Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak,"

Transkript

1 SU Beton ile ilgili işlerde suyun değişik görevleri vardır. Karışım suyu olarak, çimento ve agrega ile birlikte karılarak beton üretimini sağlamak, Kür suyu olarak, yerine yerleştirilmiş olan betonun yüzeyini ıslak tutarak içerisindeki suyun buharlaşmasını önlemek, böylece betonun içerisindeki kimyasal reaksiyonların devamını sağlamak, Yıkama suyu olarak, beton karışımına girecek agregaların yıkanmasını ve betonun karılma işlemi tamamlandıktan sonra betonyerin temizlenmesini sağlamak. Karışım suyu Karışım suyunun iki önemli görevi bulunmaktadır. Çimento ile birleşerek hidratasyonun oluşmasını sağlamak, Betonun karılma işleminde agrega ve çimento tanelerinin yüzeyini ıslatarak üretilen taze beton karışımında istenen işlenebilmeyi sağlamak.

2 Beton karışımında kullanılacak suyun içerisinde istenmeyen miktarda yabancı maddelerin bulunması durumunda, çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların hızı ve hidratasyonun ne ölçüde gerçekleşeceği etkilenmektedir. Buna bağlı olarak, taze betonun priz (katılaşma) süresi, sertleşmiş betonun dayanımı ve dayanıklılığı etkilenmiş olacaktır. Ayrıca betonarme yapılardaki donatılar daha çabuk veya daha çok miktarda korozyona uğrayabilmektedir. Beton üretiminde, beton karışımının içerisindeki çimentonun hidratasyonunu sağlayabilecek ve taze betonun işlenebilmesini kolaylaştıracak miktarda su kullanılmalıdır. Gerekenden az su kullanılması durumunda, yeterli hidratasyon ve işlenebilme elde edilememektedir. Gerekenden fazla miktarda su kullanılmasında ise, sertleşmiş betonun dayanıklılığı ve dayanımı azalmaktadır. Kür suyu

3 Betondan istenilen dayanım ve dayanıklılığın elde edilebilmesi için, karışımda yer alan su ile çimento arasındaki hidratasyonun engellenmemesi gerekmektedir. Bu nedenle, yerine yerleştirilmiş taze betonun içerisindeki suyun buharlaşarak azalmaması için, taze betonda ilk bir-iki hafta boyunca çeşitli kür yöntemleri uygulanmaktadır. En çok kullanılan kür yöntemi, betonun yüzeyinin sulanması veya ıslak çuvalbez ile sarılmasıdır. Kullanılacak kür suyu karışım içinde kullanılan su kadar önemli olmasa da, betonda kimyasal reaksiyonlar ve beton yüzeyinde leke oluşturacak yabancı maddeler içermemelidir. Yıkama suyu Beton yapımında kullanılacak olan agregalarda bulunabilecek kil, silt ve organik maddeler beton özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu maddeleri yıkamada kullanılacak olan su fazla miktarda yabancı madde içerirse, agrega taneleri kuruduktan sonra agrega taneleri yüzeyine yapışan bu yabancı

4 maddeler, beton üretimi esnasında karışım içerisine girmekte ve zararlı olabilmektedir. Beton karılmasında kullanılan betonyeri temizlemek amacıyla kullanılan suyun içerisinde betona zarar verebilecek yabancı maddeler bulunmamalıdır. Zira, yıkama işleminden sonra, zararlı olabilecek madde betonyerin içine yapışmakta ve bir sonraki beton karma işleminde betonun içerisine karışabilmektedir. Beton karışım suları ve içindeki yabancı maddeler Şehir ve kasabalardaki sularda, genellikle belediyelerin sağladığı içme suları kullanılmaktadır. Kırsal kesimlerde ise, çeşme, nehir, kuyu, derelerden, göllerden hatta denizlerden elde edilen sular beton yapımında kullanılmaktadır. Değişik suların içerisinde, değişik miktarlarda yabancı maddeler bulunabilmektedir. Bu maddeler; kil, silt, yosunlu madde, şeker, kalsiyum, magnezyum, sodyum, klorür, sülfat, değişik türdeki tuzlar, asitler ve yağlardır.

5 İçilebilir nitelikteki şehir suları da saf değildir ve içerisinde değişik miktarlarda yabancı maddeler bulunmaktadır. Tablo. Değişik şehir sularına ait tipik analizler Yabancı madde A şehri (mg/litre) B şehri (mg/litre) Silika, SiO2 Demir, Fe Kalsiyum, Ca Magnezyum, Mg Sodyum, Na Potasyum, K Bikarbonat, HCO3 Sülfat, SO4 Klorür, Cl Nitrat, NO3 Toplam Beton karışım suyundaki aşırı yabancı madde miktarının beton özelliklerine etkisi

6 Karışım suyu içerisindeki değişik türdeki yabancı maddeler, miktarlarına bağlı olarak taze ve sertleşmiş betonun özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. Kil ve silt içeren sular (bulanık sular) Karışım suyu içerisindeki kil, silt ve taşunu gibi maddelerin oranının %0.2 den fazla olması durumunda, betonun işlenebilirliği azalmaktadır. Belirli bir kıvam elde edebilmek için çok su kullanmak gerekir. Bu durumda, betonun büzülmesi artmakta, dayanımı ve dayanıklılığı azalmaktadır. Ayrıca betonun yüzünde lekeler oluşmaktadır. Organik maddeler, şeker ve yosun Karşım suyunda bir miktar humusun veya bitki liflerinin yer alması durumunda, bu maddelerin içerdiği tannik asit, taze betonun priz sürelerini (katılaşma süresi) geciktirmekte ve betonun basınç dayanımını azaltmaktadır. Sudaki şeker miktarının %0.05 den fazla olması istenmemektedir. Bu miktardan daha az şeker

7 bulunması, çimentodaki prizi geciktirmektedir. Bu miktardan daha fazla şeker olması durumunda (%0.05- %0.15) çimentonun prizini hızlandırmaktadır. Bu durumda, betonun 7 ve 28 günlük dayanımlarında bir miktar arma gözlenmektedir. Şeker miktarı %0.25 çıktığında priz çok daha hızlı olmakla birlikte, 28 günlük beton basınç dayanımında çok önemli azalmalar olmaktadır. Bataklıklardan elde edilen suların içerisinde yosun (algbir tür bakteri) bulunmaktadır. İçerisinde yosun bulunan sular, betonun içerisine çok miktarda hava sürüklenmesine ve betonun dayanımında önemli azalmalara neden olmaktadır. Yağ Endüstriyel atık sularda bazen bir miktar mineral yağlar bulunmaktadır. Bu yağlar bitkisel yağlar kadar zararlı olmasa da, yine de fazla miktarda bulunması istenmez. Çimentonun ağırlığının %2 sinden fazla

8 mineral yağ içeren sularla yapılan betonların basınç dayanımlarında %20 civarında azalma olmaktadır. Karbonatlar ve bikarbonatlar Kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2) ve magnezyum bikarbonat (Mg(HCO3)2) içeren sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları su içerisinde kolayca erimemektedir. %0.04 ün üzerinde bulunduğunda betonun dayanımını olumsuz etkilemektedir. Alkali karbonatlar ve bikarbonatlar çimento hamurunun priz süresini etkilemektedir. Sodyum karbonatlar priz süresini kısaltarak ani prize neden olabilmektedirler. Kalsiyum klorür, sodyum klorür ve magnezyum klorür Beton yapımında kullanılacak suyun içerisinde klor iyonlarının fazla olması durumunda, ilk günlerdeki dayanım biraz fazla olmakta ancak nihai dayanımda %30 lara varan azalmalar olabilmektedir.

9 Ayrıca klor iyonları beton içerisinde bulunan donatıların korozyonunu hızlandırmaktadır. Bu nedenle az klorlu su tercih edilir. Sodyum sülfat, magnezyum sülfat Karışım suyunun içerisinde fazla miktarda sülfat bulunması durumunda, çimentonun C3A ana bileşeni ile sülfat arasında oluşan reaksiyonlar sonucunda çok büyük genleşme kapasitesine sahip olan etrenjit oluşmakta ve sertleşmiş beton çatlayıp kırılabilmektedir. Fosfat, arsenat, borat, demir tuzları Yeraltı sularında %0.002-%0.003 den fazla demir bulunmamaktadır. Bu maddelerin su içerisinde fazla bulunması durumunda, taze betonun prizi gecikmekte ve dayanımı azalmaktadır. Asitli maden suları fazla miktarda demir içerebilmektedir. Su içinde %4 ten fazla demir iyonunun bulunması durumunda hem priz gecikmekte hem de dayanım azalmaktadır. Asitler

10 Su içinde fazla miktarda hidroklorik asit, sülfürik asit, asetik asit (sirke asiti) ve laktik asit (süt asiti) gibi organik asitlerin bulunması durumunda, betonun içerisinde çimentonun hidratasyonu sonucunda oluşan kalsiyum hidroksitin çözünmesi meydana gelecektir. Kapilerite olayı etkisiyle yüzeye çıkan tuzlu sular buharlaşmakta ve beton yüzeyinde çiçeklenme oluşmaktadır. Beton içerisindeki kalsiyum hidroksitin çözünmesiyle, betonda gözenekler oluşmakta ve dayanım ve dayanıklılık olumsuz etkilenmektedir. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit (alkalinler) Su içinde fazla miktarda olursa, reaktif agregalar içeren betonlarda alkali-agrega reaksiyonuna yol açabilmektedir. Büyük genleşmelere neden olan alkalisilika jellerinin oluşmasıyla sertleşmiş betonun dayanıklılığı önemli derecede etkilenmektedir.

11 Deniz suyunun beton özelliklerine etkisi Deniz sularındaki tuzların yaklaşık olarak %78 ini sodyum klorür ve %10 unu magnezyum klorür oluşturmaktadır. Beton karışımında deniz suyu kullanılması; Betonun prizini hızlandırmakta, ilk günlerdeki dayanımı bir miktar artırmakta fakat nihai dayanımda %10-%20 zalma yapmaktadır. Betonarme donatısında korozyon artmaktadır. Bu nedenle öngerilmeli betonların yapımında kesinlikle kullanılmamalıdır. Hatta normal betonarme yapılarda da kullanımından kaçınılmalıdır. Betonlarda çiçeklenme oluşturmakta, betonun görüntüsünü bozmaktadır. Tablo Deniz sularındaki tuzlar Tuz NaCl MgCl2 MgSO4 CaSO4 CaCl2 Akdeniz Okyanus

12 Beton karışımına uygun suyun tanımı Su içilebilir ise, beton karışımında kullanılabilir. Beton karışımında kullanılmaya uygun su, betonun prizine, dayanımına, dayanıklılığına ve görünümüne olumsuz etki yapabilecek türde ve miktarda yabancı miktarda madde içermeyen su dur. TS 500 de, karışım suyu asit reaksiyon göstermemelidir (ph > 7). Tuz miktarı en çok 15 g/lt olmalıdır. Madeni tuz miktarı 2g/lt yi geçmemelidir. İngiliz standardında (BS 3148), karışım suyu içerisinde bulunabilecek maddelerin sınırlaması şöyledir; Kalsiyum+magnezyum+sodyum+potasyum++bikarbonat +sülfat+klorür +nitrat gibi iyonların toplam miktarı en fazla 2000 mg/litre Sülfatlar (SO3) olarak en fazla 1000 mg/litre Alkali karbonatlar ve bikarbonatlar en fazla 1000 mg/litre Klorür toplam miktarı en fazla 500 mg/litre

13 İngiliz standardına göre betonarme yapılarda deniz suyu kullanılamaz. Karışım suyunun uygunluğunun araştırılması Suyun kokusu, rengi ve tadı alışılmıştan farklı ise veya su bulanık ise veya karıştırıldığında gaz çıkartıyor, köpük oluşuyor ise, bu sulara şüphe ile bakmak gerekir. Uygun olup olmadığı üç değişik yöntemle tespit edilir; Kimyasal analiz yöntemi ile, Su numunesinin ph değeri, kokusu, sertliği, magnezyum, amonyum, sülfat, klorür içerikleri kimyasal analizle bulunur. Suyun priz süresine etkisi, Çimento ile saf su kullanılarak priz süresi bulunur. Çimento ile şüpheli su kullanılarak priz süresi bulunur. Priz başlama süreleri arasındaki fark en fazla 30 dakika ise uygundur. Suyun beton dayanımına etkisinin araştırılması, Şüpheli su ve iyi su ayrı ayrı kullanılarak iki beton karışımı yapılır. Numune sayısı 7 günlük dayanım için 3 adet, 28 günlük dayanım için 3 adet olmak üzere toplam

14 6 adettir. Şüpheli su ile elde edilen dayanım değerleri, iyi su ile yapılmış olanların dayanım değerinin %90 nını sağlıyorsa uygundur. Beton küründe kullanılacak suyun kalitesi Çimento harcından veya alçıdan, bir yüzü üzerine dökülen suyu tutacak numuneler hazırlanır. Numuneler üzerine su dökülür ve mercekle veya sıcaklık veren lamba ile su buharlaştırılır. Saf sudan ve şüpheli suyun numune üzerinde bıraktığı renkler karşılaştırılır ve buna göre karar verilir. Anlama soruları 1) Su içerisindeki sülfat iyonu konsantrasyonundan ne anlıyorsunuz? 2) Su içerisindeki katı madde miktarından ne anlıyorsunuz? 3) Bir beton mikserinin yıkanmasından elde edilen atık su, beton karışım suyu olarak kullanılabilir mi? Niçin? 4) Betonun küründe kullanılacak suyun muhtevası ne olmalıdır? 5) İçtiğimiz su daima karşım suyu olarak uygun mudur?

15 6) Deniz suyunu karışım suyu olarak kullanmanın tehlikeleri nelerdir? 7) Karışım suyunun uygun olup olmadığının tespiti için yapılan deneyler nelerdir? 8) Fabrikalardaki atık suların beton karışım suyu olarak kullanılması uygun mudur? 9) Çok fazla miktarda organik madde içeren sular, karışım suyu olarak kullanılabilir mi? Kaynaklar Erdoğan TY, Beton, ODTÜ Yayınları, (%90) Mindess S and Young JF, Concrete. (%5) Neville MA, Brooks JJ, Concrete Technology. (%5)

16 Ad Soyad : No: Do ru: a b c a b c a b c a b c 1 O O O 19 O O O 37 O O O 55 O O O 2 O O O 20 O O O 38 O O O 56 O O O 3 O O O 21 O O O 39 O O O 57 O O O 4 O O O 22 O O O 40 O O O 58 O O O 5 O O O 23 O O O 41 O O O 59 O O O 6 O O O 24 O O O 42 O O O 60 O O O 7 O O O 25 O O O 43 O O O 61 O O O 8 O O O 26 O O O 44 O O O 62 O O O 9 O O O 27 O O O 45 O O O 63 O O O 10 O O O 28 O O O 46 O O O 64 O O O 11 O O O 29 O O O 47 O O O 65 O O O 12 O O O 30 O O O 48 O O O 66 O O O 13 O O O 31 O O O 49 O O O 67 O O O 14 O O O 32 O O O 50 O O O 68 O O O

17 15 O O O 33 O O O 51 O O O 69 O O O 16 O O O 34 O O O 52 O O O 17 O O O 35 O O O 53 O O O 18 O O O 36 O O O 54 O O O Ad Soyad : No: Do ru: a O O O O O O O O O O O O O O O b O O O O O O O O O O O O O O O c O O O O O O O O O O O O O O O a O O O O O O O O O O O O O O O b O O O O O O O O O O O O O O O

18 c O O O O O O O O O O O O O O O a O O O O O O O O O O O O O O O b O O O O O O O O O O O O O O O c O O O O O O O O O O O O O O O a O O O O O O O O O O O O O O O b O O O O O O O O O O O O O O O c O O O O O O O O O O O O O O O a O O O O O O O O O b O O O O O O O O O c O O O O O O O O O

19 ATLAR TEPİŞİR, ARADA EŞEKLER EZİLİR. Kırgız Atasözü

20

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3 ÇİMENTONUN HİDRATASYONU 3 İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216) 571 30 91 www.akcansa.com.tr Büyükçekmece

Detaylı

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler;

6.1 Fertigasyon sistemi için en uygun gübreler; FERTİGASYON YÖNTEMİ, FERTİGASYONDA KULLANILAN GÜBRELER ve YAŞANAN SORUNLAR -2* Çalışmanın ilk bölümü Fertigasyon1a dosya adıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. 6. Fertigasyonda Kullanılan Gübreler Toprağa

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı