Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì"

Transkript

1 Vergi qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

2 áåçéâáäéê Yönetici Özeti 1 A. Türkiye de Ar-Ge Faaliyetleri 2 1. Türkiye de Ar-Ge Harcamaları 2. Türkiye de Ar-Ge Personeli 3. Türkiye de Özel Sektör ve Ar-Ge B. Ar-Ge Harcamalarının Vergisel Boyutu Tanımlar ve Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler 2. Katma Değer Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler 3. Kurumlar Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler 4. İndirimden Yararlanma Prosedürü 5. Düzenlemeler Yeterli mi? C. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge İndirimi 2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 3. Sigorta Primi Teşviki 4. Damga Vergisi İstisnası 5. Teknogirişim Sermayesi Desteği 6. Gelir Yazmama D. Sonuç 20 Ek: Ar-Ge Faliyetleri ile İlintili Teşvikler 22

3 v åéíáåá= òéíá Bilindiği üzere özellikle İkinci Dünya Savaşı ndan sonra bilim, teknoloji ve toplum ilişkilerinin organize bir bağ kazanması, teknolojik buluş ile yeniliklerin birer üretim ve tüketim malı halinde büyük değer kazanması ve bunların değişik boyutlara ulaşması, bütün dünyada yeni toplumsal hedeflerin belirlenmesine yol açmıştır. Bu durum da tüm dünya ülkelerinin, amansız bir bilim ve teknoloji mücadelesine girmesini zorlayıcı hale getirmiştir. Belki de konuya 1980 li 90 lı yıllardaki bakış açısıyla bakmak daha sağlıklı yaklaşımlar sağlayacaktır. Avrupa Birliği nin oluşumu bu konuda bizlere ışık tutacaktır. Hatırlanacağı üzere, AET ya da Avrupa Topluluğu, (İngilizce deki karşılığı ile EEC ) ekonomi sözcüğü ağır bastığı için, öncelikle konuya bir ekonomik birlik gözü ile yaklaşılmış ve bununla ilgili çeşitli arayış ve çözümlerde ekonomiye öncelik verilmiştir. Şüphesiz bu doğrudur ancak, konunun biraz derinliğine inildiğinde Avrupa Topluluğu nun varoluş temelinde teknolojik rekabetin ağırlıklı oduğu tesbit edilecektir. (Tabi ki daha sonrasında siyasi birlik sonucunu doğurmuştur.) Başka bir anlamda, Avrupa Topluluğu nun ekonomi niteliği sebep değil sonuçtur. Şüphesiz şu an bizlere geride kalan yıllara ait gibi olsa da sıralanan gerekçelerin çoğu, Türkiye için de günümüzde bütünü ile geçerlidir. Bu nedenledir ki; bilimsel araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının önemi bizim gibi ülkelerde daha da büyük olur. Dolayısıyla ülkemizin sanayi politikasını ve önceliklerini bir an önce belirlemesi, ilim adamı, araştırmacı yetiştirmeye yatırım yapması ayrıca organizasyonel yapının oluşturulması gerekmektedir. Saygılarımla, Tufan Teksoy Vergi Ortağı Avrupalılara göre bunun temel nedenlerinden bazıları anılan yıllarda şöylece sıralanabilir: Bilimsel araştırma, teknolojik gelişme ve pazarlama zinciri zayıftır. Şirketlerin yönetim ve eğitim alışkanlıkları çağdaş değildir. AR-GE harcamaları için finansal kaynaklar, teşvik araçları ve risk sermayesi (Venture Capital) uygulaması yetersizdir. En önemlisi de, Avrupa nın birçok devlete bölünmesidir. Bu da kaynak savurganlığını yaratmaktadır. Sıralanan bu yetersizlikler sonucunda Avrupa ile diğer gelişmiş ülkeler arasında farklılıklar oluşmuştur. Sonuçları açıklıkla görülen bu tablonun yarattığı endişeler Avrupa Topluluğu ndaki ortakların, tek tek ulus olarak bu yarışta etken olamayacakları gerçeği Avrupa yı daha geniş kapsamlı bir teknolojik ve bilimsel bütünlük içine girmeye adeta mecbur etmiştir. 1

4 ^K=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=c~~äáóÉíäÉêá Rekabet şartlarının her geçen gün daha da çetin bir hal aldığı dünyamızda ülkelerin teknolojik alanda yarattığı yenilikler kendilerini diğerlerinden ayırarak ön plana çıkarmaktadır. Ülkelerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Ar-Ge vazgeçilmez bir alandır. Ar-Ge, uzun dönemli bir kararlılık ve yüksek maliyet gerektirmekle birlikte geri dönüşü yüksek olan bir yatırımdır. Yeterli Ar-Ge yatırımının yapılmaması ülkeleri dışa bağımlı hale getirmektedir. Bu dışa bağımlılığı son yıllarda ülkemizde kronik hale gelen dış ticaret açığı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır yılı ilk yarısı rakamlarına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı %61,90 a 1 gerilemiştir. Bu durumu yaratan diğer koşulları göz ardı etmemek kaydıyla (döviz kurlarının düşüklüğü, gümrük politikaları vs.) en büyük sebep olarak karşımıza çıkan husus, ülkemizde üretilen bir malın (hammadde-makine/teçhizat vs.) daha kalitelisinin ve/veya daha ucuzunun yurt dışından temin edilebilmesidir. Bunun da sebebi bu ülkelerin söz konusu malı daha yüksek teknolojiyle ve/veya daha ucuza üretebilmesidir. Ar-Ge yatırımlarının ülkeler için önemini ortaya koyan bir diğer gösterge de, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede Ar-Ge harcamalarının baz alınmasıdır. Ar-Ge faaliyetlerinde batılı ülkeler arasında amansız bir yarış yaşanmaktadır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği ya da sorunun önem ve ağırlığını henüz kavrayamadıkları için araştırma ve geliştirme faaliyeti yarışının çok gerisinde kalmışlardır. NK=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=e~êÅ~ã~ä~ê¼= Türkiye İstatistik Kurumu nun tarihinde yayınladığı 2006 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ülkemizde yapılan Ar-Ge yatırımlarının miktarı ve sektörel dağılımı ile ilgili önemli bir takım sonuçlar ortaya koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2006 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye de Ar-Ge harcamalarının toplam olarak milyon YTL ve bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payının 7,6 olduğu tespit edilmiştir. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması, 2006 Cari fiyatlarla (YTL) Satın alma gücü paritesi (ABD $) (1) ABD Doları (2) Toplam Ar-Ge harcaması Ar-Ge harcaması/ 7,6 GSYİH ( ) (1) Satınalma gücü paritesi (1 ABD Doları = 0,901 YTL) (2) İthalat ağırlıklı ortalama dolar kuru (1 ABD Doları = 1,4406 YTL) Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, , Sayı: 31 Bu rakamların ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için bazı karşılaştırmalar yapmak faydalı olacaktır. Avrupa Komisyonu Genel Araştırmalar Direktörlüğü nün yayınladığı 2005 yılına ait araştırma geliştirme faaliyetlerine en çok kaynak ayıranlar listesinin ilk 50 sırasındaki şirketlerin 2005 yılında toplam Ar- Ge harcamaları 168 milyar avroyu bulmaktadır. Bu tüm dünyadaki Ar-Ge harcamalarının %46 sına tekabül etmektedir. İlk 50 şirketin ilk üç sırasında ABD li şirketler bulunmaktadır. Ford Motor 6,78 milyar dolar, Pfizer 6,30 milyar dolar, General Motors ise 5,68 milyar dolar ile ilk üç sırayı paylaşıyorlar Turkishtime, 2007 Ağustos 2007 Sayısı

5 Görüldüğü üzere, Türkiye nin 2006 yılı toplam (kamu ve özel sektör) Ar-Ge harcaması yaklaşık 2,5 milyar avro ile Ford Motors un yaptığı Ar-Ge harcamasının ancak üçte birine denk gelmektedir. Başka bir ifade ile tek başına Ford Motors, Türkiye nin yaptığı toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık üç katını yapmaktadır. Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki oranı ortalama olarak Avrupa Birliği ülkelerinde %1,84, ABD de %2,68, Japonya da %3,18 iken 3 Türkiye de 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer husus ise hali hazırda yapılan Ar-Ge harcamalarının kamu ve özel sektör arasındaki dağılımıdır. AB ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde mevcut Ar-Ge harcamalarının %70 i özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin de de bu oran %70 tir den sonra hızla büyüyen İrlanda da ise kamu %32,9 luk bir Ar-Ge yatırımı yapmaktadır. Türkiye de 2006 yılı rakamları ile yapılan Ar-Ge harcamalarında kamunun payı %63 tür. Harcamaların finans kaynaklarına baktığımızda ise harcamaların %48,6 sı kamu kesimi, %46 sı ticari kesim, %5,4 ü diğer kaynaklar tarafından karşılandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı görülebilmektedir. 3. Eurostat, News Release, 06/ January 2007, 3

6 Avrupa Birliği nin İstatistik Ofisi olan Eurostat tarafından 12 Ocak 2007 tarihli Avrupa Birliği ndeki Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile ilgili haber bülteninde yayınlanan aşağıdaki tablo, ülkemizin Ar-Ge alanında nerede yer aldığı ve nereye ulaşması gerektiği konusunda önemli bilgiler vermektedir. Ar-Ge Yoğunluğu, Ar-Ge Harcamalarının GSYİH içindeki Payı (%) (Milyon Euro) Ar-Ge Harcaması Toplam Ar-Ge Harcamalarının Özel Kesim Tarafından Finanse Edilen Kısmı (%) Yıllık Ortalama Artış Oranı (%) AB27 1,88 1,84 1, ,5 54,9 AB25 1,88 1,85p 1, ,5 54,9 AB15 1,94 1,91 1, ,4 55,2 Belçika 2,08 1,85 1,82p 5.428p -1,7 60,3** Bulgaristan 0,47 0,51 0, ,8 28,2 Çek Cumh. 1,2 1,26 1, ,3 52,8 Danimarka 2,39 2,48p 2,44p 5.097p 2,1 59,9** Almanya 2,46 2,5 2,51p p 1 66,8 Estonya 0,71 0,88 0,94p 104p 16,5 36,5 İrlanda 1,1p 1,21p 1,25p 2.020p 8,5 57,2 Yunanistan 0,64 0,61p 0,61p 1.112p 3,2 28,2** İspanya 0,91 1,06 1,12p p 8,4 48 Fransa 2,2 2,14 2,13p p 0,6 51,7 İtalya 1,09 1,1 : * 0,8 : G.Kıbrıs 0,25 0,37 0,4p 54p 15,2 18,9 Letonya 0,41 0,42 0, ,6 46,3 Litvanya 0,67 0,76 0, ,4 19,9 Lüksemburg 1,65**** 1,66 1,56p 458p 1,8 80,4 Macaristan 0,92 0,88 0, ,1 Malta : 0,63 0,61p 27p : 18,6*** Hollanda 1,8 1,78p : 8723*p 0,4 51,1** Avusturya 2,04p 2,23 2,36p 5784p 5,4 47,2 Polonya 0,62 0,56 0, ,1 26,9 Portekiz 0,8 0,77p 0,81p 1189p 0,4 31,7** Romanya 0,39 0,39 : 235* : 44 Slovenya 1,55 1,45 1,22p 338p : 58,5 Slovakya 0,63 0,51 0, ,6 38,3 Finlandiya 3,3 3,46 3, ,8 69,3 İsveç 4,25 : 3, ,2 65** İngiltere 1,83 1,73 : 29956* 0,7 44,2 Hırvatistan 1,11*** 1,22 : 345* 9,5 43 Türkiye 0,72 : 0, * İzlanda 2,98 2,83 : 297* 1,5 43,9** 4

7 Ar-Ge Yoğunluğu, Ar-Ge Harcamalarının GSYİH içindeki Payı (%) (Milyon Euro) Ar-Ge Harcaması Toplam Ar-Ge Harcamalarının Ticari Kesim Tarafından Finanse Edilen Kısmı (%) Yıllık Ortalama Artış Oranı (%) Norveç 1,6 1,62 1,51p 3599p 0,5 49,2** Çin 0,95 1,23 1, ,7 65,7 Japonya 3,13 3,18 : * 2 74,8 ABD 2,76 2,68p : p* 1,7 63,7p : bilgi yok p: tahmini bilgi AB27, AB25 ve AB15: Eurostat tahmini Dahil Olmayan Yıllar: * 2004, ** 2003, *** 2002, **** 2000 Türkiye nin 2005 yılı verileri Türkiye İstatistik Kurumu nun çalışmasından alınmıştır. Kaynak: Eurostat News Release, 12 January

8 OK=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=mÉêëçåÉäá Türkiye de 2006 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam Ar-Ge personeli çalışmıştır. Sektörler itibari ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2006 yılında %49,1 i yükseköğretim kesiminde, %33,1 i ticari kesimde ve %17,8 i kamu kesiminde bulunmaktadır. TZE cinsinden kişiye düşen toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı 2006 yılında 26 kişidir. 4 Bu rakamların ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için, bir kaç ülkenin kişi başına düşen Ar-Ge personeli sayısını belirtmekte fayda görüyoruz: İsveç (157), Finlandiya (148), Rusya Fed. (146), Fransa (143) ve Japonya (136). Bizim ülkemize nispeten daha yakın ekonomik göstergelere sahip olan Portekiz de bile on bin kişiye 34,5 Ar-Ge personeli düşmektedir. PK=qΩêâáóÉÛÇÉ= òéä=péâí ê= îé=^êjdé R Şirketlerin halka açık finansal tablolarına göre oluşturulan Ar-Ge 100 listesi Türkiye de 2006 senesinde Ar-Ge ye en çok para harcayan şirketin Arçelik olduğunu gösteriyor. Türkiye nin Ar-Ge şampiyonunun bu konuda harcadığı para 76 milyon YTL. Listenin sondan üçüncü sırasında ise bir dev bulunuyor. Belki de listenin en ilginç sonuçlarından biri bu. ISO 500 ün birincisi, Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ ın 2006 yılı Ar-Ge harcaması sadece 26 bin YTL. Türkiye nin ilk 100 Ar-Ge şirketinin toplamda araştırma geliştirme faaliyetlerine harcadıkları tutar ise YTL. Şirketlerin yaptıkları Ar-Ge harcamaları net satış gelirlerine oranlandığında ise ilk sırada sanayi kuruluşu BMC yer alıyor. BMC nin Ar-Ge harcamaları net satış gelirlerinin %5,79 unu oluşturuyor. Türkiye nin Ar-Ge şampiyonu Arçelik in net satış gelirlerinden araştırma geliştirme faaliyetleri için ayırdığı pay ise %1,09. Listenin tamamına bakıldığında ise 100 şirketten 73 tanesinin Ar-Ge harcamalarının net satış gelirlerine oranının %1 in altında olduğu görülüyor. %10 barajını ise sadece altı şirketin aşabildiği görülüyor. İlk 100 listesinde en çok bilişim şirketleri (11 adet) yer alıyor. Bu 11 şirketin toplamda yaptığı Ar-Ge harcamaları 31 milyon YTL. Türkiye nin en hızlı 50 teknoloji şirketinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast50 program koordinatörü Ebru Tuygun, yılları arasında en hızlı 50 bilişim şirketinin %20 sinin 100 bin Avro dan az, %50 sinin 100 bin 500 bin Avro arası, %13 ünün 500 bin 1 milyon avro arası, %17 sinin de 1-8 milyon avro arası Ar-Ge harcaması yaptığını belirtiyor. Bilişimcileri 10 şirket ile tekstilciler takip ediyor. Tekstilcilerin zirvesinde 3 milyon YTL ye yaklaşan Ar-Ge harcaması ile Akın Tekstil bulunuyor. Tekstilcileri toplamda yaptığı Ar-Ge harcaması bilişimcilerin üçte birine karşılık geliyor. Tekstilcilerin hemen ardından 9 şirket ile metal eşya sanayi geliyor. Metal eşya üreticileri listeye göre en fazla para harcayan sektör. Sektörün listedeki temsilcilerinin 2006 yılında toplam 180 milyon YTL lik Ar- Ge harcaması yaptığı görülmektedir. Buradaki listeye göre Türkiye nin ilk 100 Ar-Ge şirketi arasında yer alan metal eşya üreticilerinden hiç biri kendi sektörleri için oluşan ideal Ar- Ge oranı olan %2 yi yakalayamıyor. Bu sektörde Ar-Ge harcaması / Net Satış gelir oranına göre birinci olan Beko ya ait rakam ise %1,13. Türkiye nin ihracatının motor güçlerinden otomotiv sektörü ise listemize göre metal eşya üreticilerinden sonra en çok para harcayan sektör. Sektörün listedeki temsilcilerinin 2006 yılında yaptıkları Ar-Ge harcaması yaklaşık 130 milyon doları buluyor TÜİK Haber Bülteni, , Sayı: Turkishtime, Ağustos 2007

9 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 1 ARÇELİK ,09% 2 VESTEL ,09% 3 BMC ,79% 4 FORD ,64% 5 SIEMENS ,83% 6 ASELSAN ,45% 7 BEKO ,14% 8 ŞİŞECAM ,61% 9 BSH EV ALETLERİ ,93% 10 TOFAŞ ,30% 11 BOSCH ,68% 12 LOGO YAZILIM ,35% 13 EİS ECZACIBAŞI ,73% 14 OTOKAR ,98% 15 ABDİ İBRAHİM İLAÇ ,03% 16 BRİSA ,92% 17 AKSA ,42% 18 TRAKYA CAM ,80% 19 ARGELA YAZILIM ,14% 20 UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ ,89% 21 DYO ,50% 22 TÜRK TRAKTÖR ,85% 23 İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ,33% 24 KARASCH YAZ. VE GÜV. TEKN EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,08% 26 ALCATEL TELETAŞ ,70% 27 ANADOLU ISUZU ,90% 28 INVENOA YAZILIM PINAR ,97% 30 DEVA İLAÇ ,88% 31 İPEK MATBAACILIK ,53% 32 KORDSA ,31% 33 AKIN TEKSTİL ,70% 34 DEMİRDÖKÜM ,41% 35 ANADOLU CAM ,35% 36 AYGAZ ,08% 37 EGE SERAMİK ,28% 38 ALARKO CARRIER ,79% 39 KARSAN OTOMOTİV ,69% 40 TREDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ,43% 41 ARSAN TEKSTİL ,20% 42 AIRTIES ,00% 7

10 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket (devam) Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 43 KAREL ELEKTRONİK ,57% 44 YEŞİM TEKSTİL ,23% 45 HES KABLO ,30% 46 DÖKTAŞ ,37% 47 SODA SANAYİİ ,33% 48 KÜTAHYA PORSELEN ,81% 49 KENT GIDA ,36% 50 PETKİM PETROKİMYA ,05% 51 NORTEL NETWORKS NETAŞ ,04% 52 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ ,31% 53 MARSHALL BOYA ,45% 54 LİNK BİLGİSAYAR ,52% 55 MUTLU AKÜ ,60% 56 ÜLKER GIDA ,06% 57 BOSSA ,35% 58 TÜRK PRSYMIAN KABLO ,19% 59 PINAR ,37% 60 BURSA ÇİMENTO ,25% 61 ÇEMTAŞ ,51% 62 ECZACIBAŞI BİLİŞİM ,74% 63 MODEL BİLİŞİM ,20% 64 AKSU İPLİK ,61% 65 MENSA MENSUCAT ,66% 66 ÇBS ,21% 67 ULTRASONİK BİLİŞİM KLİMASAN ,45% 69 TUKAŞ GIDA ,22% 70 İHLAS EV ALETLERİ ,50% 71 YATAŞ ,25% 72 BOLU ÇİMENTO ,20% 73 SARKUYSAN ,02% 74 ALTINYILDIZ ,13% 75 BERDAN TEKSTİL ,35% 76 MEGES BOYA ,11% 77 ALKİM KİMYA ,18% 78 BİRLİK MENSUCAT ,14% 79 DENİZLİ CAM ,53% 80 TİRE KUTSAN ,09% 81 DARDANEL ,19% 82 BAK AMBALAJ ,21% 83 KELEBEK MOBİLYA ,43% 84 AKAL TEKSTİL ,01% 8

11 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket (devam) Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 85 AKENERJİ ELEKTRİK ,03% 86 BANVİT ,03% 87 TAT KONSERVE ,02% 88 PARSAN MAKİNE PARÇALARI ,06% 89 DEMİSAŞ ,06% 90 NUH ÇİMENTO ,01% 91 BURÇELİK ,25% 92 ADANA ÇİMENTO ,02% 93 EMEK ELEKTRİK ,35% 94 ALKIM KAĞIT ,05% 95 KRİSTAL KOLA ,12% 96 ADEL KALEMCİLİK ,05% 97 DOĞUSAN BORU ,98% 98 TÜPRAŞ ,00% 99 FRİGO PAK GIDA ,07% 100 PLASTİKKART BİLİŞİM ,07% Kaynak: Turkishtime, Ağustos 2007 sayısı Ülkemizin Ar-Ge konusunda geri kalmasında hem devlet hem de özel sektör eşit derecede sorumludurlar. Özel sektör, Ar-Ge konusunun dünya çapındaki rekabet şartları açısından ne kadar önemli olduğunu kavrayıp bu alana yeterince eğilmemiş, kamu kesimi de özel sektörü destekleyici ya da teşvik edici politikaları hayata geçirmemiştir. Avrupa Birliği ne aday ülke olarak Türkiye nin diğer tüm alanlarda olduğu gibi Ar-Ge alanında da Avrupa Birliği ne üye ülkeler seviyesine gelmesi gerekmektedir. Bunun sadece devlet tarafından yapılması ya da tamamen özel sektöre terk edilmesi mümkün değildir. Yapılması gereken, devlet ve özel sektörün iş birliği içinde projeler üretip gerekli adımları atarak ülkemizin en kısa süre içinde Atatürk ün koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması için üstün bir çaba sarf etmektir. Bu çabayı devlet, adına teşvik tedbirleri dediğimiz enstrümanlar vasıtası ile yerine getirmeye çalışır. Özel sektör ise yatırımcılık ruhu ile sağladığı avantajlar sonucunda sermaye birikimini sağlar ve istihdam yaratır. Türkiye 1927 deki teşvik kanunundan bu yana üç temel teşvik sistemi uygulamıştır. 1- Hazine/Yatırım Teşvikleri: Hazine yatırım teşviklerinin temel öngörüsü ülke ekonomisine katma değer üreten, üretim yapan, makine parkı yüksek, kalıcı işletmelerin kazandırılmasını sağlamaktır. 2- İstihdam Teşvikleri: Temelinde işsizliği azaltmak, bölge ekonomilerinde işsiz yığınların erimesini sağlamak amacıyla işletme bünyelerinde sağlanacak yeni istihdama karşılık işletmelere sağlanan avantajlardan oluşmaktadır. 3- Ar-Ge Teşvikleri: Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalitesi ya da standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü mahiyetteki yeni tekniklerin kullanılmasını içinde barındıran katma değer yaratan faaliyetlere yönelik felsefeyi içermektedir. Çalışmamızın kapsamı gereği bundan sonraki bölümlerde Ar-Ge Teşvikleri konusu ele alınacak ve bu çerçevede Şu anda neredeyiz? sorusunun yanıtı aranacaktır. 9

12 10

13 _K=^êJdÉ=e~êÅ~ã~ä~ê¼å¼å séêöáëéä=_çóìíì Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere ülkelerin gelişmişlik düzeyi, Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ile ölçülmektedir. Ar-Ge kalkınmanın sihirli anahtarıdır. Bu alanda gelişmiş batılı ülkeler arasında amansız bir çekişme ve yarış yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise birkaç temel sorunun yaşandığını gözlemleyebiliriz. Kaynak yetersizliği ile Ar-Ge harcamalarının büyüme ve rekabetteki önem ve ağırlığının sözü edilen toplumlar tarafından henüz kavranamaması ile belki de en önemlisi, bu tür faaliyetlerin ağırlıklı olarak kamu tarafından yapılması ya da böyle bir beklenti içinde olunması gelişmekte olan ülkelerin araştırma ve geliştirme harcama yarışının çok gerisinde kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde kamunun Ar-Ge harcamalarındaki payı düşükken, gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge harcamaları ağırlıklı olarak kamu kesimi tarafından yapılmaktadır. Yapılan Ar-Ge harcamalarının ülkelerin gayri safi milli hasılalarına oranı da ülkelerin gelişmişlik seviyeleri açısından önem arz etmektedir. Bu oran, gelişmiş ülkelerde yüksek, gelişmekte olan ülkelerde ise düşüktür. Maalesef her iki kriterde de ülkemiz geride kalmıştır. Bu bilgiler ışığında, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yapılması gereken iki şey öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Ar-Ge harcamalarının GSMH ya oranın gelişmiş ülkelerinkine yakın seviyelere getirilmesi, ikinci ise Ar-Ge harcamalarının ağırlıklı olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilmesidir. Yani özel sektör tarafından yapılacak olan harcamanın artması sağlanmalıdır. İşte bu da kanun koyucu tarafından bilinen en yaygın yöntem olan teşvikler ile sisteme monte edilmektedir. NK=q~å¼ãä~ê=îÉ=h~åìåä~êÇ~=vÉê ^ä~å=aωòéåäéãéäéê Teknolojik gelişme ve Ar-Ge nin ülkelerin kalkınmasındaki öneminin farkına varılmasıyla birlikte çeşitli yasal düzenlemelerle bazı teşvik ve yardımlar yürürlüğe girmiştir. Bunlardan vergisel boyutu itibariyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu nda getirilen düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu nda yapılan düzenlemeler önem arz etmektedir Yasal düzenlemeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun vergilemeye yönelik hükümler içeren 8. maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 5035 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılarak, bu hükümler 4691 sayılı kanuna eklenen geçici 2. maddede yeniden düzenlenmiştir sayılı Kanunun 41. maddesiyle de anılan geçici 2. maddeye üçüncü fıkra eklenmiş olup madde aşağıdaki gibidir: Geçici Madde 2 Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar- Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, zarara uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur. Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır. 11

14 Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar- Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar vergisine tabi olmasının bir önemi yoktur. İstisna kapsamına giren faaliyetler İstisna, sadece yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır sayılı Kanunda; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar, yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü, olarak tanımlanmıştır. OK=h~íã~=aÉğÉê=sÉêÖáëá h~åìåìûåç~âá=aωòéåäéãéäéê Katma Değer Vergisi Kanunu na eklenen geçici 20. maddesine göre; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. İstisna sadece, bölgede üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsayacak bölge dışında yaratılan katma değeri kapsamayacaktır. Ayrıca katma değer vergisi istisnası sadece bölgede faaliyet gösteren kişi ve kurumlara tanınmış olup, bölgede yönetici şirket konumunda olan firmaların bu istisnadan yararlanması söz konusu değildir. Halen faaliyette bulunan Teknoparkların Listesi aşağıdaki gibidir; Ankara Cyberpark (www.cyberpark.com.tr) Batı Akdeniz Teknoparkı (www.akdeniz.edu.tr/batek/) Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark (www.gosbteknopark.com) Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (www.atap.com.tr) Hacettepe Teknokent (www.hacettepeteknokent.com.tr) İTÜ Teknopark (www.teknopark.gen.tr) İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (iztekgeb.iyte.edu.tr) Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (teknopark.kou.edu.tr) Marmara Teknokent (www.mam.gov.tr/english/ttws/index.html) ODTÜ Teknokent (www.metutech.metu.edu.tr) Selçuk Üiversitesi Teknokenti (www.selcuk.edu.tr/new/duyuru/aayhan/index2.html) Ulutek Teknoloji Gelistirme Bolgesi (http://ulutek.uludag.edu.tr/) Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (www.teknopol.yildiz.edu.tr) 12

15 PK=hìêìãä~ê=sÉêÖáëá=h~åìåìÛåÇ~âá aωòéåäéãéäéê 3.1. Tanım ve Kapsam 5520 Sayılı Kanun un 10. maddesine göre; (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". ( de yürürlüğe giren, tarihli ve sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanunun 5. maddesine göre %40 oranı %100 şeklinde değiştirilmiştir.) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No.lu Tebliğinde araştırma ve geliştirme kavramları ayrı ayrı tanımlanmamış, tebliğin Tanımlar bölümünde Ar-Ge Harcamaları tanımlanırken 10.2 Ar-Ge İndirimi bölümüne gönderme yapılmıştır. Kanun maddesinde ve tebliğin bu kısmındaki Ar-Ge faaliyeti bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi vergisel yönden Araştırma ve Geliştirme kavramları ayrı ayrı ele alınmamış, Ar-Ge Faaliyetleri olarak tanımlamaya gidilmiştir. Öte yandan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nın ek bölümünün 8.maddesinde geliştirme ve araştırma ayrı ayrı tanımlanmıştır Ar-Ge faaliyetleri Kurumlar Vergisi Tebliği ne geri dönersek tanımdan da anlaşılabileceği gibi Ar-Ge kısaca yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde işletme bünyesinde yapmış oldukları çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Fakat tebliğ sadece tanımla yetinmemiş, Ar-Ge faaliyetlerine giren ve girmeyen faaliyetleri de saymıştır. Buna göre aşağıdaki faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, Yeni ve özgün, tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin araştırılması. Bu kapsamda değerlendirilen harcamalar da aşağıdaki gibidir: Öncelikle; Ar-Ge harcamalarının bu Tebliğ kapsamında değerlendirilebilmesi için ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması gerekmektedir. İlk Madde ve Malzeme Giderleri Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamül, yedek parça ve benzeri giderleri ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayri maddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar. Personel Giderleri Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikteki personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge departmanında çalışıyor olsalar bile hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile başka departmanda çalışıp günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilecektir. Geliştirme, ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır. şeklinde tanımlanmıştır. Araştırma ise, yeni bir bilimsel ya da teknik bilgi ve anlayış kazanma amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir şeklinde tanımlanmıştır. 13

16 Genel Giderler Ar-Ge faaliyetinde yapılan elektrik, su, bakım-onarım, haberleşme, nakliye, sigorta, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayın giderleri ile bizzat Ar-Ge faaliyeti için kullanılan tesislerle ilgili kira giderleri Ar-Ge kapsamına girmektedir. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Normal bakım ve onarım giderleri dışında Ar-Ge faaliyetleriyle ile ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılan analizlerle ilgili olarak yapılan ödemelerle, bu mahiyetteki diğer ödemelerdir. Vergi, Resim ve Harçlar Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin olan ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan ayni vergi, resim ve harçları kapsar. Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler, Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere ithal edilen mallarla ilgili gümrük vergileri ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamdadır. Amortisman ve Tükenme Payları Doğrudan Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine-tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın sürekli olması gerekmektedir. Ar-Ge departmanı dışında başka faaliyetlerde de kullanılan iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlar Ar-Ge harcaması kapsamında değildir. Finansman Giderleri Ar-Ge projesi bazında yerli, yabancı ve uluslararası kurumlardan temin edilen kredilere ilişkin finansman giderleridir. Fakat bu giderlerin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilmesi için tespit ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Ar-Ge sayılmayan faaliyetler de aşağıdaki gibidir: Pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İcat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, Biçimsel değişiklikler, Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler, İlk kuruluş aşamasında kuruluş örgütlenmesiyle ilgili araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri. Kurumlar Vergisi Kanunu açısından Ar-Ge harcamalarının aktifleştirilmesi ve daha sonra amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir. Bu aktifleştirme süreci de, Ar-Ge faaliyetinin sonunda yani denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir. İster aktifleştirilsin, ister doğrudan gider yazılsın ilgili dönemde yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamı üzerinden %100 oranında Ar-Ge indirimi ayrıca hesaplanacak ve indirim konusu yapılacaktır. (5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanunun 5. maddesine göre %40 oranı %100 olarak değiştirilmiştir.) 14

17 Mükellefler, Ar-Ge harcamalarının %100 ı oranında hesaplayacakları Ar-Ge indirimini, beyanname üzerinden hesaplanan kurum kazancından indirebileceklerdir. Ar-Ge indirimi, Ar- Ge faaliyetine başlandığı andan itibaren hem yıllık beyannamede hem de geçici vergi beyannamelerinde uygulanabilecektir. Hesaplanan Ar-Ge indirimi tutarı, mükellefler tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesinin ilgili satırına yazılarak kazançtan indirilecektir. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredecektir. Hatırlatılması gereken bir husus, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu değildir. Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir. QK= åçáêáãçéå=v~ê~êä~åã~ mêçëéçωêω Ar-Ge indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, proje ve uygulama aşamalarında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birimlere göndereceklerdir. Ar-Ge Projesi Raporu, formatı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 sıra numaralı Tebliği ekinde belirtilen şekilde hazırlanıp Gelir İdaresi Başkanlığına elden ya da posta yoluyla gönderilir. Bu raporda genel olarak firma hakkında genel bilgiler, projenin genel tanıtımı (amaçlar, aşamalar, başlangıç ve bitiş tarihleri, bütçe, Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği yer, sonuçta ortaya çıkacak fikri mülkiyet hakları ile ilgili beklentiler) gibi bilgiler yer alır. Bakanlık raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, TÜBİTAK ve/veya üniversiteler ile araştırma konusunda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi veya belgeler de isteyerek gerekli incelemeler tamamlanacak ve yine formatı ilgili tebliğ ekinde belirtilen değerlendirme raporunu Gelir İdaresi Başkanlığı na ve başvuru sahibine gönderecektir. İnceleyen kuruluşlarca Ar-Ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen projeler için yapılan harcamalar mükellef tarafından haksız yere indirim konusu yapılırsa, vergi cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilir. Diğer yandan, Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Tam tasdik raporunda Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara yer verilmesi halinde, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. RK=aΩòÉåäÉãÉäÉê=vÉíÉêäá=ãá\ Yukarıda da kısaca açıklamaya çalıştığımız indirim ve istisna türü teşviklerin yanında hala yapılabilecek düzenlemelerin bulunduğu söylenebilir. İşte bu bağlamda Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge yatırımlarında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkılması hedeflenmektedir. 15

18 16

19 `K=RTQS=p~ó¼ä¼=^ê~şí¼êã~=îÉ déäáşíáêãé=c~~äáóéíäéêáåáå aéëíéâäéåãéëá=e~ââ¼åç~=h~åìå Bu kanunun amacı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Kanun ile getirilen destek unsurlarını şu şekilde özetlemek mümkündür: NK=^êJdÉ= åçáêáãá Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10. maddesine göre kurum kazancının ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 89. maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. Görüleceği üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (teknoparklar) kanunda madde kapsamına dahil edilmemiştir. Her ne kadar teknoparklara ilişkin olarak vergisel teşvik ve diğer düzenlemeler 4691 sayılı yasada yapılmış ise de anılan yasanın süre ile sınırlı olması (2013 yıl sonunda Kanun yürürlüğü son bulacaktır) nedeniyle, mali avantajlar sunan yapılar olarak günümüze kadar gelen ve diğer taraftan akademi ve sanayi arasındaki bilgi akışını da sağlayan bu bölgelerin cazibelerini ister istemez kaybettirecektir. Dolayısıyla söz konusu kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na yönelik düzenlemelerin birlikte ele alınması ve uyumlaştırılması büyük fayda arz etmektedir. 17

20 OK=dÉäáê=sÉêÖáëá=píçé~à¼=qÉşîáâá Kamu personeli hariç olmak üzere teşvik yasasından yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır. Görüleceği üzere Ar-Ge ve destek personeli için Gelir vergisi stopajı teşviki düzenlemesi getirilmiştir. Bu teşvik, Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile ilgili olarak, doktoralılar için %90, diğerleri için %80 oranında uygulanacaktır. Bu düzenleme yukarıda 1 no lu bölümde bahsettiğimiz düzenlemenin sonucu olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde çalışan Ar-Ge personelini kapsamamaktadır. Bilindiği üzere teknoparkta görevli Ar-Ge personelinin ücretinin tamamı gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, teknoparkta görevli ve bölge yöneticisinin kontrolünde olan bir projede çalışan herhangi bir Ar-Ge personelinin, bölge dışında görevli olarak geçirdiği günlerin ücreti gelir vergisinden istisna edilememektedir. Çünkü Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na göre, bölgede çalışan Ar-Ge personelinin gelir vergisi istisnasından yararlanması için fiilen bölgede bulunma şartı vardır. Bu da, teknoparklarda çalışan personel aleyhine diğer anlatımla kanun kapsamına giren yerlerde çalışan Ar-Ge personeli lehine bir sonuç oluşturup oluşturmadığını düşünmekten öte, söz konusu personelin bölge içinde veya dışında çalışması gibi hallerde uygulanacak olan hükümlerde tereddütler ve duraksamalara neden olacaktır. PK=páÖçêí~=mêáãá=qÉşîáâá Yukarıda 2. kısımda bahsedilen Ar-Ge personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Böylece, sigorta primi teşviki uygulamasından teknoparklarda çalışan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin de faydalanması öngörülmüştür. Ancak daha önce de açıkladığımız üzere Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu fiilen bölgede bulunma şartı aradığından, bu personelin Ar-Ge projesi ile ilgili bölge dışında geçirdiği günlere ait ücretleri sigorta primi teşvikinden yararlanamayacaktır. QK=a~ãÖ~=sÉêÖáëá= ëíáëå~ë¼ Bu kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. RK=qÉâåçÖáêáşáã=pÉêã~óÉëá=aÉëíÉğá Teknogirişim sermayesi; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğidir. Kanuna göre, yukarıdaki tanımda belirtilen özellikleri taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere, teminat aranmaksızın YTL ye kadar teknogirişim sermayesi hibe olarak verilir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için Yeni Türk Lirası nı geçemez. Bu tutarlar da takip eden yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 18

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5746 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa - 12 Mart 2008 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER AR-GE FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER Kamil ÖZKAN Gelir İdaresi Müdürü Ekim 2008 Araştırma geliştirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52

Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2008/33 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 13 Mart 2008 KONU : 5746 Sayılı Araştırma

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE 5746 SAYILI KANUNLA SAĞLANAN YENİ DESTEK VE TEŞVİKLER VE BUNLARDAN YARARLANMA KOŞULLARI 1. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR

5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR 5520 VE 5746 VE SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASINDA DESTEK KAPSAMINA ALINAN GİDERLERE İLİŞKİN FARKLILIKLAR Orhan ERGÜN Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürü Teknoloji ve Yenilik Destek

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ

AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ 12.03.2008/61 AR-GE FAALĐYETLERĐNE VERGĐ VE SOSYAL GÜVENLĐK PRĐMĐ TEŞVĐKLERĐ ÖZET : 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerine

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ

AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ AR-GE FAALİYETLERİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ GİRİŞ: TÜİK verilerine göre Türkiye de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna 5.12.2.1. Yasal düzenleme (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 8.maddesiyle değişen bölüm )6170 sayılı Kanunun8 7 nci maddesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ. Sadık URANLI Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TEŞVİK HAKKINDA KISA BİLGİLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEŞVİK İÇERİĞİ Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta

Detaylı

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER AR-GE VE TEKNOKENT FAALİYETLERİNE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir yildizymm.com 1 TEKNOKENT VE AR-GE FAALİYETLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER SUNUM PLANI 1. 4691 Sayılı Kanunla

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı Kavramsal Çerçeve 5746 Ar-Ge Merkezi Tasarım Merkezi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI KURUMLAR VERGİSİNDE ARGE İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Günümüzde ulusal şirketlerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretmeleri önem arz etmektedir.

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: Maliye Bakanlığından : KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. DUYURU Sayı: 2017/034 BURSA, 02.03.2017 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 14.02.2017 tarih ve

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Ar-Ge Merkezleri Kurulum Desteği BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI Amaç: Yeni

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK Mehmet AYÇİN Devlet Gelir Uzmanı Haziran 2009 Ar-Ge Ġndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Duyuru Tarihi : 13.12.2007 Duyuru No : DUYURU/2007-177 Denet Duyuru ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında düzenlenen vergi teşvikleri GİRİŞ Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve dolayısıyla toplumun refah düzeyine olan olumlu katkıları

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKINDA KANUN KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI USUL VE ESASLARI Mustafa İNANÇ * 1.Amaç ve kapsam Araştırma ve geliştirme ve

Detaylı

AR-GE İNDİRİMİ UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/018

AR-GE İNDİRİMİ UZATILMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/018 1 İstanbul, 18.02.2005 Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında, 5228 sayılı Kanunun 28. ve 31 nci maddeleri ile yapılan değişikliklerle, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Yeni Düzenleme Vergi Bülteni Tarih : 21.04.2015 Sayı : 2015/3 İçerik : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ

AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ DESTEKLERİ AR-GE MERKEZİ NEDİR? p Dar mükellef kurumların Türkiye deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ

AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ AR-GE KANUNU TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. TEġVĠK HAKKINDA KISA BĠLGĠLER II. TEMEL TANIMLAR III. TEġVĠK ĠÇERĠĞĠ Ar-Ge Ġndirimi Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi Teġviği Damga Vergisi Ġstisnası Teknogiriġim

Detaylı

AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ. (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği)

AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ. (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) AR-GE İNDİRİMİ AR-GE İNDİRİMİ (86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) 5228 sayılı Kanunla değiştirilen GVK nun 89 / 9 uncu maddesi ile KVK nun 14/6 ncı maddesi uyarınca, mükelleflerin işletmeleri

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Mükelleflerin İşletmeleri Bünyesinde Yeni Teknoloji ve ve Bilgi Araştırma Harcamalarının Ar-Ge İndirimine İlişkin

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Mükelleflerin İşletmeleri Bünyesinde Yeni Teknoloji ve ve Bilgi Araştırma Harcamalarının Ar-Ge İndirimine İlişkin Kurumlar Vergisi nel Tebliği, Mükelleflerin İşletmeleri Bünyesinde Yeni Teknoloji ve ve Bilgi Araştırma H Kurumlar Vergisi nel Tebliği, Mükelleflerin İşletmeleri Bünyesinde Yeni Teknoloji ve ve Bilgi Araştırma

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sayfa 1 / 5 KAMU KURUMLARINDAN SAĞLANAN HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Bu çalışmamızda ticari işletmelerin kamu kurumlarından sağlamış oldukları hibe desteklerin gelir

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ 10.03.2017/39-1 AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ ÖZET : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-045 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 30.09.2016 tarih ve 29843 sayılı resmi gazetede yayınlanan 06

Detaylı

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5746 R.Gazete No. 26814 Tarihi: 28.2.2008 R.G. Tarihi: 12.3.2008 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 24.02.2017 Sayı: 2017/037 Ref: 4/037 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 14.02.2017

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008 Abide-l Hurriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/10 TARİH : 06/08/2008 KONU

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

AR-GE KANUNLARI Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi AR-GE KANUNLARI 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunları 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi / Haziran.2016 Tasarım, Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Süreçleri İçin Önemli Kavramlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI 5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMALARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü 10 Mayıs 2012 1 Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetin vazgeçilmez

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı : KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri - 1 Đlgili olduğu maddeler

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:9 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0/ 99 0-0-0 FAX: 0/ 99 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 008/ 80 İstanbul, 06 Ağustos 008 KONU : Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleriyle

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASIBAĞIMSIZDENETİMDANIŞMANLIKVE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKA.Ş. www.dmf.com.tr& dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara :Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100

Detaylı

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi AR-Ge Kitapçığı. 16 December 2015

İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi AR-Ge Kitapçığı. 16 December 2015 www.pwc.com Draft İş Adamının Mali Risk Yönetim Rehberi AR-Ge Kitapçığı 16 December 2015 İÇİNDEKİLER Giriş 1. Bölüm 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 2. Bölüm 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Sayı: 2008/007 Tarih: 15 / 03 / 2008 Değerli müşterimiz, 12.03.2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.02.2008

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu

T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü. Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu T. C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar- Ge ve Tasarım Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu Sunum Planı v Kavramsal Çerçeve v 5746 v Ar- Ge Merkezi v Tasarım

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 10.08.2016/98-1 AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI 2016/9092 sayılı BKK ya göre aşağıda belirtilen göstergelerden

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 1)TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU A) TANIMLAR; Araştırma ve geliştirme (AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 10277 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE VERGİ UYGULAMALARI. Devlet Gelir Uzmanı Cem Arslan

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE VERGİ UYGULAMALARI. Devlet Gelir Uzmanı Cem Arslan AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOKENTLERDE VERGİ UYGULAMALARI Devlet Gelir Uzmanı Cem Arslan I. Türkiye deki Ar-Ge Teşviklerinin Genel Değerlendirmesi 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu - Ar-Ge indirimi

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri

Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri TAMİM 1 Tamim Tarihi : 12.04.2016 Tamim No : 6 Tamim Konusu : 6676 Sayılı Kanunun Vergi İle İlgili Hükümleri Dağıtım : Bütün Şirketler 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TEKNOKENTLERDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI İbrahim ERCAN 24 * Öz Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara

Detaylı

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi

Elit Yeminli Mali MÄşavirlik Anonim Şirketi İstanbul, 29 Şubat 2008 SirkÄler SirkÄler Numarası : Elit - 2008/2 Poyraz Sokak Sadıkoğlu 4 İşMerkezi K.1D.24 Ziverbey KadıkÜy İstanbul Telefon: (0 216) 541 90 85 pbx Faks: (0 216) 330 29 64 www.elitgrup.net

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi SİRKÜLER TARİH : 17.10 10.201.2016 SAYI : 2016-10 10-1 KONU : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) Yayımlandı ÖZETİ : Tebliğ

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

VERGĠ TEġVĠKLERĠ. Serdar Altay, Kıdemli Müdür Levent Kartal, Kıdemli Müdür 13.01.2011

VERGĠ TEġVĠKLERĠ. Serdar Altay, Kıdemli Müdür Levent Kartal, Kıdemli Müdür 13.01.2011 VERGĠ TEġVĠKLERĠ Serdar Altay, Kıdemli Müdür Levent Kartal, Kıdemli Müdür 13.01.2011 TeĢvikler Yatırımlara Sağlanan Yeni TeĢvik Paketi ve Uygulaması Serbest Bölgelere Sağlanan Vergi TeĢvikleri Ar-Ge Harcamalarına

Detaylı