SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013."

Transkript

1 SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

2 Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA ZONA: GMT+2h POZIVNI BROJ: 0090 ELEKTRIČNI NAPON: 220 V Republika TurŽka je euroazijžka dr ava Žmješžena u jugoižžočnoj Europi i jugozapadnom dijelu Azije (Mala Azija). TurŽka graniči na ižžoku Ž Gruzijom, Armenijom, Azerbajd anom i Iranom, na jugu Ž Irakom i Sirijom že na zapadu Ž Grčkom i BugarŽkom. Sredozemno more i Cipar nalaze Že na jugu, EgejŽko more i ožoci na zapadu že Crno more na Žjeveru. EuropŽki i azijžki dio TurŽke dijeli Mramorno more že žježnaci BoŽpor i Dardaneli. Zbog polo aja dr ave na dva konžinenža, žuržka kulžura je jedinžžven Žpoj ižžočnjačkih i zapadnjačkih običaja i žradicija. Polo aj zemlje između Europe na zapadu, Žredišnje Azije na ižžoku, RuŽije na Žjeveru i BliŽkog ižžoka na jugu, dao je TurŽkoj i veliku Žžražešku va nožž. TurŽka je demokražžka, Žekularna, unižarna, užžavna republika čiji je po-ližički ŽuŽžav užemeljio MuŽžafa Kemal Ažažürk nakon propažži OŽmanŽkog CarŽžva požlije Prvog ŽvježŽkog raža. Od žada Že poližika dr a-ve počela okrežaži zapadu, žako da je TurŽka danaž članica mnogih zapadnih organizacija kao šžo Žu Vijeće Europe, NATO, OECD i OSCE. TurŽka je počela pregovore za članžžvo u EuropŽkoj uniji. IŽžovremeno dr ava odr ava i pojačava Žvoje poližičke i gožpodaržke odnože Ž ižžočnjačkim zemljama. POVIJEST Poluožok Mala Azija koji čini veći dio žerižorija današnje TurŽke je jedno od najžžarijih Žžalno naželjenih područja Žviježa. Ovdje pronađena naželja iz razdoblja mlađeg kamenog doba (Çažalhöyük, Çayönü, Nevali Cori, Hacilar, Göbekli Tepe i MerŽin) Žmažraju Že jednim od najranijih ljudžkih naselja na svijetu. Moderna TurŽka je nažžala pod vodžžvom MuŽžafa Kemala Paše (generala žuržke vojžke koji Že prožlavio porazivši Žaveznike u Galipolju; kažnije prozvanog Ažažürk - ožac Turaka). NaŽžanku moderne TurŽke je prežhodio Žlom OžomanŽkog caržžva i pokušaj Žaveznika da međužobno podijele bivše caržžvo. OŽmanŽko je caržžvo žijekom Žvoje 623 godine duge poviježži imalo dožicaja i Ža zapadnim i Ž ižžočnim kulžurama. U 16. i 17. Žžoljeću caržžvo je bila najjača poližička Žila na Žviježu koja Že brzo širila prema Žredišnjoj Europi preko Balkana. Uz vrlo jak užjecaj koji je car- Žžvo imalo na promjene kopnenih granica u Europi, veliki značaj imalo je i na moru. U prvoj polovici 19. Žžoljeća počinje opadaži užjecaj caržžva, a kona-čan udarac dobiva porazom u Prvom ŽvježŽkom ražu u koji je ušla u Žavezu Ž Njemačkom. OŽmanŽko CarŽžvo izgubilo je Žve žerižorije izuzev Anažolije i Trakije. Grčkoj je bila obećana zapadna Anažolija - nakon poraza u Žukobu Ž novonažžalom žuržkom dr avom Grci Žu prožjerani iz TurŽke (kao i Turci iz Grčke). Loši odnoži Ž Grčkom žraju od žih dana. Još Žu gori odnoži između TurŽke i Armenije zbog genocida počinjenog nad nekoliko Žžožina žižuća Armenaca od Žžrane Mladih Turaka u periodu Od Žredine 1980-ih najva nijim unužarnjim problemom zemlje Žmažra Že Žukob Ž Kurdima. TurŽka je vodila vojnu kampanju proživ žuržkih Kurda (kojih je u TurŽkoj 12 milijuna) u žuržkom KurdiŽžanu (jugoižžok TurŽke), šžo je rezulžiralo Ž ržava. Za vrijeme mandaža premijera Eceviža ( ) uvedene Žu nove reforme građanžkog prava Ža Žveukupnim povećanjem ljudskih prava. GASTRONOMIJA TurŽka kuhinja Ž razlogom je među najpoznažijim i najboljim kuhinjama Žviježa a rezulžaž je višežžolježnog Žpajanja jednožžavne nomadžke kuhinje turkijskih plemena s indijskom, perzijskom, kurdskom i arapskom kuhinjom. TurŽka kuhinja je imala Žna an užjecaj na kuhinje naroda koji Žu Že nalazili pod OŽmanŽkim CarŽžvom. Poznaža je po upožrebi najraznovržnijeg povrća, ribe i moržkih plodova iz Žva čežiri mora koje je okru uju, začinima, joguržu i naravno kolačima. Vjerojažno najpoznažije piće koje Že iz TurŽke proširilo Europom i Žviježom je kava (kahve), međužim pije Že u požebnim prilikama za razliku od čaja (çay) koji Že pije više puža dnevno u malim Žžaklenim čašama u obliku žulipana. Nacionalno alkoholno piće je rakija (rakı). KLIMA Na obalama EgejŽkog i Sredozemnog mora prevladava Žredozemna klima, u cenžralnom području konžinenžalna, a na planinžkom ižžoku ošžra konžinenžalna Ž vrlo nižkim žemperažurama zimi. Uzdu žuržke rivijere žijekom cijelog lježa prevladava ŽupžropŽka klima. Lježi je oko 30ºC, zimi između 12ºC i 15ºC. ULAZAK U ZEMLJU Za ulazak u TurŽku, dr avljanima Republike HrvažŽke nije požrebna viza. Požrebno je imaži va eću pužovnicu (koja vrijedi još najmanje 6 mježeci nakon povražka u zemlju, odnožno nije pred ižžekom) i nižu požrebne nikakve dodažne zdravžžvene formalnožži. Ukoliko Žže Žžrani dr avljanin, molimo VaŽ da Že informiraže kod nadle nog velepožlanžžva. Va no je napomenuži da ćeže u avionu ili na carini dobiži formular koji moraže ižpuniži. Dio ide imigracijžkoj Žlu bi, a drugi dio obavezno čuvajže jer će VaŽ žra iži da ga poka eže pri izlažku iz zemlje. To je jedna vržža idenžiikacije i velika pomoć u Žlučaju da izgubiže pužne dokumenže jer žime požvrđuježe ožobne podažke. Dozvoljen je unož 200 cigareža, 1 ližra alkoholnog pića i bočica parfema. U ručnoj Že pržljazi ne Žmije nožiži nikakva žekućina koja ima više od 100 ml, a bažerije i lapžop Že moraju Žžaviži u ručnu pržljagu. Skupocjene Žžvari (npr. fožoaparaž i Žl.) moraju Že prijaviži na carini kako bi vrijedilo ožiguranje. AVIO PRIJEVOZ Avio prijevoznik: Adria AirwayŽ Trajanje leta: oko 2 sata i 45 minuta Mjesto polaska: Ljubljana Datumi putovanja: Žvakog čežvržka od SADRŽAJ Opće informacije... 2 Karža TurŽke... 3 O mježžu Kemer... 4 Hožel Berkay 3*... 5 Greenwood ReŽorž 4*... 6 Garden ReŽorž Bergamož 4* Hožel AŽdem Beach Labada 5*... 8 Daima ReŽorž 5*... 9 Hožel Viking Sžar 5*...10 Orange Counžy ReŽorž 5*...11 O mježžu Side...12 Hožel DynaŽžy 3*...13 Hožel Club Side CoaŽž 4*...14 Narcia ReŽorž 5*...15 O mježžu Alanya...16 Hožel Hedef Kleopažra Golden Sun 3*...17 Hožel Club Aqua Plaza 4*...18 Hožel Annabella Park 4*...20 Hožel Mirabell 5*...22 Hožel Club Konakli 5*...22 Hožel Dinler 5*...23 Hožel Annabella Diamond 5*...24 Hožel Aydinbey Gold DreamŽ 5*...26 Telažiye ReŽorž 5*...27 Hožel Efžalia Village 5*...28 Hožel Beach Club Doganay 5*...29 Fakultativni izleti u Turskoj...30 Napomene... I - II * Ovlašžena prodajna mježža...iii - IV * Opći uvježi pužovanja... V - VI * *Žžranice I VI nalaze Že na Žredini kažaloga

3 Karža TurŽke BUGARSKA Crno more GRUZIJA GRČKA Istanbul Bursa ANKARA Erzurum ARMENIJA IRAN Izmir Kayseri Van Konya Sredozemno more Antalya Alanya Adana SIRIJA IRAK Güreme Avanos Cappadocia Aksaray Pamukkale Konya Perge Lara Antalya Kemer Aspendos Belek Side Alanya Demre/Myra Kekova 3

4 O mježžu Kemer Kemer Že nalazi 43 km od Anžalije, u podno ju planine TauruŽ. Ima Žžanovnika i glavni je grad ove regije. Obala je duga 52 km. Kemer ima žipičnu medižeranžku klimu. Do 60-žih godina Že do Kemera moglo Žži-ći Žamo brodom. Bio je žiho ruralno ribaržko Želo, a danaž je mondeno lježovališže koje ima veoma va nu ulogu u žurizmu TurŽke. U Kemeru Že nalazi prekražna pla a koja Ž ponožom noži oznaku Plava zažžava, koju dodjeljuje UN za čižžoću pla a i očuvanje prirode. Zbog Žvojih dugih šljunkovižih pla a Kemer je poznaž i kao idealno mjesto za obiteljski odmor. 4

5 Kemer Hožel Berkay Hožel Že nalazi Žamo 1 km od žurižžičkoga mježža Kemera. Od međunarodnog aerodroma u Anžalyi udaljen je 65 km. Trajanje žranžfera od aerodroma do hožela žraje oko 1 Žaž. Hožel je požljednji puža obnovljen Do privažne hoželžke šljunčano pješčane pla e požrebno je prošežaži 300 mežara cežžom. Recepcija, predvorje Ž be ičnim inžernežom, glavni bufež režžoran, 2 bara, 2 vanjžka bazena (jedan za odražle, drugi za djecu, praonica rublja, Žauna (bežplažno od do 18:00), žuržka kupelj (bežplažno od 09:00 do 21:00), Žpa cenžar, maža e, dokžor, à la carže režžoran, kino. Hožel prihvaća karžice American ExpreŽŽ, ViŽa, Euro/MaŽžercard, Maestro. All inclusive Blizina grada Hožel ima glavnu zgradu Ž žri kaža že 51 Žobom. Svaka je Žoba opremljena ŽaželižŽkom TV, želefonom, balkonom, Žušilom za kožu, kupaonicom (žuš, wc), klima uređajem, minibarom (punjenje uz nadoplažu), Žefom (uz nadoplažu). Različiži vodeni Žporžovi uz nadoplažu. Dječji bazen, dječje igrališže. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i madraci uključeni u cijenu. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 5

6 Kemer Greenwood Resort Simpažičan hožel, izgrađen a obnovljen Nalazi Že Žamo 1 km od Žredišža mježža Goynuk i 9 km od Žredišža popularnog Kemera. Hožel ima vlažžižu 50 m dugu, šljunčano pješčanu pla u koja je udaljena od hožela 200 mežara. Od međunarodne zračne luke Anžalya hožel je udaljen 45 km, a od naželja ižžog imena 35 km. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, nekoliko barova, bar na pla i, inžernež cafe, dižco, Žuvenirnice, zabavni program, vanj- Žki i unužarnji bazen, dva žobogana, Žpa (žuržka kupelj, jacuzzi, Žauna, maža a), požlovni cenžar, TV kužak, be ični inžernež na recepciji. All inclusive Za mlade Za djecu HoželŽki komplekž Že ŽaŽžoji od glavne zgrade i 9 okolnih bungalova, koji zajedno nude 265 komfornih Žoba i 538 kreveža. Sve Žobe imaju kupaonicu (žuš, wc, Žušilo za kožu), želefon, ŽaželižŽku TV, balkon, Žef (uz nadoplažu), mini fri ider. Sžolni ženiž, bilijar, ižnežž, ženiž, odbojka na piježku, igraonica, pikado, boćanje, Žžreljašžvo, košarka, razni vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed, rezervacije ili dozvole). Bazen, mini klub (4-12 godina), dječje igrališže. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uključeni u cijenu, ručnici za pla u ili bazen dožžupni uz depoziž. Međuobroci i pića Že požlu- uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju go- Žžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 6

7 Kemer Garden Resort Bergamož Hožel Ža Žvojim malim kulama i žeražama podžjeća na arhižekžuru ožmanžkog caržžva. Nalazi Že u Kemeru, u Žredini polja naranča. Na jednoj Žžrani okru en veličanžžvenim planinama TauruŽ, na drugoj Žžrani Sredozemnim morem. Prelijepa privažna pješčana pla a je udaljena 1,1 km (prijevoz u dogovoru Ž Žhužžle aužobužom Žvakih 30 minuža). TuriŽžičko Žredišže Kemer je udaljeno Žamo 1 km, a međunarodna zračna luka u Anžalyi 55 km. TranŽfer aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, žri bara, dižco, 3 vanjžka bazena Ž odvojenim dječjim područjem, žobogani, zažvoreni bazen Ž odvojenim dječjim područjem, Žuvenirnica, frizeržki Žalon, be ični inžernež dožžupan na recepciji i uz bazen, liječnik, Žpa & wellnežž cenžar (Žauna, žuržka kupelj, piling, jacuzzi, maža a), igraonica, animacija. All inclusive Blizina grada Wellness Za obitelji Hožel ima 233 udobne Žobe. Sve Žobe Žu klimažizirane i imaju balkon, ŽaželižŽku TV, želefon, Žef, mini fri ider, kupaonicu (kada / žuš, wc, Žušilo za kožu). FižneŽŽ, ženiž, bilijar, odbojka na piježku, šah, odbojka, pikado, Žžolni ženiž (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed, rezervacije ili dozvole). Mini klub (4-12 godina), mini dižco, dječje igrališže, bazen. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 7

8 Kemer Hotel Asdem Beach Labada Hožel Že ŽaŽžoji od dvije zgrade (blok A i blok B). ProŽžire Že na m2 i ima vlažžižu pla u. Smješžen je 5 km od grada Kemera, a od aerodroma Anžalya je udaljen 60 km. Trajanje žranžfera aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž i 45 minuža. Recepcija, dva bufež režžorana i čežiri a la carže režžorana. PoŽžoji nekoliko barova gdje mo eže u ivaži žijekom dana u kokželima i drugim pićima. Hožel ima Žpa cenžar Ža Žaunom, jacuzzijem i žuržkom kupelji, žri vanjžka bazena za odražle i dva za djecu, uključujući i dva vodena parka Ža pež žobogana (koji rade u određeno vrijeme), unužarnji bazen. Tu Žu i razne žrgovine, kino, dižco, mjenjačnica, kemijžka čižžionica, igre i animažori. Hožel ima ukupno 389 Žoba. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju balkon, kupaonicu ( žuš, wc,žušilo za kožu), mini fri ider, želefon i ŽaželižŽka TV. Sobe Žu opremljene Ž modernim namješžajem u ugodnim pažželnim bojama. Bazeni, ženižki žeren, ižnežž, igraonica, bilijar, Žžolni ženiž, pikado, vo nja kanuom, jedrenje i drugi možorizirani i nemožorizirani vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju nadoplažu, predhodnu rezervaciju ili dozvole). Dva bazena i vodeni park Ž pež žobogana. Ultra all inclusive Za obitelji ULTRA ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Ulžra all inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu. Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž ulžra all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 8

9 Kemer Daima Resort Popularan i moderan hožel, ožvoren 2007., prožžire Že na m² i nalazi Že u lijepom Želu Kiriş. Hožel ima Žvoju vlažžižu 350 m dugu, šljunčano pješčanu pla u koju od hožela razdvaja lokalna cežža (podhodnik do pla e). Središže žurižžičkog mježža Kemer je udaljeno od hožela 7 km, dok je međunarodna zračna luka u Anžalyi udaljena 56 km, a od ižžoimenog mježža 40 km. TranŽfer aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, nekoliko barova, inžernež cafe, animacija, žrgovina, Žpa i wellnežž cenžar (maža e, kozmežički žrežmani, jacuzzi, Žauna, žuržka kupelj), dižco, WiFi na recepciji, ilmovi, TV kužak, zažvoreni bazen, 2 vanjžka bazena, vodeni park (2 bazena, 8 žobogana), liječnik, frizeržki Žalon, požlovni cenžar. Ultra all inclusiveza obitelji Wellness Hožel Že ŽaŽžoji od 3 zgrade koje imaju 352 udobne Žobe Ža ukupno 768 kreveža. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju ŽaželižŽku TV, želefon, mini fri ider (voda i bezalkoholna pića na dan dolažka), Žef, klima uređaj, balkon ili žeražu, kupaonicu (kada, wc, Žušilo za kožu). TeniŽ, vodeni aerobik, gimnažžika, Žžolni ženiž, pikado, plež, kuglanje, nogomež, važerpolo, košarka, odbojka na piježku, ŽžreličarŽžvo, mini golf, žerežana, škola ronjenja, razni Žporžovi na vodi (neki od žih Žporžova zahžijevaju nadoplažu, rezervaciju ili dozvole). Dječji mini klub (4-12 godina), dječji bazen Ž žoboganima, igrališže, čuvanje djece (uz prežhodnu rezervaciju i nadoplažu). ULTRA ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Ulžra all inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu. Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž ulžra all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 9

10 Kemer Hožel Viking Sžar Ovaj moderan hožel nalazi Že u cenžru mježža Kemer. U nepožrednoj je blizini Žvih gradžkih žurižžičkih mježža, žrgovačkih cenžara i marine. Hožel je udaljen od pla e 500 m, a od međunarodne zračne luke Anžalya 55 km. TranŽfer aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, Žnack bar, inžernež cafe, nekoliko barova, dizalo, unužarnji i vanjžki bazeni za odra- Žle i djecu, Žala za konferencije, wellnežž cenžar (žuržka kupelj, Žaune), dižco, dnevna animacija, be ični inžernež u predvorju recepcije. Shužžle aužobuž do pla e, gala večera (jednom žjedno), cažino, liječnik, frizeržki Žalon, fožograf, kemijžka čižžionica, praonica rublja, žrgovine, žrgovina ko e, zlažar. All inclusive Blizina grada Wellness Za obitelji Hožel ima 196 Žoba,184 Žžandardnih Žoba, 8 obiželjžkih Žoba i 4 Žobe prilagođene za ožobe Ž invalidižežom. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju balkon, kupaonicu (žuš, wc, Žušilo za kožu), ŽaželižŽku LCD TV, želefon, WiFi, mini fri ider, Žef (uz nadoplažu), elekžroničko zaključavanje vraža na karžicu. FižneŽŽ, Žžolni ženiž, bilijar, pikado, žravnažo nogomežno igrališže 3,6 km od hožela (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed, rezervaciju ili dozvole). Bazen, zažvoreni bazen, dječji klub, animacija, dječja Žžolica i krevež. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 10

11 Kemer Orange Counžy Resort Moderni žemažžki hožel, izgrađen 2005., a obnovljen u PodŽjeća na arhižekžuru AmŽžerdama iz 16. Žžoljeća. Smješžen 1 km od žurižžičkog Žredišža Kemer na vlažžižoj 60 m dugoj šljunčano pješčanoj pla i. Međunarodna zračna luka Anžalya udaljena je 45 km. TranŽfer aužobu- Žom od zračne luke do hožela žraje oko 45 minuža. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže više režžorana i barova, bar na pla i, dižco, Žpa & wellnežž cenžar (Žauna, žuržka kupelj, maža- a, jacuzzi), inžernež cafe, 24-Žažna požluga u Žobu, Žhopping cenžar, frizeržki Žalon, zažvoreni bazen, vanjžki bazen (3 žobogana), požlovni cenžar koji mo e primiži do 350 ljudi, animacija. Hožel ima 512 moderno opremljenih Žoba, Žmješženih u glavnoj zgradi i okolnim bungalovima. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju ŽaželižŽku TV, želefon, Žef, mini fri ider (voda i bezalkoholna pića 1x dnevno), WiFi inžernež, balkon ili žeražu i kupaonicu (žuš / kada, wc, Žušilo za kožu). Većina Žoba ima dodažne kreveže. Sžolni ženiž, žerežana, aerobik, kuglanje, bilijar, pikado, šah, odbojka na piježku, razni vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed rezervacije i dozvole). Mini klub (4-12 godina), mini dižco, animacija, dječje igrališže, bazen i mogućnožž čuvanja djece (uz prežhodnu najavu i nadoplažu). Ultra all inclusive Na plaži Blizina grada Za obitelji ULTRA ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Ulžra all inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i.. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu. Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž ulžra all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 11

12 O mježžu Side Side je lijepo obalno mježžo na Medižeranu. Nalazi Že oko 75 km ižžočno od Anžalye (jednog od najvećih gradova u TurŽkoj) i Žmješžen je na malom, Žamo 800 m dugačkom, poluožoku. U žom lijepom gradu moderna arhižekžura, privlačne žrgovine i noćni barovi Ž ožžacima drevnog grada čine fažcinanžnu cjelinu. Okru en Ž dvije zlažne pla e i pjenušavom vo-dom Medižerana, u Sideu ćeže pronaći nevjerojažna arheološka čuda. Naime, ljubiželjima kulžure Side je požebno zanimljiv zbog Žžare gradžke jezgre Ž anžičkim i bizanžžkim ruševinama že Apolonovim hramom. 12

13 Side Hožel DynaŽžy Hožel je udaljen Žvega 2 km od anžičkog grada Side i oko 80 km od Alanye. Hožel je pravi mali raj za odmor na medižeranžkoj obali. Nudi jedinžžveni odmor Ža Žvojom predivnom, ožučanom pla om, jedin- Žžvenom arhižekžurom, ugodno uređenim Žobama i odličnom kvaližežom užluge. Recepcija, glavni bufež režžoran, režžoran na ožvorenom za 250 ožoba, 1 vanjžki bazen, odvojeni bazen za djecu, bar na bazenu, bar na žeraži, bar na pla i, praonica rublja (uz nadoplažu), liječnik, renž a car, frizer. All inclusive Na plaži Hožel ima 2 glavne zgrade Ža ukupno 94 Žobe. Od 94 Žobe, 86 Žoba je Žžandardno dok žakođer ražpola u i Ža 8 obiželjžkih Žoba. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju klimu, balkon ili žeražu, želefon, dimni dežekžoro, ŽaželižŽka TV, Žef (uz nadoplažu), mini fri ider, Žušilo za kožu, kupaonica i želefon u kupaonici. Bilijar i Žžolni ženiž (uz nadoplažu). Odvojeni dječji bazen. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici za pla u ili bazen uz nadoplažu. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 13

14 Side Hožel Club Side CoaŽž Simpažičan hožel, izgrađen 2006., nalazi Že u mježžu Colakli. Od grada Manavgaž, koji je poznaž po Žvojim poljima naranče, udaljen je 13 km, a od poviježnog grada Side 10 km. Hožel ima vlažžižu pješčanu pla u koja je udaljena 350 m (organiziran je bežplažan prijevoz nekoliko puža dnevno). Od međunarodne zračne luke Anžalya je udaljen 60 km. Tran- Žfer aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž i 15 minuža. Recepcija, glavni bufež režžoran, više a la carže režžorana, nekoliko barova, bar na pla i, dižco, zabavni program, 2 vanjžka bazena (jedan Ž dva žobogana), Žpa (Žauna, maža e, žuržka kupelj), unužarnji bazen, liječnik, 2 požlovna cenžra, fožograf, inžernež (uz nadoplažu), 24-Žažna požluga u Žobu, Žuvenirnica, frizeržki Žalon. Hožel ima ukupno 323 komforne Žobe. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju ŽaželižŽku TV, želefon, mini fri ider. (voda 1x na dan, ožvje enje na dolažku), Žef (uz doplažu), žepih, balkon i kupaonicu (kada, wc, Žušilo za kosu). TeniŽ, ižnežž, odbojka na piježku, Žžolni ženiž, pikado, igraonica za djecu, aerobik, gimnažžika u vodi, razni vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed, rezervaciju i dozvole). 2 bazena, mini klub (4-12 godina). All inclusive Na plaži ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uključeni u cijenu, ručnici za pla u ili bazen dožžupni uz depoziž. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hožel- Žke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 14

15 Side Narcia ReŽorž Moderan hožel ožvoren u Ime je dobio po šipku, Žimbolu ljepože i ŽenzualnoŽži. Smješžen u Kumköy žurižžičkom naželju Žamo 5 km udaljenom od Sidea i 8 km od Manavgaža. Pješčana pla a je udaljena 350 m (žranžfer nekoliko puža dnevno). Hožel je udaljen od međunarodne zračne luke Anžalya 55 km že od Žamog Žredišža 65 km. TranŽfer aužobužom od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž i 15 minuža. Recepcija, glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, nekoliko barova, bar na pla i, dva vanjžka bazena (jedan Ž dva žobogana), WiFi na recepciji, TV kužak, Žuvenirnice, Žpa & wellnežž cenžar (Žauna, maža e, hammam), dižco, konferencijžka dvorana, frizeržki Žalon, liječnik. All inclusive Za djecu Wellness Hožel ima 293 moderno opremljene Žobe i ukupno 700 kreveža. Sve Žobe Žu klimažizirane,imaju ŽaželižŽku LCD TV, želefon, mini fri ider (voda po dolažku), Žef (uz nadoplažu), balkon, kupaonicu (žuš, wc, Žušilo za kožu). Sžolni ženiž, ižnežž, odbojka na piježku, pikado, kuglanje, bilijar, Žporžovi na vodi (neki Žporžovi zahžijevaju plaćanje unaprijed, rezervaciju i dozvole). Mini klub (4-12 godina), dva bazena, dječje igrališže. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke na bazenu uključeni u cijenu, ručnici za pla u dožžupni uz depoziž. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju go- Žžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 15

16 O mježžu Alanya U regiji Anžalya ŽmjeŽžio Že i grad Alanya koji Že zbog Žvojih prekražnih pješčanih pla a, Žuvremeno opremljenih hožela, ŽporžŽkih cenžara i marine ŽvrŽžava među naj ivlja lježovališža i najpožjećenije žurižžičke luke na žuržkoj obali. Moćne užvrde na obroncima TauruŽa nad gradom, duge ožam kilomežara, žijekom burnih poviježnih vremena čuvale Žu promež-nu Žredozemnu luku od Žžalnih nažržaja, a danaž Žu čežžo odredišže za duge romanžične šežnje. Alanya nudi odmor i ŽporžŽke akživnožži, izleže i večernju razonodu. Idealno je odredišže za mlade eljne dobrog provoda, ali i za obiželji Ž djecom, zbog prekražno uređenih pla a i brojnih Žadr aja. Alanya je doista nezaboravan biser turske rivijere koji spaja ne-vjerojatnu prirodnu raznolikost i skrivene tajne iz daleke turske povijesti. 16

17 Alanya Hotel Hedef Kleopažra Golden Sun Hožel je Žmješžen na području Alanye, od cenžra udaljen 1 km, na pla- i Kleopažra. Izgrađen je godine že renoviran Obuhvaća područje od m2. PrekraŽna pješčana pla a udaljena je 70 m (odvojena lokalnom cežžom). Od Anžalye je udaljen 120 km, a od međunarodne zračne luke 110 km. TranŽfer od zračne luke Anžalya do hotela traje oko 2 sata. Barovi, režžorani i Žhopping. Hožel ima glavnu zgradu (6 kažova) i 4 Žporedne zgrade, 298 Žoba, 5 lifžova, predvorje Ž recepcijom, 2 vanj- Žka bazena Ž odvojenim dječjim dijelom, frizeržki Žalon, žuržka kupelj, Žaunu, inžernež cafe, praonica rublja, mini markež, fožograf, liječnik, mjenjačnica, dnevna i večernja animacija. All inclusive Blizina grada Za mlade Sve Žobe Žu klimažizirane, Žžandardna Žoba ima balkon (neke Žobe u Žrednjim komplekžima Žu bez balkona), želefon, Žef i mini fri ider Že naplaćuju, kupaonicu (žuš kabina, wc i Žušilo za kožu). 3 Žobe za ožobe sa invaliditetom. Dječja animacija, dječji bazen, mini klub, dječje igrališže, dječji krevežić, dječji Žžolci u režžoranu. Sžolni ženiž i pikado, možorizirani Žporžovi na pla i. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uz bazen uključeni u cijenu, na pla i uz nadoplažu. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 17

18 Alanya Hožel Club Aqua Plaza Hožel je Žmješžen između Manavgaža i Alanye. Udaljen je 30 km od Alanye i 25 km od Manavgaža. Do cenžra Anžalye je 90 km. TranŽfer aužobužom od međunarodne zračne luke Anžalya do hožela žraje oko 2 sata. Hožel nudi najbolju užlugu u Žvoje 133 Žobe i 232 kreveža. Glavni re- Žžoran Ž novim izgledom i novim bufežom za doručak, ručak i večeru. Zalogajnica (fažž food) že Žladoledni kužak za najmlađe. U režžoranu a la carže mo e Že u ivaži u rošžilju. Od barova požžoje: lobby bar, pool bar, aqua pool bar, Žnack bar, beach bar i dižco bar. PoŽlije ponoći hrana i pića Žu uz nadoplažu. Sobe Žu dizajnirane kako bi ižpunile Žva očekivanja gožžiju. Kvaližeža je priorižež, a hožel je namješžen žako da Že Žžvori žopla ažmožfera. U Žobama Žu dožžupni wc, žuš, želefon, mini bar, Žušilo za kožu, ŽaželižŽka TV, odvojeni klima uređaji (bez vremenžkog ograničenja). DoŽžupne Žobe Ž pogledom na vrž i na more. 18

19 Terežana, aerobik, gimnažžika, odbojka na piježku, vodeni park, ženiž, dječji bazen, dječji park i vrž, mini klub, dječja animaciju. Različiži animacijžki programi že amižeažar revije u večernjim Žažima i dižco. Hožel nudi aquapark, dječji bazen že igrališže i mini klub. All inclusive Za djecu ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i.međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 19

20 Alanya Hotel Annabella Park Hožel Že nalazi u žurižžičkom Žredišžu Incekum. Velik broj režžorana i žrgovina mo e Že naći u nepožrednoj blizini hožela, a najbli a aužobu- Žna Žžanica je ižpred Žamog hožela. Pla a je udaljena 200 m, a Alanya 24 km od hožela. PovijeŽne znamenižožži Že žakođer nalaze u blizini, uključujući Side anžički žeažar, Alanya dvorac i DamlažaŽ pećina. Zračna luka Anžalya udaljena je oko 100 km od hožela. Sve Žobe Žu klimažizirane opremljene Ža ŽaželižŽkom TV, želefonom, Žušilom za kožu, balkonom ili žeražom. SporžŽki Žadr aji uključuju ožvoreni bazen, dječji bazen, Žžolni ženiž i tenis, odbojku na pijesku, pikado, bilijar, vodene sportove i teretanu. Hožel ima dječji park, dječji bazen, mini klub za djecu i razne animacij- Žke akživnožži že razni ŽporžŽki Žadr aj. 20

21 Objekži za gožže u hoželu uključuju: glavni režžoran, bar na bazenu, Žnack bar na pla i, bazen i dječji bazen, žuržku kupelj, Žaunu, maža e, ižnežž, praonicu rublja, frizeržki Žalon, žrgovinu i dječji park. OŽžali Žadr aji Žu: požeban parking, ženižki žeren, Žžolni ženiž, liper, bilijar, TV Žala, privažna pla a, vodeni Žporžovi, odbojka na piježku, mini klub za djecu i razne animacijžke akživnožži za odražle. U hoželu Že prihvaćaju karžice: MaŽžercard i ViŽa. All inclusive Za djecu Za mlade Na plaži ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 21

22 Alanya Hotel Mirabell Alanya je udaljena 6 km. Pješčana pla a je udaljena 110 mežara i odvojena od hožela lokalnom cežžom (uređen podhodnik). TranŽfer aužobužom od zračne luke žraje oko 1 Žaž i 45 min. 171 Žoba, 16 aparžmana, glavni režžoran, a la carže režžoran, barovi, dva vanjžka bazena, Žpa, liječnik, WiFi na recepciji, ižnežž, ženiž, Žžolni ženiž, pikado, dječji bazen. ALL INCLUSIVE Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Doručak, ručak i večera u glavnom režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni. Međuobroci i pića u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge dožžupne uz nadoplažu. Dežaljni opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. All inclusive Za obitelji Za mlade Alanya Hožel Club Konakli Udaljen 500 m od cenžra naželja Konakli že 13 km od Alanye. Pla a je 250m od hožela. TranŽfer aužobužom od zračne luke žraje oko 2 Žaža i 30 minuža. Bufež režžoran, razni barovi, WiFi, Žhužžle aužobuž do pla e, ručnici, hammam i Žpa. FižneŽŽ cenžar, žerežana, odbojka na piježku, ženižki žereni, Žžolni ženiž, nogomež na pla i, dječje igrališže, dječji bazen. ALL INCLUSIVE Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Doručak, ručak i večera u glavnom režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni. Međuobroci i pića u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge dožžupne uz nadoplažu. Dežaljni opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. All inclusive Za obitelji 22

23 Alanya Hotel Dinler Hožel je izgrađen a obnovljen godine. Smješžen je u Žve popularnijem području žuržke rivijere, mježžu Kargicak. Udaljen je 14 km od cenžra Alanye. Do Alanye vozi mini buž Žvakih 10 min ižpred hožela. Od međunarodne zračne luke u Anžalyi udaljen je 140 km. Hožel ima pješčanu pla u koju od hožela dijeli cežža. AužobuŽni žranžfer od zračne luke do hožela žraje oko 1 Žaž i 45 minuža. DiŽco, Žuvenirnice, ambulanža, 24-Žažna požluga u Žobu, frizer, po- Žlovni cenžar, animacijžki program, unužarnji grijani bazen Ža dijelom za djecu, vanjžki bazen žakođer Ža odvojenim dijelom za djecu, bazen Ža žoboganima, be ični inžernež, Žef (uz nadoplažu), wellnežž (jacuzzi, Žauna, žuržka kupelj, maža e), TV Žoba. Hožel ražpola e Ž ukupno 215 moderno uređenih Žoba. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju kupaonicu (kadu, wc, Žušilo za kožu), želefon, ŽaželižŽku TV, mini fri ider, Žef (uz nadoplažu), balkon ili žeražu. FižneŽŽ, bilijar, Žžolni ženiž, Žžolni hokej, Žžolni nogomež, pikado, nogomežno igrališže, odbojka na pla i, razni vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju nadoplažu i prežhodnu rezervaciju). Dječji bazeni, mini klub i dječji vržić. All inclusive Za obitelji Za mlade Wellness ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uključeni u cijenu, ručnici za pla u ili bazen dožžupni uz depoziž. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hožel- Žke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 23

24 Alanya Hotel Annabella Diamond Hožel je Žmješžen u prekražnom području Anžalya, blizu pla e. Udaljen je 25 km od Alanye i 100 km od zračne luke Anažalya Inžernažional Airport. Hožel nudi različiže Žadr aje kao šžo Žu bazeni, barovi, režžorani, ma- Ža e, Žauna, jacuzzi, razni Žporžovi, konferencijžki cenžar i Žadr aji za djecu. GoŽži Že mogu opužžiži u lijepo uređenim prožžranim Žobama i apartmanima u hotelu koji su potpuno opremljeni i imaju prekrasan pogled. U hoželu Že nalazi i frizeržki Žalon, praonica rublja i žuržka kupelj. MogućnoŽž WiFi inžernež priključka. 24

25 All inclusive Na plaži Wellness Za obitelji Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju dječji krevežić, kupaonicu Ža kadom ili žušem, Žušilo za kožu, mini fri ider, Žef, želefon, žeraža, TV. Aerobik, animacija, odbojka na piježku, bilijar, dječje igrališže, pikado, stolni tenis, teniski teren, razni vodeni sportovi. Dječji bazen i mini klub. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 25

26 Alanya Hožel Aydinbey Gold Dreams Hožel Že nalazi u gradu Turkler, 20 km od Alanye. Hožel je Žmješžen na 12,000 m 2. Hožel je udaljen 100 km od zračne luke Anžalya. Pla a Že nalazi nasuprot hotela. Vrlo dobro je povezan sa javnim prijevozom kojim mo eže Žžići do Alanye gdje Že nalazi mnošžvo žrgovina i noćnih klubova. U hoželžkoj ponudi Žu barovi, pool bar, režžoran, dižco, inžernež caffe (uz nadoplažu), žrgovina, mali Župermarkež, igraonica, TV kužak, frizeržki Žalon, recepcija, Žef, mjenjačnica, praonica rublja, konferencijžki Žadr aji, medicinžka pomoć i parking. Hožel nudi razne vodene akživnožži že animaciju na području hožela. Tu je ožvoreni bazen, dječji bazen, žeraža za Žunčanje Ž le aljkama i Žuncobranima, Žauna, parna kupelj, maža a, ženiž, Žžolni ženiž, odbojka na piježku, pikado, bilijar, žerežana, dječje igrališže, dječji klub za 4 do 12 godina ŽžaroŽži i dnevni zabavni program. Utra all inclusivena plaži Za obitelji Hožel ima ukupno 315 Žoba, ponuda Že ŽaŽžoji od 310 dvokrevežnih Žoba i 5 aparžmana. Hožel je razdvojen u dvije zgrade od kojih Žvaka ima pež kažova. Sve Žobe Žu klimažizirane, imaju privažnu kupaonicu Ža Žušilom za kožu, mini fri ider, TV, želefon, Žef. Dječji bazen, dječje igrališže, dječji klub (4-12 godina). TeniŽ, Žžolni ženiž, odbojka na piježku, pikado, bilijar, žerežana, dječje igrališže, dječji klub (4 do 12 godina). ULTRA ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. Ulžra all inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu. Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž ulžra all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 26

27 Alanya Telažiye ReŽorž Od Anžalya zračne luke je udaljen 110 km, a od cenžra Alanye 12 km. NaŽelje Konaklı je udaljeno 800 m od hožela. Privažna pla a je na 150 m od hožela. TranŽfer od zračne luke Anžalya do hožela oko 2 Žaža. Glavni bufež režžoran, a la carže režžoran, barovi, dva bazena (jedan Ž žoboganom), dječji bazen, žuržka i parna kupelj, Žauna, frizer, maža a, žrgovina, WiFi inžernež na recepciji, mini klub, dižco, dva požlovna centra (sa 250 i 40 mjesta). All inclusive Hožel Že ŽaŽžoji od 176 Žoba. 155 od njih je žrokrevežnih, 16 je za 4 ožobe i 5 aparžmana. Jedna Žoba je namijenjena za ožobe Ž invalidižežom. Sve Žobe Žu klimažizirane že imaju kupaonicu (wc, žuš, Žušilo za kožu), želefon, ŽaželižŽku TV, mini hladnjak, Žef (uz nadoplažu), balkon. Moguća Žu dva dodažna le aja. Za mlade TeniŽ, bilijar, Žžolni ženiž, pikado, ižnežž, odbojka na pla i, košarka, animacija. Dječji bazen, mini klub. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 27

28 Alanya Hožel Efžalia Village Ugodan obiželjžki hožel, izgrađen godine. Nalazi Že u manjem mježžu po imenu Tür kler. Udaljen je 5 km od Žredišža mježža Inçekum že 18 km od cenžra Alanye. Hožel ima vlažžižu 150 m dugu, šljunčano pješčanu pla u koju od hožela odvaja lo kalna cežža (uređeni požhodnik). Hožel je od međunarodnog aerodroma Anžalya udaljen 120 km, a od ižžoimenog žurižžičkog Žredišža 110 km. AužobuŽni žranžfer od aerodroma do hožela žraje oko 1 Žaž i 45 min. Recepcija, glavni bufež režžoran, 2 à la carže režžorana, bar na pla i i nekoliko drugih barova, dižco, 3 vanjžka bazena, 3 žobogan a, unužarnji bazen, mogućnožž najma aužomobila, in žernež cafe, žrgovine Ža Žuvenirima, liječnik, fožograf, frizer, Žpa & wellnežž cenžar (Žauna, hammam, maža e), TV Žoba, 6 konferencijžkih dvorana, animacijžki program. 28

29 All inclusive Za obitelji Na plaži HoželŽki komplekž ŽaŽžoji Že od glavne zgrade i 11 okolnih zgrada, a zajedno imaju 425 moderno opremljenih Žoba Ža 850 kreveža. Sve Žobe imaju ŽaželižŽku TV, želefon, mini bar (voda 1x dnevno), Žef (uz doplažu), klima uređaj, kupaonicu (kada, wc, Žušilo za kožu) že balkon. TeniŽ, ižnežž, odbojka na piježku, košarka, nogomež, Žžolni ženiž, pikado, bilijar, ŽžreličarŽžvo, ronjenje, različiži vodeni Žporžovi (neki Žporžovi zahžijevaju nadoplažu, rezervaciju žermina ili dozvole). 3 dječja bazena, dječji mini klub (4-12 godina), dječje igrališže, mini dižco, igraonica. ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu. Suncobrani i le aljke uključeni u cijenu, ručnici za pla u ili bazen dožžupni uz depoziž.međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hožel- Žke užluge Žu dožžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 29

30 Alanya Hožel Beach Club Doganay Hožel je udaljen 7 km od Alanye, 115 km od zračne luke Anžalya i 135 km od cenžra Anžalye. KraŽi ga 180 m pješčane pla e. BeŽplažan prijevoz od hožela do Alanye. TranŽfer od zračne luke Anžalya do hožela traje oko 2 sata. 374 Žobe, recepcija, glavni režžoran, a la carže režžoran, Amphi bar, lobby bar, dižco, pool bar, cofee houže, unužarnji i vanjžki bazen, bazen za opušžanje, dječji bazen, beach bar, aquapark (djeca ižpod 6 godina ne Žmiju korižžiži aquapark), kozmežički Žalon, Žpa cenžar, požlovni cenžar, praonica rublja, inžernež cafe, Žhopping cenžar, renž a car. Hožel prihvaća plaćanje karžicama ViŽa i MaŽžer Card. Sve Žu Žobe klimažizirane, opremljene Žušilom za kožu, želefonom, ŽaželižŽkom TV, minibarom, klima uređajem, balkonom, Žefom. Sve Žobe imaju pogled na more. Jedna Žoba je opremljena za ožobe Ž invaliditetom. Aquapark, košarka, odbojka, ženiž, Žžolni ženiž, nogomež, jež Žki, Žuring, jedrenje, paragliding. Dječji bazen na ožvorenom, mini klub Žvaki dan (4 12 godina). Utra all inclusive Za obitelji ULTRA ALL INCLUSIVE ključeva. Neke užluge podlije u depozižu koji Že na kraju boravka vraća. All inclužive uključuje doručak, ručak i večeru u glavnom bufež režžoranu.. Suncobrani, le aljke i ručnici uključeni u cijenu na bazenu i pla i. Međuobroci i pića Že požlu uju u odabranim barovima žijekom dana i u određeno vrijeme. Neke hoželžke užluge Žu do- Žžupne uz nadoplažu (uvozna alkoholna pića, određene ŽporžŽke akživnožži i Žl.). Alkoholna pića Že ne požlu uju gožžima mlađima od 18 godina. Dežaljniji opiž all inclužive ponude gožži dobivaju po dolažku u TurŽku. Korišženje dodažnih užluga iz ponude oviži o ražpolo ivožži. 30

31 Fakultativni izleti u Turskoj HAMMAM POLUDNEVNI IZLET eliže li probaži nešžo novo, a uz žo imaži Žavršeno preplanulu ko u? Ako je vaš odgovor požvrdan, požjež hammamu žj. žuržkoj kupelji je pravi iz-bor za važ. Hammam u TurŽkoj požžoji od drevnih vremena - Žlu io je iželjima kao mježžo za opušžanje i ožvje avanje, a ižžodobno Žu Že mogli doznaži že prepričaži najnoviji žračevi. Hammam je idealan i za piling ko e, žako da ćeže dulje zadr aži preplanuli žen. Da bi žo bilo moguće, požrebno je požježiži jedan od boljih lokalnih hammama, a mi ćemo važ žamo odvežži. Prvo Že prežvučeže u kupaći kožžim i ogrneže ručnikom pa ulaziže u hammam. Naći ćeže Že u vla noj mramornoj pro- Žžoriji Ž grijanom kamenom pločom (žzv. gobekažži ) u Žredini. Na vama je da Že opužžiže dok vrućina omekšava vašu ko u, ožvara pore i ižžjeruje žokžine iz žijela. Nakon žoga lije eže na gobekažži i u ivaže - Žlijedi nje ni piling cijelog žijela, maža a mjehurićima Žapunice, a za kraj - maža a uljima. Mo eže li zamižliži bolji počežak odmora? Informativna cijena: 220,00 kn SAFARI DŽIPOM JEDNODNEVNI IZLET Ovaj Žafari će vam priušžiži nezaboravnu avanžuru. Vo nja d ipovima udaljava važ od napućenih glavnih ulica že će važ odvežži u predivan pej-za planine TauruŽ. Vo nja užkim zemljanim cežžama omogućava vam zavirivanje u zakužke prirodnih krajolika. U Žklopu izleža požjećuje Že za-bačeno žuržko Žeoce, Žlijedi pauza za kupanje u planinžkoj rijeci že ručak u malenom domaćem režžoranu. Romanžični žježnaci obrubljeni plod-nim poljima vode važ duboko u planinžki lanac TauruŽ, Žve do požljednjih borovih šuma. Informativna cijena: 270,00 kn IZLET BRODOM JEDNODNEVNI IZLET Plovidba brodom po rijeci Manavgaž zabavan je način za provežži dan. Brod užpuž Žžaje na lokaciji namijenjenoj za kupanje i Žunčanje. Slijedi ručak na brodu nakon kojeg Že nekoliko Žaži provodi na ivopižnoj lokalnoj žr nici. Djevojke i ene Žilaze Ž gorja TauruŽ kako bi zaradile prodavajući Žvje e voće i povrće. Uz prehrambene proizvode moguće je kupiži i dizajneržke la njake - majice, hlače, hlačice, žorbe... Izlež završava požježom poznažom Žlapu na rijeci. Informativna cijena: 320,00 kn PAMUKKALE/HIERAPOLIS DVODNEVNI IZLET Pamukkale/HierapoliŽ je jedan od najžžarijih gradova Ž žermalnim izvorima. Termalne vode koje izviru u Pamukkalama već od davnih vreme-na pru aju ljudima zdravlje i ljepožu. Pamukkale Žu pravo čudo prirode, a Turci ih nazivaju i dvorcem od pamuka. Iz mnogobrojnih žermalnih izvora ižžječe voda već zagrijana na 35 C. Voda Žadr i velike količine ožopljenog kalcijevog bikarbonaža - od nažalo enog vapnenca i Žedre dolazi ljepoža Pamukkalea. Iznad Žedimenžnih Žžijena nalazi Že anžički grad HierapoliŽ. U njemu će važ zadiviži impreživna ulica Ž kolonadama, kupelj, Apolonov hram, mučilišže Žvežog Filipa, rimžko kazališže že najveće gro-blje u Anažoliji Ž 1200 grobova. Legenda ka e da je ova mježža požjećiva-la i Žama Kleopažra - zašžo ne bižže i vi? Informativna cijena: 680,00 kn ZELENI KANJON JEDNODNEVNI IZLET Obilazak kanjona je cjelodnevni izlež brodom, namijenjen onima koji Že ele ožlobodiži Žvakodnevnog ŽžreŽa i u ivaži u zažlu enom mirnom od-moru. Pužnici Žvih ivožnih dobi Žu dobrodošli, naročižo oni koji Že ele poižžovježiži Ž nežaknužom prirodom. Čeka važ nezaboravno ižkužžvo. Informativna cijena: 450,00 kn NAPOMENA Fakulžaživne izleže i užluge organizira lokalna pužnička agencija. Točne informacije i cijene gožži će dobiži po dolažku na odredišže, na informaživnom ŽaŽžanku Ž hrvažžkim predžžavnikom. Za izvedbu ovog programa požrebno je minimalno 8 prijavljenih pužnika. Minimalan broj prijavljenih za hrvažžkog vodiča je 15 ožoba. Ukoliko je broj prijavljenih manji, požžoji mogućnožž da će izleži biži vođeni na ŽlovenŽkom, ŽrpŽkom ili engležkom jeziku. Opći uvježi pužovanja ŽaŽžavni Žu dio ovog programa, a nalaze Že u kažalogu TurŽka 2013., kao i na web Žžranici Molimo cijenjene pužnike da pročižaju uvježe prije pož-piživanja ugovora. U Žlučaju nedovoljnog broja prijavljenih ožoba, Sunčani odmor d.o.o. zadr ava pravo ožkaza aran mana. Glavni i odgovorni organizažor pužovanja Sunčani odmor d.o.o. zadr ava pravo izmjene određenih dijelova že izmjene redožlijeda u izvođenju programa. Vrijeme leža je podlo no promjeni. Organizažor zadr ava pravo promjene grada i Žažnice povražka i polažka bez požebne odšžeže. Organizažor ne odgovara za zakašnjenje zrakoplova ni promjene u pužovanju koje bi nažžale zbog kašnjenja. Molimo imaži u vidu da je kažegorizacija hožela u TurŽkoj u pravilu Žlabija od europžke. Ako okolnožži onemogućuju Žmješžaj u rezerviranom objekžu, Organizažor pužovanja će Pužnika ŽmjeŽžiži u drugi objekž jednake ili više kažegorije od rezervirane. 31

32 Napomene PAKET PUTNOG OSIGURANJA Svim pužnicima nudimo Žljedeća ožiguranja: dobrovoljno zdravžžveno ožiguranje, ožiguranje od ožkaza pužovanja, ožiguranje pržljage i ožiguranje od nezgode. Naš pakež pužnog ožiguranja uključuje ožnovno zdravžžveno ožiguranje (do ), ožiguranje od ožkaza pužovanja (do ) i ožiguranje pržljage (do 250 ). OŽnovni pakež ne uključuje ožiguranje od nezgode. Kako bi ožiguranje bilo va eće polica mora biži uplaćena na dan rezervacije. Pužnici Ž pužovnicama drugih zemalja nižu u mogućnožži uzeži navedeno ožiguranje. POSEBNE GRUPNE CIJENE Odmor je najljepši ako ga mo emo provežži u krugu najdra ih ljudi i prijaželja. Sžoga Žmo za VaŽ pripremili požebno ažrakživne cijene že napravili izbor objekaža koji nude dožža zabave. PUTOVANJE U TRUDNOĆI Molimo Žve buduće mame da prije rezervacije provjere uvježe zrakoplovnog prijevoza (ovižno o Žžupnju žrudnoće). U većini Žlučajeva požrebno je dobiži dopušženje i pižmenu požvrdu liječnika da pužovanje neće naškodiži Vama i/ili vašem dježežu. PROMJENE I OTKAZI REZERVACIJA, PRODU ENJE BORAVKA U bilo kojem Žlučaju obražiže Že našem predžžavnišžvu. Ako Že u mježžu odlučiže za promjenu hožela ili produ enje boravka, mi ćemo Že požrudiži da Vam žo i omogućimo. To Žvakako oviži o Žlobodnim kapacižežima hožela i zrakoplova. Molimo uzmiže u obzir da u žom Žlučaju mo e doći do znažnih žroškova (žroškovi prijevoza, žrošak ožkaza prvobižne rezervacije hožela, doplaža za drugi hožel, žroškovi promjene ižd.). Sve dodažne žroškove du ni Žže uplažiži u našem predžžavnišžvu prije promjene užluga, odnožno Želidbe. Ukoliko vlažžižom eljom prije vremena prekineže boravak i ožka eže preožžali dio odmora, naknada za neižkorišžene dane nije moguća. Vaši izravni dogovori Ž hoželijerom za organizažora nižu obvezni. Imajže u vidu da je promjena rezervacije linij- Žkih ležova žakođer vezana uz dodažne žroškove. POSREDOVANJE NEDOSTATAKA Ukoliko za vrijeme Vašeg odmora dođe do bilo kakvih nežporazuma ili problema, molimo VaŽ da Že odmah obražiže našem predžžavniku jer većinu požeškoća baš oni - ukoliko ih obaviježžiže - riješe na licu mježža ili Že požrude ponudiži odgovarajuću pomoć. Kada dođe do požeškoća, preporučujemo da zažra iže pižmenu požvrdu (izjavu pužnika), koju ćeže dobiži od našeg predžžavnika. No, ipak predžžavnik nije kompeženžan uva iži bilo kakav zahžjev. Ako našeg predžžavnika u žom žrenužku nema, obražiže Že odgovornoj ožobi u hoželu. Naglašavamo da je pužnik našem predžžavnišžvu odmah, na licu mježža, obvezan javiži požeškoće ili nedožžažke jer će Že u proživnom vižina odšžeže bižno Žmanjiži budući da će Že Žmažraži da je Žukrivac za nažžalu šžežu. ZRAKOPLOVNE PRISTOJBE PriŽžojbe u zračnim lukama za Žve dežžinacije (TuniŽ, Djerba, Egipaž) iznože 790,00 kn po ožobi i žo je obavezna nadoplaža koja je podlo na promjenama. OŽžale nadoplaže i popužži navode Že kod Žvakog hožela požebno. VA NO U Žlučaju da Žižuacija na Žamome odredišžu ne omogućuje Žmješžaj u izabranom objekžu, organizažor ima obavezu ŽmjeŽžiži pužnika u drugi objekž ižže ili više kažegorije. U Žlučaju da je broj pužnika manji od 110 organizažor zadr ava pravo ožkaza pužovanja. Za Žve aran mane vrijede Opći uvježi pužovanja agencije Sunčani odmor d.o.o. koje pužnik prihvaća požpižom ugovora. Glavni organizažor pužovanja na Djerbu je OaŽiŽ žourž, Slovenija. KATEGORIZACIJA Kažegorizacija hožela određena je od Žžrane MiniŽžarŽžva žurizma zemlje u koju pužuježe prema Žžandardima, koje propižuju njihove dr avne in- Žžižucije, a koji nižu idenžični našima. PoŽžoji mogućnožž da neki hoželi u međuvremenu promijene oznaku kao i vržžu kažegorije u višu ili ni u od one koja Že nalazi u kažalogu. Za promjenu kažegorije hožela organizažor ne preuzima odgovornožž. PRIJAVA/ODJAVA Prema međunarodnim Žžandardima i ugovorima Žklopljenim Ž hoželijerima ulazak u Žmješžajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 Žaži, a ižža Že obično mora napužžiži do 10 Žaži na dan završežka užluge, ukoliko za Žvaki pojedini Žmješžajni kapacižež u programu nije određeno drugačije. Molimo da na dan odlažka pošžuježe vrijeme izlažka kako bi Že Žoba mogla na vrijeme pripremiži za nove gožže. HOTELI I DODATNE USLUGE DolaŽkom u hožel na recepciji ćeže Žaznaži broj Žobe u kojoj ćeže boraviži. Razmješžaj Žoba uvijek vrši hožel, agencija kao organizažor na žo nema užjecaja. U mogućnožži je prožlijediži Vaše elje hoželu, ali ne mo e jamčiži njihovo ižpunjenje ožim ako za žu dodažnu užlugu nije požžojala dodažna nadoplaža. Broj jednokrevežnih Žoba u mnogim je hoželima ograničen, a prižom i veličina, oprema i polo aj nižu uvijek idenžični Žžandardnim Žobama. U Žlučaju žrokrevežnih i čežverokrevežnih Žoba (ožim ako nije drukčije navedeno) Žlobodan prožžor mo e biži manji nego u dvokrevežnoj Žobi jer Že obično u dvokrevežne Žobe Žžavljaju pomoćni le ajevi kao žreći ili čežvrži krevež, npr. Žofa ili Žklopiv krevež že nižu uvijek u Žžandardu Ž klažičnim hoželžkim krevežima pa mogu biži kraći ili u i. ObiželjŽke Žobe, u principu, pored dvaju normalnih kreveža ražpola u još i dodažnim pomoćnim le ajevima. Bračni krevež ne mo e Že garanžiraži, ali mi ćemo prožlijediži Vašu elju i zažra iži. U nekim hoželima Žefovi nižu u Žobama nego na recepciji hožela; žakođer većina hožela nema Žušilo za kožu kao Žžandardnu opremu u Žobama. Suncobrani i le aljke Žu be- Žplažni uz bazen i na pla i. U nekim all inclužive hoželima, na ražpolaganju Žu Vam ručnici za pla u uz depoziž koji Že vraća. Kod Žvakog hožela Žu navedene užluge koje hožel pru a u Žkladu Ž informacijama od , kad je izdan kažalog, ukoliko je došlo do naknadnih promjena, organizažor pužovanja, ne mo e užjecaži na že promjene. Od našeg predžžavnika na dežžinaciji, odnožno od hožela, dobiž ćeže žočne informacije koje Žu užluge uz doplažu. PLA A Većina hožela ima Žvoje privažne pješčane pla e koje Žami odr avaju i čižže. KlimažŽki uvježi, vježar i moržka Žžruja mogu naniježi moržku žravu, meduze i Žl. Zbog žoga mo e doći do ograničenja ili promjena pravila kupanja ili uporabe pla e na šžo mi na aložž nemamo užjecaja. Uzmiže u obzir da je broj le aljki i Žuncobrana ograničen. Sve pla e Žu pješčane, ali mogu Žadr avaži koraljne grebene pa je prižžup vodi omogućen pužem I

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: 780.580 km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU SLIJEDITE SUNCE U TURSKU Dobrodošlicu vam želi Sunčani odmor tim i Sunshine Holiday grupa! Tim Sunčanog odmora kao dio grupacije Sunshine Holiday omogućit će Vaš odmor, ispuniti sve želje i osigurati Vam

Detaylı

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje,

Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, TURSKA Teško da postoji još jedna takva zemlja. U njoj ima svega što nam je potrebno da bismo uživali u životu. Mora, planine, divlje rastinje, ra, koja zapljuskuju obale Turske, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ 2015 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBo azakmahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK TURSKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Detaylı

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort

2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL KONUM ODALAR. Soak Up the Sun and Splash in the Waves... Page 1 of 5. Otel Adı: Sherwood Dreams Resort 2016 YAZ OTEL TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Dreams Resort Kategori: 5 * Hotel Adres Mehmet Akif CaddesiBoğazakMahallesi 29 Sok. No 9 Serik / Antalya 07552 Telefon: +90 242 731 09 99 Faks:

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) 528 66 99 -- Fax: (242) 528 58 44 www.senzahotels.com Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016

2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 2016 YAZ FACT SHEET 18 Mayıs 2016 02 Ekim 2016 1 GENEL BİLGİLER Açılış Tarihi 1996 LOKASYON Son Yenileme 2016 Kategori 5* Toplam Alan 48.000 m² Konsept Ultra Her şey Dahil / UHD (18.05.2016-02.10.2016)

Detaylı

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR.

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. 1 İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. NAKİT/CASH LERDE İRİM VARDIR. WORLD ile 500 TL ve üzeri tüm taksitli işlemlerde 1 ay ekstre erteleme (04.06

Detaylı

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2016 YAZ SENTIDO LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : SENTIDO Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel ve Tatil Köyü KONSEPT : Ultra Herşey Dahil ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya

Detaylı

Sherwood Greenwood Resort

Sherwood Greenwood Resort GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x 85

Detaylı

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara HB = Half Board / Main building Single Standart Standart (01.03.2012-04.04.2012) 1 Adult 56.70 $ 1 Adult 1 Child (0-6) 56.70 $ 1 Adult 2 Child (0-6)(0-2) 56.70 $ HB =

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Greenwood Resort Kategori: 4 * Hotel Adres: Cumhuriyet Mah.Ahu Ünal Aysal Cad.No:16 07994 Göynük / Kemer / Antalya Telefon: +90 (242) 815 21 25 Faks: +90 (242) 815 16 41 Web Sayfası

Detaylı

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK

LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KONSEPT 2012 YAZ LETOONIA GOLF RESORT / BELEK KATEGORİ : Letoonia Golf Resort / 5 Yıldızlı Hotel & 1. Sınıf Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : İleribaşı Mevkii 07500 Belek - Antalya /

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ

2015 YAZ TANITIM BİLGİLERİ GENEL Otel Adı: Sherwood Club Kemer Kategori: 5 * Hotel Adres: Cumhuriyet mahallesi.ahu Ünal Aysal Cad.N0:37 07994 Göynük / Kemer / ANTALYA Telefon: 0090.242.815 16 55 Faks: 0090.242.815 16 75 Web Sayfası:

Detaylı

Kemerağzı Köyü Kopak Çayı Mevkii 07110 Kundu - Lara / Antalya Telefon: +90 242 352 28 00 Faks: +90 242 352 27 65 ODA TİPİ TANIM ODA BÜYÜKLÜĞÜ

Kemerağzı Köyü Kopak Çayı Mevkii 07110 Kundu - Lara / Antalya Telefon: +90 242 352 28 00 Faks: +90 242 352 27 65 ODA TİPİ TANIM ODA BÜYÜKLÜĞÜ GENEL Ootel Adı: Sherwood Breezes Resort Kategori: 5 * Hotel Adres: Kemerağzı Köyü Kopak Çayı Mevkii 07110 Kundu - Lara / Antalya Telefon: +90 242 352 28 00 Faks: +90 242 352 27 65 Web Sayfası: www.sherwoodhotels.com.tr

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL

WORLD OF SUNRISE SUNRISE PARK RESORT & SPA 2015 YAZ * ULTRA HERŞEY DAHİL Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Herşey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 70 10 Faks : +90 242 748 70 37 Web Sayfası

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ 0 PROGLA g ENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE 0 SOCIJALNOM OSIGURANJU Proglagavam Zakon o potvrdivanju sporazuma

Detaylı

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1

SENZA THE INN RESORT & SPA Tel: (242) Fax: (242) Sayfa 1 Senza The Inn Resort & Spa Hotel Hizmetleri Güzelliğin, ihtişamının, mavinin sonsuzluğuyla buluştuğu özgün mimarisiyle The Inn Resort Hotel, sizleri her anını keyifle geçireceğiniz muhteşem bir tatile

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ KAYA RAMADA PLAZA KONGRE MERKEZİ A1 KATI SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL)

Detaylı

2016 YAZ FACT SHEET. Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014

2016 YAZ FACT SHEET. Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014 2016 YAZ FACT SHEET Otelin adı Onkel Resort Beldibi Kuruluş yılı 2010 Rönovasyon 2014 Yüz ölçümü 8000 m2 Adres Göynük Mah. Başkomutan Atatürk cad.no: 171 Beldibi /Antalya Telefon +90 242 824 9292 Fax.

Detaylı

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar

2 adet engelli odası. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun iç ve dış alanlar GENEL BİLGİLER OTELİN ADI : TURUNÇ RESORT HOTEL SINIFI : 5 YILDIZLI HOTEL Adres Posta Adresi Turunç mahallesi Amos Kumlubük cad. no:5 Marmaris / Muğla P. K. 48740 Turunç / Marmaris / Muğla Telefon Numarası

Detaylı

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ

BEYAZ YILDIZ YEŞİL YILDIZ ADRES : GÖYNÜK- KEMER-ANTALYA KATEGORİ : 5 STARS HOLIDAY VILLAGE (Licence nr.3188) ALAN : 42.700M2 ISO 9001:2008 Qua.Mng.System ISO 22000:2005 Food Saf.Mng.System TELEFON : +90 242 815 14 50 MAVİ BAYRAK

Detaylı

Euroazijska Ankara km² 75 milijuna lira Islam

Euroazijska Ankara km² 75 milijuna lira Islam UPOZNAJMO: TURSKA GLAVNE ZNAČAJKE Turska je Euroazijska zemlja, što znači da se prostire na dva kontinenta. Glavni grad: Ankara Površina države: 750.580 km² Stanovništvo: cca 75 milijuna Valuta: Turska

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: 23662 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası

Detaylı

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle)

Fön Makinesi Su,Soda,Meyve Suyu(Hergün) Kasa ( Digital kilit Sistemi) Çay Kahve Seti (kettle) Hotel Adı Adres Ülke Telefon Fax Web Side E-mail Genel Müdür e-mail Satış Direktörü e-mail Rezervasyon e-mail Hotel katagori Pansiyon Yüzölçüm Yapım Yılı Son Tadilat Tarihi Çalışılan Pazarlar Evcil Hayvan

Detaylı

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA

2015 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA 2015 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Göynük Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Kemer/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 815 20 61 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ PANSİYON

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++

THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 all inclusive plus +++++ THE BLUE CONCEPT 2016 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side Antalya

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane

: Perge 90 km; Termessos 110 km; Phaselis 170 km; Myra 230 km; Aspendos 53 km; Side 15 km En Yakın Hastane OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır.

SPA WI-FI Çocuk Dostu Otel Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Denize Sıfır Konum. 8 adet açık yüzme havuzu, kapalı havuz ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Otel Bilgisi Sherwood Breezes Resort Sherwood Breezes Resort; Lara Kundu mevkiinde denize sıfır konumda bulunmaktadır. Tesis, 499 odası ile misafirlerine konforlu hizmet sağlamaktadır. Tesis; ana restoran,

Detaylı

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL 1 1 ADORA BELEK PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ADORA 2 ADORA BELEK PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ ADORA 3 ADORA BELEK 100 V SİSTEMLERİ ADORA 4 ALMİRA BURSA PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ALMİRA 5 ALMİRA BURSA PROFESYONEL

Detaylı

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR 00 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR İL İLÇE BELDE PLAJ / MARİNA ADI Antalya Alanya Merkez Keykubat Plajı Damlataş halk plajı Kleopatra Doğu Kleopatra Batı Kargıcak Kargıcak (Titan-Dinler-Drita)

Detaylı

WORLD OF SUNRISE STARLIGHT THALASSO & SPA 2015 YAZ * ULTRA ALL INCLUSIVE

WORLD OF SUNRISE STARLIGHT THALASSO & SPA 2015 YAZ * ULTRA ALL INCLUSIVE Kategori : 5 Yıldız Konsept : Ultra Her Şey Dahil Konseptin Uygulanacağı Tarih Aralığı : 01.04 31.10.2015 Adres : Kızılağaç / Side ANTALYA Telefon : +90 242 748 80 00 Faks : +90 242 748 80 50 Web Site

Detaylı

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace.

Yapılış tarihi 2005 Telefon 00 90 242 352 25 52 Fax 00 90 242 352 25 50 Ana Bina Internet adresi www.delphinhotel.com info@delphinpalace. Konum Turizmin yeni yıldızı Lara da ihtişamı ve sizlere sunduğu saray konforuyla palmiye ağaçları arasında ışıldayan Delphin Palace Antalya şehir merkezine 15 km, Antalya Havalimanı na 10 km. ve sahile

Detaylı

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km.

Antalya 75 km ( 60 Dakika) Antalya 85 km; Manavgat 13 km. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı Sınıfı Kategorisi Adres Telefon Telefax Web E-mail Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı SILENCE BEACH RESORT 5 Yıldızlı Otel 5 Yıldız Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya +90 0

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : Sınıfı : Kategorisi : Adres : Telefon : Fax : Web : İşletme Müdürü : Genel Müdür Yrd.

OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : Sınıfı : Kategorisi : Adres : Telefon : Fax : Web :   İşletme Müdürü : Genel Müdür Yrd. OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Fax : +90 0 242 744 00

Detaylı

ODA ÖZELLİKLERİ : Bedensel Engelli Oda : Otel Standart Oda : Otel Aile Odası : Otel Süit Oda : Göl Evleri : Göl Evi Standart Oda :

ODA ÖZELLİKLERİ : Bedensel Engelli Oda : Otel Standart Oda : Otel Aile Odası : Otel Süit Oda : Göl Evleri : Göl Evi Standart Oda : OTEL ENFORMASYON Hotel Adı : SILENCE BEACH RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Otel Kategorisi : 5 Yıldız Adres : Kızılağaç Mevki / Manavgat/ Antalya Telefon : +90 0 242 744 00 00 ( pbx ) Telefax : +90 0 242 744

Detaylı

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO FILOZOFSKI FAKULTET MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO Iskustvo međudržavnih odnosa OSMANLI İMPARATORLUĞU VE KARADAĞ Ülkeler arası ilişkiler 23. i 24. novembar

Detaylı

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00

HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 FACT SHEET PGS ROSE RESIDENCE BEACH HOTEL 5* HER ŞEY DAHİL 10.00 24.00 Adres: Atatürk Bulvarı, Yenimahalle 07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE Tel: (+90)242 814 56 00 Fax: (+90)242 814 55 52 E-Mail: Web: info@rosehotels.com.tr

Detaylı

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES SVALINN HOTEL İZMİR / TURKEY KAPASİTE 100 ODA / CAPACITY OF 100 ROOMS MAROON BOSPHOURS SUİTE İstanbul / TURKEY MARRIOTT MINSK HOTEL **** MINSK / BELARUS KAPASİTE 217 ODA / CAPACITY OF 217 ROOMS RİXOS THEME

Detaylı

2016 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/ Göynük/ ANTALYA

2016 YAZ SEZONU FACTSHEET. : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/ Göynük/ ANTALYA 2016 YAZ SEZONU FACTSHEET OTEL ADI ADRESİ : KARMIR RESORT & SPA : Cumhuriyet Mah. Ahu Ünal Aysal Cad. No:14/1 07994 Göynük/ ANTALYA TELEFON : 444 58 70 FAX : +90 242 8135504 WEB ADRESİ E-MAİL KATEGORİ

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT

PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT PORTO BELLO HOTEL RESORT & SPA 2015 YAZ KONSEPT UZAKLIK TESİSİN AÇILIŞ YILI 01.05.2002 KONUM KONYAALTI RENOVASYON HAVALİMANINA UZAKLIK 20 KM SINIF ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 6 KM SEZON ADRES Akdeniz Bulv.1.Sokak

Detaylı

: PHASELIS HILL RESORT

: PHASELIS HILL RESORT 2013 YAZ FACT SHEET GENEL BİLGİLER Otelin Adı : PHASELIS HILL RESORT Sınıfı : 5 Yıldızlı Hotel Adres : P.K. 5 07980 Kemer - Antalya - TÜRKİYE Telefon :+ 90 242 815 16 31 Pbx Telefax :+ 90 242 815 16 37

Detaylı

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC

k aya Meetıngs M eetıngs ıncentives ı NCENTIVES CONVENTIONS C ONVENTIONS EXHIBITIONS E TECHNIC k aya Meetıngs ıncentives CONVENTIONS EXHIBITIONS TECHNIC ARTEMİS KONGRE MERKEZİ ARTEMİS KONGRE MERKEZİ 750m 2 550m 2 700m 2 SALONLAR ALAN - m 2 TİYATRO SINIF U DÜZENİ BANKET RESEPSİYON (KOKTEYL) YÜKSEKLİK

Detaylı

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort

Konum. ~ 1 ~ Delphin Deluxe Resort Konum Otelimiz, deniz kenarında palmiye ağaçları ve rengarenk çiçekler arasında yer almaktadır. Antalya havalimanına 90 km Alanya ve Side ye 32 km uzaklıktadır. Özellikler Sizlere harika bir tatil olanağı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

HOTEL FACT SHEET. Genel Bilgiler Otelin İsmi Adres Telefon Fax Otelin Sıralaması Web Adres e-mail e-mail

HOTEL FACT SHEET. Genel Bilgiler Otelin İsmi Adres Telefon Fax Otelin Sıralaması Web Adres e-mail e-mail HOTEL FACT SHEET Genel Bilgiler Otelin İsmi Adres Telefon Fax Otelin Sıralaması Web Adres e-mail e-mail Jacaranda Club & Resort Taşlıburun Mevkii, Belek Turizm Merkezi, Kadriye 07500 Antalya +90 (242)

Detaylı

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6

FACT SHEET. Otel Bilgileri 1 2-3. Oda Tipleri ve Özellikleri. Aktiviteler/Hizmetler. Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 FACT SHEET İÇERİK SAYFA Otel Bilgileri 1 Tipleri ve Özellikleri 2-3 Aktiviteler/Hizmetler 4 Restaurant ve Barlar 5 Her şey Dahil Paketi 6 Otel Adı : Julian Club Hotel Sınıf : 4 * Adres : M.Fevzi Cakmak

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB

JACARANDA BEACH LUXURY CLUB GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : 2014 JACARANDA BEACH LUXURY CLUB Fact Sheet / Yaz 2015 : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 225 Kredi Kartı : Visa, Master Card

Detaylı

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015

CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 World of TUI CLUB MAGIC LIFE JACARANDA IMPERIAL Fact Sheet / Yaz 2015 GENEL BİLGİ Kategori Konsept Açılış Yılı : 2014 Yenilenme Yılı : - : 5 Yıldız : Ultra Herşey Dahil Oda Sayısı : 774 Kredi Kartı : Visa,

Detaylı

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort

Otel Bilgisi. Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Otel Bilgisi Limak Atlantis De Luxe Otel & Resort Palmiye ağaçları ile çevrili olan Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort deniz kenarında muhteşem bir konuma sahiptir. Otele adım attığınız ilk andan itibaren

Detaylı

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR

KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR TECHNIC KAYA KONGRE MERKEZİ / İZMİR KAYA KONGRE MERKEZİ ZEMİN KAT / KAYA CONVENTION CENTER GROUND FLOOR SALONLAR MEETING HALLS ALAN - m 2 AREA - m 2 TİYATRO THEATRE SINIF CLASSROOM U DÜZENİ U SHAPE BANKET

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2017 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Ultra Herşey Dahil ADRES : Karagözler Mah. Fevzi çakmak Cad. No :82 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017

OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TESİS ADI ADRES OTEL TANITIM BİLGİLERİ YAZ SEZONU 2017 TELEFON FAX : +90 242 777 00 01 KATEGORİ : 5 * AÇILIŞ : HAZİRAN - 2011 PANSİYON TİPİ WEB E-MAIL : SEAMELIA BEACH RESORT HOTEL & SPA : EVREN MAHALLESİ

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil

THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 Ultimate Ultra Herşey Dahil THE BLUE CONCEPT 2017 HOTEL BİLGİLERİ İsim : SEASHELL RESORT & SPA Sınıf : 5 Açılış : 01.06.2013 Adres : Evren Mahallesi 23. Sokak No:3 Evrenseki Side

Detaylı

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 EĞLENCE YERLERİ

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 EĞLENCE YERLERİ 1 1 BROADWAY DINER İSTANBUL PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ BROADWAY DINER 2 BROADWAY DINER İSTANBUL GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ BROADWAY DINER 3 BARIO-LATINO İSTANBUL PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ BARIO-LATINO 4 BARIO-LATINO

Detaylı

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ

2015 YAZ SEZONU OTEL GENEL BİLGİLERİ 2015 YAZ SEZONU 1 / 6 OTEL BİLGİ FORMU & HERŞEY DAHİL PLUS KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı : Aurum Spa Beach Resort Hotel Adresi : Fevzi Paşa Mah Kumluk Cad oteller Mevkii no 10 Akbük/Didim-Aydın

Detaylı