DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL"

Transkript

1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri. Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., Finney, R.L Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I, Beta Yayınları, (Çev: Korkmaz, R.), İstanbul. Fizik- I (3-1) 5 (Zorunlu) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim yasası. Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner 1.Cilt, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık. Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık Fizik, , M. Özdemir, E. Aras, Esen Yayınları Ankara. Genel Kimya (2-1) 4 (Zorunlu) Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük. Genel Kimya, Raymond Chang, Çeviri: Prof. Dr. Tahsin Uyar, Prof. Dr. Serpil Aksoy, Prof. Dr. Recai İnam, 2006, Palme yayıncılık. Genel kimya laboratuvarı, Prof. Dr. Hülya Güler, Prof. Dr. Dursun Sarıaydın, Yrd.Doç.Dr. Ulvi Ulusoy, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Lineer Cebir (3-0) 3 (Zorunlu) Önbilgiler, matris cebiri, elementer işlemler ve elementer matrisler, determinantlar ve özellikler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, iç çarpım ve norm, köşegenleştirme,öz değer ve öz vektörler köşegenleştirme, tekil değerleri elde etme. Lineer Cebir, Prof. Dr. Dursun Taşçı, Gazi kitapevi. Lineer Cebir Çözümlü Problemleri, Mehmet Ali Karaca, İTÜ vakfı yayınları, İstanbul, Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, Prof. Dr. Fethi ÇALLIALP, İstanbul, Uygulamalı Lineer Cebir, Bernard Kolman, David r. Hill, Çeviri Editörü; Prof. Dr. Ömer AKIN, Palme yayıncılık,

2 Lineer Cebir, Seymour Lipschutz, Schaum's Outlines (Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayın-Dağıtım). Elementary Linear Algebra: Applications version, H. Anton, C. Rorres, Wiley, New York, Harita Mühendisliğine Giriş (2-0) 2 (Zorunlu) Harita mühendisliğinin tanıtımı ve tarihçesi, Harita mühendisliği eğitimi ve anabilim dalları, Harita Mühendislerinin çalışma alanları, Meslek odaları, Meslek sorumluluğu, Mühendislik etiği. Introduction to Geodesy, James R. Smith, A Wiley-Interscience Publication, Newyork, Meslek Bilgisi Ders Notları Geodesy The Concepts, Petr Vanicek, Edward J. Krakıwsky, Oxford, Jeodeziye Giriş, Erdoğan Özbenli, İstanbul Türk Dili-I (2-0) 2 (Zorunlu) Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi. Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Üniversiteler İçin Türk Dili, Savaş Yayınları, Ankara, Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Dergah Yayınları,1988. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara Yabancı Dil-I (3-0) 3 (Zorunlu) Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. M. Simon le, L. Carina (2009), Language to go, Longman, England. M. Simon le, L. Carina (2009), Language to go workbook, Longman, England. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0) 2 (Zorunlu) İnkılap ve İnkılap Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devleti'nin Yıkılışı, XIX. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nin Durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması ve Çalışmaları, Büyük Millet Meclisi'nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları. Aybars, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi1-2, İzmir

3 Atatürk, Mustafa Kemal,(1988) Ankara. TTK. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,(1985) Ankara. TTK. Kodaman, Bayram, Cumhuriyet'in Tarihi-Fikri Temelleri ve Gelişimi, Ankara Temel Bilgisayar (2-2) 3 (Zorunlu) Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici), Yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri), İşletim sistemi yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows XP işletim sistemi (dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası) ve uygulamaları, Linux işletim sisteminin tanıtımı), Uygulama yazılımları (antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları), Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft Word 2007 ve uygulamaları), Elektronik hesap programları (Microsoft Excel 2007 ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint 2007 ve uygulamaları), veri tabanları (Microsoft Access 2007 ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları). Bal, H.Ç., Bilgisayar ve internet kullanımı XP Laboratuvar uygulamaları, Murathan Yayınevi, Trabzon. Gürkan, O., Microsoft Windows XP, Hayat Yayıncılık, iletişim ve eğitim hizmetleri, İstanbul. Gürkan, O., Microsoft Office 2007, Nirvana yayınları, Ankara. II. YARIYIL DERSLERİ Matematik-II (4-2) 6 (Zorunlu) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon. Balcı, M. 2009; Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, Ankara. Thomas, G.B., Finney, R.L Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I, Beta Yayınları, (Çev: Korkmaz, R.), İstanbul. Fizik-II (3-1) 5 (zorunlu) Elektrik alanlar, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri. Fen ve Mühendislik için Fizik, Serway-Beichner 1.Cilt, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. Fiziğin Temelleri, David Halliday-Robert Resnick, Çeviri:Cengiz Yalçın, Arkadaş Yayıncılık. Fizik, 1.Cilt, Frederick J.Keller, W.Edward Gettys, Malcolm J. Skove, Çeviri, Literatür Yayıncılık. Fizik, , M. Özdemir, E. Aras, Esen Yayınları Ankara. Bilgisayar Destekli Teknik Resim (2-1) 5 (Zorunlu) Bilgisayar Destekli Haritacılık, CBS ve Konumsal Veri Altyapıları ile İlgili temel kavramlar ve tanımlar. Bilgisayar Sistemleri, İletişim teknolojileri ve bilgisayar ağları. BDH da Yazılım; Programlama, Paket Programlar&CAD Tabanlı Programlar. Sayısallaştırma; Elle sayısallaştırma, Yarı otomatik ve tam otomatik sayısallaştırma. Veri girişi. Konumsal veri yapıları ve dosya organizasyonları. Raster / Vektör Veri Yapıları, raster-vektör dönüşümü. Sayısal Arazi Modelleri. BDH da harita üretimi; Kartoğrafik çıktı tasarımı, sembollendirme. Konumsal veri değişimi. BDH yazılımlarında uygulama geliştirme. Yayımlanmamış Ders Notları. 3

4 An Introduction to Digital Mapping, Lecture Notes, Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada. Masry, S. E. and Lee, Y. C 3-Principles of Geographical Information Systems, 2nd Edition, Oxford University Press, USA. Burrough, P. A., McDonnell, R. Analyticaland Computer Cartography, Prentice Hall, Englewood Clifs, New Jersey, Clarke, K. C., Bilgisayar Programlama (2-0) 3 (Zorunlu) Programlamaya giriş (temel kavramlar; programlama tarihçesi; problem çözüm teknikleri), algoritma ve akış diyagramları, c++ programlama, derleyicileri ve geliştirme ortamları, programlama teknikleri (kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme), c++ temelleri (kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler), değişken kavramı ve değişken tipleri, karar yapıları; koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları (if ; if-else; switch-case ve diğer kararkontrol yapıları), döngü yapıları (for, while, do-while), fonksiyonlar (genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları), tek ve iki boyutlu dizi değişkenler, ve kullanımları, işaretçiler (pointers) ve kullanımları, nesne tabanlı programlama kavramı ve sınıflar. M. Erhan Sarıdoğan, C++ ve Nesneye Yönelik Programlama, Papatya Yayıncılık, Bal, H.Ç., Bilgisayar ve internet kullanımı XP Laboratuvar uygulamaları, Murathan Yayınevi, Trabzon. Gürkan, O., Microsoft Office 2007, Nirvana yayınları, Ankara. Ölçme Bilgisi I (3-0) 4 (Zorunlu Yerin şekli ve büyüklüğü, jeodezik ağ kavramı, ölçü büyüklükleri, jeodezik metroloji, ölçme alet ve sistemleri Ölçme Bilgisi (Özbenli, Erdoğan ve Tüdeş, Türkay ) Bektaş Sebahattin. 2009; Pratik Jeodezi, OMU, Samsun Ölçme Bilgisi ( Celal Songu) Topoğrafya Ölçme Bilgisi (Cevat İnal) Tüm Ölçme kitapları Türk Dili-II (2-0) 2 (Zorunlu) Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş (cv) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri. Dr. Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Savaş Yelok, Mehmet Doğan, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Kitabevi, Ankara, Prof. Dr. Mehdi Ergüzel, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Erdoğan Boz, Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Üniversiteler İçin Türk Dili, Savaş Yayınları, Ankara, Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Dergah Yayınları,1988. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet Ercilasun, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara Yabancı Dil-II (3-0) 3 (Zorunlu) Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of objectives, 4

5 superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. New bridge to success upper-intermediate, Longman Publishing, Understanding and using english grammar, intermediate/advanced grammar, Betty Azar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0) 2 (zorunlu) Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye. Refik Turan ve diğerleri (2010) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara: Okutman Yayıncılık. Aybars, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi1-2, İzmir Atatürk, Mustafa Kemal,(1988) Ankara. TTK. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,(1985) Ankara. TTK. İKİNCİ YIL III. YARIYIL DERSLERİ Diferansiyel Denklemler (3-0) 4 (Zorunlu) Temel kavramlar, diferansiyel denklemlere geometrik ve analitik bakış, yön alanlarıyla çözüm yaklaşımı, sayısal çözümler, Euler ve Runga Kutta yöntemleri, değişkenlerine ayrıştırılabilen differansiyel denklemler, birimci mertebeden doğrusal homojen ve homojen olmayan denklemler, tam diferansiyel denklemler, bernoulli ve riccatti diferansiyel denklemleri, eğri ailesinin dik yörüngeleri ve mühendislikteki bazı uygulamalar, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden sabit katsayılı doğrusal homojen olmayan diferansiyel denklemlerin, karmaşık üstel, belirsiz katsayılar, parametreleri değişken ve laplast dönüşümleri yöntemleri ile çözümleri, kısmi diferansiyel denklemlerin tanıtımı ve değişkenlerine ayrıştırma yöntemi ile çözümleri. M. Aydın, G. Gökmen, B. Kuryel, G. Gündüz, Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Barış Yayınları, İzmir, D. G. Zill, A First Course in Differential Equations, 5th Edition, 1992, PWS Publishing Company, Boston S.L. Ross, Introduction to Ordinary Differential Equations, John Wiley, F. Ayres, E. Pakdemirli, Differential Equations, Ankara, Ölçme-II (3-0) 4 (Zorunlu) Koordinat ve yükseklik sistemleri, yükseklik ölçmeleri, konum ölçmeleri 1-Ölçme Bilgisi, SONGU, C. Birinci Cilt 2-Ölçme Bilgisi, SONGU, C. İkinci Cilt 3-Ölçme Bilgisi, Pratik Jeodezi, ÖZBENLİ, Erdoğan, TÜDEŞ Türkay 4-Geodaetische Rechnen-Übungen, Wittke, Heinz, 5-Jeodezik Hesap, ŞERBETÇİ Muzaffer, ATASOY Veysel. 5

6 Yükseklik Ölçmeleri Ders Notları, Halil ERKAYA Konum Ölçmeleri Ders Notları, Gürsel HOŞBAŞ Ölçme Bilgisi, İbrahim KOÇ GPS Tekniği, Muzaffer KAHVECİ Ölçme Uygulaması-I (1-2) 4 (Zorunlu) Harita Mühendisliği'nde kullanılan temel ölçüm büyüklüklerinin öğrenilmesi, uygulanması, sonuçların analizi, ölçme aletlerinin kullanım becerisinin kazanılması, Arazi istikşafı, poligon geçkisi tespit, tesis, ölçüm ve hesabı, prizmatik alım, küçük ve yan nokta hesabı, kutupsal alım ve dik koordinat hesabı. Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages Parkinson, B.W., Spilker, J.J., Global Positioning System, Theory and Applications, Volume 1, Stanford University and Telecom, Stanford, California El-Rabbany A., Introduction to GPS: The Global Positioning System, Second Edition, Artech House, pp Ölçme Bilgisi Ders Notları Ölçme Uygulaması Yönergesi İstatistik Olasılık ve Hata Kuramı (3-1) 4 (Zorunlu) İstatiksel kavramlar, merkezi eğilim parametreleri, ümit değer, varyans, kovaryans, korelasyon merkezi limit teoremi, dağılım parametreleri, olasılık, temel kavramlar, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon. Jeodezik ölçüler, Ölçü hataları ve olasılık kuramı ile ilişkiler normal dağılım kavramları; Doğruluk ve hassaiyet arasındaki ilişki, Kofaktör ve ağırlık kavramları; Hata yayılma kuralları; Parametre kestirimi için doğrusal modeller; dolaysız ölçüler dengelemesi ve uyşumsuz hata tespiti Ders Kitapları: İstatistik Ders Notları Olasılık ve İstatistik, Baki Kitabevi, Adana, 1998 Demirel H, (2002), Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul Öztürk E, (1987), Dengeleme Hesabı, Cilt I, KTÜ, Trabzon Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi, Ders Notları Dilaver, A Walpole RE etc., (1998), Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, New Jersey Spiegel, M.R, Theory and Problems of Probability and Statistics, Schaum s outline series, Mc Graw Hill, New York, 1975 Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin Mikhail EM, (1976), Observations and Least Squares, IEP, Dun-Donnelley Publisher, NY Düzlem ve Küresel Trigonometri (3-0) 5 (Zorunlu) Giriş, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik denklikler, yarım açı formülleri, üçgen çözümleri, küresel üçgen, büyük daire küçük daire tanımları küresel üçgende alan hesapları, küresel üçgen formülleri küre üzerinde hesaplamalar. Küresel Trigonometri, Prof.Dr. Burhan Celil Işık Jeodezik Hesap, KTÜ yayınları Trabzon

7 Jeodezik Koordinat Sistemleri (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Derse ilişkin temel kavramlar; Koordinat dönüşümü; Yerin dönmesi; Üniversal zaman ve Yıldız zamanı; Sistem ve Çerçeve kavramları; Yersel ve Göksel Koordinat Sistemleri ve bunlar arasında dönüşümler; yatay ve dusey datum, Ulusal Datuma dönüşüm ve bazı sorunlar Christopher Jekeli, Geometric Reference Systems in Geodesy, class notes, The Ohio State University, 2006 Kahveci M. ve Yıldız F.: Global Konum Belirleme Sistemi-GPS, 1982 Torge W: Geodesy, 3rd addition, de Gruyter, Berlin, New York, Teunisen PJP and Kleusberg A.: GPS for Geodesy,1998 Mesleki Standart ve Organizasyonlar (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Standartlar, harita yapım yönetmeliği, mesleki standartlar ve organizasyonlar, uluslararası harita standartları ISO kalite yönetimi ve kullanılan standartlar hakkında temel kavramlar İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Mesleki Standart ve Organizasyonlar Ders Notları Mesleki İngilizce (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları, Yeryuvarının Şekli Farklı Yüzeyler Arasındaki İlişkiler, Jeodezik Ölçmeler ve Jeodezide Datum, İki ve Üç Boyutlu Koordinat Sistemleri, Koordinat Dönüşümleri, Dünya ölçmesinde uydular, GPS hakkında genel bilgiler Ders Kitapları: Ders notları Leick, A.,(1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Raymond Pl, Walter W., (2012), Basic Surveying, Taylor & Francis Müller J. Torge W., (2012), Geodesy, De Gruyter Ölçme Sistemleri (2-0)5 (Teknik Seçmeli Ders) Metroloji, Total Stationlar, Digital Nivolar, Uydu Bazlı Ölçme Sistemleri, İnersiyal Ölçme Sistemleri, Aletlerin Kontrol ve Kalibrasyonu Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Parkinson B. W., Spilker J. J., (1996), Global Positioning Systems: Theory and Applications, Vol.1 Teunissen P. J. G., Kleusberg A., (1998), GPS for Geodesy, 2nd Edition Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Leick, A., (1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley 7

8 Harita Projeksiyonları (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Yerin Biçimi ve Büyüklüğü. Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları. Projeksiyonlarda uzunluk, açı ve alan indirgemeleri. Konik Projeksiyonlar. Ders Kitapları: 1- Harita Projeksiyonları, Koçak, E. 2-CoordinateSystemsandmapprojections, D.H. Maling, Butterworth-Heinemann 1- Matematiksel Kartoğrafya, Uçar, D.,İbbüker, C. ve Bildirici, Ö IV. YARIYIL DERSLERİ Ölçme-III (3-0) 5 (Zorunlu) GNSS ağları, yükseklik sistemleri, düşey kontrol ağları, dönüşümler, yerel jeoit uygulamaları, ayrıntı noktalarının konumlanması ve büyük ölçekli harita ve planların oluşturulması. Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Wolf, P. R., Ghilani, C. D Elementary Surveying, An Introduction to Geomatics, 10th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, 887 pages GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Ünal T, Uydu jeodezisi, YTÜ Lisans Ders Notları, İstanbul Parkinson B. W., Spilker J. J., (1996), Global Positioning Systems: Theory and Applications, Vol.1 Teunissen P. J. G., Kleusberg A., (1998), GPS for Geodesy, 2nd Edition Seeber G, (2003), Satellite Geodesy, Walter De Gruyter 2nd edition Leick, A., (1990), GPS Satellite Surveying, John Wiley Ölçme Uygulaması-II (1-2) 4 (Zorunlu) Zemine indirme, arazide kestirme ölçmeleri ve hesapları, serbest istasyon ölçme ve hesapları, geometrik nivelman ölçme ve hesapları, yüzey nivelmanı ölçme ve hesapları, düşey açı ölçme ve hesapları, kule yüksekliği ölçme ve hesabı, enkesitboykesit ölçme ve hesapları, takeometrik alım ve hesabı. GNSS uygulamaları, Cors-Tr Uygulamaları Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Ölçme Uygulaması II Föyü Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Dengeleme ((3-0) 4 (Zorunlu) Varyans, kovaryans, Kofaktör ve ağırlık kavramları; EKK yönteminin dolaysız ve dolaylı ölçülere uygulanması. Dolaylı ölçüler dengelemesi ile nirengi ağlarının dengelenmesi, Nokta dengelemesi, Nivelman ağlarının dengelenmesi, Nirengi ağlarının dengelemesinde hata hesapları, nokta konum hatası, kosullu olculer dengelemesi, serbest ag dengelemesi, Standart hata ve güven elipsleri, GPS ag dengelemesi Demirel H, (2009), Dengeleme Hesabı, 3. Basım, YTÜ Matbaası, İstanbul. Ghilani C.D., Wolf P.R., (2006), Adjustment Computations, Fourth Edition, John Wiley&Sons, New Jersey. Koch KR, (1999), Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models, Springer-Verlag, Berlin. Mikhail EM, (1976), Observations and Least Squares, IEP, Dun-Donnelley Publisher, NY. 8

9 Kartoğrafya (3-0) 4 (zorunlu) Harita Projeksiyonları. Harita projeksiyonlarında distorsiyon. Uzunluk, açı, alan koruma kavramları. Düzlem Projeksiyonlar. Silindirik Projeksiyonlar. Gauss-Krüger ve UTM Projeksiyonları, Kartoğrafya; temel kavramlar. Coğrafi koordinatlara göre pafta indekslemesi. Topoğrafik haritalar ve yüksekliklerin haritada gösterimi, Tematik kartoğrafya. Harita tasarımı. Semboller, renkler ve harita yazıları. Harita Genelleştirmesi. Görselleştirme ve canlandırma. İstek üzerine haritalama. Popüler CBS yazılımlarının kartoğrafya modülleri. Ders Kitapları: Harita Projeksiyonları, Koçak, E. Kartografyaya Giriş Ders Notları (yayınlanmamış) Uçar D.,Uluğtekin N ThematicCartographyandGeographicVisualization, Slocum, McMaster, Kessler, Howard, AnalyticalandComputerCartography, K. C. Klarke, Cartography: Visualisation of spatialdata, AddisonWesley. M. J. Kraak, F. Ormeling, Jeodezik Ağların Tasarımı (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Jeodezik referans ağları: Global, lokal, ülke, Jeodezik ağ tasarımi, Nirengi ağlarının doğrultu, kenar ve doğrultu kenar ağları şeklinde dizayn edilerek dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, jeodezik ağlarda duyarlık ve güven ölçütleri, GPS, gravite ve nivelman ağların oluşturulması ve dolaylı ölçülere göre dengelenmesi, Yatay kontrol aglarinin siklastirilmasi, Jeodezik aglarin optimizasyonu Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics, C D Ghilani, P R Wolf Twelfth Ed.,Pearson Education Inc, 2008 GPS Satellite Surveying, A Leick, Third Ed. John Wiley & Sons, Inc, New York, 2004 Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Proje ve proje yönetimi kavramı, Harita projelerinin yönetilmesi ile ilgili aşamalar Proje Yönetimi Ahmet Kardam ISBN No: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Madencilik Ölçmeleri (2 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Açık maden ocaklarında ölçme ve değerlendirme esasları.kesitlerle hacim hesapları Yer altı maden ocaklarında sabit nokta tesisleri,sabit noktaların numaralandırılması, Yer altında açı ve kenarların ölçülmesi,geometrik ve trigonometrik nivelman,kuyu derinliklerinin ölçülmesi. Kuyularda nokta çeküllemesi. Tek kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı, Çift kuyuda yönelme ölçmeleri ve hesabı. Şenol Kuşçu, Madenlerde Ölçme ve Plan, Ömer Aydın, Madencilik ölçmeleri, Jeodezik Hesap ve Ölçme Bilgisi Konularında çözümlü problemler,1995,istanbul Çözümlü Ölçme Tekniği problemleri,2008,istanbul Mesleki Terminoloji (2-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Harita Mühendisliğinin ve Geomatiğin tanımı, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezinin Tanımı ve Uygulamaları, GPS hakkında genel bilgiler, Matematiksel kartografya terimleri, Topografik kartografya terimleri,tematik kartografya terimleri, Harita çizimi ve çoğaltımı ile ilgili terimler, Analitik ve Siberkartografya terimleri, Coğrafi veri modelleri ile ilgili terimler, Veri tabanı ile ilgili terimler, Fotogrametri terimleri, Uzaktan algılama terimleri, Kamu Ölçmeleri Terimleri ve Kadastro Terimleri 9

10 Mesleki Terminoloji Ders Notu Yardımcı Ders Kitabı HGK Sözlüğü İlk Yardım (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi (I., II. değerlendirme), temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması, yetişkinde, çocukta, bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası, solunum yolu tıkanması, kanamalarda ilk yardım, şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım, yanıklar ve donmalarda ilk yardım, kırık ve çıkıklarda ilk yardım, pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, diğer aciller; kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma, bayılma, koma, zehirlenmeler, boğulmalar, yaralıların kurtarılması ve taşınması. Dr. Gönül Demir, Uzm. Dr. Nuray Bingöl, Sacide Karagöz İlkyardım Kaynak Kitabı, İlkyardım Eğitim Merkezi, Ankara, Öğr.Gör.Cemil Sözen,İlkyardım ve Acil Bakım,Göktuğ yayıncılık,istanbul,2006. Doç.Dr.Ruhi Selçuk Tabak,H.İbrahimSomyürek,Temel İlkyardım ve Acil Bakım, Palme Yayıncılık,2008. Op.Dr.Celalattin Kocatürk., İlkyardım El Kitabı, Ohan Matbaacılık 4.Baskı İstanbul, Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri.2007 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri (2007), Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Ankamat Matbaacılık Sanayi Ltd. Şti. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması,2008., Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Akın, A. (Eds) Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Sağlık. HÜKSAM. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı (2005), T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri. Üreme Sağlığına Giriş (2005), Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara, Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri. Taşkın, L Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Ankara. Sistem Ofset Matbaacılık. Halk Oyunları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri. Baykurt, Ş. (1996) Türkiye de Halk Oyunları Semineri Yapı Kredi Yayınları İstanbul. Su, R Türk Halk Oyunları. Kültür Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Gn. Müd. Yayınları Halk Müziği Oyun Dizisi. Halk Bilgisi, Halk Oyunları Ay, G Folklara Giriş, Pan Yayıncılık, İstanbul. Yaşam Boyu Spor (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) 10

11 Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabilme yeterliliği kazanmak, öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, doğa yürüyüşlerinin yaptırılması. Zorba. E. Herkes için yaşam boyu spor. Neyir matbaacılık Ankara Resim (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sanat eğitimi alanında öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak, sanat tarihi anlayışını geliştirerek tanınmış sanat olgularını tartışmak, çocukta yaratıcılık, gelişim evreleri ve çocuk resimlerinin incelenmesini sağlayabilmek, müze eğitimi vererek görsel açıdan zenginlik kazandırmak, sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinlerinin birleştirerek değerlendirmek. Sanat ve Eğitim, İnci San. Sanatta Eğitim, Kazım Artut. Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich. Sanat Eğitimi Kuramları, Galip Türkdoğan. Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri Tülay Üstündağ. Sanat Eğitimi Yöntemleri, Haluk Yavuzer. Sanat Eleştirisi, Nihat Boydaş, Müze ve Galeri Eğitimi, Greenhill Hooper. Sanatın İlke ve Elemanları, vedat Özsoy, YaratıcıDüşünce, Tülay Üstündağ. Analyzing Children s Art Eilean, Rhoda Kellogg. Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık, İnci San, s: 10-60, Bilimsel Araştırmalar IşığıAltında Yaratıcılık, Paul E.Torrance. Resimleriyle Çocuk, Olcay T.Kırışoğlu. Yaratıcılığa Yolculuk Tülay Üstündağ, Resimle Psikolojik Teşhis, Erich Stern Doğal Afetler ve Afet Eğitimi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama, acil durum yöneticiliği mesleği. Okul Çalgıları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Okul çalgıları olarak kullanılan (bağlama, blok flüt, klasik gitar, ud, vb çalgıların) çalgılara ilişkin tanıtım, teknik bilgiler ve temel düzeyde çalma çalışmaları. H. von H. Mönkemeyer; Musik aus der Vorklassik. S. Egüz, A. Saydam, Yeni Mandolin Metodu Different Arrangements and Adjusted Melodies. Orff Çalgıları Metodu-I, Özdemir. M.A. Orff Skulewerk I,II,III, Berlin. Piyano (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Piyanoya ilişkin tanıtım, teknik bilgiler ve temel düzeyde çalma çalışmaları. Eileen O.Brien & John C. Miles, İlk Piyano Kitabım. Fotoğrafçılık (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması. 11

12 Her yönüyle fotoğrafçılık tekniği, Erhan Ergin. Dijital Fotoğrafçının el kitabı, Scott Kelby, s: Yaratıcı fotoğrafçılık, Michael Langford, s:1,13, 189, 11, 28. Her yönüyle Fotoğraf sanatı, John Hedgecoe, s: Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi. Sümer, Faruk Eski Türklerde Şehircilik, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Tanyeli, Uğur Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci ( yy), İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. Aktüre, Sevgi Yüz Yıl Sonunda Anadolu Kenti Mekânsal Yapı Çözümlemesi. Türk Mimarisinde Su Yapıları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Türk mimarisinde görülen hamam, çeşme, sebil, selsebil, köprü gibi yapıların saydam ve fotoğraflar eşliğinde tanıtılacaktır. Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Su Yapıları, Yılmaz ÖNGE, Ankara, Pazarlamaya Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Temel hedefler, tüketici davranışlarını ve beklentilerini kavramak, tüketici ihtiyaçlarının en doğru biçimde nasıl karşılanabileceğini öğrenmek, pazarlama ilkeleri ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlamak, tüketici ve endüstriyel pazarı analiz edebilmek, makro-mikro çevresel faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayabilmek, pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilmek, pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklamak, pazarlama yöneticilerinin uygulayabildiği pazarlama karması stratejilerini tanıyabilmek. Mucuk, İ. (2008), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi. Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006), Modern Pazarlama Sanat Tarihi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi. Sanat Tarihi II A.Müfid Mansel-Oktay Aslanapa. Türk Sanatı Oktay Aslanapa. İslam Sanatı S.K.Yetkin. Geleneksel Türk El Sanatları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme, tanıma, el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma, geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. Öztürk, İsmail "Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş". Ankara: Özdemir Basım Yayım ve Dağıtım. 12

13 Türk Çini ve Seramik Sanatı (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Türklerin Orta Asya dan başlayarak Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken- Klasik- Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri incelenmektedir. Yetkin, Şerare, 1986, Anadolu da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No Gönül Öney, Zehra Çobanlı Anadolu'da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; 1. baskı. Aydemir, Salih Türk Çini Sanatı. İstanbul: yapı Kredi Yayınları. Arık, m. Oluş; R. Arık Anadolu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı. İstanbul: Kale Grubu Kültür Yayınları. Arkeoloji (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir. Mansel, A.M.1963.Ege ve Yunan Tarihi, Ankara. Naumann, R Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara. Sevin, V Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı. Bilim Sosyolojisi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim toplum, bilim iktidar, bilim ekonomik düzey, bilim siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak. Toplum Bilimsel Düşün, C.W. Mills, DER Yayınları, Sosyoloji Yazıları, Max Weber, Hürriyet Vakfı Yayınları, Bilim Tarihi, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, Sosyolojiye Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç. Sosyolojiye Giriş, İhsan Sezal, Martı Yayınevi, Ankara, Çevre Sosyolojisi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Dersin amacı insan doğa ve toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğretmektir. Okan Külköylüoğlu, Çevre ve Çevre(insan-doğa ilişkisi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi. John Bellamy Foster, Savunmasız gezegen, Epos yayınları. Muammer Tuna, 'Toplum ve Çevre' Sosyolojiye Giriş, Martı yayınları. Ruşen Keleş, İnsan Çevre Toplum, İmge yayınları. Chris Spence, Küresel ısınma, Pegasus yayınları. 13

14 Felsefeye Giriş (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Donald Palmer, Does the Center Hold, California: Mayfield Publishing, Felsefeye Giriş Prof. Dr.İsmail TUNALI,Akdeniz Yayıncılık, Bilim Tarihi ve Felsefesi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak. Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Donald Palmer, Does the Center Hold, California: Mayfield Publishing, Felsefeye Giriş Prof. Dr.İsmail TUNALI,Akdeniz Yayıncılık, 2009 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Avrupa Toplulukları nın kuruluşu, Avrupa Birliğinin yapısı ve yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun oluşumu, Avrupa Topluluğu nda parasal birliğin ortaya çıkışı, Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği gelişim sürecinde anlaşmalar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi. M. Kar, Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye, Ekin Yayınları. R. Karluk, 2007, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları Kentleşme Sorunları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşmenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi; kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası. Ruşen Keleş, kentleşme politikası. Hasan Ertürk, kent ekonomisi. İnan Özer, kentleşme kentlileşme ve kentsel değişim. Rüstem Erkan, Kentleşme ve sosyal değişim. Zerrin Toprak, Kent politikası. Çevre ve Toplum (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar. Hasan Ertürk (2009), Çevre Bilimleri, Ekin, Bursa. Ruşen Keleş ve Can Hamamcı (2005), Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 5. Baskı, Ankara. 14

15 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. Aytekin Yılmaz (2012) Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler. Isbn: Demokrasi ve İnsan Hakları (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir. Kalabalık, Halil (2008), İnsan Hakları Hukuku, Teksir. Kuçuradi, Ioanna (2007), İnsan Hakları Kavramı ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara. Coşkun, Vahap(2006), İnsan Hakları, Liberte. Uygun, Oktay(2000), İnsan Hakları Kuramı, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Kaboğlu, İbrahim Ö. (2002), Özgürlükler Hukuku, İmge. Tanör, Bülent (2000), Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Erdoğan Mustafa (2007), İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara. Gülmez, Mesut (2004), Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Tbb Yayını, Ankara. Döner, Ayhan (2003), İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin, Ankara. Gölcüklü, Feyyaz Gözübüyük, Şeref (2007), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara. Çağdaş Siyasal Sorunlar (2-0) 4 Sosyal Seçmeli Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. Halis Çetin (2003), İnsan ve Siyaset (Ankara: Siyasal). Ömer Çaha (2008), Modern Dünyada Din ve Devlet (İstanbul: Timaş). Birsen Örs (1996), Türkiye de Askeri Müdahaleler (İstanbul: Der). Mahir Kaynak ve Emin Gürses (2007), Yeni Ortadoğu Haritası (İstanbul: Profil). Mahir Kaynak (2006), Yeni Dünya Düzeni (İstanbul: Profil). Mahir Kaynak (2006), İstihbarat ve Terör Oyunları (İstanbul: Selis). Michael Rosen ve Jonathan Wolff (2006), Siyasal Düşünce (Ankara: Dost). Hüseyin Kalaycı (2008) Etnisite ve Ulus Karşılaştırması, Doğu-Batı (44), Etnisite (Ankara: Doğu-Batı) içinde. E. Fuat Keyman ve Banu Turnaoğlu (2008), Neo-Roma ve Neo-Atina Cumhuriyetçiliği, Doğu-Batı (47), Cumhuriyetçilik içinde. Andrew Heywood (2006), Siyaset (Ankara: Liberte). Türk Demokrasi Tarihi (2-0) 4 Sosyal Seçmeli Sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi, parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset. Çavdar, Tevfik (2004),Türkiye nin Demokrasi Tarihi (Ankara: İmge). Tunaya, Tarık Zafer ( 2007), Türkiye de Siyasal Partiler (3 Cilt), İletişim Yayınevi, İstanbul. Yücel, M.Serhan (2006), Türkiye de Siyasal Partiler, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul. Kabasakal, Mehmet (1991), Türkiye de Siyasal Parti Örgütlenmesi , Tekin Yayınevi, İstanbul. Parla, Taha (1995), Türkiye nin Siyasal Rejimi , İletişim Yayınevi, Ankara Kapani, Münci (2000), Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara. 15

16 Çaha, Ömer (2008), Türkiye de Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, Orion, Ankara. Ahmad, Feroz (1996), Demokrasi Sürecinde Türkiye, Hij, İstanbul. İletişim (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları. Doğan, Orhan; Doğan, Selma Toplumu Tanıma ve İletişim, Somgör, Ankara. Kaya, Alim, (2012), Kişilerarası Arası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara. Almanca (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Lagune1 Kursbuch1 Hueber verlag 2006 Deutschland. Lagune1Arbeıtsbuch1 Siyaset Bilimi (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Siyasetin tanımları, Siyaset Biliminin bilimselliği, siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri, ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum. Andrew Heywood, Siyaset (Ankara: 2007: Liberte). Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (Bilgi Yayınevi). Davut Dursun, Siyaset Bilimi (İstanbul: Beta). EDAM, Sivil Toplum ve Demokrasi (İstanbul: 2005, Kaknüs). Mustafa Erdoğan (Ankara: 2004, Liberte). Academic Writing (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, , rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır. Robert Weissberg and Suzanne Buker,1990:Writing up Reasearch: Experimental Reasearch Report Writing. YÖK ve Niğde Üniversitesi yönergeleri Niğde Üniversitesi yazım kuralları Akademik Yazma (2-0) 4 (Sosyal Seçmeli) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve metot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. Robert Weissberg and Suzanne Buker,1990:Writing up Reasearch: Experimental Reasearch Report Writing. 16

17 YÖK ve Niğde Üniversitesi yönergeleri Niğde Üniversitesi yazım kuralları ÜÇÜNCÜ YIL V. YARIYIL DERSLERİ Matematiksel Jeodezi (3-0) 4 (Zorunlu) Datum, elipsoid, elipsoitte enlem, elipsoitte koordinatlar, elipsoitte eğrilik, elipsoitte uzunluk, elipsoitte alan, elipsoitte jeodezik eğri, elipsoitte temel problemler, yön tayini Tasvir,, projeksiyon, deformasyon, elipsoidin düzleme konform tasviri, konvergens, indirgemeler ölçek faktörü, UTM, dilim dönüşümü, Koordinat sistemleri arasındaki dönüşümler, datum dönüşümleri Jeodezi-I.E. Özbenli,. Jeodezi-I, A. Aksoy, İ. H. Güneş, Matematiksel Kartografya, Harita Projeksiyonları Teorisi ve Uygulamaları, D. Uçar, C. İpbüker, İ. Ö. Bildirici Geometric Reference Systems in Geodesy, The Ohio StateUniversityPress.C. Jekeli, Fotogrametri I (3-0) 4 (Zorunlu) Fotogrametride temel konular, yöneltme, blok dengeleme, eşleme yöntemleri, fotogrametrik kameralar ve kamera kalibrasyonu,fotogrametrik yazılım teknolojileri ve uygulamaları. Schenk, T. Digital Photogrammetry, Volume I, TerraScience,1999. Kraus, K., Photogrammetry I, II, Ümmler, 1997 Close Range Photogrammetry and Machine Vision, Whittles publishing, 2001 Manuel of Photogrammery, ASPRS, 2004 Coğrafi Bilgi Sistemleri (3-0) 3 (Zorunlu) CBS Kavramlar ve uygulamalar, Çizge teorisi ve topoloji, Topolojik veri yapıları, CBS'de Topoloji kurma, CBS'de veritabanı tasarlama, Konumsal Analizler ; Konumsal analiz operasyonlarının sınıflandırılması, Konumsal Analizler; Vektör bindirme işlemleri, Komşuluk analizi (eğim, yön, bitişiklik), Yeniden sınıflandırma işlemleri, raster bindirme, yakınlık, Ağ analizleri, WEBCBS, CBS ile ilgili eğilimler. Coğrafi bilgi sistemleri, 3. Baskı, Akademi Kitabevi, Trabzon 2005, Tahsin YOMRALIOĞLU Geographic Information Systems and Science by Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire and David W. Rhind, 2010 Fundamentals of Geographical Information Systems by Michael N. DeMers, 2008 Introduction to Geographic Information Systems with Data Set CD-ROM by Kang-Tsung Chang, 2011 Lazer Tarama Yöntemleri (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders ) Lazer tarayıcılar, lazer tarayıcıların temel ilkeleri, uçağa takılan lazer tarayıcılar, fiziksel ilkeler, geometrik ilkeler, kullanılan alıcılar, yardımcı araçlar, yersel lazer tarayıcılar, temel problemler, üçgenleme algoritmaları, nokta çokluklarının elenmesi, 17

18 geometrik dönüşüm, yersel lazer tarayıcılar ile fotogrametrinin entegrasyonu, fotogrametri ile lazer teknolojisinin karşılaştırılması, lazer tarama tekniği uygulama alanları, mevcut sistemler, gelecekteki beklentiler. ComputerProcessing of RemotelySensedImages. Second edition. Mather, P. M Fotogrametri, Kraus, K., GNSS ile Özel Ölçmeler (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Mühendislik uygulamaların sabit GPS istasyonlarının kullanılması, GPS ölçmelerinde farklı büyüklükteki değişimlerin ölçüm süresine etkisi, Sanal referans istasyonu sistemi VRS, GPS sabit istasyonlarında zaman serilerinin analizi, GPS ile Köprü Hareketlerinin incelenmesi, GPS meteorolojisi, Kinematik GPS destekli fotogrametrik nirengi, GPS ile hassas tarım, GPS gözlemleri ile tektonik hareketlerin izlenmesi, Uçakla dijital fotoğraf çekimi çalışmalarında GPS kullanımı, Mareograf ve sabit GPS ile uzun dönemli mutlak deniz seviyesi değişimlerinin izlenmesi, GPS e atmosferin etkileri Kinematik GNSS ve RTK Cors Ağları, KAHVECİ, M. GPS/GNSS Uydularla Konum Belirleme Sistemleri, KAHVECİ, M, YILDIZ, F. Hoffmann-Wellenhof, B., Lichtenegger H., and Collins J., (2000). GPS Theory and Practice. Fifth revised edition, Springer-Verlag Wien-New York. Rizos, C.: Principles and Practice of GPS Surveying. School of Geomatic Engineering, the University of New South Wales, Sydney, January 1997 Jeodezik Ödevleri Programlama (3-0) 5 (Teknik seçmeli Ders) Temel ödevler, dengeleme hesabı ile ilgili problemler, genel jeodezik problemler ve enterpolasyon. Jeodezik problemlerin çözümlerinin bir software ile programı kullanılarak gerçekleştirilmesi Her Yönü ile MATLAB, Mehmet Uzunoğlu, Ali Kızıl, Ömer Çağlar Onar, MATLAB ile Mühendislik Sistemlerinin Analizi ve Çözümü- İbrahim Yüksel Kartografik Veri Tabanı (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Temel kavramlar, modern kartografyada model teorisi, CBS de kartografik modelleme, Kartografik veri tabanlarının özellikleri, topografik ve tematik veriler, CBS de kartografik tasarım, Görsel grafik değişkenler, İşaretler ve diğer gösterimlerin oluşturulması, Kartografik genelleştirme, projeksiyon seçimi, renk ve font seçimi, yazı yerleştirme, Kenar bilgilerinin tasarımı ve düzenlenmesi. Anson, R.W. and Ormeling, F. J., (2002), Basic Cartography, Vol. 2, Butterworth-Heinemann, Oxford. Brown, A. and Wim, F., (2002), Color Basics for GIS Users, Longman. Campell, J. (2000) Map Use And Analysis, 4th edition, McGraw-Hill College. Kraak, M. J. and Ormeling, F. J., (2003), Cartography: Visualisation of Geospatial Data, 2nd Edition, Addison- Wesley. Mekansal Veri Madenciliği (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Veri küpleri, veri ön işleme, ilişkilendirme kuralları, sınıflandırma yöntemleri, kümeleme algoritmaları, regresyon analizi ile bilgi elde etme, aykırı değer analizi. Miller, H.J. and Han, J. (2009) Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, Second Edition, Boca Raton: CRC Press. 18

19 Han, J., Kamber, M. and Pei, J. (2012) Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. Hidrografik Ölçmeler (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Tanımlar, hidrografik harita çalışmalarına ait genel bilgiler, ortalama su seviyesinin belirlenmesi, Türkiye'deki mareografı istasyonları, Hidrografik haritaların jeodezik noktaları, derinliklerin ölçülmesi, derinlik ölçme yöntemleri, akustik iskandil, tek bimli iskandil aletleri, Yandan taramalı sonar. Erkaya, H. Ve Hoşbaş, R. G., (1998), Hidrografik Ölçmeler Ders Notları Özgen, M.G. ve Algül, E., (1977), Mühendislik Ölçmeleri Jeodezik Astronomi ((3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Gök cisimlerinin genel özellikleri; Koordinat sistemleri; Koordinat değişimi; Zaman; Yıldız katalogları ve astronomik yıllıklar; Enlem, azimut, zaman ve boylamın belirlenmesi. Astronomi,M. Erbudak, A. Tuğluoğlu/ Jeodezik Astronominin Temel Bilgileri (Küresel Astronomi), A. Aksoy Küresel Astronomi, N. Gökdoğan Astronomik Gözlemler ile Yer, Zaman ve Azimut Tayini, G. Özgen, A. Aksoy Yardımcı Işık, B, Jeodezik Astronomi, YTÜ Lisans Ders Notları. Spherical Astronomy, Woolard and Clemence/ Spherical and Pratical Astronomy, I.I. Mueller/ Geodezik GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi (3 0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) GPS ve hata kaynakları, Mutlak konum belirleme, Pseudo uzaklıklar ve gözlem modeli, Taşıyıcı faz ölçümü ve gözlem modeli, GPS ölçülerinin kombinasyonu, Bağıl konum belirleme, Fark gözlemleri ve stokastik modeller, Gözlemlerin seçimi ve lineer bağımlılık kavramı, İkili farklar kullanılarak baz çözümü, GPS ağlarının dengelenmesinde hata analizi, Yüksek duyarlı konumlama için GPS ölçülerinin değerlendirilmesi, GPS yazılımları, uluslar arası kuruluşlar ve standartlar. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (1997). Global Positioning System Theory and Practice, Springer-Press, Wien. Leick, A. (1995), GPS Satellite Surveying,John Wiley & Sons Ltd, New York. Seeber, G., (1993). Satellite Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin. Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin. Xu, G., (2003). GPS: Theory, Algorithms and Applications, Springer-Press, Berlin, Heidelberg, New York. CBS Programlamaları (3-0) 5 Teknik Seçmeli Ders) AutoLISP ile AutoCAD Map de programlama, VBA ile ArcObjects kullanarak ArcGIS de programlama, Python ile ArcGIS de programlamaya giriş 19

20 Harkow, R. (1995) Essential AutoLISP, Springer. Jennings, N. (2011) A Python Primer for ArcGIS, Createspace. Burke, R. (2003) Getting to Know ArcObjects: Programming ArcGIS with VBA, ESRI Press. Jeodezide Özel Konular (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Giriş, Referans sistemleri, Ülke temel jeodezik ağları kurma, yaşatma ve kullanma, Jeoit ve elipsoit arasındaki ilişki, Üç boyutlu datum dönüşümleri, İki boyutlu datum dönüşümleri, GPS ölçüleri ile yersel ölçülerin birlikte değerlendirilmesi, Uydu teknikleri ile yükseklik belirleme, GPS ağlarında hız alanı ve kestirimler, Yerkabuğu hareketlerin GPS ile izlenmesi, GPS-CBS entegrasyonu Doğan, U., (2006), Selected Topics in Geodesy, Lecture Notes, YTU, Istanbul Hofmann-Wellenhof, B. ve Moritz, H., (2006). Physical Geodesy, Second Edition, Springer, Wien-New York Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. (1997). Global Positioning System Theory and Practice, Springer-Press, Wie Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin Web Kartografya (3-0) 5 (Teknik Seçmeli Ders) Web haritalarının kullanımı, Web haritalarının kullanımı, Haritaların Webden yayınlanması, Uygulamada Web tasarım haritaları, Turistik Web haritaları, Web haritaları ve dijital atlaslar, Hava durumu amaçlı web haritaları, Trafik amaçlı web haritaları. Web Cartography, Allan Brown (Author), Jan-Mennoraak (Editor) Britton, W., Davies, K., Johnson T., 2000 Cartography, Third Edition: Visualization of Spatial Data by Menno-Jan Kraak and Ferjan Ormeling, 2010 VI. YARIYIL DERSLERİ Fiziksel Jeodezi (3-0) 4 (Zorunlu) Potansiyel kuramının temelleri, Gravite ve gravite Alani, Yeryuvarının gerçek ve normal potansiyel alanının modellendirilmesi, Gercek ve Normal potansiyel alan arasındaki bağıntıların çıkarılması: Bruns ve Stokes eşitlikleri, Gravimetrik ve astro-jeodezik geoit belirleme,gravite ölçmeleri ve indirgemeleri,yükseklik sistemleri, Dunya gravite modelleri Hofmann-Wellenhof and Moritz, Physical Geodesy, Springer-Verlag, 2006 Torge, W., (2001). Geodesy, 3rd Edition, Walter de Gruyter, Berlin Heiskanen W.A. ve Moritz H., (1967). Physical Geodesy, Freeman, San Francisco Fotogrametri II (3-1) 4 (Zorunlu) Yöneltmeler: Dijital Karşılıklı ve Mutlak Yöneltme Kavramı. Fotogrametrik Nirengi: Bağımsız Modellerle Blok Dnegeleme, Işın Demetleri ile Blok Dengelem, GPS/INS Destekli Havai Nirengi. Direk ve Endirek Referanslandırma. Dijital Fotogrametri: Dijital Görüntü Alımı, Dijital Kamera ve Tarayıcılar, Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları ve Yazılımlar. Görüntü Yataylama ve Örnekleme Teknikleri, Epipolar Geometri, Görüntü Eşleştirme Metotları, Manuel ve Otomatik Nokta Ölçüm Prensipleri, Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi, Görüntü İşleme. Ortofoto: Ortofoto Üretimi. Fotogrametrik Ürünlerin CBS ve CAD Sistemleri ile Entegrasyonu. Schenk, T. Digital Photogrammetry, Volume I, TerraScience,1999. Kraus, K., Photogrammetry I, II, Ümmler, 1997 Wilfried Linder, Digital Photogrammetry: A Practical Course 20

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı Jeodezik Ölçme I Dersin İngilizce Adı Geodetic Surveying I Kod GEO 103 Ders Saati / Kredisi 2/3 Güz Öğrencilere jeodezik ölçme ile ilgili temel kavramların aktarılması. Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ 2017 2018 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1205101 Ölçme Bilgisi

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM)

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.YARIYIL T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 2015 ÖĞRETİM PLANI (İKİNCİ ÖĞRETİM) Adı T+U+L Kredi AKTS alınabilmesi için önşartlı 1206101 Ölçme Bilgisi 1 (A)

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ DENGELEME HESABI DERSİNİN GÜNCEL DURUMU

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ DENGELEME HESABI DERSİNİN GÜNCEL DURUMU HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ DENGELEME HESABI DERSİNİN GÜNCEL DURUMU T. BAYRAK Sinop Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Sinop tbayrak@sinop.edu.tr

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU DERS ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU Dersin Adı Kodu Normal Kredisi ECTS Ders 4 Yarıyılı Kredisi uygulama 0 Diferansiyel Denklemler 0252311 3 4 6 Laboratuvar 0 (Saat/Hafta) Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK 2017 4 0 6 6 Z HM 101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-I

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Diferansiyel Denklemler ve Lineer Cebir BIL271 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

2. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN

2. Hafta. Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN 2. Hafta Y. Doç. Dr. Himmet KARAMAN Ders Tanıtımı Dersin kısa tanımı Geomatik Mühendisliği için gerekli olabilecek önemli madencilik terimleri ve yeraltı ve yer üstü maden sahalarında uygulanan jeodezik

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MATEMATİK JEODEZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 16:00-17:50 : ÖLÇME BİLGİSİ I ANS Eğitim 6 Blok - 204 Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi 18:00-20:50 : TRİGONOMETRİ ANS Eğitim

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lineer Cebir MATH275 Her İkisi 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2011-2012Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD

JEODEZİ. Şekil1: Yerin şekli YERİN ŞEKLİ JEOİD JEODEZİ Jeodezi, üç boyutlu ve zaman değişkenli uzayda, çekim alanı ile birlikte, yeryuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi ve haritaya aktarılması ile uğraşan bilim dalıdır. Şekil1: Yerin şekli

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Fizik Ders No : 0690040026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. -

MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz Dönemi. Ders Uygulama Planı. - MAT 202-DİFERENSİYEL DENKLEMLER-Güz 2016-2017 Dönemi Ders Uygulama Planı 04 02 ve 03 01 Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer AKIN (Ders Koordinatörü) Prof. Dr. Abdullah ALTIN Doç. Dr. Niyazi ŞAHİN Ofis No 226

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 6102 KODLU PROGRAMA AİT DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL JDF105 Mühendisliğe Giriş (2-0-2)-5 Mühendisliğin tarihsel gelişimi, Bilim

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Stokastik Süreçler MATH495 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math392 veya öğretim

Detaylı

KARTOGRAFYA ve HARİTA

KARTOGRAFYA ve HARİTA 1205321/1206321 KARTOGRAFYA ve HARİTA İlk kartografik yapıtların tarihçesi yaklaşık 6000 yıl geriye uzandığı halde, nın bağımsız bir bilim olarak kabul edilmesi oldukça yakın bir zamana rastlar. Bunun

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TÜRKÇE I TUR 001 Güz ECTS Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Harita Projeksiyonları Bölüm Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Amaç ve Kapsam Harita projeksiyonlarının amacı, yeryüzü için tanımlanmış bir referans yüzeyi üzerinde belli bir koordinat sistemine göre tanımlı

Detaylı