Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu"

Transkript

1 Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Melek Keskin Yenice*, Şenay Çetin Doğruparmak**, Ertan Durmuşoğlu** * Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, KOCAELİ ** Kocaeli Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ Özet İnsanlar var oldukları günden bu yana çevre ile etkileşim içinde bulunmaktadırlar. Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, sürekli gelişen teknoloji ve artan talep sonucu çevreye olan zararlar artmakta ve çevre kirliliği de ileri boyutlara ulaşmaktadır. Katı atıklar; çevre kirliliğine yol açan ve 21.yy dünyasında en önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen her türlü madde olarak tanımlanan katı atıklar çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır. Katı atıkların en uygun şekilde bertaraf edilmesi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin uygulanabilirliği için katı atık karakterizasyonun yapılması gerekmektedir. Madde grup analiz metodu ile gerçekleştirilen katı atık karakterizasyonu ile katı atıkların çeşit ve bileşimi tespit edilmektedir. Katı atıkların karakterizasyonu ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar oluşturduğu gibi aynı ülke içinde kentsel, kırsal yada sanayi bölgelerine göre de büyük farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada katı atık madde grup analizi belediyeler bazında gerçekleştirilerek Kocaeli İline ait Katı Atık Karakterizasyonu belirlenmiştir. İl sınırlarında bulunan 25 adet belediye düşük, orta, yüksek ve çarşı olarak 4 sosyo-ekonomik gruba ayrılmıştır. Tüm gelir gruplarında organik atıklar %42,7, diğerleri ise %29,3 oranında bulunmaktadır. Ayrıca geri kazanılabilir atıkların %32, yanabilir atıkların %19,1, diğer atıkların ise %6,6 oranında bulunduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Katı Atıklar, karakterizasyon, analiz metot Solid Waste Characterization of Kocaeli Abstract Since human being came into being, there have been interaction between human being and enviroment. As a result of dramatically increasing population, unplanned urbanization, developing technology an increasing demands; the level of damage to environment is increasing with important dimensions.. In 21st century world one of the most important problem on account of environmental pollution is solid waste. Solid wastes, which are described all sort of useless matter appears as a result of social and economical activities of human being, have been put pressure on enviroment.. There are various methods to dispose solid wastes properly. The characterization of solid waste is required to implement these methods. Solid waste characterization needs to be done for application of solid wastes have been 1

2 TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, Haziran 2009, İstanbul 1. Giriş determined with Substanca Group Analysis Method.Characterization of solid wastes differs to the degrees of development of countries.in addition it makes great differences between urban, rural or industrial areas. In this study, the solid waste substance group analysis has been performed in multicipal terms and determined Solid Waste Characreization for Kocaeli. 25 municipalities within the province have been arranged in 4 socio-economic groups as low, middle, hihg and downtown. In all income groups, organic wastes exist most with 42.7 %, other wastes exist least with 29.3 %,. More over, it is ascertained that the percentage of recoverable waste is 32 %,the percentage of combustible waste is 19.1 % and the percentage of other wastes is 6.6 %. Key Words: Solid waste, characterization, analysis method Toplumların kalkınmışlık düzeylerine, siyasal ve toplumsal örgütlenme özelliklerine bağlı olmayan çevre sorunlarından biri de, katı atık sorunudur. Katı atıklar, ev, iş yeri, okul vb. alanlardan işe yaramadığı gerekçesiyle atılan ancak çevre ve insan sağlığına zararları nedeni ile düzenli biçimde uzaklaştırılması gereken maddeler olarak tanımlanabilmektedir. Oluşan tonlarca katı atığın en uygun teknoloji ile bertaraf edilmesi çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Depolama, yakma, kompostlaştırma vb. gibi bertaraf yöntemlerinin uygulanabilirliği ve katı atık yönetim sistemi oluşturulmasında evsel atığın miktarının ve niteliğinin belirlenmesi kilit rol oynamaktadır. Evsel katı atıkların içeriklerinin belirlenmesinde kullanılan en yaygın yöntem Katı Atık Karakterizasyonu ile maddesel grup analizleridir. Katı atık karakterizasyonu ile katı atıkların içerik ve miktarlarına göre uygun bertaraf yönteminin tayin edilmesi, oluşturulacak toplama, ayıklama sisteminin kurulması, düzenli depolama sahalarının ömrünün uzatılması ve iyileştirilmesi çalışmalarına kaynak oluşturulmaktadır. Katı atık karakterizasyonu, karakterizasyonun yapılacağı yerin düşük, orta, yüksek gelir seviyeleri ve çarşı olarak dört sosyo-ekonomik gruba ayrılması ve bu bölgelerden alınan atık numunelerinin gruplandırılması esasına dayanmaktadır. Numune alma noktaları sanayi tesisleri dışında evsel atık üretiminin olduğu yerler olarak seçilmiştir. Bu çalışmada ele alınan, Kocaeli, yüzölçümü km² olan Marmara Bölgesi nde Asya ve Avrupa yı birbirine bağlayan kavşak konumunda olan bir ilimizdir. Yüzölçümü bakımından Türkiye nin en küçük 7. ilidir. Kocaeli İlinin 2007 yılı itibariyle nüfusu dir [1]. Kocaeli, sınırları dahilinde 44 alt belediyeye sahip bir Büyükşehir Belediyesidir. Ancak bölgenin genel sosyo-ekonomik yapısı nüfus bakımından değerlendirildiğinde nüfusu 5000 i aşan 25 adet alt belediye çalışma kapsamına alınmıştır. 2. Katı Atık Karakterizasyon Metodu Yapılan çalışmada, Katı atık karakterizasyonu-madde analiz yöntemi dünyada pek çok ülkede uygulanan ve kabul gören Amerikan standartları teknik methodlarınca (ASTM-American Society for Testing Metarials) belirlenmiş olan İşlenmemiş Kentsel Atıkların Kompozisyonlarının Belirlenmesi Standart Yöntemi kullanılmıştır. Buna göre yöntem aşağıdaki aktarıldığı gibidir [2]. Malzeme Listesi *Kantar *Sabit hacim kabı (1m*1m*1m veya 1m*1m*0,5m) *Plastik Örtü (5m*10m) *Plastik veya metal kap (katı atık bileşenlerinin sayısına göre) 2

3 Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu *Kürek, tırmık, süpürge, eldiven, maske, çizme, baret, gözlük *Not defteri, kalem (tartım sonuçlarını kaydetmek için) Katı atık karakterizasyonu yapılacak ilde, ilin farklı noktalarından (çarşı ve gelir seviyesine göre; düşük, orta, yüksek) ayrı atık toplama araçları ile Pazartesi ve Salı günü numune alımı yapılır. Pazartesi ve Salı günü oluşan atıkların getirilmesinin sebebi, hem hafta sonunu hem de hafta arasını temsil edecek bir numune elde edilebilecek olmasıdır. Karakterizasyon yapmak için getirilecek bu atıkların alındığı noktalar ile miktarları aynı olmalı ve uzman gözetimi altında alınmalıdır. Atık karakterizasyonu yapılacak alanın düz bir zemine sahip olması ve işlem yapılırken zeminin üzerine en az 5m*10m boyutlarında dayanıklı plastik bir örtü serilmesi uygun olacaktır. Tartım yapılmadan önce kantar mutlaka kalibre edilmelidir. Farklı bölgelerden gelen atık toplama araçları her biri ayrı bir yığın oluşturacak şekilde atıkları boşaltır. Boşaltılan yığınlar ayrı ayrı düzleştirilir. Numune almak üzere oluşturulan yığınlardan herhangi birinden, sabit hacim kabına(1m*1m*1m 1 adet veya 0,5m*1m*1m ölçülerinde 2 adet) içini tamamen dolduracak kadar atık, yığının her bölümünden eşit miktarda olacak şekilde konur. Ayrım yapılacak kapların üzerine madde gruplarının adı (plastik, metal, cam vs) yazan etiketler karışıklığa sebep olmamak için yapıştırılır. Katı atık karakterizasyonu için 16 bileşen belirlenmiştir. Bu bileşenler Çizelge 2.1 de verilmiştir. Her bir bileşen için ayrı bir kap bulunmaktadır. KATI ATIK BİLEŞENLERİ Mutfak Atıkları Kağıt Karton Hacimli Karton Plastik Cam Metal Hacimli Metal Atık elektrik ve Elektronik Ekipman Tehlikeli Atık Park ve Bahçe Atıkları Yanmayanlar Yanabilenler Yanabilir Hacimli Atıklar Yanmayan Hacimli Atıklar Çizelge 2.1. Katı atık bileşenleri Yemek artıkları, ekmek, sebze, meyve.. Gazete, dergi, defter Süt kutusu, meyve suyu kutusu, tetrapak.. Karton kutular. Tüm plastik.. Cam şişe, cam bardak, kavonoz.. Teneke kutu, çatal, bıçak Metal dolap,masa vs. Telefon, radyo Pil,boya kutusu, deterjan kutusu, ilaç kutuları Dal, ağaç parçası, çim vs. Taş, kum, toz, seramik Kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, çanta Mobilya, tahtadan yapılmış malzemeler vs. Madde grup analizine geçmeden önce kapların boş ağırlıkları (dara) tartılır. Daha sonra plastik örtü üzerine yayılmış bu yığın içerisinden yemek artıkları sona bırakılmak üzere tüm atıklar bu kaplardan uygun olanlara konur. Suyun buharlaşması nedeniyle gruplandırma sırasında kütle kaybı söz konusu olabilir. Bu yüzden toplanan atıklar olabildiğince çabuk ayrılmalıdır. Ayıklama sırasında bağlanmış poşetler varsa bunların da açılıp, içlerinden çıkan atıkların uygun kaplara konması gerekmektedir. Dolu kap (brüt) tartılır, not edilir. Kış mevsiminde atıklar elek çapı 1 cm olan elekten geçirilmelidir. Eleğin altında kalan kısım küldür. Üstteki kalanlar tekrar aynı kaba konulur ve tartılır, tartımlar not edilir. Atığın elenmesinden önce ve sonra yapılan tartımlar arasındaki fark külün ağırlığını verir. Her bir bileşen için bu şekilde kül miktarı ayrı ayrı bulunur. Tüm grupların tartımı bittikten sonra bu tartımlar toplanarak, toplam numune içindeki kül miktarı elde edilir. Tüm numunenin elenmesi, külün atıklar arasında hapsolmasına, elek altına geçmemesine sebep olmakta ve sonucu etkilemektedir [3]. 3

4 TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, Haziran 2009, İstanbul 2.1. Metot Uygulama Kocaeli il genelini en iyi temsil edecek numunelerin alınması için çeşitli çalışmalar yapılmış ve ilin doğu, batı, kuzey ve güneyinden numunelerin alınması gerekliliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan nüfusu 5000 den büyük 25 adet belediye belirlenmiştir. Belirlenmiş olan belediyeler: Alikahya Belediyesi, Aslanbey Belediyesi, Bekirpaşa Belediyesi, Çayırova Belediyesi, Darıca Belediyesi, Değirmendere Belediyesi, Derince Belediyesi, Dilovası Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Hereke belediyesi, İhsaniye Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Karamürsel Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Körfez Belediyesi, Köseköy Belediyesi, Kullar Belediyesi, Maşukiye Belediyesi, Saraybahçe Belediyesi, Suadiye Belediyesi, Şekerpınar Belediyesi, Uzunçiftlik Belediyesi, Yeniköy Belediyesi, Yuvacık Belediyesi. Belediyeler belirlendikten sonraki aşama numune alınacak bölgelerin seçilmesi olmuş, bunun için her bir belediyenin temizlik işlerinden yetkilerle görüşülerek uygun numune alma noktaları belirlenmiştir. Bu noktalar genellikle aynı sosyoekonomik düzeyde olduğu belirtilen yöre halkının oturduğu mahalle ve caddelerdeki konteynırlar olmuştur. Genellikle her bir gelir grubuna ait 1 tona yakın (yaklaşık 3-4 konteynır) atık numunesi analiz için belediyelerin temizlik elemanları tarafından alınmıştır. Kullanılan standart yöntem genel hatları ile bire bir uygulanmış, ancak çalışma sırasında pratikte zorluk oluşturan ve uygulanabilirliği olmayan bazı aşamalarda değişikliğe gidilmiştir. Önerilen yöntemde;.. karakterizasyon numunelerinin pazartesi (hafta sonunu temsil eder) ve Salı (hafta içini temsil eder) günleri alınmalıdır. denilmektedir. Ancak bazı belediyede hafta sonu çöpünün Pazar günleri alınması nedeni ile numuneler hafta sonu için Pazar, hafta içi için pazartesi günleri alınırken, bazı belediyelerin yoğunlukları, teknik ekipman ve eleman yetersizlikleri yüzünden yalnızca hafta içi veya yalnızca hafta sonu numuneleri alınabilmiştir. Genellikle nüfusu 5000 in az üzerinde olan küçük belediyelerde bu uygulamaya gidilmiştir. Ayrıca kış mevsimi çalışmalarında eleme aşamasında da, önerilen yöntemde her bir atık kategorisinin önce kül ile birlikte, daha sonra elekten geçirilerek tekrar tartılmasının gerekliliği belirtildiği halde, yapılan ön çalışmalarda diğer atıklara bulaşmış/yapışmış elenebilir kül miktarının ihmal edilecek kadar düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, her bir kategori belirlendikten sonra kalan külün ayrıca tartılarak miktarının ölçülmesi tercih edilmiştir. Bunun için öncelikle kolay ayrılabilen atıklar( kağıt, karton, metal, cam vb.) kategorilerine ayrıştırılırken silkelenip kül vb. kalıntılardan arındırılmasına dikkat edilmiştir. Geriye kalan külle karışık atıklar 1 cm 2 lik gözenek büyüklüğüne sahip elekten geçirilmiş ve eleğin üstünde kalan atıklar yeniden ayrıştırılırken, elekten geçen atıklar kül olarak değerlendirilmiştir ve kül miktarı tespit edilmiştir. Yapılan ön çalışmalarda 1m 3 lük atığın yaklaşık kg denk gelmesi atığın ayrıntılı ayrıştırılmasını mümkün kılmamıştır. Bu ölçümler 0,5 m 3 üzerinden yapılmış, çıkan sonuçlar iki ile çarpılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Bazı belediyelerde (Karşıyaka, Kullar, Suadiye, İhsaniye ve Kandıra) belediyelerin vermiş oldukları bilgiler dahilinde tüm alt seviye grupları belirlenememiş ve 2 yada 3 alt gelir seviyesinden katı atık numunesi alınmış ve çalışmaya dahil edilmiştir. Belediyelerinden alınan evsel katı atık numuneleri, Solaklar Köyü Mevkiindeki (İzmit) Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Çiçektepe Mevkiindeki (Dilovası) Katı Atık Bertaraf Tesisi nde belirlenen uygun alanlara ayrı olarak döküm yapılmıştır. 25 belediyenin 18 tanesi Solaklar Köyü Mevkiindeki Düzenli Depolama alanında ayıklama ve tartımı yapılırken, 7 tanesi Çiçektepe Mevkiindeki (Dilovası) Düzenli Depolama sahasında biriktirilmiş ve inceleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayıklama ve tartım işlemleri 3 uzman çevre mühendisi ve 4 kişilik ayıklama ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 4

5 Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Kış mevsimi katı atık karakterizasyonu çalışmaları şubat ayı itibari ile başlamış, mayıs ayında da son bulmuştur. Hava koşullarının elverişsizliği nedeni ile genellikle hafta da bir belediyenin numuneleri incelenebilmiş, bu da çalışmanın 4 ay gibi uzun bir süre almasına neden olmuştur. Yaz mevsimi çalışmaları Haziran ayı itibari ile başlamış, Temmuz ayı sonu itibari ile sona ermiştir. Kötü koku, sinek, haşere vb. olumsuz şartlara rağmen haftada üç belediyenin dörder farklı numunesi incelenerek, iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 3. Hesaplamalar Numune alınan belediyeler ve numune alma noktaları çizelge 3.1 de verilmiştir. BELEDİYE ADI 1 ALİKAHYA Çizelge 3.1. Numune alınan belediyeler ve numune alınan noktalar MAHALLE,CADDE ADI DÜŞÜK ORTA YÜKSEK ÇARŞI Karadenizliler 2 ASLANBEY Başaran 3 BEKİRPAŞA Erenler Adnan menderes Dünya Bankası Kalıcı konutlar Kentsa Lajmanları Atakent Toplu konut Yahya kaptan villalar 4 ÇAYIROVA İnönü Özgürlük Çağdaş Kent 5 DARICA Piri Reis Darıca Bayramoğlu 6 DEĞİRMENDER E Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Kadıköy Mehmet ali paşa Çobanoğlu Cad. Yukarı Değirmendr. Kestanelik Topçular mah. Yüzbaşılar Sahil 7 DERİNCE Fatih Yenikent 8 DİLOVASI Turgut Özal Orhangazi- Mimar Sinan 9 GEBZE Cumhuriyet Mh. Yeni 10 GÖLCÜK Kavaklı Yeni Şehitler Dumlupınar Piyale Paşa Donanma Yavuz Sultan Cumhuriyet Osman Yılmaz Kalıcı Konutlar in bir kısmı Kazım Karabekir Denizciler Cad.. Hacı Halil mah. 11 HEREKE Küllük Kızılay Cad. Kale Blokları 12 İHSANİYE Çiflik Çukurtarla mevkii Denizevler 13 KANDIRA Orhan mah. Akdurak mah.iç Akdurak mah.dış Kırk Merdiven Tabakhane 14 KARAMÜRSEL Kayacık 15 KARŞIYAKA Başiskele mah. Altınkent 16 KÖRFEZ Yavuz Sultan Selim Güney 17 KÖSEKÖY Fatih Kalıcı Konutlar 18 KULLAR Mahmut Paşa Mimar Sinan mah. Kordsa Lojmanlar Aydınlık mah. Ağadere Cad., Tuğrul Cad. Çarşı,Leyla atakan Cad.Atatürk Cad. Vezir çifliği Karadeniz 5

6 TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, Haziran 2009, İstanbul 6 Mehmet ağa mah. Çınarlı Fatih, Soğuksu 19 MAŞUKİYE Zambak Cad. Cad. Kartepe Cad.. 20 SARAYBAHÇE Cedid Çukurbağ Kozluk 21 SUADİYE Karpetepe mah. Kestanelik 22 ŞEKERPINAR Sazlıdere Köyiçi 23 UZUNÇİFTLİK Yeşil Vadi parkı çevresi Bahçeli evler Emek evler Atakent kalı.kon 5 evler mah. 24 YENİKÖY Orta Kalıcı Konutlar Karşıyaka 25 YUVACIK Yakacık Kalıcı Konutlar, Aydınkent Kooperatif ve Villalar 1.ve 2. İş leri Fatih- Başiskele 1m 3 birim hacimde ortalama kış mevsiminde 147,03 kg atık numune incelenirken, yaz mevsiminde 147,22 kg atık numunesi incelenmiştir. Çalışma kapsamında numune alınan her bir belediyeden kül dahil 17 atık kategorize edilmeye çalışılmış ancak; belirlenen tüm kategorilerde atık bulunamaması nedeni ile kış mevsiminde 16 çeşit atık kategorize edilebilmiştir. Çizelge 3.2 de de görüldüğü gibi yaz mevsimi çalışmalarında ise kül bileşeni olmamakla birlikte 12 çeşit atık kategorize edilebilmiştir[4]. Çizelge 3.2. Kocaeli Katı atık karakterizasyonu mevsimsel yüzdeleri KATI ATIK KIŞ MEVSİMİ YAZ MEVSİMİ ORT. BİLEŞENLERİ Düşük Orta Yüksek Çarşı Düşük Orta Yüksek Çarşı Mutfak atıkları 31,82 33,49 40,47 37,20 40,34 38,87 46,45 42,30 38,87 Kağıt 2,66 4,05 6,30 4,91 3,73 7,18 6,71 6,74 5,29 Karton 2,27 2,20 3,35 2,93 2,87 2,55 2,41 2,72 2,66 Hacimli karton 1,86 3,89 4,23 7,41 3,28 4,09 3,83 7,08 4,46 Plastik 13,16 15,17 14,06 14,82 15,81 16,14 16,01 16,51 15,21 Cam 2,25 3,48 3,86 3,77 2,51 4,46 3,70 3,85 3,48 Metal 1,38 1,29 1,33 1,86 1,39 1,17 1,00 1,57 1,37 Hacimli metal 0,04 0,03 0,06 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 Atık elektrik ve elektronik ekipman 0,61 0,19 0,51 0,41 0,47 0,43 0,33 0,50 0,43 Tehlikeli atık 1,24 0,76 0,85 0,60 1,55 1,41 1,12 0,93 1,06 Park ve bahçe atıkları 1,76 3,20 4,24 1,53 2,35 2,66 1,69 0,48 2,24 yanmayanlar 8,75 3,20 1,00 4,28 0,92 0,41 0,24 0,88 2,46 yanabilenler 20,85 19,79 14,05 14,26 24,76 20,63 16,52 16,45 18,41 yanabilir hacimli atıklar 0,00 0,00 0,45 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 yanmayan hacimli atıklar 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 leri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kül 11,36 9,26 5,22 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 TOPLAM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tüm belediyelerde farklı değerler elde edilmiş olsa da, genel olarak tüm gelir seviyeleri için en büyük yüzdeyi mutfak atıkları oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla diğer yanabilenler (kumaş, çocuk bezi, ayakkabı, terlik, yastık, halı, kilim, çanta vb.), plastik atıklar ve kül (toz, kum, taş dahil) takip etmektedir. Mutfak atıklarını meyve ve sebze kalıntıları ile yemek artıkları oluşturmaktadır. Bu atık kategorileri arasında, diğer yanabilen atıkların büyük bölümünü kullanılmış çocuk bezleri ve farklı tekstil atıklarının oluşturduğu görülmüştür. Kül atık kategorisinin büyük

7 Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu bölümü görsel olarak ayırt edilemeyen toz, toprak vs. gibi inorganik bileşenlerden oluşmaktadır. Toplanılan atıkların büyük bir bölümü kış aylarına denk geldiği için özellikle düşük ve orta gelir seviyelerinde kül miktarları önemli bir yer işgal etmektedir [5]. Plastik atıklar ise karışık olarak 7 farklı geri kazanılabilir plastikleri içermekte (HDPE, LDPE, PP, PE, PS, PET, diğer) ve atık kategorileri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu plastiklerin her biri farklı kimyasal özellikte ve ekonomik değerlerde olmalarına rağmen, uygulanan yöntemde istenilmediği için karışık olarak toplanmıştır. Ayrıştırılan tehlikeli atıkların büyük bölümünü evlerde kullanılan temizlik ürünlerine ait ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş) ın uzun süredir yürüttüğü atık pil toplama kampanyaları nedeniyle, pil ve benzeri tehlikeli atıklara da hemen hemen hiç rastlanmamıştır. 4. Sonuç ve Değerlendirme Genel olarak: kış ve yaz mevsimi sonuçları kül dâhil 17 atık bileşeni, organik yapılı olarak değerlendirilebilecek atıklardan olan mutfak atıklar ve park bahçe atıkları organik atıklar, ambalaj atıklar olarak sayabileceğimiz kâğıt, karton, plastik, metal, hacimli metal ve cam atıklar geri kazanılabilen atıklar, elektronik ve tehlikeli atıklar tehlikeli atıklar, yanabilen atıklar ve bu atıklar dışında kalan atıklar da diğer atıklar olarak beş atık grubuna indirgenmiştir. Bu beş kategorinin yaz ve kış mevsimlerinde olan değişimleri şekil 4.1 ve şekil 4.2 verilmiştir. KATI ATIK BİLEŞENLERİ YÜZDE DAĞILIMI KIŞ MEVSİMİ Organik atıklar Geri Kazanılabilir Atıklar Tehlikeli Atıklar Yanabilen Atıklar Atıklar Şekil 4.1. Kış mevsimi katı atık karakterizasyonu KATI ATIK BİLEŞENLERİ YÜZDE DEĞERLERİ YAZ MEVSİMİ Organik atıklar Geri Kazanılabilir Atıklar Tehlikeli Atıklar Yanabilen Atıklar leri Şekil 4.2. Yaz mevsimi katı atık Karakterizasyonu 7

8 TÜRKAY 2009 Türkiye de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, Haziran 2009, İstanbul Buna göre; organik ve geri dönüşümlü atıklar yaz mevsiminde artış gösterirken, diğer atıklar kül olmaması nedeni ile düşüş göstermiştir. Organik atıkların kış mevsimine göre artış göstermesinin en büyük nedeni, sıcak havalar nedeniyle bozulan yemek atıklarının artması ve kavun karpuz gibi kalın kabuklu meyve ve sebzelerin bolca tüketilmesi gösterilebilir. Cam, plastik ve metal gibi geri kazanılabilir ambalaj atıkların artış gösterme nedeni ise yaz mevsimde hava sıcaklığına bağlı olarak içecek tüketiminin artmasından dolayı içeceklerin ambalajlarının da artması olmuştur. Tehlikeli atık miktarı ise yaz ve kış mevsiminde eşit seviyelerde ve en az bulunan atık çeşidi olmuştur. Yanabilen atıklar ise yaz mevsimde az da olsa artış göstermiştir. Kocaeli genelinde; mevsim ayırmaksızın gelir seviyelerine göre genel atık dağılımı ise şekil 4.3 de gösterilmiştir. Organik atıklar en yüksek değeri yüksek gelir seviyesinde alırken, en düşük değeri ise orta gelir grubunda almıştır. Gelir seviyesindeki artış insanların tüketim ve alım alışkanlıklarına da yansıdığı grafiklerde açıkça görülmektedir. Geri kazanılabilir atıklar çarşı grubunda en yüksek değeri alırken, en düşük değeri de, düşük gelir seviyesinde almıştır. Çarşı grubundan alınan numuneler dükkân ve mağazaların bulunduğu sokak ve caddeler olması nedeni ile bu beklenen bir sonuçtur. Kış mevsiminde kül miktarının da dâhil olduğu diğer atıklar olarak ayrılan grup ise düşük gelir seviyesinde en yüksek, yüksek gelir seviyesinde en düşük değerlere ulaşmıştır. Çalışmada kül miktarının genel olarak düşük çıkma nedeni ise Kocaeli nde doğal gaz kullanımının yaygın olması olarak gösterilebilir. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 DÜŞÜK ORTA YÜKSEK ÇARŞI ORTALAMA Organik Atıklar 43,6 38,9 46,5 40,7 40,9 Geri kazanılabilen Atıklar 31,2 32,6 33,4 37,1 32,0 Yanabilen Atıklar 20,1 20,2 15,6 15,5 19,1 Tehlikeli Atıklar 1,7 1,4 1,4 1,2 1,5 leri 3,3 7,0 3,1 5,6 6,6 Kaynaklar Şekil 4.3. Kocaeli gelir seviyelerine göre genel atık yüzde dağılımı [1]. Kocaeli nin Sosyo Ekonomik Yapısı, Konum ve Nüfus, (Erişim: ). [2]. ASTM D (1998) Standard Test Method for Determination of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste, ASTM(American Society for Testing Metarials) DATABASE.CART/HISTORICAL/D R98.htm, (Erişim: ). [3]. Çevre ve Orman Bakanlığı, Katı Atık Karakterizasyonu (Madde Grup Analizi), 2007, (Erişim: ). [4]. DURMUŞOĞLU,E., KARADEMİR,A., Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Yaz Dönemi Raporu, KOÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Temmuz, [5]. DURMUŞOĞLU,E., KARADEMİR,A., Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu Kış Dönemi Raporu, KOÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ekim,

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU KATI ATIK KARAKTERİZASYONU MEVZUAT KANUN Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) YÖNETMELİK Atık Yönetimi Yönetmeliği GENELGE 15/10/2007 Tarih ve 2007/10 Sayılı (Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı)

Detaylı

KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIĞI KIBRIS TÜRK YATIRIM GELİŞTİRME AJANSI YAGA TARAFINDAN EKİM 2014 TE GÜNGÖR KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATI ATIK KARAKTERİZASYON ÇALIŞMASI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARIN YÖNETİMİ KOCAELİ ÖRNEĞİ 18.04.2011 KAPSAM ü YETKİ DEVRİ ü HANELERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR ü

Detaylı

KOCAELİ İLİ ÖZEL ÖĞRENCİ YURT LİSTESİ İZMİT İLÇESİ

KOCAELİ İLİ ÖZEL ÖĞRENCİ YURT LİSTESİ İZMİT İLÇESİ KOCAELİ İLİ ÖZEL ÖĞRENCİ YURT LİSTESİ İZMİT İLÇESİ 1-ZMİT - KOTYD M.ALİPAŞA YÜKSEKÖĞR.ER.YUR. Kodu 41 D 001 Telefon 2623217744 BAŞAK CAD.KURS SK.NO:19 İZMİT Kapasitesi 64 Barınan 2-İZMİT - KOTYD M.ALİPAŞA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ Belirlenmiş olan yerleşim bölgeleri için 2022-2041 dönemini kapsayacak entegre katı atık yönetimi planı hazırlanacaktır. Yönetim

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN LİSTESİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN LİSTESİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN LİSTESİ Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün.09.0 tarih ve 9 sayılı Genelgeleri (0/5) gereğince Kocaeli ve İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesindeki lojmanların

Detaylı

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat)

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ 414 38 15-20 (6 Hat) AMBALAJ ATIKLARI Hangi Atıklar Kaynağında Ayrı Biriktirilmeli? Kağıt ve Karton Gazete ve Dergiler Metal Kutular Cam Şişe

Detaylı

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Katı Atık Karakterizasyonu ve Maliyet Analizi 1 *Mutlu YALVAÇ 1 Mustafa GÜNDOĞDU 1 Ekrem GÜNDOĞDU 1 Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KOCAELİ İZMİT Kocaeli Fen Lisesi ,737. KOCAELİ İZMİT Muammer Dereli Fen Lisesi ,913 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kocaeli Fen Lisesi 120 489,737 Muammer Dereli Fen Lisesi 120 484,913 Yücel Boru Fen Lisesi 120 477,798 Gölcük Fen Lisesi 150 476,110 Şehit Özcan Kan Fen Lisesi 150 473,245

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi

Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Karışık Kentsel Atık Kompostlaştırma Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi Kadir Sezer 1, Osman A. Arıkan 2, Şenol Yıldız 1 1 :İSTAÇ A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Atık Maddeleri

Detaylı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı

Mersin İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Katı Atıkların Kaynağında Ayrılması, Toplanması ve Maliyet Hesabı Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 29-35, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Ambalaj Atıklarının ve Katı Atıkların Yönetimi Bilgilendirme Sunumu ŞUBAT - 2008 1. Ambalaj Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışma Ortakları TAT

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

80.000 TL. Bağlarbaşı Kocaeli / Darıca. Apartman Dairesi. Oda sayısı: 2 Kat: 2. Kat sayısı: 3 Katlı

80.000 TL. Bağlarbaşı Kocaeli / Darıca. Apartman Dairesi. Oda sayısı: 2 Kat: 2. Kat sayısı: 3 Katlı 2 SATILIK / Kocaeli REF : 42705500749008 100 Oda sayısı: 3 Kat sayısı: 3 Katlı 80.000 TL TAMER BALCI DAN DARICA DA SATILIK GİRİŞ KAT DAİRE 3+1 İnşaat Yılı: 2002 Banyo: 1 Tuvalet: 1 TAMER BALCI DAN DARICA

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

İLÇE MARKET ADI ADRES TEL. KART TÜRÜ

İLÇE MARKET ADI ADRES TEL. KART TÜRÜ İLÇE MARKET ADI ADRES TEL. KART TÜRÜ 1 İZMİT ÖZSOYMERVE MARKET/SE ALİKAHYA MERKEZ MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:35 İZMİT 2623652737 SÜT - GIDA 2 İZMİT HİZMET MARKET ALİKAHYA MERKEZ MAH.AHMET YESEVİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları

Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları On5yirmi5.com Kocaeli TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları 2015-2016 yılı Kocaeli Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu

Detaylı

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı 1 ŞİŞECAM ŞİRKET GRUPLARI

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1) Atık üreticisinin(sanayicinin) iletişim bilgileri - Adı Soyadı : ÇEVRE SAĞLIK TESİSLERİ LTD. ŞTİ. - Adres

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 9 Mart - 15 Mayıs 2017 1. ADI: 8. Geleneksel Maket Yarışması 2. KONUSU Çevre Haftası kapsamında Başkanlığımızca

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 185-192, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi EXAMINATION OF SOLID WASTE PROFILE AT MIXED MUNICIPAL SOLID

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GÜZELBAHÇE SONUÇ RAPORU Tarih: 30 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 27 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL

ENDÜSTRİYEL (TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ) ATIK YÖNETİM PLANI. A Kapısı, Pegasus Hava Yolları Teknik O-P Blok 34912 Kurtköy-Pendik / ĠSTANBUL Page 1 of 8 ATIK ÜRETĠCĠNĠN SANAYĠ TESĠSĠNE AĠT BĠLGĠLER 1-Tesis İletişim Bilgileri -Firma Adı -Adres, Telefon ve Faks : PEGASUS HAVA TAġICILIĞI A.ġ. : İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı -Vergi Kimlik Nosu

Detaylı

Dursun MİRZA Belediye Başkanı

Dursun MİRZA Belediye Başkanı SEVGİLİ ÇOCUKLAR Sağlıklı yaşam ancak temiz bir çevre ile mümkündür. Yaşadığımız kentimizi gelecek nesillere, çevre kirliliğinin olmadığı yeşil alanların korunduğu ve arttırıldığı bir şekilde bırakmak

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

İlçe ilçe KO-MEK kurs merkezleri ve branşları

İlçe ilçe KO-MEK kurs merkezleri ve branşları On5yirmi5.com İlçe ilçe KO-MEK kurs merkezleri ve branşları İlçe ilçe KO-MEK kurs merkezleri ve bu kurs merkezlerinde verilen ücretsiz eğitimleri sizler için derledik. Yayın Tarihi : 4 Ekim 2015 Pazar

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ. Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü

AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ. Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü AMBALAJ ATIKLARINI KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA PROJESİ Dr. Metin ŞENTÜRK SKB Proje Koordinatörü İklim değişiyor, i dünya ısınıyor. İnsanoğlunun geleceği tehdit altında. İnsanoğlunun geleceği thdit tehdit altında

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit- Yahyakaptan Mahallesi Örneği

Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit- Yahyakaptan Mahallesi Örneği Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh University Natural Hazards Application and Research Center Journal of Natural Hazards and

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA

TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA KONU BAŞLIĞI: ÇÖP VE ATIK TARİH ETKİNLİKLER UYGULAMA EKİM 2016 * Eko okul komitesininoluşturulması. *Eko okul timinin oluşturulması. * Eko Okul panosunun yer tespiti ve içeriğinin belirlenmesi. * Tüm okulun

Detaylı

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki

MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ. Sonraki. Önceki MARİNALARDA ÇEVRE YÖNETİMİ OYA KOÇ ÇEVRE MÜHENDİSİ İZİN YÖNETİMİ KURULUM ÖNCESİNDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK 1 LİSTESİ Madde: 10/d FAALİYET SÜRESİNCE ÇEVRE KANUNCA ALINMASI GEREKLİ İZİN

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/..)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/..) T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇYG.0.04.03-145- Konu: Katı atıkların ikili toplanmasına ilişkin düzenleme GENELGE (2012/..) Sağlıklı ve sürdürülebilir bir

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CADDE VE SOKAKLARI SÜPÜRÜYORUZ Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokakları 2 yol süpürme aracı ve 115 süpürgeci işçi ile süpürerek temizliyoruz. Yol süpürme araçları trafik sorunu

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Marmara Bölgesinde Tehlikeli Atık Yönetimi ve Giderimi Tolgay YAZICI Kimya Müh. Veli DENİZ Prof. Dr. SUNUŞ PLANI 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM 3. MARMARA

Detaylı

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan halka açık kıyılarda ve halk plajlarında yaz aylarında yüzme sezonunun ( mayıs-eylül ayları arası ) açılmasıyla birlikte

Detaylı

SINAVA DAYALI YÖNETİCİ ATAMA KONTENJAN LİSTESİ

SINAVA DAYALI YÖNETİCİ ATAMA KONTENJAN LİSTESİ 1 BAŞİSKELE Aşağı Doğantepe Ortaokulu 1 1 2 BAŞİSKELE Bahçecik Damlar İlkokulu 1 0 3 BAŞİSKELE Bahçecik İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu 0 1 4 BAŞİSKELE Bahçecik Körfez Ortaokulu 0 1 5 BAŞİSKELE Bahçecik

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar

Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar Atık depolama sahalarından kaynaklanan emisyonlar 5 Ekim 2016 TASK-GHG Proje Ofisi, Ankara F. Betül DEMİROK 1 Atık (CRF Sektör 5) - Genel Bu sektör, atık depolama sahalarından kaynaklanan CH 4 emisyonları,

Detaylı

Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketi Genel Sonuçları (%) Mükemmel İyi Orta Yetersiz Kötü Yemeklerin kalitesi (görünüş, renk, lezzet, koku vb.

Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketi Genel Sonuçları (%) Mükemmel İyi Orta Yetersiz Kötü Yemeklerin kalitesi (görünüş, renk, lezzet, koku vb. Yemek Hizmeti Memnuniyet Anketi Genel Sonuçları (%) 14,7 31,3 30,9 12,4 5,7 Yemeklerin sıcaklığı 14,1 29,8 29,8 18,7 6,7 Yemek çeşitlerinin uyumu 19,1 35,1 26,9 12,0 4,2 Yemek porsiyonların miktarı 20,6

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

1 / 334 KURU KODU NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİLERİN GİRDİĞİ DERS SAATİ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ

1 / 334 KURU KODU NORMA ESAS DERS SAATİ YÖNETİCİLERİN GİRDİĞİ DERS SAATİ NORM MEVCUT ATANAN AYRILAN İHTİYAÇ 1 ÇAYIROVA 970840 GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 2 GÖLCÜK 703641 Piyalepaşa İlkokulu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 3 İZMİT 701370 Hakkaniye Ortaokulu Adalet 0 0 0 0 0 0 0 4

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

Vefalı yardımcınız: «Mülli»

Vefalı yardımcınız: «Mülli» Vefalı yardımcınız: «Mülli» Ön ayırma işleminizi ve organik çöpü mutfakta toplamanızı kolaylaştıracak 10 litrelik Mülli yi 50 kağıt poşetle birlikte 6,00 Euro ya bizden temin edebilirsiniz.* Mülli den

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 26.06.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2017-E.62975 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELMB16T5* Sayı : 21447663-302.01.01/ Konu : ÖSYM Yeni Kayıt İşlemleri MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Çok yönlü bir madde olan cam, şeffaflığı, şeklinin bozulmaması, koku ve tat vermemesi nedeniyle birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Cam üretiminde

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANI

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANI BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANI PROJE KOORDİNATÖRÜ Vahit BALAHORLİ Çevre Yüksek Mühendisi İSTAÇ Proje ve İş Geliştirme Müdürü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Aynur KEMİRTLEK Çevre Yüksek Mühendisi İSTAÇ Proje Yönetim

Detaylı

Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve

Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şehirlerde sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için; içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın ve toprağımızın temiz olması gerekmektedir. Bunlardan biri kirlendiğinde, insanoğlunun yaşamı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Uluslararası Kompost Konferansı

Uluslararası Kompost Konferansı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Çöp Değil, Kompost TÜRKİYE ÇÖPÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

Detaylı

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAHA TEMİZ BİR BOLU İÇİN EL ELE SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Atık Piller Kullanılmış

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ

ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ Hayır, hiç katılmıyorum Katılmıyorum Çok az Katılıyorum Tamamen ÇEVRE BİLİNCİ TARAMA LİSTESİ I. Aşağıda verilen ifadelerden hangisine ne derece katılıyorsanız onunla ilgili kutucukta yer alan kısma işaret

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı