Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır"

Transkript

1 Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08 Sayın Datça Aktur Site sakinleri Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır Toplantı gündemi Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Gider tablosu Taslak İşletme Projesi aşağıda sunulmuştur

2 AKTUR DATÇA SİTESİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Sitemizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 17:00 de Çadır Sahnesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. Parsel Yöneticileri ve Kat Maliklerine duyurulur. SİTE YÖNETİMİ NOT: Bu duyuru ve ekleri tüm Parsel Yöneticilerine gönderilmiş olup, Parsel Yöneticiliğinde değişiklik varsa yeni Yöneticiye devredilmesini ve Kat Maliklerinin de bilgilendirilmesini önemle rica ederiz. GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divan Başkanı ile iki Divan Katibinin seçimi, 3- Genel Kurul Toplantı, görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 4- Çadır Sahnemizin adının Sanatsal olaylarda Sitemize büyük emeği geçen İsmail AKŞEN anısına İSMAİL AKŞEN SAHNESİ olarak değiştirilmesinin onaylanması, dönemi Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması, 6- Denetici Raporunun okunması, 7- Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetici Raporu hakkında görüşmelerin yapılması, 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun ayrı ayrı ibrası, tarihli Ak-Tur Tatil Sitesi Genel Kurulunda ibra edilmeyen eski yöneticiler ile deneticiler aleyhine site evrak ve kayıtların denetimi neticesinde ortaya çıkan ve siteye yaptırılan usulsüz harcamalarla ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davaları açma ve icra takiplerinde bulunma; site eski müdürü Ali Fuat ŞAHİN in site müdürü olarak görev yapmakta iken görevi gereğince alması gereken ücret ve ödenek miktarlarından fazla miktarda (gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmadan) aldığı ücret ve ödenek istirdatı ve bu ücret ve ödeneklerden kesilerek ödenmesi gerekirken ödenmeyen daha sonra site yönetimince mal müdürlüğüne ödenen gelir vergileri ile ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davası açmak ve icra takibi yapmak hususunda Datça Aktur Tatil Sitesi Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Sayılı yasada, 5711 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler çerçevesinde Toplu Yapı (Site) Yönetim Planının görüşülerek karara bağlanması, İşletme Projesi taslağının görüşülerek onaylanması, A- Standart İşletme projesinin onaylanması, B- Özel Projelerin tek tek onaylanması, 12- Dilek ve temenniler. Ek- 1 : Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu. Ek- 2 : Denetici Raporu. Ek- 3 : dönemi Taslak İşletme Projesi ve Bütçesi.

3 SAYIN PARSEL YÖNETİCİLERİ SAYIN KAT MALİKLERİ EK 1 DATÇA AKTUR SİTESİ FAALİYET RAPORU ( DÖNEMİ ) Yönetim kurulumuz, tarihinde yapılan genel kurulda onaylanmış olan bütçe paralelinde, işlemleri yürütmüş ve hazırladığımız Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunmaktadır. 1- Bilindiği gibi geçen seneki genel kurulda önceki yönetimin hazırladığı harcama kalemleri aşırı bulunmuş ve aidatlar TL. yerine 900 TL. ye düşürülmüştür. (Bu toplamda TL. daha az para toplanması demektir. ) birimden TL. hasılat elde edilmiş (1335x900), 882 ev sahibi peşin ödeyerek TL. indirim almışlardır.(882x50) 3- Geçen dönem bilanço özetinde belirtilmeyen ancak geçen dönemi ilgilendiren ,97 TL. ek borç çıkmış ve ödenmiştir. 4- Genel Kurul onayı alınan bütçede atanacak site müdürü için TL. lik gider öngörülmüş, ancak Yönetim Kurulu üyeleri bu dönem mevcut personeli tanımak ve toplumun genel ihtiyacı ve talebi olan sahil yolu projesine bu meblağı kanalize etme kararı almış ve sahil yolumuz Sitemize yakışır hale getirilmiştir. (Proje No:2 Proje tutarı TL.) 5- Geçen sene Genel Kurulda da dile getirilen ve yılların problemi olan B Mahallesindeki Sel dolayısıyla evlerin su altında kalması ve nemle boğuşmasını önlemek için kış döneminden önce B MAHALLESİ YAĞMUR SUYU DRENAJ PROJESİ realize edilmiş ve bu projeye TL. harcanmıştır. (Proje No 1) 6- Geçen seneki Parsel Yöneticilerinin gönderdiği raporlarda Site Sakinlerimizin büyük çoğunluğunun talebi olan Kır Kahvemizin Sitemize yakışır hale getirilmesi projesi yine bu dönemde tamamlanmıştır. (Proje No: 4 harcama toplamı TL. ) Kır kahvemizin alt yapısı dışında modernize edilmiş masa ve koltuk ihtiyacı Site Sakinlerimizden İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Ertuğrul KURDOĞLU tarafından sağlanmıştır. Kendilerine tüm sakinlerimiz adına teşekkür ederiz. 7- Pazaryerinde özellikle hanımefendilerin daha uzun zaman harcadıkları tekstil bölümü modernize edilmiştir. (Proje No:58 harcama TL.) 8- Kış aylarında yaşanan drenaj suyu transferi problemi sonucunda pompaj sistemi takviye edilmiş ve arıtma sistemimiz kapasite yedekleme açısından takviye edilerek daha güvenli hale getirilmiştir.(proje no: 46 harcama ) 9- Anons sistemimize sahil boyunca güneş enerjisiyle çalışan 4 ünite ilave edilmiş mevcut sistemde bakıma alınmış yenilenmiştir. (proje no:30 harcama 7.239,30) 10- Sanatsal olaylar: A- 26 Temmuz 2009 tarihinde İsmail AKŞEN sahnemizde Devlet Opera ve Balesinden 7 sanatçı ile konser organize edilmiştir.aynı konser 25 Temmuz 2009 tarihinde Datça da realize edilmiştir.bu 2 konser Datça Belediyesi ve Datça Aktur Sitesi sponsorluğunda gerçekleşmiştir. B- Aktur Çocuk Tiyatrosu Site sakinlerimizden Sayın Lale BELKIS ve Sayın Yalçın Otağ Temmuz 2009 da Datça Aktur Çocuk tiyatrosunu kurmuş ve ilk olarak Binnur-Tarık Şerbetçioğlu nun eseri olan Mutluluk Çiçeği oyununu 10 Ağustos 2009 tarihinde İsmail Akşen sahnemizde sahnelemişlerdir. Çok büyük bir seyirci ilgisi çekmiş bu oyunun hazırlanmasında bir buçuk ayı aşan yoğun bir emek ortaya koyan Sevgili Sanatçılarımızdan Sayın Lale Belkıs hanımefendiye ve Sayın Yalçın Otağ beyefendiye teşekkürlerimizi sunarız. 11- Sağlık konusunda yapılanlar: A- Sağlık ocağımızda sürekli yaz kış görev yapacak hekim seçilmiş ve 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren göreve başlamıştır. B- Sağlık Ocağımızın hijyen şartları ve standartları sürekli doktorumuzun da göreve başlamasıyla bizlere yakışır standartlara hızla eriştirilecektir. Sağlık Birimimizin en önemli kadrolardan olduğunu düşünen yönetimimiz, bu kadromuzu 1 Doktor, 2 hemşire, 1 resepsiyon elemanı şeklinde 4 e çıkartmıştır. 12- Sportif olaylar : A- 1 Temmuz 2009 Kabotaj bayramının ilki küçük çapta gerçekleştirilmiş,önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecektir. B- Tavla turnuvası: Temmuz ayında 52 kişinin katıldığı bir tavla turnuvası organize edilmiştir. C- Küçük Koy daki plaj voleybol sahası düzeltilmiştir. D- 15 Temmuz -15 Ağustos tarihlerinde Plates uzmanı Muazzez YILMAZOĞLU tarafından kişilik bir fitness-plates etkinliği gerçekleştirilmiş katılanların tamamı gelecek yıl için aynı etkinliğin iki ay müddetle yapılması için talepte bulunmuşlardır. 13- Yukarıda sayılan ana projelere ilaveten ambulans revizyon (proje 49), D mahallesi Küçük ev yolu düzenleme (proje No. 50), F Mahallesi Otopark tanzimi (proje no 7 ), Malzeme ambarı tanzimi (Proje no 51), Araç takip ve yakıt kontrol sistemi (Proje no 52), Elektrik personeli eğitimi (proje no:8), Karayolları Yağmur suyu projesi (proje no: 5) yine bu dönemde tamamlanmıştır. 14- Datça Aktur Sitesi Toplu Yapı Yönetim Planı geçen seneki Genel Kurulda tespit ettiğimiz komisyonumuz çalışmalarını Temmuz 2009 da tamamlamış, parsellerde tartışmaya açılmış, Ağustos ayında son şeklini alacak ve 31 Ağustos 2009 da Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu konularda çalışmaları sürdüren Sn Toygar AKMAN, Sn Necdet Şenergün, Sn Tanju Üstünay, Sn. İnci Uysal ve rahmetli Sn Üstün Arıkan a hepimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15- Ayrıca alçak ve yüksek gerilim elektrik sistemlerimizdeki eksiklikler tespit edilmiş Aydem in yapması gerekenler ilgili mercilere iletilmiş ve takip edilmektedir. Yukarıda yapılan tüm projeler mevcut çalışanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde kış-yaz, soğuk-sıcak demeden fedakarca çalışan bu kıymetli personelimize içten teşekkürlerimizi sunarız.

4 Sayın Datça-Aktur Site Sakinleri; Yapılmış olan projeler ve planladığımız projeler konusunda Sitemizde bulunan uzman arkadaşlar özenli destekler vermektedir. Böyle eğitimi yüksek bir toplumda katılımcılığın giderek artması kaçınılmazdır. Geçmiş dönemde yukarıda sayılan projelere önemli destekler veren üyelerimizden Sn Erdoğan Özgece,Sn Arif Çuhadar,Sn Erhan Altıntaş,Sn Galip Uysal Sn Aygen Baktır, Sn Bahri Eren ve diğer arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Datça Aktur Parsel Yöneticileri ve Datça Aktur Sakinleri Bilançomuzla ilgili bazı gelir ve gider kalemlerini dikkatlerinize sunmak istiyoruz Gelir kalemleri; döneminde Aidat dışı gelirler TL döneminde ise TL olmuştur A- Banka faiz gelirleri TL den TL ye çıkmıştır.(%59 artış)bilindiği gibi önceki yönetim önemli miktarda site parasını Aktur A.Ş de kullandığından site mevduatını daha düşük gelirli günlük fon da değerlendirmiştir. Yönetimimiz,birikmiş paralarımızı her defasında mevcut Bankalar arasında ihale yaparak -en yüksek faiz oranında değerlendirmiştir. B- Su tahsilatlarımızda ise düşme olmuştur ( TL den TL ye düşme)(%48 küçülme) Bilindiği gibi yeni yönetim döneminde su paraları herkesin ödemesini temin etmek amacıyla M3 su fiyatı 0.50 kuruştan 0.30 kuruşa düşürülmüştü. Ancak bazı üyelerimizin su sarfiyatı katılım paralarını -düşen fiyatlara rağmen-ödememeleri yönetimimizi üzmüştür. C- Pazar yeri Katılım gelirlerimiz TL den TL ye çıkmıştır(%17 artış) Gider Kalemleri ; önceki yönetimin son döneminde yatırım hariç fiili harcama tutarı TL iken; Elektrik giderleri (artış miktarı TL)-Orman intifa hakkı (artış miktarı TL) mecburi gider artışları ve personel zamlarına rağmen(artış miktarı TL) fiili harcama TL olmuştur. Reel fark TL = TL Elektrik farkı TL Orman intifa farkı TL Personel gider farkı TL Toplam fark TL Bilindiği gibi geçen Genel Kurul da özellikle Açık Alan Çevre Giderleri ve Teknik Servis Giderleri konusunda geçen yönetimin hazırladığı yüksek bütçe rakamlarını eleştirmiş ve Hedefleri küçültmüştük. A- Açık Alan Çevre Düzenleme Giderleri döneminde toplam harcama TL olmuş,son döneminde ise TL olarak gerçekleşmiştir (% 53 küçülme) B- Teknik Servis Giderleri Bir önceki dönemin TL sine karşılık bu dönem TL olarak gerçekleşmiştir (% 27 küçülme) C- Elektrik Gideri Yapılan zamlar paralelinde (evler de de yaşadığınız gibi) TL den a yükselmiştir (% 89 artış) D- Orman İntifa gideri TL den TL ye yükselmiştir (%65 artış) E- Akaryakıt giderleri TL den TL düşürülmüştür (%16 düşme) Sayın Parsel Yöneticileri Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Gider tablomuzun kabul edilerek onaylanmasını saygılarımızla sunarız MEHMET AYKUT VURAL ERDAL TÜZEL FALİH KAYA ÖNDER Yönetim Krl. Başkanı Yönetim Kr.Başkan Yard. Yönetim Kr.Başkan Yard.

5

6 DATÇA -AKTUR SİTE YÖNETİMİ TARİHLERİ ARASI GELİR GİDER TABLOSU GELİRLER GİDERLER yılı Beledi hiz.katılım payı ,00 TL 1- Aidat Peşin Ödeme İndirimi ,00 TL 2- Geçen dönemden devir ,00 TL 2- Önceki dönem yönetimine ait giderler 8.022,82 TL 3- Atık su hizmet katılım payı ,95 TL 3- İdari hizmetler gideri ,50 TL 4- Alt yapı katılım payı 2.947,50 TL 4- Temizlik hizmetleri giderleri ,85 TL 5- Su tamıratı katılım payı 1.699,00 TL 5- Bahçe hizmetleri gideri ,83 TL 6- Elektrik tamiratı katılım payı 1.454,00 TL 6- Teknik servis giderleri ,31 TL 7- Kanalizasyon tamiratı katılım payı 2.304,00 TL 7- Çevre ve insan sağlığı giderleri ,77 TL 8- Sağlık hizmetleri katılım payı 8.787,00 TL 8- Güvenlik koruma hizmetleri giderleri ,53 TL 9- Tekne çekme hizmet katılım payı 1.150,00 TL 9- Açık alan çevre düzenleme giderleri ,77 TL 10- Faks fotokopi hizmet katılım payı 577,00 TL 10- Elektrik gideri ,95 TL 11- Gecikme zammı cezası hasılatı 1.613,00 TL 11- Kira giderleri ,35 TL 12- Banka faiz gelirleri ,89 TL 12- Kır kahvesi düzenleme gideri ,03 TL 13- Pazaryeri temizleme hizmet kat. payı ,00 TL 13- Sanatsal ve kültürel faaliyet giderleri 8.720,00 TL 14- Telefon rehberi veaktur amblemli malzeme katıl 1.082,00 TL 14- Personel Teşvik gideri 2.290,00 TL 15- Kaynak ve anons katılım payı 250,00 TL 15- Temsil gideri 399,00 TL 16- Kırkahvesi hizmet katılım payı 5.255,00 TL 16- Kırtasiye gideri 5.245,95 TL 17- Televizyon tamiri hizmet katılım payı 110,00 TL 17- Telsiz gideri 2.634,08 TL 18- Marangoz tamiratı hizmet katılım payı 670,00 TL 18- PTT Giderleri (Posta,Telefon,İnternet) ,53 TL 19- Banka ATM kira geliri 2.000,00 TL 19- Vergi resim ve harç giderleri(araç sigorta ve vergileri) ,70 TL 20- Büro malzeme giderleri 1.339,46 TL 21- Avukat ve İcra takibi giderleri ,34 TL 22- Bilgisayar giderleri 5.925,75 TL 23- Diğer yönetim giderleri ,17 TL 24- Damga vergisi giderleri 334,60 TL 25- Gecikme cezası gideri 79,38 TL 26- DEVİR ,67 TL TL TL DEVİR TL GELİRLER TOPLAMI ,34 TL GİDERLER TOPLAMI ,34 TL Devir 0,00

7 Sayın Parsel Yöneticileri Sayın Datça Aktur Site Sakinleri Ekte Datça Aktur Site Yönetimi yılı Taslak işletme Projesi sunulmuştur 1- Taslak Gider bütçemiz TL dir (Genel Kurul onayı gereken Özel Projeler hariç) 2- Kadromuza 2 stratejik personel dahil edilmiştir A- Sitemizde yaz kış hizmet edecek DOKTOR(maliyeti Brüt TL öngörülmüştür) B- Sitemize Yakışır bir SİTE MÜDÜRÜ (maliyeti TL brüt öngörülmüştür) 3- Bu dönemde 2 kişi emekli olacaktır ve Bütçeye TL Kıdem Tazminatı konulmuştur. 4- Personel Datça Aktur mevcut şartlarda ideal KIŞ DÖNEMİ kadrosu kişidir. Emekli olan ve stratejik olmayan personel yerine eleman alınmayacak ve Daimi kış kadromuz uzun vadede bu seviyelere düşürülecektir. Yaz döneminde ise bu kadro kişi ile takviye edilecektir. Yeni yönetimimiz ve bundan sonra seçeceğimiz tüm yönetimler A- ŞEFFAF OLACAK B- BİLGİLENDİRİCİ VE ANLAYIŞLI OLACAK(Bu yıl biri 19 Haziran 2009 tarihinde-diğeri 20 Temmuz 2009tarihinde olmak üzere 2 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır) C- KATILIMCI BİR ORTAM YARATACAKTIR.(sitemizde ihtisas sahibi bir çok konuda uzman arkadaşlarımızdan azami şekilde istifade etmeliyiz) HEDEF maalesef çağın gerisinde kalmış alt yapısıyla sosyal ve sanatsal olaylarda geriye gitmekte olan DATÇA AKTURUMUZU birkaç yönetim döneminde eskiden olduğu gibi yaşayanların koşa koşa gelecekleri Dünya Standartları ile yarışan yaptıkları ile Türkiye miz de ve Hatta Dünya da ses getiren ÖRNEK OLAN- bir TATİL BELDESİ haline getirmektir. Devam etmekte olan bazı projeler 1- YANGIN a karşı alınacak tedbirler(erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-Sinan Aslanoğlu-Galip Uysal+genel kurulda tespit edilecek başka gönüllüler)(proje12-proje25) a- Bu yıl ilk yangın tatbikatımızı yapmak b- Ormanlık arazide zemin temizliğine daha hassas eğilmek c- Yangına direk müdahale edecek personele koruyucu yangın elbiseleri almak d- Gerektiği hallerde Deniz suyunun da kullanabileceği sistemin alt yapısını kurmak e- Projesi hazırlanmış ancak istihkakı beklenen AKTUR DATÇA ÇEVRESİ ORMAN ÇEMBERİ PROJESİNİ orman yetkilileri nezninde takip etmek 2- HELİKOPTER SAHAMIZ ın rehabilitasyonu(erdoğan Özgece-Galip Uysal) Helikopter sahamızı dünya standartlarında bir pist haline getirmek için izinler alınmış ve zemin çalışmaları başlamıştır.bu proje Eylül 2009 da tamamlanacaktır(proje 35) Bu proje a- Yangında ikmal merkezi olarak kullanılmak b- İmkan sahibi sakinlerimizin ambulans helikopter kullanma ihtiyacını karşılamak c- Kış Turizmi projesinin alt yapı standartlarından birini gerçekleştirmek d- Gereken Hallerde hızlı ikmal sağlamak amaçları ile realize edilmektedir. 3- GENÇLİK VE ÇEVRE GÜNLERİ(Mehmet Aykut Vural-Rüya Alpman-Meltem Olcay-Hakan Olcay-Cenap Bayrak ve Gençlik Gününde seçilecek Genç arkadaşlar)(proje 65) Gençliğimizin daha olumlu daha yapıcı bir seviyeye getirilmesi ve taleplerini öğrenmek, enerjilerini yönlendirmek için ilki bu sene düzenlenen bu etkinliğin daha büyük etkinliklere dönüştürülmesi 4- SPOR PROJELERİNİN DEVAMI(Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-GENÇLİK GRUBU)(PROJE17) a- Daha evvel müsaadesi alınmış 2 tenis kortu (sponsor bulundu-yürdagül Büke) b- Plates-Fitness- 15 Temmuz-15 Eylül 2010 şimdiden bu seneki hocamız Sn Muazzez Yılmazoğlu ile anlaşma sağlanmıştır. c- Futbol sahası rehabilitasyonu 5- Orman Koşu Spor Parkurları-Ormandan Müsaadesi alınarak bu kış yapılacaktır (PROJE03) (Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel) 6- ALT YAPI PROJELERİ a- Pis Su-Kanalizasyon (PROJE09) b- Temiz Su (PROJE 10) c- Telefon-TV-Internet (PROJE 29)(PROJE 34)

8 Bu konuda hazırlanan Projeler Ağustos 2.ci yarısında özel bir toplantı ile sunulacak ve Genel Kurulda onay alınacaktır. 7- Sağlık Konusu(PROJE15) Modern-Mercedes marka Ambulans alımı Genel kurul Onayına sunulacaktır. Sağlık ocağının diğer alt yapı ihtiyaçları mevcut bütçemizden sağlanacak ve sağlık Ocağımız Sitemize yakışır standartlara getirilecektir. 8- Eğitim Stratejik Personelin eğitimleri ne devam edilecektir a- Hemşirelerimiz ilk yardım ve diğer kurslara gönderilecektir b- Büromuzda Lojistik ve Muhasebe mali işlerimizi yöneten personelimiz bu kış ek eğitimlere gönderilerek Personel standartlarımızın yükseltilmesine azami özen gösterilecektir. c- Güvenlik grubu Yangın konusunda özel şekilde eğitilecektir. d- Cankurtaran grubunun ilk yardım eğitimleri ne devam edilecektir. e- Seçilen Yangın ekibinin Muğla İtfaiyesinde ve Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekibinde eğitim almaları sağlanacaktır. 9- KURUCABÜK VE A-B-C Mahalleleri sahil düzenleme (PROJE63)(ETüzel-E.Altıntaş-E.Özgece) 10- ORMAN BAYRAMI (PROJE62)(Mehmet Aykut Vural-Yunus Ensari-Ali Savran +Gençlik Grubu) Çevrede 10 yılda Ağaç dikme programı Bu yıl 28 Ekim-1 Kasım döneminde Ağaç BÜTÇE DIŞI TAMAMEN SPONSORLUKLA YÖNETİLECEKTİR 11- MEZARLIK PROJESİ (PROJE 64) Aktur Datça sitesi karşısında ormandan arazi kiralayarak bir Aktur Datça Site Mezarlığı kurulma projesi (Erdal Tüzel) 12- KIŞ TURİZMİ(PROJE65) (Mehmet Aykut Vural) Bütçe Dışı Çevre ve eğitim projelerimizden diğeri. Alt yapı hazırlıkları son aşamada. Yapılan Taslak İşletme Projesi paralelinde(onaylanacak Bütçe dışı Projeler Hariç) Her birimden 1000 TL toplanırsa 1335x1000 = Devir Diğer Gelirler Toplam hasılat Taslak Bütçe toplamı Gelecek seneye devredecek TL TL TL TL TL TL Bu durumda döneminde Belediye Hizmet Katılım Paylarının 1000TL Peşin ödemelerde 950 TL olmasını öneriyoruz Su bedellerinde bir artış öngörmüyoruz İşletme projemizi onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla Mehmet Aykut Vural Erdal Tüzel Falih Kaya Önder Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Başkan Yard. Yönetim Krl.Başkan Yard.

9 EK-3 DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİMİ TASLAK İŞLETME PROJESİ ( DÖNEMİ) POZ NO 2008 BÜTÇE 2009 FİİLİ HARCAMA BÜTÇE TALEP İDARİ HİZMETLER 101 SİTE MÜDÜRÜ PERSONEL ÜCRET HARCIRAHLAR KASA TAZMİNATI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ 5 ÜYE AİDAT ÜYE 6 ADET UÇAK MASRAFI ÜYE 6 ADET ÖTOBÜS MASRAFI SAİR GİDERLER YÖN.DEN.GİD TOPLAMI TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ BÜRO GİDERLERİ 105 BÜRO MALZEME GİDERLERİ TELSİZ VE TEL GİDERLERİ KITASİYE PTT BİLGİSAYAR VERGİ RESİM HARÇLAR AVUKAT-İCRA VS BÜRO GİDERLERİ TOPLAMI İŞCİ KİDEM TAZMİNATLARI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 115 TEMİZLİK PERSONEL GİDERLERİ TEMİZLİK DEMİRBAŞ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI AÇIK ALAN ÇEVRE DÜZENLEME Gİ BAHÇE HİZMETLERİ GİDERİ 118 BAHÇE PERSONEL GİDERİ BAHÇE DEMİRBAŞ GİDERİ BAHÇE HİZMETLERİ GİDER TOPLAMI

10 TEKNİK SERVİS GİDERLERİ 120 TEKNİK SERVİS PERSONEL GİDERİ SU ŞEBEKE BAKIM ONARIM ARITMA KANALİZASYON BAK GİD ATELYE MALZEME GİDERLERİ ELEKTRİ BAKIM GİDERLERİ ARAÇ BAKIM GİDERLERİ AKARYAKIT GİDERLERİ MARANGOZ ATELYE TEKNİK SERVİS GİDER TOPLAMI FAZLA MESAİ GİDERLERİ GEÇİCİ İŞÇİ GİDERLERİ PERSONEL KIYAFET-TECH GİDER PERSONEL YEMEK ÜCRETİ+SORUML PERSONEL TEŞVİK SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI GENEL HİZMETLER GİDERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI 133 SAĞLIK PERSONEL GİDERLERİ SAĞLIK MALZEME GİDERLERİ SAĞLIK DEMİRBAŞ GİDERLERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI TOPLAMI GÜVENLİK-KORUMA HİZMETLERİ 136 GÜVENLİK PERSONELİ GİDERLERİ GÜVENLİK MALZEME GİDERLERİ GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ TOPLAMI GENEL HİZMETLER GİDER TOPLAMI ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ TV BAKIM ONARIM İSKELE BAKIM ONARIM SİTE BİNALARI BAKIM SANAT KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ ORMAN İNTİFA HAKKI AKTUR-AKSAN KİRALAR SAİR GİDERLER GRUP TOPLAMI GENEL TOPLAM

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 25/10/2013-15/10/2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 1 MARMARA UYUMKENT SİTE YÖNETİMİ 2014 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI 20.07.2014 Tarihinde saat 11.00 de, Kongre Salonunda gündemi görüşmek üzere Toplu Yapı Temsilciler

Detaylı

D-Elektrik Panoları İyileştirme 13 adet K panosunda gerekli işlemler 28.11.2011-12.12.2011 arasında tamamlandı

D-Elektrik Panoları İyileştirme 13 adet K panosunda gerekli işlemler 28.11.2011-12.12.2011 arasında tamamlandı 14.02.2012 SAYIN DATÇA AKTUR SİTE SAKİNLERİ Bilindiği gibi belli dönemlerde,özellikle 3 aylık mali kesitler döneminde Datça Aktur umuza geliyorum. Güzel günler geçiriyorum ve sizleri çok sevdiğim dostlarımı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 30.11.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.09.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE

BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE Sayfa 1 / 6 ALKENT SİTESİ 28 DÖ NEMİ BÜTÇE - GERÇEKLEŞEN TAKİP TABLO SU ALKENT SİTESİ 28 DÖ NEMİ BÜTÇE - GERÇEKL Oca.8 Şub.8 Mar.8 Nis.8 May.8 Haz.8 Tem.8 Ağu.8 Eyl.8 Eki.8 BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE GERÇEK BÜTÇE

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Sevgi Çiçekleri Konut Yapı Kooperatifi b) Kuruluş Tarihi : 06.05.2005 c)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL

HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL HUZUR EVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ GENEL KURUL DİVANI BAŞKANLIĞINA Bahçelievler/İSTANBUL 01.01.2008 31.12.2009 tarihleri arasında ki iki tam yılı kapsayan dönemde uygulanmak üzere; Tüzüğümüzün 72. madensi

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI POLAT TOWER RESIDENCE 28.02.2015 TARİHLİ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 28/02/2015 Toplantı Saatleri : 11:05-13:00 Toplantı Yeri : Polat Tower Residence Toplantıya İştirak Eden

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ PROFORMA BİLANÇO (TL) D.B.B Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Döner Varlıklar 61.368.601 59.789.042 58.296.700

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Uğur Sitesi Yönetiminin 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 75,84 5.114.639,45 102 102 5.860.579,08 7.039.360,38 82.225,00 0,00 5.388,78 0,00 6.043,00 3.975.218,53 150.859,70 10.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 75,84 5.114.639,45 102 102 5.860.579,08 7.039.360,38 82.225,00 0,00 5.388,78 0,00 6.043,00 3.975.218,53 150.859,70 10. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI,, Muhasebe Birimi..,..,.., Vadeli..,.,.., Tübitak Özel larına İlişkin BAP Özel larına İlişkin Banka

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ. Kasım 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ Kasım 2011 Gündem I. Genel Bilgilendirme II. III. IV. Yürütülmekte Olan İşler, Akademik Yılı Çalışmaları İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Geliştirme Çalışmaları V. Dilek ve

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ : /../2008 KARAR NO :.... TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes BÜTÇES 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEM TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.05.2008-30.04.2009 DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ 1 - KURS

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 30.09.2014 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ VE TEİD İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE PERFORMANS RAPORU 01/01/2014-30/09/2014

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ VE TEİD İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE PERFORMANS RAPORU 01/01/2014-30/09/2014 ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ VE TEİD İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE PERFORMANS RAPORU 01/01/2014-30/09/2014 KÜMÜLATİF - - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran GELİRLER 113.134,94 24.511,04 2.511,70 36.963,48 91.801,37

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2014 YILI RAPORU DENETİM YERİ İLİ : EDİRNE İLÇESİ : UZUNKÖPRÜ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : ÖZCAN ATAK MECLİS ÜYESİ : RECEP GÜZEL MECLİS ÜYES : ZELİHA TOKATLI

Detaylı

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2015 Sunum İçeriği Kooperatifin Amacı Arsa Temini İnşaat Maaliyetleri Finansman Kooperatifin Amacı Kooperatif, bir ekonomik işbirliği şekli

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 31/12/2010TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO (TL) PASİF (KAYNAKLAR) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.836.810,84 B-Ticari Borçlar

Detaylı

128-C-61 128-C-61-113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı : 9.787.01 8.363.73 1.423.28

128-C-61 128-C-61-113128 ADA C-61 BLOK 4810-7486926-352 Toplamı : 9.787.01 8.363.73 1.423.28 PARK EYMİR 113128 ADA YÖNETİMİ 01.12.2015-31.12.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 128-ANA - 113128 ADA (ANA HESAP) 4810-7486926-351 DEVİR 1.802.07 1.802,07 Devir

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel...

Yenilenen yüzüyle. daha da güzel... Yenilenen yüzüyle daha da güzel... Değerli Ortağımız, Sizleri şahsım, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarım adına selamlıyor, bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi huzurlu ve güven içerisinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

BÖLÜM 14 MAL RAPORLAR

BÖLÜM 14 MAL RAPORLAR BÖLÜM 14 MAL RAPORLAR İZMİR ŞUBE GENEL GELİRLER BÜTÇESİ 2004 TAHMİNİ 2004 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2005 TAHMİNİ 600.00.01 ÜYE KAYIT ODENTISI 2,150,000,000 2,220,000,000 %103.26 3,100.00 600.00.02 ÜYE ÖDENTILERİ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

T.C İZMİR VALİLİĞİ BUCA ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS BAŞKANLIĞI

T.C İZMİR VALİLİĞİ BUCA ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS BAŞKANLIĞI T.C İZMİR VALİLİĞİ BUCA ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS BAŞKANLIĞI 01.OCAK.2014-31.ARALIK.2014.TARİHLERİ ARASI.2014.YILI FAALİYET,ÇALIŞMA,BİLGİLENDİRME VE ÇALIŞMA RAPORUDUR:. Buca.Çiftçi Malları Koruma Meclis

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU PROJE ADI : OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ KONU VE TARİH : 15 MART 15 KASIM 2014 DÖNEMİ FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi 33. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sardun Yalı Evleri Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sitemizde Yaşama İlişkin İyi bir siteyiz, İyi komşuluk ilişkilerine sahibiz, Sorunlarımız var, çözüm odaklı değerlendiriyoruz, Birbirimize karşı

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 19 28.01.2013 KONU: Muhasebe Hesap Düzeni Hk. ARTVİN ODALARA 10 SAYILI TAMİM

Detaylı