Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì"

Transkript

1 Vergi qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

2 áåçéâáäéê Yönetici Özeti 1 A. Türkiye de Ar-Ge Faaliyetleri 2 1. Türkiye de Ar-Ge Harcamaları 2. Türkiye de Ar-Ge Personeli 3. Türkiye de Özel Sektör ve Ar-Ge B. Ar-Ge Harcamalarının Vergisel Boyutu Tanımlar ve Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler 2. Katma Değer Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler 3. Kurumlar Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler 4. İndirimden Yararlanma Prosedürü 5. Düzenlemeler Yeterli mi? C. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ar-Ge İndirimi 2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 3. Sigorta Primi Teşviki 4. Damga Vergisi İstisnası 5. Teknogirişim Sermayesi Desteği 6. Gelir Yazmama D. Sonuç 20 Ek: Ar-Ge Faliyetleri ile İlintili Teşvikler 22

3 v åéíáåá= òéíá Bilindiği üzere özellikle İkinci Dünya Savaşı ndan sonra bilim, teknoloji ve toplum ilişkilerinin organize bir bağ kazanması, teknolojik buluş ile yeniliklerin birer üretim ve tüketim malı halinde büyük değer kazanması ve bunların değişik boyutlara ulaşması, bütün dünyada yeni toplumsal hedeflerin belirlenmesine yol açmıştır. Bu durum da tüm dünya ülkelerinin, amansız bir bilim ve teknoloji mücadelesine girmesini zorlayıcı hale getirmiştir. Belki de konuya 1980 li 90 lı yıllardaki bakış açısıyla bakmak daha sağlıklı yaklaşımlar sağlayacaktır. Avrupa Birliği nin oluşumu bu konuda bizlere ışık tutacaktır. Hatırlanacağı üzere, AET ya da Avrupa Topluluğu, (İngilizce deki karşılığı ile EEC ) ekonomi sözcüğü ağır bastığı için, öncelikle konuya bir ekonomik birlik gözü ile yaklaşılmış ve bununla ilgili çeşitli arayış ve çözümlerde ekonomiye öncelik verilmiştir. Şüphesiz bu doğrudur ancak, konunun biraz derinliğine inildiğinde Avrupa Topluluğu nun varoluş temelinde teknolojik rekabetin ağırlıklı oduğu tesbit edilecektir. (Tabi ki daha sonrasında siyasi birlik sonucunu doğurmuştur.) Başka bir anlamda, Avrupa Topluluğu nun ekonomi niteliği sebep değil sonuçtur. Şüphesiz şu an bizlere geride kalan yıllara ait gibi olsa da sıralanan gerekçelerin çoğu, Türkiye için de günümüzde bütünü ile geçerlidir. Bu nedenledir ki; bilimsel araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının önemi bizim gibi ülkelerde daha da büyük olur. Dolayısıyla ülkemizin sanayi politikasını ve önceliklerini bir an önce belirlemesi, ilim adamı, araştırmacı yetiştirmeye yatırım yapması ayrıca organizasyonel yapının oluşturulması gerekmektedir. Saygılarımla, Tufan Teksoy Vergi Ortağı Avrupalılara göre bunun temel nedenlerinden bazıları anılan yıllarda şöylece sıralanabilir: Bilimsel araştırma, teknolojik gelişme ve pazarlama zinciri zayıftır. Şirketlerin yönetim ve eğitim alışkanlıkları çağdaş değildir. AR-GE harcamaları için finansal kaynaklar, teşvik araçları ve risk sermayesi (Venture Capital) uygulaması yetersizdir. En önemlisi de, Avrupa nın birçok devlete bölünmesidir. Bu da kaynak savurganlığını yaratmaktadır. Sıralanan bu yetersizlikler sonucunda Avrupa ile diğer gelişmiş ülkeler arasında farklılıklar oluşmuştur. Sonuçları açıklıkla görülen bu tablonun yarattığı endişeler Avrupa Topluluğu ndaki ortakların, tek tek ulus olarak bu yarışta etken olamayacakları gerçeği Avrupa yı daha geniş kapsamlı bir teknolojik ve bilimsel bütünlük içine girmeye adeta mecbur etmiştir. 1

4 ^K=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=c~~äáóÉíäÉêá Rekabet şartlarının her geçen gün daha da çetin bir hal aldığı dünyamızda ülkelerin teknolojik alanda yarattığı yenilikler kendilerini diğerlerinden ayırarak ön plana çıkarmaktadır. Ülkelerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Ar-Ge vazgeçilmez bir alandır. Ar-Ge, uzun dönemli bir kararlılık ve yüksek maliyet gerektirmekle birlikte geri dönüşü yüksek olan bir yatırımdır. Yeterli Ar-Ge yatırımının yapılmaması ülkeleri dışa bağımlı hale getirmektedir. Bu dışa bağımlılığı son yıllarda ülkemizde kronik hale gelen dış ticaret açığı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır yılı ilk yarısı rakamlarına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı %61,90 a 1 gerilemiştir. Bu durumu yaratan diğer koşulları göz ardı etmemek kaydıyla (döviz kurlarının düşüklüğü, gümrük politikaları vs.) en büyük sebep olarak karşımıza çıkan husus, ülkemizde üretilen bir malın (hammadde-makine/teçhizat vs.) daha kalitelisinin ve/veya daha ucuzunun yurt dışından temin edilebilmesidir. Bunun da sebebi bu ülkelerin söz konusu malı daha yüksek teknolojiyle ve/veya daha ucuza üretebilmesidir. Ar-Ge yatırımlarının ülkeler için önemini ortaya koyan bir diğer gösterge de, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede Ar-Ge harcamalarının baz alınmasıdır. Ar-Ge faaliyetlerinde batılı ülkeler arasında amansız bir yarış yaşanmaktadır. Buna karşılık gelişmekte olan ülkeler kaynak yetersizliği ya da sorunun önem ve ağırlığını henüz kavrayamadıkları için araştırma ve geliştirme faaliyeti yarışının çok gerisinde kalmışlardır. NK=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=e~êÅ~ã~ä~ê¼= Türkiye İstatistik Kurumu nun tarihinde yayınladığı 2006 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ülkemizde yapılan Ar-Ge yatırımlarının miktarı ve sektörel dağılımı ile ilgili önemli bir takım sonuçlar ortaya koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2006 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye de Ar-Ge harcamalarının toplam olarak milyon YTL ve bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payının 7,6 olduğu tespit edilmiştir. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması, 2006 Cari fiyatlarla (YTL) Satın alma gücü paritesi (ABD $) (1) ABD Doları (2) Toplam Ar-Ge harcaması Ar-Ge harcaması/ 7,6 GSYİH ( ) (1) Satınalma gücü paritesi (1 ABD Doları = 0,901 YTL) (2) İthalat ağırlıklı ortalama dolar kuru (1 ABD Doları = 1,4406 YTL) Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, , Sayı: 31 Bu rakamların ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için bazı karşılaştırmalar yapmak faydalı olacaktır. Avrupa Komisyonu Genel Araştırmalar Direktörlüğü nün yayınladığı 2005 yılına ait araştırma geliştirme faaliyetlerine en çok kaynak ayıranlar listesinin ilk 50 sırasındaki şirketlerin 2005 yılında toplam Ar- Ge harcamaları 168 milyar avroyu bulmaktadır. Bu tüm dünyadaki Ar-Ge harcamalarının %46 sına tekabül etmektedir. İlk 50 şirketin ilk üç sırasında ABD li şirketler bulunmaktadır. Ford Motor 6,78 milyar dolar, Pfizer 6,30 milyar dolar, General Motors ise 5,68 milyar dolar ile ilk üç sırayı paylaşıyorlar Turkishtime, 2007 Ağustos 2007 Sayısı

5 Görüldüğü üzere, Türkiye nin 2006 yılı toplam (kamu ve özel sektör) Ar-Ge harcaması yaklaşık 2,5 milyar avro ile Ford Motors un yaptığı Ar-Ge harcamasının ancak üçte birine denk gelmektedir. Başka bir ifade ile tek başına Ford Motors, Türkiye nin yaptığı toplam Ar-Ge harcamasının yaklaşık üç katını yapmaktadır. Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki oranı ortalama olarak Avrupa Birliği ülkelerinde %1,84, ABD de %2,68, Japonya da %3,18 iken 3 Türkiye de 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer husus ise hali hazırda yapılan Ar-Ge harcamalarının kamu ve özel sektör arasındaki dağılımıdır. AB ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde mevcut Ar-Ge harcamalarının %70 i özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Çin de de bu oran %70 tir den sonra hızla büyüyen İrlanda da ise kamu %32,9 luk bir Ar-Ge yatırımı yapmaktadır. Türkiye de 2006 yılı rakamları ile yapılan Ar-Ge harcamalarında kamunun payı %63 tür. Harcamaların finans kaynaklarına baktığımızda ise harcamaların %48,6 sı kamu kesimi, %46 sı ticari kesim, %5,4 ü diğer kaynaklar tarafından karşılandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı görülebilmektedir. 3. Eurostat, News Release, 06/ January 2007, 3

6 Avrupa Birliği nin İstatistik Ofisi olan Eurostat tarafından 12 Ocak 2007 tarihli Avrupa Birliği ndeki Araştırma Geliştirme Faaliyetleri ile ilgili haber bülteninde yayınlanan aşağıdaki tablo, ülkemizin Ar-Ge alanında nerede yer aldığı ve nereye ulaşması gerektiği konusunda önemli bilgiler vermektedir. Ar-Ge Yoğunluğu, Ar-Ge Harcamalarının GSYİH içindeki Payı (%) (Milyon Euro) Ar-Ge Harcaması Toplam Ar-Ge Harcamalarının Özel Kesim Tarafından Finanse Edilen Kısmı (%) Yıllık Ortalama Artış Oranı (%) AB27 1,88 1,84 1, ,5 54,9 AB25 1,88 1,85p 1, ,5 54,9 AB15 1,94 1,91 1, ,4 55,2 Belçika 2,08 1,85 1,82p 5.428p -1,7 60,3** Bulgaristan 0,47 0,51 0, ,8 28,2 Çek Cumh. 1,2 1,26 1, ,3 52,8 Danimarka 2,39 2,48p 2,44p 5.097p 2,1 59,9** Almanya 2,46 2,5 2,51p p 1 66,8 Estonya 0,71 0,88 0,94p 104p 16,5 36,5 İrlanda 1,1p 1,21p 1,25p 2.020p 8,5 57,2 Yunanistan 0,64 0,61p 0,61p 1.112p 3,2 28,2** İspanya 0,91 1,06 1,12p p 8,4 48 Fransa 2,2 2,14 2,13p p 0,6 51,7 İtalya 1,09 1,1 : * 0,8 : G.Kıbrıs 0,25 0,37 0,4p 54p 15,2 18,9 Letonya 0,41 0,42 0, ,6 46,3 Litvanya 0,67 0,76 0, ,4 19,9 Lüksemburg 1,65**** 1,66 1,56p 458p 1,8 80,4 Macaristan 0,92 0,88 0, ,1 Malta : 0,63 0,61p 27p : 18,6*** Hollanda 1,8 1,78p : 8723*p 0,4 51,1** Avusturya 2,04p 2,23 2,36p 5784p 5,4 47,2 Polonya 0,62 0,56 0, ,1 26,9 Portekiz 0,8 0,77p 0,81p 1189p 0,4 31,7** Romanya 0,39 0,39 : 235* : 44 Slovenya 1,55 1,45 1,22p 338p : 58,5 Slovakya 0,63 0,51 0, ,6 38,3 Finlandiya 3,3 3,46 3, ,8 69,3 İsveç 4,25 : 3, ,2 65** İngiltere 1,83 1,73 : 29956* 0,7 44,2 Hırvatistan 1,11*** 1,22 : 345* 9,5 43 Türkiye 0,72 : 0, * İzlanda 2,98 2,83 : 297* 1,5 43,9** 4

7 Ar-Ge Yoğunluğu, Ar-Ge Harcamalarının GSYİH içindeki Payı (%) (Milyon Euro) Ar-Ge Harcaması Toplam Ar-Ge Harcamalarının Ticari Kesim Tarafından Finanse Edilen Kısmı (%) Yıllık Ortalama Artış Oranı (%) Norveç 1,6 1,62 1,51p 3599p 0,5 49,2** Çin 0,95 1,23 1, ,7 65,7 Japonya 3,13 3,18 : * 2 74,8 ABD 2,76 2,68p : p* 1,7 63,7p : bilgi yok p: tahmini bilgi AB27, AB25 ve AB15: Eurostat tahmini Dahil Olmayan Yıllar: * 2004, ** 2003, *** 2002, **** 2000 Türkiye nin 2005 yılı verileri Türkiye İstatistik Kurumu nun çalışmasından alınmıştır. Kaynak: Eurostat News Release, 12 January

8 OK=qΩêâáóÉÛÇÉ=^êJdÉ=mÉêëçåÉäá Türkiye de 2006 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam Ar-Ge personeli çalışmıştır. Sektörler itibari ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2006 yılında %49,1 i yükseköğretim kesiminde, %33,1 i ticari kesimde ve %17,8 i kamu kesiminde bulunmaktadır. TZE cinsinden kişiye düşen toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı 2006 yılında 26 kişidir. 4 Bu rakamların ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için, bir kaç ülkenin kişi başına düşen Ar-Ge personeli sayısını belirtmekte fayda görüyoruz: İsveç (157), Finlandiya (148), Rusya Fed. (146), Fransa (143) ve Japonya (136). Bizim ülkemize nispeten daha yakın ekonomik göstergelere sahip olan Portekiz de bile on bin kişiye 34,5 Ar-Ge personeli düşmektedir. PK=qΩêâáóÉÛÇÉ= òéä=péâí ê= îé=^êjdé R Şirketlerin halka açık finansal tablolarına göre oluşturulan Ar-Ge 100 listesi Türkiye de 2006 senesinde Ar-Ge ye en çok para harcayan şirketin Arçelik olduğunu gösteriyor. Türkiye nin Ar-Ge şampiyonunun bu konuda harcadığı para 76 milyon YTL. Listenin sondan üçüncü sırasında ise bir dev bulunuyor. Belki de listenin en ilginç sonuçlarından biri bu. ISO 500 ün birincisi, Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ ın 2006 yılı Ar-Ge harcaması sadece 26 bin YTL. Türkiye nin ilk 100 Ar-Ge şirketinin toplamda araştırma geliştirme faaliyetlerine harcadıkları tutar ise YTL. Şirketlerin yaptıkları Ar-Ge harcamaları net satış gelirlerine oranlandığında ise ilk sırada sanayi kuruluşu BMC yer alıyor. BMC nin Ar-Ge harcamaları net satış gelirlerinin %5,79 unu oluşturuyor. Türkiye nin Ar-Ge şampiyonu Arçelik in net satış gelirlerinden araştırma geliştirme faaliyetleri için ayırdığı pay ise %1,09. Listenin tamamına bakıldığında ise 100 şirketten 73 tanesinin Ar-Ge harcamalarının net satış gelirlerine oranının %1 in altında olduğu görülüyor. %10 barajını ise sadece altı şirketin aşabildiği görülüyor. İlk 100 listesinde en çok bilişim şirketleri (11 adet) yer alıyor. Bu 11 şirketin toplamda yaptığı Ar-Ge harcamaları 31 milyon YTL. Türkiye nin en hızlı 50 teknoloji şirketinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast50 program koordinatörü Ebru Tuygun, yılları arasında en hızlı 50 bilişim şirketinin %20 sinin 100 bin Avro dan az, %50 sinin 100 bin 500 bin Avro arası, %13 ünün 500 bin 1 milyon avro arası, %17 sinin de 1-8 milyon avro arası Ar-Ge harcaması yaptığını belirtiyor. Bilişimcileri 10 şirket ile tekstilciler takip ediyor. Tekstilcilerin zirvesinde 3 milyon YTL ye yaklaşan Ar-Ge harcaması ile Akın Tekstil bulunuyor. Tekstilcileri toplamda yaptığı Ar-Ge harcaması bilişimcilerin üçte birine karşılık geliyor. Tekstilcilerin hemen ardından 9 şirket ile metal eşya sanayi geliyor. Metal eşya üreticileri listeye göre en fazla para harcayan sektör. Sektörün listedeki temsilcilerinin 2006 yılında toplam 180 milyon YTL lik Ar- Ge harcaması yaptığı görülmektedir. Buradaki listeye göre Türkiye nin ilk 100 Ar-Ge şirketi arasında yer alan metal eşya üreticilerinden hiç biri kendi sektörleri için oluşan ideal Ar- Ge oranı olan %2 yi yakalayamıyor. Bu sektörde Ar-Ge harcaması / Net Satış gelir oranına göre birinci olan Beko ya ait rakam ise %1,13. Türkiye nin ihracatının motor güçlerinden otomotiv sektörü ise listemize göre metal eşya üreticilerinden sonra en çok para harcayan sektör. Sektörün listedeki temsilcilerinin 2006 yılında yaptıkları Ar-Ge harcaması yaklaşık 130 milyon doları buluyor TÜİK Haber Bülteni, , Sayı: Turkishtime, Ağustos 2007

9 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 1 ARÇELİK ,09% 2 VESTEL ,09% 3 BMC ,79% 4 FORD ,64% 5 SIEMENS ,83% 6 ASELSAN ,45% 7 BEKO ,14% 8 ŞİŞECAM ,61% 9 BSH EV ALETLERİ ,93% 10 TOFAŞ ,30% 11 BOSCH ,68% 12 LOGO YAZILIM ,35% 13 EİS ECZACIBAŞI ,73% 14 OTOKAR ,98% 15 ABDİ İBRAHİM İLAÇ ,03% 16 BRİSA ,92% 17 AKSA ,42% 18 TRAKYA CAM ,80% 19 ARGELA YAZILIM ,14% 20 UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ ,89% 21 DYO ,50% 22 TÜRK TRAKTÖR ,85% 23 İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ,33% 24 KARASCH YAZ. VE GÜV. TEKN EREĞLİ DEMİR ÇELİK ,08% 26 ALCATEL TELETAŞ ,70% 27 ANADOLU ISUZU ,90% 28 INVENOA YAZILIM PINAR ,97% 30 DEVA İLAÇ ,88% 31 İPEK MATBAACILIK ,53% 32 KORDSA ,31% 33 AKIN TEKSTİL ,70% 34 DEMİRDÖKÜM ,41% 35 ANADOLU CAM ,35% 36 AYGAZ ,08% 37 EGE SERAMİK ,28% 38 ALARKO CARRIER ,79% 39 KARSAN OTOMOTİV ,69% 40 TREDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ,43% 41 ARSAN TEKSTİL ,20% 42 AIRTIES ,00% 7

10 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket (devam) Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 43 KAREL ELEKTRONİK ,57% 44 YEŞİM TEKSTİL ,23% 45 HES KABLO ,30% 46 DÖKTAŞ ,37% 47 SODA SANAYİİ ,33% 48 KÜTAHYA PORSELEN ,81% 49 KENT GIDA ,36% 50 PETKİM PETROKİMYA ,05% 51 NORTEL NETWORKS NETAŞ ,04% 52 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ ,31% 53 MARSHALL BOYA ,45% 54 LİNK BİLGİSAYAR ,52% 55 MUTLU AKÜ ,60% 56 ÜLKER GIDA ,06% 57 BOSSA ,35% 58 TÜRK PRSYMIAN KABLO ,19% 59 PINAR ,37% 60 BURSA ÇİMENTO ,25% 61 ÇEMTAŞ ,51% 62 ECZACIBAŞI BİLİŞİM ,74% 63 MODEL BİLİŞİM ,20% 64 AKSU İPLİK ,61% 65 MENSA MENSUCAT ,66% 66 ÇBS ,21% 67 ULTRASONİK BİLİŞİM KLİMASAN ,45% 69 TUKAŞ GIDA ,22% 70 İHLAS EV ALETLERİ ,50% 71 YATAŞ ,25% 72 BOLU ÇİMENTO ,20% 73 SARKUYSAN ,02% 74 ALTINYILDIZ ,13% 75 BERDAN TEKSTİL ,35% 76 MEGES BOYA ,11% 77 ALKİM KİMYA ,18% 78 BİRLİK MENSUCAT ,14% 79 DENİZLİ CAM ,53% 80 TİRE KUTSAN ,09% 81 DARDANEL ,19% 82 BAK AMBALAJ ,21% 83 KELEBEK MOBİLYA ,43% 84 AKAL TEKSTİL ,01% 8

11 Ar-Ge'ye En Çok Kaynak Ayıran 100 Şirket (devam) Kurum 2006 Ar-Ge Harcamaları Net Satış Geliri Ar-Ge Harcaması / Net Satış Geliri 85 AKENERJİ ELEKTRİK ,03% 86 BANVİT ,03% 87 TAT KONSERVE ,02% 88 PARSAN MAKİNE PARÇALARI ,06% 89 DEMİSAŞ ,06% 90 NUH ÇİMENTO ,01% 91 BURÇELİK ,25% 92 ADANA ÇİMENTO ,02% 93 EMEK ELEKTRİK ,35% 94 ALKIM KAĞIT ,05% 95 KRİSTAL KOLA ,12% 96 ADEL KALEMCİLİK ,05% 97 DOĞUSAN BORU ,98% 98 TÜPRAŞ ,00% 99 FRİGO PAK GIDA ,07% 100 PLASTİKKART BİLİŞİM ,07% Kaynak: Turkishtime, Ağustos 2007 sayısı Ülkemizin Ar-Ge konusunda geri kalmasında hem devlet hem de özel sektör eşit derecede sorumludurlar. Özel sektör, Ar-Ge konusunun dünya çapındaki rekabet şartları açısından ne kadar önemli olduğunu kavrayıp bu alana yeterince eğilmemiş, kamu kesimi de özel sektörü destekleyici ya da teşvik edici politikaları hayata geçirmemiştir. Avrupa Birliği ne aday ülke olarak Türkiye nin diğer tüm alanlarda olduğu gibi Ar-Ge alanında da Avrupa Birliği ne üye ülkeler seviyesine gelmesi gerekmektedir. Bunun sadece devlet tarafından yapılması ya da tamamen özel sektöre terk edilmesi mümkün değildir. Yapılması gereken, devlet ve özel sektörün iş birliği içinde projeler üretip gerekli adımları atarak ülkemizin en kısa süre içinde Atatürk ün koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması için üstün bir çaba sarf etmektir. Bu çabayı devlet, adına teşvik tedbirleri dediğimiz enstrümanlar vasıtası ile yerine getirmeye çalışır. Özel sektör ise yatırımcılık ruhu ile sağladığı avantajlar sonucunda sermaye birikimini sağlar ve istihdam yaratır. Türkiye 1927 deki teşvik kanunundan bu yana üç temel teşvik sistemi uygulamıştır. 1- Hazine/Yatırım Teşvikleri: Hazine yatırım teşviklerinin temel öngörüsü ülke ekonomisine katma değer üreten, üretim yapan, makine parkı yüksek, kalıcı işletmelerin kazandırılmasını sağlamaktır. 2- İstihdam Teşvikleri: Temelinde işsizliği azaltmak, bölge ekonomilerinde işsiz yığınların erimesini sağlamak amacıyla işletme bünyelerinde sağlanacak yeni istihdama karşılık işletmelere sağlanan avantajlardan oluşmaktadır. 3- Ar-Ge Teşvikleri: Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalitesi ya da standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü mahiyetteki yeni tekniklerin kullanılmasını içinde barındıran katma değer yaratan faaliyetlere yönelik felsefeyi içermektedir. Çalışmamızın kapsamı gereği bundan sonraki bölümlerde Ar-Ge Teşvikleri konusu ele alınacak ve bu çerçevede Şu anda neredeyiz? sorusunun yanıtı aranacaktır. 9

12 10

13 _K=^êJdÉ=e~êÅ~ã~ä~ê¼å¼å séêöáëéä=_çóìíì Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız üzere ülkelerin gelişmişlik düzeyi, Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları kaynakların büyüklüğü ile ölçülmektedir. Ar-Ge kalkınmanın sihirli anahtarıdır. Bu alanda gelişmiş batılı ülkeler arasında amansız bir çekişme ve yarış yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise birkaç temel sorunun yaşandığını gözlemleyebiliriz. Kaynak yetersizliği ile Ar-Ge harcamalarının büyüme ve rekabetteki önem ve ağırlığının sözü edilen toplumlar tarafından henüz kavranamaması ile belki de en önemlisi, bu tür faaliyetlerin ağırlıklı olarak kamu tarafından yapılması ya da böyle bir beklenti içinde olunması gelişmekte olan ülkelerin araştırma ve geliştirme harcama yarışının çok gerisinde kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde kamunun Ar-Ge harcamalarındaki payı düşükken, gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge harcamaları ağırlıklı olarak kamu kesimi tarafından yapılmaktadır. Yapılan Ar-Ge harcamalarının ülkelerin gayri safi milli hasılalarına oranı da ülkelerin gelişmişlik seviyeleri açısından önem arz etmektedir. Bu oran, gelişmiş ülkelerde yüksek, gelişmekte olan ülkelerde ise düşüktür. Maalesef her iki kriterde de ülkemiz geride kalmıştır. Bu bilgiler ışığında, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yapılması gereken iki şey öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Ar-Ge harcamalarının GSMH ya oranın gelişmiş ülkelerinkine yakın seviyelere getirilmesi, ikinci ise Ar-Ge harcamalarının ağırlıklı olarak özel sektör tarafından gerçekleştirilmesidir. Yani özel sektör tarafından yapılacak olan harcamanın artması sağlanmalıdır. İşte bu da kanun koyucu tarafından bilinen en yaygın yöntem olan teşvikler ile sisteme monte edilmektedir. NK=q~å¼ãä~ê=îÉ=h~åìåä~êÇ~=vÉê ^ä~å=aωòéåäéãéäéê Teknolojik gelişme ve Ar-Ge nin ülkelerin kalkınmasındaki öneminin farkına varılmasıyla birlikte çeşitli yasal düzenlemelerle bazı teşvik ve yardımlar yürürlüğe girmiştir. Bunlardan vergisel boyutu itibariyle 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu nda getirilen düzenlemeler ile Sermaye Piyasası Kanunu nda yapılan düzenlemeler önem arz etmektedir Yasal düzenlemeler Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunundaki Düzenlemeler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun vergilemeye yönelik hükümler içeren 8. maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 5035 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılarak, bu hükümler 4691 sayılı kanuna eklenen geçici 2. maddede yeniden düzenlenmiştir sayılı Kanunun 41. maddesiyle de anılan geçici 2. maddeye üçüncü fıkra eklenmiş olup madde aşağıdaki gibidir: Geçici Madde 2 Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar- Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, zarara uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumludur. Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır. 11

14 Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnası Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz. Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir. Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde, bir ilaç şirketince bölgede gerçekleştirilen Ar- Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan kanser ilacına ait gayrimaddi hakkın kiralanması veya devrinden elde edilecek kazançlar istisnadan yararlanacak, ilacın bizzat üretilerek satılması halinde bu faaliyetten elde edilen kazancın gayrimaddi hakka isabet eden kısmı hariç istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır. İstisna uygulamasında, mükellefin tam veya dar mükellefiyet esasında kurumlar vergisine tabi olmasının bir önemi yoktur. İstisna kapsamına giren faaliyetler İstisna, sadece yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara tanınmıştır sayılı Kanunda; Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar, yazılım, bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü, olarak tanımlanmıştır. OK=h~íã~=aÉğÉê=sÉêÖáëá h~åìåìûåç~âá=aωòéåäéãéäéê Katma Değer Vergisi Kanunu na eklenen geçici 20. maddesine göre; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Maliye Bakanlığı; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanılacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. İstisna sadece, bölgede üretilecek yazılım, program ve lisansını kapsayacak bölge dışında yaratılan katma değeri kapsamayacaktır. Ayrıca katma değer vergisi istisnası sadece bölgede faaliyet gösteren kişi ve kurumlara tanınmış olup, bölgede yönetici şirket konumunda olan firmaların bu istisnadan yararlanması söz konusu değildir. Halen faaliyette bulunan Teknoparkların Listesi aşağıdaki gibidir; Ankara Cyberpark (www.cyberpark.com.tr) Batı Akdeniz Teknoparkı (www.akdeniz.edu.tr/batek/) Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark (www.gosbteknopark.com) Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (www.atap.com.tr) Hacettepe Teknokent (www.hacettepeteknokent.com.tr) İTÜ Teknopark (www.teknopark.gen.tr) İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (iztekgeb.iyte.edu.tr) Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (teknopark.kou.edu.tr) Marmara Teknokent (www.mam.gov.tr/english/ttws/index.html) ODTÜ Teknokent (www.metutech.metu.edu.tr) Selçuk Üiversitesi Teknokenti (www.selcuk.edu.tr/new/duyuru/aayhan/index2.html) Ulutek Teknoloji Gelistirme Bolgesi (http://ulutek.uludag.edu.tr/) Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (www.teknopol.yildiz.edu.tr) 12

15 PK=hìêìãä~ê=sÉêÖáëá=h~åìåìÛåÇ~âá aωòéåäéãéäéê 3.1. Tanım ve Kapsam 5520 Sayılı Kanun un 10. maddesine göre; (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". ( de yürürlüğe giren, tarihli ve sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanunun 5. maddesine göre %40 oranı %100 şeklinde değiştirilmiştir.) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No.lu Tebliğinde araştırma ve geliştirme kavramları ayrı ayrı tanımlanmamış, tebliğin Tanımlar bölümünde Ar-Ge Harcamaları tanımlanırken 10.2 Ar-Ge İndirimi bölümüne gönderme yapılmıştır. Kanun maddesinde ve tebliğin bu kısmındaki Ar-Ge faaliyeti bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi vergisel yönden Araştırma ve Geliştirme kavramları ayrı ayrı ele alınmamış, Ar-Ge Faaliyetleri olarak tanımlamaya gidilmiştir. Öte yandan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nın ek bölümünün 8.maddesinde geliştirme ve araştırma ayrı ayrı tanımlanmıştır Ar-Ge faaliyetleri Kurumlar Vergisi Tebliği ne geri dönersek tanımdan da anlaşılabileceği gibi Ar-Ge kısaca yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde işletme bünyesinde yapmış oldukları çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Fakat tebliğ sadece tanımla yetinmemiş, Ar-Ge faaliyetlerine giren ve girmeyen faaliyetleri de saymıştır. Buna göre aşağıdaki faaliyetler Ar-Ge faaliyetleridir: Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, Yeni ve özgün, tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri, Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi, Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin / teknolojilerin araştırılması. Bu kapsamda değerlendirilen harcamalar da aşağıdaki gibidir: Öncelikle; Ar-Ge harcamalarının bu Tebliğ kapsamında değerlendirilebilmesi için ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması gerekmektedir. İlk Madde ve Malzeme Giderleri Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan direkt ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamül, yedek parça ve benzeri giderleri ile amortisman uygulamasına konu olmayan maddi ve gayri maddi kıymet iktisaplarına ilişkin giderleri kapsar. Personel Giderleri Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan ve faaliyetin gerektirdiği nitelikteki personel ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge departmanında çalışıyor olsalar bile hizmetliler ve benzeri vasıfsız personel ile başka departmanda çalışıp günün bir kısmında Ar-Ge departmanında çalışan personele ödenen ücretler bu kapsamda değerlendirilecektir. Geliştirme, ticari üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır. şeklinde tanımlanmıştır. Araştırma ise, yeni bir bilimsel ya da teknik bilgi ve anlayış kazanma amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir şeklinde tanımlanmıştır. 13

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum

AR-GE TeĢvikleri. Mevcut Durum AR-GE TeĢvikleri Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir Mevcut Durum Ülkemizde Ağustos 2010 itibariyle toplam 39 adet teknoloji geliştirmebölgesi kurulmuş bunların 27 si faaliyetine başlamış, geriye kalan

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun

SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun SĐRKÜLER : 2008-27 04.04.2008 KONU : AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hk. 5746 Sayılı Kanun 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı RG de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER

5746 SAYILI AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN TEŞVİKLER AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER Prof. Dr. Süreyya Sakınç YMM, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi GİRİŞ Küreselleşmenin, bilgi ve teknolojik alandaki gelişimlerin bir sonucu olarak rekabet,

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME

Detaylı

AR-GE İNDİRİMİ VE UYGULAMASI 1

AR-GE İNDİRİMİ VE UYGULAMASI 1 A- GENEL AÇIKLAMALAR AR-GE İNDİRİMİ VE UYGULAMASI 1 Bilindiği üzere ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin saptanmasında kullanılan en önemli ölçü birimi kişi başına düşen GSMH dır. Bunun yanında bir takım

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI ve TÜBİTAK Mehmet AYÇİN Devlet Gelir Uzmanı Haziran 2009 Ar-Ge Ġndirimi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER. MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E.

AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER. MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E. AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E. Hesap Uzmanı) SUNUM PLANI 2 AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER GVK

Detaylı

AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi

AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi AB ye Uyum Sürecinde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Avantajların Değerlendirilmesi An Evaluation of Tax Advantages for Venture Capital Investment Trusts in EU Adaptation Process

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 18 Aralık 2012 Rev. 18.03.2013 TS/BTB/12-17 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Uygulamalar Hakkında Sorunlar ve Çözüm Önerileri 28 Şubat 2008 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri ve Bunların Karşılaştırmalı Analizi 1 A. Kemal ÇELEBİ * Hamza KAHRİMAN ** Özet Piyasa başarısızlığı nedeniyle eksik kalan

Detaylı