GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU"

Transkript

1 GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU Mevzuat İşleri Kanunlar E Tüzükler E Yönetmelikler E Yönergeler E Tebliğler E Genelgeler İç Genelgeler E Dış Genelgeler E Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler Diğer E Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller Anlaşmalar E Sözleşmeler E Protokoller E Diğer E Faaliyet Raporları Haftalık E Aylık E Üç Aylık E Altı Aylık E Yıllık E Diğer E Brifingler ve Bilgi Notları Brifingler E Bilgi Notları E Diğer E İstatistikler 42 E Kurullar ve Toplantılar Kurullar, Senatolar, Meclisler Seçim ve Atama İşleri E Davetler ve Gündemler E Tutanaklar E Kararlar E Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni Diğer E Bilimsel ve Kültürel Toplantılar Kongre E Konferans E Şura E Sempozyum E Diğer E Kalite Yönetim Sistemi Kalite El Kitabı E Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler E Talimatlar E Formlar E İzleme ve Ölçme İşlemleri İyileştirme İşlemleri

2 Bireysel Öneriler E Diğer E Mahalli İdarelerin İş ve İşlemlerine İlişkin Onaylar İl Özel İdare İhale Onayları s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E Belediye ihale İşlemleri s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E İhaleden yasaklama onayları E Tasarruf tedbirleri Genelgesine Göre Harcama izinlerine İlişkin Onaylar Başbakanlıktan alınan E Bakanlıktan alınan E Tahsis Onayları E Borçlanma Onayları E Şirket Kurulmasına İlişkin Onaylar E İşletme Kurulmasına İlişkin Onaylar E Yardım Ödenek Onayları İl Özel İdareleri E Belediyeler E Tahsis değişikliği E Onayla kapanan dosyalar E Ön İnceleme Onayları E Araştırma Onayları E Özel Denetim Onayları E Görevden Uzaklaştırma onayları Belediye başkanı E Belediye Meclis Üyeleri E Muhtarlar E İhtiyar Heyeti Üyeleri E Birlik Başkanı ve üyeleri E Göreve iade onayları E İşlemden Kaldırma Onayları E Mükerrer Onayın İptali E Belediye Sınır Tasdikleri Onayları E Birlik Tüzük Onayları Tüzük Değişikliği onayı E Diğer E İhbar, Şikayet ve Suç Duyuruları Doğrudan İhbar ve Şikayetler E Savcılıklardan Gelenler E Valiliklerden Gelenler E Diğer E Mahalli İdarelere Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri İl Özel İdaresi Bütçe İş ve İşlemleri Ödeneklerle ilgili işlemler E

3 Muhtar Ödenekleri E İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerine ilişkin Görüşler Talepleri ve Şikayetler İl Özel İdarelerinin Şirket Kurmaları veya Kurulmuş şirketlere İştiraklerine ilişkin işlemler E E sayılı Kanun gereği Yapılan İşlemler E Diğer E Belediye Bütçe İş ve İşlemleri Mahalli İdarelerin Bütçe Çalışmaları E sayılı Kanunla İlgili İşlemler Kamu Yararı Kararı E Kamu Yararı Kararından vazgeçme E Açılan Davalarla ilgili savunmalar E İhale yasaklamaları E İller Bankası ile yapılan yazışmalar Belediye bağlanmaları ile ilgili verilen talimatlar Belediye kurulmaları ile ilgili verilen talimatlar E E Büyükşehir bel. Hk. Yazışmalar E Diğer E Bütçe Yardımları İş ve İşlemleri Mahalli İdarelere Yardım Ödenekleri Belediyeler E İl Özel İdareleri E Diğer E Raporlar ve Layihalara İlişkin İş ve İşlemleri Denetim-Teftiş Raporları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E İlçe Özel İdareleri E Teftiş Layihaları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E Tazmin Raporları Belediyeler E İl Özel İdareleri E Birlikler E Belediyelere Bağlı Kuruluşlar E Diğer E Kardeş Şehirler 258 E Konsoloslukların İmza ve Mühür Örnekleri 259 E Yerel Gündem E Belediye Başkanları İş ve İşlemleri Belediye Başkanlarının Mal Bildirimlerinin Takibi

4 Gelen Mal Bildirimleri E Diğer E Belediye ve İlözel idaresi Kadro İş ve İşlemleri İl Özel İdareleri Memur E İşçi E Sözleşmeli Personel E Belediye Memur E İşçi E Sözleşmeli Personel E Diğer E Mahalli İdareler ve Bakanlığın Alayhine Açılan Davalarla İlgili Savunmalar Teşkilat ve Hizmetler İş ve İşlemleri E Belediye Kurulmaları E Birlik Kurulmaları E Birleşme ve Katılma E Sınır İçine Alınma E Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi E Belediye ve Birlik İsim Değişikliği E Belediye ve Birlik Meclisinin Feshi E Belediye Başkanının Düşürülmesi E s. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun E s. Kanun E s. Kanun E s. Kanun E Mahalli İdarelerin Taşıt Edinmeleri Yurt Dışı Hibeler E Diğer E Belediye ve Özel İdare İşleri 300 E Yazı ve Karar İşleri Meclis Çalışmaları E Meclis Üyeleri E Meclis Gündemleri E Meclis Toplantı Tutanakları E Meclis Kararları Meclis Kararları İlanı E Mülki Amire Gönderilen Kararlar E Onaya Gönderilen Kararlar E Meclis Komisyonları Plan ve Bütçe Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyon Toplantıları E Plan ve Bütçe Komisyon Kararları E İmar ve Bayındırlık Komisyonu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Toplantıları E İmar ve Bahındırlık Komisyonu Kararları E Denetim Komisyonu

5 Denetim Komisyonu Toplantıları E Denetim Komisyonu Kararları E Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Toplantıları E Eğitim Komisyonu Kararları E Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantıları E Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu Kararları E Çevre ve Sağlık Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu Toplantıları E Çevre ve Sağlık Komisyonu Kararları E Diğer E Encümen Çalışmaları Encümen Üyeleri E Encümen Gündemleri E Encümen Kararları E Onaya Gönderilen Kararlar E Diğer E Evlendirme İşleri Evlendirme Talepleri E Evlendirme Kütüğü E Evlendirme Cüzdanları E Evlendirme Beyannameleri E Sağlık Raporları E Evlenme Ehliyet Belgeleri E Kurumlarla Yazışmalar Nüfus İdaresi Evlendirme Bildirimleri E Cumhuriyet Savcılığı E Konsolosluklar E Diğer E Zabıta İş ve İşlemleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Nöbetler ve Görev Dağılımları E Denetim Raporları Günlük Paporlar E Aylık Raporlar E Tutanaklar Araştırma Tutanakları Zaptedilen Eşyalar Tutanağı E Adres Tespit Tutanakları E Mali Durum Tespit Tutanakları E Ceza Tutanakları sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E sayılı Kanun Gereği E

6 Diğer E Denetimler Esnaf Denetimleri E Pazar Denetimleri E Seyyar Denetimleri E Kurumlardan Gelen Talimatlar Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar E Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar E Tebligatlar Kurum adına yapılan Tebligatlar E Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar E Diğer E Trafik İşleri Trafik Komisyon Raporları E Tutanaklar E Diğer E Küşat Ruhsat İşleri Küşat Ruhsat Talepleri E Kurumlarla Yazışma E Küşat Heyet Raporları E Verilen Küşat ve Ruhsatlar E Diğer E Ölçü ve Ayar İşleri Ölçü ve Ayar Talepleri E Ölçü ve Ayar Beyannameleri E Ölçü Aletlerinin Kontrolü Ani Kontroller E Yıllık Kontroller E Tutanaklar E Ölçü Aletleri Kontrol Raporları E Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar E Diğer E İtfaiye İş ve İşlemleri Yangın İhbar Raporları E Yangın İstatistikleri Aylık İstatistik Raporları E Yıllık İstatistik Raporları E Yangın Raporları E Yangın Ulaşım Planları E Yangın Tatbikatları E İtfaiye Uygunluk Raporları Konut Kontrol Raporları E İşyeri Kontrol Raporları E Kamu Binaları Kontrol Raporları E Acil Yardım ve Kurtarma İşleri Acil Yardım ve Kurtarma İhbarları E Acil Yardım ve Kurtarma Müdahale Tutanakları E Diğer E

7 Bayındırlık-İmar İş ve İşlemleri İmar Planları Çevre Düzeni Planları E Nazım Planlar E Uygulama İmar Planları E Plan Tadilatları Plan Tadilat Talepleri E Planlama İle İlgili Onaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sayılı Kanun gereği E sayılı Kanun gereği E Kültür ve Turizm Bakanlığı sayılı Kanun gereği Sit Alanları E sayılı Kanun gereği Turizm Alanları E Özel Çevre Koruma Kurulları E sayılı Kanun gereği Çevre ve Orman Bakanlığı E sayılı KHK gereği GAP İdaresi E 4046 sayılı Kanun gereği Özelleştirme E İdaresi 4562 sayılı Kanun gereği Sanayi ve Ticaret E Bakanlığı Parselasyon Planları E İfraz ve Tevhit İşleri İfraz İşleri E Tevhit İşleri E İmar Durum Belgeleri İmar Durum Belgesi Talepleri E Verilen İmar Durum Belgeleri E Zemin Etüdleri E Ruhsat ve İzinler İnşaat Ruhsatları İnşaat Ruhsatı Talepleri E Verilen İnşaat Ruhsatları E İskan Ruhsatları İskan Ruhsatı Talepleri E Verilen İskan Ruhsatları E Asansör Ruhsatları Asansör Ruhsatı Talepleri E Verilen Asansör Ruhsatları E Vizeler Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi Talepleri E Yapılan Aplikasyon ve Yol Kotu Vizesi E Aplikasyon ve Yol KotuTutanakları E Toprak Vizesi Toprak Vizesi Talepleri E Yapılan Toprak Vizesi E Temel Toprak Tutanakları E Temel Vizesi

8 Temel Vizesi Talepleri E Yapılan Temel Vizesi E Temel Vizesi Tutanakları E Demir Vizesi Demir Vizesi Talepleri E Yapılan Demir Vizesi E Demir Vizesi Tutanakları E Mimari Proje E Statik Proje E Tesisat Projeleri E Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Şikayetleri Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapı Tutanakları İmar Para Cezaları E Yıkım Kararları E Yapı Denetim İşleri Yapı Denetim Şirketleri E Yapı Denetim Hakedişleri E Tutulan Siciller Proje Müellif Sicilleri E Müteahhit Sicilleri E Yapı Denetim Şirket Sicilleri E Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulamaları Kentsel Dönüşüm ve Konut İşleri Kentsel Dönüşüm İşleri E Kentsel Dönüşüm Projeleri E Kentsel Dönüşüm Uygulamaları E Arsa Tahsis ve Satış İşleri Arsa Talepleri E Arsa Tahsis ve Satışları E Konut Tahsis ve Satış İşleri Konut Talepleri E Konut Tahsis ve Satışları E Diğer E Çevre ve Sağlık İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Ağaçlandırma Çalışmaları Ağaç ve Fidan Temini E Sera Çalışmaları E Park ve Bahçe Düzenlemeleri E Çevre Plan ve Projeleri Plan ve Proje Taslakları E Uygulanan Plan ve Projeler E Sağlık Denetimleri Rutin Denetimler Rapor ve Tutanaklar E Ani Denetimler

9 Rapor ve Tutanaklar E Esnaf Muayene İşleri E İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları E Zararlı Hayvanlarla Mücadele İlaçlama İşleri E Hayvan İtlafı E Karantina İşleri E Hayvan Barınakları E Hayvan Hastalıkları İle Mücadele E Hayvan Kesimi Muayene İşleri Hayvan Kesimi Muayene ve Kontrol E Hayvansal Ürünlerin Denetimi E Menşei Şehadetnameleri E Sağlık Kurumları Sağlık Ocakları E Hastahaneler E Poliklinik Hizmetleri E Laboratuvarlar E Aceze Evleri E Sağlık Taramaları E Cenaze Muayene İşleri E Mezarlık Hizmetleri E Defin Ruhsatları E Morg Hizmetleri E Cenaze Nakilleri Kısa Mesafeli Nakil Talepleri E Uzun Mesafeli Nakil Talepleri E Mezarlık Tesisleri E Diğer E Temizlik İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Katı Atık Toplama İşleri Katı Atık Toplama E Katı Atık Depolama E Katı Atık İmha ve Ayıklama E Temizlik Denetimi Araç Denetimleri E Ekip Denetimleri E Denetim Rapor ve Tutanakları E Diğer E Yol,Köprü Yapım İşleri Çalışma Programları Günlük Çalışma Programları E Aylık Çalışma Programları E Yıllık Çalışma Programları E Yol Yapım İşleri Yol Yapım Talepleri

10 Vatandaşlardan gelen yol yapım talepleri E Kamu kurumlarından gelen yol yapım talepleri E Yol Yapım Etüdleri E Yol Yapım Projeleri E Yol Yapımları E Yol Bakım ve Onarımları E Altyapı Koordinasyonu Aykome E PTT İle Koordinasyon E TEK İle Koordinasyon E Asfalt Yapım İşleri Asfalt Yapım Talepleri Vatandaşlardan gelen asfalt yapım talepleri E Kamu kurumlarından gelen asfalt yapım talepleri E Asfalt Yapım Etüdleri E Asfalt Yapım Projeleri E Asfalt Yapımları E Asfalt Bakım ve Onarımları E Köprü ve Menfez İşleri Köprü ve Menfez Talepleri Vatandaşlardan gelen talepler E Kamu kurumlarından gelen talepler E Köprü ve Menfez Yapım Etüdleri E Köprü ve Menfez Yapım Projeleri E Köprü ve Menfez Yapımı E Köprü ve Menfez Bakım ve Onarımları E Trafik İşaret ve Levhaları Trafik İşaret ve Levha Talepleri E Trafik İşaret ve Levha Etüdleri E Trafik İşaret ve Levha Projeleri E Trafik İşaret ve Levha Yapımları E Diğer E Su ve Kanalizasyon İşleri İçme Suyu İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Sayaç Okuma ve Endeks E İçme Suyu Fatura Bildirimleri E İçme Suyu Tahakkuk ve Tahsilatları E İtiraz ve Düzeltmeler E Sayaç Sökme ve Takma İşleri E Kaçak Su İşleri E Arıza İhbarları E İçme Suyu Tesis Etüdleri E İçme Suyu Tesis Projeleri E İçme Suyu Tesis Yapımları E İçme Suyu Hat Bakımı ve Onarımları E

11 Sulama Suyu İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Arıza İhbarları E Su Dağıtım ve Endeks Cetvelleri E Fatura Bildirimleri E Tahakkuk ve Tahsilatlar E İtiraz ve Düzeltmeler E Sulama Suyu Tesis Etüdleri E Sulama Suyu Tesis Projeleri E Sulama Suyu Tesis Yapımları E Sulama Suyu Hat Bakımı ve Onarımları E Kanalizasyon İşleri Foseptik Temizleme Talepleri E Kanal Bağlama Talepleri E Kanal Ruhsatları E Arıtma Tesisleri Arıtma Tesis Etüdleri E Arıtma Tesis Projeleri E Arıtma Tesis Yapımları E Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımları E Havagazı ve Doğalgaz İşleri Abone İşlemleri Abone Talepleri E Abone Sözleşmesi E Sayaç Okuma ve Endeks E Fatura Bildirimleri E Tahakkuk ve Tahsilatlar E İtiraz ve Düzeltmeler E Sayaç Sökme ve Takma İşleri E Kaçak Gaz İşleri E Arıza İhbarları E Su Sondaj Çalışmaları Talep İşlemleri E Su Sondaj Tesis Etüdleri E Su Sondaj Tesis Projeleri E Su Sondaj Tesis Yapımları E Su Sondaj Hat Bakım ve Onarımları E Kanalizasyon İşleri Kanalizasyon Yapım Talepleri Kamu Kurumlarından Gelen Kanalizasyon Talepleri Özel Şahıs ve Kuruluşlardan Gelen Kanalizasyon Talepleri E E Köylerden Gelen İKanalizasyon Talepleri E Kanalizasyon Tesis Etüdleri E Kanalizasyon Tesis Projeleri E Kanalizasyon Tesis Yapımları E Kanalizasyon Hat Bakım ve Onarımları E

12 Diğer E Ulaştırma İşleri Otobüs Hizmetleri Otobüs Hat Talepleri E Otobüs Güzergah Talepleri E Otobüs Hareket Saatleri E Otogar Hizmetleri Terminal Giriş Çıkış Denetimi E Servis Hizmetleri E Eşya Taşıyıcıları E Diğer E Afet ve Acil Yardım İşleri Afet İşleri Kriz Masası E Afete Uğrayanların Tespiti E Afete Uğrayanların İskanı E Afete Uğrayanlara Yardım Yurt İçi Yardımlar E Yurt Dışı Yardımlar E Acil Yardım İşleri Acil Yardımlar Yurt İçi Yardımlar E Yurt Dışı Yardımlar E Diğer E İskan İşleri Baraj Yapımı Nedeniyle İskan E Maden Rezevleri Nedeniyle İskan E Orman İçi Köylerin İskanı E Sınır ve Olağanüstü Hal Bölgelerinin İskan İşlemi E Mültecilerin İskanı E Göçmenlerin İskanı E Diğer E Eğitim ve Kültür İşleri İlk ve Orta Öğretim Kurumlarına Arsa Temini Okul Yapım İşleri E Okul Yapım Etüd ve Projeleri E Okul Yapımları E Okulların Bakım ve Onarımları E Pansiyon ve Yurt Yapım İşleri Pansiyon ve Yurt Yapım Etüd ve Projeleri E Pansiyon ve Yurt Yapımları E Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar E Spor Tesisi Yapım İşleri Spor Tesisi Yapım Etüd ve Projeleri E Spor Tesisi Yapımları E Sergi ve Panayırlar E Güzel Sanat Galerileri E Diğer E

13 Tarım Hizmetleri Deneme Çiftlikleri Deneme Çiftlikleri Etüd ve Projeleri E Deneme Çiftliği Yapımları E Fidanlık ve Seralar Fidanlık ve Sera Etüd ve Projeleri E Fidanlık ve Sera Yapımları E Tarım Aletleri Depoları E Tarım Ürünleri Sergileri E Damızlık Hayvan Çiftlikleri E Suni Tohumlama Laboratuvarları E Zararlı Haşeratlarla Mücadele E Diğer E Hesap İşleri Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı E Büyükşehir Belediyesi Payı E Vergi ve Harç Tahakkuk-Tahsilatları İlan ve Reklam Vergisi E Eğlence Vergisi E Haberleşme Vergisi E Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi E Yangın ve Sigorta Vergisi E Çevre Temizlik Vergisi E İşgal Harcı E Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı E Kaynak Suları Harcı E Tellallık Harcı E Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı E Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı E Bina İnşaat Harcı E Kayıt ve Suret Harcı E İmarla İlgili Harçlar İlk parselasyon harcı E İfraz ve tevhid harcı E Plân ve proje tasdik harcı Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı E Yapı kullanma izni harcı E İşyeri açma izni harcı E Muayene ruhsat ve rapor harcı E Sağlık belgesi harcı E Harcamalara Katılma Payları Yol harcamalarına katılma payı E Kanalizasyon harcamalarına katılma payı E Su tesisleri harcamalarına katılma payı E Tahakkuktan Terkinler E Emlak Vergisi Arazi Vergisi E Arsa Vergisi E

14 Bina Vergisi E Emlak Vergisi Terkinleri E Tahsilattan Red ve İadeler E Posta Havale ve Çekleri E Beyana Çağrı Mektupları E Ceza Gelirleri E Menkul ve Gayrimenkul Satış Gelirleri Menkul Satışları E Gayrimenkul Satışları E Menkul ve Gayrimenkul Kira Gelirleri Menkul Kiraları E Gayrimenkul Kiraları E Yardım ve Fonlar Yardımlar E Fonlar E Bağışlar Şartlı Bağışlar E Şartsız Bağışlar E Borçlanmalar E Ortaklık, Teşebbüs ve İşletme Gelirleri E Asker Ailesi Yardımları Yardım Talepleri E Yapılan Araştırma E Yardım Kararları E Taşocakları İşletmesi Rüsum ve Harcı E Satılan Orman Mallarından Alınan Hisse E İskele, Kayık ve Sal İşletme ve Geçiş Ücretleri Çeltik Ekimi Yapanlardan Alınan Ücret ve Cezalar E E İmar Para Cezaları E İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Harçları E Diğer E Ekonomik Hizmet İşleri Hal Hizmetleri Yer Tahsisleri E Satış Denetimleri E Hal Hakem Kurulu Kararları E Tanzim Satış ve Fon İşleri Tanzim Satışlar E Fonlar E İşletme ve İştirakler İşletmeler Oteller E Restaurantlar E İşhanları E İştirakler E Sergi ve Panayırlar Sergiler E Panayırlar E

15 Soğuk Hava Tesisleri E Diğer E Araştırma ve Planlama İşleri(Genel) 600 E Teşkilatlanma İşleri Kuruluş, Yapılanma E Yetkilendirme, Yetki Değişikliği E Yönetimi Geliştirme E Teşkilat Şemaları ve Kadrolar Diğer E Plan ve Program İşleri Kalkınma Planı Orta Vadeli Plan/Program Yıllık Plan/Program Stratejik Plan Veri Toplama E Analiz ve Raporlama E Revizyon E Diğer E Proje İşleri Araştırma Projeleri Araştırma/Geliştirme Projeleri Araştırma İşleri Veri Toplama E Raporlama E Diğer E Koordinasyon İşleri 609 E Soru Önergeleri 610 E Çevre İşleri Çevre Yönetimi E ÇED E Diğer E Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler 619 E Basın ve Halkla İlişkiler (Genel) 620 E Basın İşleri Basın Toplantıları E Basına Verilen Demeçler E Tekzipler E Basında Yer Alan Haberler E Basın Özetleri E Diğer E Talep, Şikayet, Görüşler Talep ve Şikayetler E Görüş ve Teklifler E Diğer E Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler 639 E Hukuk İşleri (Genel) 640 E Dava Dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi E Tahkim

16 Adli Davalar İdari Davalar E Vergi Davaları E Diğer E Tebligatlar 645 E Vekaletnameler, Azilnameler 646 E Hukukla İlgili Diğer İşler 659 E Teftiş/Denetim İşleri(Genel) 660 E Plan ve Programları Görev Emirleri 662 E Denetim,İnceleme,Soruşturma ve Araştırma Cevaplı E İhbar ve Suç Duyuruları Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler 679 E Bilgi Sistemleri (Genel) 700 E Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları Analiz ve Tasarım Çalışmaları E Kodlama Çalışmaları E Diğer E Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme Proje Yönetimi E Değişiklik Yönetimi E Güvenlik Yönetimi E Kaynak Yönetimi E Konfigürasyon Yönetimi E Olağanüstü Durum Yönetimi E Diğer E Hatlar İnternet E Data Hattı E İntranet E Diğer E Sistem ile İlgili Talepler Yazılım Talepleri E Donanım Talepleri E Diğer E Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri Kayıt E Düzeltme E Silme E e-uygulamalar Web Sayfası E Abonelik E e-imza E Diğer E Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler 719 E Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel) 720 E Uluslararası Hukuk 721 E

17 Ülkelerle İlişkiler İkili İlişkiler Çok Taraflı İlişkileri Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler Diğer E Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler Politikalar E Mevzuat ve Üyelik İşlemleri Tüzük E Üyelik İşlemleri E Katkı Payları E Toplantılar Projeler Uluslararası Projeler E İşbirliği E Rapor, İnceleme, Anket ve İstatistikler Raporlar E İncelemeler E Anketler E İstatistikler E İrtibat Büroları E Bilgi ve Belge Talepleri E Başvuru ve Şikayetler E Diğer E Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel) 740 E AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler Bakanlar Konseyi E Avrupa Komisyonu E Diğer E Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları Ortaklık Konseyi E Ortaklık Komitesi Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi E Diğer E AB Katılım Süreci Katılım Ortaklığı Belgesi E Ulusal Program Hazırlık Çalışmaları E İlerleme Raporları E Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci E Katılım Müzakereleri Strateji/Eylem Planı Diğer E Topluluk Programları ve Ajanslar Programlar Ajanslar E Diğer E AB-Türkiye Mali İşbirliği 746

18 Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler 749 E Emlak ve Yapım İşleri (Genel) 750 E Toplulaştırma İşlemleri 751 E Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı Kamulaştırma İrtifak Hakkı İşlemleri E Diğer E Kadastro Çalışmaları 753 E İmar İşleri 754 E Yapım (İnşaat) İşleri Etüd-Proje ve Fizibilite işleri E İhale İşleri İzin ve Onay İşleri E Yaklaşık Maliyet Hesabı E İhale İlan İşleri E Uygulama işleri İş Programı E Ruhsatlandırma E İnceleme ve Kontrol İşleri E Hakedişler ve Ödemeler E Geçici ve Kesin Kabuller Diğer E Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler 769 E Eğitim İşleri (Genel) 770 E Eğitim Planları 771 E Burs İşleri Kontenjan ve Duyurular E Başvuru ve Değerlendirme E Ödemeler E Tahsil,Takip, Atama E Diğer E Staj İşleri Kontenjan İşlemleri E İzleme ve Değerlendirme E Belgelendirme E Diğer E Eğitimler, Kurslar Mesleki Yeterlilik ve Gelişim Dil Eğitimi Rotasyon İntibak/Oryantasyon Görevde Yükselme Aday Memur Diğer E İdari ve Sosyal İşler (Genel) 800 E Taşıt ve İş Makineleri Taşıt İş Makineleri Diğer E Ulaştırma ve Servis İşleri 802 E

19 Resmi Mühür İş ve İşlemleri 803 E Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri Gelen-Giden Evrak E Kontrollü Evrak İşlemleri E Yanlış Evrakın İade İşlemleri E Diğer E Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Arşiv Yönetimi Diğer E Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri Derme Geliştirme ve Derleme İşleri Diğer E Bakım-Onarım İşleri Bina ve Tesisler E Tesisat E Mekanik E Diğer E Temizlik İşleri 808 E Taşınır Mal İşlemleri İstek E Devir, Giriş-Çıkış İşlemleri E Sayım ve Döküm E Kesin Hesap E Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi E Diğer E Sigorta İşleri Dahili Sigorta Harici Sigorta Diğer E İletişim ve Haberleşme İşleri Telefon Sabit E GSM E Mobil E Kablolu TV E Telsiz E Faks E Diğer E Çevre Düzenleme İşleri 812 E İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler 819 E Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel) 820 E Kültür, Tanıtım İşleri Fuar E Sergi E Festivaller E Tur ve Gezi E Yarışma E Gösteri ve Konserler E Diğer E

20 Reklam ve İlan İşleri Reklam İşleri E İlan İşleri E Diğer E Yayın İşleri Kitap Teklifler E Değerlendirmeler E Dergi Broşür Diğer E Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri Basım E Depolama E Dağıtım Diğer E Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler 839 E Mali İşler (Genel) 840 E Bütçe Hazırlama ve Uygulama Bütçe Hazırlık Çalışmaları Bütçe E Ek Bütçe E Bütçe Uygulamaları Diğer E Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri Mizan E Bilanço E Kesin Hesap E Bütçe Dönem Gerçekleştirme Raporları E Diğer E Sayıştay İncelemeleri Sorgu E Emanet işleri Vergi E Kefalet E İcra E Diğer E Banka İşlemleri Ödeme Talimatları E Repo ve Faiz İşlemleri E Kambiyo İşlemleri E Tahsilatlar E Mutabakatlar E Diğer E Kıymetli Evrak İşlemleri 850 E Finansman ve Fon Yönetimi İşleri Finansman Programları E Gelir Gider E Kar Tevzii E Sermaye E

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR 100-599 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 600-679 DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI (Doküman No: BBYAS-İK-09)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI (Doküman No: BBYAS-İK-09) ı YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLRI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLRI SKLM SÜRELİ STNRT OSY PLNI (oküman No: YS-İK-09) Revizyon Yılı 2009 Saklama Saklama süres Kodu na dosya. lt Konu 2. lt Konu 3. lt Konu GENEL İŞLER

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı