KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI YAGA TARAFINDAN EKİM 2014 TE GÜNGÖR KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU KASIM

2 TEŞEKKÜR Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı Projesi için önemli olduğuna inandığımız bu çalışmanın gerçekleşmesine liderlik eden YAGA personeli Çevre Mühendisi Bengü Rızza ya, işbirliği talebimizi kabul eden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ya, çalışmaya gerekli özeni göstererek çalışmanın başarıyla tamamlanmasını sağlayan Belediye nin Temizlik Şube Sorumlusu Çevre Mühendisi Serkan Önet e, çalışma alanı ile ilgili gerekli izinleri ivedilikle çözümleyen İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Erkan Tekeli ye, çalışma alanında gerekli kolaylıkları sağlayan Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Sorumlusu Burak Felek e ve bu alandaki çalışmalara güçlü bir referans olacağına samimiyetle inandığım bu çalışmaya katkı koyan herkese KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı adına teşekkürleri bir borç bilirim. Berkan Mustafa TOKAR YAGA Direktörü 2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 I. GİRİŞ... 4 I. KATI ATIK KARAKTERİZASYONU ANALİZ METODU... 5 II. UYGULAMA... 9 III. ÇALIŞMA BULGULARI ve DEĞERLENDİRME IV. SONUÇ VI. REFERANSLAR

4 I. GİRİŞ Sayın Başbakanımız Özkan Yorgancıoğlu nun talimatıyla çalışmalarını başlattığımız Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı Projesi, Kurumumuzca ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde sürdürülmekte olup projenin hazırlık aşamasının sonuna gelinmiştir. Uzun zamandır üzerinde emek harcadığımız Atık Yönetimi ve Geri Kazanımı projesi KKTC halkının hak ettiği katı atık yönetiminin etkin bir şekilde yapılmasına imkan verecek, düzgün atık istatistiklerinin tutulduğu uluslararası standartlarda çöp toplama ve bertarafının yapıldığı, atık probleminden kurtulmuş temiz bir ada ve daha yüksek bir yaşam kalitesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, KKTC de oluşan atıkların en uygun teknoloji ile bertaraf edilmesinin çevre ve halk sağlığı bakımından yadsınamaz öneme sahip olduğu bilinciyle, proje için oluşturulan veri tabanını güçlendirerek en uygun teknoloji seçimine katkı sağlayacak olan evsel katı atıkların içeriğinin belirlenmesi adına uluslararası geçerliliğe sahip standard test metodu kullanılarak Ajansımızca örnek bir katı atık karakterizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Katı atık karakterizasyonun, mevsime, bölgeye ve sosyo-ekonomik duruma göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Ajans ımızca yapılan çalışma yarattığımız imkanlar çerçevesinde Ekim ayı içerisinde ve KKTC nin en yüksek nüfusuna sahip Belediyemiz olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği içerisinde Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma, toplam 5 günde 8 ayrı örneklemin ayrıştırılması ile hayata geçirilmiştir. Çalışmada kullanılan katı atık karakterizasyonu analiz metodu II. Bölümde Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu başlığı altında anlatılmıştır. 4

5 I. KATI ATIK KARAKTERİZASYONU ANALİZ METODU Bu çalışmada, uluslararası kabul gören ASTM (American Society for Testing and Materials) D5231 İşlenmemiş Evsel Katı Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için Standart Test Metodu (Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste) gerekliliklerine uyulmuştur. Buna göre; i. Standartta Belirtilen Malzeme Listesi: Kantar Sabit hacim kabı (1m*1m*1m veya 1m*1m*0.5m) Plastik örtü (5m*10m) Plastik veya metal kap (Katı atık bileşen sayısına göre) Kürek, tırmık, süpürge, eldiven, maske, çizme, baret, gözlük Not defteri, kalem (tartım sonuçlarını kaydetmek için) ii. Metot: Katı atık karakterizasyonu yapılacak şehirde, oluşan katı atıktan temsil edici bir numune alabilmek için şehirin farklı noktalarından (çarşı ve gelir seviyesine göre; düşük, orta, yüksek) ayrı sıkıştırmasız atık toplama araçları ile toplanan atıklar karakterizasyon yapılacak alana getirilir. Atık toplama araçları, Pazartesi ve Salı günü oluşan atıkları belirtilen noktalardan toplayarak karakterizasyon için sahaya getirmelidir. Pazartesi ve Salı günü oluşan atıkların getirilmesinin sebebi, hem hafta sonunu hem de hafta arasını temsil edecek bir numune elde edilebilecek olmasıdır. Ayrıca, çalışmanın en az bir haftayı içerecek zaman periyodu seçilerek yapılması uygun olacaktır. Bu nedenle seçilen zaman periyodu için (yukarıda Pazartesi ve Salı olarak belirtilmiştir) alınacak numunelerin uzman gözetiminde, ayni noktalardan ve ayni miktarlarda alınması gerekmektedir. Atık karakterizsyonu yapılacak alanın düz bir zemine sahip olması ve işlem yapılırken zeminin üzerine en az 5m*10m boyutlarında dayanıklı plastik bir örtü serilmesi gerekmektedir. Bu zemin üzerine yerleştirilen kantar, çalışma yapılmadan önce mutlaka kalibre edilmelidir. Farklı bölgelerden gelen atık toplama araçları her biri ayrı bir yığın oluşturacak şekilde atıkları boşaltır. Boşaltma işlemi, plastik örtünün bir artı işareti ile dört eşit parçaya bölünmüş hali dikkate alınarak her bir yığın kendi sınırları içerisinde düzleştirilecek şekilde gerçekleştirilir. Numune almak 5

6 üzere ayrı ayrı düzleştirilen bu yığınların herhangi birinden örneğin gelir seviyesi düşük bölgeden gelen yığından altı, üstü açık ve kenarlarında kulp olan sabit hacim kabına (1m*1m*1m ebatlarında 1 adet veya 1m*1m*0.5m ebatlarında 2 adet) içini tamamen dolduracak kadar atık, yığının her bölümünden eşit miktarda olacak şekilde konur. Bu sayede temsil edici bir numune elde edilmiş olur. Kabın atıkla doldurulması sırasında, altı açık olduğundan kap yerden kaldırılmamalıdır. Atıkla dolu sabit hacim kabı yan taraflarındaki kulplarından tutulup kaldırıldığında plastik örtünün üzerinde kalan kısımda madde grup analizi yapılır. Katı atık karakterizasyonu için Tablo 1 de belirtilen 16 bileşen belirlenmiştir. Her bir bileşen için karışıklığa sebep olmamak için üzerinde madde gruplarının adı (plastik, cam, vs.) yazan etiketler yapıştırılmış ayrı bir kap bulunmaktadır. Tablo 1. Katı Atık Bileşenleri (Madde Grupları). KATI ATIK BİLEŞENLERİ 1. Mutfak Atıkları Yemek artıkları, ekmek, sebze, meyve 2. Kağıt Gazete, dergi, defter 3. Karton Süt kutusu, meyve suyu kutusu, tetrapak 4. Hacimli Karton Karton kutular 5. Plastik Tüm Plastikler 6. Cam Cam şişe, cam bardak, kavanoz 7. Metal Teneke kutu, çatal, bıçak 8. Hacimli Metal Metal dolap, masa, vb. 9. Atık Elektrik, Elektronik Ekipman Telefon, radyo, vs. 10. Tehlikeli Atık Pil, boya kutusu, deterjan kutusu, ilaç kutuları 11. Park ve Yeşil Atıklar Dal, ağaç parçası, çim, vs. 12. Diğer Yanmayan Atıklar Taş, kum, toz, seramik 13. Diğer Yanabilen Atıklar Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, çanta 14. Diğer Yanabilir Hacimli Atıklar Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler, vs 15. Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar 16. Diğer (Yukarıdaki Gruplar Hariç) 6

7 Madde grup analizine geçmeden önce kapların boş ağırlıkları (dara) tartılır ve Tablo 2 de yer alan örnek çizelge hazırlanarak tartım sonucu buraya not edilir. Daha sonra plastik örtü üzerine yayılmış bu yığın içerisinden yemek artıkları sona bırakılmak üzere tüm atıklar bu kaplardan uygun olanlara konur. Yemek atıklarının sona bırakılmasının sebebi ayıklama sırasında mutfak atıkları ıslak olduğundan zorluk çıkarabilecek olmasıdır. Suyun buharlaşması nedeniyle gruplandırma sırasında kütle kaybı söz konusu olabilir. Bu yüzden toplanan atıklar olabildiğince çabuk ayrılmalıdır. Ayıklama sırasında bağlanmış poşetler varsa bunların da açılıp, içlerinden çıkan atıkların uygun kaplara konması gerekmektedir. Tablo 2. Tartım Çizelgesi. Yüksek Gelir Orta Gelir Düşük Gelir Çarşı Dara Brüt Dara Brüt Dara Brüt Dara Brüt 1. Mutfak Atıkları 2. Kağıt 3. Karton 4. Hacimli Karton 5. Plastik 6. Cam 7. Metal 8. Hacimli Metal 9. Atık Elektrik, Elektronik Ekipman 10. Tehlikeli Atık 11. Park ve Yeşil Atıklar 12. Diğer Yanmayan Atıklar 13. Diğer Yanabilen Atıklar 14. Diğer Yanabilir Hacimli Atıklar 15. Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar 16. Diğer (Yukarıdaki Gruplar Hariç) 7

8 Yığından sabit hacim kabıyla alınan numunenin tamamı uygun kaplara dağıtıldıktan sonra tartım işlemine geçilir. Dolu kap (brüt) tartılır ve çizelgeye not edilir. Brüt ile dara arasındaki fark da o grup için net ağırlığı verecektir. Çalışmada madde gruplamasına başlanan, örneğin gelir seviyesi düşük bölgeden alınan atıkların analizi tamamlanmadan diğerine geçilmez. Çünkü bu karışıklığa yol açar. Kış mevsiminde, yukarıda belirtilen işlemler yapılıp atık grupları tartıldıktan sonra, her bir gruptaki atıklar elek çapı 1 cm olan elekten geçirilir ve elek üzerinde kalan atıklar tekrar ayni atık grubu bidonuna doldurulup yeniden tartılır. Kül miktarı, tüm atık grubu bidonları için elek öncesi ve sonrasında yapılan tartımlar toplamının farkı bulunarak hesaplanır. Tüm numunenin elenmesi, külün atıklar arasında hapsolmasına, elek altına geçmemesine sebep olmakta ve sonucu etkilemektedir. 8

9 II. UYGULAMA Çalışma yukarıda anlatılan standart test metodu gereklilikleri karşılanacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapılacağı yer olarak, çalışma için kullanılacak atık toplama araçlarının tartılabileceği kantara sahip KKTC deki tek düzenli depolama tesisi olan Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi seçilmiştir. Bu konuda gereken izin, projemizi işbirliği içerisinde yürüttüğümüz önemli paydaşlarımızdan biri olan İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürlüğün den sağlanmıştır. Çalışmanın mümkün olabildiğince en geniş örneklemi temsil edebilmesi amacıyla en yüksek nüfusa sahip Belediyemiz olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Çalışılmak istenilen belediyenin belirlenmesi sonrasında LTB Başkanı Sayın Mehmet Harmancı ile bir toplantı gerçekleştirilerek işbirliği talebimiz görüşülmüştür. Yapılan toplantıda, Belediyenin sahip olduğu imkanlar çerçevesinde çalışmamıza katkı sağlayabileceği hususunda mutabakat sağlanmıştır. Belediye ile yapılan işbirliğimiz, aşağıda yer alan hususlar ve gereklilikler sağlanacak şekilde gerçekleştirilmiştir: Çalışma için toplanacak atıklar atık toplama araçlarında sıkıştırılmadan getirilecektir. Çalışma, çarşı ve gelir seviyesine göre; düşük, orta, yüksek olmak üzere dört kesimi temsil edecek şekilde belirlenecek gruplar ile gerçekleştirilecektir. Belediyenin temizlik şubesi sorumlusu ile belirtilen grupları temsil edecek mahalle ve sokaklar belirlenecektir. Belirlenen örneklemlerle bir hafta sonu atığını temsil edecek (Pazartesi) bir de hafta içi atığını temsil edecek numuneler ile 2 ayrı gün çalışılacaktır. (Burada seçilecek örneklemlerden 2 ayrı günde toplanacak atığın haftalık atığı temsil etmesine özen gösterilecektir). Toplanacak atıkların her iki çalışma günü için alındığı noktalar ve miktarları ayni ve uzman gözetiminde olacaktır. Bu çerçevede, seçilecek örneklemler belirlenirken toplamada yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirebilmek adına, Belediyenin mevcut çöp toplam saatleri ve günleri dikkate alınarak, çalışma için mevcut rutin günlere dokunmadan ancak normal toplama saatinden önce atık toplayabilecek şekilde olabilecek güzergahlar tercih edilmiştir. Buna göre çalışma örneklemleri için toplanan atıkların lokasyonları ve haftalık çöp toplama günleri aşağıda Tablo 3 te verilmiştir. 9

10 Tablo 3. Çalışma Örneklemlerinin Lokasyonları ve Haftalık Çöp Toplama Günleri. Örneklem Grupları Lokasyonlar Haftalık Çöp Toplama Günleri Yüksek Gelir Hamitköy; Anıttepe Caddesi Batı Bölgesi Villaları. Salı, Cuma Orta Gelir Ortaköy-Kermiya; Öğretmen Evleri 1., 2., 3. Sokak. Salı, Cuma Düşük Gelir Haspolat; Belediye Evleri. Pazartesi, Perşembe Çarşı Dereboyu Caddesi Hergün Çalışmada yüksek ve orta gelir grupları için Salı ve Cuma günleri, düşük gelir grubu için ise Pazartesi ve Perşembe günleri çalışılmış olunduğundan, örneklemlerde bir haftalık periyodu kapsayan hem hafta sonu atığı hem de hafta içi atığı ile çalışılmıştır. Çarşı atığı için ise haftasonu atığını temsilen Pazartesi, hafta içi atığını temsilen Perşembe gün çalışılması planlanmıştır. Böylelikle, standart metotta belirtilen her bir günde 4 ayrı atık grubu ile 2 günde toplam 8 örneklem çalışması, bu çalışmada günde 2 ayrı atık örneklemi olmak üzere 4 günde çalışılacak şekilde programlanmıştır. Yüksek gelir grubunun Cuma günkü çalışmasında atıkların toplanması esnasında teknik ekipman ile ilgili yaşanan sorun nedeniyle, bu gelir düzeyinin ikinci çalışması bir sonraki hafta Cuma gün gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 4 günde tamamlanması planlanan çalışmamızı 5 günde tamamlanmıştır. Gerek toplama gerekse analiz çalışmaları sırasında yaşanan teknik ve/veya diğer aksaklıklar neticesinde ölçümler, sonuçlar üzerinde herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde dikkate alınmış ve metod uygulamasında standardın dışına çıkılmamasına aşırı hassasiyet ve özen gösterilmiştir. Çarşı örneklemi için hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerinde bir değişiklik olmayacağı göz önünde bulundurularak ve Perşembe günkü çarşı örnekleminin tam anlamıyla temsil edici numuneye sahip olması dikkate alınarak, çarşı grubu için analizlerimizde yalnızca Perşembe günü yapılan çalışma verileri kullanılmıştır. Güngür Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde gerçekleştirilen çalışmamız için çalışma öncesi yapılan ön arazi etüdünde, aşağıda yer alan fotoğrafta işaretlenmiş zemin uygun bulunmuş ve çalışmada kullanılmıştır. 10

11 Fotoğraf 1: Katı Atık Madde Gruplama çalışmasının yapıldığı alan Madde gruplama çalışmasının yapılacağı zeminde kullanılacak plastik örtü olarak sera naylonu tercih edilmiştir. Sera naylonları günlük çalışılacak örneklem sayısının 2 olduğu göz önünde bulundurularak, standartta 4 örneklem için belirtilen 5m*10m yerine 6m*5m boyutunda hazırlanmıştır. İlk çalışmanın ardından 2 örneklem için ön görülen sera naylonu boyutunun 1 araçlık atıkla çalışılmasına olanak tanıdığı gözlemlendiğinden, her örneklem için zeminde 6m*5m boyutunda yeni bir sera naylonu kullanılmıştır. Fotoğraf 2 de görülen düzenek kurularak, öncelikle kantar kalibrasyonu yapılıp atıklar çalışma alanına gelmeden bidon daraları alınmış ve kayıt altına alınmıştır. Kurulan her düzenekte kantar kalibrasyonu yeniden yapılarak bidon daraları alınmıştır. Bir günde yapılan 2 örneklem çalışması atıkları aynı araç ile toplandığından ikinci örneklem atıklarının, çalışma alanına getirilen ilk örneklem atıklarının madde grup çalışmasının tamamlandıktan ve ikinci örneklem düzeneğinin kurulduktan sonra alana varışı sağlanarak atıkların alanda bekletilmeden çalışılması gerçekleştirilebilmiştir. Örneklem atıklarının toplanması Lefkoşa Türk Beldiyesi Temizlik Şube Sorumlusu Çevre Mühendisi gözetiminde gerçekleştirilmiştir. 11

12 Fotoğraf 2: Çalışma alanı düzeneğinin kurulduğu alan görüntüsü. Fotoğraf 2 de görüntülenen plastik çöp bidonları, Tablo 1 de belirtilen madde isimleri ile etiketlenerek standartta plastik veya metal olarak belitilen madde grup kapları olarak kullanılmıştır. Tablo 1 de yer alan madde gruplarından Hacimli Metal ve Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar için olması durumunda doğrudan kantar üzerinde tartılabileceği düşüncesiyle plastik bidon hazırlığı yapılmamıştır. Bunun yanında önceden plastik bidon hazırlığı yapılmış, ancak uygulamada kullanımına gerek duyulmayan hacimli malzemeler de (örneğin hacimli karton) bidon kullanılmadan tartılarak ilgili hesaplamalara eklenmiştir. Ön hazırlıklarımız esnasında Tablo 1 de belirtilen madde gruplarına ek olarak Tıbbi Atık (enjektör iğneleri, bistüri, kanlı gaz bezi, vb) grubu için ayrı bidon oluşturulmuştur. Ancak yapılan çalışmalar esnasında seçilen örneklem güzergahları da dikkate alınarak bu gruba ihtiyaç olmadığı gözlemlenmiştir. Çalışma esnasında tek bir örneklemden alınan numuneler arasında bulunan bir adet serum torbası ise tehlikeli atık grubunda değerlendirilmiştir. Madde gruplama alanında her bir örneklem çalışmamız, YAGA uzmanlarından Çevre Mühendisi Bengü Rızza önderliğinde, 2 kişilik ayıklama ekibi ve ayrıca biri YAGA personeli, diğeri Güngör Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Sorumlusu olmak üzere 2 kişinin yardımları ile gerçekleştirilmiştir. Mevcut şartlar çerçevesinde ayıklama işlemimizi 2 kişi ile gerçekleştirmemiz mümkün olmuştur. Bu bağlamda, yıllarında gerçekleştirilen Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyon 12

13 Çalışması nda da yapıldığı gözlemiyle, fotoğraf 2 de görüntülelen 1m*1m*0,5m boyutundaki ahşap gövdeli metal kulplu sabit hacim kabımız, her bir örneklemden standarda uygun şekilde 1 kez doldurularak 0,5 m 3 üzerinden çalışma yapılmış, çıkan sonuçlar iki ile çarpılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada, giysilerin kontaminasyonunu da engellemek amacıyla standartta belirtilen kişisel koruyucu malzemelere ek olarak, naylon yağmurluklar da kullanılmıştır. Aşağıda çalışma esnasında çekilen fotoğraflardan görüntüler sunulmuştur. Fotoğraf 3: Çalışma alanına getirilen atıklardan bir görüntü. Fotoğraf 4: Madde gruplama çalışmasından bir götüntü. 13

14 Fotoğraf 5: Madde gruplama çalışmasından bir götüntü. Fotoğraf 6: Madde gruplama çalışmasından bir götüntü. Fotoğraf 7: Madde gruplarının tartılması esnasından bir görüntü. 14

15 III. ÇALIŞMA BULGULARI ve DEĞERLENDİRME Çalışma alanına sıkıştırmasız araçla getirilen ve değerlendirmeye alınan atıkların, örneklem başına ortalama ağırlığı yaklaşık 650 kg olarak hesaplanmıştır. Her bir örneklem için 1 m 3 birim hacim üzerinden yapılan hesaplamalarda ortalama yaklaşık 120 kg atık numune değerlendirmeye alınmıştır. Sosyo ekonomik gelir düzeyi ve çarşı gruplarına göre atık türlerinin elde edilen yüzde ortalamaları Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4. Sosyo ekonomik gelir düzeyi ve çarşı gruplarına göre atık türlerinin ortalama % dağılımları. Atık Türleri Yüksek (Y) Gelir (%) Orta (O) Gelir (%) Düşük (D) Gelir (%) Y. O. D Gelir Ortalaması (%) Çarşı (%) Mutfak Atıkları 46,31 33,49 29,96 36,59 14,52 Kağıt 2,96 4,05 2,82 3,27 3,63 Karton 6,22 5,00 3,03 4,75 0,78 Hacimli Karton 1,45 1,07 1,86 1,46 44,13 Plastik 16,02 10,45 13,86 13,44 11,28 Cam 7,16 6,32 6,23 6,57 16,07 Metal 1,65 0,99 2,48 1,71 0,78 Hacimli Metal 0,00 0,00 0,68 0,23 0,00 Atık Elektrik, Elektronik Ekipman 1,10 0,17 0,00 0,43 5,44 Tehlikeli Atık 0,77 2,56 2,16 1,83 0,13 Park ve Yeşil Atıklar 0,37 6,43 5,93 4,24 0,00 Diğer Yanmayan Atıklar 0,23 2,56 2,18 1,66 0,00 Diğer Yanabilen Atıklar 14,90 20,04 25,95 20,30 3,24 Diğer Yanabilir Hacimli Atıklar 0,86 6,86 2,87 3,53 0,00 Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer (Yukarıdaki Gruplar Hariç) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 Elde edilen değerlere bakıldığında sosyo ekonomik gelir düzeyine göre belirlenen her 3 grupta da en yüksek yüzdeye sahip bileşenin Mutfak Atıkları olduğu gözlemlenmiştir. Yine bu gruplarda ikinci sırayı yüksek gelirde Plastik, orta ve düşük gelirlerde Diğer Yanabilen Atıklar alırken, üçüncü sırayı yüksek gelirde Diğer Yanabilen Atıklar, orta ve düşük gelirde ise Plastik almıştır. Buna bağlı olarak 3 gelir düzeyinin ortalamalarına göre 1. Sırayı Mutfak Atıkları, 2. Sırayı Diğer Yanabilen Atıklar, 3. Sırayı Plastik atıklar oluşturmuştur. 1. Sırada yer alan mutfak atıklarının büyük kısmını yemek atıkları, meyve ve sebze atıkları oluşturmuş olup, bunun yanında son kullanma tarihi geçmiş paketli gıdalarda paketlerinden çıkarılarak bu grup kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. 2. Sırada yer alan diğer yanabilen atıklar (Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, çanta) kapsamında ise çocuk bezi, ayakkabı gibi atıklarda olmasına karşın ağrlıklı olarak kullanılmış tuvalet kağıtları ve kumaş (tekstil) atıkları yer almıştır. 3. Sırada yer alan plastik atıklar kapsamında uygulanan yöntemde tüm plastik atıklar olarak belirtildiğinden, grup içerisinde ayrı kimyasal özellikte ve ekonomik değerde farklı yapıda plastikler olmasına rağmen ayrı alt gruplar oluşturulmamış ve karışık olarak bu gruba dahil edilmiştir. Bunlar arasında ağırlıklı olarak naylon poşetler yer almış olup, pet şişeler, plastik içerikli ambalaj paketleri, gıda ambalajda kullanılan köpükler gibi çeşitli plastik içerikli materyallerde bulunmaktaydı. Çarşı grubu verileri değerlendirildiğinde ilk sırayı Hacimli Karton alırken, bunu sırasıyla Cam, Mutfak Atıkları ve Plastik takip etmiştir. Çalışmanın gerçekleştirildiği bu grup içerisinde esas olarak ticaret kollarından giysi ve ayakkabı gibi ürünlerin satıldığı mağazalar yer almaktaydı. Bu nedenlede grupta %40 ın üzerinde Hacimli Karton elde edilmiş olması normal karşılanmıştır. Yukarıda belirtilen değerlendirmeler sosyo ekonomik gelir düzeyi ve çarşı grupları birbirinden ayrı tutularak yapılmıştır. Bunun esas nedeni çarşı grubunun ayrı yapıda olması ve gruplar arasında sahip olduğu temsiliyet yoğunluğunun sosyo ekonomik gelir düzeyi gruplarından çok daha az bir temsiliyet taşımasıdır. Standartta belirtilen 16 atık grubu, daha genel kapsamlı 5 atık grubu altında aşağıdaki şekilde yeniden gruplandırılarak bir analiz çalışması yapılmıştır. Buna göre: - Organik Atıklar; Mutfak Atıkları, Park ve Yeşil Atıklar - Geri Dönüştürülebilir Atıklar; Kağıt, Karton, Hacimli Karton, Plastik, Cam, Metal, Hacimli Metal - Tehlikeli Atıklar; Atık Elektrik Elektronik Ekipman, Tehlikeli Atık - Diğer Yanabilen Atıklar; Diğer Yanabilen Atıklar, Diğer Yanabilen Hacimli Atıklar 16

17 - Diğer Atıklar; Diğer Yanmayan Atıklar, Diğer Yanmayan Hacimli Atıklar, Diğer Şekil 1 de yer alan grafiğe bakıldığında, sosyo ekonimik gelir düzeylerinin her üçünde de organik atıkların birinci en yüksek yüzde payını, geri dönüştürülebilir atıkların ikinci en yüksek payı ve diğer yanabilen atıkların üçüncü en yüksek payı aldığı görülmektedir. Ayrıca bu 3 atık grubunun yüzde toplamlarının 90 ın üzerinde olduğu da dikkat çekmektedir. Çarşı grubunda ise %80 e yakın en yüksek payı geri dönüştürülebilir atıklar oluşturmaktadır. SOSYO EKONOMİK GELİR DÜZEYİ VE ÇARŞI GRUPLARININ ATIK GRUPLARI YÜZDE DAĞILIMI Şekil 1. Sosyo Ekonomik Gelir Düzeyi ve Çarşı Gruplarının Atık Grupları Yüzde Dağılımı. Bunun dışında yüksek, orta ve düşük gelir guplarının yüzde ortalamalarının atık gruplarına göre dağılımlarına bakıldığında yine 1. en yüksek yüzde organik atıkların, 2. en yüksek yüzde geri dönüştürülebilir atıkların ve 3. en yüksek yüzde diğer yanabilen atıkların olmuş olup, veriler Şekil 2 ile görselleştirilmiştir. 17

18 YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK GELİR ORTALAMASININ ATIK GRUPLARINA GÖRE YÜZDE DAĞILIMI Şekil 2. Yüksek, Orta ve Düşük Gelir Ortalamasının Atık Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı. Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, katı atık karakterizasyonunun, mevsime, bölgeye ve sosyoekonomik duruma göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Bu bağlamda adamıza benzer bir ada ülkesi olması ve çalışmamız kapsamında kullanılan standart test metodu baz alınarak yapılması nedenleriyle, bu raporda yılları verileriyle Girit te Gidarakos ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma örneğinden bazı bulgulara yer verilmiştir. Bahse konu çalışmada turizm sezonunun yoğun olduğu aylarda çöp miktarının artması yanında evsel çöp kompozisyonunun da değişim gösterdiği belirtilmektedir. Bu bağlamda yoğun turizim ve seracılık yapılan alanların karakteristik temsiliyetini yapan atık grupları; büyük oranda alüminyum teneke, yeniden doldurulamayan cam şişeler ve kağıt ve/veya plastik paketleme materyallari olarak vurgulanmaktadır. Çalışmada Girit bölgesinde, atık gruplarında mevsimsel önemli değişimler olduğu da ifade edilmiştir. 18

19 IV. SONUÇ Ekim 2014 te ASTM D5231 gerekliliklerini karşılayacak şekilde gerçekleştirdiğimiz katı atık karakterizasyon çalışmamız sonucunda, Lefkoşa bölgesini temsilen bir takım veriler elde etmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda sosyo ekonomik gelir düzeylerinin ortalamasına göre 16 atık grubundan 1. Sırayı Mutfak Atıkları (yemek artıkları, ekmek, sebze, meyve), 2. Sırayı Diğer Yanabilen Atıklar (Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, çanta), 3. Sırayı Plastik (tüm plastikler) atıklar oluşturmuştur. Çarşı grubunda ise ilk sırayı Hacimli Karton alırken, bunu sırasıyla Cam, Mutfak Atıkları ve Plastik takip etmiştir. 16 grup atığın 5 gruba indirgenerek yapılan değerlendirmede ise; sosyo ekonomik gelir düzeylerinin ortalamasına göre 1. en yüksek yüzde organik atıkların, 2. en yüksek yüzde geri dönüştürülebilir atıkların ve 3. en yüksek yüzde diğer yanabilen atıkların olmuştur. Çarşı grubunda ise %80 e yakın en yüksek pay geri dönüştürülebilir atıklar olarak hesaplanmıştır. Rapor içerisinde belirttiğimiz ve Girit örneğinden de gözlemlendiği gibi katı atık karakterizasyonu, mevsime, bölgeye, sosyo-ekonomik duruma ve turizim, tarım gibi yapılan faaliyetlere göre değişim göstermektedir. Yapılan bu çalışma uluslararası kabul gören standart test metoduna göre sonbahar mevsiminde Lefkoşa bölgesini temsilen gerçekleştirilmiş ve yukarıda belirtilen veriler ve bulgular elde edilmiştir. Elde edilen verilerin hem bölgesel bazda daha kapsamlı olması hemde KKTC geneline yansıtılabilmesi amaçlarıyla, çalışmanın ASTM D5231 gerekliliklerine uygun, gerek ayni bölgede gerekse farklı bölgelerde (kırsal, kentsel bölgeler olması yanında turizm ağırlıklı, tarım ağırlıklı, vb. faaliyetlerin ağırlıklı yapıldığı bölgeler bazında) gerçekleştirilmesi ve farklı mevsimlerde tekrarlanması bulgulardaki standart sapmanın minimize edilmesi açısından önemlidir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bahse konu çalışmanın ileride yapılacak olan çalışmalara referans olacağı gibi ışıkda tutacaktır. 19

20 VI. REFERANSLAR [1] ASTM D (1998) Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste, (Erişim: Ekim 2014) [2] T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu (Madde Grupları Analizi), (Erişim: Ekim 2014). [3] Gidarakos E., Havas G., Ntzamilis P., Municipal solid waste composition determination supporting the integrated solid waste management system in the island of Crete, 27 July 2005, (Erişim: Ekim 2014). [4] Yenice M. K., Doğruparmak Ş.Ç., Durmuşoğlu E., Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu, TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, Haziran 2009, İstanbul, (Erişim: Ekim 2014). 20

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU KATI ATIK KARAKTERİZASYONU MEVZUAT KANUN Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) YÖNETMELİK Atık Yönetimi Yönetmeliği GENELGE 15/10/2007 Tarih ve 2007/10 Sayılı (Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı)

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) AMBALAJ ATIKLARI Hangi Atıklar Kaynağında Ayrı Biriktirilmeli? Kağıt ve Karton Gazete ve Dergiler Metal Kutular Cam Şişe

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu

Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Melek Keskin Yenice*, Şenay Çetin Doğruparmak**, Ertan Durmuşoğlu** * Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube

Detaylı

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Kadir Sezer 1, Osman A. Arıkan 2, Şenol Yıldız 1 1 :İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CADDE VE SOKAKLARI SÜPÜRÜYORUZ Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokakları 2 yol süpürme aracı ve 115 süpürgeci işçi ile süpürerek temizliyoruz. Yol süpürme araçları trafik sorunu

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri

REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri REMONDIS Lojistik Konteyner sistemleri Konteyner Sistemlerine genel bakış 2 Atık konteynerleri (küçük boy) MGB 60, 120, 240 Hacim: 60, 120, 240 Litre U 1,1 Hacim: 1.100 Litre Özellikler: Değerli malzemeler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/..)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/..) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇYG.0.04.03-145- Konu: Katı atıkların ikili toplanmasına ilişkin düzenleme GENELGE (2012/..) Sağlıklı ve sürdürülebilir bir

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 9 Mart - 15 Mayıs 2017 1. ADI: 8. Geleneksel Maket Yarışması 2. KONUSU Çevre Haftası kapsamında Başkanlığımızca

Detaylı

Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş

Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş Kağıdın geri dönüşümü sayesinde ağaç kesimi azalacak ve ormanların yok olması engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda doğal kaynaklarımız korunmuş olacak ve küresel ısınmanın etkilerini azaltma yönünde

Detaylı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 29-35, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN. Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci)

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN. Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci) TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ NESİL HİJYEN UYGULAMALARI VE ÇÖZÜMLERİ MAKALE HAZIRLAYAN Cengiz TAŞDEMİR Makine Mühendisi (İTÜ) Hijyen Projeler Danışmanı (Hijyen Bilimci) OTEL MOTEL TATİL KÖYLERİ Tesisleriniz yeterince

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ B İ L G İ N O T U Talep Sahibi : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) Talebi İleten Makam : Özel Kalem Müdürlüğü Talep Tarihi : 17.10.2016 Hazırlayan Birim : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Vefalı yardımcınız: «Mülli»

Vefalı yardımcınız: «Mülli» Vefalı yardımcınız: «Mülli» Ön ayırma işleminizi ve organik çöpü mutfakta toplamanızı kolaylaştıracak 10 litrelik Mülli yi 50 kağıt poşetle birlikte 6,00 Euro ya bizden temin edebilirsiniz.* Mülli den

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

4.SINIF KKİMYA KONULARI

4.SINIF KKİMYA KONULARI 4.SINIF KKİMYA KONULARI GİRİŞ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN HALLERİ MADDE-CİSİM-MALZEME-EŞYA MADDENİN ÖZELLİKLERİ MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER GİRİŞ MADDEYİ TANIYALIM Maddeleri özelliklerine

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir?

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir? İSTATİSTİK Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle toplanan bilgiye veri adı verilir. Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin

Detaylı

ANTALYA AÇI OKULLARI ÖZEL LARA AÇI ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI

ANTALYA AÇI OKULLARI ÖZEL LARA AÇI ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO-OKUL EYLEM PLANI (2. YIL) AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA/SORUMLULAR EKİM Okuldaki öğrenci, öğretmen, okul personelinin projenin birinci yılında yapılanların kısa sunumu ve

Detaylı

Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler

Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler Çöp ve değerli maddeler hakkında bilgiler Bütün toplama günlernın ve tarihlerin yazılı olduğu çöp takvimini belediye binasından veya kaymakamlıktan alabilirsiniz Bilgi telefonu: 07641/451 97 00 www.landkreis-emmendingen.de

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

Tennengau da atık ayırma

Tennengau da atık ayırma Tennengau da atık ayırma Aşağıdaki atık malzemeler ev atıklarına dahil değildir. Lütfen belediyeniz tarafından verilen yerel toplama tesislerini kullanınız. Atık kağıt Atık kağıt ve karton Gazeteler, dergiler,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi 1 *Mutlu YALVAÇ 1 Mustafa GÜNDOĞDU 1 Ekrem GÜNDOĞDU 1 Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAHA TEMİZ BİR BOLU İÇİN EL ELE SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Atık Piller Kullanılmış

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti

Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti Tohum Kontrolü ve Hayatiyeti Ağaçlandırmalarda ekim yöntemlerinin uygulanmasında başarı büyük ölçüde tohumun kalitesine bağlıdır. Kaliteli bir tohum mümkün olduğu kadar saf, yani diğer yabancı tür tohumları

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 185-192, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi EXAMINATION OF SOLID WASTE PROFILE AT MIXED MUNICIPAL SOLID

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Ambalaj Atıklarının ve Katı Atıkların Yönetimi Bilgilendirme Sunumu ŞUBAT - 2008 1. Ambalaj Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışma Ortakları TAT

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU

2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU 2011 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 19 NİSAN 2011 BELGELEME SORUMLULUĞU Vedat KILIÇ TÜDAM Genel Sekreteri TÜDAM TÜDAM Derneği, Lisanslı Toplama- Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, 2007

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak,

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. DEPOZİTO UYGULAMASI KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 20.04.2011 GİRİŞ Bizce, kağıt-karton, metal ve plastik türevi

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU

ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU ATIKLARI AYIRMANIN KOLAY YOLU Türkçe Bugününüz için. Yarınınız için. Sizin için. DİĞER ATIKLAR TOPLAMA HİZMETİ Diğer çöp kutusuna atılmalıdır: l Çocuk bezleri ve hijyenik ürünler l Küller l Süprüntüler

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1) Atık üreticisinin(sanayicinin) iletişim bilgileri - Adı Soyadı : ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LTD. ŞTİ. - Adres

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

Sam McBane nin Kitabından. Tubanur Büyükçolpan, H.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi

Sam McBane nin Kitabından. Tubanur Büyükçolpan, H.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi Sam McBane nin Kitabından Tubanur Büyükçolpan, H.Ü Bilgi ve Belge Yönetimi Sunum İçeriği Bu sunumda sırasıyla şu başlıklar işlenecektir; Sürdürülebilir materyaller ve kaynaklar Bina içi ortamının hava

Detaylı

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU

UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU UME-EM-10-11 AKIM TRANSFORMATÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI RAPORU 01.12.2011 Özlem YILMAZ, Hüseyin ÇAYCI TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Güç ve Enerji Laboratuvarı İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/479 12/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÇEMAŞ ÇELİK VE METAL TİC.A.Ş. Ankara Asfaltı No:224 Bornova BORNOVA / İZMİR İlgi: (a) 28/10/2011 tarihli ve 10369 sayılı

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KARTON PLASTİK KAĞIT CATERING ALÜMİNYUM KÖPÜK PLASTİK - Plastik Tabaklar - Plastik Çatal, Bıçak, Kaşık - Diğer Plastik Ürünleri - Plastik Bardaklar,

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık Yönetimi Sempozyumu Atık Yönetimi Sempozyumu Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi 17-21.Nisan 2011 Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü Sunumun İçeriği Belediyelerin Yükümlülükleri Ambalaj Atığı Yönetim

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı