GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU"

Transkript

1 GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU Mevzuat İşleri Kanunlar E Tüzükler E Yönetmelikler E Yönergeler E Tebliğler E Genelgeler İç Genelgeler E Dış Genelgeler E Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler Diğer E Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller Anlaşmalar E Sözleşmeler E Protokoller E Diğer E Faaliyet Raporları Haftalık E Aylık E Üç Aylık E Altı Aylık E Yıllık E Diğer E Brifingler ve Bilgi Notları Brifingler E Bilgi Notları E Diğer E İstatistikler 42 E Kurullar ve Toplantılar Kurullar, Senatolar, Meclisler Seçim ve Atama İşleri E Davetler ve Gündemler E Tutanaklar E Kararlar E Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni Diğer E Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Kongre E Konferans E Şura E Sempozyum E Diğer E Kalite Yönetim Sistemi Kalite El Kitabı E Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler E Talimatlar E Formlar E İzleme ve Ölçme İşlemleri İyileştirme İşlemleri

2 Bireysel Öneriler E Diğer E Mahalli İdarelerin İş ve İşlemlerine İlişkin Onaylar İl Özel İdare İhale Onayları s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E Belediye ihale İşlemleri s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E İhaleden yasaklama onayları E Tasarruf tedbirleri Genelgesine Göre Harcama izinlerine İlişkin Onaylar Başbakanlıktan alınan E Bakanlıktan alınan E Tahsis Onayları E Borçlanma Onayları E Şirket Kurulmasına İlişkin Onaylar E İşletme Kurulmasına İlişkin Onaylar E Yardım Ödenek Onayları İl Özel İdareleri E Belediyeler E Tahsis değişikliği E Onayla kapanan dosyalar E Ön İnceleme Onayları E Araştırma Onayları E Özel Denetim Onayları E Görevden Uzaklaştırma onayları Belediye başkanı E Belediye Meclis Üyeleri E Muhtarlar E İhtiyar Heyeti Üyeleri E Birlik Başkanı ve üyeleri E Göreve iade onayları E İşlemden Kaldırma Onayları E Mükerrer Onayın İptali E Belediye Sınır Tasdikleri Onayları E Birlik Tüzük Onayları Tüzük Değişikliği onayı E Diğer E İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları Doğrudan İhbar ve Şikayetler E Savcılıklardan Gelenler E Valiliklerden Gelenler E Diğer E Mahalli İdarelere Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri İl Özel İdaresi Bütçe İş ve İşlemleri Ödeneklerle ilgili işlemler E

3 Muhtar Ödenekleri E İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerine ilişkin Görüşler Talepleri ve Şikayetler İl Özel İdarelerinin Şirket Kurmaları veya Kurulmuş şirketlere İştiraklerine ilişkin işlemler E E sayılı Kanun gereği Yapılan İşlemler E Diğer E Belediye Bütçe İş ve İşlemleri Mahalli İdarelerin Bütçe Çalışmaları E sayılı Kanunla İlgili İşlemler Kamu Yararı Kararı E Kamu Yararı Kararından vazgeçme E Açılan Davalarla ilgili savunmalar E İhale yasaklamaları E İller Bankası ile yapılan yazışmalar Belediye bağlanmaları ile ilgili verilen talimatlar Belediye kurulmaları ile ilgili verilen talimatlar E E Büyükşehir bel. Hk. Yazışmalar E Diğer E Bütçe Yardımları İş ve İşlemleri Mahalli İdarelere Yardım Ödenekleri Belediyeler E İl Özel İdareleri E Diğer E Raporlar ve Layihalara İlişkin İş ve İşlemleri Denetim-Teftiş Raporları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E İlçe Özel İdareleri E Teftiş Layihaları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E Tazmin Raporları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E Diğer E Kardeş Şehirler 258 E Konsoloslukların İmza ve Mühür Örnekleri 259 E Yerel Gündem E Belediye Başkanları İş ve İşlemleri Belediye Başkanlarının Mal Bildirimlerinin Takibi

4 Gelen Mal Bildirimleri E Diğer E Belediye ve İlözel idaresi Kadro İş ve İşlemleri İl Özel İdareleri Memur E İşçi E Sözleşmeli Personel E Belediye Memur E İşçi E Sözleşmeli Personel E Diğer E Mahalli İdareler ve Bakanlığın Alayhine Açılan Davalarla İlgili Savunmalar Teşkilat ve Hizmetler İş ve İşlemleri E Belediye Kurulmaları E Birlik Kurulmaları E Birleşme ve Katılma E Sınır İçine Alınma E Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi E Belediye ve Birlik İsim Değişikliği E Belediye ve Birlik Meclisinin Feshi E Belediye Başkanının Düşürülmesi E s. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun E s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E Mahalli İdarelerin Taşıt Edinmeleri Yurt Dışı Hibeler E Diğer E Belediye ve Özel İdare İşleri 300 E Yazı ve Karar İşleri Meclis Çalışmaları E Meclis Üyeleri E Meclis Gündemleri E Meclis Toplantı Tutanakları E Meclis Kararları Meclis Kararları İlanı E Mülki Amire Gönderilen Kararlar E Onaya Gönderilen Kararlar E Meclis Komisyonları Plan ve Bütçe Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyon Toplantıları E Plan ve Bütçe Komisyon Kararları E İmar ve Bayındırlık Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Toplantıları E İmar ve Bahındırlık Komisyonu Kararları E Denetim Komisyonu

5 Denetim Komisyonu Toplantıları E Denetim Komisyonu Kararları E Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Toplantıları E Eğitim Komisyonu Kararları E Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantıları E Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kararları E Çevre ve Sağlık Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantıları E Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları E Diğer E Encümen Çalışmaları Encümen Üyeleri E Encümen Gündemleri E Encümen Kararları E Onaya Gönderilen Kararlar E Diğer E Evlendirme İşleri Evlendirme Talepleri E Evlendirme Kütüğü E Evlendirme Cüzdanları E Evlendirme Beyannameleri E Sağlık Raporları E Evlenme Ehliyet Belgeleri E Kurumlarla Yazışmalar Nüfus İdaresi Evlendirme Bildirimleri E Cumhuriyet Savcılığı E Konsolosluklar E Diğer E Zabıta İş ve İşlemleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Nöbetler ve Görev Dağılımları E Denetim Raporları Günlük Paporlar E Aylık Raporlar E Tutanaklar Araştırma Tutanakları Zaptedilen Eşyalar Tutanağı E Adres Tespit Tutanakları E Mali Durum Tespit Tutanakları E Ceza Tutanakları sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E

6 Diğer E Denetimler Esnaf Denetimleri E Pazar Denetimleri E Seyyar Denetimleri E Kurumlardan Gelen Talimatlar Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar E Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar E Tebligatlar Kurum adına yapılan Tebligatlar E Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar E Diğer E Trafik İşleri Trafik Komisyon Raporları E Tutanaklar E Diğer E Küşat Ruhsat İşleri Küşat Ruhsat Talepleri E Kurumlarla Yazışma E Küşat Heyet Raporları E Verilen Küşat ve Ruhsatlar E Diğer E Ölçü ve Ayar İşleri Ölçü ve Ayar Talepleri E Ölçü ve Ayar Beyannameleri E Ölçü Aletlerinin Kontrolü Ani Kontroller E Yıllık Kontroller E Tutanaklar E Ölçü Aletleri Kontrol Raporları E Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar E Diğer E İtfaiye İş ve İşlemleri Yangın İhbar Raporları E Yangın İstatistikleri Aylık İstatistik Raporları E Yıllık İstatistik Raporları E Yangın Raporları E Yangın Ulaşım Planları E Yangın Tatbikatları E İtfaiye Uygunluk Raporları Konut Kontrol Raporları E İşyeri Kontrol Raporları E Kamu Binaları Kontrol Raporları E Acil Yardım ve Kurtarma İşleri Acil Yardım ve Kurtarma İhbarları E Acil Yardım ve Kurtarma Müdahale Tutanakları E Diğer E

7 Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri İmar Planları Çevre Düzeni Planları E Nazım Planlar E Uygulama İmar Planları E Plan Tadilatları Plan Tadilat Talepleri E Planlama İle İlgili Onaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sayılı Kanun gereği E sayılı Kanun gereği E Kültür ve Turizm Bakanlığı sayılı Kanun gereği Sit Alanları E sayılı Kanun gereği Turizm Alanları E Özel Çevre Koruma Kurulları E sayılı Kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlığı E sayılı KHK gereği GAP İdaresi E 4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme E İdaresi 4562 sayılı Kanun gereği Sanayi ve Ticaret E Bakanlığı Parselasyon Planları E İfraz ve Tevhit İşleri İfraz İşleri E Tevhit İşleri E İmar Durum Belgeleri İmar Durum Belgesi Talepleri E Verilen İmar Durum Belgeleri E Zemin Etüdleri E Ruhsat ve İzinler İnşaat Ruhsatları İnşaat Ruhsatı Talepleri E Verilen İnşaat Ruhsatları E İskan Ruhsatları İskan Ruhsatı Talepleri E Verilen İskan Ruhsatları E Asansör Ruhsatları Asansör Ruhsatı Talepleri E Verilen Asansör Ruhsatları E Vizeler Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Talepleri E Yapılan Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi E Aplikasyon ve Yol KotuTutanakları E Toprak Vizesi Toprak Vizesi Talepleri E Yapılan Toprak Vizesi E Temel Toprak Tutanakları E Temel Vizesi

8 Temel Vizesi Talepleri E Yapılan Temel Vizesi E Temel Vizesi Tutanakları E Demir Vizesi Demir Vizesi Talepleri E Yapılan Demir Vizesi E Demir Vizesi Tutanakları E Mimari Proje E Statik Proje E Tesisat Projeleri E Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Şikayetleri Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Tutanakları İmar Para Cezaları E Yıkım Kararları E Yapı Denetim İşleri Yapı Denetim Şirketleri E Yapı Denetim Hakedişleri E Tutulan Siciller Proje Müellif Sicilleri E Müteahhit Sicilleri E Yapı Denetim Şirket Sicilleri E Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamaları Kentsel Dönüşüm ve Konut İşleri Kentsel Dönüşüm İşleri E Kentsel Dönüşüm Projeleri E Kentsel Dönüşüm Uygulamaları E Arsa Tahsis ve Satış İşleri Arsa Talepleri E Arsa Tahsis ve Satışları E Konut Tahsis ve Satış İşleri Konut Talepleri E Konut Tahsis ve Satışları E Diğer E Çevre ve Sağlık İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Ağaçlandırma Çalışmaları Ağaç ve Fidan Temini E Sera Çalışmaları E Park ve Bahçe Düzenlemeleri E Çevre Plan ve Projeleri Plan ve Proje Taslakları E Uygulanan Plan ve Projeler E Sağlık Denetimleri Rutin Denetimler Rapor ve Tutanaklar E Ani Denetimler

9 Rapor ve Tutanaklar E Esnaf Muayene İşleri E İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları E Zararlı Hayvanlarla Mücadele İlaçlama İşleri E Hayvan İtlafı E Karantina İşleri E Hayvan Barınakları E Hayvan Hastalıkları İle Mücadele E Hayvan Kesimi Muayene İşleri Hayvan Kesimi Muayene ve Kontrol E Hayvansal Ürünlerin Denetimi E Menşei Şehadetnameleri E Sağlık Kurumları Sağlık Ocakları E Hastahaneler E Poliklinik Hizmetleri E Laboratuvarlar E Aceze Evleri E Sağlık Taramaları E Cenaze Muayene İşleri E Mezarlık Hizmetleri E Defin Ruhsatları E Morg Hizmetleri E Cenaze Nakilleri Kısa Mesafeli Nakil Talepleri E Uzun Mesafeli Nakil Talepleri E Mezarlık Tesisleri E Diğer E Temizlik İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Katı Atık Toplama İşleri Katı Atık Toplama E Katı Atık Depolama E Katı Atık İmha ve Ayıklama E Temizlik Denetimi Araç Denetimleri E Ekip Denetimleri E Denetim Rapor ve Tutanakları E Diğer E Yol,Köprü Yapım İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Yıllık Çalışma Programları E Yol Yapım İşleri Yol Yapım Talepleri

10 Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri E Kamu kurumlarından gelen yol yapım talepleri E Yol Yapım Etüdleri E Yol Yapım Projeleri E Yol Yapımları E Yol Bakım ve Onarımları E Altyapı Koordinasyonu Aykome E PTT İle Koordinasyon E TEK İle Koordinasyon E Asfalt Yapım İşleri Asfalt Yapım Talepleri Vatandaşlardan gelen asfalt yapım talepleri E Kamu kurumlarından gelen asfalt yapım talepleri E Asfalt Yapım Etüdleri E Asfalt Yapım Projeleri E Asfalt Yapımları E Asfalt Bakım ve Onarımları E Köprü ve Menfez İşleri Köprü ve Menfez Talepleri Vatandaşlardan gelen talepler E Kamu kurumlarından gelen talepler E Köprü ve Menfez Yapım Etüdleri E Köprü ve Menfez Yapım Projeleri E Köprü ve Menfez Yapımı E Köprü ve Menfez Bakım ve Onarımları E Trafik İşaret ve Levhaları Trafik İşaret ve Levha Talepleri E Trafik İşaret ve Levha Etüdleri E Trafik İşaret ve Levha Projeleri E Trafik İşaret ve Levha Yapımları E Diğer E Su ve Kanalizasyon İşleri İçme Suyu İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Sayaç Okuma ve Endeks E İçme Suyu Fatura Bildirimleri E İçme Suyu Tahakkuk ve Tahsilatları E İtiraz ve Düzeltmeler E Sayaç Sökme ve Takma İşleri E Kaçak Su İşleri E Arıza İhbarları E İçme Suyu Tesis Etüdleri E İçme Suyu Tesis Projeleri E İçme Suyu Tesis Yapımları E İçme Suyu Hat Bakımı ve Onarımları E

11 Sulama Suyu İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Arıza İhbarları E Su Dağıtım ve Endeks Cetvelleri E Fatura Bildirimleri E Tahakkuk ve Tahsilatlar E İtiraz ve Düzeltmeler E Sulama Suyu Tesis Etüdleri E Sulama Suyu Tesis Projeleri E Sulama Suyu Tesis Yapımları E Sulama Suyu Hat Bakımı ve Onarımları E Kanalizasyon İşleri Foseptik Temizleme Talepleri E Kanal Bağlama Talepleri E Kanal Ruhsatları E Arıtma Tesisleri Arıtma Tesis Etüdleri E Arıtma Tesis Projeleri E Arıtma Tesis Yapımları E Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımları E Havagazı ve Doğalgaz İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Sayaç Okuma ve Endeks E Fatura Bildirimleri E Tahakkuk ve Tahsilatlar E İtiraz ve Düzeltmeler E Sayaç Sökme ve Takma İşleri E Kaçak Gaz İşleri E Arıza İhbarları E Su Sondaj Çalışmaları Talep İşlemleri E Su Sondaj Tesis Etüdleri E Su Sondaj Tesis Projeleri E Su Sondaj Tesis Yapımları E Su Sondaj Hat Bakım ve Onarımları E Kanalizasyon İşleri Kanalizasyon Yapım Talepleri Kamu Kurumlarından Gelen Kanalizasyon Talepleri Özel Şahıs ve Kuruluşlardan Gelen Kanalizasyon Talepleri E E Köylerden Gelen İKanalizasyon Talepleri E Kanalizasyon Tesis Etüdleri E Kanalizasyon Tesis Projeleri E Kanalizasyon Tesis Yapımları E Kanalizasyon Hat Bakım ve Onarımları E

12 Diğer E Ulaştırma İşleri Otobüs Hizmetleri Otobüs Hat Talepleri E Otobüs Güzergah Talepleri E Otobüs Hareket Saatleri E Otogar Hizmetleri Terminal Giriş Çıkış Denetimi E Servis Hizmetleri E Eşya Taşıyıcıları E Diğer E Afet ve Acil Yardım İşleri Afet İşleri Kriz Masası E Afete Uğrayanların Tespiti E Afete Uğrayanların İskanı E Afete Uğrayanlara Yardım Yurt İçi Yardımlar E Yurt Dışı Yardımlar E Acil Yardım İşleri Acil Yardımlar Yurt İçi Yardımlar E Yurt Dışı Yardımlar E Diğer E İskan İşleri Baraj Yapımı Nedeniyle İskan E Maden Rezevleri Nedeniyle İskan E Orman İçi Köylerin İskanı E Sınır ve Olağanüstü Hal Bölgelerinin İskan İşlemi E Mültecilerin İskanı E Göçmenlerin İskanı E Diğer E Eğitim ve Kültür İşleri İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına Arsa Temini Okul Yapım İşleri E Okul Yapım Etüd ve Projeleri E Okul Yapımları E Okulların Bakım ve Onarımları E Pansiyon ve Yurt Yapım İşleri Pansiyon ve Yurt Yapım Etüd ve Projeleri E Pansiyon ve Yurt Yapımları E Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar E Spor Tesisi Yapım İşleri Spor Tesisi Yapım Etüd ve Projeleri E Spor Tesisi Yapımları E Sergi ve Panayırlar E Güzel Sanat Galerileri E Diğer E

13 Tarım Hizmetleri Deneme Çiftlikleri Deneme Çiftlikleri Etüd ve Projeleri E Deneme Çiftliği Yapımları E Fidanlık ve Seralar Fidanlık ve Sera Etüd ve Projeleri E Fidanlık ve Sera Yapımları E Tarım Aletleri Depoları E Tarım Ürünleri Sergileri E Damızlık Hayvan Çiftlikleri E Suni Tohumlama Laboratuvarları E Zararlı Haşeratlarla Mücadele E Diğer E Hesap İşleri Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı E Büyükşehir Belediyesi Payı E Vergi ve Harç Tahakkuk-Tahsilatları İlan ve Reklam Vergisi E Eğlence Vergisi E Haberleşme Vergisi E Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi E Yangın ve Sigorta Vergisi E Çevre Temizlik Vergisi E İşgal Harcı E Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı E Kaynak Suları Harcı E Tellallık Harcı E Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı E Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı E Bina İnşaat Harcı E Kayıt ve Suret Harcı E İmarla İlgili Harçlar İlk parselasyon harcı E İfraz ve tevhid harcı E Plân ve proje tasdik harcı Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı E Yapı kullanma izni harcı E İşyeri açma izni harcı E Muayene ruhsat ve rapor harcı E Sağlık belgesi harcı E Harcamalara Katılma Payları Yol harcamalarına katılma payı E Kanalizasyon harcamalarına katılma payı E Su tesisleri harcamalarına katılma payı E Tahakkuktan Terkinler E Emlak Vergisi Arazi Vergisi E Arsa Vergisi E

14 Bina Vergisi E Emlak Vergisi Terkinleri E Tahsilattan Red ve İadeler E Posta Havale ve Çekleri E Beyana Çağrı Mektupları E Ceza Gelirleri E Menkul ve Gayrimenkul Satış Gelirleri Menkul Satışları E Gayrimenkul Satışları E Menkul ve Gayrimenkul Kira Gelirleri Menkul Kiraları E Gayrimenkul Kiraları E Yardım ve Fonlar Yardımlar E Fonlar E Bağışlar Şartlı Bağışlar E Şartsız Bağışlar E Borçlanmalar E Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri E Asker Ailesi Yardımları Yardım Talepleri E Yapılan Araştırma E Yardım Kararları E Taşocakları İşletmesi Rüsum ve Harcı E Satılan Orman Mallarından Alınan Hisse E İskele, Kayık ve Sal İşletme ve Geçiş Ücretleri Çeltik Ekimi Yapanlardan Alınan Ücret ve Cezalar E E İmar Para Cezaları E İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Harçları E Diğer E Ekonomik Hizmet İşleri Hal Hizmetleri Yer Tahsisleri E Satış Denetimleri E Hal Hakem Kurulu Kararları E Tanzim Satış ve Fon İşleri Tanzim Satışlar E Fonlar E İşletme ve İştirakler İşletmeler Oteller E Restaurantlar E İşhanları E İştirakler E Sergi ve Panayırlar Sergiler E Panayırlar E

15 Soğuk Hava Tesisleri E Diğer E Araştırma ve Planlama İşleri(Genel) 600 E Teşkilatlanma İşleri Kuruluş, Yapılanma E Yetkilendirme, Yetki Değişikliği E Yönetimi Geliştirme E Teşkilat Şemaları ve Kadrolar Diğer E Plan ve Program İşleri Kalkınma Planı Orta Vadeli Plan/Program Yıllık Plan/Program Stratejik Plan Veri Toplama E Analiz ve Raporlama E Revizyon E Diğer E Proje İşleri Araştırma Projeleri Araştırma/Geliştirme Projeleri Araştırma İşleri Veri Toplama E Raporlama E Diğer E Koordinasyon İşleri 609 E Soru Önergeleri 610 E Çevre İşleri Çevre Yönetimi E ÇED E Diğer E Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler 619 E Basın ve Halkla İlişkiler (Genel) 620 E Basın İşleri Basın Toplantıları E Basına Verilen Demeçler E Tekzipler E Basında Yer Alan Haberler E Basın Özetleri E Diğer E Talep, Şikayet, Görüşler Talep ve Şikayetler E Görüş ve Teklifler E Diğer E Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler 639 E Hukuk İşleri (Genel) 640 E Dava Dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi E Tahkim

16 Adli Davalar İdari Davalar E Vergi Davaları E Diğer E Tebligatlar 645 E Vekaletnameler, Azilnameler 646 E Hukukla İlgili Diğer İşler 659 E Teftiş/Denetim İşleri(Genel) 660 E Plan ve Programları Görev Emirleri 662 E Denetim,İnceleme,Soruşturma ve Araştırma Cevaplı E İhbar ve Suç Duyuruları Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler 679 E Bilgi Sistemleri (Genel) 700 E Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları Analiz ve Tasarım Çalışmaları E Kodlama Çalışmaları E Diğer E Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme Proje Yönetimi E Değişiklik Yönetimi E Güvenlik Yönetimi E Kaynak Yönetimi E Konfigürasyon Yönetimi E Olağanüstü Durum Yönetimi E Diğer E Hatlar İnternet E Data Hattı E İntranet E Diğer E Sistem ile İlgili Talepler Yazılım Talepleri E Donanım Talepleri E Diğer E Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri Kayıt E Düzeltme E Silme E e-uygulamalar Web Sayfası E Abonelik E e-imza E Diğer E Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler 719 E Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel) 720 E Uluslararası Hukuk 721 E

17 Ülkelerle İlişkiler İkili İlişkiler Çok Taraflı İlişkileri Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler Diğer E Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler Politikalar E Mevzuat ve Üyelik İşlemleri Tüzük E Üyelik İşlemleri E Katkı Payları E Toplantılar Projeler Uluslararası Projeler E İşbirliği E Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler Raporlar E İncelemeler E Anketler E İstatistikler E İrtibat Büroları E Bilgi ve Belge Talepleri E Başvuru ve Şikayetler E Diğer E Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel) 740 E AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler Bakanlar Konseyi E Avrupa Komisyonu E Diğer E Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları Ortaklık Konseyi E Ortaklık Komitesi Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi E Diğer E AB Katılım Süreci Katılım Ortaklığı Belgesi E Ulusal Program Hazırlık Çalışmaları E İlerleme Raporları E Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci E Katılım Müzakereleri Strateji/Eylem Planı Diğer E Topluluk Programları ve Ajanslar Programlar Ajanslar E Diğer E AB-Türkiye Mali İşbirliği 746

18 Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler 749 E Emlak ve Yapım İşleri (Genel) 750 E Toplulaştırma İşlemleri 751 E Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı Kamulaştırma İrtifak Hakkı İşlemleri E Diğer E Kadastro Çalışmaları 753 E İmar İşleri 754 E Yapım (İnşaat) İşleri Etüd-Proje ve Fizibilite işleri E İhale İşleri İzin ve Onay İşleri E Yaklaşık Maliyet Hesabı E İhale İlan İşleri E Uygulama işleri İş Programı E Ruhsatlandırma E İnceleme ve Kontrol İşleri E Hakedişler ve Ödemeler E Geçici ve Kesin Kabuller Diğer E Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler 769 E Eğitim İşleri (Genel) 770 E Eğitim Planları 771 E Burs İşleri Kontenjan ve Duyurular E Başvuru ve Değerlendirme E Ödemeler E Tahsil,Takip, Atama E Diğer E Staj İşleri Kontenjan İşlemleri E İzleme ve Değerlendirme E Belgelendirme E Diğer E Eğitimler, Kurslar Mesleki Yeterlilik ve Gelişim Dil Eğitimi Rotasyon İntibak/Oryantasyon Görevde Yükselme Aday Memur Diğer E İdari ve Sosyal İşler (Genel) 800 E Taşıt ve İş Makineleri Taşıt İş Makineleri Diğer E Ulaştırma ve Servis İşleri 802 E

19 Resmi Mühür İş ve İşlemleri 803 E Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri Gelen-Giden Evrak E Kontrollü Evrak İşlemleri E Yanlış Evrakın İade İşlemleri E Diğer E Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Arşiv Yönetimi Diğer E Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri Derme Geliştirme ve Derleme İşleri Diğer E Bakım-Onarım İşleri Bina ve Tesisler E Tesisat E Mekanik E Diğer E Temizlik İşleri 808 E Taşınır Mal İşlemleri İstek E Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri E Sayım ve Döküm E Kesin Hesap E Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi E Diğer E Sigorta İşleri Dahili Sigorta Harici Sigorta Diğer E İletişim ve Haberleşme İşleri Telefon Sabit E GSM E Mobil E Kablolu TV E Telsiz E Faks E Diğer E Çevre Düzenleme İşleri 812 E İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler 819 E Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel) 820 E Kültür, Tanıtım İşleri Fuar E Sergi E Festivaller E Tur ve Gezi E Yarışma E Gösteri ve Konserler E Diğer E

20 Reklam ve İlan İşleri Reklam İşleri E İlan İşleri E Diğer E Yayın İşleri Kitap Teklifler E Değerlendirmeler E Dergi Broşür Diğer E Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri Basım E Depolama E Dağıtım Diğer E Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler 839 E Mali İşler (Genel) 840 E Bütçe Hazırlama ve Uygulama Bütçe Hazırlık Çalışmaları Bütçe E Ek Bütçe E Bütçe Uygulamaları Diğer E Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri Mizan E Bilanço E Kesin Hesap E Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları E Diğer E Sayıştay İncelemeleri Sorgu E Emanet işleri Vergi E Kefalet E İcra E Diğer E Banka İşlemleri Ödeme Talimatları E Repo ve Faiz İşlemleri E Kambiyo İşlemleri E Tahsilatlar E Mutabakatlar E Diğer E Kıymetli Evrak İşlemleri 850 E Finansman ve Fon Yönetimi İşleri Finansman Programları E Gelir Gider E Kar Tevzii E Sermaye E

S.NO ADI DÜZEY KOD. 1 Mevzuat İşleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler Tebliğler

S.NO ADI DÜZEY KOD. 1 Mevzuat İşleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler Tebliğler S.NO ADI DÜZEY KOD 1 Mevzuat İşleri 1 010 2 Kanunlar 2 01001 3 Tüzükler 2 01002 4 Yönetmelikler 2 01003 5 Yönergeler 2 01004 6 Tebliğler 2 01005 7 Genelgeler 2 01006 8 İç Genelgeler 3 0100601 9 Dış Genelgeler

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 , Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 000 Genel 010 Mevzuat 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 020 Olurlar, Onaylar 020 Kodu sadece dosya adı olarak kullanılacaktır.

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ GENEL İŞLER Revizyon Tarihi Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat İşleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 40.122.980 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 13.243.500 2 Özel Tüketim Vergisi 6.500.500 51 Haberleşme

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 28.506.360 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.480.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması 1 A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı