DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri. Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., Finney, R.L Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I, Beta Yayınları, (Çev: Korkmaz, R.), İstanbul. Fizik- I (3-1) 5 (Zorunlu) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim yasası. Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner 1.Cilt, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık. Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık Fizik, , M. Özdemir, E. Aras, Esen Yayınları Ankara. Genel Kimya (2-1) 4 (Zorunlu) Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük. Genel Kimya, Raymond Chang, Çeviri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Prof. Dr. Recai İnam, 2006, Palme yayıncılık. Genel kimya laboratuvarı, Prof. Dr. Hülya Güler, Prof. Dr. Dursun Sarıaydın, Yrd.Doç.Dr. Ulvi Ulusoy, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Lineer Cebir (3-0) 3 (Zorunlu) Önbilgiler, matris cebiri, elementer işlemler ve elementer matrisler, determinantlar ve özellikler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, iç çarpım ve norm, köşegenleştirme,öz değer ve öz vektörler köşegenleştirme, tekil değerleri elde etme. Lineer Cebir, Prof. Dr. Dursun Taşçı, Gazi kitapevi. Lineer Cebir Çözümlü Problemleri, Mehmet Ali Karaca, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, Prof. Dr. Fethi ÇALLIALP, İstanbul, Uygulamalı Lineer Cebir, Bernard Kolman, David r. Hill, Çeviri Editörü; Prof. Dr. Ömer AKIN, Palme yayıncılık,

2 Lineer Cebir, Seymour Lipschutz, Schaum's Outlines (Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayın-Dağıtım). Elementary Linear Algebra: Applications version, H. Anton, C. Rorres, Wiley, New York, Harita Mühendisliğine Giriş (2-0) 2 (Zorunlu) Harita mühendisliğinin tanıtımı ve tarihçesi, Harita mühendisliği eğitimi ve anabilim dalları, Harita Mühendislerinin çalışma alanları, Meslek odaları, Meslek sorumluluğu, Mühendislik etiği. Introduction to Geodesy, James R. Smith, A Wiley-Interscience Publication, Newyork, Meslek Bilgisi Ders Notları Geodesy The Concepts, Petr Vanicek, Edward J. Krakıwsky, Oxford, Jeodeziye Giriş, Erdoğan Özbenli, İstanbul Türk Dili-I (2-0) 2 (Zorunlu) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi. Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Üniversiteler İçin Türk Dili, Savaş Yayınları, Ankara, Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Dergah Yayınları,1988. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara Yabancı Dil-I (3-0) 3 (Zorunlu) Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. M. Simon le, L. Carina (2009), Language to go, Longman, England. M. Simon le, L. Carina (2009), Language to go workbook, Longman, England. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0) 2 (Zorunlu) İnkılap ve İnkılap Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı, XIX. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nin Durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Çalışmaları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları. Aybars, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi1-2, İzmir

3 Atatürk, Mustafa Kemal,(1988) Ankara. TTK. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,(1985) Ankara. TTK. Kodaman, Bayram, Cumhuriyet'in Tarihi-Fikri Temelleri ve Gelişimi, Ankara Temel Bilgisayar (2-2) 3 (Zorunlu) Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici), Yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri), İşletim sistemi yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows XP işletim sistemi (dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası) ve uygulamaları, Linux işletim sisteminin tanıtımı), Uygulama yazılımları (antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları), Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft Word 2007 ve uygulamaları), Elektronik hesap programları (Microsoft Excel 2007 ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint 2007 ve uygulamaları), veri tabanları (Microsoft Access 2007 ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları). Bal, H.Ç., Bilgisayar ve internet kullanımı XP Laboratuvar uygulamaları, Murathan Yayınevi, Trabzon. Gürkan, O., Microsoft Windows XP, Hayat Yayıncılık, iletişim ve eğitim hizmetleri, İstanbul. Gürkan, O., Microsoft Office 2007, Nirvana yayınları, Ankara. II. YARIYIL DERSLERİ Matematik-II (4-2) 6 (Zorunlu) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon. Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., Finney, R.L Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I, Beta Yayınları, (Çev: Korkmaz, R.), İstanbul. Fizik-II (3-1) 5 (zorunlu) Elektrik alanlar, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri. Fen ve Mühendislik için Fizik, Serway-Beichner 1.Cilt, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık. Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık. Fizik, , M. Özdemir, E. Aras, Esen Yayınları Ankara. Bilgisayar Destekli Teknik Resim (2-1) 5 (Zorunlu) Bilgisayar Destekli Haritacılık, CBS ve Konumsal Veri Altyapıları ile İlgili temel kavramlar ve tanımlar. Bilgisayar Sistemleri, İletişim teknolojileri ve bilgisayar ağları. BDH da Yazılım; Programlama, Paket Programlar&CAD Tabanlı Programlar. Sayısallaştırma; Elle sayısallaştırma, Yarı otomatik ve tam otomatik sayısallaştırma. Veri girişi. Konumsal veri yapıları ve dosya organizasyonları. Raster / Vektör Veri Yapıları, raster-vektör dönüşümü. Sayısal Arazi Modelleri. BDH da harita üretimi; Kartoğrafik çıktı tasarımı, sembollendirme. Konumsal veri değişimi. BDH yazılımlarında uygulama geliştirme. Yayımlanmamış Ders Notları. 3

4 An Introduction to Digital Mapping, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada. Masry, S. E. and Lee, Y. C 3-Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA. Burrough, P. A., McDonnell, R. Analyticaland Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey, Clarke, K. C., Bilgisayar Programlama (2-0) 3 (Zorunlu) Programlamaya giriş (temel kavramlar; programlama tarihçesi; problem çözüm teknikleri), algoritma ve akış diyagramları, c++ programlama, derleyicileri ve geliştirme ortamları, programlama teknikleri (kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme), c++ temelleri (kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler), değişken kavramı ve değişken tipleri, karar yapıları; koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları (if ; if-else; switch-case ve diğer kararkontrol yapıları), döngü yapıları (for, while, do-while), fonksiyonlar (genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları), tek ve iki boyutlu dizi değişkenler, ve kullanımları, işaretçiler (pointers) ve kullanımları, nesne tabanlı programlama kavramı ve sınıflar. M. Erhan Sarıdoğan, C++ ve Nesneye Yönelik Programlama, Papatya Yayıncılık, Bal, H.Ç., Bilgisayar ve internet kullanımı XP Laboratuvar uygulamaları, Murathan Yayınevi, Trabzon. Gürkan, O., Microsoft Office 2007, Nirvana yayınları, Ankara. Ölçme Bilgisi I (3-0) 4 (Zorunlu Yerin şekli ve büyüklüğü, jeodezik ağ kavramı, ölçü büyüklükleri, jeodezik metroloji, ölçme alet ve sistemleri Ölçme Bilgisi (Özbenli, Erdoğan ve Tüdeş, Türkay ) Bektaş Sebahattin. 2009; Pratik Jeodezi, OMU, Samsun Ölçme Bilgisi ( Celal Songu) Topoğrafya Ölçme Bilgisi (Cevat İnal) Tüm Ölçme kitapları Türk Dili-II (2-0) 2 (Zorunlu) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş (cv) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri. Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Üniversiteler İçin Türk Dili, Savaş Yayınları, Ankara, Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Dergah Yayınları,1988. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara Yabancı Dil-II (3-0) 3 (Zorunlu) Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of objectives, 4

5 superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. New bridge to success upper-intermediate, Longman Publishing, Understanding and using english grammar, intermediate/advanced grammar, Betty Azar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0) 2 (zorunlu) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye. Refik Turan ve diğerleri (2010) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Aybars, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi1-2, İzmir Atatürk, Mustafa Kemal,(1988) Ankara. TTK. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,(1985) Ankara. TTK. İKİNCİ YIL III. YARIYIL DERSLERİ Diferansiyel Denklemler (3-0) 4 (Zorunlu) Temel kavramlar, diferansiyel denklemlere geometrik ve analitik bakış, yön alanlarıyla çözüm yaklaşımı, sayısal çözümler, Euler ve Runga Kutta yöntemleri, değişkenlerine ayrıştırılabilen differansiyel denklemler, birimci mertebeden doğrusal homojen ve homojen olmayan denklemler, tam diferansiyel denklemler, bernoulli ve riccatti diferansiyel denklemleri, eğri ailesinin dik yörüngeleri ve mühendislikteki bazı uygulamalar, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen olmayan diferansiyel denklemlerin, karmaşık üstel, belirsiz katsayılar, parametreleri değişken ve laplast dönüşümleri yöntemleri ile çözümleri, kısmi diferansiyel denklemlerin tanıtımı ve değişkenlerine ayrıştırma yöntemi ile çözümleri. M. Aydın, G. Gökmen, B. Kuryel, G. Gündüz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Barış Yayınları, İzmir, D. G. Zill, A First Course in Differential Equations, 5th Edition, 1992, PWS Publishing Company, Boston S.L. Ross, Introduction to Ordinary Differential Equations, John Wiley, F. Ayres, E. Pakdemirli, Differential Equations, Ankara, Ölçme-II (3-0) 4 (Zorunlu) Koordinat ve yükseklik sistemleri, yükseklik ölçmeleri, konum ölçmeleri 1-Ölçme Bilgisi, SONGU, C. Birinci Cilt 2-Ölçme Bilgisi, SONGU, C. İkinci Cilt 3-Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, ÖZBENLİ, Erdoğan, TÜDEŞ Türkay 4-Geodaetische Rechnen-Übungen, Wittke, Heinz, 5-Jeodezik Hesap, ŞERBETÇİ Muzaffer, ATASOY Veysel. 5

6 Yükseklik Ölçmeleri Ders Notları, Halil ERKAYA Konum Ölçmeleri Ders Notları, Gürsel HOŞBAŞ Ölçme Bilgisi, İbrahim KOÇ GPS Tekniği, Muzaffer KAHVECİ Ölçme Uygulaması-I (1-2) 4 (Zorunlu) Harita Mühendisliği'nde kullanılan temel ölçüm büyüklüklerinin öğrenilmesi, uygulanması, sonuçların analizi, ölçme aletlerinin kullanım becerisinin kazanılması, Arazi istikşafı, poligon geçkisi tespit, tesis, ölçüm ve hesabı, prizmatik alım, küçük ve yan nokta hesabı, kutupsal alım ve dik koordinat hesabı. Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages Parkinson, B.W., Spilker, J.J., Global Positioning System, Theory and Applications, Volume 1, Stanford University and Telecom, Stanford, California El-Rabbany A., Introduction to GPS: The Global Positioning System, Second Edition, Artech House, pp Ölçme Bilgisi Ders Notları Ölçme Uygulaması Yönergesi İstatistik Olasılık ve Hata Kuramı (3-1) 4 (Zorunlu) İstatiksel kavramlar, merkezi eğilim parametreleri, ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon merkezi limit teoremi, dağılım parametreleri, olasılık, temel kavramlar, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon. Jeodezik ölçüler, Ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler normal dağılım kavramları; Doğruluk ve hassaiyet arasındaki ilişki, Kofaktör ve ağırlık kavramları; Hata yayılma kuralları; Parametre kestirimi için doğrusal modeller; dolaysız ölçüler dengelemesi ve uyşumsuz hata tespiti Ders Kitapları: İstatistik Ders Notları Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi, Adana, 1998 Demirel H, (2002), Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul Öztürk E, (1987), Dengeleme Hesabı, Cilt I, KTÜ, Trabzon Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi, Ders Notları Dilaver, A Walpole RE etc., (1998), Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, New Jersey Spiegel, M.R, Theory and Problems of Probability and Statistics, Schaum s outline series, Mc Graw Hill, New York, 1975 Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin Mikhail EM, (1976), Observations and Least Squares, IEP, Dun-Donnelley Publisher, NY Düzlem ve Küresel Trigonometri (3-0) 5 (Zorunlu) Giriş, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik denklikler, yarım açı formülleri, üçgen çözümleri, küresel üçgen, büyük daire küçük daire tanımları küresel üçgende alan hesapları, küresel üçgen formülleri küre üzerinde hesaplamalar. Küresel Trigonometri, Prof.Dr. Burhan Celil Işık Jeodezik Hesap, KTÜ yayınları Trabzon

7 Jeodezik Koordinat Sistemleri (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Derse ilişkin temel kavramlar; Koordinat dönüşümü; Yerin dönmesi; Üniversal zaman ve Yıldız zamanı; Sistem ve Çerçeve kavramları; Yersel ve Göksel Koordinat Sistemleri ve bunlar arasında dönüşümler; yatay ve dusey datum, Ulusal Datuma dönüşüm ve bazı sorunlar Christopher Jekeli, Geometric Reference Systems in Geodesy, class notes, The Ohio State University, 2006 Kahveci M. ve Yıldız F.: Global Konum Belirleme Sistemi-GPS, 1982 Torge W: Geodesy, 3rd addition, de Gruyter, Berlin, New York, Teunisen PJP and Kleusberg A.: GPS for Geodesy,1998 Mesleki Standart ve Organizasyonlar (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Standartlar, harita yapım yönetmeliği, mesleki standartlar ve organizasyonlar, uluslararası harita standartları ISO kalite yönetimi ve kullanılan standartlar hakkında temel kavramlar İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Mesleki Standart ve Organizasyonlar Ders Notları Mesleki İngilizce (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları, Yeryuvarının Şekli Farklı Yüzeyler Arasındaki İlişkiler, Jeodezik Ölçmeler ve Jeodezide Datum, İki ve Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Koordinat Dönüşümleri, Dünya ölçmesinde uydular, GPS hakkında genel bilgiler Ders Kitapları: Ders notları Leick, A.,(1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Raymond Pl, Walter W., (2012), Basic Surveying, Taylor & Francis Müller J. Torge W., (2012), Geodesy, De Gruyter Ölçme Sistemleri (2-0)5 (Teknik Seçmeli Ders) Metroloji, Total Stationlar, Digital Nivolar, Uydu Bazlı Ölçme Sistemleri, İnersiyal Ölçme Sistemleri, Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Parkinson B. W., Spilker J. J., (1996), Global Positioning Systems: Theory and Applications, Vol.1 Teunissen P. J. G., Kleusberg A., (1998), GPS for Geodesy, 2nd Edition Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Leick, A., (1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley 7

8 Harita Projeksiyonları (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Yerin Biçimi ve Büyüklüğü. Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları. Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri. Konik Projeksiyonlar. Ders Kitapları: 1- Harita Projeksiyonları, Koçak, E. 2-CoordinateSystemsandmapprojections, D.H. Maling, Butterworth-Heinemann 1- Matematiksel Kartoğrafya, Uçar, D.,İbbüker, C. ve Bildirici, Ö IV. YARIYIL DERSLERİ Ölçme-III (3-0) 5 (Zorunlu) GNSS ağları, yükseklik sistemleri, düşey kontrol ağları, dönüşümler, yerel jeoit uygulamaları, ayrıntı noktalarının konumlanması ve büyük ölçekli harita ve planların oluşturulması. Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Ünal T, Uydu jeodezisi, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul Parkinson B. W., Spilker J. J., (1996), Global Positioning Systems: Theory and Applications, Vol.1 Teunissen P. J. G., Kleusberg A., (1998), GPS for Geodesy, 2nd Edition Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Leick, A., (1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley Ölçme Uygulaması-II (1-2) 4 (Zorunlu) Zemine indirme, arazide kestirme ölçmeleri ve hesapları, serbest istasyon ölçme ve hesapları, geometrik nivelman ölçme ve hesapları, yüzey nivelmanı ölçme ve hesapları, düşey açı ölçme ve hesapları, kule yüksekliği ölçme ve hesabı, enkesitboykesit ölçme ve hesapları, takeometrik alım ve hesabı. GNSS uygulamaları, Cors-Tr Uygulamaları Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Ölçme Uygulaması II Föyü Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Dengeleme ((3-0) 4 (Zorunlu) Varyans, kovaryans, Kofaktör ve ağırlık kavramları; EKK yönteminin dolaysız ve dolaylı ölçülere uygulanması. Dolaylı ölçüler dengelemesi ile nirengi ağlarının dengelenmesi, Nokta dengelemesi, Nivelman ağlarının dengelenmesi, Nirengi ağlarının dengelemesinde hata hesapları, nokta konum hatası, kosullu olculer dengelemesi, serbest ag dengelemesi, Standart hata ve güven elipsleri, GPS ag dengelemesi Demirel H, (2009), Dengeleme Hesabı, 3. Basım, YTÜ Matbaası, İstanbul. Ghilani C.D., Wolf P.R., (2006), Adjustment Computations, Fourth Edition, John Wiley&Sons, New Jersey. Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin. Mikhail EM, (1976), Observations and Least Squares, IEP, Dun-Donnelley Publisher, NY. 8

9 Kartoğrafya (3-0) 4 (zorunlu) Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları, Kartoğrafya; temel kavramlar. Coğrafi koordinatlara göre pafta indekslemesi. Topoğrafik haritalar ve yüksekliklerin haritada gösterimi, Tematik kartoğrafya. Harita tasarımı. Semboller, renkler ve harita yazıları. Harita Genelleştirmesi. Görselleştirme ve canlandırma. İstek üzerine haritalama. Popüler CBS yazılımlarının kartoğrafya modülleri. Ders Kitapları: Harita Projeksiyonları, Koçak, E. Kartografyaya Giriş Ders Notları (yayınlanmamış) Uçar D.,Uluğtekin N ThematicCartographyandGeographicVisualization, Slocum, McMaster, Kessler, Howard, AnalyticalandComputerCartography, K. C. Klarke, Cartography: Visualisation of spatialdata, AddisonWesley. M. J. Kraak, F. Ormeling, Jeodezik Ağların Tasarımı (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Jeodezik referans ağları: Global, lokal, ülke, Jeodezik ağ tasarımi, Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, Yatay kontrol aglarinin siklastirilmasi, Jeodezik aglarin optimizasyonu Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics, C D Ghilani, P R Wolf Twelfth Ed.,Pearson Education Inc, 2008 GPS Satellite Surveying, A Leick, Third Ed. John Wiley & Sons, Inc, New York, 2004 Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Proje ve proje yönetimi kavramı, Harita projelerinin yönetilmesi ile ilgili aşamalar Proje Yönetimi Ahmet Kardam ISBN No: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Madencilik Ölçmeleri (2 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Açık maden ocaklarında ölçme ve değerlendirme esasları.kesitlerle hacim hesapları Yer altı maden ocaklarında sabit nokta tesisleri,sabit noktaların numaralandırılması, Yer altında açı ve kenarların ölçülmesi,geometrik ve trigonometrik nivelman,kuyu derinliklerinin ölçülmesi. Kuyularda nokta çeküllemesi. Tek kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı, Çift kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı. Şenol Kuşçu, Madenlerde Ölçme ve Plan, Ömer Aydın, Madencilik ölçmeleri, Jeodezik Hesap ve Ölçme Bilgisi Konularında çözümlü problemler,1995,istanbul Çözümlü Ölçme Tekniği problemleri,2008,istanbul Mesleki Terminoloji (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları, GPS hakkında genel bilgiler, Matematiksel kartografya terimleri, Topografik kartografya terimleri,tematik kartografya terimleri, Harita çizimi ve çoğaltımı ile ilgili terimler, Analitik ve Siberkartografya terimleri, Coğrafi veri modelleri ile ilgili terimler, Veri tabanı ile ilgili terimler, Fotogrametri terimleri, Uzaktan algılama terimleri, Kamu Ölçmeleri Terimleri ve Kadastro Terimleri 9

10 Mesleki Terminoloji Ders Notu Yardımcı Ders Kitabı HGK Sözlüğü İlk Yardım (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi (I., II. değerlendirme), temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması, yetişkinde, çocukta, bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası, solunum yolu tıkanması, kanamalarda ilk yardım, şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım, yanıklar ve donmalarda ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, diğer aciller; kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma, bayılma, koma, zehirlenmeler, boğulmalar, yaralıların kurtarılması ve taşınması. Dr. Gönül Demir, Uzm. Dr. Nuray Bingöl, Sacide Karagöz İlkyardım Kaynak Kitabı, İlkyardım Eğitim Merkezi, Ankara, Öğr.Gör.Cemil Sözen,İlkyardım ve Acil Bakım,Göktuğ yayıncılık,istanbul,2006. Doç.Dr.Ruhi Selçuk Tabak,H.İbrahimSomyürek,Temel İlkyardım ve Acil Bakım, Palme Yayıncılık,2008. Op.Dr.Celalattin Kocatürk., İlkyardım El Kitabı, Ohan Matbaacılık 4.Baskı İstanbul, Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri.2007 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri (2007), Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Ankamat Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması,2008., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Akın, A. (Eds) Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Sağlık. HÜKSAM. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı (2005), T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri. Üreme Sağlığına Giriş (2005), Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri. Taşkın, L Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara. Sistem Ofset Matbaacılık. Halk Oyunları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri. Baykurt, Ş. (1996) Türkiye de Halk Oyunları Semineri Yapı Kredi Yayınları İstanbul. Su, R Türk Halk Oyunları. Kültür Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Gn. Müd. Yayınları Halk Müziği Oyun Dizisi. Halk Bilgisi, Halk Oyunları Ay, G Folklara Giriş, Pan Yayıncılık, İstanbul. Yaşam Boyu Spor (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) 10

11 Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabilme yeterliliği kazanmak, öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, doğa yürüyüşlerinin yaptırılması. Zorba. E. Herkes için yaşam boyu spor. Neyir matbaacılık Ankara Resim (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sanat eğitimi alanında öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak, sanat tarihi anlayışını geliştirerek tanınmış sanat olgularını tartışmak, çocukta yaratıcılık, gelişim evreleri ve çocuk resimlerinin incelenmesini sağlayabilmek, müze eğitimi vererek görsel açıdan zenginlik kazandırmak, sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinlerinin birleştirerek değerlendirmek. Sanat ve Eğitim, İnci San. Sanatta Eğitim, Kazım Artut. Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich. Sanat Eğitimi Kuramları, Galip Türkdoğan. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri Tülay Üstündağ. Sanat Eğitimi Yöntemleri, Haluk Yavuzer. Sanat Eleştirisi, Nihat Boydaş, Müze ve Galeri Eğitimi, Greenhill Hooper. Sanatın İlke ve Elemanları, vedat Özsoy, YaratıcıDüşünce, Tülay Üstündağ. Analyzing Children s Art Eilean, Rhoda Kellogg. Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık, İnci San, s: 10-60, Bilimsel Araştırmalar IşığıAltında Yaratıcılık, Paul E.Torrance. Resimleriyle Çocuk, Olcay T.Kırışoğlu. Yaratıcılığa Yolculuk Tülay Üstündağ, Resimle Psikolojik Teşhis, Erich Stern Doğal Afetler ve Afet Eğitimi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama, acil durum yöneticiliği mesleği. Okul Çalgıları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Okul çalgıları olarak kullanılan (bağlama, blok flüt, klasik gitar, ud, vb çalgıların) çalgılara ilişkin tanıtım, teknik bilgiler ve temel düzeyde çalma çalışmaları. H. von H. Mönkemeyer; Musik aus der Vorklassik. S. Egüz, A. Saydam, Yeni Mandolin Metodu Different Arrangements and Adjusted Melodies. Orff Çalgıları Metodu-I, Özdemir. M.A. Orff Skulewerk I,II,III, Berlin. Piyano (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Piyanoya ilişkin tanıtım, teknik bilgiler ve temel düzeyde çalma çalışmaları. Eileen O.Brien & John C. Miles, İlk Piyano Kitabım. Fotoğrafçılık (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması. 11

12 Her yönüyle fotoğrafçılık tekniği, Erhan Ergin. Dijital Fotoğrafçının el kitabı, Scott Kelby, s: Yaratıcı fotoğrafçılık, Michael Langford, s:1,13, 189, 11, 28. Her yönüyle Fotoğraf sanatı, John Hedgecoe, s: Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi. Sümer, Faruk Eski Türklerde Şehircilik, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Tanyeli, Uğur Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci ( yy), İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. Aktüre, Sevgi Yüz Yıl Sonunda Anadolu Kenti Mekânsal Yapı Çözümlemesi. Türk Mimarisinde Su Yapıları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Türk mimarisinde görülen hamam, çeşme, sebil, selsebil, köprü gibi yapıların saydam ve fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır. Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Su Yapıları, Yılmaz ÖNGE, Ankara, Pazarlamaya Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Temel hedefler, tüketici davranışlarını ve beklentilerini kavramak, tüketici ihtiyaçlarının en doğru biçimde nasıl karşılanabileceğini öğrenmek, pazarlama ilkeleri ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlamak, tüketici ve endüstriyel pazarı analiz edebilmek, makro-mikro çevresel faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayabilmek, pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilmek, pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklamak, pazarlama yöneticilerinin uygulayabildiği pazarlama karması stratejilerini tanıyabilmek. Mucuk, İ. (2008), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi. Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006), Modern Pazarlama Sanat Tarihi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi. Sanat Tarihi II A.Müfid Mansel-Oktay Aslanapa. Türk Sanatı Oktay Aslanapa. İslam Sanatı S.K.Yetkin. Geleneksel Türk El Sanatları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma, el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma, geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. Öztürk, İsmail "Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş". Ankara: Özdemir Basım Yayım ve Dağıtım. 12

13 Türk Çini ve Seramik Sanatı (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Türklerin Orta Asya dan başlayarak Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken- Klasik- Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri incelenmektedir. Yetkin, Şerare, 1986, Anadolu da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No Gönül Öney, Zehra Çobanlı Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 1. baskı. Aydemir, Salih Türk Çini Sanatı. İstanbul: yapı Kredi Yayınları. Arık, m. Oluş; R. Arık Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı. İstanbul: Kale Grubu Kültür Yayınları. Arkeoloji (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir. Mansel, A.M.1963.Ege ve Yunan Tarihi, Ankara. Naumann, R Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara. Sevin, V Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı. Bilim Sosyolojisi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim toplum, bilim iktidar, bilim ekonomik düzey, bilim siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak. Toplum Bilimsel Düşün, C.W. Mills, DER Yayınları, Sosyoloji Yazıları, Max Weber, Hürriyet Vakfı Yayınları, Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, Sosyolojiye Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç. Sosyolojiye Giriş, İhsan Sezal, Martı Yayınevi, Ankara, Çevre Sosyolojisi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Dersin amacı insan doğa ve toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğretmektir. Okan Külköylüoğlu, Çevre ve Çevre(insan-doğa ilişkisi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi. John Bellamy Foster, Savunmasız gezegen, Epos yayınları. Muammer Tuna, 'Toplum ve Çevre' Sosyolojiye Giriş, Martı yayınları. Ruşen Keleş, İnsan Çevre Toplum, İmge yayınları. Chris Spence, Küresel ısınma, Pegasus yayınları. 13

14 Felsefeye Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Donald Palmer, Does the Center Hold, California: Mayfield Publishing, Felsefeye Giriş Prof. Dr.İsmail TUNALI,Akdeniz Yayıncılık, Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Donald Palmer, Does the Center Hold, California: Mayfield Publishing, Felsefeye Giriş Prof. Dr.İsmail TUNALI,Akdeniz Yayıncılık, 2009 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Avrupa Toplulukları nın kuruluşu, Avrupa Birliğinin yapısı ve yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun oluşumu, Avrupa Topluluğu nda parasal birliğin ortaya çıkışı, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği gelişim sürecinde anlaşmalar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi. M. Kar, Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye, Ekin Yayınları. R. Karluk, 2007, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları Kentleşme Sorunları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi; kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası. Ruşen Keleş, kentleşme politikası. Hasan Ertürk, kent ekonomisi. İnan Özer, kentleşme kentlileşme ve kentsel değişim. Rüstem Erkan, Kentleşme ve sosyal değişim. Zerrin Toprak, Kent politikası. Çevre ve Toplum (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar. Hasan Ertürk (2009), Çevre Bilimleri, Ekin, Bursa. Ruşen Keleş ve Can Hamamcı (2005), Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 5. Baskı, Ankara. 14

15 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. Aytekin Yılmaz (2012) Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler. Isbn: Demokrasi ve İnsan Hakları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir. Kalabalık, Halil (2008), İnsan Hakları Hukuku, Teksir. Kuçuradi, Ioanna (2007), İnsan Hakları Kavramı ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara. Coşkun, Vahap(2006), İnsan Hakları, Liberte. Uygun, Oktay(2000), İnsan Hakları Kuramı, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Kaboğlu, İbrahim Ö. (2002), Özgürlükler Hukuku, İmge. Tanör, Bülent (2000), Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Erdoğan Mustafa (2007), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara. Gülmez, Mesut (2004), Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Tbb Yayını, Ankara. Döner, Ayhan (2003), İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin, Ankara. Gölcüklü, Feyyaz Gözübüyük, Şeref (2007), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara. Çağdaş Siyasal Sorunlar (2-0) 4 Sosyal Seçmeli Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. Halis Çetin (2003), İnsan ve Siyaset (Ankara: Siyasal). Ömer Çaha (2008), Modern Dünyada Din ve Devlet (İstanbul: Timaş). Birsen Örs (1996), Türkiye de Askeri Müdahaleler (İstanbul: Der). Mahir Kaynak ve Emin Gürses (2007), Yeni Ortadoğu Haritası (İstanbul: Profil). Mahir Kaynak (2006), Yeni Dünya Düzeni (İstanbul: Profil). Mahir Kaynak (2006), İstihbarat ve Terör Oyunları (İstanbul: Selis). Michael Rosen ve Jonathan Wolff (2006), Siyasal Düşünce (Ankara: Dost). Hüseyin Kalaycı (2008) Etnisite ve Ulus Karşılaştırması, Doğu-Batı (44), Etnisite (Ankara: Doğu-Batı) içinde. E. Fuat Keyman ve Banu Turnaoğlu (2008), Neo-Roma ve Neo-Atina Cumhuriyetçiliği, Doğu-Batı (47), Cumhuriyetçilik içinde. Andrew Heywood (2006), Siyaset (Ankara: Liberte). Türk Demokrasi Tarihi (2-0) 4 Sosyal Seçmeli Sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi, parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset. Çavdar, Tevfik (2004),Türkiye nin Demokrasi Tarihi (Ankara: İmge). Tunaya, Tarık Zafer ( 2007), Türkiye de Siyasal Partiler (3 Cilt), İletişim Yayınevi, İstanbul. Yücel, M.Serhan (2006), Türkiye de Siyasal Partiler, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul. Kabasakal, Mehmet (1991), Türkiye de Siyasal Parti Örgütlenmesi , Tekin Yayınevi, İstanbul. Parla, Taha (1995), Türkiye nin Siyasal Rejimi , İletişim Yayınevi, Ankara Kapani, Münci (2000), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara. 15

16 Çaha, Ömer (2008), Türkiye de Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, Orion, Ankara. Ahmad, Feroz (1996), Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hij, İstanbul. İletişim (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları. Doğan, Orhan; Doğan, Selma Toplumu Tanıma ve İletişim, Somgör, Ankara. Kaya, Alim, (2012), Kişilerarası Arası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara. Almanca (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Lagune1 Kursbuch1 Hueber verlag 2006 Deutschland. Lagune1Arbeıtsbuch1 Siyaset Bilimi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Siyasetin tanımları, Siyaset Biliminin bilimselliği, siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri, ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum. Andrew Heywood, Siyaset (Ankara: 2007: Liberte). Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (Bilgi Yayınevi). Davut Dursun, Siyaset Bilimi (İstanbul: Beta). EDAM, Sivil Toplum ve Demokrasi (İstanbul: 2005, Kaknüs). Mustafa Erdoğan (Ankara: 2004, Liberte). Academic Writing (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, , rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır. Robert Weissberg and Suzanne Buker,1990:Writing up Reasearch: Experimental Reasearch Report Writing. YÖK ve Niğde Üniversitesi yönergeleri Niğde Üniversitesi yazım kuralları Akademik Yazma (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. Robert Weissberg and Suzanne Buker,1990:Writing up Reasearch: Experimental Reasearch Report Writing. 16

17 YÖK ve Niğde Üniversitesi yönergeleri Niğde Üniversitesi yazım kuralları ÜÇÜNCÜ YIL V. YARIYIL DERSLERİ Matematiksel Jeodezi (3-0) 4 (Zorunlu) Datum, elipsoid, elipsoitte enlem, elipsoitte koordinatlar, elipsoitte eğrilik, elipsoitte uzunluk, elipsoitte alan, elipsoitte jeodezik eğri, elipsoitte temel problemler, yön tayini Tasvir,, projeksiyon, deformasyon, elipsoidin düzleme konform tasviri, konvergens, indirgemeler ölçek faktörü, UTM, dilim dönüşümü, Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler, datum dönüşümleri Jeodezi-I.E. Özbenli,. Jeodezi-I, A. Aksoy, İ. H. Güneş, Matematiksel Kartografya, Harita Projeksiyonları Teorisi ve Uygulamaları, D. Uçar, C. İpbüker, İ. Ö. Bildirici Geometric Reference Systems in Geodesy, The Ohio StateUniversityPress.C. Jekeli, Fotogrametri I (3-0) 4 (Zorunlu) Fotogrametride temel konular, yöneltme, blok dengeleme, eşleme yöntemleri, fotogrametrik kameralar ve kamera kalibrasyonu,fotogrametrik yazılım teknolojileri ve uygulamaları. Schenk, T. Digital Photogrammetry, Volume I, TerraScience,1999. Kraus, K., Photogrammetry I, II, Ümmler, 1997 Close Range Photogrammetry and Machine Vision, Whittles publishing, 2001 Manuel of Photogrammery, ASPRS, 2004 Coğrafi Bilgi Sistemleri (3-0) 3 (Zorunlu) CBS Kavramlar ve uygulamalar, Çizge teorisi ve topoloji, Topolojik veri yapıları, CBS'de Topoloji kurma, CBS'de veritabanı tasarlama, Konumsal Analizler ; Konumsal analiz operasyonlarının sınıflandırılması, Konumsal Analizler; Vektör bindirme işlemleri, Komşuluk analizi (eğim, yön, bitişiklik), Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık, Ağ analizleri, WEBCBS, CBS ile ilgili eğilimler. Coğrafi bilgi sistemleri, 3. Baskı, Akademi Kitabevi, Trabzon 2005, Tahsin YOMRALIOĞLU Geographic Information Systems and Science by Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire and David W. Rhind, 2010 Fundamentals of Geographical Information Systems by Michael N. DeMers, 2008 Introduction to Geographic Information Systems with Data Set CD-ROM by Kang-Tsung Chang, 2011 Lazer Tarama Yöntemleri (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders ) Lazer tarayıcılar, lazer tarayıcıların temel ilkeleri, uçağa takılan lazer tarayıcılar, fiziksel ilkeler, geometrik ilkeler, kullanılan alıcılar, yardımcı araçlar, yersel lazer tarayıcılar, temel problemler, üçgenleme algoritmaları, nokta çokluklarının elenmesi, 17

18 geometrik dönüşüm, yersel lazer tarayıcılar ile fotogrametrinin entegrasyonu, fotogrametri ile lazer teknolojisinin karşılaştırılması, lazer tarama tekniği uygulama alanları, mevcut sistemler, gelecekteki beklentiler. ComputerProcessing of RemotelySensedImages. Second edition. Mather, P. M Fotogrametri, Kraus, K., GNSS ile Özel Ölçmeler (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması, GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi, Sanal referans istasyonu sistemi VRS, GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi, GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi, GPS meteorolojisi, Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi, GPS ile hassas tarım, GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi, Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı, Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, GPS e atmosferin etkileri Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Jeodezik Ödevleri Programlama (3-0) 5 (Teknik seçmeli Ders) Temel ödevler, dengeleme hesabı ile ilgili problemler, genel jeodezik problemler ve enterpolasyon. Jeodezik problemlerin çözümlerinin bir software ile programı kullanılarak gerçekleştirilmesi Her Yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ali Kızıl, Ömer Çağlar Onar, MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü- İbrahim Yüksel Kartografik Veri Tabanı (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Temel kavramlar, modern kartografyada model teorisi, CBS de kartografik modelleme, Kartografik veri tabanlarının özellikleri, topografik ve tematik veriler, CBS de kartografik tasarım, Görsel grafik değişkenler, İşaretler ve diğer gösterimlerin oluşturulması, Kartografik genelleştirme, projeksiyon seçimi, renk ve font seçimi, yazı yerleştirme, Kenar bilgilerinin tasarımı ve düzenlenmesi. Anson, R.W. and Ormeling, F. J., (2002), Basic Cartography, Vol. 2, Butterworth-Heinemann, Oxford. Brown, A. and Wim, F., (2002), Color Basics for GIS Users, Longman. Campell, J. (2000) Map Use And Analysis, 4th edition, McGraw-Hill College. Kraak, M. J. and Ormeling, F. J., (2003), Cartography: Visualisation of Geospatial Data, 2nd Edition, Addison- Wesley. Mekansal Veri Madenciliği (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Veri küpleri, veri ön işleme, ilişkilendirme kuralları, sınıflandırma yöntemleri, kümeleme algoritmaları, regresyon analizi ile bilgi elde etme, aykırı değer analizi. Miller, H.J. and Han, J. (2009) Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, Second Edition, Boca Raton: CRC Press. 18

19 Han, J., Kamber, M. and Pei, J. (2012) Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. Hidrografik Ölçmeler (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Tanımlar, hidrografik harita çalışmalarına ait genel bilgiler, ortalama su seviyesinin belirlenmesi, Türkiye'deki mareografı istasyonları, Hidrografik haritaların jeodezik noktaları, derinliklerin ölçülmesi, derinlik ölçme yöntemleri, akustik iskandil, tek bimli iskandil aletleri, Yandan taramalı sonar. Erkaya, H. Ve Hoşbaş, R. G., (1998), Hidrografik Ölçmeler Ders Notları Özgen, M.G. ve Algül, E., (1977), Mühendislik Ölçmeleri Jeodezik Astronomi ((3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Gök cisimlerinin genel özellikleri; Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi; Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi. Astronomi,M. Erbudak, A. Tuğluoğlu/ Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy Küresel Astronomi, N. Gökdoğan Astronomik Gözlemler ile Yer, Zaman ve Azimut Tayini, G. Özgen, A. Aksoy Yardımcı Işık, B, Jeodezik Astronomi, YTÜ Lisans Ders Notları. Spherical Astronomy, Woolard and Clemence/ Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller/ Geodezik GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) GPS ve hata kaynakları, Mutlak konum belirleme, Pseudo uzaklıklar ve gözlem modeli, Taşıyıcı faz ölçümü ve gözlem modeli, GPS ölçülerinin kombinasyonu, Bağıl konum belirleme, Fark gözlemleri ve stokastik modeller, Gözlemlerin seçimi ve lineer bağımlılık kavramı, İkili farklar kullanılarak baz çözümü, GPS ağlarının dengelenmesinde hata analizi, Yüksek duyarlı konumlama için GPS ölçülerinin değerlendirilmesi, GPS yazılımları, uluslar arası kuruluşlar ve standartlar. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (1997). Global Positioning System Theory and Practice, Springer-Press, Wien. Leick, A. (1995), GPS Satellite Surveying,John Wiley & Sons Ltd, New York. Seeber, G., (1993). Satellite Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin. Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin. Xu, G., (2003). GPS: Theory, Algorithms and Applications, Springer-Press, Berlin, Heidelberg, New York. CBS Programlamaları (3-0) 5 Teknik Seçmeli Ders) AutoLISP ile AutoCAD Map de programlama, VBA ile ArcObjects kullanarak ArcGIS de programlama, Python ile ArcGIS de programlamaya giriş 19

20 Harkow, R. (1995) Essential AutoLISP, Springer. Jennings, N. (2011) A Python Primer for ArcGIS, Createspace. Burke, R. (2003) Getting to Know ArcObjects: Programming ArcGIS with VBA, ESRI Press. Jeodezide Özel Konular (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Giriş, Referans sistemleri, Ülke temel jeodezik ağları kurma, yaşatma ve kullanma, Jeoit ve elipsoit arasındaki ilişki, Üç boyutlu datum dönüşümleri, İki boyutlu datum dönüşümleri, GPS ölçüleri ile yersel ölçülerin birlikte değerlendirilmesi, Uydu teknikleri ile yükseklik belirleme, GPS ağlarında hız alanı ve kestirimler, Yerkabuğu hareketlerin GPS ile izlenmesi, GPS-CBS entegrasyonu Doğan, U., (2006), Selected Topics in Geodesy, Lecture Notes, YTU, Istanbul Hofmann-Wellenhof, B. ve Moritz, H., (2006). Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien-New York Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (1997). Global Positioning System Theory and Practice, Springer-Press, Wie Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin Web Kartografya (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Web haritalarının kullanımı, Web haritalarının kullanımı, Haritaların Webden yayınlanması, Uygulamada Web tasarım haritaları, Turistik Web haritaları, Web haritaları ve dijital atlaslar, Hava durumu amaçlı web haritaları, Trafik amaçlı web haritaları. Web Cartography, Allan Brown (Author), Jan-Mennoraak (Editor) Britton, W., Davies, K., Johnson T., 2000 Cartography, Third Edition: Visualization of Spatial Data by Menno-Jan Kraak and Ferjan Ormeling, 2010 VI. YARIYIL DERSLERİ Fiziksel Jeodezi (3-0) 4 (Zorunlu) Potansiyel kuramının temelleri, Gravite ve gravite Alani, Yeryuvarının gerçek ve normal potansiyel alanının modellendirilmesi, Gercek ve Normal potansiyel alan arasındaki bağıntıların çıkarılması: Bruns ve Stokes eşitlikleri, Gravimetrik ve astro-jeodezik geoit belirleme,gravite ölçmeleri ve indirgemeleri,yükseklik sistemleri, Dunya gravite modelleri Hofmann-Wellenhof and Moritz, Physical Geodesy, Springer-Verlag, 2006 Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin Heiskanen W.A. ve Moritz H., (1967). Physical Geodesy, Freeman, San Francisco Fotogrametri II (3-1) 4 (Zorunlu) Yöneltmeler: Dijital Karşılıklı ve Mutlak Yöneltme Kavramı. Fotogrametrik Nirengi: Bağımsız Modellerle Blok Dnegeleme, Işın Demetleri ile Blok Dengelem, GPS/INS Destekli Havai Nirengi. Direk ve Endirek Referanslandırma. Dijital Fotogrametri: Dijital Görüntü Alımı, Dijital Kamera ve Tarayıcılar, Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar. Görüntü Yataylama ve Örnekleme Teknikleri, Epipolar Geometri, Görüntü Eşleştirme Metotları, Manuel ve Otomatik Nokta Ölçüm Prensipleri, Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi, Görüntü İşleme. Ortofoto: Ortofoto Üretimi. Fotogrametrik Ürünlerin CBS ve CAD Sistemleri ile Entegrasyonu. Schenk, T. Digital Photogrammetry, Volume I, TerraScience,1999. Kraus, K., Photogrammetry I, II, Ümmler, 1997 Wilfried Linder, Digital Photogrammetry: A Practical Course 20

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Yardımcı Ders Kitapları Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007 EK-2 DERSLERĐN ĐÇERĐĞĐ VE YARARLANILACAK KĐTAPLAR Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı