PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK"

Transkript

1 PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

2 Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni tartışma alanlarını, farklı açılardan değerlendirmek ve bu alanlara ilişkin kavramları, politikaları ve uygulamaları çok boyutlu olarak ele almak için iyi bir zemin oluşturacaktır. Zirve de ele alınan konular küresel alanda yaşanan siyasal, ekonomik ve kültürel sorunların tespitinin yanısıra; yerel, bölgesel ve küresel çözüm önerileri açısından bugünümüz ve geleceğimiz için önem taşımaktadır. Bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde farklı coğrafyalardan gelen ortak değerler ve hedefler doğrultusunda belirlenen yeni strateji ve politikalar kararlılığımızın da göstergesi olacaktır. Zirve ye katılım, görüş, öneri ve destekleri ile katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, 21. Yüzyılın huzur, güven, adalet ve hakkaniyet değerleri ile anılmasını sağlamak konusunda hepimizin sorumluluğu ve görevi olduğu bilincinde bu çalışmanın tüm dünyada yaşanan haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizliklerin azalmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dear Guests, The International Women and Justice Summit offers an opportunity to evaluate the new discussion fields resulting from the evolving global circumstances as well as women s issues under the major topics of women and justice and their solutions from different perspectives and handle the concepts, policies and practices pertaining to these fields multi-dimensionally. The topics discussed at the Summit are significant for the present and future times in that it will produce proposals of solution at the local, regional and global levels as well as identifying the political, economic and cultural challenges worldwide. The new strategies, policies and practices, to be determined in accordance with the common values and objectives compiled from the different geographies in scope of this awareness of responsibility, will be the reflection of our determination. I would like to express my thanks those contributed to the organizations of this summit with their participation, opinions, recommendations and supports and I wish that this work will conduce toward the eradication of inequity, inequality and injustice experienced all around the world with an awareness that all of us have a part and duty to ensure that the 21st century will be remembered as a century of peace, trust, justice and equity. Associate Prof. Ayşenur İSLAM The Minister for Family and Social Policies

3 Değerli Misafirler, İstanbul'da gerçekleştirecek olduğumuz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılım gösteren herkesi en içten dileklerimle selamlıyorum. Bu zirve kadın hakları ve insan hakları bağlamında kadın meselesine ilişkin konuları, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta karşılaştıkları zorlukları ve kadın hakları ile kadının insan hakları bağlamında ortaya konan gelişmeleri tartışmak için büyük bir fırsattır. Bu etkinlik aynı zamanda eşitlik, hakkaniyet, ve hepsinden önemlisi kadın ve adalet kavramları çerçevesinde ortak akıl ve bakış açısı oluşturmak adına önemli bir müzakere alanı sunacaktır. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ndeki bütün katılımcılar için,zirvenin kadınların ortak problemlerine teorik ve pratik çözümler sunacak etkin ve verimli bir zirve olmasını diliyorum. Gelin, tüm dünyada kadınları derinden etkileyen sorunlara etkili ve sürdürülebilir çözümler aramak üzere hep birlikte çalışalım, daha iyi ve adil bir dünyanın inşasına katkıda bulunalım! Yrd. Doç. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ KADEM Başkanı Dear Guests, It is with great pleasure that I extend my warmest greetings to everyone attending the International Women And Justice Summit in Istanbul. This event is an outstanding opportunity to discuss the issues related to women, challenges women face in social, political and economic life and developments with respect to women's rights and women in the context of human rights. It is also an ideal arena for establishing a common mind and perspecive on the concepts of equality, equity and particularly, justice and women. I wish all participants at the International Women and Justice Summit highly fruitful discussions that would introduce theoretical and practical solutions for the women of the world. Let us all work together to find effective, sustainable answers to problems that affect the women across the globe and as such to contribute in building a better and more just world. Assoc. Prof. Dr. E. Sare AYDIN YILMAZ President of KADEM

4 ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ OTURUM KONULARI 1. OTURUM Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar 1.Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu 2. OTURUM Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları 1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak Kadın ve İstismarı 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi? Eşitlik mi? 3. OTURUM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar 4. OTURUM Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı

5 I. OTURUM Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar 1. Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller Kadınlar dünyanın birçok yerinde siyaset ve karar mekanizmalarının yanı sıra, toplumsal hayata katılım konusunda da yeterince etkin değildirler. Kadınların karar mekanizmalarına ve toplumsal hayata katılmaması, çoğunlukla karşılaşılan engellerden, kısıtlı imkanlardan ve sınırlı fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Buradan hareketle, bu oturumda kadınların siyasette, yerel yönetimlerde, bürokraside, üst düzey karar mekanizmalarında, iş yaşamında, sivil toplum alanındaki resmi ortaya konacak; kadınların bu alanlarda potansiyelini harekete geçirecek stratejiler üzerinde durulacaktır. 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu Kadınlar çalışma yaşamıyla ilgili çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar, toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte, kadınların iş yaşamında yeterince yer almasının önündeki engelleri oluşturmaktadır. Çalışan kadınlar her şeyden önce aile yaşamı üzerinden kendisine biçilen geleneksel rollerle kamusal alanda yüklendiği rollerden kaynaklanan zorluklar yaşamaktadırlar. Çalışan kadın aynı zamanda annelik, çocuk bakımı, ev işleri gibi yükümlülükleri de üstlendiği için bu alandaki sorumlulukları bazı durumlarda kadınların çalışma yaşamından çekilmesine yol açmaktadır. Yine iş yaşamında karşılaşılan ayrımcılık, taciz, psikolojik taciz (mobbing), düşük maaş gibi zorluklar kadının çalışma yaşamında karşılaştığı zorluklardır. Bu oturumda kadının çalışma yaşamında karşılaştığı çok yönlü sorunlar ele alınacak, kadın istihdamına ilişkin politikalar üzerinde durulacaktır. Bu oturumda aynı zamanda kadın yoksulluğu konusu da ele alınacaktır. II. OTURUM Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları 1. Medyada Tüketim Malzemesi Olarak Kadın ve İstismarı Dünyanın birçok yerinde gazete ve mecmuaların çoğu pornografik öğelerle süslenerek tüketiciye sunulmaktadır. Pornografik görüntüler medya aracılığıyla her gün alışverişimizi yaptığımız mahalle bakkalımıza kadar yayılmış durumda. Medya kadın bedenini cinsel bir objeye dönüştürerek kadını kendi kişiliğinden başka bir görüntüde sunmaktadır. Medya bir yandan kadını cinsel bir objeye dönüştürerek bunun üzerinden standart ve ideal bir cinsel tip sunarak tüm kadınları bu tipe özenmeye zorlamakta; bir yandan da tüketilen, pazarlanan tüm objeleri kadın bedeni ve cinselliği üzerinden bir imajla pazarlamaya çalışmaktadır. Kadın bedeni bu haliyle cinsel bir objeye indirgenerek başka amaçlar için kullanılmakta ve istismar edilmektedir. Bu oturumda farklı yaklaşımlardan hareketle medya dünyasında kadın bedeninin istismarı üzerinde durulacaktır. 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi? Cinsiyet adaleti, kadın-erkek eşitliğinin ötesinde kadınla erkeğin rollerinin adil biçimde dağıtılmasını öngören bir yaklaşıma dayanmaktadır. Eşitlik, bazı durumlarda adaletsizliğe giden yolun temelini oluşturabilir. Baskın grupların değerleri üzerinden eşitlik, daima dezavantajlı olan grupların aleyhine sonuçlanan bir durum çıkarır ortaya. Bu bakımdan herkesin fıtratına ve doğal özelliklerine dayalı rolleri üstlenmesi önem taşır. Cinsiyet adaleti, aynı zamanda her tür engelin kaldırılarak kadınların kendi, kapasitelerini gerçekleştirmelerini öngörür. Bu oturumda kendi referanslarımızı da dikkate alarak bu konu masaya yatırılacak; kadın rolleri eşitlik ve adalet değerleri üzerinden tartışılacaktır.

6 III. OTURUM Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sebebi Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı Kadınlar dünyanın her yerinde değişik nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Kadınların ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalışı sadece cinsiyetinden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda dini, etnik, sınıfsal ve ırksal gibi çok farklı nedenlerden dolayı kadınlar ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadırlar. Bazı durumlarda kadınlar bizzat başka kadınlar tarafından ezilmekte, dışlanmakta ve hak mağduriyetine uğramaktadırlar. Yine engelli olmak için kadınlar için önemli bir dışlanma nedenidir. Engelli kadınlar toplumsal hayata katılmada, eğitim imkanlarına kavuşmada, adalete erişimde, kent yaşamına dahil olmada çok yönlü sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların çok yönlü ayrımcılık ve dışlanma serüvenlerinden hareketle bu oturumda ayrımcılık ve dışlanmaya ilişkin sorunlar ele alınacak ve mücadele yolları üzerinde durulacaktır. 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar Şiddet, kadınların dünyanın her yerinde karşı karşıya kaldıkları önemli sorun alanlarından biri. Şiddet, psikolojik baskı, aşağılama, cinsel taciz, ayrımcılık, istismar, dayak ve nihayetinde ölüme kadar uzanan geniş boyutlu sorun alanlarını kapsar. Kadınlar, sadece kamusal alanda, sokakta, iş yerinde bu tür şiddet alanlarına maruz kalmaz; aynı zamanda aile içinde de şiddete maruz kalabilmektedirler. Bu bakımdan, aile içi şiddet kadınların başlı başına yaşadıkları bir sorun alanı haline gelmiş bulunmaktadır. Kadına karşı şiddetin değişik suretleri bu oturumda tartışılacak ve şiddetle mücadele yolları ve yöntemleri üzerinde durulacaktır. IV. OTURUM Kadınların Mağduriyet Çıkmazı 1. Göçmen ve Mülteci Kadınların Mağduriyet Çıkmazı Dünyanın birçok bölgesinde savaş ve şiddet olayları yaşanmakta, bunların sonucunda çok sayıda insan yurdundan ve yerinden edinerek göçmen durumuna düşmekte ve evsiz kalmaktadır. Bugün başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde bu alandaki dramatik sorunlar katlanarak devam etmektedir. Savaş ve şiddetin en önemli mağdurları hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklardır. Kadınlar, çocuklarıyla birlikte evsiz duruma düşmekte, sağlıksız çevre koşullarında yaşamaya mahkûm edilmekte, sağlık ve beslenme sorunlarıyla karşılaşmakta, gerekli eğitim ve sağlık koşullarından yararlanamaz duruma gelmektedir. Bu oturumda başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere, kadınların dünyanın değişik bölgelerinde savaş, terör ve şiddet sarmalından dolayı yaşadıkları sorunlar masaya yatırılacak ve bu sorunlarla mücadele yolları üzerinde durulacaktır. 2. Bir İnsan Hakkı İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Kadın ticareti ve insan kaçakçılığı kadınların yaşadığı şiddetin dramatik boyutlarından birini oluşturmaktadır. Bu sorun aynı zamanda küresel bir boyut kazanmış durumdadır. Kadın ticareti, çoğu zaman kadınların kendi isteklerinin dışında dahil oldukları bir mağduriyet sarmalı. Bazı durumlarda kız çocukları kaçırılarak, bazı durumlarda da kandırılarak fuhuş sektörüne sokulmaktadırlar. Yine insan kaçakçılığı sorununda da kadın, sorunun bir tarafı olarak ortaya çıkar. Türkiye son zamanlarda özellikle insan kaçakçılığı konusunda bir geçiş ülkesi konumuna gelmiş durumdadır. Türkiye de uzmanların da katılacağı bu oturumda bu sorun çok yönlü olarak ele alınacaktır.

7 PROGRAM 24 KASIM, :00-10:00 Kayıt 09:30-10:00 Çay & Kahve İkramı 10:00-12:00 Açılış Töreni KADEM - Gösterim Sayın E. Sare Aydın Yılmaz (KADEM, Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı) KADEM Kamu Spotu Sayın Ingibjorg Gisladottir (Birleşmiş Milletler Bölge Direktörü, Türkiye) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Gösterim Sayın Ayşenur İslam (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) Sayın Recep Tayyip Erdoğan (Türkiye Cumhurbaşkanı) 12:00-12:30 Fotoğraf 12: Öğle Yemeği 13:30-14:00 Çay & Kahve İkramı 14: Bakanlar Düzeyinde Müzakere Oturumu Moderatör: Öznur Çalık (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili) Azerbaycan Bosna Hersek Filistin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pakistan Somali Tunus Türkiye Ürdün

8 PROGRAM 25 KASIM, :30-11:00 I. OTURUM: Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkanlar SALON A 1. Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller Moderatör: Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Ayaz Muhammad (Bahauddin Zakariya Üniversitesi, Pakistan) 2. Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul Üniversitesi, Türkiye) 3. Doç. Dr. Sarah L. Henderson (Oregon State Üniversitesi, Amerika) 4. Dr. Meheri Tamanna ( Dhaka Üniversitesi, Bangladeş) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ücret, Görev Dağılımı Adaletsizliği ve Kadın Yoksulluğu Moderatör: Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Heather E. Bullock (California Üniversitesi, Amerika) 2. Prof. Dr. Shahida El-Baz (Arap ve Afrika Araştırma Merkezi, Msır) 3. Ayşe Cevahir (Biz Cevahir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye) 4. Dr. Yelana Istileulova (Ljubljana Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi, Kazakistan) Tartışma ve Soru Cevap 11:00-11:15 Çay & Kahve Molası

9 PROGRAM 25 KASIM, :15-12:45 II. OTURUM: Kadınlar İçin Sosyal Adalet: Ezilmenin Farklı Boyutları SALON A 1. Medyada Tüketim Malzemesi olarak Kadın ve İstismarı Moderatör: Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Doç. Dr. Manal Abulhassan Fouad (October 6 Üniversitesi, Mısır) 2. Prof. Dr. Robert William Jensen (Texas Üniversitesi, Amerika) 3. Nihal Bengisu Karaca (Gazeteci ve yazar, Türkiye) 4. Belkıs Kılıçkaya (Gazeteci, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Toplumsal Cinsiyet! Adalet mi Eşitlik mi? Moderatör: Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Margot Badran (Georgetown Üniversitesi, Amerika) 2. Fatou Janneh (Tertiary Women s Federasyonu Başkanı, Gambiya) 3. Nazife Şişman (Gazeteci ve yazar, Türkiye) 4. Cihan Aktaş (Gazeteci, yazar ve araştırmacı, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap 12:45-14:00 Öğle Yemeği

10 PROGRAM 25 KASIM, :00-15:30 III. OTURUM: Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele SALON A 1. Kültürel Kodlar ve Ötekileştirme Sonucu Olarak Cinsiyet Ayrımcılığı Moderatör: İlknur İnceöz (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Doç. Dr. Alev Erkilet (Sakarya Üniversitesi, Türkiye) 2. Doç. Dr. Huriye Martı (Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, Türkiye) 3. Yrd. Doç. Dr. Shuchi Karim (Dhaka Üniversitesi, Bangladeş) 4. Dr. Souad Adnane (Arap Bilimsel Araştırma ve Beşeri Bilimler Merkezi Yabancı İlişkiler Koordinatörü, Fas) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelede Önleyici Sosyal Politikalar Moderatör: Nazir Afzal (Baş Kraliyet Savcısı, İngiltere) Konuşmacılar: 1. Hilary Gbedemah (CEDAW Komitesi Üyesi, Gana) 2. Yrd. Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz (KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye) 3. Av. Kezban Hatemi (Avukat, Türkiye) 4. Sherin Khankan (Eleştirel Müslümanlar Derneği, Danimarka) 5. Ayşenur Özkan (KAGEM, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap 12:45-14:00 Çay & Kahve Molası

11 PROGRAM 25 KASIM, :45-17:15 IV. OTURUM: Kadınların Mağduriyet Çıkmazı SALON A 1. Savaş Mağduru, Göçmen ve Mülteci Kadınlar Moderatör: Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Prof. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye) 2. Doç. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü, Türkiye) 3. Emma Edhem (Avukat, Türk-İngiliz Hukuk Derneği, İngiltere) 4. Zümrüt Sönmez (İHH Dış İlişkiler, Türkiye) Tartışma ve Soru Cevap SALON B 2. Bir İnsan Hakları İhlali Olarak Kadın Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Moderatör: Ruth F. Pojman (OSCE Özel temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla Mücadele Merkezi, Avusturya) Konuşmacılar: 1. Dalia Leinarte (CEDAW Komitesi Üyesi, Litvanya ) 2. Doç. Dr. Oğuzhan Ömer Demir ( Türk Polis Akademisi Başkanlığı, Türkiye) 3. Yrd. Doç. Dr. Elizabeth Anne Campbell (Michigan Üniversitesi, Amerika) 4. Daniela Misail-Nichitin (La Strada-İnsan Kaçakçılığını Önleme Merkezi, Moldova) Tartışma ve Soru Cevap

12 PROGRAM 25 KASIM, 2014 SALON A 17:15 18:00 GENEL DEĞERLENDİRME PANELİ Moderatör: Çiğdem Erdoğan Atabek (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı, Türkiye) Konuşmacılar: 1. Özlem Zengin (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı, Türkiye) 2. Yadigar Gökalp İlhan (Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) 3. Nesrin Çelik (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Müsteşar, Türkiye) 4. İlknur İnceöz ( Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Türkiye) 5. Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes Üniversitesi, Türkiye) 6. Nazir Afzal (Baş Kraliyet Savcısı, İngiltere) 7. Turgay Aldemir (Bülbülzade Vakfı Başkanı, Anadolu Platformu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye) 8. Ruth F. Pojman (OSCE Özel Temsilciliği, İnsan Kaçaklığıyla Mücadele Merkezi, Avusturya) 18:00 18:30 ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ Prof. Dr. Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye) SERGİ: Gaziantep te düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar panelinde sergilenen Sabiha Çimen-Kent Mültecileri Fotoğraf Sergisi fuayede gezilebilecektir.

13 INTERNATIONAL WOMEN AND JUSTICE SUMMIT SESSION TOPICS 1st SESSION Justice For Women: Facilities and Opportunities 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life 2. Gender gap in wages, job distribution and poverty specific to women 2nd SESSION Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media 2. Gender! Justice? or Equality? 3rd SESSION Combating Violence and Discrimination Against Women 1. Cultural codes and gender discrimination as the result of othering 2. Preventitive social policies for combating violence against women 4th SESSION The Predicament of Women s Victimization 1. Victimization of immigrant and refugee women 2. Trafficking of Women and Human Trafficking as a Human Rights Violation

14 st 1 SESSION Justice For Women: Facilities and Opportunities 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life In many parts of the world women have been unable to be sufficiently effective not only in politics and the decision-making process, but have also been hindered in participating in social life. For the most part, the lack of involvement of women in the decision-making process and in social life stems from the obstacles they encounter, which range from limited facilities to scarce opportunities. In this session the position of women in politics, local government, bureaucracy, senior decision-making positions, business life and civil society will be examined; in addition, strategies for realizing the potential that women can offer society will be discussed. 2. Gender-gap in wages, job distribution and woman-specific poverty Women encounter a variety of problems in relation to working life. Although these problems vary from society to society, they all impede the adequate participation of women in working life. Working women encounter the greatest difficulties due to traditional roles in family life. The working women is not only responsible for job-related tasks, but also traditionally takes on the responsibilities of motherhood, child care and housework; in some cases, this large number of responsibilities means that women withdraw from working life. Moreover, other challenges, such as discrimination, harassment, mobbing (psychological harassment) and low wages create obstacles for women in working life. In this session, the multifaceted problems faced by women in working life will be discussed and policies related to women s employment will be focused on. In addition, the issue of woman-specific poverty will also be examined. nd 2 SESSION Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media There are a large number of newspapers throughout the world which use what can only be called pornographic elements to attract readers. Via the media, such images are spread far beyond the local markets in which we make our everyday purchases. The media presents the female body as a representative image, converting it into a sexual object, failing to present women with their own unique personalities. On the one hand, the media offers a standard and an ideal sexual prototype, converting women into sexual objects and forcing them to emulate this type, while, on the other hand, it markets commercial goods via the image of the female body and sexuality. Thus, the female body is degraded, becoming merely a sexual object that is used for other purposes and, in short, abused. In this session, the exploitation of the female body in the media will be focused on, and different approaches in this matter will be examined. 2. Gender! Justice? or Equality? Gender justice is based on an approach that stipulates the equitable distribution of gender roles, going beyond gender equality. Equality, in some cases, may form the basis for injustice. Discussion of equality in the values of dominant groups always results in the disadvantaged groups losing out. In this regard, it is important that all human beings are allowed to take on roles based on their natural disposition and characteristics. By removing all obstacles gender justice ensures that women are able to realize their capacity. In this session these issues will be discussed while taking into consideration our own references; the role of women will be discussed in relation to the values of equality and justice.

15 rd 3 SESSION Combating Violence and Discrimination Against Women 1. Cultural codes and gender discrimination as the cause of othering There are a number of reasons why women are subjected to discrimination and marginalized throughout the world. Women are not subjected to discrimination in relation to their sex alone. Women are subjected to discrimination and marginalized for a number of different reasons, such as religion, ethnicity, class or race. In some cases, women are victimized, discriminated and deprived of their rights by other women. Moreover, women with disabilities are exposed to great discrimination. Women face a large number of problems when participating in social life, as well as in gaining access to educational opportunities, justice and inclusion in urban life. The problems related to discrimination and exclusion for women will be discussed and the ways to combat discrimination will be focused on. 2. Preventitive social policies for combating violence against women Violence is one of the important problems that women encounter throughout the world. Violence covers a wide range of problematical areas, such as psychological pressure, sexual harassment, discrimination, exploitation, abuse and eventually death. Women are subjected to such violence not only in the public sphere, in the street or at work; they can also domestic violence in the home. In this respect, domestic violence represents a serious problem for women. Different aspects of violence against women will be discussed in this session, and the ways and methods of combating violence will be focused on. th 4 SESSION The Predicament of Women s Victimization 1. Victimization of immigrant and refugee women In many parts of the world today there are wars and incidents of violence; as a result, many people have been displaced from their homes, having to take up refugee status, and by abandoning their homes, have become homeless. Today, in different regions of the world, particularly in the Middle East, such dramatic problems continue to grow exponentially. The leading victims of war and violence, without a doubt, are women and children. Women become homeless with their children, and are forced to live in unhealthy environmental conditions; they encounter health and nutritional problems and are unable to benefit from the necessary health and education. In this session, the problems of women due to war, terrorism and violence in different parts of the world, particularly in the Middle East will be discussed and the ways to combat these problems will be focused on. 2. The Trafficking of Women and Human Trafficking as a Violation of Human Rights The trafficking of women and human trafficking is a dramatic aspect of the violence which women encounter. Moreover, this problem has also a global dimension. The trafficking of women is a spiral of victimization in which women become involved in, for the most part, against their own will. In some cases, girls are kidnapped, sometimes tricked into or forced into prostitution. The number of women involved in human trafficking is growing. Unfortunately in recent years Turkey has unwillingly become a transition country for human trafficking. In this session, the problem will be discussed from different aspects with the participation of experts from Turkey.

16 PROGRAM NOVEMBER 24, :00-10:00 Registration 09:30-10:00 Tea & Coffee Break 10:00-12:00 Opening Remarks KADEM Presentation Statement by E. Sare Aydın Yılmaz (KADEM, The President of Women and Democracy Association, Turkey) Statement by Ingibjorg Gisladottir (UN Women Regional Director, Turkey) Statement by the Honorable Minister Ayşenur İslam (Minister of Family and Social Policies, Turkey) Statement by the Honorable President Recep Tayyip Erdoğan (President of Turkey) 12:00-12:30 Photograph 12: Lunch 13:30-14:00 Tea & Coffee Break 14: Ministerial Level Meeting Moderator: Öznur Çalık (Committee on Equality of Opportunity for Women and Men, Turkey) Azerbaijan Bosnia and Herzegovina Jordan Palestine Pakistan Somalia Tunusia Turkey Turkish Republic of Northern Cyprus

17 PROGRAM NOVEMBER 25, :30-11:00 1st Session: Justice For Women: Facilities and Opportunities HALL A 1. Obstacles to the participation of women in decision-making and political life Moderator: Özlem Zengin (President of Ak Party Istanbul Women s Branch Organization, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Ayaz Muhammad ( Bahhauddin Zakariya University Multan, Pakistan) 2. Prof. Dr. Serpil Çakır (İstanbul University, Turkey) 3. Assoc. Prof. Dr. Sarah L. Henderson (Oregon State University, USA) 4. Dr. Meheri Tamanna (University of Dhaka, Bangladesh) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Gender gap in wages, job distribution and poverty specific to women Moderator: Yadigar Gökalp İlhan (Social Security Institution, President of the Institution and Administrative Board, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Heather E. Bullock (University of California, USA) 2. Prof. Dr. Shahida El-Baz (Arab and African Research Centre, Egypt) 3. Ayşe Cevahir (Biz Cevahir Vice President, Turkey) 4. Dr. Yelana Istileulova (University of Ljubljana Guest Faculty Member, Kazakhstan) Debate, Questions and Answers 11:00-11:15 Tea & Coffee Break

18 PROGRAM NOVEMBER 25, :15-12:45 2nd Session: Social Justice For Women: Different Dimensions of Oppression HALL A 1. Exploitation of women as objects of consumption in the media Moderator: Nesrin Çelik (Undersecretary, Ministry of Family and Social Policies, Turkey) Speakers: 1. Assoc. Prof. Dr. Manal Abulhassan Fouad (October 6 University, Egypt) 2. Prof. Dr. Robert William Jensen (University of Texas, USA) 3. Nihal Bengisu Karaca (Journalist and writer, Turkey) 4. Belkıs Kılıçkaya (Journalist, Turkey) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Gender! Justice? or Equality? 12:45-14:00 Lunch Moderator: Prof. Dr. Beğlü Dikeçligil (Erciyes University, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Margot Badran (Georgetown University, USA) 2. Fatou Janneh (President of the Tertiary Women s Federation, Gambia) 3. Nazife Şişman (Journalist and writer, Turkey) 4. Cihan Aktaş (Journalist and writer, Turkey) Debate, Questions and Answers

19 PROGRAM NOVEMBER 25, :00-15:30 3rd Session: Combating Violence and Discrimination against Women HALL A 1. Cultural codes and gender discrimination as the result of othering Moderator: İlknur İnceöz (President of the Committee on Equality of Opportunity for Women and Men, Turkey) Speakers: 1. Assoc. Prof. Dr. Alev Erkilet (Sakarya University, Turkey) 2. Assoc. Prof. Dr. Huriye Martı (Presidency of Religious Affairs Advisor, Turkey) 3. Assist. Prof. Dr. Shuchi Karim (University of Dhaka, Bangladesh) 4. Dr. Souad Adnane (Foreign Relations Coordinator of the Arab Center for Scientific Research & Humane Studies, Morocco) Debate, Questions and Answers HALL B 2. Preventitive social policies for combating violence against women Moderator: Nazir Afzal (Chief Crown Prosecutor, UK) Speakers: 1. Hilary Gbedemah (CEDAW Committee Member, Ghana) 2. Assist. Prof. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz (President of KADEM, İstanbul Commerce University, Turkey) 3. Kezban Hatemi (Lawyer, Turkey) 4. Sherin Khankan (Critical Muslims Institute, Denmark) 5. Ayşenur Özkan (KAGEM, Turkey) Debate, Questions and Answers 15:30-15:45 Tea & Coffee Break

20 PROGRAM NOVEMBER 25, :45-17:15 4th Session: The Predicament of Women s Victimization HALL A 1. Victimization of immigrant and refugee women Moderator: Turgay Aldemir (President of Bülbülzade Foundation, President of Anatolian Platform, Turkey) Speakers: 1. Prof. Dr. Nezahat Altuntaş (Karadeniz Technical University, Turkey) 2. Assoc. Prof. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe University Migration and Politics Research Center Manager, Turkey) 3. Emma Edhem (Lawyer, President of Turkish British Legal Society, UK) 4. Zümrüt Sönmez (IHH Foreign Affairs, Turkey) Debate, Questions and Answers HALL B 2. The Trafficking of Women and Human Trafficking as a Violation of Human Rights Moderator: Ruth F. Pojman (OSCE Deputy Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Austria) Speakers: 1. Prof. Dr. Dalia Leinarte (CEDAW Comittee Member, Lithuania) 2. Assoc. Prof. Dr. Oğuzhan Ömer Demir (Turkish National Police Academy, Turkey) 3. Assist. Pof. Dr. Elizabeth Anne Campbell (University of Michigan, USA) 4. Daniela Misail-Nichitin (President of La Strada, Moldova) Debate, Questions and Answers

.womenandjustice2014.org

.womenandjustice2014.org ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ OTURUM KONULARI 1. OTURUM Kadınlar İçin Adalet: Fırsatlar ve İmkânlar 1.Karar Mekanizmalarında ve Siyasal Hayata Kadın Katılımında Aşılamayan Engeller 2. Çalışma Yaşamında

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BERNA YAZICI. 2007, Sosyal Antropoloji Bölümü, New York. New York Derecesi,

BERNA YAZICI. 2007, Sosyal Antropoloji Bölümü, New York. New York Derecesi, BERNA YAZICI Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Bebek Beşiktaş 34342 İstanbul bernayazici.boun@gmail.com Tel: 212-359-7326 Araştırma alanları Sosyal refah politikası; (sosyal) politikanın antropolojisi;

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Curriculum Vitae 1. Name, Surname: Nurhan KAVAKLI 2. Academic Title: Assistant Professor 3. Degree: Doctorate of Philosophy Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Faculty Communication

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

İşitme engelli bebeklerin geleceğini değiştirecek bu bilgi şölenine,yurt dışından büyük fedakarlıklarla getirttiğimiz

İşitme engelli bebeklerin geleceğini değiştirecek bu bilgi şölenine,yurt dışından büyük fedakarlıklarla getirttiğimiz DAVETİYE İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Bölümü, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği, Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Haluk ALKAN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi ARZU İNAN 01.09.2013 İş Etiği Sorumlusu İdari İşler Sorumlusu DUYGU UTLU 01.09.2013 İnsan Kaynakları Sorumlusu ELİF DURMUŞ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY CURRICULUM VITAE Name Sex Marital status : Kudret Özersay : Male : Married Date of Birth : 16 December 1973 Nationality Address : TRNC : Eastern Mediterranean University Department of International Relations

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) :

CURRICULUM VITAE. TELEFON (Tel.) : (1171)- (2379) : CURRICULUM VITAE ADI-SOYADI (Name-Surname) : Seda Orbay Yücel DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Place of Birth&Date) : 1979, Lefkoşa KKTC ADRES (Address) : Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Gazimağusa-Kıbrıs.

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

2008 Misafir Doktora Öğrencisi, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin Graduate School of Social Sciences, Almanya

2008 Misafir Doktora Öğrencisi, Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin Graduate School of Social Sciences, Almanya EMRAH AKBAŞ Unvan: Araştırma Görevlisi Doğum Tarihi: 25/7/1978 Cinsiyet: Erkek Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Çiftasfalt No.195, PK. 06290 Keçiören,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011-

MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com. Sosyoloji Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011- MELTEM YILMAZ ŞENER yilmazmeltem@hotmail.com AKADEMİK İŞ DENEYİMİ Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi, Araştırma Görevlisi, EĞİTİM Sosyoloji Bölümü, İstanbul

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatma DEMİR Doğum Tarihi: 09.02.1972 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Abant İzzet Baysal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me. MUHSIN DOĞAN metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.com CURRENT POSITION Middle East Technical University, Science and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lise İstanbul Fransız Lisesi Notre Dame de Sion 1982 Lisans Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi 1986

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl Lise İstanbul Fransız Lisesi Notre Dame de Sion 1982 Lisans Siyasal Bilgiler Ankara Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şerife Gözde Yirmibeşoğlu 2. Doğum tarihi: 1963 3. Unvanı: Doçent Dr. 4. Alanda Kıdem: 1994-2006 Öğretim Görevlisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 2005-2006 Öğretim Görevlisi (Orta

Detaylı