veya sürekli ıslak Islak arasıra kuru Orta derecede nemli Döngülü ıslak ve kuru Örnek Çok düşük rutubetli havaya sahip binaların iç kısımlarındaki beton sürekli su içerisindeki beton Suyla uzun süreli temas eden beton yüzeyler çoğu temeller Orta derecede veya yüksek rutubetli havaya sahip binalrın iç kısımlarındaki betonlar Yağmurdan korunmuş, açıkta bulunan betonlar XC2 etki sınıfı dışındaki su temasına maruz beton yüzeyler En Büyük Su/çi m. Oranı 0,65 0,60 0,55 0,50 En küçük Dayan ım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar C 20/ C 25/ C 30/ C 30/

23 KLORÜRLERİN NEDEN OLDUĞU KOROZYON Korozyon, metallerde su ve oksijenin bulunduğu ortamda görülen kimyasal bir değişim sürecidir. Yapay olarak üretilen metal malzemeler, uygun ortam bulduklarında asıllarına dönmeye çalışırlar. Bütün metaller en düşük enerjili durumları olan oksit haline dönmeye eğilimlidirler (Altın hariç). Betonarme yapılarda beton içine gömülü olarak kullanılan çelik donatı, doğru tasarlanmış, üretilmiş olan geçirimsiz, kaliteli bir beton tarafından fiziksel ve kimyasal olarak korozyondan korunur.

24 Korozyon problemi, betonarmenin en önemli problemlerinden birisidir. Deniz yapılarında, klorüre maruz kalan diğer yapılarda görülen korozyonun sebep olduğu tamir ve bakım masrafları ciddi kayıplara ulaşınca konu ABD ve Avrupa ülkelerinde daha iyi anlaşılmış ve kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Ancak ülkemizde konunun önemi yeterince anlaşılamamıştır.

25 Korozyon, betonarme yapılarda çelik donatının kesit ve düktilite kaybı nedeniyle stabilitesi açısından önemli sonuçlar doğurur. Donatı Beton aderansı da korozyondan olumsuz etkilenir, ilerleyen hasar durumunda aderans tamamen yok olur. PASLANMA PASPAYI ÇATLAMASI PASPAYININ DÖKÜLMESİ (DONATI KORUMASIZ) HIZLI PASLANMA YOK OLUŞ. İzmir de korozyon hasarına uğramış elektrik direkleri

26 BETONARME DONATISINDA KOROZYON ŞEKİLLERİ 1. Atmosferik Korozyon 2. Elektro Kimyasal Korozyon 3. Temas Korozyonu 4. Hidrojen Korozyonu

27 ATMOSFERİK KOROZYON Açıkta bırakılan donatının korozyonudur. Reaksiyon, çelik donatının yüzeyinde uniform olarak gelişir. Fe + ½ O 2 + H 2 O Fe(OH) 2 Fe(OH) 2 FeO + H 2 O Reaksiyon için nem ve oksijen gerekir. Hava kirliliği ve atmosferik koşullar reaksiyon hızını belirler. Kuru hava Donatı yüzeyi kuru, reaksiyon gelişmez. Nemli ortam Donatı yüzeyinde ince bir su filmi, reaksiyon gelişir. Nemli + Kirli Atmosfer Koşulu Donatı yüzeyinde su filmi oluşumunun kolay (tuzların nem tutma özelliği) elektrolit ortam, reaksiyon hızlı gelişir.

28 BETONARME DONATISINDA ELEKTRO KİMYASAL / KLORÜR KOROZYONU Betonarme çelik donatısı, açıktaki çeliğe göre korozyondan çok daha iyi korunabilir. Koruma; 1. Fiziksel Koruma : Ortamdaki klorür iyonları, nem ve oksijenin çeliğe ulaşmasının engellenmesi. 2. Kimyasal Koruma : Betonun çeliğe yüksek alkali (ph 12,5) ortam sağlaması. Çeliğin korozyondan korunması için mükemmel bir ortam : BETON. Ancak yine de betonarmede donatı korozyonu hala neden önemli bir problem? Çünkü paspayı yetersiz ve kalitesiz

29 Karbonatlaşma veya klorür iyonları nedeniyle betonun donatıyı korozyondan koruma etkinliğinin kaybolması

30 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYON Birbirini tamamlayan ve eş zamanlı gelişen iki elektro kimyasal reaksiyonla meydana gelir. 1. Oksidasyon (Anot Reaksiyonu) 2. Redüksiyon (Katot Reaksiyonu) Anodik işlem, demirin çözünmesi işlemidir. Pozitif yüklü iyonlar çözeltiye karışırken, negatif yüklü elektronlar çelik üzerinden katoda geçerek elektrolitin bileşenleri tarafından absorbe edilirler. Fe Fe e - Katodik işlemde ise, çelik vasıtasıyla katoda geçen elektronlar su ve oksijen ile birleşip hidroksit iyonlarını oluştururlar. 2e - + ½ O 2 + H 2 O 2(OH) -

31 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYON

32 Anottan çözeltiye geçen demir iyonları hidroksit iyonlarıyla reaksiyona girer ve demir hidroksiti oluşturur. Fe (OH) - Fe(OH) 2 Demir hidroksit kararsız olup suda çözünür, su ve oksijenle birleşerek anot Çevresinde sarı renkli boşluklu bir pas tabakası oluşturur. Fe(OH) 2 + H 2 O + ½ O 2 Fe(OH) 3 Korozyon maksimum hızına %70-80 bağıl hava nemi değerlerinde ulaşır. En çok zarar sürekli ıslanma-kuruma etkisindeki yapılarda görülür. Orta nemli ortamda karbonatlaşma Yüksek nemli ortamda korozyon

33 BETONARME DONATISINDA KLORÜR KOROZYONU Klorür iyonları çelik donatının korozyonu açısından en zararlı maddelerdir. Çelik donatıdaki pasif tabakayı çözerler. Ortamın elektrolitliğini arttırarak, elektriksel direnci azaltıp, anot-katot iyon akışını kolaylaştırırlar. Böylece korozyon hızı artar. Asit karakterlidir, ortamın ph ını düşürerek korozyona elverişli ortama neden olurlar. Klorür iyonları metal tarafından O 2 ve (OH) - iyonlarına göre daha kolay absorbe edilirler. Böylece katalizör görevi görerek anodik reaksiyonu kolaylaştırır, demirin iyonlaşmasını hızlandırır.

34 Ortamda bolca demir ve hidroksit iyonları bulunmakta, klorür iyonları reaksiyon sonucu sürekli yenilenmekte ve donatı tahribatı devamlı olmaktadır. Bu nedenle klorür korozyonu en tehlikelisidir. Korozyon Gelişimi : Fe Cl - FeCl 3 FeCl 3 + 3(OH) Fe(OH) 3 + 3Cl -

35 KLORÜR KAYNAKLARI Klorür, betona difüzyon yoluyla girer. Klorür iyonları, beton içine içerden ve dışardan olmak üzere iki yolla girebilir : İÇERDEN : Agrega, kimyasal katkı, mineral katkı, karma suyu. DIŞARDAN : Betonla temas halinde veya çeşitli yollarla taşıma ile deniz suları, tuz üreten yada işleyen sanayi tesisleri, havuzlar, v.s. Klorür tahribatı en yaygın olarak dışardan beton içine taşınma ile görülmektedir. Beton içine taşıma kapiler emme, nem ile ilerleme ve difüzyon yollarıyla gerçekleşir. ISLANMA-KURUMA ETKİYİ HIZLANDIRIR VE ŞİDDETLENDİRİR.

36 Beton, klorür iyonlarının bir kısmını fiziksel ve kimyasal olarak bağlayabilir. Kimyasal Bağlama : C 3 A ile Friedel tuzu oluşur. (Kalsiyum Klora Alüminat). Fiziksel Bağlama : Jel boşlukları içinde klorür absorbsiyonu. Beton içinde hem serbest, hem de bağlı klorür iyonları bulunur. Bazı dış etkenlerle kimyasal bağlı klorürlerin çözülmesi, beton boşluk suyuna karışması ve bir anda hızlı korozyon tahribatı meydana gelebilir. Betondaki toplam klorür miktarı, nitrik asitte çözünen klorür olarak belirlenir. ASTM C 1152 : Beton ve harçta asitte çözünür klorür. ASTM C 1218 : Beton ve harçta suda çözünür klorür.

37 Betonda korozyona yol açmayacak klorür iyonu içeriği ne olmalıdır? Beton tasarım özellikleri (S/Ç oranı, dozaj, çimento tipi, v.s) kür koşulları, çevre koşulları, karbonatlaşma faktörleri gibi parametrelere bağlıdır. Beton içindeki klorür iyonu miktarı 0,6 0,9 kg/m 3, gözenek suyunda ise lt değerini aşarsa risk yüksektir. Beton kalitesi azaldıkça risk artar ya da daha düşük klorür içeriklerinde bile korozyon oluşabilir.

38 TS EN206-1 Standardına göre betonun klorür içeriğinin sınırlandırılması

39 Betonun klor geçirimliliği tayini için hızlandırılmış deney yöntemi (ASTM C 1202) kullanılır. Deney, sodyumhidroksit ve sodyum klorür içeren çözeltiye yerleştirilmiş beton numuneden belli bir zaman içinde geçen akım miktarının (coulomb) ölçülmesi esasına dayanır.

40 Betonda çimento ile birlikte uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi mineral katkıların kullanılmasının klorür geçirimliliğini azalttığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. (Uygun koşullarda kullanılması koşulu ile) Kür koşullarının da klorür geçirimliliğini etkilediği deneylerle ortaya konulmuştur. Örneğin su kürünün buhar kürüne göre geçirimliliği azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çeşitli oranlarda UK ve YFC içeren, standart yöntemle kür edilmiş örneklerde korozif ortamda 400 çevrim sonrasında korozyon akım yoğunluğu değerlerinin karşılaştırılması

41 Betonun klorür geçirimliliğine S/Ç oranının etkisi

42 Betonun klorür geçirimliliğine S/Ç oranının ve pas payı tabakasının kalınlığının etkisi

43 ÇATLAKLI BETONDA KOROZYON Betonda oluşan çeşitli çatlaklar klorür, karbonatlaşma, oksijen korozyonunu arttırırlar. Çünkü korozyona neden olan bütün faktörler çatlaklardan donatıya ulaşabilirler. Donatı boyunca oluşan çatlaklar donatıya dik olan çatlaklara göre daha tehlikelidir. Korozyon riski için aşılmaması önerilen çatlak genişliği 0,2 0,3mm mertebelerindedir. Çatlak bölgesinde korozyon gelişimi

44 ELEKTRO KİMYASAL KOROZYONUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER Beton gaz, su ve klorür geçirimliliği. Betonun boşluk yapısı, suya doygunluğu, paspayı tabakasının kalınlığı. Betonun elektriksel direnci.

45 KOROZYON İLE GEÇİRİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

46 1. Çelikte enkesit kaybı 2. Çelik Beton aderansında azalma KOROZYON HASARLARI 3. Taşıma gücünde azalma 4. Dökülmeler nedeni ile betonarme korumasız. Çeliğin deformasyon karakteristiği azalır.

47 DENİZ SUYU HARİCİNDEKİ KLORÜRLER TS EN E GÖRE Deniz suyu haricinde klorürlerin sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun, buz çözücü tuzları da ihtiva eden, deniz suyu haricindeki kaynaklardan klorürleri ihtiva etmesi halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XD1 XD2 XD3 Ortam Orta dereceli nemli ıslak arasıra kuru Döngülü ıslak ve kuru Örnek Hava ile taşınan klorürlere maruz beton yüzeyleri Yüzme havuzları klorürleri içeren endüstriyel sulara maruz betonlar Klorürleri ihtiva eden serpintilere maruz köprü kısımları Kaldırımlar Araba park yeri döşemeleri En Büyük Su/çim. Oranı 0,55 0,55 0,45 En küçük Dayanı m Sınıfı C 30/37 C 30/37 C 35/45 En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar

48 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLANAN KLORÜRLER TS EN E GÖRE Deniz suyundan kaynaklanan klorürlerin sebep olduğu korozyon Donatı veya diğer gömülü metal ihtiva eden betonun, deniz suyunda bulunan klorürlere veya deniz suyundan kaynaklanan tuz taşıyan hava ile temas etmesi halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Etki Sınıfı XS1 Ortam Örnek Hava ile taşınan tuzlara Sahilde veya sahile yakın maruz, fakat deniz suyu ile bulunan yapılar doğrudan temas etmeyen En Büyük Su/çim. Oranı 0,50 XS2 Sürekli olarak su içerisinde Deniz yapılarının bölümleri 0,45 En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar C 30/ C 35/ XS3 Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri Deniz yapılarının bölümleri 0,45 C 35/

49 DENİZ ETKİSİNDE KALAN BETON VE BETONARME YAPILARDA ETKİ DURUMLARI

50 Yapının bulunduğu konuma göre maruz kalabileceği değişik ortamları ve betonarme bir elemanda deniz suyu etkisiyle oluşabilen bozulma mekanizmaları

51 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLI KİMYASAL SALDIRI 1. Sülfat etkisi Etrenjit Kütle kaybı Sülfatlara dayanıklı çimentoyu (SDÇ) deniz suyuna maruz betonlarda ÖNERMİYORUZ. Çimentodaki C 3 A yı sınırlandırıyoruz. 2. Magnezyum iyonu etkisi Ca(OH) 2 deki Ca iyonları ile Mg iyonları yer değiştirir. Mg(OH) 2 (BRUSİT) oluşur. Kütle Kaybı MSH Oluşumu Bağlayıcılık kaybolur. 3. CO 2 etkisi Her suda kireç taşını çözebilen CO 2 bulunur. >90mg/lt (TS EN mg/lt) ve kirli denizde Ph değeri<8 ise hidrate çimento bileşenleri karbonik asit etkisi ile çözülebilir. Kütle kaybı. 4. Klorür Etkisi

52 DENİZ SUYUNDAN KAYNAKLI FİZİKSEL ETKİLER Aşınma : Yüzeyde dökülmeler, kütle kaybı. Islanma Kuruma : Islanma Kuruma tekrarlarında tuz yoğunluğunun artması, hızlı tahribat. Tuzların kristalleşmesi büyük basınçlar, genleşme ve dökülme oluşturur. Sıçrama ve Gel-Git bölgelerinde tehlikeli. Donma Çözülme : Aşınma, tuz kristalizasyonu ile birlikte donmaçözülme.

53 BETONDA GENLEŞEN ÜRÜNLERİN OLUŞTURDUĞU REAKSİYONLAR 1. SÜLFAT SALDIRISI 2. GECİKMİŞ ETRENJİT OLUŞUMU 3. TOMASİT OLUŞUMU 4. ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU 5. ALKALİ KARBONAT REAKSİYONU Tomasit hasarına uğramış beton Öngermeli köprü kirişleri ASR + GEO (Üretimden 1 yıl sonra) ASR hasarına uğramış köprü ayağı (İZMİR) YAYA yolu kaplamasında alkalikarbonat reaktivitesi sonucu oluşan harita çatlağı

54 BETONDA İYON DEĞİŞTİREN REAKSİYONLAR 1. ASİT SALDIRISI 2. Mg İYONU İÇEREN ÇÖZELTİLERİN KİMYASAL SALDIRILARI MgCl 2 + Ca(OH) 2 CaCl 2 + Mg(OH) 2

55 SÜLFAT SALDIRISI Sülfat, çimentonun bazı bileşenleri ile reaksiyona girerek betonun zamanla bozulmasına neden olur. Sülfat Alüminli ve Kalsiyumlu bileşenlerle reaksiyon Etrenjit ve Alçıtaşı Genleşme Çatlaklar Dağılma ve Parçalanmalar Dayanım Kayıpları Sülfat etkisine maruz kalmış numune örneği

56 İzmir Çiğli, Sasalı, Mavişehir in bir kısmı zengin sülfatlı zeminlere sahiptir.

57 Sülfat etkisinin şiddeti toprak veya suda bulunan SÜLFAT İYONUNUN konsantrasyonuna bağlıdır.

58 SÜLFATLARIN BETONDA OLUŞTURDUKLARI ZARARLI REAKSİYONLAR Sülfat + C 3 A Kalsiyum Sülfa Alüminat (%227 hacim artışı) Sülfat + Ca(OH) 2 Kalisyum Sülfat + Alkali Hidroksit (%124 hacim artışı) Özellikle Magnezyum Sülfat hamurun taşıyıcı bileşeni olan CSH lere de saldırır.

59 REAKSİYONUN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Sülfat İçeriği, Ortam Koşulları 2. Betonun Geçirimliliği 3. Betonun, özellikle Çimentonun Yapısı 4. Suyun Varlığı Bütün dayanıklılık problemlerinin çözümünde olduğu gibi burada da geçirimsiz beton olmazsa olmaz koşul

60 Betonun sülfat dayanıklılığı ile geçirimliliği arasındaki ilişki

61 SÜLFAT SALDIRISINA KARŞI ALINACAK ÖNLEM TS EN 206 E GÖRE Betonun kimyasal etkilere maruz kalması Betonun, TS EN 206 çizelge-2'de verilen tabii zeminler ve yer altı suyundan kaynaklanan zararlı kimyasal etkilere maruz kalması durumunda etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Deniz suyu, coğrafik bölgeye göre sınıflandırılır. Bu nedenle betonun kullanılacağı yerde geçerli sınıflandırma uygulanır. Etki Sınıfı Ortam Örnek En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanı m Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar XA1 XA2 XA3 TS EN 206 Çizelge-2'ye göre az zararlı kimyasal ortam TS EN 206 Çizelge-2'ye göre orta zararlı kimyasal ortam TS EN 206 Çizelge-2'ye göre çok zararlı kimyasal ortam Atık su arıtma tesislerinde bulunan depolar, sıvı gübre konteynerleri Deniz suyu ile temas halindeki beton bileşenler, zararlı zemin üzerindeki beton bileşenler Endüstriyel atık su artıma tesisleri, hayvan beslemem yemlikleri, baca gazı arıtma ile soğutma kuleleri 0,55 C 30/ ,50 C 30/ ,45 C 35/ Sülfatlara dayanıklı çimento

62 Çizelge-2 Doğal zeminler ve yer altı sularından kaynaklanan kimyasal etkiler için etki sınıflarının sınır değerleri

63 DONMA ÇÖZÜLME ETKİSİ TS EN E GÖRE Buz Çözücü Maddenin de Bulunduğu veya Bulunmadığı Donma/Çözülme Etkisi Betonun etkili donma/ çözülme döngülerine, ıslak durumda maruz kalması halinde etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır Etki Sınıfı Ortam Örnek En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği En az hava içeriği Diğer şartlar XF1 Buz çözücü madde içermeyen suyla orta derecede doygun Yağmura ve donmaya maruz düşey beton yüzeyler 0,55 C 30/ XF2 buz çözücü madde içeren suyla orta derecede doygun Donma ve havayla taşınan buz çözücü madde etkisine maruz yol yapılarının düşey beton yüzeyleri 0,55 C 25/ a - XF3 Buz çözücü madde içermeyen suyla yüksek derecede doygun Yağmur ve donmaya maruz yatay beton yüzeyler 0,50 C 30/ a - XF4 Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyu ile yüksek derecede doygun Buz çözücü maddelere maruz yol ve köprü kaplamaları buz çözücü tuz ihtiva eden su serpintisine doğrudan ve donma etkisine maruz beton yüzeyler deniz yapılarının dalga etkisi altındaki donmaya maruz bölgeleri 0,45 C 30/ a -

64 Etki Sınıfı XM1 XM2 XM3 MEKANİK AŞINMA ETKİSİ Beton, kullanım esnasında önemli derecede mekanik aşınmaya maruz kalacaksa etki, aşağıda verilen şekilde sınıflandırılır. Ortam Orta derecede aşınma Önemli derecede aşınma Çok yüksek derecede aşınma Örnek Üzerinde, şişme lastikli araçların hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleşmiş sanayi tesisien ait zeminler Üzerinde, şişme lastikli veya içi dolu lastikli çatallı yükleyicilerin hareet ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminle Üzerinde, içi dolu lastik veya çelik tekerli çatallı yükleyicilerin hareket ettiği taşıyıcı zeminler veya yüzeyi sertleştirilmiş sanayi tesisine ait zeminler; üzerinde sık sık paletli araçlar hareket ettiği zeminler; hızlı ve türbülanslı akan sulardaki beton su yapıları (enerji kırıcı havuzlar vb.) En Büyük Su/çim. Oranı En küçük Dayanım Sınıfı En az çim. içeriği 0,55 C 30/ ,55 C 30/37 C 35/ Min katkı kullanıl dığında en az çim. İçeriği 270 En az hava içeriği Diğer şartlar ,45 C 35/

65

66 KULLANILAN ORTALAMA TAHMİNİ BETON BASINÇ DAYANIM SINIFI ORANLARI (%) 40, ,0 30, ,0 20,0 15,0 10, ,0 0, C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60

67 DAYANIKLILIK VE UZUN ÖMÜR İÇİN; Su/Çimento oranı < 0,50-0,55 BU AMAÇLA SEÇİLMESİ GEREKEN EN DÜŞÜK BETON SINIFI C 35/45 Dayanıklılık için sadece C 30/37 basınç dayanım sınıfının seçilmesi çözüm değildir. Çünkü yeni nesil kimyasal katkıların kullanımıyla 0,60 s/ç oranına kadar C 30/37 üretilebilmektedir.

68 Statik projesi C 30/37 basınç dayanım sınıfında çözülmüş bir projenin, farklı bölgelerde inşa edilmesi durumunda maruz kalacağı çevresel etkilere göre uyulması gereken şartlar : Bölge Basınç Dayanımı Çevresel Etki Min. Çimento Dozajı (kg/m³) Max. Su/Çimento Oranı Buca, Kemalpaşa C 30/37 XC ,55 Alsancak, Konak, Güzelyalı, Narlıdere, Karşıyaka, Bostanlı C 30/37 XS ,50 Mavişehir, Çiğli C 30/37 XA ,50 Çimento Tipi CEM I veya CEM II CEM I veya CEM II Sülfata Dayanıklı

69 TEŞEKKÜR EDERİM. İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM İZMİR

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü

BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III. Doç Dr. Halit YAZICI. Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONARMENĐN KALICILIĞI (DURABĐLĐTE, DAYANIKLILIK) III Doç Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü BETONUN İÇ VE DI ETKENLERLE BOZULMASI FİZİKSEL ve MEKANİK KİMYASAL ve BİYOLOJİK

Detaylı

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme Bilimi Ve Laboratuvarı KOROZYON Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Korozyon Tabiatta hemen hemen tamamı bileşik halde bulunan metallerin tabii hallerine dönüş çabasına korozyon denilebilir.

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

KOROZYON BİLTEK MÜHENDİSLİK

KOROZYON BİLTEK MÜHENDİSLİK 1 BİLTEK MÜHENDİSLİK KOROZYON Evrende yaratılmış hiçbir canlı veya cansız varlık mükemmel dayanıklı değildir. Malzemeler de bu doğal kurala uyarlar. Dayanıklı bir beton veya betonarme yapı çevresinin etkisinde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-2 (DURABİLİTE, KALICILIK)

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-2 (DURABİLİTE, KALICILIK) Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-2 (DURABİLİTE, KALICILIK) Yrd.Doç.Dr. Kamile Tosun Felekoğlu ASİT ETKİSİ BETON BAZİK

Detaylı

ÇELĐK DONATININ KOROZYONU

ÇELĐK DONATININ KOROZYONU ÇELĐK DONATININ KOROZYONU ASLINA DÖNME OLAYI - ATMOSFERĐK KOROZYON - ELEKTROLĐTĐK KOROZYON - KLORÜR KOROZYONU - TEMAS KOROZYONU ATMOSFERĐK KOROZYON Fe + ½O 2 +H 2 O Fe(OH) 2 Fe (OH) 2 FeO + H 2 O Temiz

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri- Çiçeklenme Betonda Dayanıklılık - 2000 li yıllarda Beton algısı değişmeye başlamıştır - Yüksek Mukavemete odaklanmanın

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonun dayanıklılığını etkileyen ve fiziksel - kimyasal reaksiyonlara sebep olan olaylar şunlardır: Çiçeklenme Sülfat Saldırısı Alkali Silika Reaksiyonu Deniz Suyu

Detaylı

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU

BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU BETONARME DEMİRLERİNİN KOROZYONU Birçok yapıda temel yapı malzemesi olarak kullanılmakta olan beton, dış etkilere karşı oldukça dayanıklı bir malzemedir. Betonun çekme dayanımını artırmak amacıyla, halk

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

Beton ve Betonarme Durabilite)

Beton ve Betonarme Durabilite) Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği i BölümüB Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık k (Durabilite( Durabilite) Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ ASR - DENEYLER KİMYASAL

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ DONATI KOROZYONU HALĐT YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ DOĞA YASASI MADDELER EN DÜŞÜK ENERJĐLĐ DOĞAL DURUMLARINA DÖNME EĞĐLĐMĐNDEDĐRLER PASLANMA ENERJĐ DEMĐR OKSĐT ÇELĐK DEMĐR

Detaylı

BETONUN DAYANIKLILIK ÖZELLĐKLERĐ

BETONUN DAYANIKLILIK ÖZELLĐKLERĐ DAYANIKLILIK (DÜRABİLİTE, KALICILIK) BETONUN DAYANIKLILIK ÖZELLĐKLERĐ Hüsnü GERENGi, Ph.D. Duzce University Kaynaşlı Vocational College Corrosion Research Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey Tel: (+90)3805442811;

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

HAZIR BETONUN SİPARİŞİ VE TESLİMİ

HAZIR BETONUN SİPARİŞİ VE TESLİMİ HAZIR BETONUN SİPARİŞİ VE TESLİMİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com Eylül 2015 1 Hazır Betonun Siparişi ve Teslimi Türkiye, 2014 yılı verilerine göre 107 milyon m 3 hazır

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

Çimentolu Sistemlerin Dayanıklılık Özellikleri

Çimentolu Sistemlerin Dayanıklılık Özellikleri Çimentolu Sistemlerin Dayanıklılık Özellikleri Prof. Dr. Mustafa Tokyay Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8.9.2016 FORMÜLÜN ADI - 2. Yapı Kimyasalları Semineri/ÇİMSA 1 Dayanıklılık Bir malzemenin ciddi bozulmaya

Detaylı

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi

Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi Protectosil CIT İleri Korozyon Önleme Teknolojisi 1 Protectosil CIT yatırımınızı korur! Binalar, köprüler, barajlar, tüneller, büyük otoparklar gibi betonarme yapılar önemli boyutlarda özel sektör ve kamu

Detaylı

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi

Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 Kalsiyum Alüminat çimentoları normalde sülfat ve türevi madde içermemektedirler. Alçı ve ya anhidrit ile karıştırılan kalsiyum alüminat çimentoları;

Detaylı

Çimento Fazları ve Etkileri

Çimento Fazları ve Etkileri Çimento Fazları ve Etkileri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kalsiyum Alüminat / Portland Çimentosu - Faz Yapıları ve Etkileri 1. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Fazları ve Etkileri 2.

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Fazları ve Hidratasyonu Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Çimento Fazları ve Hidratasyonu Belirli bir hesaplama ile bir araya getirilmiş kalker ve kil karışımının döner fırında 1400 C Sıcaklıkta

Detaylı

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) AYRIŞMA, EROZYON ve TAŞINMA Yer yüzeyindeki kayaçlar su, hava, sıcaklık değişimler ve diğer etkenler tarafından devamlı değişmektedir. Ayrışma Yer yüzeyinde veya Yer yüzeyinin

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON

Paint School JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON JPS-E / Corrosion / 1 KOROZYON Korozyonun Tanımı Korozyon, Malzeme ve Onu Çevreleyen Şartların Korozyon ürünleri üreterek reaksiyonudur. JPS-E / Corrosion / 2 Çeliğin Üretimi ve Degradasyonu Malzeme ve

Detaylı

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak üzere alınacak önlemleri üç ana grup altında toplanabilir. Korozyondan Korunma

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur.

KOROZYONUN ÖNEMİ. Korozyon, özellikle metallerde büyük ekonomik kayıplara sebep olur. KOROZYON KOROZYON VE KORUNMA KOROZYON NEDİR? Metallerin bulundukları ortam ile yaptıkları kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonları sonucu meydana gelen malzeme bozunumuna veya hasarına korozyon adı

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

DENİZE YAKIN ORTAMDA BETON KOROZYONU

DENİZE YAKIN ORTAMDA BETON KOROZYONU DENİZE YAKIN ORTAMDA BETON KOROZYONU Korkmaz YILDIRIM* ve Mansur SÜMER** * Sakarya Üniversitesi Hendek MYO, Sakarya Türkiye ** Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Sakarya-Türkiye ÖZET Denizler

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-1 (DURABİLİTE, KALICILIK)

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-1 (DURABİLİTE, KALICILIK) Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DIŞ ETKİLERE DAYANIKLILIK-1 (DURABİLİTE, KALICILIK) Yrd.Doç.Dr. Kamile Tosun Felekoğlu KAYNAK KİTAP: GENEL

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

BÖLÜM 3 AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI)

BÖLÜM 3 AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) BÖLÜM 3 AYRIŞMA (KAYA VE TOPRAK KAVRAMI) AYRIŞMA, EROZYON ve TAŞINMA Yer yüzeyindeki kayaçlar su, hava, sıcaklık değişimler ve diğer etkenler tarafından devamlı değişmektedir. Ayrışma Yer yüzeyinde veya

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

ASĐT ETKĐSĐ KUVVETLĐ ASĐTLER ZAYIF ASĐTLER BETON BAZİK ORTAM ASİDİK SIVILAR. KALSİYUMLU BİLEŞENLER ÜZERİNDE (Ca(OH) 2, CSH, CAH) ÇÖZÜCÜ ETKİ

ASĐT ETKĐSĐ KUVVETLĐ ASĐTLER ZAYIF ASĐTLER BETON BAZİK ORTAM ASİDİK SIVILAR. KALSİYUMLU BİLEŞENLER ÜZERİNDE (Ca(OH) 2, CSH, CAH) ÇÖZÜCÜ ETKİ ASĐT ETKĐSĐ BETON BAZİK ORTAM ASİDİK SIVILAR KALSİYUMLU BİLEŞENLER ÜZERİNDE (Ca(OH) 2, CSH, CAH) ÇÖZÜCÜ ETKİ KUVVETLĐ ASĐTLER SÜLFÜRĐK ASĐT H 2 SO 4 NĐTRĐK ASĐT HNO 3 HĐDROKLORĐK ASĐT HCl HĐDROFLORĐK ASĐT

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015

KOROZYON DERS NOTU. Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 KOROZYON DERS NOTU Doç. Dr. A. Fatih YETİM 2015 v Korozyon nedir? v Korozyon nasıl oluşur? v Korozyon çeşitleri nelerdir? v Korozyona sebep olan etkenler nelerdir? v Korozyon nasıl önlenebilir? Korozyon

Detaylı

Ve diğerleri... Malzemenin delinmesi ile oluşan ürün kaybı, Çevreye yayılan ürünün neden olduğu kirlilik ve zararlı etkiler, Ürünün yanıcı olması duru

Ve diğerleri... Malzemenin delinmesi ile oluşan ürün kaybı, Çevreye yayılan ürünün neden olduğu kirlilik ve zararlı etkiler, Ürünün yanıcı olması duru Korozyon nedir? Korozyon en genel anlamda malzemelerin çevre etkisiyle bozularak kullanılamaz hale gelmesidir. Ancak bu terim daha çok metal veya alaşımlarının bulundukları ortam ile kimyasal reaksiyonlara

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ

BETON KALİTESİNİN DENETİMİ BETON KALİTESİNİN DENETİMİ Halit YAZICI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İN AAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI MALZEMELERİN KALİTE KONTROLÜ BETON DİZAYNI DENEME DÖKÜMÜ AGREGA, SU, ÇİMENTO, MİNERAL

Detaylı

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu:

4. SU 4.1 GİRİŞ Karışım suyu: Kür Suyu (Bakım Suyu): Yıkama Suyu: 1 4. SU 4.1 GİRİŞ Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik kullanım amaçları vardır. Bu amaçların her birinde, özellikle beton karışımının hazırlanmasında, kullanılacak suyun uygun kalitede olması, beton

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN

Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN 1 YAPI MALZEMESİ GİRİŞİŞ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR MÜHENDİS - MİMARIN MARIN GÖREVG REVİ İSTENEN DAYANIMDA DAYANIKLI (DURABİLİTE) EKONOMİK İŞLEVSEL LEVSEL- FONKSİYONEL GÜZEL-

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,

Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, SU Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, Kür suyu olarak, yerine yerleştirilmiş olan betonun yüzeyini

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİNİN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECTS OF MAGNESIUM SULFATE SOLUTION ON CON- COMPRESSIVE STRENGTH

MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİNİN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECTS OF MAGNESIUM SULFATE SOLUTION ON CON- COMPRESSIVE STRENGTH ANKARA - TURKIYE MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİNİN BETON BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECTS OF MAGNESIUM SULFATE SOLUTION ON CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH Kenan TOKLU1, Can DEMİREL2, Osman ŞİMŞEK1, Seyedrahim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO

YAPI MALZEMESİ ÇİMENTO ÇİMENTO 1 Çimento ana bileşenleri oranlarının çimento özellikleri üzerine çok büyük etkileri vardır. Çimento içerisindeki olası bileşen oranlarının tayininde başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır. 1.) X-ışını

Detaylı

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut

1-2. çimentolar hidratasyon. Paki Turgut çimentolar hidratasyon 1-2 Paki Turgut Kaynaklar 1) Turhan Y. Erdoğan, Beton 2) İlker Bekir Topçu, Beton Teknolojisi, 2006. 3) Domone P, Illston J, Construction aterials, 4th Edition 4) indess S et al.,

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE Mesut ERKAN Genel Sekreter 1 Kompozit Malzeme Olarak Beton Agrega + su Beton?????? Agrega + çimento Beton???? Çimento +Su Çimento hamuru Çimento Hamuru

Detaylı

BETONARME DONATISINDA KLORİD KOROZYONU GELİŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME DONATISINDA KLORİD KOROZYONU GELİŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME DONATISINDA KLORİD KOROZYONU GELİŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Hüseyin YİĞİTER Aralık, 2008 İZMİR BETONARME DONATISINDA KLORİD

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ

ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ a Ahmet BEYCĐOĞLU, a Dilek DOĞAN b Mustafa ÇULLU, a Ayhan ŞAMANDAR a Düzce Üniversitesi Kaynaşlı, Meslek Yüksekokulu, Yapı Ressamlığı Programı

Detaylı

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2-

YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR -7-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ BETONUN ÇELİĞİ KOROZYONDAN

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar

Yüksek Performanslı betonlar Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐNDE ÖZEL KONULAR -3- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ Puzolanların hidratasyon ısısına

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Yüksek Performanslı betonlar

Yüksek Performanslı betonlar Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESĐNDE ÖZEL KONULAR -2-2- Doç. Dr. Halit YAZICI Yüksek Performanslı betonlar http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ Arayüzey-Geçiş Bölgesi

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 (Mart2012) Standardı na göre Soğuk Hava: Beton dökümü esnasında ortalama hava sıcaklığının art arda 3 gün süre ile +5ºC nin

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 IN PREFABRİK İMALATLARDA KULLANIMI 1 ISIDAÇ 40 ISIDAC 40 Türkiye nin ilk ve tek kalsiyum aluminat çimentosudur 2002 yılından beri sadece Çimsa Mersin fabrikasında

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR BASİT EĞİLME ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ Çekme çubuklarının temel işlevi, çekme gerilmelerini karşılamaktır. Moment kolunu arttırarak donatının daha etkili çalışmasını sağlamak

Detaylı