PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK"

Transkript

1 PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

2 Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni tartışma alanlarını, farklı açılardan değerlendirmek ve bu alanlara ilişkin kavramları, politikaları ve uygulamaları çok boyutlu olarak ele almak için iyi bir zemin oluşturacaktır. Zirve de ele alınan konular küresel alanda yaşanan siyasal, ekonomik ve kültürel sorunların tespitinin yanısıra; yerel, bölgesel ve küresel çözüm önerileri açısından bugünümüz ve geleceğimiz için önem taşımaktadır. Bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde farklı coğrafyalardan gelen ortak değerler ve hedefler doğrultusunda belirlenen yeni strateji ve politikalar kararlılığımızın da göstergesi olacaktır. Zirve ye katılım, görüş, öneri ve destekleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, 21. Yüzyılın huzur, güven, adalet ve hakkaniyet değerleri ile anılmasını sağlamak konusunda hepimizin sorumluluğu ve görevi olduğu bilincinde bu çalışmanın tüm dünyada yaşanan haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizliklerin azalmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dear Guests, The International Women and Justice Summit offers an opportunity to evaluate the new discussion fields resulting from the evolving global circumstances as well as women s issues under the major topics of women and justice and their solutions from different perspectives and handle the concepts, policies and practices pertaining to these fields multi-dimensionally. The topics discussed at the Summit are significant for the present and future times in that it will produce proposals of solution at the local, regional and global levels as well as identifying the political, economic and cultural challenges worldwide. The new strategies, policies and practices, to be determined in accordance with the common values and objectives compiled from the different geographies in scope of this awareness of responsibility, will be the reflection of our determination. I would like to express my thanks those contributed to the organizations of this summit with their participation, opinions, recommendations and supports and I wish that this work will conduce toward the eradication of inequity, inequality and injustice experienced all around the world with an awareness that all of us have a part and duty to ensure that the 21st century will be remembered as a century of peace, trust, justice and equity. Associate Prof. Ayşenur İSLAM The Minister for Family and Social Policies

3 Değerli Misafirler, İstanbul'da gerçekleştirecek olduğumuz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılım gösteren herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu zirve kadın hakları ve insan hakları bağlamında kadın meselesine ilişkin konuları, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları ve kadın hakları ile kadının insan hakları bağlamında ortaya konan gelişmeleri tartışmak için büyük bir fırsattır. Bu etkinlik aynı zamanda eşitlik, hakkaniyet, ve hepsinden önemlisi kadın ve adalet kavramları çerçevesinde ortak akıl ve bakış açısı oluşturmak adına önemli bir müzakere alanı sunacaktır. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ndeki bütün katılımcılar için,zirvenin kadınların ortak problemlerine teorik ve pratik çözümler sunacak etkin ve verimli bir zirve olmasını diliyorum. Gelin, tüm dünyada kadınları derinden etkileyen sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler aramak üzere hep birlikte çalışalım, daha iyi ve adil bir dünyanın inşasına katkıda bulunalım! Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ KADEM Başkanı Dear Guests, It is with great pleasure that I extend my warmest greetings to everyone attending the International Women And Justice Summit in Istanbul. This event is an outstanding opportunity to discuss the issues related to women, challenges women face in social, political and economic life and developments with respect to women's rights and women in the context of human rights. It is also an ideal arena for establishing a common mind and perspecive on the concepts of equality, equity and particularly, justice and women. I wish all participants at the International Women and Justice Summit highly fruitful discussions that would introduce theoretical and practical solutions for the women of the world. Let us all work together to find effective, sustainable answers to problems that affect the women across the globe and as such to contribute in building a better and more just world. Assoc. Prof. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ President of KADEM

4 ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ OTURUM KONULARI 1. OTURUM Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar 1.Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu 2. OTURUM Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları 1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak Kadın ve İstismarı 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi? Eşitlik mi? 3. OTURUM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar 4. OTURUM Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı

5 I. OTURUM Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar 1. Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller Kadınlar dünyanın birçok yerinde siyaset ve karar mekanizmalarının yanı sıra, toplumsal hayata katılım konusunda da yeterince etkin değildirler. Kadınların karar mekanizmalarına ve toplumsal hayata katılmaması, çoğunlukla karşılaşılan engellerden, kısıtlı imkanlardan ve sınırlı fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle, bu oturumda kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, bürokraside, üst düzey karar mekanizmalarında, iş yaşamında, sivil toplum alanındaki resmi ortaya konacak; kadınların bu alanlarda potansiyelini harekete geçirecek stratejiler üzerinde durulacaktır. 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu Kadınlar çalışma yaşamıyla ilgili çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte, kadınların iş yaşamında yeterince yer almasının önündeki engelleri oluşturmaktadır. Çalışan kadınlar her şeyden önce aile yaşamı üzerinden kendisine biçilen geleneksel rollerle kamusal alanda yüklendiği rollerden kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Çalışan kadın aynı zamanda annelik, çocuk bakımı, ev işleri gibi yükümlülükleri de üstlendiği için bu alandaki sorumlulukları bazı durumlarda kadınların çalışma yaşamından çekilmesine yol açmaktadır. Yine iş yaşamında karşılaşılan ayrımcılık, taciz, psikolojik taciz (mobbing), düşük maaş gibi zorluklar kadının çalışma yaşamında karşılaştığı zorluklardır. Bu oturumda kadının çalışma yaşamında karşılaştığı çok yönlü sorunlar ele alınacak, kadın istihdamına ilişkin politikalar üzerinde durulacaktır. Bu oturumda aynı zamanda kadın yoksulluğu konusu da ele alınacaktır. II. OTURUM Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları 1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak Kadın ve İstismarı Dünyanın birçok yerinde gazete ve mecmuaların çoğu pornografik öğelerle süslenerek tüketiciye sunulmaktadır. Pornografik görüntüler medya aracılığıyla her gün alışverişimizi yaptığımız mahalle bakkalımıza kadar yayılmış durumda. Medya kadın bedenini cinsel bir objeye dönüştürerek kadını kendi kişiliğinden başka bir görüntüde sunmaktadır. Medya bir yandan kadını cinsel bir objeye dönüştürerek bunun üzerinden standart ve ideal bir cinsel tip sunarak tüm kadınları bu tipe özenmeye zorlamakta; bir yandan da tüketilen, pazarlanan tüm objeleri kadın bedeni ve cinselliği üzerinden bir imajla pazarlamaya çalışmaktadır. Kadın bedeni bu haliyle cinsel bir objeye indirgenerek başka amaçlar için kullanılmakta ve istismar edilmektedir. Bu oturumda farklı yaklaşımlardan hareketle medya dünyasında kadın bedeninin istismarı üzerinde durulacaktır. 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi? Cinsiyet adaleti, kadın-erkek eşitliğinin ötesinde kadınla erkeğin rollerinin adil biçimde dağıtılmasını öngören bir yaklaşıma dayanmaktadır. Eşitlik, bazı durumlarda adaletsizliğe giden yolun temelini oluşturabilir. Baskın grupların değerleri üzerinden eşitlik, daima dezavantajlı olan grupların aleyhine sonuçlanan bir durum çıkarır ortaya. Bu bakımdan herkesin fıtratına ve doğal özelliklerine dayalı rolleri üstlenmesi önem taşır. Cinsiyet adaleti, aynı zamanda her tür engelin kaldırılarak kadınların kendi, kapasitelerini gerçekleştirmelerini öngörür. Bu oturumda kendi referanslarımızı da dikkate alarak bu konu masaya yatırılacak; kadın rolleri eşitlik ve adalet değerleri üzerinden tartışılacaktır.

6 III. OTURUM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sebebi Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı Kadınlar dünyanın her yerinde değişik nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Kadınların ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalışı sadece cinsiyetinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda dini, etnik, sınıfsal ve ırksal gibi çok farklı nedenlerden dolayı kadınlar ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Bazı durumlarda kadınlar bizzat başka kadınlar tarafından ezilmekte, dışlanmakta ve hak mağduriyetine uğramaktadırlar. Yine engelli olmak için kadınlar için önemli bir dışlanma nedenidir. Engelli kadınlar toplumsal hayata katılmada, eğitim imkanlarına kavuşmada, adalete erişimde, kent yaşamına dahil olmada çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların çok yönlü ayrımcılık ve dışlanma serüvenlerinden hareketle bu oturumda ayrımcılık ve dışlanmaya ilişkin sorunlar ele alınacak ve mücadele yolları üzerinde durulacaktır. 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar Şiddet, kadınların dünyanın her yerinde karşı karşıya kaldıkları önemli sorun alanlarından biri. Şiddet, psikolojik baskı, aşağılama, cinsel taciz, ayrımcılık, istismar, dayak ve nihayetinde ölüme kadar uzanan geniş boyutlu sorun alanlarını kapsar. Kadınlar, sadece kamusal alanda, sokakta, iş yerinde bu tür şiddet alanlarına maruz kalmaz; aynı zamanda aile içinde de şiddete maruz kalabilmektedirler. Bu bakımdan, aile içi şiddet kadınların başlı başına yaşadıkları bir sorun alanı haline gelmiş bulunmaktadır. Kadına karşı şiddetin değişik suretleri bu oturumda tartışılacak ve şiddetle mücadele yolları ve yöntemleri üzerinde durulacaktır. IV. OTURUM Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı Dünyanın birçok bölgesinde savaş ve şiddet olayları yaşanmakta, bunların sonucunda çok sayıda insan yurdundan ve yerinden edinerek göçmen durumuna düşmekte ve evsiz kalmaktadır. Bugün başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde bu alandaki dramatik sorunlar katlanarak devam etmektedir. Savaş ve şiddetin en önemli mağdurları hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklardır. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte evsiz duruma düşmekte, sağlıksız çevre koşullarında yaşamaya mahkûm edilmekte, sağlık ve beslenme sorunlarıyla karşılaşmakta, gerekli eğitim ve sağlık koşullarından yararlanamaz duruma gelmektedir. Bu oturumda başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, kadınların dünyanın değişik bölgelerinde savaş, terör ve şiddet sarmalından dolayı yaşadıkları sorunlar masaya yatırılacak ve bu sorunlarla mücadele yolları üzerinde durulacaktır. 2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Kadın ticareti ve insan kaçakçılığı kadınların yaşadığı şiddetin dramatik boyutlarından birini oluşturmaktadır. Bu sorun aynı zamanda küresel bir boyut kazanmış durumdadır. Kadın ticareti, çoğu zaman kadınların kendi isteklerinin dışında dahil oldukları bir mağduriyet sarmalı. Bazı durumlarda kız çocukları kaçırılarak, bazı durumlarda da kandırılarak fuhuş sektörüne sokulmaktadırlar. Yine insan kaçakçılığı sorununda da kadın, sorunun bir tarafı olarak ortaya çıkar. Türkiye son zamanlarda özellikle insan kaçakçılığı konusunda bir geçiş ülkesi konumuna gelmiş durumdadır. Türkiye de uzmanların da katılacağı bu oturumda bu sorun çok yönlü olarak ele alınacaktır.

7 PROGRAM 24 KASIM, :00-10:00 Kayıt 09:30-10:00 Çay & Kahve İkramı 10:00-12:00 Açılış Töreni KADEM - Gösterim Sayın E. Sare Aydın Yılmaz (KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı) KADEM Kamu Spotu Sayın Ingibjorg Gisladottir (Birleşmiş Milletler Bölge Direktörü, Türkiye) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Gösterim Sayın Ayşenur İslam (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) Sayın Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı) 12:00-12:30 Fotoğraf 12: Öğle Yemeği 13:30-14:00 Çay & Kahve İkramı 14: Bakanlar Düzeyinde Müzakere Oturumu Moderatör: Öznur Çalık (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili) Azerbaycan Bosna Hersek Filistin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pakistan Somali Tunus Türkiye Ürdün

8 PROGRAM 25 KASIM, :30-11:00 I. OTURUM: Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkanlar SALON A 1. Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller Moderatör: Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Ayaz Muhammad (Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan) 2. Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul Üniversitesi, Türkiye) 3. Doç. Dr. Sarah L. Henderson (Oregon State Üniversitesi, Amerika) 4. Dr. Meheri Tamanna ( Dhaka Üniversitesi, Bangladeş) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu Moderatör: Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Heather E. Bullock (California Üniversitesi, Amerika) 2. Prof. Dr. Shahida El-Baz (Arap ve Afrika Araştırma Merkezi, Msır) 3. Ayşe Cevahir (Biz Cevahir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye) 4. Dr. Yelana Istileulova (Ljubljana Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi, Kazakistan) Tartışma ve Soru Cevap 11:00-11:15 Çay & Kahve Molası

9 PROGRAM 25 KASIM, :15-12:45 II. OTURUM: Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları SALON A 1. Medyada Tüketim Malzemesi olarak Kadın ve İstismarı Moderatör: Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Doç. Dr. Manal Abulhassan Fouad (October 6 Üniversitesi, Mısır) 2. Prof. Dr. Robert William Jensen (Texas Üniversitesi, Amerika) 3. Nihal Bengisu Karaca (Gazeteci ve yazar, Türkiye) 4. Belkıs Kılıçkaya (Gazeteci, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi? Moderatör: Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Margot Badran (Georgetown Üniversitesi, Amerika) 2. Fatou Janneh (Tertiary Women s Federasyonu Başkanı, Gambiya) 3. Nazife Şişman (Gazeteci ve yazar, Türkiye) 4. Cihan Aktaş (Gazeteci, yazar ve araştırmacı, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap 12:45-14:00 Öğle Yemeği

10 PROGRAM 25 KASIM, :00-15:30 III. OTURUM: Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele SALON A 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı Moderatör: İlknur İnceöz (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Doç. Dr. Alev Erkilet (Sakarya Üniversitesi, Türkiye) 2. Doç. Dr. Huriye Martı (Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, Türkiye) 3. Yrd. Doç. Dr. Shuchi Karim (Dhaka Üniversitesi, Bangladeş) 4. Dr. Souad Adnane (Arap Bilimsel Araştırma ve Beşeri Bilimler Merkezi Yabancı İlişkiler Koordinatörü, Fas) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar Moderatör: Nazir Afzal (Baş Kraliyet Savcısı, İngiltere) Konuşmacılar: 1. Hilary Gbedemah (CEDAW Komitesi Üyesi, Gana) 2. Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz (KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye) 3. Av. Kezban Hatemi (Avukat, Türkiye) 4. Sherin Khankan (Eleştirel Müslümanlar Derneği, Danimarka) 5. Ayşenur Özkan (KAGEM, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap 12:45-14:00 Çay & Kahve Molası

11 PROGRAM 25 KASIM, :45-17:15 IV. OTURUM: Kadınların Mağduriyet Çıkmazı SALON A 1. Savaş Mağduru, Göçmen ve Mülteci Kadınlar Moderatör: Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye) 2. Doç. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü, Türkiye) 3. Emma Edhem (Avukat, Türk-İngiliz Hukuk Derneği, İngiltere) 4. Zümrüt Sönmez (İHH Dış İlişkiler, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Moderatör: Ruth F. Pojman (OSCE Özel temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla Mücadele Merkezi, Avusturya) Konuşmacılar: 1. Dalia Leinarte (CEDAW Komitesi Üyesi, Litvanya ) 2. Doç. Dr. Oğuzhan Ömer Demir ( Türk Polis Akademisi Başkanlığı, Türkiye) 3. Yrd. Doç. Dr. Elizabeth Anne Campbell (Michigan Üniversitesi, Amerika) 4. Daniela Misail-Nichitin (La Strada-İnsan Kaçakçılığını Önleme Merkezi, Moldova) Tartışma ve Soru Cevap

12 PROGRAM 25 KASIM, 2014 SALON A 17:15 18:00 GENEL DEĞERLENDİRME PANELİ Moderatör: Çiğdem Erdoğan Atabek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, Türkiye) 2. Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) 3. Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar, Türkiye) 4. İlknur İnceöz ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Türkiye) 5. Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi, Türkiye) 6. Nazir Afzal (Baş Kraliyet Savcısı, İngiltere) 7. Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) 8. Ruth F. Pojman (OSCE Özel Temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla Mücadele Merkezi, Avusturya) 18:00 18:30 ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ Prof. Dr. Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye) SERGİ: Gaziantep te düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar panelinde sergilenen Sabiha Çimen-Kent Mültecileri Fotoğraf Sergisi fuayede gezilebilecektir.

13 INTERNATIONAL WOMEN AND JUSTICE SUMMIT SESSION TOPICS 1st SESSION Justice For Women: Facilities and Opportunities 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life 2. Gender gap in wages, job distribution and poverty specific to women 2nd SESSION Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media 2. Gender! Justice? or Equality? 3rd SESSION Combating Violence and Discrimination Against Women 1. Cultural codes and gender discrimination as the result of othering 2. Preventitive social policies for combating violence against women 4th SESSION The Predicament of Women s Victimization 1. Victimization of immigrant and refugee women 2. Trafficking of Women and Human Trafficking as a Human Rights Violation

14 st 1 SESSION Justice For Women: Facilities and Opportunities 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life In many parts of the world women have been unable to be sufficiently effective not only in politics and the decision-making process, but have also been hindered in participating in social life. For the most part, the lack of involvement of women in the decision-making process and in social life stems from the obstacles they encounter, which range from limited facilities to scarce opportunities. In this session the position of women in politics, local government, bureaucracy, senior decision-making positions, business life and civil society will be examined; in addition, strategies for realizing the potential that women can offer society will be discussed. 2. Gender-gap in wages, job distribution and woman-specific poverty Women encounter a variety of problems in relation to working life. Although these problems vary from society to society, they all impede the adequate participation of women in working life. Working women encounter the greatest difficulties due to traditional roles in family life. The working women is not only responsible for job-related tasks, but also traditionally takes on the responsibilities of motherhood, child care and housework; in some cases, this large number of responsibilities means that women withdraw from working life. Moreover, other challenges, such as discrimination, harassment, mobbing (psychological harassment) and low wages create obstacles for women in working life. In this session, the multifaceted problems faced by women in working life will be discussed and policies related to women s employment will be focused on. In addition, the issue of woman-specific poverty will also be examined. nd 2 SESSION Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media There are a large number of newspapers throughout the world which use what can only be called pornographic elements to attract readers. Via the media, such images are spread far beyond the local markets in which we make our everyday purchases. The media presents the female body as a representative image, converting it into a sexual object, failing to present women with their own unique personalities. On the one hand, the media offers a standard and an ideal sexual prototype, converting women into sexual objects and forcing them to emulate this type, while, on the other hand, it markets commercial goods via the image of the female body and sexuality. Thus, the female body is degraded, becoming merely a sexual object that is used for other purposes and, in short, abused. In this session, the exploitation of the female body in the media will be focused on, and different approaches in this matter will be examined. 2. Gender! Justice? or Equality? Gender justice is based on an approach that stipulates the equitable distribution of gender roles, going beyond gender equality. Equality, in some cases, may form the basis for injustice. Discussion of equality in the values of dominant groups always results in the disadvantaged groups losing out. In this regard, it is important that all human beings are allowed to take on roles based on their natural disposition and characteristics. By removing all obstacles gender justice ensures that women are able to realize their capacity. In this session these issues will be discussed while taking into consideration our own references; the role of women will be discussed in relation to the values of equality and justice.

15 rd 3 SESSION Combating Violence and Discrimination Against Women 1. Cultural codes and gender discrimination as the cause of othering There are a number of reasons why women are subjected to discrimination and marginalized throughout the world. Women are not subjected to discrimination in relation to their sex alone. Women are subjected to discrimination and marginalized for a number of different reasons, such as religion, ethnicity, class or race. In some cases, women are victimized, discriminated and deprived of their rights by other women. Moreover, women with disabilities are exposed to great discrimination. Women face a large number of problems when participating in social life, as well as in gaining access to educational opportunities, justice and inclusion in urban life. The problems related to discrimination and exclusion for women will be discussed and the ways to combat discrimination will be focused on. 2. Preventitive social policies for combating violence against women Violence is one of the important problems that women encounter throughout the world. Violence covers a wide range of problematical areas, such as psychological pressure, sexual harassment, discrimination, exploitation, abuse and eventually death. Women are subjected to such violence not only in the public sphere, in the street or at work; they can also domestic violence in the home. In this respect, domestic violence represents a serious problem for women. Different aspects of violence against women will be discussed in this session, and the ways and methods of combating violence will be focused on. th 4 SESSION The Predicament of Women s Victimization 1. Victimization of immigrant and refugee women In many parts of the world today there are wars and incidents of violence; as a result, many people have been displaced from their homes, having to take up refugee status, and by abandoning their homes, have become homeless. Today, in different regions of the world, particularly in the Middle East, such dramatic problems continue to grow exponentially. The leading victims of war and violence, without a doubt, are women and children. Women become homeless with their children, and are forced to live in unhealthy environmental conditions; they encounter health and nutritional problems and are unable to benefit from the necessary health and education. In this session, the problems of women due to war, terrorism and violence in different parts of the world, particularly in the Middle East will be discussed and the ways to combat these problems will be focused on. 2. The Trafficking of Women and Human Trafficking as a Violation of Human Rights The trafficking of women and human trafficking is a dramatic aspect of the violence which women encounter. Moreover, this problem has also a global dimension. The trafficking of women is a spiral of victimization in which women become involved in, for the most part, against their own will. In some cases, girls are kidnapped, sometimes tricked into or forced into prostitution. The number of women involved in human trafficking is growing. Unfortunately in recent years Turkey has unwillingly become a transition country for human trafficking. In this session, the problem will be discussed from different aspects with the participation of experts from Turkey.

16 PROGRAM NOVEMBER 24, :00-10:00 Registration 09:30-10:00 Tea & Coffee Break 10:00-12:00 Opening Remarks KADEM Presentation Statement by E. Sare Aydın Yılmaz (KADEM, The President of Women and Democracy Association, Turkey) Statement by Ingibjorg Gisladottir (UN Women Regional Director, Turkey) Statement by the Honorable Minister Ayşenur İslam (Minister of Family and Social Policies, Turkey) Statement by the Honorable President Recep Tayyip Erdoğan (President of Turkey) 12:00-12:30 Photograph 12: Lunch 13:30-14:00 Tea & Coffee Break 14: Ministerial Level Meeting Moderator: Öznur Çalık (Committee on Equality of Opportunity for Women and Men, Turkey) Azerbaijan Bosnia and Herzegovina Jordan Palestine Pakistan Somalia Tunusia Turkey Turkish Republic of Northern Cyprus

17 PROGRAM NOVEMBER 25, :30-11:00 1st Session: Justice For Women: Facilities and Opportunities HALL A 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life Moderator: Özlem Zengin (President of Ak Party Istanbul Women s Branch Organization, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Ayaz Muhammad ( Bahhauddin Zakariya University Multan, Pakistan) 2. Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul University, Turkey) 3. Assoc. Prof. Dr. Sarah L. Henderson (Oregon State University, USA) 4. Dr. Meheri Tamanna (University of Dhaka, Bangladesh) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Gender gap in wages, job distribution and poverty specific to women Moderator: Yadigar Gökalp İlhan (Social Security Institution, President of the Institution and Administrative Board, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Heather E. Bullock (University of California, USA) 2. Prof. Dr. Shahida El-Baz (Arab and African Research Centre, Egypt) 3. Ayşe Cevahir (Biz Cevahir Vice President, Turkey) 4. Dr. Yelana Istileulova (University of Ljubljana Guest Faculty Member, Kazakhstan) Debate, Questions and Answers 11:00-11:15 Tea & Coffee Break

18 PROGRAM NOVEMBER 25, :15-12:45 2nd Session: Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression HALL A 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media Moderator: Nesrin Çelik (Undersecretary, Ministry of Family and Social Policies, Turkey) Speakers: 1. Assoc. Prof. Dr. Manal Abulhassan Fouad (October 6 University, Egypt) 2. Prof. Dr. Robert William Jensen (University of Texas, USA) 3. Nihal Bengisu Karaca (Journalist and writer, Turkey) 4. Belkıs Kılıçkaya (Journalist, Turkey) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Gender! Justice? or Equality? 12:45-14:00 Lunch Moderator: Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes University, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Margot Badran (Georgetown University, USA) 2. Fatou Janneh (President of the Tertiary Women s Federation, Gambia) 3. Nazife Şişman (Journalist and writer, Turkey) 4. Cihan Aktaş (Journalist and writer, Turkey) Debate, Questions and Answers

19 PROGRAM NOVEMBER 25, :00-15:30 3rd Session: Combating Violence and Discrimination against Women HALL A 1. Cultural codes and gender discrimination as the result of othering Moderator: İlknur İnceöz (President of the Committee on Equality of Opportunity for Women and Men, Turkey) Speakers: 1. Assoc. Prof. Dr. Alev Erkilet (Sakarya University, Turkey) 2. Assoc. Prof. Dr. Huriye Martı (Presidency of Religious Affairs Advisor, Turkey) 3. Assist. Prof. Dr. Shuchi Karim (University of Dhaka, Bangladesh) 4. Dr. Souad Adnane (Foreign Relations Coordinator of the Arab Center for Scientific Research & Humane Studies, Morocco) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Preventitive social policies for combating violence against women Moderator: Nazir Afzal (Chief Crown Prosecutor, UK) Speakers: 1. Hilary Gbedemah (CEDAW Committee Member, Ghana) 2. Assist. Prof. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz (President of KADEM, İstanbul Commerce University, Turkey) 3. Kezban Hatemi (Lawyer, Turkey) 4. Sherin Khankan (Critical Muslims Institute, Denmark) 5. Ayşenur Özkan (KAGEM, Turkey) Debate, Questions and Answers 15:30-15:45 Tea & Coffee Break

20 PROGRAM NOVEMBER 25, :45-17:15 4th Session: The Predicament of Women s Victimization HALL A 1. Victimization of immigrant and refugee women Moderator: Turgay Aldemir (President of Bülbülzade Foundation, President of Anatolian Platform, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Technical University, Turkey) 2. Assoc. Prof. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe University Migration and Politics Research Center Manager, Turkey) 3. Emma Edhem (Lawyer, President of Turkish British Legal Society, UK) 4. Zümrüt Sönmez (IHH Foreign Affairs, Turkey) Debate, Questions and Answers HALL B 2. The Trafficking of Women and Human Trafficking as a Violation of Human Rights Moderator: Ruth F. Pojman (OSCE Deputy Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Austria) Speakers: 1. Prof. Dr. Dalia Leinarte (CEDAW Comittee Member, Lithuania) 2. Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan Ömer Demir (Turkish National Police Academy, Turkey) 3. Assist. Pof. Dr. Elizabeth Anne Campbell (University of Michigan, USA) 4. Daniela Misail-Nichitin (President of La Strada, Moldova) Debate, Questions and Answers

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849

Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Fly with us and discover the colors of Istanbul in Ramadan. We are Turkish Airlines, we are globally yours. turkishairlines.com +90 212 444 0 849 Uluslararası dev buluşma A great international meeting

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle

Eğitim ile aydınlanmıș huzur, mutluluk ve refah dolu yarınlar dileklerimle Tarih ve tabiat harikası bu müstesna șehrin yașam standartlarını yükseltebilmek, İstanbulluların huzur dolu bir ortamda geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için canla bașla çalıșıyoruz. Bu șehirde

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı!

okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! okulum Yayın İletişim Kulübü Publications & Communication Club 2014 / 9 Avrupa Gençlik Parlamentosu Seçimlerinde Büyük Başarı! Great Success at the European Youth Parliament Elections! FLL Yenilikçi Çözüm

Detaylı

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI

TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE MAYIS 2015 SAYI 30 - MAY 2015 ISSUE 30 TÜRKİYE NİN YÜZ AKI 50 SİNE BASTI FİYAT- PRICE 5 TL TURKEY S HONOR TURNED 50 КРАТКОЕ

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı