T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci kayıt ve kabulüne ilişkin esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan kararlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen: a) Üniversite: Gedik Üniversitesi'ni, b) T.C. : Türkiye Cumhuriyeti'ni, c) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, d) YDS: Yabancı Dil Sınavı'nı, e) TOEFL: Yabancı Dil (İngilizce) Test Sınavı'nı (Test of English As a Foreign Language), f) IELTS: Uluslararası İngilizce Dili Test Sistemi (International English Language Testing System), ifade etmektedir. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulü MADDE 5- (1) Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, Üniversite Senatosunun önerisi, Mütevelli Heyetinin oluru ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. (2) Üniversite öğrencileri hakkında, 2547 sayılı Kanun ile tarihli ve sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan, "Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

2 (3) Adayların lise son sınıf ta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşulu ile; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı, tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde '(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.' ) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin i bu durumdaki çift uyrukluların, d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) e) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile, tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi, (4) Adaylardan; a) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye'de veya KKTC 'de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile, tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) 5. Maddenin 3/b bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar i ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile, tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye'de ki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye' de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5. Maddenin 3/b bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, başvurularının kabul edilmemesine, f) (Yürürlükten Kaldırıldı, tarihli, 2014/04 sayılı Senato) (5) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin aşağıdaki başarı koşullarından birini sağlamış olması gerekir.

3 a) Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve aşağıda belirtilen 'Lisans Programına Kabul Olunmak İçin Geçerli Olunan Sınav Türleri ve Diploma' şartlarından birini sağlamış olmak, Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Alımında Geçerli Sınav / Diploma türleri ve taban puanları: Sınav ve Diploma Türleri; Abitur (Alman Bakaloryası) Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma American College Test (ACT) Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii Fransız Bakaloryası Taban Puanları; En fazla 4 diploma notu F en dalında 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için Sosyal Bilimler/Sanat dalında en az 170 Mühendislik programlan için fen dalında 240 üzerinden en az 180, fen veya edebiyat dalındaki diğer programlar için ise en az 170 Fen, Matematik ve toplam puan olarak en az 21 puan En az 3 puan En az 10 diploma notu GCE (General Certificate of Education) Başvurulan programla ilgili olmak üzere 2 dersten en az A seviyesinde puan IB(International Baccalaureate)(Uluslararası Bakalorya) En az 24 diploma notu LYSIYGS Her yıl belirlenen puan türünde Matura SAT (Scholastic Assessment Test) Reasoning Tawjihi En fazla 2 diploma notu En az 1000 toplam puan ve Ekonomi, İşletme ve Mühendislik Fakültesi için bölümünden en az 600 puan Fen dalı için tüm derslerden alınan not ortalaması en az 80, Fen veya Edebiyat dalındaki diğer programlar için en az 75 Uluslararası Bilim Olimpiyatlan TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Fen ve Mühendislik uluslararası bilim olimpiyatlannda alınmış altın, gümüş, bronz ınadalya West African Examination Council- International Senior Altı dersin her birinden Nijerya sisteminde en çok 2 (Gana School Certificate Examination (WEAC-SSCE) sisteminde en az c) ve altı dersin toplam notu 15'i aşmamalı YÖS Genel Yetenek testinden en az 40 puan

4 Ülkelere Göre Sınav ve Diploma Türleri ve taban puanları Sınav ve Diploma Türleri: AFGANİSTAN: KONKUR General State Examination (Afganistan Üniversite Giriş Sınavı) ARNAVUTLUK: Deftese Pjekurie / Certificate of Maturity AZERBAYCAN: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı BAHREYN: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) BANGLADEŞ: Higher Secondary School Certificate BEYAZ RUSYA: Belarus Central Testing Results BELÇİKA: Diploma van hoger secundair onderwij s / Certificat d'enseignment Secondaire Superieur BREZİL YA: Concurso Vestibular CEZAYİR: Cezayir Bakaloryası ÇEK CUMHURİYETİ: Maturitni Zkouska / Maturita ÇİN: Gaokao DANİMARKA: Studentereksamen (Student Examination), Hojere Forberedeiseseksamen (Higher Preparatory Examination), Hojere Handelseksamen (Higher Commercial Exam), Hojere Teknisk Eksamen (Higher Technical Exam) Taban Puanlar: 350 puan üzerinden en az 250 En az 6 puan 700 üzerinden en az üzerinden en az üzerinden en az üzerinden en az 350 Toplamda %70 başarı puanı Toplamda %70 başarı puanı En az 11 puan 5 üzerinden en az 3 En az 450 puan En az 7/13 puan ENDONEZYA: Ujian Akhir Nasional (UAN) ES TONY A: Günınaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate En az 60 puan En az 3/5 puan ETİYOPYA: Ethiopian Higher Education Entrance Examination EHEEE FİNLANDİYA: Ylioppilastutkintotodistus / puanı Studentexamensbetyg (national matriculation exam) GÜRCİSTAN: Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate) En az %70 başarı puanı En az % 70 başarı En az 6/1 O puan

5 GÜNEY AFRİKA: South Africa Senior Certificate HİNDİsTAN: Class XII India HSSC i ISC HOLLANDA: VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) 5 dersten en az B notu En az % 80 başarı notu En az 5.5 puan HONG KONG: Hong Kong Certificate of Education Exanrination (HKCEE) i Hong Kong Advanced Level Exanrination (H KALE) Matematik dahil en az 3 dersten en az B notu IRAQ: Al-Edadiyah/Al-Idadiyah Sixth form baccalaureat En az 70/100 puan İRAN: Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi En az 16/20 İRLANDA: Irish Leaving Certificate 1 'i Higher Level konularından olmak üzere en az 5 konuda (Higher Level konuları için en az C 1 notu, diğer konular için en az c) notu İSKOÇYA: Scottish Certificate of Education i Scottish Qualifications Certificate veya Scottish Qualifications Certificate i Scottish Certificate of Secondary Education En az üç dersten 'Higher grade' seviyesi İSRAİL: İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) i Mechina Ortalama 7 notu ve üstü İSPANYA: Spain Titulo de Bachiller (LOGSE) En az 6/1 O notu İSVEÇ: Sweden Fullstandigt Slutbetyg fran Gymnasieskolan (FSFG- Swedish schoolleaving exam) Matematik dahil toplamda 10 (iyi) notu İTALYA: Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior i Diploma di Maturita 100 üzerinden en az 65 İZLANDA: Iceland Stııdentsprôf from gymnasium 10 üzerinden en az 6 JAPONYA: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho lupper Secondary School Leaving Certificate Ortalama 3/5 KAMERUN: (British System) Cameroon GCE O KAMERUN: (French System) Baccalaureat de I'Enseignement Secondaire KAZAKİsTAN: Kazakhstan National Test Toplam 5 ders ve bu derslerden iki tanesinden A almış olmak En az 11 puan En az 80 puan KENYA: Certificate of Secondary Education En az C+

6 KIRGIZİSTAN: National Scholarship Test LİTVANYA: Brandos Atestatas / Certificate of Maturity LETONYA: Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education En az 120 puan 10 üzerinden en az 6 10 üzerinden en az 6 LÜBNAN: Baccalaureat Libanais LÜKSEMBURG: Diplôme de Fin d'etudes Secondaires En az 12=B notu 45 puan ve üstü MACARİSTAN: Matura-Eerettsegi bizonyitvany ABB veya BBB, 4 veya üstü MALEZYA: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / STPM MALTA: Advanced Matriculation (AM) En az iki dersten A notu En az C notu MEKSİKA: Bachillerato 6 notu ve üstü MOGOLİsTAN: Gerchilgee / School Leaving Certificate 800 üzerinden en az 700 MOLDOV A: Baccalaureat MOLDOV A: Diplom ob Okoncanji Srednego Special'nogo Ucebnego Zavedenija NORVEÇ: Norwegian Upper Secondary School Leaving Certificate- Vitnemal fra den Videregaende Skole En az 6 ve üstü 5 puan üzerinden en az 3 6 puan üzerinden en az 3 PAKİsT AN: Pakistan Higher Secondary School Certificate HSSC POLONYA: Swiareckwo Dojrzalosci notu Başvurulan programla ilgili 3 derste en az % 70 başan 6 notu üzerinden en az 3 PORTEKİZ: Concurso Nacional de Candidatura Do Ensino Superior (National Entrance Exam), Pass Diploma de Ensino Secundario 20 üzerinden en az 16 ROMANYA: Romanya Bakaloryası RUSYA: Russian National Final School Exam EGE En az 5,5 diploma notu Toplam 4 dersten en az 280 SENEGAL: Senegal Bakaloryası SİNGAPUR: Cambridge General Certificate of Education Ordinary and Advanced Levels (Cambridge GCE O ve A Levels 12/20 puan En az 2 dersten A notu

7 SUUDİ ARABİsTAN: National Performance Test of the Overall Capacity ŞİLİ: Prueba de Selecci6n Universitaria (PSU) sri LANKA: Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations En az puan üzerinden en az 600 AAA (Matematik dahil) TANZANYA: Tanzania National Form LV Examination TA YLAND: Matayom VI (Upper Secondary Education Certificate) En az 2 dersten A notu Enaz% notu TUNUS: Baccalaureat d l'enseignement secondaire UGANDA: Uganda Advanced Certificate of Education(UACE), Cambridge Overseas Higher School Certificate and East African Advanced Certificate of Education / East African Certificate of Education or School Certificate (EAC) En az 10 puan "O" notuyla minimum 5 derste başarılı olmak UKRAYNA: Ukrainian External Independent Testing VENEZUELLA: Bachiller en Ciencias Or en Humanidades (Secondary School Diploma in the Sciences or Humanities VİETNAM: The School Leaving Examination (Ky Thi TotNghiep Pho Thong Trung Hoc) 2 tanesi başvurulan alanla ilgili olmak üzere üç sınavartalamasının en az 150 olması En az 13 En az 6,5 puan YENİ ZELANDA: New Zealand University Entrance Bursaries and Scholarship Exam) YUNANİsTAN: Apolytirion of Lykeo / Secondary School Leaving Certificate 500 üzerinden en az üzerinden en az 12 ZAMBIA: Zambia School Certificate (ZSC) Kimya, Fizik ve Matematik dahil 6 akademik alanda 4 ya da üstü puan b) Türkiye de ki Üniversitelerin yapmış olduğu 'Yabancı Öğrenci Kabul Sınav'larının birinden başarılı olmak, c) Gedik Üniversitesinin açmış olduğu 'Yabancı Öğrenci Kabul Sınavı'ndan (100 üzerinden) en az 50 puan alarak başarılı olmak. (6) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında, öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde

8 Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GeE, Tawjihi, v.s.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesi ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vb.) geçerlilik süreleri iki yıl olarak sınırlandırılması. (7) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan bölümlerde, yurt dışından öğrenci kabulü hususunda aşağıdaki standartlardan birini sağlamak zorunludur: a) Öğretim yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından açılan İngilizce yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 60 veya üzeri not almak gereklidir. b) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan TOEFL-IBT'den 80, TOEFL-PBT'den 500, IELTS (akademik)'den 5 puan ve üzeri almak, YDS sınavından ise 60 puan ve üstü almak gereklidir. c) Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği/edeceği ulusal veya uluslararası geçerliliği olan diğer sınavlarda yeterli puan ve bu puanın hangi nota denk geleceği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün değerlendirmesiyle belirlenir. (8) Yurtdışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeyleri üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenilen belgeler çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu yapılacak Türkçe sınavından 100 üzerinden 60 puan alanlar ile diğer üniversitelerin TÖMER sınavlarından eş değer puan almış olanlar Türkçe hazırlık eğitiminden muaf olurlar. Diğerleri Türkçe hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Öğrenim Ücreti MADDE 6-(1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücreti, Gedik Üniversitesi'nin yetkili kurullarınca belirlenir. Kontenjanlar MADDE 7-(1) Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin üniversitenin herhangi bir bölümüne ve programına başvuru olmaması ve/veya program kontenjanının dolmaması halinde, kontenjanlar Gedik Üniversitesi'nin herhangi bir başka bölümüne ve programına eklenebilir. Diğer İlkeler MADDE 8-(1) Üniversiteye yurt dışından gelecek öğrenciler, maddi imkanlarının Türkiye'de yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla, maddi bir güvence miktarını belgelendirirler. Bu miktar, her yıl Gedik Üniversitesi'nin yetkili kurullarınca belirlenir. (2) (Değişik: tarih, 2014/25 sayılı senato) Ülkemizdeki üniversitelerin yasal olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu adaylardan kabul ettikleri öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlenir. Ara dönemde başvuran adaylara, başvuru şartlarını sağladığı taktirde, bir önceki yıldaki öğrenci kabul kontenjanının 1/3 'ünü aşmayacak şekilde, bir sonraki Eğitim-Öğretim yılı için 'Ön Kabul Mektubu' verilebilir.

9 (3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde Üniversiteyi seçmelerine imkan sağlamak üzere, tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına, Üniversitenin yurt dışı eğitim fuarlarına katılımının teşvik edilmesine ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Üniversite bünyesinde, "Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ofisi" oluşturulur. (4) Üniversite tarafından belirlenen, yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimi oluşturularak, Üniversite web sayfasında ilan edilir, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgiler ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 9-(1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (2) Bu yönerge hükümlerini, Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür. (3) Üniversite Senatosunun tarihli,2013/07 sayılı toplantısında kabul edilen Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. (4) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. (Yönerge tarihli, sayılı Senatoda kabul edilmiştir.)

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNİN KABUL ETTİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK SKOR Uluslararası Bakalorya (IB) en az 30 Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) 60% TÜBİTAK ın tanıdığı

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi'ne bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Yönergenin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı