Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır"

Transkript

1 Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08 Sayın Datça Aktur Site sakinleri Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır Toplantı gündemi Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Gider tablosu Taslak İşletme Projesi aşağıda sunulmuştur

2 AKTUR DATÇA SİTESİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Sitemizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 17:00 de Çadır Sahnesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır. Parsel Yöneticileri ve Kat Maliklerine duyurulur. SİTE YÖNETİMİ NOT: Bu duyuru ve ekleri tüm Parsel Yöneticilerine gönderilmiş olup, Parsel Yöneticiliğinde değişiklik varsa yeni Yöneticiye devredilmesini ve Kat Maliklerinin de bilgilendirilmesini önemle rica ederiz. GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divan Başkanı ile iki Divan Katibinin seçimi, 3- Genel Kurul Toplantı, görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 4- Çadır Sahnemizin adının Sanatsal olaylarda Sitemize büyük emeği geçen İsmail AKŞEN anısına İSMAİL AKŞEN SAHNESİ olarak değiştirilmesinin onaylanması, dönemi Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması, 6- Denetici Raporunun okunması, 7- Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetici Raporu hakkında görüşmelerin yapılması, 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun ayrı ayrı ibrası, tarihli Ak-Tur Tatil Sitesi Genel Kurulunda ibra edilmeyen eski yöneticiler ile deneticiler aleyhine site evrak ve kayıtların denetimi neticesinde ortaya çıkan ve siteye yaptırılan usulsüz harcamalarla ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davaları açma ve icra takiplerinde bulunma; site eski müdürü Ali Fuat ŞAHİN in site müdürü olarak görev yapmakta iken görevi gereğince alması gereken ücret ve ödenek miktarlarından fazla miktarda (gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmadan) aldığı ücret ve ödenek istirdatı ve bu ücret ve ödeneklerden kesilerek ödenmesi gerekirken ödenmeyen daha sonra site yönetimince mal müdürlüğüne ödenen gelir vergileri ile ilgili olarak yönetim planına, kat mülkiyeti kanununa ve genel hükümlere göre hukuk davası açmak ve icra takibi yapmak hususunda Datça Aktur Tatil Sitesi Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Sayılı yasada, 5711 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler çerçevesinde Toplu Yapı (Site) Yönetim Planının görüşülerek karara bağlanması, İşletme Projesi taslağının görüşülerek onaylanması, A- Standart İşletme projesinin onaylanması, B- Özel Projelerin tek tek onaylanması, 12- Dilek ve temenniler. Ek- 1 : Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu. Ek- 2 : Denetici Raporu. Ek- 3 : dönemi Taslak İşletme Projesi ve Bütçesi.

3 SAYIN PARSEL YÖNETİCİLERİ SAYIN KAT MALİKLERİ EK 1 DATÇA AKTUR SİTESİ FAALİYET RAPORU ( DÖNEMİ ) Yönetim kurulumuz, tarihinde yapılan genel kurulda onaylanmış olan bütçe paralelinde, işlemleri yürütmüş ve hazırladığımız Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunmaktadır. 1- Bilindiği gibi geçen seneki genel kurulda önceki yönetimin hazırladığı harcama kalemleri aşırı bulunmuş ve aidatlar TL. yerine 900 TL. ye düşürülmüştür. (Bu toplamda TL. daha az para toplanması demektir. ) birimden TL. hasılat elde edilmiş (1335x900), 882 ev sahibi peşin ödeyerek TL. indirim almışlardır.(882x50) 3- Geçen dönem bilanço özetinde belirtilmeyen ancak geçen dönemi ilgilendiren ,97 TL. ek borç çıkmış ve ödenmiştir. 4- Genel Kurul onayı alınan bütçede atanacak site müdürü için TL. lik gider öngörülmüş, ancak Yönetim Kurulu üyeleri bu dönem mevcut personeli tanımak ve toplumun genel ihtiyacı ve talebi olan sahil yolu projesine bu meblağı kanalize etme kararı almış ve sahil yolumuz Sitemize yakışır hale getirilmiştir. (Proje No:2 Proje tutarı TL.) 5- Geçen sene Genel Kurulda da dile getirilen ve yılların problemi olan B Mahallesindeki Sel dolayısıyla evlerin su altında kalması ve nemle boğuşmasını önlemek için kış döneminden önce B MAHALLESİ YAĞMUR SUYU DRENAJ PROJESİ realize edilmiş ve bu projeye TL. harcanmıştır. (Proje No 1) 6- Geçen seneki Parsel Yöneticilerinin gönderdiği raporlarda Site Sakinlerimizin büyük çoğunluğunun talebi olan Kır Kahvemizin Sitemize yakışır hale getirilmesi projesi yine bu dönemde tamamlanmıştır. (Proje No: 4 harcama toplamı TL. ) Kır kahvemizin alt yapısı dışında modernize edilmiş masa ve koltuk ihtiyacı Site Sakinlerimizden İnşaat Yüksek Mühendisi Sayın Ertuğrul KURDOĞLU tarafından sağlanmıştır. Kendilerine tüm sakinlerimiz adına teşekkür ederiz. 7- Pazaryerinde özellikle hanımefendilerin daha uzun zaman harcadıkları tekstil bölümü modernize edilmiştir. (Proje No:58 harcama TL.) 8- Kış aylarında yaşanan drenaj suyu transferi problemi sonucunda pompaj sistemi takviye edilmiş ve arıtma sistemimiz kapasite yedekleme açısından takviye edilerek daha güvenli hale getirilmiştir.(proje no: 46 harcama ) 9- Anons sistemimize sahil boyunca güneş enerjisiyle çalışan 4 ünite ilave edilmiş mevcut sistemde bakıma alınmış yenilenmiştir. (proje no:30 harcama 7.239,30) 10- Sanatsal olaylar: A- 26 Temmuz 2009 tarihinde İsmail AKŞEN sahnemizde Devlet Opera ve Balesinden 7 sanatçı ile konser organize edilmiştir.aynı konser 25 Temmuz 2009 tarihinde Datça da realize edilmiştir.bu 2 konser Datça Belediyesi ve Datça Aktur Sitesi sponsorluğunda gerçekleşmiştir. B- Aktur Çocuk Tiyatrosu Site sakinlerimizden Sayın Lale BELKIS ve Sayın Yalçın Otağ Temmuz 2009 da Datça Aktur Çocuk tiyatrosunu kurmuş ve ilk olarak Binnur-Tarık Şerbetçioğlu nun eseri olan Mutluluk Çiçeği oyununu 10 Ağustos 2009 tarihinde İsmail Akşen sahnemizde sahnelemişlerdir. Çok büyük bir seyirci ilgisi çekmiş bu oyunun hazırlanmasında bir buçuk ayı aşan yoğun bir emek ortaya koyan Sevgili Sanatçılarımızdan Sayın Lale Belkıs hanımefendiye ve Sayın Yalçın Otağ beyefendiye teşekkürlerimizi sunarız. 11- Sağlık konusunda yapılanlar: A- Sağlık ocağımızda sürekli yaz kış görev yapacak hekim seçilmiş ve 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren göreve başlamıştır. B- Sağlık Ocağımızın hijyen şartları ve standartları sürekli doktorumuzun da göreve başlamasıyla bizlere yakışır standartlara hızla eriştirilecektir. Sağlık Birimimizin en önemli kadrolardan olduğunu düşünen yönetimimiz, bu kadromuzu 1 Doktor, 2 hemşire, 1 resepsiyon elemanı şeklinde 4 e çıkartmıştır. 12- Sportif olaylar : A- 1 Temmuz 2009 Kabotaj bayramının ilki küçük çapta gerçekleştirilmiş,önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecektir. B- Tavla turnuvası: Temmuz ayında 52 kişinin katıldığı bir tavla turnuvası organize edilmiştir. C- Küçük Koy daki plaj voleybol sahası düzeltilmiştir. D- 15 Temmuz -15 Ağustos tarihlerinde Plates uzmanı Muazzez YILMAZOĞLU tarafından kişilik bir fitness-plates etkinliği gerçekleştirilmiş katılanların tamamı gelecek yıl için aynı etkinliğin iki ay müddetle yapılması için talepte bulunmuşlardır. 13- Yukarıda sayılan ana projelere ilaveten ambulans revizyon (proje 49), D mahallesi Küçük ev yolu düzenleme (proje No. 50), F Mahallesi Otopark tanzimi (proje no 7 ), Malzeme ambarı tanzimi (Proje no 51), Araç takip ve yakıt kontrol sistemi (Proje no 52), Elektrik personeli eğitimi (proje no:8), Karayolları Yağmur suyu projesi (proje no: 5) yine bu dönemde tamamlanmıştır. 14- Datça Aktur Sitesi Toplu Yapı Yönetim Planı geçen seneki Genel Kurulda tespit ettiğimiz komisyonumuz çalışmalarını Temmuz 2009 da tamamlamış, parsellerde tartışmaya açılmış, Ağustos ayında son şeklini alacak ve 31 Ağustos 2009 da Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu konularda çalışmaları sürdüren Sn Toygar AKMAN, Sn Necdet Şenergün, Sn Tanju Üstünay, Sn. İnci Uysal ve rahmetli Sn Üstün Arıkan a hepimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15- Ayrıca alçak ve yüksek gerilim elektrik sistemlerimizdeki eksiklikler tespit edilmiş Aydem in yapması gerekenler ilgili mercilere iletilmiş ve takip edilmektedir. Yukarıda yapılan tüm projeler mevcut çalışanlarımızla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde kış-yaz, soğuk-sıcak demeden fedakarca çalışan bu kıymetli personelimize içten teşekkürlerimizi sunarız.

4 Sayın Datça-Aktur Site Sakinleri; Yapılmış olan projeler ve planladığımız projeler konusunda Sitemizde bulunan uzman arkadaşlar özenli destekler vermektedir. Böyle eğitimi yüksek bir toplumda katılımcılığın giderek artması kaçınılmazdır. Geçmiş dönemde yukarıda sayılan projelere önemli destekler veren üyelerimizden Sn Erdoğan Özgece,Sn Arif Çuhadar,Sn Erhan Altıntaş,Sn Galip Uysal Sn Aygen Baktır, Sn Bahri Eren ve diğer arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Sayın Datça Aktur Parsel Yöneticileri ve Datça Aktur Sakinleri Bilançomuzla ilgili bazı gelir ve gider kalemlerini dikkatlerinize sunmak istiyoruz Gelir kalemleri; döneminde Aidat dışı gelirler TL döneminde ise TL olmuştur A- Banka faiz gelirleri TL den TL ye çıkmıştır.(%59 artış)bilindiği gibi önceki yönetim önemli miktarda site parasını Aktur A.Ş de kullandığından site mevduatını daha düşük gelirli günlük fon da değerlendirmiştir. Yönetimimiz,birikmiş paralarımızı her defasında mevcut Bankalar arasında ihale yaparak -en yüksek faiz oranında değerlendirmiştir. B- Su tahsilatlarımızda ise düşme olmuştur ( TL den TL ye düşme)(%48 küçülme) Bilindiği gibi yeni yönetim döneminde su paraları herkesin ödemesini temin etmek amacıyla M3 su fiyatı 0.50 kuruştan 0.30 kuruşa düşürülmüştü. Ancak bazı üyelerimizin su sarfiyatı katılım paralarını -düşen fiyatlara rağmen-ödememeleri yönetimimizi üzmüştür. C- Pazar yeri Katılım gelirlerimiz TL den TL ye çıkmıştır(%17 artış) Gider Kalemleri ; önceki yönetimin son döneminde yatırım hariç fiili harcama tutarı TL iken; Elektrik giderleri (artış miktarı TL)-Orman intifa hakkı (artış miktarı TL) mecburi gider artışları ve personel zamlarına rağmen(artış miktarı TL) fiili harcama TL olmuştur. Reel fark TL = TL Elektrik farkı TL Orman intifa farkı TL Personel gider farkı TL Toplam fark TL Bilindiği gibi geçen Genel Kurul da özellikle Açık Alan Çevre Giderleri ve Teknik Servis Giderleri konusunda geçen yönetimin hazırladığı yüksek bütçe rakamlarını eleştirmiş ve Hedefleri küçültmüştük. A- Açık Alan Çevre Düzenleme Giderleri döneminde toplam harcama TL olmuş,son döneminde ise TL olarak gerçekleşmiştir (% 53 küçülme) B- Teknik Servis Giderleri Bir önceki dönemin TL sine karşılık bu dönem TL olarak gerçekleşmiştir (% 27 küçülme) C- Elektrik Gideri Yapılan zamlar paralelinde (evler de de yaşadığınız gibi) TL den a yükselmiştir (% 89 artış) D- Orman İntifa gideri TL den TL ye yükselmiştir (%65 artış) E- Akaryakıt giderleri TL den TL düşürülmüştür (%16 düşme) Sayın Parsel Yöneticileri Faaliyet Raporu Bilanço ve Gelir Gider tablomuzun kabul edilerek onaylanmasını saygılarımızla sunarız MEHMET AYKUT VURAL ERDAL TÜZEL FALİH KAYA ÖNDER Yönetim Krl. Başkanı Yönetim Kr.Başkan Yard. Yönetim Kr.Başkan Yard.

5

6 DATÇA -AKTUR SİTE YÖNETİMİ TARİHLERİ ARASI GELİR GİDER TABLOSU GELİRLER GİDERLER yılı Beledi hiz.katılım payı ,00 TL 1- Aidat Peşin Ödeme İndirimi ,00 TL 2- Geçen dönemden devir ,00 TL 2- Önceki dönem yönetimine ait giderler 8.022,82 TL 3- Atık su hizmet katılım payı ,95 TL 3- İdari hizmetler gideri ,50 TL 4- Alt yapı katılım payı 2.947,50 TL 4- Temizlik hizmetleri giderleri ,85 TL 5- Su tamıratı katılım payı 1.699,00 TL 5- Bahçe hizmetleri gideri ,83 TL 6- Elektrik tamiratı katılım payı 1.454,00 TL 6- Teknik servis giderleri ,31 TL 7- Kanalizasyon tamiratı katılım payı 2.304,00 TL 7- Çevre ve insan sağlığı giderleri ,77 TL 8- Sağlık hizmetleri katılım payı 8.787,00 TL 8- Güvenlik koruma hizmetleri giderleri ,53 TL 9- Tekne çekme hizmet katılım payı 1.150,00 TL 9- Açık alan çevre düzenleme giderleri ,77 TL 10- Faks fotokopi hizmet katılım payı 577,00 TL 10- Elektrik gideri ,95 TL 11- Gecikme zammı cezası hasılatı 1.613,00 TL 11- Kira giderleri ,35 TL 12- Banka faiz gelirleri ,89 TL 12- Kır kahvesi düzenleme gideri ,03 TL 13- Pazaryeri temizleme hizmet kat. payı ,00 TL 13- Sanatsal ve kültürel faaliyet giderleri 8.720,00 TL 14- Telefon rehberi veaktur amblemli malzeme katıl 1.082,00 TL 14- Personel Teşvik gideri 2.290,00 TL 15- Kaynak ve anons katılım payı 250,00 TL 15- Temsil gideri 399,00 TL 16- Kırkahvesi hizmet katılım payı 5.255,00 TL 16- Kırtasiye gideri 5.245,95 TL 17- Televizyon tamiri hizmet katılım payı 110,00 TL 17- Telsiz gideri 2.634,08 TL 18- Marangoz tamiratı hizmet katılım payı 670,00 TL 18- PTT Giderleri (Posta,Telefon,İnternet) ,53 TL 19- Banka ATM kira geliri 2.000,00 TL 19- Vergi resim ve harç giderleri(araç sigorta ve vergileri) ,70 TL 20- Büro malzeme giderleri 1.339,46 TL 21- Avukat ve İcra takibi giderleri ,34 TL 22- Bilgisayar giderleri 5.925,75 TL 23- Diğer yönetim giderleri ,17 TL 24- Damga vergisi giderleri 334,60 TL 25- Gecikme cezası gideri 79,38 TL 26- DEVİR ,67 TL TL TL DEVİR TL GELİRLER TOPLAMI ,34 TL GİDERLER TOPLAMI ,34 TL Devir 0,00

7 Sayın Parsel Yöneticileri Sayın Datça Aktur Site Sakinleri Ekte Datça Aktur Site Yönetimi yılı Taslak işletme Projesi sunulmuştur 1- Taslak Gider bütçemiz TL dir (Genel Kurul onayı gereken Özel Projeler hariç) 2- Kadromuza 2 stratejik personel dahil edilmiştir A- Sitemizde yaz kış hizmet edecek DOKTOR(maliyeti Brüt TL öngörülmüştür) B- Sitemize Yakışır bir SİTE MÜDÜRÜ (maliyeti TL brüt öngörülmüştür) 3- Bu dönemde 2 kişi emekli olacaktır ve Bütçeye TL Kıdem Tazminatı konulmuştur. 4- Personel Datça Aktur mevcut şartlarda ideal KIŞ DÖNEMİ kadrosu kişidir. Emekli olan ve stratejik olmayan personel yerine eleman alınmayacak ve Daimi kış kadromuz uzun vadede bu seviyelere düşürülecektir. Yaz döneminde ise bu kadro kişi ile takviye edilecektir. Yeni yönetimimiz ve bundan sonra seçeceğimiz tüm yönetimler A- ŞEFFAF OLACAK B- BİLGİLENDİRİCİ VE ANLAYIŞLI OLACAK(Bu yıl biri 19 Haziran 2009 tarihinde-diğeri 20 Temmuz 2009tarihinde olmak üzere 2 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır) C- KATILIMCI BİR ORTAM YARATACAKTIR.(sitemizde ihtisas sahibi bir çok konuda uzman arkadaşlarımızdan azami şekilde istifade etmeliyiz) HEDEF maalesef çağın gerisinde kalmış alt yapısıyla sosyal ve sanatsal olaylarda geriye gitmekte olan DATÇA AKTURUMUZU birkaç yönetim döneminde eskiden olduğu gibi yaşayanların koşa koşa gelecekleri Dünya Standartları ile yarışan yaptıkları ile Türkiye miz de ve Hatta Dünya da ses getiren ÖRNEK OLAN- bir TATİL BELDESİ haline getirmektir. Devam etmekte olan bazı projeler 1- YANGIN a karşı alınacak tedbirler(erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-Sinan Aslanoğlu-Galip Uysal+genel kurulda tespit edilecek başka gönüllüler)(proje12-proje25) a- Bu yıl ilk yangın tatbikatımızı yapmak b- Ormanlık arazide zemin temizliğine daha hassas eğilmek c- Yangına direk müdahale edecek personele koruyucu yangın elbiseleri almak d- Gerektiği hallerde Deniz suyunun da kullanabileceği sistemin alt yapısını kurmak e- Projesi hazırlanmış ancak istihkakı beklenen AKTUR DATÇA ÇEVRESİ ORMAN ÇEMBERİ PROJESİNİ orman yetkilileri nezninde takip etmek 2- HELİKOPTER SAHAMIZ ın rehabilitasyonu(erdoğan Özgece-Galip Uysal) Helikopter sahamızı dünya standartlarında bir pist haline getirmek için izinler alınmış ve zemin çalışmaları başlamıştır.bu proje Eylül 2009 da tamamlanacaktır(proje 35) Bu proje a- Yangında ikmal merkezi olarak kullanılmak b- İmkan sahibi sakinlerimizin ambulans helikopter kullanma ihtiyacını karşılamak c- Kış Turizmi projesinin alt yapı standartlarından birini gerçekleştirmek d- Gereken Hallerde hızlı ikmal sağlamak amaçları ile realize edilmektedir. 3- GENÇLİK VE ÇEVRE GÜNLERİ(Mehmet Aykut Vural-Rüya Alpman-Meltem Olcay-Hakan Olcay-Cenap Bayrak ve Gençlik Gününde seçilecek Genç arkadaşlar)(proje 65) Gençliğimizin daha olumlu daha yapıcı bir seviyeye getirilmesi ve taleplerini öğrenmek, enerjilerini yönlendirmek için ilki bu sene düzenlenen bu etkinliğin daha büyük etkinliklere dönüştürülmesi 4- SPOR PROJELERİNİN DEVAMI(Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel-Falih Kaya Önder-GENÇLİK GRUBU)(PROJE17) a- Daha evvel müsaadesi alınmış 2 tenis kortu (sponsor bulundu-yürdagül Büke) b- Plates-Fitness- 15 Temmuz-15 Eylül 2010 şimdiden bu seneki hocamız Sn Muazzez Yılmazoğlu ile anlaşma sağlanmıştır. c- Futbol sahası rehabilitasyonu 5- Orman Koşu Spor Parkurları-Ormandan Müsaadesi alınarak bu kış yapılacaktır (PROJE03) (Mehmet Aykut Vural-Erdal Tüzel) 6- ALT YAPI PROJELERİ a- Pis Su-Kanalizasyon (PROJE09) b- Temiz Su (PROJE 10) c- Telefon-TV-Internet (PROJE 29)(PROJE 34)

8 Bu konuda hazırlanan Projeler Ağustos 2.ci yarısında özel bir toplantı ile sunulacak ve Genel Kurulda onay alınacaktır. 7- Sağlık Konusu(PROJE15) Modern-Mercedes marka Ambulans alımı Genel kurul Onayına sunulacaktır. Sağlık ocağının diğer alt yapı ihtiyaçları mevcut bütçemizden sağlanacak ve sağlık Ocağımız Sitemize yakışır standartlara getirilecektir. 8- Eğitim Stratejik Personelin eğitimleri ne devam edilecektir a- Hemşirelerimiz ilk yardım ve diğer kurslara gönderilecektir b- Büromuzda Lojistik ve Muhasebe mali işlerimizi yöneten personelimiz bu kış ek eğitimlere gönderilerek Personel standartlarımızın yükseltilmesine azami özen gösterilecektir. c- Güvenlik grubu Yangın konusunda özel şekilde eğitilecektir. d- Cankurtaran grubunun ilk yardım eğitimleri ne devam edilecektir. e- Seçilen Yangın ekibinin Muğla İtfaiyesinde ve Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekibinde eğitim almaları sağlanacaktır. 9- KURUCABÜK VE A-B-C Mahalleleri sahil düzenleme (PROJE63)(ETüzel-E.Altıntaş-E.Özgece) 10- ORMAN BAYRAMI (PROJE62)(Mehmet Aykut Vural-Yunus Ensari-Ali Savran +Gençlik Grubu) Çevrede 10 yılda Ağaç dikme programı Bu yıl 28 Ekim-1 Kasım döneminde Ağaç BÜTÇE DIŞI TAMAMEN SPONSORLUKLA YÖNETİLECEKTİR 11- MEZARLIK PROJESİ (PROJE 64) Aktur Datça sitesi karşısında ormandan arazi kiralayarak bir Aktur Datça Site Mezarlığı kurulma projesi (Erdal Tüzel) 12- KIŞ TURİZMİ(PROJE65) (Mehmet Aykut Vural) Bütçe Dışı Çevre ve eğitim projelerimizden diğeri. Alt yapı hazırlıkları son aşamada. Yapılan Taslak İşletme Projesi paralelinde(onaylanacak Bütçe dışı Projeler Hariç) Her birimden 1000 TL toplanırsa 1335x1000 = Devir Diğer Gelirler Toplam hasılat Taslak Bütçe toplamı Gelecek seneye devredecek TL TL TL TL TL TL Bu durumda döneminde Belediye Hizmet Katılım Paylarının 1000TL Peşin ödemelerde 950 TL olmasını öneriyoruz Su bedellerinde bir artış öngörmüyoruz İşletme projemizi onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla Mehmet Aykut Vural Erdal Tüzel Falih Kaya Önder Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Krl.Başkan Yard. Yönetim Krl.Başkan Yard.

9 EK-3 DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİMİ TASLAK İŞLETME PROJESİ ( DÖNEMİ) POZ NO 2008 BÜTÇE 2009 FİİLİ HARCAMA BÜTÇE TALEP İDARİ HİZMETLER 101 SİTE MÜDÜRÜ PERSONEL ÜCRET HARCIRAHLAR KASA TAZMİNATI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ 5 ÜYE AİDAT ÜYE 6 ADET UÇAK MASRAFI ÜYE 6 ADET ÖTOBÜS MASRAFI SAİR GİDERLER YÖN.DEN.GİD TOPLAMI TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ BÜRO GİDERLERİ 105 BÜRO MALZEME GİDERLERİ TELSİZ VE TEL GİDERLERİ KITASİYE PTT BİLGİSAYAR VERGİ RESİM HARÇLAR AVUKAT-İCRA VS BÜRO GİDERLERİ TOPLAMI İŞCİ KİDEM TAZMİNATLARI İDARİ HİZMETLER TOPLAMI SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 115 TEMİZLİK PERSONEL GİDERLERİ TEMİZLİK DEMİRBAŞ GİDERLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI AÇIK ALAN ÇEVRE DÜZENLEME Gİ BAHÇE HİZMETLERİ GİDERİ 118 BAHÇE PERSONEL GİDERİ BAHÇE DEMİRBAŞ GİDERİ BAHÇE HİZMETLERİ GİDER TOPLAMI

10 TEKNİK SERVİS GİDERLERİ 120 TEKNİK SERVİS PERSONEL GİDERİ SU ŞEBEKE BAKIM ONARIM ARITMA KANALİZASYON BAK GİD ATELYE MALZEME GİDERLERİ ELEKTRİ BAKIM GİDERLERİ ARAÇ BAKIM GİDERLERİ AKARYAKIT GİDERLERİ MARANGOZ ATELYE TEKNİK SERVİS GİDER TOPLAMI FAZLA MESAİ GİDERLERİ GEÇİCİ İŞÇİ GİDERLERİ PERSONEL KIYAFET-TECH GİDER PERSONEL YEMEK ÜCRETİ+SORUML PERSONEL TEŞVİK SİTE HİZMETLERİ GİDERLERİ TOPLAMI GENEL HİZMETLER GİDERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI 133 SAĞLIK PERSONEL GİDERLERİ SAĞLIK MALZEME GİDERLERİ SAĞLIK DEMİRBAŞ GİDERLERİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI TOPLAMI GÜVENLİK-KORUMA HİZMETLERİ 136 GÜVENLİK PERSONELİ GİDERLERİ GÜVENLİK MALZEME GİDERLERİ GÜVENLİK KORUMA HİZMETLERİ TOPLAMI GENEL HİZMETLER GİDER TOPLAMI ELEKTRİK TÜKETİM GİDERİ TV BAKIM ONARIM İSKELE BAKIM ONARIM SİTE BİNALARI BAKIM SANAT KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ ORMAN İNTİFA HAKKI AKTUR-AKSAN KİRALAR SAİR GİDERLER GRUP TOPLAMI GENEL TOPLAM

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177

Detaylı

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye nin Yapıcı Gücü İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sunuş 1 à 35 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2014 "Mersinliler; Mersine sahip çıkınız... Mersine yaptığımız hizmetler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir.

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı